ODIN skaper verdier for fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN skaper verdier for fremtiden"

Transkript

1 Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden

2 Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning -12 Noteopplysninger ODIN Rente 17-1 SpareBank 1 Pengemarked ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon Revisjonsberetning 27 Valgmøte Disse fondene og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet. Selskapet er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS Organisasjonsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Rahastot ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-0122 Oslo Telefon: Fax: E-post: ODIN Fonder Kungsgatan 30, S-1 35 Stockholm Box 23, S Stockholm Telefon: Fax: E-post: ODIN Rahastot Mannerheimintie 14 A,. krs, FIN Helsinki Telefon: +35 (0) Fax: + 35 (0) E-post: I 2 I

3 Markedskommentar ODIN Rente 2013 var et bra år for ODIN Rente ODIN Rente gjorde det bra i 2013 med en oppgang på 7,4 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3-årig norsk stat), var opp magre 0,9 prosent. Nils Hast, Ansvarlig forvalter Året 2013 var preget av jakten på avkastning, eller «yield». Investorer kjøpte den europeiske recovery-story en, og selv om ingen er veldig optimistisk på økonomien i Europa, er man heller ikke super pessimistisk. I hvert fall var sentimentet godt nok til å gi et godt år innen europeisk kreditt i De store vinnerne var selskaper og banker i «periferien», det vil si i Spania, Italia, Portugal og Irland. Det var disse landene og deres selskaper og banker som ble verst rammet under statsgjeldskrisen, og det var de som fikk best uttelling når de nødvendige tilpasningene nå begynner å gi effekt, og den økonomiske veksten tar seg opp igjen. Godt bidrag fra Sør-Europa I ODIN Rente var det våre investeringer i banker og forsikringsselskaper i Sør-Europa som gjorde det best i Obligasjoner i high yield selskaper og fondsobligasjoner i store norske sparebanker bidro også til den positive avkastningen. Blant de investeringene som gjorde det dårligst finner vi telekom- og mediaselskaper fra land som Tyskland, Nederland og Frankrike. Mandatet til fondet sier at vi skal sikre eksponering i utenlandsk valuta tilbake til norske kroner, slik at minst 0 prosent av eksponeringen er i NOK. Normalt ønsker vi å ligge nær 100 prosent, men i løpet av 2013 har vi brukt muligheten å ta litt mer valutaeksponering, slik at vi tidvis har hatt NOK-eksponeringen rundt 90 prosent. I og med at den norske kronen har falt gjennom året, mot dollar, euro, pund og svenske kroner, har denne strategien gitt et positivt bidrag til avkastningen. Beware of «safe assets» Blant de aktivaklasser som gjorde det dårligst i 2013 finner vi det man normalt betegner som sikre aktiva (safe assets). Det vil si statsobligasjoner i vestlige land med høy kredittrating. Vi snakker om USA, Tyskland og Storbritannia, men også om Norge og våre nordiske naboer. De som kjøpte slike lange 10-årige obligasjoner fikk negativ avkastning i Grunnen til dette var at vi etter en lang periode med fallende renter så en økning i lange renter i løpet av Det var altså rentebindingen i disse lange fastrente statsobligasjonene som bidro til negativ avkastning i et enkelt år. Dette gjaldt ikke kun statsobligasjoner, men også andre fastrente obligasjoner. I ODIN Rente har vi mulighet å sikre oss mot renterisiko gjennom å justere rentebindingen, eller durasjonen, i porteføljen. Vi gikk inn i 2013 med lite sikring, og har tjent godt på det. Men da rentene begynte å bevege seg oppover tok vi ned durasjonen i porteføljen. Vi mener at risikoen er asymmetrisk fordi det fortsatt er mulig at rentene faller ytterligere, men med så lave renter som vi har i dag mener vi at risikoen for stigende rente er høyere. I tillegg er det på kredittrisiko, snarere enn renterisiko, vi skal skape avkastningen i ODIN Rente. I takt med at økonomien har bedret seg har også risikopåslaget, eller kredittpremien, minsket og det betyr at våre obligasjoner stiger i verdi. Av vår avkastning i 2013 var det nesten halvparten som kom fra fall i kredittpremier og resten fra løpende renter. Mangel på mareritt ga god avkastning I 2013 kunne vi avskrive de verste mareritt-scenariene, som for eksempel euroens kollaps, amerikansk konkurs og kinesisk hard landing i økonomien. I takt med at disse scenariene ble mindre sannsynlige har aksjer og kreditt gjort det stadig bedre. Den veldig stimulative pengepolitikken og nær-null renter fra verdens sentralbanker har bidratt. Vi tror denne risikonormaliseringen vil fortsette i 2014, og er derfor positive til investeringer i kreditt vil bli et mer krevende år, men hvis makro-økonomiske tall kommer inn som forventet, eller i hvert fall uten større avvik, vil også 2014 bli et godt år. Forventningene er ikke en lysende vekststory, men snarere en gjeninnhentning som i historisk sammenheng er særdeles svak, spesielt i Europa. Dessuten tyder det meste på at inflasjonen vil holde seg på lave nivåer. I 3 I

4 Markedskommentar ODIN Rente For kreditt er dette ikke nødvendigvis negativt; for det er i perioder med svak vekst og lav inflasjon at kreditt ofte gjør det bra, spesielt hvis man ser på risikojustert avkastning. Samtidig er tiden for store kursøkninger og høy direkteavkastning over. Det gjør at forventet avkastning i år vil være lavere enn, eller i beste fall på linje med, avkastningen i Denne typen forventninger er nok også gjeldende for de fleste andre aktivaklasser. Kreditt er attraktivt som en del i en balansert portefølje, da den kan ta ned volatiliteten i en ellers aksjedominert portefølje. Det kan gjerne repeteres, at kredittinvesteringer gjøres best i fond. Det handler om at i kreditt er spredning av risiko alfa og omega. Det betyr at en godt diversifisert portefølje må ha i hvert fall cirka 30 selskaper. Med minimums investeringsbeløp på tilsvarende én million kroner må en portefølje være på minst 30 millioner kroner. La oss så anta at kreditt skal være 20 prosent av en total portefølje. Det betyr at den investor som ønsker å gjøre kredittinvesteringer selv bør ha en investeringsportefølje på mer enn 150 million kroner. Det er få personer i Norge som har det. Det er derfor investering i kreditt gjøres best gjennom fond. For eksempel fondet ODIN Rente. 10 største selskapene i fondet - pr SB1 SR-Bank SB1 SMN DNB Swiss Re SB1 Nord Norge Spansk stat Rabobank BNP Paribas Standard Chartered Lloyds Bank 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % 2,3 % 2,3 % 3,2 % 2, % 3, % 3,6 % 0% 2% 4% Sektoreksponering - pr Bank Forsikring Telekom Industri Infrastruktur Energi Finans Stat, kommune Kapitalvarer Råvarer Diversifierad Teknologi 6,6 % 6,5 % 4,6 % 3,4 % 3,0 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 0, % 0, % 13, % 55,0 % 0% 20% 40% 60% 0% 100% Geografisk eksponering - pr Norge Storbritannia Italia Tyskland Spania Nederland USA Frankrike Sveits Sverige Danmark Øvrige 9,5 % 7,5 % 7,1 % 6,0 % 5,2 % 5,2 % 4,9 % 4, % 4,2 % 4,1 % 6,5 % 35,1 % 0% 20% 40% 60% 0% 100% I 4 I

5 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS Rentebevegelser _ Norge 2013 Global BNP-vekst i 2013 endte trolig rundt 2-2,5 prosent marginalt lavere enn 2,5 prosent vekst i Innstrammende finanspolitikk stod fortsatt i fokus 2013, hvor spesielt USA ble berørt og som bidro til svakere vekst. I Eurosonen har impulsene fra de finanspolitiske innstrammingene blitt mindre og ført til at regionen kom ut av resesjon i andre halvår med positiv vekst. Veksten i fremvoksende økonomier avtok også, men stabiliserte seg i andre halvår. I Kina stabiliserte veksten seg over 7 prosent. Veksten i den amerikanske økonomien ligger an til å ende på 1,7 prosent i 2013, noe som er lavere enn i Budsjettinnstramminger bidro klart negativt, mens privat konsum holdt seg godt i 2013 også. Boligmarkedet bedret seg ytterligere, med stigende aktivitet og boligpriser. Sysselsettingen har steget jevnt og arbeidsledigheten har falt til 7 prosent. I fokus har den amerikanske sentralbanken (Fed) stått med tanke på nedtrapping av kvantitative lettelser i form av kjøp av boliglåns- og statsobligasjoner. De lange rentene steg betraktelig i mai da spekulasjonene og signalene pekte mot nedtrapping av de månedlige kjøpene på 5 mrd dollar. I desember signaliserte Fed omsider nedtrapping til månedlige kjøp på 75 mrd dollar etter bedring i vekstutsiktene, hvor ventet videre nedtrapping er betinget av den makroøkonomiske utviklingen. Lange amerikanske statsrenter steg over 100 bp fra mai til juli. 10-årig amerikansk statsrente steg fra 1,7 prosent ved inngangen av året til 3 prosent ved utgangen av året Utviklingen i Eurosonen i 2013 ble preget av økonomisk gjeninnhenting. Etter seks kvartaler i resesjon med negativ BNP-vekst, snudde økonomien omsider i andre kvartal med vekst igjen. Mindre budsjettinnstramminger og økt privat konsum har bidratt til økt aktivitet fra lave nivåer. Samlet endte BNP i 2013 likevel med et fall på rundt -0,4 prosent. Arbeidsledigheten har også holdt seg høy og inflasjonen har falt. Den europeiske sentralbanken (ECB) kuttet dermed renten to ganger til nytt rekordlavt nivå. Lange tyske renter har dog steget, og tysk 10-årig statsrente steg fra 1,3 prosent ved inngangen av året til i underkant av 2 prosent ved utgangen av året. I motsatt tilfelle fortsatte lange italienske og spanske statsrenter å falle i 2013, som en konsekvens av videre stabilisering av statsgjeldskrisen og tillitt til ECBs støttekjøpsprogram. Norsk økonomi gikk litt motstrøms i forhold til internasjonal utvikling og mistet fart spesielt i andre halvår i Veksten i privat konsum har vært lav og arbeidsledigheten har steget moderat fra lave nivåer. Klarest har omslaget vært i boligmarkedet, hvor boligprisene har flatet ut fra høye nivåer. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret i 2013, men stadig nedjustert renteutsiktene sine i rentebanen. Derimot har Finansdepartementet innført motsyklisk buffer for bankene etter fra råd Norges Bank i sitt hensyn til finansiell stabilitet, som har medført til høyere utlånsrenter hos bankene. Kronen har svekket seg markert som følge av blant annet svakere økonomi og lavere renteutsikter, og falt med over 10 prosent handelsvektet og til sitt svakeste nivå siden Lange norske renter har også fulgt utlandet opp, og 10-årig norsk statsrente steg fra 2 prosent ved inngangen av året til 3 prosent ved utgangen av året. Sparebank 1 Pengemarked Sparebank 1 Pengemarked har i 2013 hatt en avkastning på 2,09 prosent, som er 0,47 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på 0,25 år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker og kommuner. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I 2013 har kredittpåslagene i forhold til stat falt noe. Det har bidratt til å trekke avkastningen og meravkastningen mot indeks opp. Nibor rentene har falt noe, ca 0,15 0,30 prosent. Dette har bidratt til å trekke avkastningen opp, men meravkastningen mot indeks noe ned. Lavere renter innebærer noe lavere løpende avkastning i ODIN Pengemarked ODIN Pengemarked har i 2013 hatt en avkastning på 2,05 prosent som er 0,43 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på 0,25 år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker og kommuner. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I 2013 har kredittpåslagene i forhold til stat falt noe. Det har bidratt til å trekke avkastningen og meravkastningen mot indeks opp. Nibor rentene har falt noe, ca 0,15 0,30 prosent. Dette har bidratt til å trekke avkastningen opp, men meravkastningen mot indeks noe ned. Lavere renter innebærer noe lavere løpende avkastning i ODIN Kort Obligasjon ODIN Kort Obligasjon hadde i 2013 en avkastning 2,35 prosent etter forvaltningshonorar, som er 0,65 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på 1 år stat. Fondet har ligget I 5 I

6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS undervektet i forhold til referansedurasjonen hele året, og da med det meste av undervekten i langenden (1-2 år). Her har statsrenten falt marginalt. Dette har slått litt negativt ut i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort så å si hele fondet, så har selve kredittspreadene trukket inn i de løpetidene fondet investerer i, og sammen med løpende meravkastning sett mot statsrenter, har eksponeringen her bidratt positivt. I tillegg har spreaden mellom Nibor/swap- og statsrenter gått inn svært mye, og har sammen med den løpende meravkastningen i forhold til stat, ført til et solid bidrag til meravkastningen. bedre enn referanseindeksen. Fondet har en indeks med referansedurasjon på 3 år stat. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen hele året, og da med det meste av undervekten i 3 til 5 år. Her har statsrenten steget med ca 0,30 prosentpoeng. Dette har slått positivt ut i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort hele fondet, så har selve kredittspreadene trukket godt inn, altså positivt bidrag her også. I tillegg har spreaden mellom swap- og statsrenter gått betydelig inn med 0,30-0,40 prosentpoeng, og har sammen med den løpende meravkastningen i forhold til stat, ført til et solid bidrag til meravkastningen. ODIN Obligasjon ODIN Obligasjon hadde i 2013 en avkastning på 3,75 prosent etter forvaltningshonorar, som er 2,1 prosent Styringsrenter Korte renter (2 år) Lange renter (10 år) NO US EU NO US EU NO US EU NO US EU Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Reuters Ecowin I 6 I

7 Styrets årsberetning - rentefond ODIN Forvaltning har utkontraktert enkelte funksjoner knyttet til forvaltningen av rentefondene til Storebrand Asset Management AS. Slik utkontraktering er hjemlet i forskrift av 21. desember 20 nr om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering). ODIN Forvaltning AS har i henhold til nevnte forskrift sendt melding om avtalen om utkontraktering til Finanstilsynet. Den tok ODIN hjem forvaltningen av Spare- Bank 1 Pengemarked, ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Obligasjon. Utkontrakteringen omfatter nå følgende funksjoner for alle ODINs rentefond: Oppgjør og kontroll av handel med finansielle instrumenter. Daglig verdifastsettelse av fondenes kurs pr. andel. SpareBank 1 Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. ODIN Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. ODIN Kort Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. ODIN Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. ODIN Rente er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondet investerer i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet kan også plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-ucits rentefond. SpareBank 1 Pengemarked, ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Obligasjon har en særskilt adgang til å investere inntil 100 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Ved utgangen av 2013 forvaltet ODIN Forvaltning AS: NOK Fond 136 mill. SpareBank 1 Pengemarked 73 mill. ODIN Pengemarked 210 mill. ODIN Kort Obligasjon 76 mill. ODIN Obligasjon 679 mill. ODIN Rente Handelsbanken (Org.nr ) er depotmottaker for fondene. Finansiell risiko og risikostyring Modifisert durasjon er et uttrykk for den prosentvise endringen i fondenes verdi som følge av 1 prosent endring i markedsrentene. Høyere durasjon betyr høyere risiko for svingninger i fondenes verdi og avkastning. Gjennom året har fondenes durasjon vært: Laveste nivå Høyeste nivå Gjennom snitt SpareBank 1 Pengemarked 0, 0,32 0,21 0,16 ODIN Pengemarked 0,12 0,3,19 0,14 ODIN Kort Obligasjon 0,1,57 0,2,14 ODIN Obligasjon 0,3 2,04 1,22 1,64 ODIN Rente 1,02 3,40 2,21 1,55 Forvalterne holder løpende tilsyn med porteføljenes durasjon med henblikk på å utnytte endringer i de ulike markedsrentene. Kredittrisikoen vurderes gjennom løpende analyse av utstederne. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. Fondene har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. I 7 I

8 Styrets årsberetning - rentefond SpareBank 1 Pengemarked og ODIN Pengemarked Fondene skal ha en modifisert durasjon som er under 0,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 120 dager), og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondenes gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X). Fondene oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. ODIN Kort Obligasjon Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-2 år. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 1 års durasjon (ST3X). ODIN Obligasjon Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X). Det er en målsetting for alle fondene å ha lav kredittrisiko. Endringer i kredittverdighet på fondenes investeringer kan påvirke fondenes avkastning. Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi i løpet av året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sikrer andelseierne likebehandling. Største innløsninger i 2013 utgjorde: Fond % SpareBank 1 Pengemarked 32,1 % ODIN Pengemarked 4,14 % ODIN Kort Obligasjon 2,29 % ODIN Obligasjon 2,02 % ODIN Rente 6,64 % Fortsatt drift ODIN Forvaltning AS er ansvarlig for all aktivitet i fondene, og fondene har ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Verdiutvikling Fondene har gjennom året hatt ulik sammensetning, kredittrisiko og durasjon enn den porteføljen som utgjør referanseindeksen. Fondenes avkastning avviker derfor fra avkastningen til referanse indeksen. ODIN Rente Fondet har høyere kredittrisiko enn andre rentefond forvaltet av ODIN Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år. Fondets gjennomsnittlige durasjon har ligget mellom 2 og 3 år, som er nært fondets referanseindeks - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) I I

9 Verdiutvikling AVKASTNING SpareBank 1 Pengemarked Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: ,51% 3,20% 2,0% 3,20% 2,5% 2,53% 3,% 6,10% 4,32% 2,51% 1,76% 1,70% 35,% 2,2% 1,62% 1,50% 2,45% 2,26% 2,13% 5,90% 4,42% 2,75% 2,01% 1,95% 5,40% 0,3% 0,46% 1,70% 0,40% 0,27% 1,75% 0,20% -0,% -0,24% -0,25% -0,25% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks 0,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente AVKASTNING Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: ODIN Pengemarked Referanseindeks Differanse 5,9% 6,70% -30,1% 3,29% 4,12% -0,3% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks 0,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente 2,05% 1,62% 0,43% 3,20% 1,50% 1,70% 2,91% 2,45% 0,46% 2,54% 2,26% 0,27% 3,79% 2,13% 1,66% 6,03% 5,90% 0,12% 4,29% 4,42% -0,14% 2,53% 2,75% -0,22% 1,7% 2,01% -0,23% 1,71% 1,95% -0,25% -2,3% 4,79% -7,17% -2,95% 6,5% -9,0% 4,13% 7,36% -3,23% 6,7% 6,32% 0,46% 6,71% 6,42% 0,29% 4,53% 4,67% -0,14% 3,56% 3,5% -0,29% 5,10% 5,19% -0,09% 5,79% 5,56% 0,23% Avkastning ODIN Rente Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: ,62% 15,75% 22,7% 7,1% 3,43% 4,3% 7,36% 0,94% 6,42% 15,4% 2,17% 13,31% -0,50% 6,13% -6,63%,74% 4,45% 4,29% AVKASTNING Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: ODIN Kort Obligasjon Referanseindeks Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente AVKASTNING Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Differanse 149,54% 130,99% 1,55% 4,9% 4,47% 0,42% 2,34% 1,6% 0,66% 4,17% 1,29% 2,9% 2,3% 3,27% -0,% 2,49% 2,32% 0,17% 4,03% 2,3% 1,65% 7,41% 7,13% 0,2% 3,73% 4,36% -0,63% 2,1% 2,3% -0,20% 1,6% 2,02% -0,16% 2,54% 2,75% -0,20% 6,1% 6,7% -0,69% 6,73% 6,7% -0,14% 7,7% 7,6% 0,19% 5,50% 5,61% -0,% 6,12% 5,92% 0,20% 3,10% 3,56% -0,46% 4,59% 4,5% -0,26% 5,79% 7,21% -1,42% 12,34% 10,46% 1,% ODIN Obligasjon Referanseindeks Differanse 141,25% 139,5% 1,40% 5,09% 5,06% 0,03% 3,75% 0,94% 2,1% 5,22% 2,17% 3,06% 4,3% 6,13% -1,75% 4,54% 4,45% 0,09% 6,46% 3,19% 3,27%,26% 9,65% -1,3% 2,2% 3,90% -1,0% 0,6% 0,92% -0,24% 2,% 2,49% -0,3% 5,25% 5,55% -0,29% 10,09% 10,5% -0,76% 7,34%,13% -0,79% 6,90% 7,53% -0,63% 5,43% 4,9% 0,54% 3,52% 4,46% -0,94% 2,1% 3,20% -0,39% 5,37% 6,3% -1,46% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 3 (ST4X) *) Omregnet til årlig rente Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) *) Omregnet til årlig rente Avkastning pr Fond Referanseindeks 1) Pengemarkedsfond: SpareBank 1 Pengemarked 2,0% 1,62% 0,46% ODIN Pengemarked 2,05% 1,62% 0,43% Obligasjonsfond ODIN Kort Obligasjon 2,34% 1,6% 0,66% ODIN Obligasjon 3,75% 0,94% 2,1% ODIN Rente 7,36% 0,94% 6,42% 1) Informasjon vedrørende referanseindekser er inkludert på den respektive fondsoversikt Differanse Vær oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne årsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. I 9 I

10 Porteføljedata Årsresultat og disponeringer PORTEFØLJEDATA SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) PORTEFØLJEDATA ODIN Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) PORTEFØLJEDATA ODIN Kort Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) 0,16 0,21 2,29 % 2,39 % 0,14 0,1 2,2% 2,37% 0,14 0,15 2,16 % 2,3 % SpareBank 1 Pengemarked hadde et årsoverskudd på kr som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført til egenkapital: Sum disponert: Utdeling til andelseierne: Overført til egenkapital: Sum disponert: kr kr kr ODIN Pengemarked hadde et årsoverskudd på kr som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført til egenkapital: Sum disponert: kr kr kr ODIN Kort Obligasjon hadde et årsoverskudd på kr som ble disponert på følgende måte: kr kr kr PORTEFØLJEDATA ODIN Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) PORTEFØLJEDATA ODIN Rente Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) 1,64 1,12 1,64 % 2,69 % *) Yield: beregnet forventet avkastning på fondets portefølje, fratrukket forvaltningshonorar, forutsatt uendret rentenivå og markedsforhold forøvrig. Faktisk avkastning kan bli både høyere og lavere enn yielden. ODIN Obligasjon hadde et årsoverskudd på kr som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført til egenkapital: Sum disponert: kr kr kr ,55 1,04 ODIN Rente hadde et årsoverskudd på kr som ble disponert på følgende måte: 4,00 % 4,24 % Utdeling til andelseierne: kr Overført til egenkapital: Sum disponert: kr kr Oslo, 6. februar 2014 Styret i ODIN Forvaltning AS Kirsten Idebøen styreleder (sign.) Stine Rolstad Brenna (sign.) Jan Friestad (sign.) Joachim Høegh-Krohn (sign.) Christian S. Jansen (sign.) Per Ivar Kleiven (sign.) Tone Rønoldtangen (sign.) Dag J. Opedal (sign.) Rune Selmar adm. dir. (sign.) I 10 I

11 Noteopplysninger Note 1 - Prinsippnote - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for finansielle instrumenter i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser på Reuters klokken hver børsdag. For finansielle instrumenter som ikke omsettes kontinuerlig, beregner forvaltningsselskapet daglig verdier, basert på finansielle instrumenters forhold til likvide markedspriser og renter. Denne verdifastsettelse baseres på forvalternes erfaring og beste skjønn. - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader for kjøp av finansielle instrumenter er inkludert i kostprisen. - Utdeling til andelseiere Skattbare inntekter og utgifter i fondene (realiserte kursgevinster og kurstap på finansielle instrumenter, renteinntekter og utgifter, og forvaltningshonorar) beregnes og deles ut 31. desember i form av nye andeler i fondene med mindre annet er instruert av andelseier. Utdeling ved økning av andeler bokføres på fondenes egenkapital og utbetalinger til andelseier bokføres som gjeld i regnskapet. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av finansielle instrumenter i fondene beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater SpareBank 1 Pengemarked, ODIN Pengemarked og ODIN Kort Obligasjon har ikke hatt beholdninger av finansielle derivater i løpet av året eller ved årsslutt. ODIN Obligasjon Aksjederivater Brutto nominelt beløp Netto nominelt beløp Rentederivater 40,0 40,0 3,6 Valutaderivater Kredittderivater Sum derivater ,0 6,0 3,4 Beløpene er oppgitt i millioner NOK Virkelig verdi Eiendel Gjeld ODIN Rente Aksjederivater Brutto nominelt beløp Netto nominelt beløp Virkelig verdi Eiendel Gjeld Rentederivater 25,1 25,1-3,1 Valutaderivater -49,0 49,0 1,1-6,1 Kredittderivater Sum derivater ,7 29,7 2,7-0, Beløpene er oppgitt i millioner NOK Finansielle derivater er knyttet til underliggende størrelser som ikke balanseføres. For å kvantifisere omfanget av derivater refereres det til nominelt beløp (volum). Nominelt beløp beregnes ulikt for ulike typer finansielle derivater og er et uttrykk for omfang og risiko i derivatposisjonene. Brutto nominelt beløp gir et uttrykk for omfanget, mens netto nominelt beløp gir et bilde av derivatets risikoposisjon. Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi pr. siste børsdag i året i norske kroner. Fondene er rentefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for rente- og kredittrisiko. Styring av rente- og kredittrisiki er omtalt i årsberetningen. Det vises til denne for nærmere omtale. Note 4: Omløpshastighet Fondenes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondenes kjøp og salg av finansielle instrumenter i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/ salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av finansielle instrumenter dividert med 2 deretter dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital i regnskapsåret. Fondenes omløpshastighet for 2013 er: Fond % SpareBank 1 Pengemarked 1,67 ODIN Pengemarked 1,20 ODIN Kort Obligasjon 0,5 ODIN Obligasjon 0,60 ODIN Rente 0,62 I I

12 Noteopplysninger Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader Fondene har ikke inntekter knyttet til store nettotegninger/ innløsninger. Note 7: Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. Note : Andre inntekter/kostnader Andre porteføljeinntekter/-kostnader er valutaeffekter på valutakontrakter og obligasjoner ført netto. Andre kostnader viser leveringskostnader for finansielle instrumenter, fakturert av depotbank. Fondenes forvaltningshonorar er: Fond SpareBank 1 Pengemarked ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon ODIN Rente Forvaltningshonorar 0,40% pr. år 0,40% pr. år 0,50% pr. år 0,50% pr. år 0,75% pr. år Uttrykk og definisjoner Forvaltningskapital Sum av eiendeler og gjeld. Basiskurs Fondenes forvaltningskapital dividert med antall andeler. Tegningskurs Prisen (basiskurs pluss tegningsprovisjon) en kunde må betale for å kjøpe en fondsandel. Innløsningskurs Prisen (basiskurs minus innløsningsprovisjon) en kunde får ved å selge en fondsandel. Differanse Forskjellen mellom fondets avkastning og bench-markavkastning. Forventet avkastning (Yield) Matematisk estimert avkastning fremover gitt uendrede markedsrenter. Oppgis alltid som årlig rente slik at man kan sammenligne med andre fond og rente på bankkonto. Risikoklasser Verdipapirer er inndelt i 5 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest kredittrisiko og klasse 5 har høyest kredittrisiko. Risikoklasse 1: Stat og statsgaranterte Risikoklasse 2: Statsforetak Risikoklasse 3: Fylker og kommuner Risikoklasse 4: Bank og finansinstitusjoner Risikoklasse 5: Industri og ansvarlige lån Rentefølsomhet Uttrykk for hvor mye fondets verdi endres som følge av 1 prosent endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko før svingninger i fondets verdi og avkastning. I 12 I

13 ODIN Rente - Årsrapport 2013 Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE 20 Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat Tall i tusen B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 10. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter ODIN RENTE Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital 9, C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 2013 Innløsninger i 2013 Årsresultat 2013 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 10 - Andeler i fondet Andeler utstedt før utdeling Andeler utstedt etter utdeling NAV før utdeling av utbytte NAV etter utdeling av utbytte Pr Pr Pr , , , , , , ,99 3,99 4,96 9,71 107,0 2,6 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. I 13 I

14 ODIN Rente - Årsrapport 2013 Note : Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter % av forvaltningskapital Rentereguleringstidspunkt 1) Lokal valuta NOK % av pålydende NOK Risikoklasse 1: Stat og Statsgaranterte ES U9 Kingdom of Spain 5.4% ,40, ,71 % ES K0 Spain Government Bond 5.5% ,5, ,47 % Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner XS ABN AMRO BANK NV /07/2022 7,13, ,53 % NL Aegon NV Perp 07/49 2,35, ,22 % NO AGR PETROLEUM SERVICES H 7,97 1, ,76 % XS ALLIANZ FINANCE BV ,3, ,67 % FR ALLIANZ FRANCE VAR 29/06/49 4,63, ,65 % NO Askim Sparebank 05/ FRN Call Capital Cont Sec 3,25 1, ,57 % XS AVIVA PLC 09/49 VAR 6,13 10, ,7 % XS Axa SA Life Insurance 07/04/2043 5,13, ,33 % XS AXA SA PARIS 5,777% EMTN 2006/ PERP 5,7, ,99 % XS Banco Popular Espanol SA.5%,50, ,69 % XS Barclays Bank PLC 6% VAR 6,00 10, ,6 % XS BK OF SCOTLAND CAP FUND VAR 03/49 6,06 10, ,76 % NO BN Bank ASA 10/PERP FRN C HYBRID 5,63 1, ,44 % NO BN Bank ASA 12/22 FRN C SUB 4,73 1, ,76 % XS CITIGROUP INC FRN 2017/05/31 0,9, ,30 % XS CLAUDIUS (CREDIT SUISSE).25 Subd Perp,25 6, ,45 % XS CLOVERIE PLC SWISS REINS Var 6,63, ,76 % XS Credit Suisse Group AG 6.5% RegS 6,50 6, ,49 % NO Danske Bank A/S FRN 06/12/2023 4,27 1, ,4 % XS Den norske Bank ASA 03/0/2022 4,75, ,34 % DE000DB5DCW6 DEUTSCHE BANK AG 5 24/06/2020 5,00, ,70 % XS DNB Bank ASA 3% VAR Subd 3,00, ,7 % XS DnB Nor Bank ASA Var ,25 10, ,79 % NO Eika Boligkreditt AS FRN Perp Subd 5,92 1, ,9 % XS Eksportfinans ASA 12.des ,00 5, ,3 % XS ELM BV (SWISS REIN CO) Perp Var 5,25, ,9 % XS Erste Group Bank AG 7.125% ,13, ,72 % NO Fornebu Spb 12/PERP FRN C HYBRID 7,23 1, ,61 % BE09066 FORTIS BANK SA/NV VAR 4,63, , % XS Gothaer Allg Versicherun 5.527% VAR 5,53, ,45 % XS HANNOVER FINANCE SA Variable 5,00, ,67 % NO Haugesund Spb 12/PERP FRN C HYBRID 7,0 1, ,46 % XS HSBC Bank /15/17 3,13, ,33 % XS ICCREA BANCA SPA 4 26//2014 4,00, ,63 % XS INTESA SANPAOLO SPA 20/06/2099 VAR,05, ,6 % NO Jernbanepersonalets Sparebank FRN Subd Perp 5,7 1, ,60 % XS JPMORGAN CHASE & CO /0/2022 2,75, ,63 % NO Klepp Sparebank 04/ FRN Call Capital Cont Sec 3,36 1, ,14 % NO Kvinnherad Spb 2/10/19 Sub 7,50 1, ,15 % NO Landkreditt Bank AS FRN 27/06/2023 3,55 1, ,74 % XS LEGAL & GENERAL GROUP 6.35 PERP 6,39 10, ,0 % XS LLOYDS TSB BANK PLC 29/05/2020 VAR 6,96 10, ,7 % SE Länsförsäkringar Bank FRN 201/03/2 Subd 3,71 0, ,14 % XS Nationwide Building Society 4.125% VAR 4,13, ,32 % XS Nykredit Realkredit A/S VAR Perp 9,00, ,70 % NO Nøtterø Spb 04/PERP FRN C HYBRID 3,37 1, ,22 % NO OBOS Banken AS FRN ,5 1, ,1 % XS POHJOLA BANK PLC /02/2022 5,75, ,75 % XS PRUDENTIAL PLC 5.25 Perp 5,25 6, ,43 % XS Rabobank Nederland 3, ,75, ,64 % XS RABOBANK NEDERLAND /09/2022 4,13, ,26 % XS Rabobank Nederland var 12/31/2049,3 6, ,00 % XS Raiffeisen Bank International AG 6% ,00, ,64 % XS Royal Bank of Scotland PLC FRN ,0, ,60 % NO Rygge Vaaler Spb 09/PERP ADJ C HYBRID,00 1, ,37 % XS SANTANDER INTL DEBT SA 4 24/01/2020 4,00, ,6 % XS SBAB Bank AB 2.375% ,3, ,24 % XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/09/2066 VAR 5,25, ,67 % USF56CRW49 Societe Generale SA 7.75% VAR PERP RegS 7, 6, ,1 % XS Societe Generale SA.25% VAR Perp,25 6, ,4 % NO Sparebank 1 Livsforsikring AS FRN Call Capital Con 2,92 1, ,35 % NO SpareBank 1 SMN FRN Perp 5,1 1, ,4 % XS SpareBank 1 SR Bank ASA 2.125% ,13, ,62 % NO Sparebanken Hedmark FRN C SUB ,4 1, ,44 % NO SPAREBANKEN MØRE FRN ,43 1, ,46 % NO Spb 1 Nord-Norge 09/19 ADJ C SUB,35 1, ,72 % NO Spb 1 Nord-Norge 12/99 FRN C HYBRID 6,49 1, ,46 % NO Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C 6,42 1, ,61 % NO Spb 1 SMN 10/PERP ADJ C HYBRID,25 1, ,32 % NO Spb 1 SMN 12/22 FRN C SUB 4,49 1, ,61 % NO Spb 1 SR-Bank /PERP FRN C SUB 6,72 1, ,05 % NO Spb 1 SR-Bank ASA FRN C SUB 4,45 1, ,76 % NO Spb Møre 13/23 FRN C SUB 4,22 1, ,30 % NO Spb Pluss 12/PERP FRN C HYBRID 6,43 1, ,46 % NO Spb Sogn og Fjordan /PERP FRN C HYBRID 5,70 1, ,75 % NO Spb Sør 10/PERP FRN C HYBRID 5,30 1, ,59 % NO Spb Telemark 05/PERP FRN C HYBRID 2, 1, ,72 % NO Spb Vest 10/PERP,05% C HYBRID,05 1, ,33 % NO Spb Vest 12/PERP FRN C HYBRID 6,71 1, ,23 % XS Standard Chartered Plc ,00 6, ,46 % XS Standard Chartered PLC 3.625% ,63, ,60 % XS Standard Chartered PLC 5.7% ,70 6, ,4 % NO Storebrand Bank ASA FRN Perpetual 5,6 1, ,45 % XS Storebrand Livsforsikring AS 04/04/2043 VAR 6,, ,73 % XS SWEDBANK AB Subd Var 3,00, ,63 % XS Swiss Life RANVX Var /49 5,00, ,39 % XS Swiss Re 6.375% ,3 6, ,95 % NO Totens Spb /PERP FRN C HYBRID 5, 1, ,60 % NO TRYG FORSIKRING A/S FRN 29/03/2049 5,4 1, ,77 % IT UniCredit SpA 2.625% ,63, ,7 % XS UNIQA Insurance Group AG 6.75% VAR 6,, ,6 % XS WELLS FARGO & COMPANY /0/2022 2,63, ,62 % XS Wuerttembergische Leben AG 5.375% VAR 5,3, ,52 % Forfall I 14 I

15 ODIN Rente - Årsrapport 2013 Note : Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter Lokal valuta NOK % av pålydende NOK % av forvaltningskapital Rentereguleringstidspunkt 1) Risikoklasse 5: Industri og ansv.lån NO A.P. Møller - Mærsk A/S /16 6,25 1, ,4 % ES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ,75, ,69 % FR Aeroports de Paris 2.75% ,75, ,36 % SE Amer Sports Oyj FRN ,0, ,71 % XS Astaldi SpA 7.125% RegS 7,13, ,66 % XS ATLANTIA SPA /03/2020 4,3, ,70 % XS Bite Finance International FRN RegS 7,73, ,4 % XS Deutsche Telekom Int Fin BV ,75, ,61 % NO DFDS A/S FRN ,63 1, ,45 % NO DOF Subsea AS FRN 22/05/201 6,70 1, ,60 % XS ELSEVIER FIN (ELM BV) /09/2020 2,50, ,50 % XS ENEL FINANCE INTL NV 3,63, ,67 % XS ENEL /12/2017 4,13, ,67 % XS Eni SpA 2.625% ,63, ,49 % FR EUTELSAT SA /10/2022 3,13, ,61 % XS EWE AG /20 4,13, ,6 % XS GAS NATURAL FINANCE BV ,, ,67 % FR GDF SUEZ 3 01/02/2023 3,00, ,33 % NO Höegh LNG Holdings Ltd. 03/10/2017 FRN 7,69 1, ,61 % XS Iberdrola International BV 3% ,00, ,12 % NO Kongsberg Gruppen ASA FRN /09/2017 3,52 1, ,61 % XS KONINKLIJKE KPN NV /04/21 4,50, ,6 % XS Koninklijke KPN NV VAR PERP 6,13, ,66 % XS LINDE FINANCE BV 14/07/2066 VAR 7,3, ,72 % XS LOTTOMATICA SPA ,50, ,66 % FR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 1.75% ,75, ,12 % XS Mersin Uluslararasi Liman 5.75% RegS 5, 6, ,36 % XS MTU AERO ENGINES HOLDING ,00, ,05 % US63946BAB62 NBC Universal 3, ,65 6, ,37 % NO Norwegian Property ASA FRN ,00 1, ,74 % NO PACIFIC DRILLING.25 02/15,25 6, ,4 % USG667WAA92 PACIFIC DRILLING V LTD ,25 6, ,4 % XS PROCTER & GAMBLE CO/THE 2 16/0/2022 2,00, ,72 % NO PROSAFE SE FRN 17/01/2020 5,44 1, ,30 % NO SIEM OFFSHORE INC FRN 30/01/201 6,43 1, ,60 % NO Sogn og Fjordane Energi AS /1 FRN 2,7 1, ,60 % US656531AJ97 Statoil ASA ,15 6, ,29 % NO Teekay LNG Partners LP FRN ,05 1, ,60 % NO Tele2 AB FRN 2012/2017 4,07 1, ,61 % XS Telecom Italia SpA VAR 7,75, ,0 % XS Telefonica Emisiones 02/21/201 4,0, ,71 % NO TEODIN ACQUICO AS FRN 02/10/2017 7,70 1, ,45 % NO TIZIR LTD 9 2/09/2017 9,00 6, ,4 % NO Veidekke ASA FRN 04/06/201 3,47 1, ,75 % FR Veolia Environnement SA 4.45% VAR 4,45, ,63 % XS VERISURE HOLDING AB.75 01/12/2012,75, ,34 % US94121CA96 Xerox Corp /12/2019 5,63 6, ,25 % US94121BZ56 XRX 4.252/15/15 4,25 6, ,47 % FXFW_EUR/NOK_ ,00 1, ,25 % FXFW_EUR/NOK_ ,00, ,31 % FXFW_EUR/NOK_ ,00 1, ,71 % FXFW_EUR/NOK_ ,00, ,7 % FXFW_GBP/NOK_ ,00 1, ,7 % FXFW_GBP/NOK_ ,00 10, ,9 % FXFW_SEK/NOK_ ,00 1, ,6 % FXFW_SEK/NOK_ ,0, ,70 % FXFW_USD/NOK_ ,00 1, ,59 % FXFW_USD/NOK_ ,00 6, ,57 % FXFW_USD/NOK_ ,00 1, ,79 % FXFW_USD/NOK_ ,00 6, ,79 % FXFW_USD/NOK_ ,00 1, ,54 % FXFW_USD/NOK_ ,00 6, ,54 % FXSW_EUR/NOK_ ,00 1, ,0 % FXSW_EUR/NOK_ ,00, ,5 % FXSW_EUR/NOK_ ,00 1, ,20 % FXSW_EUR/NOK_ ,00, ,31 % FXSW_EUR/NOK_ ,00 1, ,4 % FXSW_EUR/NOK_ ,00, ,49 % FXSW_EUR/NOK_ ,00 1, ,69 % FXSW_EUR/NOK_ ,00, ,93 % FXSW_EUR/NOK_ ,00 1, ,99 % FXSW_EUR/NOK_ ,00, ,16 % FXSW_EUR/NOK_ ,00 1, ,5 % FXSW_EUR/NOK_ ,00, ,92 % FXSW_GBP/NOK_ ,00 1, ,69 % FXSW_GBP/NOK_ ,00 10, ,72 % FXSW_GBP/NOK_ ,00 1, ,23 % FXSW_GBP/NOK_ ,00 10, ,2 % FXSW_GBP/NOK_ ,00 1, ,5 % FXSW_GBP/NOK_ ,00 10, ,59 % FXSW_JPY/NOK_ ,00 1, ,1 % FXSW_JPY/NOK_ ,00 5, ,7 % FXSW_JPY/NOK_ ,00 1, ,04 % FXSW_JPY/NOK_ ,00 5, ,04 % FXSW_SEK/NOK_ ,00 1, ,07 % FXSW_SEK/NOK_ ,0, ,10 % FXSW_USD/NOK_ ,00 1, ,10 % FXSW_USD/NOK_ ,00 6, ,12 % FXSW_USD/NOK_ ,00 1, ,44 % FXSW_USD/NOK_ ,00 6, ,45 % FXSW_USD/NOK_ ,00 1, ,55 % FXSW_USD/NOK_ ,00 6, ,54 % FXSW_USD/NOK_ ,00 1, ,0 % FXSW_USD/NOK_ ,00 6, ,79 % FXSW_USD/NOK_ ,00 1, ,45 % Forfall I 15 I

16 ODIN Rente - Årsrapport 2013 Note : Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter % av forvaltningskapital Rentereguleringstidspunkt 1) Forfall Lokal valuta NOK % av pålydende NOK FXSW_USD/NOK_ ,00 6, ,45 % IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed 0,00, ,26 % IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed 0,00, ,23 % IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed 0,00, ,93 % IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed 0,00, ,77 % IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed 0,00, ,40 % IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed 0,00, ,23 % IRS 3M NIBOR vs 3M fixed 0,00 1, ,51 % IRS 3M NIBOR vs 3M fixed 0,00 1, ,47 % IRS 3M NIBOR vs 3M fixed 0,00 1, ,4 % IRS 3M NIBOR vs 3M fixed 0,00 1, ,47 % IRS 3M UKLIBOR vs 3M fixed 0,00 10, ,13 % IRS 3M UKLIBOR vs 3M fixed 0,00 10, , % USD 3M fixed/usd 3M Libor 0,00 6, ,40 % USD 3M fixed/usd 3M Libor 0,00 6, ,36 % USD 3M fixed/usd 3M Libor 0,00 6, ,90 % USD 3M fixed/usd 3M Libor 0,00 6, ,9 % Totalt Portefølje ,43 % 1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 16 I

17 SpareBank 1 Pengemarked - Årsrapport 2013 Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Resultatregnskap og Balanse Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 10. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter Tall i tusen SPAREBANK 1 PENGEMARKED (etablert ) OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON 0.25 (ST1X) A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital 9, Note 9 - Egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Egenkapital pr Tegning i 2013 Innløsninger i 2013 Årsresultat 2013 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 10 - Andeler i fondet Andeler utstedt før utdeling Andeler utstedt etter utdeling NAV før utdeling av utbytte NAV etter utdeling av utbytte Pr Pr Pr , , , , , , , , , , , ,00 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. I 17 I

18 SpareBank 1 Pengemarked - Årsrapport 2013 Note : Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK % av forvaltningskapital Risikoklasse 3: Fylker og Kommuner NO Trøndelag Bomveiselskap AS 1, ,00 100,01% 100,00% ,1 % Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Bamble og Langesund Spb 3, ,00 103,1% 102,92% ,76 % NO Bank 1 Oslo Akershus AS 13/16 FRN 2, ,00 99,96% 100,37% ,71 % NO Bank Norwegian FRN 16/06/14 3, ,00 100,00% 100,46% ,74 % NO Blaker Sparebank 3, ,00 101,07% 100,% ,24 % NO Blaker Sparebank FRN , ,00 100,1% 100,3% ,4 % NO BN-Bank 2, ,00 99,99% 100,04% ,74 % NO Eidsberg Spb FRN 07/02/14 2, ,00 100,54% 100,06% ,70 % NO Eiendomskreditt FRN CERT , ,00 100,00% 99,93% ,69 % NO Haugesund Sparebank FRN 30/06/14 2, ,00 100,96% 100,43% ,4 % NO Helgeland Spb FRN 09/05/14 2, ,00 100,45% 100,20% 2 0 1,4 % NO Helgeland Spb 09/14 FRN 2, ,00 100,56% 100,33% ,22 % NO Hjartdal og Gransherad Spb /14 FRN 2, ,00 100,56% 100,17% ,95 % NO Hjelmeland Spb 2,0% CERT , ,00 100,00% 99,93% ,22 % NO Høland og Setskog Sparebank 2, ,00 100,62% 100,3% ,4 % NO Indre Sogn Spb /14 FRN 2, ,00 100,60% 100,23% ,74 % NO Klepp Sparebank 4, ,00 101,73% 100,64% ,75 % NO Kragerø Sparebank 2, ,00 100,52% 100,33% ,69 % NO Lillesands Spb 10/14 FRN 2, ,00 100,0% 100,47% ,4 % NO Melhus Sparebank 2, ,00 100,70% 100,3% ,22 % NO Melhus Spb 10/14 FRN 2, ,00 100,51% 100,09% ,22 % NO Odal Sparebank FRN 2, ,00 100,65% 100,35% ,74 % NO Odal Spb 13/16 FRN 2, ,00 99,94% 99,6% ,21 % NO Opdals Spb 12/16 FRN P/C 2, ,00 100,67% 101,03% ,49 % NO Orkdal Spb FRN 3, ,00 100,94% 100,56% ,46 % NO Rygge Vaaler Spb 10/14 FRN 2, ,00 100,69% 100,61% ,49 % NO Skandiabanken AB FRN 05/14 2, ,00 99,99% 99,97% ,47 % NO Skudenes & Aakra Spb /14 FRN 2, ,00 100,62% 100,53% ,49 % NO Skue Sparebank 2, ,00 100,00% 100,14% ,22 % NO Sparebank 1 Boligkreditt 2, ,00 100,05% 100,00% ,4 % NO Sparebanken Sør 3, ,00 102,26% 102,19% ,13 % NO Sparebanken Øst 3, ,00 102,30% 102,07% ,51 % NO Spb 1 Hallingdal 10/14 FRN 2, ,00 100,7% 100,31% ,4 % NO Spb 1 Nordvest 09/14 FRN 2, ,00 100,93% 100,51% ,97 % NO Spb 1 SR-Bank FRN 1/09/14 2, ,00 100,44% 100,26% ,4 % NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3, ,00 103,09% 102,76% ,52 % NO Spb Sogn og Fjordane 10/14 FRN 2, ,00 100,69% 100,59% ,9 % NO Spydeberg Spb 10/14 FRN 2, ,00 100,57% 100,12% ,69 % NO Storebrand ASA FRN 05/04/16 3, ,00 101,44% 101,36% ,9 % NO Storebrand Bank ASA 13/16 FRN 2, ,00 99,95% 100,45% ,97 % NO Terra Boligkreditt AS 2, ,00 100,00% 99,% ,6 % NO Tolga Os Sparebank 2, ,00 100,00% 100,71% ,9 % NO Ørland Spb 13/16 FRN 2, ,00 100,00% 100,3% ,4 % Total portefølje ,07 % Rentereguleringstidspunkt 1) Forfall 1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 1 I

19 ODIN Pengemarked - Årsrapport 2013 Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN PENGEMARKED OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON 0.25 (ST1X) Resultatregnskap og Balanse Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 10. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital ,10 Tall i tusen Note 9 - Egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Egenkapital pr Tegning i 2013 Innløsninger i 2013 Årsresultat 2013 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 10 - Andeler i fondet Andeler utstedt før utdeling Andeler utstedt etter utdeling NAV før utdeling av utbytte NAV etter utdeling av utbytte Pr Pr Pr , , , , , , ,24 99,9 991,3 967, 971,44 991,3 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. I 19 I

20 ODIN Pengemarked - Årsrapport 2013 Porteføljeoversikt pr Markedsverdi Markedsverdi Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Bamble og Langesund Spb 3, ,00 103,1% 102,92% ,42 % NO Bamble og Langesund Spb 12/14 FRN 2, ,00 100,71% 100,26% ,3 % NO Bank 1 Oslo Akershus AS 13/16 FRN 2, ,00 99,96% 100,3% ,3 % NO Bank Norwegian FRN 16/06/14 3, ,00 100,00% 100,46% ,3 % NO Blaker Sparebank 3, ,00 101,07% 100,9% ,7 % NO Blaker Sparebank FRN , ,00 100,1% 100,39% ,3 % NO BN-Bank 2, ,00 99,99% 100,05% ,79 % NO Eiendomskreditt FRN CERT , ,00 100,00% 99,95% ,13 % NO Haugesund Sparebank FRN 30/06/14 2, ,00 100,96% 100,43% ,3 % NO Helgeland Spb /14 FRN 2, ,00 100,90% 100,1% ,7 % NO Hjartdal og Gransherad Spb /14 FRN 2, ,00 100,56% 100,17% ,75 % NO Hjelmeland Spb 2,0% CERT , ,00 100,00% 99,95% ,76 % NO Indre Sogn Spb /14 FRN 2, ,00 100,60% 100,24% ,3 % NO Klepp Sparebank 4, ,00 101,73% 100,64% ,39 % NO Kragerø Spb 12/15 FRN 2, ,00 100,10% 100,7% ,77 % NO Lillesands Spb 10/14 FRN 2, ,00 100,0% 100,47% ,3 % NO Lillestrøm Spb /14 FRN 2, ,00 100,5% 100,19% 2 0 2,76 % NO Melhus Sparebank 2, ,00 100,70% 100,3% ,3 % NO Nes Prestegjelds Spb /14 FRN 2, ,00 100,49% 100,1% ,3 % NO Odal Sparebank FRN 2, ,00 100,65% 100,36% ,3 % NO Odal Spb 13/16 FRN 2, ,00 99,94% 99,7% ,3 % NO Opdals Spb 12/16 FRN P/C 2, ,00 100,67% 101,04% ,39 % NO Orkdal Spb FRN 3, ,00 100,91% 100,57% ,77 % NO Rygge Vaaler Spb 10/14 FRN 2, ,00 100,77% 100,61% ,77 % NO Skandiabanken AB FRN 05/14 2, ,00 99,99% 99,99% ,75 % NO Skudenes & Aakra Spb /14 FRN 2, ,00 100,63% 100,54% ,16 % NO Skue Sparebank 2, ,00 100,00% 100,15% ,3 % NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/01/16 2, ,00 101,20% 101,2% ,40 % NO Spb 1 Hallingdal 10/14 FRN 2, ,00 100,7% 100,32% ,3 % NO Spb 1 Nordvest 09/14 FRN 2, ,00 100,93% 100,51% ,0 % NO Spb 1 Nordvest 10/14 FRN 2, ,00 100,67% 100,26% 2 0 2,76 % NO Spb 1 SR-Bank FRN 1/09/14 2, ,00 100,44% 100,27% ,3 % NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3, ,00 103,09% 102,76% ,41 % NO Spb Telemark 12/15 FRN 2, ,00 100,47% 100,69% ,3 % NO Spydeberg Spb /14 FRN 3, ,00 101,09% 100,9% ,1 % NO Storebrand ASA /07/14 7, ,00 104,31% 102,36% ,45 % NO Storebrand ASA FRN 05/04/16 3, ,00 101,44% 101,35% ,7 % NO Storebrand Bank ASA 13/16 FRN 2, ,00 99,95% 100,46% ,77 % NO Stranda Kommune 2, ,00 100,01% 100,00% ,76 % NO Tinn Spb FRN CERT , ,00 100,00% 100,01% ,3 % NO Tolga Os Sparebank 2, ,00 100,00% 100,72% ,7 % NO Trøndelag Bomveiselskap AS 1, ,00 100,01% 100,01% ,13 % NO Ørland Sparebank 12/14 FRN 2, ,00 100,7% 100,5% ,76 % NO Ørland Spb 13/16 FRN 2, ,00 100,00% 100,39% ,3 % Total portefølje ,6 % Rentereguleringstidspunkt 1) Forfall 1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 20 I

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer