MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte"

Transkript

1 MAI 26. ÅRGANG aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte

2 innhold Den hemmelige historien AKTUELT: Det tok lang tid før Sindre Granly Meldalen fikk vite hva bestefar Knut Granly egentlig hadde holdt på med alle disse årene. Advarer mot antiterror UTENRIKS: Fra tankegangen om at noen mennesker må kunne nektes grunnleggende rettigheter, vokser barbariet, skriver kommentator Thorvald Stoltenberg Vesten med det rare i 26 TEKNIKK OG VITEN: Det skal mer til enn AG-3-magasiner i vesten til fremtidens soldat. FOTO: ARNE FLAATEN FOTO: ARNE FLAATEN 2 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

3 øvrige saker Forsvaret i hundre HOVEDSAK: Det selvstendige norske forsvar er hundre år. Hvilke hendelser har formet livet til hundreåringen? Kraftkvinnen PORTRETT: Jeg husker ikke sist jeg tok feil. Men så har jeg ikke så god hukommelse heller. Ikke kom her og kom her med Tove Windstad. Store speil på veggen der SPORT: Gardist Stian Eriksen tar proteiner og pumper jern. Andre soldater tyr til sterkere stoffer. FOTO: FORSVARSMUSEET FOTO: ARNE FLAATEN FOTO: DANIEL SANNUM LAUTEN AKTUELT 10 KOSOVO: Fredelig ferd 17 ØVELSE: Feltparty 20 JOBBEN MIN: Fremad grensemarsj! TEKNIKK OG VITEN 30 NOTERT UTENRIKS 40 HANS BLIX: Bush og Blair er ikke løgnere 43 NOTERT MENINGER 9 REDAKSJONELL KOMMENTAR: Kan vi lære av historien? Av ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl 19 SETT FRA MYNTGATA: Et spørsmål om realiteter. Av statsråd Kristin Krohn Devold 49 KRONIKK: General Fleischer: tragedie og myte. Av Kjetil Skogrand Europas siste time. Av Reidar Mide Solberg 51 LESERINNLEGG TMO-KOMMENTAR: Bruk oss! Av landstillitsvalgt Per Øyvind Voie SPORT 53 NOTERT KULTUR 54 GARDEN JORDEN RUNDT: Blåser over jorden 58 VILLA GRANDE: Gimle får nytt liv 59 NOTERT OG OMTALER 60 UNDERHOLDNING FASTE SPALTER 4 NOTERT 7 FIRE KJAPPE: Oberst Arnt Ståle Lund, FNs Sudan-styrke 9 ÆRLIG TALT FOR 20 OG 50 ÅR SIDEN 21 HVERDAGSTIPS: Slik sikrer du drikkevannet 42 ATTACHÉSIDEN: Frankrike 61 KRYSSORD 62 FORUMMIKS PLUSS: Oberstløynant (p) Rasmus Breidablik 65 NYTT OM NAVN MINIPORTRETT: Major Nils Terje Lunde, feltprest og fersk etikkprisvinner 66 MÅNEDENS PIGGVAR: Hjertelig takk og farvel 67 HODEBRY: Holdt! Hvem der? Det spørs 68 STEMNING: Strekk på bakrommet FORSIDEFOTO: FORSVARSMUSEET Grensevakten får besøk på Kongsvinger festning, FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

4 notert Utsatt Russlandstur Ingeniørbataljonen på Skjold skulle denne våren ha dratt med femti mann til 200. motoriserte infanteribrigade på Kola. Men fordi russerne tidligst til høsten undertegner en avtale med Nato som avklarer juridiske forhold ved slike besøk, er utvekslingen utsatt, opplyser major Stig Tollånes i øvingsseksjonen i Forsvarsdepartementet. (tl) FOTO: TORBJØRN LØVLAND Dobler kvinneprosent Stortinget har bestemt at Forsvaret skal ha en kvinneandel på 15 prosent innen Det er mer enn en dobling på tre år. Vi har ingen garanti for at målet blir nådd, men den største feilen vi kan gjøre, er å ikke prøve, sier kommandørkaptein Jan W. Smidt i arbeidsgiveravdelingen i Forsvarsstaben, til Forsvarsnett. (els) Mer spionasje Spionasjevirksomheten mot Norge har økt de siste årene. Det sier overvåkingssjef Jørn Holme til NRK. Etterretningen retter seg særlig mot norsk politikk og hvordan vi planlegger å forvalte våre ressurser. Det er ikke like mye spionasje mot militære forhold som tidligere, ifølge sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste. (tl) Leier Kongsvinger festning FN-Veteranenes Landsforbund blir leietaker på Kongsvinger festning. De vil bruke stedet til seminarer, treff og rekreasjonsopphold. Fra sommeren skal forbundet også drifte kjøkkenet. (tl) Bremser Hercules Etter anbefalinger fra produsent Lockheed Martin har Luftforsvaret innført begrensninger på bruk av transportflyet C-130. Hensikten er å øke flyets levetid samt å ivareta flysikkerheten. Situasjonen vil gjelde til det er gjort mer eksakte levetidsberegninger, ifølge Forsvarsnett. (tl) Selger dugnadshus Lokale HV-folk synes det er bittert at Skifte Eiendom selger HV-huset på Landfalløya, som delvis ble bygd på dugnad i 1954, melder Drammens Tidende. Høye driftsutgifter har i regi av Forsvarsbygg ført til ei årlig husleie på kroner, derfor vil HV heller leie hus etter behov. (tl) DATAKURS. Korporal Kristian Varhaug ved Combat Service Support-bataljonen på Bardufoss synes datakurset er en viktig godtgjøring for verneplikten. Soldatenes kurstimer stuper Drøyt tre av fem undervisningstimer for lærevillige soldater er forsvunnet i løpet av de to siste årene. I fjor kunne Voksenopplæringen tilby soldatene undervisningstimer. For to år sia var tallet På denne tida er undervisningstilbudet dermed godt og vel halvert, med en nedgang på 62 prosent. I fjor var tallet Utviklingen er dramatisk, sier Kai Helge Reinertsen, prosessleder for Voksenopplæringen i Forsvaret (VO). Han ønsker en omstilling av organisasjonen. Årlige budsjettkutt på nesten ti millioner kroner i tillegg til økte lærerlønninger forklarer noe av reduksjonen i antall timer. Krever lik praksis for nektere En uttalelse fra forsvarsministeren i fjor har ført til ulike straffereaksjoner mot personer som ikke møter til førstegangstjeneste. I et brev til Vernepliktsverket ber nå Forsvarsdepartementet om lik praksis. Statsråd Kristin Krohn Devold uttalte at Forsvaret vil konsentrere kreftene om dem som vil inn i Forsvaret, og ikke om å forfølge de som ikke vil. Utsagnet ble brukt i en rettssak, og førte til unormalt lav straff 14 dager ubetinget og 10 dager betinget fengsel. Årlig unnlater 500 å møte til førstegangstjeneste. Generaladvokat Arne Willy Dahl er fornøyd med departementets avklaring. Statsråden kunne ellers ha blitt stevnet som vitne, sier Dahl. (tl) I fjor hadde Voksenopplæringen 94 millioner kroner å rutte med, og 60 faste stillinger. VO-staben har vært nærmest konstant. Korporal Kristian Varhaug fra Combat Service Support-bataljonen på Bardufoss har tre kurs bak seg. Han mener timene er en beskjeden, men viktig gjenytelse for verneplikten: De fleste soldatene tar ett eller flere kurs, og tilbudet betyr noe for oss: Det er ikke bare snakk om tidtrøyte. Landstillitsvalgt Stian Jenssen mener VO fortsatt er viktig for soldatene. VO må endre seg og trenger mer penger, slår han fast. Nå skal imidlertid VO-organisasjonen tilpasses den nye tid. VO har hatt en ubalanse mellom Lista-salg ga nye regler faste kostnader til personell og midler til å drive opplæring. Med 20 færre ansatte bør det bli rom for en vesentlig styrking av tilbudet, sier Morten Larsen, fungerende avdelingsdirektør i personellavdelingen i Forsvarsdepartementet. Nye VO blir organisert som del av Forsvarets skolesenter. Det skal sikre bedre ressursutnyttelse og god faglig forankring, noe VO-sjefen også har kjempet for: Vi vil i større grad prioritere yrkes- og studieveiledning og kartlegge den enkeltes behov i ei tid hvor dimitterte soldater har tre ganger så høy arbeidsledighet som ungdom forøvrig. Det må bli mer satsing på kvalitet enn kvantitet, sier Reinertsen. TORBJØRN LØVLAND Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen gikk det meste galt da Lista flystasjon skulle selges. Fra en verditakst i 1999 på 200,7 mill kroner, endte salget med at det store anlegget ble gitt bort, sammen med 10,9 millioner kroner. Vi ser alvorlig på de punktene som er trukket fram i rapporten. I august 2003 tok Skifte Eiendom sjøl initiativet til en grundig granskning. Nå skal store og komplekse salg styrebehandles, sier kommunikasjonssjef Hilde Barstad i Forsvarsbygg. Hun avviser at Skifte-direktør Sverre Tiltnes er plassert i ny stilling som følge av Lista-saka. Ny direktør er Roger Jenssen. (tl) 4 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

5 Uniformsprotest Generalinspektøren for Sjøforsvaret ville innføre nye uniformer for gradsnivåene menig til kvartermester. Befalets Fellesorganisasjons (BFO) områdetillitsvalgt på Vestlandet, Rolf Ledal, hevdet i vinter at dette var å snikinnføre et underoffiserskorps. Den eneste måten man kan skille en rekrutt fra en 34 år gammel kvartermester på i fremtiden, vil være å kaste et blikk på venstre arm og telle vinkler og årsstriper, sa Ledal til BFOs nettsider, som foretrekker at befalet har like uniformer. Generalinspektør Jan Erik Finseth har nå besluttet å justere forslaget til ny uniform for menige, vervede og kvartermestere, slik at kvartermestrene får beholde sin jakkeuniform. Sjøforsvarets vervede skal i fremtiden ha grader fra menig via visekonstabel til konstabel. Kvartermesteren beholder sin gamle betegnelse. (tl) Høyere boligstandard på Setermoen Hæren er godt i gang med å modernisere Setermoen leir. Fem nye bygg til 90 millioner kroner gir 300 soldater og befal et løft i boligstandarden. I den nye kaserna har hvert av de 32 seksmannsrommene eget bad med vaskemaskin og tørketrommel. De fire befalsbyggene består av 25 kvadratmeter store moduler som tross sin beskjedne størrelse, inneholder soverom, stue, kjøkkenkrok og garderobe. De 120 hyblene eies formelt av firmaet Boligplan. Dette fungerer veldig bra, jeg har det jeg trenger her, sier prosjektleder for Setermoen-utbyggingen Torfinn Nilssen (bildet) i Forsvarsbygg. Han ukependler fra Harstad og er eneste sivilist i det nye befalskvarteret. (tl) notert Saksøker staten Tidligere forsvarssjef og general Arne Solli og tidligere EU-ambassadør Eivinn Berg fronter et stort søksmål mot staten, melder NRK Dagsrevyen. Flere hundre pensjonerte embetsmenn føler seg lurt: Et hastevedtak i Stortinget i 2000 medførte at de som gikk av med pensjon etter 1. mai samme år, får 66 prosent av lønnen de hadde som aktive arbeidstakere. De som gikk av med pensjon før denne datoen, får bare femti prosent. Solli og Berg tilhører sistnevnte gruppe. I fire år har de forsøkt å påvirke Stortinget, uten å lykkes. Nå saksøker pensjonistene staten for en forskjellsbehandling de mener er stikk i strid med norsk lovgivning og forvaltning. Urimeligheten er tydelig og beklagelig, sier Arne Solli til NRK. (ls) NYHETSBILDET FOTO:TORBJØRN KJOSVOLD/FMS INGEN APRILSPØK. Den 1. april gikk general Sigurd Frisvold av som forsvarssjef etter seks år i stillingen. Sammen med påtroppende forsvarssjef Sverre Diesen ble Frisvold «kalt inn på teppet» til statsrådens kontor for siste gang. Der vanket både departementets skjold og ny klokke. Her tror jeg det er noen som har snakket med kona. Jeg har nemlig en klokke til 29 dollar som jeg kjøpte på PX-en i Kosovo for flere år siden, spøkte Frisvold. Jeg mener virkelig det som har stått i mediene i det siste: Det er ingen jeg heller ville ha stått sammen med enn deg disse fire årene, sa forsvarsminister Kristin Krohn Devold til hennes trofaste rådgiver, før hun henvendte seg til general Diesen. Fra nå av er du forsvarssjef! FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

6 notert Brøt anbudsregler Den avsatte generalinspektøren for Hæren, generalmajor Lars Sølvberg, får ikke bare kritikk for å ha innhentet sivil ekspertise for å granske overforbruket i fjor. Forsvarsdepartementet skriver i et brev at han brøt bestemmelsene om anskaffelser ved å stykke opp konsulentjobben til 1,45 millioner for å få flere mindre fakturaer. (tl) ARKIVFOTO: ARNE FLAATEN Underbukse-bonanza Kontrakt på levering av bukseunderlag til en verdi av millioner kroner til Forsvaret, setter en ekstra spiss på jubileet til Janusfabrikken i Arna ved Bergen. Ordren er kjærkommen etter en mild vinter med ordretørke. Kontrakten betyr at oppsagte vil tas inn igjen i produksjonen, melder Bergensavisen. (tl) Tsunami-godkjent Forsvarets innsats etter flodbølgekatastrofen i Asia får bestått. Det er konklusjonen etter at Reinåsutvalget la frem sin rapport om norske myndigheters håndtering av katastrofen. Ingen unødige forsinkelser er avdekket verken med evakueringsflyene eller Herculesflyene og utvalget konstaterer at Forsvarets politiske ledelse raskt ga de nødvendige klareringene. (els) Vil åpne tunnel Utdanningsbyråd Torger Ødegaard vil åpne de gamle nazitunnelene under Oslo. Han har bedt forsvarsministeren frigi kart over anlegget. Et hemmelig gangnett bandt sammen tyskernes viktigste bygg i sentrum, og dette vil kunne brukes til undervisning, skriver VG. (tl) Jagerfly-trøbbel To jagerfly fra Ørland kom farlig nær et helikopter med 20 mennesker om bord under øvelse Gemini i juni i fjor. Årsaken var at de to flyene skulle fly mot Troll A-plattformen, men fikk koordinatene til Troll B. Nå kritiseres Luftforsvaret, skriver Adresseavisen. (tl) Prislapp på lagre Forsvaret betaler 67 millioner kroner årlig til de amerikanske forhåndslagrene i Norge. En like stor sum dekkes av amerikanerne. 72 nordmenn er sysselsatt i lagrene, opplyste forsvarsministeren da hun nylig svarte på spørsmål i Stortinget fra Kjetil Bjørklund (SV) om lagerholdet. (tl) FÆRRE FOTFOLK: I 2005 nøyer Forsvaret seg med 8314 soldater færre soldater i år Aldri i nyere tid har Forsvaret hatt behov for så få soldater som i år. Bare 8314 må gjennomføre førstegangstjenesten. I fjor var tallet soldater. Det betyr en reduksjon på nesten 25 prosent sammenlignet med 2004, ifølge tall fra Vernepliktsverket (VPV). Nedgangen skyldes at Hæren utsetter deler av augustinnrykket til i januar, i tillegg til en generell soldatreduksjon i Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet, opplyser prosessleder for innkalling i Minnesmerke ga HV bot Gjenreisningen av ei motstandshytte i Skjørlegda naturreservat sør for Mosjøen førte til en bot på kroner for Heimevernet. Under transporten måtte dugnadsgjengen nemlig felle tre furutrær ved hyttetomta for at helikopteret kunne lande med bygningsmaterialene. Minnesmerket er en tro kopi av hytta som motstandsfolkene til kaptein Sjøberg benyttet under sin illegale våpentransport under krigen. Originalen ble brent da tyskerne kom på sporet av dem, og i alt 27 helgelendinger ble skutt. Derfor reagerer mange på boten: Dette er hån mot krigens mange ofre. HV som hyttas formelle eier straffes for en bagatell, sier Odd Paulsen, medlem av Oladalens venner, som har gått i bresjen for å gjenreise hytta. (tl) VPV major Thor-Erling Trygstad. Selv om ungdomskullene er i svak vekst, har både Forsvarets reelle behov og antallet innkalte som alltid er mye større enn behovet sunket jevnt de siste årene: I år vil bare 36 prosent av de tjenestedyktige fra sesjon gjennomføre førstegangstjeneste. Men alle er vernepliktige til 44 års alder, understreker informasjonsleder Dan Iversen i VPV. Evne til krisehåndtering året rundt er årsaken til at 800 mann får utsatt tjenesten fra august i år til januar Vi følger opp et stortingsvedtak om til enhver tid å ha inne reaksjonsstyrker som er trent i seks Vrak er også materiell måneder, i tillegg til Telemark bataljon. Det betyr at vi venter et halvt år med å kalle inn panserbataljonen på Setermoen og noen mindre støtteavdelinger, sier oberstløytnant Roar T. Pettersen i Hærens styrker. Det blir færre soldater på Setermoen enn normalt ut over høsten. Men fra januar er vi igang med helårig tjeneste, og det blir en kjempeutfordring med såkalte skjeve innrykk igjen, sier Pettersen. Noe av soldatreduksjonen i år kan tilskrives den såkalte milliardsprekken, og av den grunn blir også hovedinnrykket til høsten utsatt ei uke til rundt 1. september. TORBJØRN LØVLAND Ei helg høsten 2003 ble en mann stanset mens han holdt på å fjerne to tyske stridsvognvrak fra en skytebane på Heistadmoen. Nå slår Forsvarsdepartementet (FD) fast at også ødelagt materiell skal avhendes i tråd med de instrukser som gjelder. Samleren hadde gjort en avtale om å få overta de to vrakene, men dette godtok ikke FD. Mannen ble stanset i et blindgjengerfelt. I ettertid ble det funnet ueksploderte granater både inni og rundt vrakene. Vi har hatt problemer med at samlere er ute etter slike vogner. Denne saka viser at det er risikofylt å la utenforstående begynne å arbeide inni blindgjengerfelt, sier miljøoffiser Arnfinn Tveita på Heistadmoen. (tl) 6 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

7 notert Våler kjøper Haslemoen Etter en omfattende prosess benyttet Våler kommune sin forkjøpsrett og overtar Haslemoen leir for 46 millioner kroner. Kommunen skal nå konsentrere seg om å utvikle ny virksomhet i den tidligere militærleiren. Overtakelsen skjer 1. juni, ifølge Forsvarsbygg Skifte Eiendom. (tl) ARKIVFOTO: ARNE FLAATEN FIRE KJAPPE ARKIVFOTO: TORGEIR HAUGAARD Hæren sponser Mandela Hærens styrker har påtatt seg å sponse den store Mandela-konserten 11. juni i Tromsø. Bidraget denne gang skjer i form av ledelse, transport, logistikk, samband og ingeniørtjenester, og er av arrangøren Tromsø verdsatt til millionbeløp. (tl) Storøvelse i havn 85 fartøyer fra Nato- og Partnership for Peace-land, samt fly og helikoptre, deltok i siste halvdelen av april på øvelse Loyal Mariner. Øvelsen foregikk i Skagerrak/Nordsjøen og hadde ifølge Forsvarsnett som mål å trene operasjoner og samvirke for maritime styrker i Nato Response Force. (tl) Overgrep erstattes Hans Hanssen i Lakselv arvet som 14-åring en eiendom på 1600 dekar, som Forsvaret senere kjøpte for 1000 kroner av hans verge. Etter 55 år har nå Forsvaret innrømmet at det de gjorde var et overgrep mot Hanssen, og de har tilkjent han erstatning på 1,5 millioner kroner, skriver Finnmark dagblad. (tl) Starter donor-kampanje Forsvarsministerens kreftsyke personlige rådgiver Bengt Eidem har fått stor respons etter at han i mediene fortalte om sin jakt på beinmargsdonor. Den kreftsyke 27- åringen starter nå en kampanje for å verve flere blodgivere og beinmargsgivere, skriver Adresseavisen. (tl) Sentraliserer lagrene Det tok ett døgn før alle våpnene var funnet, og etter ytterligere ett døgn var de første mistenkte for våpenbrekket i HV-bunkeren på Flekkerøya utenfor Kristiansand tatt inn til avhør. Ifølge Forsvarsnett vil forsvarssjef Sverre Diesen intensivere arbeidet med å sentralisere våpenlagrene. (tl) PENGER SPART. 150 millioner kroner mindre til drift enn i fjor er regnskapsført i Forsvaret årets tre første måneder. 150 millioner mindre brukt Forsvaret har brukt 150 millioner mindre til drift de tre første månedene i år enn i fjor. Men Forsvarets ledelse tviler på om innsparingen er reell. Selv om det er brukt mindre enn prognosene skulle tilsi, er jeg litt bekymret fordi utbetalinger til eksterne, bl.a. Forsvarsbygg, ligger etter planen. Jeg er derfor ikke overbevist om at det er en reell nedgang, sier oberst Arild Dregelid, sjef for virksomhetsstyring i Forsvarsstaben. Første kvartal i år gikk det med 4,4 milliarder i drifta av Forsvarets militære organisasjon (FMO) på samme tid i fjor var tallet 4,6 milliarder. Og det er hovedsaklig i februar at penger er spart de to andre månedene hadde et nokså likt forbruk. Januar er normalt måneden der det brukes minst penger. Nå knytter det seg stor spenning til andre kvartal, da det vanligvis er høyest forbruk, sammen med desember. I april og mai betales tillegg for vinterøvelsene, men samtidig bør vi begynne å se effekten av sparetiltakene, sier Dregelid. Forsvarets militære organisasjon hadde egentlig en halv budsjettmilliard mer til drift i år enn i fjor. Men nå er det ingen som snakker så mye om budsjettet. De 941 millionene som var overforbrukt før året startet, får oppmerksomheten. Det må trolig kraftigere lut til for å kvitte seg med etterslepet, som delvis skriver seg fra Overforbruket i Forsvaret er gjenstand for åpen høring i Stortinget 18. mai. Når revidert nasjonalbudsjett for 2005 behandles 17. juni, tar regjeringen sikte på å fremme eventuelle innsparingtiltak ut over dem som forsvarssjefen allerede har satt i gang innenfor sine fullmakter. Det er lagt opp til samme aktivitetsnivå i 2005 som i fjor. Det går ikke. Vi må finne en løsning slik at aktiviteten blir i henhold til rammene. Jeg tror de fleste i Forsvaret er bevisst den økonomiske situasjonen, sier brigader Geir Anda, som leder informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Nedbemanningen og avhendingen av bygningsmasse er i rute. Allerede i mai passeres målet på to millioner kvadratmeter, og i april var 4100 av målet på 4461 årsverk i FMO fjernet, opplyser Fokussjefen, brigader Barthold Hals. TORBJØRN LØVLAND Navn: Arnt Ståle Lund (54) Stilling: Oberst og stabssjef for FNs Sudan-styrke Aktuell: Drar i disse dager til Khartoum Hva jobber du med nå? Etter to års forberedelser i Shirbrig for deployering til Sudan, skaffer jeg meg nå oversikt over den norske kontingenten på rundt 30 personer som reiser nedover i løpet av april. Er det et spennende oppdrag? Ja, fordi dette er første kontingenten, og ingenting er etablert på forhånd. Nå skal vi gjøre oss kjent og finne ut av ting sjøl. Hele FN-bidraget på soldater, observatører og politifolk skal på plass innen høsten, så vi utgjør fortroppen. Risikoen i dette oppdraget er ikke større enn i andre misjoner. Det er svært lite konflikt mellom nord og sør, og vi har væpnede styrker som skal beskytte observatørene. Hva slags utfordringer møter dere? Oppdraget er flerdelt. Først og fremst overvåkinga av fredsavtalen mellom nord og sør, dernest blir det utfordringer av mer teknisk art i et land med lite infrastruktur. Jeg har bare såvidt besøkt Sudan, men Shirbrig var der ifjor sommer med 14 representanter. Hvordan takler du arbeidspresset i omstillingen? Det er enkelt å beskrive. Jeg har vært ute i åtte år, så jeg har nå en viss distanse til det norske miljøet. Det bekymrer meg at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig i Sudan, til tross for iherdig skriving av søknader. TORBJØRN LØVLAND FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

8 annonser Brannskader påfører samfunnet store menneskelige lidelser og økonomiske tap. De samlede brannskadene i Norge er store i internasjonal sam men heng - noe som har medført at myn dig he te ne har utpekt brannvern til et spesielt satsingsområde. Norges branns ko le, beliggende på Fjelldal i Tjeldsund kommune spiller en viktig rolle i dette arbeidet, med ho ved an svar for utdanning av landets brann- og fei er per so nell. Undervisningsseksjonen har ledig 2 faste 100%-stillinger som undervisningsleder. Vi ønsker søkere som vil være med på å videreutvikle Norges ledende utdanningsinstitusjon innen brann og redning. Du må ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å jobbe strukturert og målrettet. Stillingene krever at du fungerer godt i team og kan jobbe selvstendig innenfor eget fagfelt. UNDERVISNINGSLEDER Ledelse og pedagogikk Hovedansvarsområde: Undervisning Kursplanlegging/-ledelse Kurs- og fagutvikling UNDERVISNINGSLEDER Brann og redning Hovedansvarsområder: Lede praktiske øvelser innen brann/redning (hovedvekt på fly) Forestå teoriundervisning Kursplanlegging/-ledelse Kurs- og fagutvikling Felles for stillingene: Nærmere oppl. får du ved å ta kontakt med seksjonssjef Einar Pedersen, tlf eller undervisningskoordinator Steinar Steinsvik, tlf Søkere bes søke elektronisk via Søknadsfrist 13. mai Se fullstendig utlysing på TENK NYTT - TA KONTROLL - RING BILLIG - INGEN MÅNEDSAVGIFT - INGEN BINDINGSTID - FOR INFO: Send INGENVINKLER til 1938 O,00 MÅNEDSAVGIFT O,80 MINUTTPRIS O,43 SMS VELG NORGES BESTE MOBILABONNEMENT TIL ALLE VERNEPLIKTIGE GRATIS INNMELDING I MAI MED TALKMORE FÅR DU: Samme lave pris til alle norske mobiltelefoner og fasttelefoner, hele døgnet. Saldo alltid tilgjengelig på internett, på wap eller på SMS. Du varsles på SMS når ringekontoen nærmer seg null. Gratis, løpende spesifisering av forbruket. Samme dekning som NetCom i Norge. Dekning over hele verden. SIM - Kort med høy kapasitet (plass til hele 200 telefonnummer og 100 SMS) Bestille gjør du på eller send kode INGENVINKLER til 1938 så ringer vi deg. CICERO ev Heli-One is the maintenance, leasing and logistics division within the Canadian CHC Corporation, the worlds largest provider of helicopter operations and related services with a fleet of more than 300 helicopters operating in 30 countries and with more than employees world wide. For more info: Design Department Manager Global Base Maintenance Based in Stavanger the Design Department Manager will have the responsibility for technical, recourcing, regulatory and standardization issues within design. Reporting to the Head of Global Base Maintenance, the main responsibilities of the Design Department Manager will include: - Establishing a strategy and plan for standardization of the design work and documentation to be used within Heli-One Global Base Maintenance. - Manage and instruct the entire design team within Global Base Maintenance - Developing design tasks and repair schemes in accordance with requirements for internal and external customers. - Liaising with OEMs for the supply of modification and negotiating with OEMs on technical issues. - Assessing request for changes/modifications to aircraft configuration or operating/maintenance procedures. - Achieve necessary approvals for each design task from relevant national authority - On behalf of customers, liaising with and reporting to national authorities on design management issues as governed by national regulations. The ideal candidate should have a proven Management background within technical aviation, as well as approved design engineer skills preferably with Master Degree. The candidate should also have qualifications to satisfy a position as post holder for EASA PART 21 DOA, and it is anticipated that the above role will be undertaken in addition to the successful applicant's current duties at some future date. Good communication and problem solving skills are essential. We can offer an interesting and demanding management position in a well-reputed and financial healthy company. The right candidate will get competitive conditions of employment with opportunities for professional and personal development in an international environment. For further information, please feel free to contact Dag Vevatne, phone at Mercuri Urval. All inquiries to Mercuri Urval will be treated strictly confidential, if preferred also toward our client. Initially please submit your CV and a brief application. Certificates and credentials will be asked for later. Please submit your application quoting to Mercuri Urval, or Mercuri Urval, Forus Atrium, Vassbotnen 15, 4313 Sandnes, Norway. Closing date is May 8th 2005.

9 FOR 20 ÅR SIDEN For første gang på flere hundre år går det nedover med Ola soldat. Gjennomsnittshøyden for soldater har lenge hatt en rolig stigende utvikling, men nå er det stopp. En hel millimeter til 179, 3 cm er nedgangen. Fulle soldater fra Rygge flystasjon havner i bikkjeslagsmål med Fredrikstad-politiet. En politimann blir bitt i leggen, en annen nær kvalt med eget slips. To av soldatene står i fare for å møte i retten, tiltalt for vold mot offentlige tjenestemenn. ÆRLIG TALT FAKSIMILE. Forsvarets Forum 20. april 1985 Utopisk utsagn Myten om at HV-soldatene stort sett lå på ryggen og drakk kaffe, er nå historie. HV-soldat Jarle Eriksen har meldt seg til tjeneste i HV 16, til Bladet Tromsø. Fola Blakken Vi har rett og slett fått kroner null i driftsbudsjett, så vi er fille blakk. Major Viggo Melhus i Forsvarets Musikk i Trøndelag, til NRK. Trampeklappjakt Kommisjonen har til tider gått fram med store beksømstøvler. Det gjør at dører lukker seg og folk ikke vil fortelle det de vet. Journalist Bjørn Nilsen mener granskningskommisjonene for Mehamn-ulykken er mer interessert i å granske medier enn å avhøre sentrale vitner, til NRK. Soldater kan ikke lenger beordres til kveldsarbeid uten at det er absolutt nødvendig for tjenesten. Øvelser, kjøkkentjeneste, oppryddingsog vedlikeholdsarbeid, og naturkatastrofer er blant unntakene. En amerikansk menig brøler til 30 generaler under en høytidelighet i Oklahoma City. Da Ute å kjøre Den som er mest ute å kjøre er Bondevik, fordi det er en leders ansvar å gjøre de rokkeringer i sin stab som gjør at folk har tillit. SV-leder Kristin Halvorsen svarer på om situasjonen er kritisk for forsvarsministeren, til TV2. Mørketid Jeg vil ikke høre på mørkemennene som bare kritiserer. Ordfører Bjørn Søderholm i Porsanger vil ha britiske soldater til å trene i kommunen, til Finnmark Dagblad. Heia Namdalen! Namdalen er et fantastisk øvingsområde, og innbyggerne har tatt i mot oss med åpne armer. Prosjektoffiser Sverre Bae etter øvelse Battle Griffin, til Namdalsavisa. FOR 50 ÅR SIDEN Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI FAKSIMILE. Mannskapsavisa 2. mai 1955 soldaten blir ført bort forklarer han at å brøle til en general var ønskedrømmen, og med så mange topper til stede klarte han ikke å dy seg. Hard fylletur Den ene hadde sovnet på en hard benk. Han mente han var i sin seng, så de kan ikke være godt vant i Marinen. Operasjonsleder Svein Bruarøy ved Hordaland politidistrikt om berusede marinegaster etter Battle Griffin, til TV2 Nettavisen. Ny smell Det er neppe tilstrekkelig med dyrekjøpt erfaring og gjentatte forsikringer om at problemene tas alvorlig. Major Jens Sveaass i Flos driftsdivisjon tror Forsvaret går på en ny økonomisk smell i 2005, til TV2 Nettavisen. Hentet fra historien All agitasjon for krig begynner med påstander om at den annen part truer freden. Arnulf Øverland redaksjonell kommentar Kan vi lære av historien? Om hundre år er allting glemt, heter det i et ordtak. At faren for krig var høyst reell i 1905 da Norge krevde uavhengighet fra Sverige og gikk ut av unionen, har nok gått i glemmeboka for mange. Det er riktig å minne om krigsfaren når disse hundre årene blir markert med ulike arrangementer landet over. Forsvaret spilte en rolle i Derfor er det også naturlig at Forsvaret spiller en rolle ved dette uavhengighetsjubileet. Det norske forsvaret var så sterkt og godt rustet den gangen at det nødvendigvis må ha hatt en avskrekkende effekt på svenskene, sa forsvarsjefen, general Sverre Diesen, da han åpnet Forsvarets markering på Akershus festning sist måned. Kan vi lære noe av historien? Vi kan nok det, men samtidig er faren stor for at vi bruker erfaringer feil når vi skal tenke framover. Det er det som gjerne kalles å forberede seg til forrige krig. Iår er det også et annet jubileum. I mai for 60 år siden ble Norge fritt etter fem års okkupasjon. Landet var besatt, og alle nordmenn fikk førstehånds erfaring fra krigen. Denne felles nasjonale opplevelsen betydde mye for forsvarsviljen i årene som fulgte. Virkningen svekkes likevel etter hvert som krigsgenerasjonen blir borte. Derfor er det viktig å holde klart opp behovet for et sterkt militært forsvar i vår tid. Analysene av hva som ble gjort feil i mellomkrigstiden og forløpet til annen verdenskrig, er likevel ikke noe godt utgangspunkt for utformingen av dagens forsvar. Mye har skjedd siden den gang. Berlinmurens fall i 1989 symboliserer på mange måter slutten på den kalde krigen. Men egentlig tok det lang tid før disse dramatiske endringene fikk konsekvenser for utformingen av Forsvaret. Historien kan være en hemsko. Det er lett å henge igjen i gamle tenkemåter når situasjonen forandrer seg, og det tar tid og penger å legge om. Norge trenger et militært forsvar tilpasset vår tids utfordringer, med organisasjon og utrustning som kan løse oppgavene. Dette skjer ikke knirkefritt, og det er sider ved gjennomføringen som kan kritiseres. Den omstillingen Forsvaret nå opplever, er like fullt nødvendig. Akkurat som i 1905 trengs et godt rustet forsvar. Om det er én ting vi kan lære av historien også fra 1905 er det kanskje dette: Et forsvar er viktigst når det ikke blir brukt, når det avskrekker andre fra maktutøvelse. Forsvarsforum utgis på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsforum er et organ for alle med tilknytning til Forsvaret. Bladet har som oppgave å formidle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Redaktørplakaten. Bladets innhold behøver derfor ikke være uttrykk for hva den politiske eller militære ledelse måtte mene. Forsvarsforum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt 14, 0158 Oslo Tlf ISSN Tor Eigil Stordahl Ansvarlig redaktør FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

10

11 Fredelig ferd Hovedoppgaven er å frakte soldater for Kfors reaksjonsstyrke. Det er blitt transport, trening, rekognosering og VIP-flygning. FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

12 NØDLANDING. For den nyankomne vaktstyrken er det trening og atter trening. Hvis et helikopter blir skutt ned, må de rykke ut. Et halvt år på overtid i Camp Bondsteel: Fire helikoptre står på bakken klargjort til oppdrag idet den norske styrken benker seg i møterommet. Lukta av amerikansk frokost sitter ennå i uniformene. Kaffekanna i vakta er tømt. Stabssjef Bjørn Benjaminsen ønsker velkommen til morgenbrief. En ny arbeidsdag i en av USAs største militærleirer utenfor amerikansk jord er i gang. Kan noen fortelle meg flyprogrammet for i dag? spør major Benjaminsen. En av pilotene reiser seg. Tre VIP-transporter, et annet transportoppdrag og en rekognoseringstur på slutten av dagen. Ikke brukt Fem helikoptre det ene i øyeblikket fraplukket i hangaren og 80 personer sendte Forsvaret i fjor sommer til Balkan for å transportere personell for Kosovo Force (Kfor). Oppdraget er først og fremst å være i beredskap for Kfors multinasjonale reaksjonsstyrke. Det viktigste er at de skal stå til disposisjon for reaksjonsstyrken. Denne kan settes inn hvor som helst i Kosovo, ikke nødvendigvis bare hvis det er bråk, men uansett der hvor de måtte ha et oppdrag å løse, sier kommandørkaptein Thom Knustad, presseoffiser ved Fellesoperativt hovedkvarter som leder alle norske styrker i utlandet. For helikopterbesetningene er det blitt et år med transport, trenings-, rekognoserings- og VIP-turer. Ikke en eneste gang er helikoptrene brukt til å sette inn reaksjonsstyrken. Etter et år med stadig færre konflikter er det i stedet sjefen i Kfor den franske generalløytnanten Yves de Kermabon og flere Nato-nasjoners generaler og ministere, som nyter godt av pilotenes ledige timer. Kfors reaksjonsstyrke er blitt svært lite brukt i løpet av dette året. Derfor blir vi prioritert til å transportere generaler slik at de får se styrkene og treffe soldatene. I løpet av mars har seks prosent av flytiden gått med til VIPtransporter, det vil si transport av personell på brigaders nivå og oppover. På årsbasis blir i underkant av ti prosent av tiden brukt på denne typen oppdrag, sier oberst John Hukkelås, sjef for de norske styrkene i Kosovo. To hundre flytimer i måneden har Norge ambisjon om å stille opp med for reaksjonsstyrken. Har det egentlig vært nødvendig å ha helikopterstyrken her, Hukkelås? Det er som å ha en forsikring. Når vi en gang trenger den, er den virkelig nødvendig. Hjemme best I brakkebyen Little Norway synes personellet det er lite utfordrende å fly rundt på VIP-er. Mange mener det hadde vært bedre å være hjemme, sier pilot og operativ sjef Ottar Farstad, og låser opp det ene helikopteret. Men alle er fornøyd med det norske detasjementet og måten oppdragene utføres på, sier han. På veien mellom landingsplassen og nordmennenes lille tilholdssted bremser en amerikansk tankbil opp foran et stoppskilt. En bred fotgjengerovergang går tvers over veien til den norske 12 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

13 KOSOVO aktuelt PUSSIG. Flymekaniker Ola Dahl har til enhver tid et av helikoptrene på ettersyn. Litt kjedelig å se innsiden av hangaren et år, sier han. HELLER HJEMME. Det er mange som mener det hadde vært bedre å være hjemme, sier pilot og operativ sjef Ottar Farstad like på utsiden av Little Norway. SLIT. Oberst John Hukkelås ser at folk blir slitne av å være borte så lenge, men mener året i Kosovo har vært meningsfullt. hangaren. Ingenting skal stoppe helikopterbesetningen hvis oppdraget en gang kommer. Kfors tilstedeværelse gjør nok at det er rolig her. Men det ligger noe under overflaten. Opptøyene i mars i fjor viste hvor fort ting kan skje. Men når situasjonen er så rolig som nå, blir jo oppdragene deretter, sier major Farstad, og skynder seg å legge til: Vi er selvsagt glade for at vi slipper å dra inn i «hotte» situasjoner hver dag. Noen få ganger har imidlertid beredskapen vært høy. I mars fryktet Kfor at kosovoalbanerne ville gjøre opprør da regjeringssjefen ble sendt til krigsforbryterdomstolen i Haag. Det blir veldig mye venting, sier Hukkelås om periodene der styrken står i beredskap. Sugende tyngdekraft Her er det øvelse, øvelse, øvelse! roper detasjementssjef Morten Kufaas til pilotene som avslappet kommer inn i operasjonsrommet. Et av helikoptrene har landet ute i terrenget for å spille nedskutt. Alvorlige bøyer kollegene i «Little Norway» seg over kart og satelittbilder for å finne flyruta. Noen oppklarende minutter senere stormer de mot Bellmaskinen med den nyankomne vaktstyrken i hælene. Etter å ha vært på basen en uke, skal soldatene nå trenes i å komme seg inn og ut av helikopteret. Sekkene lempes. Innhoppingen går på noen sekunder, og den mørkegrønne maskinen stiger til værs. Hovedporten hvor amerikanske vakter er klare til å forsvare leiren mot enhver som prøver seg blir som hullet i et vepsebol idet Kosovos vårgrønne landskap åpner seg. Hvis du følger den dalen der, har du en bra kurs. Systemoperatøren, som ikke vil fremstå med navn, fordyper hjelmhodet i kartet som om han skulle hete Phil Mills. Piloten «Petter Solberg» snerter nesten tretoppene. Over den kulen. Nei. Det var det ikke, sier systemoperatøren. «Solberg» legger over så tyngdekraften «Opptøyene i mars i fjor viste hvor fort ting kan skje» Oberst John Hukkelås suger i setet. En bondekone på bakken vinker fra toppen av en tømmerstabel. Skogskledde åser kommer til syne. Der er en hjort. Den er iallfall større enn et rådyr, kommenterer piloten til sidemannen, og setter maskinen på bakken. Farlig rutine Vakstyrken hopper ut med femti kilo utstyr. Åskammen er full av muldvarphull. Det mineklarerte området sikres før de beveger seg mot de «nedskutte» pilotene. Vi rykker ut hvis et helikopter blir skutt ned. Og det har skjedd at helikoptrene må lande et sted på grunn av teknisk feil. Da må vi også ut, sier kaptein Geir Frode Brenne, leder for vaktstyrken. Hans lag er i Kosovo for å beskytte norsk personell og materiell samt besøkende i Little Norway. Vi har mer eskorteoppdrag på landeveien. Helikoptrene har en del VIPeskorte som ikke vi er med på. Utenlandske offiserer har med seg egne FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

14 SNART HJEMREISE. Nå er det naturlig å reise hjem til Norge, sier detasjementssjef Morten Kufaas. 15. juni er oppdraget til den norske helikopterstyrken over. livvakter, dessverre for oss! sier Brenne. Dermed blir det desto mer tid til trening i et Kosovo som er blitt roligere siden Brenne for fem år siden var der i det pansrede ingeniørkompaniet. Den største faren er rutinespøkelset ved trening og atter trening, mener han. Første og andre gang kan det være spennende, men det blir jo rutine til slutt. Samtidig må man være på tå hev. For mye rutinepreg gjør at man blir ukonsentrert. Det blir utfordringen etter hvert. 82 millioner Kontingentsjef Hukkelås ønsker ikke å vurdere verdien av oppholdet i Kosovo opp mot de 82 millionene som er budsjettert. Det overlater han til politikerne. Men det som iallfall er klart er at folk trives og føler at jobben har vært meningsfull. Spesielt i mars var vi veldig spent på hvordan kosovoalbanerne ville reagere, sier Hukkelås, og sikter til tiden da et av oppdragene ble å frakte Idriz Balaj, en av de tiltalte ved krigsforbryterdomstolen i Haag, fra fengselet til flyplassen i Pristina. Halvt år maks Ett år her går på bekostning av treninga hjemme. På Rygge er det planlagt en spesialstyrke-enhet med seks helikoptre. Vi får trent mindre spesialoperasjoner mens vi er her. Og det vi gjør er ikke veldig relevant opp mot den rollen vi er tiltenkt på Rygge, sier pilot Farstad. Han sitter i skinnsofaen ved kaffebaren. I bakgrunnen svirrer norsk tv. Resten av dagen skal han holde seg på bakken. Det eneste som ikke er bra med å være her, er at vi ikke er hjemme, sier han. Stortingets beslutning før jul om å beholde helikopterstyrken i Kosovo et halvt år til frem til 15. juni håper han ble gjort etter en grundig vurdering. Signaler om ulempene ved å være i Kosovo mener han at politikerne har fått. Vi gjør det vi får beskjed om. Samtidig informerer vi om de konsekvenser det får og håper at avgjørelser blir tatt med nok informasjon tilstede, sier Farstad, og tenker ikke bare på at den nye spesialstyrken på Rygge blir kraftig forsinket. Vi er dimensjonert for seks måneder. Det bør være maks tid ute. Og det må gå to år til neste gang vi skal ut. For folk som har vært mye ute, blir det en stor belastning. Mange blir mer borte enn de burde vært, spesielt småbarnsforeldrene. Selv har han nettopp kommet tilbake til Kosovo etter turnusens seks uker hjemme. Eller hjemme og hjemme: I et lite helikoptermiljø måtte han ta sin del av jobben med to og en halv uke på øvelse «Battle Griffin». Det har ikke blitt så mange netter med kona den første halvdelen av 2005, kan du si. Dreper familieliv Med en utsikt som om det skulle vært på Rygge eller Bardufoss står flymekaniker Ola Dahl i hangaren. Pusseskinnet er dynket i white spirit. Helikopteret er 14 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

15 KOSOVO aktuelt TO DRÅPER. Et lite spedbarn får sine første vaksinedråper av sykepleier Ylfete Syla og lege Ismet Uruqi. Hepatitt B-vaksinen er betalt av norske styrkers pengebeslag. Pengebeslag ble vaksine «For mye rutinepreg gjør at man blir ukonsentrert» ribbet for utstyr. 300 timer i luften krever ettersyn, og løytnant Dahl har ansvaret for halebommen. Stillaset dirrer idet han gnikker på rotoren. Det er ikke vi som lider. Det er familien, sier mekanikeren. Selv har han vært i Kosovo helt siden i fjor sommer bare avbrutt av leave. Vi har seks ukers rullering for dem som vil. Det er få personer i flyteknikermiljøet, noe som gjør at vi har stor belastning på vår faggruppe. Nå blir det to år hjemme og så ut igjen? Får se om jeg tar en sivil jobb, muligens i Nordsjøen, hvor de iallfall får en del fri for å være lenge borte. Kaptein Geir Frode Brenne Ikke forlengelse Ett år går, men nå er det naturlig å reise hjem til Norge. Vi får gjøre oss klar til ny innsats ved neste korsvei, sier detasjementssjef Kufaas. I pilotdress leder han vei over brosteinene som binder Little Norway sammen. Hangaren, røykerommet, sjefskontorene og operasjonsrommet ligger alle i ring rundt plassen. Kufaas går ut av porten, over veien og bort til et av de fire helikoptrene. Sjefen sjøl, generalløytnant Yves de Kermabon, skal ut på tur, og detasjementssjef Kufaas skal fly. Timeplanen hans er travel. Men når han legger beslag på oss, så balanserer han det på en imponerende måte, og bruker oss flittig når det er fornuftig, sier oberstløytnant Kufaas. For et par måneder siden foreslo Kermabon at hans piloter skulle forlenge oppholdet i Kosovo utover juni. Det har Norge sagt nei til. Om den norske styrken erstattes er ennå ikke klart. Nå har vi stått ut det avtalte tidsrommet. Det er grunnen til at Norge ikke vil forlenge oppholdet. ELLING SVELA ARNE FLAATEN (FOTO) I landsbyen Gumnistite blir barna vaksinert med penger fra de norske styrkenes konfiskeringer i Kosovo. På vaksinekortet står fødselsdatoen 12. januar Spedbarnet ligger rolig mens sykepleier Ylfete Syla finner frem hepatitt B-vaksinen fra kjølebagen. En vedovn varmer opp rommet. Utenfor flokker skolebarn seg for å se hva som foregår. Alt er begrenset her i Kosovo. Hvert barn får 25 dollar i medisinsk tilbud. Du kan selv tenke deg hva jeg kan gjøre med det, sier lege Ismet Uruqi. Ikke stjeles Under opptøyene i mars i fjor beslagla norske styrker kroner fra en antatt kriminell. Mannen kunne ikke redegjøre for pengene, men Unmiks (FN) etterforskning kunne ikke påvise noe kriminelt. Men nei, mannen ville ikke ha pengene tilbake. De ble da tilbakeført til oss, sier oberst John Hukkelås, sjef for de norske styrkene i Kosovo. Med Utenriksdepartementets øremerkede sivil-militære bidrag i bakhånd, bestemte styrken seg for å satse på noe som ikke kunne stjeles: vaksiner. Det holdt til å fullvaksinere 144 barn, sier Hukkelås om hepatitt B-vaksinen. I tillegg ble det kjøpt inn 444 vaksiner av typen infanrix til å bruke på syke og svake barn. Også personellet 95 prosent av barna i området er nå vaksinert, sier Uruqi, som i tillegg får vaksiner fra Unicef og lokale myndigheter. Hver dag kjører hans team til landsbygda rundt byen Gjilane i sørlige Kosovo for å vaksinere kosovoalbanske barn. Også den serbiske minoriteten får del i vaksinene, men de setter sprøytene selv. Minoriteten har nok leger og personell selv, og gjør det på samme måte som oss med å reise ut på landsbygda, sier Uruqi. Nå håper legen at helsearbeiderne også kan bli vaksinert. Vi må se om de videre styrkebidragene i Kosovo kan gjennomføre det. Foreløpig kan vi ikke love noe, sier major Bjørn Benjaminsen, stabssjef ved Little Norway. FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

16 annonser Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB AS og er Norges største busselskap. Vi har tatt mål av oss til å bli det ledende busselskapet i Norge og sammen med NSB har vi en visjon om å bli landets mest ressurseffektive og samfunnsnyttige transportbedrift. Nettbuss Lillestrøm driver kollektivtransport i Oslo, Akershus og Hedmark og har ca. 500 ansatte og ca. 280 busser. Virksomheten består av rute- og skolekjøring, tur og ekspresskjøring med bl.a. TIMEkspresser og TIMEbusser Vi søker etter BUSSJÅFØRER FAST/SOMMERVIKARER til vår avdeling på Bekkestua i Bærum. Avdelingen har ca 115 ansatte og 45 busser og utfører hovedsakelig rutekjøring for Stor-Oslo Lokaltrafikk, men vi satser også på turkjøring. Vi tilbyr: fast heltids-/deltidstjeneste eller på timebasis sommervikartjeneste kortere eller lengre periode ordnede lønns- og arbeidsbetingelser bonusordninger lønn under opplæring gode pensjonsvilkår og gruppelivsforsikring godt arbeidsmiljø og mange dyktige kolleger muligheter for etterutdanning og videreutvikling mobiltelefonordning bedriftshelsetjeneste og støtte til trening frikort gunstige bank- og forsikringstjenester gjennom Jernbanepersonalets Bank og Forsikring behjelpelig med hybel diverse rabatter på dekk og drivstoff Vi ønsker at du: har førerkort for buss (gjerne også fagbrev ) har dokumentert erfaring i å kjøre buss eller lastebil er serviceorientert, trives med å ha kontakt med mennesker og har et godt humør er punktlig, pålitelig og ansvarsbevisst har god helse har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Vi er spesielt interessert i søkere som kan kjøre i perioden 4. juli til 31. juli. I denne perioden vil det være behov for sjåfører for å kjøre erstatningsbuss for tog mellom Oslo og Drammen. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med avdelingsleder Thorleif Foss tlf / eller nestleder Pål W. Pedersen tlf / Søknad med vedlegg (som ikke blir returnert) merket «Bærum» sender du snarest til: Nettbuss Lillestrøm, Postboks 133, 2001 Lillestrøm, eller e-post til: Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som du kan få tilsendt dersom du ønsker dette. Kontakt Kari Wiklem tlf skvadronen 60-ÅRSJUBILEUM 334 skvadronen markerer sitt 60-årsjubileum med en middag fredag 17. juni 2005 kl i Befalsmessen Sola sjø. Quality Airport Hotell Stavanger lufthavn (avhengig av antall påmeldte). Sola flystasjon arrangerer i den forbindelse Åpen dag på stasjonen for de ansatte med familie og for de påmeldte fra kl Antrekk ved middagen: mørk dress. Det er ikke muligheter for mil. forlegning. Gunstig avtale med Airporthotellet. Bindende påmelding innen 12. mai til: John Tøger Kristiansen, tlf eller Liv Unni Folven, tlf Nærmere info ved påmelding!

17 ØVELSE aktuelt FOTO: CHRISTER S. JOHNSEN COLAKAMP. Daniel (f.v), Amund, Robert og Arnfinn kaster seg over Colaen og de andre varene Forsvarsforum legger frem for soldatene, som har vært over en uke på øvelse. Feltparty Hva savner du mest på øvelse? Raggsokker? Potetgull? Snus? Vi ga en bærepose med godsaker til fire soldater på andre uka i felt. FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

18 Øynene er enorme. Overleppa enda større. Etter døgn i telt og felt er det lite som skal til for å glede en menig sjel. Men akkurat hva soldatene ønsker seg, varierer veldig. Menig Robert har akkurat møtt generalen han liker best av alle i Forsvaret, og priser seg lykkelig. Han og fire andre fra eskadron 5 i panserbataljonen på Setermoen, ligger trygt forvart under teltduken blant snø, stridsvogner og teltovner. Eimen av parafin legger en liten demper på verste kroppsluktene. Vi har vært på øvelse i litt over en uke og sikkert brukt halvparten av alle de timene på å ligge inne i dette teltet, sier Robert, på øvelse Battle Griffin i Trøndelag. Potetgullet glimrer Men blant sure sokker, gnagsår og stridsrasjoner er humøret likefullt på topp, til tross for at termostaten har vist bunnivåer. Åhh, den potetgullposen ser god ut! utbryter Robert. Jeg har ikke spist noe skikkelig salt på lenge. Søtt godteri har vi nok tilgang på, sier han, og dytter noen flak sammen med snusen. Sjokoladen sendes videre, men grillkrydderet ser derimot ut til plutselig å forsvinne. De andre guttene retter hodelyktene mot posen og prøver å skimte hva annet som ligger gjemt i mørket. Sammen med Daniel, Amund og Arnfinn (ingen av dem vil oppgi etternavnet av sikkerhetsmessige grunner, ettersom de ønsker utenlandstjeneste), er Robert iført superundertøy og søvnige poser under øynene. Det er blitt noen lange dager rundt varmeovnen med hodelykter og rasjonspakninger, og ikke minst halvfuktige raggsokker. Alt smaker likt Soldatene forteller at enkelte rammebetingelser under øvelsen ikke falt helt i smak, betingelser som at de ikke hadde noen ramme å sitte på: «Bæsj n - carry» er lite tiltalende når kuldegradene nærmer seg 30 og timene i soveposen er det tredobbelte. Likevel har en ikke mye å stille opp med når målet er utenlandstjeneste, og et av kravene er å overleve i telt. Det er heldigvis byttedag på sokker i morgen. Når det gjelder maten, er vi kommet til det punktet at alt smaker likt. Vi savner litt variasjon. Men mest av alt savner jeg en dass, sier Amund, godt plassert innenfor hvit dun og grønne glidelåser. Lengre bort i teltområdet sitter samtidig en opplyst gjeng med offiserer og klargjør hva som skal skje ved neste TELTMAT. Den potegullposen ser god ut, utbryter Robert. Han og de andre guttene vurderer Forsvarsforums medbrakte effekter. krigskorsveg. De menige guttene og jentene som deltar under øvelsen må foreløpig finne seg i å smøre både våpen og tålmodighet. Raggsokker og røyk Guttene sier de er vant til å vente, og at det i slike stunder hjelper å ha noe å gjøre. Men det er ikke sikkert Forsvarsforum har valgt å ta med de rette tingene: VG? Nei, det har vi allerede lest. Men har du noe annet lesestoff? Soldathåndboka?? Den har jeg hørt om. Står det ikke taktiske ting om krig og sånt? Få se! Er den noe spennende da? Alle fire blir mer og mer interessert, og bestemmer seg for å se alt som er i posen, før noe skal fordeles. Den røykpakken kan du forresten kaste langt unna vårt telt, sier Amund og legger til at kampen rundt Colaflasken vil bli hard. Posens innhold hviler nå på to liggeunderlag, mens gribbeøynene saumfarer byttet. Cola er bestandig en bra ting. Jeg gleder meg allerede, sier Arnfinn, som nå har overtatt potetgullposen mens Robert trer på seg to nye raggsokker. Lystig lesing I lyset fra ovnen skimtes et glis fra Arnfinn. Både potetgull og sjokolade pakkes ned i sekken. Men han legger til at det neppe blir noen god blanding å spise de to tingene sammen. Robert er på sin side fortsatt på jakt etter noe lesestoff. Forum må vi også ha, og det sier jeg ikke for å smiske. Men det er interessant å lese om utenlandsstyrkene, fortsetter Robert. Etternavn eller ei, det er et annet navn som skaper problemer, nemlig «heat-pack». Plastpakken med varmeelementer skaper litt forundring, og samtalen flakker. Hva i all verden er det der? Det er sånn som man legger på kroppen, så varmer den. Virker ikke så veldig spennende... Nå har ikke akkurat kulden vært det store problemet inne i dette teltet, 18 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

19 «Mest av alt savner jeg en dass» Amund sier en av karene og blir møtt med brølende latter. Ti minutter! Men ingen må misforstå. Vi har hatt faste oppgaver, og trives på øvelser. Men det er blitt litt slik at en venter på at «krigen» skal komme. At det skal bli litt mindre tid i teltet, sier Daniel. Samtidig stikker en hodelykt inn i teltåpningen. Sammen med lysstrålen og frostrøyken kommer det en befaling. Oppmøte i hovedteltet om ti minutter! Dere skal briefes. Fem minutter senere er alt godterier og utstyr fordelt og godt gjemt i sekker og soveposer. Snusen skimtes mellom to fortenner idet Robert smiler på vei ut av teltet. Kanskje vi får bruk for den heatpacken likevel? CHRISTER S. JOHNSEN FOTO:CHRISTER S. JOHNSEN KARAKTERER: Fire soldater i panserbataljonen vurderte varene Forsvarsforum presenterte, etter over en uke i felten: Grillkrydder Kommer godt med, spesielt et stykke ut i øvelsen når en savner variasjon på smak. Dagens VG Har lett tilgang på avisen under øvelsen, og har derfor ikke vært noe savn. Stor melkesjokolade Greit nok, men er også lett å få tak i her på øvelsen. Potetgull Toppers. Savnet på noe salt har økt i takt med øvelsen, og gleden er stor over hvert flak som kan stappes i munnen. Cola Så å si alle guttene er klare i sin dom: Cola er bestandig en sekser. Snus Toppscore hos enkelte, mens bunnscore hos andre gjør at denne havner midt på treet. Røyk Ingen av guttene hadde noe til overs for sigaretter. Tørre raggsokker Variert glede over disse. Guttene har byttedager av sokker under øvelsen, men at disse sokkene er helt nye, trekker opp på poenggivningen. Siste Forum Guttene finner det spennende å lese om andre i samme situasjon, og leser gjerne om norske soldater på utenlandsoppdrag. Soldathåndboka Hittil uoppdaget lesestoff. Får jevn middels score for at det inneholder informasjon om Forsvaret. Varmeelementer Har vært lite aktuelt under øvelsen, men virker potensielle i en kjølig situasjon. sett fra myntgata Et spørsmål om realiteter Denne regjeringen overtok høsten 2001 et forsvar i en dyp og vedvarende strukturell krise, et forsvar som manglet tilstrekkelig operativitet og reaksjonsevne, et forsvar som hang fast i strukturen fra den kalde krigen. I 1999 hadde Forsvaret stort volum, men ikke råd eller evne til mye annet enn å sitte stille. I 1999 brukte Forsvaret fire måneder på å deployere til Kosovo. I 1999 var telemarkbataljonen en upansret bataljon med begrenset ildkraft. I 1999 hadde våre F-16-fly begrenset evne til å bekjempe mål på bakken eller fly i mørke. Med en videreføring av strukturen fra 1999 ville det ikke være én krone igjen til investeringer i Dét var realitetene som møtte denne regjeringen realiteter vi tok tak i. Mitt hovedmål som forsvarsminister har vært å skape politisk enighet om moderniseringen av Forsvaret og drive moderniseringen igjennom. Det første har vi klart. Det andre er vi på god vei til å klare med stor innsats fra de vernepliktige og Forsvarets ansatte. Moderniseringen har rokket ved etablerte forestillinger om Forsvaret, dets innretning og oppgaver. Endringer skaper engasjement. Det er premissene for et demokratisk og åpent samfunn. Jeg har likevel vært trygg på vår politikk: tilpasning av Forsvaret til sikkerhetspolitiske realiteter. Norge var strategisk viktig. I dag er vi ikke det i samme grad. Før investerte Nato i en omfattende militær infrastruktur i vårt land og Forsvaret ble en distriktspolitisk aktør. Slik er det ikke lenger. I dag rår nye globale sikkerhetsutfordringer. Nato omstilles, medlemslandenes forsvar moderniseres, nytt materiell anskaffes. Vi får færre, men bedre trente soldater som kan operere sammen på tvers av nasjoner. Norge er del av denne utviklingen. Vi har i dag et forsvar som er mer operativt enn noen gang tidligere, et forsvar som bidrar til freden i Kosovo, Afghanistan, Irak og i skrivende stund er på vei til Sudan, et forsvar med inspirerte vernepliktige, et forsvar som står sentralt i Natos trening, nytenkning og modernisering. Bare i år investeres 9,2 milliarder kroner i nytt og bedre utstyr. Vi er en medspiller i det internasjonale, globaliserte samfunn. Vi kan ikke sette bort forsvaret av Norge til andre, samtidig som mange av dagens sikkerhetsutfordringer bare kan møtes i fellesskap med våre allierte. Sikkerhet er et felles anliggende. Det stilles i dag andre krav til Forsvaret. Oppgaven er fortsatt å levere trygghet til det norske folk. Illusjoner har kanskje bristet for noen. Men det er realitetene som teller når dagen er omme. Vårt forsvar er relevant, fleksibelt og tilgjengelig. Det er realiteter. Kristin Krohn Devold Statsråd i Forsvarsdepartementet FORSVARSFORUM NR. 5 MAI

20 aktuelt JOBBEN MIN FOTO: TORBJØRN LØVLAND BLÅ SWIX. Admiral Jørgen Berggrav smører med blått før turen starter fra treriksrøysa, hvor riksgrensene til Finland, Russland og Norge møtes. REVIR. Med kommandovimpelen på pulken drar kontreadmiral Jørgen Berggrav og adjutant Morten Valla Fremad grense En admiral på ski langs russergrensa, med pulk og kommandovimpel. Har den tidligere ubåtkapteinen fått dykkersyke? Vanligvis besøker admiralen grensa med helikopter og lakksko, men nå ønsker han å være tettere på styrkene han skal lede. Det er viktig å vite hva slags forhold de her oppe må jobbe under. Jeg har kommando over grensevakta, så jeg bestemte meg for å gå den nesten 20 mil lange grensa på ski, sier kontreadmiral Jørgen Berggrav (52), sjef for Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN) på Reitan utenfor Bodø. Men grensemarsjen er også revirmarkering. Gule flekker Det handler nok også litt om gule flekker i snøen. Og at LDKN bygger en merkevare ved å gjøre nordområdene sikrere, hver dag. Marineoffiseren og hans adjutant fra luftforsvaret er ingen kløner på ski. De har noen mils trening og skifter om å dra på pulken. Verst er de første par kilometerne ned fra treriksrøysa. Der er det mange staup, og du bør helst ramle til venstre for å unngå grensekrenkelse. Riksgrensa går midt mellom stolpeparene i den åtte meter brede grensegata i skogen. Det er forferdelig moro å være LDKN-sjef, påpeker Berggrav, som bor med kone, barn og selvbygd seilbåt på Nordstrand i Oslo og pendler til Nord- Norge. Tidligere i vinter var han med i en delegasjon som krysset riksgrensa ved grensestolpe nummer fire øverst i Pasvikdalen. Trivelige russere Jeg har etter flere besøk erfart at russerne er trivelige folk. For en gammel ubåtsjef er russerne litt spennende. Jeg har veldig god kontakt med sjefen for den russiske kystvakta, ikke minst etter flere øvelser. På landjorda har jeg ikke hatt samme mulighet til å bli kjent, men møtet i vinter ga mersmak. Det eneste 20 FORSVARSFORUM NR. 5 MAI 2005

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Det er en lett dag og solen står på skrå over sletten. Snart vil klokkene ringe, for det er søndag. Mellom et par rugåkrer har to unge funnet en sti som de aldri før har

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Kari Wæge OMNIPAX, OSLO 2015

Kari Wæge OMNIPAX, OSLO 2015 Kari Wæge ADA SPLITTER NAKEN OMNIPAX, OSLO 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5042-1 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

PUDDER: Steve legger inn noen drøye svinger i pudderet til ære for fotografen.

PUDDER: Steve legger inn noen drøye svinger i pudderet til ære for fotografen. PUDDER: Steve legger inn noen drøye svinger i pudderet til ære for fotografen. BÅNN GASS i pudderparadiset Lykken er mil etter mil ned urørte fjellsider, 150 hk mellom beina, og et snøbrett på sekken.

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Geir Helge Krey 92839777 Ansvarlig for Teori og Hinderløype Lugar 149

Geir Helge Krey 92839777 Ansvarlig for Teori og Hinderløype Lugar 149 Velkommen til RoverFemkampFinalen 2006. STAB Vi i staben vil gjerne ønske dere hjertelig velkommen til 50 års feiring av femkampen. Vi har jobbet med femkampen helt siden i fjor-høst, men med hovedtyngden

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Mercy2Asia 2004 GODT NYTTÅR!

Mercy2Asia 2004 GODT NYTTÅR! Mercy2Asia 2004 GODT NYTTÅR! Så brant det igjen! Denne gangen gikk det bare 2500 hus. 8 barn døde i flammene! 3 barn til døde ett par dager etter, i en barnesykdoms epidemi i telt leiren. Det brant i mars

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer