Nr Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3 2007 Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket"

Transkript

1 Nr Mai I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket

2 Vel overstått vinter! - Og vi ser at våren er i full gang med kontinuerlige værskifter. Det stopper selvfølgelig ikke oss som dykker nesten uansett vær og vind! Informasjonsmøtet til grunnkurset ble avholdt med formidabelt godt oppmøte. Alle de 12 plassene var fylt allerede før møtets start og vi har flere på venteliste. Vi gleder oss til kursstart og informasjon om personell- og utstyrsbehov i en egen e-post. Kommende torsdag arrangerer vi sesongkick-off for scooterdykkerne. Oppmøte klokken 19:00 i klubbhuset med utstyr og dykkeglede! Siden det ikke kom særlig med tilbakemeldinger på logoene som ble presentert i forrige utgave, så har Hege Røkenes, som for tiden arbeider med en ny webløsning for klubben, laget en moderne utgave av den gamle logoen. Den vil bli brukt til annet blir bestemt. Nestleder Svenn Larsen har deltatt på NDFs ledermøtet og referer dette på side 9. I tillegg til dette kan du også lese om blant annet: Jubileumsdykk/Dykkingens dag Nordkapptreffet i pinsen Vi har fått inn en flott oversikt over Malta som reisemål. Denne publiseres i neste nummer. Viderefører oppfordringen om å plukke ditt favorittsted og fortell litt om de punkter som er listet i utgave Har fått tips om at er et godt sted å begynne å søke informasjon. Ellers er jo også en nyttig venn (: Temanummer Som det står på forsiden, er denne utgaven den første med tittelen Temanummer. Innimellom vil Under Vann utkomme med bestemt tema. Har du spesielle ønsker, kan du gi beskjed til redaksjonen, gjerne med bidrag til utgaven. Temaet i denne utgaven er sikkerhet. Dette er et tema som ofte blir forsømt i hverdagen, og vi vil øke forkusen på dette. På side 5 og 6 finnes Sikkerhetsregler for Alta dykkerklubb, samt alarmog handlingsplan ved ulykke. Disse kan skrives ut og lamineres slik at de kan følge med på enhver dykketur. Les mer om klubbens sikkerhetsutstyr og forebygging av uønskede hendelser på de kommende sidene. Temanumrene er ment som en samling nyttig informasjon som store deler av medlemsmassen vil ha nytte av. Her er det ikke bare snakk om klubbpraktiske ting som sikkerhet, båtbruk osv, men også vrak, biologi, jakt, foto eller andre ting som er dykkerrelatert. Det er ikke ment at leder skal stå for alt innholdet i verken Under Vann eller temanumrene. Det kan garanteres nesten 100 % at alt som blir sendt inn vil bli publisert! Vi håper at informasjonen i bladet finnes nyttig blant medlemmene, og at den blir brukt i det daglige. Dykk sikkert Dykk organisert Aktiviteter fremover: Lørdager: Dykking, oppmøte 1000 i klubbhuset 03.05: Styremøte kl 1800, kick-off kl : Pinsetreff 01.06: Oppstart grunnkurs 07.06: Styremøte kl 1800, medlemsmøte kl : Ferie 02.08: Styremøte kl 1800, medlemsmøte kl : Styremøte kl 1800, medlemsmøte kl 1900 Blåskjellvarselet er i gang Mattilsynet har satt i gang årets blåskjellvarsel. I år er det ikke ADK som har ansvaret for prøvetakingen, selv om mattilsynet var fornøyd. Se for oppdatert varsel : IKKE SPIS SKJELL Uttakssted for prøver: Lille Kufjord. Tjenesten er foreløpig dessverre ikke tilgjengelig på e-post eller SMS som tidligere. Den er riktignok å finne på Nrk1 Tekst-tv side 588. UV

3 I 2004 var det norske farvannet helt fritt for sportsdykkerulykker med dødelig utfall. Slik er det dessverre ikke hvert år, og hittil har Alta Dykkerklubb vært spart for slike hendelser. Likevel bør vi ikke glemme sikkerheten i det daglige. Alta Dykkerklubb har en del sikkerhetsutstyr som skal medbringes på enhver dykketur i klubbregi: Oksygenkoffert Dykkeflagg, ett i båten og ett i klubbhuset Vanntett boks for oppbevaring av mobiltelefon i båten I tillegg har vi også line for redningssvømmer og markeringsbøye for dykker/fridykker. I båten er det båtfører som er ansvarlig for at alle om bord (inkludert fører) har på seg nødvendig flyteutstyr, enten rednings-/flytevest/-dress eller drakt. Glidelåsen skal være lukket og blybeltet skal ikke være på! Rapporter hendelser! Norges Dykkeforbund har lenge hatt skjema for innrapportering av uønskede hendelser, episoder. I 2006 ratifiserte forbundsstyret et nytt og grundig skjema; Rapport om uønsket hendelse. Skjemaet er basert på British Sub Aqua Club (BSAC) sitt skjema. I England er rutinene for innrapportering av hendelser mye mer etablert enn i vårt eget land, men vi ønsker styrking av dette. På den måten kan vi lære av andres feil før vi gjennomgår det samme selv. Alle innsendte skjema blir behandlet fortrolig, og materialet blir bakgrunn for årlige statistiske utgivelser fra forbundet. Skjemaet kan enkelt fylles ut digitalt og sendes til forbundet på e- post. Send gjerne en kopi til styreleder for arkivering i klubben. Sikkerhetsfond Alta Dykkerklubb var tidlig ute med å etablere blybeltefond. Norges dykkeforbund har i ettertid adoptert og gitt fondet nytt navn: Sikkerhetsfondet. Fondet er opprettet for at det ikke skal være økonomiske vegringer for å droppe blyet i en nødssituasjon. Forbundet mottar 0 søknader årlig! Likevel skjer det ulykker hvor blyet forblir på den forulykkede. Blydropp er fremdeles primærmetoden for selvredning som praktiseres på grunnkurs. Søknaden til sikkerhetsfondet sendes sammen med rapport om uønsket hendelse, og svar/utbetaling mottas i løpet av fire uker mot originalkvittering for tilsvarende av droppede vekter. Gjelder både blybelter og lommer! Statistisk sett I 2005 var det 4 dødsulykker i Norge. Alle var mannlige dykkere, hvorav to hadde mye erfaring og to med ukjent erfaringsnivå. Alle eldre enn 35 år. På landsbasis var ¾ av alle kammerbehandlingene på dykkere på menn, og aldersfordelingen var 60 % over 30 år, og 40 % yngre enn 30 år. Av de som var til kammerbehandling hadde 20 % ikke tilleggsrisikofaktorer, dvs. ikke krevende dykk etc, og var innenfor tabellgrensene. Dykkecomputeren gir ofte lengre bunntid enn tabellen, spesielt ved gjentatt dykk. Stol derfor ikke blindt på computeren! Selv om det i 2004 ikke var dødsulykker, så var antallet kammerbehandlinger høyere enn i Rapport om uønsket hendelse: Rapport i kortformat: Søknad NDFs sikkerhetsfond: UV

4 I henhold til Produktkontrolloven er Alta Dykkerklubb pålagt å ha og benytte seg av et internkontrollsystem. Årsmøtet i 2006 vedtok den utarbeidede internkontrollen, som fremdeles er inne til ratifisering hos Norges Dykkeforbund. Klubbens internkontrollsystem (IKS) finnes i papirformat i klubbhuset. Den kan også oversendes til de medlemmer som ønsker deg i digitalformat. Når NDF returnerer det ratifiserte dokumentet vil systemet også bli lagt ut på klubbens nettsider. Mange er av den misoppfatning at kravet om internkontroll stammer fra forbundet. I Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester heter det at Denne lov kommer til anvendelse på produksjon, herunder utprøving, innførsel, omsetning, bruk og annen behandling av produkt og forbrukertjenester. Dette gjelder også for dykkerklubber og andre frivillige organisasjoner som tilbyr produkter og tjenester. I IK systemet er all informasjon for å sikre forsvarlig drift samlet, herunder instruks for styret, sikkerhetsleder, båtansvarlig, materialforvalter og kursansvarlig. Sistnevnte instruks er den mest omfattende. Alle skjema som fellesjournaler, alarm- og handlingsplan, lover og regler er samlet her. Bla gjennom IK systemet. Du vil finne mye nyttig! Like viktig som internkontroll er egenkontroll, både av dykker og av utstyr: Utstyret: Dykkeren: Nye trykkluftflasker til dykking skal Skal være motivert, i form og klar for dykket trykkprøves første gang 3 år etter Skal kjenne det utstyret som han/hun bruker produksjonsdato som er stemplet inn på Sertifikat- og erfaringsnivå skal stå i flaskehalsen. Deretter skal de trykkprøves sammenheng med dykket som foretas hvert annet år. Det anbefales overhaling av Vedlikehold kunnskapene, øv på blydropp, flaskekran samtidig som flaskene masketømming og andre praktiske og trykkprøves. teoreitiske oppgaver Ventiler bør overhales årlig i henhold til Del dine erfaringer, både positive og produsentens instruks. negative: Vi kan alle lære av hverandre Koblinger på drakt, vest etc. bør oversees Utfør buddysjekk! jevnlig. Meld fra om hvor du dykker Latex- og gummideler bør kontrolleres for morkning, uttørking og pest regelmessig Organisert dykking er sikker dykking. Dykking i klubber tilsluttet Norges Dykkeforbund har et felles mål. Å føre til Gode opplevelser. Kjerneverdiene i forbundet er felleskap, kunnskap og glede, og det vil også Alta Dykkerklubb være med å bidra til. Gode opplevelser: Organisert dykking med Alta Dykkerklubb på Vrak møter vrak i UV

5 Sikkerhetsregler for medlemmer av Alta Dykkerklubb Revidert januar 2001 Disse reglene gjelder for alle medlemmer av Alta dykkerklubb når det dykkes i eller utenfor klubbregi. Ved dykking som er organisert av andre klubber, eller dykkersentre, skal dykkerstedets/senterets regler følges. Retningsgivende for disse regler vil være Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. 1. Dykkeren - Dykk ikke hvis du føler deg umotivert. - Dykk ikke hvis du er påvirket av alkohol. - Dykk ikke hvis du bruker medikamenter eller nylig har vært syk. - Legeundersøkelse bør minimum gjennomføres etter aldersbestemt intervall i dykkermanualen. Det er: år: Hvert 5. år år: Hvert 3. år år: Hvert 2. år år: Hvert år. - Dykk i henhold til de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjonene du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever. 2. Planlegging - Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkerjournal, vær nøye med å få med alle data. - Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks: svømmeregning, dybde, tid og formål med dykket. - Planlegg og organiser krevende former for dykking. Gjennomfør ikke slik form for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks på krevende dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is. - Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. - Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. 3. Organisering - Alle dykk skal organiseres. Kan ikke et dykk organiseres på en forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres. - Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på et tilfredsstilende vis. Eks: vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon. - Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Unntak kan gjøres når to dykkere gjennomfører et pardykk med mellomline og begge er erfarne dykkere som kan hjelpe hverandre ved uhell. - Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder. Dykkerleder er suveren i sine avgjørelser. - Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/båt. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette. 4. Utstyr - Dykk alltid med komplett dykkerutstyr. - Sjekk ustyret før dykk, foreta kameratsjekk. - Lån ikke bort dykkerutstyr til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert til dykking. 5. Etter dykk - Returner umiddelbart til overflaten ved aktivert reserveluftmekanisme eller ved varsling om lite luft. - Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagte slutt UV

6 Alarmplan for RING Lokal øyeblikkelig hjelp Dykkelege Haukeland Sykehus Tal med rolig og klar stemme, og svar på spørsmål fra AMK VI HAR EN DYKKERULYKKE. Stedet er: i Kommune Ansvarlig dykkeleder er: Jeg ringer fra telefon: Forulykkedes navn er: Forulykkedes alder er: Forulykkedes tilstand er: Bevisshet, smerter, pust, puls. Forulykkede befinner seg: I sjøen (beskriv hvor)/på land Ambulanse kan/kan ikke kjøre helt fram. Spørsmål til AMK: Spares tid med egen transport? Avtal evt. rute og møtested med ambulanse/helikopter med AMK Noter her: Hvis NEI: Når vil assistanse være her? 1. Dykkeleder: Handlingsplan ved dykkeulykke Dykkeleder leder redningsarbeidet. a) All unødvendig virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. b) Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen. c) Uvedkommende vises høflig bort. 3. Stedfortreder leder iland/ombordtaging av dykkere i sjøen og kontrollerer til slutt at alle er på land/ombord i båt. 4. Varsling av hjelpeapparatet iverksettes iht Alarmplan. 5. Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes iht avtale med AMK. 6. Dykkeleder og evt. pardykker følger forulykkede til behandlingsstedet. 7. Stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. a) All videre dykking innstilles. b) Forulykkedes dykkeutstyr og dykkepapirer samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall omdreininger noteres). c) Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet. 8. Handlingsforløpet noteres, evt med skisse. Rapportskjema fylles ut. 9. Alle spørsmål fra uvedkommende henvises til dykkeleder eller Politiet. 10. Stedfortreder forlater dykkestedet som siste mann etter å ha kontollert at alt er ryddet og sikret, evt. etter avtale med Politiet UV

7 Løsning på forrige utgaves quiz: 1. De gamle flaskene skal trykkprøves annethvert år i henhold til forskrift om trykkluft. Nye flasker skal trykkprøves første gang når de er 3 år gamle (fra produksjonsdato ikke kjøpsdato). 2. Totalrefleksjon observerer vi ved Den vanligste sammensetningen av gass til dykking er 20 % oksygen, 80 % nitrogen. Ofte kalt luft. 4. PLUMSA står for Plassen, Luften, utstyret, Mennesket, Sikkerheten og Ansvaret og er et huske-akronym for dykkeplanlegging. 5. Riktig forhold for brystkompresjoner og innblåsninger ved HLR er 30 kompresjoner og 2 innblåsninger. 6. Lov om kulturminner under vann gjelder for båter og last m.v. med alder mer enn hundre år. 7. Mobiltelefon bør oppbevares i vanntett oppbevaringspose. 8. Korrekt oppstigningshastighet er maksimalt 10 m/min. 9. Daltons lov: I en gassblanding vil gassblandingens totaltrykk være lik summen av de enkelte gassers deltrykk. 10. Normalt lungevolum hos en voksen mann er omkring 6 liter (skrivefeil i oppgaven). De som ikke klarte 10 rette kan kontakte styret for kjøp av pensumbok for CMAS, Grunnleggende apparatdykking utgitt av NDF i Pris kr 250,-. Boken kan også kjøpes direkte fra Norges Dykkeforbund, se NDF-shop. Boken er den første i en serie på tre bøker. De nye lærebøkene vil gi et klarere skille om hva som er pensum på hvert enkelt kurs, i kontrast til Grunnleggende dykketeori fra 1994 som samler alt pensum i én bok. Hovedinnholdet produsert av Svenska sportdykarförbundet, med noen få endringer i den norske oversettelsen. Den neste boken i serien, CMAS produseres av Dansk Sportsdykker Forbund og ferdigstilles innen kort tid, mens boken til CMAS skrives i Norge. Ved siden av lærebøkene vil det bli produsert komplett støttemateriell i form av presentasjoner i PowerPoint, elevoppgaver m.v. Dykkingens dag & Jubileumsdykk I anledning Norges Dykkeforbunds 50-års jubileum 24. april, ble det tidligere i år besluttet at dykkesiden.com og Dykking skulle gi forbundet et Jubileumsdykk i fødselsdagsgave. I samme anledning ble Dykkingens dag innført i Norge. Markeringen har eksistert i Danmark i flere år, og det var på høy tid at også Norge fikk en egen dag. Jubileumsdykket og dykkingens dag gikk av stabelen 28. april, og passet godt inn med Alta Dykkerklubbs lørdagsdykk. Fra klubben møtte det seks dykkere som tok turen til Kåfjord. Kåre, Asbjørn, Bjørn, Svenn, Bjørn-Magne og Linn fikk seg et flott dykk i det vindfulle grå været. Steinbit, keramikk, nakensnegl og store mengder rask ble observert. Som avslutning stekte vi vafler med jordbærsyltetøy i klubbhuset. I utstyr: Svenn, Kåre, Bjørn og Bjørn-Magne. Asbjørn i hastverk allerede i sjøen. På land: Bjørn, Kåre og Svenn. Når Alta Dykkerklubb til høsten feirer 30 år, vil vi arrangere et eget jubileumsdykk. Mer innfor om dette kommer senere. UV

8 Årets pinsetur går til Nordkapp? Vel, det avgjøres av medlemsmøtet i mai. Jeg kan veldig gjerne tenke seg en tur til Nordkapp igjen, og velger derfor å promotere turen med noen inntrykk fra tidligere: Tekst og foto: Linn Røkenes Alta Dykkerklubb har gjestet Nordkapptreffet ved i flere år, helt siden oppstarten i Jeg var til stede i 1999, 2001, 2003, 2004 og Været på kysten kan som kjent være noe variabelt, men sola stikker alltid frem. Været har faktisk vært så bra at enkelte har tatt nytte av anledningen og tatt seg et bad i havet i de sene nattetimer. Bevertningen består i år av felles middag lørdag og søndag. Hver enkelt må holde frokost, matpakke, kvelds og eventuell middag fredag og mandag. Ekstrem natur Vi er alle kjent med at folk valfarter fra nær og fjern for å oppleve Nordkapp-platået og naturen rundt. Under vann er naturen enda mer imponerende enn over. Som kontrast til det nakne grå-grønne over vann, yrer det av liv og farger under. Sikten bruker være upåklagelig, og der bruker alltid være muligheten for å finne seg litt føde, enten i form av fisk, skjell eller krabber. Det har også blitt funnet kongekrabber rundt Magerøya under Nordkapptreffet. Rett nedenfor Nordkapp-platået er det omkring 20 meter dypt. Det utrente øye ville tvilt på at noe som helst ville overlevd de brutale drønningene fra Nordishavet som slår innover kampesteinene store som hus. Her dannes tunneler og trange passasjer, dekt med stortare, og innimellom yrer det av det liv som klarer å klamre seg fast. Det hele avsluttes nedad i en sandbunn som lyser mot deg som et lyst teppe. Skikka er ei lita øy nordøst for platået. Den er omkring 10 meter bred og 300 meter lang, og stikker ikke veldig høyt over havet. Det er ikke alltid været tillater dykking her, men om muligheten byr seg så vil Finnmarksnaturen vise seg fra sin beste kant her. Den steile veggen er dekket med anemoner i alle størrelser og farger, og selv den hardeste vrakdykkeren vil bli fascinert. Rundt Gjesværstappan er bunnen dekt med tare og her yrer det av fiskeliv, både sei, torsk og steinbit, og flere har i sin iver kasta fra seg fangstredskapene Også her danner store steiner tunneler og passasjer som er dekt med stortare. Forskjellige rolige strømmer trekker deg gjennom disse, og du får muligheten til en sightseeingrunde uten å sløse på kreftene. Øst i Tufjord på Magerøy finnes det ei grotte for spesielt interesserte. Den går omkring 50 meter inn i øya, og innerst inne er et åpent rom med takhøyde på i alle fall 10 meter. Opplevelsen av denne er spektakulær! Ved siden av de målene som er skildret ovenfor, finnes det også et utall flere, og det finnes noe for enhver smak. Mer oppdatert informasjon om årets Nordkapptreff finnes på UV

9 Selges: Tørrdrakt Poseidon Vesta. 5 mm. komprimert neopren. Passer kvinner maks høyde 172 cm og 50 kg. Romslige sko, fastmontert hette, doble neoprenmansjetter på arm og neopren i hals. Brukt ca 100 dykk fra den var ny i 2004, og til Noen reparasjoner foretatt. Kjøpes: Din annonse her??? Selges til høystbydende. Kontakt Linn tlf Ledermøtet 2007 Referert av Svenn og Linn. 21. april avholdt Norges Dykkeforbund årets ledermøte. Siden Linn allerede sitter i NDFs styre, representerte nestleder Svenn Larsen klubben. På ledermøtet ble det gitt en del informasjoner om hva som har pågått innen for NDF det siste året. Et av de viktigste satsningsområdene i dette året har vært utdanning, og læremateriell. Som sikkert flere har fått med seg så er det også ansatt en egen utdanningskonsulent, hun heter Torill Meistad, og hun gikk sine barnsben innen dykking her i Alta, og undertegnede hadde glede av å gå på samme grunnkurs som henne høsten Landet er blitt delt opp i fem regioner, og hver region har sin egen Nasjonale instruktør, og formålet er å få økt antall instruktører på landsbasis. Vi nordboere skal forholde oss til Kjell Lorvik fra Hadsel Undervannsklubb. Siden dykketinget har det blitt utgitt ny lærebok for enstjerneskurs, og bøker for to- og trestjerneskurs står for døren. Bøkene er samarbeidsprosjekter med Sverige og Danmark som har hatt ansvaret for å skrive henholdsvis en- og tostjernesboka. Videre er det utviklet uniformert læremateriell som for eksempel Powerpointpresentasjoner. Et hett tema for tiden har vært dykking med barn. Forbundet har besluttet at det skal avholdes instruktørkurs for denne typen dykking, uten at det nødvendigvis fører til at forbundet vil foreta denne typen utdanning. Kurset vil bli avholdt for å skaffe informasjon slik at det kan gjøres beslutninger på bedre grunnlag. Instruktørene vil bli hentet inn fra Belgia, som er et land hvor dette har vært tema en stund. Bakgrunnen for at forbundet begir seg ut på dette er blant annet økning i antall barn som tar utdanning i utlandet og ønsker å dykke i Norge etterpå. Videre ble det presentert et nytt frivillig forsikringstilbud fra selskapet Gouda, som er det samme selskapet som tilbyr forsikringene som vi har i Vesta. Denne forsikringen er en reiseforsikring med ekstra dekning for ulykke, dykking, dykkerutstyr og søk/redning. Prisen på det tilbudet som ble presentert på ledermøtet var på NDF åpnet for innspill på det tilbudet som ble gitt, og vil gå i nye forhandlinger for å få gjennom disse tingene, blant annet at det var krav om norsk dykkersertifikat. Forbundsstyret foretok også en presentasjon om hvor graden av gjennomføring av handlingsplanen så langt. Langt fra alt er gjennomført, men det meste som ikke er fullført er påbegynt i større eller mindre grad. Selve ledermøtet ble avsluttet med en cafédebatt, som er en litt utvidet form for gruppearbeid. Temaene gikk på Marmennell og andre medlemsfordeler, og hadde som formål å samle delegatenes meninger om forbundets medlemsfordeler; hva disse burde inneholde og hvordan de bør være utformet. De viktigste kjennetegnene var blant annet at de skulle være eksklusive, frivillige, tilgjengelige, salgbare og økonomiske fordeler. Marmennell ønskes videreført i et digitalt format og at innholdet skal være mer matnyttig. På kvelden ble det avholdt jubileumsfest i anledning 50-årsdagen 24. april. I tillegg til ledermøtets deltakere var tidligere presidenter og andre personligheter som har gjort seg bemerket i forbundet gjennom 50 år gjester. UV

10 Medlemsfordel i NDF: Rabattert abonnement på Dykking I flere år har det vært tilbudt rabattert abonnement på bladet Dykking til Norges Dykkeforbunds medlemmer. Ett års abonnement koster ordinært 250 kr, men som medlem av dykkerklubb tilsluttet NDF koster årsabonnementet 200 kr. Bladet utgis 6 ganger per år. Bestill ditt abonnement ved å fylle ut skjemaet på denne siden: func_id=9503 For de som ønsker ytterligere dykkelitteratur, finnes danske Dyk i bladhyllen hos Narvesen i DNB-gården. Dyk utkommer 10 ganger per år, og avdelingen tar inn 3 eksemplarer av hvert nummer. Tilbud og tjenester for ADKs medlemmer Lov til å dykke i Kåfjord Tilgang til viktig sikkerhetsutstyr Varmt klubbhus for kalde vinterdager Fri bruk av båt for kun 300 kr/året Fri luftfylling for kun 300 kr/året SMS-tjeneste: send én, treff mange! Oppdatert web: Rimelig leie av båthenger Sosialt dykkermiljø! Sommeren nærmer seg Ta også de minste med i fjæra! Husk at Alta Dykkerklubb har 3 sett med våtdrakter i barnestørrelser for utleie (50 kr/dag el. 100 kr/helg). Draktene er i størrelse -4, -2 og 0 (str 0 er str Linn). Draktene befinner seg p.t. hos Røkenes AS. Kontakt Linn dersom interessert. Alta Dykkerklubb Malmveien 18, 9511 Alta altadykk[a]start.no Kto. nr: Org. nr: Fakta pr : 22 ordinære medlemmer (400 kr) 4 støttemedlemmer (100 kr) 20 barnemedlemmer mellom 0 og 15 år (Gratis!) 20 faste luftfyllere (300 kr) 15 med årskort på båtbruk (300 kr) Kontaktinformasjon styret for : Styreleder: Linn Røkenes, , linn[a]rokenes.no Nestleder: Svenn Larsen, , svenn.larsen[a]online.no Kasserer: Asbjørn Thomassen, , asbjornthomassen[a]msn.com Sekretær: Espen Hustad, , hustads[a]hotmail.com Styremedlem: Kåre Kristiansen, , kwk[a]trollnet.no Varamedlemmer: Arild Heitmann, Kåre Bakland, Bjørn Johansen Ekstraoppgaver Båtansvarlig Husk å melde fra om endringer! Klubbens medlemsregister inneholder Navn, fødselsdato, analoge og digitale adresser, samt sertifikatinformasjon. Eventuelle mangler/endringer du er klar over bes meldes til klubbleder snarest! I neste utgave, som utkommer før fellesferien: Familieferietur Oppsummering grunnkurs Flere kurs 2007 Reisebrev pinsetur Bidragsytere i denne utgaven: Layout, tekst og bilder: Linn Røkenes Tegneserie s. 3: Buster Lung Hvordan få ditt navn på denne listen? Send en e-post til Linn med innhold du ønsker publisert i Under vann. Deadline: 20. juni. UV

Gjør sydendykker av deg, bli med på familieferietur til utlandet!

Gjør sydendykker av deg, bli med på familieferietur til utlandet! Nr 2 2007 April I dette nummeret: Aktivitetsliste Side 1 Oversikt over tilbud og tjenester Side 1 Familieferietur til utlandet Side 2 Kurs i 2007 Side 3 Fadderordning etter grunnkurs Side 4 Vårslipp/kick-off

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

Grunnkurs vår 2007 Familieferietur

Grunnkurs vår 2007 Familieferietur Nr 4 2007 Juli Grunnkurs vår 2007 Familieferietur UV 2007-04 1 Fullt kjør! Den siste tiden har vært spekket med aktiviteter og mulighet for dugnadsarbeid. 11. mai arrangerte vi aktivitetskveld for Nordnorsk

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 1.3 Revidert mai 2009 Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Bærum undervannsklubb INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 2.0 Revidert: November 2013 Side 1 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

Har du husket å betale medlemskontingenten?

Har du husket å betale medlemskontingenten? undervann E t o r g a n f o r A l t a D y k k e r k l u b b Nr 1 April 2009 Har du husket å betale medlemskontingenten? I denne utgaven: Golden deep s. 6-7 Faste spalter: Dykk i arkivet s. 3 Sett denne?

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes 5.-7. September 2008 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0 IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN Rev. 1.0 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet og

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008

Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008 Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008 (Sikkerhetsregler på baksiden) Lov for Moss Undervannsklubb Side 1 av 8 Lov for Moss Undervannsklubb Lov for Moss Undervannsklubb (heretter kalt Idrettslaget),

Detaljer

Årsmelding 2011 for SUB- BSI. Organisasjonsnr. 990 479 259. Innledning

Årsmelding 2011 for SUB- BSI. Organisasjonsnr. 990 479 259. Innledning Årsmelding 2011 for SUB- BSI Organisasjonsnr. 990 479 259 Innledning Styret har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Leder: Geir André Nummedal Nestleder: Christoffer Fjelldal Kasserer: Ingrid Refsnes

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Årsmelding 2012 for SUB-BSI

Årsmelding 2012 for SUB-BSI Årsmelding 2012 for SUB-BSI Innledning Styret har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Leder: Gjertrud Øvstetun Nestleder: Christoffer Fjelldal Kasserer: Alasdair McLellan Skolesjef: Anders Schouw Sikkerhetsleder:

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa.

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa. Foto: Espen Rekdal Photography DYKK SIKKERT Fritidsdykking byr på fantastiske og uforglemmelige inntrykk og opplevelser. Livet under vann er fascinerende. Flere tusen nordmenn er fritidsdykkere og har

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB 05.02.2008 Side: 1 Aktuelle lover og forskrifter 1. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø-

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber

HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber Om Internkontroll (IK)... 3 Vi må ha IK, men IK- systemet kan lages over en felles mal... 3 Hensikten er å gi en oversikt

Detaljer

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE Godt nyttår til alle instruktører og klubber! Håper dere har hatt mange flotte dykkeopplevelser til tross for mange minusgrader over hele landet. Nytt

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Litt tryggere - mye smartere.

Litt tryggere - mye smartere. Røde Kors Vestfold og sfty AS samarbeider om varslings og alarmtjeneste. Med denne appen kan Røde Kors varsle registrerte og frivillige fritidsdykkere i nærheten av ulykkesstedet, på en enkel måte. Med

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Alta Dykkerklubb 25.2.11 Altafjord Gjestegård & Spa

Velkommen til årsmøte i Alta Dykkerklubb 25.2.11 Altafjord Gjestegård & Spa Velkommen til årsmøte i Alta Dykkerklubb 25.2.11 Altafjord Gjestegård & Spa Agenda 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av referent 5. Valg av to til å signere protokollen

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Innleveringsfrist neste Bunn & Grunn 19. Februar

Detaljer

IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE

IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE Siste oppdatering 28.11.2011 - Has 2 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Plan for helse, miljø og sikkerhet for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 7 (18/03/2009) 2 INNHOLD 1. HMS-MÅL FOR SJØTROLLET DYKKERKLUBB... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN...

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

IPD

IPD IPD 2015-2019 Strategiske planer Utviklingsplaner Handlingsplaner Utviklingsplan NDF Utdanningsmål Instruktører Apparatdykking Fridykking Konkurransemål UV-Rugby UV-Jakt UV-Foto Utviklingsplan NDF Vitenskapsmål

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Informasjon fra Larvik Dykkeklubb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 2 - År 2010 ~~~~~

Informasjon fra Larvik Dykkeklubb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 2 - År 2010 ~~~~~ Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 2 - År 2010 ~~~~~ Innhold: 1. Lederens hjørne s. 2 2. Sms tjeneste s. 2 3. VHF dykkekanal s. 2 4. Farrishallen s. 2 5. Det nye

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Aktiviteter på Island 2014

Aktiviteter på Island 2014 Aktiviteter på Island 2014 Isbrevandring ~ 9 timer (ca. 3-3,5 på isbreen) Turen starter fra Reykjavik og vi kjører til isbreen Sólheimajökull i sør. Her opplever vi mange spennende naturfenomener på ca.

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-01-2010 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Vi er en gruppe på åtte som tar dykkekurs via høyskolen i Ålesund med Nomen Nescio som dykkeinstruktør.

Vi er en gruppe på åtte som tar dykkekurs via høyskolen i Ålesund med Nomen Nescio som dykkeinstruktør. NORGES DYKKEFORBUND 0840 Oslo Oslo, 25.04.08 Akvanaut Undervannsklubb Postboks 168 6069 HAREID Nomen Nescio Postboks 000 0000 Norge nn@mail.no Gjenpart: XXXXXX, YYYYY. ZZZZZZZ Teknisk Komité (TK) v/ leder

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN!

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! HVORFOR BØR DU HA EN GOD BÅTFORSIKRING? Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Telenor Kystradio redder liv og verdier! 2016; ca 6500 assistanser til fritids- og yrkesfartøyer. Sommeren 2016; antall

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Internkontrollhåndbok for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 9 (18/01/2011) 2 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER... 4 5.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Nytt styre... Påsketur... Utenlandstur...

Nytt styre... Påsketur... Utenlandstur... Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 2 - År 2007 ~~~~~ Nytt styre... Påsketur... Utenlandstur... Innsendings frist for neste Bunn Og Grunn er 10. april Lederens Hjørne

Detaljer

IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Kragerø dykkeklubb 2 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer