Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel"

Transkript

1 Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen Øyvind B. Kvinge Bjørn Arild Mæland

2 Del Briefing... 3 Heuristikker:... 3 Gjennomgang av systemet Synlighet av system status: Sammenheng mellom system og den virkelige verden: Brukerkontroll og frihet: Konsistens og standarder: Unngå/forhindre feil Gjenkjennelse framfor gjenkalling Fleksibilitet og bruks-effektivitet Estetisk og minimalistisk design Hjelp brukere å gjenkjenne og rette feil Hjelp og dokumentasjon Navigasjon... 9 Resultater av evalueringen - oppsummering Del Del Erfaringer Referanser

3 Del 1 Briefing Evaluatørene, i dette tilfellet oss, skal ta for seg nettstedet til konsernet Storebrand på adressen Her skal det foretas en grundig evaluering av nettstedets brukbarhet ved å benytte seg av en sjekkliste bestående av såkalte heuristikker. Heuristikkene som skal benyttes følger lenger nede. Heuristikkene er utarbeidet ved å kombinere noen av Jacob Nielsens ti heuristikker med utvalgte heuristikker som er hentet fra nettstedet «Home page for heuristic interactivity» på Ut fra disse to kildene og ved å komponere enkelte elementer selv har vi satt sammen de følgende heuristikker nedenfor. Heuristikker: 1. Synlighet av system status: Gir systemet stadig/ofte nok tilbakemelding/feedback om status? (f.eks. framdriftsindikatorer/beskjeder?) Brukere skal ikke lure (aldri) på hva som skjer. 2. Sammenheng mellom system og den virkelige verden: Snakker systemet brukers språk? Er konsepter, ord, fraser kjent for brukeren? Er metaforer forståelige for bruker? Er informasjon presentert i en enkel, logisk og naturlig orden? 3. Brukerkontroll og frihet Er det «nødutganger» for å hindre at brukere gjør feil eller når de har kommet feil «plass»? Har systemet angre-funksjoner/avbryt-knapper? 4. Konsistens og standarder er bruk av termer, kontroller, grafikk og menyer konsistent over hele systemet? Brukere skal aldri lure på om ulike artefakter betyr det samme. 3

4 5. Unngå/forhindre feil Er det mulighet for å velge alternativer f.eks. fra en liste, istedenfor å skrive direkte inn informasjon selv? Blir bruker bedt om å bekrefte en potensiell «farlig» handling, som å slette noe? 6. Gjenkjennelse framfor gjenkalling Er forholdet mellom kontroller og deres handlinger tydelig? Blir brukeren nødt til å huske for mye, og dermed overbelaste sin «memory load»? 7. Fleksibilitet og brukseffektivitet Tilbyr systemet fleksibilitet for ulike nivå av ekspertise? Tilbys snarveier for ekspertbrukere? Hjelp nok for nybegynnere? 8. Estetisk og minimalistisk design Er systemet fritt fra irrelevant, unødvendig og distraherende informasjon? Er ikoner klare, knapper merket og bruk av grafiske kontroller innlysende? 9. Hjelp brukere å gjenkjenne og rette feil Er feilmeldingene tilstrekkelige? Har de naturlig språk som brukeren forstår og ikke systemkode? Gir feilmeldingene nok informasjon til at brukeren forstår problemet og løsningen på problemet? 10. Hjelp og dokumentasjon Er hjelp lett tilgjengelig? Er hjelpen uttrykt på et klart språk uten jargon? 11. Navigasjon Gir systemet feedback til bruker om navigasjonsmuligheter? Hvilken tilstand befinner systemet seg i, hvor har bruker vært og hvilke mulige «veier» kan bruker gå? 4

5 Unngår systemet å åpne unødvendige nye browser-vinduer? Tilbyr systemet navigasjonshjelpefasiliteter som f.eks. søk? Gjennomgang av systemet Vi tar i denne evalueringen for oss bank-delen for privatpersoner av Storebrand sine nettsider. Vi vil forsøke å få dekket over de fleste av funksjonene som finnes her og evaluere hele bankdelen fra et overordnet synspunkt. Vi vil ikke evaluere de sidene som krever at man skal logge inn, da man må være kunde for å bruke disse. Vår evaluering vil derfor kunne sammenlignes med en oppgave for en bruker som ønsker å se på sidene til Storebrand for å finne ut om han/hun ønsker å bli bank-kunde hos Storebrand. Det kan også tenkes at en bruker bare ønsker å teste ut om de nye sidene til Storebrand er enkel å bruke, og at brukeren ønsker å sammenligne sidene med sin nåværende bank sine nettsider. 1. Synlighet av system status: Systemet gir god feedback i form av at en bruker ikke må vente lenge før noe skjer. Det refereres til det som kommer fram under heuristikken for brukerkontroll og frihet angående lånekalkulatorsiden. Her kan en bruker begynne å lure på hva som skjer når han/hun ikke kommer seg tilbake til hovedsiden uten å måtte lukke vinduet/fanen (alt etter hvilken nettleser som brukes). Her brytes altså regelen om at en bruker aldri skal lure på hva som skjer. 2. Sammenheng mellom system og den virkelige verden: På forsiden/hovedsiden for hele nettstedet foreligger det en enkel og oversiktlig presentasjon av nettstedets muligheter. Øverst finner man tre store grafiske ikoner med tre ulike muligheter. Disse tre begrepene, «Bank», «Sparing» og «Forsikring», er velkjente for alle mennesker. Bildene som hører til de ulike knappene/valgene fungerer både som blikkfang og vekker konnotasjoner hos bruker. Det er brukt bilder som alle forstår meningen av. For begrepet bank er det et bilde av penger, hvilket de fleste vil forbinde en bank med. Klikker man på bank-linken kommer man til siden for bank-tjenester. På bank-hovedsiden, er det også 5

6 oversiktlig presentert de ulike mulighetene brukeren har. Det er benyttet begreper her også som er velkjente for folk flest, som «Boliglån», «Brukskonto» og «Banksparing». 3. Brukerkontroll og frihet: Evaluator prøvde lånekalkulatoren som kommer opp til venstre på siden når man har klikket seg inn på bank-hovedsiden. Da den var ferdigprøvd, prøvde jeg å komme tilbake til banksidene jeg kom fra ved å trykke på knappen avslutt på bunnen av siden. Dette førte meg inn på en side for nettlån. Det var ikke mulig her å komme seg direkte tilbake til banksidene jeg opprinnelig var inne på. Det var heller ikke mulig, hverken her eller på lånekalkulatorsiden, å trykke på logoen til Storebrand, som befinner seg øverst på alle sider, som en link tilbake til hovedsiden. Etter mye om og men fant jeg ut at siden var åpnet i et nytt vindu, og at jeg måtte lukke det nye vinduet og åpne det jeg kom fra for å komme tilbake dit jeg ønsket. I dette tilfellet var det ingen «nødutganger» som kunne ta bruker tilbake til banksidene. Det blir ikke gitt bruker melding om at lånekalkulatoren åpnes i et nytt vindu, og dette gjør at bruker mister kontroll over systemet. 4. Konsistens og standarder: Bruken av grafiske elementer er konsistent over de ulike bank-sidene. For de fleste linker til sider som har noe med penger å gjøre, f.eks. lån, konto, sparing, er det brukt grafikk med bilde av penger, samt et eller flere andre elementer som beskriver nærmere hva linken gjelder. Det er f.eks. brukt bilde av et hus ved siden av penger for linken som går til boliglån. Det finnes en inkonsistens i bruken av linker. I «logg inn-boksen» til høyre på sidene vil linkene inni boksen ikke få en strek under seg når musepekeren holdes over linken. På alle linker ellers på sidene forekommer understreking. I lånekalkulatoren er det brukt et lite symbol ved siden av feltene som skal fylles ut. Symbolet viser en «i», og bruker vil gjenkjenne symbolet fra skilt for informasjon som vanligvis denoterer en «i». Dette er altså et velkjent konsept fra dagliglivet som har blitt overført til et nettsted som en metafor for informasjon. Men siden med lånekalkulatoren er derimot ikke konsistent mht. sin layout, i forhold til resten av nettsidene. Her mangler alle navigasjonsmenyer og søkefelt m.m som fins på størsteparten av hele nettstedet. 6

7 5. Unngå/forhindre feil Det er vanskelig å gjøre noe feil her. Ulike sider er godt delt inn i kategorier som igjen er oppdelt med mange alternative linker å velge mellom. Det er ikke mulighet for en bruker å skrive inn mye selv, utenom i søkefeltet som alltid befinner seg i den høyre søkemenyen. Informasjonen er godt porsjonert slik at man ikke blir overlesset med informasjon på første side. Dersom en bruker skulle trykke på feil bilde eller link, er det mulighet for å kunne velge andre linker innenfor samme «underkategori» i navigasjonsmenyen til venstre. 6. Gjenkjennelse framfor gjenkalling Systemet støtter gjenkjennelse i stor grad. En bruker vil ikke trenge å huske noe fra en side til en annen for å bruke systemet. Det legges vekt på å gi mange muligheter i navigasjonsmenyen til venstre. Denne forandres dynamisk ettersom en bruker beveger seg rundt på sidene. Det gis her mulighet for å velge andre linker som er i samme kategori som den linken man har trykket på for å komme der man er. Man trenger derfor ikke huske hvilke andre alternative linker som befant seg ved siden av den man trykket på, på den forrige siden man var på. Man kan bare se til venstre i navigasjonsmenyen og finne «nabo-linkene» der. Det er en tydelig sammenheng mellom at når man trykker på f.eks. en «kontroll», altså en link med et bilde hvor det står «Boliglån», så kommer man til en side som omhandler boliglån. Det framgår også tydelig av bildet og hele «kontrollen» at den kan trykkes på. 7

8 7. Fleksibilitet og bruks-effektivitet Nettsidene er enkel i bruk og såkalte ekspertbrukere er ikke noe som trengs å ta særlig store hensyn til i dette tilfellet. Systemet tilbyr snarveier til tjenester som blir ofte brukt direkte fra hovedsiden. Det er mulig å gå direkte til ulike sider som krever at bruker må logge seg inn. En bruker kan f.eks. gå direkte fra hovedsiden til nettbanken sin, hvilket antageligvis vil være noe mesteparten av brukerne av nettsidene vil gjøre ofte. Det tillates altså snarveier til ofte brukte tjenester, som gjør at brukere ikke trenger å gå omveier i systemet for å komme dit. 8. Estetisk og minimalistisk design Grensesnittet viser en balansert mengde av relevant informasjon over hele nettstedet. Det kan sies at grensesnittet er minimalistisk og rent utformet. Man får ikke presentert informasjon som føles unødvendig på noen sider. Noe som kan ses på som et unntak fra dette er på hovedsiden for nettstedet, hvor det vises et reklamebanner midt på siden, som tiltrekker brukers oppmerksomhet litt vekk fra eventuelle oppgaver. Banneret er preget av sterke farger som fanger oppmerksomhet. Dette er selvsagt gjort av kommersielle hensyn, hvor Storebrand skryter av seg selv, for å lokke til seg kunder. Det kan diskuteres hvorvidt dette forstyrrer og distraherer brukers oppmerksomhet vekk fra det som systemet virkelig skal brukes til. Fra Storebrand sitt synspunkt ønsker de å tiltrekke seg så mange kunder som mulig. Fra brukers synspunkt ønskes gjerne bare å logge seg inn på nettbanken for å betale en regning. I så tilfelle vil reklamen forstyrre brukerens bruk av systemet, og man kan si at brukbarheten er nedsatt. Som nevnt er bruken av ikoner, grafiske kontroller og knapper konsistent over hele nettstedet. Det er også innlysende hva kontrollene «gjør», altså hva som skjer når de trykkes på. Ikonene er klare og tydelig i sin semantikk. Under vises et bilde av en «kontroll» som tar bruker til siden for boliglån. 8

9 9. Hjelp brukere å gjenkjenne og rette feil Det er her verdt å merke seg tjenesten «lånekalkulator». Dersom man fyller ut de ulike feltene i lånekalkulatoren og noe er feil, eller noe må forandres i et felt, vises det en feilmelding over skjemaet. Denne feilmeldingen er meget vanskelig å få øye på. Den vises med veldig liten skrift. Feilmeldingen gir heller ikke tilstrekkelig forslag til løsning. Det er ikke sikkert alle mennesker som bruker kalkulatoren forstår meningen av uttrykk som «sikkerhetens verdi». Det gis mulighet til å få informasjon om de enkelte feltene i skjemaet ved å holde musepekeren over en «i» til venstre for feltene, noe som indikerer at her kan man få informasjon. Ved noen anledninger, når en side ikke kan åpnes, får bruker opp et rødt «stoppskilt» på feilmeldinger. Et eksempel på en slik feilmelding er «Man kan ikke anrope siden direkte fra det stedet du kom fra». Stoppskiltet kan skremme en bruker og få bruker til å føle seg dum eller at det er han/hun som er skyld i en feil som har oppstått. Systemet generelt sett gjør det vanskelig for bruker å kunne utføre noen feil. 10. Hjelp og dokumentasjon Nettstedet er laget på en slik måte at det ikke foreligger noe behov for opplæring av brukere. Det gis mulighet for å få informasjon om hvordan Storebrand behandler sensitiv informasjon som personopplysninger og cookies. Det gis også mulighet for å kunne prøve ut nettbanktjenesten, ved en demo-nettbank. På denne måten kan brukere som ikke er kunder prøve ut hvordan nettbanken fungerer. Dette vil da fungere som en slags hjelpefunksjon eller opplæring for å vise hvordan nettbanken brukes. 11. Navigasjon Det nevnes over under punktet for gjenkjennelse framfor gjenkalling at navigasjonen til nettstedet er god. Bruker har hele tiden flere muligheter for å kunne navigere seg til de ulike sidene som er ønskelig. Et eksempel er at man kan klikke seg fra hovedsiden for nettstedet inn på bank-sidene, og likevel ha mulighet for å gå til forsikrings-sidene, uten å gå tilbake til hovedsiden. Dette muliggjøres ved at valgene man hadde på hovedsiden, åpnes i faner øverst 9

10 som linker til de respektive kategoriene man kan velge fra hovedsiden. Under vises skjermbilder av det poengterte. Hovedsiden med de tre hovedkategoriene for nettstedet. Over har man navigert seg inn på bank-siden, men man har fremdeles kategoriene «Sparing» og «Forsikring» tilgjengelig øverst som faner. I tillegg kan man gå tilbake til hovedsiden via en fane. Dette konseptet med faner går igjen over hele systemet, og gir en god navigasjonsstruktur. Som nevnt i tidligere avsnitt åpnes det noen ganger et nytt vindu. Dette er ikke et stort problem, men det kan avhenge av hvilken nettleser bruker benytter. Dersom man bruker Firefox vil lånekalkulatoren åpne seg i en ny fane, uten at man legger særlig merke til dette. Dette kan forvirre bruker, spesielt brukere som ikke er vant med nye nettlesere med faner, men det er sjelden det åpnes nye vinduer. Det kunne ha blitt gjort oppmerksom på at en side ble åpnet i et nytt vindu for å unngå forvirring. Nettstedet tilbyr en søkefunksjon som tidligere 10

11 nevnt, og gir dermed bruker en enda bedre mulighet for hjelp til å komme seg dit bruker ønsker. Resultater av evalueringen - oppsummering Etter å ha evaluert nettstedet har det blitt avdekket enkelte feil ved brukbarheten til systemets design. Disse vil nå listes opp med referanse til hvilken heuristikk som «brytes». 1. Lånekalkulator. Denne tjenesten fungerer ikke tilfredsstillende når det gjelder design. Tjenesten bryter med følgende av heuristikkene: Nr. 1:Synlighet av system status, nr. 3:Brukerkontroll og frihet, nr.9:hjelp brukere å gjenkjenne feil, nr.4:konsistens og standarder og nr.11:navigasjon. Dette er beskrevet nærmere under de respektive avsnittene. Det kan generelt sies at lånekalkulatorsiden mangler den gode navigasjonsstrukturen som finnes ellers på nettstedet. Den vil også forvirre en bruker med dårlige/lite synlige feilmeldinger og med tanke på «nødutganger» fra siden. 2. Åpning av nye vinduer. Utførelsen av å åpne nye vinduer for ulike tjenester er inkonsistent. I noen tilfeller, som med lånekalkulatoren, åpnes et nytt vindu eller fane uten at det gjøres oppmerksom på dette. I andre tilfeller åpnes et nytt vindu med en blå ramme rundt midt på siden, noe som gjør at man tydelig ser at det åpnes et nytt vindu. Dette gjøres blant annet på siden for Kort hvor bruker kan lese mer informasjon om kort og sikkerhet. Denne informasjonen åpnes altså i et nytt vindu. Dette vil si at det er to ulike måter å utføre «pop-up»-vinduer på. Og dermed foreligger det en inkonsistens mellom de to metodene. Dette bryter altså med heuristikk nr.4:konsistens og standarder. 3. Understreking av linker. Det fins en inkonsistens i bruken av linker. Når linkene ikke blir understreket kan dette føre til at de blir vanskeligere å se, spesielt for mennesker med synssvakhet. Det er ikke åpenbart hvilken link man faktisk holder musen over. Linkene innbyr ikke like mye til bruk uten den visuelle bekreftelsen man får fra de andre linkene på siden, og har dermed en lavere affordance. «For example, graphical elements like buttons, icons, links, and scrollbars are talked about with respect to how to make it appear obvious how they should be used: icons should be designed to afford clicking, scrollbars to afford moving up and down, buttons to afford pushing.»(preece 11

12 et.al, 2007:33). Dette bryter med heuristikk nr.4:konsistens og standarder. Dette kan også sies om de største bildene som er linker til ulike sider. Her kunne det med fordel ha kommet frem en ramme rundt bildet som markerer at det er en link, på linje med de andre som blir understreket. Generelt sett kan det sies at nettstedet er godt designet og oppfyller de fleste krav til brukbarhet. Informasjonen er presentert på en ryddig og minimalistisk måte. Navigasjonen fungerer utmerket og grensesnittet er pent utformet med nøytrale farger og pent utformet grafikk. Bruken av sidene gir en god brukeropplevelse ut fra de oppgaver evaluator har utført. 12

13 Del 2 Vi har i vår oppgave valgt å utføre en spørreundersøkelse, rettet mot gjennomsnittlige brukere av Storebrand sine nettsider. Selv om oppgaven ber oss om å kun utføre en enkeltform for datainnsamling, så er vi enige i boken sin påstand om at flere teknikker kan og bør brukes sammen. Da vil man blant annet ha mulighet til å støtte opp resultatene fra intervjuer med dataene vi får fra spørreundersøkelsen, og omvendt. Dette kalles for triangulering. «Triangulation provides different perspectives and corraboration of findings across techniques, thus leading to more rigorous and defensible findings.» (Preece et al, 2007: 293) Vi ønsker å komme frem til hvilke holdninger brukerne har til Storebrand.no. Det er viktig å hele tiden passe på at man fokuserer på målene man har satt for undersøkelsen. Disse kan man bruke som en rettesnor gjennom hele prosessen, for å sjekke at man faktisk er på rett kurs. De målene vi tar for oss har med brukbarheten til siden å gjøre. Dette henger sammen med at vi også valgt å utføre en kvantitativ spørreundersøkelse. Brukeropplevelser er ikke målbare på samme måte, og hadde krevd dyptgående intervjuer. Hovedmålet vårt er å finne ut om den gjengse bruker er tilfreds med siden. Det er flere grunner til at vi har valgt spørreundersøkelse som datainnsamlingsmetode. De strukturerte metodene (strukturert intervju og spørreundersøkelse) passer best til evalueringsoppgaver, siden formålene og spørsmålene her er mer spesifikke enn tidligere i livssyklusen. Siden brukerne av Storebrand.no er spredt over hele landet, ville det ha vært svært tungvint å intervjuet et representativt utvalg. Det er tre måter å utføre spørreundersøkelser på: papir, e-post og nettsider. Vi har valgt det siste alternativet til vår undersøkelse. Dette er både fordi det finnes gode verktøy til jobben, og fordi det gjør det mye lettere og praktisk for deltakerne å utføre undersøkelsen. Vi har ikke data til å støtte opp om dette, men vi føler oss ganske sikre på at, jevnt over, så er svarratene til en internettbasert spørreundersøkelse er mye høyere enn til en i papirform. Verktøyet vi har tenkt å bruke heter Survey Monkey, og er tilgjengelig på følgende URL : For å sikre oss høyest mulig svarrater, så vil vi også trekke ut premier blant de innsendte svarene. Det er ofte nødvendig å gi brukerne slike intensiver, siden mange ellers ville ha følt at de ikke hadde fått noe ut av å gjennomføre undersøkelsen. Dette er ofte et problem for nettsider som har en spredt brukermasse. Vi må også understreke at svarene er anonyme, og at formålet med 13

14 undersøkelsen er å forbedre nettstedet. Hvis bedriften klarer å opparbeide seg et rykte som sier at den lytter på brukerne, og gjør handling ut av ideene de kommer med, så er nok dette mye lettere. Survey Monkey kan også brukes til å sende ut påminnelser til de som ikke har svart på undersøkelsen. Det vil være mest nyttig for oss om det er personer som allerede er brukere av siden som utfører undersøkelsen. Et naturlig valg for oss, hadde vært å mynte undersøkelsen på personer som har nettbanktjenester hos Storebrand. Disse har vi allerede e- postadressene til. En annen utfordring er at det er mye vanskeligere å utforme gode spørsmål til en skriftlig undersøkelse, enn til et intervju. Dette er fordi at det ikke er noen til stede som kan klare opp i eventuelle tvetydigheter. En bør også ha i tankene at lukkede spørsmål er "sikrere" enn åpne, på dette aspektet. Vi vil derfor nytte oss av et pilotstudium, som er med på å sikre oss om at det ikke er noen tvetydigheter til stede. Prisen på undersøkelsen blir noe høyere som følge av dette, men risikoen for en flopp blir altså mye lavere. The aim is to make sure that the proposed method is viable before embarking on the real study. [ ] Plans for a data gathering session should be tested by doing a pilot study before launching into the main study. (Preece et al, 2007: 293) Vi vil partisjonere spørsmålene våre inn i fire hovedgrupper: Demografi: Kjønn, alder, erfaring. Design Tjenester: Hvor nyttige er de, får brukerene gjort det de ønsker på en produktiv måte? Informasjon / Struktur Det er som oftest lurt å starte en slik undersøkelse med demografiske spørsmål. Dette gjør oss i stand til å plassere de andre svarene i en mer bestemt kontekst. Many questionnaires start by asking for basic demographic information [ ] This background information is useful for putting the questionnaire responses into context. (Preece et al, 2007:310) Når vi skal utføre analyse på det innsamlede datagrunnlaget kan vi da også gjøre uttrekk basert på demografiske kriterier. Vi vil bruke Likert skalaer for å kategorisere svarene. Spørsmålenes rekkefølge er av 14

15 betydning. Vi har valgt å begynne med de mykeste spørsmålene, for å "varme opp" respondenten. Vi følger oppfordringen til QUIS (Questionare for User Interface Satisfaction) om å kun stille positive spørsmål. «[...] the designers of QUIS decided not to mix negative and positive statements because the questionnaire was already complex enough without forcing participants to pay attention to the direction of the argument.» (Preece et al, 2007:310) Spørsmål Gruppe 1 (Demografi) 1. Kjønn (mann/kvinne) 2. Alder (Under 18, 18-30, 30-50, Over 50) 3. Erfaring med nettjenester 3.1 Hvor ofte bruker du nettet til å finne informasjon? (daglig, ukentlig, månedlig, aldri) 3.2 Hvor ofte bruker du nettbank? (daglig, ukentlig, månedlig, aldri) Alternativer for resten av undersøkelsen: (veldig enig, enig, nøytral, uenig, veldig uenig) Gruppe 2 (Design) 1. Sidens design gjør siden behagelig å bruke 2. Informasjonen blir presentert på en estetisk tilfredsstillende måte 3. Sidene er enkle å lese 4. Jeg oppfatter ikke sidene som forvirrende 5. Jeg foretrekker mørke farger fremfor lyse farger Gruppe 3 (Tjenester) 1. Tjenestene som tilbys av siden er nyttige for meg 2. Det er enkelt å bruke tjenestene 3. Jeg foretrekker å nytte meg av bankens tjenester på nettet fremfor å gå til filialen 4. Jeg føler det går raskt å bruke bankens tjenester på nett 5. Tjenestene oppfattes som trygge og sikre 6. Jeg stoler på at mine konfidensielle opplysninger ikke kan fanges opp av datasnokere 15

16 Gruppe 4 (Struktur / Informasjon) 1. Det er lett å finne frem til den informasjonen jeg er ute etter 2. Informasjonen jeg finner er nyttig for meg 3. Informasjonen jeg finner er utdypende i tilstrekkende grad 4. Sidens struktur har en logisk oppbygging 5. Strukturen legger til rette for korrekt bruk 6. Det var enkelt å gjøre seg kjent med siden 16

17 Del 3 Erfaringer En heuristisk evaluering består av 3 steg.; briefing, evaluering og debriefing. Hvert av stegene er like viktige for det endelige resultatet. Heuristikkene må i hver analyse tilpasses slik at de dekker de områder/mål som analysen er definert for. I vårt tilfelle vil dette si brukervennlighet av en nettside. I denne oppgaven har vi både hatt rollen som evaluator/ekspert og designer av analysen som er brukt. En viktig forutsetning for at analysen skal være vellykket er at ekspertene har nok kunnskap om og erfaring med tilsvarende systemer. Utifra dette ser vi at vi nok ikke burde være både eksperter og designere. Det blir vanskelig å se på analysen med upåvirkede øyne og fange opp problemer som designerne har oversett i definisjonen av heuristikkene. I tillegg bør man benytte seg av flere eksperter for å identifisere problemområdene og unngå at svarene blir farget av en enkelts eksperts meninger. Publiserte studier som har vurdert heuristiesk evaulering som analysemetode har funnet at en stor del av problemene som er identifiert av eksperter ikke nødvendigvis er reelle problemer som påvirker brukervennligheten til et system. what this comes down to is that only about half the problems identified are true problems. (Preece et.al, 2007:702). De funn som er gjort i denne analysen viser ikke alvorlige problemer med brukervennligheten til Storebrand sin nettside. Identifiserte funn representerer i stor grad forslag til forbedringer, men de vil ikke nødvendigvis føre til at brukerne på en bedre eller enklere måte får utført sine oppgaver på nettsiden. Det vi bør ta stilling til er om de momentene som er kommet fram i vår analyse har stor betydning den gjennomsnitttlige bruker. Vi skal fokusere på om brukerne faktisk får utført de oppgavene de ønsker å gjøre på den valgte web-siden. En spørreundersøkelse kan og benyttes som evalueringsverktøy av en nettside, enten alene eller i kombinasjon med for eksempel en heuristisk analyse. En kvantitativ spørreundersøkelser gir testbruker forhåndsdefinerte svaralternativer per spørsmål. Dette gjøre det lett å katergorisere og bearbeide resultatene i ettertid, og man vil 17

18 tydelig få frem hvis det er noen spesifikke problemområder som peker seg ut. Ved en kvantitativ undersøkelse er beskrivelsen av spørsmålene meget viktig. Man må tilpasse spørsmålet slik at det passer med svaralternativene, samtidig som man ikke ønsker forvirring og mulighet for misforståelser for testbrukere. Dessverre vil man ikke få brukerens egne detaljerte meninger eller utfyllende svar på de kvantitative spørsmålene. Spørreundersøkelsen bør derfor inkludere muligheten for kvalitative kommentarer eller svar, for eksempel hvis bruker svarer veldig uenig i spørsmål som beskriver sidens design. Det er da ønskelig å få et utfyllende svar for videre bearbeiding i analysen. De kvalitative svarene er ikke like enkle å bearbeide da de krever individuell behandling. Dette fører til merarbeid med analysearbeidet, men kan gi verdifull innsikt i brukerenes forståelse og bruk av nettsiden som vurderes. Antall spørsmål i analysen er også en viktig faktor for å få testbrukere og sikre at de gjennomfører den uten å miste fokus. Vår spørreundersøkelse benytter en kvantitativ metode. Vårt valg er basert på at undersøkelsen må dekke et stort antall ulike typer brukere med forskjellig bakgrunnserfaring og ulik demografisk plassering. Vi ønsker at undersøkelsen skal nå ut til et størst mulig publikum da Storebrand ikke har en begrenset kundegruppe, men henvender seg til beolfkningen som en helhelt. Kvalitative spørsmål er utelatt i denne undersøkelsen, da det kan føre til svarvegring hos en del brukere da undersøkelsen vil ta lengre tid å gjennomføre og krever mer innsats fra testbrukeren. Vår erfaring i denne oppgaven er at heuristisk analyse fungerer som et analyseverktøy for vurdering av nettsider så sant man ikke bruker den alene. Ved å kombinerer heuristisk analyse med den spørreundersøkelse presentert i del 2 vil man fort finne ut om de identifiserte problemene i heuristisk analyse faktisk er et problem for brukeren. Heuristisk analyse synes og å fungere best som grov analyse for å identifiseres problemområder for så å kunne følge opp problemområdene i en spørreundersøkelse ved å fokusere spørsmålene rundt problemområder avdekket i den heuristiske analysen. 18

19 Referanser Preece, Jenny og Rogers, Yvonne og Sharp, Helen (2007), Interaction design: Beyond humancomputer interaction. Chichester, Wiley. 19

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet Brukskvalitet Bruk og nytte av systemet Fem grunner til at systemer er vanskelige å bruke Systemet er tilpasset maskinen og arbeidsoppgaven - ikke brukeren Brukerenes arbeidsoppgaver endres raskt, mens

Detaljer

Heuristisk evaluering Ekspertevaluering

Heuristisk evaluering Ekspertevaluering Heuristisk evaluering Ekspertevaluering Håkon Tolsby 1 Heuristisk evaluering ekspertevaluering Vurdere grensesnitt ved å referere til retningslinjer (heuristics). Egnet for å finne også mindre problemer

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet Den opplevde kvaliteten til nettstedet Bakgrunnen Det finnes: Ingen begrensninger på hvem som kan presentere informasjon på internett Mange forskjellige

Detaljer

Navigasjonssystemer. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kap

Navigasjonssystemer. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kap Navigasjonssystemer Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kap 8 25.01.2017 1 Navigasjon Hvordan bevege seg rundt til de ulike delene som et nettsted er bygget opp av. Mens struktur og

Detaljer

Analyse av eksisterende nettside

Analyse av eksisterende nettside Analyse av eksisterende nettside Etter kartlegging av den eksisterende IT-portalen kommer det tydelig fram at siden er noe kaotisk, akkurat som det ble stipulert tidligere. Selve oppsettet er for så vidt

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Brukskvalitet. Lett å bruke og samtidig nyttig

Brukskvalitet. Lett å bruke og samtidig nyttig Brukskvalitet Lett å bruke og samtidig nyttig Fem grunner til at systemer kan være vanskelige å bruke Systemet er ikke tilpasset brukeren, men maskin og arbeidsoppgave Arbeidsoppgaver endres raskt - systemer

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Hvem er vi? Hva jobber vi med? Noe av det vi har levert det siste året Hvilken

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY

EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY AV TRINE BOGENES, ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Som en del av forberedelsen til arbeidet deres i forbindelse med Eilert Sundt prisen vil jeg presentere dere

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

MMI D1. Kristoffer Dalby

MMI D1. Kristoffer Dalby MMI D1 Kristoffer Dalby Nettsider Jeg har i denne oppgaven valgt å analysere One Call (onecall.no) og Telenor (telenor.no). Målgruppe Målgruppen for nettstedene er kunder av de aktuelle telefoni selvskapene

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Øving 5: Evaluering av nettsider

Øving 5: Evaluering av nettsider Øving 5: Evaluering av nettsider 1. Mål Hovedmålet med postens nettsider bør være et informativt hjelpemiddel for brukere av postens tjenester. Dette innebærer utfyllende informasjon om både standardtjenester,

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Til analysen Husk at innvandrere generelt gir mer positive vurderinger enn erfaringene

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby Webdesign Håkon Tolsby 13.03.2017 Håkon Tolsby 1 Hva er det viktigste for å lage et BRUKEVENNLIG websted Don t make me think Steve Krug Webstedet skal være: Selvinnlysende Selvforklarende Ikke rocket science

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer.

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer. 4Testdokumentasjon 4.1 Forord Formålet med testing av systemet er å sjekke at alle funksjoner i programmet oppfører seg som ønsket ut i fra kravspesifiksajonen. Dokumentasjonen av testing er delt inn i

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Nettsideplanleggings Guide

Nettsideplanleggings Guide Nettsideplanleggings Guide Alt du må ta stilling til når du skal planlegge din smaching nye nettside! Introduksjon Hva denne guiden handler om.. Nettsiden din er en viktig del av ditt foretak om ikke den

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Innledning Oppgaven omfatter: skriv et fortellende resymé av Bryan Lawsons bok What Designers Know Oxford England :

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskartar5/geovekst?, under «Lenker».

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer