Europa Øk./tekn. overtak på resten av verden -Dominerende posisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europa 1850-1914. -Øk./tekn. overtak på resten av verden -Dominerende posisjon"

Transkript

1 Europa Øk./tekn. overtak på resten av verden -Dominerende posisjon

2 Områder tilhørende Europa/USA 1900 Africa 90.4% Polynesia 98.9% Asia 56.5% Australia 100.0% Amerika 27.2%

3 Vest-Europa: Nye samfunnsklasser (borgerskap og arbeiderklasse/proletariat) bredere deltakelse i pol. arbeid Skille mellom Vest-Europa og det sørlige/østlige Europa Særtrekk ved Øst-Europa i forhold til Vest-Europa: større bef. Vekst mer analfabetisme lavere levealder store gods fattige bønder Livegenskap manglende rikt borgerskap

4 Befolkningseksplosjon Dobling fra (200 til 400 mill.) Årsaker: synkende spedbarnsdødelighet bedre kosthold bedre hygiene Koppevaksine synkende fødselstall, men økende levealder Utdanning mer fritid lover om barnearbeid

5 Befolkning i % av verdens folketall Europa 20,5 24,7 12,2 Asia 64,9 57,4 60,8 Afrika 10,9 8,1 12,8 Nord-Amerika 0,7 5,0 5,1

6 Folkevandring Årsaker: Overbefolkning Fattigdom Pol./rel. Forfølgelse Nye transportmidler (dampskip, jernbane, telegraf) 1. bølge: : Storbritannia, Irland, Tyskland, (Nord- Europa) 2. bølge: : Sør- og Øst-Europa (Italia/Polen)

7

8 Industrielle faser 1. fase: : kull, damp, oppfinnelser i vareprod. 2. fase: : Kommunikasjon mer utviklet bank,børs,forsikring forbrenningsmotor/olje Stål Elektrisitet kjemiske stoffer

9 An Early Steam Locomotive

10

11

12

13 1914: Torleif Gran flyr over Nordsjøen

14 Rjukan Norsk Hydro

15 Økonomisk utvikling : 5-dobling av verdenshandel masseproduksjon, billigere forbruksvarer utvikling av karteller (monopoler) : økonomisk krise synkende priser og lønninger økt arbeidsledighet problemer for europeiske bønder vernetoll imperialisme nye råvarer og markeder : en sterk industriell vekstperiode

16 Storbritannia Verdens ledende industri- og kolonimakt 1850: kontrollerte 1/4 av jordas befolkning London var verdens økonomiske sentrum parlamentarismens hjemland Slutten av 1800-tallet: Tyskland og USA distanserer Storbritania industrielt

17 Britiske kolonier

18 Arbeidsforhold Storborgerskapet skummet fløten Arbeiderklassen levde i usle kår: massefattigdom elendige bo- og helseforhold lavere høyde og vekt enn andre grupper tuberkulose og engelsk syke var folkesykdommer 13 timers arbeidsdag var vanlig, senere 10 timer og fri halve lørdag bedre forhold mot slutten av 1800-tallet Krav: -8 timers arbeidsdag

19

20 Kjønnsroller "..en engel i huset" "Ligg stille og tenk på imperiet. hjem og arbeid adskilt gifte kvinner uten arbeid ble økonomisk avhengig kvinnen underordnet mannen dobbeltmoral fordommer mer variert yrkesvalg etter hvert

21 Artenes opprinnelse 1859 ( The survivel of the fittes ) Utviklingslærens far

22

23

24 Menneskets opphav

25

26

27

28

29 Gud er død

30 Ideologier et tankesystem som skal begrunne og rettferdiggjøre politisk handling den franske revolusjon førte til et gjennombrudd for opplysningsfilosofene slagord om frihet, likhet og brorskap, folkestyre og nasjon preget 1800-tallet

31 Adam Smith ( ) -økonomifagets og den økonomiske liberalismens far -skrev The Wealth of Nations

32 Liberalismen la vekt på fri konkurranse tilbud og etterspørsel regulerer økonomien "nattvekterstat politi/militært forsvar for ytrings- og trykkefrihet for skille kirke/stat for utvidet stemmerett aksepterte fattigdom i nedgangstider

33 Edmund Burke ( ) - konservatismens far

34 Konservatisme mot brå omveltninger reformere for å bevare for sterk statsmakt (mennesket egoistisk av natur) for monarkiet støttet kirkens kvinnesyn forsvar for privat eiendomsrett

35 John Stuart Mill ( ) -sosialliberalismens far

36 Sosial-liberalismen for et sosialt sikkerhetsnett for statlig inngrep i økonomien staten skulle hjelpe taperne i det kapitalistiske konkurransesamfunnet Innføring av lover som begrenser barnearbeid og hindrer ekstreme arbeidsforhold

37 Sosialismen felles for sosialistiske retninger er troen på det klasseløse samfunn Sosialistiske krav: økonomisk likhet arbeid for alle skolegang for alle allmenn stemmerett for menn mot kirken for republikk

38 Ideologisk grunnlag Marxismen Karl Marx Karl Marx Friedrich Engels Friedrich Engels

39 Karl Marx ( ) -sosialismens far -skrev Det kommunistisk manifest og Kapitalen

40 Karl Marx

41 Karl Marx plass (Øst-Berlin) 1988

42 Karl Marx ( ) utviklet teorien om den historiske materialisme: økonomiske forhold er avgjørende for menneskets tanker mente at kapitalismen bærer kimen til sin egen undergang Analyserte historien "all historie er historie om klassekamp proletarer i alle land, foren eder

43

44 Marx historieoppfatning om ulike historiske stadier: Urkommunismen Slavesamfunnet Føydalsamfunnet Kapitalismen Revolusjon Sosialismen (proletariatets diktatur) Kommunismen den klasseløse samfunn

45 Upstairs / Downstairs Life

46 Mikhail Aleksandrovitsj Bakunin ( ) -russisk anarkist -skrev Gud og staten -mot arveretten..frihet uten sosialisme er privilegier og urett, og at sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet.

47 Pierre-Joseph Proudhon ( ) -fransk anarkist Kjent for aforismene: Anarki er Orden, Eiendom er tyveri og Gud er ond

48 Anarkismen Avskaffelse av staten Organisere sosialismen ut fra frivillige sammenslutninger lokale nivå fagforeninger (syndikalismen)

49 Revolusjoner på 1800-tallet Revolusjonene i 1830 og 1848 Krav om demokratiske rettigheter I Norge Thranebevegelsen ( ) Arbeiderne og sosialistiske ideer gjorde seg etter hvert gjeldende Marx/Engels: Det kommunistiske manifest (1848) Bakunin deltok i revolusjonhandlingene Pariskommunen måneders radikalt styre (druknet i blod)

50 FEBRUARREVOLUSJONEN 1848

51 Pariskommunen Paris utropt til selvstendig kommune etter fransk nederlag i den fransk/tyske krig Bakgrunn: reaksjon på fransk kapitulasjon

52 Pariserkommunens særpreg stemmerett for alle 8-timers arbeidsdag gratis folkeskole for alle nedsatt husleie arbeidere overtok fabrikker dominert av radikale, sosialister og anarkister håpet at revolusjonen skulle bre seg Revolusjonen ble druknet i blod av franske tropper, men viste vei mot et moderne demokratisk samfunn

53 Kommunarder

54 Massakren av Pariserkommunen

55 Sosialistisk internasjonalt samarbeid Internasjonalen: Russisk versjon fil Kinesisk versjon Den 1. Internasjonale : Personlige medlemmer fra hele Europa Marx, Bakunin, Mazzini, Proudhou bl. a. Den 2. Internasjonale Sosialdemokratiske massepartier medlemmer Arbeiderpartiet medlem 1. mai etablert som arbeiderklassens kampdag for 8. timers arbeidsdag Den 3. Internasjonale 1919 (Komintern) Kommunistisk verdensparti styrt fra Moskva Arbeiderpartiet medlem

56 1919: Komintern opprettet Kommunistisk verdensparti styrt fra Moskva målet var verdensrevolusjon (internasjonalen på russisk/brukt som nasjonalsang) Verdensrevolusjonen mislykkes: "de hvite" seiret i borgerkrigen i Finland De baltiske landene og Polen ble selvstendige med borgerlig styre Ukraina egen stat Deler av Hviterussland og Ukraina under polsk herredømme

57 Internasjonalen i ulike versjoner

58 Sosialdemokrati Edvard Bernstein ( ) mot revolusjon for demokrati, reformer og evolusjon ville gjennomføre sosialismen gjennom allmenn stemmerett og demokratisk, politisk arbeid fram til 1917: sosialdemokrat brukt om både tilhengere og motstandere av revolusjon etter 1917: sosialdemokrat forbeholdt moderate sosialister kommunist/bolsjevik brukt om leninistisk ideologi

59 Kvinnebevegelse Borgerlig kvinnebevegelse (Emmeline Pankhurst)(suffragettene) stemmerett for kvinner retten til eiendom kamp mot prostitusjon og alkoholmisbruk

60 Sosialistisk kvinnebevegelse (Clara Zetkin)(tysk kvinnebevegelse) for stemmerett, men la mer vekt på: lik lønn for likt arbeid kortere arbeidstid bedre arbeidsforhold kvinners rett til lønnsarbeid kvinners rett til medlemskap i fagforeninger

61

62

63 Fransk nasjonalisme: Nasjonalismen ideologi knyttet til nasjon/folk knyttet til idegrunnlaget revolusjonært begrep rettet mot enevelde og adel Folkesuverenitet Menneskerettigheter alle som sluttet seg til nasjonens idegrunnlaget kunne bli medlem av nasjonen

64

65 Tysk nasjonalisme etnisk nasjonalisme reaksjon på fransk dominans under Napoleon la vekt på nasjonal egenart, folkesjel, folkekarakter vekt på historie (særlig storhetstid) innsamling av folkeviser/eventyr gjenspeiles i romantikken (litterær periode)

66 1871: Tyskland samles i Speilsalen i Verzailles

67 Nasjonalismen som kitt Tyskland og Italias samling 1870 Tysklands samling proklamert i Speilsalen i Verzailles 1871 etter fransk nederlag i den tysk/franske krig samtidig mistet Frankrike Elsace-Lorraine til Tyskland utgangspunkt for fransk revansjisme foran 1. verdenskrig

68 Europa 1815

69 Europa

70 Nasjonalismen som dynamitt Balkan Oppløsning av Østerrike/Ungarn og Det Osmanske riket (Tyrkia) 1. verdenskrig Utløst av skuddet i Sarajevo

71 Østerrike/Ungarn 1914

72 Gavrilo Princip

73

74 Gavrilo Princip ( ) medlem av terrororganisasjonen Den svarte hånd

75 Frans Ferdinand og Sofies gravferd

76 Murder Academy Murder Academy

77 Hyllest til de falne Somme amerikanske falne

Den sosiale liberalismen

Den sosiale liberalismen Den sosiale liberalismen Forord Ideologiene erklæres stadig for døde. Like fullt våkner de til liv igjen. Pragmatisk sakspolitikk er ikke nok i det lange løp. Med jevne mellomrom må politisk engasjerte

Detaljer

Spania 1936 av Eddie Conlon

Spania 1936 av Eddie Conlon Når folket tar makten Spania 1936 av Eddie Conlon Utgave 1, 2009 Utgitt av Motmakt Først utgitt under tittelen: The Spanish Civil War Ararchism in Action NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter -

Detaljer

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Kap. 1. Den industrielle revolusjonen 1712 1764 1768 1771 1785 Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vann opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», drevet av håndkraft.

Detaljer

Det moderne gjennombruddet (1850-90) (i Norge 1870-90)

Det moderne gjennombruddet (1850-90) (i Norge 1870-90) Det moderne gjennombruddet (1850-90) (i Norge 1870-90) Realistisk kunst og litteratur Endrede samfunnsforhold Industrialisering Nye samfunnsklasser Byvekst Nye tanker Litterære retninger Realismen (1870-90

Detaljer

NÅR FOLKET TAR MAKTEN

NÅR FOLKET TAR MAKTEN NÅR FOLKET TAR MAKTEN FRANKRIKE 1968 AV RUDOLF TERLAND BJØRNEREM Utgave 2, 2012 Utgitt av Motmakt www.motmakt.no NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter som vi har valgt å kalle Når folket tar makten

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Hvor går DNP? Innledning. Innholdsliste

Hvor går DNP? Innledning. Innholdsliste Versjon: 1.00 Forord Dette heftet er retta til alle kommunister i DNP, AKP og Rød Ungdom som ønsker at det skal finnes en kraftfull kommunistisk organisering i Norge. Vi vet at noen ønsker å utvikle DNP

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Et essay om Frihet, Likhet og Brorskap. Asle Toje

Et essay om Frihet, Likhet og Brorskap. Asle Toje for mye frihet? For mye frihet? Et essay om Frihet, Likhet og Brorskap Asle Toje i 1814 ble Norge rammet av et politisk jordskjelv som vi ennå kjenner etterskjelvene av. Landet gikk fra perifer vasallstat

Detaljer

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne iverksette Folkeavstemninger. fakta og argumenter

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne iverksette Folkeavstemninger. fakta og argumenter Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne iverksette Folkeavstemninger (Referenda) fakta og argumenter Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne

Detaljer

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba:

Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba: Introduksjon: Faget Politikk og samfunn i Latin Amerika og på Cuba (spansk; Política y sociedad en América Latina y Cuba) er utarbeidet med tanke på norske

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Den offentlige samtalen

Den offentlige samtalen Den offentlige samtalen Demokrati blir ofte oppfattet som et formelt system av valgordninger, saksbehandlingsprosedyrer og individuelle rettigheter. Men denne demokratioppfatningen er problematisk. Et

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

REIS KAMPEN MOT DYRTIDA OG EEC I

REIS KAMPEN MOT DYRTIDA OG EEC I Arbeidere, b nder, fiskere, småhandlende, trvdete, un dom i utdanning, soldater og arbeidende intellektuelle: REIS KAMPEN MOT DYRTIDA OG EEC I I 1962 reiste det norske folket en mektig massebevegelse mot

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red.

Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red. Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom Bent Sofus Tranøy Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN

Detaljer

Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors

Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors Ole Humlum Professor i fysisk geografi Institutt for geofag Oslo Universitet E-post: Ole.Humlum@geo.uio.no WEB: http://folk.uio.no/olehum/ KLIMA:

Detaljer

Det offentlige rom hva er det?

Det offentlige rom hva er det? Det offentlige rom hva er det? Kjartan Koch Mikalsen De aller fleste vil sannsynligvis først og fremst forstå uttrykket offentlig rom som en henvisning til fysiske steder. Det kan dreie seg om utendørsrom

Detaljer

Kapitalistisk demokrati?

Kapitalistisk demokrati? Kapitalistisk demokrati? Norsk næringsliv gjennom 100 år Sverre A. Christensen, Harald Espeli, Eirinn Larsen, Knut Sogner AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2003 1. utgave, 1. opplag 2003 ISBN 82-05-31536-1

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

KADERPROSJEKTET PRESENTERER: ml-boka. Den store NORSK MAOISME SETT NEDENFRA

KADERPROSJEKTET PRESENTERER: ml-boka. Den store NORSK MAOISME SETT NEDENFRA KADERPROSJEKTET PRESENTERER: ml-boka Den store NORSK MAOISME SETT NEDENFRA Elektronisk bonusutgave! 3 kapitler! 120 sider! Gratis! Innhold Bortenfor_Sibir_er_Oesten_roed.pdf Vindforgiftning Fyrtårn Østen

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Bilde: Broadway, New York, 1920.

Bilde: Broadway, New York, 1920. 1 Den 4. mars 1929 avla Herbert Hoover eden og tiltrådte som USAs 31. president. I sin tale sa Hoover at i dag er vi i Amerika nærmere en endelig seier over fattigdommen enn noe tidligere land har vært

Detaljer