Eksamen Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 28.05.2013. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, 1872 Bringsværd, Tor Åge: «Fantastisk litteratur», intervju frå 2007, web2.gyldendal.no/toraage/innhold/anno2007.html (nedlastingsdato ) Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem, 1879 Hamsun, Knut: «Fra det ubevisste sjeleliv», Samtiden 1890 «Hvorfor er det viktig å lese bøker?», Dagbladet Kielland, Alexander: Garman & Worse, 1880 «Mot Guds ord», frå (nedlastingsdato ) «Shit happens», plakat frå Natur og ungdom, 2012 Aabø, Stein: «Kvinnene knuser oss», Dagbladet , til nynorsk ved Utdanningsdirektoratet Andre opplysningar: Du skal svare på oppgåva i del A. I del B er det fire oppgåver. Du skal svare på éi av dei. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstorleik 12. Rettleiing om vurderinga: Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kommentarane til kvar oppgåve utfyller dei generelle kjenneteikna. Side 8 er blank. Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 2 av 16

3 Nynorsk Svar på oppgåva i del A og éi av oppgåvene i del B. Del A Kortsvaroppgåve Svaret bør ikkje vere på meir enn cirka 250 ord. Legg merke til at det står ein kommentar under sjølve oppgåveinstruksen. Kommentaren vil vere til hjelp for å løyse oppgåva. «Shit happens», plakat frå Natur og Ungdom Formuler kort bodskapen i den samansette teksten frå Natur og Ungdom. Peik på nokre verkemiddel og den funksjonen dei har i teksten. I svaret ditt skal du skrive om både biletet og teksten og samspelet mellom dei. Du skal svare på ein presis måte og bruke relevant fagspråk. Del B Langsvaroppgåve Skriv nummeret på den oppgåva du vel, og lag overskrift sjølv. Legg merke til at det står ein kommentar under sjølve oppgåveinstruksen. Kommentaren vil vere til hjelp for å løyse oppgåva. Oppgåve 1 «Hvorfor er det viktig å lese bøker?» av Aslak Sira Myhre «Fantastisk litteratur» av Tor Åge Bringsværd «Fra det ubevisste sjeleliv» av Knut Hamsun «Å sette problemer under debatt» av Georg Brandes Dei vedlagde tekstutdraga uttrykkjer ulike syn på kva oppgåve skjønnlitteraturen har, eller kva funksjon han kan ha for lesaren. Bruk tekstutdraga, og skriv eit essay eller ein artikkel med tittelen «Kva skal vi med skjønnlitteratur?» I svaret ditt skal du vise tydeleg at du har brukt dei fire vedlegga, men du kan sjølv velje kva du vil leggje mest vekt på. Du kan også velje korleis du vil strukturere teksten din, men du skal tilpasse form og innhald til den sjangeren du vel. Oppgåve 2, 3 og 4 står på neste side. Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 3 av 16

4 Oppgåve 2 Utdrag frå Et dukkehjem av Henrik Ibsen og Garman & Worse av Alexander Kielland Samanlikn dei to tekstutdraga, og vis korleis tekstane er typiske for den realistiske litteraturen på slutten av 1800-talet. Oppgåva er todelt. Du kan sjølv velje korleis du vil strukturere svaret ditt, men du skal skrive om form og innhald i begge tekstutdraga. Du bør skrive omtrent like mykje om kvart utdrag, og bruke eksempel for å vise på kva måte dei er typiske for den realistiske litteraturen. Bruk relevant fagspråk. Oppgåve 3 «Kvinnene knuser oss», kommentarartikkel av Stein Aabø Analyser teksten. Bruk omgrep frå retorikken. Kommenter til slutt nokre av synspunkta. Oppgåva er todelt. I den første delen skal du bruke omgrep frå retorikken og underbyggje analysen din med eksempel frå teksten. Du skal bruke eit relevant og presist fagspråk, men det er viktigare at du viser at du forstår omgrepa, enn at du bruker mange faguttrykk. I den siste delen av oppgåva skal du vise evne til sjølvstendig refleksjon. Oppgåve 4 «Kvinnene knuser oss», kommentarartikkel av Stein Aabø «Mot Guds ord» av Åse Camilla Skaarer og Marte Ericsson I år er det 100 år sidan kvinner i Noreg fekk stemmerett. Bruk dei to tekstvedlegga, og skriv eit kåseri eller eit essay med tittelen «Kjønnskamp i hundre». Du skal vise med konkrete eksempel at du bruker tekstvedlegga, men du kan sjølv velje innfallsvinkel og måten du vil strukturere svaret ditt på. Du skal tilpasse form og innhald til sjangeren du vel. Du bør ha breidd i eksempla og momenta du tek med. Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 4 av 16

5 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer Eksamenstid: Hjelpemidler: 5 Alle timer hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som Hjelpemidler: Alle kan hjelpemidler brukes til kommunikasjon. er tillatt, bortsett For fra norsk, Internett samisk og og andre verktøy som kan fremmedspråkene brukes til kommunikasjon. er heller ikke For oversettelsesprogrammer norsk, samisk og tillatt. Bruk av kilder: fremmedspråkene Hvis du bruker kilder er i heller besvarelsen ikke oversettelsesprogrammer din, skal de alltid oppgis tillatt. på en Bruk av kilder: Hvis slik måte du bruker at leseren kilder kan i besvarelsen finne fram din, til dem. skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og Du annen skal litteratur. oppgi forfatter Hvis du og bruker fullstendig utskrift tittel eller på sitat både fra lærebøker Internett, og skal du annen oppgi litteratur. nøyaktig Hvis nettadresse du bruker og utskrift nedlastingsdato. eller sitat fra Internett, skal du Brandes, oppgi nøyaktig Georg: Hovedstrømninger nettadresse og nedlastingsdato. i det 19de Aarhundredes Brandes, Litteratur, Georg: 1872 Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, 1872 Bringsværd, Tor Åge: «Fantastisk litteratur», intervju fra 2007, web2.gyldendal.no/toraage/innhold/anno2007.html Bringsværd, Tor Åge: «Fantastisk litteratur», intervju fra 2007, web2.gyldendal.no/toraage/innhold/anno2007.html (nedlastingsdato ) (nedlastingsdato ) Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem 1879 Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem 1879 Hamsun, Knut: «Fra det ubevisste sjeleliv», Samtiden, 1890 Hamsun, Knut: «Fra det ubevisste sjeleliv», Samtiden, 1890 «Hvorfor er det viktig å lese bøker?», Dagbladet «Hvorfor er det viktig å lese bøker?», Dagbladet Kielland, Alexander: Garman & Worse, 1880 Kielland, Alexander: Garman & Worse, 1880 «Mot Guds ord», fra «Mot (nedlastingsdato Guds ord», fra ) (nedlastingsdato ) «Shit happens», plakat fra Natur og ungdom, 2012 «Shit happens», plakat fra Natur og ungdom, 2012 Aabø, Stein: «Kvinnene knuser oss», Dagbladet , til Aabø, nynorsk Stein: ved «Kvinnene Utdanningsdirektoratet knuser oss», Dagbladet , til nynorsk ved Utdanningsdirektoratet Andre opplysninger: Du skal svare på oppgaven i del A. Andre opplysninger: Du I del skal B er svare det fire på oppgaver. oppgaven i Du del skal A. svare på én av dem. I del B er det fire oppgaver. Du skal svare på én av dem. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12. Veiledning om Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til Veiledning vurderingen: om Se sentralt vurderingsveiledningen gitt skriftlig eksamen. med Vurderingsveiledningen kjennetegn på måloppnåelse finner du til på vurderingen: sentralt Utdanningsdirektoratets gitt skriftlig eksamen. nettsider. Vurderingsveiledningen Kommentarene til hver finner oppgave du på Utdanningsdirektoratets utfyller de generelle kjennetegnene. nettsider. Kommentarene til hver oppgave utfyller de generelle kjennetegnene. Side 8 er blank. Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 5 av 16 Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 5 av 16

6 Bokmål Side 8 er blank. Svar på oppgaven i del A og én av oppgavene i del B. Del A Kortsvaroppgave Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. «Shit happens», plakat fra Natur og Ungdom Formuler kort budskapet i den sammensatte teksten fra Natur og Ungdom. Pek på noen virkemidler og den funksjonen de har i teksten. I svaret ditt skal du skrive om både bildet og teksten og samspillet mellom dem. Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk. Del B Langsvaroppgave Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Oppgave 1 «Hvorfor er det viktig å lese bøker?» av Aslak Sira Myhre «Fantastisk litteratur» av Tor Åge Bringsværd «Fra det ubevisste sjeleliv» av Knut Hamsun «Å sette problemer under debatt» av Georg Brandes De vedlagte tekstutdragene uttrykker ulike syn på hva skjønnlitteraturens oppgave er, eller hvilken funksjon den kan ha for leseren. Bruk tekstutdragene, og skriv et essay eller en artikkel med tittelen «Hva skal vi med skjønnlitteratur?» I svaret ditt skal du vise tydelig at du har brukt de fire vedleggene, men du kan selv velge hva du vil legge mest vekt på. Du kan også velge hvordan du vil strukturere teksten din, men du skal tilpasse form og innhold til den sjangeren du velger. Oppgave 2, 3 og 4 står på neste side. Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 67 av 16

7 Bokmål Oppgave 2 Svar på oppgaven i del A og én av oppgavene i del B. Utdrag fra Et dukkehjem av Henrik Ibsen og Garman & Worse av Alexander Kielland Del A Kortsvaroppgave Sammenlign de to tekstutdragene, og vis hvordan tekstene er typiske for den realistiske Svaret litteraturen bør ikke på slutten være på av mer 1800-tallet. enn cirka 250 ord. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Oppgaven er todelt. Du kan selv velge hvordan du vil strukturere svaret ditt, men du skal skrive om form og innhold i begge tekstutdragene. Du bør skrive omtrent «Shit happens», like mye om plakat hvert fra utdrag, Natur og og Ungdom bruke eksempler for å vise på hvilken måte de er typiske for den realistiske litteraturen. Bruk relevant fagspråk. Formuler kort budskapet i den sammensatte teksten fra Natur og Ungdom. Pek på noen virkemidler og den funksjonen de har i teksten. Oppgave 3 I svaret ditt skal du skrive om både bildet og teksten og samspillet mellom dem. Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk. «Kvinnene knuser oss», kommentarartikkel av Stein Aabø Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommenter til slutt noen av synspunktene. Del B Langsvaroppgave Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv. Legg merke til at det står en Oppgaven kommentar er under todelt. selve I den oppgaveinstruksen. første delen skal du Kommentaren bruke begrep fra vil retorikken være til hjelp og for å løse oppgaven. underbygge analysen din ved å bruke eksempler fra teksten. Du skal bruke et relevant og presist fagspråk, men det er viktigere at du viser at du forstår begrepene, enn at du bruker mange faguttrykk. I den siste delen av oppgaven skal Oppgave du vise 1 evne til selvstendig refleksjon. Oppgave «Hvorfor er det 4 viktig å skrive bøker?» av Aslak Sira Myhre «Fantastisk litteratur» av Tor Åge Bringsværd «Fra det ubevisste sjeleliv» av Knut Hamsun «Kvinnene «Å sette problemer knuser oss», under kommentarartikkel debatt» av Georg Brandes av Stein Aabø «Mot Guds ord» av Åse Camilla Skaarer og Marte Ericsson De vedlagte tekstutdragene uttrykker ulike syn på hva skjønnlitteraturens oppgave er, eller I år er hvilken det 100 funksjon år siden den kvinner kan ha i Norge for leseren. fikk stemmerett. Bruk tekstutdragene, Bruk de to og tekstvedleggene, skriv et essay eller og en skriv artikkel et kåseri med eller tittelen et essay «Hva med skal tittelen vi med «Kjønnskamp skjønnlitteratur?» i hundre». I svaret ditt skal du vise tydelig at du har brukt de fire vedleggene, men du kan selv Du skal velge vise hva med du konkrete vil legge mest eksempler vekt på. at Du du bruker kan også tekstvedleggene, velge hvordan du men vil du kan strukturere selv velge innfallsvinkel teksten din, og men måten du skal du tilpasse vil strukturere form og svaret innhold ditt til på. den Du sjangeren skal tilpasse du velger. form og innhold til den sjangeren du velger. Du bør ha bredde i eksemplene og momentene du tar med. Oppgave 2, 3 og 4 står på neste side. Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 87 av 16

8

9 NO NORSKE SKE FJORDAR FJOR AR ER TR RUGA! A! Gruvesels eselskapet Nordic Mining vil bruke bru Førdefjo defjorden som avfalls allsplass. Dei vil dumpe gruv veavfall i fjorden fjo tils tilsvarande eit lastebillass i minutt minuttet, kvar ar dag i 50 år. å Natur og Ungdom krev at miljø miljøverndeparteme departementet seie seier nei till å bruke norske no fjorda dar som av avfallsplass. allsplass. Les meir på Natur og Ungdom sine nettsider ern FOTO: Wim Lassche Lass

10 Hvorfor er det viktig å lese bøker? Hvorfor er det viktig å lese bøker? Den viktigste grunnen er at det er kjekt. Å lese en bok gir deg en unik mulighet Den til å viktigste være en grunnen annen er enn at deg det er sjøl. kjekt. Du Å er lese den en du bok leser gir deg om. en unik mulighet til å være en annen enn deg sjøl. Du er den du leser om. Fantastisk litteratur Fantastisk litteratur Aslak Sira Myhre, Dagbladet Aslak Sira Myhre, Dagbladet Fantastisk litteratur kan utforske alle muligheter ved en sak, snu den opp ned, zoome inn, zoome ut, vende den rundt og utforske baksiden. Og dette kan forfatteren illustrere gjennom faktisk handling, ved at ting virkelig skjer. Derfor er fantastisk litteratur det beste Fantastisk litteratur kan utforske alle muligheter ved en sak, snu den opp ned, zoome inn, zoome hjelpemiddel ut, vende hvis den man rundt vil og finne utforske svar på baksiden. hypotetiske Og spørsmål dette kan forfatteren de spørsmål illustrere jeg mener gjennom er de faktisk mest handling, viktige man ved kan at stille, ting virkelig nemlig skjer. de vi Derfor kan samle er fantastisk under den litteratur engelske det fellestittel: beste hjelpemiddel What if? hvis man vil finne svar på hypotetiske spørsmål de spørsmål jeg mener er de mest viktige man Realistisk kan stille, litteratur nemlig må de derimot vi kan samle holde seg under til det den vi engelske til enhver fellestittel: tid har omkring What oss if? ikke noe mer, ikke noe mindre. Sammenligner vi forfatteren med en bilkjører, så velger han altså å Realistisk rygge inn litteratur i fremtiden. må derimot Mainstreamforfatteren holde seg til det ser vi på til sin enhver samtid tid i har lys av omkring gårsdagens oss erfaringer. ikke noe mer, Mens ikke en noe science mindre. fiction Sammenligner forfatter ser vi på forfatteren sin samtid med i lys av en morgendagens bilkjører, så velger muligheter. han altså å rygge inn i fremtiden. Mainstreamforfatteren ser på sin samtid i lys av gårsdagens erfaringer. Mens en science fiction forfatter ser på sin samtid i lys av morgendagens Tor muligheter. Åge Bringsværd, 2007 Fra det ubevisste sjeleliv Jeg kjenner et menneske, en absolutt sunn tredveårig landsmann, som for tre år siden skjøt sin nabos hest fordi den så på ham fra siden. Merk: fra siden. Mannen vet ingen annen grunn til Fra det ubevisste sjeleliv Tor Åge Bringsværd, 2007 sin gjerning enn den at hestens skjeve blikk boret ham sinnssykt gjennom nervene. Da han ikke torde åpenbare denne latterlige grunn til å drepe et fremmed dyr, måtte han tåle at hver og en holdt det for et utslag av simpel ondskap. Hvorledes ville nå en sådan mann ta seg ut i Jeg kjenner et menneske, en absolutt sunn tredveårig landsmann, som for tre år siden skjøt en norsk roman? Moden for Gaustad! sin nabos hest fordi den så på ham fra siden. Merk: fra siden. Mannen vet ingen annen grunn til sin gjerning enn den at hestens skjeve blikk boret ham sinnssykt gjennom nervene. Da han ikke Hva torde om åpenbare nå litteraturen denne i det latterlige hele tatt grunn begynte til å drepe beskjeftige et fremmed seg litt mer dyr, med måtte sjelelige han tåle tilstander at hver og enn holdt med forlovelser det et utslag og baller av simpel og landturer ondskap. og ulykkeshendelser Hvorledes ville som nå en sådanne? mann Man måtte ta seg da ut i en ganske norsk roman? visst gi avkall Moden på for å skrive Gaustad! «typer» som alle sammen er skrevne før «karakterer» som man treffer hver dag på fisketorget. Og for så vidt ville man kanskje miste en del av det Hva publikum om nå litteraturen som leser for i det å se hele om tatt helten begynte og heltinnen å beskjeftige får hinannen. seg litt Men mer der med ble sjelelige til gjengjeld tilstander enn flere med individuelle forlovelser tilfeller og baller i bøkene, og landturer og disse og for ulykkeshendelser så vidt kanskje mer som svarende sådanne? til Man det sinnsliv måtte da ganske som moderne visst gi avkall mennesker på å skrive i nåtiden «typer» lever. Vi som fikk alle erfare sammen litt om er de skrevne hemmelige før bevegelser «karakterer» som som bedrives man treffer upåaktet hver på dag de avsides på fisketorget. steder i Og sjelen, for så den vidt fornemmelsens ville man kanskje uberegnelige miste uorden, del av det det publikum delikate som fantasiliv leser for holdt å se under om lupen, helten disse og heltinnen tankens og får følelsens hinannen. vandringer Men der i ble det til blå, gjengjeld skrittløse, flere sporløse individuelle reiser tilfeller med hjernen i bøkene, og hjertet, og disse selsomme for så vidt nervevirksomheter, kanskje mer svarende blodets til hvisken, det sinnsliv som benpipenes moderne bønn, mennesker hele det i nåtiden ubevisste lever. sjeleliv. Vi fikk erfare litt om de hemmelige bevegelser som bedrives upåaktet på de avsides steder i sjelen, den fornemmelsens uberegnelige uorden, det delikate fantasiliv holdt under lupen, disse tankens og følelsens vandringer i Knut det Hamsun, blå, skrittløse, sporløse reiser med hjernen og hjertet, selsomme nervevirksomheter, Språkleg/Språklig blodets modernisert hvisken, 1890 benpipenes bønn, hele det ubevisste sjeleliv. Knut Hamsun, 1890 Språkleg/Språklig modernisert Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 10 av 16

11 Å sette problemer under debatt Å sette problemer under debatt Det Det at en at en litteratur i våre i våre dager lever, viser seg i i at at den setter problemer under debatt. Således Således setter setter f. f. eks. eks. George Sand ekteskapet under debatt, Voltaire, Byron og og Feuerbach religionen, Proud hon Proud hon eiendommen, eiendommen, den den yngre yngre Alexander Dumas Dumas forholdet mellom de de to to kjønn og og Emile Augier Augier samfunnsforholdene. samfunnsforholdene. At At en en litteratur litteratur intet intet setter setter under under debatt, er er det det samme samme som som at at den den er er i ferd i ferd med med å tape å tape all betydning. all betydning. Det Det folk folk som som frembringer frembringer den, den, kan da kan lenge da lenge nok tro nok at tro all at all verdens frelse vil komme fra det, det vil se seg skuffet i sin forventning, det blir ikke mer et verdens frelse vil komme fra det, det vil se seg skuffet i sin forventning, det blir ikke mer et folk som styrer utvikling og fremskritt enn fluen gjorde det, da den mente drive vognen frem folk som styrer utvikling og fremskritt enn fluen gjorde det, da den mente å drive vognen frem fordi den nå og da gav dens fire hester et ubetydelig stikk. fordi den nå og da gav dens fire hester et ubetydelig stikk. Henrik Ibsen Georg Brandes, Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, 1872 Georg Brandes, Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Til norsk ved Litteratur, Utdanningsdirektoratet 1872 Til norsk ved Utdanningsdirektoratet Henrik Ibsen Et dukkehjem Et dukkehjem Nora og Helmer er gift. Denne samtalen finner sted rett før Nora forlater sin ektemann. NORA (i sin hverdagskjole). Ja, Torvald, nu har jeg kledd meg om. Nora HELMER. og Helmer er Men gift. hvorfor, Denne samtalen nu, så sent finner? sted rett før Nora forlater sin ektemann. NORA. I natt sover jeg ikke. NORA (i sin hverdagskjole). Ja, Torvald, nu har jeg kledd meg om. HELMER. Men, kjære Nora HELMER Men hvorfor, nu, så sent? NORA (ser på sitt ur). Klokken er ennu ikke så mange. Sett deg her, Torvald; vi to har NORA I natt meget sover å tale jeg ikke. sammen. (hun setter seg ved den ene side av bordet.) HELMER HELMER. Men, Nora, kjære hva Nora er dette her? Dette stivnede uttrykk NORA NORA. (ser Sett på deg sitt ur). ned. Klokken Det blir langt. er ennu Jeg ikke har så meget mange. å tale Sett med deg deg her, om. Torvald; vi to har meget å tale sammen. (hun setter seg ved den ene side av bordet.) HELMER (setter seg ved bordet like overfor henne). Du engster meg, Nora. Og jeg forstår HELMER Nora, deg ikke. hva er dette her? Dette stivnede uttrykk NORA NORA. Sett Nei, deg det ned. er Det det just. blir langt. Du forstår Jeg har meg meget ikke. å Og tale jeg med har deg heller om. aldri forstått deg HELMER (setter før i seg aften. ved Nei, bordet du skal like overfor ikke avbryte henne). meg. Du Du engster skal bare meg, høre Nora. på Og hva jeg jeg forstår sier. deg Dette er et oppgjør, Torvald. ikke. HELMER. Hvorledes mener du det? NORA Nei, det er det just. Du forstår meg ikke. Og jeg har heller aldri forstått deg NORA (efter en kort taushet). Er deg ikke én ting påfallende, således som vi sitter her? før i aften. Nei, du skal ikke avbryte meg. Du skal bare høre på hva jeg sier. Dette HELMER. Hva skulle det være? er et oppgjør, Torvald. NORA. HELMER Hvorledes Vi har nu mener vært du gift det? i åtte år. Faller det deg ikke inn at det er første gang vi to, du og jeg, mann og kone, taler alvorlig sammen? NORA (efter en kort taushet). Er deg ikke én ting påfallende, således som vi sitter her? HELMER. Ja, alvorlig, hva vil det si? HELMER Hva skulle det være? NORA. I åtte samfulle år, ja lenger, like fra vårt første bekjentskap, har vi aldri NORA Vi vekslet har nu vært et alvorlig gift i åtte ord år. om Faller alvorlige det deg ting. ikke inn at det er første gang vi to, du og jeg, mann og kone, taler alvorlig sammen? Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 11 av 16

12 HELMER. Ja, Skulle alvorlig, jeg da hva idelig vil det og si? alltid innvie deg i bekymringer som du dog ikke kunne NORA I åtte hjelpe samfulle meg å år, bære? ja lenger, like fra vårt første bekjentskap, har vi aldri vekslet et NORA. alvorlig Jeg taler ord ikke om alvorlige om bekymringer. ting. Jeg sier vi har aldri sittet i alvor sammen for å søke å komme til bunns i noe. HELMER Skulle jeg da idelig og alltid innvie deg i bekymringer som du dog ikke kunne hjelpe HELMER. meg Men, å bære? kjæreste Nora, ville da det ha vært for deg? NORA. NORA Jeg Der taler er ikke vi ved om saken. bekymringer. Du har aldri Jeg sier forstått vi har meg. aldri Der sittet er i alvor øvet meget sammen urett for imot å søke å meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. komme til bunns i noe. HELMER. Hva! Av oss to, av oss to der har elsket deg høyere enn alle andre HELMER Men, mennesker? kjæreste Nora, ville da det ha vært for deg? NORA NORA Der (ryster er vi ved på hodet). saken. Du Dere har har aldri aldri forstått elsket meg. meg. Dere Der har er øvet bare meget syntes urett det var imot meg, Torvald. fornøyelig Først å av være pappa forelsket og siden i meg. av deg. HELMER. Hva! Men Av Nora, oss to, hva av er oss dette to for der ord? har elsket deg høyere enn alle andre mennesker? NORA NORA. (ryster Ja, det på er hodet). nu så, Dere Torvald. har aldri Da jeg elsket var meg. hjemme Dere hos har pappa, bare syntes så fortalte det var han fornøyelig meg alle å være sine forelsket meninger, i meg. og så hadde jeg de samme meninger; og hvis jeg hadde andre, så skjulte jeg det; for det ville han ikke ha likt. Han kalte meg sitt dukkebarn, HELMER Men og Nora, han lekte hva med er dette meg for som ord? jeg lekte med mine dukker. Så kom jeg i huset til NORA Ja, deg det er nu så, Torvald. Da jeg var hjemme hos pappa, så fortalte han meg alle sine HELMER. meninger, Hva er det og så for hadde uttrykk jeg du de bruker samme om meninger; vårt ekteskap? og hvis jeg hadde andre, så skjulte NORA jeg (uforstyrret). det; det ville Jeg mener, han ikke så ha gikk likt. jeg Han fra kalte pappas meg hender sitt dukkebarn, over i dine. og Du han innrettet lekte med meg all som ting jeg efter lekte din med smak, mine og så dukker. fikk jeg Så den kom samme jeg i huset smak til som deg du; eller jeg lot bare så; jeg vet ikke riktig ; jeg tror det var begge dele; snart det ene og snart HELMER Hva det er annet. det for Når uttrykk jeg nu du ser bruker på det, om så vårt synes ekteskap? jeg jeg har levet her som et fattig NORA (uforstyrret). menneske Jeg bare mener, fra hånden så gikk til jeg munnen. fra pappas Jeg hender har levet over av i å dine. gjøre Du kunster innrettet for all ting deg, efter Torvald. din smak, Men og du så ville fikk jo jeg ha den det samme så. Du smak og pappa som har du; gjort eller stor jeg lot synd bare imot meg. Dere er skyld i at der ikke er blitt noe av meg. så; jeg vet ikke riktig ; jeg tror det var begge dele; snart det ene og snart det annet. HELMER. Nora, hvor du er urimelig og utakknemlig! Har du ikke vært lykkelig her? Når jeg nu ser på det, så synes jeg jeg har levet her som et fattig menneske bare fra NORA. Nei, det har jeg aldri vært. Jeg trodde det; men jeg har aldri vært det. hånden til munnen. Jeg har levet av å gjøre kunster for deg, Torvald. Men du ville jo HELMER. Ikke ikke lykkelig! ha det så. Du og pappa har gjort stor synd imot meg. Dere er skyld i at der ikke er NORA. Nei; bare lystig. Og du har alltid vært så snill imot meg. Men vårt hjem har blitt noe av meg. ikke vært annet enn en lekestue. Her har jeg vært din dukkehustru, liksom jeg HELMER Nora, hjemme hvor var du er pappas urimelig dukkebarn. og utakknemlig! Og børnene, Har de du har ikke igjen vært vært lykkelig mine her? dukker. Jeg NORA Nei, syntes det har det jeg var aldri fornøyelig vært. Jeg når trodde du tok det; og lekte men jeg med har meg, aldri liksom vært det. syntes det var fornøyelig når jeg tok og lekte med dem. Det har vært vårt ekteskap, Torvald. HELMER Ikke ikke lykkelig! NORA Nei; bare lystig. Og du har alltid vært så snill imot meg. Men vårt hjem har ikke vært Et dukkehjem, 1879 annet enn en lekestue. Her har jeg vært din dukkehustru, liksom jeg hjemme var Språkleg/Språklig modernisert pappas dukkebarn. Og børnene, de har igjen vært mine dukker. Jeg syntes det var fornøyelig når du tok og lekte med meg, liksom de syntes det var fornøyelig når jeg tok og lekte med dem. Det har vært vårt ekteskap, Torvald. Et dukkehjem, 1879 Språkleg/Språklig modernisert Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 12 av 16

13 Alexander Kielland Alexander Kielland Garman & Worse & Worse I dette utdraget får vi høre om to begravelser som foregår på samme dag i samme by. Det er Marianne I dette og konsul utdraget Garman får som vi høre begraves. om to Marianne begravelser ble i sin som tid foregår forført av på Morten samme Garman, dag i konsul samme Garmans by. Det sønn. er Marianne De fikk et barn og konsul utenfor Garman ekteskap, som men på begraves. grunn Marianne klasseskillet ble mellom i sin dem tid forført ble de aldri av gift. Morten Garman, konsul Garmans sønn. De fikk et barn utenfor ekteskap, men på grunn av Der klasseskillet var tre slags mellom likvogner, dem ble så man de aldri kunne gift. kjøre til kirkegården ganske som man reiser med jernbanen i første, annen eller tredje klasses kupé; medmindre man da forlot livet i en så Der avpillet var tre forfatning, slags likvogner, at man så måtte man la seg kunne bære kjøre ut til kirkegården fots av sine venner. ganske Konsul som Garman reiser kjørte med i 1. jernbanen klasse med englehoder i første, annen og sølvsirater. eller tredje [ ] klasses kupé; medmindre man da forlot livet i Da en kisten så avpillet dekket forfatning, med blomster at man og måtte hvite silkebånd la seg bære ble ut båret til ned fots ovenfra, av sine stod venner. jomfru Konsul Cordsen Garman ved foten kjørte av i trappen, 1. klasse og alle med husets englehoder piker bakom. og sølvsirater. Den gamle dame la sin hånd på brystet Da kisten og neiet dekket dypt, da med de blomster bar ham forbi. og hvite Derpå silkebånd gikk hun opp ble på båret sitt værelse ned ovenfra, og låste stod døren. jomfru I den Cordsen lukkede ved vogn foten fulgte av trappen, husets damer og alle og husets onkel Richard, piker bakom. for å overvære Den gamle seremonien dame la i sin kirken; hånd på Morten brystet og Gabriel og neiet kjørte dypt, i da åpen de vogn. bar ham Hele forbi. firmaets Derpå arbeidsstokk gikk hun og opp mange på sitt byfolk, værelse og som låste ikke døren. ville nøyes med å følge fra kirken til graven, fulgte med til fots, da likvognen satte seg I den i bevegelse. lukkede vogn Vårsolen fulgte skinte husets i sølvsirater, damer og på onkel englehodene Richard, og for på å de overvære blanke hester, seremonien som i kirken; høytidelig Morten og og skritt Gabriel for skritt kjørte gjorde i åpen sin siste vogn. sørgelige Hele firmaets kjøretur. arbeidsstokk og mange byfolk, som ikke Det ville falt nøyes seg så med forkjært å følge at Marianne fra kirken også til skulle graven, begraves fulgte i med dag. til Martin fots, hadde da likvognen prøvd å satte seg forhindre i bevegelse. det. Men Vårsolen i klokkerkontoret skinte i sølvsirater, hadde man på svart englehodene ham at man og ikke på kunne de blanke gjøre hester, som høytidelig opphevelser og skritt for hans for skritt skyld; gjorde det falt sin mest siste bekvemt sørgelige for alle kjøretur. parter, når presten først var på kirkegården Det falt seg allikevel. så forkjært Det skulle at Marianne jo bare være også jordpåkastelse skulle begraves ingen i dag. liktale? Martin hadde prøvd å forhindre Nei det det. skulle Men ikke i klokkerkontoret være liktale. Altså hadde på lørdag man svart mellom ham tolv at og man to. ikke kunne gjøre opphevelser Ute ved for bekmannens hans skyld; hytte det samlet falt mest det seg bekvemt noen unge for sjøfolk alle parter, fra west når end, presten som først hadde var kjent på kirkegården Marianne, allikevel. et par slektninger Det skulle fra byen, jo bare Tom være Robson, jordpåkastelse Torpander og ingen Veggelusen. liktale? Anders Bekmann Nei det var skulle der ikke. ikke Det være hjalp liktale. ikke, Altså hva de på sa, lørdag han måtte mellom følge tolv Husets og to. sjef. Ute I Mariannes ved bekmannens følge var hytte det ingen samlet bedemann, det seg og noen de unge unge sjømenn sjøfolk gikk fra west raskt end, innover som med hadde kisten. kjent Derfor Marianne, nådde de et byen par slektninger just som man fra bar byen, konsulens Tom Robson, lik inn i kirken. Torpander og Veggelusen. Nu kunne det ikke gå an for dem å passere gjennom byen og utover veien til kirkegården, Anders Bekmann var der ikke. Det hjalp ikke, hva de sa, han måtte følge Husets sjef. hvor det var strødd for konsul Garman med grønne blader, syriner og gullregn. Der var altså I Mariannes følge var det ingen bedemann, og de unge sjømenn gikk raskt innover med ikke annet å gjøre enn å vente, til de ble ferdige i kirken. kisten. Derfor nådde de byen just som man bar konsulens lik inn i kirken. Inne i et gårdsrom fikk man sette kisten fra seg på en stentrapp; det var varmt å bære lik i Nu kunne det ikke gå an for dem å passere gjennom byen og utover veien til kirkegården, hvor det var strødd for konsul Garman med grønne blader, syriner og gullregn. søndagsklær, og flere trakk trøyen av, for å svale seg. Der var altså ikke annet å gjøre enn å vente, til de ble ferdige i kirken. Utdrag frå/fra romanen Garman & Worse, 1880 Inne i et gårdsrom fikk man sette kisten fra seg på en stentrapp; det var varmt å bære Språkleg/Språklig modernisert lik i søndagsklær, og flere trakk trøyen av, for å svale seg. sølvsirater sølvsirater sølvpynt west end fattigområde i Stavanger west end fattigområde Stavanger Martin den døde Mariannes bror Martin Anders den Bekmann døde Mariannes den døde Mariannes bror farfar Anders bekmannens Bekmann hytte den det døde vesle Mariannes huset til Anders farfar Bekmann bekmannens bedemann person hytte det som vesle bad inn huset til bryllaup/bryllup, til Anders Bekmann barnedåp eller gravferder/begravelser bedemann person som bad inn til bryllaup/bryllup, barnedåp eller gravferder/begravelser Utdrag frå/fra romanen Garman & Worse, 1880 Språkleg/Språklig modernisert Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 13 av 16

14 Stemmerett for kvinner mot Guds ord Stemmerett for kvinner mot Guds ord 4. juli 1890 møtes stortingsmennene til debatt om et kontroversielt tema. Endelig skal forslaget om 4. stemmerett juli 1890 møtes for kvinner stortingsmennene på samme vilkår til debatt som om menn et kontroversielt behandles. tema. I salen Endelig er temperaturen skal forslaget høy om og stemmerett frontene harde. for kvinner Venstremannen på samme vilkår Viggo som Ullmann menn behandles. ypper til strid I salen med er kirkens temperaturen menn, høy og og får frontene svar på harde. tiltale. Venstremannen Debatten som følger Viggo Ullmann strekker ypper seg over til strid to dager, med kirkens med Paulus, menn, og syndefallet, tiltale. utviklingslæren, Debatten som familiepolitikk følger strekker og seg kvinnesaksbevegelsen over to dager, med Paulus, som syndefallet, hyppige ingredienser. utviklingslæren, får svar på Motstanderne familiepolitikk er og redde kvinnesaksbevegelsen for kvinnesakens som revolusjonære hyppige ingredienser. karakter, for Motstanderne at stemmerett er redde for kvinner for vil oppløse kvinnesakens familiene revolusjonære og bryte med karakter, naturens for orden. stemmerett for kvinner vil oppløse familiene og bryte med naturens orden. Biskop J.C. Heuch fra Kristiansand markerer seg fort som en av de mest innbitte motstanderne av Biskop stemmerett J.C. Heuch for kvinner. fra Kristiansand Han mener markerer en kvinne seg som fort som opptrer en av offentlig de mest forbryter innbitte motstanderne seg sin av natur, stemmerett og at en for offentlig kvinner. kvinne Han mener er det en samme kvinne som en opptrer prostituert. offentlig «Hun forbryter kan seg ikke mot gjøre sin Mandens natur, og Gjerning, at en offentlig og hun kvinne vil ikke er gjøre det samme Kvindens som Gjerning, en prostituert. hvad «Hun bliver kan hun ikke da? gjøre Hun Mandens bliver et Gjerning, vanskabt og Misfoster, hun vil ikke hun gjøre bliver Kvindens et Neutrum», Gjerning, hevder hvad Heuch bliver hun under da? debatten. Hun bliver et vanskabt Misfoster, hun bliver et Neutrum», hevder Heuch under debatten. Også andre benytter seg av denne typen argumentasjon når de går imot stemmerett for kvinner. Også andre Begrunnelsen benytter seg er ofte av denne at kvinnen typen har argumentasjon annen livsoppgave når de går imot enn stemmerett mannen. for kvinner. Begrunnelsen er ofte at kvinnen har en annen livsoppgave enn mannen. Stortingsrepresentantene som stiller seg bak forslaget om stemmerett for kvinner, legger vekt på Stortingsrepresentantene at dette er et skritt i riktig som retning stiller - og seg en bak naturlig forslaget utvikling. om stemmerett Kvinners for stemmerett kvinner, legger er ikke vekt på skadelig, at dette men er et en skritt utvikling i riktig mot retning stadig og en mer naturlig demokratisk utvikling. samfunn. Kvinners stemmerett De peker på er at ikke «overalt, skadelig, hvor men Kvindesagen en utvikling har mot faaet stadig Fodfæste, mer demokratisk der skrider samfunn. den stadig De peker videre på frem». at «overalt, hvor Kvindesagen har faaet Fodfæste, der skrider den stadig videre frem». Men stemmerett for kvinner er en tapt sak. Forslaget faller med 44 mot 70 stemmer. Likevel Men har stemmerett tilhengerne for kvinner av stemmerett er en tapt for sak. kvinner Forslaget vunnet faller en med seier. 44 Endelig mot 70 er stemmer. saken der Likevel den har hører tilhengerne hjemme: av på stemmerett den politiske for kvinner dagsordenen. vunnet en seier. Endelig er saken der den hører hjemme: på den politiske dagsordenen. Stein Aabø Kvinnene knuser oss Utdrag fra «Mot Guds ord» av Åse Camilla Skaarer og Marte Ericsson (nedlastingsdato ) Utdrag frå/fra «Mot Guds ord» av Åse Camilla Skaarer og Marte Ericsson (nedlastingsdato ) Utviklingstrekka er krystallklare. Kvinnene kjem i stigande grad til å ta seg av dei kollektive, siviliserte pliktene, mens mennene vil gå tilbake til jungelen, slå seg på brystet og brøle mot bompengar og miljøavgifter. Kvinnene har, objektivt sett, Kristin Halvorsen som rollemodell. Ansvarlege, ryddige og føre var. Mennene liknar allereie Bård Hoksrud. Såre fornøgde og ubekymra for den fjerne framtida. Mykje er sagt og skrive om kjønnsdeling av arbeidsmarknaden, mangel på likelønn, kvinners dobbeltarbeid heime og på jobb, kvinners høge sjukefråvær etc. Dette er ein del av sukk og stønn i nyheitsmedia. Meir begeistring er det knytt til vellykka menn som blir bretta utover lyseraude avissider Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 14 av 16

15 Stein og Aabø eksponerer ein rikdom som er skammeleg, usømmeleg og usolidarisk. Mindre er det skrive om menn som forsvinn, som blir overflødige på nedlagde industriarbeidsplassar, som ikkje kjem inn igjen i arbeidslivet fordi dei gav blaffen i leksene, som sit att på landsbygda etter at Kvinnene knuser oss Kanskje har dei raske menn ein for kort tidshorisont. Dei er ungdomskjærasten drog til byen der jobbane er, som er einsame, forbigått og forlatne, mens lyden av klikkande hælar forsvinn i det fjerne. Utviklingstrekka er for utolmodige. Dei vil raskt til (!) var det innvandrarkvinner og krystallklare. Det er flest Kvinnene unge menn kjem som i droppar målet. ut av Dei vidaregåande vil oppnå rask skole. rikdom, Det blir sagt ikkje at innvandrarmenn skolen ikkje er tilpassa som fekk stigande gutar, feminisert grad til å ta som seg han av er. dei Truleg rask er det innverknad. riktigare å Dei seie legg at unge ikkje elevar dei med første trong statsrådspostane. til utfalding ikkje kollektive, finn seg siviliserte like godt til pliktene, rette bak pultane planar. i ein Dei teoribasert vil leggje skolesituasjon. ned byttet, Nettverka sine har dei i fred, i ly mens mennene vil gå tilbake nyte det søte liv og rulle over på av alle skriveria om dei skumle Kanskje har dei raske menn ein for kort tidshorisont. Dei er for utolmodige. Dei vil raskt til målet. Dei til jungelen, slå seg på brystet ryggen og utløyse finanskrise I, Ap-nettverka. [ ] vil oppnå rask rikdom, rask innverknad. Dei legg ikkje planar. Dei vil leggje ned byttet, nyte det søte liv og brøle mot bompengar og II og III. Dei er «risktakers». Eller og rulle over på ryggen og utløyse finanskrise I, II og III. Dei er «risktakers». Eller dei gjer brekk, som miljøavgifter. Kvinnene har, dei gjer brekk, som også kan også kan føre til rask rikdom om dei er heldige. Fengsla er oversvømte I av USA menn er som president har bomma på objektivt slikt. Ikkje sett, alle Kristin får utløp Halvorsen for konkurranseinstinkta føre til rask rikdom sine i heiderleg om dei er kappestrid heldige. Fengsla er oversvømte av av kvinnelege veljarar for å Barack på idrettsbanen. Obama heilt avhengig som rollemodell. Ansvarlege, ryddige Kvinner og føre er framleis var. Mennene det andre kjønn. menn Dei som blir diskriminerte har bomma på slikt. mange felt. vinne Det valet kan vi i lese november. om i Menn liknar professor allereie Hege Bård Skjeies Hoksrud. tjukke rapport Ikkje om alle politikk får utløp og likestilling. for konkurranseinstinkta Kvinner er sine i fleirtal i heiderleg på landets høgare hordane. lærestader. Blant anna i Men rapporten dominerer har dei mange republikanske tabellar Såre som fornøgde peiker mot og ubekymra tiltakande for kvinnemakt. den fag fjerne som framtida. medisin, juss, biologi, økonomi kappestrid og administrasjon på idrettsbanen. og sjølvsagt i lærar- og pleiarutdanning. Dei er i fleirtal som tilsette i staten og kommunane. Dei er meir organiserte enn I New menn. York Det Times er fleire er boka «The Mykje tillitsvalde er sagt kvinner og skrive enn om menn. Dei trur Kvinner det er er nødvendig framleis å det gjere andre felles sak. End Dei of trur Men» ikkje av på Hanna eventyret Rosin for kjønnsdeling om den einsame av arbeidsmarknaden, mens mangel dei sjølve på likelønn, sørgjer kvin for å komme mange seg i felt. posisjon Det kan til stadig vi lese fleire om av landets Men Fail». nøkkelposisjonar. Dei ser same Dei ten har cowboyen som rir kjønn. inn i solnedgangen. Dei blir diskriminerte Det vil seie, på dei lengst ser han meld ri ut under av eventyret, tittelen «Why ners allereie dobbeltarbeid erobra toppstillingane heime og på i arbeidsgivarorganisasjonane i professor Hege Skjeies tjukke NHO, KS og dens, Virke. rett Sjølvsagt nok ut frå har amerikanske jobb, lærarane, kvinners sjukepleiarane, høge sjukefråvær småbrukarane rapport kvinneleg om politikk leiar. og Kvinnelege likestilling. sjefredaktørar forhold, som er jo ikkje er svært lenger forskjellige Det frå er blitt norske. vanleg Rosin med meiner etc. noko Dette spesielt. er ein del Statsministerposten av sukk og Men har kvinner rapporten hatt har og mange vil truleg tabellar som peiker Og blant mot våre tiltakande nye landsmenn frammarsjen (!) var det innvandrarkvinner til kvinnene først og få igjen. stønn kvinnelege i nyheitsmedia. forsvarsministrar Meir begeistring og ikkje er innvandrarmenn det knytt til vellykka som fekk kvinnemakt. dei første statsrådspostane. Kvinner er i fleirtal Nettverka fremst sine har kjem dei av i fred, evna i til ly å av tilpasse alle og PST-sjefar. menn skriveria som blir om bretta dei skumle utover Ap-nettverka. på landets [ ] høgare lærestader. seg nye forhold, slik som innvandrarar i eit nytt samfunn, mens lyseraude avissider og eksponerer I ein USA rikdom er president som er skamme Barack Obama juss, heilt biologi, avhengig økonomi av kvinnelege og admi veljarar Blant anna i fag som medisin, mennene for å vinne stagnerer valet i november. i trua på at leg, Menn usømmeleg dominerer og dei usolidarisk. republikanske nistrasjon hordane. og sjølvsagt i lærar- og gamle tider kjem tilbake. pleiarutdanning. Dei er i fleirtal I New York Times er boka «The End of Men» av Hanna Rosin for lengst meld under tittelen «Why Men Mindre er det skrive om menn som tilsette i staten og kommunane. Dei er meir organiserte kar til utviklinga. Mannsdominert Endringane i arbeidslivet medver Fail». Dei ser same tendens, rett nok ut frå amerikanske forhold, som jo er svært forskjellige frå som forsvinn, som blir overflødige på nedlagde industriarbeids enn menn. Det er fleire tillitsval norske. Rosin meiner frammarsjen til kvinnene først og fremst kjem av evna til å tilpasse seg nye forhold, slik som innvandrarar i eit nytt samfunn, mens mennene stagnerer industri i trua blir på lagd at gamle ned. tider Offentleg plassar, kjem tilbake. som ikkje kjem inn igjen de kvinner enn menn. Dei trur og privat tenesteyting er i vekst, i arbeidslivet fordi dei gav blaffen det er nødvendig å gjere felles særleg innanfor helse og omsorgssektoren blir lagd ned. der Offentleg kvinnene og er i leksene, Endringane som i sit arbeidslivet att på landsbygda privat etter tenesteyting at ungdomskjæras er i vekst, særleg om innanfor den einsame helse og cowboyen omsorgssektoren som i stort der kvinnene fleirtal. Menn er i stort er fleirtal. også medverkar sak. til utviklinga. Dei trur ikkje Mannsdominert på eventyret industri ten Menn drog til er byen også der mest jobbane utsette er, for konkurranse rir inn i solnedgangen. frå utanlandske Det arbeidsinnvandrarar. vil mest utsette Kvinner for konkurranse toler frå som konkurransen er einsame, betre forbigått sidan og det forlatne, menn mens med lyden alle tenkjelege av klikkande tungemål tyret, i mange mens tiår dei framover. sjølve sørgjer Kvinner toler konkurransen betre i helse- seie, og dei omsorgssektoren ser han ri ut av vil even vere eit umetteleg utanlandske behov arbeidsinnvandrarar. for kvinner og hælar forsvinn i det fjerne. for å komme seg i posisjon til sidan det i helse- og omsorgssektoren menn. vil vere eit umetteleg Og det er typisk at det er kvinner stadig som i størst fleire av grad landets bekymrar nøkkelposisjonar. Dei har allereie erobra behov for kvinner og menn med seg for tapande Det er flest unge menn som droppar ut av vidaregåande toppstillingane i arbeidsgivaror alle tenkjelege tungemål i mange skole. Det blir sagt at skolen Kommentarartikkel i tiår Dagbladet framover. fredag 12. oktober 2012 Til nynorsk ved Utdanningsdirektoratet ikkje er tilpassa gutar, feminisert som han er. Truleg er det riktigare å seie at unge elevar med kvinner som i størst grad be Og det er typisk at det er trong til utfalding ikkje finn seg kymrar seg for tapande menn. like godt til rette bak pultane i ein teoribasert skolesituasjon. ganisasjonane NHO, KS og Virke. Sjølvsagt har lærarane, sjukepleiarane, småbrukarane kvinneleg leiar. Kvinnelege sjefredaktørar er ikkje lenger noko spesielt. Statsministerposten har kvinner hatt og vil truleg få igjen. Det er blitt vanleg med kvinnelege forsvarsministrar og PST-sjefar. Og blant våre nye landsmenn Kommentarartikkel i Dagbladet fredag 12. oktober 2012 Til nynorsk ved Utdanningsdirektoratet Eksamen NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Norsk Side 15 av 16

16 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Eksamen NOR1025 NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister

Eksamen NOR1025 NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Eksamen 28.05.2013 NOR1025 NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av

Detaljer

NOR1039 NOR1259 Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse Elevar og privatistar / Elever og privatister

NOR1039 NOR1259 Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse Elevar og privatistar / Elever og privatister Eksamen 03.06. 2013 NOR1039 NOR1259 Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9 Eksamen 29.05.2015 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning Vg3, elever og privatister/elevar og privatistar Oppgaver

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Eksamen 23.05.2013 NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar/elever og privatister Foto: Glenn Meling Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Elevar og privatistar / Elever og privatister Foto: Skjalg Ekeland / Rune Johansen Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 23.05.2016 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 25.05.2009. NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar/elever og privatister

Eksamen 25.05.2009. NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar/elever og privatister Eksamen 25.05.2009 NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2014 IDR2005 Treningslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen Bokmål/nynorsk

Eksamen Bokmål/nynorsk Eksamen 26.11.2013 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning, elever og privatister/elevar og privatistar Bokmål/nynorsk

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Eksamen 23.05.2014 NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Theodor Kittelsen:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2011 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3016 Sosialkunnskap Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3)

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) Henrik Ibsen (1828 1906) Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) NORA. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. Der er øvet megen urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. HELMER. Hva! Av

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BOR3102 Boreoperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000

NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET ------------- Eksamen i NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 Høst/haust 2013 Tid: 6. desember kl. 09:00-15:00 (6 timer). Lesesal B Sophus

Detaljer

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26.11.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 01.06.2016 SAM3020 Politikk og menneskerettar/ Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 26.05.2017 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 21.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.15 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2003 Yrkesutøvelse Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2005 Musikk i perspektiv 1 Våren 2014

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Fire grunner til å lese litteratur

Fire grunner til å lese litteratur eksamensoppgave Fire grunner til å lese litteratur løsningsforslag Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Skrive enten et essay eller en artikkel om hva man skal med skjønnlitteratur. Ta utgangspunkt

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 TAV3102 Tavlemontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Vedlegg som skal leveres inn Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 17.11.2016 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.06.2015 BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 SVE3102 Sveisefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2002 Sikkerhet Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Eksamen 20.11.2014. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2014. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DTR2001Produksjon Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29.11.2017 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Elektronisk vedlegg: Informasjon om oppgåva: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 16.11.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. SAM3026 Samfunnsøkonomi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. SAM3026 Samfunnsøkonomi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel på del 1 Hjelpemiddel på del 2 Bruk av kjelder Vedlegg Kjelder Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Førebuingstida varer éin dag.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 16.11.2017 SAM3035 Økonomi og ledelse / Økonomi og leiing Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Skriftlig eksamen. DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Drama. Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama

Skriftlig eksamen. DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Drama. Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2 Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26.05.2017 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin

Detaljer

Eksamen SAM3026 Samfunnsøkonomi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3026 Samfunnsøkonomi 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2015 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel på del 1 Hjelpemiddel på del 2 Bruk av kjelder 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 24. november 2016 DRA 2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 25. november 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamensoppgåver V07/ Eksamensoppgaver V07

Eksamensoppgåver V07/ Eksamensoppgaver V07 Eksamensoppgåver V07/ Eksamensoppgaver V07 Norsk hovedmål fritak sidemål Fagkoder Fag VG400X/VG400Z Norsk h.mål fritak sidemål E+P VG400Y/VG400Æ Norsk h.mål fritak sidemål E+P (E=Elevar/Elever P=Privatistar/Privatister)

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26. mai 2016 DRA2005 Teater i perspektiv 1 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 27. mai 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02. juni 2016 DRA 2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 03. juni 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleie. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleie. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande

Detaljer