Bruksanvisning - modul 3228

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning - modul 3228"

Transkript

1 Om bruksanvisningen ruksanvisning - modul 3228 Innhold Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen Generell Guide...N-4 med bokstaver som vist i illustrasjonene. Tastene på tastaturet er markert med sine viktigste funksjoner som Tidvisning...N-6 [2]. Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et av urets. Ytterligere teknisk informasjon finnes i avsnittet "Referanser". Data ank...n-13 Kalkulator...N-21 Alarmer...N-29 For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret Stoppeklokke...N-36 bør du lese "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret". Dual Tid...N-38 Tastatur Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Lys...N-41 Referanse...N-45 Spesifikasjoner...N-49 Forholdsregler ved bruk...n-51 Vedlikehold...N-61 N N-1 Referanseliste over funksjoner Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne bruksanvisningen inneholder. Innstilling av tid, dato og språk...n-6 Skifte mellom 12- og 24-timeformatene...N-10 Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid...n-11 For å vise Dual tid skjermen og Databank skjermen i Tidvisnings...N-12 Å legge inn navn etterfulgt av telefon nummer i et nytt Databank sett...n-14 Å legge inn telefon nummer etterfulgt av navn i et nytt Databank sett...n-17 Å tilbakekalle Databank sett...n-18 Å endre et Databank sett...n-19 Å slette et Databank sett...n-20 Å utføre kalkulasjoner...n-23 Å endre valutakursen og operatøren...n-26 Å sjekke gjeldende valutakurs og operatør...n-27 Å kalkulere en valuta omregning...n-27 N-2 Hvordan slå av og på knappetonen...n-28 Å stille inn en alarm-tid...n-31 Testing av alarmen...n-33 Slå av og på alarmene 2 til 5 og timesignalet...n-34 Valg av alarm 1... E-35 Måling av tid med stoppeklokken...n-37 Innstilling av Dual tid...n-39 Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid for Dual tid...n-40 For å vise Tidvisnings skjermen og Databank skjermen i Dual tid...n-40 Slå på lyset manuelt...n-41 Slå av og på autolys-funksjonen...n-43 Velg lysvarighet...n-44 N-3 Generell guide Trykk for å gå fra modus til modus. Trykk L for å lyse opp displayet. Kalkulator Alarm Dataank Tidvisnings Dual tid Stoppeklokke N-4 N-5 Tidvisning Time: Minutter Ukedag Sekunder År Måned Dag PM indikator N-6 Stå i Tidvisnings for å stille tid, dato og språk Du kan også se DualTid skjermen eller Databank skjermen fra Tidvisnings. Merk Uret kan vise teksten for ukedag på 13 forskjellige språk (Engelsk, portugisisk, spansk, fransk, hollandsk, dansk, tysk, italiensk, svensk, polsk, romensk, tyrkisk og russisk). Å stille inn tid, dato og språk Språk indikator 1. I Tidvisnings, hold inne A til sekundene begynner å blinke. Dette er innstillingsdisplayet Trykk eller for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor. Seconds Year Month Day Minutes Hour Language Den aktuelle språk indikatoren blinker i displayet mens språkinnstillingen er valgt i ovennevnte sekvens. 3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, bruk tastaturet for å forandre dataene som viste nedenfor. Du må skrive inn to sifre for innstilling av år, måned, dag, time og minutt. Hvis du f.eks. vil spesifisere kl. 3 må du skrive 03 for timetallet. For årstallet skriver du de 2 siste sifrene. For å gjøre dette: Nullstille sekundene til 00 Gjør dette: Trykk [0]. N-7 For å gjøre dette: Endre år, måned, dag, time eller minutter Endre språk Gjør dette: Skriv inn verdier på tastene på tastaturet. linkingen flytter seg til høyre når du legger inn en verdi. Når timer eller minutter blinker (12-timers visning kun), trykk [=PM] for å velge mellom AM (A indikator) og PM (P indikator). ruk [+] og [Ö]. Når språk indikatoren blinker i displayet, bruk[+] og [Ö]for å bla gjennom språk indikatorene som vist under til den du ønsker vises. 4. Press A når du er ferdig. Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen. Se Ukedag liste bakerst i denne manualen for å se forkortelser som er brukt.. I tillegg til ukedag skjermen, påvirker språkinnstillingen også hvilke type tegn du kan bruke til navnet i Data ank. Å trykke A i Tidvisnings viser indikatoren for valgt språk. Å holde inne A i 2 sekunder gjør at uret endres til å vise skjermen for innstillinga av tiden i Tidvisnings (indikeres ved at sekund-tallene blinker). Hvis du ikke ønsker dette, trykker du A igjen for å avslutte. [+] Indikator ENG POR ESP FRA [Ö] NED N-8 Språk Engelsk Portugisisk Spansk Fransk Hollandsk Indikator DAN DEU ITA SVE POL Språk Dansk Tysk Italiensk Svensk Polsk Indikator RO TUR PU Språk Rumensk Tyrkisk Russisk N-9

2 ruksanvisning - modul 3228 Skifte mellom 12- og 24-timeformatene Trykk i Tidvisnings for å skifte mellom 12-timers visning (indikeres med A eller P i displayet) og 24-timers visning. Ved bruk av 12-timersformatet vil en P (pm) vises i displayet fra 12 på formiddagen til om kvelden. A (am) indikerer tiden mellom midnatt og kl på formiddagen. Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet. Timeformatet (12/24) som velges i tidvisning vil gjelde i alle. Sommertid (DST) Sommertid er en time frem fra normal tidvisning. Husk at ikke alle land opererer med sommertid. Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid Hold nede i ca. 2 sekunder for å skifte mellom sommertid (DST indikator i vises) og vanlig tid (DST DST indikator indikator vises ikke). Merk at det å trykke i Tidvisnings også bytter mellom 12-timers visning og 24-timers visning. DST-indikatoren vises i ene Tidvisning og Alarm når sommertid-innstillingen er på. N-10 N-11 For å vise Dual tid skjermen og Databank skjermen i Tidvisnings Hold inne [Ö] i Tidvisnings for å vise Dual Tid skjermen. Å holde inne [+] viser datasettet som sist ble vist sist gang du gikk ut av Dataank. Hold inne [Ö] Hold inne [+] Dual tid skjerm Tidvisnings skjerm Dataank skjerm Dataank Antall gjenstående datasett Navn Telefon nummer Dataank lar deg lagre opp til 25 datasett, hvert inneholdende navn og telefonnummer. Datasettene lagres automatisk alfabetisk. Data kan hentes frem og vises i displayet. Karakterene du kan bruke for navn avhenger av hvilke språk du har valgt i Tidvisnings. Se "Å stille inn tid, dato og språk" (Side N-6) for mer info. Å endre språk påvirker ikke navnene som allerede er lagret. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Dataank, som uret kommer i ved at du trykker (side N-4). Å holde inne [=PM] i Dataank vil vise antall gjenstående datasett. N-12 N-13 Å opprette et nytt datasett Når du oppretter et nytt datasett kan du legge inn navn og så telefon nr. eller du kan legge inn telefon nr. og så navn. Ved å ha mulighet til å legge inn telefon nr. først minsker du risikoen for å glemme nummeret mens du legger inn navnet. Å legge inn navn etterfulgt av telefon nummer i et nytt Databank sett (Datasett) 1. I Dataank, trykk for å vise skjerm for nytt Navne område Nummer område Skjerm for nytt Datasett lllllllllll datasett. Den nye skjermen er tomt (inneholder ikke navn eller telefonnumre). Hvis skjermen for nytt datasett ikke vises når du trykker, betyr det at minne er fult. Da er det nødvendig å slette dataenheter som er lagret i minnet, før du kan lagre nye sett. 2. Hold inne A til den blinkende markøren (_) kommer frem i navn-området av skjermen. Dette er skjermen for nytt datasett. 3. I navn-området bruker du [+] og [Ö] til å bla gjennom tegnene/karakterene der hvor markøren står. Tegnenes rekkefølge kan sees nedenfor. [+] [Ö] (space) A to Z to - (symbol) 0 to 9 (number) Tegn/karakter sekvensen over er for engelsk språk. Se "Karakter liste" bak i denne manualen for karakter sekvenser for andre språk. 4. Når du har funnet et tegn, trykk for å flytte markøren mot høyre. 5. Gjenta punkt 3 og 4 til hele navnet er skrevet inn. Skriv inn opp til åtte karakterer for navnet. 6. Når navnet er skrevet inn, trykk til markøren kommer til tallene. Når markøren står på den åttende plassen i navnområdet, vil den gå over til den første plassen i tall-området, hvis den flyttes mot høyre. Når markøren er ved den 15. plassen i tall-området, vil den gå over til den første plassen i navn-området, hvis den flyttes mot høyre (ved å trykke ). N-14 N-15 Trykk for å flytte markøren mot høyre og for å flytte den mot venstre. 7. ruk tastaturet i tall-område for legge inn telefon nummer. Hver gang du legger inn et tall vil markøren automatisk flytte seg til høyre. Tall-område vil i begynnelsen kun vise streker. Du kan la streke være det eller du kan bytte de ut med tall eller mellomrom. ruk [.SP] for å sette inn mellomrom og [Ð] for å sette inn en bindestrek. Hvis du skriver inn et feil tall så bruk og for å flytte markøren til det tallet som er feil og endre det. Du kan skrive inn opp til 15 tall for nummeret. 8. Trykk A for å lagre datasettet og avslutt. Når du trykker A for å lagre data, vil navn og nummer du har lagt inn blinke i ca. 1 sekund mens datasettet blir lagret. Når sorterings operasjonen er ferdig vil skjermen for Dataank sett vises. Navnet kan kun vise 3 karakterer samtidig, så lengre navn vil rulle fortløpende fra høyre til venstre. Siste tegn/karakter indikeres av symbolet s. Å legge inn telefon nummer etterfulgt av navn i et nytt Databank sett Navne område 1. I Dataank, trykk for å vise skjerm for nytt datasett. 2. ruk tastaturet til å skrive inn telefonnummeret. Ved å trykke på en talltast som første tegn/karakter i et nytt Dataank sett, vil legge inn tallet på den første plasseringen av tallområdet, og automatisk flytte Nummer område markøren til neste posisjon til høyre. Legg inn resten Skjerm for nytt Datasett av telefon nummeret. ruk [.SP] for å sette inn mellomrom og [Ð] for å sette inn en bindestrek. Hvis du gjør feil mens du legger inn telefon nummeret, trykker du. Da vil skjermen bli blank og du kan starte på nytt. Hvis du ikke legger inn noenting i løpet av 2-3 minutter, eller du trykker, så vil uret gå tilbake til Tidvisnings. Alt du har lagt inn da vil bli slettet. N-16 N Hold inne A til den blinkende markøren (_) kommer frem i navn-området av skjermen. Dette er skjermen for å registrere datasett. 4. Legg inn navnet som tilhører nummeret. I navn-området bruker du [+] og [Ö] til å bla gjennom tegnene/karakterene der hvor markøren står. ruk og for å flytte markøren. For detaljer ang. innlegging ac tegn/karakterer, se trinn 3 til 5 under "Å legge inn navn og så telefon nummer i et nytt Dataank sett" (side N-15). 5. Trykk A for å lagre datasettet og avslutt. Å tilbakekalle Databank sett I Dataank, bruk [+] (+) og [Ö] ( ) for å bla gjennom Dataank settene i displayet. Se "Sorteringstabellen" for mer detaljer om hvordan uret sorterer data settene. Trykker du [+] når det siste Dataank settet vises i displayet, kommer du til skjermen for innlegging av nytt data sett. Å endre et Dataank sett 1. I Dataank, bruk [+] (+) og [Ö] ( ) for å finne det data settet du ønsker å endre. 2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem i displayet. Dette er skjermen for innlegging av data. 3. ruk (høyre) og (venstre) for å flytte blinkingen til den karakteren du ønsker å endre. 4. ruk tastaturet for å endre karakteren. For detaljer ang. innlegging av tegn/karakterer, se trinn 3 (innlegging av navn) og 7 (innlegging av nummer) under "Å legge inn navn og så telefon nummer i et nytt Dataank sett" (side N-15). 5. Trykk A for å lagre. N-18 N-19

3 ruksanvisning - modul 3228 Å slette et Dataank sett 1. I Dataank, bruk [+] (+) og [Ö] ( ) for å finne det data settet du ønsker å slette. 2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem i displayet. Dette er skjermen for innlegging av data. 3. Trykk og samtidig for å slette det lagrede data settet. LR kommer frem i displayet når dataenheten er slettet. * Etter at dataenheten er slettet, vil markøren stå igjen i displayet klar for ny innlegging. 4. Skriv inn data eller trykk A hvis du er ferdig. Kalkulator Du kan bruke kalkulator til å utføre aritmetiske beregninger, samt valutaomregning. Du kan også bruke Kalkulator til å slå av og på input-tonen. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Kalkulator, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). Før du starter en regneoperasjon eller en valutaomregning må du først trykke for å få frem en av skjermene som vist under. N-20 Område for innlegging av verdi Kalkulator skjerm Skjerm for valuta omregner I en regne operasjon eller valuta omregning og resultatet kan være opp til 8 positive tall eller 7 negative tall. Når du går ut av Kalkulator vil alle viste verdier bli nullstilt. N-21 Hvordan knappen påvirker den gjeldende skjermen i Kalkulator. Trykker du når gjeldende skjerm (regne operasjon eller valuta omregnings skjermen) viser en verdi ulik null vil nullstille skjermen til null uten å gå til en annen skjerm. Trykker du når E (error) indikatoren vises, fjernes E (error) indikatoren, men den nullstiller ikke skjermen. Trykker du når gjeldende skjerm (regne operasjon eller valuta omregnings skjermen) er nullstilt, gjør at uret går til en annen skjerm. Å utføre regne operasjoner Du kan utføre følgende typer regne operasjoner i Kalkulator : addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, aritmetiske konstanter, krefter, og omtrentlige verdier. Å utføre regne operasjoner Regnefunksjons område Regnefunksjons symbol Område for innlegging av verdi Når kalkulator skjermen vises i Kalkulator kan du bruke tastaturet til kalkulasjoner på lik linje som med en vanlig kalkulator. Se eksemplene under for detaljer. Husk å trykk for å nullstille skjermen før du begynner på en ny kalkulasjon. Hvis skjermen allerede er nullstilt og du trykker så vil skjermen for valuta omregning vises. Når du taster inn en kalkulasjon, vil verdiene vises i verdifeltet, og regnefunksjons symbolet vises i regnefunksjons området på skjermen. N-22 N-23 Eksempel (asis kalkulasjon) = -3.7 (12-0.5) 3 7 = (Konstant kalkulasjon) = = 19 (2.3) 4 = Funksjon [1] [2] [.SP] [3] [+] [7] [4][Ð] [9] [0] [=PM] [1] [2] [Ð] [.SP] [5] [] [3] [Ö] [7] [=PM] [7] [+] [+] [1] [0] [=PM] [1] [2] [=PM] Display x3 & &14 +K 1& +K 19 [2] [.SP] [3] [] [][=PM][=PM][=PM] XK 2& 9841 For å utføre en konstant beregning skriver du inn verdien du vil bruke som en konstant og trykker deretter én av regnefunksjons tastene to ganger. Dette gjør verdien til en konstant, som indikeres med en k indikator ved siden av regnefunksjons symbolet. En E (error) indikator vises når resultatet av kalkulasjonen overstiger 8 tall. Trykk for å fjerne error indikatoren. Nå kan du fortsette kalkulasjonen ved å bruke omtrentlig resultat. N-24 I den følgende tabellen beskrives det hvordan rette feil inntasting og hvordan nullstille kalkulatoren etter bruk. Når du vil gjøre dette: Korriger eller endre verdien du legger inn, uten å slette deler av kalkulasjonen du har lagt inn frem til nå. Korriger er endre regnefunksjonen (+,,, ) du nettopp la inn. Nullstill hele kalkulasjonen du har lagt inn Nullstill det viste kalkulasjons resultatet (produsert ved å trykke [+], [Ð], [], [Ö], eller [=PM]) og dens kalkulasjon ruk denne fremgangsmåten: Trykk for å nullstille den viste verdien og returner til 0 display. Så legger du inn den verdien du ønsker. Uten å trykke, trykk riktig regnefunksjonstast. Trykk for å nullstille den viste verdien og returner til 0 display. Trykk en gang til. Trykk. N-25 Valuta omregninger Du kan registrere en enkelt valutakurs for rask og enkel konvertering til en annen valuta. Standardverdien er 0 (multiplisere input verdien med 0). representerer multiplikasjon funksjonen og 0 er valutakursen. Sørg for å endre verdien til valutakursen og regnefunksjonen (multiplikasjon eller divisjon) du vil bruke. Å endre valutakursen og regnefunksjonen 1. Mens valutaomregner skjermen vises i Kalkulator Regnefunksjons symbol, hold inne A til valutakursen begynner å blinke i displayet. Dette er innstillingsskjermen. 2. ruk tastaturet til å legge inn valutakurs og regnefunksjonen ([] eller [Ö]) du ønsker å bruke. For å nullstille den viste valutakursen, trykk. 3. Press A når du er ferdig. Valuta kurs Å sjekke gjeldende valutakurs og regnefunksjon 1. Mens valuta omregner skjermen vises i Kalkulator, hold inne A til valutakursen begynner å blinke i displayet. Dette er innstillings skjermen. Innstillings skjermen vil også vise gjeldende valutakurs og regnefunksjon. 2. Press A når du er ferdig. Å kalkulere en valuta omregning 1. Mens valuta omregner skjermen vises i Kalkulator kan du bruke tastaturet for å taste inn verdien som du vil konvertere. 2. Trykk [=PM] for å vise resultatet. 3. Trykk for å nullstille resultatet. En E (error) indikator vises når resultatet av kalkulasjonen overstiger 8 siffer. Trykk for å fjerne error indikatoren. Å trykke [=PM] når et kalkulasjons resultat vises vil multiplisere valutakursen igjen med den viste verdien. N-26 N-27 Å slå av og på knappetonen Knappetonen kan høres hver gang du trykker en knapp eller på tastaturet. Denne tonen kan du slå av. Innstillingen for knappetonen som du valgte i Kalkulator gjelder også for alle andre, utenom i Stoppeklokke. Merk at alarmer vil fortsette å lyde selv om knappetonen er slått av. Å slå av og på knappetonen Når kalkulator skjermen eller valutakurs skjermen vises MUTE indikator i Kalkulator, hold inne i ca. 2 sekunder for å velge knappetone på (MUTE indikator vises ikke) og av (MUTE indikator vises). Å holde inne fører også til bytte av Kalkulator skjermen (side N-21). Når knappetonen er slått av, vil dette vises av en MUTE indikator i alle modus. Alarmer Alarm nummer Alarm tid Alarm dato Alarm skjerm Det er mulig å stille opp til fem uavhengige alarmer med time, minutter, måned og dato. Når en alarm er slått på, vil alarmen lyde på det innstilte tidspunktet. En av alarmene kan stilles med snooze, mens de fire andre ringer bare en gang, som vanlig. I alarm-modus er også timesignalet, som lyder hver hele time når det er slått på. Det er 5 skjermer for alarm nummerert fra 1 til 5. Skjermen for timesignalet indikeres med :00. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). N-28 Timesignal skjerm N-29

4 llllllll ruksanvisning - modul 3228 Alarm-typer Alarm-type er avhengig av de innstillingene som gjøres. Daglig alarm Still time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag. Dato alarm Datoalarm: Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på det spesifikke tidspunktet. 1-måneds alarm Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag i den måneden som du valgte. Månedlig alarm Still dag, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde hver måned på samme dato og klokkeslett. Merk Timeformatet til alarmen er det samme som er valgt for vanlig tidvisning. N-30 Innstilling av alarm tid Alarm nummer Alarm 2 på indikator AM indikator måned - dag Time: Minutter 1. I Alarm brukes [+] og [Ö] for å bla gjennom alarm skjermene til alarmen du ønsker å stille kommer frem. Trykk [+] Trykk [ ] x1 x2 x3 :00 x5 x4 Du kan bruke Alarm1 som en snooze alarm eller en engang alarm. Alarmene 2 til 5 kan kun brukes som engangs-alarmer. Snooze-alarmen repeterer hvert femte minutt. 2. Velg en alarm og hold nede A til timetallene er klar til å stilles (blinker). Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk. N ruk tastaturet for å legge inn alarm tid og dato. linkingen flytter seg automatisk til høyre hver gang du legger inn en tall. Du kan også bruke og for å flytte blinkingen mellom tallene. Å stille en alarm som ikke inkluderer måned eller dato, still 00 for hver innstilling som ikke skal brukes. Hvis du bruker 12-timers visning, trykk [=PM] når time- eller minutt tallene blinker for å velge mellom AM og PM. Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av alarm å velge riktig (AM A-indikator, eller PM P-indikator). 4. Press A når du er ferdig. Merk at både måned og dag innstillingen vises som 00 på innstillingsskjermen når ingen måned eller dag er satt. På alarmskjermen, derimot, er en uinnstilt måned vist som x og en uinnstilt dag er vist som xx. Se eksempel displayene under "Å stille en alarm tid" (side N-31). Alarm-operasjoner Alarmen lyder i ti sekunder uansett hvilket modus uret er i. Snooze-alarmen vil gå på hvert femte minutt opp til sju ganger eller til den blir slått av. (side E-35). Trykk på hvilket som helst knapp på uret for å stoppe alarmen. Forholdene nedenfor avlyser 5-minutterintervallene til snooze-funksjonen: Hvis uret står i endrings mode for tidvisning (side E-6) Viser alarm 1 innstillings skjerm (side N-31) Testing av alarmen Hold nede i Alarm. Ved å trykke veksler også den viste alarm eller timesignalet på og av. N-32 N-33 Slå av og på alarmen 2 til 5 og timesignalet Timesignal på indikator Alarm 4 på indikator Alarm 2 på indikator 1. I Alarm, bruk [+] og [Ö] en engangs alarm (alarmene 2 til 5) eller Timesignalet. 2. Trykk for å skifte mellom av og på. Den gjeldende på / av-statusen til alarm 2 til 5 er vist med indikatorer (AL-2 til AL-5). SIG indikatoren viser på (SIG vises)/av (SIG vises ikke) status for timesignalet. Indikatorene vises i alle modus. En alarms indikator blinker når alarmen lyder. Valg av funksjon for alarm 1 1. I Alarm, bruk [+] og [Ö] for å velge alarm 1. Alarm 1 på indikator 2. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige SNZ indikator alternativene som vist nedenfor. SNZ indikator og alarm 1 på indikator Snooze alarm on Alarm off One-time alarm on SNZ indikatoren og alarm 1 på indikator (AL-1) vises i alle modus. SNZ indikatoren blinker i 5-minutters intervallene. Alarm-indikatoren (alarm 1 og/eller SNZ) blinker mens alarmen lyder. N-34 N-35 Stoppeklokke Timer Sekunder Minutter 1/100 sekund N-36 Stoppeklokken kan måle forløpt tid, mellomtid og to sluttider. Målingene viser i displayet opp til 23 timer, 59 minutter, sekunder. Hvis stoppeklokken når grensen for målegrensen på 24 timer, vil den begynne på nytt fra null. En pågående måling av medgått tid fortsetter selv om går ut av Stoppeklokke. Hvis uret skifter fra stoppeklokke-modus mens en rundetid står i displayet, vil den forsvinne og målingen av forløpt tid vil komme tilbake. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppeklokke, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). Måling av tid med stoppeklokken Forløpt tid Start Stop Re-start Stop A Nullstill Mellomtid A A A Start Mellomtid Utløs mellomtid Stop Nullstill (SPL vises) To sluttider A A A Start Mellomtid Stop Utløs mellomtid Nullstill Første løper i mål. Viser tiden til første løper Andre løper i mål. Viser tiden til andre løper N-37 Dualtid Dualtid (Time: Minutter Sekunder) Dualtid viser tiden i en annen tidssone enn den du oppholder deg i til vanlig. Du kan velge Standard Tid eller Sommertid for tiden i Dual tid, og en enkel operasjon lar deg seskjermen for Tidvisnings og Dataank. Sekundvisningen i Dualtid er synkronisert med sekundene i vanlig Tidvisnings. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Dual Tid, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). Innstilling av Dual tid lllll 1. Hold nede A i Dual Tid til sekundene er klar til å stilles (blinker). 2. ruk tastaturet til å skrive inn dual tiden. linkingen flytter seg automatisk til høyre hver gang du legger inn en tall. Du kan også bruke og for å flytte blinkingen mellom tallene. Hvis du bruker 12-timers visning, trykk [=PM] for å velge mellom AM og PM. 3. Press A når du er ferdig. N-38 N-39

5 ruksanvisning - modul 3228 Skifte mellom Standard tid og Sommertid for Dual tid DST indikator Hold nede i ca. 2 sekunder for å skifte mellom sommertid (DST indikator i vises) og Standard tid (DST indikator vises ikke). DST-indikatoren vises i displayet når Sommertid er aktivert. For å vise Tidvisnings skjermen og Databank skjermen i Dual tid Hold inne [Ö] i Dual tid for å vise Tidvisnings skjermen. Å holde inne [+] viser datasettet som sist ble vist sist gang du gikk ut av Dataank. Hold inne [Ö] Hold inne [+] Lys-funksjonen Autolys-funksjonen slått på indikator Lys-funksjonen benytter en lysdiode (LED) og et lyspanel som sprer lyset for enkel avlesing i mørke. Autolysfunksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot ansiktet. Autolys-funksjonen må være aktivert for å fungere. Indikatoren (AUTO EL) viser i displayet om den er aktivert. Du kan velge hvor lenge lyset skal være i displayet: 1,5 eller 3 sekunder. Se "Forhåndsregler ved bruk av lys-funksjonen" på side N-47 for mer informasjon. Slå på lyset manuelt Trykk L for lys i displayet. Denne operasjonen fungerer selv om autolys-funksjonen også er aktivert. Tidvisnings skjerm N-40 Dual tid skjerm Dataank skjerm N-41 Om Autolys-funksjonen Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp, hver gang du beveger håndleddet på den måten som beskrives nedenfor. La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og vipp det deretter mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse opp. Unngå å gå med uret på undersiden av håndleddet. Mer enn 40 Advarsel! Opphold deg alltid på et sikkert sted når du leser målinger ved hjelp av autolys-funksjonen. Les ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, kjører bil eller motorsykkel, eller på andre måter utfører handlinger som kan resultere i skader. Tenk også på om autolyset kan sjenere eller distrahere dine omgivelser. Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du sykler eller kjører motorsykkel eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke tilsiktet bruk av autolys-funksjonen kan medføre distraksjon som kan resultere i trafikkulykker og alvorlige personlige skader. Slå av og på autolys-funksjonen Hold inne Li omtrent to sekunder for å slå autolys på (autolys på indikator vises) og av (autolys på indikatoren ikke vises). For å spare på batterier, slå autolys-funksjonen seg automatisk av seks timer etter at den ble slått på. Gjenta prosedyren over for å slå auto lys-funksjonen på igjen. Autolys-indikatoren står i displayet i alle modus når autolys-funksjonen er aktivert. N-42 N-43 Velg lysvarighet 3 SE indikator 1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til å stilles (blinker). 2. Trykk L for å sette lysvarighet til 3 sekunder (3 SE indikator vises) eller 1.5 sekund (3 SE indikator vises ikke). 3. Press A når du er ferdig. 3 SE indikatoren i alle modus når lysvarigheten er satt til 3 sekunder. Referanser Dette avsnittet inneholder mer detaljert og teknisk informasjon om urets operasjoner. Det inneholder dessuten informasjon om viktige forholdsregler om de forskjellige funksjonene. Autoretur-funksjonen Uret vil gå tilbake til Tidvisnings automatisk hvis du ikke bruker noen av urets knapper som beskrevet under. For 2 eller 3 minutter i Dataank eller Alarm. For 6 eller 7 minutter i Kalkulator Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av to eller tre minutter mens klokken er i innstillings modus (blinker), vil uret avslutte innstillings modus automatisk. Etter at du har utført en knappeoperasjon (unntatt når du trykker på L), vil uret gå tilbake til Tidvisnings dersom du trykker N-44 N-45 Finne frem til data Knappene og, og [+] og [Ö] tastene brukes i de forskjellige og innstillings skjermer for å bla gjennom data i displayet. I de fleste tilfellene vil blaingen gå hurtigere hvis knappene holdes inne. Første display i hver modus Når uret kommer inn i Dataank, Kalkulator eller Alarm, vil data som var fremme siste gang uret gikk ut av det gjeldende modus, være det som først kommer frem. Tidvisning Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 vil øke minuttene med 1 minutt. I intervallet fra 00 til 29, nullstilles sekundene til 00 uten å endre minuttene. Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det ikke være nødvendig å stille det på nytt før ved skifte av batterier. N-46 Lys - forhåndsregler Tastaturet er deaktivert når displayet er lyst opp. I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet. Lyset går av om en alarm lyder. ruker du lysfunksjonen ofte, vil dette redusere batteriets levetid. Forholdsregler ved bruk av autolys-funksjonen ærer du uret opp-ned på håndleddet vil dette kunne føre til at autolys-funksjonen illuminerer displayet i tide og utide. Unngå å ha uret på undersiden av håndleddet når autorlys er aktivert. Ellers vil lyset komme på i tide og utide og slik forkorte batteriets levetid. Mer enn 15 grader for høyt Det er ikke sikkert lyset kommer på hvis uret avviker mer enn 15 grader fra å være parallell med bakken. Så se til at håndleddet er parallelt med bakken. Selv om du holder uret mot ansiktet, vil lyset gå av etter 1,5 eller 3 sekunder (se Velg lysvarighet side N-44). N-47 Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre autolys-funksjonen. Hvis displayet ikke lyser opp første gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og håndleddet være parallelt med bakken og deretter vrir du det mot deg. Hvis det likevel ikke fungerer, la armen henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik at håndleddet og displayet er parallelt med bakken. Under noen forhold vil displayet først lyse opp 1 sekund etter at du har vridd displayet mot deg. Dette indikerer ikke funksjonsfeil. Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. Lyden er forårsaken av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret. N-48 Spesifikasjoner Nøyaktighet ved normaltemperatur: "30 sekunder pr måned Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, a.m. (A)/p.m. (P), år, måned, dato, ukedag (Engelsk, Portugisisk, Spansk, Fransk, Hollandsk, Dansk, Tysk, Italiensk, Svensk, Polsk, Romensk, Tyrkisk, Russisk) tid system: 12-timer og 24-timers format Kalendersystem: Full autokalender forhåndsprogrammert for perioden 2000 til Annet: Sommertid/Standard tid Data ank: Minne kapasitet: Opp til 25 datasett, hvert sett inneholder et navn (8 karakterer) og telefon nr. (15 karakterer) Annet: Skjerm for antall gjenstående datasett; Autosortering; Støtter karakterer fra 13 språk Kalkulator: 8-talls regnefunksjoner og valuta omregner Kalkulasjoner: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, dividere, regne med konstanter, karft, og omtrentlige verdier Minne for omregnings kurs: En valuta kurs og regnefunksjon N-49

6 ruksanvisning - modul 3228 Alarmer: 5 multi-funksjons* alarmer (4 engang alarmer; 1 snooze/engangs alarm); Timesignal Alarm type: Daglig alarm, Dato alarm, 1-måned alarm, Månedlig alarm Stoppeklokke: Måleenhet: 1/100 sekund Målekapasitet: 23:59' 59.99" Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider Dual Tid: Timer, minutter, sekunder, a.m. (A)/p.m. (P) Annet: Sommertid/Standard tid Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode),auto Lys; valgbar lys varighet Annet: Knappetone på/av atteri: Ett lithium batteri (Type: R1616) a. 3 år med type R1616 (Forutsetter max. 1 alarm operasjon på 10 sekunder pr. dag og 1 lys operasjon på 1,5 sekunder pr. dag) N-50 Day of the Week List Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ENx SUN oon TUE WED THU FRI SAT POR DOo SEx TER QUA QUI SEX Sa ESP DOo LUN oar oib JUE VIE Sa FRA DIo LUN oar oer JEU VEN SAo NED ZON oaa DIN WOE DON VRI ZAT DAN SvN oan TIR ONS TOR FRE LvR DEU SON oon DIE oit DON FRE SAo ITA DOo LUN oar oer xio VEN SA SVE SiN own TIS ONS TOR FRE LiR POL NIE PON WTO qro ZW PIl SO ROo DUo LUN oar oie JOI VIN Sjo TgR PAZ PZT SAL mar PER Uo TS RUS S QO T SR YT QT S L-1 haracter List ENx: (space) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 POR: (espaço) A ; (, h ^ D E = [ F x H I > J n L o N O? ] i P Q R S T V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 ESP: (espacio) A ; D E = F x H I > J n L o N ` O? P Q R S T ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 FRA: (espace) A (, ^ D E = a [ c F x H I e d J n L o N O ] g P Q R S T U b f ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 NED: (Spatie) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 DAN: (Mellemsrum) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y Z u v ]? '. : / p 5 6 q 8 9 L-2 DEU: (Leerzeichen) A h D E F x H I J n L o N O i P Q R S T U ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 ITA: (spazio) A ( D E = a F x H I j e J n L o N O? k P Q R S T U b V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 SVE: (Mellanslag) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y Z w h ]? '. : / p 5 6 q 8 9 POL: (epacja) A l m D E n F x H I J n L o o N p O? P Q R S q T U V W X Y Z r ]? '. : / p 5 6 q 8 9 ROo: (spa iu) A r, D E F x H I e J n L o N O P Q R S s T t U V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 T)R: (bo luk) A ^ D E F x y H I t J n L o N O i P Q R S s T U ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 PU: (npo en) A D E F G * I J K L M o O P Q R S T U V W X Y a b c i e f ]? '. : / p 5 6 q 8 9 L-3 Sort Table 1 (space) 2 A 3 a 4 f 5 r 6 j 7 h 8 h 9 l m 13 m 14 D 15 E 16 b 17 a 18 [ 19 c 20 n 21 F 22 x 23 y 24 H 25 I 26 > 27 j 28 e 29 d 30 t 31 J 32 n 33 L 34 o 35 o 36 N 37 p 38 ` 39 O 40? 41 k 42 l 43 i g 46 P 47 Q 48 R 49 S 50 q 51 s 52 T 53 t 54 U 56 b 57 f 58 ) 59 V 60 W 61 X 62 Y 63 Z 64 r 65 s 66 u 67 v 68 w 69 h 70 i D 74 E 75 F 76 c 77 * 78 I 79 J 80 K 81 L 82 M 83 o 84 O 85 P 86 Q 87 R 88 S 89 T 90 U 91 V 92 W 93 X 94 Y a 97 b 98 c 99 i 100 e 101 f 102 h 104 ] 105? 106 ' : 109 / p q haracter 7 (h) is for German, character 69 (h) is for Swedish. haracter 43 (i) is for German and Turkish, character 70 (i) is for Swedish. haracters 71 through 102 are for Russian El carácter 7 (h) es para el idioma alemán, el carácter 69 (h) es para el idioma sueco. El carácter 43 (i) es para los idiomas alemán y turco, el carácter 70 (i) es para el idioma sueco. Los caracteres 71 al 102 son para el idioma ruso. L-4 L-5 O caractere 7 (h) é para o alemão, e o caractere 69 (h) é para o sueco. O caractere 43 (i) é para o alemão e turco, e o caractere 70 (i) é para o sueco. Os caracteres de 71 a 102 são para o russo. L-6