RAKKESTAD IDRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAKKESTAD IDRETTSFORENING"

Transkript

1 RAKKESTAD IDRETTSFORENING FOTBALL TURN SKØYTER INNEBANDY- FRIIDRETT ÅRSMELDING 1/1 31/ ÅRSMØTE Torsdag kl I KLUBBHUSET 1

2 ÅRSMØTE kl i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene. 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 4. Innkomne forslag og saker: a. Vedta Rakkestad Idrettsforenings lov. (krever 2/3 flertall) b. Garanti for kassakreditt til fotballgruppa c. Inntil Kr i ny aksjekapital til Rakkestadhallen A/S d. Inntil Kr i lån til Rakkestadhallen A/S e. Opprettelse av volleyballgruppe 5. Fastsette medlemskontingent. (Styret innstiller på kr år, rest som før. 10 % av kontingenten går tilbake til gruppen) 6. Vedta foreningens og gruppenes budsjetter 7. Vedta foreningens organisasjonsplan. 8. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 7. d) 2 revisorer 8. Bekjentgjørelse av æresmedlemmer 9. Avslutning Årsmelding 2011 Side 2

3 Hovedstyret. HOVEDSTYRETS BERETNING FOR ÅRET 2011 Arbeidsutvalget har i perioden bestått av: Leder Hans Jørgen Fagereng Nestleder Eli Uttakleiv Kasserer Hans Storeheier Medlem Lene Smedshaug Barneidrettsansvarlig Medlem Gunn Marit Stenstrøm Sekretær Medlem Lars Aage Kaaterud Medlem Carsten Lier 1. varamedl. Magne Bjørnstad 2. varamedl. Kim Bratteli Tiltredende representanter fra gruppene til Hovedstyret har vært: Fotball Liv Karin Broen Turn Kari Tove Solbrekke Skøyter Snorre Bye Innebandy Svein-Erik Kaatorp Larsen Ledere i gruppene har vært: Skøyter Ole Kristen Wastvedt Fotball Magne Bjørnstad Turn Kari Tove Solbrekke Innebandy Svein-Erik Kaatorp Larsen Friidrett Hovedstyrets ansvar Disse utvalgene har hatt oppgaver: Trimutvalget Idrettsmerkeutvalget Komité for æresmedlemmer Valgkomite nr 1 hovedstyre1 Side 3

4 Årsmelding Aktivitet/møter. Hovedstyret har avholdt 11 styremøter, derav 2 ekstraordinære. De ekstraordinære har vært i forhold til hvordan vi skulle forholde oss til påstanden om misligheter i Rakkestadhallen a/s. Deltagelsen i styremøter har vært varierende. RIF har vært representert til generalforsamlingen i Rakkestadhallene AS med leder Hans Jørgen Fagereng og nestleder Eli Uttakleiv. RIF har hatt representanter i Idrettsrådet, som leder Eli Uttakleiv, medlem Hans Jørgen Fagereng og vara Kari Tove Solbrekke. RIF har vært representert på årsmøtet i RIR ved Hans Jørgen Fagereng og Eli Uttakleiv. RIF har vært representert i Idrettsskolen ved Lene Smedshaug. RIF har representanter i Idrettskretsen: vara i styret Mette Jensen Messa og medlem i idrettsmerkeutvalget Harald Karlsen. Hans Jørgen Fagereng er vara til valgkomiteen i idrettskretsen. Arrangementer/aktiviteter: Turngruppa er fortsatt vår største gruppe. Fotballgruppa har et stabilt medlemsantall. Innebandygruppa har vokst i medlemstall hele året. Skøytegruppa er RIF s minste gruppe med et styre, men uten aktive. Søndagskafe` har sine treff på klubbhuset i vinterhalvåret. Gla joggen ble gjennomført i samarbeid med bl.a. turngruppa som er et arrangement i Slipp barna ut karusellen. Turngruppa har også eget arrangement i karusellen samt deltok i avslutningen av denne på Bygdetunet. Per Helgeruds minnecup ble også i år arrangert på tradisjonell måte. Fagertunlekene ble arrangert søndag 4. september. Styrene i RIF var invitert til juleavslutningen på Bye Kroa den 2. desember. Styret har vært invitert og deltatt på infomøter i Rakkestadhallen a/s. Årsmelding 2011 Side 4

5 Rakkestadhallene A/S RIF s representanter i styret har inneværende år vært Ann-Mari Skinne med Hilde Heidenberg Lund som vara. Hallstyret har hatt 2 informasjonsmøter for eierne i år. Med for eks. visning av Rakkestadhallen, info om gjenstående arbeid, økonomi og ønsker for framtiden. På slutten av året fikk vi info om den skjøre økonomien med flere alternativer til styrking av denne. Deriblant et ønske om utvidelse av aksjekapitalen med kr og styrking av egenkapitalen med kr i lån fra hver eier. Med kravet om granskning av Rakkestadhallene A/S og Rakkestadhallene drift A/S har belastningen på styret i hallen og styrene i eierforeningene hvert stort. Dette har medført at engasjementet, samarbeidet og miljøet mellom hallstyret, eierlagene og deres styrer har vært anstrengt. Det har vist seg at de impliserte ikke har kunne løse dette internt og derfor vært en verkebyll det siste halvannet året. Nå er saken hos Sarpsborg tingrett. Alle ser fram imot at denne saken blir ryddet opp i og lagt bak oss. Anlegg: Hovedstyret har bygd nytt lagerhus for lagring av utstyr og diverse. Tennisbanen og sandvolleyballbanen er jevnlig i bruk til uorganisert aktivitet. Skøytebanen er et ekte nærmiljøanlegg som vi vet Rakkestads befolkning setter stor pris på. Den har meget stor aktivitet både på dagtid av skoler og barnehager og kveldstid. Kunstgressbanen gir stor aktivitet på stadion. Idrettshallen er i bruk hele dagen hele uken. En meget god investering for å kunne øke aktiviteten i foreningen. Vedlikehold Vedlikeholdet må følges opp for at ikke anleggene skal forfalle. På fotballbanen har vi god støtte fra kommunen. Kunstgressbanen har tatt skade av telehiv som ikke går tilbake. Dette forverret seg sist vinter (vår). Vi er i dialog med kommunen om rehabilitering. Kommunen har ikke økonomi til rehabilitering før tidligst i 2014 da anlegget blir 10 år og det er første mulighet til å få støtte fra tippemidler. Etter snømåking hver vinter ligger gummikuler for på løpebanen. Disse kulene kan ikke brukes på banen igjen. Det er kommet innspill om fast dekke (asfalt. tartan?) på langsidene for å samle og bruke kulene om igjen. Dette burde ses i sammen med en eventuell rehabilitering i Rehabilitering av tribuneanlegget på stadion står på planen som første pri på anleggssiden. nr 1 hovedstyre1 Side 5

6 Klubbhuset: Utleie av klubbhuset til private arrangementer har vært stabilt. Det er en utfordring å følge opp renhold etter og før utlån. Egen aktivitet på huset er fortsatt stor. Rakkestad Kommune har fortsatt leieavtale med oss vedrørende garderober m.v. i forhold til kunstgressbanen. Dugnad er utført med nedvasking av garderober, kjøkken vasket og lagerrom nede som skal bli arkiv er ryddet. Innredning av arkiv gjenstår med flytting av lager i gamle Bergenhus garderobe som vi ikke får benytte stort lenger. Medlemstall: Totalt i foreningen er det: 936 medlemmer. Fotballgruppa: 232 Turngruppa: 451 Skøyter: 10 Innebandy 77 Fri-idrett: 4 Støttemedlemmer (ikke aktive): 212 Økonomi: Henviser til vedlagte regnskap for Annet: Vi gleder oss over at innebandy er oppe og går med et aktivt styre og lag som deltar i det ordinære seriesystem. Hovedstyret har ansvar for friidretten da det ikke er valgt styre. Her har det vært fire representanter som har deltatt jevnlig på stevner. RIF har solgt rabatt-kort på andre året gjennom firmaet, Sponsordrift. Dette firmaet gikk inn i løpet av året. Oversikt over æresmedlemmer: John Nilsen, Arild Bredholt, Michael Schie, Ragnhild Melgård, Sven-Tore Johansen, Astrid Westbye, Hans Storeheier, Karl Brynjulf Berg og Runar Dahl. Avdøde æresmedlemmer: Johan Solstad, Olav Tangen, Harald Gudim, Kåre Grønnern, Ragnvald Steen, Rolf Lundquist, Asbjørn Bye, Odd F. Fladstad og Oscar B. Nymo. Årsmelding 2011 Side 6

7 Konklusjon: Den flotte innsatsen de enkelte tillitsvalgte i Hovedstyret og gruppene gjør, er uvurderlig. Vi har som visjon om å være en allsidig forening i stadig utvikling med mennesker i samarbeid mot felles mål. Det er ikke alle mål vi når med en gang, men med målrettet satsning og arbeid i felleskap så er vi i hvert fall på stadig vei mot målet. Takk til alle som har gjort en innsats for foreningen, generalsponsor Marker Sparebank, andre sponsorer, støttespillere av alle slag, de aktive og ikke minst de tillitsvalgte. Det nye styret har fortsatt utfordringer å ta tak i. Et område som kan være aktuelt for å styrke i foreningen er ansettelse av daglig leder på for eksempel deltid. Det neste store målet er nær! De to neste årene må styrene bruke tid og starte planlegging av foreningens 100 års jubileum. Skal det bli en flott markering trengs en god planlegging. Ikke bare selve markeringen, men også i forhold til anlegg, jubileums tidsskrift, arrangementer som det må søkes om lang tid i forveien. Vi ønsker det nye styret lykke til. Leder Hans Jørgen Fagereng nr 1 hovedstyre1 Side 7

8 ÅRSBERETNING 2011 Styret i fotballgruppa har bestått av følgende personer: Magne Bjørnstad Styreleder Leder Anne-Line Johansson Styremedlem Kasserer Liv Karin Broen Styremedlem Barn- og ungdomsansvarlig Mikael Nordstrøm Styremedlem Registreringsansvarlig Kåre Kristiansen Styremedlem Trenerkoordinator Thor Egil Grønnern Styremedlem Sportslig utvalg Stein Olav Buer Styremedlem Sportslig utvalg Ole Johnny Isebakke Styremedlem Sportslig utvalg Tormod Ruud Styremedlem Sportslig utvalg Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter og 3 dugnadsmøter. Antall aktive medlemmer i fotballgruppa har under året ligget på rundt 250 personer i gjennomsnitt. Denne sesongen har vi klart å skaffe trenere og lagleder til alle lag. Noe som er en stor forbedring i forhold til sesongen 2010 Styret i fotballgruppa/ sportslig utvalg har jobbet aktivt med å få rettet opp det negative resultatet fra forrige år. Sportslig utvalg har gjort og gjør en formidabel innsats på sponsor og dugnadsfronten, dette kommer frem i 2011 regnskapet. Sportslig utvalg kom inn i fotballstyret som permanente medlemmer i oktober Kunstgressbanen var en utfordring i 2011, det var mye snø og vi hadde ikke fått opp et banemannskap. Dette resulterte i at A- laget måtte spille de første seriekampene på bortebane. Vinteren 2011/12 har vi fått et banemannskap på dugnad til vedlikeholdet på kunstgressbanen etter kommunens arbeidstid. Det har vært bedrevet dugnad på stadion og klubbhuset i form av klipping av gress, vasking og rydding. Denne dugnaden er det i hovedsak ungdomsavdelingen som har gjort. Av dugnader seniorlager har gjort kan vi nevne, salg av julekalenderen og storscorer`n. Rakkestad IF Fotball fikk i desember 2011 fair play prisen, Det var Per Ravn Omdal på vegne av Norges Fotballforbund, Østfold Fotballkrets og Norsk Tipping, som delte ut prisen. Som Per Ravn Omdal sa klubben med det store hjerte Det er en pris som vi er meget stolte over. Rakkestad IF Fotball`s dommer Jon Gunnar Olsen fikk prisen som Årets dommer i Østfold, Jon Gunnar Olsen ble omtalt som et godt forbilde for dommere og et utmerket eksempel på gode holdninger, fin oppførsel og ekte fotballentusiasme. Vi gratulerer. På sommeren 2011 ble det arrangert en tur til Fredrikstad Stadion, for å se FFK Haugesund. Det var ca 100 medlemmer av fotballgruppa som tok turen til kampen. A-laget spilte i år i 4 div, det har vært en meget morsom sesong da snittalder på årets a-lag har vært meget lav. Spillerstallen består av mange unge spillere og vi er derfor meget fornøyd med resultatet. Trenerduoen Lars Jørgen Myhrvold og Artur Majewski takket for seg etter sesong slutt, vi ønsker å takke duoen for en meget god jobb med seniorlaget. Sesongen 2012

9 har vi engasjert Svein Lund og Jan Tore Bjerkrheim, dette er et meget spennende trenerpar. De kommer inn med masse rutine fra et høyt faglig fotballnivå. Barne- og ungdomsavdelingen RIF fotball har i løpet av 2011 hatt ca. 160 aktive spillere i alderen 6-19 år. Hva hvert enkelt lag har gjort/ vært med på av serie, cup/turneringer, resultater, avslutninger osv. kommer frem av hvert enkelt lags årsberetning. Det skjer mye spennende innenfor barne- og ungdomsfotballen, bl.a. indreprosjektet STI og kretssamlinger som bidrar til enda bedre spillerutvikling. Antall medlemmer i fotballgruppa er ca 225 stk. Rakkestad IF Fotball har vært representert på kretstinget og trener/lagleder møte i fotballkretsens regi. Rakkestad IF Fotball har avholdt 2 stk trener/lagleder møter og 1 klubbdommer kurs. Per Helgerud`s minnecup ble tradisjonen tro gjennomført i år også. Dette er en meget populær cup i slutten av august hvert år som samler rundt 150 fotballglade barn, med familier. I år stod cup en i kretsens offisielle cup-program. Dette resulterte i at lag fra Rif, Oshaug, Degernes/Østbygda meldte seg på. Lagene har i løpet av året blitt pålagt noe dugnadsarbeid i form av f.eks loddsalg, storscorer`n og kiosksalg ved Fagertunlekene. På utstyrsiden ble det også denne sesongen investert i nye drakter og diverse utstyr etter lagenes ønsker og behov. Avslutningsvis må vi takke våre trenere, lagledere, styremedlemmer, vår hovedsponsor BT- Stål, Marker Sparebank og øvrige sponsorer og alle som frivillig stiller opp for Rakkestad IF Fotball for en flott innsats for barn og ungdom i Rakkestad. For styret i Rakkestad IF Fotball Magne Bjørnstad Leder.

10 ÅRSBERETNING - SENIOR Etter 5 og et halvt år som hovedtrener, valgte Kenneth Veiby og gi seg som trener for vårt a- lag. Inn som ny trener kom Lars-Jørgen Myhrvold, og han fikk med seg Artur Majewski som hjelpetrener. Et ungt og spennende trenerteam! Seniorstallen for 2011 besto av mange unggutter, og flere fikk sjansen gjennom sesongen. Som i 2010, så ble oppkjøringen preget av dårlige treningsforhold pga snø og kulde. Dette medførte til mange alternative treninger, og også treninger utenfor Rakkestad. Allikevel fikk vi mange gode treningsøkter, og de unge spillerne tok store synlige steg på mange områder gjennom vinteren. Vi varierte noe i treningskampene, men viste tegn på at vi ville bli et lag å regne med denne sesongen også. Noe bla uavgjort mot Nesodden og seier over Borgen viste. Første obligatoriske kamp var mot Drøbak/Frogn i nm-kvalikk. I utgangspunktet en motstander som skal være vesentlig bedre enn oss. Selv med redusert mannskap ga vi god motstand, men måtte til slutt gi tapt med 4-1. Førsteseriekamp var mot Ås. Denne ble flyttet, slik at vi spilte borte først pga at kunstgresset vårt ikke var spillbart. Myhrvold debuterte med 2-1 seier i serien, og sesongstarten var meget positiv. Høydepunktet var 3-0 seier og storspill borte mot Mysen. Den gode formen varte frem til juni, da vi fikk en formdipp med fem tap på rad, før vi avsluttet vårsesongen med seier mot Selbak. Sommeren brukte vi godt, og slo Drammen 3-1 i treningskamp før serien startet igjen. Høstsesongen bar preg av en tynn spillerstall, slik at det ble mange nye fjes på kampene. Resultatmessig gikk det greit, men vi manglet marginene i flere kamper, noe som gjorde at vi ble hektet av i opprykkskampen. Vi presterte allikevel veldig bra i enkeltkamper, og høstens beste kamp var hjemme mot opprykksjagende Askim. De ble feid av banen, og vi vant fullt fortjent 3-0. Borte mot Selbak i sesongens nest siste kamp, hadde vi mange skader og suspensjoner, noe som gjorde at vi stilte med ett rekordungt mannskap. Av utespillerne var Safin Nerwai den eldste med sine 20 år. Vi endte til slutt på en respektabel 7 plass. Det var også veldig moro å følge utviklingen mange av de unge spillerne hadde gjennom sesongen, det blir spennende å se om de kan fortsette utviklingen i Da vil det bli moro på Rakkestad Stadion! Etter et par labre år, hadde rekruttlaget igjen en god sesong. Spillerne var flinke til å stille opp på kamper, slik at vi hadde en fast stamme med spillere som bidro. I tillegg var det et godt samarbeid med gutte- og juniorlag, og mange der fikk sjansen til å spille på seniornivå. De viste at det gror godt i ungdomsavdelingen, og flere av disse vil helt sikkert få sjansen på a- lagsnivå i Hovedtrener for laget har vært Lars-Jørgen Myhrvold. Artur Majewski har fungert som assistenttrener, og Mads Korsvold hatt ansvaret for rekruttlaget. Kjell Roar Dalene har vært materialforvalter.

11 Årets toppscorer på seniornivå ble Fredrik Nøkleby med 14 mål. Årets RIF-gutt ble Jon Magnus Momrak Haug. Jan Einar Ruud ble i år toppscorer for rekruttlaget med 12 mål. Følgende spillere har i 2011 spilt for a-laget: Lars-Jørgen Myhrvold, Jan Petter Smedhaugen, Lars Ove Engen, Erlend Ruud, Artur Majewski, Lars Erik Kultorp, Bent Øyvind Larsen, Fredrik Nøkleby, Kristian Østergaard, Lars Kopperud, Eirik Haglund, Safin Nerwai, Henrik Solbakken, Jon-Magnus Momrak Haug, Marius Grønnern, Mats Grønnern, Robin Hanslien, Jan Einar Ruud, Richard Aaserud, Bjørn Ingar Ødegaard, Jonas Høiden, Edvard Graarud Rønningen, Andreas Haga, Lars Kristian Haglund, Per Morten Elnes, Mohammed Al-Farfan, Paul Ruud og Ole Anders Torp.

12 ÅRSBERETNING RIF G Karl Magnus Andersen ble ny trener for junior laget, etter at Thomas Skjelin ble trener for guttelaget. Karl Magnus er flink til å ha varierte treninger, og ble raskt godt likt av spillergruppen. På våren var vi påmeldt i vårcupen. Første kamp vant vi hele 13-4 over HSV, dog med noen juniorer fra A-stallen. Andre kamp spilte vi 2-2 mot Torp. Siste kamp fikk vi aldri spilt, grunnet den strenge vinteren. I mnd. skiftet mars/april var det treningsleir i Løkken, Danmark, sammen med seniorene. 13 av «våre» spillere deltok og hadde godt utbytte av turen både sportslig, men ikke minst sosialt. I serien startet det opp med variable prestasjoner og resultater på våren. Det som var veldig hyggelig å se, var at laget bare ble bedre og bedre utover sesongen, og alle de siste kampene endte med seier. Spesielt moro var seirene over Drøbak Frogn og Begby borte, samt seieren over Østsiden hjemme. Laget endte til slutt på 2.plass på tabellen etter 11 seirer, 1 uavgjort og 4 tap. Guttene scoret til sammen 59 mål. Toppscorer for sesongen 2011 ble Mathias Ahlstrøm Hyllestad med 11 mål, Mikkel Hartmark scoret 9 og Jonas Høiden 8 mål. Totalt 14 spillere tegnet seg i mål-protokollen i Følgende spillere ble benyttet: Torjus Aamlid, Mohammed Al-Farhan, Sven Erik Engen, Edvard R. Graarud, Andreas Haga, Lars Kristian Haglund, Kristoffer Halvorsen, Lars Jørgen Harlem, Jonas Høiden, Tor Anders Høiden Solbrekke, Omid Madad, Semir Mehinovic, Aref Mohammadi, Lars Erik Rovde, Paul Ruud, Amer Sadayo, Erlend Olstad, Mikkel Hartmark, Håkon Ødegård, Mats Grønnern, Mathias Ahlstrøm, August Torp, Marius Grønnern, Jan Einar Ruud, Jan Petter Smedhaugen, Kristoffer Hatlem, Ahmed Al-Hachami, Lars Erik Østby, Kristian Vatvedt, Resul Sadriu og Ali Gambari. Seks spillere fikk sin debut på A-laget i løpet av 2011: Edvard, Andreas, Lars Kristian, Jonas, Lars Erik og Paul fikk denne æren. Trener: Karl Magnus Andersen Lagleder: Tormod Ruud Rakkestad T.R.

13 ÅRSMELDING RIF G96 SESONGEN 2011 SPILLERE Spillerstallen har i år bestått av følgende spillere: Sebastian Gjørwad, Kristoffer Schie Hatlem, Ole Anders Torp, Magnus Næristorp, Anders Dahlberg Sæves, Ole Christian Eng, Armin Konic, Fredrik Fjeldbraaten, Resul Sadriju, Håvard Rønningen Graarud, Niklas Uttisrud, Ali Qambari, Kurt Ove Hegerlund, Christian Rene Lund Karlsen, Andre Solbakken, Saleh Mohammed og Eivind Madsen Ødegaard. I tillegg har disse hospitert fra G97: Christoffer Kjeve, Simon Broen Kirkeng, Henrik Lindseth, Lars Kristian Mathisen og Ali Al- Farhan. TRENERE/LAGLEDERE Thomas Skjelin og Allan Arnesen har vært trenere i Lagledere har vært Svein Karlsen, Robert Torp, Ken-Harry Hatlem & Marianne Schie Hatlem. SPORT RIF G96 har vært med i KM-serien, hvor et naturlig mål var å komme til A- sluttspillet, siden vi vant B-sluttspillet i fjor. Det klarte vi, etter å ha påført Lervik, den senere vinneren av A-sluttspillet, deres første hjemmetap for sesongen i den siste og avgjørende kampen i grunnspillet. I A-sluttspillet var vi lenge med og kjempet om seieren, men med sesongens to første hjemmetap i de to siste kampene endte vi på 6.plass. I Vår-cupen kom vi til semifinale, hvor vi gikk tapende ut av en nervepirrende straffekonkurranse mot SFK. I Sparebank1 Telemark Cup i august gjorde vi en strålende innsats, og gikk helt til finalen. Der ble det tap mot Halsen IF fra Larvik, men gutta tok med seg en flott og fortjent pokal for 2.plassen hjem. I høst var vi med på Ungdomstreffen i Østfoldhallen, men der har vi vel fortrengt hvordan det gikk resultatmessig. Vi slapp i hvert fall å stå opp tidlig på søndag for å være med på sluttspillet... Totalt sett så kan vi vel si at vi har vært et nesten -lag i år, men det er viktig erfaring å ta med seg fra slike finaler og avgjørende kamper. Samtidig er det

14 godt å vite at toppnivået vårt er høyt, vi har tross alt slått både Lervik og Drøbak Frogn på bortebane i høst. De ble nr. 1 og 2 i KM-A... Disse resultatene kommer selvfølgelig ikke av seg selv, men fordi det er en treningsvillig gjeng Thomas og Allan har å jobbe med. Prosenten for oppmøte på trening er svært høy! RIF G96 har vært representert med disse spillerne i STI-prosjektet (Sparebankenes Talentfotball Indre) i 2011: Ole Anders Torp, Kristoffer Schie Hatlem, Fredrik Fjeldbraaten, Ali Qambari, Resul Sadriju, Anders Dahlberg Sæves og Niklas Uttisrud. Ole Anders Torp fikk også gleden av å debutere på A-laget i høst, som en av de yngste i historien. Flere av 96-gutta vil nok følge etter om ikke så alt for lenge! SOSIALT Vi hadde en flott tur til Porsgrunn i august, i forbindelse med deltagelsen i Sparebank1 Telemark Cup. 29/6 var mange av oss med på den store RIF-delegasjonen for å se på FFK- Haugesund. Vi har hatt to vareopptellinger i 2011, 1/5 og 28/8. Det gir fine penger i kassa, men det er jo også sosialt... 12/12 hadde vi årets sesongavslutning, kombinert med foreldremøte. Der ble det servert pizza og brus til spillerne, mens foreldre/foresatte koste seg med kaffe, kaker og gløgg. Vi diskuterte også litt om planene for neste sesong.

15 ÅRSMELDING RIF G14-2 SESONGEN 2011 SPILLERE Spillerstallen har i år bestått av følgende spillere: Abdullah Hasan Al-Nuaimi, Ali Al-Jboori, Andreas Bredesen, Christian Edvard Støles, Daniel Haga, Erling Garsrud, Håvar Bjørneby, Jo-Vetle Oliversen, Karl Martin Gjøby, Lukas Nebilevicius, Martin Grouff Jacobsen, Mohamad Yasin Osman, Oscar Aamoth, Svein Robin Lund Karlsen, Lal Sanglian, Shahin Ezati Siahstalkhi, Suad Mujanic, Syver Ekeberg og Sandra Nordsveen. I tillegg har vi lånt spillere fra RIF G14-1 etter behov, spesielt i høstsesongen. TRENER/LAGLEDER Iver Garsrud har vært trener for RIF G14-2. Lagleder har vi egentlig ikke hatt, siden Heidi Kjeve valgte å konsentrere seg om RIF G14-1. Dette forsøkte vi å løse ved å fordele oppgaver på foreldrene, noe som i praksis først og fremst ble Hilde Bredesen (kjørelister etc.) og Svein Karlsen (booking/betaling av dommere, bistand ved kamper, være hjelpetrener etc.) SPORT RIF G14-2 deltok i en avdeling hvor det var stor forskjell på ferdighetsnivået. Dette førte dessverre til at det ble mange «hockey-sifre» og vel så det, og vi ble stående igjen med følgende fasit: 2 seire (1 av dem på walk over fordi motstanderen ikke møtte opp...) og 16 tap, i målforskjell og sisteplass på tabellen. Men vi klarte å glede oss over at vi «vant» 2. omgang i årets siste kamp, mot laget som ble nr. 4 på tabellen. Slett ikke verst innstilling det, det gjelder å fokusere på de fremgangene man kan! RIF G14-2 har ikke vært med på noen cup som eget lag, men spillerne fra laget var med på både RIF G97 og RIF G98 i ungdomstreffen i Østfoldhallen i høst. Ali Al-Farhan har hospitert med RIF G96. SOSIALT 29/6 var mange av oss med på den store RIF-delegasjonen for å se på FFK- Haugesund. I november hadde vi felles sesongavslutning med RIF G14-1 i Rakkestadhallen, med aktiviteter og pizza.

16 Årsberetning G12 sesongen 2011 I året som gikk var spillerne med på 6 cuper. Telekioseeken Cup, Klemmetsrud Minifestivalen, Lisleby Torpecuppen Per Helgerud cup Grueturneringen Skogstrand Il, 11 er turnering for 99 lag Innsatsen har vært upåklagelig og fremgangen likeså. I serie og cupene har vi stilt med 1 lag. Årets spillere var: Anton Lier, Benjamin Lysaker, Fredric Broen Grøttland, Lars Christian Torp, Marcus Mathias Andersen, Morten Graarud, Sander Westby, Sebastian Austneberg, Thomas Reinfjord, Daniel Fjell Ankerlev, Mikael Fjell Ankerlev, Nickolay Østlie Hansen og Jan André Hekstad, Kristoffer Filtvedt og Majed Saad. Vi har gjennomført 2 foreldremøter Sesongen ble i år avsluttet med tur til Askimbadet. Thomas Reinfjord, Anton Lier, Morten Graarud, Sebastian Austneberg og Fredric Broen Grøttland er tatt ut på STI Høsten ble spennende med trening sammen Oshaug og Degernes spillerne, forberedelse til 11 er lag De har hatt flere treningskamper og en cup sammen. Trenere: Magne Graarud og Gaute Austneberg. Lagleder: Inger Lise Broen Grøttland Inger Lise Broen Grøttland

17 ÅRSBERETNING - 11ÅR Årets spillere: Herman Andersen Kartnes, Sivert Johansen, Erik Ødegård, Sindre Skaug, Benjamin Schei Studsrud, Thomas Bredesen, Sander Andreas Tjerbo, Johnny Lie, Elias Ahre. Årets 11-åringer har gjennomført en fin sesong med serie og turneringsspill. Årets sesong har vi spilt på både nivå 1 og 2. Resultatmessig er vi også godt fornøyde. Turnering i Gruve var en fin opplevelse for guttene, sosialt og med gode resultater. Vårt treningsarbeidet og fokusområde blir fortsatt videreført med å terpe på at det er et lagspill, utvidelser av enkle basisøvelser og terping på ballberøringer. For kommende sesong så har vi slått oss sammen med Oshaug og Degernes. Treningen er godt i gang og vi ser frem til en spennende 2012 sesong som 12 åringer. Trener/lagleder Rino Johansen, Vidar Andersen

18 ÅRSBERETNING GUTTER 10 ÅR 2011 Vi startet opp med trening i januar og holdt oss innendørs frem til vinterferien. Denne sesongen har vi vært 23 gutter. Vi har trent en gang i uken. Gruppen er delt opp i 3 lag, rødt, hvitt og blått. Alle lagene har deltatt i serien. I serien har lagene klart seg bra, med en del seiere og enkelte tap. Vi har deltatt på 5 cuper; Remmencup på vårparten, Oshaug cup, Per Helegruds minnecup, Grue cup m overnatting og avslutning i Ørje på høsten. Følgende spillere er med: Espen Ødegård, Lukas Stigenberg, Mads Bredholt, Eivind Sørensen, Sigurd Rogstad, Edwin Stubberud, Emil Bøhn, Theodor Austneberg, Victor Harms, Esteban Quentero, Sindre Reinfjor, Haakon G Broen, Theodor Holter, Jesper Lindahl, Yosef Ali, Henrik Levernes, Ole Anton Degnes, Haakon Oliver Grødtvet, Anders Knudsen, Petter Vestby, Kastriot Murseli og Tobias Graarud. Trenerteam: Jan Graarud + Kjetil Harms + Torleif Rogstad + Niclas Stigenberg

19 Årsmelding Gutter 9. I år hadde vi meldt på to lag, det ene laget i Sarpsborg området og det andre laget i Askim/Hobøl området. Vi har rullert på spillerne slik at alle har spilt med hverandre. Har som de forrige årene vunnet en masse kamper, vi så i år at spillerne begynner og bli jevnere spillemessig, noe som var artig og se :-)) Har også vært med på noen lokale cuper, ( noe de syns er kjempe morsomt ).. Grue cupen hadde vi også et lag med på, både været og resultatene var bedre i år enn i fjor :-) Guttene er flinke positive og greie på trening, mot hverandre og på kamper.. Flott gjeng :-) Spillere: Lars Oskar Kaaterud, Petter Felix Pettersen, Jens Kristian Jenssen, Henrik Lund, Anders Buer, Ahmed Al-Jaboori, Bsrat Arhe, Sander Teigen, Tobias Lunder, Kasper Graarud, Benjaminas Nebilevicius, Kristian Hagen, Thor Ludvig Holmsen, Martin Evju og Ulrik S. Holmen. Trenere: Lars Aage Kaaterud Odd Audun Jensen Richard Pettersen

20 ÅRSMELDING 2011 RIF GUTTER 8 ÅR, FØDT 2003 RIF G8 startet trening februar 2011 for årets sesong. Det var ingen frafall av spillere sett ifht sesongen En ny spiller begynte på høstsesongen. RIF G7 har i sesongen 2011 bestått av: Trener Steffen Tjerbo Lagleder Steffen Tjerbo Spillere Aabogen Haugaard, Peder Andersen, Andreas Dangstorp, Marius Einan, Marius Aleksander Fosse, Nicklas Johan Gjulem, Oscar Hanslien, Markus Lyngstad, Sivert Skaarer Finnestad, Aleksander Stubberud, Håkon Tjerbo, Simen Ødegaard Kjeldsen, Vetle Andre Sahand, Ismail Trening i vinterhalvåret ble gjennomført i gymsalen ved Rakkestad Ungdomsskole. Etter dette har treninger fulgt det oppsett som er utarbeidet av RIF sentralt. Det har vært et meget godt oppmøte på treninger i hele sesongen. Seriespill startet opp i mai, med avslutning på Ørje i september. Årets sesong bar preg av stor spillerglede, til tross for varierende resultater. Det har vært en positiv utvikling hos spillerne rent fotballteknisk, hvilket har resultert i jevnere resultat i kamper som er gjennomført. Foreldregruppen har også i år vært sterkt tilstedeværende under kamper. RIF G8 har i deltatt på to cuper i sesongen; Oshaugcupen i juni og Per Helgeruds cup i august. Sesongavslutning for laget gjennomføres i januar Steffen Tjerbo (sign) Trener/Lagleder

21 Årsmelding 2011 Lag: Rakkestad Idrettsforening fotball født 2004 Trener: Lagledere: Knut Olav Brekklund Sæves Hege Levernes og Erik Fladberg Spillere: Frode Ringsby Haglund Nils Markus Schjerpen Bastian Lislerud Jonas Morset Førrisdahl (kun høsten) Didrik Levernes Fladberg Margit Lyngstad (kun våren) Henrik Brekklund Sæves Fredrik Brekklund Sæves Martin Johnsrud Kristiansen Kjetil Moseby Larsen (kun høsten) Sportslige aktiviteter: - Gjennomført en time trening pr uke hele året med opphold i juli og desember. - Deltatt i seriespill. Ett tap, en uavgjort, og resten seiere. - Gjennomført to treningskamper, mot RIF 2003 og DØIL Deltatt i Oshaug-cup og Per Helgeruds minnescup. Sosiale aktiviteter: - Grilling med spillere, søsken og foreldre på Bodal i forbindelse med første seriekamp. - Avslutningsfest med pizza på Klubbhuset etter siste seriekamp.

22 Årsmelding 2011 RIF MIX 14-1 RIF 14 (97-98) har i år bestått av 2 lag. RIF 14-1 har bestått av +/- 20 ivrige spillere. Fra våren ble spillerne fra laget under (1998) slått sammen med vårt lag. RIF 14-1 og RIF 14-2 har trent noe sammen, men har vært delt i 2 lag i serien. Dette har fungert bra. Alle på laget er flinke til å stå på sammen, og tar både tap og seier med godt humør. Hans Edvin Johansson og Lars Erik Mathisen har vært engasjerte, tydelige og gode trenere også denne sesongen. Serien bestod av 16 kamper. Serie-start var hjemme 30.4.mot Spring Jeløy med tap 0-2 Serie-avslutning var borte mot Sprint Jeløy med seier seiere og 8 tap med målforskjell juni reiste 18 spillere og 12 voksne til Fredrikstad for å se FFK spille mot Haugesund sammen med hele RIFklubben. Vi har vært på 2 cuper/turneringer. Dana-cup juli. Flere familier reiste og hadde leid seg leiligheter samlet på Grønhøj Strand feriecenter. Spillerne trives godt sammen og det ble en fin tur med mye sosialt. Beach-fotballkamp, restaurant-besøk og tur i Limousin m.m.. Vi var i gruppe med Flora Tallin, Madla 2 og Astor. Fra gruppespillet gikk laget videre til B-sluttspill. Det ble tap i den første kampen i sluttspillet mot Nymark IL. 5-turnering i Østfoldhallen i oktober. Laget med ble nr. 2 i sin pulje og gikk dermed videre til ¼ finale. Denne kampen ble de slått ut av Sprint/Jeløy. 21. september var vi 30 barn/voksne som reiste sammen til Fredrikstad for å se kampen mellom Fredrikstad og Brann. Artig å reise på tur sammen. 10 av spillerne er på STI. Simon B. Kirkeng, Christoffer Kjeve, Lars-Kristian Mathisen, Henrik Lindseth, Kristian Løvland (keeper) Kristine Støten og Tonje Melnæs, Ole Einar Kaaterud (98), Marius Ramstad (98) og Thomas Hellerud (98). 4 spillere har hospitert på laget over. Det er Simon B. Kirkeng, Henrik Lindseth, Christoffer Kjeve og Lars-Kristian Mathisen. Alle på laget er flinke til å møte opp både på treninger og på kamper. Som avslutning på sesongen, leide vi Rakkestad-hallen. Først var det aktiviteter i hallen før det var pizza, kaker og brus i kantina. Simon hadde laget bilde-fremvisning fra sesongen som ble vist. Alle koste seg og syns dette var en fin avslutning på serien. Laget har bestått av følgende spillere: Benjamin Angel Hanslien, Christoffer Kjeve, Elmir Bukva, Henrik Lindseth, Jan Thomas Trinborg, Jens-Kristian Granberg, Kristian Løvland, Kristoffer Sørensen, Lars-Kristian Mathisen, Marius Ramstad, Martin Grouff Jacobsen, Ole Einar Søtorp Kaaterud, Patrick Kello, Paulius Nebilevicius, Simon Broen Kirkeng, Sondre Førrisdahl Abrahamsen, Thomas G. Hellerud, Thorbjørn Skammelsrud, Kristine Støten, Tonje Anita Melnæs. Trenere: Hans Edvin Johansson Lagleder: Heidi Kjeve Lars Erik Mathisen

23 Årsmelding 2011 trenerkoordinator RIF Fotball Det har vært et aktivt og engasjerende fotballår for oss i Rif, også for trenerkoordinatoren (TK). Hovedoppgaver til TK på å legge til rette for, og å være en faglig innspillspartner, for alle de dyktige trenerne vi har i vår organisasjon. I tillegg jobbes det med å legge til rette et forsvarlig treningsopplegg for våre talenter, samt ha ansvaret for spillerutvikling og hospitering. Det er gledelig at vi har så mange dyktige trenere i vår organisasjon, og at mange blir med i flere år. De siste årene har vi klart å besette de aller fleste trenerpostene relativt enkelt, med få unntak. Trenerkoordinatoren møter i fotballstyret ved behov når det er saker som omhandler spillerutvikling og fotballfaglige spørsmål ift ungdomsavdelingen. Det er helt naturlig at TK er klubbens kontaktperson overfor STI ift nominasjoner av spillere. Styrevervet bør, etter min mening, overdras til fotballeder eller leder av ungdomsavdelingen. Aktiviteter: Styremøter Holdt trenerkurs (i regi av STI, sammen med Ole Johan Aas, Mysen IF Fotball 4 * 15 t) Møte med trenere for planlegging av sesongen og drøfting av nivå og antall lag Møte med trenere for å jobbe frem et strategidokument for spillerutvikling og hospitering Møter og samtaler med trenerne ift nominering av spillere til STI Møter og samtaler med trenerne ift utvelgelse av spillere for hospitering på overordnede lag Møte med klubbene i Rakkestad for samarbeid om spillere på ulike alderstrinn, og drøftinger om klubbskifter og trenere og ledere som følger med spillerne Trener- og lagledermøte Treninger og kamper, både som gjestetrener og som observatør Kontakt med kretsens ift saker som angår spillerutvikling og trenerutdannelse Klubben er inne i en meget aktiv og god trend, med dyktige trenere og spillere. 6 trenere fullførte de to første modulene u UEFA 1/c trenerkurset. 2 av disse fullførte også de 2 siste og er nå sertifiserte UEFA 1/c trenere (tidligere b-kurs). Dette er gledelig og etterlengtet og gjør at vi nå har mange trenere med god kompetanse i alle årsklasser. Kåre Kristiansen Trenerkoordinator

24 Årsmelding - Sparebankenes Talentfotball Indre Rakkestad IF Fotball 11 klubber i Indre Østfold gikk i 2009 sammen om å tilby et spisset spillerutviklingstilbud til distriktets beste spillere (gutter og jenter) i alderen år. Denne aktiviteten er i tillegg til klubbaktivitetene, og treningsaktiviteten skal i all hovedsak foregå utenom sesong i tidsrommet oktober april. Målsetningen med samarbeidet er å heve ferdighetsnivået på spillere i distriktet gjennom et spisset og profesjonelt spillerutviklingstilbud. Sportslig ansvarlig er Frank Fossum, Trøgstad. Administrativ leder er Morten Sætra, Datalink AS. Styreleder er Knut Skogstad, Ørje. Hver klubb har en representant i styret. Styret oppnevner et arbeidsutvalg bestående av 4 klubber, som jobber tett opp mot styreleder, sekretær og sportslig ansvarlig, om den daglige driften. I 2011 har arbeidsutvalget bestått av RIF ved Kåre Kristiansen, Mysen, Ørje og Rømskog. Mer informasjon finner du på: Hva er STI? STI s hovedoppgave er å være kretsens forlengede arm ute i distriktene. STI s visjon Neste generasjon toppspillere Vi vil jobbe for at du skal bli så god som du kan bli Du må ha en målsetting, og jobbe hardt Vi kan bidra til utvikling på alle plan Målsettinger: Heve kompetansenivået på fotballen i samarbeidsklubbene. Utvikle spillere til sone og kretslag samt de respektive klubbers seniorlag. Øke interessen og aktiviteten i bredden i alle klubbene. Styrke samarbeidet mellom klubbene i Indre Østfold og være en samlet sterk aktør innen fotballkretsen. Utvikle trenerkompetansen i klubbene. Opprette et felles trenerforum for klubbene. Østfold Fotballkrets er delt inn i flere soner, RIF hører til Indre Østfold. Sonene er underlagt NFFs lover og regler og jobber etter retningslinjene nedfelt i dette regelverket. Sone Indre Østfold la ned sitt arbeid våren 2011 og overdro sitt arbeid til STI, i full forståelse med Østfold Fotballkrets, som skrev en samarbeidsavtale med STI. Dvs at STI nå driver talentutvikling for spillere mellom 13 og 17 år, gutter og jenter, samt trenerutdanning. Spillerne tilbys både treninger og kamper, og hovedvekten av innsatsen og utviklingsarbeidet legges til treningssamlingene hvor spillerne drilles i basisferdigheter, teknikk, taktikk,

25 holdninger og individuelle valg. En målsetting for RIF er at de skal ta dette med tilbake til klubben og være motivatorer og foregangsfigurer der. STI har sitt primære virke fra ca oktober til april. For 2012 vurderes det helårsdrift i form av enkelte treninger, kamper og cupdeltagelser også i kampsesongen. Av lignende satsninger i Østfold finner vi Haldenalliansen, Bylaget i Fredrikstad og SAMS i Sarpsborg. Over hele landet finnes det talentsatsningsrorganisasjoner som drives godt, til beste for spillerne og medlemsklubbene. Kartlegging/uttak Hver høst er det kartlegging og uttak for spillere i de respektive klasser. Det er klubbene, ved trenerne og STI-ansvarlige som nominerer. I RIF er det et tett samarbeid mellom de ulike trenere og trenerkoordinator. Høsten 2011 ble det tatt ut mange spillere til hvert årskull, og spissingen mot nivå 1 og 2 ble foretatt, etter RIF sine synspunkter, noe sent. Ikke før etter jul ble gruppene delt i treningsgruppe 1 og 2. Dvs at det på treninger før jul har vært så mange som spillere og 2 trenere. Etter RIF s synspunkter er dette altfor mange spillere og fører til lavere intensitet og dårligere treninger. Dette har også spillere og trenere gitt beskjed om og er noe vi vil ta med oss tilbake til STI i den forestående vurderingen av avtaleforlengelsen. Bylagsturnering Hver høst arrangerer Østfold Fotballkrets en bylagsturnering i 2 aldersklasser hvor spillere som er 14 år danner et lag og et sammenslått lag av 15- og 16-åringer danner lag nummer to. Motstandere er jevngamle spillere fra de andre sonene/talentgruppene. For sesongen 2011/2012 nominerte Rif følgende: Gutter 99: o Anton Lier, Fredrik Broen Grøttland, Moren Graarud, Sebastian Austneberg, Thomas Reinfjord. o Patrik Sandvik-Olsen, Edvard Vestby, Niclas Gjerberg, Sander Løvland, Børge Brenås, Jostein Skinne. (Disse spillere er opprinnelig fra Oshaug, men meldte overgang til RIF denne vinteren). o Eirik Dyrendalsli, Ole Markus Snopestad, Ole Petter Lunde (Disse spillerne er fra DØF, men meldte overgang til RIF denne vinteren, de to sistnevnte er fortsatt aktive). Gutter 98: o Marius Ramstad, Thomas Hellerud, Ole Einar Kaaterud. Gutter 97: o Christoffer Kjeve, Henrik Lindseth, Simon Broen Kirkeng, Lars-Kristian Mathisen, Kristian Løvland. Gutter 96: o Anders Sæves, Kristoffer Hatlem, Niklas Uttisrud, Ole Anders Torp, Fredrik Fjeldbråten. Jenter 96: o Tonje Melnæs Jenter 97: o Kristine Støten Sportslige resultater STI har ila kort tid rukket å bli en anerkjent utviklingsarena for fotball i Østfold og er en ønsket motstander for mange lag på Østlandsområdet. De ulike lagene presterer godt, og G95 vant Bylagsturneringen i Østfold i fjor.

26 Flere spillere hospiterer på klubber som Sarpsborg 08 og FFK sine gutte- og juniorlag. Vi har også spillere som har meldt overgang til klubber som Follo, Vålerenga og Lillestrøm. (Mesteparten av æren for dette skal selvfølgelig klubbene selv ha). For vår egen del har god utvikling på G96, sammen med toppet trening i STI, ført til at Ole Anders Torp og Kristoffer Schie Hatlem nå er innlemmet i vår seniorstall. Ole Anders som fullverdig medlem, Kristoffer hospiterer to ganger i uka. Veien videre? STI står ved et veiskille. Ny styreleder skal velges da Knut Skogstad ikke ønsker gjenvalg. Avtalene med sportslig ansvarlig og administrator skal også evalueres og eventuelt fornyes. RIF mener at hele organisasjonen STI må strømlinjeformes ytterlige og det må dreies mer i retning av et spissingstiltak enn dagens breddetiltak. Færre spillere må inn og seleksjonen må gjøres tidligere. Flere trenere må engasjeres og få arbeidsvilkår som fremmer utvikling og kompetanse og hever spillernes ferdighetsnivå. I denne prosessen må klubbene ta et selvstendig ansvar, da det er vi som eiere av STI som også er ansvarlig for at organisasjonen drives fremover. RIF som klubb er engasjert via 1 person, samt at trenere til de ulike spillere følger noen treninger. Styret informeres ved behov. Ellers er organisasjonen helt eller delvis fraværende ift kunnskap og informasjon og engasjement for organisasjonen STI som helhet. Hvis RIF velger å fornye avtalen og fortsatt være en del av fotballfellesskapet i Indre Østfold, håper undertegnede at klubben løfter kunnskap, deltakelse og engasjement flere hakk slik at flere enn noen få har et eieforhold til satsningen. Jeg mener helt klart at STI er et gode for unge fotballspillere i RIF, og at vi gitt at STI fungerer etter gode spillerutviklingsprinsipper ikke selv klarer å legge til rette for, og utvikle spilleren, på samme måte som STI kan. Derfor mener jeg at vi som klubb bør engasjere oss enda mer i STI og ta større del i den sportslige føringen til organisasjonen. Ny Avtale Undertegnede er av den oppfatning at et slikt samarbeid som er stablet på bena kan være en meget god utviklingsarena for unge spillere, og derigjennom en god investering for klubben. (Se avsnitt over) Dette forutsetter at STI målsetter og tallfester sin aktivitet og trimmer den sportslige organisasjonen. Etter min mening kan dette gjøres ved blant annet: - Klarere og tydeligere sportslig ledelse og styring - Færre spillere og topping av uttak, vekk med regelen om minst en fra hver klubb pr årskull - Sportsplan godkjent av klubbene i forkant av hver sesong - Nok trenere ift antall spillere - Samkjørt trenergruppe ift øvelser, momenter, spillestil og spilleprinsipper Rakkestad 23. februar 2012 Kåre Kristiansen Trenerkoordinator og STI-ansvarlig Rif fotball

27 Oppdatert Årets toppscorer Årets RIF-gutt Nr Navn Antall mål Nr Navn Antall poeng 1. Fredrik Nøkleby 14 mål 1. Jon Magnus Morak Haug 32 poeng 2. Mats Grønnern 7 mål 2. Safin Nerwai 31 poeng 3. Artur Majewski 7 mål 3. Fredrik Nøkleby 17 poeng 4. Henrik Solbakken 6 mål 4. Mats Grønnern 16 poeng 5. Erlend Ruud 4 mål 5. Artur Majewski 11 poeng 6. Safin Nerwai 3 mål 6. Lars Jørgen Myhrvold 11 poeng 7. Bjørn Ingar Ødegård 3 mål 7. Kristian Østergaard 10 poeng 8. Jon Magnus Momrak Haug 2 mål 8. Marius Grønnern 8 poeng 9. Marius Grønnern 2 mål 9. Bjørn Ingar Ødegård 6 poeng 10. Jan Einar Ruud 2 mål 10, Erlend Ruud 6 poeng 11. Eirik Haglund 2 mål 11. Robin Hanslien 6 poeng 12. Lars Kopperud 2 mål 12. Henrik Solbakken 2 poeng 13, Lars Ove Engen 1 mål 13. Lars Ove Engen 2 poeng 14. Robin Hanslien 1 mål 15. Paul Ruud 1 mål Selvmål 2 selvmål Totalt 59

28 Antall kamper: Ås IL RIF 1-2 B Sparta Sarpsborg RIF 3-2 H RIF Kvik/Halden H Mysen IF RIF 0-3 B RIF Kråkerøy IL 3-1 H IL Borgar RIF 1-2 B Trø/Båstad RIF 2-2 U RIF Moss FK H Sarpsborg 08 2 RIF 3-0 H HSV Fotball RIF 1-0 H RIF Torp IF 1-3 B RIF Ås IL 0-5 B Askim FK RIF 5-2 H RIF Selbak 5-0 H RIF Sparta Sarpsborg 3-0 H Kvik/Halden 2 RIF 1-0 H RIF Mysen IF 1-1 U Kråkerøy IL RIF 3-3 U RIF Trø/Båstad 4-3 H Moss FK 2 RIF 2-2 U RIF Sarpsborg B RIF HSV Fotball 1-1 U Torp IF RIF 0-4 B RIF Askim FK 3-0 H Selbak TIF RIF 3-0 H RIF IL Borgar 2-2 U

29 Årsberetning for Rakkestad IF`s turngruppe 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder: Kari Tove Solbrekke Nestleder: Jens Christer Hansen Kasserer: Hilde Hansen Gjøby Sekretær: Laila Olsen Rode Styremedlem: Cicilie Bjørnstad Styremedlem: Berit Nygård Styremedlem: Håvard Tveten Instruktørkontakt/ styremedlem: Christine Høie Ungdomsrepresentant: Christer Skogen Andersen Varamedlem: Hilde Harlem Varamedlem: Liv Sjøvik Representasjon: Anne Bakkerud varamedlem til kretsstyret Østfold Gymnastikk- og Turnkrets Det er avholdt 12 styremøter i tillegg til noen arbeidsmøter og telefonisk kontakt i forkant av ulike arrangement, samt årsmøte turn og årsmøte RIF. Instruktører for 2011 (vår/høst) : Turnparti Foreldre/barn 1-2 år Foreldre / barn 3-4 år Foreldre / barn 3 5 år Instruktører Cicilie Bjørnstad (vår) Anne Sofie Strekerud og Natalie Hansen(høst) Anna Sofie Lier og Hedda Haglund Lene Smedshaug (vår) og Anna Sofie Lier, Hedda Haglund (høst) Maren Ringsby, Amalie Fosser og Synne Pedersen Ørka Barn 5 6 år Piker 7 8 år Sandra Solbrekke og Oda Harlem Østby Barn 6 8 år turn/trampett Rita S Kaaterud (vår) Christian Erthe (høst), Henry Haaby Dall, Malin G Lannem, Anne Sofie Gjøby RG lek 6 8 år Maria Heidenberg Lund, Hilde Heidenberg Lund 9 10 år Lill Beate Kjennerud, Eva Marie Engen år Karoline Bakkerud Nærby, Karina Gundelsby (vår) Agnes S. Olsen(høst) og Tonje Elise Rasmussen(høst)

30 13 25 år Christine Høie, Karen Sofie Haug, Lene Aas (høst) Andrea Harlem Østby Trampett/ Trampoline 9-12 år Olaug Heier (vår), Anders Ullsfoss Torp, Henry Haaby Dall og Christer Andersen(høst) Trampett 13 + Atle Skammelsrud, Per August Torp Damer Turbo damer (mandag) Turbo lett trening for godt voksne, tirsdag Turbo litt av hvert onsdag Turbo damer (torsdag) Pilates, Zumba Zumba Idrettskolen Marte Granaas(vår), Inger Marie Lysaker Lise Merete Haug Løken Wenche Kopperud Hilde Ring Sørensen Hilde Ring Sørensen Hilde Ring Sørensen Linda Saccardi (vår), Joan Santos (høst) Anders Ullsfoss Torp, Atle Skammelsrud, Christian Erthe, Oda Harlem Østby, Sandra Solbrekke. Treningsdager i 2011 har vært mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Det er avviklet to instruktørmøter i Antall medlemmer Turngruppa hadde 451 medlemmer i 2011 Antall partier/instruktører Turngruppa har i 2011 hatt 19 partier med totalt 37 instruktører. Æresmedlemmer Astrid Westby og Ragnhild Melgård er RIF turns æresmedlemmer. Kurs 3. april: Malin Lannem, Maren ringsby, Oda Harlem Østby og Sandra Solbrekke deltok på kurs i Idrettens grunnstige 1, modul november: Andrea Harlem Østby deltok på Chorio Camp, Lillestrøm. Desember: Hilde Harlem, Liv Sjøvik, Hilde Heidenberg Lund, Håvard Tveten, Kjell Ørkaog Hilde Ring Sørensen deltok på hjertestarterkurs. Vinterfestivalen 2011 Østfold Turnkrets Vinterfestival ble arrangert i Rakkestad den 30. januar i regi av RIFs turngruppe. Vi deltok med piker år,mix trampett 13+ og piker år og viste fram foreningsoppvisningen Typisk Norsk.

31 Foreldrenes time Uke 7 var foreldre velkommen til å se hva ungene driver med på trening. Dette gjelder partiene 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år og år, trampett 6-8 år og RG lek. Foreldrenes time skjer i vanlig treningstid, her blir det servert kaffe, brus og boller på tibunen. Informasjon som skal ut til foreldrene passes også på å bli presentert under foreldrenes time. Vi gjennomførte også foreldrenes time i uke 39. Kretsting mars Kari Tove Solbrekke, Berit Nygård, Hilde Hansen Gjøby og Laila Olsen Rode deltok på ØGTK`s Kretsting i Strømstad. Gla` joggen 7. mai Ga igjen et overskudd og var en folkefest. 239 påmeldte deltakere og mange tilskuere i gata. Vi stilte med 18 personer fra turngruppa. Disse hadde ansvaret for vannstasjoner, merking av løypa, sekretariatet og andre vaktposter. 17. mai Mange turnere, samt styret møtte frem fra turngruppa og deltok i borgertoget. Sommeroppvisning 25.mai Vår tradisjonelle sommeroppvisning ble arrangert 25. mai i en fullsatt Rakkestadhall. En vellykket og flott oppvisning for store og små. Mange deltok med rigging, pynting, baking, kiosksalg m.v. Takk alle sammen for innsatsen! Østfold Gymnastikkfestival juni Østfold Gymnastikkfestival ble i år arrangert i Moss av Moss og Rygge IL s turngruppe. Rakkestad deltok med 73 gymnaster fra 9 år og oppover. Gymnastrada juli 23 turnere fra RIF turn deltok på Gymnastrada i Lausanne, Sveits. Turndøgn - turnkos m/overnatting november Det ble ikke avholdt turndøgn på våren i 2011 pga frafall av eksterne instruktører. Den 5. november ble det arrangert aktivitetsdag ( Åpen hall ) for alle barn fra 1 8 år mens turnere fra 9 12 år deltok på Turnkos med overnatting fra november. For de eldste (fra 13+) ble det arrangert Kick off søndag 6. november. Totalt deltok rundt 150 turnere på turnkos og kickoff. Gym for Life Challenge Gruppa år ble tatt ut til deltakelse på Gym for Life Challenge Norge på Lillestrøm lørdag 12. november. De fikk en flott 4. plass og gjorde en fin framføring. Dugnader RIF turn hadde vakter på Gla joggen 7. mai, på Gatebil juli og september samt at vi deltok på andre arrangementer på Rudskogen. Mange foreldre deltar i tillegg som kioskmedarbeidere på turnoppvisninger og andre arrangementer. Fra og med høst 2011 deltar turngruppa i vaktmestertjenesten i Rakkestadhallen. Rabattkort RIF inngikk avtale med Sponsor drift om å selge rabattkort som kan benyttes i flere forretninger i Østfold. Turngruppa fikk 500 kort á 200 kroner for salg. Kortene ble delt ut til

32 alle foreldre/foresatte for kjøp og/eller evt. videresalg. Rabattkortene ga turngruppa et lite overskudd. Idrettskolen RIF s turngruppe hadde ansvar for idrettsskolen i uke Ca 100 deltakere. Idrettskarusellen 9. november arrangerte Turngruppa idrettskarusell. Dette var en av aktivitetene i slipp barna ut karusellen, og arrangeres for alle barneskoleelever i kommunen. Juleoppvisning 10. desember Lørdag 10. desember gjennomførte vi igjen en vellykket juleoppvisning i Rakkestadhallen. Mange turnere i aktivitet hele dagen både store og små. Årets foreningsoppvisning med ca. 100 turnere var Gøy på landet, ledet av Andrea Harlem Østby. Julebord Turngruppas julebord var hos Hilde Heidenberg Lund. En meget hyggelig og vellykket kveld, som avrundet oppvisningsdagen. RIF avholdt felles julebord for alle gruppestyrene på Bye-kroa den 2. desember. 5 fra turngruppa deltok sammen med representanter fra hovedstyret og de øvrige gruppene. Styret vil takke instruktører, turnere, trimmere, foreldre og ikke minst sponsorer for et godt og hyggelig samarbeid i Vi gir en spesiell takk til RIF`s hovedsponsor Marker Sparebank. Rakkestad For styret: Laila Olsen Rode sekretær

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Årsberetning 2002. Styrets beretning for tiden 01.01.02 31.12.02 Ved årsmøtet 22. februar 2002 ble følgende valgt:

Årsberetning 2002. Styrets beretning for tiden 01.01.02 31.12.02 Ved årsmøtet 22. februar 2002 ble følgende valgt: Årsberetning 2002 Styrets beretning for tiden 01.01.02 31.12.02 Ved årsmøtet 22. februar 2002 ble følgende valgt: Styret: Leder: Knut Evensen - Ny 2 år Nestleder: Magnar Nilsen - Ikke på valg Leder yngres:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Moss Fotballklubb Årsberetning for 2006

Innholdsfortegnelse. Moss Fotballklubb Årsberetning for 2006 Årsberetning 2006 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2006... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets beretning... 5 2.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2006...

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012 Årsmelding Trøgstad/Båstad FK Sesongen 2012 Leder En ny sesong står for døren etter at fjoråret endte opp med både oppturer og nedturer rent sportslig sett. Gutter 14 endte opp som avdelingsvinnere i en

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015 Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015 Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Innhold Side Dagsorden 3 Forretningsorden ved årsmøte 4 Årsberetninger for 2014 5 - Styret 5-9 - A-laget 10 - Juniorlaget

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Årsberetning 2003. Moss Fotballklubb

Årsberetning 2003. Moss Fotballklubb Årsberetning 2003 Moss Fotballklubb ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 27. februar 2004 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.03

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde) Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2015 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport)

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport) Årsmelding 2014 (uten styrets årsrapport) A-laget: 2014 var spådd til å bli en opptur, men endte med verst tenkelige utgang, nemlig nedrykk til 1. divisjon. Da laget tok fatt på forberedelsene til 2014-sesongen

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer