Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 38/17 17/1184 Årsbudsjett 2017 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/16 39/17 17/312 Søknad om støtte til Tour of Norway /17 17/917 Tilskudd - driftsstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark /17 17/1381 Fordeling av tilskudd til arrangementutvikling /17 17/1383 Tilskudd til utvikling av arrangement - NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene - Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag 43/17 17/888 RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen 44/17 17/1195 RF støtteordning Hedmark fylkeskommune - Interreg Sverige-Norge søknadsnr The Bioeconomy region 45/17 17/1426 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, /17 17/1359 Fordeling av fylkeskommunale midler til kulturverntiltak /17 17/692 Høringsuttalelse til planstrategi for Eidskog kommune 2017

3 /17 16/12960 Ny nasjonal høydemodell 49/17 17/1440 Forslag til ett styremedlem og ett varamedlem fra Hedmark fylkeskommune til styret i Vegfinans AS

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Referatsaker - møte i Fylkesrådet den 13. mars / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Trond Rebne SAK 38/17 Årsbudsjett 2017 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/17 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar en økning av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2017 med kr fra kr til kr som følge av justert utgifts- /inntektsnivå for virksomhetene. Endringene foreslås innenfor netto rammer pr. hovedtjeneste og er i hovedsak knyttet til korrigert utgifts- og inntektsbudsjettering. 2. Fylkesrådet vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2017 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av saksfremlegget. Vedlegg: - Saksprotokoll med fylkestingets budsjettvedtak 2017 (sak 72/16) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 38/17 Saksutredning Årsbudsjett 2017 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/16 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for fylkeskommunen som netto utgifter pr hovedtjeneste 1-7, og som netto utgifter pr tjenestegruppe for hovedtjeneste 8 (fylkesskatt og rammetilskudd) og 9 (finanstjenester) jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkestinget vedtak av årsbudsjett 2016 i sak 72/16 (møte ), ga ingen tallmessige endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådets forslag. I fylkeskommunens budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune (vedtatt av fylkestinget i sak 13/12) fremgår følgende av pkt : Fylkesrådet har fullmakt til å fordele fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester. Fylkesrådet behandler i denne saken en spesifisering av fylkestingets vedtatte driftsbudsjett 2017 for Hedmark fylkeskommune på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste. Vurderinger I tilknytning til fylkesrådets sak om spesifiseringen av fylkestingets budsjett, gis virksomhetene adgang til å foreta justeringer av sin inntekts- og utgiftsbudsjettering under forutsetning av at netto rammer ikke blir endret. En oppsummering av foreliggende forslag til spesifisert budsjett 2017 pr. hovedtjeneste, fremgår av følgende oversikt:

7 Sak 38/17 Hovedtjeneste Utg-/innt Vedtatt budsjett Omdisponeringer Spesifisert budsjett 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Tannhelse Utgifter Inntekter Totalt Samfunn, plan og miljø Utgifter Inntekter Totalt Kultur Utgifter Inntekter Totalt Næringsutvikling Utgifter Inntekter Totalt Samferdsel Utgifter Inntekter Totalt Fylkesskatt/rammetilskudd mv Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Inntekter Totalt Sum Utgifter Inntekter Netto Konklusjon Fylkesrådet foreslår en spesifisering av fylkestingets vedtatte driftsbudsjett 2017 for Hedmark fylkeskommune på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste, som innebærer en økning av utgifts- og inntektsbudsjettet med kr fra kr til kr : Virksomhet Hovedtjeneste Utg-/innt Vedtatt budsjett Omdisponeringer Spesifisert budsjett 000 Sektorovergripende 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Fylkesskatt/rammetilskudd mv Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Inntekter Totalt Totalt

8 Sak 38/17 Virksomhet Hovedtjeneste Utg-/innt Vedtatt budsjett Omdisponeringer Spesifisert budsjett 110 Politisk organiseirng 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Totalt Adm organisering 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Samfunn, plan og miljø Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Adm org/serviceenheter 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Totalt Adm org/staber 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Samfunn, plan og miljø Utgifter Inntekter Totalt Totalt Adm org/fagavdelinger 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Samfunn, plan og miljø Utgifter Inntekter Totalt Kultur Utgifter Inntekter Totalt Næringsutvikling Utgifter Inntekter Totalt Samferdsel Utgifter Inntekter Totalt Totalt

9 Sak 38/17 Virksomhet Hovedtjeneste Utg-/innt Vedtatt budsjett Omdisponeringer Spesifisert budsjett 119 Eiendom og innkjøp 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Inntekter Totalt Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Tannhelse Utgifter Inntekter Totalt Samfunn, plan og miljø Utgifter Inntekter Totalt Kultur Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Inntekter Totalt Totalt Nord-Østerdal vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Storsteigen vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Elverum vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Midt-Østerdal vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Trysil vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt

10 Sak 38/17 Virksomhet Hovedtjeneste Utg-/innt Vedtatt budsjett Omdisponeringer Spesifisert budsjett 253 Hamar katedralskole 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Jønsberg vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Ringsaker vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Stange vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Storhamar vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Sentrum vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Skarnes vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Øvrebyen vgs 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter Totalt Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt

11 Sak 38/17 Virksomhet Hovedtjeneste Utg-/innt Vedtatt budsjett Omdisponeringer Spesifisert budsjett 266 Solør vgs 2 Utdanning Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Tannhelsetjenesten 3 Tannhelse Utgifter Inntekter Totalt Finanstjenester Utgifter Totalt Totalt Fylkesveger 7 Samferdsel Utgifter Inntekter Totalt Totalt Totalsum 0 0 0

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 17/312-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SAK 39/17 Søknad om støtte til Tour of Norway 2017 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/17 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at søknaden om støtte til prosjektet «Tour of Norway 2017» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark» og målsettingene i regional planstrategi om «Levende byer og bygdesentre». Fylkesrådet bevilger «Tour of Norway 2017» ved Interspons AS et tilskudd inntil kr fra fylkeskommunale midler, budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark, bl.a. gjennom kjøp av en sponsorplakat for TV-sendingene og arenaprofilering. Nærmere avtale om hvordan profileringa gjøres inngås mellom Hedmark fylkeskommune og tilskuddsmottaker. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. Vedlegg: - Søknad om støtte til «Tour of Norway 2017» Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 39/17 Saksutredning Søknad om støtte til Tour of Norway 2017 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn Søker presenterer seg og prosjektet slik: «Tour of Norway er et av landets største idrettsarrangement, og arrangeres hvert år i mai måned. Rittet har vært en stor suksess de siste årene, og tusenvis av mennesker har fulgt etappene langs løypa. På TV-skjermen har også rittet appellert til mange seere. I 2017 er rittet tilbake i Hedmark etter å ha vært arrangert andre steder på Østlandet.» Tour of Norway er et stort internasjonalt sykkelritt, med UCI-status på nivå 2 (nivået under ritt som f.eks. Tour de France. UCI = Union Cycliste Internationale). Rittet arrangeres på Østlandet over fem dager i mai. Fra år til år varieres det hvor etappene legges, og Hedmark har også tidligere hatt etapper i/rundt Hamar og Ringsaker. I år skal en etappe gå fra Eidsvoll via Gjøvik, over Mjøsbrua, rundt Nes og ha målgang i Brumunddal. Dagen etter starter etappen i Hamar og går via Brumunddal og Moelv til Øyer, Gausdal og Lillehammer. Det er Interspons AS som står bak rittet, men de er avhengige av frivillige fra sykkelklubber og andre idrettslag for gjennomføringa. TV2 sender hele rittet, men det er Tour of Norway som sjøl står for sendingene. I tillegg til rittet står arrangøren bak «Tour of Norway for kids». Dette er en turné over hele landet, og i 2016 var det over 50 slike arrangementer. Disse arrangementene omfattes ikke av søknaden. Saksopplysninger fakta Sykkelrittet Tour of Norway overføres på TV, og det samler mange tilskuere. Det involverer også mange frivillige som arrangører, og arbeidet godtgjøres som dugnad til idrettslaga.

14 Sak 39/17 Kostnadsplan I budsjettet er tatt med de totale kostnadene, men disse er så fordelt på de fem etappene. Budsjettet her gjelder ca. en hel etappe, da det er to halve etapper som er lagt til Hedmark. Ekstra kostnader og inntekter i Oslo er ikke tatt med i fordelinga. Tittel 2017 SUM Annet, fordelt Arenaproduksjon Arenautstyr Hospitality Markedsføring og informasjon Overnatting/bespisning Politi og sikkerhet Premier og avgifter Prosjektledelse og bemanning Reisetilskudd, lag Transport TV-produksjon Sum kostnad Finansieringsplan Tittel 2017, omsøkt 2017, innstilt Kommunal støtte Lokale sponsorer/barter Sponsorinntekter, fordelt Statsstøtte, fordelt Hedmark fylkeskommune Sponsorstøtte i tillegg Sum finansiering Rittet har mange private bidragsytere. Hjemmesida viser 11 private sponsorer og 12 leverandører. I tillegg kommer offentlige tilskudd fra stat, kommuner og fylkeskommuner. Det kreves ikke inn billettinntekter, og arrangørene får heller ingen inntekter fra TV-rettigheter. Vurderinger Fylkesrådet vurderer at Tour of Norway har positive virkninger for Hedmarkssamfunnet, og ønsker derfor å bruke arrangementet til å profilere Hedmark gjennom TV-sendingene. Erfaringene fra overføringa av Femundløpet viser at det kan være lurt å betale for en sponsorplakat knyttet til TVsendingene, da denne vises mange ganger i løpet av en dag. I tillegg må tildelinga inkludere profilering og arenaplass i start- og målområdene i Hamar og Brumunddal.

15 Sak 39/17 Et overordna mål i regional planstrategi er å arbeide for levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling. Sentralt her er å øke attraktiviteten, men det er også viktig å vise den attraktiviteten som Hedmark har. TV-sendinger og profilering av fylket vårt vil kunne gjøre dette. I tillegg til den positive virkningen en kan få av profileringa, kan et slikt arrangement føre til økt sykkelinteresse og dermed bedre folkehelse. Det er svært positivt dersom barn og unge kan inspireres til å sykle mer. Dette er ekstra viktig i vårt fylke, der mange kjøres i bil eller buss til/fra fritidsaktiviteter. Dersom sykkelinteressen øker vil dette derfor kunne være et tiltak for delmålet «bedre folkehelse i Hedmark». I den regionale planen for opplevelsesnæringer i Hedmark er et av de overordna programtiltaka for 2017 økt internasjonal turistomsetning og konkurransekraft, med særskilt fokus på bl.a. sykkel. Markedsføring av Hedmark gjennom TV-sending av Tour of Norway vil ikke direkte bidra til utvikling av opplevelsesnæringene i Hedmark, men vil indirekte markedsføre flotte muligheter for sykling på Hedemarken. Dette kan deretter hjelpe de aktørene som satser på sykling i fylket. Tilskuddet tildeles som profileringsstøtte. Det skal i denne sammenhengen vurderes om den stipulerte markedsverdien vil overstige det tildelte beløpet. I så fall vil pengene kunne tildeles lovlig. Å få profilert Hedmark og Hedmark fylkeskommune gjennom nasjonale TV-sendinger over to dager i et internasjonalt sykkelritt vurderes å gi en verdi som overstiger de kr som tildeles, og det vil derfor være lovlig å tildele tilskuddet uten å gjøre det som bagatellmessig støtte. I tillegg til profileringa av Hedmark gjennom TV-bilder og plakater, skal fylkeskommunen profilere seg og fylket i start- og målområdene. Det er naturlig at kommunikasjonsavdelinga tar ansvaret for dette, men at de samarbeider med de folkehelseansvarlige og ansatte ved Enhet for kultur, bibliotek og kompetanse om hvordan profileringa skal gjøres. Dette vil føre med seg noe ressursbruk i tillegg til de kr i profileringstilskudd. Det er søkt om et tilskudd på kr Fylkesrådet ønsker å innvilge kr , tilsvarende det som ble innvilga til prosjektet for TV-overføring av Femundløpet. Dette grunngis i at sjøl om sykkelrittet antakelig vil ha flere seere, vil det bare gå over to dager fra Hedmark, mens Femundløpet hadde sendinger over fem dager fra Hedmark og Fjellregionen. Konklusjon Fylkesrådet innvilger Tour of Norway ved arrangør Interspons AS et tilskudd på kr Tilskuddet skal brukes til profilering av Hedmark.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 17/917-3 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 40/17 Tilskudd - driftsstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/17 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir et tilsagn på kr i drifts- og prosjektstøtte til Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) for Beløpet belastes Plan for fysisk aktivitet som dermed er redusert til kr Vedlegg: - Søknad om driftsstøtte 2017 Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark - Årsmelding FNFH for Årsplan 2017 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

17 Sak 40/17 Saksutredning Tilskudd - driftsstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn FNFH søker om kr i drifts- og prosjektstøtte for FNFH ble etablert i 2001 og er samarbeidsforum og paraplyorganisasjon for natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hedmark. Organisasjonen gjennomfører aktiviteter og arbeider for å ivareta natur- og friluftlivsinteresser i fylket. 10 friluftslivsorganisasjoner er tilsluttet FNFH. FNFH er samlokalisert med Norges Jeger og fiskerforbund Hedmark (NJFF) på Skogmuseet i Elverum. FNFH har for 2017 et budsjett på kr hvorav kr er statlige midler fra Norsk Friluftsliv. Hedmark fylkeskommune bevilget kr til FNFH i Saksopplysninger fakta Støtte fra Norsk Friluftsliv, Hedmark fylkeskommune og NJFF-Hedmark, bidrar til å støtte opp under driften av FNF Hedmark. Hovedmålet til FNFH er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene og fremme friluftslivsaktiviteter i Hedmark. FNFH er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNFH er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonen, og de kan være et felles talerør for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker. Videre arbeider FNFH fremfor alt med arealsaker som berører viktige natur- og friluftsområder. Rekruttering av barn og unge til FNFH sine medlemsorganisasjoner står også sentralt. Støtten fra fylkeskommunen er slik sett et viktig bidrag, også for å øke aktiviteten på tvers av medlemsorganisasjonene. FNF har for tiden 10 medlemsorganisasjoner som igjen har medlemmer. Medlemmene er som følger: Hamar og Hedemarken Turistforening *Finnskogen Turistforening Odal Turlag Hedmark Orienteringskrets Naturvernforbundet i Hedmark Norges Turmarsforbund Glåmdal krets av Norges Speiderforbund Hedmark krets av Norges Speiderforbund

18 Sak 40/17 Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Hedmark Norges Jeger og Fiskerforbund - Hedmark De frivillige organisasjonenes innsats er viktig i arbeidet med å stimulere og øke befolkningens aktivitetsnivå innen friluftsliv. Plan for fysisk aktivitet som ble vedtatt av fylkestinget har friluftsliv som et av fem innsatsområder. En av strategiene er bl. a. å videreutvikle samarbeidet med friluftslivorganisasjonene i fylket. Vurderinger Friluftslivsaktiviteter har positive effekter både for enkeltindividet spesielt og for samfunnet generelt. Aktiviteter ute gir glede og overskudd og har en betydelig helseeffekt. De tradisjonelle friluftslivsaktivitetene trenger relativt liten tilrettelegging, og er generelt lite ressurskrevende, men det er behov for ressurser særlig til å stimulere nye grupper til å drive friluftsliv. Hedmark fylkeskommunes Plan for fysisk aktivitet har friluftsliv som et av sine satsingsområder. Oppgavene som FNFH har fokus på er i tråd med de mål som fylkeskommunen har for friluftslivet i Hedmark. Vedlagt saken følger årsrapport for 2016 som synliggjør FNF sin betydning for sine medlemsorganisasjoner. Planen gir også en god oversikt over bredden i FNF sine aktiviteter. FNF er en paraplyorganisasjon for friluftsorganisasjoner i Hedmark på samme måte som Hedmark Idrettskrets for særidrettskretsene. Det bør vurderes om støtten til FNF skal være en fast post i budsjettet. Konklusjon Fylkesrådet gir et tilsagn på kr i drifts- og prosjektstøtte til Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) for Fylkesrådet har mottatt årsrapport for og er tilfreds med både aktivitetsnivå og resultater. Fylkeskommunen inviterer til et årlig dialogmøte med FNFH, der videre samarbeid og forventninger til bruk av midlene avklares.

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 41/17 Fordeling av tilskudd til arrangementutvikling 2017 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/17 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr til arrangementsutvikling 2017: Søker Tiltak Region Tilsagn Tolga IL HL 2017 langrenn hopp og kombinert Fjellregionen Ungdomsutvalget, Prosess for planlegging av årlig Hele fylket Hedmark Idrettskrets Idrettskonferanse i Innlandet. Involvering av ungdom i arrangement Hamar IL friidrett NM stafetter 2017 og Hedemarken Norwegian Grand Prix Hedmark krets - NM speiding 2017 Sør-Østerdal speidere NMK Hamar NMK Landsfinale bilcross jr Hedemarken Alvdal IL Solan Gundersen Vinterleker Fjellregionen Lismarken, Åsheim, Ringsakertreffen, trippelstevne Hedemarken Brummunddal skytterlag Rena Alpinklubb Multisport «Rask Bonde» Sør-Østerdal Midlene belastes Arrangementsutvikling. Budsjettposten benyttes i sin helhet. 3. Fylkesrådet vedtar tildeling av kr til Norges skøyteforbund og Hedmark skøytekrets for arrangement av VM allround skøyter i Vikingskipet 2017.

20 Sak 41/17 Konto Arrangementsutvikling styrkes med kr ved en overføring fra fylkesrådets disposisjonspost, konto , som dermed er redusert til kr Forutsetninger for støtten vil fremgå av tilsagnsbrevet som fylkeskommunen sender til søkerne. Vedlegg: - Retningslinjer - Saksopplysninger alle søknader - Vurdering av søknader Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Sak 41/17 Saksutredning Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn Et av målene i samarbeidserklæringen til fylkesrådet er at Hedmark skal være et naturlig førstevalg for store idretts- og kulturarrangement. Arrangement er en god arena for læring, nyskaping, motivasjon for ung frivillighet, samt utvikling av lokalsamfunn. Hedmark fylkeskommune ønsker å skape motivasjon for utvikling av større arrangement innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjennom tilskudd til prosess for arrangementsutvikling. Tilskuddsordningen er også et sentralt tiltak i oppfølging av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark. Involvering av ungdom i arrangementsutvikling er sentralt i denne sammenheng. Det samme gjelder utvikling av nyskapende arrangement som i større grad involverer både idrett/fysisk aktivitet og kultur. Alle frivillige lag/foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Det Frivillige Skyttervesen, Norges bilsportforbund og Forum for natur og friluftsliv kan søke på ordningen. Ny ordning med tilskudd til arrangementsutvikling erstatter mesterskapsstøtte og gjelder for større arrangement uavhengig av mesterskapsstatus eller ikke. Saksopplysninger fakta Det er satt av kr i årsbudsjett for 2017 til den nye tilskuddsordningen for Midlene ble utlyst i uke 1 med søknadsfrist 1. februar Nøkkeltall for denne søknadsrunden Antall søknader innenfor svarfrist 27 Totalbudsjett alle søknader Totalsum søkt (maks søknadssum ) Tildeling av midler Innkomne søknader og tiltak er vurdert i forhold til vedtatte retningslinjer for tilskuddsordningen. Retningslinjene peker på følgende kriterier som sentrale i vurderingen: 1) Fylkeskommunen skal involveres i planleggingsprosessen. 2) Arrangementet skal være en læringsarena for ungdom, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.

22 Sak 41/17 3) Arrangementet skal bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangementer. 4) Arrangementet skal sette Hedmark på arrangørkartet og bidra til utvikling av lokalsamfunn. Dette er en tilskuddsordning rettet mot prosess for arrangementsutvikling. En forutsetning for tilskudd er at fylkeskommunen blir involvert i planleggingsfasen. Dette for å ivareta fylkeskommunens mål med tilskuddsordningen, samt ønsket om å bidra til involvering av aktuelle samarbeidspartnere, kompetanseutvikling-/deling og samarbeid mellom arrangementsmiljøer. Vurderinger Fylkeskommunen har mottatt mange gode søknader som kvalifiserer for tilskudd. For at tilskuddsordningen skal ha ønsket virkning velger fylkeskommunen å gi et størst mulig tilskudd til et mindre antall søkere. Tilskuddet vil med dette utgjøre en forskjell for arrangøren, og gjør det mulig å gjennomføre tiltak som skaper ønsket utvikling. Det innebærer at de som får tilskudd dette året ikke vil bli prioritert dersom de står som søker ved neste års tildeling. Gjennom behandlingen er det lagt vekt på å prioritere søkere som planlegger nyskapende tiltak i forbindelse med sitt arrangement. Dette er tiltak som skal gi ungdom god læring og motivasjon for videre engasjement i idrett og samfunnsliv. Videre er det tatt hensyn til regional fordeling av tilskudd, samt fordeling mellom aktører som er berettiget til å søke på ordningen. Det har også vært ønskelig å støtte opp under bredden av type arrangement, fra mesterskap og arrangement for multisport til prosess for utvikling av årlig idrettskonferanse for ungdom. To søknader behandles særskilt under andre ordninger. Det gjelder: 1) Søknad fra Norges skøyteforbund og Hedmark skøytekrets i forbindelse med arrangement av VM allround skøyter i Vikingskipet, mars. Denne søknaden anbefales støtte gjennom fylkesrådets disposisjonspost. 2) Søknad fra Hamar OK og Løten OL i forbindelse med NM sprint orientering og utvikling av Pinseløpene i orientering, juni. Fylkeskommune har mottatt tre søknader knyttet til disse arrangementene, og søknadene anbefales samlet behandling i egen sak. Innvilgede søknader Søknadene som har fått tilsagn i denne fordelingsrunden, ble vurdert til å oppfylle kriteriene for tilskuddsordningen, samtidig som de er blitt prioritert ut fra ordningens øvrige vurderingsfaktorer. Beløpet til fordeling er ikke tilstrekkelig til å kunne tildele omsøkt beløp til alle godkjente prosjekter. Regional fordeling Hamar-reg Glåmdalen Fjellregionen Sør-Østerdal Hele fylket Antall søknader innenfor svarfrist Totalbudsjett alle søknader Totalsum søkt Tildelte midler Antall innvilgede søknader Oversikt over alle innvilgede søknader og deres tilskuddsbeløp er vedlagt.

23 Sak 41/17 Avslåtte søknader Enkelte søknader som faktisk oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen er avslått. På grunnlag av en vurdering av prosjektets øvrige faktorer, nådde ikke disse søknadene opp i prioriteringen. De øvrige søknadene som har fått avslag oppfylte ikke i tilstrekkelig grad kriteriene for tilskuddsordningen. Oversikt over de avslåtte søknadene er vedlagt, sammen med begrunnelse for avslaget. Konklusjon Fylkesrådet fordeler til sammen kr til 8 søkere. I tillegg bevilges kr til VM allround skøyter, mars i regi av Norges skøyteforbund og Hedmark skøytekrets. Søknad fra Hamar OK og Løten OL til NM sprint orientering 2017 og utvikling av Pinseløpene behandles i egen sak.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 42/17 Tilskudd til utvikling av arrangement - NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene - Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/17 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Hamar orienteringsklubb og Løten orienteringslag et tilskudd på kr ,- som bidrag til utvikling av NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene. Beløpet belastes budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste Det gjøres en samlet tildeling for tre søknader som er fremmet til Hedmark fylkeskommune. Tilskuddet omfatter derfor både utvikling av en digital museumsguide, styrking av friluftsrettede folkehelseaktiviteter og orienteringskunnskaper, og det er en arrangementsstøtte for nyskaping og involvering av ungdom. Denne engangsstøtten skal gjøre det mulig å høste erfaringer med nytenking, og dermed bidra til å utvikle attraktive Pinseløp på Hedemarken i årene fremover. Vedlegg: - Søknader om støtte til Pinseløpene i orientering og NM sprint 2017 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

25 Sak 42/17 Saksutredning Tilskudd til utvikling av arrangement - NM sprint orientering 2017 og Pinseløpene - Hamar orienteringsklubb (Hamar OK) og Løten orienteringslag (Løten OL). Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn Hedmark fylkeskommune ønsker å bidra til at Hedmark blir attraktiv for store idretts- og kulturarrangement. Arrangement er en god arena for læring, nyskaping, motivasjon for ung frivillighet, samt utvikling av lokalsamfunn. Fylkeskommunen har mottatt tre forskjellige søknader fra Hamar OK og Løten OL om støtte til utvikling av Pinseløpene i orientering og NM sprint orientering Fylkesrådet ønsker en samlet behandling av disse tre søknadene. Saksopplysninger fakta Hamar OL og Løten OL ønsker å utvikle seg som arrangører. De har gjennom mange år samarbeidet om arrangement av Pinseløpene i orientering. Dette er et av de større orienteringsarrangementene i Norge, og samler ca deltakere gjennom 3 dager i pinsen hvert år. I 2017 er de samme klubbene også arrangør av NM sprintorientering i Hamar sentrum. Dette mesterskapet arrangeres sammen med pinseløpene, og medfører 8 ulike konkurranser med i alt ca starter. Arrangørklubbene har sendt 3 søknader om støtte til ulike tiltak i forbindelse med disse arrangementene: 1) Søknad om kr fra støtteordninga for arrangementsutvikling og involvering av unge arrangører. Denne tilskuddsordningen forvaltes av enhet for Kultur, bibliotek og kompetanse, og hadde søknadsfrist 1. februar. 2) En åpen søknad om kr i støtte til friluftsrettede folkehelseaktiviteter og økt orienteringskunnskap på Hedmarken som en supplerende del av arrangementene. 3) En søknad til enhet for Næring og Nyskaping om kr i støtte til tilrettelegging av opplevelser for tilreisende og andre. Hamar Game Collective, Hamarregionen reiseliv og Anno museum inviteres til et samarbeid med arrangørene for å utvikle en digital museumsguide for Hedmarksmuseet og Klevfos Industrimuseum. Dette for å skape en publikumsopplevelse der orientering og museumsformidling kombineres. Vurderinger Arrangørklubbene Hamar OK og Løten OL søker om støtte til tiltak som gir en merverdi utover selve kjernearrangementet. Klubbene skaper utvikling gjennom å prøve ut tiltak som genererer ytterligere aktivitet, og ikke minst gir tilreisende og publikum nye og aktive opplevelser. Søknadene svarer opp målsettinger til Hedmark fylkeskommune og kriterier for tildeling av midler ved at dette er et:

26 Sak 42/17 Nyskapende arrangement med mange tilleggsaktiviteter både i forkant og under arrangementet. Tilleggsaktivitetene er i stor grad folkehelse- og friluftslivsbaserte, og innebærer samarbeid med andre idrettslag og organisasjoner. Noen eksempler: - Digital bildeorientering i samarbeid med Anno Museum og Hamar Game Collective. - Kajakkorientering og sykkelorientering i samarbeid med Hamar roklubb og Ottestad IL. - Orienteringslabyrint i forbindelse med arrangement av Stoppested Verden. - Kurs i orientering for voksne, barn og bedrifter i forbindelse med «Finn frem-dagen». - Presisjonsorientering orientering tilrettelagt for alle uansett funksjonsnivå i samarbeid med Funkis IL. Arrangement som involverer ungdom i sentrale roller, blant annet ved å engasjere en ungdomsbedrift ved Hamar Katedralskole til å produsere promoteringsfilm og medvirke i storskjermproduksjon på arena. Nasjonalt elitearrangement sammen med et nasjonalt breddearrangement som trekker mange tilreisende både til Hamar sentrum og Budor gjennom 4 dager i pinsen. Arrangement som krever flere nye o-kart. Disse kartene over Hamar sentrum og Budor produseres digitalt, og det vil være enkelt å revidere inn endringer. De vil derfor kunne fungere som opplæringskart for skoler og for organisert og uorganisert tur- og idrettsbruk i mange år. Konklusjon Hedmark fylkeskommune bevilger et tilskudd på kr til utvikling av Pinseløpene i orientering og NM 2017 i regi av Hamar OK og Løten OL. Dette er en samlet tildeling for de tre søknadene som er fremmet til fylkeskommunen. Tilskuddet bevilges derfor til utvikling av en digital museumsguide, styrking av friluftsrettede folkehelseaktiviteter og orienteringskunnskaper og som arrangementsstøtte for nyskaping og involvering av ungdom. Støtten gis for å høste erfaringer og stimulere til nytenkning, og dermed bidra til å utvikle attraktive Pinseløp på Hedemarken i årene fremover.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 17/888-2 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen SAK 43/17 RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/17 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune godkjenner prosjektet Innovasjon for grønn omstilling i skogen og bevilger Høgskolen Innlandet, 2401 Elverum et tilskudd inntil kr ,- fra Hedmark fylkeskommunes budsjett , til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at styringskomiteen for Interreg Sverige-Norge programmet, delområde Indre Skandinavia godkjenner prosjekt. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

28 Sak 43/17 Saksutredning RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Sammendrag Prosjektet har fokus på skogen som ressurs for verdiskaping, rekreasjon og miljøinteresser som skal resulterer i nyutviklede og lønnsomme aktiviteter f.eks. knyttet til skogen som besøksnæring. Prosjektet bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, styrker regionens attraktivitet, og øker muligheten for å etablere seg i regionen. Prosjektet bygger på forstudien Grenseoverskridende øko-systemtjenester. Innenfor rammen av forstudien ble det etablert kontakt mellom aktuelle samarbeidspartnere gjennom felles prosjektmøter der forskjellige aktører deltok fra så vel lokale myndigheter, universitet og høgskoler, små- og mellomstore bedrifter og aktører fra sivilsamfunnet. Gjennom disse møtene ble forslag til prosjektplan utarbeidet. Saksopplysninger fakta Hovedprosjektet det søkes om tar utgangspunkt i grønn omstilling. Grønn omstilling defineres som en prosess med omstilling til et mer fossilfritt samfunn der biomasse og fornybare materialer benyttes i et sirkulært kretsløp for framstilling av nye produkter, energi og brensel. De fornybare råvarene er biomasse som man bruker i bioøkonomien. Noen ganger defineres bioøkonomi også til å inkludere tilstøtende næringer som naturbasert besøksnæring. Satsingen på grønn omstilling og bio-økonomi vil kreve økt produksjon og uttak av biomasse. I Indre Skandinavia anses skogen å ha et stort potensial som råvareprodusent for biomasse. Det økte uttaket av skogen vil utfordre andre interesser i skogen slik som vern av biologisk mangfold og kulturarven, samt bruken av skogen til besøksnæringer, rekreasjon, helse, jakt, fiske, bær, lav, sopp og annet. For å lykkes med en grønn omstilling i skoglandskapet må det utvikles innovative verktøy som tar hensyn til ulike interesser og behov. Med innovativ, grenseoverskridende og kunnskapsbaserte tilpasninger i forvaltning av skoglandskapet vil samfunnet kunne øke avkastning på skogarealene, både kommersielt og i klimaregulerende sammenheng. En slik økt avkasting gjennom samproduksjon i flere verdikjeder, inkludert økologiske verdier, vil realisere potensialet i skoglandskapet på en måte vi enda ikke har sett operasjonalisert. Med et slikt fokus vil skoglandskapet i Indre Skandinavia kunne utvikles til også i fremtiden å inneha den viktige posisjonen som robust og langsiktig leverandør av goder og verdier til samfunns-, miljø- og næringsutvikling.

29 Sak 43/17 I prosjektet vil aktørene skape et felles begrepsapparat knyttet til grønn omstilling, med spesielt fokus på de ulike aktørene i skoglandskapet, utvikle verktøy som kan anvendes i innovasjonsprosesser, og teste ut noen modeller knyttet til skogens besøksnæringer og andre verdier i skogen. Modellene skal sørge for at man kan utnytte skoglandskapets totale forretningspotensial og samtidig ta hensyn til en balanse mellom skogens ulike verdier mht økologi og økonomi. Prosjektet skal ende i konkrete fullskala demonstrasjonsarenaer og brukerhåndbokbøker som viser hvordan innovative løsninger, basert på brukerstyrt forskning, kan anvendes for å utvikle en bærekraftig bruk av skoglandskapet. Med kunnskapsbaserte tilpasninger i forvaltningen av skoglandskapet vil samfunnet kunne øke avkastningen på skogarealene, både kommersielt og i en klimaregulerende sammenheng. En slik økt avkasting gjennom samproduksjon i flere verdikjeder (inkludert økologiske verdier) vil realisere potensialet i skoglandskapet på en måte vi enda ikke har sett operasjonalisert. Med et slikt fokus vil skoglandskapet i Indre Skandinavia kunne utvikles til også i fremtiden å inneha den viktige posisjonen som robust og langsiktig leverandør av goder og verdier til samfunns-, miljø- og næringsutvikling. Det er behov for sterke nettverk mellom FoU-institusjoner og andre aktører i skogen, og gjennom demonstrasjons og testprosjekter vise hvordan man i praksis kan bruke modeller utviklet i FoUinstitusjonene for å nå markedet med nye kommersielle ideer og for å utvikle metoder for grønn omstilling i skogen som tar hensyn til ulike verdier, interesser og behov. I utgangspunktet trenger vi et felles begrepsapparat knyttet til grønn omstilling, bioøkonomi og ressursforvaltning, samt få en felles forståelse for hva grønn omstilling betyr for den enkelte, og for ulike bransjer og sektorer. Vi må også forstå hvordan grønn omstilling vil påvirke de ulike næringene knyttet til skogen og skoglandskapet direkte før vi kan utvikle verktøy for å skape bærekraftig innovasjon av en multifunksjonell skog hvor vi klarer å videreutvikle dagens verdikjeder knyttet til skognæringen, samtidig som vi utvikler nye verdikjeder som ikke utfordrer, men kompletterer de eksisterende. Slike innovative verktøy i skogen vil i større grad enn vi har sett i dag etablere skoglandskapet som en grunnkapital for samfunnsutvikling og vil kunne føre til økt bosetting og verdiskaping langt utenfor bygdene og grensetraktene. Prosjektet er et tverrfaglig samfunnsøkologisk prosjekt med sterk tilknytting til landbruksvitenskap, reiseliv, kulturgeografi, miljövetenskap, økologi, økonomi, innovasjon og teknologi, og vil berøre sentrale utfordringer for et samfunn og et landskap i sterk endring. Prosjektmål Prosjektet målsetting er å øke FoU og innovasjonsevnen blant små- og mellomstore bedrifter, klusterorganisasjoner og sivilsamfunnet i Indre Skandinavia, med vekt på grøn omstilling med skogen som felles ressurs. Delmål Etablere et felles begrepsapparat om grønn omstilling i bedrifter og offentlig forvaltning og løfte kompetansen om hvilke metoder som finnes for å utvikle en økologisk bærekraftig forvaltning og forretningsvirksomhet, og fremtidige felles FoU-prosjekter.

30 Sak 43/17 Øke kompetansen for økt innovationskapasitetet hos alle aktører som utnytter ressursene i skogen gjennom å studere samhandling mellom ulike brukere av skogen og analyse anvendeligheten og utviklingen av verktøy og modeller slik som landskapsressursanalyser, GIS baserte ressurskart som f.eks vegetasjonskart-, kulturminne-, viltfagligkart og skogbruksplaner til bruk i innovasjonssammenheng. Utvikle et markeds- og etterspørselorientert verktøy som effektivt synliggjør landskapskvaliteter i økonomisk, miljø- og samfunnskontekst for skogens besøksnæringer. Etablere en eller flere demonstrasjonsarena for å lage fullskala tester og evalueringer av metoder for grønn omstilling i skogen som tar hensyn til ulike verdier og interesser. Et eller flere av demonstrasjonsarenaene skal være knyttet til reiselivsprodukter i skoglandskapet. Disse skal lede til praktisk anvendbare modeller for å få ideer knyttet til skogens besøksnæringer ut i markedet, og en brukerhåndbok (hvitbok) for verdiskapning gjennom etablering av skogbasert besøksnæring i grensetraktene. Etablere nødvendige nettverk på tvers av grensen (mellom FoU-miljøer, bedrifter og offentlig forvaltning for en langsiktig satsing på videre kompetanseheving, FoU-prosjekter og innovasjon innen grønn omstilling Måloppnåelse for støtteordningen Prosjektet vil fremme investeringer til FoU og innovasjon og skape synergier mellom bedrifter i turist- og skognæringen, FoU-virksomheter og høyere utdanning. Dette vil gi investeringer i tjenesteutvikling, infrastruktur, sosiale verdier som økologisk bærekraft, miljøinnovasjoner og smart spesialisering. Forankring Ved Høgskolen i Innlandet (INN) har det i flere år vært jobbet med bærekraftprinsippet knyttet til økosystemtjenester, spesielt inn mot flerbruk av skog. Det betyr at vi skal forvalte skogen for skognæringen, men også i forhold til rekreasjon, jakt, turisme, beitedyr og kulturell bruk av skogen. Denne flerbruken skaper konflikter mellom ulike interesser, og i dag med en grønn omstilling og med stor satsing på bioøkonomi blir det enda viktigere å forvalte arealene for å beholde samfunnets aksept for bioøkonomien. Dette er sentrale problemstillinger ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag og innen vår PhD i anvendt økologi, og den nasjonale forskerskolen i anvendt økologi. Med den store bioøkonomistrategien i Innlandet og i Norge blir dette sentrale problemstillinger for å kunne utvikle en bærekraftig bioøkonomi som produserer den kvantitet og kvalitet av biologiske ressurser bioøkonomien vil trenge i fremtiden. Dette prosjektet vil skape et tverrfaglig samarbeid og utvikle samarbeid med både næringen, innovasjonsmiljøer og offentlig forvaltning som er nødvendig for å lykkes i utviklingen av bioøkonomien, og er spesielt relevant for høgskolens satsing mot innovasjon rundt ressursforvaltning og etablering av Evenstad innovasjonssenter, bl.a. finansiert som et forprosjekt av Fylkeskommunen i Hedmark, og for Senter for reiselivsforskning lokalisert på Campus Lillehammer. Trysilvassdragets skogeierlag (TVS) er en medlemsorganisasjon med tette bånd til Glommen. Laget har nær 300 medlemmer i Trysil og Engerdal. TVS eier og driver planteskoler og eiendommer men alle operative skogtjenester er overført til Glommen. Gjennom 100 år har laget bidratt til viktige

31 Sak 43/17 etableringer i Trysil, bl.a. treindustri og grunnlaget for satsingen på reiseliv Trysilfjellet. Det siste året er det etablert en ny utviklingsavdeling med tre ansatte som utvikles mot et grønt kompetansesenter med tette koblinger til høskolesektoren (INN og NMBU), skognæring og reiseliv. I Destinasjon Trysils reiselivsstrategi har TVS et spesielt ansvar for naturbasert turisme og utmark. Laget jobbet bl.a. med grunneieravtaler i forbindelse med sykkelsatsing. Utviklingsavdelinger jobber nå spesielt med naturbasert reiseliv og har oppdrag for SITE/ Scandinavian Mountains regionen. Avdelingen vil i samarbeid med høgskolepartnere utvikle egen spisskompetanse på ressursanalyser, markedssegmentering og skogopplevelser. Et Interreg prosjekt som INGO er viktig for denne utviklingen og TVS investerer egne ressurser inn i dette prosjektet. For reiselivet i Trysil og Destinasjon Trysil er INGO prosjektet viktig for utvikling av andre typer opplevelser som retter seg mot behovene til nye segmenter av gjester. Det å kobles nærmere høgskoleaktører i Indre Skandinavia er også viktig for Trysils skognæring og reiseliv i forhold til innovasjon og FoU arbeid. Svenske samarbeidspartnere: På Karlstads universitet finnes flera pågående projekt med fokus på grønn omstilling. Innenfor rammen for prosjektet kommer fokus å ligge på kunskapsoppbygging og metodutvikling. Resultater søkes overført til lokalt nærings- og samfunnsliv. Det er etablert et antall nettverk og kontakter såsom Finnskogen, Torp-nettverket, samarbetsavtale med Paper Province og Tretorget, samt med Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland. Dalarna er et av fylkene i Sverige som har er sterk posisjon innenfor besøksnæringen med tilliggende bransjer som handel, kultur och fritidsrelaterte opplevelser. Region Dalarnas analyse visar at besøksnæringen og opplevelser er et område der Dalarna i et nasjonalt og europeisk perspektiv har spesielle egenskaper og ferdigheter som gjør at fylke har konkurrensefordelar innom dette område sammenlignet med mange andre regioner. Innovative opplevelsesproduksjon løftes fram som et av fire områder for smart spesialisering i Dalarnas regionala utvecklingsstrategi Dalarna 2020 og Mobilisere for tillvekst - agenda for smart spesialisering. Utveklingen av naturbasert turisme og grenseoverskridende samarbeide innenfor dette område ligger derfor i linje med strategiske prioriteringer som Region Dalarna har vedtatt. Prosjektorganisering Prosjekteier svensk side: Karlstad universitet (KAU) Prosjekteier norsk side: Høgskolen i Innlandet (INN) Andre samarbeidspartnere fra FoU-institusjoner: Høgskolen i Dalarna (HD) Samarbeidspartnere fra private institusjoner: Trysilvassdragets skogeierlag (TS), Destinasjon Trysil (DT), Klusterorganisationen Paper Province, Samarbetspartnere fra offentlige sektor: Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Dalarna, Fylkeskommunen i Hedmark,

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen

RF Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen Saknr. 17/888-2 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen RF13.50-2017-0006 - Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - prosjekt: Innovasjon for grønn omstilling i skogen Innstilling

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 13.03.2017 Tid: 08:15 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Saknr. 17/1410-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 956 000 til Nasjonalt

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Søker Navn/gren på arrangement Søknadssum Tilsagn Femundløpets venner VM hundekjøring langdistanse

Søker Navn/gren på arrangement Søknadssum Tilsagn Femundløpets venner VM hundekjøring langdistanse Saknr. 11/94-13 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn om mesterskapsstøtte for 2011:

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Trysil Bike Festival 2017 Søknad om støtte

Trysil Bike Festival 2017 Søknad om støtte Saknr. 17/2260-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Trysil Bike Festival 2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Trysil Bike Festival 2017» som viktig strategisk satsing for

Detaljer

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Saknr. 13/14339-1 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» i tråd med

Detaljer

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Saknr. 15/6237-1 Saksbehandler: Rune Hoff Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Strategisk arrangementsutvikling Glåmdalsregionen Søknad om støtte

Strategisk arrangementsutvikling Glåmdalsregionen Søknad om støtte Saknr. 16/15466-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Strategisk arrangementsutvikling Glåmdalsregionen Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på nettverksutvikling og at ulike

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID- SØKNAD OM STØTTE 2011 Saknr. 08/8183-18 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Ingrid Lundvall PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Lutefiskfestivalen - en reise verdt. Søknad om regional medfinansiering

Lutefiskfestivalen - en reise verdt. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11687-2 Saksbehandler: Turid Lie Lutefiskfestivalen - en reise verdt. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at Lutefiskfestivalen er et godt tilbud til

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Saknr. 12/343-7 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvikling av Biotown til en grønn Innlandsuke - søknad om regional medfinansiering

Utvikling av Biotown til en grønn Innlandsuke - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2613-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Utvikling av Biotown til en grønn Innlandsuke - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler Saknr. 14/4858-70 Saksbehandler: Randi Wahlsten Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler - 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Helsedirektoratet har delegert til Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Disponering av midler i Ungdoms OL

Disponering av midler i Ungdoms OL Saknr. 15/6781-9 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler i 2016 - Ungdoms OL Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe

Detaljer

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Saknr. 14/3308-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet bevilger grunnstøtte til følgende barne- og ungdomsorganisasjoner:

Fylkesrådet bevilger grunnstøtte til følgende barne- og ungdomsorganisasjoner: Saknr. 12/8673-28 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015

Forprosjekt Digital Arena, Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Saknr. 15/1637-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet «Digital Arena»

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer