Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant Sentralstyrets representant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015"

Transkript

1 Innhold 1. Årsberetning Gruppestyret Gruppens sammensetning og komiteansvar Gruppesekretariatet Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet Møtende vararepresentanter i perioden Gruppens representasjon i internasjonale organisasjoner Det politiske arbeid Grunnlovsforslag Revidert Nasjonalbudsjett Statsbudsjettet Komiteene Finans Utenriks- og forsvarskomitéen Helse- og omsorgskomiteen Arbeids- og sosialkomitéen Energi og Miljøkomiteen Næringskomitéen Familie- og kulturkomitéen Kontroll- og konstitusjonskomitéen Justiskomitéen Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen Transport- og kommunikasjonskomitéen Kommunal- og forvaltningskomitéen Kommunikasjonsavdelingen Status... 28

2 2 1. ÅRSBERETNING 1.1 Gruppestyret Parlamentarisk leder: Parlamentarisk 1. nestleder Parlamentarisk 2. nestleder Innpisker: Stortingets 2. visepresident: Medlem: Medlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: 4.varamedlem: Sentralstyrets representant Sentralstyrets representant Harald Tom Nesvik Gjermund Hagesæter Ulf Leirstein Ib Thomsen Kenneth Svendsen Åse Michaelsen Hans Andreas Limi Bente Thorsen Christian Tybring-Gjedde Roy Steffensen Ingebjørg Godskesen Tom Cato Carlsen Atle Simonsen

3 3 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar Fraksjonsledere Komite Medlemmer Erlend Wiborg Arbeid- og sosialkomiteen Tor André Johnsen Oskar Grimstad Energi- og miljøkomiteen Jan H. Fredriksen Morten Stordalen Familie- og kulturkomiteen Ib Thomsen Ulf Leirstein Justiskomiteen Jan A. Ellingsen Bente Thorsen Kirke- utdanning- og Sivert Bjørnstad Forskningskomiteen Helge André Njåstad Kommunalkomiteen 1) Mazyar Keshvari Kenneth Svendsen Kontroll- og konstitusjons- 2) Helge Thorheim komiteen Øyvind Korsberg Næringskomiteen Morten Ø. Johansen Jørund Rytman Åse Michaelsen Transportkomiteen Ingebjørg Godskesen Roy Steffensen Kari Kjønaas Kjos Helse- og omsorgskomiteen Morten Wold Harald T. Nesvik 3) Kristian Norheim Utenriks- og forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde Per Sandberg Gjermund Hagesæter Finanskomiteen Hans Andreas Limi 4) Tom E. B. Holthe 1) - Fast møtende vara for statsråd Siv Jensen 2) - Fast møtende vara for statsråd Solveig Horne 3) - Fast møtende vara for statssekretær Bård Hoksrud 4) - Fast møtende vara for statsråd Anders Anundsen Landsstyrets representanter i Stortingsgruppen Frank Willy Djuvik, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Gunnar Bakke og Leif Eriksen. Fra mars 2015 er disse: Lars Svein Drabløs, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Einar Almås og Leif Eriksen. Stortingsgruppens representanter i Landsstyret 1. Morten Stordalen 1.vara Jan Henrik Fredriksen 2. Bente Thorsen 2.vara Tor Andre Johnsen 3. Morten Wold 3.vara Ib Thomsen 4. Sivert Bjørnstad 4.vara Helge Thorheim 5. Jørund Rytman 5.vara Tom E. B. Holthe Valgkomiteens medlemmer: Ulf Leirstein (leder) Kari Kjønaas Kjos Bente Thorsen Sivert Bjørnstad Mazyar Keshvari

4 4 1.3 Gruppesekretariatet Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsgruppen, og arbeider med politisk saksbehandling for denne. Oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler, komitemerknader, foredragsvirksomhet om gruppens arbeid m.v. Sekretariatsleder Per Kristian Solbak Sekretariatsnestleder Espen Espeset Kommunikasjonssjef André M. Larssen Informasjonsleder Ida Krag Kommunikasjonsrådgiver Erik Tørrissen Kommunikasjonsrådgiver Kristian P. Larsson fra Spesialrådgiver Brage Baklien Spesialrådgiver Tone Liljeroth Politisk rådgiver Thor Magne Bostad Politisk rådgiver Hårek Hansen Politisk rådgiver Hans Morten Vardøy Politisk rådgiver Kjell Tore Wirum Politisk rådgiver Pål Arne Davidsen til Politisk rådgiver Anne Kristine L. Toje - i permisjon Politisk rådgiver Per Christian Krogh Politisk rådgiver Glenn S. Nerdal Politisk rådgiver Toril C.U. Reynolds Politisk rådgiver Julia Brännström fra Politisk rådgiver Tobias Brännström fra Spesialkonsulent Synøve Gram Brynildsen Spesialkonsulent Bente Dagslet Seniorkonsulent Beate Holland Førstekonsulent Karin Vistad til

5 5 2.0 FREMTREDENDE STORTINGSVERV BESATT AV FREMSKRITTSPARTIET Kenneth Svendsen Kari Kjønaas Kjos Helge André Njåstad Erlend Wiborg Øyvind Korsberg Kristian Norheim 2.visepresident Leder av Helse- og omsorgskomiteen Leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen 1.nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen 1.nestleder i Næringskomiteen 2.nestleder i Den utvidede utenriks- og forsvarskomite 3.0 MØTENDE VARAREPRESENTANTER I PERIODEN Tone Heimdal Brataas Gry Anette Rekanes Amundsen Peter N. Myhre Kari Raustein Anette Elseth Lene Langemyr Kjell Ivar Larsen Dagfinn Henrik Olsen Lill Harriet Sandaune Kjell Håvard Jensen Ellen Eriksen Greta Johanne Solfall Hege Jensen Laila M. Reiertsen Lavrans Kierulf Tom Cato Karlsen Ronny Berg Harald Eivind Bakke Mette Hanekamhaug Aina Stenersen

6 6 4.0 GRUPPENS REPRESENTASJON I INTERNASJONALE ORGANISASJONER Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Medlemmer: Sivert Haugen Bjørnstad, Ingebjørg A. Godskesen, Kristian Norheim, Varamedlemmer: Harald Tom Nesvik, Oskar J. Grimstad og Morten Wold. Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling Medlemmer: Morten Wold Varamedlem: Ingebjørg A. Godskesen Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Medlemmer: Jørund Rytman Varamedlemmer: Hans Andreas Limi, Harald Tom Nesvik Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Medlemmer: Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Jan Arild Ellingsen Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet Medlemmer: Kristian Norheim (2.nestleder), Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Øyvind Korsberg Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling Nestleder: Åse Michaelsen Varamedlem: Tor André Johnsen Medlemmer av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Leder: Kenneth Svendsen Varamedlem: Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komite Medlemmer: Jan-Henrik Fredriksen Varamedlem: Tor André Johnsen Stortingets delegasjon til konferansen til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Fast medlem: Christian Tybring-Gjedde Varamedlem: Per Sandberg

7 7 5.0 DET POLITISKE ARBEID 5.1 Grunnlovsforslag I alt er det fremmet 42 grunnlovsforslag som er til behandling i denne perioden. Forslagene er tatt inn i Dokument 12 ( ). Den forberedende behandling av grunnlovsforslagene skjer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor Fremskrittspartiet har to medlemmer, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim. Fordi Grunnloven står i en særstilling i norsk rett gjelder det særlige regler for hvordan de vedtas. De mest fremtredende forskjellene i forhold til vanlige lover er at forslagene må hvile over et stortingsvalg for så å vedtas av det neste storting. I tillegg må Grunnlovsforslagene vedtas med 2/3 flertall. I forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven ble det behandlet to viktige grunnlovssaker i Dette var sakene som omhandlet språklig fornyelse av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk, og menneskerettighetene. De fleste har fått med seg at Grunnloven er skrevet på et gammelmodig språk, men de færreste vet at dette språket er et normert 1903 språk og ikke fra I 1903 ble det foretatt en språklig oppdatering av Grunnloven og siden 1903 er alle endringer og utvidelser av Grunnloven ført tilbake til språkdrakten fra denne tiden. Før Carl I Hagen forlot Stortinget fremmet han sammen med Finn Erik Vinje et forslag om språklig oppdatering av grunnloven til et mer tidsmessig bokmål. Forslaget fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall, men et stort flertall gav uttrykk for at de kunne godta en språklig oppdatering dersom det kom en nynorsk versjon i tillegg. Kort oppsummert vedtok Stortinget en språklig fornyelse av Grunnloven til bokmål og nynorsk våren 2014, på Carl I Hagens 70-års dag. Samme dag ble også menneskerettighetene i Grunnloven vedtatt, i overensstemmelse med Carl I Hagens anbefalinger som medlem i menneskerettighetsutvalget. En oversikt over alle grunnlovsforslagene som er fremmet for behandling i denne perioden, hvor vi enten er forslagsstillere eller stiller oss bak, er opplistet i fjorårets beretning.

8 Revidert Nasjonalbudsjett 2014 Revidert nasjonalbudsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for inneværende år, der budsjettposter endres som følge av nye anslag og lignende. I tillegg til rene tekniske justeringer fant imidlertid H/FrP-regjeringen plass til to viktige symbolsaker med klar FrPprofil i revidert nasjonalbudsjett 2014: 1. Avgiften på båtmotorer ble foreslått fjernet fra 1. juli Dette er en avgift som Arbeiderpartiet hadde innført i 1978, og som i 2014 utgjorde 161,50 kroner per hk for båtmotorer med minst 9 hestekrefter. I forhandlingene greide vi å skaffe flertall for forslaget med Kristelig Folkeparti og Venstre, blant annet fordi vi gikk med på noen økte miljøbevilgninger. Fjerningen gjorde det mulig for folk å kjøpe nye firetakts påhengsmotorer som hadde lavere støy og bensinforbruk enn gamle totaktsmotorene. Selv en liten båtmotor på 9,9HK ble 2000 kroner billigere, og man sparte over kroner på en båtmotor med 100 hester. Forhandlere fikk refusjon for ubrukte båtmotorer som var på lager 1. juli Fra 1. juli 2014 økte vi også taxfreekvoten med to flasker vin for de som ikke kjøpte tobakk, slik at alle kunne ta med 6 flasker vin over grensen hvis de dropper sprit og tobakk. H/FrP-regjeringen fikk støtte fra Venstre til å få endringen gjennom Stortinget, mens Kristelig Folkeparti stemte imot. For å få flertall for revidert nasjonalbudsjett ble vi enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om 380 mill. kroner i økte bevilgninger, herunder 175 mill. kroner ekstra til barnehager (økt innbyggertilskudd til kommunene), 65 mill. kroner ekstra til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene og 49 mill. kroner ekstra til grunnfinansiering av statlige universiteter og høyskoler. De 380 mill. kronene ble dekket inn gjennom redusert klimakvotekjøp og trekk i den såkalte ymse-posten Statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet for 2015 var det første rendyrkede H/FrP-budsjettet, fordi vårt statsbudsjett for 2014 tok utgangspunkt i et statsbudsjett utarbeidet av Ap/Sp/SV. H/FrP-regjeringen la i sitt forslag for 2015 opp til solide personskattelettelser, blant annet: Forslag om at færre skulle betale formuesskatt. Satsen skulle reduseres fra 1 % til 0,75% og bunnfradraget økes fra 1,0 til 1,2 mill. kroner. Forslag om at færre skulle være toppskattytere ved at innslagspunktet økes med 7500 kroner. Forslag om å øke frikortgrensen til Forslag om å redusere trygdeavgiften med 0,1 % Forslag om å økt minstefradrag for lønn og pensjon. Regjeringen la også opp til betydelige avgiftslettelser, blant annet: Forslag om å øke 200-kronersgrensen for avgiftsfri import til 500 kroner inkl. frakt- og forsikringskostnader

9 9 Forslag om å kutte engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 %, tilsvarende en lettelse på kroner for Norges mest solgte motorsykkel. Forslag om å kutte omregistreringsavgiften for brukte biler med 35 % Forslag om å kutte vektårsavgiften for tungtransporten med 50 % Forslag om å fjerne årsavgiften for campingvogner Forslag om ikke å prisjusterer drivstoffavgift på bensin og diesel Statsbudsjettet inneholdt imidlertid også oppfølgingen av uførereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2011 under rødgrønt flertall med virkning fra Ordningen innebærer at uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt, og ikke som pensjon. For å kompensere for den økte skatten er størrelsen på uføretrygden før skatt høyere. Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd øker til samme nivå som for lønnsinntekt. I tillegg gikk regjeringen inn for å endre barnetillegget, slik at folk skulle få sterkere incentiver til å jobbe. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble etter lange forhandlinger enige om et budsjettforlik med følgende rammer: Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden Utgiftsøkninger klima og miljø Utgiftsøkninger annet Sum økte utgifter Sum utgiftsøkninger og skattelettelser Sum utgiftsreduksjoner og skatteøkninger Her er tabellen over «grønne avgiftslettelser» i forliket, der lettelsene for miljøbiler er uthevet: Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Økte avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst Lavere avgift på hybridbiler: bortfall av laveste oppnåelige engangsavgift (3713 kr) Øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 % for plug-in hybrider Økning i CO2-fradrag i engangsavgiften fra 0 gram/km til 105 gram/km, med 50 kroner Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Halv veibruksavgift på bioetanol. Endringene gjelder fra Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Fjerning veibruksavgift på biodiesel. Endringene gjelder fra Beholde avgiftsfritaket for spillolje m.m

10 10 Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Nytt bunnfradrag på kroner i reisefradraget (opp fra ) Omdisponere regjeringens forslag til lettelse i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli Økt el-avgift 1 øre Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 5% Avgift på utslipp av NOx økes med 1,50 kroner per kg Miljøavgift på plastposer, kr 1,50 pr pose Miljøavgift på papirposer, kr 1,50 pr pose I tillegg ble det foretatt noen andre skatteendringer, blant annet: Øvre grense i minstefradraget justert opp til kroner. Liten endring i formuesskatteopplegget: Satsen ble redusert 0,1 % mindre enn regjeringens forslag, og verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger satt til 30 %. Ny grense for avgiftsfri import satt til 350 kroner inkludert frakt og forsikringskostnader, og ikke 500 kroner som i regjeringens forslag. Regjeringen fikk ikke gjennomslag for lettelse i trygdeavgift Toppskatt. Innslagspunktet justeres til kroner Økt maksgrense for skattefradrag fra til i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd, og innslagspunktet holdes på 6000 kroner. Når det gjaldt barnetillegget i uføretrygden ble partiene enige om at dagens ordning med behovsprøvd barnetillegg videreføres samtidig som det innføres et tak på 95 % kompensasjonsgrad brutto, det vil si maks 95 % av inntekt før uførhet (IFU). Ny ordning innføres fra 1. januar 2016 med tre års overgangsperiode. For å unngå like omfattende forhandlingen om 2016-budsjettet, ble partiene enige om at Kristelig Folkeparti og Venstre skulle inngå i arbeidsgruppen som skal gjennomgå bil- og drivstoffavgiftene, og at partiene i fellesskap skal legge frem en omforent avtale. Som en oppsummering av budsjettforliket for 2015 er det verdt å minne om at forhandlingene flyttet på 6,4 mrd. kroner i et statsbudsjett på 1200 mrd. kroner, tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen.

11 Komiteene Finans Finanskomiteen behandler i hovedsak saker om statsbudsjett og oljepengebruk, avgifter, skatt, bank, forsikring, børs, regnskap og revisjon. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015: Gjermund Hagesæter, fraksjonsleder Finanspolitisk talsmann. Hans Andreas Limi Skatte- og avgiftspolitisk talsmann Tom E. B. Holthe Talsmann for toll, gebyrer, oljefondet, regnskap og revisjon, børs og verdipapir. Brage Baklien Spesialrådgiver Viktige saker i perioden: Finansmarkedsmeldingen 2013, Meld. St. 21 ( ), Innst. 214 S ( ) Finansmarkedsmeldingen er en stortingsmelding der regjeringen gjennomgår det makroøkonomiske bildet, pengepolitikken, konkurransen i bankmarkedet og regelendringer. Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter var saksordfører og det ble avholdt høring om saken torsdag 15. mai 2014 der sentralbanksjef Øystein Olsen var særskilt invitert. I innstillingen fikk Fremskrittspartiet fikk blant annet flertall for å ta avstand fra ideen om innføring av en såkalt finansskatt som kunne ha rammet både norske bedrifter og norske husholdninger. Vi greide også å få flertall for formuleringer om å åpne for at Folketrygdfondet også kan investere direkte i blant annet eiendom, veier og jernbane i Norge. Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.), Prop. 87 L ( ), Innst. 265 L ( ) Denne proposisjonen inneholdt forslag til endringer i børsloven og verdipapirhandelloven og ny lov om kredittvurderingsbyråer, og en rekke andre lover. Hovedbolken av realitetsendringer i proposisjonen kom som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, samt et mål om å sikre likeverdige norske regler som legger til rette for at norske aktører fortsetter å ha adgang til EU-markedet. Tom E. B. Holthe var saksordfører, og en enstemmig komité sluttet seg til Fremskrittspartiets forslag til merknader. Fremskrittspartiet fikk flertall for særskilt omtale i innstillingen av to viktige forhold: Formuleringer om at forsikringsselskapene måtte gis tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg nye regler for kjønnsnøytrale premier, og ytelser i livsforsikringskontrakter. Vi fikk også fullt gjennomslag for formuleringer om at regulering av utkontraktering må ta hensyn til effektivitet og konkurranseevne hos finansforetakene. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013, Meld. St. 19 ( ), Innst. 200 S ( ) I denne meldingen la Finansdepartementet frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i I Stortingets behandling ble det mye fokus på om Statens pensjonsfond skulle trekke seg ut av kullselskaper, men vi greide å bli enige med våre samarbeidspartier om å vente på anbefalingene fra ekspertgruppen som skulle inngå som en

12 12 del av grunnlaget for neste stortingsmelding om SPU våren Denne rapporten kom forøvrig i desember 2014, og rapporten slo fast at eierskapsutøvelse (og ikke eksklusjon) bør være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål. Ekspertgruppens konklusjon er i tråd med det Fremskrittspartiet har ment hele tiden. Lov om forvaltning av alternative investeringsfond, Prop. 77 L ( ), Innst. 194 L ( ) Dette lovforslaget fra regjeringen innebar lovregulering av forvaltere av en rekke kollektive investeringsstrukturer som tidligere ikke var underlagt særskilt regulering, herunder aktive eierfond (private equity) og ulike investeringsselskaper. Målet med lovforslaget var økt gjennomsiktighet og økt investorvern. Sosialistisk Venstreparti fremmet i denne saken meget problematiske forslag om forbud mot forskjellige typer fond, men vi lykkes fullt ut med å skaffe et bredt flertall for regjeringens forslag. Statsbudsjettet 2015 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen.

13 Utenriks- og forsvarskomitéen Komiteen behandler saker fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. mars 2014 til 28.februar 2015: Kristian Norheim, fraksjonsleder Utenriks generelt Christian Tybring-Gjedde Forsvar og utenlandsoperasjoner Per Sandberg Utvikling/bistand, Per Christian Krogh, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Nordisk samarbeid Regjeringen fikk støtte av et samlet Storting om å fortsette utviklingen av det nordiske samarbeidet, og å utvide dette til også å ha nære relasjoner med andre nasjoner det geografisk er interessant å ha kontakt med. Utdanning for utvikling Regjeringen legger opp til å satse på utdanning som en viktig del av utviklingsarbeidet. Dette gir mottakerlandene en bedre mulighet til utvikling. Opposisjonen mener regjeringen ikke gjør nok, selv om de selv i regjering nedprioriterte dette betydelig. Investeringer i Forsvaret Meldingen tar for seg behov for investeringer i Forsvaret, mye knyttet til nye kampfly. De viktigste investeringsbehovene er: Ørland nytt skvadronsbygg F-35 Nye stasjoner til Grensevakta i Sør-Varanger Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregatter Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3) Regjeringen fikk støtte fra samtlige partier unntatt SV for å videreføre finansieringen av utviklingen av JSM.

14 Helse- og omsorgskomiteen Helse- og omsorgskomiteen behandler saker som gjelder spesialisthelsetjenesten, helseforetakene, primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 28. februar til d.d.: Kari Kjønaas Kjos, leder helseforetakene, spesialisthelsetjenesten, eldreomsorg, rehabilitering og rusomsorg Morten Wold, medlem psykisk helse, folkehelse, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten Harald T. Nesvik, medlem parlamentarisk leder Julia Brännström, politisk rådgiver (fra 1. august 2014) Anne Kristine L. Toje, politisk rådgiver (permisjon fra august 2014) Viktige saker i perioden: Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Prop. 86 L ( ), Innst. 294 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som BPA. Rettigheten skal gjelde for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Utvidede pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Prop. 135 S ( ), Innst. 99 S ( ) Innføring av pasientrettighetsdirektivet, hvor formålet er å fastsette bestemmelser som gjør det lettere å sikre helsetjenester av høy kvalitet over landegrensene og bidra til samarbeid mellom medlemslandene på helseområdet. Denne proposisjonen fjernet de rødgrønnes krav til forhåndsgodkjenning før pasienten reiser til utlandet. Flere åpningsdager for Vinmonopolet Prop. 127 L ( ), Innst. 58 L ( ) Regjeringen foreslo å åpne for at Vinmonopolet skal kunne ha åpent jul-, nyttårs-, påske-, og pinseaften, og for dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemming. Vi fikk gjennomslag for alle dagene med unntak av julaften. Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Prop. 72 L ( ), Innst. 295 L ( ) Innført ny pasientjournallov og en ny helseregisterlov som erstattet daværende helseregisterlov. Formålet var å tilpasse reglene til dagens informasjonsbehov ved samhandling og koordinering av helsehjelp til den enkelte pasient. Kort fra gjennomslagene i statsbudsjettet for 2015: - Økt pasientbehandling: 2 mrd. kr. mer sammenlignet med saldert budsjett for Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten på 568 mill. kroner. - Forsøksprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen - Utredning om lovfestet rett til sykehjemsplass heldøgns omsorgsplasser dagaktivitetsplasser for personer med demens. - Samlet styrking av overføringene til kommunene til forebyggende innsats på 470 mill. kroner (skolehelsetjenesten, helsestasjonstjenesten, flere psykologer i kommunene).

15 Arbeids- og sosialkomitéen Arbeids- og sosialkomiteen behandler saker som angår arbeidsmarkedet, folketrygdens pensjoner, Statens Pensjonskasse, arbeidsavklaring-, uføre- og sykdomsutgifter, grunn- og hjelpestønad samt utgifter til overgangsstønad og gravferdsstønad. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder: Erlend Wiborg, fraksjonsleder Fraksjonen har delt ansvar for: Sykepenger, Tor Andre Johnsen, medlem funksjonshemmede, hjelpemidler, NAV, pensjoner, uføretrygd, arbeidsmarkedstiltak, dagpenger, arbeidsmarkedet, petroleums- og Arbeidstilsynet, ulike stønader Thor Magne Bostad, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Kompensasjon til nordsjødykkerne Saken om kompensasjon til pionerdykkerne har versert i mange år. Etter at det ble avsagt endelig dom i Strasbourg, hvor dykkerne tapte på 7 av 8 punkter men ble tilkjent en erstatning på 8000 hver, valgte regjeringen å gå i samtaler med dykkernes organisasjoner. Wiborg var saksordfører. Stortinget valgte å øke kompensasjonen ytterligere til 25G, og det ble vedtatt en beklagelse og en minneplakett. Endelig kan det settes strek under en trist sak. Trygdeeksport Wiborg fremmet interpellasjon om utfordringene med trygdeeksport. For å sikre bærekraften og legitimiteten til velferdsordningene er det viktig at vi hindrer misbruk av ordningene og at ytelsene går til dem som er ment å være mottakere. I regjeringsplattformen har Regjeringen sagt at den skal vurdere tiltak som begrenser eller stanser trygdeeksport innenfor det handlingsrommet som internasjonale avtaler gir oss. Utviklingshemmede med arbeidsevne Wiborg fremmet interpellasjon om hvordan man skal legge til rette for at flere utviklingshemmede får benytte sin arbeidsevne helt eller delvis i ordinært arbeid. FrP har vært klar på at det er et mål å hjelpe flere personer inn i arbeidslivet. Derfor har Regjeringen styrket virkemidler som hjelper flere inn, bl.a. gjennom å skape et mer fleksibelt arbeidsliv som har plass til flere. Uførereformen Uførereformen ble foreslått av regjeringen Stoltenberg og vedtatt av et enstemmig Storting i Målet med reformen er å gjøre terskelen for å utnytte eventuell restarbeidsevne lavere. Den gang var FrP det eneste parti som advarte mot uheldige konsekvenser og foreslo overgangsordninger. Reformen er nå gjennomført, med en overgangsordning som vår regjering foreslo. Allikevel har opinionen i stor grad gitt dagens regjeringspartier «skylden» for at enkelte kommer dårligere ut. I Stortinget har det blitt arbeidet aktivt med å informere om historikk i reformen, rydde av veien misforståelser, samt å oppdage utilsiktede konsekvenser og finne løsninger på dem. Representantforslag om lovfesting av nasjonal minstelønn Representanter fra Venstre fremmet forslaget, i tråd med hva de og FrP har argumentert for i

16 16 mange år. En nasjonal minstelønn vil sikre arbeidstakere i virksomheter uten tariffavtale, samt motvirke sosial dumping. En rekke europeiske land har slik nasjonal minstelønn. FrP og V stemte for forslaget. Arbeidsmiljøloven Regjeringen har foreslått en rekke endringer som er ment å gi et mer fleksibelt og velfungerende arbeidsliv. Mest strid har det vært om å åpne på generell basis for midlertidige ansettelser. I tillegg har forslaget om mer fleksibilitet rundt arbeidstidsberegninger møtt motstand, selv om rammene beholdes. I skrivende stund forhandles det med samarbeidspartiene i Stortinget om endringene.

17 Energi og Miljøkomiteen Komiteen behandler saker under Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet (KLD) samt regional planlegging under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1.mars februar 2015: Oskar Jarle Grimstad, fraksjonsleder Jan Henrik Fredriksen, medlem Generell energipolitikk, petroleum- og gassvirksomhet, energi, vassdrag, fornybar, klima Miljøvern, forurensnings- og utslippsproblematikk, regional planlegging, kulturminner, friluftsliv, villaks, rovdyr, biologisk mangfold, avfallshåndtering, Riksantikvarens virkeområde Pål Arne Davidsen, politisk rådgiver (t.o.m. 30.august 2014) Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver (f.o.m 1.september 2014) Saker i perioden 1.mars februar 2015: Energi- og miljøkomiteen har i perioden behandlet 27 saker, hvorav 1 proposisjon, 6 lovsaker, 4 budsjettsaker, 0 meldinger og 16 representantforslag. Blant viktige saker kan nevnes: Prop. 61 L ( ) Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) Prop. 121 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Dokument 8:23 S ( ) Representantforslag om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Dokument 8:87 S ( ) Representantforslag om handlingsplan for en giftfri hverdag Dokument 8:104 S ( ) Representantforslag om nasjonalt forbud mot miljøgifter Dokument 8:8 S ( ) Representantforslag om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre Dokument 8:10 S ( ) Representantforslag om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020

18 Næringskomitéen Komiteen behandler saker under Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars 2014 til 28. februar 2015: Øyvind Korsberg, fraksjonsleder Generell næring, maritim (fiskeri, skipsfart), statlig eierskap, konkurransespørsmål, industri og reiseliv Jørund Rytman, medlem Bedrifts- og industripolitikk, romvirksomhet, forenkling og handelspolitikk. Morten Ørsal Johansen, medlem Landbruk, skogbruk, næringsmiddel og treforedlingsindustri. Tone Irén Liljeroth, politisk rådgiver Erik Tørrisen, kommunikasjonsrådgiver Viktige saker i perioden: Jordbruksoppgjøret 2014, St. prop. 106S ( ) Eierskapsmeldingen, St.mld. 27 ( )

19 Familie- og kulturkomitéen Fraksjonen behandler saker fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015 Morten Stordalen (fraksjonsleder) Familie, barnehage og forbruker Ib Thomsen Kultur, idrett, kunst og medier Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (politisk rådgiver). Viktige saker i perioden: H, Ap og Krf er også representert i komiteen med henholdsvis tre, fire og ett medlem(mer). Komiteen har behandlet 24 saker i perioden , og det ligger fem saker til behandling i komiteen per Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Prop. 40 L ( ), Innst. 180 L ( ) Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Prop. 6 L ( ), Innst. 97 L ( ) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Prop. 2 L ( ), Innst. 113 L ( ) Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Meld. St. 20 ( ), Innst. 287 S ( ) Saken omhandlet innføring av et øvre tak for produksjonsstøtte. Forslaget falt pga. et manglende flertall i Stortinget. Lengre komitereiser: Komiteen har vært på fem studieturer til utlandet, herunder til Danmark, Storbritannia, Finland, Filippinene og Sverige. Synlighet: Fraksjonen har til sammen hatt 1176 mediesaker i perioden, fordelt på representantene på henholdsvis 441 saker og 735 saker. Gruppas median er 733 saker. Komiteens median er 665 saker.

20 Kontroll- og konstitusjonskomitéen Arbeidsoppgavene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nedfelt i Stortingets forretningsorden 14 nr. 9. Oppgavene er nærmere beskrevet i håndbok for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde: Kenneth Svendsen, fraksjonsleder, Helge Thorheim, medlem Hans Morten Vardøy, rådgiver Viktige saker i perioden: Komiteen har behandlet vel 30 lovpålagte saker i perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015, hvorav halvparten er Riksrevisjonssaker. Sakene fordeles jevnt utover året. Av andre saker som har vært til behandling er Statsbudsjettet, Melding fra EOS-utvalget, Melding fra Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for forsvaret, Statsrådsprotokoller, Melding om anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortinget mv. Kontrollfraksjonen har 42 grunnlovsforslag til behandling hvorav 16 grunnlovsforslag som gjelder språket og menneskerettighetene. Grunnlovsforslagene om språket og menneskerettighetene skulle opprinnelig ha vært ferdigbehandlet til grunnlovsjubileet 17. mai 2014, men fire paragrafer ble utsatt til behandling på høsten De øvrige forslagene vil bli fordelt utover i perioden. For en nærmere redegjørelse, se pkt. 5.1 grunnlovsforslag Kontrollkomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på eget initiativ. I perioden februar 2014 til februar 2015 har kontrollkomiteen avholdt 6 høringer. Dette er konsesjonsloven og praktiseringen av priskontrollen, trasevalget for E16 gjennom Lærdal, asylbarnsaken, Telenors håndtering i VimpelCom saken og nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Kontrollkomiteen har også Nigeriabåtsaken til behandling, men denne er utsatt i påvente av hva som kommer frem i straffesaken som pågår. Av øvrige saker som har vært og er til behandling i kontrollkomiteen kan nevnes; Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget om lagring av opplysninger om norske kilder i E- tjenesten, Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget om påstander om ulovlig politisk overvåking i PST med bakgrunn i Høiby som kilde, Leiekontrakten om taxfree-ordningen på Gardermoen mellom Avinor og Travel Retail Norway, plassering av Høyskolen i Buskerud mv. Kontrollkomiteen har også anmodet Stortinget om å oppnevne en ny granskningskommisjon for å se på Scandinavian Star tragedien.

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06.

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.06.2012 Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Dok.dato: 19.01.2012. Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten

Dok.dato: 19.01.2012. Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 23.01.2012 Søknad om bevertning i anledning møte med Civilutskottet 070212 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( )

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( ) Innst. 132 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 204 L (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2011. Vietnam - Besøk til Stortinget fra PA Europe - studiebesøk fra Vietnam - Forespørsel til Stortinget om besøket. Dok.

Dok.dato: 06.11.2011. Vietnam - Besøk til Stortinget fra PA Europe - studiebesøk fra Vietnam - Forespørsel til Stortinget om besøket. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.11.2011 Kopi av brev til - Høringsuttalelse ny konsesjon til Posten Norge AS - Retningslinjer for plassering

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Utdrag fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling vedr. vannforvaltning

Utdrag fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling vedr. vannforvaltning Utdrag fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling vedr. vannforvaltning Arnstad, Sp: Det er i tillegg behov for å styrke arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltingsplaner i forbindelse

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Innst. 278 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Prop. 98 S ( )

Innst. 278 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Prop. 98 S ( ) Innst. 278 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 98 S (2013 2014) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til Lerchendalkonferansen 2010 -Trondheim 120110-130110. KIK - Innenlandsreiser 2010 - invitasjoner - møter

Offentlig journal. Invitasjon til Lerchendalkonferansen 2010 -Trondheim 120110-130110. KIK - Innenlandsreiser 2010 - invitasjoner - møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.12.2009 nvitasjon til Lerchendalkonferansen 2010 -Trondheim 120110-130110 KK - nnenlandsreiser 2010 - invitasjoner - møter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Offentlig journal. Prop 59 L Anmodning om lovteknisk bistand. Prop. 59 L (2012-2013) Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Offentlig journal. Prop 59 L Anmodning om lovteknisk bistand. Prop. 59 L (2012-2013) Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.02. Prop 59 L Anmodning om lovteknisk bistand Prop. 59 L (2012-) Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. /129-1

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Norsk arkivråds høstseminar 2010 Stortingets dokumentlager

Norsk arkivråds høstseminar 2010 Stortingets dokumentlager Stortinget Integrasjon og samhandlingsløsningen SharePoint og Ephorte erfaringer De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Presidentskapet

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Innst. 241 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:22 S ( )

Innst. 241 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:22 S ( ) Innst. 241 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:22 S (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 9

Kopi til: Arkivnr.: 9 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 06. november 2009 Frå: Jakobsen, Kathrin Arkivsak: 200911073-1/KKJA Kopi til: Arkivnr.: 9 Melding til fylkesutvalet:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 32 2002 19. nov. Dagsorden 471 Møte tirsdag den 19. november kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 16): 1. Forslag oversendt fra Odelstingets møte

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( )

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( ) Innst. 86 L (2014 2015) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen Prop. 96 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 348 S. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:103 S ( )

Innst. 348 S. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:103 S ( ) Innst. 348 S (2016 2017) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:103 S (2016 2017) Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes,

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader

1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader Innst. X S (2015 2016) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statsbudsjettet 218 Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statssekretær Tore Vamraak (H), Samfunnsøkonomene, 24. oktober 217 Statsbudsjettet 218 God vekst i økonomien

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Hovedbudskap / Samleflak

Hovedbudskap / Samleflak Hovedbudskap / Samleflak ET BUDSJETT SOM LØSER VIKTIGE OPPGAVER I DAG, OG RUSTER NORGE FOR FREMTIDEN Norge er et godt land å bo i, men vi har ingen garanti for at den gode utviklingen fortsetter i fremtiden.

Detaljer

Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( )

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( ) Innst. 270 S (20152016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:9 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hallgeir H.

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Svar fra Stortingets utredningsseksjon om anslagsendringer skatte- og avgiftsinntekter - oppdrag 2014/323. Dok.dato: 23.09.2014. Dok.dato: 18.11.

Svar fra Stortingets utredningsseksjon om anslagsendringer skatte- og avgiftsinntekter - oppdrag 2014/323. Dok.dato: 23.09.2014. Dok.dato: 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.12.2014 Svar fra Stortingets utredningsseksjon om anslagsendringer skatte- og avgiftsinntekter - oppdrag 2014/323

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance Skatteudvalget Engelsk mal: Startside 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norwegian Ministry of Finance Bilavgifter Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg Oslo, 30.01.2017 Disposisjon

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser Rapport utarbeidet av SWECO på oppdrag fra Finansdepartementet Presentert av: Kristin Magnussen FORMÅL MED ARBEIDET:

Detaljer

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Statsbudsjettet 2017 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Videreføring av departementets myndighet til å treffe

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Innst. 278 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2011 2012)

Innst. 278 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2011 2012) Innst. 278 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:74 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik- Olsen,

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:74 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:74 ( ) Innst. S. nr. 279 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:74 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen Statens hus, Trondheim 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2011, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 24.01.2011 Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 134 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 92 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering

Detaljer

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2017 Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Revidert nasjonalbudsjett 2017 Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag Revidert nasjonalbudsjett 1 Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag Finansminister Siv Jensen 11. mai 1 Statsbudsjettet 1 omstilling og vekst Støtter opp under aktivitet og sysselsetting Det økonomiske

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Innst. O. nr. 50. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:68 ( )

Innst. O. nr. 50. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:68 ( ) nnst. O. nr. 50 (2007-2008) nnstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:68 (2007-2008) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - garasje ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - garasje ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 20.03.2012 Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - garasje ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer