Bruksanvisning - modul 3228

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning - modul 3228"

Transkript

1 Om bruksanvisningen ruksanvisning - modul 3228 Innhold Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen Generell Guide...N-4 med bokstaver som vist i illustrasjonene. Tastene på tastaturet er markert med sine viktigste funksjoner som Tidvisning...N-6 [2]. Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et av urets. Ytterligere teknisk informasjon finnes i avsnittet "Referanser". Data ank...n-13 Kalkulator...N-21 Alarmer...N-29 For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret Stoppeklokke...N-36 bør du lese "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret". Dual Tid...N-38 Tastatur Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Lys...N-41 Referanse...N-45 Spesifikasjoner...N-49 Forholdsregler ved bruk...n-51 Vedlikehold...N-61 N N-1 Referanseliste over funksjoner Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne bruksanvisningen inneholder. Innstilling av tid, dato og språk...n-6 Skifte mellom 12- og 24-timeformatene...N-10 Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid...n-11 For å vise Dual tid skjermen og Databank skjermen i Tidvisnings...N-12 Å legge inn navn etterfulgt av telefon nummer i et nytt Databank sett...n-14 Å legge inn telefon nummer etterfulgt av navn i et nytt Databank sett...n-17 Å tilbakekalle Databank sett...n-18 Å endre et Databank sett...n-19 Å slette et Databank sett...n-20 Å utføre kalkulasjoner...n-23 Å endre valutakursen og operatøren...n-26 Å sjekke gjeldende valutakurs og operatør...n-27 Å kalkulere en valuta omregning...n-27 N-2 Hvordan slå av og på knappetonen...n-28 Å stille inn en alarm-tid...n-31 Testing av alarmen...n-33 Slå av og på alarmene 2 til 5 og timesignalet...n-34 Valg av alarm 1... E-35 Måling av tid med stoppeklokken...n-37 Innstilling av Dual tid...n-39 Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid for Dual tid...n-40 For å vise Tidvisnings skjermen og Databank skjermen i Dual tid...n-40 Slå på lyset manuelt...n-41 Slå av og på autolys-funksjonen...n-43 Velg lysvarighet...n-44 N-3 Generell guide Trykk for å gå fra modus til modus. Trykk L for å lyse opp displayet. Kalkulator Alarm Dataank Tidvisnings Dual tid Stoppeklokke N-4 N-5 Tidvisning Time: Minutter Ukedag Sekunder År Måned Dag PM indikator N-6 Stå i Tidvisnings for å stille tid, dato og språk Du kan også se DualTid skjermen eller Databank skjermen fra Tidvisnings. Merk Uret kan vise teksten for ukedag på 13 forskjellige språk (Engelsk, portugisisk, spansk, fransk, hollandsk, dansk, tysk, italiensk, svensk, polsk, romensk, tyrkisk og russisk). Å stille inn tid, dato og språk Språk indikator 1. I Tidvisnings, hold inne A til sekundene begynner å blinke. Dette er innstillingsdisplayet Trykk eller for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor. Seconds Year Month Day Minutes Hour Language Den aktuelle språk indikatoren blinker i displayet mens språkinnstillingen er valgt i ovennevnte sekvens. 3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, bruk tastaturet for å forandre dataene som viste nedenfor. Du må skrive inn to sifre for innstilling av år, måned, dag, time og minutt. Hvis du f.eks. vil spesifisere kl. 3 må du skrive 03 for timetallet. For årstallet skriver du de 2 siste sifrene. For å gjøre dette: Nullstille sekundene til 00 Gjør dette: Trykk [0]. N-7 For å gjøre dette: Endre år, måned, dag, time eller minutter Endre språk Gjør dette: Skriv inn verdier på tastene på tastaturet. linkingen flytter seg til høyre når du legger inn en verdi. Når timer eller minutter blinker (12-timers visning kun), trykk [=PM] for å velge mellom AM (A indikator) og PM (P indikator). ruk [+] og [Ö]. Når språk indikatoren blinker i displayet, bruk[+] og [Ö]for å bla gjennom språk indikatorene som vist under til den du ønsker vises. 4. Press A når du er ferdig. Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen. Se Ukedag liste bakerst i denne manualen for å se forkortelser som er brukt.. I tillegg til ukedag skjermen, påvirker språkinnstillingen også hvilke type tegn du kan bruke til navnet i Data ank. Å trykke A i Tidvisnings viser indikatoren for valgt språk. Å holde inne A i 2 sekunder gjør at uret endres til å vise skjermen for innstillinga av tiden i Tidvisnings (indikeres ved at sekund-tallene blinker). Hvis du ikke ønsker dette, trykker du A igjen for å avslutte. [+] Indikator ENG POR ESP FRA [Ö] NED N-8 Språk Engelsk Portugisisk Spansk Fransk Hollandsk Indikator DAN DEU ITA SVE POL Språk Dansk Tysk Italiensk Svensk Polsk Indikator RO TUR PU Språk Rumensk Tyrkisk Russisk N-9

2 ruksanvisning - modul 3228 Skifte mellom 12- og 24-timeformatene Trykk i Tidvisnings for å skifte mellom 12-timers visning (indikeres med A eller P i displayet) og 24-timers visning. Ved bruk av 12-timersformatet vil en P (pm) vises i displayet fra 12 på formiddagen til om kvelden. A (am) indikerer tiden mellom midnatt og kl på formiddagen. Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet. Timeformatet (12/24) som velges i tidvisning vil gjelde i alle. Sommertid (DST) Sommertid er en time frem fra normal tidvisning. Husk at ikke alle land opererer med sommertid. Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid Hold nede i ca. 2 sekunder for å skifte mellom sommertid (DST indikator i vises) og vanlig tid (DST DST indikator indikator vises ikke). Merk at det å trykke i Tidvisnings også bytter mellom 12-timers visning og 24-timers visning. DST-indikatoren vises i ene Tidvisning og Alarm når sommertid-innstillingen er på. N-10 N-11 For å vise Dual tid skjermen og Databank skjermen i Tidvisnings Hold inne [Ö] i Tidvisnings for å vise Dual Tid skjermen. Å holde inne [+] viser datasettet som sist ble vist sist gang du gikk ut av Dataank. Hold inne [Ö] Hold inne [+] Dual tid skjerm Tidvisnings skjerm Dataank skjerm Dataank Antall gjenstående datasett Navn Telefon nummer Dataank lar deg lagre opp til 25 datasett, hvert inneholdende navn og telefonnummer. Datasettene lagres automatisk alfabetisk. Data kan hentes frem og vises i displayet. Karakterene du kan bruke for navn avhenger av hvilke språk du har valgt i Tidvisnings. Se "Å stille inn tid, dato og språk" (Side N-6) for mer info. Å endre språk påvirker ikke navnene som allerede er lagret. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Dataank, som uret kommer i ved at du trykker (side N-4). Å holde inne [=PM] i Dataank vil vise antall gjenstående datasett. N-12 N-13 Å opprette et nytt datasett Når du oppretter et nytt datasett kan du legge inn navn og så telefon nr. eller du kan legge inn telefon nr. og så navn. Ved å ha mulighet til å legge inn telefon nr. først minsker du risikoen for å glemme nummeret mens du legger inn navnet. Å legge inn navn etterfulgt av telefon nummer i et nytt Databank sett (Datasett) 1. I Dataank, trykk for å vise skjerm for nytt Navne område Nummer område Skjerm for nytt Datasett lllllllllll datasett. Den nye skjermen er tomt (inneholder ikke navn eller telefonnumre). Hvis skjermen for nytt datasett ikke vises når du trykker, betyr det at minne er fult. Da er det nødvendig å slette dataenheter som er lagret i minnet, før du kan lagre nye sett. 2. Hold inne A til den blinkende markøren (_) kommer frem i navn-området av skjermen. Dette er skjermen for nytt datasett. 3. I navn-området bruker du [+] og [Ö] til å bla gjennom tegnene/karakterene der hvor markøren står. Tegnenes rekkefølge kan sees nedenfor. [+] [Ö] (space) A to Z to - (symbol) 0 to 9 (number) Tegn/karakter sekvensen over er for engelsk språk. Se "Karakter liste" bak i denne manualen for karakter sekvenser for andre språk. 4. Når du har funnet et tegn, trykk for å flytte markøren mot høyre. 5. Gjenta punkt 3 og 4 til hele navnet er skrevet inn. Skriv inn opp til åtte karakterer for navnet. 6. Når navnet er skrevet inn, trykk til markøren kommer til tallene. Når markøren står på den åttende plassen i navnområdet, vil den gå over til den første plassen i tall-området, hvis den flyttes mot høyre. Når markøren er ved den 15. plassen i tall-området, vil den gå over til den første plassen i navn-området, hvis den flyttes mot høyre (ved å trykke ). N-14 N-15 Trykk for å flytte markøren mot høyre og for å flytte den mot venstre. 7. ruk tastaturet i tall-område for legge inn telefon nummer. Hver gang du legger inn et tall vil markøren automatisk flytte seg til høyre. Tall-område vil i begynnelsen kun vise streker. Du kan la streke være det eller du kan bytte de ut med tall eller mellomrom. ruk [.SP] for å sette inn mellomrom og [Ð] for å sette inn en bindestrek. Hvis du skriver inn et feil tall så bruk og for å flytte markøren til det tallet som er feil og endre det. Du kan skrive inn opp til 15 tall for nummeret. 8. Trykk A for å lagre datasettet og avslutt. Når du trykker A for å lagre data, vil navn og nummer du har lagt inn blinke i ca. 1 sekund mens datasettet blir lagret. Når sorterings operasjonen er ferdig vil skjermen for Dataank sett vises. Navnet kan kun vise 3 karakterer samtidig, så lengre navn vil rulle fortløpende fra høyre til venstre. Siste tegn/karakter indikeres av symbolet s. Å legge inn telefon nummer etterfulgt av navn i et nytt Databank sett Navne område 1. I Dataank, trykk for å vise skjerm for nytt datasett. 2. ruk tastaturet til å skrive inn telefonnummeret. Ved å trykke på en talltast som første tegn/karakter i et nytt Dataank sett, vil legge inn tallet på den første plasseringen av tallområdet, og automatisk flytte Nummer område markøren til neste posisjon til høyre. Legg inn resten Skjerm for nytt Datasett av telefon nummeret. ruk [.SP] for å sette inn mellomrom og [Ð] for å sette inn en bindestrek. Hvis du gjør feil mens du legger inn telefon nummeret, trykker du. Da vil skjermen bli blank og du kan starte på nytt. Hvis du ikke legger inn noenting i løpet av 2-3 minutter, eller du trykker, så vil uret gå tilbake til Tidvisnings. Alt du har lagt inn da vil bli slettet. N-16 N Hold inne A til den blinkende markøren (_) kommer frem i navn-området av skjermen. Dette er skjermen for å registrere datasett. 4. Legg inn navnet som tilhører nummeret. I navn-området bruker du [+] og [Ö] til å bla gjennom tegnene/karakterene der hvor markøren står. ruk og for å flytte markøren. For detaljer ang. innlegging ac tegn/karakterer, se trinn 3 til 5 under "Å legge inn navn og så telefon nummer i et nytt Dataank sett" (side N-15). 5. Trykk A for å lagre datasettet og avslutt. Å tilbakekalle Databank sett I Dataank, bruk [+] (+) og [Ö] ( ) for å bla gjennom Dataank settene i displayet. Se "Sorteringstabellen" for mer detaljer om hvordan uret sorterer data settene. Trykker du [+] når det siste Dataank settet vises i displayet, kommer du til skjermen for innlegging av nytt data sett. Å endre et Dataank sett 1. I Dataank, bruk [+] (+) og [Ö] ( ) for å finne det data settet du ønsker å endre. 2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem i displayet. Dette er skjermen for innlegging av data. 3. ruk (høyre) og (venstre) for å flytte blinkingen til den karakteren du ønsker å endre. 4. ruk tastaturet for å endre karakteren. For detaljer ang. innlegging av tegn/karakterer, se trinn 3 (innlegging av navn) og 7 (innlegging av nummer) under "Å legge inn navn og så telefon nummer i et nytt Dataank sett" (side N-15). 5. Trykk A for å lagre. N-18 N-19

3 ruksanvisning - modul 3228 Å slette et Dataank sett 1. I Dataank, bruk [+] (+) og [Ö] ( ) for å finne det data settet du ønsker å slette. 2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem i displayet. Dette er skjermen for innlegging av data. 3. Trykk og samtidig for å slette det lagrede data settet. LR kommer frem i displayet når dataenheten er slettet. * Etter at dataenheten er slettet, vil markøren stå igjen i displayet klar for ny innlegging. 4. Skriv inn data eller trykk A hvis du er ferdig. Kalkulator Du kan bruke kalkulator til å utføre aritmetiske beregninger, samt valutaomregning. Du kan også bruke Kalkulator til å slå av og på input-tonen. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Kalkulator, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). Før du starter en regneoperasjon eller en valutaomregning må du først trykke for å få frem en av skjermene som vist under. N-20 Område for innlegging av verdi Kalkulator skjerm Skjerm for valuta omregner I en regne operasjon eller valuta omregning og resultatet kan være opp til 8 positive tall eller 7 negative tall. Når du går ut av Kalkulator vil alle viste verdier bli nullstilt. N-21 Hvordan knappen påvirker den gjeldende skjermen i Kalkulator. Trykker du når gjeldende skjerm (regne operasjon eller valuta omregnings skjermen) viser en verdi ulik null vil nullstille skjermen til null uten å gå til en annen skjerm. Trykker du når E (error) indikatoren vises, fjernes E (error) indikatoren, men den nullstiller ikke skjermen. Trykker du når gjeldende skjerm (regne operasjon eller valuta omregnings skjermen) er nullstilt, gjør at uret går til en annen skjerm. Å utføre regne operasjoner Du kan utføre følgende typer regne operasjoner i Kalkulator : addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, aritmetiske konstanter, krefter, og omtrentlige verdier. Å utføre regne operasjoner Regnefunksjons område Regnefunksjons symbol Område for innlegging av verdi Når kalkulator skjermen vises i Kalkulator kan du bruke tastaturet til kalkulasjoner på lik linje som med en vanlig kalkulator. Se eksemplene under for detaljer. Husk å trykk for å nullstille skjermen før du begynner på en ny kalkulasjon. Hvis skjermen allerede er nullstilt og du trykker så vil skjermen for valuta omregning vises. Når du taster inn en kalkulasjon, vil verdiene vises i verdifeltet, og regnefunksjons symbolet vises i regnefunksjons området på skjermen. N-22 N-23 Eksempel (asis kalkulasjon) = -3.7 (12-0.5) 3 7 = (Konstant kalkulasjon) = = 19 (2.3) 4 = Funksjon [1] [2] [.SP] [3] [+] [7] [4][Ð] [9] [0] [=PM] [1] [2] [Ð] [.SP] [5] [] [3] [Ö] [7] [=PM] [7] [+] [+] [1] [0] [=PM] [1] [2] [=PM] Display x3 & &14 +K 1& +K 19 [2] [.SP] [3] [] [][=PM][=PM][=PM] XK 2& 9841 For å utføre en konstant beregning skriver du inn verdien du vil bruke som en konstant og trykker deretter én av regnefunksjons tastene to ganger. Dette gjør verdien til en konstant, som indikeres med en k indikator ved siden av regnefunksjons symbolet. En E (error) indikator vises når resultatet av kalkulasjonen overstiger 8 tall. Trykk for å fjerne error indikatoren. Nå kan du fortsette kalkulasjonen ved å bruke omtrentlig resultat. N-24 I den følgende tabellen beskrives det hvordan rette feil inntasting og hvordan nullstille kalkulatoren etter bruk. Når du vil gjøre dette: Korriger eller endre verdien du legger inn, uten å slette deler av kalkulasjonen du har lagt inn frem til nå. Korriger er endre regnefunksjonen (+,,, ) du nettopp la inn. Nullstill hele kalkulasjonen du har lagt inn Nullstill det viste kalkulasjons resultatet (produsert ved å trykke [+], [Ð], [], [Ö], eller [=PM]) og dens kalkulasjon ruk denne fremgangsmåten: Trykk for å nullstille den viste verdien og returner til 0 display. Så legger du inn den verdien du ønsker. Uten å trykke, trykk riktig regnefunksjonstast. Trykk for å nullstille den viste verdien og returner til 0 display. Trykk en gang til. Trykk. N-25 Valuta omregninger Du kan registrere en enkelt valutakurs for rask og enkel konvertering til en annen valuta. Standardverdien er 0 (multiplisere input verdien med 0). representerer multiplikasjon funksjonen og 0 er valutakursen. Sørg for å endre verdien til valutakursen og regnefunksjonen (multiplikasjon eller divisjon) du vil bruke. Å endre valutakursen og regnefunksjonen 1. Mens valutaomregner skjermen vises i Kalkulator Regnefunksjons symbol, hold inne A til valutakursen begynner å blinke i displayet. Dette er innstillingsskjermen. 2. ruk tastaturet til å legge inn valutakurs og regnefunksjonen ([] eller [Ö]) du ønsker å bruke. For å nullstille den viste valutakursen, trykk. 3. Press A når du er ferdig. Valuta kurs Å sjekke gjeldende valutakurs og regnefunksjon 1. Mens valuta omregner skjermen vises i Kalkulator, hold inne A til valutakursen begynner å blinke i displayet. Dette er innstillings skjermen. Innstillings skjermen vil også vise gjeldende valutakurs og regnefunksjon. 2. Press A når du er ferdig. Å kalkulere en valuta omregning 1. Mens valuta omregner skjermen vises i Kalkulator kan du bruke tastaturet for å taste inn verdien som du vil konvertere. 2. Trykk [=PM] for å vise resultatet. 3. Trykk for å nullstille resultatet. En E (error) indikator vises når resultatet av kalkulasjonen overstiger 8 siffer. Trykk for å fjerne error indikatoren. Å trykke [=PM] når et kalkulasjons resultat vises vil multiplisere valutakursen igjen med den viste verdien. N-26 N-27 Å slå av og på knappetonen Knappetonen kan høres hver gang du trykker en knapp eller på tastaturet. Denne tonen kan du slå av. Innstillingen for knappetonen som du valgte i Kalkulator gjelder også for alle andre, utenom i Stoppeklokke. Merk at alarmer vil fortsette å lyde selv om knappetonen er slått av. Å slå av og på knappetonen Når kalkulator skjermen eller valutakurs skjermen vises MUTE indikator i Kalkulator, hold inne i ca. 2 sekunder for å velge knappetone på (MUTE indikator vises ikke) og av (MUTE indikator vises). Å holde inne fører også til bytte av Kalkulator skjermen (side N-21). Når knappetonen er slått av, vil dette vises av en MUTE indikator i alle modus. Alarmer Alarm nummer Alarm tid Alarm dato Alarm skjerm Det er mulig å stille opp til fem uavhengige alarmer med time, minutter, måned og dato. Når en alarm er slått på, vil alarmen lyde på det innstilte tidspunktet. En av alarmene kan stilles med snooze, mens de fire andre ringer bare en gang, som vanlig. I alarm-modus er også timesignalet, som lyder hver hele time når det er slått på. Det er 5 skjermer for alarm nummerert fra 1 til 5. Skjermen for timesignalet indikeres med :00. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). N-28 Timesignal skjerm N-29

4 llllllll ruksanvisning - modul 3228 Alarm-typer Alarm-type er avhengig av de innstillingene som gjøres. Daglig alarm Still time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag. Dato alarm Datoalarm: Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på det spesifikke tidspunktet. 1-måneds alarm Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag i den måneden som du valgte. Månedlig alarm Still dag, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde hver måned på samme dato og klokkeslett. Merk Timeformatet til alarmen er det samme som er valgt for vanlig tidvisning. N-30 Innstilling av alarm tid Alarm nummer Alarm 2 på indikator AM indikator måned - dag Time: Minutter 1. I Alarm brukes [+] og [Ö] for å bla gjennom alarm skjermene til alarmen du ønsker å stille kommer frem. Trykk [+] Trykk [ ] x1 x2 x3 :00 x5 x4 Du kan bruke Alarm1 som en snooze alarm eller en engang alarm. Alarmene 2 til 5 kan kun brukes som engangs-alarmer. Snooze-alarmen repeterer hvert femte minutt. 2. Velg en alarm og hold nede A til timetallene er klar til å stilles (blinker). Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk. N ruk tastaturet for å legge inn alarm tid og dato. linkingen flytter seg automatisk til høyre hver gang du legger inn en tall. Du kan også bruke og for å flytte blinkingen mellom tallene. Å stille en alarm som ikke inkluderer måned eller dato, still 00 for hver innstilling som ikke skal brukes. Hvis du bruker 12-timers visning, trykk [=PM] når time- eller minutt tallene blinker for å velge mellom AM og PM. Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av alarm å velge riktig (AM A-indikator, eller PM P-indikator). 4. Press A når du er ferdig. Merk at både måned og dag innstillingen vises som 00 på innstillingsskjermen når ingen måned eller dag er satt. På alarmskjermen, derimot, er en uinnstilt måned vist som x og en uinnstilt dag er vist som xx. Se eksempel displayene under "Å stille en alarm tid" (side N-31). Alarm-operasjoner Alarmen lyder i ti sekunder uansett hvilket modus uret er i. Snooze-alarmen vil gå på hvert femte minutt opp til sju ganger eller til den blir slått av. (side E-35). Trykk på hvilket som helst knapp på uret for å stoppe alarmen. Forholdene nedenfor avlyser 5-minutterintervallene til snooze-funksjonen: Hvis uret står i endrings mode for tidvisning (side E-6) Viser alarm 1 innstillings skjerm (side N-31) Testing av alarmen Hold nede i Alarm. Ved å trykke veksler også den viste alarm eller timesignalet på og av. N-32 N-33 Slå av og på alarmen 2 til 5 og timesignalet Timesignal på indikator Alarm 4 på indikator Alarm 2 på indikator 1. I Alarm, bruk [+] og [Ö] en engangs alarm (alarmene 2 til 5) eller Timesignalet. 2. Trykk for å skifte mellom av og på. Den gjeldende på / av-statusen til alarm 2 til 5 er vist med indikatorer (AL-2 til AL-5). SIG indikatoren viser på (SIG vises)/av (SIG vises ikke) status for timesignalet. Indikatorene vises i alle modus. En alarms indikator blinker når alarmen lyder. Valg av funksjon for alarm 1 1. I Alarm, bruk [+] og [Ö] for å velge alarm 1. Alarm 1 på indikator 2. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige SNZ indikator alternativene som vist nedenfor. SNZ indikator og alarm 1 på indikator Snooze alarm on Alarm off One-time alarm on SNZ indikatoren og alarm 1 på indikator (AL-1) vises i alle modus. SNZ indikatoren blinker i 5-minutters intervallene. Alarm-indikatoren (alarm 1 og/eller SNZ) blinker mens alarmen lyder. N-34 N-35 Stoppeklokke Timer Sekunder Minutter 1/100 sekund N-36 Stoppeklokken kan måle forløpt tid, mellomtid og to sluttider. Målingene viser i displayet opp til 23 timer, 59 minutter, sekunder. Hvis stoppeklokken når grensen for målegrensen på 24 timer, vil den begynne på nytt fra null. En pågående måling av medgått tid fortsetter selv om går ut av Stoppeklokke. Hvis uret skifter fra stoppeklokke-modus mens en rundetid står i displayet, vil den forsvinne og målingen av forløpt tid vil komme tilbake. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppeklokke, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). Måling av tid med stoppeklokken Forløpt tid Start Stop Re-start Stop A Nullstill Mellomtid A A A Start Mellomtid Utløs mellomtid Stop Nullstill (SPL vises) To sluttider A A A Start Mellomtid Stop Utløs mellomtid Nullstill Første løper i mål. Viser tiden til første løper Andre løper i mål. Viser tiden til andre løper N-37 Dualtid Dualtid (Time: Minutter Sekunder) Dualtid viser tiden i en annen tidssone enn den du oppholder deg i til vanlig. Du kan velge Standard Tid eller Sommertid for tiden i Dual tid, og en enkel operasjon lar deg seskjermen for Tidvisnings og Dataank. Sekundvisningen i Dualtid er synkronisert med sekundene i vanlig Tidvisnings. Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Dual Tid, som uret kommer i ved at du trykker (side N-5). Innstilling av Dual tid lllll 1. Hold nede A i Dual Tid til sekundene er klar til å stilles (blinker). 2. ruk tastaturet til å skrive inn dual tiden. linkingen flytter seg automatisk til høyre hver gang du legger inn en tall. Du kan også bruke og for å flytte blinkingen mellom tallene. Hvis du bruker 12-timers visning, trykk [=PM] for å velge mellom AM og PM. 3. Press A når du er ferdig. N-38 N-39

5 ruksanvisning - modul 3228 Skifte mellom Standard tid og Sommertid for Dual tid DST indikator Hold nede i ca. 2 sekunder for å skifte mellom sommertid (DST indikator i vises) og Standard tid (DST indikator vises ikke). DST-indikatoren vises i displayet når Sommertid er aktivert. For å vise Tidvisnings skjermen og Databank skjermen i Dual tid Hold inne [Ö] i Dual tid for å vise Tidvisnings skjermen. Å holde inne [+] viser datasettet som sist ble vist sist gang du gikk ut av Dataank. Hold inne [Ö] Hold inne [+] Lys-funksjonen Autolys-funksjonen slått på indikator Lys-funksjonen benytter en lysdiode (LED) og et lyspanel som sprer lyset for enkel avlesing i mørke. Autolysfunksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot ansiktet. Autolys-funksjonen må være aktivert for å fungere. Indikatoren (AUTO EL) viser i displayet om den er aktivert. Du kan velge hvor lenge lyset skal være i displayet: 1,5 eller 3 sekunder. Se "Forhåndsregler ved bruk av lys-funksjonen" på side N-47 for mer informasjon. Slå på lyset manuelt Trykk L for lys i displayet. Denne operasjonen fungerer selv om autolys-funksjonen også er aktivert. Tidvisnings skjerm N-40 Dual tid skjerm Dataank skjerm N-41 Om Autolys-funksjonen Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp, hver gang du beveger håndleddet på den måten som beskrives nedenfor. La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og vipp det deretter mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse opp. Unngå å gå med uret på undersiden av håndleddet. Mer enn 40 Advarsel! Opphold deg alltid på et sikkert sted når du leser målinger ved hjelp av autolys-funksjonen. Les ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, kjører bil eller motorsykkel, eller på andre måter utfører handlinger som kan resultere i skader. Tenk også på om autolyset kan sjenere eller distrahere dine omgivelser. Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du sykler eller kjører motorsykkel eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke tilsiktet bruk av autolys-funksjonen kan medføre distraksjon som kan resultere i trafikkulykker og alvorlige personlige skader. Slå av og på autolys-funksjonen Hold inne Li omtrent to sekunder for å slå autolys på (autolys på indikator vises) og av (autolys på indikatoren ikke vises). For å spare på batterier, slå autolys-funksjonen seg automatisk av seks timer etter at den ble slått på. Gjenta prosedyren over for å slå auto lys-funksjonen på igjen. Autolys-indikatoren står i displayet i alle modus når autolys-funksjonen er aktivert. N-42 N-43 Velg lysvarighet 3 SE indikator 1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til å stilles (blinker). 2. Trykk L for å sette lysvarighet til 3 sekunder (3 SE indikator vises) eller 1.5 sekund (3 SE indikator vises ikke). 3. Press A når du er ferdig. 3 SE indikatoren i alle modus når lysvarigheten er satt til 3 sekunder. Referanser Dette avsnittet inneholder mer detaljert og teknisk informasjon om urets operasjoner. Det inneholder dessuten informasjon om viktige forholdsregler om de forskjellige funksjonene. Autoretur-funksjonen Uret vil gå tilbake til Tidvisnings automatisk hvis du ikke bruker noen av urets knapper som beskrevet under. For 2 eller 3 minutter i Dataank eller Alarm. For 6 eller 7 minutter i Kalkulator Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av to eller tre minutter mens klokken er i innstillings modus (blinker), vil uret avslutte innstillings modus automatisk. Etter at du har utført en knappeoperasjon (unntatt når du trykker på L), vil uret gå tilbake til Tidvisnings dersom du trykker N-44 N-45 Finne frem til data Knappene og, og [+] og [Ö] tastene brukes i de forskjellige og innstillings skjermer for å bla gjennom data i displayet. I de fleste tilfellene vil blaingen gå hurtigere hvis knappene holdes inne. Første display i hver modus Når uret kommer inn i Dataank, Kalkulator eller Alarm, vil data som var fremme siste gang uret gikk ut av det gjeldende modus, være det som først kommer frem. Tidvisning Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 vil øke minuttene med 1 minutt. I intervallet fra 00 til 29, nullstilles sekundene til 00 uten å endre minuttene. Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det ikke være nødvendig å stille det på nytt før ved skifte av batterier. N-46 Lys - forhåndsregler Tastaturet er deaktivert når displayet er lyst opp. I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet. Lyset går av om en alarm lyder. ruker du lysfunksjonen ofte, vil dette redusere batteriets levetid. Forholdsregler ved bruk av autolys-funksjonen ærer du uret opp-ned på håndleddet vil dette kunne føre til at autolys-funksjonen illuminerer displayet i tide og utide. Unngå å ha uret på undersiden av håndleddet når autorlys er aktivert. Ellers vil lyset komme på i tide og utide og slik forkorte batteriets levetid. Mer enn 15 grader for høyt Det er ikke sikkert lyset kommer på hvis uret avviker mer enn 15 grader fra å være parallell med bakken. Så se til at håndleddet er parallelt med bakken. Selv om du holder uret mot ansiktet, vil lyset gå av etter 1,5 eller 3 sekunder (se Velg lysvarighet side N-44). N-47 Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre autolys-funksjonen. Hvis displayet ikke lyser opp første gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og håndleddet være parallelt med bakken og deretter vrir du det mot deg. Hvis det likevel ikke fungerer, la armen henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik at håndleddet og displayet er parallelt med bakken. Under noen forhold vil displayet først lyse opp 1 sekund etter at du har vridd displayet mot deg. Dette indikerer ikke funksjonsfeil. Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. Lyden er forårsaken av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret. N-48 Spesifikasjoner Nøyaktighet ved normaltemperatur: "30 sekunder pr måned Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, a.m. (A)/p.m. (P), år, måned, dato, ukedag (Engelsk, Portugisisk, Spansk, Fransk, Hollandsk, Dansk, Tysk, Italiensk, Svensk, Polsk, Romensk, Tyrkisk, Russisk) tid system: 12-timer og 24-timers format Kalendersystem: Full autokalender forhåndsprogrammert for perioden 2000 til Annet: Sommertid/Standard tid Data ank: Minne kapasitet: Opp til 25 datasett, hvert sett inneholder et navn (8 karakterer) og telefon nr. (15 karakterer) Annet: Skjerm for antall gjenstående datasett; Autosortering; Støtter karakterer fra 13 språk Kalkulator: 8-talls regnefunksjoner og valuta omregner Kalkulasjoner: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, dividere, regne med konstanter, karft, og omtrentlige verdier Minne for omregnings kurs: En valuta kurs og regnefunksjon N-49

6 ruksanvisning - modul 3228 Alarmer: 5 multi-funksjons* alarmer (4 engang alarmer; 1 snooze/engangs alarm); Timesignal Alarm type: Daglig alarm, Dato alarm, 1-måned alarm, Månedlig alarm Stoppeklokke: Måleenhet: 1/100 sekund Målekapasitet: 23:59' 59.99" Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider Dual Tid: Timer, minutter, sekunder, a.m. (A)/p.m. (P) Annet: Sommertid/Standard tid Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode),auto Lys; valgbar lys varighet Annet: Knappetone på/av atteri: Ett lithium batteri (Type: R1616) a. 3 år med type R1616 (Forutsetter max. 1 alarm operasjon på 10 sekunder pr. dag og 1 lys operasjon på 1,5 sekunder pr. dag) N-50 Day of the Week List Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ENx SUN oon TUE WED THU FRI SAT POR DOo SEx TER QUA QUI SEX Sa ESP DOo LUN oar oib JUE VIE Sa FRA DIo LUN oar oer JEU VEN SAo NED ZON oaa DIN WOE DON VRI ZAT DAN SvN oan TIR ONS TOR FRE LvR DEU SON oon DIE oit DON FRE SAo ITA DOo LUN oar oer xio VEN SA SVE SiN own TIS ONS TOR FRE LiR POL NIE PON WTO qro ZW PIl SO ROo DUo LUN oar oie JOI VIN Sjo TgR PAZ PZT SAL mar PER Uo TS RUS S QO T SR YT QT S L-1 haracter List ENx: (space) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 POR: (espaço) A ; (, h ^ D E = [ F x H I > J n L o N O? ] i P Q R S T V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 ESP: (espacio) A ; D E = F x H I > J n L o N ` O? P Q R S T ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 FRA: (espace) A (, ^ D E = a [ c F x H I e d J n L o N O ] g P Q R S T U b f ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 NED: (Spatie) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 DAN: (Mellemsrum) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y Z u v ]? '. : / p 5 6 q 8 9 L-2 DEU: (Leerzeichen) A h D E F x H I J n L o N O i P Q R S T U ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 ITA: (spazio) A ( D E = a F x H I j e J n L o N O? k P Q R S T U b V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 SVE: (Mellanslag) A D E F x H I J n L o N O P Q R S T U V W X Y Z w h ]? '. : / p 5 6 q 8 9 POL: (epacja) A l m D E n F x H I J n L o o N p O? P Q R S q T U V W X Y Z r ]? '. : / p 5 6 q 8 9 ROo: (spa iu) A r, D E F x H I e J n L o N O P Q R S s T t U V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 T)R: (bo luk) A ^ D E F x y H I t J n L o N O i P Q R S s T U ) V W X Y ]? '. : / p 5 6 q 8 9 PU: (npo en) A D E F G * I J K L M o O P Q R S T U V W X Y a b c i e f ]? '. : / p 5 6 q 8 9 L-3 Sort Table 1 (space) 2 A 3 a 4 f 5 r 6 j 7 h 8 h 9 l m 13 m 14 D 15 E 16 b 17 a 18 [ 19 c 20 n 21 F 22 x 23 y 24 H 25 I 26 > 27 j 28 e 29 d 30 t 31 J 32 n 33 L 34 o 35 o 36 N 37 p 38 ` 39 O 40? 41 k 42 l 43 i g 46 P 47 Q 48 R 49 S 50 q 51 s 52 T 53 t 54 U 56 b 57 f 58 ) 59 V 60 W 61 X 62 Y 63 Z 64 r 65 s 66 u 67 v 68 w 69 h 70 i D 74 E 75 F 76 c 77 * 78 I 79 J 80 K 81 L 82 M 83 o 84 O 85 P 86 Q 87 R 88 S 89 T 90 U 91 V 92 W 93 X 94 Y a 97 b 98 c 99 i 100 e 101 f 102 h 104 ] 105? 106 ' : 109 / p q haracter 7 (h) is for German, character 69 (h) is for Swedish. haracter 43 (i) is for German and Turkish, character 70 (i) is for Swedish. haracters 71 through 102 are for Russian El carácter 7 (h) es para el idioma alemán, el carácter 69 (h) es para el idioma sueco. El carácter 43 (i) es para los idiomas alemán y turco, el carácter 70 (i) es para el idioma sueco. Los caracteres 71 al 102 son para el idioma ruso. L-4 L-5 O caractere 7 (h) é para o alemão, e o caractere 69 (h) é para o sueco. O caractere 43 (i) é para o alemão e turco, e o caractere 70 (i) é para o sueco. Os caracteres de 71 a 102 são para o russo. L-6

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 GENERELL GUIDE Trykk C for å skifte fra modus til modus. I alle modus trykker du B for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i gang). OM

Detaljer

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19 BRUKSNVISNING MODUL NR. 5229 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen

Detaljer

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 3408 Modul Nr. 3408 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

BRUKSANVISNING DOMMERKLOKKEN MODELL RFT-100 MODUL NR. 2993

BRUKSANVISNING DOMMERKLOKKEN MODELL RFT-100 MODUL NR. 2993 BRUKSANVISNING DOMMERKLOKKEN MODELL RFT-100 MODUL NR. 2993 OM BRUKSANVISNINGEN Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet). Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel! Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3420

Bruksanvisning - modul 3420 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Modul Nr. 3427 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5479

Bruksanvisning - modul 5479 Gratulerer Gratulerer med med Gratulerer nytt nytt med ur! ur! nytt med ur! nytt ur! NORSK NORSK NORSK N-1 N-1 N-1 N-1 Om Om Om bruksanvisningen Om Avhengig Avhengig av av hvilke Avhengig hvilke av modell

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3434

Bruksanvisning - modul 3434 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys

Detaljer

Modul Nr. 5194. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5194. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5194 Modul Nr. 5194 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769

BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769 BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Viktig!

Detaljer

Funksjoner. Innhold. Om denne bruksanvisningen. Verdenstid Modus... Side N-20 Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden

Funksjoner. Innhold. Om denne bruksanvisningen. Verdenstid Modus... Side N-20 Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Funksjoner Uret har de egenskaper og funksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING MODUL 2572 MODELL: SPS-300

BRUKSANVISNING MODUL 2572 MODELL: SPS-300 BRUKSANVISNING MODUL 2572 MODELL: SPS-300 Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Husk også å oppbevare den slik at du

Detaljer

Modul Nr. 3422. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 3422. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3422 Modul Nr. 3422 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

Modul Nr. 3426. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 3426. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3426 Modul Nr. 3426 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5398

Bruksanvisning - modul 5398 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Utsett uret for sterkt lys men IKKE varme for å lade opp batteriene

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3436

Bruksanvisning - modul 3436 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5299 Modul Nr. 5299 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5520

Bruksanvisning - modul 5520 Gratulerer med nytt ur! NORSK Vær oppmerksom på at SIO OMPUTER O., LT ikke kan holdes ansvarlig for skader eller tap som du eller tredjepart er utsatt for som et resultat av bruk av dette produktet eller

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 Gratulerer med nytt ur! NORSK 5338 Modul Nr. 5338 5 E For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene under Operating Precautions og User Maintenance.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5382

Bruksanvisning - modul 5382 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. N-1 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5176

Bruksanvisning - modul 5176 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, Funksjonene Sensoren i dette uret måler barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måleresultatene

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5123

Bruksanvisning - modul 5123 NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Dette uret inneholder ikke en bykode som

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Vekkerklokke DS-1 uten mottaker HMS art. nr.: 135483 Best. nr.: 1104818 INNHOLD Vekkerklokke DS-1... 1

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Bruksanvisning - modul

Bruksanvisning - modul Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta godt vare på denne manualen. Funksjonene Dette uret har en innebygd sensor som måler retning

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur (A) Funksjoner Velocita er et flerfunksjonelt armbåndsur med mange innstillingsmuligheter. Du kan velge mellom fem driftsmodus: Normal Time (T1) og Dual

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Bruksanvisning - modul 540 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig.ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5415

Bruksanvisning - modul 5415 NORSK Når du bruker det digitale kompasset på denne klokken for seriøse turer, fjellklatring, eller andre aktiviteter, sørg alltid for å ta med et annet kompass for å bekrefte målingene. Hvis målingene

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5173

Bruksanvisning - modul 5173 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5444

Bruksanvisning - modul 5444 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Vær oppmerksom på at ASIO OMPUTER O., LT

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5381

Bruksanvisning - modul 5381 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Advarsel! Målefunksjonene i dette uret

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer