Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel"

Transkript

1 Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen Øyvind B. Kvinge Bjørn Arild Mæland

2 Del Briefing... 3 Heuristikker:... 3 Gjennomgang av systemet Synlighet av system status: Sammenheng mellom system og den virkelige verden: Brukerkontroll og frihet: Konsistens og standarder: Unngå/forhindre feil Gjenkjennelse framfor gjenkalling Fleksibilitet og bruks-effektivitet Estetisk og minimalistisk design Hjelp brukere å gjenkjenne og rette feil Hjelp og dokumentasjon Navigasjon... 9 Resultater av evalueringen - oppsummering Del Del Erfaringer Referanser

3 Del 1 Briefing Evaluatørene, i dette tilfellet oss, skal ta for seg nettstedet til konsernet Storebrand på adressen Her skal det foretas en grundig evaluering av nettstedets brukbarhet ved å benytte seg av en sjekkliste bestående av såkalte heuristikker. Heuristikkene som skal benyttes følger lenger nede. Heuristikkene er utarbeidet ved å kombinere noen av Jacob Nielsens ti heuristikker med utvalgte heuristikker som er hentet fra nettstedet «Home page for heuristic interactivity» på Ut fra disse to kildene og ved å komponere enkelte elementer selv har vi satt sammen de følgende heuristikker nedenfor. Heuristikker: 1. Synlighet av system status: Gir systemet stadig/ofte nok tilbakemelding/feedback om status? (f.eks. framdriftsindikatorer/beskjeder?) Brukere skal ikke lure (aldri) på hva som skjer. 2. Sammenheng mellom system og den virkelige verden: Snakker systemet brukers språk? Er konsepter, ord, fraser kjent for brukeren? Er metaforer forståelige for bruker? Er informasjon presentert i en enkel, logisk og naturlig orden? 3. Brukerkontroll og frihet Er det «nødutganger» for å hindre at brukere gjør feil eller når de har kommet feil «plass»? Har systemet angre-funksjoner/avbryt-knapper? 4. Konsistens og standarder er bruk av termer, kontroller, grafikk og menyer konsistent over hele systemet? Brukere skal aldri lure på om ulike artefakter betyr det samme. 3

4 5. Unngå/forhindre feil Er det mulighet for å velge alternativer f.eks. fra en liste, istedenfor å skrive direkte inn informasjon selv? Blir bruker bedt om å bekrefte en potensiell «farlig» handling, som å slette noe? 6. Gjenkjennelse framfor gjenkalling Er forholdet mellom kontroller og deres handlinger tydelig? Blir brukeren nødt til å huske for mye, og dermed overbelaste sin «memory load»? 7. Fleksibilitet og brukseffektivitet Tilbyr systemet fleksibilitet for ulike nivå av ekspertise? Tilbys snarveier for ekspertbrukere? Hjelp nok for nybegynnere? 8. Estetisk og minimalistisk design Er systemet fritt fra irrelevant, unødvendig og distraherende informasjon? Er ikoner klare, knapper merket og bruk av grafiske kontroller innlysende? 9. Hjelp brukere å gjenkjenne og rette feil Er feilmeldingene tilstrekkelige? Har de naturlig språk som brukeren forstår og ikke systemkode? Gir feilmeldingene nok informasjon til at brukeren forstår problemet og løsningen på problemet? 10. Hjelp og dokumentasjon Er hjelp lett tilgjengelig? Er hjelpen uttrykt på et klart språk uten jargon? 11. Navigasjon Gir systemet feedback til bruker om navigasjonsmuligheter? Hvilken tilstand befinner systemet seg i, hvor har bruker vært og hvilke mulige «veier» kan bruker gå? 4

5 Unngår systemet å åpne unødvendige nye browser-vinduer? Tilbyr systemet navigasjonshjelpefasiliteter som f.eks. søk? Gjennomgang av systemet Vi tar i denne evalueringen for oss bank-delen for privatpersoner av Storebrand sine nettsider. Vi vil forsøke å få dekket over de fleste av funksjonene som finnes her og evaluere hele bankdelen fra et overordnet synspunkt. Vi vil ikke evaluere de sidene som krever at man skal logge inn, da man må være kunde for å bruke disse. Vår evaluering vil derfor kunne sammenlignes med en oppgave for en bruker som ønsker å se på sidene til Storebrand for å finne ut om han/hun ønsker å bli bank-kunde hos Storebrand. Det kan også tenkes at en bruker bare ønsker å teste ut om de nye sidene til Storebrand er enkel å bruke, og at brukeren ønsker å sammenligne sidene med sin nåværende bank sine nettsider. 1. Synlighet av system status: Systemet gir god feedback i form av at en bruker ikke må vente lenge før noe skjer. Det refereres til det som kommer fram under heuristikken for brukerkontroll og frihet angående lånekalkulatorsiden. Her kan en bruker begynne å lure på hva som skjer når han/hun ikke kommer seg tilbake til hovedsiden uten å måtte lukke vinduet/fanen (alt etter hvilken nettleser som brukes). Her brytes altså regelen om at en bruker aldri skal lure på hva som skjer. 2. Sammenheng mellom system og den virkelige verden: På forsiden/hovedsiden for hele nettstedet foreligger det en enkel og oversiktlig presentasjon av nettstedets muligheter. Øverst finner man tre store grafiske ikoner med tre ulike muligheter. Disse tre begrepene, «Bank», «Sparing» og «Forsikring», er velkjente for alle mennesker. Bildene som hører til de ulike knappene/valgene fungerer både som blikkfang og vekker konnotasjoner hos bruker. Det er brukt bilder som alle forstår meningen av. For begrepet bank er det et bilde av penger, hvilket de fleste vil forbinde en bank med. Klikker man på bank-linken kommer man til siden for bank-tjenester. På bank-hovedsiden, er det også 5

6 oversiktlig presentert de ulike mulighetene brukeren har. Det er benyttet begreper her også som er velkjente for folk flest, som «Boliglån», «Brukskonto» og «Banksparing». 3. Brukerkontroll og frihet: Evaluator prøvde lånekalkulatoren som kommer opp til venstre på siden når man har klikket seg inn på bank-hovedsiden. Da den var ferdigprøvd, prøvde jeg å komme tilbake til banksidene jeg kom fra ved å trykke på knappen avslutt på bunnen av siden. Dette førte meg inn på en side for nettlån. Det var ikke mulig her å komme seg direkte tilbake til banksidene jeg opprinnelig var inne på. Det var heller ikke mulig, hverken her eller på lånekalkulatorsiden, å trykke på logoen til Storebrand, som befinner seg øverst på alle sider, som en link tilbake til hovedsiden. Etter mye om og men fant jeg ut at siden var åpnet i et nytt vindu, og at jeg måtte lukke det nye vinduet og åpne det jeg kom fra for å komme tilbake dit jeg ønsket. I dette tilfellet var det ingen «nødutganger» som kunne ta bruker tilbake til banksidene. Det blir ikke gitt bruker melding om at lånekalkulatoren åpnes i et nytt vindu, og dette gjør at bruker mister kontroll over systemet. 4. Konsistens og standarder: Bruken av grafiske elementer er konsistent over de ulike bank-sidene. For de fleste linker til sider som har noe med penger å gjøre, f.eks. lån, konto, sparing, er det brukt grafikk med bilde av penger, samt et eller flere andre elementer som beskriver nærmere hva linken gjelder. Det er f.eks. brukt bilde av et hus ved siden av penger for linken som går til boliglån. Det finnes en inkonsistens i bruken av linker. I «logg inn-boksen» til høyre på sidene vil linkene inni boksen ikke få en strek under seg når musepekeren holdes over linken. På alle linker ellers på sidene forekommer understreking. I lånekalkulatoren er det brukt et lite symbol ved siden av feltene som skal fylles ut. Symbolet viser en «i», og bruker vil gjenkjenne symbolet fra skilt for informasjon som vanligvis denoterer en «i». Dette er altså et velkjent konsept fra dagliglivet som har blitt overført til et nettsted som en metafor for informasjon. Men siden med lånekalkulatoren er derimot ikke konsistent mht. sin layout, i forhold til resten av nettsidene. Her mangler alle navigasjonsmenyer og søkefelt m.m som fins på størsteparten av hele nettstedet. 6

7 5. Unngå/forhindre feil Det er vanskelig å gjøre noe feil her. Ulike sider er godt delt inn i kategorier som igjen er oppdelt med mange alternative linker å velge mellom. Det er ikke mulighet for en bruker å skrive inn mye selv, utenom i søkefeltet som alltid befinner seg i den høyre søkemenyen. Informasjonen er godt porsjonert slik at man ikke blir overlesset med informasjon på første side. Dersom en bruker skulle trykke på feil bilde eller link, er det mulighet for å kunne velge andre linker innenfor samme «underkategori» i navigasjonsmenyen til venstre. 6. Gjenkjennelse framfor gjenkalling Systemet støtter gjenkjennelse i stor grad. En bruker vil ikke trenge å huske noe fra en side til en annen for å bruke systemet. Det legges vekt på å gi mange muligheter i navigasjonsmenyen til venstre. Denne forandres dynamisk ettersom en bruker beveger seg rundt på sidene. Det gis her mulighet for å velge andre linker som er i samme kategori som den linken man har trykket på for å komme der man er. Man trenger derfor ikke huske hvilke andre alternative linker som befant seg ved siden av den man trykket på, på den forrige siden man var på. Man kan bare se til venstre i navigasjonsmenyen og finne «nabo-linkene» der. Det er en tydelig sammenheng mellom at når man trykker på f.eks. en «kontroll», altså en link med et bilde hvor det står «Boliglån», så kommer man til en side som omhandler boliglån. Det framgår også tydelig av bildet og hele «kontrollen» at den kan trykkes på. 7

8 7. Fleksibilitet og bruks-effektivitet Nettsidene er enkel i bruk og såkalte ekspertbrukere er ikke noe som trengs å ta særlig store hensyn til i dette tilfellet. Systemet tilbyr snarveier til tjenester som blir ofte brukt direkte fra hovedsiden. Det er mulig å gå direkte til ulike sider som krever at bruker må logge seg inn. En bruker kan f.eks. gå direkte fra hovedsiden til nettbanken sin, hvilket antageligvis vil være noe mesteparten av brukerne av nettsidene vil gjøre ofte. Det tillates altså snarveier til ofte brukte tjenester, som gjør at brukere ikke trenger å gå omveier i systemet for å komme dit. 8. Estetisk og minimalistisk design Grensesnittet viser en balansert mengde av relevant informasjon over hele nettstedet. Det kan sies at grensesnittet er minimalistisk og rent utformet. Man får ikke presentert informasjon som føles unødvendig på noen sider. Noe som kan ses på som et unntak fra dette er på hovedsiden for nettstedet, hvor det vises et reklamebanner midt på siden, som tiltrekker brukers oppmerksomhet litt vekk fra eventuelle oppgaver. Banneret er preget av sterke farger som fanger oppmerksomhet. Dette er selvsagt gjort av kommersielle hensyn, hvor Storebrand skryter av seg selv, for å lokke til seg kunder. Det kan diskuteres hvorvidt dette forstyrrer og distraherer brukers oppmerksomhet vekk fra det som systemet virkelig skal brukes til. Fra Storebrand sitt synspunkt ønsker de å tiltrekke seg så mange kunder som mulig. Fra brukers synspunkt ønskes gjerne bare å logge seg inn på nettbanken for å betale en regning. I så tilfelle vil reklamen forstyrre brukerens bruk av systemet, og man kan si at brukbarheten er nedsatt. Som nevnt er bruken av ikoner, grafiske kontroller og knapper konsistent over hele nettstedet. Det er også innlysende hva kontrollene «gjør», altså hva som skjer når de trykkes på. Ikonene er klare og tydelig i sin semantikk. Under vises et bilde av en «kontroll» som tar bruker til siden for boliglån. 8

9 9. Hjelp brukere å gjenkjenne og rette feil Det er her verdt å merke seg tjenesten «lånekalkulator». Dersom man fyller ut de ulike feltene i lånekalkulatoren og noe er feil, eller noe må forandres i et felt, vises det en feilmelding over skjemaet. Denne feilmeldingen er meget vanskelig å få øye på. Den vises med veldig liten skrift. Feilmeldingen gir heller ikke tilstrekkelig forslag til løsning. Det er ikke sikkert alle mennesker som bruker kalkulatoren forstår meningen av uttrykk som «sikkerhetens verdi». Det gis mulighet til å få informasjon om de enkelte feltene i skjemaet ved å holde musepekeren over en «i» til venstre for feltene, noe som indikerer at her kan man få informasjon. Ved noen anledninger, når en side ikke kan åpnes, får bruker opp et rødt «stoppskilt» på feilmeldinger. Et eksempel på en slik feilmelding er «Man kan ikke anrope siden direkte fra det stedet du kom fra». Stoppskiltet kan skremme en bruker og få bruker til å føle seg dum eller at det er han/hun som er skyld i en feil som har oppstått. Systemet generelt sett gjør det vanskelig for bruker å kunne utføre noen feil. 10. Hjelp og dokumentasjon Nettstedet er laget på en slik måte at det ikke foreligger noe behov for opplæring av brukere. Det gis mulighet for å få informasjon om hvordan Storebrand behandler sensitiv informasjon som personopplysninger og cookies. Det gis også mulighet for å kunne prøve ut nettbanktjenesten, ved en demo-nettbank. På denne måten kan brukere som ikke er kunder prøve ut hvordan nettbanken fungerer. Dette vil da fungere som en slags hjelpefunksjon eller opplæring for å vise hvordan nettbanken brukes. 11. Navigasjon Det nevnes over under punktet for gjenkjennelse framfor gjenkalling at navigasjonen til nettstedet er god. Bruker har hele tiden flere muligheter for å kunne navigere seg til de ulike sidene som er ønskelig. Et eksempel er at man kan klikke seg fra hovedsiden for nettstedet inn på bank-sidene, og likevel ha mulighet for å gå til forsikrings-sidene, uten å gå tilbake til hovedsiden. Dette muliggjøres ved at valgene man hadde på hovedsiden, åpnes i faner øverst 9

10 som linker til de respektive kategoriene man kan velge fra hovedsiden. Under vises skjermbilder av det poengterte. Hovedsiden med de tre hovedkategoriene for nettstedet. Over har man navigert seg inn på bank-siden, men man har fremdeles kategoriene «Sparing» og «Forsikring» tilgjengelig øverst som faner. I tillegg kan man gå tilbake til hovedsiden via en fane. Dette konseptet med faner går igjen over hele systemet, og gir en god navigasjonsstruktur. Som nevnt i tidligere avsnitt åpnes det noen ganger et nytt vindu. Dette er ikke et stort problem, men det kan avhenge av hvilken nettleser bruker benytter. Dersom man bruker Firefox vil lånekalkulatoren åpne seg i en ny fane, uten at man legger særlig merke til dette. Dette kan forvirre bruker, spesielt brukere som ikke er vant med nye nettlesere med faner, men det er sjelden det åpnes nye vinduer. Det kunne ha blitt gjort oppmerksom på at en side ble åpnet i et nytt vindu for å unngå forvirring. Nettstedet tilbyr en søkefunksjon som tidligere 10

11 nevnt, og gir dermed bruker en enda bedre mulighet for hjelp til å komme seg dit bruker ønsker. Resultater av evalueringen - oppsummering Etter å ha evaluert nettstedet har det blitt avdekket enkelte feil ved brukbarheten til systemets design. Disse vil nå listes opp med referanse til hvilken heuristikk som «brytes». 1. Lånekalkulator. Denne tjenesten fungerer ikke tilfredsstillende når det gjelder design. Tjenesten bryter med følgende av heuristikkene: Nr. 1:Synlighet av system status, nr. 3:Brukerkontroll og frihet, nr.9:hjelp brukere å gjenkjenne feil, nr.4:konsistens og standarder og nr.11:navigasjon. Dette er beskrevet nærmere under de respektive avsnittene. Det kan generelt sies at lånekalkulatorsiden mangler den gode navigasjonsstrukturen som finnes ellers på nettstedet. Den vil også forvirre en bruker med dårlige/lite synlige feilmeldinger og med tanke på «nødutganger» fra siden. 2. Åpning av nye vinduer. Utførelsen av å åpne nye vinduer for ulike tjenester er inkonsistent. I noen tilfeller, som med lånekalkulatoren, åpnes et nytt vindu eller fane uten at det gjøres oppmerksom på dette. I andre tilfeller åpnes et nytt vindu med en blå ramme rundt midt på siden, noe som gjør at man tydelig ser at det åpnes et nytt vindu. Dette gjøres blant annet på siden for Kort hvor bruker kan lese mer informasjon om kort og sikkerhet. Denne informasjonen åpnes altså i et nytt vindu. Dette vil si at det er to ulike måter å utføre «pop-up»-vinduer på. Og dermed foreligger det en inkonsistens mellom de to metodene. Dette bryter altså med heuristikk nr.4:konsistens og standarder. 3. Understreking av linker. Det fins en inkonsistens i bruken av linker. Når linkene ikke blir understreket kan dette føre til at de blir vanskeligere å se, spesielt for mennesker med synssvakhet. Det er ikke åpenbart hvilken link man faktisk holder musen over. Linkene innbyr ikke like mye til bruk uten den visuelle bekreftelsen man får fra de andre linkene på siden, og har dermed en lavere affordance. «For example, graphical elements like buttons, icons, links, and scrollbars are talked about with respect to how to make it appear obvious how they should be used: icons should be designed to afford clicking, scrollbars to afford moving up and down, buttons to afford pushing.»(preece 11

12 et.al, 2007:33). Dette bryter med heuristikk nr.4:konsistens og standarder. Dette kan også sies om de største bildene som er linker til ulike sider. Her kunne det med fordel ha kommet frem en ramme rundt bildet som markerer at det er en link, på linje med de andre som blir understreket. Generelt sett kan det sies at nettstedet er godt designet og oppfyller de fleste krav til brukbarhet. Informasjonen er presentert på en ryddig og minimalistisk måte. Navigasjonen fungerer utmerket og grensesnittet er pent utformet med nøytrale farger og pent utformet grafikk. Bruken av sidene gir en god brukeropplevelse ut fra de oppgaver evaluator har utført. 12

13 Del 2 Vi har i vår oppgave valgt å utføre en spørreundersøkelse, rettet mot gjennomsnittlige brukere av Storebrand sine nettsider. Selv om oppgaven ber oss om å kun utføre en enkeltform for datainnsamling, så er vi enige i boken sin påstand om at flere teknikker kan og bør brukes sammen. Da vil man blant annet ha mulighet til å støtte opp resultatene fra intervjuer med dataene vi får fra spørreundersøkelsen, og omvendt. Dette kalles for triangulering. «Triangulation provides different perspectives and corraboration of findings across techniques, thus leading to more rigorous and defensible findings.» (Preece et al, 2007: 293) Vi ønsker å komme frem til hvilke holdninger brukerne har til Storebrand.no. Det er viktig å hele tiden passe på at man fokuserer på målene man har satt for undersøkelsen. Disse kan man bruke som en rettesnor gjennom hele prosessen, for å sjekke at man faktisk er på rett kurs. De målene vi tar for oss har med brukbarheten til siden å gjøre. Dette henger sammen med at vi også valgt å utføre en kvantitativ spørreundersøkelse. Brukeropplevelser er ikke målbare på samme måte, og hadde krevd dyptgående intervjuer. Hovedmålet vårt er å finne ut om den gjengse bruker er tilfreds med siden. Det er flere grunner til at vi har valgt spørreundersøkelse som datainnsamlingsmetode. De strukturerte metodene (strukturert intervju og spørreundersøkelse) passer best til evalueringsoppgaver, siden formålene og spørsmålene her er mer spesifikke enn tidligere i livssyklusen. Siden brukerne av Storebrand.no er spredt over hele landet, ville det ha vært svært tungvint å intervjuet et representativt utvalg. Det er tre måter å utføre spørreundersøkelser på: papir, e-post og nettsider. Vi har valgt det siste alternativet til vår undersøkelse. Dette er både fordi det finnes gode verktøy til jobben, og fordi det gjør det mye lettere og praktisk for deltakerne å utføre undersøkelsen. Vi har ikke data til å støtte opp om dette, men vi føler oss ganske sikre på at, jevnt over, så er svarratene til en internettbasert spørreundersøkelse er mye høyere enn til en i papirform. Verktøyet vi har tenkt å bruke heter Survey Monkey, og er tilgjengelig på følgende URL : For å sikre oss høyest mulig svarrater, så vil vi også trekke ut premier blant de innsendte svarene. Det er ofte nødvendig å gi brukerne slike intensiver, siden mange ellers ville ha følt at de ikke hadde fått noe ut av å gjennomføre undersøkelsen. Dette er ofte et problem for nettsider som har en spredt brukermasse. Vi må også understreke at svarene er anonyme, og at formålet med 13

14 undersøkelsen er å forbedre nettstedet. Hvis bedriften klarer å opparbeide seg et rykte som sier at den lytter på brukerne, og gjør handling ut av ideene de kommer med, så er nok dette mye lettere. Survey Monkey kan også brukes til å sende ut påminnelser til de som ikke har svart på undersøkelsen. Det vil være mest nyttig for oss om det er personer som allerede er brukere av siden som utfører undersøkelsen. Et naturlig valg for oss, hadde vært å mynte undersøkelsen på personer som har nettbanktjenester hos Storebrand. Disse har vi allerede e- postadressene til. En annen utfordring er at det er mye vanskeligere å utforme gode spørsmål til en skriftlig undersøkelse, enn til et intervju. Dette er fordi at det ikke er noen til stede som kan klare opp i eventuelle tvetydigheter. En bør også ha i tankene at lukkede spørsmål er "sikrere" enn åpne, på dette aspektet. Vi vil derfor nytte oss av et pilotstudium, som er med på å sikre oss om at det ikke er noen tvetydigheter til stede. Prisen på undersøkelsen blir noe høyere som følge av dette, men risikoen for en flopp blir altså mye lavere. The aim is to make sure that the proposed method is viable before embarking on the real study. [ ] Plans for a data gathering session should be tested by doing a pilot study before launching into the main study. (Preece et al, 2007: 293) Vi vil partisjonere spørsmålene våre inn i fire hovedgrupper: Demografi: Kjønn, alder, erfaring. Design Tjenester: Hvor nyttige er de, får brukerene gjort det de ønsker på en produktiv måte? Informasjon / Struktur Det er som oftest lurt å starte en slik undersøkelse med demografiske spørsmål. Dette gjør oss i stand til å plassere de andre svarene i en mer bestemt kontekst. Many questionnaires start by asking for basic demographic information [ ] This background information is useful for putting the questionnaire responses into context. (Preece et al, 2007:310) Når vi skal utføre analyse på det innsamlede datagrunnlaget kan vi da også gjøre uttrekk basert på demografiske kriterier. Vi vil bruke Likert skalaer for å kategorisere svarene. Spørsmålenes rekkefølge er av 14

15 betydning. Vi har valgt å begynne med de mykeste spørsmålene, for å "varme opp" respondenten. Vi følger oppfordringen til QUIS (Questionare for User Interface Satisfaction) om å kun stille positive spørsmål. «[...] the designers of QUIS decided not to mix negative and positive statements because the questionnaire was already complex enough without forcing participants to pay attention to the direction of the argument.» (Preece et al, 2007:310) Spørsmål Gruppe 1 (Demografi) 1. Kjønn (mann/kvinne) 2. Alder (Under 18, 18-30, 30-50, Over 50) 3. Erfaring med nettjenester 3.1 Hvor ofte bruker du nettet til å finne informasjon? (daglig, ukentlig, månedlig, aldri) 3.2 Hvor ofte bruker du nettbank? (daglig, ukentlig, månedlig, aldri) Alternativer for resten av undersøkelsen: (veldig enig, enig, nøytral, uenig, veldig uenig) Gruppe 2 (Design) 1. Sidens design gjør siden behagelig å bruke 2. Informasjonen blir presentert på en estetisk tilfredsstillende måte 3. Sidene er enkle å lese 4. Jeg oppfatter ikke sidene som forvirrende 5. Jeg foretrekker mørke farger fremfor lyse farger Gruppe 3 (Tjenester) 1. Tjenestene som tilbys av siden er nyttige for meg 2. Det er enkelt å bruke tjenestene 3. Jeg foretrekker å nytte meg av bankens tjenester på nettet fremfor å gå til filialen 4. Jeg føler det går raskt å bruke bankens tjenester på nett 5. Tjenestene oppfattes som trygge og sikre 6. Jeg stoler på at mine konfidensielle opplysninger ikke kan fanges opp av datasnokere 15

16 Gruppe 4 (Struktur / Informasjon) 1. Det er lett å finne frem til den informasjonen jeg er ute etter 2. Informasjonen jeg finner er nyttig for meg 3. Informasjonen jeg finner er utdypende i tilstrekkende grad 4. Sidens struktur har en logisk oppbygging 5. Strukturen legger til rette for korrekt bruk 6. Det var enkelt å gjøre seg kjent med siden 16

17 Del 3 Erfaringer En heuristisk evaluering består av 3 steg.; briefing, evaluering og debriefing. Hvert av stegene er like viktige for det endelige resultatet. Heuristikkene må i hver analyse tilpasses slik at de dekker de områder/mål som analysen er definert for. I vårt tilfelle vil dette si brukervennlighet av en nettside. I denne oppgaven har vi både hatt rollen som evaluator/ekspert og designer av analysen som er brukt. En viktig forutsetning for at analysen skal være vellykket er at ekspertene har nok kunnskap om og erfaring med tilsvarende systemer. Utifra dette ser vi at vi nok ikke burde være både eksperter og designere. Det blir vanskelig å se på analysen med upåvirkede øyne og fange opp problemer som designerne har oversett i definisjonen av heuristikkene. I tillegg bør man benytte seg av flere eksperter for å identifisere problemområdene og unngå at svarene blir farget av en enkelts eksperts meninger. Publiserte studier som har vurdert heuristiesk evaulering som analysemetode har funnet at en stor del av problemene som er identifiert av eksperter ikke nødvendigvis er reelle problemer som påvirker brukervennligheten til et system. what this comes down to is that only about half the problems identified are true problems. (Preece et.al, 2007:702). De funn som er gjort i denne analysen viser ikke alvorlige problemer med brukervennligheten til Storebrand sin nettside. Identifiserte funn representerer i stor grad forslag til forbedringer, men de vil ikke nødvendigvis føre til at brukerne på en bedre eller enklere måte får utført sine oppgaver på nettsiden. Det vi bør ta stilling til er om de momentene som er kommet fram i vår analyse har stor betydning den gjennomsnitttlige bruker. Vi skal fokusere på om brukerne faktisk får utført de oppgavene de ønsker å gjøre på den valgte web-siden. En spørreundersøkelse kan og benyttes som evalueringsverktøy av en nettside, enten alene eller i kombinasjon med for eksempel en heuristisk analyse. En kvantitativ spørreundersøkelser gir testbruker forhåndsdefinerte svaralternativer per spørsmål. Dette gjøre det lett å katergorisere og bearbeide resultatene i ettertid, og man vil 17

18 tydelig få frem hvis det er noen spesifikke problemområder som peker seg ut. Ved en kvantitativ undersøkelse er beskrivelsen av spørsmålene meget viktig. Man må tilpasse spørsmålet slik at det passer med svaralternativene, samtidig som man ikke ønsker forvirring og mulighet for misforståelser for testbrukere. Dessverre vil man ikke få brukerens egne detaljerte meninger eller utfyllende svar på de kvantitative spørsmålene. Spørreundersøkelsen bør derfor inkludere muligheten for kvalitative kommentarer eller svar, for eksempel hvis bruker svarer veldig uenig i spørsmål som beskriver sidens design. Det er da ønskelig å få et utfyllende svar for videre bearbeiding i analysen. De kvalitative svarene er ikke like enkle å bearbeide da de krever individuell behandling. Dette fører til merarbeid med analysearbeidet, men kan gi verdifull innsikt i brukerenes forståelse og bruk av nettsiden som vurderes. Antall spørsmål i analysen er også en viktig faktor for å få testbrukere og sikre at de gjennomfører den uten å miste fokus. Vår spørreundersøkelse benytter en kvantitativ metode. Vårt valg er basert på at undersøkelsen må dekke et stort antall ulike typer brukere med forskjellig bakgrunnserfaring og ulik demografisk plassering. Vi ønsker at undersøkelsen skal nå ut til et størst mulig publikum da Storebrand ikke har en begrenset kundegruppe, men henvender seg til beolfkningen som en helhelt. Kvalitative spørsmål er utelatt i denne undersøkelsen, da det kan føre til svarvegring hos en del brukere da undersøkelsen vil ta lengre tid å gjennomføre og krever mer innsats fra testbrukeren. Vår erfaring i denne oppgaven er at heuristisk analyse fungerer som et analyseverktøy for vurdering av nettsider så sant man ikke bruker den alene. Ved å kombinerer heuristisk analyse med den spørreundersøkelse presentert i del 2 vil man fort finne ut om de identifiserte problemene i heuristisk analyse faktisk er et problem for brukeren. Heuristisk analyse synes og å fungere best som grov analyse for å identifiseres problemområder for så å kunne følge opp problemområdene i en spørreundersøkelse ved å fokusere spørsmålene rundt problemområder avdekket i den heuristiske analysen. 18

19 Referanser Preece, Jenny og Rogers, Yvonne og Sharp, Helen (2007), Interaction design: Beyond humancomputer interaction. Chichester, Wiley. 19

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL «Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole Tidligere har skoleelevers tilgang til ulike kilder vært relativt begrenset, da kildevalget

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer