Verdi- og lånetakst. Sundsveien GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander"

Transkript

1 Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: Mob: Fax: Org.nr. NO MVA. E-post: Org.nr: Verdi- og lånetakst over Sundsveien GRAVDAL Gnr. 4 Bnr. 35 Haugen VESTVÅGØY KOMMUNE Utført av: Roald Arne Arctander Oppdrag Befaringsdato:

2 Verdi- og lånetakst over Sundsveien GRAVDAL Gnr. 4 Bnr. 35 Haugen VESTVÅGØY KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Verdi-/lånetakst over eiendom. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst. Andre forutsetninger Det tas forbehold om eventuelle ikke nevnte skjulte - / ikke påviste synlige feil, skader og liknende. Der er ikke gjort undersøkelser om mangler i forhold til byggeforskriftene selv om innredningen ellers tilfredsstiller kravene til boligareal med mindre slik informasjon faktisk blir gitt. Sammenfattet beskrivelse BESKRIVELSE / BELIGGENHET. Vevika, Gravdal. Eiendommen omfatter tomt med bolig og uthus. Den ligger landlig til i spredt småhus -/ småbruks og landbruksbebyggelse i Vevika vest for Gravdal sentrum. Vid og vakker utsyn særlig mot vest og Nappstraumen. Gravdal har omlag 1580 innbyggere, videre Lofoten Sykehus, Nordland Fiskerifagskole, Vestvågøy Sykehjem, barneskole, post i butikk, forretninger og liknende. AVSTANDER. Gravdal: Sentrum ca. 5 km. Leknes: Småby - kommune-/forretningssenter, ca. 9 km. Ballstad: Tettsted - fiskevær, ca. 11 km. Bøstad - Borg: Bygdesenter for den nordlige del av kommunen, ca. 23 km Stamsund: Tettsted - fiskevær, ca. 24 km. OPPARBEIDELSE AV TOMT. Tomten er dels naturtomt samt dels noe planert og opparbeidet ved boligen. I kartbasen skog og landskap er tomten definert som jorddekt fastmark. Noe spredt beplantning, trær, busker, prydplanter / bedd. Adkomstveg på nabogrunn. Oppgradert i senere tid. Org.nr av 15

3 BEBYGGELSE. BOLIG 1890: Byggeår. 2002: Tidligere tilbygg revet og gjenoppbygd. UTHUS. Eldre ukjent: Byggeår. STANDARD. BOLIG Bygningen har enkel utførelse og standard. Lave romhøyder i begge etasjeplan. Slitasje og skader, påkostninger kan påregnes. UTHUS. Bygningen har svært enkel utførelse og standard. Slitasje og skader, påkostninger kan påregnes. SPESIELLE - / ANDRE FORHOLD. Hovedbygningen er i eiendomsregisteret benevnt som bolig, men er brukt som fritidsbolig i senere år. Forøvrig er det ikke opplyst om spesielle andre forhold. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Gravdal, Roald Arne Arctander Org.nr av 15

4 Rekvirent Rekvirert av: Laila Elisif Davidsen Tlf.: / Besiktigelse, tilstede Dato: - Laila Elisif Davidsen Rekvirent / kunde Tlf.: / Roald Arne Arctander Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Grunnbokutskrift Skyldelingsforretning Situasjonskart Forsikringsavtale Andre dok./kilder: Andre dokumenter/kilder Eier Teknisk etat Dato ajour Grunnbok fra Norsk eiendomsinformasjon as Dato Dagbok nr Dato Kart i mål 1:750 til 1:30000 Dato Forsikringsbevis, men forevist bevis ut utløp. Dato Rapport fra Eiendomsdata.no Dato Opplysningskilde for tomt og bygning Dato Kartkilde Kildehenvisninger Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Eier: Adresse, hjemmelshaver, tomteareal, kommentar tomt, tilknytning avløp, forsikringsopplysn. Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ubekreftet informasjon fra Eiendomsregister Utskrift fra Norges Eiendommer Kart Foto Skylddelingsforretning Forsikringsbevis, utgått Ant. sider Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 4 Bnr. 35 Haugen Hjemmelshaver: Laila Elisif Davidsen Tomt: Eiet tomt. Areal m² Kilde: Skylddelingsforretning og eiendomsdata Konsesjonsplikt: Nei. Kilde: Vestvågøy kommune Adkomst: Tilknyttet privat veg, over nabogrunn, videre til felles privat veg. Kilde Tilstedeværende Vann: Tilknyttet privat brønn, på nabogrunn. Kilde: Tilstedeværende. Avløp: Tilknyttet eget privat avløp med tømetanke. Kilde: Tilstedeværende. Regulering: Nei. Kilde: Vestvågøy kommune Org.nr av 15

5 Kommuneplan: Ja. LNF-område (Landbruk, natur og friluftsområde med spredt boligbebyggelse). Kilde: Vestvågøy kommune Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Jernbanepersonalets bank og forsikring. Avtalenummer: Kunde nr Forsikringstype: Fullverdi Premiebeløp: Kr Kommentar: Forevist forsikringsbevis er utløp. Det tas forbehold om at bygninger er forsikret. Premiebeløp er ansatt. Bygninger på eiendommen Bolig Byggeår: Kilde: Tilstedeværende Anvendelse: Fritidsbolig Ombygd: 2002: Fornyet det meste av el-anlegget. Utbedret pipe med nytt utvendig beslag, samt montert ny brenselovn. Fornyet kjøkkeninnredningen. Fornyet gulv i spisestue. Oppussing i de fleste rom, herav maling og noe gulvbelegg ol. Utskifting av 2 stk. vinduer i loftsetasje. Hovedbyggets yttervegg mot nord er utlektet, isolert, samt ny trepanelt kledning. Malt utvendig trepanelte kledninger. Over tid etter 2002: Utskiftet deler av utvendig veggkledning. 2006: Utskiftning av vinduer med unntak av 2 stk. vinduer i loftsetasje : Utskiftning av profilerte takplater, med unntak for arkoppbygg. Nye takrenner og nedløp. Fornyet pipebeslag. Ny panel kledning i deler av loftsetasje. Nytt takoverbygg for inngang, samt en mindre platting i tre ved inngangen. Tilbygd: 2002: Tidligere tilbygg revet og gjenoppbygd. Byggeår: Eldre ukjent. Kilde: Tilstedeværende Anvendelse: Ombygd: 1980, omlag: 2 stk. vegger kledd med bølgeblikk kledning. 2009: Nytt inngangsparti. Utskiftet noe bølgeblikk kledning på vegg. Malt utvendig vegger. Rettet opp gulv. Tilbygd: Ingen Org.nr av 15

6 Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² 1. etasje 58 Loftetasje 27 Sum bygning 85 Totalt Bruksareal BRA m² Anvendelse Primær Sekundær P-rom S-rom Entre. Bod. Bad. Kjøkken. Gang, med trapp til loftetasje. Spisestue. Stue. (Etasjeplanet har lav høyde, målt, bla. 191 cm. til 203 cm) Gang, med trapp til 1. etasje. Mellomgang, med utgang til altan. 3 stk. soverom. (Etasjeplanet har dels skråtakhøyde, målt høyder bla. fra ca. 100 cm til ca. 227 cm) Bolig - romfordeling Etasje 1. etasje Loftetasje Primærrom Entré, bad, gang, soverom 1, kjøkken, stue Trapperom, gang, soverom 2, soverom 3, soverom 4 Sekundærrom Bod Org.nr av 15

7 - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² 1. etasje 23 Loft 14 Sum bygning 37 Totalt Bruksareal BRA m² Anvendelse Primær Sekundær P-rom S-rom Forgang - rom (tidligere dyrerom). Høysjå. (Etasjeplanet ca. 35 m2, herav har anslagsvis 12 m2 lav og ikke måleverdig høyde, målt fra ca. 1,85 m. Denne del av rommet er ikke medtatt i arealoppstillingen, med medtatt i verdisettingen) Låveplan, med åpent ned til høysjå. (Etasjeplanet har skråtakhøyde) romfordeling Etasje 1. etasje Loft Primærrom Sekundærrom Forrom - uthusrom Låve KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Bolig Lokalisering Bolig Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Bygningen er beskrevet nedenfor. Utførelse av skjulte bygningsdeler er dels ukjent for opplysningskilden. Der er kun medtatt utførelse som er kjent. Det tas forbehold om beskrivelse / utførelse og tilstand. ISOLERING. Hovedbygg. Yttervegg mot nord: Isolert Gulv i spisestue: Isolert Tilbygg. Gulv på grunn: Isolert Yttervegger: Isolert Himling: Isolert Påkostninger: Påkostnader er beskrevet foran. Vedlikehold ol: Bruksslitasje, aldringssvekkelse, elde, slitasje, skader ol, herav nevnes. Teknisk anlegg, vann, strøm el. er ikke funksjonstestet av takstmannen. Yttervegger: Der er ikke ventiler i vegger eller vinduer. Tak: Korrosjon i taktekke / bølgeblikk for flat-ark. Mangler takrenner med nedløp for takside mot syd. Vinduer og dører: Noe lave dører i loftetasje. Trapper og altaner: Trang innvendig trappeadkomst. Fast inventar: Bruksslitasje. Org.nr av 15

8 Annet: Dels bruksslitasje for overflater innvendig og utvendig. Påkostnader kan påregnes. Kostnad for de nevnte merknader er medtatt under den samlede verdireduksjon. Grunn og fundamenter, generelt Grunnforhold: Fjell, stein, sand ol. Fundamenter, hovedbygg: Gråstein og mindre del betong ringmur / blindkjeller. Fundamenter, tilbygg: Betong. Yttervegger Hovedbygg, 1. etasje og loftetasje: Tre, tømmer. Utvendig papp, lekter, trepanel. Innvendig plater / panel. Yttervegg mot nord: Tømmer, utvendig lekter, isolasjon, asfaltplater, papp, lekter og trepanel. Innvendig plater / panel. Tilbygg, 1. etasje: Tre, bindingsverk, isolasjon. Utvendig asfaltplater, papp, lekter, trepanel. Innvendig fuktsperre, panel ol. Takkonstruksjoner Hovedbygg: Salet åstak og flatt arkoppbygg i tre, tretro, arkoppbygg med bølgeblikk yttertaktekke. Øvrige del med antatt papp, lekter og profilerte metallplater. Tilbygg: Flatt tak i tre danner altan for adkomst fra loftetasje. Sperrer, isolasjon, sponplatetro, Derbigum. Takrenner med nedløp, med unntak for takside mot syd. Takstige. Vinduer Vinduer er i tre, 2-lag isolerglass el. Ytterdører og porter Ytterdører i tre. Innerdører i tre, trefylling dels malt, labank dels kledd på en side. Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt INNERVEGGER. Tre, dels tømmer og dels bindingsverk, plater / panel. Overflater innvendig yttervegger og skillevegger, 1. etasje: Panel, malt panel, tapetserte plater. Overflater innvendig yttervegger og skillevegger, loftsetasje: Malt panel, malt plater el. Himlinger inklusive taklister Tre. Overflater, 1. etasje: Panel, synlig malt bjelker og underside av bordgulv. Overflater, loftsetasje: Malt plater, malt panel el. Gulv og overflate Hovedbygg. gulv over blindkjeller: Tre, trebjelkelag, bordgulv. Oppforet tilfarergulv i spisestue, isolasjon og bordgulv. Hovedbygg, etasjeskiller: Trebjelkelag, bordgulv. Tilbygg, gulv på grunn: Betong, isopor, betongpuss. Gulvoverflater, 1. etasje: Malt bordgulv, malt plate, belegg, fliser. Gulvoverflater, loftsetasje: Malt bordgulv, belegg el. Org.nr av 15

9 Trapper og ramper TRAPPER. Utvendig trapp og platting i tre. Takoverbygget inngangsdør, utført i tre tekket med papp el. Innvendig trapp i malt trevirke. ALTAN. Altan med rekkverk i tre på tilbyggets tak, utført i tre med impregnerte trelemmer. Fast inventar, generelt KJØKKENINNREDNING. Innredning i tre - plater med malte profilerte fronter. Gulvinnredning, ca. 0,4 + 0,9x0,9 + plass for oppvaskmaskin + 0,3 m + skap med malt glatte front for utslagsvask. Overskap, ca. 0,5 + 0,2 vinhylle + 0,6x0,6 + 0,6 m. BADEROMSINNREDNING. Innredning i tre - plater med malt profilerte fronter. Ca. 1,2 m. servantinnredning + 2 stk. 0,3 m overskap. Speil og speil lys. Utstyr for sanitærinstallasjoner RØR. Vannrør: Kobber, plast el. Avløpsrør i plast. Dels skjult og dels synlig rørføringer. Gulvsluk i bad. SANITÆR UTSTYR. Bad: Dusjkabinett, servant i innredning, klosett, krane og traktavløp for mulig tilknytning til vaskemaskin. Bod: Varmtvannsbereder, elektrisk vannpumpe tilknyttet vannrør. Kjøkken: Benkebeslag med nedfeldt vaskekumme og blandebatteri, utslagsvask og tappekran på vegg. Varme, generelt PIPE. Pipe ført fra grunn til over tak, heldekkende beslag med røykhatt over tak. ILDSTED Brenselovn i stue. ELEKTRISK OPPVARMING. Elektrisk oppvarming. Gulvvarme i entre og bad. Elkraft, generelt Luftspenn, inntak, skap med automatsikringer, jordfeilvarsler, synlige og skjulte ledningsstrekk. Påkostninger: 2014: Utført el-tilsyn, ingen anmerkninger. Kilde. Eier. Annet BELYSNING. 2 stk. utelys. Innvendig belysning i noen rom. ALARM-SIGNALANLEGG. Org.nr av 15

10 2 stk. røykvarslere og 1 stk. pulverapparat. Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Fundamenter / pæler i gråstein ol. Yttervegger i tre, bindingsverk, enkel utvendig kledning, dels trepanel og dels stålplater. Skillevegger i tre, kledd på en side med panel Gulv og etasjeskiller i tre, bord/plankegulv. Salet åstak i tre, bølgeblikk tekke. Labankdører i tre. Vinduer i tre med enkelt glass. Påkostninger: Påkostnader er beskrevet foran. Vedlikehold ol: Bruksslitasje, aldringssvekkelse, elde, slitasje, skader ol, herav nevnes. Yttervegger: Dels fukt og malingsslitasje el. Korrosjon og bøyskader i deler av metallplate kledning. Tak: Fukt og malingsslitasje i vindskier. Korrosjon i taktekke. Vinduer og dører: Fukt og malingsslitasje i vindu. Bruksslitasje. Annet: Bruksslitasje i overflater. Dels skjevheter i konstruksjoner. Bygningen bærer preg av en del manglende vedlikehold over tid og trenger påkostning. Påkostnader kan påregnes. Kostnad for de nevnte merknader er medtatt under den samlede verdireduksjon. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Ansatt offentlige utgifter Ansatt renovasjon Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Der er ikke kapitalisert netto årlige leieinntekter for boligeiendom til eget bruk Org.nr av 15

11 Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Bolig Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Org.nr av 15

12 Foto viser boligens fasader mot vest og syd Fasader mot syd og øst Fasader mot øst og nord Fasader mot nord og vest Fasader mot nord og vest Stue Org.nr av 15

13 Stue Kjøkken Org.nr av 15

14 Kjøkken Bad Org.nr av 15

15 Bad Org.nr av 15

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: 970 63 0 Mobil: 970 63 0 Willy, Storsveen@Gmail. com 'flli ygningstype Gårdsnummer

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer