FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ..."

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem

2 SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass for faglig oppdatering Søknad og informasjon: bi.no/bankogforsikring Vi arrangerer spesialseminarer på flere spennende områder i løpet av året. For våren 2015 kan vi blant annet tilby: Forsikringsbransjens samfunnsansvar teori og praksis: mars Spesialseminar i yrkesskadeforsikring: april Spesialseminar i reiseforsikring: 30. april Spesialseminar i motorvognforsikring: mai Følg med på bi.no/bankogforsikring under aktuelle seminarer for å se våre planlagte seminarer.

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory FINANS FOKUS INNHOLD Det er en del som er blitt oppsagt fordi deres kvalifikasjoner matchet kravene i går, men ikke i dag eller i morgen. Professor Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School. 10 PIONERENE SOM SATSER PÅ DE NYE JOBBENE Torbjørn Flo Aasen sikter inn mot en karriere i meglerbransjen. Åsne Kydland satser på å gi kundene nye brukeropplevelser. Christian Faarlund har tatt et nytt karrierevalg og leverer levende bilder SLIK FÅR DU DE NYE JOBBENE Kompetanseutvikling behøver verken å ta lang tid eller koste mye penger. Et eksempel på dette er MOOC gratis online kurs over nettet. Det skjer store endringer i utdanningstilbudet. Her får du de beste rådene. IT ER VINNERNE De tre rekrutteringsansvarlige er ganske samstemte når de skal definere fremtidens kompetansebehov i egen bedrift: IT, IT og IT. Men god forretningsforståelse er heller ingen ulempe. ADECCOS KRAV TIL NYE RÅDGIVERE Dyktige rådgivere som behersker kundekontakten og moderne teknologi, er vinnerne i finansbransjen, sier Ernst Olav Nilsen, direktør i Adecco Finans. Mange vikarer vil også jobbe kvelder og i helger DANSKENE TAR GREP Til våren vil yrkesaktive medlemmer i Finansforbundet i Danmark få profesjonell hjelp til å utvikle sin egen karriereplan. Også arbeidsgiverne er med når det historiske kompetanseløftet rulles ut. HØY FLEKSIBILITET Budskapet fra HRM-professor Henrik Holt Larsen ved Copenhagen Business School er krystallklart: Fleksibilitet og individualisering på godt og vondt er på fremmarsj. Det må den ansatte erkjenne. NORGE STO STILLE Den politiske streiken 28. januar mot endringene i arbeidsmiljøloven, førte til massemønstring landet rundt. I Oslo holdt YS-leder Jorunn Berland appell, og mange fra finansnæringen deltok. Merkur Grafisk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur Grafisk PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! FINANSFOKUS 01/15. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 16. ÅRGANG. ISSN Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Sjur Frimand-Anda og Mona Sæther Evensen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet: 6. februar Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf.: 03040, faks: Design/redigering: Mediamania.no Trykk: Merkur Grafisk AS Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik Tlf: Godkjent opplag: Foto: Sverre Jarild Forsidefoto: Torbjørn Flo Aasen (21) satser på en karriere i meglerbransjen. 3

4 FINANS FOKUS leder Leserinnlegg Look to Denmark Finansforbundet i Danmark går nye veier for å skape økt trygghet i arbeidslivet for sine yrkesaktive medlemmer. Hvert medlem vil få tilbud om en karrieresamtale med en av forbundets rådgivere. Med utgangspunkt i denne samtalen lages det en karriereplan. Målet er å bevisstgjøre medlemmene på deres muligheter i arbeidsmarkedet og nødvendigvis ikke bare i finansnæringen. Det er modig å sette individets behov foran de kollektive løsningene som fagforeningene først og fremst er kjent for. Når dette skjer akkurat i Danmark, er det fordi flere tusen ansatte de siste årene har mottatt oppsigelse fra sin arbeidsgiver. Finanskrisen rammet Danmark hardere enn Norge. Til tross for utallige oppfordringer fra Finansforbundet til arbeidsgiverne om å tenke alternativer til store oppsigelser, så har de stort sett talt for døve ører i Danmark. Dette er forbundet lei og tar nå et solid grep for å bidra til at medlemmene blir mer attraktive på arbeidsmarkedet. Det står det stor respekt av. Jeg tror ikke at forskjellen på finansnæringen i Danmark og Norge er veldig stor, selv om det er noen grunnleggende forskjeller blant annet i oppsigelsesvernet. Selv om vi her i landet har unngått rene oppsigelser i stort omfang, skjer det også en kontinuerlig nedbemanning i vår egen næring. Det er et konstant press på kostnadene, og fortsatt flyttes mange arbeidsoppgaver ut av landet hvis de ikke blir digitalisert. Derfor kan det være interessant å se nærmere på de erfaringene som danskene gjør gjennom sitt store prosjekt for kompetanseutvikling av medlemmene. Det gjenstår selvsagt å se hvor mange medlemmer i Danmark som ønsker å være førstevelger og ta styringen - i sitt arbeidsliv. For å styrke satsingen ytterligere, har også de danske arbeidsgiverne i siste tariffoppgjør lagt 60 millioner kroner på bordet over en treårs periode som øremerkes kompetanseutvikling. SVEIN ÅGE ERIKSEN Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: La lederne lede Næringslivet er i ferd med å ta inn over seg at flinke folk må ha frihet og tillit for å gjøre en god jobb. I finansnæringen er det stadig flere som får øynene opp for ulempene ved invaderende målinger av ansatte. Den foreløpig siste, gledelige nyheten kommer fra et prøveprosjekt i DNB Liv hvor man i ett år har målt de ansatte på teamnivå i stedet for på individnivå. Dette har vært svært vellykket. Produksjon og resultater i bedriften er like gode, samtidig som trivselen har økt betydelig. Prosjektet viser også positive endringer for salgslederne. Rollen som leder blir mer interessant, meningsfylt og utfordrende. Vi får en vinn/vinn-situasjon. Lederoppgaven endres fra passiv kontroll til aktivt lederskap. Lederne blir mer synlige, involverte og fungerer som coach for de ansatte. Lederne blir friere til å lede. Dette handler om tillit mellom leder og medarbeider. Det er et paradoks at man ved nyansettelser i bank og forsikring konsekvent søker Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Ditt leserinnlegg her? Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke overstige tegn inkludert 4

5 forbundsleder Hvem vet? BT: Xx etter arbeidstakere som er selvstendige og velutdannede, før man i neste omgang trer umyndiggjørende målesystemer over hodene på dem. Denne prob lemstillingen er kjent i mange næringer både i privat og offentlig sektor. I YS arbeidslivsbarometer for 2014 kommer det frem at denne typen måling og kontroll av ansatte, er mest utbredt i finansbransjen. Ledelsen bør sammen med de tillitsvalgte i næringen, finne ut av fremtidens behov for ledelse. Eksempelet fra DNB Liv viser at det er mulig å tilrettelegge for bedre arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon samt skape tillit mellom leder og arbeidstaker uten å tape produktivitet. Figuren Kurt Olsson spurte høydehopperen Patrik Sjöberg: Patrik, hur bredt har du hoppat? Morsomt spørsmål, og ikke så lite interessant. Når du i dag spør en bankansatt om hva hun jobber med, tror du kanskje du vet litt av svaret. Antakelig gjør du ikke det, for kompleksiteten i en rådgivers arbeidsdag er stor. Forsikring er vel enkelt? Tja, er det det? Inkasso, da? Hvem visste at formålet ikke er å være torpedo, men sammen med klienten å finne løsninger som sikrer levevilkår og tilbakebetaling? Finansansatte hopper bredere enn høyt, Kurt. Patrik hoppet bare 2,42. Helge Leiro Baastad i Gjensidige presenterte i 2013 sine tanker om de nye arbeidstakerne for forbundsstyret i en samling med arbeidsgiverne. Hvilke egenskaper er særlig forsikring ute etter? Mennesker med analytiske evner og evner til å forstå og anvende big data. Kirsten Idebøen i SpareBank1 snakker med sine ansatte om hvordan vi kan møte kunder på nye teknologiske flater og når kunden ønsker det. Arbeidsgiverne har forventninger. Debatt? Vi vet ikke alt om hvilke jobber som finnes om fem år, eller hvordan dagens jobber vil endre seg. Teknologisk endring styres ikke lenger bare av næringen. Næringens evne til innovasjon vil påvirke jobbinnholdet. Kundenes krav om løsninger også. Hva skal vi jobbe med, da? Og hvor bredt er det? Å titte inn i krystallkulen er artig, men gir ingen svar. Jeg tror at klarhet i ønsket av evner er viktig. Endringer er bra, la de møtes med forstand og forutsigbarhet. Er det mulig å være forutsigbar og samtidig vite lite om fremtiden? Klart det. Det handler om bedriftens evne til å tiltrekke seg riktig arbeidskraft og samtidig utvikle sine ansatte i den retningen bedriften tror næringen og kunden beveger seg. Det handler også om ansattes evne og vilje til å ta et medansvar for egen utvikling. Det debatterer vi gjerne - bredt! Hans Petter Lier leder Finansforbundet Østfold mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for leserinnlegg til neste utgave er 2. mars PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Finansfokus 1-15

6 Her er de nye jobbene fremtiden Blir et Trykk Det er i dag rundt færre ansatte i finansbransjen enn for 10 år siden. Likevel er rekrutteringsbehovet stort. Vinnerne er høyt utdannede IT-folk og dyktige rådgivere. Folk med lav utdanning og manuelle oppgaver, er en truet art. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA Foto: Shutterstock I fjor ble det lyst ut rundt jobber i finansbransjen. Det er ikke forventet noen store endringer i antall stillinger som skal fylles i På Finn.no er det i skrivende stund 494 ledige jobber, fordelt på 281 annonser, under kategorien «Bank, finans og forsikring». 78 av disse er i kategorien salg. Rådgivning og kundeservice følger etter på andre og tredjeplass. I stillingssøket dukker det stadig oftere opp stillingstitler som javautvikler, senior systemarkitekt og Team Manager/Scrum Master. Gresk for de fleste med en økonomibachlor fra BI, men viktige byggesteiner når finansnæringen blir mer og mer digital. IT er faktisk den fjerde største faggruppen det søkes etter. I takt med at sosiale medier får en stadig større plass i folks hverdag, øker også behovet for kommunikasjonsfolk. Ikke så mange i antall, men god kommunikasjon, i riktige kanaler, er også en ingrediens i vinneroppskriften. NYE MØTERPLASSER Nettet er finansbedriftenes kanskje viktigste kanal ut mot kundene. Men også fysisk skal kundene møtes på nye måter. Kassamedarbeideren forsvinner i takt med at kundenes vaner endres. Nå er det bankverter, rådgivere og callcenter-medarbeidere som er finansbransjens ansikter og stemmer. Og nettopp rådgiverne satses det stadig hardere på. Dette er bedriftenes fremste våpen i konkurransen om kunden. En rådgiver skal være en dyktig selger, med god økonomisk kompetanse, gjerne med en bachelor i bunn og en sertifisering i høyrehånda. I tillegg skal han være flink til å skape tillit og langsiktige relasjoner. STORT REKRUTTERINGSBEHOV Totalt er det rundt ansatte i finansbransjen i dag. Det er færre enn for 10 år siden. Likevel er rekrutteringsbehovet stort. Bransjen er preget av grå hår og ikke så veldig mange år til pensjonsalderen. Derfor blir det mange hull som skal fylles fremover. Nærmere 40 prosent av de ansatte er over 50 år. Selv om dette er mye, vil nok flere av disse stillingene forsvinne når den ansatte går inn i pensjonistenes rekker. Ny teknologi har gjort jobben deres overflødig. De ledige plassene fylles av yngre personer med høy utdanning. ØKT KOMPETANSEKRAV For nyansatte i finansnæringen kreves det nesten uten unntak en akademisk utdannelse. Det viser også statistikken. I 2008 hadde 42 prosent av de ansatte utdanning fra høyskole eller universitet. I 2013 var andelen 51 prosent. Finans er dermed i ferd med å bli blant næringene med høyest andel med høy utdanning. Dette er en utvikling som vil forsterkes ytterligere, i takt med at eldre, uten høyere utdanning, erstattes av yngre med vitnemål fra høyskole eller universitet. Mye tyder på at finans om få år vil være landets nest best utdannede bransje, etter undervisning. Driverne for kompetanseøkningen er flere. Kundenes kompetanse, både formelt og uformelt, øker. Samtidig endres også kundenes behov og ønsker. I takt med dette, øker også konkurransen. Det stiller krav til kostnadseffektivitet og å være i front teknologisk. På toppen av det hele kommer myndighetenes krav til IT-sikkerhet, sertifiserte kundeveiledere og nye complianceregler. Alt dette krever folk med god utdanning og høy kompetanse. 6

7 ...og utdanning er nøkkelen - bla om Finansfokus 1-15

8 Her er de nye jobbene ANDEL SYSSELSATTE MED UTDANNING FRA UNIVERSITET ELLER HØYSKOLE 100 % % 60 % 40 % 20 % 0 % Alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift mv, industri Bygge-og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Finansiering og forsikring Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Teknisk og forretningsmessig Off. adm, forsvar, sosialforsikring Undervisning Personlig tjenesteyting Helse- og sosialtjenester Kilde: SSB/Finans Norge ALDERSFORDELING FOR HELTIDSANSATTE REGULATIVLØNTE I BANK OG FORSIKRING ALDERSFORDELING FOR HELTIDSANSATTE REGULATIVLØNTE I BANK OG FO 15 % 15 % 10 % 10 % 5 % 0 % 5 % 0 % -24 år -24 år 1,4 % 1,7 % 1,4 % 1,7 % år år år år år 9,1 % 1,7 % 10,5 % 12,1 % 12,4 % 12,5% år 15,6 % år 9,1 % 1,7 % 10,5 % 12,1 % 12,4 % 12,5% 10,5 % ,6 % ,9 % 8

9 ANDEL SYSSELSATTE MED UTDANNING FRA UNIVERSITET ELLER HØYSKOLE 50 % 45 % FINANS NORGE 40 % 35 % 30 % 25 % BEFOLKNING ELLERS Kilde: SSB/Finans Norge 2003 RSIKRING 49 år 44 år 13,3 % 10,5 % år år 15,5 % 15,4 % 14,8 % år ,7 % år ,5 % 14,9 % 15,4 % 10,614,8 % % 13,3 % 5,9 % år 12,7 % 5,9 % ,6 % Kilde: SSB/Finans Norge Finansfokus 1-15

10 Pioner Her er de nye jobbene Åsne (30) designer Åsne, Christian og Torbjørn har tatt utradisjonelle valg i finansnæringen. De har spesialisert seg på henholdsvis gode brukeropplevelser, levende bilder og en tøff meglerbransje. TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE JARILD 10

11 Christian (51) videoprodusent Torbjørn (21) Megler ene som satser på De nye JOBBENE Finansfokus 1-15

12 Her er de nye jobbene Torbjørn (21) satser alt som megler 18 år gammel tok han kontakt med en meglertopp i Arctic Securities. To år senere fikk han deltidsjobb som den yngste i Corporate Finance-avdelingen. TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE JARILD Nå går Torbjørn Flo Aasen siste semester på den prestisjetunge BBA-linjen (Bachelor of Business Administration) på Handelshøyskolen BI i Oslo. Der spesialiserer han seg i shipping og offshore. Målet er klart: En jobb i meglerbransjen. Torbjørn Flo Aasen er født og oppvokst i Ålesund. Byen har et stort shipping- og offshoremiljø, og det er ikke tilfeldig at han allerede som barn fikk interesse for finansbransjen. Gjennom familieselskaper har han fått god kjennskap til kjøp og salg av eiendom, samt kunst. Mens jevnaldrende leste Donald Duck, fikk Torbjørn råd av sin far om også å lese Finansavisen og Dagens Næringsliv. Der fattet han spesiell interesse for shipping, finans, eiendom og offshore. 10 ÅR MED HISTORIE Jeg har alltid vært interessert i tall og det som skjer i samfunnet. Helt siden barneskolen har jeg fulgt utviklingen i finansnæringen generelt og meglerbransjen spesielt. Nå leste jeg selvsagt på en annen måte som barn, men det jeg leste vekket min nysgjerrighet. På den måten har jeg fått med meg historien til meglerhusene i Norge de siste årene, forteller Aasen. Ofret du barne- og ungdomstiden for å kunne komme dit du er i dag, og vil du anbefale andre å gjøre det samme? Jeg har hatt flotte barne- og ungdomsår, og kan ikke si at jeg har ofret noe i barne- og ungdomstiden for å komme dit jeg er i dag. Jeg har prioritert skole og jobb når det har vært fornuftig, men jeg har forsøkt å ha en god balanse mellom fritid og skole/jobb. Det føler jeg at jeg har klart bra. SHIPPING OG OFFSHORE Etter videregående var Torbjørn Flo Aasen helt klar på at han skulle gå på BI. Først startet han på bachelor finans, men valgte litt senere å bytte til den internasjonale BBA-linjen. Her kunne han få spesialisering i shipping og offshore. I tillegg foregår all undervisning på engelsk som også er arbeidsspråket i meglerbransjen. Halvparten av klassen kommer fra andre land enn Norge. I fjor høst startet det studenter fra 63 forskjellige land på dette studiet. Det gjør studiet mer fargerikt og interessant, og jeg får verdifull kunnskap om andre land og kulturer. YNGSTE MEGLER Han fikk en pangstart i meglerbransjen. Bare 18 år gammel tok han kontakt med en meglertopp i Arctic Securities og holdt kontakten til han hadde avsluttet videregående. Høsten 2013 fikk han deltidsjobb i Corporate Finance-avdelingen to dager i uka som den yngste på avdelingen. Denne deltidsjobben hadde jeg i tillegg til studiene på BI. Jobben var spennende og interressant med bratt læringskurve. Jeg jobbet med flere forskjellige sektorer og fikk en god innsikt i områder som bank, fornybar energi, oljeservice og shipping. Hva er den viktigste lærdommen du fikk? Det å være ydmyk, arbeidsom, på ballen, ta enhver mulighet man får og gi 110 prosent rett og slett. Arbeidsdagene i et meglerhus er noe helt annet enn skolehverdagen. Fra skolen har man forståelsen for økonomi og finans, men i meglerhusene bruker de ikke bare kalkulator, men også regneark og analyseprogrammer. PÅ JOBBSØK Hva er drømmejobben? Jeg har alltid vært en utadvendt, arbeidsom, uredd og nysgjerrig person. Jeg har fått tilbakemelding på at jeg passer som megler. Det jeg ser for meg, er en jobb enten som riggmegler, skipsmegler eller en form for finansmegler. Er det ikke dristig å satse på meglerbranjsen i en tid da både oljeprisen faller og kronekursen svekkes? Det er kanskje litt mer komplisert å komme ut i arbeidsmarkedet enn tidligere, men jeg er åpen for ulike løsninger. Markedet og mulighetene avgjør hva slags megler jeg blir. Hva er ditt råd til dem som ønsker å gjøre karriere innen finansnæringen? Mitt råd er å gjøre det bra på skolen. Matematikk og økonomisk forståelse er sentralt, men det er også viktig å ikke bare henge seg opp i bøkene og være A4. Man må også kunne tenke utenfor boksen. DELTID ER GULL Studentenes store dilemma er at de både skal gjøre det bra på skolen og samtidig jobbe ved siden av for å få arbeidserfaring? Det er bedre å ha B-snitt og jobberfaring enn A-snitt og ikke jobberfaring. Har du toppkarakterene AA, spør gjerne arbeidsgiveren hva du har drevet med i tillegg til studiene. Jeg er med i tre studentutvalg på BI. Jobberfaring er veldig bra å ha i bagasjen. Det er faktisk enklere å få en fulltidsjobb enn en deltidsjobb i meglerbransjen. Har du en deltidsjobb, har du et stort fortrinn. Hvilke nye stillinger kommer i finansbransjen fremover? Corporate Finance har virkelig kommet i vinden de siste årene. Innenfor dette området er det stadig flere som arbeider med kapitalinnhenting, skaffer gjeldsfinansiering, finansierer oppkjøp og sammenslåinger. Dette vil alltid være et stort forretningsområde enten det er gode eller dårlige tider, avslutter han. 12

13 Helt siden barneskolen har jeg fulgt utviklingen i finansnæringen generelt og meglerbransjen spesielt. Åpner dører: Småsparerne handler aksjer selv online, men de store investorene i Norge har fortsatt profesjonelle meglere til å gjøre jobben for seg. Slik vil situasjonen også være i fremtiden, sier Torbjørn Flo Aasen. Finansfokus 1-15

14 Her er de nye jobbene Personalsjef Christian (51) ble videoprodusent Christian Faarlund så tidlig potensialet i å bruke video som verktøy. I dag er han fast ansatt som videoprodusent i DNB. TEKST: MONA EVENSEN FOTO: SVERRE JARILD Etter 29 år i DNB gleder Christian Faarlund seg fortsatt til å gå på jobb hver dag. Men jobben er langt fra den filialjobben han startet på i 1985, i daværende DnC. I dag er han salgsansvarlig for «levende bilder», og jobber med å produsere videoinnhold til DNBs digitale flater. - Jeg pleier å fleipe med at jeg jobber i mediehuset DNB, ler Faarlund. I 1992 gikk Faarlund inn i DNB Investor AS. Jeg hadde flere roller der, personalsjef og leder for kundesenter, blant annet, og reiste en del i jobben i forbindelse med kurs og opplæring. Det tok mye tid, så vi i seksjonen begynte å vurdere mulighetene av å bruke video som verktøy i opplæringen. Det viste seg at det var flere i konsernet som tenkte i samme baner, og Faarlund tok initiativet til å kjøpe inn kamera og redigeringsutstyr og teste ut ideen i praksis. EFFEKTIV KOMMUNIKASJON I begynnelsen brukte vi videoer mest til opplæring internt, men det har utviklet seg. I dag bruker vi video mye og på mange flater, særlig i sosiale medier og webinarer. For noen dager siden laget vi en video der vår forbrukerøkonom Silje Sandmæl gir tips til de med litt slunkne lommebøker i januar. Den fikk treff på kort tid. Innholdsmarkedsføring er et felt som har vokst de siste årene. Men hva handler det egentlig om? Hva leverer du til bedriften? Det viktigste jeg leverer er effektiv kommunikasjon. Å tilgjengeliggjøre informasjon på denne måten kan gjøre hverdagen enklere for kundene, og sparer kostnader for bedriften. Innholdsmarkedsføring gir oss også mulighet til At alt går over på nett må vi akseptere, være litt proaktiv og tilpasse oss dette. å fortelle våre historier - med vår vinkling. Samtidig er det veldig viktig å gjøre det nøytralt og objektivt. I videoen jeg nevnte, gir Silje Sandmæl tips om alt fra å spare ved å kutte ut dyr kaffelatte, til å forhandle bankavtalene - altså med oss. Jobben som videoprodusent er variert, noen ganger hektisk og aldri kjedelig, ifølge Faarlund. Det beste med jobben er at ingen dager er like. Vi må være klare til å følge opp dersom noe uventet skjer, og det gjør det ofte. Det jeg liker minst er å si nei til prosjekter, men vi må prioritere oppgaver. FINANS I ENDRING Faarlund begynte i bank etter videregående. Han har tatt Bankakademiet og etterutdannelse, blant annet flere kurs i videoproduksjon. Man kan kanskje si karrieren min har utviklet seg i takt med bransjen. Da jeg startet i banken i 1985 kunne jeg ikke i min villeste fantasi se for meg at jeg skulle drive med dette. Samtidig er finans en bransje som har alltid har vært i endring, og du kan ikke jobbe i denne bransjen om du ikke liker endringer. Erfaringene fra andre roller i banken, mener han er svært relevante. - Å vite hvordan hverdagen er for de ansatte er veldig viktig. Hvilke spørsmål går igjen, hvilke må de svare på oftest? Kan vi lage en video som forklarer dette enklere og bedre for kunden? Faarlund tror digital kompetanse vil bli enda viktigere framover. At alt går over på nett må vi akseptere, være litt proaktiv og tilpasse oss dette. Det viktigste er å kunne kommunisere på ulike flater. For det gjør kundene. 14

15 VIDEO SOM VERKTØY: - Jeg har tatt kurs med dyktige folk og lært mye. Jeg hadde aldri trodd dette skulle bli jobben min, men jeg stortrives, forteller Christian Faarlund Finansfokus 1-15

16 Her er de nye jobbene Åsne (30) Designer brukeropplevelser Åsne Kydland er utdannet industridesigner, med spesialisering på tjenestedesign. Dette er ikke en helt vanlig bakgrunn i SpareBank 1 Gruppen, der hun nå jobber som konserntrainee. TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA Jeg skal skape de beste og mest helhetlige kundeopplevelsene.» Dette er setningen som fikk Tor Espen Borgersen, fagansvarlig HR, SpareBank 1, til å bestemme seg. Åsne Kydland ville han ansette. Med sin spesialisering innen tjenestedesign, ville hun kunne tilføre banken mye. Design er tett knyttet mot fysiske ting. Kopper, kaffemaskiner, bil og bolig har både god og dårlig design. Men det er også noen som må designe ting som man ikke kan ta på. Tjenestedesign handler om å skape gode brukeropplevelser i kontaktpunktene mellom en tjenesteyter og en kunde. Det handler om å se helheten, fra første møte med kunden til ulike kontaktpunkter som nett, telefon, kontorer og så videre. Alle punkter bør være gode og gjenkjennelige. Kundene skal sitte med samme inntrykk alle steder. Brukervennlighet er noe av det viktigste for dem som skal benytte seg av tjenesten, sier Kydland med engasjement i stemmen. SPENNENDE BRANSJE Bank og forsikring følger oss hele livet, og er viktig i alle livets store hendelser. Dette gjør jobb i bank veldig spennende. Og det gjør brukeropplevelsene veldig viktige, sier Kydland, som i dag har en toårig traineestilling, og hun er garantert en jobb ett eller annet sted i SpareBank1 etterpå. Det er veldig spennende. Jeg blir kjent med hele bedriften. Nå får jeg en forståelse for det som skjer, og det vil hjelpe meg å lage gode tjenester, sier Kydland. Totalt er hun innom fire ulike avdelinger i løpet av de to årene traineeperioden varer. Jeg trives veldig godt. Nå jobber jeg på ulike prosjekter innen forsikring. Noe av det jeg gjør, er designrelatert, men det er mye annet også, sier Kydland, som absolutt synes hun får brukt utdanningen sin. Folk er veldig lydhøre for mine innspill, sier hun, og kommer raskt inn på fagfeltet sitt igjen: Tjenestedesign og kundeopplevelser er ikke bare glasuren som legges på toppen av kaka. Den må henge godt sammen med det som skjer på baksiden. Traineejobben er en unik mulighet til å skape denne innsikten. KREATIVT MILJØ? Banksektoren oppfattes tradisjonelt som ganske konservativ, gjerne i skarp kontrast til det man ser for seg når design nevnes. Hvordan er det å være designer i et slikt miljø? Det er klart at dette er annerledes enn å jobbe i et byrå. Men banken har allerede tre designere ansatt. Det er godt å kunne kaste ball med noen som har samme bakgrunn. I tillegg er jo folk veldig forskjellig. Økonomer kan være kreative de også. Det viktigste er at man kan samarbeide godt, da blir resultatet bra, sier Kydland. SØKER BREDT For ledelsen SpareBank 1 Gruppen har det vært viktig å gå bredt ut når de søker etter folk. «Om du er en dyktig økonom, markedsfører, samfunnsviter, IT- spesialist, interaksjonsdesigner, filosof, aktuar eller analytiker er ikke så farlig. Vi jobber bredt for å sikre fremtidig suksess for SpareBank 1-alliansen.» (Hentet fra Spare- Bank1 sin annonse etter nye trainees.) Vi vil vise at det er mange roller i banken. Tradisjonelt har det kommet mange søkere med økonomibakgrunn til disse stillingene. Men nå går vi litt bredere ut, nettopp for å få litt utradisjonelle søkere, sier Tor Espen Borgersen. Men hva vil dere med en filosof? Vi vil vise at vi er åpne, og tar gjerne interessante folk inn på intervju. Da får vi høre hva de har å bidra med. Se på Åsne, hun var veldig tydelig på hva hun kunne. Folk som kan tilføre oss noe vi selv ikke ser, er gull verdt, sier Borgersen. 16

17 Kundene skal sitte med samme inntrykk alle steder. UTRADISJONELL BAKGRUNN: Åsne Kydland visste lite om bankbransjen før hun fikk jobb i SpareBank1, og hun merker at hun har en litt utradisjonell bakgrunn. Finansfokus 1-15

18 Slik får du de nye jobbene De er gratis, de er åpne, de er på nett Disse kursene bør du ha Lyst til å lære noe nytt eller friske opp gammel kunnskap? Bruk noen timer i uken på gratis, åpne nettkurs. Her har vi samlet noen relevante kurs du kan ta denne våren. TEKST: MONA SÆTHER EVENSEN Hvor ble det av revolusjonen? For da Massive Open Online Courses ( MOOCs) ble lansert for noen år siden, ble det spådd å revolusjonere utdanningssektoren. Det har ikke skjedd. Derimot har MOOC etablert seg som et interessant supplement til høyere utdanning. Opplegget er enkelt: små videosnutter som forelesninger, online oppgaver og diskusjonsforum. Avkastningen er innblikk i ulike fagområder, enten du vil lære noe helt nytt, friske opp fagkunnskap - eller bare lære for gøy. Vi har samlet noen kurs fra de mest kjente plattformene, Coursera.org og EdX.org, innenfor ulike fagområder. TEKNOLOGI Introduction to Computer Science: Hvor: EdX Når: Når som helst. Hvor lenge: 9 problemsett á timer, og ett avsluttende prosjekt. Dette kurset er et av de mest populære MOOCene noensinne. Det er også et av de mer omfattende og krever en viss innsats, men du kan gjøre alt i eget tempo. Du lærer å tenke i algoritmer, problemløsning og enkel koding. Computing: Art, magic, science Hvor: EdX Når: 3. mars Hvor lenge: 8 uker. Hvorfor: Om problemsett høres litt voldsomt ut, hva med magi i stedet? I mars begynner en enklere introduksjonskurs til informasjonsteknologi. Big Data. Hvor: EdX Når: 23. Februar Hvor lenge: 5 uker, 5-7 timer per uke. Hvorfor: Big Data er en av de store trendene i teknologisamfunnet. Her lærer du å analysere og bruke det. Ikke for nybegynnere, du bør ha kjennskap til programmeringsspråket Python. KOMMUNIKASJON Design Thinking for Business Innovation Hvor: Coursera. Når: 16. februar Hvor lenge: 4 uker, 2-4 timer per uke. Hvorfor: Hvordan kan man bruke design til problemløsning? Design kan ta tid å lære seg, men dette kurset gir deg innblikk i tankegangen bak et stadig mer populært felt. Understanding Wireless: Technology, Economics, and Policy Hvor: EdX Når: 18. Mai Hvor lenge: 6 uker, 5-7 timer per uke. Hvorfor: Vi står oppe i en mobil revolusjon. Her får du innsikt i hva som skjer. Fra det rent tekniske: hvordan foregår egentlig trådløs overføring? - til det mer overordnete: hvordan påvirker dette samfunnet? Communicating Strategically Hvor: EdX Når: 12 februar Hvor lenge: 5 uker, 4-6 timer per uke. Hvorfor: Mange sliter med å kommunisere effektivt i arbeidslivet, og undervurderer hvor vanskelig det kan være. Dette kurset gir deg verktøy for og innsikt i strategisk kommunikasjon, intet mindre. ØKONOMI Networks, crowds and market Hvor: EdX Når: 16. februar Hvor lenge: 10 uker, 4-5 timer per uke. Hvorfor: Kurset ser på hvordan det sosiale, økonomiske og teknologiske henger sammen i en moderne verden. Fra spillteori til internettstruktur: Dette er en tverrfaglig tilnærming til nettverksøkonomi. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Financial Engineering and Risk Management (1 & 2) Hvor: Coursera. Når: Når som helst. Hvor lenge: timer videoinnhold, eget tempo. Hvorfor: Avansert finans for de kvantitativt anlagte. Her får du en introduksjon til finansiell modellering gjennom matte, økonomi, statistikk og programmering samt fysikk. 18

19 Finn din X-faktor Headhunterens beste tips TEKST: MONA SÆTHER EVENSEN FOTO: SHUTTERSTOCK Rekrutteringsbyrået BackerSkeie jobber blant annet med rekruttering til corporate og investment banking. Det er drømmejobben for mange, og selv om nåløyet er trangt, må jo noen komme gjennom. Hva skal til for at det blir deg? Moderne finans er komplekse oppgaver som løses av mennesker i team, derfor må du være god til å samarbeide, men også tilføre teamet verdifull spisskompetanse, forteller Are K. Skeie, gründer og partner i BackerSkeie, med hovedansvar for finanssektoren. Når vi rekrutterer ser vi etter en x-faktor, men den kan være mye, fra analytiske evner til relasjonsbyggende egenskaper. Samtidig: Finans er finans, det skal plasseres penger og regnes risiko, du må kunne faget. Her er hans beste tips til deg som studerer og har store ambisjoner: Finn ut hva du har forutsetninger for. For å jobbe med finans, må du ha et kvantitativt hode og være analytisk. Finn ut hva akkurat du er spesielt god på, og gå i den retningen. Gå på firmapresentasjoner og relevante arrangementer under studietiden. Det gir faglig input og nettverk. Planlegg tidlig. Hvis du vet hva du vil, er det lettere å ta gode valg og finne riktige fagkombinasjoner som er relevante for det du vil jobbe med. Karakterene er det første vi ser på, du bør ha minst B i snitt, helst A. Mange har toppkarakterer. For å skille seg ut i bunken, er det viktig å ha andre aktiviteter på CV-en. Å ha vært aktiv i studentorganisasjoner, er ett eksempel. Et annet kan være idrett: Har du klart å kombinere å være idrettsutøver med å studere, vet vi du er laget av noe spesielt. Hvor du er utdannet er også viktig. Vi vil se anerkjente institusjoner og gjerne internasjonal erfaring. Sistnevnte kan man også få gjennom internships eller traineeprogrammer i utlandet. Dersom de er gjort på gode adresser, teller både erfaringen og referansene tungt. SKAL DU OPP TIL PrAKTISK Prøve I GOS? Nå kan du ta praktisk prøve som et elektronisk simulert kundemøte. Du får følgende: Grundig gjennomgang av God rådgivningsskikk og må-kravene til prøven. Trening i to kundemøter der du blir veiledet til riktig handlemåte av en coach. Gjennomføring av elektronisk, simulert praktisk prøve i regi av bedriften du jobber i. Nå trenger du ikke lenger være nervøs eller bekymret for hvordan du blir vurdert. Elektronisk praktisk prøve sikrer lik vurdering av alle kandidater og den er svært ressursbesparende. Ta kontakt med SPAMAs salgsavdeling for mer informasjon. Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon Telefaks I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom leverandør til offentlig sektor Finansfokus 1-15

20 Slik får du de nye jobbene Skolebenk i endring Høyt utdannelsesnivå, kjapt tempo og Big Data. Hvordan forholder utdanningsinstitusjonene seg til de store endringene som skjer i bransjen? TEKST: MONA SÆTHER EVENSEN FOTO: SHUTTERSTOCK Da Torger Reve var rektor på BI på begynnelsen av 2000-tallet, hadde han en idé om å ha utløpsdato på vitnemål. Det ble med tanken, men ideen står professoren fortsatt for. Utdanning er ferskvare, slår han fast. Den gamle modellen med å ta utdanning, få jobb - og være ferdig med det - er utdatert. Særlig i en kunnskapsintensiv bransje som finans. Reve sto bak fjorårets rapport Kapital - Norges nye råvare? om finansnæringen som vekstsektor. Rapporten trekker frem tilgang til høyt utdannede talenter som en viktig faktor for å lykkes fremover. KONSERVATIV BRANSJE Utdanningsnivået i bransjen har gått voldsomt opp, særlig de siste 10 årene. I dag er finansnæringen en av de desidert mest kunnskapsintensive næringene i Norge, sier Reve. Næringen kjennetegnes av en høy grad av spesialisering. Samtidig må spesialistene forholde seg til, og kommunisere med, andre fagfelt. IT har fått en nøkkelrolle i næringen, men fortsatt er finans og consulting de mest populære valgene hos Reves studenter. Økonomien er blitt mer kompleks. Det viser seg også i kravene til kompetanse, mener Reve. - Det holder ikke alltid lenger å være siviløkonom, selv om det er et godt utgangspunkt. Reve mener utdanningsinstitusjonene i Norge er gode, men næringen selv har slitt litt med endringstakten. Det er en konservativ bransje i en verden som går fort. Det vi ser, er at etter store kriser kommer de på banen, og gjennomfører de nødvendige endringene. Og det er jo akkurat som det skal være, ifølge økonomisk teori? Det stemmer. Finans har fortsatt økonomi i bunnen. ØKONOMIFAG I ENDRING Kjell G. Salvanes er professor ved NHH, og forsker på utdanning og arbeidsliv. Om jeg skal trekke frem ett område jeg tror vil bli viktig for næringen fremover, er det Big Data, sier Salvanes. Big Data er et samlebegrep for de enorme mengdene data som vokser frem i teknologisamfunnet. Bransjen kommer til å trenge folk som kan sette fingrene i disse store tallene, analysere, behandle og forstå dem. Man kan ikke lenger basere innsikt i hvordan økonomien virker med antakelser og modeller, man må i større grad basere kunnskapen på data, sier Salvanes. Dette får konsekvenser for hele økonomifaget - fra samfunnsøkonomi til finans. Vi ser en utvikling fra et teoretisk til et mer empirisk basert fag. Her har ikke norske høyskoler fulgt med i timen. De ligger langt etter, selv om de begynner å komme på banen - ikke et øyeblikk for tidlig, konstaterer Salvanes. FERSKVAREN MÅ FYLLES PÅ Ett område Norge utmerker seg positivt på er høy grad av etterutdanning. Vi følger studentene på en helt annen måte. De kommer, tar en grad, går ut i arbeidslivet noen år - og så kommer de tilbake for påfyll, sier Salvanes. Reve er enig, ferskvaren utdanning må fylles på. Bankene har tradisjonelt vært gode på interne kurs, men den enkelte ansatte bør ikke nøye seg med det. Slik intern etterutdanning er ofte knyttet til den enkelte banken. Ved å ta eksterne kurs, har du flere muligheter. Det holder ikke å være god på å jobbe i bank X, dersom bank X nedbemanner, sier Reve. Hans tips til etterutdanning er mer menneskekunnskap. Valget står gjerne mellom mer økonomifag eller mer ledelsesfag. Jeg vil anbefale det siste. Uansett hvor sterk man er faglig, er det menneskekunnskapene og de mellommenneskelige egenskapene som avgjør hvor godt du lykkes som leder eller kunderådgiver, mener Reve. Samtidig er finans i seg selv en kompetanse som er ettertraktet i mange andre bransjer. 20

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer