Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken"

Transkript

1 Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken

2 Hold dampen oppe den industrielle revolusjon, oppfinnelser og samfunnsendringer. 2 DEL 1 Praktisk orientering: Mål: Vi ønsker med dette opplegget å gi 8. klassingene i Vest-Agder en innføring i Den industrielle revolusjon og hvordan endringer ute i verden også førte til endringer lokalt. Dette vil vi gjøre ved å se på hvilke oppfinnelser som var viktige i denne perioden og hvordan disse var med på å endre samfunnet og livet til menneskene. Metode: Konservator fra Vest-Agder-museet vil i løpet av en skoletime ha et opplegg i klasserom der elevene får en innføring i den industrielle revolusjon i England og hvilke oppfinnelser som sto sentralt. Deretter vil starten på Norge som en industrinasjon bli berørt, og det vil bli eksemplifisert gjennom lokale virksomheter. Jernbanen og tekstilindustrien var to viktige faktorer for industriutviklingen, både i England og i Norge. De lokale eksemplene som berøres vil derfor være Setesdalsbanen og Sjølingstad Uldvarefabrik. Knyttet til dette gir vi en innføring i dampmaskinens oppbygging og virkemåte. Det vil være en oppgave der elevene skal forsøke å fyre opp en dampmaskin. Det kan være en fordel om elevene i forkant av konservators besøk på skolen har hatt en gjennomgang av aktuelle pensum i lærebøkene. Eventuelt om deler av denne lærerveiledningen benyttes enten i forkant eller etterkant av besøket. DEL 2 Den industrielle revolusjon og framveksten av ny teknologi Fra 1700-tallet og utover vokste det i Europa etter hvert fram flere fabrikker hvor man kunne masseprodusere ulike produkter. Landbruket hadde blitt effektivisert, og derfor ble det behov for færre landarbeidere. Mange flyttet inn til de voksende byene. Maten ble billigere, pengene varte lenger og folk hadde råd til å gifte seg. Det medførte sterk befolkningsvekst. I byene ble det dermed god tilgang på arbeidere til fabrikkene. I England, hvor utviklingen gikk raskest, hadde man god tilgang på råvarer fra hele verden. Man hadde nok av kull i egne gruver, og det fantes rike mennesker som ønsket å investere pengene sine i store bedrifter. Fabrikker ble i de fleste tilfeller lagt på steder hvor man kunne utnytte vannkraft. Men det var ikke alltid tilgangen på vann var tilstrekkelig. Vannkraft ble benyttet til mange tunge arbeidsoppgaver, blant annet til å male korn. Maleri: A Mill at Gillingham in Dorset av John Constable.

3 For å produsere jevnt var man avhengig av sikker tilgang på energi. Flere forsøkte derfor å utnytte alternative energikilder. Tidlig på 1700-tallet hadde man kommet fram til dampmaskiner som ble brukt til å pumpe vann ut av gruveganger. Problemet var at disse maskinene ofte gikk i stykker. Blant annet var sylinderne laget av messing, og det hendte at disse eksploderte. 3 Thomas Newcomen, en smed fra England, utbedret dette ved å lage en stor sylinder av jern. Men maskinen brukte fortsatt mye energi uten at effekten var særlig stor. Tegning av Thomas Newcomens dampmaskin. Illustrasjon fra JPG James Watt tok midt på tallet utgangspunkt i Newcomens dampmaskin, og gjorde forbedringer. Han fikk tilgang på et hardere og smidigere jern, og han kunne benytte en teknikk til å bore sylinderne svært nøyaktig. I 1780-årene fant han en måte å overføre stempelets opp- og nedbevegelse til en sirkelbevegelse. Endelig hadde man en maskin som virkelig kunne konkurrere med vannkraft. Modell av Watts dampmaskin, foto: Nicolás Pérez, hentet fra: r_watt_etsiim.jpg

4 De store bedriftene var avhengige av å få råvarer til fabrikkene og å sende de ferdige produktene ut til kjøpere. Transportmetodene måtte forbedres. England var det landet hvor utviklingen gikk raskest. Der satset private investorer på å bygge ut veiene ved hjelp av bompenger, og det ble laget et omfattende kanalsystem. 4 Sluse ved Gauxholme, på Rochdale-kanalen i England. Dette var en av flere kanaler som ble bygget for å transportere kull til fabrikkene i Manchester. Som en konsekvens av utbygde kanaler sank prisen på kull betydelig. Illustrasjonen er hentet fra: 73.jpg Men transportutviklingen tok et kjempesteg da man fikk dampmaskiner som kunne bevege seg. Det viste seg at jernbanen var både billigere og raskere å bruke. Store ressurser ble satt inn for å utnytte denne muligheten. Jernbanen: Det første og enkleste lokomotivet for skinnelagt bane ble bygget av Richard Trevithick i De tidligste jernbanene hadde lokomotiver som dro vogner nedoverbakke, men måtte ha drahjelp av hester og stasjonære dampmaskiner i oppoverbakke. I 1825 ble den første banen med lokomotivdrift åpnet mellom Darlington og Stockton i England. Det var George Stephenson som først var i stand til å utvikle et lokomotiv som virkelig var godt nok til å bruke som trekkraft på egenhånd. Manchester var den første store fabrikkbyen i verden, og der var det helt nødvendig å sørge for effektiv transport ut til havnebyen Liverpool. Det ble utlyst en konkurranse hvor oppgaven gikk ut på å utvikle et lokomotiv som alene kunne trekke toget på denne strekningen. George og sønnen Robert vant konkurransen. Lokomotivet fikk navnet The Rocket. Illustrasjon av the Rocket, the Mechanics Magazine (1829) Illustrasjonen er hentet fra: -Lpl/NY-LplConexn04b.htm Dette lokomotivet ble utgangspunktet for all videre utvikling av lokomotiver. I de følgende 40 år vokste lokomotivene egentlig bare i størrelse. Fra 1880-årene og utover ble det gjort nye teknologiske forbedringer.

5 5 Her vises en illustrasjon av et amerikansk lokomotiv fra Det har en rekke teknologiske forbedringer i forhold til Stephensons The Rocket, blant annet er det utstyrt med transportør av kull fra tender-vogna og en såkalt overheter av dampen. Illustrasjon: R.A. Booty. Jernbanen i Norge: I Norge stod den første offentlige jernbanen, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, ferdig i Det var handelsstanden i Kristiania som ønsket jernbane. De ønsket å konkurrere med trelasthandlerne i Østfold. Disse kunne fløte tømmeret fra sagbrukene og helt ned til utskipningshanene, mens handelsmennene i Kristiania måtte kjøre trelasten over land fra sagbrukene ved Øyeren og Eidsvoll til havna i Kristiania. I tillegg var det et ønske om å øke handel i dette området. Der den planlagte jernbanen skulle gå, lå ¼ av jordeiendommene i landet. I tillegg en rekke sagbruk, glassverk, spikerverk, ett nikkelverk og en rekke brennerier 1. Men planene om jernbane møtte motstand. Først og fremst blant bøndene i området den skulle gå gjennom, og som hadde gode inntekter på kjøring fra sagbruk til utskipningshavner. Motstanden kom også fordi det var engelske investorer som ønsket å igangsette arbeidet. Men vedtaket ble gjort og arbeidet med byggingen kom i gang i Lokomotivene, kunnskap om jernbanebygging kom fra England, og kapitalen ble anskaffet ved engelsk og norsk aksjekapital, blant annet fra staten. Hovedbanen var formelt en privatbane fram til 1926, da ble den en del av Norges Statsbaner. I årene mellom 1862 og 1883 åpnet man en rekke mer eller mindre løsrevne banestrekninger i hele Sør-Norge. Etter 1883 ble det et opphold i den offentlige utbyggingen av jernbanen, mens det ble bygget en rekke baner i privat regi. Men fra 1890 kom den offentlige jernbanebyggingen i gang igjen, og store deler av det jernbanenettet vi har i dag ble bygget ut i første halvdel av 1900-tallet. Lokomotivene som ble tatt i bruk fra 1854 var engelske. Det første norskbygde lokomotivet ble bygget ved Nidelven fabrikker i Trondheim i 1861, dessverre ingen suksess og ble utrangert i Bygging av lokomotiver i Norge skjøt først fart ved A/S Thunes mek. Værksted og A/S Hamar Jernstøberi og Mek. Verksted rundt Lokomotivene ble bygget både etter utenlandske og egne tegninger. De største damplokomotivene som ble bygget i Norge er av den såkalte Dovregubben-typen. Setesdalsbanens lokomotiver er bygget i England og Norge. Lokomotivene er små og lette, tilpasset vår trasé, med mange og krappe kurver og sterk stigning. 1 S 127 Pryser

6 Tekstilindustrien: Gjensidighet mellom nyvinninger innen spinning og veving Den industrielle revolusjon startet i England på midten av 1700-tallet. I Norge skjøt industrialiseringa for alvor fart i andre halvdel av 1800-tallet. England var et land som hadde opplevd stor befolkningsvekst, og behovet for stoffer og klær var stort. Særlig stort var behovet for klær til hæren. England var stadig i krig i koloniene sine i Afrika, og alle soldatene trengte klær. Flere steder ble derfor folk engasjert som spinnere og vevere. Fortsatt ble dette gjort med karder, rokker og håndvever. Det var hele tiden et ønske om å effektivisere de ulike prosessene slik at garn og stoffer kunne produseres raskere og rimeligere. Den første viktige nyvinninga kom hos veverne da den flyvende skyttel ble oppfunnet i Vevinga gikk fortere, og nå fikk spinnerne et problem. De klarte ikke å holde følge med veverne. Dermed måtte det nyvinninger til også på spinnefronten. Spinning Jenny, oppfunnet av James Hargreave i Bildet er fra Den første Spinning Jenny hadde kun 8 spoler Spinning Jenny effektiviserte spinninga og nå kunne garnet leveres raskere til veverne. Enkelte mente imidlertid at spinninga kunne gå enda fortere. Deriblant Richard Arkwright fra Preston i England. Han utviklet en ny spinnemaskin som produserte en langt sterkere tråd enn Spinning Jenny. Spinning Jenny ble drevet med håndkraft, men denne nye maskinen var for tung til å sveive for hånd. Arkwright plasserte den i stedet i et stort hus i Nottingham hvor den ble drevet av hester. Maskinen fungerte bra, men hestene brukte mye plass, de trengte mat og ble fort slitne. Dermed måtte Arkwright og samarbeidspartnere tenke nytt. Arbeidsledighet De kom fram til at fossekraft kunne drive maskinen i stedet for muskelkraft. Maskinen ble flyttet til Cromford hvor detvar ei elv med godt fall. Der ble det installert vannhjul til å drive maskinen som så fikk navnet Water Frame. Tidligere hadde altså spinnerne sittet hjemme i husene sine med en rokk og senere en spinning jenny som de drev selv. De første mekaniske vevstolene kom i Alle maskinene, spinnemaskiner, kardemaskiner, vever etc ble hele tida forbedra slik at produksjonen ble bedre og raskere. Nå måtte de flytte seg ut av husene og inn i det som ble fabrikker. Den industrielle revolusjon var i gang, produksjonen hadde blitt flyttet fra hjemmene til fabrikkene.

7 I begynnelsen av 1700-tallet var det kappestrid mellom spinnerne og veverne. Det gjaldt for spinnerne å skaffe nok garn vil vevstolene. Særlig fikk veverne et stort forsprang da flygeskyttelen ble oppfunnet i Oppfinnelsen gjorde at vevingen gikk dobbelt så fort som før. Ti spinnere måtte til for å lage garn til èn vever. Det ble satt opp premie til den som kunne lage en spinnemaskin. Spinning Jenny fra 1760-årene var en forbedret og kunne lage 8 tråder på en gang. Senere ble tallet på spindler økt, og før 1800 hadde man maskiner med 200 spindler. Spinning Jenny var så enkel å bruke at det ikke trengtes noen utdanning til å passe den. Arbeidet ble overtatt av ufaglærte. Med en Spinning Jenny kunne en ufaglært lage mange ganger så mye garn som en utlært spinner kunne før. Det ble stor arbeidsløshet blant spinnerne som i sin fortvilelse stormet oppfinnerens hus og tvang ham til å rømme for å redde livet. De forbedrede spinnemaskinene Water-Frame og The Mule gjorde at produksjonen av bomullsgarn ble enda større enn før. Det ble gode tider for veverne, mens arbeidsløsheten blant spinnerne ble enda større. Spinnemaskinen sammen med den mekaniske vevstolen gjorde det mulig å øke produksjonen innen bomullsindustrien. Bomullsvarer ble Englands viktigste utførselsartikkel, og i 1830 utgjorde de omtrent halvparten av hele Englands eksport. Samtidig som produksjonen steg til det mangedobbelte, kunne prisene settes ned til en brøkdel av det de tidligere hadde vært. Èn mann ved èn maskin kunne lage mange hundre ganger så mye varer som en håndverker tidligere. De lavere prisene gjorde at stadig flere kunne kjøpe de nye varene. I 1870 framstilte maskinene i Storbritannia så mye garn at det måtte 40 millioner mennesker til for å spinne det samme garnet for hånd. Dette forteller hvilken effektivisering som ble forårsaket av den tekniske og industrielle utviklingen som var skjedd i de siste 140 årene. Effektivisering forårsaket arbeidsledighet på kort sikt, men ga samlet flere arbeidsplasser og sterkere konkurransekraft på lengre sikt. 7 Jacquardveven I veveriet på Sjølingstad er det to typer vevstoler, jacquardvevstoler og skaftevevstoler. På skaftevevstolene veves ensfargede, stripete og rutete stoffer (bekledningsstoffer og pledd). På Jacquardvevstolene kan man derimot veve stoffer med langt mer kompliserte mønster enn på skaftevevstolene. Kompliserte mønstre ble tidligere laget på vevstoler hvor renningstråder ble løftet manuelt. Dette måtte det flere personer til for å utføre. Derfor ble slike stoffer kostbare og bare benyttet av de aller mest velstående. I 1801 oppfant franskmannen Louis Jacquard prinsippet med hullkort til å styre prosessen med å løfte hvilke som helst av renningstrådene i en vev. Mange medhjelpere i vevingen ble overflødige og forsøkte å hindre bruken av det nye prinsippet ved å kaste tresko (fransk: sabot) i drivverket. Dermed fikk vi begrepet sabotasje. Hullkort til Jacquardvev som i dag er på Sjølingstad uldvarefabrik. Foto Anita Nilsen

8 Jacquardveven er faktisk forløperen til datamaskiner og den digitale teknikken med hull eller ikke hull, en eller null. 8 Forutsetninger for industrireising Sjølingstad Uldvarefabrik blir grunnlagt I Norge startet industrialiseringa for alvor i andre halvdel av 1800-tallet. Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i For å starte opp industri både i England, og senere også her i Norge, måtte viktige forutsetninger være på plass: Kapital For å kunne oppføre bygninger, anskaffe maskiner og lønne ansatte var det helt vesentlig å ha kapital, eller penger. I slutten av 1800-tallet var Norge kommet langt i overgangen fra natural- (vare-) til pengehushold. Handel ble gjort opp i penger istedenfor varer. Sjølingstad Uldvarefabrik ble organisert som et aksjeselskap. Fabrikkens grunnlegger, August Hoven, reiste rundt i distriktet og fikk folk til å kjøpe aksjer i fabrikken. Dermed fikk han kapital til å starte opp bedriften. Kraft Den industrielle revolusjon er kjennetegnet ved at muskelkraft ble erstattet av damp- eller vannkraft. Dampmaskinen var oppfunnet i England allerede i 1712, men ble gjenoppfunnet av James Watt i Maskinene ble stadig forbedret og brukt til ulike formål, slik også i Norge. I år 1900 var bare en forsvinnende liten del av vannkraftressursene i Norge tatt i bruk som kraftkilde. Og det meste ble brukt direkte som mekanisk energi. Bare i enkelte tilfeller var man begynt å framstille elektrisitet. På Sjølingstad ble fra starten vannkraft benyttet sammen med en dampmaskin. Bekken og vannfallet bak fabrikken er årsaken til plasseringen akkurat her. Den skaffet kraft til å drive en vannturbin som igjen drev fabrikkens maskiner. I tillegg drev den en dynamo som omdannet den mekaniske energien fra vannturbinen til elektrisitet som gav produksjonslokalene elektrisk lys. Fabrikken fikk full elektrisk drift fra egen kraftstasjon i Kunnskap Skolevesenet var bedret på slutten av 1800-tallet. De fleste hadde alminnelige grunnkunnskaper for videre læring. Skolevesenet var i rask utvikling. Kunnskapen ble utnyttet bl.a. i industrien. Det var rift om fagfolk, og slike ble hentet inn fra lange avstander. Grunnleggeren av Sjølingstad Uldvarefabrik var utdannet lærer. Han hadde også erfaring med industri, men måtte hente inn kompetanse fra flere steder for å kunne starte opp fabrikken. Han tok kontakt med andre ullvarefabrikker og fikk også tak i ansatte med kunnskap derfra. Råvarer Systematisk avlsarbeid gav bl.a. saueraser med lengre og tykkere ull. Sauehold var utbredt i hele landet. Det var god tilgang på ull i jordbruksområdene i landsdelen. Men det ble også kjøpt inn større partier ull fra Rogaland, og i tillegg ble engelsk, australsk og søramerikansk ull innkjøpt ved behov. Arbeidskraft På 1800-tallet begynte folk å leve lenger enn før. Flere barn nådde voksen alder slik at de selv funne få barn. Og flere voksne ble gamle før de døde. Folketallet økte samtidig med at landbruket ble effektivisert. Dermed var et økende antall mennesker ledige til annen virksomhet. Mange tok arbeid i industrien, men mange dro også til Amerika for å finne arbeid. Bebyggelsen som var på Sjølingstad, var gårdene som ligger oppe i lia. Fabrikken trengte mange arbeidere. Det var ikke mange nok fra de nærmeste gårdene. Derfor måtte det hentes arbeidskraft fra bygdene lenger unna, særlig fra Lyngdal og områdene oppover Lyngdalen. De tilreisende arbeiderne var i stor grad kvinner, og de fikk bo i hybelhuset Våningen. Ettersom årene gikk, vokste samfunnet på Sjølingstad seg større, og da ble det lettere å hente arbeidskraft fra bygda.

9 Marked Pengeøkonomien blant folk gjorde det mulig å handle varer uten varebytte. Handel kunne slik gå enklere. Hjemmeproduksjon av tekstiler var sterkt redusert, og velstanden økende. Det var marked for fabrikkproduserte tekstiler. Det var få ullvarefabrikker på Sørlandet på denne tida, behovet for ullstoffer var stort, og kjøpekraften var til stede. Fabrikken startet produksjonen og utviklet ganske raskt et omfattende salgsapparat. Infrastruktur Norge utviklet seg sterkt på 1800-tallet. Kommunikasjonsmidler, bank og forsikring ble utviklet og forbedret. Risikoen var stor ved å starte uten forsikringsordning på investeringene. Og banken var viktig for å kunne utvikle virksomheten og ekspandere. Veien til Sjølingstad og Romedal var anlagt i 1880-årene. Det var mulig å transportere byggematerialer, maskiner og råvarer til bygda og ferdige varer ut til kundene. Telefonselskap var etablert i Mandal i 1892, og linje ble straks bestilt til fabrikken. Dermed kunne fabrikken på en enkel måte holde kontakt med mer sentrale strøk. I Mandal fantes også banker og forsikringsselskaper. 9 Med disse forutsetningene på plass kunne fabrikken bygges og produksjonen settes i gang. Første fabrikkbygg var i tre og lå bak de nå fremste murbygningene. Gradvis ble fabrikken utvidet, og bygningene som ligger her ble oppført. I takt med fabrikken vokste også fabrikksamfunnet. Sjølingstad uldvarefabrik som museum: Sjølingstad Uldvarefabrik var i drift fram til Etter stort oppslag i avisen og vurdering av Norsk kulturråd, ble det tatt lokalt initiativ til å starte arbeid med å bevare fabrikken. Ideen var å skape en levende museumsfabrikk hvor hele produksjonsprosessen fra råull til ferdige stoffer kunne presenteres for publikum. Omvising for skolebarn i den gamle museumsfabrikken. Foto Anita Nilsen Museumsfabrikken åpnet for publikum i 1989, og den gamle ullvarefabrikken drives nå videre som museum på en helt autentisk måte. Gamle og tradisjonelle produkter blir framstilt i de gamle fabrikkbygningene, med strøm fra den gamle kraftstasjonen og på de gamle maskinene. Dette gjøres etter de gamle reseptene (den gamle framgangsmåten) som er nedtegnet fra gammelt eller som er blitt muntlig overlevert fra de gamle arbeiderne. Den gamle teknikken er ført videre i form av handlingsboren kunnskap til nytte og opplevelse for publikum og til nedtegnelse for framtidige generasjoner. Sjølingstad Uldvarefabrik er ett av Riksantikvarens 11 prioriterte nasjonale industriminner. Setesdalsbanens historie Ferdsel i Setesdalen og Agder-distriktet før jernbanen kom På 1800-tallet var det vanskelig å reise rundt i landsdelen vår. Særlig problematisk var det for de som bodde i innlandet. Agderfylkene har høye fjell og dype daler som måtte passeres og det tok lang tid å komme seg fram. Noen steder kunne man følge

10 vassdragene, men som oftest måtte folk klare seg med såkalte kløvveier og rideveier. Kjørekarer fraktet nødvendige varer og post mellom dalen og byen. 10 En hest med kjerre på en smal og dårlig vei i Setesdal, mellom 1880 og 1890, nord for Homme. Stort bedre var ikke veiene i Setesdal før langt inn på 1900-tallet. Fotograf: Axel Lindahl. Eier: Norsk Folkemuseum. Ute ved kysten var det enklere å reise, der kunne man bruke sjøveien for å frakte folk og varer. Steder der det bodde mye folk var det ofte mange stier og småveier. Et jevnt tråkk av mennesker og dyr gjennom tidenes løp gjorde at veien lagde seg selv. Fram til 1830-årene var det lite bygging av veier. Og dette var ikke breie veier som vi kjenner i dag, men ofte grus- og kjerreveier med svært dårlig standard. Mye av transporten gikk på elvene. Det gikk båter blant annet på Byglandsfjorden, på Kilefjorden, på Venneslafjorden, og mellom Kvarstein og Kristiansand. På 1880-tallet begynte det også å gå faste dampbåter på disse strekningene. D/S Dølen ligger ved Byglandsfjorden brygge. Før Setesdalsbanen kom gikk denne båten på Kilefjorden, og ble flytta opp til Byglandsfjorden i Fotograf: Karsten Larsen, ukjent dato. Handel med Kristiansand har alltid vært viktig. Først fordi det kun var lov å selge sine varer i Kristiansand, ettersom at Kristiansand hadde kjøpstadstatus 2. Når handelen ble sluppet fri og produsentene stod fritt til å selge varene sine hvor de ønsket, ble det viktig for Kristiansand som havneby at handelen gikk via byen. Økt konkurranse mellom alle småbyene i Agder-fylkene, gjorde at Kristiansand måtte finne en måte å gjøre det lettere å levere varer til byen. 2 En kjøpstad var et bysamfunn med privilegier som ga byborgerne monopol på handel og annen næring.

11 Et alternativ var å bygge bedre veier. Et annet og mer effektivt alternativ var å knytte området rundt byen til Kristiansand ved hjelp av en jernbane. 11 Godstog på havna i Kristiansand ca Foto Blazek. Fra Vest-Agder-museet Kristiansands fotosamling Vedtaket og byggingen På 1860-tallet vokste tanken fram med å bygge jernbane fra Kristiansand og oppover mot Setesdal. Mange mente det ville bli for dyrt. Men sagbruk, industri og muligheter for å bygge ut vannkraftverk ville skape gode inntekter, påsto de som var for banen. De ble også inspirert av den jernbanefeberen som samtidig herjet landet. Norges første jernbane viste seg å være en stor suksess, det var oppgangstider i økonomien, og folk så lyst på framtida. 8. juli 1890 bestemte Stortinget seg for å bygge Setesdalsbanen mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Allerede et år etter begynte arbeidet med å bygge banen. Kong Oscar II tok det første spadestikket 21. juli. Kong Oscar II tar første spadestikk på Setesdalsbanen ved Brønnstykket i Kristiansand 21. juli Dette var en stor begivenhet, og mye folk møtte opp. Fotograf: Ukjent På det meste arbeidet det over 700 mann med å bygge banen. Hvem var disse som bygget Setesdalsbanen? Flere av var fra Setesdal og sidedalene. Men det kom også flere svensker og andre profesjonelle jernbanearbeidere hit fra andre deler av landet. Slusken eller rallaren ble disse kalt som dro fra anlegg til anlegg. Mange dro videre da anleggstiden var omme.

12 Likevel, da Setesdalsbanen skulle ansette banepersonell, ble flere rekruttert blant anleggsarbeiderne og disse ble bofaste i området. 12 Banearbeidere ved Vrengen. Bildet er tatt i forbindelse med arbeid etter at deler av banen hadde rast ut. Fotograf ukjent Bygginga av Kvarstein Bro i Vennesla, antakeligvis i Som du ser på bildet arbeidet det mange mennesker med å bygge banen. Ofte ble de kalt rallarer eller slusker. Fotograf: Ferdinand Køhn. Det meste av arbeidet ble gjort for hånd. Banen ble til sammen 78 kilometer lang, og kosta 4,6 millioner kroner å bygge. Dette var mange penger i den tida, men allikevel ble den en ganske billig bane. De valgte å bygge den smalsporet, det vil si at avstanden mellom de to skinnene, sporvidden, var 1067 millimeter. En del andre baner ble bygget med normalspor, 1435 millimeter mellom skinnene. En smalsporet bane kunne ha flere svinger, eller kurver, og da slapp man å bygge fullt så mange tunneler. Dermed ble banen rimeligere. Det ble bygget 9 stasjonsbygninger til åpningen av banen i Kristiansand stasjon ble bygget i mur, på grunn av alle bybrannene som hadde vært tidligere. Dette bildet er tatt før Fotograf: Ukjent Det er mye som må bygges til en jernbane. Ikke bare selve sporet, med sine tunneler, broer, fyllinger og skjæringer, men det trengs også stasjonsbygninger, vanntårn, kullskur, verksted, lokomotivstall, godshus og så videre. Og ikke minst: lokomotiver og vogner.

13 Banen ble offisielt åpnet 26. november I Kristiansand var det fest, alle skoler hadde fri og folk hadde pyntet seg og heist flagg. Høytstående mennesker, med statsminister Hagerup i spissen, fulgte med toget, som stoppet på hver stasjon helt fram til Byglandsfjord. 13 Driftstida Fram til 1920 gikk banen med et lite overskudd hvert år. Flere og flere brukte banen til transport av mennesker og gods. Setesdalsbanen var spesielt viktig for utviklingen av industrien i dalen. Papirfabrikken Hunsfos Fabrikker, aluminiumsverket Vigeland Brug, nikkelgruvene i Evje, alle sagbrukene, og feltspaten man brøt ut av fjellet i Iveland og Evje fikk med banen gode transportmuligheter. (Feltspat ble brukt når man produserte glass og porselen). Alle brukte jernbanen som transportør av varer og råstoffer. I tillegg var banen svært viktig for transport av tønnestav. Tønnestav er tilskjært materiale som ble brukt til å lage tønner. 70 % av landets produksjon av tønnestav i og -30-årene kom fra Hægeland i Vennesla. Tog med tømmervogner var et vanlig syn i hele driftstida til banen. Her på vei sydover ved Paulen Bro i Fotograf: Ukjent I tillegg var militærleiren på Evjemoen en viktig kunde, og under anleggene til alle kraftstasjonene langs elva Otra ble banen brukt som transportør av ansatte og nødvendig byggematerialer. Banen var med på å øke lønnsomheten for bedriftene, og de måtte ta inn flere folk. På den måten ble det flere arbeidsplasser i distriktet, både på bedriftene, men også på selve banen. Banen trengte folk til å kjøre lokomotiver, være konduktører, selge billetter, vedlikeholdsarbeid og så videre. Setesdalsbanen skapte arbeidsplasser. Her klipper overkonduktør Kåre Helgeland billettene til noen soldater. Fotograf: Ukjent Fra 1920-tallet og utover i -30-årene var det nedgangstider, også for Setesdalsbanen. Bedriftene fikk ikke solgt så mye som før, og mange måtte kutte ned på produksjonen. Dette gjorde også at det ble mindre trafikk på Setesdalsbanen. På 30-tallet fikk man også en nyvinning som gjorde at passasjertallene gikk oppover igjen.

14 Setesdalsbanen fikk overtatt noen motorvogner, drevet på bensin. Disse var mye billigere i drift, de lagde mindre lyd, og ikke minst, de lagde mindre røyk. 14 Motorvogntog på Hornnes stasjon. Fotograf: Ukjent Sørlandsbanens inntog Allerede i 1870-årene snakket folk om å bygge jernbaner som knyttet hele landet sammen. Dette ville blant annet gjelde en jernbane mellom Kristiansand og Oslo. Men det skulle ta lang tid før arbeidet med banen begynte. I 1912 startet anlegget ved Kongsberg, og i 1938 ble Sørlandsbanen åpnet til Kristiansand. På åpninga av Sørlandsbanen til Kristiansand i 21. juni 1938, var det mange som møtte opp på Kristiansand stasjon. Fotograf: ukjent Sørlandsbanen førte til at Grovane stasjon i Vennesla ble et jernbaneknutepunkt. Siden Setesdalsbanen var smalsporet og Sørlandsbanen var normalsporet, ble Grovane endestasjon for Setesdalsbanen, og i tillegg en sporbruddstasjon. Det betydde at alt av passasjerer og gods på Setesdalsbanen måtte bytte tog, hvis de skulle videre til Oslo eller Kristiansand. Det ble også bygget et eget verksted for Setesdalsbanen, og eget kullskur, svingskive og andre nødvendige ting for å drive jernbane. Det kom også et eget omlastingsområde for all gods. Et helt nytt jernbaneområd e måtte bygges da Grovane stasjon ble endestasjon for Setesdalsbanen. Dette er et versiktsbilde fra mars 1938.

15 Nedleggelse 15 Utover i 1950-årene slet banen med store underskudd. Trafikken ble redusert, lokomotiver og vogner var gamle, slitte og umoderne. Lastebiler tok over mye av trafikken ettersom veiene ble bedre og bedre. I tillegg gjorde all omlasting av gods og mennesker at ting tok lengre tid, og kostet mer. Noen ville bygge om banen til normalspor, andre ville forlenge den opp til Bergensbanen. Det var allikevel få som mente dette ville lønne seg. 12. januar 1960 vedtok Stortinget å legge ned Setesdalsbanen. Siste toget gikk 2. september Siste tog på Byglandsfjord stasjon. Fotograf: Ukjent Banen som museum Det gikk ikke lang tid før det ble snakk om å verne deler av banen for å starte et museum. Det var to dansker som hadde reist med banen i driftstida som sto i bresjen for det. I 1964 ble Setesdalsbanens Hobbyklubb stiftet, og samme år ble det igjen kjørt damptog på en 5 km lang strekning mellom Grovane og Beihølen i Vennesla. Setesdalsbanen er blitt et godt besøkt museum. Foto: Even Nielsen Fra å være en hobby for noen ildsjeler har Setesdalsbanen blitt et profesjonelt museum, og er i dag del av Vest-Agder-museet. Museet får økonomisk støtte fra både kommune, fylke og stat. Setesdalsbanen har i årene som museum gjennomført store prosjekter som tilbakeføring og gjenoppbygging av banen til Røyknes stasjon, oppbygging og restaurering av Grovane stasjon, og restaurering av lokomotiver og vogner. I dag har Vest-Agder-museet Setesdalsbanen syv stillinger, og omtrent 35 frivillige rekruttert fra Setesdalsbanens Venner som står for store deler av togkjøringen. DEL 3 Dampmaskinen Fellesnevner for Setesdalsbanen og Sjølingstad Uldvarefabrik er dampmaskinen. I det påfølgende skal vi se nærmere på dampmaskinen og hvordan den virker:

16 Hvordan lage damp? For å produsere damp er man helt avhengig av vann og brennstoff. 16 Som brennstoff på Setesdalsbanens lokomotiver benyttes kun kull, men lokomotiver kan også fyres med olje og til og med ved. Det er ofte tilgjengeligheten på brennstoff som har bestemt hva man har valgt å bruke. Fyrbøteren har ansvaret for å fyre opp lokomotivet og må starte arbeidet ca 4 timer før avgang. Her brenner det lystig inne i fyrkassa. Foto: Gunhild Aaby Norge hadde egne kullgruver og ikke tilgang på olje, følgelig ble kull valgt. Under verdenskrigene, da kull ble vanskelig tilgjengelig, ble man tvunget til å ta i bruk vedfyring. Vannet på Setesdalsbanens lok blir enten sugd opp ved hjelp av en såkalt ejektor fra elver, eller fylles på fra et vanntårn, som får vannet sitt fra Otra. For at noe skal brenne godt må man i tillegg ha tilførsel av luft. Og for at dampen skal kunne utnyttes må vann og damp holdes i en tank som kan utsettes for trykk. Vannet i rundkjelen fordamper ved hjelp av varme fra fyrkasse og kjelerør. Illustrasjonen er hentet fra m Et lokomotiv må fyres opp forsiktig. Materialet lokomotivet er bygget opp av tåler ikke belastningen av for rask oppvarming. Derfor starter vi å fyre med ved, som har en lavere brennvarme enn kull. Det tar i gjennomsnitt 4 timer fra man antenner veden i fyrkassen til man kan starte og kjøre med lokomotivet. Når det er passe varmt, legges kull inn i den innvendige fyrkassen. Kullet plasseres på en rist og forbrenner der. Av den varmen som oppstår på risten overføres en del til fyrkassens vegger ved strålevarme fra flammene og en del ved at varme røykgasser kommer i berøring med fyrkasse og kjelerør. Varmen varmer opp vannet så det fordamper. Forbrenningsgassene suges gjennom kjelerørene over i røykskapet og føres videre gjennom skorsteinen. Både den innvendige fyrkassen og kjelerørene er omgitt av vann. En kjele må alltid ha tilstrekkelig med vann, og det er derfor store vanntanker på

17 begge sidene av lokomotivene på Setesdalsbanen. Lokomotivføreren kan lese av på to instrumenter hvor høyt vannivået er, og må slippe på mer vann dersom nivået synker 17 Illustrasjonen viser hvordan kjele og sylinder henger sammen. (Egen illustrasjon) Brannen får tilstrekkelig luft ved at det dras inn luft fra undersiden av risten (riststavene) der kullet brenner. Dampen som er brukt i sylinderen kalles avløpsdamp. Denne føres gjennom et blåstrør inn i røykskapet. Avløpsdampen føres videre ut gjennom skorsteinen og danner et undertrykk som suger forbrenningsgasser fra fyrkassen gjennom kjelerørene over i røykskapet og trekkes med av avløpsdampen opp gjennom skorsteinen. Ny luft vil da strømme etter fra undersiden av risten. Vannet som ligger rundt kjelerørene og fyrkassen fordamper og dampen stiger og legger seg over vannspeilet i rundkjelen. Dom/damphatt På kjelen er det laget en forhøyning, som omtales som damphatt eller dom. Dit stiger den tørreste dampen opp. En kjele i bevegelse vil alltid føre til skvulping, og det er derfor viktig at man har en slik forhøyning for å unngå at man får vann inn i damprøret. Lokføreren kan så, ved hjelp av et håndtak i førerhytta, åpne opp en ventil og føre damp fra damphatten/domen gjennom et damprør til sylinderen. Foto Anita Nilsen Hvordan kraften fra dampen får lokomotivet til å bevege seg Når det er produsert damp skal denne utnyttes til å sette lokomotivet i bevegelse. Dampen kommer gjennom damprøret inn i sleidskapet og slippes inn på den ene siden av stempelet. Der trykker den stempelet over mot den andre siden, samtidig som den brukte dampen på den andre siden av stempelet løper ut ved avløpsrøret. Når stemplet flytter seg fra sylinderens ene ende til den andre, overføres denne bevegelse gjennom stempelstangen, veivstangen og til veivtappen i drivhjulet som derved drives rundt.

18 Slippes nå ny damp på stempelets motsatte side, mens den allerede brukte damp slippes ut, beveges stemplet tilbake og drivhjulet fortsetter å bevege seg rundt. 18 Illustrasjonen viser hvordan dampen kommer inn i sylinderen, og hvordan stempelet ( piston ) er knyttet til en stempelstang ( pistonrod ). Det rød er frisk damp som kommer fra damphatten/domen. Det blå er forbrukt damp, som går ut gjennom blåstrøret til røykskapet og opp gjennom skorsteinen. Slide valve kalles sleide på norsk, og denne beveger seg fram og tilbake, for slik å styre damp inn på den ene eller andre siden av stempelet. Illustrasjonen er hentet fra: Kilder: Bergh, Trond, Jernbanen i Norge 1854, bind I, Nye spor og nye muligheter , Vigmostad & Bjørke AS, Bergen, 2004 Eliassen, Trond NSB Damplokomotiver Lærebok for lokomotivpersonalet ved Norges Statsbaner, Arbeidernes Aktietrykkeri, Oslo, 1954 Fugelsøy, Magne Dette for Landet velsignede Transportmiddel Landsverneplan for jernbanen. Jernbaneverket 2010 Lund, Erik, Historie 8, Innblikk, Aschehoug, Oslo, 1997 Skjønsberg, Harald, Historie 8, Underveis, Gyldendal, Oslo, 1997 Sørensen, Hans Co. (red.), Guide Setesdalsbanen, Stiftelsen Setesdalsbanen, 2001 Olsen, Roar (red.), Fra gamp til damp, Setesdalsbanen de første hundre år, Stiftelsen Setesdalsbanen, 1996 Nilsen, Judith Seland m fl. Fra Ull til ferdige stoffer Lærerveiledning Vest- Agder-museet Sjølingstad 2008 En del av illustrasjonene er hentet fra følgende internettsider: Setesdalsbanens hjemmeside Norsk Jernbanemuseum Watts dampmaskin: a_naughton/steam%20engine%20page.htm Hvordan dampmaskinen virker. Ulike animasjoner Lærerveiledningen er utarbeidet av Bjørn Fredrik Drangsholt. Oppdatert og supplert av Thorunn Lunde. Pryser, Tore Norsk historie Samlaget 1999

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

På banen for dobbeltspor

På banen for dobbeltspor Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 8 2012 årgang 19 På banen for dobbeltspor Nå engasjerer Næringsforeningen og ordførerne på Jæren seg for dobbeltspor på jernbanen helt til Egersund. De vil ha bedre

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Teknologi og design. Hva Hvorfor Hvordan

Teknologi og design. Hva Hvorfor Hvordan Teknologi og design Hva Hvorfor Hvordan Et fagdidaktisk veiledningshefte 2.utgave Pål J. Kirkeby Hansen 1 2.utgave 2007, EVINA (Etter- og VIdereutdanning i Naturfag) og Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-21 1994 Olav Wicken Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv Olav Wicken ESST Universitetet i Oslo og STEP-gruppen Storgt. 1 0155 Oslo Oslo, januar

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA vi har noe _å SA IMAM Mål% EINA 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken Utgitt av: Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Nr.3 i Arbeiderkomiteens hefte-serie om EEC. Kr. 1,- INNHOLD: Innledning s. 3 Norge:

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall verkstedarbeideren.no Nr. 2 juni 2010 - Årgang 64 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Stortinget har nå vedtatt et lovforslag der avtalen fra 2009 tolkes slik at våre opptjente pensjoner

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26.

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26. NR 8 2010 Vil ha norsk kystbane Botniabanan langs den nordsvenske kysten er nettopp åpnet. Nå lanseres en norsk kystbane som ifølge Jernbaneforum Sør er et «dobbelt så godt prosjekt». Side 4 9 Signaler

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer