Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner"

Transkript

1 UTGAVE 2. JUNI 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Ny personellordning vedtatt Ny forbundsleder valgt Veteraner

2 R Everything will come to an end 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR GJORT NOE LURT Du har jo meldt deg inn i PEFO. Og siden du har gjort det får du 15 % rabatt på oss er huset den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Alle plutselige og uforutsette hendelser er dekket, og i tillegg hjelper vi deg å ta vare på huset ditt. Med Super husforsikring får du nemlig If Boligsjekk på kjøpet. Denne utgaven viser flere eksempler på akkurat det, everything will come to an end. Helt siden jeg startet her i oktober 2014, har kongress vært et tema. Vi har planlagt, tenkt, planlagt, notert, jobbet og til slutt gjennomført. Pefo`s 19. Kongress har nå blitt en del av historien, og en ny periode har startet. For en reise! Snakk om en følelsesmessig berg og dalbane, både før, under og etter. Gode kollegaer blir byttet ut med nye, mest sannsynlig like gode kollegaer. Like fullt merker både jeg, og de hjemme at dette er en jomfrureise, følelsene tar av og til overhånd. Jeg er takknemlig for å fått delta på denne reisen. Nå står nye, spennende reiser for tur. I denne utgaven fortsetter vi på noe av det vi begynte på i forrige utgave, vi har viet veteranene mye plass fordi vi synes det er viktig. Ikke minst er kongressen godt presentert. Dere skal få møte ny leder og nestleder, som skal stå ved roret den neste perioden. Sommeren står for døren, og jeg håper denne utgaven kan bli med på en flyreise, en hyttevegg eller bare på en trapp med en kaffekopp. Jeg ønsker også benytte anledningen til å takke for alle positive tilbakemeldinger angående bladet. Tilbakemeldingene er svært viktig i forhold til utvikling av Pefo-magasinet. Riktig god sommer, alle sammen. En ny utgave vil komme, når denne sommeren etter hvert comes to an end. God lesning! Redaktør: Soveig S-K Jakobsen Telefon: Mail: Ansvarlig redaktør: Johan Hovde Redaktør: Solveig S-K Jakobsen Redaksjonen avsluttet Personellforbundet Pb 9296 Grønland 0134 Oslo Besøksadresse: Grønland 6-8, 3. Etg Oslo Redaktør Vil du vite mer om Super husforsikring? Tlf: Faks: KONTAKT FORSVARETS PERSONELLSERVICE PÅ TELEFON ELLER E-post: Et forbund tilsluttet YS Design og layout: Jentestreker AS I samarbeid med: Forsidefoto: Sverre Haugli/Hæren/Forsvaret Trykk: Trykkpartner ISSN Forsvarets Personellservice 3

3 Boliglån fra 2,45 % INNHOLD YS Boliglån fra 2,45 % Rekordmange YS-medlemmer har flyttet boliglånet over til Gjensidige Bank. Bankens kundesenter vant akkurat Kundeserviceprisen 2015 og mobilbanken ble nylig rangert som en av de beste av Penger.no. Som medlem i YS får du ekstra gode betingelser. Har du sjekket medlemsfordelene dine i Gjensidige Bank? YS medlemsfordeler: 2,45 % på Boliglån UNG/Førstehjem inntil 85 % av boligens verdi 2,45 % på Boliglån inntil 50 % av boligens verdi 2,65 % på Boliglån inntil 85 % av boligens verdi 2,80 % på fleksilån inntil 70 % belåning Ingen etableringskostnader Samme rente uansett lånebeløp Les mer på gjensidige.no/ysbank eller ring oss på Priseksempel Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag. Eff.rente 2,53 %, 2 mill., o/25 år, totalt: ,-. Gjelder for medlemmer i YS som bruker banken aktivt. Oppgitte priser er nominelle rentesatser per for nye lån og kan bli endret. ARTIKLER Tid for pensjon og økonomi s. 6 Mange eksperter, men er politikerne lydhør s. 8 Veteraner s. 12 Portrett s. 14 I tjeneste for Norge s dager kampene i Norge 1940 s mai s mai på retterstedet s. 22 To dager med tid for ettertanke s. 24 Takk for meg s. 27 Kongress s. 31 Nyvalgt forbundsleder s. 32 Kongressvedtakene s. 34 Kongressen i bilder s. 36 Forsvarsministerens tale s. 38 Ny personellordning s. 40 Forsvarets likestillingskonferanse s. 42 FIF 3.0 for økt operativ evne s. 48 Ny etat status og fremdrift s. 50 FASTE SPALTER REDAKTØREN s. 3 LEDER s. 11 KURS Kjerringøy s. 26 NYTT UTSTYR s. 30 K FFI`s Forskningsplan s. 28 Hva vil vi ha av forsvar og hva er vi villig til å betale for det s. 45 KONTAKT OSS s. 51

4 Tid for pensjon og økonomi Personellforbundet er hovedsakelig opptatt av deg og ditt forhold til arbeidsgiver, men vi ser også at vi er 24-timers mennesker. Det vi gjør på jobb er med på å forme hjemmesituasjonen og motsatt. I denne artikkelen ønsker vi å fokusere på privatlivets økonomiske problemstillinger som vi må ta stilling til i ulike livsfaser. for eventuell tidlig pensjonering. Fortsett å betale ned på dine lån. Har du ekstra midler til rådighet kan disse settes i bank eller fond, avhengig av risiko og hvor lenge du ønsker at dine midler skal bindes år I denne alderen har mange nedbetalt sine lån, og man har også skaffet seg oversikt på hva man får som pensjonist. For de som har ekstra midler er en investering i neste generasjon noe som settes pris på. Det er også hyggelig å kunne gi mens man selv også kan se gleden og nytten av det som gis. Boliglån Som medlem i Forsvarets Personellservice (FP) kan du låne inntil 80 % av lånetakst til 2,8 % rente. Fordelen med dette lånet er at det ikke er noen månedlige kostnader. Gjennom YS kan du ha lån i Gjensidige. Der er valget enten flytende eller fast rente. Velger du flytende rente ligger den pr i dag fra 2,45 %, mens du kan få fastrente for 3 år fra 2,4 % og fastrente for 5 år fra 2,7 %. Sparing Ønsker du stor fleksibilitet i forhold til å kunne ta dine sparepenger inn og ut, samt lav risiko er bank et godt valg. FP har en god rente på sparepenger, og tilbyr 2,5 % rente. Ønsker du høyere avkastning skal man være klar over at dette ofte er forbundet med høyere risiko. Midler som kan bindes over lengre tid kan gi deg god avkastning. Tekst: Eivind Olsen Hvordan ha en god økonomi nå, fremover og når man blir pensjonist? Vi skal i denne artikkelen gi noen råd på veien om hva som kan være fornuftig for å sikre seg et liv uten økonomiske bekymringer også når du trer inn i pensjonisten rekker. Jobb for å sette av 1-2 månedslønner, det er en grei buffer å ha. Som regel opplever de fleste i løpet av livet at det kommer uforutsette utgifter, og da kan oppsparte penger være nødvendig å ty til år I denne alderen er det mange som studerer og etablerer seg. Noen har også deltidsjobb i tillegg til studiene. Det er viktig å være klar over at alt du tjener gjennom livet vil være med på å utgjøre din pensjon i fremtiden. Hvis du jobber deltid, kan det være fornuftig å sjekke om du er med på en pensjonsordning. For å kunne komme seg inn på boligmarkedet er BSU noe som du bør vurdere. Dette er en meget gunstig spareordning, samtidig som den gir skattefradrag. Noen kjøper også sin første bolig i denne fasen. Har man partner er det viktig å tenke gjennom hva som skjer uforutsette hendelser som ulykker, samlivsbrudd eller hvis en av partene faller fra. Forsvarets boligtjeneste har samboerkontrakter og kan gi deg råd om økonomi. Det kan også være fornuftig med forsikring der man begunstiger hverandre år Mange har stiftet familie i denne alderen. Det er viktig at man sikrer familiens økonomi, også hvis en, eller begge blir ufør eller hvis en av partene dør. Barneforsikring er også blitt ganske vanlig. I denne alderen bør du betale ned på lån, men det kan også være fornuftig å begynne avsetning til pensjonsalderen. Det finnes en rekke muligheter for sparing. Avkastningen og risiko henger tett sammen. Går man for høy avkastning vil dette også være forbundet med høy risiko. Ikke sats mer penger på høy risiko enn det du har råd til å tape. Tar man ut ekstra permisjon uten lønn, vil dette påvirke din pensjon år Har du penger til overs kan det være fornuftig å betale ned på lån. Arver du eller har opparbeidet deg litt ekstra kroner kan det være fornuftig å sjekke hvor du får best avkastning på dine penger. Hvis du vurderer å bytte jobb, sjekk hvilke konsekvenser det har for din pensjon og eventuell tidlig pensjonsordning år Du har nå vært mange år i arbeidslivet. Skulle du velge å bytte jobb, er det viktig at du vet hvilke konsekvenser dette kan få for din pensjon og din mulighet 6 7

5 Mange eksperter, men er politikerne lydhøre? Det er mange forskjellige råd og ekspertgrupper som ser på forsvarsektoren, og fremtiden til det forsvar vi har i dag. Konklusjonen er klar fra alle hold, dagens forsvar lar seg ikke videreføre med de økonomiske rammene som foreligger i dag. NATO anbefaler at medlemslandene bruker 2% av nasjonenes bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Norge og mange andre NATO land var rundt dette målet, men det var før perestrojka glasnost slo inn over oss. Tekst: Knut Ringen Nå er det mye som tyder på at denne relativt fredelige og trygge tiden er over. Igjen ønsker forsvarsledelsen og mange politikere et robust invasjonsforsvar med rask responstid og utholdenhet. Dette betyr en styrkning i den operative enden av Forsvaret uten at støttelinjen bryter sammen. Denne utfordringen, er det som sagt, mange som forsøker å løse. Kutte fra toppen En av disse var konsulentfirmaet McKinsey & Company som Forsvarsdepartementet leide inn. McKinsey foreslår omfattende kutt innen stabs-, støtte-, og forvaltningsfunksjoner i hele forsvarssektoren. I alt skal dette utgjøre 1500 stillinger som skal brukes i den operative enden. Når forsvarssjefens fagmilitære råd kommer på til høsten vil også det inneholde omfattende effektiviserings og innsparingstiltak, men forsvarsjefen erkjenner nå at interneffektivisering og modernisering alene ikke er nok til å løse de fremtidige økonomiske utfordringer, nye friske midler må til. Og forsvarsjefen får støtte fra en uavhengig ekspertgruppe som nettopp la fram sin rapport til Forsvarsministeren som konkret foreslår en økning av forsvarsbudsjettet på 2 mrd. Kroner og at nye ubåter tilleggs finansieres på samme måte som kampflyene. Endringene har kommet, og vil fortsette Tanken bak å få eksterne til se på organisasjonen, er fornuftig. McKinsey er et stort, internasjonalt konsulentselskap som har virksomhet i hele verden, ekspertgruppen er sammensatt av kompetente mennesker, som har et godt grunnlag for å utarbeide rapporten Forsvarsministeren etterspør. I tillegg har vi et fagmilitært råd som også ser på utfordringer knyttet til Forsvarets fremtid. Da begynner vi å få mange kokker. Spørsmålet er vel også, hva sier de forskjellige rådene? Og, ikke minst, lytter man til rådene som utvalgene kommer med. Mye tyder nå på at det er nettopp det man gjør, og under Pefo`s 19. Kongress, var alle våre gjestetalere innom temaene. Budskapet var klart, Norge og Det norske forsvaret må belage seg på en ny normalsituasjon, og endringer har kommet, og vil komme i tiden fremover. Gjestetalere var: Forsvarsministeren, sjef Forsvarsstaben Generalløytnant Gustavson, YS-leder Jorunn Berland og personaldirektør i Forsvaret, Tom Simonsen. Pefo en viktig medspiller Både forsvarsministeren og Generalløytnant Gustavson, trakk frem Pefo som konstruktive og en viktig medspiller i arbeidet som nå legges ned. Generalløytnant Gustavson trakk spesielt frem rollen blant annet Pefo har i FMR. Dere er veldig viktige samarbeidspartnere i arbeidet vi legger ned før FRM legges frem 1. Oktober. Dette er tilbakemeldinger vi setter stor pris på, og vil videreføre i vårt videre samarbeid med både forsvarssjefen, FD og øvrige politikere. Foto: Mats Grimsæth 8 9

6 Russlands grensekommisær Oberst Vladimir Nikolajevitsj Bobrov under en erfaringsutveksling av norske og russiske grensevakter i Russland. Foto: Torbjørn Kjosvold UTDRAG FRA KONKLUSJONEN TIL EKSPERTUTVALGET, ET FELLES LØFT Et felles løft for å styrke forsvaret av Norge. Rapporten Et felles løft, har sett på hvordan man i fremtiden kan styrke forsvaret av Norge, og sammen med storsamfunnet og de allierte skape en ny normalsituasjon. Russland vil være den viktigste faktoren i norsk forsvarsplanlegging i overskuelig fremtid. Krisen i Ukraina viser at det er slutt på den dype freden i Europa. Russlands militære gjenoppbygging markerer at asymmetrien i det norsk-russiske maktforholdet blir tydeligere. Et nytt trussel- og risikobilde krever at det etableres en ny normalsituasjon. Dette er en oppgave for stor for Forsvaret og Norge. Ekspertgruppen foreslår derfor et felles løft med bidrag fra Forsvaret, det norske storsamfunnet og våre allierte. Forsvaret må bruke mer tid på operativ virksomhet. Et av forslagene for å styrke operativ evne er å redusere fra toppen. De øverste ledelsesnivåene i forsvarssektoren har vokst vesentlig raskere enn resten av organisasjonen. Norge er vesentlig mer topptungt enn andre nordiske land. Gradsinflasjonen har vært en kjent utfordring i flere år. Forsvaret har om lag 900 flere offiserer med høyere grad enn for 20 år siden, selv om den operative strukturen er mye mindre. Også her har Norge en vesentlig større andel høyere offiserer enn andre land. Det foreslås å redusere ledelse og staber, gjøre flere stillinger om til sivile og utnytte avgangsmekanismen i større grad, kan man styrke Forsvarets økonomi og operative evne. FMR vil komme med sin rapport i begynnelsen av oktober. Da vil det foreligge 3, grundige rapporter, som har sett på hvordan det norske forsvaret kan bli mer rustet for fremtidens utfordringer. Proaktiv, Entusiastisk, Fremtidsrettet og Offensiv Den 19. kongressen i Personellforbundets historie er vel gjennomført. Som observatør fikk jeg ett godt innblikk i, og forståelse av, hva som forventes av ny ledelse de kommende fire årene. Det var mange gode ordvekslinger knyttet til vårt Prinsipp- og handlingsprogram. Dette legger rammeverket for hvilke oppgaver som vi skal jobbe med de fire neste årene. Personellforbundets mangfold av medlemmer skal ivaretas på best mulig måte og vi skal jobbe for å bli enda flere. Det er dessverre en trend i norsk arbeidsliv at færre og færre organiserer seg. Det har Pefo også fått føle de siste årene. Rekruttering av nye medlemmer blir viktig i de kommende årene, her må vi alle hjelpe til å framsnakke Pefo slik at flere velger oss. Jeg er ydmyk og stolt over å ha blitt valgt til leder i Personellforbundet. Det hviler ett spesielt ansvar på mine skulder, det ansvaret er jeg klar til å ta. I løpet av de nærmeste årene skal forsvarssektoren gjennom ny omstillingsprosesser. Forsvarssjefen skal legge frem sine forslag til nye tiltak for fremtidsutvikling av Forsvaret, som skal føre til arbeid med en ny langtidsplan som skal avgjøre Forsvarets fremtidige struktur. Deler av Forsvarets logistikkorganisasjon skal opprettes som egen etat og det skal innføres en ny militær ordningen som vil få påvirkning for våre vevede medlemmer. Når det skjer store strukturelle endringer i en av etatene i forsvarssektoren vil dette også påvirke de andre. Vi har alle hørt fra talerstoler at vi som er ansatt i denne sektoren er den viktigste ressursen, uten de ansatte vil det bli dårlig med operativ evne. Vi i Personellforbundet skal være med på å utvikle forsvarssektoren til å bli enda bedre. Bidra slik at vi jobber frem kvalitative gode løsningene for oss som er ansatt i sektoren, slik at vi fortsatt er med på å sikre nasjonens suverenitet og de verdier vi er så glade i her i Norge. Vi tuller ikke med norsk suverenitet og da skal vi som jobber i denne sektoren også behandles deretter. Jeg vil i kommende periode jobbe med at vi skal fremstå som en Proaktiv organisasjon som spiller på lag med våre medlemmer, arbeidsgivere og politiske beslutningstakere. Vi skal være en Entusiastisk organisasjon. Med kunnskapsrike tillitsvalgte og ansatte, til det beste for deg som medlem. Vi skal fremstå som en Fremtidsrettet organisasjon, med gode relasjoner til våre samarbeidsparter. Vi skal være en Offensiv organisasjon som jobber for stimulerende arbeidsoppgaver, sikre arbeidsplasser forutsigbar lønnsutvikling og likelønn, med ett tankesett slik at vi blir den foretrukne organisasjonen i vår sektor. Sommerferien starter snart opp for de fleste av oss. Vi som har barn i skolealder opplever at barna gleder seg veldig til å ha fri fra skolen, læreren og få oppleve noe annet. Slik er det vel med oss voksne også. Om du legger turen til varmere strøk, går lange eller korte turer i fjellet, sitter i vannkanten med en fiskestang, hva vet jeg. Bruk sommerferien godt, ta vare på deg selv og de du er glade i. God sommer! Leder: Johan Hovde Telefon: mail: Leder L 10 11

7 VETERANER Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av Forsvarets virksomhet. I dag utgjør våre veteraner fra internasjonale operasjoner ryggraden i det norske Forsvaret. Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret - de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge. (tekst hentet fra Forsvaret.no) Foto: Stephen Olsen/Hæren/Forsvarets mediesenter 12 13

8 Sofian Fouad mottok 8. Mai innsatsmedalje for sin innsats i Afghanistan Foto: Aleksander Fremstad Historien bak - Et intervju med Sofian Fouad Fredag 8. Mai, frigjøringsdagen og veterandagen, 3 soldater som var en del av Task Unit 4.2 i Provincial Reconstrukction team 15, står rakrygget på festningsplassen. De venter på å få sin medalje, for sin innsats i Afghanistan september En av dem er grenader Sofian Fouad. På Forsvaret sin nettside står det at Sofian mottar medalje for sin personlige egenskaper, og profesjonalitet. Portrett P 14 Tekst: Solveig S-K Jakobsen Sofian startet sin karriere i Forsvaret allerede i 2004/05, da han avla førstegangstjenesten Korpfjell grensestasjon, på GSV. Videre var han en periode i Telemarksbataljonen og deretter på Rena. Både før- og etter hendelsen, som førte til medalje i 2010, deltok han i internasjonale operasjoner. Oppholdet i Afghanistan 2010, var Sofians andre. Situasjonen i Afghanistan hadde i løpet av de årene forverret seg betraktelig, og det var nå veldig spent. Et valg var nært forestående, noe som førte til en ytterlige tilspisning. En del av en større operasjon Sofian var en del av en større operasjon, Task Unit 4.2 i Provincial Reconstrukction team 15, som skulle hindre opprørerne i å sabotere valget. Dette skulle føre til at år med trening skulle bli satt på prøve. Sofian er tilbake på jobb etter medaljeutdelingen, men jeg har fått litt tid for å høre mer om hendelsen som førte til medaljen. Jeg gratulerer så mye med medaljen, og kjenner en dyp respekt for mannen som for noen dager tidligere mottok en innsatsmedalje fra Forsvarssjefen. Hendelsen bak medaljen Jeg starter med å spørre om bakgrunnen hans, men merker at jeg raskt beveger med inn på å spørre om selve hendelsen. En blanding av nysgjerrighet og fascinasjon fører meg nok rask til kjernen. - Hva skjedde den ettermiddagen i Afghanistan, september 2010? Sofian begynner å fortelle: Som skarpskytter på en TLK, var jeg og makkeren min, Torbjørn Ekle, ute med resten av teamet. Vi var 7-8 kjøretøy. Vi kjørte forbi noen forlatte landsbyer, og vi hadde fått en indikasjon på at fienden ikke var langt unna. Det var litt spredning i feltet, Torbjørn og jeg dro for å sjekke ut en blindsone, mens de andre slo leir for natten. I det vi kom til en utsiktstopp, så vi at en 6-8 mann hadde lagt seg i stilling. Plutselig fyrte de ild. Jeg hører det i det jeg sier det, at det blir dumt, men spør altså: -Hva gjorde dere da? - Da var det ingenting annet å gjøre enn å åpne ild. - Dere var to, og de var 8? - Ja, og etter hvert kom det flere. Vi var heldigvis noen høydedrag lengre opp. Vi brukte kjapt opp all ammunisjon på kropp, og måtte løpe for å hente mer, som vi hadde liggende i kjøretøyet. - Fikk dere kontakt med de andre på teamet? - Ja, de hørte at det ble åpnet ild på sambandet. Problemet var at det var vanskelig å ta seg frem med IVECO kjøretøy, og nærmeste flystøtte var 45 minutter unna. Etter hvert fikk Torbjørn hentet MGen,. Og da begynte fienden å omstrukturere seg. Etter ca 30 minutter trakk de seg tilbake. - Hvordan var det da dere forsto at dette var over, spør jeg? 15

9 Forsvarsministeren leser opp bakgrunnen for innsatsmedaljen. t.v. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Solveig S-K Jakobsen Sofian Fouad og makker Torbjørn Ekle under tjeneste i Afghanistan. Foto: privat Bildet tatt fra trening på Rena før avreise. I tjeneste for Norge På nettsiden, kan man lese historier fra veteraner. En av historiene vi kan lese er av Kim Roger Andersen, vår ATV i KE. 8. Mai, var han blant en av de som var invitert av Forsvarsdepartementet til lunsj i fanehallen. - Da fienden etter hvert trakk seg tilbake, dro vi tilbake til der resten av teamet hadde slått leir. Da var vi fulle av adrenalin, og det gikk ikke opp for meg hva som nettopp hadde skjedd. På en måte virket det som alt hadde vært over på et blunk, på en annen virket det som uendelig lang tid. - Rakk du å bli redd? Jeg kjenner en takknemlighet for at det mest dramatiske i min hverdag om dagen er at 4-åringen biter 6-åringen, mye drama der og da, men ikke mer enn jeg kan håndtere. Fikk bruk for år med trening - Dette er jo noe vi har trent på i årevis, terpet og terpet. Torbjørn og jeg har jobbet i team lenge, og vi gjorde bare jobben vår. Det ga en veldig god følelse å mestre det vi har trent på så lenge. Jeg husker at etter hendelsen, ga sjefen meg en klapp på skulderen før jeg måtte grave en skyttergrav før nattevakten. - Jøss, hører jeg meg selv si. Hvordan bearbeider man dette i etterkant? - Vi trener jo veldig mye på dette, og vi har gode briefer i etterkant. Der får vi pratet ut om det vi tenker på. For min del har dette gått veldig bra. Familien min er dog litt engstelig. Men, de er stolt av meg, og skjønner at noen må gjøre denne jobben og. Jeg poengterer at han har jo vist at dette er en jobb han har vist at han mestrer. - Jeg forsto at dette var halvveis i ditt utenlandsopphold, preget det deg resten av turen? Han forteller at han var både ute før- og etter denne hendelsen, og ser det på ingen måte usannsynlig at han vil dra ut igjen. Sofia, oppkalt etter Sofian Hvordan har det gått med makkeren din? - Jo, denne hendelsen var så spesiell for han, at han kalte opp datteren sin etter meg, Sofia. Vi skulle jo bare sjekke en blindsone før vi la oss til for natten, plutselig ser vi 6-8 mann som har lagt seg i posisjon, så smalt det. Da var det bare å begynne å forsvare seg, det er klart det er en hendelse man har med seg videre. Ikke skremt Men det skremte ikke deg fra å dra ut igjen? - Nei, noen må gjøre denne jobben, og jeg liker det. Vi gratulerer igjen Sofian, som nå var tilbake på Rena for å fortsette sin trening og terping, og ønsker han lykke til på eventuelle andre oppdrag. Under utdelingen av medaljen, som kun deles ut til et fåtall, sa Forsvarsministeren i sin overrekkelse at Fouad ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje på bakgrunn av sine personlige egenskaper, profesjonalitet og mot, som gjorde at avdelingen klarte å hindre et angrep og komme på offensiven i en situasjon som var svært ugunstig. Teksten er hentet fra nettstedet I tjeneste for Norge. Publisert med samtykke fra Kim Roger Andersen Tjenestegjorde i PRT 17 og 18 Meymaneh. Som Kokk Grenader/Korp. Periode: 18 Mai Juni 2012 Jeg var så heldig å begynte min tjeneste for forsvaret i 2008 som militær lærling. Deretter fikk jeg tilbud om vider engasjement i forsvaret og gjør dette per i dag også. Oppsetting i CSS - Combat Service Support, Rena før avreise til Afghanistan. Perioden i utlandet var utrolig spennende, mye jobb og liten tid til å tenke på hva som skjer hjemme i Norge. Det er utrolig vanskelig å sette ord på hva man egentlig har vært med på, men skal prøve. Jeg er utdanna Kokk og det er stillingen min i den Norske leieren i Meymaneh. Arbeidsdagene variere veldig, du kan tenke deg selv, folk skal ha Frokost, Lunsj, Middag, og kvelds, i tillegg så kommer patruljer inn fra oppdrag å da stelte vi til mat om det var natt, det spilte ingen rolle. Omtrent hver uke ankom det 10 trailere med mat som skulle plasseres i kjøl og konteinere. Det er noen timers jobb og få det på plass, i tillegg så hadde vi ansvaret for at leieren fikk tilført flaskevann utenfor forskjellige poster. I campen er det 10 kokker, 1 kjøkkensjef og 1 proviantforvalter fordelt på 2 skift som da deler dagen. Samtidig i periodene så var jeg heldig utvalgt som Barsjef / messe ansvarlig for Eagles nest. Beste plassen, der folk virkelig var sosial og tok tid til en prat etter lengere oppdra, eller generelt ville bare slappe av. Kim Roger Andersen klar for lunsj i Fanehallen. Foto: Solveig S-K Jakobsen 16 17

10 «2. VERDENSKRIG HAR BLITT ET CASE FOR Å FORSTÅ NÅTIDEN» 62 dager kampene i Norge April åpnet Forsvarsmuseet ved Akershus festning, utstillingen 62 dager kampene i Norge Den viser kampene som pågikk i Norge fra invasjonen til kapitulasjonen. Forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, åpnet utstillingen. Mats Berg, Museeumslektor Forsvarsmuseet. og mer tilfeldig motstand fra uorganiserte grupper. Det kunne være, synge en sang da de så tyske soldater, rope ut meninger og lignende. Det viser nye forskrifter, som pressen kom med. Dette kom veldig fort, og ble strenger etter hvert som naziregimet kom med sine forskrifter. I dag ser vi mange bilder, og hører historier om Syriske flykninger, gjennom denne utstillingen kan man også se at vi under 2. Verdenskrig hadde flykninger i eget land. I Nord-Troms og Finnmark måtte mange flykte sørover. Noen måtte flykte enda lengre, til Sverige, Danmark og Storbritannia. Gjennom denne historien kan det være enklere å forstå dagens situasjon. Ansatte og folk flest Denne utstillingen er ikke bare for skoleklasser. Vi har også en del forsvarsansatte som kommer innom. Det synes jeg er veldig spennende. Også der kan historien gi en bedre forståelse av dagens situasjon. Som igjen forsvarsansatte kan dra nytte av i sin jobb. Sist, men ikke minst er folk flest en viktig målgruppe. Både med tanke på historien, men også for spesielt interesserte. Vi har nemlig utstilt kanoner, håndvåpen både brukt av norske og tyske soldater. Mads er engasjert. Jeg får virkelig testet ut touch kunnskapene mine. Her er det bare å henge med. I tillegg har han vekket min nysgjerrighet i så stor grad at neste familieutflukt vil gå til Forsvarsmuseet. Tekst: Solveig S-K Jakobsen 75 år siden angrepet på Norge 9. April, og 70 år siden freden, blir i Forsvarets museer markert med en ny utstilling, 62 dager kampen om Norge 1940, som forsvarsministeren åpnet. Temaene favner om det tyske angrepet og kampene som fulgte, gjennom Norge. Forsvarsministeren åpner krigsutstillingen, 62. Dager- kampene i Norge besøkende hvert år Mads Berg, museums lektor og prosjektleder for utstillingen, tok seg tid til å fortelle litt om bakgrunnen og formålet med utstillingen. - I løpet av et år har vi tusen besøkende innom, om lag av disse er skoleelever. Vi ser det som en veldig viktig oppgave å videreformidle historien. «Feltkorpset»? Aldri hørt om det før Når vi får skoleelever kommer til oss, har vi et ønske om å gi dem et spennende møte med museet, en positiv opplevelse som gir mersmak. I tillegg ønsker vi å få frem at historie er spennende, at historien kan gi oss større forståelse av dagens situasjon. Det er en stor oppgave å formidle, historien er lang. 2. verdenskrig hjelper oss å forstå dagens situasjon 2. verdenskrig har nå blitt et case, både for å forstå resten av verden,, knyttet opp til dagens situasjon, og for å markere at det er 75 år siden angrepet og 70 år siden freden. Denne utstillingen viser hvor mye som faktisk skjedde i løpet av de første 62 dagene fra innovasjonen. Alt vi forbinder med naziregimet skjedde da. Alt dette vises i bilder. Vi ser brente broer, brente byer 18 19

11 er Druckmaschinen M AG Y X CM Z CYCMYMY CMY CMY CMYB CMYC B M C Y M X Y Z X 0 Z B 20 B 40C 20 B 80C 40B C 80C B M C Y M X Y Z XCMY ZCMY CMY C CMY BM C B M C Y M X Y Z XCMY ZC 20 0C 40 C 80 B C B M C Y M X Y Z X Z B B C B M C Y M X Y Z X 0 Z CMY M 20 M 40B M 80C B M C Y M X Y Z X Z Y BX C B M C Y M X Y Z XCMY ZM 20 0M 40Y 20 M 80Y 40B Y 80C B M C Y M X Y Z X CZ CMY CMYM CMYB CMYC B M C Y M X Y Z X 0 Z Y 20CMY 40X 20 Y 80X 40B X 80C B M C Y M X Y Z XCMY ZCMYCM CMYCYCMY MY B CMYC B M C Y M X Y Z X Z X 20 0 X 40Z 20X 80Z 40 B Z 80 C B M C Y M X Y Z X YZ CMY CMY X CMYB CMYC M Prinect Y Micro 6i Forma C M Y Z Y X C M Forsvarets stabsmusikk er med sine 39 faste ansatte musikere, Norges største blåseorkester (foto: Solveig Jakobsen) Gutta på skauen mobiliseres Hauffs bokhandel Oslo.holder lukket på grunn av glede Stor glede da Kronprins Olav returnerte til Norge etter krigen A :. A103214_Pefomag_2_15.:. A_FB 004.:. 6/22/ :43:58 AM.:.Back.:. 21x26_48+4s_90x64.:. Black Cyan Magenta Yellow 8. mai i år var det 70 år siden freden 1945 Oslo-Pressen 8. Mai Mai 2015, 70 år siden freden og frigjøringsdagen 1945, også veterandagen. Joachim Rønneberg mottar Forsvarets Heiderskross (Foto: Aleksander Fremstad Askim/Forsvaret) en enda viktigere aktør i arbeidet for videreutvikling av Pefo. Vi skal oppsøke og være med på å påvirke våre arbeidsgiver i en retning som gir våre medlemmer et forutsigbart arbeidsliv. Jeg vil jobbe aktivt for at Personellforbundet skal fremstå som profesjonelle i alle ledd. Jeg ønsker at vi som er medlemmer skal få en best mulig hverdag, og et forutsigbart yrkesliv. Vi som har vårt daglige virke i forsvarssektoren skal være stolte av at vi jobber her. Jeg ønsker vi skal bli den arbeidstakerorganisasjonen som alle vil være en del av, medlemmene er våre viktigste ambassadører. Vi skal bli førstevalget. Vi skal kunne gå på jobben å vite at det jeg bidrar med er viktig for andre i samfunnet. Dette vil jeg bidra til. Nå har det gått en uke siden du ble valgt til forbundsleder i Pefo, hvordan har uken vært? For det første er det en stor ære å bli valgt til leder av Pefo, takk for tilliten. Den siste uken har vært preget av glede og mange gratulasjoner og lykkeønskninger, det er selvfølgelig alltid hyggelig. Jeg har sånn smått begynt å sette meg inn i hva som skjer i nær fremtid for meg som leder. Dere ansatte i Pefo Kong Haakon returnerte fra England har vært flinke til å sende meg mailer og oppdateringer på hva som ligger i foran oss. I tillegg har jeg fått en del invitasjoner fra lokal avdelinger som ønsker besøk av meg som ny leder, det er også veldig hyggelig. Jeg var så heldig at jeg fikk delta på medbestemmelse og samarbeidsseminaret i regi av Forsvarsstaben/Personellavdelingen. Dette gav meg en veldig fin start. Her fikk jeg innblikk i hva som rører seg ute blant DIFene i Forsvaret og hvordan samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonen er. Samtidig har jeg en jobb som nestkommanderende i Kampvognprosjektet som krever sitt. Jeg kan ikke slippe alt Drilloppvisning fra Garden (foto: Solveig Jakobsen) jeg holder i her, før en liten overlapping. Samtidig har jeg mange medarbeider som skal få sine tjenesteuttaler og attester før jeg slutter. Så ja, den siste uken har vært litt mer hektisk, enn en «vanlig» uke. Nå går det raskt mot ferie, men først GRATULERER MASSE JOHAN. HUSK- ER GODT DA DU BEGYNTE I FAG- FORENINGA PÅ BARDUFOSS...OG NÅ SITTER DU PÅ TOPPEN...LYKKE TIL En blid og klar nyvalgt forbundsleder, på besøk hos sekretariatet. Foto: Solveig S-K Jakobsen skal vi samle nyvalgt forbundsstyre for å bli litt bedre kjent, det gleder jeg meg til. Avslutningsvis vil jeg si at jeg ser frem til å jobbe med dere alle. Nysgjerrig som jeg er av natur, vil jeg gjerne se hvem vår nyvalgte forbundsleder er, en titt på facebooksiden hans viser at mange har fulgt med på denne reisen. Det har vært stor aktivitet den siste uken. Mange gratulasjoner og hilsener, her er noen av de. Gratulerer masse Johan. Husker godt da du begynte i fagforeninga på Bardufoss... og nå sitter du på toppen...lykke til Gratulerer Johan. Du vil bli savnet! En flink fyr i et viktig verv. Gratulerer Johan. Rett mann på rett plass - gratulerer så mye Johan! Gratulerer, Johan Hovde ser frem til samarbeid. En kjempefin utfordring Grattis! Vi ser frem til å bli bedre kjent med vår nyvalgte forbundsleder A A103214_Pefomag_2_15 - A_FB Back - 21x26_48+4s_90x64 - Black Cyan Magenta Yellow

12 er Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z Z B B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z Y X B C M Y Y X C M Y X er Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z Z B B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z Y X B C M Y C M SOLEN TITTET FRAM OG DET VAR ENDA FLERE ENN NORMALT SOM HADDE FUNNET VEIEN OPP BAKKEN TIL STEDET DER 42 NORDMENN BLE SKUTT I FEBRUAR mai ved retterstedet Som vanlig var det en verdig seanse også ved retterstedet på Akershus Festning 8. mai. Solen tittet fram og det var enda flere enn normalt som hadde funnet veien opp bakken til stedet der 42 nordmenn ble skutt i februar Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret Tekst: Inger Løwen Stedet ligger flott til aller øverst på festningen, og minnesteinen er reist akkurat der motstandsmennene sto da de ble skutt. Helt fram til årtusenskiftet sto de gamle trærne med kulehull i skråningen bak før de måtte tas ned av sikkerhetsgrunner før de falt av seg selv. Minnemarkeringen like viktig 70 år etter Veteranene fra 2. verdenskrig har hatt minnemarkering her i alle år siden monumentet over de falne ble reist for mer enn 40 år siden. Det ligger i sakens natur at det ikke er så mange igjen av dem lenger da vi i år feiret at det var 70 år siden krigen var slutt. De som er friske og mobile stiller fremdeles opp hvert eneste år, og alle er enige om at det er flott med en felles veterandag for alle Forsvarets veteraner. Tale fra Anniken Huitfeldt Både Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen og kommandant på Akershus festning, Ob Hynaas, gikk i prosesjon fram til minnesteinen sammen med stortingsrepresentant, Anniken Huitfeldt som holdt dagens tale. I talen snakket hun om de 42 som ble skutt. De ble henrettet som hevn etter at sjef for statspolitiet Karl Martinsen ble likvidert av motstandsfolk 8. februar Huitfeldt trakk spesielt fram en, Asle Helleland Grepp som var bare 25 år. Han var eneste gjenlevende barn av sine foreldre og Huitfeldt hadde av familien fått lov til å sitere fra brevet han skrev til sine foreldre dagen før han ble skutt. Han avsluttet brevet med at han ikke var redd, han var ikke den første som døde for Norges frihet og at det ikke var forgjeves. «8. mai er en minnedag for de falne og en dag for å hedre alle som har tjenestegjort for Norge. Vi må aldri glemme å takke» sa Anniken Huitfeldt før hun la ned en krqns på vegne av Stortinget. Viktige minutter til ettertanke Hele seansen var svært høytidelig, som den er hvert år. Når man står der sammen med veteraner som har opplevd krig på kroppen, det være seg 2. verdenskrig eller deltagelse i internasjonale operasjoner blir man grepet. Det er noen minutter til ettertanke og takknemlighet over det mange har ofret for vår frihet. Retterstedet på Akershus festning ble brukt til henrettelsene av 42 nordmenn under andre verdenskrig. Det er satt opp et minnesmerke og en navneplate på stedet, som ligger rett ved Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning. Henrettelsene fant sted ved tre tilfeller i De første var gisler som ble henrettet 9. februar etter likvideringen av politigeneral Karl Marthinsen. Tjue mennesker måtte bøte med livet denne dagen. Neste dag ble åtte til henrettet. Til sist ble fjorten personer henrettet den 17. mars. Alle henrettelser ble utført ved skyting

13 er Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z Z B B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z Y X B C M Prinect Y Micro 6i Forma Y Z Y X C M AM.:.Back.:. 21x26_48+4s_90x64.:. Black Cyan Magenta Yellow M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z Y X B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY C M FOR AT VI SKAL KOMME OSS VIDERE MÅ VI TENKE OSS OPP, IKKE NED K Kronikk To dager med tid FFIs for ettertanke forskningsplan blir til i nært samarbeid med situasjonen de har havnet i oppdragsgivere de har havnet i. Pefo inviterte renholderne til et kurs for å sette ord på Vi inviterte renholderne våre til et todagers kurs, hvor hovedmålet var at de skulle få ro og refleksjon rundt situasjonen Ved Tekst: FFI Grethe gjør Holmvi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral rådgiver for forsvarssektorens politiske og Personellforbundet militære ledelse. beklager På denne situasjonen måten bidrar beslutning vi til forsvaret som kom av svært Norge, overaskende våre interesser til og små verdier. samtale grupper hvor deltakerne som er oppstått for våre medlem- mer innen renhold. Vi vet at dette har på alle og ingen forbund var orientert. Samtlige renholdere ble invitert til et informasjonsmøte fikk anledning til å prate og motivere hverandre. I plenum delte de villig av de Tekst: Anne-Lise Hammer, FFI vært en utfordring for mange, og vi ville FFIs derfor forskningsplan svært gjerne gi 2015 våre medlemmer 2018 er tatt fram en mulighet i nært samarbeid til ro og refleksjon med Forsvaret rundt den og andre situasjon viktige de har oppdragsgivere. havnet i. Samtidig Planen som svarer vi ønsket på å hvordan motivere vi deltakerne vil bidra til til å å løse disse hvilke utfordringene nye muligheter på det en finnes. kosteffektiv Alle måte renholdere, neste som årene. er medlemmer i Pefo ble invitert. Kurset ble avholdt på Mastemyr hotell, og Kolbotn. kompetanse Her hadde vi fått Kunnskap Utviklingen med oss Torunn av et Ødegaard, moderne forsvar som stiller en store dyktig krav Coach til kunnskap og som vi har og benyttet kompetanse. ved I flere 2013 kurs lanserte tidligere. forsvarsministeren en ny forsknings- og utviklingsstrategi (FoU-strategi) Et informasjonsmøte forsvarssektoren. snudde Sektorens opp ned FoU-strategi på alt påpeker, sammen med kompetansemeldingen, Det har nå snart gått viktige et halvt utfordringer år siden for forsvarssektoren renholderne fikk og beskjed angir hovedprioriteringetementet innenfor hadde ti tematiske besluttet områder. at Forsvars- om at Deparbygg Det nære skulle samarbeidet konkurranseutsetter med Forsvaret alle og innen andre denne oppdragsgivere faggruppen. gir Det FFI var unik en som foregikk over vide- innsikt ovisning. i brukernes «Å få vite at behov. vi ikke Med lenger denne beholde innsikten jobben og vår vår via solide en videoskjerm kunnskap får innen kom som forsvarsforskning et sjokk på oss», internasjonalt sa de tilstedeværende nasjonalt, deltakerne. er vi hovedleverandør av og forskningsbasert kunnskap til forsvarssektoren. Mange faser man går gjennom På kurset var det satt av tid så alle skulle få snakke om situasjonen, de ufrivillig Samarbeid FFI var kommet må derfor i. Det ha evnen var mye til å fortvilelse, beholde og sinne, utvikle frustrasjon viktig kunnskap og benektelse og kompetanse deltakerne. som vil Andre komme var til derimot nytte på kommet lang blant sikt. lengre For i prosessen å supplere og kompetansen hadde så smått til våre begynt egne å akseptere medarbeidere, situasjonen, søker faktisk vi å arbeide tenke litt sammen fremover. med de beste miljøene Det med ble de også beste snakket ideene mye nasjonalt om hvilke og internasjonalt tanker de hadde fra for oppstartbedrifter fremtiden. Det å se til universiteter muligheter og i verdensklasse, virkelig gjøre drømmer, forsvarsindustrien og hva kan den og enkelte andre lands selv gjøre myndighetsorganisasjoner. komme videre? Det var satt av god tid for å resultatene som de var kommet frem til. Det - På ble den god måten stemning kan og vi levere da en effekt av deltakerne for kom pengene med følgende basert uttalelse: på best mulig «For og verdi kunnskap, at vi skal komme ferdighet videre og må teknologi. vi tenke oss En hovedutfordring opp og ikke ned» for fikk FFI hun framover applaus. blir å sikre Noen av god deltakerne og riktig kunne balanse ved mellom kursets kort-, slutt bekrefte mellomlang- at de hadde og langsiktig tatt en avgjørelse på hva langsiktig de ville aktivitet gjøre fremover, vil være FoU. Tilstrekkelig helt mens avgjørende andre fremdeles for om var FFI i en skal prosess. klare å Vi løse håper sine at vedtektsfestede dette kurset har oppgaver klart å med åpne god noen nok dører kvalitet og gitt i tiden som enkelte kommer, verktøy, understreker som kan administrerende ta med seg videre di-rektør den situasjonen John-Mikal de Størdal. har kommet i. et - Pefo Hva vil blir jobbe viktigst aktivt framover? for de rettigheter og - muligheter Vi følger med som på måtte utviklingen finnes for spesielt å sikre den tanke enkelte på framvoksende arbeidstaker. Vi teknologis- håper at med ke det gjennombrudd kan bli ryddig som prosess kan gjøre videre en betydelig ønsker forskjell. alle renholdere Spesielt lykke gir den til videre. rivende og utviklingen innen informasjonsteknologien opphav til grunnleggende endringer Det har vært en tøff periode for mange, etter at renholderne mottok beskjed om at forsvarsbygg skulle konkurranseutstte alle i denne gruppen. Noen ser lyst på fremtiden, andre er mer usikker på hva fremtiden bringer. 25

14 M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z Y X B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY C M Y Z Prinect Micro 6i Forma KURS Takk for meg A :. A103214_Pefomag_2_15.:. A_FB 004.:. 6/22/ :43:56 AM.:.Front.:. 21x26_48+4s_90x64.:. Black Cyan Magenta Yellow 15 potensielle tillitsvalgte Tradisjonen tro ble siste del av kurset Medvirkning og medbestemmelse avholdt på Tårnvik Rorbusenter, på Kjerringøy. Det var i år som tidligere år mange spente og forventningsfulle deltakere som stilte opp på Bodø flyplass med kofferter fylt med klær tilpasset alle værforhold. Tekst: Grethe Holm 26 Været viste seg dessverre ikke fra sin beste side i år, men til gjengjeld fikk deltakerne oppleve hvor fort været kan skifte der nord. Der var det sol, regn, hagel og mye vind, men de «stod han av». På dagen fikk deltakerne sitt faglige påfyll. De var engasjerte og bidro til at vi fikk en fin dialog. Dette kurset er beregnet på alle medlemmer, for få bli litt bedre kjent med Pefo som organisasjon. Mange ulike temaer blir tatt opp, det var flere gruppeoppgaver og alle fikk prøvd ut sine evner fra talerstolen. Jeg må si at jeg var mektig imponert. Det ble som tidligere år også tid til en tur inn til Handelsstedet. Om kveldene var det matkonkurranse, strikkekonkurranse og mange andre artige oppgaver som skulle løses. Festkomiteen arrangerte også pakkeleken og det ble en god stemning rundt bordet. Ja, det ble nok kanskje litt for mye å gjøre for enkelte. Været til tross fant også de fleste frem badetøyet og hoppet i stampen, noen var til og med så tøffe at de tok en dukkert i sjøen. En tur ut i båten for å fange fisk var også en populær aktivitet. Jeg må nok en gang berømme det fantastisk gjestfrie vertskapet på Tårnvik som år etter år stiller opp med god mat og bidrar til at deltakerne skal få en fin opplevelse. Var du en av de som ikke fikk vært med i år må du følge med på kursutlysningene til neste år. VINNEROPPSKRIFTEN: 4 porsjoner Ingredienser 400 g strimlet svinekjøtt 2 dl kokosmelk (gjerne lett) 2 ts karripulver ½ gul løk ¼ finhakket chili ½ fedd finhakket hvitløk ½ grønn paprika ½ boks vannkastanjer 1 gulrot salt pepper 2 psj boil in bag fullkornsris ½ mango kuttes opp i biter 2 psj boil in bag fullkornsris ½ mango kuttes opp i biter Etter åtte år som tillitsvalgt på heltid går jeg nå tilbake til Forsvaret. Det har vært noen flotte og spennende år. Først fire år som omstillingstillitsvalg (OMTV), med store og krevende omstillingsprosesser, som 2-bravo omstillingen hvor Forsvaret skulle gå fra 72 driftsenheter (DIF) til 21. Flere nye DIFer kom til, og lokasjonsdiskusjonen ble krevende. Heldigvis fikk vi innplassert de fleste på en god måte. Fra 2011 tok jeg over ledervervet i Personellforbundet, dette har vært en utrolig givende reise, hvor jeg har blitt kjent med mange av våre medlemmer og ikke minst alle våre dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Jeg er utrolig imponert over at så mange tar på seg verv ved siden av sitt daglige arbeid. Disse hverdagsheltene fortjener all mulig honnør. Jeg ønsker nyvalgt forbundsleder Johan Hovde og nestleder Eivind Olsen lykke til i jobben. Dere overtar et flott forbund som har alle mulige forutsetninger for og lykkes fremover. Forsvarsektoren vil gjennomgå store endringer og omstillinger i tiden fremover. Det er mye fokus på Forsvarets operativ evne som selvfølgelig er viktig. Men det blir vår felles oppgave og forklare at ting henger sammen. Det operative er ikke operativt veldig lenge om ikke støtte funksjonene er tilstede og fungere godt. Det blir også en viktig oppgave å sørge for at de politiske ambisjonene, om å bruke sivile der det ikke er krav til fagmilitær kompetanse, blir gjennomført i Forsvart. Jeg er overbevist om at nyvalgt ledelse vil håndtere disse utfordringene og oppgavene på en god måte. Takk for meg og lykke til videre. Hilsen Knut 27 A A103214_Pefomag_2_15 - A_FB Front - 21x26_48+4s_90x64 - Black Cyan Magenta Yellow

15 M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z Y X B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 Z 20 Z 40 Z 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY C M Y Z Y X Prinect Micro 6i Forma AM.:.Back.:. 21x26_48+4s_90x64.:. Black Cyan Magenta Yellow er Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z Z B B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z Y X B C M Y C M FOR AT VI SKAL KOMME OSS VIDERE MÅ VI TENKE OSS OPP, IKKE NED K Kronikk To dager med tid for FFIs ettertanke forskningsplan blir til i nært samarbeid med situasjonen de har havnet i de oppdragsgivere har havnet i. Pefo inviterte renholderne til et kurs for å sette ord på Vi inviterte renholderne våre til et todagers kurs, hvor hovedmålet var at de skulle få ro og refleksjon rundt situasjonen og muligheter på mange områder i samfunnet. Denne utviklingen gir også store muligheter og utfordringer for forsvarssektoren. For eksempel er planlagte arbeider innen autonome systemer og romteknologi gjort mulig av denne utviklingen, svarer Størdal. Materiellanskaffelser Forskningsplanen er basert på forventet tilgang på oppgaver og behov hos våre oppdragsgivere og legger til grunn en stabil utvikling av FFIs totale virksomhet de nærmeste årene. Arbeider inn mot alle faser av de store materiellanskaffelsene til Forsvaret har vært, og vil fortsatt være, svært viktige for fortsatt å kunne bidra til kosteffektive løsninger. I første del av perioden vil instituttets støtte til arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren og Forsvarssjefens fagmilitære råd kreve omfattende innsats. Les mer om forskningsplanen på ffi.no Det nære samarbeidet med Forsvaret og andre oppdragsgivere gir FFI unik innsikt i brukernes behov, sier administrerende direktør John-Mikal Størdal. Foto: Christian Tandberg, FFI. Kronikk K Tekst: Ved FFI Grethe gjør Holmvi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral rådgiver for forsvarssektorens politiske Personellforbundet og militære ledelse. beklager På denne situasjonen måten bidrar beslutning vi til forsvaret som kom av svært Norge, overaskende våre interesser til og små verdier. samtale grupper hvor deltakermer som er oppstått for våre medlem- på alle og ingen forbund var orientert. ne fikk anledning til å prate og motivere innen renhold. Vi vet at dette har Samtlige renholdere ble invitert til et informasjonsmøte hverandre. I plenum delte de villig av de Tekst: Anne-Lise Hammer, FFI vært en utfordring for mange, og vi ville som foregikk over vide- resultatene som de var kommet frem til. derfor FFIs forskningsplan svært gjerne gi 2015 våre medlemmer 2018 er tatt en fram mulighet i nært samarbeid til ro og refleksjon med Forsvaret rundt den og situasjon andre viktige de har oppdragsgivere. havnet i. Samtidig Planen som vi svarer ønsket på å hvordan motivere vi deltakerne vil bidra til til å å løse hvilke disse utfordringene nye muligheter på det en finnes. kosteffektiv Alle renholdere, måte neste som årene. er medlemmer i Pefo ble invitert. Kurset ble avholdt på Mastemyr Kunnskap hotell, og Kolbotn. kompetanse Her hadde vi fått med Utviklingen oss Torunn av et Ødegaard, moderne forsvar som stiller en dyktig store krav Coach til kunnskap og som vi har og benyttet kompetanse. ved flere I 2013 kurs lanserte tidligere. forsvarsministeren en ny forsknings- og utviklingsstrategi (FoU-strategi) informasjonsmøte forsvarssektoren. snudde Sektorens opp ned Et på FoU-strategi alt påpeker, sammen med kompetansemeldingen, har nå snart gått viktige et halvt utfordringer år siden for Det renholderne forsvarssektoren fikk og beskjed angir hovedprioriteringer innenfor hadde ti tematiske besluttet områder. at Forsvars- om at Departementebygg Det nære skulle samarbeidet konkurranseutsetter med Forsvaret alle innen og andre denne oppdragsgivere faggruppen. gir Det FFI var unik en ovisning. innsikt i brukernes «Å få vite at behov. vi ikke Med lenger denne innsikten jobben og vår vår via solide en videoskjerm kunnskap får beholde kom innen som forsvarsforskning et sjokk på oss», internasjonalt sa de tilstedeværende og nasjonalt, deltakerne. er vi hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap til forsvarssektoren. Mange faser man går gjennom På kurset var det satt av tid så alle skulle Samarbeid få snakke om situasjonen, de ufrivillig var FFI kommet må derfor i. Det ha evnen var mye til å fortvilelse, beholde sinne, og utvikle frustrasjon viktig kunnskap og benektelse og kompetanse som vil Andre komme var til derimot nytte på kommet lang blant deltakerne. lengre sikt. For i prosessen å supplere og kompetansen hadde så smått til begynt våre egne å akseptere medarbeidere, situasjonen, søker faktisk vi å tenke arbeide litt sammen fremover. med de beste miljøene Det med ble de også beste snakket ideene mye nasjonalt om hvilke og tanker internasjonalt de hadde fra for oppstartbedrifter fremtiden. Det å se til muligheter universiteter og i verdensklasse, virkelig gjøre drømmer, forsvarsindustrien hva kan den og enkelte andre lands selv gjøre myndig- for å og komme hetsorganisasjoner. videre? Det var satt av god tid Det - På ble den god måten stemning kan og vi levere da en effekt av deltakerne verdi for kom pengene med følgende basert uttalelse: på best mulig «For og at kunnskap, vi skal komme ferdighet videre og må teknologi. vi tenke oss En opp hovedutfordring og ikke ned» for fikk FFI hun framover applaus. blir å sikre Noen av god deltakerne og riktig kunne balanse ved mellom kursets slutt kort-, bekrefte mellomlang- at de hadde og langsiktig tatt en avgjørelse Tilstrekkelig på hva langsiktig de ville aktivitet gjøre fremover, vil være FoU. mens helt avgjørende andre fremdeles for om var FFI i en skal prosess. klare å Vi løse håper sine at vedtektsfestede dette kurset har oppgaver klart å åpne med god noen nok dører kvalitet og gitt i tiden som enkelte kommer, understreker som kan administrerende ta med seg videre di-i den rektør situasjonen John-Mikal de Størdal. har kommet i. et verktøy, Pefo - Hva vil blir jobbe viktigst aktivt framover? for de rettigheter og - muligheter Vi følger med som på måtte utviklingen finnes for spesielt å sikre med den tanke enkelte på framvoksende arbeidstaker. Vi teknologiske gjennombrudd kan bli ryddig som prosess kan gjøre videre en be- og håper at det ønsker tydelig forskjell. alle renholdere Spesielt lykke gir den til videre. rivende utviklingen innen informasjonsteknologien opphav til grunnleggende endringer

16 er Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z Z B B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z Y X B C M Y Y X C M Y X C M er Druckmaschinen AG CM CY MY CMY B C M Y X Z 0 B 20 B 40 B 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z CMY C 20 C 40 C 80 B C M Y X Z Z B B C M Y X Z 0 B C M Y X Z B C M Y X Z CMY M 20 M 40 M 80 B C M Y X Z C M B C M Y X Z 0 Y 20 Y 40 Y 80 B C M Y X Z CMY CMY CMY CMY B C M Y X Z X 20 X 40 X 80 B C M Y X Z Y X B C M Y SOLEN TITTET FRAM OG DET VAR ENDA FLERE ENN NORMALT SOM HADDE FUNNET VEIEN OPP BAKKEN TIL STEDET DER 42 NORDMENN BLE SKUTT I FEBRUAR NYTT UTSTYR Adidas GSG 9.4 Vanntett og pustende sko som føles lett og luftig på bena. Suunto Core Ultimate Black Oppfølgeren til bestselgeren Core All Black. Røffere enn aldri før! 8. mai ved Ray-Ban Clubmaster Retro og tidløse solbriller som er laget av et slitesterkt materiale. Milrab Patruljesekk 45L Taktisk sekk laget for hardt vær. Stor bærekapasitet og enkel tilgang til utstyr Denne GSG modellen fra Adidas er utviklet i samarbeid Suunto Core Ultimate Black er det nyeste tilskuddet i Denne brillen ble svært populær i USA på 1950-og 60 Denne sekken har enkel tilgang til hovedrommet, da med Special Forces verden Suunto familien. Klokken er tallet. Den kjennetegnes av den kan åpnes forfra. Dette over for å finne ut hvilke krav en moderne redesign av den en oval form kombinert med gjør at du hurtig kan få tak i skoen bør oppfylle. Resultatet er GSG 9.4. Denne skoen Core All Black, med ring la- detaljer av gull. Brillene kom- det ligger nederst i sekken. populære modellen Suunto et brunspettet mønster med utstyret du trenger, selv om er retterstedet laget for tøffe forhold. Med get av svart rustfritt stål. Med mer med en slitesterk ramme Den har i tillegg vanlig åpning vanntett, pustende lær føles dette instrumentet kan du og den innovative Ray-Ban fra topp, slik at man unngår å denne Som vanlig skoen var lett det og en luftig verdig å seanse være forberedt også ved på retterstedet meste på Lens Akershus teknologien Festning 8. beskyt- mai. måtte legge sekken ned for å av flere utfordringer enn normalt og opple- som hadde ter mot funnet 100% veien av opp skadelige bakken til få tak stedet i utstyr. der Vanntette 42 nordmenn glide- ha Solen på bena. tittet Den fram har og i tillegg det var enda et ble innebygget skutt i februar materiale som motvirker gnagsår. Det spesialdesignede Adidas Traxion Tekst: Inger Løwen systemet i yttersålen gir optimalt velser naturen har å by på. I tillegg til å vise tiden, er dette en klokke du kan dykke med, bestige fjell med, forutsi væ- UV-stråler. Green Flash glassene reduserer gjenskinn, noe som gjør brillene behagelige, i tillegg til at de stililåser, vanntett bunn og vannavstøtende hovedmateriale gjør sekken optimal til regnfulle dager. Sekken passer Stedet grep ligger og flott bremseevne, til aller øverst ret på med fest- og sen mye og mer. kommandant ge på speilglassene Akershus fest-skaper Viktige en minutter utmerket til ettertanke til operativt bruk, og ningen, adiprene og minnesteinen hælen gir ypper- reist akkurat lig der demping. motstandsmennene Perfekt hvis sto du da Suunto de ble ning, Ob Hynaas, gikk unik i prosesjon look. Rammene fram er Hele laget seansen jakt var og andre svært friluftsaktiviteter høytidelig, som til Core minnesteinen Ultimate sammen av acetat, med stortingsrepresentant, som er et ekstremt den er hvert der år. Når tilgjengelighet, man står der praktiske sammen 2519,- og kan Anniken slitesterkt Huitfeldt materiale, som så med disse veteraner løsninger som har og stor opplevd bærekapa- krig på skal skutt. ut Helt på tur. fram til årtusenskiftet Black sto de koster gamle trærne med kulehull i skråningen kjøpes på holdt pefo.milrab.no dagens tale. brillene er robuste. kroppen, det sitet være er verdifullt. seg 2. verdenskrig eller GSG bak før 9.4 de koster måtte 1539,- tas ned og kan av sikkerhetsgrunner I talen snakket hun om de 42 som ble deltagelse i internasjonale operasjo- på før pefo.milrab.no de falt av seg selv. kjøpes skutt. De ble henrettet Ray-Ban som hevn Clubmaster etter ner kos- blir man Milrab grepet. Patruljesekk Det er noen minutter kos- at sjef for statspolitiet ter Karl 1169,- Martinsen og kan kjøpes til ettertanke på ter og 1409,- takknemlighet og kan kjøpes over det på Minnemarkeringen like viktig 70 år etter ble likvidert av motstandsfolk pefo.milrab.no 8. febru- mange har pefo.milrab.no ofret for vår frihet. Veteranene fra 2. verdenskrig har hatt minnemarkering her i alle år siden monumentet over de falne ble reist for mer enn 40 år siden. Det ligger i sakens natur at det ikke er så mange igjen av dem lenger da vi i år feiret at det var 70 år siden krigen var slutt. De som er friske og mobile stiller fremdeles opp hvert eneste år, og alle er enige om at det er flott med en felles veterandag for alle Forsvarets veteraner. Tale fra Anniken Huitfeldt Både Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, Forsvarssjef Håkon Bruun-Han- ar Huitfeldt trakk spesielt fram en, Asle Helleland Grepp som var bare 25 år. Han var eneste gjenlevende barn av sine foreldre og Huitfeldt hadde av familien fått lov til å sitere fra brevet han skrev til sine foreldre dagen før han ble skutt. Han avsluttet brevet med at han ikke var redd, han var ikke den første som døde for Norges frihet og at det ikke var forgjeves. «8. mai er en minnedag for de falne og en dag for å hedre alle som har tjenestegjort for Norge. Vi må aldri glemme å takke» sa Anniken Huitfeldt før hun la ned en krqns på vegne av Stortinget. Retterstedet på Akershus festning ble brukt til henrettelsene av 42 nordmenn under andre verdenskrig. Det er satt opp et minnesmerke og en navneplate på stedet, som ligger rett ved Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning. Henrettelsene fant sted ved tre tilfeller i De første var gisler som ble henrettet 9. februar etter likvideringen av politigeneral Karl Marthinsen. Tjue mennesker måtte bøte med livet denne dagen. Neste dag ble åtte til henrettet. Til sist ble fjorten personer henrettet den 17. mars. Alle henrettelser ble utført ved skyting. PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS 30 22

17 er Druckmaschinen M AG Y X CM Z CYCMYMY CMY CMY CMYB CMYC B M C Y M X Y Z X 0 Z B 20 B 40C 20 B 80C 40B C 80C B M C Y M X Y Z XCMY ZCMY CMY C CMY BM C B M C Y M X Y Z XCMY ZC 20 0C 40 C 80 B C B M C Y M X Y Z X Z B B C B M C Y M X Y Z X 0 Z CMY M 20 M 40B M 80C B M C Y M X Y Z X Z Y BX C B M C Y M X Y Z XCMY ZM 20 0M 40Y 20 M 80Y 40B Y 80C B M C Y M X Y Z X CZ CMY CMYM CMYB CMYC B M C Y M X Y Z X 0 Z Y 20CMY 40X 20 Y 80X 40B X 80C B M C Y M X Y Z XCMY ZCMYCM CMYCYCMY MY B CMYC B M C Y M X Y Z X Z X 20 0 X 40Z 20X 80Z 40 B Z 80 C B M C Y M X Y Z X YZ CMY CMY X CMYB CMYC M Prinect Y Micro 6i Forma C M Y Z Y X C M A :. A103214_Pefomag_2_15.:. A_FB 004.:. 6/22/ :43:58 AM.:.Back.:. 21x26_48+4s_90x64.:. Black Cyan Magenta Yellow Nyvalgt forbundsleder Etter en nervepirrende avstemming i Drammen, ble det klart at kongressen valgte å ha tillitt til valgkomitéen, og deres innstilling. En valgkomité, som under presentasjon av sin innstilling, understreket at de hadde hatt grundige runder med alle kandidatene, men at de ikke hadde vært i tvil om at Johan Hovde var den riktige til å lede Personellforbundet fremover. Kongressen viste, som sagt, både valgkomitéen og Johan Hovde tillitt. Tekst: Solveig S-K Jakobsen (deler av teksten hentet fra Presentasjon av kandidater til forbundstyret) Det var en glad og ydmyk nyvalgt leder som entret talerstolen. Takk for tillitten, alle sammen. Dette har vært en lang reise, men nå er jeg her. Takk! Reisen startet ved at han ble oppringt av valgkomitéen, noen hadde meldt inn hans navn som en kandidat til ledervervet i Pefo. Deretter gikk det slag i slag. Det ble blant annet laget en brosjyre hvor alle kandidatene fikk presentere seg, her er utdrag fra det nyvalgt forbundsleder skrev: Etter over 20 år i Forsvaret, og like mange i Pefo som medlem og tillitsvalgt på ulike nivåer, er jeg nå klar for nye utfordringer. Jeg er i dag senioringeniør og jobber som NK i Kampvognprosjektet i Forsvarets logistikkorganisasjon. Før denne stillingen var jeg sjef for virksomhetsstyringsseksjon i Divisjon for Felleskapasiteter i FLO. Det vil si de siste fire og halvt årene har jeg jobbet mye med styring og ledelse, ja også omstillingsarbeid. Dette, sammen med min utdannelse, 32 master i militær ledelse fra Forsvarets høyskole Stabs og Masterstudie, har gitt meg en unik innsikt i kompleksiteten innenfor forsvarssektoren generelt og Forsvaret spesielt. Forsvarssektoren har vært, og er under stadig omstilling. Vi kaller oss for omstillingstrøtte, kanskje med rette. Effektiviserings- og avbyråkratiseringstiltak har kommet inn som erstatningssord for dette. Forsvarssektoren generelt, men Forsvaret spesielt er inne i en spennende utviklingsfase, det skal legges en ny langtidsplan for Forsvaret, FD har bedt McKinsey se på all støttevirksomhet i sektoren vår. Dette kommer til å påvirke oss på en eller annen måte. Det er derfor viktig at vi som ansatte JEG ØNSKER VI SKAL BLI DEN ARBEIDSTAKERORGANISASJONEN SOM ALLE VIL VÆRE EN DEL AV, MEDLEMMENE ER VÅRE VIKTIGSTE AMBASSADØRER. i Forsvaret og forsvarssektoren innehar relevant og riktig kompetanse for å møte disse utfordringene. Innenfor forsvarsektoren opplever vi at andre aktører utenfor vår sektor mener de kan gjøre vårt arbeid både billigere og bedre. Dette er en alvorlig utfordring jeg synes er veldig spennende og vil jobbe med. Vi som arbeidstaker-organisasjon må jobbe aktivt med våre arbeidsgivere for å finne de beste løsningene for våre medlemmer. Kursing og kompetanseheving er ett område som jeg spesielt brenner for. Vi i Pefo organiserer ett mangfold av medlemmer. Jeg ønsker at våre tillitsvalgte skal fremstå med best mulig kompetanse knyttet til å utøve er svært viktig verv. Vi skal tilby en kursportefølje som tiltrekker seg det mangfold av medlemmer som vi organiserer. Vi skal utdanne enda flere tillitsvalgte, vi skal være stolte av å bære tillitsvalgt hatten vår. Personellforbundets sekretariat er en viktig ressurs som skal være synlige og aktive. Jeg ville jobbe aktivt for at sekretariatet blir en enda viktigere aktør i arbeidet for videreutvikling av Pefo. Vi skal oppsøke og være med på å påvirke våre arbeidsgiver i en retning som gir våre medlemmer et forutsigbart arbeidsliv. Jeg vil jobbe aktivt for at Personellforbundet skal fremstå som profesjonelle i alle ledd. Jeg ønsker at vi som er medlemmer skal få en best mulig hverdag, og et forutsigbart yrkesliv. Vi som har vårt daglige virke i forsvarssektoren skal være stolte av at vi jobber her. Jeg ønsker vi skal bli den arbeidstakerorganisasjonen som alle vil være en del av, medlemmene er våre viktigste ambassadører. Vi skal bli førstevalget. Vi skal kunne gå på jobben å vite at det jeg bidrar med er viktig for andre i samfunnet. Dette vil jeg bidra til. Nå har det gått en uke siden du ble valgt til forbundsleder i Pefo, hvordan har uken vært? For det første er det en stor ære å bli valgt til leder av Pefo, takk for tilliten. Den siste uken har vært preget av glede og mange gratulasjoner og lykkeønskninger, det er selvfølgelig alltid hyggelig. Jeg har sånn smått begynt å sette meg inn i hva som skjer i nær fremtid for meg som leder. Dere ansatte i Pefo har vært flinke til å sende meg mailer og oppdateringer på hva som ligger i foran oss. I tillegg har jeg fått en del invitasjoner fra lokal avdelinger som ønsker besøk av meg som ny leder, det er også veldig hyggelig. Jeg var så heldig at jeg fikk delta på medbestemmelse og samarbeidsseminaret i regi av Forsvarsstaben/Personellavdelingen. Dette gav meg en veldig fin start. Her fikk jeg innblikk i hva som rører seg ute blant DIFene i Forsvaret og hvordan samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonen er. Samtidig har jeg en jobb som nestkommanderende i Kampvognprosjektet som krever sitt. Jeg kan ikke slippe alt jeg holder i her, før en liten overlapping. Samtidig har jeg mange medarbeider som skal få sine tjenesteuttaler og attester før jeg slutter. Så ja, den siste uken har vært litt mer hektisk, enn en «vanlig» uke. Nå går det raskt mot ferie, men først GRATULERER MASSE JOHAN. HUSK- ER GODT DA DU BEGYNTE I FAG- FORENINGA PÅ BARDUFOSS...OG NÅ SITTER DU PÅ TOPPEN...LYKKE TIL En blid og klar nyvalgt forbundsleder, på besøk hos sekretariatet. Foto: Solveig S-K Jakobsen skal vi samle nyvalgt forbundsstyre for å bli litt bedre kjent, det gleder jeg meg til. Avslutningsvis vil jeg si at jeg ser frem til å jobbe med dere alle. Nysgjerrig som jeg er av natur, vil jeg gjerne se hvem vår nyvalgte forbundsleder er, en titt på facebooksiden hans viser at mange har fulgt med på denne reisen. Det har vært stor aktivitet den siste uken. Mange gratulasjoner og hilsener, her er noen av de. Gratulerer masse Johan. Husker godt da du begynte i fagforeninga på Bardufoss... og nå sitter du på toppen...lykke til Gratulerer Johan. Du vil bli savnet! En flink fyr i et viktig verv. Gratulerer Johan. Rett mann på rett plass - gratulerer så mye Johan! Gratulerer, Johan Hovde ser frem til samarbeid. En kjempefin utfordring Grattis! Vi ser frem til å bli bedre kjent med vår nyvalgte forbundsleder. 33 A A103214_Pefomag_2_15 - A_FB Back - 21x26_48+4s_90x64 - Black Cyan Magenta Yellow

18 VEDTAKENE Kongressen fattet viktige vedtak om hvilken retning Personellforbundet skal gå de neste fire årene. Vi gjengir her noen av vedtakene. Protokollen fra kongressen vil bli distribuert til de hovedtillitsvalgte så snart den er godkjent av protokollkomiteen. Likestilling av Forsvarsbygg Kongressen fattet ett vedtak om endring av vedtektene til Personellforbundet. Hovedtillitsvalgt i Markedsområde Hålogaland, Hans Petter Lyngsnes, fremmet forslag om å likestille de hovedtillitsvalgte i Forsvarsbygg med de hovedtillitsvalgte i Forsvaret. Kongressen ga enstemmig sin tilslutning til forslaget, og vedtektene er dermed endret. Bakgrunnen for forslaget er at vedtektene til nå har likestilt den sentralt hovedtillitsvalgte i Forsvarsbygg med de hovedtillitsvalgte i Forsvaret. Dette er en forskjellsbehandling som har hengt 34 igjen siden Forsvarsbygg ble skilt ut som egen etat i Kongressen fant at dette ikke lenger var en naturlig forskjellsbehandling. Forsvarsbygg har også tillagt nivå 2 i virksomheten mange fullmakter, noe som medfører at våre HTVer i Forsvarsbygg har de samme fullmakter og ansvar som de hovedtillitsvalgte i Forsvaret. Derfor er nå vedtektene endret, og alle hovedtillitsvalgte i Personellforbundet er nå likestilte også internt i forbundet. Pefo i framtiden Personellforbundet står overfor store utfordringer de kommende årene. Forbundsstyret inviterte derfor kongressen til workshop om våre utfordringer og muligheter. Etter mange fruktbare diskusjoner, fattet kongressen noen viktige vedtak om veien videre. Det nye prinsipp- og handlingsprogrammet gis det noen klare føringer om hvilke satsningsområder forbundet skal jobbe med fram mot Programmet vil bli gitt ut som eget dokument så snart det er renskrevet. Pefo FST hadde meldt inn en sak om behovet for å se på forbundets organisering, og om denne er til medlemme- nes beste. Kongressen vedtok på bakgrunn av forslaget å gi forbundsstyret i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe som skal «utrede dagens system, med målsetting om å komme frem til en modell som fungerer optimalt i forhold til medlemmenes behov og Pefos mulighet for påvirkning på alle nivå,» Spesialistkorpset Kongressen vedtok også at Personellforbundet fortsatt skal jobbe for spesialistenes beste i Forsvaret. Med bakgrunn i ny militærordning sendte BFO en henvendelse til kongressen med forespørsel om Pefo vil samarbeide for å samle alt militært personell i BFO. Kongressens svar gjengis her i sin helhet: Kongressen takker nei til forespørselen fra BFO om å jobbe for en samling av alt militært personell i én organisasjon. Personellforbundet har lang erfaring med å organisere grenaderer og matroser, som blir en del av det nye spesialistkorpset i gradene OR 2-4. Vi mener våre medlemmer best ivaretas innenfor rammen av Personellforbundet, og vi vil fortsette å satse på denne medlemsgruppen. Personellforbundet organiserer også lærlinger, som vil bekle OR 1-graden i det nye systemet. Dette er også en gruppe vi i dag ivaretar på en god måte, og som fortsatt vil være en viktig del av Personellforbundets satsing. Kontingent Fra 1. januar 2016 reduseres kontingentsatsen til 1 % av pensjonsgivende inntekt. Samtidig heves taket gradvis til lønnstrinn 60. Personellforbundets kontingent har siden 2009 vært 1,1 % av brutto grunnlønn, med tak på lønnstrinn 50. Forbundsstyret ønsket en mer rettferdig fordeling av kontingentbyrden, og foreslo derfor å heve taket, samtidig som man senket prosentsatsen for alle medlemmer. Et flertall på kongressen tilsluttet seg dette, og den nye kontingenten innføres i henhold til vedtaket: Kongressen godkjenner at kontingent for Personellforbundets medlemmer er 1,0 % av pensjonsgivende inntekt med virkning fra 1. januar Taket heves til ltr 55 fra 1. januar 2016 og til ltr 60 fra 1. januar Kongressen godkjenner at kontingent for pensjonister, personell ute i permisjon samt passive medlemmer utgjør 1/12 av den til enhver tid gjeldende maksimalkontingenten i forbundet. FS setter ned et utvalg som skal evaluere ulike alternativer og se dette opp mot tilgjengelig tallmateriale for å eventuelt fremlegging av nytt, grundig vurdert, forslag til neste kongress. 35

19 Avstemming Kulturelt innslag Valgkomitéen, v/oddhild Borge, presenterer sin innstilling YS-leder Jorunn Berland Generalløytnant Erik Gustavson Pefos 19. ordinære kongress ble avholdt i Drammen, Juni. En levende kongress, med ivrige kongressdeltakere. Gøy var det også at forsvarsministeren hadde anledning til å delta på åpningen, det er første gang på 24 år en forsvarsminister har anledning til å delta. Ekstra stas var det at hun hadde anledning til å spise lunsj med oss. Forsvarsministeren og forbundsleder Knut Ringen Deltakerne på Pefos 19. Kongress 36 37

20 -fordelene Du som medlem kan benytte deg av dette FORSVARSMINISTERENS TALE I DRAMMEN UNDER PEFOS 19. KONGRESS: Tekst og foto: Solveig S-K Jakobsen 38 En blid og engasjert forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide Da Forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, holdt åpningstale på Pefo`s 19. kongress, var det mye fokus på Forsvarets framtidsutsikter. Hun la på ingen måte skjul på den usikre sikkerhetssituasjonen Norge står ovenfor, både i forhold til Russland, som viser både vilje og evne til å bruke militær makt, og terror som en reell trussel for Norges interesser. Eriksen Søreide, refererte fra et møte hun hadde deltatt i tidligere på dagen, «Europe and the challenge from Putin`s Russia», at det ikke er noe bedring i sikte, i forholdet til Russland. Hun understreket viktigheten av økt operativ evne, og alt Regjeringen foreslår, er med tanke på akkurat dette. Videre tar hun frem varslingsevnen, dette har endret seg. Tidligere kunne man belage seg lang varslingstid. Verdensbilde og sikkerhetsbilde har endret seg, man må belage seg på kort varslingsevne. Fokus på kompetanse FMR, som legges frem i oktober, legger et viktig grunnlag for langtidsproposisjonene (LTP) som legges fram for stortinget neste vår. Forhåpentlig vis blir det bred politisk enighet om Forsvarets fremtid og finansieringen av forsvaret. Forsvarsministeren fokuserer videre på kompetanse. - Evnen til å utvikle, utdanne og beholde personell er et stort satsningsområde. Ansatte i forsvarssektoren besitter en kompetanse som er høyaktuell, også i det private næringsliv. Det er god samfunnsøkonomi og forsvarsøkonomi å benytte sivilt tilsatte der det er nødvendig januar innførte Forsvaret allmenn verneplikt. Det kommer til å ta tid å se effektene av allmenn verneplikt, men vi gjør det for å styrke den operative evnen. Vi er svært stolte av at 37 % av de som blir innkalt til sesjon til høsten er jenter. Jentene trives veldig godt i Forsvaret. Der det er stillinger som ikke har krav til militært kompetanse, skal sivilt tilsatte benyttes. Gjensidige: Boliglån fra 2,45 % rente Enda bedre priser for deg som er YS-medlem. Vi tilbyr deg følgende renter på nye lån: 2,45 % nominell rente på Boliglån Ung med minst 15 % egenkapital 2,45 % nominell rente på lån med 50 % egenkapital eller mer 2,65 % nominell rente på lån med % egenkapital Scandic: YS-medlemmer har fast rabatt hos Scandic, alle dager hele året, prisen er helt fleksibel. Gå inn på YS Medlemsfordele og Scandic hvis du ønsker å bestille. Da vil rabattkoden komme opp automatisk. Gudbrandsdal energi: YS har inngått avtale med Gudbrandsdal Energi om levering av kraft til sine medlemmer med opprinnelsesgaranti. For mer utfyllende vilkår se https://www.ge.no/no/produkter/markedskraft-lavpris-ys/ Choice: 20% rabatt på hotell i Norge alle dager! Nordic Choice Hotels* tilbyr 20% rabatt på overnatting i Norge til deg som YS medlem. Tilbudet gjelder hele uken også i weekend! YS medlemmer får rabatten basert på flex-prisen der rommet kan avbestilles frem til kl ankomstdagen uten kostnad.» 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge» 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum» Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet *Clarion-, Clarion Collection-, Quality-, Quality Resort-, Comfort Hotel Avis: 20 % på stasjonspris Vestlia Resort og Highland Lodge: Vestlia Resort: Pris per person per døgn, 970,- Dette inkluderer standard dobbeltrom i hotellfløyen, frokost og middag. Barn 0-4 år, gratis. Barn 5-15 år, 325,- halvpensjon. Bruk kampanjekode: Ysvestlia Highland Lodge: Pris per person, per døgn, 875,- Dette inkluderer standard dobbeltrom, frokost og middag. Barn 0-4 år, gratis. Barn 5-15 år, 325,- halvpensjon. Bruk kampanjekode: Yshighland Thon Hotels: Fast weekendpris for dobbeltrom per natt 875,-. For denne prisen må bestillingen skje via nettet. Mekonomen: 30% på alt i butikk med unntak av bilstereo, barnesikring, takbokser og reservedeler i disse kategoriene har dere 20% rabatt. Eksklusive kampanjer kun til YS. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanjer 39

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Den forbudte skogen Kapittel 1

Den forbudte skogen Kapittel 1 Den forbudte skogen «Kom da, vi har ikke hele dagen på oss!» Mari var lei av at hun alltid måtte mase på tvillingbroren sin, Martin. Til snart å være fjorten år og like gammel som henne selv, syntes hun

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv!

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 1 Innledning Jeg bor i Hyggen sammen med min mann, Steinar og vi har to barn i tenårene. Vi har holdt sammen siden 1990 og vært gift i over

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer