Nr Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3 2007 Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket"

Transkript

1 Nr Mai I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket

2 Vel overstått vinter! - Og vi ser at våren er i full gang med kontinuerlige værskifter. Det stopper selvfølgelig ikke oss som dykker nesten uansett vær og vind! Informasjonsmøtet til grunnkurset ble avholdt med formidabelt godt oppmøte. Alle de 12 plassene var fylt allerede før møtets start og vi har flere på venteliste. Vi gleder oss til kursstart og informasjon om personell- og utstyrsbehov i en egen e-post. Kommende torsdag arrangerer vi sesongkick-off for scooterdykkerne. Oppmøte klokken 19:00 i klubbhuset med utstyr og dykkeglede! Siden det ikke kom særlig med tilbakemeldinger på logoene som ble presentert i forrige utgave, så har Hege Røkenes, som for tiden arbeider med en ny webløsning for klubben, laget en moderne utgave av den gamle logoen. Den vil bli brukt til annet blir bestemt. Nestleder Svenn Larsen har deltatt på NDFs ledermøtet og referer dette på side 9. I tillegg til dette kan du også lese om blant annet: Jubileumsdykk/Dykkingens dag Nordkapptreffet i pinsen Vi har fått inn en flott oversikt over Malta som reisemål. Denne publiseres i neste nummer. Viderefører oppfordringen om å plukke ditt favorittsted og fortell litt om de punkter som er listet i utgave Har fått tips om at er et godt sted å begynne å søke informasjon. Ellers er jo også en nyttig venn (: Temanummer Som det står på forsiden, er denne utgaven den første med tittelen Temanummer. Innimellom vil Under Vann utkomme med bestemt tema. Har du spesielle ønsker, kan du gi beskjed til redaksjonen, gjerne med bidrag til utgaven. Temaet i denne utgaven er sikkerhet. Dette er et tema som ofte blir forsømt i hverdagen, og vi vil øke forkusen på dette. På side 5 og 6 finnes Sikkerhetsregler for Alta dykkerklubb, samt alarmog handlingsplan ved ulykke. Disse kan skrives ut og lamineres slik at de kan følge med på enhver dykketur. Les mer om klubbens sikkerhetsutstyr og forebygging av uønskede hendelser på de kommende sidene. Temanumrene er ment som en samling nyttig informasjon som store deler av medlemsmassen vil ha nytte av. Her er det ikke bare snakk om klubbpraktiske ting som sikkerhet, båtbruk osv, men også vrak, biologi, jakt, foto eller andre ting som er dykkerrelatert. Det er ikke ment at leder skal stå for alt innholdet i verken Under Vann eller temanumrene. Det kan garanteres nesten 100 % at alt som blir sendt inn vil bli publisert! Vi håper at informasjonen i bladet finnes nyttig blant medlemmene, og at den blir brukt i det daglige. Dykk sikkert Dykk organisert Aktiviteter fremover: Lørdager: Dykking, oppmøte 1000 i klubbhuset 03.05: Styremøte kl 1800, kick-off kl : Pinsetreff 01.06: Oppstart grunnkurs 07.06: Styremøte kl 1800, medlemsmøte kl : Ferie 02.08: Styremøte kl 1800, medlemsmøte kl : Styremøte kl 1800, medlemsmøte kl 1900 Blåskjellvarselet er i gang Mattilsynet har satt i gang årets blåskjellvarsel. I år er det ikke ADK som har ansvaret for prøvetakingen, selv om mattilsynet var fornøyd. Se for oppdatert varsel : IKKE SPIS SKJELL Uttakssted for prøver: Lille Kufjord. Tjenesten er foreløpig dessverre ikke tilgjengelig på e-post eller SMS som tidligere. Den er riktignok å finne på Nrk1 Tekst-tv side 588. UV

3 I 2004 var det norske farvannet helt fritt for sportsdykkerulykker med dødelig utfall. Slik er det dessverre ikke hvert år, og hittil har Alta Dykkerklubb vært spart for slike hendelser. Likevel bør vi ikke glemme sikkerheten i det daglige. Alta Dykkerklubb har en del sikkerhetsutstyr som skal medbringes på enhver dykketur i klubbregi: Oksygenkoffert Dykkeflagg, ett i båten og ett i klubbhuset Vanntett boks for oppbevaring av mobiltelefon i båten I tillegg har vi også line for redningssvømmer og markeringsbøye for dykker/fridykker. I båten er det båtfører som er ansvarlig for at alle om bord (inkludert fører) har på seg nødvendig flyteutstyr, enten rednings-/flytevest/-dress eller drakt. Glidelåsen skal være lukket og blybeltet skal ikke være på! Rapporter hendelser! Norges Dykkeforbund har lenge hatt skjema for innrapportering av uønskede hendelser, episoder. I 2006 ratifiserte forbundsstyret et nytt og grundig skjema; Rapport om uønsket hendelse. Skjemaet er basert på British Sub Aqua Club (BSAC) sitt skjema. I England er rutinene for innrapportering av hendelser mye mer etablert enn i vårt eget land, men vi ønsker styrking av dette. På den måten kan vi lære av andres feil før vi gjennomgår det samme selv. Alle innsendte skjema blir behandlet fortrolig, og materialet blir bakgrunn for årlige statistiske utgivelser fra forbundet. Skjemaet kan enkelt fylles ut digitalt og sendes til forbundet på e- post. Send gjerne en kopi til styreleder for arkivering i klubben. Sikkerhetsfond Alta Dykkerklubb var tidlig ute med å etablere blybeltefond. Norges dykkeforbund har i ettertid adoptert og gitt fondet nytt navn: Sikkerhetsfondet. Fondet er opprettet for at det ikke skal være økonomiske vegringer for å droppe blyet i en nødssituasjon. Forbundet mottar 0 søknader årlig! Likevel skjer det ulykker hvor blyet forblir på den forulykkede. Blydropp er fremdeles primærmetoden for selvredning som praktiseres på grunnkurs. Søknaden til sikkerhetsfondet sendes sammen med rapport om uønsket hendelse, og svar/utbetaling mottas i løpet av fire uker mot originalkvittering for tilsvarende av droppede vekter. Gjelder både blybelter og lommer! Statistisk sett I 2005 var det 4 dødsulykker i Norge. Alle var mannlige dykkere, hvorav to hadde mye erfaring og to med ukjent erfaringsnivå. Alle eldre enn 35 år. På landsbasis var ¾ av alle kammerbehandlingene på dykkere på menn, og aldersfordelingen var 60 % over 30 år, og 40 % yngre enn 30 år. Av de som var til kammerbehandling hadde 20 % ikke tilleggsrisikofaktorer, dvs. ikke krevende dykk etc, og var innenfor tabellgrensene. Dykkecomputeren gir ofte lengre bunntid enn tabellen, spesielt ved gjentatt dykk. Stol derfor ikke blindt på computeren! Selv om det i 2004 ikke var dødsulykker, så var antallet kammerbehandlinger høyere enn i Rapport om uønsket hendelse: Rapport i kortformat: Søknad NDFs sikkerhetsfond: UV

4 I henhold til Produktkontrolloven er Alta Dykkerklubb pålagt å ha og benytte seg av et internkontrollsystem. Årsmøtet i 2006 vedtok den utarbeidede internkontrollen, som fremdeles er inne til ratifisering hos Norges Dykkeforbund. Klubbens internkontrollsystem (IKS) finnes i papirformat i klubbhuset. Den kan også oversendes til de medlemmer som ønsker deg i digitalformat. Når NDF returnerer det ratifiserte dokumentet vil systemet også bli lagt ut på klubbens nettsider. Mange er av den misoppfatning at kravet om internkontroll stammer fra forbundet. I Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester heter det at Denne lov kommer til anvendelse på produksjon, herunder utprøving, innførsel, omsetning, bruk og annen behandling av produkt og forbrukertjenester. Dette gjelder også for dykkerklubber og andre frivillige organisasjoner som tilbyr produkter og tjenester. I IK systemet er all informasjon for å sikre forsvarlig drift samlet, herunder instruks for styret, sikkerhetsleder, båtansvarlig, materialforvalter og kursansvarlig. Sistnevnte instruks er den mest omfattende. Alle skjema som fellesjournaler, alarm- og handlingsplan, lover og regler er samlet her. Bla gjennom IK systemet. Du vil finne mye nyttig! Like viktig som internkontroll er egenkontroll, både av dykker og av utstyr: Utstyret: Dykkeren: Nye trykkluftflasker til dykking skal Skal være motivert, i form og klar for dykket trykkprøves første gang 3 år etter Skal kjenne det utstyret som han/hun bruker produksjonsdato som er stemplet inn på Sertifikat- og erfaringsnivå skal stå i flaskehalsen. Deretter skal de trykkprøves sammenheng med dykket som foretas hvert annet år. Det anbefales overhaling av Vedlikehold kunnskapene, øv på blydropp, flaskekran samtidig som flaskene masketømming og andre praktiske og trykkprøves. teoreitiske oppgaver Ventiler bør overhales årlig i henhold til Del dine erfaringer, både positive og produsentens instruks. negative: Vi kan alle lære av hverandre Koblinger på drakt, vest etc. bør oversees Utfør buddysjekk! jevnlig. Meld fra om hvor du dykker Latex- og gummideler bør kontrolleres for morkning, uttørking og pest regelmessig Organisert dykking er sikker dykking. Dykking i klubber tilsluttet Norges Dykkeforbund har et felles mål. Å føre til Gode opplevelser. Kjerneverdiene i forbundet er felleskap, kunnskap og glede, og det vil også Alta Dykkerklubb være med å bidra til. Gode opplevelser: Organisert dykking med Alta Dykkerklubb på Vrak møter vrak i UV

5 Sikkerhetsregler for medlemmer av Alta Dykkerklubb Revidert januar 2001 Disse reglene gjelder for alle medlemmer av Alta dykkerklubb når det dykkes i eller utenfor klubbregi. Ved dykking som er organisert av andre klubber, eller dykkersentre, skal dykkerstedets/senterets regler følges. Retningsgivende for disse regler vil være Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. 1. Dykkeren - Dykk ikke hvis du føler deg umotivert. - Dykk ikke hvis du er påvirket av alkohol. - Dykk ikke hvis du bruker medikamenter eller nylig har vært syk. - Legeundersøkelse bør minimum gjennomføres etter aldersbestemt intervall i dykkermanualen. Det er: år: Hvert 5. år år: Hvert 3. år år: Hvert 2. år år: Hvert år. - Dykk i henhold til de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjonene du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever. 2. Planlegging - Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkerjournal, vær nøye med å få med alle data. - Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks: svømmeregning, dybde, tid og formål med dykket. - Planlegg og organiser krevende former for dykking. Gjennomfør ikke slik form for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks på krevende dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is. - Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. - Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. 3. Organisering - Alle dykk skal organiseres. Kan ikke et dykk organiseres på en forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres. - Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på et tilfredsstilende vis. Eks: vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon. - Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Unntak kan gjøres når to dykkere gjennomfører et pardykk med mellomline og begge er erfarne dykkere som kan hjelpe hverandre ved uhell. - Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder. Dykkerleder er suveren i sine avgjørelser. - Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/båt. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette. 4. Utstyr - Dykk alltid med komplett dykkerutstyr. - Sjekk ustyret før dykk, foreta kameratsjekk. - Lån ikke bort dykkerutstyr til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert til dykking. 5. Etter dykk - Returner umiddelbart til overflaten ved aktivert reserveluftmekanisme eller ved varsling om lite luft. - Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagte slutt UV

6 Alarmplan for RING Lokal øyeblikkelig hjelp Dykkelege Haukeland Sykehus Tal med rolig og klar stemme, og svar på spørsmål fra AMK VI HAR EN DYKKERULYKKE. Stedet er: i Kommune Ansvarlig dykkeleder er: Jeg ringer fra telefon: Forulykkedes navn er: Forulykkedes alder er: Forulykkedes tilstand er: Bevisshet, smerter, pust, puls. Forulykkede befinner seg: I sjøen (beskriv hvor)/på land Ambulanse kan/kan ikke kjøre helt fram. Spørsmål til AMK: Spares tid med egen transport? Avtal evt. rute og møtested med ambulanse/helikopter med AMK Noter her: Hvis NEI: Når vil assistanse være her? 1. Dykkeleder: Handlingsplan ved dykkeulykke Dykkeleder leder redningsarbeidet. a) All unødvendig virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. b) Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen. c) Uvedkommende vises høflig bort. 3. Stedfortreder leder iland/ombordtaging av dykkere i sjøen og kontrollerer til slutt at alle er på land/ombord i båt. 4. Varsling av hjelpeapparatet iverksettes iht Alarmplan. 5. Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes iht avtale med AMK. 6. Dykkeleder og evt. pardykker følger forulykkede til behandlingsstedet. 7. Stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. a) All videre dykking innstilles. b) Forulykkedes dykkeutstyr og dykkepapirer samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall omdreininger noteres). c) Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet. 8. Handlingsforløpet noteres, evt med skisse. Rapportskjema fylles ut. 9. Alle spørsmål fra uvedkommende henvises til dykkeleder eller Politiet. 10. Stedfortreder forlater dykkestedet som siste mann etter å ha kontollert at alt er ryddet og sikret, evt. etter avtale med Politiet UV

7 Løsning på forrige utgaves quiz: 1. De gamle flaskene skal trykkprøves annethvert år i henhold til forskrift om trykkluft. Nye flasker skal trykkprøves første gang når de er 3 år gamle (fra produksjonsdato ikke kjøpsdato). 2. Totalrefleksjon observerer vi ved Den vanligste sammensetningen av gass til dykking er 20 % oksygen, 80 % nitrogen. Ofte kalt luft. 4. PLUMSA står for Plassen, Luften, utstyret, Mennesket, Sikkerheten og Ansvaret og er et huske-akronym for dykkeplanlegging. 5. Riktig forhold for brystkompresjoner og innblåsninger ved HLR er 30 kompresjoner og 2 innblåsninger. 6. Lov om kulturminner under vann gjelder for båter og last m.v. med alder mer enn hundre år. 7. Mobiltelefon bør oppbevares i vanntett oppbevaringspose. 8. Korrekt oppstigningshastighet er maksimalt 10 m/min. 9. Daltons lov: I en gassblanding vil gassblandingens totaltrykk være lik summen av de enkelte gassers deltrykk. 10. Normalt lungevolum hos en voksen mann er omkring 6 liter (skrivefeil i oppgaven). De som ikke klarte 10 rette kan kontakte styret for kjøp av pensumbok for CMAS, Grunnleggende apparatdykking utgitt av NDF i Pris kr 250,-. Boken kan også kjøpes direkte fra Norges Dykkeforbund, se NDF-shop. Boken er den første i en serie på tre bøker. De nye lærebøkene vil gi et klarere skille om hva som er pensum på hvert enkelt kurs, i kontrast til Grunnleggende dykketeori fra 1994 som samler alt pensum i én bok. Hovedinnholdet produsert av Svenska sportdykarförbundet, med noen få endringer i den norske oversettelsen. Den neste boken i serien, CMAS produseres av Dansk Sportsdykker Forbund og ferdigstilles innen kort tid, mens boken til CMAS skrives i Norge. Ved siden av lærebøkene vil det bli produsert komplett støttemateriell i form av presentasjoner i PowerPoint, elevoppgaver m.v. Dykkingens dag & Jubileumsdykk I anledning Norges Dykkeforbunds 50-års jubileum 24. april, ble det tidligere i år besluttet at dykkesiden.com og Dykking skulle gi forbundet et Jubileumsdykk i fødselsdagsgave. I samme anledning ble Dykkingens dag innført i Norge. Markeringen har eksistert i Danmark i flere år, og det var på høy tid at også Norge fikk en egen dag. Jubileumsdykket og dykkingens dag gikk av stabelen 28. april, og passet godt inn med Alta Dykkerklubbs lørdagsdykk. Fra klubben møtte det seks dykkere som tok turen til Kåfjord. Kåre, Asbjørn, Bjørn, Svenn, Bjørn-Magne og Linn fikk seg et flott dykk i det vindfulle grå været. Steinbit, keramikk, nakensnegl og store mengder rask ble observert. Som avslutning stekte vi vafler med jordbærsyltetøy i klubbhuset. I utstyr: Svenn, Kåre, Bjørn og Bjørn-Magne. Asbjørn i hastverk allerede i sjøen. På land: Bjørn, Kåre og Svenn. Når Alta Dykkerklubb til høsten feirer 30 år, vil vi arrangere et eget jubileumsdykk. Mer innfor om dette kommer senere. UV

8 Årets pinsetur går til Nordkapp? Vel, det avgjøres av medlemsmøtet i mai. Jeg kan veldig gjerne tenke seg en tur til Nordkapp igjen, og velger derfor å promotere turen med noen inntrykk fra tidligere: Tekst og foto: Linn Røkenes Alta Dykkerklubb har gjestet Nordkapptreffet ved i flere år, helt siden oppstarten i Jeg var til stede i 1999, 2001, 2003, 2004 og Været på kysten kan som kjent være noe variabelt, men sola stikker alltid frem. Været har faktisk vært så bra at enkelte har tatt nytte av anledningen og tatt seg et bad i havet i de sene nattetimer. Bevertningen består i år av felles middag lørdag og søndag. Hver enkelt må holde frokost, matpakke, kvelds og eventuell middag fredag og mandag. Ekstrem natur Vi er alle kjent med at folk valfarter fra nær og fjern for å oppleve Nordkapp-platået og naturen rundt. Under vann er naturen enda mer imponerende enn over. Som kontrast til det nakne grå-grønne over vann, yrer det av liv og farger under. Sikten bruker være upåklagelig, og der bruker alltid være muligheten for å finne seg litt føde, enten i form av fisk, skjell eller krabber. Det har også blitt funnet kongekrabber rundt Magerøya under Nordkapptreffet. Rett nedenfor Nordkapp-platået er det omkring 20 meter dypt. Det utrente øye ville tvilt på at noe som helst ville overlevd de brutale drønningene fra Nordishavet som slår innover kampesteinene store som hus. Her dannes tunneler og trange passasjer, dekt med stortare, og innimellom yrer det av det liv som klarer å klamre seg fast. Det hele avsluttes nedad i en sandbunn som lyser mot deg som et lyst teppe. Skikka er ei lita øy nordøst for platået. Den er omkring 10 meter bred og 300 meter lang, og stikker ikke veldig høyt over havet. Det er ikke alltid været tillater dykking her, men om muligheten byr seg så vil Finnmarksnaturen vise seg fra sin beste kant her. Den steile veggen er dekket med anemoner i alle størrelser og farger, og selv den hardeste vrakdykkeren vil bli fascinert. Rundt Gjesværstappan er bunnen dekt med tare og her yrer det av fiskeliv, både sei, torsk og steinbit, og flere har i sin iver kasta fra seg fangstredskapene Også her danner store steiner tunneler og passasjer som er dekt med stortare. Forskjellige rolige strømmer trekker deg gjennom disse, og du får muligheten til en sightseeingrunde uten å sløse på kreftene. Øst i Tufjord på Magerøy finnes det ei grotte for spesielt interesserte. Den går omkring 50 meter inn i øya, og innerst inne er et åpent rom med takhøyde på i alle fall 10 meter. Opplevelsen av denne er spektakulær! Ved siden av de målene som er skildret ovenfor, finnes det også et utall flere, og det finnes noe for enhver smak. Mer oppdatert informasjon om årets Nordkapptreff finnes på UV

9 Selges: Tørrdrakt Poseidon Vesta. 5 mm. komprimert neopren. Passer kvinner maks høyde 172 cm og 50 kg. Romslige sko, fastmontert hette, doble neoprenmansjetter på arm og neopren i hals. Brukt ca 100 dykk fra den var ny i 2004, og til Noen reparasjoner foretatt. Kjøpes: Din annonse her??? Selges til høystbydende. Kontakt Linn tlf Ledermøtet 2007 Referert av Svenn og Linn. 21. april avholdt Norges Dykkeforbund årets ledermøte. Siden Linn allerede sitter i NDFs styre, representerte nestleder Svenn Larsen klubben. På ledermøtet ble det gitt en del informasjoner om hva som har pågått innen for NDF det siste året. Et av de viktigste satsningsområdene i dette året har vært utdanning, og læremateriell. Som sikkert flere har fått med seg så er det også ansatt en egen utdanningskonsulent, hun heter Torill Meistad, og hun gikk sine barnsben innen dykking her i Alta, og undertegnede hadde glede av å gå på samme grunnkurs som henne høsten Landet er blitt delt opp i fem regioner, og hver region har sin egen Nasjonale instruktør, og formålet er å få økt antall instruktører på landsbasis. Vi nordboere skal forholde oss til Kjell Lorvik fra Hadsel Undervannsklubb. Siden dykketinget har det blitt utgitt ny lærebok for enstjerneskurs, og bøker for to- og trestjerneskurs står for døren. Bøkene er samarbeidsprosjekter med Sverige og Danmark som har hatt ansvaret for å skrive henholdsvis en- og tostjernesboka. Videre er det utviklet uniformert læremateriell som for eksempel Powerpointpresentasjoner. Et hett tema for tiden har vært dykking med barn. Forbundet har besluttet at det skal avholdes instruktørkurs for denne typen dykking, uten at det nødvendigvis fører til at forbundet vil foreta denne typen utdanning. Kurset vil bli avholdt for å skaffe informasjon slik at det kan gjøres beslutninger på bedre grunnlag. Instruktørene vil bli hentet inn fra Belgia, som er et land hvor dette har vært tema en stund. Bakgrunnen for at forbundet begir seg ut på dette er blant annet økning i antall barn som tar utdanning i utlandet og ønsker å dykke i Norge etterpå. Videre ble det presentert et nytt frivillig forsikringstilbud fra selskapet Gouda, som er det samme selskapet som tilbyr forsikringene som vi har i Vesta. Denne forsikringen er en reiseforsikring med ekstra dekning for ulykke, dykking, dykkerutstyr og søk/redning. Prisen på det tilbudet som ble presentert på ledermøtet var på NDF åpnet for innspill på det tilbudet som ble gitt, og vil gå i nye forhandlinger for å få gjennom disse tingene, blant annet at det var krav om norsk dykkersertifikat. Forbundsstyret foretok også en presentasjon om hvor graden av gjennomføring av handlingsplanen så langt. Langt fra alt er gjennomført, men det meste som ikke er fullført er påbegynt i større eller mindre grad. Selve ledermøtet ble avsluttet med en cafédebatt, som er en litt utvidet form for gruppearbeid. Temaene gikk på Marmennell og andre medlemsfordeler, og hadde som formål å samle delegatenes meninger om forbundets medlemsfordeler; hva disse burde inneholde og hvordan de bør være utformet. De viktigste kjennetegnene var blant annet at de skulle være eksklusive, frivillige, tilgjengelige, salgbare og økonomiske fordeler. Marmennell ønskes videreført i et digitalt format og at innholdet skal være mer matnyttig. På kvelden ble det avholdt jubileumsfest i anledning 50-årsdagen 24. april. I tillegg til ledermøtets deltakere var tidligere presidenter og andre personligheter som har gjort seg bemerket i forbundet gjennom 50 år gjester. UV

10 Medlemsfordel i NDF: Rabattert abonnement på Dykking I flere år har det vært tilbudt rabattert abonnement på bladet Dykking til Norges Dykkeforbunds medlemmer. Ett års abonnement koster ordinært 250 kr, men som medlem av dykkerklubb tilsluttet NDF koster årsabonnementet 200 kr. Bladet utgis 6 ganger per år. Bestill ditt abonnement ved å fylle ut skjemaet på denne siden: func_id=9503 For de som ønsker ytterligere dykkelitteratur, finnes danske Dyk i bladhyllen hos Narvesen i DNB-gården. Dyk utkommer 10 ganger per år, og avdelingen tar inn 3 eksemplarer av hvert nummer. Tilbud og tjenester for ADKs medlemmer Lov til å dykke i Kåfjord Tilgang til viktig sikkerhetsutstyr Varmt klubbhus for kalde vinterdager Fri bruk av båt for kun 300 kr/året Fri luftfylling for kun 300 kr/året SMS-tjeneste: send én, treff mange! Oppdatert web: Rimelig leie av båthenger Sosialt dykkermiljø! Sommeren nærmer seg Ta også de minste med i fjæra! Husk at Alta Dykkerklubb har 3 sett med våtdrakter i barnestørrelser for utleie (50 kr/dag el. 100 kr/helg). Draktene er i størrelse -4, -2 og 0 (str 0 er str Linn). Draktene befinner seg p.t. hos Røkenes AS. Kontakt Linn dersom interessert. Alta Dykkerklubb Malmveien 18, 9511 Alta altadykk[a]start.no Kto. nr: Org. nr: Fakta pr : 22 ordinære medlemmer (400 kr) 4 støttemedlemmer (100 kr) 20 barnemedlemmer mellom 0 og 15 år (Gratis!) 20 faste luftfyllere (300 kr) 15 med årskort på båtbruk (300 kr) Kontaktinformasjon styret for : Styreleder: Linn Røkenes, , linn[a]rokenes.no Nestleder: Svenn Larsen, , svenn.larsen[a]online.no Kasserer: Asbjørn Thomassen, , asbjornthomassen[a]msn.com Sekretær: Espen Hustad, , hustads[a]hotmail.com Styremedlem: Kåre Kristiansen, , kwk[a]trollnet.no Varamedlemmer: Arild Heitmann, Kåre Bakland, Bjørn Johansen Ekstraoppgaver Båtansvarlig Husk å melde fra om endringer! Klubbens medlemsregister inneholder Navn, fødselsdato, analoge og digitale adresser, samt sertifikatinformasjon. Eventuelle mangler/endringer du er klar over bes meldes til klubbleder snarest! I neste utgave, som utkommer før fellesferien: Familieferietur Oppsummering grunnkurs Flere kurs 2007 Reisebrev pinsetur Bidragsytere i denne utgaven: Layout, tekst og bilder: Linn Røkenes Tegneserie s. 3: Buster Lung Hvordan få ditt navn på denne listen? Send en e-post til Linn med innhold du ønsker publisert i Under vann. Deadline: 20. juni. UV

Grunnkurs vår 2007 Familieferietur

Grunnkurs vår 2007 Familieferietur Nr 4 2007 Juli Grunnkurs vår 2007 Familieferietur UV 2007-04 1 Fullt kjør! Den siste tiden har vært spekket med aktiviteter og mulighet for dugnadsarbeid. 11. mai arrangerte vi aktivitetskveld for Nordnorsk

Detaljer

Gjør sydendykker av deg, bli med på familieferietur til utlandet!

Gjør sydendykker av deg, bli med på familieferietur til utlandet! Nr 2 2007 April I dette nummeret: Aktivitetsliste Side 1 Oversikt over tilbud og tjenester Side 1 Familieferietur til utlandet Side 2 Kurs i 2007 Side 3 Fadderordning etter grunnkurs Side 4 Vårslipp/kick-off

Detaljer

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes 5.-7. September 2008 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Har du husket å betale medlemskontingenten?

Har du husket å betale medlemskontingenten? undervann E t o r g a n f o r A l t a D y k k e r k l u b b Nr 1 April 2009 Har du husket å betale medlemskontingenten? I denne utgaven: Golden deep s. 6-7 Faste spalter: Dykk i arkivet s. 3 Sett denne?

Detaljer

Nr 5 Oktober 2007. Reisespesial

Nr 5 Oktober 2007. Reisespesial undervann E t o r g a n f o r A l t a D y k k e r k l u b b Nr 5 Oktober 2007 Reisespesial Kalde netter og klart vann Vi beveger oss mot vinter, og med den kommer kalde netter og klart vann. Allerede har

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB

Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Kap Tittel Side 1 Aktuelle lover og foreskrifter 4 - All virksomhet i klubben 4 - Dykkevirksomhet 4

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb Internkontrollhåndbok (IKH) for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 12 (02/09/2013) 1 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER...

Detaljer

NR.92*DESEMBER* 2007*ÅRGANG 15*OPPLAG 3 + E-mail - et organ om TNDK for TNDK!

NR.92*DESEMBER* 2007*ÅRGANG 15*OPPLAG 3 + E-mail - et organ om TNDK for TNDK! NR.92*DESEMBER* 2007*ÅRGANG 15*OPPLAG 3 + E-mail - et organ om TNDK for TNDK! I denne utgaven av Blekka kan du lese om følgende: Rydding i Hummerreservatet Nye dykkeledere Nordisk nattdykk 2007 Bak Maska

Detaljer

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 2 Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen... 4 3 Beskrivelse av klubb og klubbkulturen... 5 4 Utdanning... 7 5 Klubbenes

Detaljer

Organ for Studentenes Undervannsklubb Bergen-BSI

Organ for Studentenes Undervannsklubb Bergen-BSI 2 07 Organ for Studentenes Undervannsklubb Bergen-BSI Redaktør: Ane Mengshoel Mob: 95 90 53 21 E-post: Ask Økland Mob: 48 23 80 98 E-post: Grafiker: Gunnar Hovland Mob: 93 88 33 14 E-post: Opplag: 150

Detaljer

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund 2011 1 Innhold 1Om undersøkelsen... 4 2Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen... 5 3Beskrivelse av klubb og klubbkulturen... 6 4Utdanning... 7 5Klubbenes

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Internkontrollhåndbok for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 9 (18/01/2011) 2 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER... 4 5.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

NR.96*DESEMBER* 2008*ÅRGANG 16 - et organ om TNDK for TNDK!

NR.96*DESEMBER* 2008*ÅRGANG 16 - et organ om TNDK for TNDK! NR.96*DESEMBER* 2008*ÅRGANG 16 - et organ om TNDK for TNDK! Turliste vinter/vår 2009 R2008 Nyttårsbord Årsmøteinnkalling Loppemarked Historikk 2003-2008 Nytt fra NDF m.m. Lederens Hjørne! Det har unektelig

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Vinter og årsmøtetid. Erik

Vinter og årsmøtetid. Erik Nr. 4 2004 Ansv: Rita 15. desember 2004. Vinter og årsmøtetid I forrige uke var jeg i Drøbak og dykka litt og ble møtt av 15 meter sikt og milde sjøtemperaturer. Sikten i Mjøsa er også på topp over ti

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer