Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00"

Transkript

1 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak Etter generalforsamlingen - Spørsmål knyttet til pantegjeld. På generalforsamlingen kom det opp spørsmål knyttet til pantegjelden i Viking borettslag. Spørsmålene ble videresendt til BBL og svarene lyder: «De alle fleste lån har nibor rente og det samme gjelder for lånet til balkongene. Når det gjelder lån (boliglånet for byggetrinn 1 på 13,7 mill) så er renten på 2,84 % inkludert margin på 1,1 %.» - Bygging av søppelskur Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at det bygges et nytt søppelskur ved trafostasjonen i 2016, for å få samlet alle løse søppelkontainere. Avstemningen ga 16 mot 9 stemmer. Nytt forslag til vedtak: Generalforsamlingen ønsker nytt søppelskur. Styret utreder alternative plasseringer til neste generalforsamling. Saken kom ikke til avstemming. Merknad: Styret hadde ikke sjekket grundig nok at saker knyttet til bygging må vedtas med 2/3 flertall. Det ble derfor ikke gjort et gyldig vedtak i denne saken siden kun 16 stemte for. Styret vil likevel arbeide videre med saken og legge den fram for generalforsamlingen i Stemmegivning sak 6 og 7 på GF I forbindelse med sak 6 og 7 på GF er det i ettertid kommet en del synspunkter på at styret ville være med på avstemningen og mener dette var feil. Borettslagsloven 7-10 omhandler Røystrett og Inhabilitet og sier følgende: (1) Kvar andelseigar har ei røyst på generalforsamlinga, sjølv om andelseigaren har fleire andelar. Ein andelseigar kan dessutan røyste som

2 fullmektig for ein annan andelseigar. For ein andel med fleire eigarar kan det berre bli gitt ei røyst. (2) Ingen kan sjølv eller ved fullmektig eller som fullmektig røyste på generalforsamlinga om avtale med seg sjølv eller nærståande eller om ansvar for seg sjølv eller nærståande i høve til laget. Styret har vært i kontakt med jurist Monica Paulsen i BBL som sier at inhabilitet krever svært mye og at dette gjelder eksterne avtaler, ikke saker som f.eks. styrehonorar eller at en andelseier søker om påbygg etc. Dette vil si at i disse to tilfellene har hver andelseier (andel), også styremedlemmer, en stemme og kan i tillegge stemme som fullmektig for en annen andel. Det at styret gikk ut under diskusjonen, var ikke på grunn av inhabilitet, men for at beboerne skulle få prate fritt. Derfor kunne det heller ikke stemmes mens styret var ute. - Hva er styrets ansvar Etter lov om borettslag 8-8 har styret vide fullmakter. Styret skal lede virksomheten i l laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt til generalforsamlingen, eller der generalforsamlingen allerede har truffet et vedtak. Generalforsamlingen kan også instruere styret. Eksempler på oppgaver for styret er: Sette opp budsjett Fastsette felleskostnader Gjennomgå regnskap Styre økonomien Ansette vaktmester Forskjønne uteareal Gjennomgå internkontroll Behandle søknader om bruksoverlating Vedlikeholde bygningsmassen Refinansiere og ta opp lån Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner Godkjenne nye andelseiere Forberede GF Utarbeide årsberetning Føre protokoll fra styremøter Håndheve ordensregler Rydde opp i nabokrangler

3 Følge opp forretningsførerkontrakten med boligbyggerlaget Arrangere dugnader - Styrearbeid tar tid For å gi et lite innblikk i hvor mye tid som brukes til forskjellig arbeid informerte Anna hva hun har jobbet med siste uken og hvor mye tid som har gått med. Dette tilsvarer ca. 24 timer, som utgjør mer enn en halv stilling. I tillegg har styremedlemmene Sture og Thomas jobbet sine timer siste uke, totalt mer enn full stilling for VBRL. 2. Brannsikkerhet I 2014 ble det montert a. Brannstiger/rømmningsvindu fra alle toppleiligheter b. Brannvarslingsanlegg i carporter Brannvarslingsanlegget følger imidlertid ikke lover og regler. VBRL har nektet å betale dette og har bedt om å få det fjernet. Helgeland Brannsikring brakte saken inn for Forliksrådet. Der fikk VBRL medhold, men HBS i dag 27. april anket saken til tingretten. I 2015 ønsker styret å få en brannkonsulent til å gå over brannsikkerheten og få lagd en plan for hva som trenges i henhold til lover og regler i borettslaget. Målet er da å få gjennomført tiltak i Vedlikehold Ikke alt av vedlikehold ble ferdig i fjor og det som gjenstår vil bli gjort i sommer. Det er følgende: c. Maling av trykkimpregnerte bord som ikke er malt d. Maling av røstvegger 1 strøk til e. Flytting av altansøyler ved carporter f. Nye lys og kontakter i carporter (sensorlys) Entreprenør: ABT med Sandnessjøen Installasjon som underentreprenør. Budsjettert til ca. kr ,- og skal gjennomføres i juni. Styret ønsker også å sette vedlikeholdskomiteen i gang igjen, så vi kan få lagd plan for fremtidig vedlikehold (f eks når skifte vinduer og tak, neste maling osv.). I 2016 ønsker styret å se nærmere på uteområdet (f eks rette opp lyktestolper, fikse trapper, steinlegging, rekkverk utenfor innganger osv.) Styret vil fremme en sak til neste års GF om dette. 4. Bygging og vedlikehold av påbygg og tilbygg

4 Styret har etter vedlikeholdet i fjor sett behovet for å få mer klargjort i vedtektene hvem som har ansvaret for vedlikehold av ekstra tilbygg/påbygg etc i borettslaget. Vi har undersøkt med BBL hva som er lovpålagt og hva som er vanlig i andre borettslag når det gjelder vedlikehold av tilbygg og påbygg etc. Vi fikk oss noen overraskelser. 1. Alt av tilbygg, påbygg, bruksendringer etc på bygninger og fellesarealer SKAL ifølge borettslagsloven søkes om og godkjennes av generalforsamlingen! Det er altså ikke styret som godkjenner dette, heller ikke hvis styret har ønske om å bygge på/til noe på bygninger/fellesarealer. Det er heller ikke den enkelte andelseiers rettighet å oppføre slikt uten GFs godkjenning. 2. Årsaken er at når noe oppføres, vil det påvirke alle andelseiere økonomisk på sikt. Derfor skal det først godkjennes, og det skal pålegges at oppføringen følger lover og regler og blir fagmessig utført, samt klargjøres hvem som skal bære kostnader både ved oppføring og fremtidig vedlikehold. 3. Når en andelseier søker om å føre opp et påbygg/tilbygg etc, er det to måter å tenke fremtidig vedlikehold i forhold til dette. Begge må tydeliggjøres i vedtektene. * Enten får andelen alt ansvar for å vedlikeholde det oppsatte i framtiden, uansett hvem som bor der. I så tilfelle må det også inn en klausul om at dersom borettslaget, f eks ved vedlikehold av sin eiendom, trenger å fjerne det som er oppsatt, gjøres det for andelseiers kostnad. * Alternativet er at borettslaget overtar ansvaret for tilbygg/påbygg når de er omsøkt til GF og det er kontrollert at de er oppført fagmessig. Likevel vil det være en forutsetning for byggetillatelse at det ikke øker kostnadene for borettslaget, heller ikke i framtiden. Derfor legges det da på en liten månedlig sum på felleskostnadene for den aktuelle andelen, som gjelder framtidig vedlikehold av det ekstra oppsatte. 4. Borettslaget må få inn i sine vedtekter hvordan dette skal håndteres for framtidige påbygg etc. Dette vil styret bruke tid på og håper å kunne legge fram en sak til neste års GF. Vi ønsker også en begynnende diskusjon om dette på beboermøtet i dag. 5. I tillegg finnes det hos oss i likhet med i mange andre borettslag en del slike påbygg/tilbygg som er allerede er oppført med eller uten generalforsamlingens godkjenning. Styret har fått beskjed om at vi må gå gjennom dette. Vi ønsker å la de andelseierne det gjelder få være med i en dialog for å finne ut hvordan vi skal løse dette, før det legges fram for

5 GF neste år. Vi kan for øvrig fortelle at det også gjelder dem som har fått lagd ekstra rom under taket i leilighetene sine eller har gjort om boder til soverom. Det handler om bruksendring. Det skal det bla søkes til kommunen om. Om det er gjort må vi finne ut. Dessuten kan det øke borettslagets utgifter i forhold til eiendomsskatt, forsikring og vedlikehold. Vi konkluderer ikke i dag med hvordan kostnadene for det som allerede er oppsatt, skal fordeles framover. Vi varsler bare at det kommer en slik gjennomgang. Styret håper på å få en god dialog med andelseierne i denne prosessen, så vi kan lande dette på en god måte på neste års GF. 5. Dugnad 2015 Følgende er planlagt gjort på dugnad 2015 Ordinær fjerning av grus og ugras fra vinteren Boddør males - blått hus o Kommet opp spørsmål om maling av egne ytterdører på leilighetene. Her må det forarbeid til, rubbing, pussing, heftegrunn og så maling. Styret må se på dører det gjelder. Har noen en ekstremt dårlig dør, meld det til styret. Manglende beisning i trappeoppganger. Manglende beisning på altaner. Trafostasjonen beises (får rekvisisjon på beis fra HK farge?) Ferdigstille uteplassen o Ny vegg males to ganger o Manglende benk og stabilisatorer settes opp o Graving til beplanting (vaktmester) o Vorteplast langs endevegg og ved buskbeplanting o Planting/flytting av busker o Kantingstein setting rundt bed o Såing av gras (vaktmester) o Sandkasse settes opp o Plante i krukker etc på uteplass Saker fra beboere o Ønsker å male vinduskarm utvendig da beboer mener de trenger et strøk maling. Beboer sender søknad på å testmale ett vindu 6. Vaktmester Vaktmester er ansatt av Viking borettslag. Det er styret som er arbeidsgiver og bestemmer hva han skal gjøre. Alt som omhandler borettslaget må gå via styret.

6 Styret skal ha oversikt over hva som er av spørsmål og problemer i borettslaget og velge om man bruker vaktmester eller leier inn andre til å utbedre skader etc. Beboere kan bestille vaktmester til private oppdrag på egen regning. 7. Husordensregler Gjennomgikk husordensreglene som ble vedtatt på styremøte Disse er tidligere sendt ut til alle andelseiere, men finnes på om noen ikke har disse. Under punktet om parkering kom det et forslag hvor vi kan vurdere å ha lapper i hvert hus som man kan gi til gjester som parkerer ved Sentrumkirka. Dette da det til tider er folk som ikke tilhører borettslaget som parkerer der. Det kom også opp et ønske om å få bort steinmuren mot riksveien for å erstatte denne med riktige støyskjermer. Dette slik at man kan parkere mot veien. Det ble nevnt at noen kanskje ville betale for steinen, samt at det kanskje var mulig å søke om støtte for å opprette ny støyskjerming mot veien. 8. Diverse Info a. El-bil og strøm Det er kommet spørsmål fra beboer om parkering av elbiler i borettslaget. Styret har rådført seg med elektriker og har fått følgende tilbakemelding: I carportene i Nessgata er det kun strøm når gatebelysningen står på. Der er det ikke mulig å lage uttak for strøm til elbiler. I nergata kan styret få installert kontakt og elmåler i de enkelte carporter og garasjer for andelseiers regning for dem som vil lade elbiler der. Styret vil arbeide med å få dette inn i vedtekter eller husordensregler. b. Kontainer for vårrengjøring Det kommer avfallskontainer innerst i Lavollgata mai. c. Spørsmål rundt MoBo Viking BRL tilhører i dag Bodø Boligbyggerlag som holder til i Bodø. MoBo Mo og Omegn Boligbyggerlag har nå opprettet kontor i Sandnessjøen og de tilbyr samme tjenester som Bodø BBL. Kan det være ønskelig at styret sjekker opp tjenester og kostnader de tilbyr for å se om vi kan få bedre avtaler en hva vi har i dag med Bodø BBL? 9. Annet/eventuelt

7 - Det er oppdaget vannlekkasjer rundt vinduer i grått hus. Dvs. at vann utenfra trekker inn i vinduskarmen. Oppdager dere det samme i deres leilighet, husk å informere styret om dette direkte. - Kom også opp spørsmål ang. dunkelyd når det blåser. o Dette kommer av takhattenes pipebeslag skramler i vinden og må ses på i forbindelse med fortsatt vedlikehold. Thomas Andersen Referent

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer