Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant Sentralstyrets representant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015"

Transkript

1 Innhold 1. Årsberetning Gruppestyret Gruppens sammensetning og komiteansvar Gruppesekretariatet Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet Møtende vararepresentanter i perioden Gruppens representasjon i internasjonale organisasjoner Det politiske arbeid Grunnlovsforslag Revidert Nasjonalbudsjett Statsbudsjettet Komiteene Finans Utenriks- og forsvarskomitéen Helse- og omsorgskomiteen Arbeids- og sosialkomitéen Energi og Miljøkomiteen Næringskomitéen Familie- og kulturkomitéen Kontroll- og konstitusjonskomitéen Justiskomitéen Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen Transport- og kommunikasjonskomitéen Kommunal- og forvaltningskomitéen Kommunikasjonsavdelingen Status... 28

2 2 1. ÅRSBERETNING 1.1 Gruppestyret Parlamentarisk leder: Parlamentarisk 1. nestleder Parlamentarisk 2. nestleder Innpisker: Stortingets 2. visepresident: Medlem: Medlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: 4.varamedlem: Sentralstyrets representant Sentralstyrets representant Harald Tom Nesvik Gjermund Hagesæter Ulf Leirstein Ib Thomsen Kenneth Svendsen Åse Michaelsen Hans Andreas Limi Bente Thorsen Christian Tybring-Gjedde Roy Steffensen Ingebjørg Godskesen Tom Cato Carlsen Atle Simonsen

3 3 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar Fraksjonsledere Komite Medlemmer Erlend Wiborg Arbeid- og sosialkomiteen Tor André Johnsen Oskar Grimstad Energi- og miljøkomiteen Jan H. Fredriksen Morten Stordalen Familie- og kulturkomiteen Ib Thomsen Ulf Leirstein Justiskomiteen Jan A. Ellingsen Bente Thorsen Kirke- utdanning- og Sivert Bjørnstad Forskningskomiteen Helge André Njåstad Kommunalkomiteen 1) Mazyar Keshvari Kenneth Svendsen Kontroll- og konstitusjons- 2) Helge Thorheim komiteen Øyvind Korsberg Næringskomiteen Morten Ø. Johansen Jørund Rytman Åse Michaelsen Transportkomiteen Ingebjørg Godskesen Roy Steffensen Kari Kjønaas Kjos Helse- og omsorgskomiteen Morten Wold Harald T. Nesvik 3) Kristian Norheim Utenriks- og forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde Per Sandberg Gjermund Hagesæter Finanskomiteen Hans Andreas Limi 4) Tom E. B. Holthe 1) - Fast møtende vara for statsråd Siv Jensen 2) - Fast møtende vara for statsråd Solveig Horne 3) - Fast møtende vara for statssekretær Bård Hoksrud 4) - Fast møtende vara for statsråd Anders Anundsen Landsstyrets representanter i Stortingsgruppen Frank Willy Djuvik, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Gunnar Bakke og Leif Eriksen. Fra mars 2015 er disse: Lars Svein Drabløs, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Einar Almås og Leif Eriksen. Stortingsgruppens representanter i Landsstyret 1. Morten Stordalen 1.vara Jan Henrik Fredriksen 2. Bente Thorsen 2.vara Tor Andre Johnsen 3. Morten Wold 3.vara Ib Thomsen 4. Sivert Bjørnstad 4.vara Helge Thorheim 5. Jørund Rytman 5.vara Tom E. B. Holthe Valgkomiteens medlemmer: Ulf Leirstein (leder) Kari Kjønaas Kjos Bente Thorsen Sivert Bjørnstad Mazyar Keshvari

4 4 1.3 Gruppesekretariatet Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsgruppen, og arbeider med politisk saksbehandling for denne. Oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler, komitemerknader, foredragsvirksomhet om gruppens arbeid m.v. Sekretariatsleder Per Kristian Solbak Sekretariatsnestleder Espen Espeset Kommunikasjonssjef André M. Larssen Informasjonsleder Ida Krag Kommunikasjonsrådgiver Erik Tørrissen Kommunikasjonsrådgiver Kristian P. Larsson fra Spesialrådgiver Brage Baklien Spesialrådgiver Tone Liljeroth Politisk rådgiver Thor Magne Bostad Politisk rådgiver Hårek Hansen Politisk rådgiver Hans Morten Vardøy Politisk rådgiver Kjell Tore Wirum Politisk rådgiver Pål Arne Davidsen til Politisk rådgiver Anne Kristine L. Toje - i permisjon Politisk rådgiver Per Christian Krogh Politisk rådgiver Glenn S. Nerdal Politisk rådgiver Toril C.U. Reynolds Politisk rådgiver Julia Brännström fra Politisk rådgiver Tobias Brännström fra Spesialkonsulent Synøve Gram Brynildsen Spesialkonsulent Bente Dagslet Seniorkonsulent Beate Holland Førstekonsulent Karin Vistad til

5 5 2.0 FREMTREDENDE STORTINGSVERV BESATT AV FREMSKRITTSPARTIET Kenneth Svendsen Kari Kjønaas Kjos Helge André Njåstad Erlend Wiborg Øyvind Korsberg Kristian Norheim 2.visepresident Leder av Helse- og omsorgskomiteen Leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen 1.nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen 1.nestleder i Næringskomiteen 2.nestleder i Den utvidede utenriks- og forsvarskomite 3.0 MØTENDE VARAREPRESENTANTER I PERIODEN Tone Heimdal Brataas Gry Anette Rekanes Amundsen Peter N. Myhre Kari Raustein Anette Elseth Lene Langemyr Kjell Ivar Larsen Dagfinn Henrik Olsen Lill Harriet Sandaune Kjell Håvard Jensen Ellen Eriksen Greta Johanne Solfall Hege Jensen Laila M. Reiertsen Lavrans Kierulf Tom Cato Karlsen Ronny Berg Harald Eivind Bakke Mette Hanekamhaug Aina Stenersen

6 6 4.0 GRUPPENS REPRESENTASJON I INTERNASJONALE ORGANISASJONER Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Medlemmer: Sivert Haugen Bjørnstad, Ingebjørg A. Godskesen, Kristian Norheim, Varamedlemmer: Harald Tom Nesvik, Oskar J. Grimstad og Morten Wold. Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling Medlemmer: Morten Wold Varamedlem: Ingebjørg A. Godskesen Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Medlemmer: Jørund Rytman Varamedlemmer: Hans Andreas Limi, Harald Tom Nesvik Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Medlemmer: Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Jan Arild Ellingsen Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet Medlemmer: Kristian Norheim (2.nestleder), Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Øyvind Korsberg Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling Nestleder: Åse Michaelsen Varamedlem: Tor André Johnsen Medlemmer av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Leder: Kenneth Svendsen Varamedlem: Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komite Medlemmer: Jan-Henrik Fredriksen Varamedlem: Tor André Johnsen Stortingets delegasjon til konferansen til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Fast medlem: Christian Tybring-Gjedde Varamedlem: Per Sandberg

7 7 5.0 DET POLITISKE ARBEID 5.1 Grunnlovsforslag I alt er det fremmet 42 grunnlovsforslag som er til behandling i denne perioden. Forslagene er tatt inn i Dokument 12 ( ). Den forberedende behandling av grunnlovsforslagene skjer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor Fremskrittspartiet har to medlemmer, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim. Fordi Grunnloven står i en særstilling i norsk rett gjelder det særlige regler for hvordan de vedtas. De mest fremtredende forskjellene i forhold til vanlige lover er at forslagene må hvile over et stortingsvalg for så å vedtas av det neste storting. I tillegg må Grunnlovsforslagene vedtas med 2/3 flertall. I forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven ble det behandlet to viktige grunnlovssaker i Dette var sakene som omhandlet språklig fornyelse av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk, og menneskerettighetene. De fleste har fått med seg at Grunnloven er skrevet på et gammelmodig språk, men de færreste vet at dette språket er et normert 1903 språk og ikke fra I 1903 ble det foretatt en språklig oppdatering av Grunnloven og siden 1903 er alle endringer og utvidelser av Grunnloven ført tilbake til språkdrakten fra denne tiden. Før Carl I Hagen forlot Stortinget fremmet han sammen med Finn Erik Vinje et forslag om språklig oppdatering av grunnloven til et mer tidsmessig bokmål. Forslaget fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall, men et stort flertall gav uttrykk for at de kunne godta en språklig oppdatering dersom det kom en nynorsk versjon i tillegg. Kort oppsummert vedtok Stortinget en språklig fornyelse av Grunnloven til bokmål og nynorsk våren 2014, på Carl I Hagens 70-års dag. Samme dag ble også menneskerettighetene i Grunnloven vedtatt, i overensstemmelse med Carl I Hagens anbefalinger som medlem i menneskerettighetsutvalget. En oversikt over alle grunnlovsforslagene som er fremmet for behandling i denne perioden, hvor vi enten er forslagsstillere eller stiller oss bak, er opplistet i fjorårets beretning.

8 Revidert Nasjonalbudsjett 2014 Revidert nasjonalbudsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for inneværende år, der budsjettposter endres som følge av nye anslag og lignende. I tillegg til rene tekniske justeringer fant imidlertid H/FrP-regjeringen plass til to viktige symbolsaker med klar FrPprofil i revidert nasjonalbudsjett 2014: 1. Avgiften på båtmotorer ble foreslått fjernet fra 1. juli Dette er en avgift som Arbeiderpartiet hadde innført i 1978, og som i 2014 utgjorde 161,50 kroner per hk for båtmotorer med minst 9 hestekrefter. I forhandlingene greide vi å skaffe flertall for forslaget med Kristelig Folkeparti og Venstre, blant annet fordi vi gikk med på noen økte miljøbevilgninger. Fjerningen gjorde det mulig for folk å kjøpe nye firetakts påhengsmotorer som hadde lavere støy og bensinforbruk enn gamle totaktsmotorene. Selv en liten båtmotor på 9,9HK ble 2000 kroner billigere, og man sparte over kroner på en båtmotor med 100 hester. Forhandlere fikk refusjon for ubrukte båtmotorer som var på lager 1. juli Fra 1. juli 2014 økte vi også taxfreekvoten med to flasker vin for de som ikke kjøpte tobakk, slik at alle kunne ta med 6 flasker vin over grensen hvis de dropper sprit og tobakk. H/FrP-regjeringen fikk støtte fra Venstre til å få endringen gjennom Stortinget, mens Kristelig Folkeparti stemte imot. For å få flertall for revidert nasjonalbudsjett ble vi enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om 380 mill. kroner i økte bevilgninger, herunder 175 mill. kroner ekstra til barnehager (økt innbyggertilskudd til kommunene), 65 mill. kroner ekstra til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene og 49 mill. kroner ekstra til grunnfinansiering av statlige universiteter og høyskoler. De 380 mill. kronene ble dekket inn gjennom redusert klimakvotekjøp og trekk i den såkalte ymse-posten Statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet for 2015 var det første rendyrkede H/FrP-budsjettet, fordi vårt statsbudsjett for 2014 tok utgangspunkt i et statsbudsjett utarbeidet av Ap/Sp/SV. H/FrP-regjeringen la i sitt forslag for 2015 opp til solide personskattelettelser, blant annet: Forslag om at færre skulle betale formuesskatt. Satsen skulle reduseres fra 1 % til 0,75% og bunnfradraget økes fra 1,0 til 1,2 mill. kroner. Forslag om at færre skulle være toppskattytere ved at innslagspunktet økes med 7500 kroner. Forslag om å øke frikortgrensen til Forslag om å redusere trygdeavgiften med 0,1 % Forslag om å økt minstefradrag for lønn og pensjon. Regjeringen la også opp til betydelige avgiftslettelser, blant annet: Forslag om å øke 200-kronersgrensen for avgiftsfri import til 500 kroner inkl. frakt- og forsikringskostnader

9 9 Forslag om å kutte engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 %, tilsvarende en lettelse på kroner for Norges mest solgte motorsykkel. Forslag om å kutte omregistreringsavgiften for brukte biler med 35 % Forslag om å kutte vektårsavgiften for tungtransporten med 50 % Forslag om å fjerne årsavgiften for campingvogner Forslag om ikke å prisjusterer drivstoffavgift på bensin og diesel Statsbudsjettet inneholdt imidlertid også oppfølgingen av uførereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2011 under rødgrønt flertall med virkning fra Ordningen innebærer at uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt, og ikke som pensjon. For å kompensere for den økte skatten er størrelsen på uføretrygden før skatt høyere. Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd øker til samme nivå som for lønnsinntekt. I tillegg gikk regjeringen inn for å endre barnetillegget, slik at folk skulle få sterkere incentiver til å jobbe. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble etter lange forhandlinger enige om et budsjettforlik med følgende rammer: Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden Utgiftsøkninger klima og miljø Utgiftsøkninger annet Sum økte utgifter Sum utgiftsøkninger og skattelettelser Sum utgiftsreduksjoner og skatteøkninger Her er tabellen over «grønne avgiftslettelser» i forliket, der lettelsene for miljøbiler er uthevet: Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Økte avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst Lavere avgift på hybridbiler: bortfall av laveste oppnåelige engangsavgift (3713 kr) Øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 % for plug-in hybrider Økning i CO2-fradrag i engangsavgiften fra 0 gram/km til 105 gram/km, med 50 kroner Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Halv veibruksavgift på bioetanol. Endringene gjelder fra Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Fjerning veibruksavgift på biodiesel. Endringene gjelder fra Beholde avgiftsfritaket for spillolje m.m

10 10 Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Nytt bunnfradrag på kroner i reisefradraget (opp fra ) Omdisponere regjeringens forslag til lettelse i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli Økt el-avgift 1 øre Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 5% Avgift på utslipp av NOx økes med 1,50 kroner per kg Miljøavgift på plastposer, kr 1,50 pr pose Miljøavgift på papirposer, kr 1,50 pr pose I tillegg ble det foretatt noen andre skatteendringer, blant annet: Øvre grense i minstefradraget justert opp til kroner. Liten endring i formuesskatteopplegget: Satsen ble redusert 0,1 % mindre enn regjeringens forslag, og verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger satt til 30 %. Ny grense for avgiftsfri import satt til 350 kroner inkludert frakt og forsikringskostnader, og ikke 500 kroner som i regjeringens forslag. Regjeringen fikk ikke gjennomslag for lettelse i trygdeavgift Toppskatt. Innslagspunktet justeres til kroner Økt maksgrense for skattefradrag fra til i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd, og innslagspunktet holdes på 6000 kroner. Når det gjaldt barnetillegget i uføretrygden ble partiene enige om at dagens ordning med behovsprøvd barnetillegg videreføres samtidig som det innføres et tak på 95 % kompensasjonsgrad brutto, det vil si maks 95 % av inntekt før uførhet (IFU). Ny ordning innføres fra 1. januar 2016 med tre års overgangsperiode. For å unngå like omfattende forhandlingen om 2016-budsjettet, ble partiene enige om at Kristelig Folkeparti og Venstre skulle inngå i arbeidsgruppen som skal gjennomgå bil- og drivstoffavgiftene, og at partiene i fellesskap skal legge frem en omforent avtale. Som en oppsummering av budsjettforliket for 2015 er det verdt å minne om at forhandlingene flyttet på 6,4 mrd. kroner i et statsbudsjett på 1200 mrd. kroner, tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen.

11 Komiteene Finans Finanskomiteen behandler i hovedsak saker om statsbudsjett og oljepengebruk, avgifter, skatt, bank, forsikring, børs, regnskap og revisjon. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015: Gjermund Hagesæter, fraksjonsleder Finanspolitisk talsmann. Hans Andreas Limi Skatte- og avgiftspolitisk talsmann Tom E. B. Holthe Talsmann for toll, gebyrer, oljefondet, regnskap og revisjon, børs og verdipapir. Brage Baklien Spesialrådgiver Viktige saker i perioden: Finansmarkedsmeldingen 2013, Meld. St. 21 ( ), Innst. 214 S ( ) Finansmarkedsmeldingen er en stortingsmelding der regjeringen gjennomgår det makroøkonomiske bildet, pengepolitikken, konkurransen i bankmarkedet og regelendringer. Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter var saksordfører og det ble avholdt høring om saken torsdag 15. mai 2014 der sentralbanksjef Øystein Olsen var særskilt invitert. I innstillingen fikk Fremskrittspartiet fikk blant annet flertall for å ta avstand fra ideen om innføring av en såkalt finansskatt som kunne ha rammet både norske bedrifter og norske husholdninger. Vi greide også å få flertall for formuleringer om å åpne for at Folketrygdfondet også kan investere direkte i blant annet eiendom, veier og jernbane i Norge. Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.), Prop. 87 L ( ), Innst. 265 L ( ) Denne proposisjonen inneholdt forslag til endringer i børsloven og verdipapirhandelloven og ny lov om kredittvurderingsbyråer, og en rekke andre lover. Hovedbolken av realitetsendringer i proposisjonen kom som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, samt et mål om å sikre likeverdige norske regler som legger til rette for at norske aktører fortsetter å ha adgang til EU-markedet. Tom E. B. Holthe var saksordfører, og en enstemmig komité sluttet seg til Fremskrittspartiets forslag til merknader. Fremskrittspartiet fikk flertall for særskilt omtale i innstillingen av to viktige forhold: Formuleringer om at forsikringsselskapene måtte gis tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg nye regler for kjønnsnøytrale premier, og ytelser i livsforsikringskontrakter. Vi fikk også fullt gjennomslag for formuleringer om at regulering av utkontraktering må ta hensyn til effektivitet og konkurranseevne hos finansforetakene. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013, Meld. St. 19 ( ), Innst. 200 S ( ) I denne meldingen la Finansdepartementet frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i I Stortingets behandling ble det mye fokus på om Statens pensjonsfond skulle trekke seg ut av kullselskaper, men vi greide å bli enige med våre samarbeidspartier om å vente på anbefalingene fra ekspertgruppen som skulle inngå som en

12 12 del av grunnlaget for neste stortingsmelding om SPU våren Denne rapporten kom forøvrig i desember 2014, og rapporten slo fast at eierskapsutøvelse (og ikke eksklusjon) bør være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål. Ekspertgruppens konklusjon er i tråd med det Fremskrittspartiet har ment hele tiden. Lov om forvaltning av alternative investeringsfond, Prop. 77 L ( ), Innst. 194 L ( ) Dette lovforslaget fra regjeringen innebar lovregulering av forvaltere av en rekke kollektive investeringsstrukturer som tidligere ikke var underlagt særskilt regulering, herunder aktive eierfond (private equity) og ulike investeringsselskaper. Målet med lovforslaget var økt gjennomsiktighet og økt investorvern. Sosialistisk Venstreparti fremmet i denne saken meget problematiske forslag om forbud mot forskjellige typer fond, men vi lykkes fullt ut med å skaffe et bredt flertall for regjeringens forslag. Statsbudsjettet 2015 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen.

13 Utenriks- og forsvarskomitéen Komiteen behandler saker fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. mars 2014 til 28.februar 2015: Kristian Norheim, fraksjonsleder Utenriks generelt Christian Tybring-Gjedde Forsvar og utenlandsoperasjoner Per Sandberg Utvikling/bistand, Per Christian Krogh, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Nordisk samarbeid Regjeringen fikk støtte av et samlet Storting om å fortsette utviklingen av det nordiske samarbeidet, og å utvide dette til også å ha nære relasjoner med andre nasjoner det geografisk er interessant å ha kontakt med. Utdanning for utvikling Regjeringen legger opp til å satse på utdanning som en viktig del av utviklingsarbeidet. Dette gir mottakerlandene en bedre mulighet til utvikling. Opposisjonen mener regjeringen ikke gjør nok, selv om de selv i regjering nedprioriterte dette betydelig. Investeringer i Forsvaret Meldingen tar for seg behov for investeringer i Forsvaret, mye knyttet til nye kampfly. De viktigste investeringsbehovene er: Ørland nytt skvadronsbygg F-35 Nye stasjoner til Grensevakta i Sør-Varanger Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregatter Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3) Regjeringen fikk støtte fra samtlige partier unntatt SV for å videreføre finansieringen av utviklingen av JSM.

14 Helse- og omsorgskomiteen Helse- og omsorgskomiteen behandler saker som gjelder spesialisthelsetjenesten, helseforetakene, primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 28. februar til d.d.: Kari Kjønaas Kjos, leder helseforetakene, spesialisthelsetjenesten, eldreomsorg, rehabilitering og rusomsorg Morten Wold, medlem psykisk helse, folkehelse, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten Harald T. Nesvik, medlem parlamentarisk leder Julia Brännström, politisk rådgiver (fra 1. august 2014) Anne Kristine L. Toje, politisk rådgiver (permisjon fra august 2014) Viktige saker i perioden: Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Prop. 86 L ( ), Innst. 294 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som BPA. Rettigheten skal gjelde for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Utvidede pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Prop. 135 S ( ), Innst. 99 S ( ) Innføring av pasientrettighetsdirektivet, hvor formålet er å fastsette bestemmelser som gjør det lettere å sikre helsetjenester av høy kvalitet over landegrensene og bidra til samarbeid mellom medlemslandene på helseområdet. Denne proposisjonen fjernet de rødgrønnes krav til forhåndsgodkjenning før pasienten reiser til utlandet. Flere åpningsdager for Vinmonopolet Prop. 127 L ( ), Innst. 58 L ( ) Regjeringen foreslo å åpne for at Vinmonopolet skal kunne ha åpent jul-, nyttårs-, påske-, og pinseaften, og for dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemming. Vi fikk gjennomslag for alle dagene med unntak av julaften. Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Prop. 72 L ( ), Innst. 295 L ( ) Innført ny pasientjournallov og en ny helseregisterlov som erstattet daværende helseregisterlov. Formålet var å tilpasse reglene til dagens informasjonsbehov ved samhandling og koordinering av helsehjelp til den enkelte pasient. Kort fra gjennomslagene i statsbudsjettet for 2015: - Økt pasientbehandling: 2 mrd. kr. mer sammenlignet med saldert budsjett for Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten på 568 mill. kroner. - Forsøksprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen - Utredning om lovfestet rett til sykehjemsplass heldøgns omsorgsplasser dagaktivitetsplasser for personer med demens. - Samlet styrking av overføringene til kommunene til forebyggende innsats på 470 mill. kroner (skolehelsetjenesten, helsestasjonstjenesten, flere psykologer i kommunene).

15 Arbeids- og sosialkomitéen Arbeids- og sosialkomiteen behandler saker som angår arbeidsmarkedet, folketrygdens pensjoner, Statens Pensjonskasse, arbeidsavklaring-, uføre- og sykdomsutgifter, grunn- og hjelpestønad samt utgifter til overgangsstønad og gravferdsstønad. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder: Erlend Wiborg, fraksjonsleder Fraksjonen har delt ansvar for: Sykepenger, Tor Andre Johnsen, medlem funksjonshemmede, hjelpemidler, NAV, pensjoner, uføretrygd, arbeidsmarkedstiltak, dagpenger, arbeidsmarkedet, petroleums- og Arbeidstilsynet, ulike stønader Thor Magne Bostad, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Kompensasjon til nordsjødykkerne Saken om kompensasjon til pionerdykkerne har versert i mange år. Etter at det ble avsagt endelig dom i Strasbourg, hvor dykkerne tapte på 7 av 8 punkter men ble tilkjent en erstatning på 8000 hver, valgte regjeringen å gå i samtaler med dykkernes organisasjoner. Wiborg var saksordfører. Stortinget valgte å øke kompensasjonen ytterligere til 25G, og det ble vedtatt en beklagelse og en minneplakett. Endelig kan det settes strek under en trist sak. Trygdeeksport Wiborg fremmet interpellasjon om utfordringene med trygdeeksport. For å sikre bærekraften og legitimiteten til velferdsordningene er det viktig at vi hindrer misbruk av ordningene og at ytelsene går til dem som er ment å være mottakere. I regjeringsplattformen har Regjeringen sagt at den skal vurdere tiltak som begrenser eller stanser trygdeeksport innenfor det handlingsrommet som internasjonale avtaler gir oss. Utviklingshemmede med arbeidsevne Wiborg fremmet interpellasjon om hvordan man skal legge til rette for at flere utviklingshemmede får benytte sin arbeidsevne helt eller delvis i ordinært arbeid. FrP har vært klar på at det er et mål å hjelpe flere personer inn i arbeidslivet. Derfor har Regjeringen styrket virkemidler som hjelper flere inn, bl.a. gjennom å skape et mer fleksibelt arbeidsliv som har plass til flere. Uførereformen Uførereformen ble foreslått av regjeringen Stoltenberg og vedtatt av et enstemmig Storting i Målet med reformen er å gjøre terskelen for å utnytte eventuell restarbeidsevne lavere. Den gang var FrP det eneste parti som advarte mot uheldige konsekvenser og foreslo overgangsordninger. Reformen er nå gjennomført, med en overgangsordning som vår regjering foreslo. Allikevel har opinionen i stor grad gitt dagens regjeringspartier «skylden» for at enkelte kommer dårligere ut. I Stortinget har det blitt arbeidet aktivt med å informere om historikk i reformen, rydde av veien misforståelser, samt å oppdage utilsiktede konsekvenser og finne løsninger på dem. Representantforslag om lovfesting av nasjonal minstelønn Representanter fra Venstre fremmet forslaget, i tråd med hva de og FrP har argumentert for i

16 16 mange år. En nasjonal minstelønn vil sikre arbeidstakere i virksomheter uten tariffavtale, samt motvirke sosial dumping. En rekke europeiske land har slik nasjonal minstelønn. FrP og V stemte for forslaget. Arbeidsmiljøloven Regjeringen har foreslått en rekke endringer som er ment å gi et mer fleksibelt og velfungerende arbeidsliv. Mest strid har det vært om å åpne på generell basis for midlertidige ansettelser. I tillegg har forslaget om mer fleksibilitet rundt arbeidstidsberegninger møtt motstand, selv om rammene beholdes. I skrivende stund forhandles det med samarbeidspartiene i Stortinget om endringene.

17 Energi og Miljøkomiteen Komiteen behandler saker under Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet (KLD) samt regional planlegging under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1.mars februar 2015: Oskar Jarle Grimstad, fraksjonsleder Jan Henrik Fredriksen, medlem Generell energipolitikk, petroleum- og gassvirksomhet, energi, vassdrag, fornybar, klima Miljøvern, forurensnings- og utslippsproblematikk, regional planlegging, kulturminner, friluftsliv, villaks, rovdyr, biologisk mangfold, avfallshåndtering, Riksantikvarens virkeområde Pål Arne Davidsen, politisk rådgiver (t.o.m. 30.august 2014) Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver (f.o.m 1.september 2014) Saker i perioden 1.mars februar 2015: Energi- og miljøkomiteen har i perioden behandlet 27 saker, hvorav 1 proposisjon, 6 lovsaker, 4 budsjettsaker, 0 meldinger og 16 representantforslag. Blant viktige saker kan nevnes: Prop. 61 L ( ) Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) Prop. 121 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Dokument 8:23 S ( ) Representantforslag om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Dokument 8:87 S ( ) Representantforslag om handlingsplan for en giftfri hverdag Dokument 8:104 S ( ) Representantforslag om nasjonalt forbud mot miljøgifter Dokument 8:8 S ( ) Representantforslag om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre Dokument 8:10 S ( ) Representantforslag om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020

18 Næringskomitéen Komiteen behandler saker under Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars 2014 til 28. februar 2015: Øyvind Korsberg, fraksjonsleder Generell næring, maritim (fiskeri, skipsfart), statlig eierskap, konkurransespørsmål, industri og reiseliv Jørund Rytman, medlem Bedrifts- og industripolitikk, romvirksomhet, forenkling og handelspolitikk. Morten Ørsal Johansen, medlem Landbruk, skogbruk, næringsmiddel og treforedlingsindustri. Tone Irén Liljeroth, politisk rådgiver Erik Tørrisen, kommunikasjonsrådgiver Viktige saker i perioden: Jordbruksoppgjøret 2014, St. prop. 106S ( ) Eierskapsmeldingen, St.mld. 27 ( )

19 Familie- og kulturkomitéen Fraksjonen behandler saker fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015 Morten Stordalen (fraksjonsleder) Familie, barnehage og forbruker Ib Thomsen Kultur, idrett, kunst og medier Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (politisk rådgiver). Viktige saker i perioden: H, Ap og Krf er også representert i komiteen med henholdsvis tre, fire og ett medlem(mer). Komiteen har behandlet 24 saker i perioden , og det ligger fem saker til behandling i komiteen per Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Prop. 40 L ( ), Innst. 180 L ( ) Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Prop. 6 L ( ), Innst. 97 L ( ) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Prop. 2 L ( ), Innst. 113 L ( ) Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Meld. St. 20 ( ), Innst. 287 S ( ) Saken omhandlet innføring av et øvre tak for produksjonsstøtte. Forslaget falt pga. et manglende flertall i Stortinget. Lengre komitereiser: Komiteen har vært på fem studieturer til utlandet, herunder til Danmark, Storbritannia, Finland, Filippinene og Sverige. Synlighet: Fraksjonen har til sammen hatt 1176 mediesaker i perioden, fordelt på representantene på henholdsvis 441 saker og 735 saker. Gruppas median er 733 saker. Komiteens median er 665 saker.

20 Kontroll- og konstitusjonskomitéen Arbeidsoppgavene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nedfelt i Stortingets forretningsorden 14 nr. 9. Oppgavene er nærmere beskrevet i håndbok for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde: Kenneth Svendsen, fraksjonsleder, Helge Thorheim, medlem Hans Morten Vardøy, rådgiver Viktige saker i perioden: Komiteen har behandlet vel 30 lovpålagte saker i perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015, hvorav halvparten er Riksrevisjonssaker. Sakene fordeles jevnt utover året. Av andre saker som har vært til behandling er Statsbudsjettet, Melding fra EOS-utvalget, Melding fra Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for forsvaret, Statsrådsprotokoller, Melding om anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortinget mv. Kontrollfraksjonen har 42 grunnlovsforslag til behandling hvorav 16 grunnlovsforslag som gjelder språket og menneskerettighetene. Grunnlovsforslagene om språket og menneskerettighetene skulle opprinnelig ha vært ferdigbehandlet til grunnlovsjubileet 17. mai 2014, men fire paragrafer ble utsatt til behandling på høsten De øvrige forslagene vil bli fordelt utover i perioden. For en nærmere redegjørelse, se pkt. 5.1 grunnlovsforslag Kontrollkomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på eget initiativ. I perioden februar 2014 til februar 2015 har kontrollkomiteen avholdt 6 høringer. Dette er konsesjonsloven og praktiseringen av priskontrollen, trasevalget for E16 gjennom Lærdal, asylbarnsaken, Telenors håndtering i VimpelCom saken og nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Kontrollkomiteen har også Nigeriabåtsaken til behandling, men denne er utsatt i påvente av hva som kommer frem i straffesaken som pågår. Av øvrige saker som har vært og er til behandling i kontrollkomiteen kan nevnes; Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget om lagring av opplysninger om norske kilder i E- tjenesten, Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget om påstander om ulovlig politisk overvåking i PST med bakgrunn i Høiby som kilde, Leiekontrakten om taxfree-ordningen på Gardermoen mellom Avinor og Travel Retail Norway, plassering av Høyskolen i Buskerud mv. Kontrollkomiteen har også anmodet Stortinget om å oppnevne en ny granskningskommisjon for å se på Scandinavian Star tragedien.

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer