ÅRSMØTE Jernbanens Musikkorps Trondheim DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. BUDSJETT 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014. Jernbanens Musikkorps Trondheim DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. BUDSJETT 7."

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. BUDSJETT 7. VALG

2 ÅRSBERETNING FOR PERIODEN TIL Styrets sammensetning: Leder: Arne Vidar Hesjedal Nestleder: Arve Konstad Kasserer: Elin Buholm Sekretær: Beate Jørstad Materialforvalter: Per Bakken Styremedlem: Harald Egil Søraker 1. varamedlem: Steinar Jørstad 2. varamedlem: Bente Moum Johansen Andre verv: Noteforvaltere: Økonomiutvalg: Musikkomite: Albumforvalter. Revisorer: Arrangementskomite: Turkomite: Valgkomite: Juletrefestkomite: Torill Solberg,Bjørn Oxaas Elin Buholm, Per Bakken Roger Rønning, Marit Aarseth, Harald Egil Søraker, Arnulf Wold + noteforvalter Sidsel Færø Bakken Glør Stai og Rolf Johansen, vara: Nils Kobberstad Torill Skjærseth, Bård Olav Lindsetmo, Arve Konstad og Grete Kulset Valstad Steinar Jørstad, Glør J. Stai og Elin Buholm Torill Skjærseth, Torill Solberg, Ingunn Løseth Wold. Varamann: Hallvard Haugan Maj Engum, Anne Grethe Refsnes, Aina Lilledalen, Torill Skjærseth, Grete Kulset Valstad og Harald Egil Søraker. Representasjon NMF Regionsting: Vara: NJMF styre: Vara: Arne Vidar Hesjedal Arve Konstad Steinar Jørstad Arne Vidar Hesjedal Tilslutninger: Jernbanens musikkorps Trondheim er tilsluttet Norsk Jernbanemusikkforbund (NJMF) og Norges Musikkorps forbund Trøndelag (NMF) Representasjoner Steinar Jørstad er sekretær i NJMF Arve Konstad deltok på Regionsting i NMF Trøndelag.

3 Steinar Jørstad er leder for kontrollkomiteen i NMF Trøndelag KORPSETS BESETNING I SESONGEN: FLØYTE: Terje Oxaas Elin Schonhovd Dæhlen (sluttet ) KLARINETT: ALT-SAX: TENOR-SAX: BARITONSAX: KORNETTER: TROMPETER: ALTHORN: WALTHORN: TROMBONER: Torill Solberg Gunvor Wevang Bente Moum Johansen Greta Skjærvold Holden Ingrid Bollingmo Kari Krizak Halle Michael Hall Petter Bjerkan Bakken Geir Kvam Jack Johansen Marit Aarseth Rolf Johansen Gry Mandal Einar Solem Sidsel Færø Bakken Aina Lilledalen Cathrine Ydstines Karl Oscar Sandvik Bård Olav Lindsetmo Harald Langland Anne- Grethe B. Refsnes Ingunn Løseth Wold Elin Brynhildsen Anne Dalager Dyrli Marianne Hovdal Elisabeth H. Rohde Hallvard Haugan Per Einar Volden Beate Jørstad Torill Skjærseth Bjørn Oxaas Sture Gundersen Arne Riaunet Elin Buholm (permisjon) permisjon (sluttet) (permisjon) (sluttet) (sluttet)

4 Glør Jostein Stai permisjon BASSTROMBONE: Steinar Jørstad permisjon BARITON: Maj Engum permisjon Nils Kobberstad permisjon Grete Kulset Valstad Knut Krizak Halle Harald Egil Søraker Hilde Andresen Gordon Evans ESS- TUBA: Jan Morten Havstein (ny) B-TUBA SLAGVERK: TAMBURMAJOR: Arnulf Wold Jørgen Bjerkan Bakken Odd Egil Rogneslien Ketil Uthaug Arve Konstad Leif Hevle Jørstad Per-Arild Lyng Per Bakken permisjon FANEBÆRER: Ellinor Skjemstad Grøtte 17.mai Henry Iversen 1.mai FANEVAKTER: Thea Emilie Jørstad og Johanne Jørstad Skaaren 17. MAI-KOMITE: Harald Wold 8 medlemmer har sluttet i sesongen. Vi har fått 2 nye medlemmer, som vi håper vil trives godt sammen med oss. 12 medlemmer har permisjon. ÆRESMEDLEMMER: Korpset har 4 æresmedlemmer. 2 av disse er fortsatt aktive musikere, det er Terje Oxaas og Steinar Jørstad Æresmedlemmene er: Kolbjørn Nygaard Oddvar Haraldsen Terje Oxaas Steinar Jørstad DIRIGENT: Korpsets dirigent har også i år vært Roger Rønning Terje Oxaas har vært korpsets visedirigent. Terje dirigerte på høstens første øvelse.

5 MØTER: Det har vært 5 styremøter, 2 utvidede styremøter med komite medlemmene og 2 medlemsmøter. Informasjon har vært gitt på øvelsene, via korpsets hjemmeside og pr mail direkte til medlemmene ØVELSER: Det har i perioden vært avholdt ca 40 øvelser. Det har vært 5 sommerøvelser denne sesongen. SPILLEOPPDRAG FOR JMK TRONDHEIM 2013 Januar 2013: Grupper fra korpset spilte på 9 juletrefester Vi hadde «full pakke» på 1 av disse. Dvs, vi hadde med kaker selv, ordnet med kaffe, servering og poser. Med oss som hjelpere var Mads Ratvik og Ingrid Beate Jørstad. Disse hjalp til med sang, leker til barna og organiserte det det meste på juletrefestene. 26. januar. Gruppe fra korpset sang på Bente Moum Johansens 60 års dag 10. mars: Konsert på Sverresborg ungdomsskole. 15.mars: Deltakelse i Lottodivisjonen under NM-Janitsjar Ingen premie på oss denne gang. 21. mars: Spilling i forb. med Bjørn Oxaas 50 års dag og Hallvard Haugan sin 75 års dag. 13. april: Spilling i forb. med Harald Langlands 75 års dag. 30. april: Spilling i Ila i forb med hundreårsjubileet for kvinners stemmerett. 1. mai: Spilling i Thornes- parken og i demonstrasjonstoget i byen 17.mai: Tradisjonell spilling. Oppmøte i Ila, på Stavne kirkegård, Cicci Kleins park, spilling i Barnetoget og spilling på 2 sykehjem i Ila på ettermiddagen. Frokost på kantina Marienborg og lunsj på kantina på Thora Storm VGS avd. Adolf Øiens skole. 31. mai - 2. juni: Sommertur til Røros hvor vi deltok på Røros Janitsjars jubileumstreff. 9. juni: Spilling i forb med Beate Jørstads 50 års dag. 16.juni: Spilling til Kolbjørn som feiret sin 97-års dag oktober: Deltagelse på Oktoberfestival Calella i Spania sammen med JMK Narvik, Bergen og Oslo. Foruten oppmarsj på åpningsdagen deltok vi under åpningssermonien i teltet lørdag kveld, konsert i teltet søndag kveld samt konsert på kirkeplassen i Calella. Stor felleskonsert sammen med de andre jernbanekorpsene i Montzerat Kloster med påfølgende lunsj. Dagen avsluttes med omvisning i Torro Vinfabrikk sine lokaliteter med ditto smaksprøver. Per-Arild Lyng var sangsolist på de fleste av konsertene våre. 1. desember: Adventskonsert i Byåsen kirke sammen med sangkorene Teleklang,

6 Jernbanebetjeningens sangforening og sangkoret Viljen. Siste offisielle konsert med Roger som dirigent. Sangsolist sammen med oss var Per-Arild Lyng. 15. desember hadde korpset oppdrag som nisseorkester med hest og slede hos Kolstadtunet borettslag, og leverte 250 godteposer til barna. Dette var første oppdrag i juletrefestsesongen 2013/14. OPPMERKSOMHETER: Blomsterhilsen til Kolbjørn på hans 97.- års dag. 75. års jubilanter: Hallvard Haugan og Harald Langland. 60. års jubilanter: Bente Moum Johansen, Maj Engum, Grete Kulset Valstad og Sidsel Færø Bakken. 50 års jubilanter: Bjørn Oxaas og Beate Jørstad. Avskjedsgave til dirigent Roger Rønning. Julehilsen til dirigent, æresmedlemmer, samt Georg og Per B. DELTAKELSER: REPRESENTASJON: SLUTTORD: Korpset har også det siste året vært en tonegivende medspiller i Trondheim og ikke minst medlemmene. Styret har tilrettelagt for videreutvikling av det musikalske og sosiale miljøet i korpset, og medlemsundersøkelsen har gitt mange gode tilbakemeldinger som legger ytterligere grunnlag for utvikling. Komitearbeidet er viktig for å sikre bredde i drift av korpset, og styret er godt fornøyd med arbeidet og initiativene som er tatt. Korpset har god økonomi, ikke minst med bakgrunn i at medlemmene stiller kollektivt opp i den viktige juletrefestspillingen, Styret vil arbeide videre for å sikre oppdrag og inntekter til korpset. Arne Vidar Hesjedal Arve Konstad Elin Buholm Per Bakken sign. sign. sign. sign. Beate Jørstad Harald Egil Søraker Steinar Jørstad Bente Moum Johansen Sign sign. sign. Sign.

7 Regnskap 2013 Inntekter Kontingent Budsjett 2013 Regnskap 2013 Noter medlemmer instrumentleie støttemedlemer Egenandeler aktiviteter Juletrefester Andre spilleoppdrag Flaskekjøring Tilskudd Norsk Tipping Andre inntekter Korpstur Renter SUM INNTEKTER Utgifter Juletrefester Diverse Lønn dirigent Lønn instruktør Uniformer Instrument - kjøp Noter Korpstur Seminar Arrangement Kontingent NMF Leie lokaler Instrument vedlikehold Kontorrekvisita Forsikring Styre og årsmøtekostnader Andre kostnader SUM UTGIFTER ÅRSRESULTAT

8 Noter til regnskap 2013 Note Honnorar 1. og 17. mai Momskompensasjon, tilskudd fra Fritidsrådet Funksjonærhonorar, kakesalg, overskudd arrangement Korpsturer: RØROS Utgifter: Deltakeravgift Buss Hotell æresmedl Sum utgifter Inntekter: Egenandel 750, Sum inntekter Resultat Rørostur CALELLA Utgifter Inntekter Sum Forskudd Resultat Calella Gaver/oppmerksomheter til medlemmer og andre korps Arb.giveravgift for både 2012 og 2013 inkludert Avslutning på stasjonen, 17. mai frokost/lunsj St.Olavs hospital (overskudd) Tilbakebetaling kont ) Funksjonærer (ungd) 3300 Postboksleie (inkasso) 1470 Hellsymposium (styret) 1950 Lisenser (web, bank osv) 2498 SUM Negativt resultat pga. arbeidsgiveravgift 2012 på regnskapet + Calellaforskudd kr ført som inntekt i 2012 og utgiftsført i Hensyntatt dette vil resultatet være et overskudd på

9 Forslag Forslag fra styret til årsmøte: Medlemskontingenten økes fra kr til kr pr år Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Noter Inntekter Kontingent medlemmer Forslag til årsmøtet (fra 1500 til 2000 pr år?) - i så fall 33 % økning fra til instrumentleie (inngår i kontingenten) støttemedlemer Vil bli lavere i 2014 pga automatisk trekk i pensjon avsluttes. Egenandeler aktiviteter 3230 Juletrefester Andre spilleoppdrag mai (ca 25000) Flaskekjøring Tilskudd momskompensasjon, tilskudd Fritidsrådet Norsk Tipping Andre inntekter Funksjonærhonorar, kakesalg, overskudd arrangement Korpstur Renter SUM INNTEKTER Utgifter Juletrefester Diverse Gaver/oppmerksomheter til medlemmer og andre korps Lønn dirigent Lønn instruktør Uniformer Instrument - kjøp Avhengig av rekruttering for personer som ikke har instrument Noter Korpstur Seminar Arrangement Kontingent NMF Leie lokaler Instrument vedlikehold Kontorrekvisita Forsikring Styre og årsmøtekostnader Andre kostnader Oppmerksomheter, lisenser mm SUM UTGIFTER ÅRSRESULTAT

10 Valgkomiteen 2014 STYRET: Leder: Arne Vidar Hesjedal 2 år Nestleder: Arve Konstad 1 år igjen Kasserer: Elin Buholm 2 år Sekretær: Beate Jørstad 1 år igjen Materialforvalter: Per Bakken 1 år Styremedlem: Steinar Jørstad 1 år Vara: Bente Moum Johansen 1 år Vara Bård Olav Lindsetmo 1 år KOMITEER: Revisor: Vara: Økonomiutvalg: Noteforvalter: Musikkomite: Albumforvalter: Arr. komite: Turkomite: Juletrefestkomite: Valgkomite: Vara: NMF Regionsting: Vara: NJMF Styre: NJMF Årsmøte: Vara: Rolf Johansen og Glør Stai Bård Olav Lindsetmo Elin Buholm og Per Bakken Bjørn Oxaas og Torill Solberg Tore Rønne, Bjørn Oxaas, Arnulf Wold, Marit Aarseth og Steinar Jørstad Sidsel Færø Bakken Hilde Andresen, Merethe Oxaas, Leif Jørstad og Arve Konstad Elin Buholm og Steinar Jørstad Torill Skjærseth, + Bjørn Oxaas, Elin Brynhildsen, Grete Kulset Valstad, Greta Holden og Anne Grete Refsnes Torill Skjærseth, Torill Solberg og Ingunn Løseth Wold Hallvard Haugan Arne Vidar Hesjedal Arve Konstad Steinar Jørstad Arne Vidar Hesjedal Arve Konstad

11

12

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Historikk Frogner Skolekorps

Historikk Frogner Skolekorps Starten 23. mars 1952 ble det satt ned en komité som skulle arbeide med å starte et skolekorps på Frogner. Komiteen besto av Solveig Sørlie, Endre Hamre, Maien Asak, Ivar Nordby og Ole Henry Johansen og

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE 19.01.2008 Sveum, Brumunddal ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag 19.01. 2008 Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Åpning Valg av dirigent Valg

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

NISK avd. 7 inviterer alle sine medlemmer til: 5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2015.

NISK avd. 7 inviterer alle sine medlemmer til: 5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2015. NISK avd. 7 inviterer alle sine medlemmer til: Årsmøte 2014 Dato: 27. jannuar 2015 kl. 19.00 Sted: Østre Rosten 108, kantina på Coop Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent,

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer