Alternativ trådløs muserstatning for personer med nedsatt motorikk. Art.nr HMS nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ trådløs muserstatning for personer med nedsatt motorikk. Art.nr. 18 842 HMS nr. 069 682"

Transkript

1 TRÅDLØS JOYSTICK MUS Brukerveiledning Alternativ trådløs muserstatning for personer med nedsatt motorikk. Art.nr HMS nr

2 TRÅDLØS JOYSTICK MUS Introduksjon side 3 Spesifikasjoner side 3 Installasjon, batteri side 3 Brukerveiledning side 4 Tilkoblinger side 4 Vedlikehold side 4 Sikkerhet og feilbruk side 5 Garanti side 5 Salgs- og serviceinformasjon side 5 TRÅDLØS JOYSTICK MUS Trådløs USB kompatibelt pekeverktøy Egenskaper Kompakt trådløst USB kompatibel styrepinne som gir nøyaktig proporsjonell kontroll over markøren på skjermen. Støtter standard musknapp- funksjoner inkludert dobbelklikk, Dra og slipp og Markørhastighet. 3,5 mm jack utganger for å koble til eksterne brytere for venstre/ høyre musknapp- kontroll. Tre ulike pinner tilgjengelig. En av disse med bryter på toppen for venstre klikk. Kan plasseres i nærheten av brukeren eller tilpasset standard festesystemer. Oppladbart internt batteri (NiMH) Viktig Les denne manualen før du installerer eller tar i bruk TRÅDLØS JOYSTICK MUS. Det skjer stadig produktutbedringer. Unique Perspectives reserveres rettighetene til å endre brukerveiledningen. Denne brukerveiledningen erstatter alle tidligere versjoner, som du ikke bør fortsettes å bruke. Alle forsøk på å få tilgang til eller på annen måte misbruke de elektroniske komponentene i TRÅDLØS JOYSTICK MUS bryter garantierklæringen og frir fabrikanten fra ethvert ansvar.

3 Introduksjon TRÅDLØS JOYSTICK MUS er en kompakt batteridrevet trådløs USB kompatibel styrepinne. Den er ment som et alternativ til en musepeker. Styrepinnen gir jevn og nøyaktig kontroll proporsjonalt til en Windows markør. Enheten er diskret og kan plasseres nær brukeren eller festes til rullestol. Festehull på basen gjør at den kan monteres til et universalt festesystem og plasseres tilgjengelig for hakekontroll. Styrepinnen finnes med tre forkjellige pinner; ball, kjegle eller standard + bryter. I tillegg kan en svamp-ball festes over standard-pinnen. Tre knapper brukes for å benytte musfunksjonene venstreklikk, høyreklikk og mushastighet. Du velger funksjonen til høyre bryter. Den kan virke som enten høyreklikk, dobbelklikk, dra og slipp eller den kan brukes for å bytte mellom å bruke mus og styrepinne (se under). En femte bryter plassert i toppen på standardpinnen kan også styre venstre museknapp. Bruke eksterne brytere og bytte styrepinne For de som syns det er vanskelig å bruke knappene på selve enheten, kan man bruke 3,5 mm jack plugger for å koble til standard brytere. Spesifikasjoner Elektronisk Strømforsyning Hvilestrøm Lader Mekanisk Vekt Utvednig materiale Miljø 170mAH 9V Nikkel Metall Hybrid oppladbart internt batteri < 20 ma Ekstern 60mA Ca. 500 gram Støpt aluminium, malt sort. Min Max Enhet Temperatur (bruk) C Temperatur (lagring) C Fuktighet (bruk/ lagring) 0 90 %RH TRÅDLØS JOYSTICK MUS er ikke laget for utendørs bruk. Bruk TRÅDLØS JOYSTICK MUS er et USB kompatibelt pekeverktøy laget for de som ikke kan bruke standard mus TRÅDLØS JOYSTICK MUS er laget for innendørs bruk. TRÅDLØS JOYSTICK MUS sammen med musemulatoren kan bare kobles til en PC med USB port. Installasjon - batteri Montering De fleste brukere vil ikke behøve montering i det hele tatt. Ofte kan styrepinnen plasseres på et bord eller i fanget. Men dersom en f. eks. skal bruke haken å styre med, kreves det at styrepinnen monteres fast. TRÅDLØS JOYSTICK MUS kan festes på en gåsehals eller annet stativ ved hjelp av M4 skruer. Konstruksjon av stativet vil avhenge av brukerens behov. ADVARSEL! For trygg installasjon, velg skruelengde mellom 6mm og 10mm. Opplading av batteri TRÅDLØS JOYSTICK MUS leveres med tomt batteri. For å lade batteriet 1. Plugg medfølgende lader i stikkontakten. 2. Koble laderen til TRÅDLØS JOYSTICK MUS 3. Sørg for at det røde lyset på laderen lyser. Batteriet er av typen Nikkel Metall Hybrid og påvirkes ikke av minne effekt. Det vil si at du ikke trenger å vente til batteriet er flatt før du setter det i laderen. Du kan lade det hver gang dette passer. Batteriet bør være fulladet etter 10 timer. MERK: Det er ikke mulig å bruke TRÅDLØS JOYSTICK MUS når den står i laderen. (Når du plugger i laderen skrus styrepinnen av). Bytte batteri Med normalt bruk bør det ikke bli behov for å bytte ut batteriet. Det er laget for 800 ladersykluser. Men dersom batteriet blir svakt eller ikke lar seg lade opp kan det bli behov for å bytte det ut (kontakt leverandør for riktig batteritype). 1. Fjern de to plast skruehylsene forrest på TRÅDLØS JOYSTICK MUS med den flate enden av vedlagte skrutrekker, fingerneglen eller en nål. (Merk at fronten har en skinnende blank overflate baksiden er tilkoblingspanelet). 2. Fjern de to skruene og fjern infrarødenheten FORSIKTIG. Pass på å ikke dra i kabelen som kobler modulen til kretskortet. Prøv ikke å fjerne denne. 3. Sett batteriet på plass med koblingene utover. Press deretter batteri clipen på plass. 4. Sjekk at styrepinnen virker ved å trykke ned den venstre knappen. Enheten skal da pipe. 5. Til slutt legger du Infrarød modulen forsiktig på plass uten å få noen ledninger i klem. Skru deretter fast skruene og sett på hylser. Test oppstart sekvens 1. Sørg for at datamaskinen er av. 2. Koble musemulatoren til USB porten i datamaskinen. 3. Skru på datamaskinen. 4. Når Windows kjører, kontroller at det grønne lyset på forsiden av emulatoren blinker. 5. Trykk på venstre knapp på TRÅDLØS JOYSTICK MUS for å skru denne på. Enheten skal pipe en gang (se merknad under). 6. Plasser TRÅDLØS JOYSTICK MUS foran emulatoren og kontroller at det grønne lyset slutter å blinke og at styrepinnen flytter på markøren. MERK: Pinnen er tilgjengelig i tre utførelser; standard, ball og kjegle. 3

4 Brukerveiledning Hold nede venstre knapp i 5 sekunder for å aktivere venstre dra-og-slipp. Styrepinnen vil pipe. Etter å ha dratt objektet trykk ned venstre knapp igjen for å avslutte dra-og-slipp. For å bestemme funksjonen til høyre knapp, trykk og hold den hvite knappen i 10 sekunder til du hører et pip: 1. Skyv pinnen forover for høyreklikk 2. Skyv pinnen til høyre for dobbelklikk 3. Skyv pinnen ned for dra-og-slipp 4. Skyv pinnen til venstre for å bruke knappen til å bytte mellom muskontroll og ekstern kontroll. Skru på TRÅDLØS JOYSTICK MUS For å skru på TRÅDLØS JOYSTICK MUS, trykk på Venstre knapp. Enheten vil avgi ett pip. Stille inn Høyre Knapps funksjoner For å bestemme funksjonen til Høyre knapp, trykk og hold den hvite knappen i 10 sekunder til du hører et pip. Funksjonen bestemmes så av hvordan du beveger styrepinnen. Knappen kan ha fire ulike funksjoner som er listet opp nedenfor. Når funksjonen er bestemt vil du høre ett eller flere pip som indikerer hvilken funksjon du valgte. 1. Skyv pinnen forover for at høyre knapp skal virke som høyreklikk 2. Skyv pinnen til høyre for at høyre knapp skal gi venstre dobbelklikk 3. Skyv pinnen ned for å generere funksjonen dra og-slipp 4. Skyv pinnen til venstre for å bruke knappen til å bytte mellom muskontroll og ekstern kontroll (ikke aktuelt for denne versjonen). MERK: Det er ikke meningen at en bruker skal stille inn funksjonen til Høyre knapp ved normalt bruk. Denne funksjonen vil vanligvis stilles inn ved første installasjon. Hvilken funksjon du velger vil avhenge av brukerens behov og muligheter. Bruke styrepinnen som mus For å flytte markøren oppover på skjermen, skyv pinnen forover. For å flytte markøren nedover på skjermen, skyv pinnen bakover. For å flytte markøren til venstre, skyv pinnen til venstre. For å flytte markøren til høyre, skyv pinnen til høyre. For å generere dobbeltklikk, klikk på venstre knapp. Avhengig av hvilke innstillinger du har valgt, kan høyre knapp brukes til høyreklikk, dobbeltklikk eller dra-og-slipp (Se punktet ovenfor). Pekerhastighet Pekerhastighet kan stilles inn på tre ulike verdier. Langsom, middels og rask. Første gang du skrur på TRÅDLØS JOYSTICK MUS, er pekerhastigheten satt til middels. For å endre dette, trykk på den hvite knappen en gang. Hastigheten blir endret, og du vil høre et antall pip som angir hastigheten på markøren; ett pip for langsom, to pip for middels og tre pip for rask hastighet. MERK 1: Det er best å la hastigheten være innstilt på middels og justere pekerhastigheten ved å bruke Microsoft Mouse software. Dette kan du kjøre ved å dobbeltklikke på mus-ikonet i kontrollpanelet som du finner under start > settings. Knappen på TrådløsJoystickMus er ment for å øke/senke hastigheten i forhold til standardhastigheten. (Mac: Systemvalg > tastatur/mus > mus > markørhastighet) TIPS: For brukere med grove motoriske bevegelser, still standard pekerhastighet til laveste verdi og tillat bruker å bruke fullt utfall på styrepinnen. Styrepinnen har en ruter - formet plate som hjelper til å plassere pinnen i fire ulike retninger og holde den der. Skru av TRÅDLØS JOYSTICK MUS TRÅDLØS JOYSTICK MUS går inn i strømsparende modus etter 1 minutt dersom den ikke brukes. I dette moduset vil ikke styrepinnen være koblet til musemulatoren. Det grønne lyset vil blinke. For å gjenopprette forbindelsen, beveg på styrepinnen. TRÅDLØS JOYSTICK MUS vil automatisk gå av etter ytterligere 4 minutter hvis den ikke brukes. For å skru den på igjen, trykker du på venstre knapp. Du vil høre ett pip. Når skal batteriet lades? Når batteriet er lavt, vil TRÅDLØS JOYSTICK MUS pipe to ganger hvert 30. sekund når den er på og ikke i bruk. En tommelfingerregel er å lade batteriet en gang i uka. Men det vil ikke ta skade av å bli ladet oftere (side 7). Tilkoblinger Tilkoblingspanelet er på baksiden av TRÅDLØS JOYSTICK MUS, og består av (fra venstre) Ladeutgang, venstre knapp inngang, høyre knapp inngang. Bryterinnganger For brukere som ikke kan bruke knappene på selve styrepinnen, finnes to 3.5mm jack innganger på tilkoblingspanelet. Du kan koble til alle typer lukkende bryter til disse inngangene dersom de har 3.5mm jack plugg. MERK: Når du kobler en bryter til venstre inngang, vil ikke knappen på toppen av selve styrepinnen virke. Dette er for å tillate bruker å bruke standard styrepinne, men ikke knappen på toppen. USB kabel (på musemulator) USB kabelen er en standard kabel som kobles til en USB port på din datamaskin. Vedlikehold TRÅDLØS JOYSTICK MUS bør kontrolleres regelmessig. Løse, ødelagte eller korroderte koblinger eller ødelagte ledninger bør rapporteres til Cognita AS og erstattes umiddelbart. Batteriet på TRÅDLØS JOYSTICK MUS bør sjekkes regelmessig for kjemisk lekkasje og/eller korrosjon. Det bør kun brukes 9v NiMH 170 mah batterier (kontakt forhandler ved behov for å bytte). USB kabelen bør regelmessig kontrolleres. Alle brytere koblet til TRÅDLØS JOYSTICK MUS bør regelmessig testes for å sjekke at de fungerer som de skal. 4

5 TRÅDLØS JOYSTICK MUS bør holdes ren for støv, skitt og væske. Ved behov, vask med en klut fuktet i alkohol eller vann. Ikke bruk løsemidler eller slipemidler. Ved tvil om behandling av produktet, kontakt Cognita AS. Du bør ikke forsøke å reparere TRÅDLØS JOYSTICK MUS på egenhånd. Ikke åpne boksen unntatt for å bytte batteri. Cognita AS Brokelandsheia N-4993 SUNDEBRU Mail Telefon Faks ADVARSEL! Hvis TRÅDLØS JOYSTICK MUS skades på noen måte, eller hvis intern skade kan ha oppstått (for eksempel hvis produktet faller i gulvet), sørg for at kvalifisert personale kontrollerer produktet før det taes i bruk. Sikkerhet og Feilbruk Ikke installer, vedlikehold eller bruk TRÅDLØS JOYSTICK MUS uten å ha lest og forstått brukerveiledningen til produktet og datamaskinen du skal koble til. Ikke bruk TRÅDLØS JOYSTICK MUS hvis den oppfører seg unormalt, eller viser unormal respons, blir varm, ryker eller får elektrisk overslag. Fjern batteriet, koble fra alle kabler og konsulter service personell. Sørg for at datamaskinen er skrudd av når du ikke bruker den, og la aldri musemulatoren stå på eller koblet til strøm over natten. Ingen tilkoblingsplugger bør berøres, ettersom kontaminering eller skade pga statisk elektrisitet kan føre til feil. TRÅDLØS JOYSTICK MUS er ikke laget for å tåle vann. Hvis produktet blir tilsølt, fjern batteriet, koble fra alle kabler og forhør deg med service personell. Produktet bør straks tørkes av på overflaten. TRÅDLØS JOYSTICK MUS skal ikke brukes utendørs. De fleste elektroniske produkter påvirkes av Radiobølge interferens (RFI). Det bør utvises forsiktighet med hensyn til bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr i området rundt slike produkter. Produsenten har gjort en innsats for at RFI ikke skaper problemer, men sterke signaler kan fortsatt påvirke produktet. Alle feil bør straks rapporteres til din HMS eller Cognita AS. Garanti Alt utstyr levert av Unique Perspectives Ltd. er garantert av firmaet å være fri for ødelagt materiale eller dårlig håndverk. Hvis en feil oppdages på produktet innenfor garantitiden på 12 måneder, vil firmaet reparere produktet eller erstatte produktet uten kostnad. Garantien gjelder med forbehold om at produktet: Har blitt brukt i henhold til denne manualen Ikke har vært utsatt for feilbruk eller uhell, eller modifisert/ reparert av personer uten autorisasjon fra Unique Perspectives Ltd. Kun har blitt brukt som alternativt pekeverktøy. Salgs- og serviceinformasjon For råd angående salg og service, eller ved spørsmål om produktet eller tjenester, vennligst kontakt: 5

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 2. SPESIFIKASJONER... 2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Interactive Unit Brukerhåndbok

Interactive Unit Brukerhåndbok Interactive Unit Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Sørg for å lese Quick Setup Guide og følge instruksjonene i dette dokumentet for å installere Interactive Unit. Ta vare på Quick Setup Guide

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Velkommen til MacBook Air. www.apple.com/no/macbookair Innebygd FaceTimekamera Ha videosamtaler med de nyeste ipad-, iphone-, ipod toucheller

Detaljer

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU Maskinvarehåndbok Modell: TSP143IIU Anerkjennelse av varemerker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bekjentgjørelse Med enerett. Reproduksjon av denne håndboken i noen som helst form er ikke tillatt uten

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no Alaris Gateway arbeidsstasjon Bruksanvisning no Innhold 1000DF00427 utgave 2 1/28 Innledning................................................................................................ 3 Tiltenkt bruk...........................................................................................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Gratulerer!MacBook ersomskaptfordeg.

Gratulerer!MacBook ersomskaptfordeg. Gratulerer!MacBook ersomskaptfordeg. MacBook gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbook Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp isight Finder

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

TSP100GT. Maskinvarehåndbok

TSP100GT. Maskinvarehåndbok TSP100GT Maskinvarehåndbok Besøk URL-adressen http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for den nyeste versjonen av håndboken. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Pakke ut og installere...1 1-1. Pakke ut...1 1-2. Velge

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

myreader Brukerveiledning

myreader Brukerveiledning myreader Brukerveiledning Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen som

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer