FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ..."

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem

2 SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass for faglig oppdatering Søknad og informasjon: bi.no/bankogforsikring Vi arrangerer spesialseminarer på flere spennende områder i løpet av året. For våren 2015 kan vi blant annet tilby: Forsikringsbransjens samfunnsansvar teori og praksis: mars Spesialseminar i yrkesskadeforsikring: april Spesialseminar i reiseforsikring: 30. april Spesialseminar i motorvognforsikring: mai Følg med på bi.no/bankogforsikring under aktuelle seminarer for å se våre planlagte seminarer.

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory FINANS FOKUS INNHOLD Det er en del som er blitt oppsagt fordi deres kvalifikasjoner matchet kravene i går, men ikke i dag eller i morgen. Professor Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School. 10 PIONERENE SOM SATSER PÅ DE NYE JOBBENE Torbjørn Flo Aasen sikter inn mot en karriere i meglerbransjen. Åsne Kydland satser på å gi kundene nye brukeropplevelser. Christian Faarlund har tatt et nytt karrierevalg og leverer levende bilder SLIK FÅR DU DE NYE JOBBENE Kompetanseutvikling behøver verken å ta lang tid eller koste mye penger. Et eksempel på dette er MOOC gratis online kurs over nettet. Det skjer store endringer i utdanningstilbudet. Her får du de beste rådene. IT ER VINNERNE De tre rekrutteringsansvarlige er ganske samstemte når de skal definere fremtidens kompetansebehov i egen bedrift: IT, IT og IT. Men god forretningsforståelse er heller ingen ulempe. ADECCOS KRAV TIL NYE RÅDGIVERE Dyktige rådgivere som behersker kundekontakten og moderne teknologi, er vinnerne i finansbransjen, sier Ernst Olav Nilsen, direktør i Adecco Finans. Mange vikarer vil også jobbe kvelder og i helger DANSKENE TAR GREP Til våren vil yrkesaktive medlemmer i Finansforbundet i Danmark få profesjonell hjelp til å utvikle sin egen karriereplan. Også arbeidsgiverne er med når det historiske kompetanseløftet rulles ut. HØY FLEKSIBILITET Budskapet fra HRM-professor Henrik Holt Larsen ved Copenhagen Business School er krystallklart: Fleksibilitet og individualisering på godt og vondt er på fremmarsj. Det må den ansatte erkjenne. NORGE STO STILLE Den politiske streiken 28. januar mot endringene i arbeidsmiljøloven, førte til massemønstring landet rundt. I Oslo holdt YS-leder Jorunn Berland appell, og mange fra finansnæringen deltok. Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur Grafisk PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! FINANSFOKUS 01/15. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 16. ÅRGANG. ISSN Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Sjur Frimand-Anda og Mona Sæther Evensen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 6. februar Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf.: 03040, faks: Design/redigering: Mediamania.no Trykk: Merkur Grafisk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik Tlf: Godkjent opplag: Foto: Sverre Jarild Forsidefoto: Torbjørn Flo Aasen (21) satser på en karriere i meglerbransjen. 3

4 FINANS FOKUS leder Leserinnlegg Look to Denmark Finansforbundet i Danmark går nye veier for å skape økt trygghet i arbeidslivet for sine yrkesaktive medlemmer. Hvert medlem vil få tilbud om en karrieresamtale med en av forbundets rådgivere. Med utgangspunkt i denne samtalen lages det en karriereplan. Målet er å bevisstgjøre medlemmene på deres muligheter i arbeidsmarkedet og nødvendigvis ikke bare i finansnæringen. Det er modig å sette individets behov foran de kollektive løsningene som fagforeningene først og fremst er kjent for. Når dette skjer akkurat i Danmark, er det fordi flere tusen ansatte de siste årene har mottatt oppsigelse fra sin arbeidsgiver. Finanskrisen rammet Danmark hardere enn Norge. Til tross for utallige oppfordringer fra Finansforbundet til arbeidsgiverne om å tenke alternativer til store oppsigelser, så har de stort sett talt for døve ører i Danmark. Dette er forbundet lei og tar nå et solid grep for å bidra til at medlemmene blir mer attraktive på arbeidsmarkedet. Det står det stor respekt av. Jeg tror ikke at forskjellen på finansnæringen i Danmark og Norge er veldig stor, selv om det er noen grunnleggende forskjeller blant annet i oppsigelsesvernet. Selv om vi her i landet har unngått rene oppsigelser i stort omfang, skjer det også en kontinuerlig nedbemanning i vår egen næring. Det er et konstant press på kostnadene, og fortsatt flyttes mange arbeidsoppgaver ut av landet hvis de ikke blir digitalisert. Derfor kan det være interessant å se nærmere på de erfaringene som danskene gjør gjennom sitt store prosjekt for kompetanseutvikling av medlemmene. Det gjenstår selvsagt å se hvor mange medlemmer i Danmark som ønsker å være førstevelger og ta styringen - i sitt arbeidsliv. For å styrke satsingen ytterligere, har også de danske arbeidsgiverne i siste tariffoppgjør lagt 60 millioner kroner på bordet over en treårs periode som øremerkes kompetanseutvikling. SVEIN ÅGE ERIKSEN Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: La lederne lede Næringslivet er i ferd med å ta inn over seg at flinke folk må ha frihet og tillit for å gjøre en god jobb. I finansnæringen er det stadig flere som får øynene opp for ulempene ved invaderende målinger av ansatte. Den foreløpig siste, gledelige nyheten kommer fra et prøveprosjekt i DNB Liv hvor man i ett år har målt de ansatte på teamnivå i stedet for på individnivå. Dette har vært svært vellykket. Produksjon og resultater i bedriften er like gode, samtidig som trivselen har økt betydelig. Prosjektet viser også positive endringer for salgslederne. Rollen som leder blir mer interessant, meningsfylt og utfordrende. Vi får en vinn/vinn-situasjon. Lederoppgaven endres fra passiv kontroll til aktivt lederskap. Lederne blir mer synlige, involverte og fungerer som coach for de ansatte. Lederne blir friere til å lede. Dette handler om tillit mellom leder og medarbeider. Det er et paradoks at man ved nyansettelser i bank og forsikring konsekvent søker Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Ditt leserinnlegg her? Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke overstige tegn inkludert 4

5 forbundsleder Hvem vet? BT: Xx etter arbeidstakere som er selvstendige og velutdannede, før man i neste omgang trer umyndiggjørende målesystemer over hodene på dem. Denne prob lemstillingen er kjent i mange næringer både i privat og offentlig sektor. I YS arbeidslivsbarometer for 2014 kommer det frem at denne typen måling og kontroll av ansatte, er mest utbredt i finansbransjen. Ledelsen bør sammen med de tillitsvalgte i næringen, finne ut av fremtidens behov for ledelse. Eksempelet fra DNB Liv viser at det er mulig å tilrettelegge for bedre arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon samt skape tillit mellom leder og arbeidstaker uten å tape produktivitet. Figuren Kurt Olsson spurte høydehopperen Patrik Sjöberg: Patrik, hur bredt har du hoppat? Morsomt spørsmål, og ikke så lite interessant. Når du i dag spør en bankansatt om hva hun jobber med, tror du kanskje du vet litt av svaret. Antakelig gjør du ikke det, for kompleksiteten i en rådgivers arbeidsdag er stor. Forsikring er vel enkelt? Tja, er det det? Inkasso, da? Hvem visste at formålet ikke er å være torpedo, men sammen med klienten å finne løsninger som sikrer levevilkår og tilbakebetaling? Finansansatte hopper bredere enn høyt, Kurt. Patrik hoppet bare 2,42. Helge Leiro Baastad i Gjensidige presenterte i 2013 sine tanker om de nye arbeidstakerne for forbundsstyret i en samling med arbeidsgiverne. Hvilke egenskaper er særlig forsikring ute etter? Mennesker med analytiske evner og evner til å forstå og anvende big data. Kirsten Idebøen i SpareBank1 snakker med sine ansatte om hvordan vi kan møte kunder på nye teknologiske flater og når kunden ønsker det. Arbeidsgiverne har forventninger. Debatt? Vi vet ikke alt om hvilke jobber som finnes om fem år, eller hvordan dagens jobber vil endre seg. Teknologisk endring styres ikke lenger bare av næringen. Næringens evne til innovasjon vil påvirke jobbinnholdet. Kundenes krav om løsninger også. Hva skal vi jobbe med, da? Og hvor bredt er det? Å titte inn i krystallkulen er artig, men gir ingen svar. Jeg tror at klarhet i ønsket av evner er viktig. Endringer er bra, la de møtes med forstand og forutsigbarhet. Er det mulig å være forutsigbar og samtidig vite lite om fremtiden? Klart det. Det handler om bedriftens evne til å tiltrekke seg riktig arbeidskraft og samtidig utvikle sine ansatte i den retningen bedriften tror næringen og kunden beveger seg. Det handler også om ansattes evne og vilje til å ta et medansvar for egen utvikling. Det debatterer vi gjerne - bredt! Hans Petter Lier leder Finansforbundet Østfold mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for leserinnlegg til neste utgave er 2. mars PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Finansfokus 1-15

6 Her er de nye jobbene fremtiden Blir et Trykk Det er i dag rundt færre ansatte i finansbransjen enn for 10 år siden. Likevel er rekrutteringsbehovet stort. Vinnerne er høyt utdannede IT-folk og dyktige rådgivere. Folk med lav utdanning og manuelle oppgaver, er en truet art. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA Foto: Shutterstock I fjor ble det lyst ut rundt jobber i finansbransjen. Det er ikke forventet noen store endringer i antall stillinger som skal fylles i På Finn.no er det i skrivende stund 494 ledige jobber, fordelt på 281 annonser, under kategorien «Bank, finans og forsikring». 78 av disse er i kategorien salg. Rådgivning og kundeservice følger etter på andre og tredjeplass. I stillingssøket dukker det stadig oftere opp stillingstitler som javautvikler, senior systemarkitekt og Team Manager/Scrum Master. Gresk for de fleste med en økonomibachlor fra BI, men viktige byggesteiner når finansnæringen blir mer og mer digital. IT er faktisk den fjerde største faggruppen det søkes etter. I takt med at sosiale medier får en stadig større plass i folks hverdag, øker også behovet for kommunikasjonsfolk. Ikke så mange i antall, men god kommunikasjon, i riktige kanaler, er også en ingrediens i vinneroppskriften. NYE MØTERPLASSER Nettet er finansbedriftenes kanskje viktigste kanal ut mot kundene. Men også fysisk skal kundene møtes på nye måter. Kassamedarbeideren forsvinner i takt med at kundenes vaner endres. Nå er det bankverter, rådgivere og callcenter-medarbeidere som er finansbransjens ansikter og stemmer. Og nettopp rådgiverne satses det stadig hardere på. Dette er bedriftenes fremste våpen i konkurransen om kunden. En rådgiver skal være en dyktig selger, med god økonomisk kompetanse, gjerne med en bachelor i bunn og en sertifisering i høyrehånda. I tillegg skal han være flink til å skape tillit og langsiktige relasjoner. STORT REKRUTTERINGSBEHOV Totalt er det rundt ansatte i finansbransjen i dag. Det er færre enn for 10 år siden. Likevel er rekrutteringsbehovet stort. Bransjen er preget av grå hår og ikke så veldig mange år til pensjonsalderen. Derfor blir det mange hull som skal fylles fremover. Nærmere 40 prosent av de ansatte er over 50 år. Selv om dette er mye, vil nok flere av disse stillingene forsvinne når den ansatte går inn i pensjonistenes rekker. Ny teknologi har gjort jobben deres overflødig. De ledige plassene fylles av yngre personer med høy utdanning. ØKT KOMPETANSEKRAV For nyansatte i finansnæringen kreves det nesten uten unntak en akademisk utdannelse. Det viser også statistikken. I 2008 hadde 42 prosent av de ansatte utdanning fra høyskole eller universitet. I 2013 var andelen 51 prosent. Finans er dermed i ferd med å bli blant næringene med høyest andel med høy utdanning. Dette er en utvikling som vil forsterkes ytterligere, i takt med at eldre, uten høyere utdanning, erstattes av yngre med vitnemål fra høyskole eller universitet. Mye tyder på at finans om få år vil være landets nest best utdannede bransje, etter undervisning. Driverne for kompetanseøkningen er flere. Kundenes kompetanse, både formelt og uformelt, øker. Samtidig endres også kundenes behov og ønsker. I takt med dette, øker også konkurransen. Det stiller krav til kostnadseffektivitet og å være i front teknologisk. På toppen av det hele kommer myndighetenes krav til IT-sikkerhet, sertifiserte kundeveiledere og nye complianceregler. Alt dette krever folk med god utdanning og høy kompetanse. 6

7 ...og utdanning er nøkkelen - bla om Finansfokus 1-15

8 Her er de nye jobbene ANDEL SYSSELSATTE MED UTDANNING FRA UNIVERSITET ELLER HØYSKOLE 100 % % 60 % 40 % 20 % 0 % Alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift mv, industri Bygge-og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Finansiering og forsikring Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Teknisk og forretningsmessig Off. adm, forsvar, sosialforsikring Undervisning Personlig tjenesteyting Helse- og sosialtjenester Kilde: SSB/Finans Norge ALDERSFORDELING FOR HELTIDSANSATTE REGULATIVLØNTE I BANK OG FORSIKRING ALDERSFORDELING FOR HELTIDSANSATTE REGULATIVLØNTE I BANK OG FO 15 % 15 % 10 % 10 % 5 % 0 % 5 % 0 % -24 år -24 år 1,4 % 1,7 % 1,4 % 1,7 % år år år år år 9,1 % 1,7 % 10,5 % 12,1 % 12,4 % 12,5% år 15,6 % år 9,1 % 1,7 % 10,5 % 12,1 % 12,4 % 12,5% 10,5 % ,6 % ,9 % 8

9 ANDEL SYSSELSATTE MED UTDANNING FRA UNIVERSITET ELLER HØYSKOLE 50 % 45 % FINANS NORGE 40 % 35 % 30 % 25 % BEFOLKNING ELLERS Kilde: SSB/Finans Norge 2003 RSIKRING 49 år 44 år 13,3 % 10,5 % år år 15,5 % 15,4 % 14,8 % år ,7 % år ,5 % 14,9 % 15,4 % 10,614,8 % % 13,3 % 5,9 % år 12,7 % 5,9 % ,6 % Kilde: SSB/Finans Norge Finansfokus 1-15

10 Pioner Her er de nye jobbene Åsne (30) designer Åsne, Christian og Torbjørn har tatt utradisjonelle valg i finansnæringen. De har spesialisert seg på henholdsvis gode brukeropplevelser, levende bilder og en tøff meglerbransje. TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE JARILD 10

11 Christian (51) videoprodusent Torbjørn (21) Megler ene som satser på De nye JOBBENE Finansfokus 1-15

12 Her er de nye jobbene Torbjørn (21) satser alt som megler 18 år gammel tok han kontakt med en meglertopp i Arctic Securities. To år senere fikk han deltidsjobb som den yngste i Corporate Finance-avdelingen. TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE JARILD Nå går Torbjørn Flo Aasen siste semester på den prestisjetunge BBA-linjen (Bachelor of Business Administration) på Handelshøyskolen BI i Oslo. Der spesialiserer han seg i shipping og offshore. Målet er klart: En jobb i meglerbransjen. Torbjørn Flo Aasen er født og oppvokst i Ålesund. Byen har et stort shipping- og offshoremiljø, og det er ikke tilfeldig at han allerede som barn fikk interesse for finansbransjen. Gjennom familieselskaper har han fått god kjennskap til kjøp og salg av eiendom, samt kunst. Mens jevnaldrende leste Donald Duck, fikk Torbjørn råd av sin far om også å lese Finansavisen og Dagens Næringsliv. Der fattet han spesiell interesse for shipping, finans, eiendom og offshore. 10 ÅR MED HISTORIE Jeg har alltid vært interessert i tall og det som skjer i samfunnet. Helt siden barneskolen har jeg fulgt utviklingen i finansnæringen generelt og meglerbransjen spesielt. Nå leste jeg selvsagt på en annen måte som barn, men det jeg leste vekket min nysgjerrighet. På den måten har jeg fått med meg historien til meglerhusene i Norge de siste årene, forteller Aasen. Ofret du barne- og ungdomstiden for å kunne komme dit du er i dag, og vil du anbefale andre å gjøre det samme? Jeg har hatt flotte barne- og ungdomsår, og kan ikke si at jeg har ofret noe i barne- og ungdomstiden for å komme dit jeg er i dag. Jeg har prioritert skole og jobb når det har vært fornuftig, men jeg har forsøkt å ha en god balanse mellom fritid og skole/jobb. Det føler jeg at jeg har klart bra. SHIPPING OG OFFSHORE Etter videregående var Torbjørn Flo Aasen helt klar på at han skulle gå på BI. Først startet han på bachelor finans, men valgte litt senere å bytte til den internasjonale BBA-linjen. Her kunne han få spesialisering i shipping og offshore. I tillegg foregår all undervisning på engelsk som også er arbeidsspråket i meglerbransjen. Halvparten av klassen kommer fra andre land enn Norge. I fjor høst startet det studenter fra 63 forskjellige land på dette studiet. Det gjør studiet mer fargerikt og interessant, og jeg får verdifull kunnskap om andre land og kulturer. YNGSTE MEGLER Han fikk en pangstart i meglerbransjen. Bare 18 år gammel tok han kontakt med en meglertopp i Arctic Securities og holdt kontakten til han hadde avsluttet videregående. Høsten 2013 fikk han deltidsjobb i Corporate Finance-avdelingen to dager i uka som den yngste på avdelingen. Denne deltidsjobben hadde jeg i tillegg til studiene på BI. Jobben var spennende og interressant med bratt læringskurve. Jeg jobbet med flere forskjellige sektorer og fikk en god innsikt i områder som bank, fornybar energi, oljeservice og shipping. Hva er den viktigste lærdommen du fikk? Det å være ydmyk, arbeidsom, på ballen, ta enhver mulighet man får og gi 110 prosent rett og slett. Arbeidsdagene i et meglerhus er noe helt annet enn skolehverdagen. Fra skolen har man forståelsen for økonomi og finans, men i meglerhusene bruker de ikke bare kalkulator, men også regneark og analyseprogrammer. PÅ JOBBSØK Hva er drømmejobben? Jeg har alltid vært en utadvendt, arbeidsom, uredd og nysgjerrig person. Jeg har fått tilbakemelding på at jeg passer som megler. Det jeg ser for meg, er en jobb enten som riggmegler, skipsmegler eller en form for finansmegler. Er det ikke dristig å satse på meglerbranjsen i en tid da både oljeprisen faller og kronekursen svekkes? Det er kanskje litt mer komplisert å komme ut i arbeidsmarkedet enn tidligere, men jeg er åpen for ulike løsninger. Markedet og mulighetene avgjør hva slags megler jeg blir. Hva er ditt råd til dem som ønsker å gjøre karriere innen finansnæringen? Mitt råd er å gjøre det bra på skolen. Matematikk og økonomisk forståelse er sentralt, men det er også viktig å ikke bare henge seg opp i bøkene og være A4. Man må også kunne tenke utenfor boksen. DELTID ER GULL Studentenes store dilemma er at de både skal gjøre det bra på skolen og samtidig jobbe ved siden av for å få arbeidserfaring? Det er bedre å ha B-snitt og jobberfaring enn A-snitt og ikke jobberfaring. Har du toppkarakterene AA, spør gjerne arbeidsgiveren hva du har drevet med i tillegg til studiene. Jeg er med i tre studentutvalg på BI. Jobberfaring er veldig bra å ha i bagasjen. Det er faktisk enklere å få en fulltidsjobb enn en deltidsjobb i meglerbransjen. Har du en deltidsjobb, har du et stort fortrinn. Hvilke nye stillinger kommer i finansbransjen fremover? Corporate Finance har virkelig kommet i vinden de siste årene. Innenfor dette området er det stadig flere som arbeider med kapitalinnhenting, skaffer gjeldsfinansiering, finansierer oppkjøp og sammenslåinger. Dette vil alltid være et stort forretningsområde enten det er gode eller dårlige tider, avslutter han. 12

13 Helt siden barneskolen har jeg fulgt utviklingen i finansnæringen generelt og meglerbransjen spesielt. Åpner dører: Småsparerne handler aksjer selv online, men de store investorene i Norge har fortsatt profesjonelle meglere til å gjøre jobben for seg. Slik vil situasjonen også være i fremtiden, sier Torbjørn Flo Aasen. Finansfokus 1-15

14 Her er de nye jobbene Personalsjef Christian (51) ble videoprodusent Christian Faarlund så tidlig potensialet i å bruke video som verktøy. I dag er han fast ansatt som videoprodusent i DNB. TEKST: MONA EVENSEN FOTO: SVERRE JARILD Etter 29 år i DNB gleder Christian Faarlund seg fortsatt til å gå på jobb hver dag. Men jobben er langt fra den filialjobben han startet på i 1985, i daværende DnC. I dag er han salgsansvarlig for «levende bilder», og jobber med å produsere videoinnhold til DNBs digitale flater. - Jeg pleier å fleipe med at jeg jobber i mediehuset DNB, ler Faarlund. I 1992 gikk Faarlund inn i DNB Investor AS. Jeg hadde flere roller der, personalsjef og leder for kundesenter, blant annet, og reiste en del i jobben i forbindelse med kurs og opplæring. Det tok mye tid, så vi i seksjonen begynte å vurdere mulighetene av å bruke video som verktøy i opplæringen. Det viste seg at det var flere i konsernet som tenkte i samme baner, og Faarlund tok initiativet til å kjøpe inn kamera og redigeringsutstyr og teste ut ideen i praksis. EFFEKTIV KOMMUNIKASJON I begynnelsen brukte vi videoer mest til opplæring internt, men det har utviklet seg. I dag bruker vi video mye og på mange flater, særlig i sosiale medier og webinarer. For noen dager siden laget vi en video der vår forbrukerøkonom Silje Sandmæl gir tips til de med litt slunkne lommebøker i januar. Den fikk treff på kort tid. Innholdsmarkedsføring er et felt som har vokst de siste årene. Men hva handler det egentlig om? Hva leverer du til bedriften? Det viktigste jeg leverer er effektiv kommunikasjon. Å tilgjengeliggjøre informasjon på denne måten kan gjøre hverdagen enklere for kundene, og sparer kostnader for bedriften. Innholdsmarkedsføring gir oss også mulighet til At alt går over på nett må vi akseptere, være litt proaktiv og tilpasse oss dette. å fortelle våre historier - med vår vinkling. Samtidig er det veldig viktig å gjøre det nøytralt og objektivt. I videoen jeg nevnte, gir Silje Sandmæl tips om alt fra å spare ved å kutte ut dyr kaffelatte, til å forhandle bankavtalene - altså med oss. Jobben som videoprodusent er variert, noen ganger hektisk og aldri kjedelig, ifølge Faarlund. Det beste med jobben er at ingen dager er like. Vi må være klare til å følge opp dersom noe uventet skjer, og det gjør det ofte. Det jeg liker minst er å si nei til prosjekter, men vi må prioritere oppgaver. FINANS I ENDRING Faarlund begynte i bank etter videregående. Han har tatt Bankakademiet og etterutdannelse, blant annet flere kurs i videoproduksjon. Man kan kanskje si karrieren min har utviklet seg i takt med bransjen. Da jeg startet i banken i 1985 kunne jeg ikke i min villeste fantasi se for meg at jeg skulle drive med dette. Samtidig er finans en bransje som har alltid har vært i endring, og du kan ikke jobbe i denne bransjen om du ikke liker endringer. Erfaringene fra andre roller i banken, mener han er svært relevante. - Å vite hvordan hverdagen er for de ansatte er veldig viktig. Hvilke spørsmål går igjen, hvilke må de svare på oftest? Kan vi lage en video som forklarer dette enklere og bedre for kunden? Faarlund tror digital kompetanse vil bli enda viktigere framover. At alt går over på nett må vi akseptere, være litt proaktiv og tilpasse oss dette. Det viktigste er å kunne kommunisere på ulike flater. For det gjør kundene. 14

15 VIDEO SOM VERKTØY: - Jeg har tatt kurs med dyktige folk og lært mye. Jeg hadde aldri trodd dette skulle bli jobben min, men jeg stortrives, forteller Christian Faarlund Finansfokus 1-15

16 Her er de nye jobbene Åsne (30) Designer brukeropplevelser Åsne Kydland er utdannet industridesigner, med spesialisering på tjenestedesign. Dette er ikke en helt vanlig bakgrunn i SpareBank 1 Gruppen, der hun nå jobber som konserntrainee. TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA Jeg skal skape de beste og mest helhetlige kundeopplevelsene.» Dette er setningen som fikk Tor Espen Borgersen, fagansvarlig HR, SpareBank 1, til å bestemme seg. Åsne Kydland ville han ansette. Med sin spesialisering innen tjenestedesign, ville hun kunne tilføre banken mye. Design er tett knyttet mot fysiske ting. Kopper, kaffemaskiner, bil og bolig har både god og dårlig design. Men det er også noen som må designe ting som man ikke kan ta på. Tjenestedesign handler om å skape gode brukeropplevelser i kontaktpunktene mellom en tjenesteyter og en kunde. Det handler om å se helheten, fra første møte med kunden til ulike kontaktpunkter som nett, telefon, kontorer og så videre. Alle punkter bør være gode og gjenkjennelige. Kundene skal sitte med samme inntrykk alle steder. Brukervennlighet er noe av det viktigste for dem som skal benytte seg av tjenesten, sier Kydland med engasjement i stemmen. SPENNENDE BRANSJE Bank og forsikring følger oss hele livet, og er viktig i alle livets store hendelser. Dette gjør jobb i bank veldig spennende. Og det gjør brukeropplevelsene veldig viktige, sier Kydland, som i dag har en toårig traineestilling, og hun er garantert en jobb ett eller annet sted i SpareBank1 etterpå. Det er veldig spennende. Jeg blir kjent med hele bedriften. Nå får jeg en forståelse for det som skjer, og det vil hjelpe meg å lage gode tjenester, sier Kydland. Totalt er hun innom fire ulike avdelinger i løpet av de to årene traineeperioden varer. Jeg trives veldig godt. Nå jobber jeg på ulike prosjekter innen forsikring. Noe av det jeg gjør, er designrelatert, men det er mye annet også, sier Kydland, som absolutt synes hun får brukt utdanningen sin. Folk er veldig lydhøre for mine innspill, sier hun, og kommer raskt inn på fagfeltet sitt igjen: Tjenestedesign og kundeopplevelser er ikke bare glasuren som legges på toppen av kaka. Den må henge godt sammen med det som skjer på baksiden. Traineejobben er en unik mulighet til å skape denne innsikten. KREATIVT MILJØ? Banksektoren oppfattes tradisjonelt som ganske konservativ, gjerne i skarp kontrast til det man ser for seg når design nevnes. Hvordan er det å være designer i et slikt miljø? Det er klart at dette er annerledes enn å jobbe i et byrå. Men banken har allerede tre designere ansatt. Det er godt å kunne kaste ball med noen som har samme bakgrunn. I tillegg er jo folk veldig forskjellig. Økonomer kan være kreative de også. Det viktigste er at man kan samarbeide godt, da blir resultatet bra, sier Kydland. SØKER BREDT For ledelsen SpareBank 1 Gruppen har det vært viktig å gå bredt ut når de søker etter folk. «Om du er en dyktig økonom, markedsfører, samfunnsviter, IT- spesialist, interaksjonsdesigner, filosof, aktuar eller analytiker er ikke så farlig. Vi jobber bredt for å sikre fremtidig suksess for SpareBank 1-alliansen.» (Hentet fra Spare- Bank1 sin annonse etter nye trainees.) Vi vil vise at det er mange roller i banken. Tradisjonelt har det kommet mange søkere med økonomibakgrunn til disse stillingene. Men nå går vi litt bredere ut, nettopp for å få litt utradisjonelle søkere, sier Tor Espen Borgersen. Men hva vil dere med en filosof? Vi vil vise at vi er åpne, og tar gjerne interessante folk inn på intervju. Da får vi høre hva de har å bidra med. Se på Åsne, hun var veldig tydelig på hva hun kunne. Folk som kan tilføre oss noe vi selv ikke ser, er gull verdt, sier Borgersen. 16

17 Kundene skal sitte med samme inntrykk alle steder. UTRADISJONELL BAKGRUNN: Åsne Kydland visste lite om bankbransjen før hun fikk jobb i SpareBank1, og hun merker at hun har en litt utradisjonell bakgrunn. Finansfokus 1-15

18 Slik får du de nye jobbene De er gratis, de er åpne, de er på nett Disse kursene bør du ha Lyst til å lære noe nytt eller friske opp gammel kunnskap? Bruk noen timer i uken på gratis, åpne nettkurs. Her har vi samlet noen relevante kurs du kan ta denne våren. TEKST: MONA SÆTHER EVENSEN Hvor ble det av revolusjonen? For da Massive Open Online Courses ( MOOCs) ble lansert for noen år siden, ble det spådd å revolusjonere utdanningssektoren. Det har ikke skjedd. Derimot har MOOC etablert seg som et interessant supplement til høyere utdanning. Opplegget er enkelt: små videosnutter som forelesninger, online oppgaver og diskusjonsforum. Avkastningen er innblikk i ulike fagområder, enten du vil lære noe helt nytt, friske opp fagkunnskap - eller bare lære for gøy. Vi har samlet noen kurs fra de mest kjente plattformene, Coursera.org og EdX.org, innenfor ulike fagområder. TEKNOLOGI Introduction to Computer Science: Hvor: EdX Når: Når som helst. Hvor lenge: 9 problemsett á timer, og ett avsluttende prosjekt. Dette kurset er et av de mest populære MOOCene noensinne. Det er også et av de mer omfattende og krever en viss innsats, men du kan gjøre alt i eget tempo. Du lærer å tenke i algoritmer, problemløsning og enkel koding. Computing: Art, magic, science Hvor: EdX Når: 3. mars Hvor lenge: 8 uker. Hvorfor: Om problemsett høres litt voldsomt ut, hva med magi i stedet? I mars begynner en enklere introduksjonskurs til informasjonsteknologi. Big Data. Hvor: EdX Når: 23. Februar Hvor lenge: 5 uker, 5-7 timer per uke. Hvorfor: Big Data er en av de store trendene i teknologisamfunnet. Her lærer du å analysere og bruke det. Ikke for nybegynnere, du bør ha kjennskap til programmeringsspråket Python. KOMMUNIKASJON Design Thinking for Business Innovation Hvor: Coursera. Når: 16. februar Hvor lenge: 4 uker, 2-4 timer per uke. Hvorfor: Hvordan kan man bruke design til problemløsning? Design kan ta tid å lære seg, men dette kurset gir deg innblikk i tankegangen bak et stadig mer populært felt. Understanding Wireless: Technology, Economics, and Policy Hvor: EdX Når: 18. Mai Hvor lenge: 6 uker, 5-7 timer per uke. Hvorfor: Vi står oppe i en mobil revolusjon. Her får du innsikt i hva som skjer. Fra det rent tekniske: hvordan foregår egentlig trådløs overføring? - til det mer overordnete: hvordan påvirker dette samfunnet? Communicating Strategically Hvor: EdX Når: 12 februar Hvor lenge: 5 uker, 4-6 timer per uke. Hvorfor: Mange sliter med å kommunisere effektivt i arbeidslivet, og undervurderer hvor vanskelig det kan være. Dette kurset gir deg verktøy for og innsikt i strategisk kommunikasjon, intet mindre. ØKONOMI Networks, crowds and market Hvor: EdX Når: 16. februar Hvor lenge: 10 uker, 4-5 timer per uke. Hvorfor: Kurset ser på hvordan det sosiale, økonomiske og teknologiske henger sammen i en moderne verden. Fra spillteori til internettstruktur: Dette er en tverrfaglig tilnærming til nettverksøkonomi. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Financial Engineering and Risk Management (1 & 2) Hvor: Coursera. Når: Når som helst. Hvor lenge: timer videoinnhold, eget tempo. Hvorfor: Avansert finans for de kvantitativt anlagte. Her får du en introduksjon til finansiell modellering gjennom matte, økonomi, statistikk og programmering samt fysikk. 18

19 Finn din X-faktor Headhunterens beste tips TEKST: MONA SÆTHER EVENSEN FOTO: SHUTTERSTOCK Rekrutteringsbyrået BackerSkeie jobber blant annet med rekruttering til corporate og investment banking. Det er drømmejobben for mange, og selv om nåløyet er trangt, må jo noen komme gjennom. Hva skal til for at det blir deg? Moderne finans er komplekse oppgaver som løses av mennesker i team, derfor må du være god til å samarbeide, men også tilføre teamet verdifull spisskompetanse, forteller Are K. Skeie, gründer og partner i BackerSkeie, med hovedansvar for finanssektoren. Når vi rekrutterer ser vi etter en x-faktor, men den kan være mye, fra analytiske evner til relasjonsbyggende egenskaper. Samtidig: Finans er finans, det skal plasseres penger og regnes risiko, du må kunne faget. Her er hans beste tips til deg som studerer og har store ambisjoner: Finn ut hva du har forutsetninger for. For å jobbe med finans, må du ha et kvantitativt hode og være analytisk. Finn ut hva akkurat du er spesielt god på, og gå i den retningen. Gå på firmapresentasjoner og relevante arrangementer under studietiden. Det gir faglig input og nettverk. Planlegg tidlig. Hvis du vet hva du vil, er det lettere å ta gode valg og finne riktige fagkombinasjoner som er relevante for det du vil jobbe med. Karakterene er det første vi ser på, du bør ha minst B i snitt, helst A. Mange har toppkarakterer. For å skille seg ut i bunken, er det viktig å ha andre aktiviteter på CV-en. Å ha vært aktiv i studentorganisasjoner, er ett eksempel. Et annet kan være idrett: Har du klart å kombinere å være idrettsutøver med å studere, vet vi du er laget av noe spesielt. Hvor du er utdannet er også viktig. Vi vil se anerkjente institusjoner og gjerne internasjonal erfaring. Sistnevnte kan man også få gjennom internships eller traineeprogrammer i utlandet. Dersom de er gjort på gode adresser, teller både erfaringen og referansene tungt. SKAL DU OPP TIL PrAKTISK Prøve I GOS? Nå kan du ta praktisk prøve som et elektronisk simulert kundemøte. Du får følgende: Grundig gjennomgang av God rådgivningsskikk og må-kravene til prøven. Trening i to kundemøter der du blir veiledet til riktig handlemåte av en coach. Gjennomføring av elektronisk, simulert praktisk prøve i regi av bedriften du jobber i. Nå trenger du ikke lenger være nervøs eller bekymret for hvordan du blir vurdert. Elektronisk praktisk prøve sikrer lik vurdering av alle kandidater og den er svært ressursbesparende. Ta kontakt med SPAMAs salgsavdeling for mer informasjon. Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon Telefaks I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom leverandør til offentlig sektor Finansfokus 1-15

20 Slik får du de nye jobbene Skolebenk i endring Høyt utdannelsesnivå, kjapt tempo og Big Data. Hvordan forholder utdanningsinstitusjonene seg til de store endringene som skjer i bransjen? TEKST: MONA SÆTHER EVENSEN FOTO: SHUTTERSTOCK Da Torger Reve var rektor på BI på begynnelsen av 2000-tallet, hadde han en idé om å ha utløpsdato på vitnemål. Det ble med tanken, men ideen står professoren fortsatt for. Utdanning er ferskvare, slår han fast. Den gamle modellen med å ta utdanning, få jobb - og være ferdig med det - er utdatert. Særlig i en kunnskapsintensiv bransje som finans. Reve sto bak fjorårets rapport Kapital - Norges nye råvare? om finansnæringen som vekstsektor. Rapporten trekker frem tilgang til høyt utdannede talenter som en viktig faktor for å lykkes fremover. KONSERVATIV BRANSJE Utdanningsnivået i bransjen har gått voldsomt opp, særlig de siste 10 årene. I dag er finansnæringen en av de desidert mest kunnskapsintensive næringene i Norge, sier Reve. Næringen kjennetegnes av en høy grad av spesialisering. Samtidig må spesialistene forholde seg til, og kommunisere med, andre fagfelt. IT har fått en nøkkelrolle i næringen, men fortsatt er finans og consulting de mest populære valgene hos Reves studenter. Økonomien er blitt mer kompleks. Det viser seg også i kravene til kompetanse, mener Reve. - Det holder ikke alltid lenger å være siviløkonom, selv om det er et godt utgangspunkt. Reve mener utdanningsinstitusjonene i Norge er gode, men næringen selv har slitt litt med endringstakten. Det er en konservativ bransje i en verden som går fort. Det vi ser, er at etter store kriser kommer de på banen, og gjennomfører de nødvendige endringene. Og det er jo akkurat som det skal være, ifølge økonomisk teori? Det stemmer. Finans har fortsatt økonomi i bunnen. ØKONOMIFAG I ENDRING Kjell G. Salvanes er professor ved NHH, og forsker på utdanning og arbeidsliv. Om jeg skal trekke frem ett område jeg tror vil bli viktig for næringen fremover, er det Big Data, sier Salvanes. Big Data er et samlebegrep for de enorme mengdene data som vokser frem i teknologisamfunnet. Bransjen kommer til å trenge folk som kan sette fingrene i disse store tallene, analysere, behandle og forstå dem. Man kan ikke lenger basere innsikt i hvordan økonomien virker med antakelser og modeller, man må i større grad basere kunnskapen på data, sier Salvanes. Dette får konsekvenser for hele økonomifaget - fra samfunnsøkonomi til finans. Vi ser en utvikling fra et teoretisk til et mer empirisk basert fag. Her har ikke norske høyskoler fulgt med i timen. De ligger langt etter, selv om de begynner å komme på banen - ikke et øyeblikk for tidlig, konstaterer Salvanes. FERSKVAREN MÅ FYLLES PÅ Ett område Norge utmerker seg positivt på er høy grad av etterutdanning. Vi følger studentene på en helt annen måte. De kommer, tar en grad, går ut i arbeidslivet noen år - og så kommer de tilbake for påfyll, sier Salvanes. Reve er enig, ferskvaren utdanning må fylles på. Bankene har tradisjonelt vært gode på interne kurs, men den enkelte ansatte bør ikke nøye seg med det. Slik intern etterutdanning er ofte knyttet til den enkelte banken. Ved å ta eksterne kurs, har du flere muligheter. Det holder ikke å være god på å jobbe i bank X, dersom bank X nedbemanner, sier Reve. Hans tips til etterutdanning er mer menneskekunnskap. Valget står gjerne mellom mer økonomifag eller mer ledelsesfag. Jeg vil anbefale det siste. Uansett hvor sterk man er faglig, er det menneskekunnskapene og de mellommenneskelige egenskapene som avgjør hvor godt du lykkes som leder eller kunderådgiver, mener Reve. Samtidig er finans i seg selv en kompetanse som er ettertraktet i mange andre bransjer. 20

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Studentundersøkelsen 2017

Studentundersøkelsen 2017 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE 0 25 1291 6m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? 8 6 4 2 Under 20 år 20-24 år

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere 1 VEDLEGG 3 Leder respondentene Introduksjon Leder for nyutdannede, og Employee Branding Master i Statsvitenskap Ble ansatt i bedriften gjennom. Nåværende stilling ble lyst ut internt Positiv holdning

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker?

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? AKTØRER: TIDSLINJE: Samarbeidet starter Jobbstafetten starter Jobbstafetten avsluttes Arbeidsgiverne 11 MØTER møter

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

JAN ARIL SIGVARTSEN JANARIL@BASEFARM.COM +47 48 01 6 991

JAN ARIL SIGVARTSEN JANARIL@BASEFARM.COM +47 48 01 6 991 1 JAN ARIL SIGVARTSEN JANARIL@BASEFARM.COM +47 48 01 6 991 HVA GJØR JAN ARIL? Bygger opp teknologiselskaper (med mye hjelp av gode kolleger J ) 2 JAN ARIL PÅ HIG 1998-2003 Data.ing, siv.ing multimedieteknikk,

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Konjunktursvikt kan være gull verdt for bedriftene?

Konjunktursvikt kan være gull verdt for bedriftene? Konjunktursvikt kan være gull verdt for bedriftene? Foredrag Vestlandskonferansen Grieghallen 16. februar 2012 Kjell G. Salvanes Professor NHH Bakgrunn Hva er det økonomiske bakteppet? Finansiell krise

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett?

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Rønnaug Tveit, daglig leder Hvor er vi og hva gjør vi? Individuell karriereveiledning Drop in: CV/søknad/kjappe spørsmål Jobbsøkerkurs Intervjutreningskurs

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer