Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: Oppdatert på søndag den 22 februar 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015."

Transkript

1 Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: Oppdatert på søndag den 22 februar Programmet 10BII er en finansiell kalkulator. Med programmet 10BII kan man gjøre beregninger i forbindelse med sparing og lån. Grunnen til at jeg har skrevet dette dokumentet, er fordi at jeg ønsker at flere personer skal få mer begreper om sparing og lån. Jeg tror at litt kunnskap om spare- og låneberegninger kan gjøre det mye enklere for folk, blant annet fordi det kan føre til at folk ikke setter deg i stor og gjeld som er vanskelig eller umulig å betale ned. Den opprinnelige kalkulatoren i lommeformat Den opprinnelige kalkulatoren HP10bii fra Hewlett Packard er fremdeles å få kjøpt på Du kan søke etter flere forhandlere på ved å skrive HP10BII i søkefeltet på siden. Det er også noen bokhandlere og kontorforretninger som selger finansielle kalkulatorer. På noen av de avanserte kalkulatorene med grafisk display, bruker det å være innebygde finansielle funksjoner. Om eventuelle beregningsfeil Jeg gjør forbehold om at det kan være feilberegninger i dette dokumentet, så det er best hvis du kan få professjonelle finansmenn i banker til å kontrollere beregningene som du gjør, før du sparer penger eller tar opp lån. Jeg tror at jeg har oppdaget at det er noen kalkulatorer og kalkulatorprogrammer som beregner mye feil, så det er derfor viktig å prøve å få testet ut om beregningene som du gjør stemmer. I dette dokumentet skal jeg vise hvordan man gjør noen beregninger med med programmet 10bii finansiell kalkulator i forbindelse med sparing og lån. I dokumentet har jeg forklart noen av funksjonene til den finansielle kalkulatoren 10bii. Jeg har ordnet med noen beregninger i forbindelse med sparing og lån. Det gjøres beregninger på sparing og lån som har like terminbeløp igjennom hele sparetiden eller lånetiden. Sparing og lån med like terminbeløp kalles for henholdsvis annuitetssparing og annuitetslån. Jeg har også skrevet litt om forholdet mellom effektiv rente og nominell rente. Det som forklares er: (1) Taster med variablene som inngår i annuitetsformelen. (2) Sammenhengen mellom effektiv årsrente og nominell månedsrente. (3) Forklaring til effektiv og nominell rente. (4) Noen eksempelberegninger på sparing og lån. (5) Eksternt lesestoff, program-ikoner og skjermkopi av App Store i OS X. Nøyaktig tastemåte på kalkulatoren blir ikke forklart i dokumentet. Det oppgis hovedsaklig innputtverdier og utputtverdier i eksemplene. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 1 av 16

2 DEL 1: Noen taster på kalkulatoren Med TVM1 funksjonene på 10bii kan man gjøre beregninger på annuitetssparing og annuitetslån. I tabell 1 er en liste over variablene som brukes I annuitetsformelen. I figur 1 ser du en skjermkopi av programmet 10bii Finacial Calculator. Navnet på tastene har de samme navnene som variablene. Tabell 1.1: Tastene som inngår i annuitetsformelen. Taster Navn på variablene / tastene På norsk N I/YR PV PMT FV Number og payments. Interest per year rate. Present value. Payment.. Future value. BEG/END BEGIN MODE or END MODE. P/YR Payments per year. Antall terminbeløp totalt. Nominell årsrente. Nåverdi. Terminbeløp. Fremtidsverdi. Begynnelses- eller sluttmodus. Terminer per år. Tabell 1.2: Tastene som som inngår i rentekonverteringsformelen. Taster Navn på tast På norsk EFF% NOM% Effective interest. Nominal interest. P/YR Payments per year. Effektiv rente. Nominell rente. Antall terminbeløp per år. (Antall betalinger per år.) Displayvisningen Man kan trykke DISP 2 for å få to desimaler, eller DISP 4 for å få med fire desimaler. Hvis man ønsker å runde av til antall desimaler i displayvisningen, så kan man trykke på RND (=round). Man kan få hele flyttallet til å vises ved å trykke DISP. (DISP og punktum.) Jeg synes at det er best å ha displayvisningen med to desimaler. 1 TVM = Time, Value, and Money. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 2 av 16

3 Figur 1.1: Skjermkopi av programmet 10bii for OS X. END MODE og BEGIN MODE (=sluttmodus og begynnelsesmodus) I forbindelse med lån så er det vanlig at kalkulatoren er innstilt på «end mode», for da betaler man i slutten av hver termin. I forbindelse med sparing, så er det vanlig å stille inn kalkulatoren i «begin mode», for da betaler man i begynnelsen av hver termin. Payments per year (=Terminbeløp per år) I displayet på kalkulatoren ser du hvor mange terminer per år som kalkulatoren er innstilt på. Det er vanligst med 12 terminer per år, det vil si at man betaler månedlig på lånet, eller i forbindelse med sparing hvor man sparer hver måned. Jeg tror også at det er mulig i enkelte banker å betale annen hver måned eller en gang hvert kvartal, som blir henholdsvis 6 terminer eller 4 terminer. Det er mest lønnsomt å betale månedlig på lån. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 3 av 16

4 Tabell 1.3: Beregning av antall terminer per år. Hvor ofte betalingene skal skje Beregning Betaler hver måned. 12 måneder / 1 måned. Betaler annenhver måned. 12 måneder / 2 måneder. Betaler hvert kvartal. 12 måneder / 3 måneder. P/YR 12 terminer per år. 6 terminer per år. 4 terminer per år. Valuta som kan brukes Det er akkurat det samme hvilken myntenhet (valuta) man bruker som innputt på kalkulatoren. Holder man seg til norske kroner (NOK) på innputtene, så får man også utputtverdiene i samme valuta. Enten mar gjør beregninger på sparing og lån i NOK, USD, GBP, eller hvilken som helst annen valuta, så blir renten den samme. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 4 av 16

5 DEL 2: BEREGNINGER Før man starter med å gjøre en helt ny beregning på 10bii, så må man trykke på C ALL (=Clear All) på kalkulatoren. Videre er det noen eksempler på beregninger på sparing og lån. Husk at verdiene som brukes i eksemplene bare er eksempelverdier. Eksempel 1: Beregner maks boliglån. Anta at en person klarer å betale maks 2500 kroner hver måned i tillegg til husleien. Anta at den effektive renten er på 3,5 %, og at lånet ønskes betalt ned på 12 år. Det ønskes betalt månedlige terminbeløp. Beregn maks lånebeløp med de oppgitte verdiene i dette eksempelet. Hvis du ser i figur 1.1, så ser du kalkulatoren med beregningene for dette eksempelet. På oversiden av tastene på øverste tasterad ser du tasteverdiene på de øverste tastene og variablene. I selve hoveddisplayet er maks lånebeløp beregnet. Innputtene for beregning gjøres slik: Det kan være lurt å trykke på C ALL (=Clear All) på kalkulatoren når nye data skal tastes inn. Man må først se etter i displayet på kalkualtoren er innstilt på 12 payments per year, og END mode. I forbindelse med lån brukes det END mode. Det betyr månedlige terminer, og at man betaler i slutten av hver termin. Man kan veksle mellom END mode og BEGIN mode på tasten som det står BEG/END på. Man kan stille inn antall terminer per år ved å taste inn antall terminer per år, og etterpå trykke på tasten som det står P/YR på. NB! Man bruker negativt fortegn på penger man setter inn i banken, og positivt fortegn på penger som man tar ut av banken og fyller lommeboken med. N = 12 år * 12 terminbeløp per år = 144 terminer til sammen. Inputtverdi N = 144. PMT = kroner per måned. Innputtverdi PMT = FV = Lånet betales ned til 0 kroner. Inputtverdi FV = 0. EFF% = 3,5 %. Innputtverdi EFF% = 3,5. Trykk NOM% for å beregne den nominelle renten. Den nominelle renten legges i samme tastetrykket inn på I/YR, men for å være sikker på at det blir et innputt på I/YR, så kan du trykke enda en gang på I/YR. Trykk PV for å beregne det maksimale lånebeløpet som man kan ha råd til etter fastsatte eksempelverdier. Man ser at man utputt fra eksempelverdiene at man kan ha råd til et lån på maks ,62 kroner. I figur 2.1, figur 2.2, og figur 2.3 ser du en skjermkopier av en TVM meny, cashflow diagram, og amortiseringsplan. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 5 av 16

6 Figur 2.1: Bilde som kommer opp ved trykk på TVM tasten. Figur 2.2: Cashflow diagram. Man får cashflowdiagrammet ved å trykke på TVM-tasten med kurvesymbol. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 6 av 16

7 Figur 2.3: Amortiseringsplan. Man får amortiseringsplanen ved å trykke på AMORT-tasten. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 7 av 16

8 DEL 3: Hvordan rentekonverteringen fungerer Hvis man setter inn 1000 kroner i banken i ett år, og hvis renten er 10 %, så vil det si at man etter ett år skal ha 1100 kroner på kontoen. Denne renten kalles for den effektive renten. Hvis man deler opp renten i 12 terminer per år, slik at rentebeløpet regnes ut for månedlige beregninger av rente, kalles for nominell månedsrente. Kvotienter Det er enkelt å gjøre beregninger med formler når man bruker kvotienter i stedet for å skrive renten i prosent. Kvotientener beregnes på denne måten: k = (rente i prosent)/ Tabell 3.1: Eksempler på kvotienter. Prosent 1,5% 3,5% 5,5% 10% Beregner kvotienten 1,5/ ,5/ ,5/ /100+1 Kvotient 1,015 1,035 1,055 1,10 Eksempel 3.1: Beregner med kvotient. Hvis man har 1000 kroner i banken i ett år med den effektive renten 1,5 %, så kan man lett beregne det oppsparte beløpet etter ett år: S = k1,5% * 1000 = 1,015 * 1000 = 1015 kroner. Eksempel 3.2: Forholdet mellom effektiv årsrente og nominell månedsrente. For å finne denne månedlige renten for effektiv årsrente på 10 %, så må man bruke dette uttrykket k12 = 1,10. Ut av kvotienten k finner man den månedlige kvotienten. Bruker man logaritmer for å finne kvotienten k for månedsrenten, så får man uttrykket k = EXP(LN(1,10)/12) 1, Det vil si at den nominelle månedsrenten vil være 0,7974 %. For å teste ut dette, så tar man (1,007974)12, som blir 1,10. Man finner den mominelle årsrenten: NOM%ÅR = NOM%MÅNED*12 = 0,7974 % * 12 9,5688 %. (NB! Den effektive renten på 10% var kun en verdi som jeg valgte å bruke i dette eksempelet.) Tabell 3.2: Tre formler i forbindelse med effektiv og nominell rente. Formel Forklaring k = (rente i prosent)/ knom(termin) ^(Terminer per år)= keff(år) NOM%ÅR = NOM%TERMIN*(Terminer per år) Prosent og kvotient. Forholdet mellom kvotientene for effektiv rente og nominell terminrente. Forholdet mellom nominell terminrente og nominell årsrente. (Formel 3.a) (Formel 3.b) (Formel 3.c) NB! Legg merke til at nominell rente blir forskjellig fra hverandre hvis det er 12, 6 eller 4 terminbeløp per år. Den effektive årsrenten er den samme uansett hvor mange terminer det velges per år. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 8 av 16

9 TERMIN kan for eksempel være hver MÅNED eller hvert KVARTAL. Formel 3.b fra tabell 3.2 kan brukes slik hvis det er: Månedlige betalinger: knom(måned)^12=keff(år) Kvartalsvise betalinger: knom(kvartal)^4=keff(år) (Formel 3.d) (Formel 3.e) Det brukes geometrisk rekke for å gjøre beregninger på annuitetssparing og annuitetslån. Annuitetssparing er når man sparer et fast beløp hver måned. Annuiteslån er når man betaler ned lånet med faste beløp hver måned. Eksempel 3.3: Manuell spareberegning. Hvis du setter 1000 kroner inn i banken i 4 år, og den effektive renten er 10%, så kan du regne ut det oppsparte beløpet med renter S = 1000 *1,104 = 1464,1 kroner. (Kvotienten 1,10 tilsvarer 10 % rente per år. Det vil si den effektive renten.) NB! I virkeligheten er det ikke så høye renter på sparing i bankene. Jeg brukte bare den effektive årsrenten på 10 % for å gjøre bergeningen i dette eksemplet enkelt. Bruker man den finansielle kalkulatoren, så må man først gjøre om den effektive renten til nominell rente. Kalkulatoren deler automatisk den nominelle renten i antall terminer per år. Eksempel 3.4: Uttesting av effektiv og nominell rente på kalkulatoren. La oss anta at man setter inn 1000 kroner i banken i ett år. Årsrenten, den effektive renten er 10 %. Man skal beregne hvor mye penger som står på kontoen etter ett år. Man setter inn følgende verdier på kalkulatoren: Sett kalkulatoren i Begin mode og 12 payments per year. I forbindelse med sparing er det vanlig med Begin mode, siden man setter inn penger i banken i begynnelsen av hver termin. N = 12. Antall terminer på hele sparetiden. EFF% = 10 %. Trykk på NOM% for å beregne den nominelle renten. Formelen i kalkulatoren må mates inn med nominell rente. Ved omgjøring til nominell rente, så legges renten inn på tasten I/YR automatisk. PV = kroner. Nåverdien. Beløpet som skal settes inn i banken. PMT = 0. Det vil si ingen terminbeløp. Beregn FV. Fremtidsverdien. Det oppsparte beløpet skal være 1100 kroner. En skjermkopi av kalkulatoren er nedenfor i figur 3.1. De inntastede og beregnede verdier vises med hvit skrift ovenfor den øverste tasteraden på kalkulatoren. NB! Husk at minus forran beløpet tyder på at pengene har gått ut av lommeboka og inn på konto. Beløp med positivt fortegn er penger som man kan fylle opp lommeboka med. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 9 av 16

10 Figur 3.1: Tester ut effektiv rente på 10 % i programmet 10bii. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 10 av 16

11 DEL 4: Noen flere beregninger Før man starter med helt nye beregninger, så bør man trykke C ALL (= Clear ALL) på kalkulatoren. Eksempel 4.1: Manuell beregning av sparing. Hvis man setter 1000 kroner inn i banken med effektiv rente på 1,5 %. Hvor stort blir sparebeløpet på kontoen etter 6 år? Kvotienten k = Lånebeløpet etter 6 år blir S = 1000 * 1,015^6 1093,44 kroner. Dette kan man lett teste ut med 10bii hvis man ønsker. Eksempel 4.2: Boliglån. Boliglån på kroner nedbetales på 12 år. Effektiv rente 5%. Terminbeløp hver måned. Beregn terminbeløp. NB! Husk END mode i forbindelse med lån! (Se skjermkopi av 10bii med inntastede verdier og utputt i figur 4.1.) Man taster inn data: N = 12 terminer per år * 12 år = 144 terminer. N=144. EFF% = 5. Beregn NOM% og legg inn renten på I/YR. PV = 1E6 kroner eller kroner. FV = 0. Beregn terminbeløp ved å trykke på PMT. Man ser at hvert månedlige terminbeløp blir på 9193 kroner og 29 øre igjennom 12 år. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 11 av 16

12 Figur 4.1: Beregning av terminbeløp på lån. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 12 av 16

13 Eksempel 4.3: Beregning på forbrukslån til ny datamaskin. Ønsker å ta opp forbrukslån i butikk til kjøp av ny datamaskin. Man ønsker å finansiere datamaskinen med et forbrukslån på kroner som ønskes nedbetalt på 3 år. Den effektive renten på lånet er 23%. Det er 12 betalinger per år. (I figur 4.2 og 4.3 ser du ferdigberegnede verdier i diplayet og tallene med hvit skrift ovenfor de øverste tastene.) NB! Husk å stille inn kalkulatoren i END mode, og 12 payments per year. Man taster inn verdier: N = 3 år * 12 terminer per år = 36 terminer. N = 36. EFF% = 23. Beregn NOM% og legg inn på I/YR. PV = kroner. FV = 0 kroner. Beregn terminbeløp ved å trykke på PMT. Man ser at hvert månedlige terminbeløp blir på 451 kroner og 37 øre igjennom 3 år. Husk at penger som går ut av lommeboken får negativt fortegn. Penger som går ut av banken og fyller opp lommeboken får positivt fortegn. Renten på forbrukslån bruker å være mye høyere enn på andre typer lån. Renten på boliglån bruker å være lavere. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 13 av 16

14 Figur 4.2: Beregning av terminbeløp på forbrukslån. Figur 4.3: TVM menyen på kalkulatoren. (TVM = Time Value and Money.) Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 14 av 16

15 DEL 5: Diverse muligheter og lesestoff Det er noen flere funskjoner på 10bii som jeg ikke har gjort noen beregninger med. Det er for eksempel: Cash Flow med ulike terminbeløp. Prosentforskjell. Statistikk. Kan hende at du finner ut av alle de andre funksjonene på 10bii selv, hvis du leser i bruksanvisningen. Man kan utlede formler til annuitetssparing og annuitetslån ved å lage geometrisk rekkeutvikling og bruk av formel for geometrisk rekke. I programmeringsspråk for å lage dataprogrammer, bruker det å være instruksjoner eller kommandoer som brukes i forbindelse med annuitet. NB! Folk som har tenkt å lage finansielle dataprogrammer må være veldig forsiktige, og programmene må testes ut nøye før de publiseres. Programmene bør merkes om hvilke testverdier som er utprøvd, og definisjonsmengden på innputtverdiene og utputtverdiene bør være angitt. Det er viktig med en klar og oversiktlig oppbygning av programmene. Som sagt tidligere i dette dokumentet, så har jeg oppdaget at det er mange dataprogrammer og lommekalkulatorer som beregner grove feil. Det er nødvendig å bruke noe tid på å få testet ut beregninger. Jeg håper at kalkulatorer som utgis på markedet kan snarest gå igjennom en godkjenningskontroll, og at kalkulatorene bør bli merket med en godkjent godkjenning. Det er mulig at godkjenning av kalkulatorer vil føre til at mange kalkulatorprogrammer og kalkulatorer vil komme til å bli noe dyrere enn tidligere. Om Effective interest i Wikipedia: Om Geometrisk rekke i Wikipedia: Du kan finne HP10BII User s Guide her: Jeg prøvde å søke etter HP10BII font og HP calculator fonts på Google, men jeg fant ikke skrifttypen til HP10BII. DEL 6: Program-ikonet til programmet 10bii Financial Calculator til OS X. Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 15 av 16

16 DEL 7: Finansielle kalkulatorer på App Store Kalkulatoren 10bii var opprinnelig laget som en kalkulator i lommeformat av produsenten Hewlett Packard. Modellnummeret på kalkulatoren var HP10BII. Det er noen finansielle kalkulatorer på App Store. Noen av disse programmene simulerer kalkulatorer fra både Hewlett Packard og Texas Instruments. I figur 7.1 ser du en skjermkopi av App Store i OS X, med søkeordet financial. Figur 7.1: Skjermkopi av App Store med søkeordet financial Finansielle beregninger med 10BII Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no Side 16 av 16

BASICS. Få tilgang til blå funksjoner med [Shift opp] Få tilgang til oransje funksjoner med [Shift ned]

BASICS. Få tilgang til blå funksjoner med [Shift opp] Få tilgang til oransje funksjoner med [Shift ned] KALKULATORKURS BASICS De fleste knapper har tre funksjoner Primærfunksjon i hvitt Sekundærfunksjon i oransje Tertiærfunksjon i blått Få tilgang til blå funksjoner med [Shift opp] Få tilgang til oransje

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Renteregning. Innledning Renteregnings-teknikker

Renteregning. Innledning Renteregnings-teknikker Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 18. oktober 2015 Versjon 2.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 06.11.2014 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.000 2,75% Plasseringskonto (2)

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter.

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. ØKONOMIDELEN 1P KOMPETANSEMÅL: Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Hovedmenyen i Spekter Online

Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online består av søknadsmenyen og verktøymenyen som du kan benytte til å beregne et leietilbud ut til kunden. På de påfølgende sidene finner du en detaljert

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://no.yourpdfguides.com/dref/2996067

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://no.yourpdfguides.com/dref/2996067 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MY etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MY etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MY etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK og 2MX av samme forfatter. Mål og hovedmomenter. 1

Detaljer

Finansielle funksjoner i Excel 2007

Finansielle funksjoner i Excel 2007 Finansielle funksjoner i Excel 2007 I læreboka er det brukt norsk versjon av Excel 2003 for å vise anvendelse av finansielle funksjoner. Overgangen til nyere versjoner av Excel skaper ikke problemer fordi

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Faktor REGNEARK & GRAFTEGNER ØVINGSOPPGAVER FOR. Bokmål. Flere oppgaver finns i Faktor Fordypningshefte og Faktor Eksamensforberedende hefte.

Faktor REGNEARK & GRAFTEGNER ØVINGSOPPGAVER FOR. Bokmål. Flere oppgaver finns i Faktor Fordypningshefte og Faktor Eksamensforberedende hefte. Bokmål Faktor ØVINGSOPPGAVER FOR REGNEARK & GRAFTEGNER Flere oppgaver finns i Faktor Fordypningshefte og Faktor Eksamensforberedende hefte. Cappelen Damm AS 1 Oppgaver for REGNEARK Oppgavene er hentet

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 09.11.2017 Prislisten gjelder fra 09.11.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

YF kapittel 9 Økonomi Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 9 Økonomi Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapittel 9 Økonomi Løsninger til oppgavene i læreoka Oppgave 901 a Vekstfaktoren er 100 % + 3,0 % = 103,0 % = 1,030. 5000 1, 030 = 5150 Etter ett år hadde Adrian 5150 kr på kontoen. 5150 1, 030 = 5304,50

Detaljer

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad Elektrolaboratoriet RAPPORT Oppgave nr. 1 Spenningsdeling og strømdeling Skrevet av xxxxxxxx Klasse: 09HBINEA Faglærer: Tor Arne Folkestad Oppgaven utført, dato: 5.10.2010 Rapporten innlevert, dato: 01.11.2010

Detaljer

Kvadrattall og KVADRATROT FRA A TIL Å

Kvadrattall og KVADRATROT FRA A TIL Å Kvadrattall og KVADRATROT FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til kvadrattall og kvadratrot K - 2 2 Grunnleggende om kvadrattall og kvadratrot K - 2 3 Kvadrattall

Detaljer

OBLIGATORISK INNLEVERINGSOPPGAVE

OBLIGATORISK INNLEVERINGSOPPGAVE OBLIGATORISK INNLEVERINGSOPPGAVE i ING1x0 Ingeniørfaglig innføringsemne MATLAB Denne oppgaven er obligatorisk og skal leveres inn via ItsLearning innen 30. september 2016. Oppgaven vurderes som godkjent

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10711 Emne: Metode 1 (Deleksamen i matematikk) Dato: 23.11.15 Eksamenstid: 4 timer, kl. 9.00-13.00 Hjelpemidler: Kalkulator Utlevert formelsamling (4 siste sider

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 01.09.2017 Prislisten gjelder fra 01.09.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre,

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no 2 Frist for øving 1: Fredag 16. Sept. Noen oppstartsproblemer

Detaljer

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter.

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. ØKONOMIDELEN 1P KOMPETANSEMÅL: Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

N Å F R A 2,70 % R E N T E! GOD PÅSKE!

N Å F R A 2,70 % R E N T E! GOD PÅSKE! Medlemsblad nr. 1 Mars 2016 Boliglån inntil 2 millioner! NÅ FRA 2,70% RENTE! GOD PÅSKE! BEDRE ENN N BANK! www.storoslops.no Boliglån inntil 2 millioner s.3 Innkalling til Årsmøte s.5 AVTALEGIRO SPAR TIL

Detaljer

Boliglån inntil 2 millioner!

Boliglån inntil 2 millioner! Medlemsblad nr. 1 Mars 2017 Boliglån inntil 2 millioner! God Påske! Innkalling til Årsmøte s.2 Boliglån inntil 2 millioner s.3 Nå 2,45% rente! BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no 26 O 25 TI 27 TO INNKALLING

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Oppgave 1. (a) Mindre enn 10 år (b) Mellom 10 og 11 år (c) Mellom 11 og 12 år (d) Mer enn 12 år (e) Jeg velger å ikke besvare denne oppgaven.

Oppgave 1. (a) Mindre enn 10 år (b) Mellom 10 og 11 år (c) Mellom 11 og 12 år (d) Mer enn 12 år (e) Jeg velger å ikke besvare denne oppgaven. Eksamen Prøve-eksamen for MET 11802 Matematikk Dato November 2015 - Alternativ 2 Oppgave 1. En bank-konto gir 3% rente, og renten kapitaliseres kontinuerlig. Vi setter inn 100.000 kr på denne kontoen.

Detaljer

Handelshøyskolen BI Eksamen i Met Matematikk for økonomer kl til Løsninger

Handelshøyskolen BI Eksamen i Met Matematikk for økonomer kl til Løsninger Handelshøyskolen BI Eksamen i Met 91001 Matematikk for økonomer..1 00 kl 09.00 til 1.00 Løsninger OPPGAVE 0.1 Vi skal derivere disse funksjonene a) b) f( x) 3x 8 + 3x f ( x) x 8 1 + 3 x x 9 + 6x fx ( )

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Metode 1 (Deleksamen i matematikk)

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Metode 1 (Deleksamen i matematikk) Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10711 Emne: Metode 1 (Deleksamen i matematikk) Dato: 02.12.2013 Eksamenstid: kl 0900 til kl 1300 Hjelpemidler: Kalkulator Utlevert formelsamling Faglærer: Hans Kristian

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Endringene i forskriften trer i kraft 10. juni 2014 Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2.

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 23. mai 2014

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 23. mai 2014 Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 23. mai 2014 ORDINÆR EKSAMEN I MATEMATIKK 2 Modul 1 15 studiepoeng Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 7 sider (inkludert

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Løsning til KONTROLLOPPGAVER Sinus S2 1 Rekker Uten hjelpemidler OPPGAVE 1 a) 1) b) 1) c) d)

Løsning til KONTROLLOPPGAVER Sinus S2 1 Rekker Uten hjelpemidler OPPGAVE 1 a) 1) b) 1) c) d) Løsning til KONTROLLOPPGAVER Sinus S Rekker Uten hjelpemidler OPPGAVE ) ) Når følgen er ritmetisk, er 3 d 8 = + d 8 = d 6 d 8 d 8 0 ) Når følgen er geometrisk, er k 3 8 = k k = 8 = 9 k = 3 eller k = 3

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse

Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse På de neste sidene ser dere en dyptgående beskrivelse av hvordan en kan registrere et nytt medlem. Det er veldig enkelt og tar ca 5 min. Det er også viktig

Detaljer

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 2 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Eksamen 1P, Høsten 2011

Eksamen 1P, Høsten 2011 Eksamen 1P, Høsten 2011 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) Bjørn skal lage havregrøt. Han har 6 dl

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5. BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no

Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5. BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5 BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no Som hjemme, men Frankrike. Våre ferieboliger er nøye utvalgte, for at du skal ha

Detaljer

Finans Formelark Antall formler: 46 formler Antall emner: 7 emner Antall sider: 16 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere

Finans Formelark Antall formler: 46 formler Antall emner: 7 emner Antall sider: 16 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Finans Formelark Antall formler: 46 formler Antall emner: 7 emner Antall sider: 16 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 Investeringsanalyse (1) Formel for nåverdien: NPV = Nåverdi CF t

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Hans Kristian Bekkevard. består av 8 sider inklusiv denne forsiden og vedlagt formelsamling.

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Hans Kristian Bekkevard. består av 8 sider inklusiv denne forsiden og vedlagt formelsamling. e. Høgskoleni Østfold ). EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: SFB10711 Metode 1 matematikk deleksamen Dato: Eksamenstid: 3. juni 2016 4 timer Hjelpemidler: Kalkulator og vedlagt formelsamling Faglærer: Hans Kristian

Detaljer

Renter og pengepolitikk

Renter og pengepolitikk Renter og pengepolitikk Anders Grøn Kjelsrud a.g.kjelsrud@econ.uio.no 13.3.2017 Disposisjon Utvide Keynes-modellen med Phillipskurven (IS-PK-modellen) Se bredt på virkningene av endring i styringsrenten

Detaljer

Sigbjørn Hals, Cappelen Damm Undervisning. Sinus 1P. Digitale løsninger av oppgaver og eksempler med noen utvalgte matematikkverktøy

Sigbjørn Hals, Cappelen Damm Undervisning. Sinus 1P. Digitale løsninger av oppgaver og eksempler med noen utvalgte matematikkverktøy Sinus 1P Digitale løsninger av oppgaver og eksempler med noen utvalgte matematikkverktøy GeoGebra 4.0 og 4.2 wxmaxima Microsoft Mathematics WordMat TI-Nspire CAS 1 Innhold Litt om programmene... 4 GeoGebra

Detaljer

Algebra. Likningsløsning. tasten) for å komme ned til S, og bla videre nedover til du finner solve(.

Algebra. Likningsløsning. tasten) for å komme ned til S, og bla videre nedover til du finner solve(. Algebra Algebra blir ofte referert til som bokstavregning, selv om man nok mister noe av det helhetlige bildet ved å holde seg til en slik oppfatning. Vi velger her å ta med ting som likningsløsning og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER Innhold Forord 4 Nettbanken 6 Noen ting før start 8 Bruksanvisning 10 -Logge inn 12 -I nettbanken 16 -Overføre 18 -Betale 24 -Betalingsoversikt 30 -Kontooversikt

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Forelesning 5: Nåverdi og konsumentteori

Forelesning 5: Nåverdi og konsumentteori Forelesning 5: Nåverdi og konsumentteori Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 5 + notat om nåverdier Dato: 23. feb 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Nåverdi og konsumentteori

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Opplæringshefte for ClassPad II. Testklasse ClassPad II. Programmering på Casio kalkulatorer. Hvorfor velge FX-CG20

Opplæringshefte for ClassPad II. Testklasse ClassPad II. Programmering på Casio kalkulatorer. Hvorfor velge FX-CG20 Nr 1-014 0. årgang Opplæringshefte for ClassPad II Et nytt opplæringshefte skrevet av Tor Andersen, er nå lagt ut på vår hjemmeside. Tor Andersens serie av opplæringshefter, for grafiske modeller, er også

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr ,- 0,80% På beløp over kr ,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr ,- 0,80% På beløp over kr ,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 04.04.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Oppsummering om hva som kreves ved bruk av digitale verktøy

Oppsummering om hva som kreves ved bruk av digitale verktøy 1 Oppsummering om hva som kreves ved bruk av digitale verktøy Graftegner Det skal gå klart fram av den grafiske framstillingen hvilken skala og hvilken enhet som er brukt, på hver av aksene. Det er en

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Oppgaver/klassespørsmål til oppdragene

Oppgaver/klassespørsmål til oppdragene Oppgaver/klassespørsmål til oppdragene 5. 7. klasse OPPDRAG 1 SPILLKONSOLLEN (ANDERS) SPØRSMÅL TIL KLASSEN FØR OPPDRAGET Før elevene settes i arbeid, kan det lønne seg å snakke med dem om begreper som

Detaljer

Hos tannlegen Hippokrates

Hos tannlegen Hippokrates Eksamen 21.05.2013 MT0010 Matematikk Hos tannlegen Hippokrates Del 2 X-Fighters Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst Prosent (pro cent) betyr «av hundre» eller «hundredeler». I mange sammenhenger står prosentregning svært sentralt. Prisstigning (inflasjon) måles i prosent.

Detaljer

Renter og pengepolitikk

Renter og pengepolitikk Renter og pengepolitikk Anders Grøn Kjelsrud 12.10.2017 Disposisjon Utvide Keynes-modellen med Phillipskurven (IS-PK-modellen) Se bredt på virkningene av endring i styringsrenten (tre hovedkanaler) Utvide

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Timelønnen til Lotte var 90 kr/t a) 175 kr/t 8 t = 1400 kr Hun tjener 1400 kr per dag. b) 1400 kr 5 = 7000 kr Hun tjener 7000 kr på én uke.

Timelønnen til Lotte var 90 kr/t a) 175 kr/t 8 t = 1400 kr Hun tjener 1400 kr per dag. b) 1400 kr 5 = 7000 kr Hun tjener 7000 kr på én uke. Faktor 3 Oppgavebok til kapittel 7: Økonomi Kategori 1 7.101 60 kr/t 4 t = 240 kr Sara tjener til sammen 240 kr. 7.102 75 kr/t 8 t = 600 kr Martin tjente til sammen 600 kr den uka. 7.103 180 kr/t 37,5

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Faktor REKNEARK OG GRAFTEIKNAR ØVINGSOPPGÅVER FOR. Nynorsk. Fleire oppgåver finst i Faktor Fordjupingshefte og Faktor Eksamensførebuande hefte.

Faktor REKNEARK OG GRAFTEIKNAR ØVINGSOPPGÅVER FOR. Nynorsk. Fleire oppgåver finst i Faktor Fordjupingshefte og Faktor Eksamensførebuande hefte. Nynorsk Faktor ØVINGSOPPGÅVER FOR REKNEARK OG GRAFTEIKNAR Fleire oppgåver finst i Faktor Fordjupingshefte og Faktor Eksamensførebuande hefte. Cappelen Damm AS Oppgåver for REKNEARK Oppgåvene er henta frå

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Eksamen i. MAT100 Matematikk

Eksamen i. MAT100 Matematikk Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Eksamen i MAT100 Matematikk Eksamensdag : Onsdag 18. desember 2013 Tid : 09:00 13:00 (4 timer) Faglærer/telefonnummer : Per Kristian Rekdal / 924 97 051

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer