2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter"

Transkript

1 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M nor

2 nor

3 Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Vi mener t den vil gi deg mnge år med åtglede og spenning. Denne eierhåndoken inneholder ll informsjon for sikkerhet og drift som du vil trenge for å få størst mulig glede v din opplåsre åt. Den inneholder også informsjon om stell og vedlikehold som idrr til å eskytte din investering. T vre på denne håndoken for fremtidige ehov. Det foreligger lokle og nsjonle smt internsjonle (hvis ktuelt) regelverk og lover for fører, psssjerer og frtøysruk. Hvis du ikke er kjent med disse regelverkene og forskriftene kn du få informsjon fr sttlige og lokle miljømyndigheter. Nsjonle og lokle orgnissjoner tilyr sikkerhetskurs som nefles for lle som ikke er kjent med regelverk og forskrifter vedrørende åtruk. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge åtsesonger. For å sørge for mksiml ytelse og prolemfri ruk, er vi om t du leser og sørger for t du forstår denne håndoken før du ruker din opplåsre åt. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en egrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntivilkårene er fremstt i delen Grntiinformsjon i denne håndoken. Grntierklæringen inneholder en eskrivelse v hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet, hvordn du est oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og egrensninger når det gjelder ersttning, og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner, utforming, metoder eller prosedyrer, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Noter deg skrogidentifiksjonsnummeret (HIN) og motorens modell- og serienummer. HIN-nummeret sitter k på åten på styrord side. Motorens modell- og serienummer sitter på svingrketten. Du vil trenge denne informsjonen for å skffe deler, få service under grnti eller hvis den opplåsre åten lir stjålet. Kjøpsdto Forhndlerens nvn Adresse Telefon HIN Motorens serienummer Motorens modellnummer Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to Win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. nor i

4 nor ii

5 Grntiinformsjon Overføring v grnti... 1 Grntiregistrering i USA og Cnd... 1 Begrenset grnti for opplåsr åt fr Mercury USA og Cnd... 1 Generell informsjon Båtførerens nsvr... 4 Før åten ts i ruk... 4 Dødmnnsryter... 4 Beskytte personer i vnnet... 6 Hopping på ølger og kjølvnn... 7 Støt mot gjenstnder under vnn... 7 Eksosutslipp... 8 Sikker ruk v åten... 9 Spesifiksjoner Produsentens typeskilt Båtkomponenter Komponentplssering Trnsport Trnsportere åten Virkemåte Montere dørkplten Luftfylling Påhengsmotor Punkter som må kontrolleres før strt Bruke tppeventilen Lsting Tuing Utilsiktet tømming v luftkmmer Legge til lnd Vedlikehold Rengjøring Tømme for luft Anvisninger for folding nor iii

6 Reprsjoner Reprsjon v luftkmmer PVC duk Oppevring Klrgjøre før lgring Servicessistnse for eier Hjelp til service Forespørsler om deler og tilehør Service når du er orte hjemmefr iv nor

7 Overføring v grnti Den egrensede grntien kn overføres til ny eier, men re den urukte delen v grntien. Dette gjelder ikke for produkter som rukes til kommersielle formål. Ved overføring v grntien til ny eier skl en kopi v kvitteringen eller slgsvtlen, den nye eierens nvn og dresse smt motorens serienummer, sendes per post eller telefks til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. I USA og Cnd sendes det til: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Fks Ved ehndling v grntioverføringen vil Mercury Mrine sende registreringsekreftelsen per post til den nye eieren v produktet. Denne tjenesten er grtis. Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distriutøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Grntiregistrering i USA og Cnd Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være erettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. Du skl mott en kopi v grntiregistreringen fr selgende forhndler. Du finner Mercury Mrines personvernpolitikk på MERK: Registreringslister skl oppevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrineprodukter solgt i USA, i tilfelle det skulle li nødvendig med en kunngjøring om tilkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. Du kn endre den registrerte dressen når som helst, også når det stilles grntikrv, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et rev eller en fks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også ehndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn: Grntiregistreringsvdelingen W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks ANDRE LAND ENN USA OG CANADA Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distriutøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Begrenset grnti for opplåsr åt fr Mercury USA og Cnd Kunder i ndre lnd enn USA og Cnd skl rådføre seg med den lokle distriutøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE GARANTIINFORMASJON Mercury Mrine grnterer t lle opplåsre åter vil være fri for mterildefekter og friksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. nor 1

8 GARANTIENS VARIGHET Glssfierskroget, ir deck -dørken, lt ekstrutstyr og tilehør som festes til skroget, inkludert (men ikke egrenset til) dørkplter, tofter, repholdere, åregfler, årer, rep, luftpumpe, løftehåndtk, d-ringer, åreholdere, ventiler, tofteånd og hekk, dekkes v denne egrensede grntien i ett (1) år fr den dtoen produktet først selges eller fr den dtoen produktet først ts i ruk (det som forekommer først). Det grnteres t lt luftfylt mteriell vil være fritt for defekter i mteriler og utførelse som forårsker lærednnelse og delminering, i fem (5) år for Durtex/PVC-komponenter og ti (10) år for Hyplon-komponenter. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper ved riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i håndoken for ruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Dersom dette vedlikeholdet utføres v en detljkunde, foreholder Mercury Mrine seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse i henhold til denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse i henhold til denne grntien for delminering, er å skifte ut åtduken (kun åtduken). Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endringer på tidligere produserte produkter. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercuryforhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med denne servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsevis må legges frem for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE GARANTIINFORMASJON Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, justeringer, norml slitsje, punktering, misfrging, oksidering, skde som følge v misruk, unorml ruk, forsømmelse, ulykke, feilktig ruk, ruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine eller endringer eller fjerning v deler. Bruk v produktet til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet på noe tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet, nnullerer grntien. Motor, motortilehør, kontroller, propeller, tterier eller nnet utstyr og tilehør, dekkes under egne grntier. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Ingen enkeltperson eller juridisk person, herunder Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. 2 nor

9 GARANTIINFORMASJON FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. nor 3

10 Båtførerens nsvr Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker kjøring v åten smt sikkerheten til lle psssjerene om ord og llmennheten. Det nefles på det sterkeste t åtførere leser og forstår hele denne håndoken før de tr i ruk åten. Sørg for t minst én nnen person i åten får instruksjoner om grunnleggende strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v åten, i tilfelle åtføreren skulle li ute v stnd til å kjøre åten. Før åten ts i ruk Påse t denne håndoken er lest og forstått. Få opplæring i riktig ruk v åten. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kominert med sunn fornuft, kn idr til å forhindre personskde og skde på produktet. I denne håndoken rukes følgende vrsler for å gjøre deg oppmerksom på spesielle nvisninger som må følges for å ivret sikkerheten.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. Dødmnnsryter GENERELL INFORMASJON Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å slå v tenningen når åtføreren eveger seg så lngt fr førerstillingen t ryteren ktiveres (for eksempel når føreren lir revet ort fr førerplssen ved et uhell). Påhengsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppryter. En dødmnnsryter kn instlleres som tilehør, vnligvis på instrumentpnelet eller på siden i nærheten v førerplssen. Det er plssert et merke nær dødmnsstoppryteren som en visuell påminner til føreren om å feste dødmnssnoren til flytevesten eller håndleddet. 4 nor

11 GENERELL INFORMASJON Dødmnnssnoren er vnligvis cm (4 5 fot) lng når den er utstrkt. Den hr en festenordning i den ene enden som festes til ryteren, og en festenordning i den ndre enden som festes til åtførerens flytevest eller håndledd. Dødmnnssnoren er spirlviklet for å gjøre den så kort som mulig når den ikke strekkes, slik t det er mindre sjnse for t den vikler seg inn i ojekter i nærheten. Den fulle lengden reduserer fren for utilsiktet ktivering hvis åtføreren eveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis det er ønskelig med en kortere dødmnnssnor, kn den vikles rundt åtførerens håndledd eller ein, eller du kn lge en knute på den. ATTACH LANYARD RUN OFF c c - Klips for dødmnnssnor Merke ved dødmnnsryter Dødmnnsryter Les sikkerhetsinformsjonen nedenfor før du fortsetter. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med dødmnnsryteren er å slå v motoren når åtføreren eveger seg så lngt ort fr førerplssen t ryteren ktiveres. Dette skjer hvis åtføreren ved et uhell fller over ord, eller hvis vedkommende eveger seg lngt ort fr førerplssen. I visse typer åter er det større fre for t åtføreren kn flle over ord eller li slynget ort fr førerplssen ved et uhell, for eksempel gummiåter med lv åtside, små åter, høyytelsesåter og lette fiskeåter med styrekulthåndtk. Det er også større fre for å flle over ord eller li slynget ort fr førerplssen ved uforsvrlig ruk, for eksempel dersom du sitter på seteryggen eller åtripen ved plningshstighet, står ved plningshstighet, sitter på høytliggende fiskeåtdekk, kjører ved plningshstighet på grunt vnn eller i områder med hindringer, slipper tket i rttet eller styrekulthåndtket når det trekker i en retning, er under påvirkning v lkohol eller medikmenter eller mnøvrerer åten på en uvøren måte ved høy hstighet. Selv om motoren stnser øyelikkelig når dødmnnsryteren ktiveres, fortsetter åten å drive et stykke vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i ring. Mens åten driver fremover kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strt- og driftsprosedyrer, i tilfelle det skulle li nødvendig å etjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel dersom åtføreren ved et uhell lir slynget ort fr førerplssen).! ADVARSEL Hvis åtføreren skulle flle over ord, skl motoren øyelikkelig slås v for å redusere fren for lvorlig personskde eller dødsulykker. Sørg lltid for t egge endene på dødmnnssnoren er forsvrlig festet til ryteren og åtføreren. nor 5

12 ! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå oppremsing fordi dødmnnsryteren ktiveres ved et uhell. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kople fr dødmnnssnoren. Det kn også være t ryteren ktiveres ved et uhell ved norml drift. Dette kn føre til én eller flere v følgende fresitusjoner: Psssjerer kn li slynget forover på grunn v rå oppremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten fordi de kn li slynget over ugen og li truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v styrekontroll ved høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når åten legges til. SØRG FOR AT DØDSMANSSTOPPBRYTEREN OG DØDMANNSSNOREN ER I GOD DRIFTSMESSIG STAND Hver gng før den rukes må du kontrollere t dødsmnsstoppryteren fungerer som den skl. Strt motoren. Stopp den ved å trekke ut dødmnnssnoren. Hvis motoren ikke stopper, må du få ryteren reprert før du ruker åten. Før hver gngs ruk skl du kontrollere dødmnnssnoren og se til t den er i god driftsmessig stnd uten frynsing, kutt eller slitsje. Kontroller t klemmene på hver ende v snoren er i god driftsmessig stnd. Skift dødmnnssnoren hvis den er slitt eller skdet. Beskytte personer i vnnet NÅR BÅTEN ER I BEVEGELSE GENERELL INFORMASJON Det er svært vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en åt kommer i hns/hennes retning, selv når åten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du ruker åten i et område der det kn efinne seg personer i vnnet. Når en åt er i evegelse (vnlig kjøring) og giret på påhengsmotoren settes i nøytrlstillingen, er det tilstrekkelig krft i vnnet på propellen til t propellen roterer. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Sett giret på påhengsmotoren i nøytrl og slå v motoren før du lr noen de eller oppholde seg i vnnet nær åten. 6 nor

13 GENERELL INFORMASJON Hopping på ølger og kjølvnn Å kjøre fritidsåter over ølger og kjølvnn er en nturlig del v åtlivet. Men når denne ktiviteten gjøres ved så stor hstighet t skroget tvinges helt eller delvis opp v vnnet, oppstår det visse frer, spesielt når åten treffer vnnet igjen Den største fren er t åten kn endre kurs mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t åten svinger rått i en nnen retning. Slike rå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord.! ADVARSEL Hopping på ølger og kjølvnn kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll hvis noen kstes rundt i åten eller overord. Unngå hopping på ølger eller kjølvnn dersom det er mulig. En nnen, mindre vnlig, frlig situsjon kn oppstå dersom åten tr v fr en ølge eller kjølvnnsølge. Hvis ugen på åten heller for mye ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyelikk. Dette får åten til å råstoppe slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en krpp sving til én side. Støt mot gjenstnder under vnn Senk frten og vær forsiktig når du ruker åten på grunt vnn eller i områder der ojekter under vnn kn komme i kontkt med påhengsmotoren eller åtunnen. Det viktigste du kn gjøre for å redusere fren for t ojekter på vnnflten eller under vnn forårsker personskde eller støtskde, er å regulere åtens hstighet. Under slike forhold ør åten kjøres ved minste plningshstighet på 24 til 40 km/t (15-25 mph).. Dersom du treffer et ojekt på vnnflten eller under vnn, kn det få ulike følger. Blnt nnet kn dette skje: Deler v eller hele påhengsmotoren kn løsne og komme inn i åten Båten kn plutselig skifte retning. Slike rå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord. En plutselig reduksjon v kjørehstigheten. Dette vil føre til t psssjerene kstes forover eller fller over ord. nor 7

14 Slgskde på påhengsmotoren og/eller åten. Husk t det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller støtskde i slike situsjoner, er å holde åtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet ør holdes ved minste plningshstighet ved kjøring i frvnn der det er hindringer under vnn. Dersom du treffer et ojekt under vnn, skl du stnse motoren så rskt som mulig og se etter om det er ødelgte eller løse deler. Dersom motoren er skdet eller du hr mistnke om det, skl du t den med til en utorisert forhndler for å få den nøye undersøkt og eventuelt reprert. Båten ør også undersøkes for å se om den er påført skder på skroget eller kterspeilet, og om det er vnnlekksjer. Bruk v en skdet påhengsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v motoren eller påvirke kontrollen over åten. Dersom det er nødvendig å fortsette kjøringen, skl dette gjøres ved sterkt redusert hstighet.! ADVARSEL Bruk v en åt eller motor med støtskder kn resultere i lvorlig personskde, dødsulykker eller skde på åten. Hvis åten utsettes for støt eller slg skl en utorisert Mercury Mrine-forhndler kontrollere og reprere åten eller motoren. Eksosutslipp VÆR OPPMERKSOM PÅ KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Det finnes kronmonoksid i eksosutslippet fr lle forrenningsmotorer. Dette gjelder påhengsmotorer, hekkggregter og innenordsmotorer som driver åter, smt genertorer som driver forskjellig tilehør til åten. Kronmonoksid er en dødelig gss som er uten lukt, frge og smk. Tidlige symptomer på kronmoniksidforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller eruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Kronmonoksidforgiftning kn føre til evisstløshet, hjerneskde og død. Hold åten godt ventilert åde når den kjøres og ligger i ro, og unngå lngvrig eksponering for kronmonoksid. GOD VENTILASJON GENERELL INFORMASJON Luft ut psssjerområdet og åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser DÅRLIG VENTILASJON Eksempel på riktig luftstrømning gjennom åten Under visse kjøre- og/eller vindforhold kn inneygde kiner, kiner med overtrekk eller førerkiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn kronmonoksid Instller én eller flere kronmonoksidmålere i åten. Bdende og psssjerer i et innelukket område på en fortøyd åt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v kronmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 8 nor

15 MENS BÅTEN LIGGER STILLE GENERELL INFORMASJON Drift v motoren når åten er fortøyd på et vgrenset område Fortøyning v åten nær en nnen åt som hr motoren i gng MENS BÅTEN ER I FART Kjøring v åten med for høy trimvinkel på ugen Kjøring v åten uten t lukene forover er åpne Sikker ruk v åten For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle estemmelser og restriksjoner som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Bruk flyteutstyr. En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om ord skl være lett tilgjengelig (dette er påudt ved lov). Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimllst (vekt) (se kpsitetsmerkingen på åten). Hvis du er i tvil, må du kontkte forhndleren eller åtprodusenten. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold.. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Lær deg og overhold lle sjøregler og -lover for området.. Båtførere ør gjennomføre et kurs i åtsikkerhet. I USA tilys slike kurs v 1) kystvkten, 2) "Power Squdron" (åtorgnissjon), 3) Røde Kors og 4) myndighetene som er nsvrlig for åtsikkerheten i de ulike delsttene. Eventuelle henvendelser kn rettes til Boting Hotline på tlf eller Bot U.S. Foundtion på tlf BOAT. Sørg for t lle psssjerer sitter ordentlig i åten. Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v åten som ikke er eregnet for dette. Dette omftter seteryggen, åtripen, kterspeilet, ugen, dekkene, opphøyde fiskeseter, eventuelle dreire fiskeseter og lle ndre steder der uventet kselersjon, rå oppremsing, utilsiktet tp v kontroll over åten eller en rå evegelse kn føre til t personen kstes over ord eller rundt i åten. Kjør ldri åten under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler (forudt ved lov). Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. nor 9

16 Lær opp ndre åtførere. Minst én nnen person om ord ør få grunnleggende opplæring i strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v åten i tilfelle åtføreren skulle li ute v stnd til å kjøre åten, eller fller over ord. Omordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om ord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (k) på åten. Det er ikke nok å re sette motoren i nøytrl. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren når åten kjøres over tomgngshstighet. Kjør ldri åten rett k en person på vnnski, i tilfelle vedkommende skulle flle. Dersom åten for eksempel kjører i 40 km/t (25 MPH) innhente en person på vnnski som hr flt 61 m (200 ft) forn deg, på 5 sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når åten rukes til å trekke personer på vnnski eller lignende ktiviteter, skl du lltid h personen som hr flt, på åtens førerside når du kjører tilke for å hjelpe vedkommende. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som efinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en åtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når åten er innlndet i visse typer åtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. Spesifiksjoner Beskrivelse Modell 220/ / / /340 Bruttovekt 43,0 kg (94 l) 50,0 kg (111 l) 55,0 kg (122 l) 61,0 kg (133 l) Mksimlelstning 390 kg (860 l) 450 kg (992 l) 520 kg (1146 l) 570 kg (1257 l) Mks. motoreffekt 3,7 kw (5 hk) 6,0 kw (8 hk) 11,2 kw (15 hk) 14,9 kw (20 hk) Mks. motorvekt 30 kg (60 l) 40 kg (88 l) 60 kg (132 l) 60 kg (132 l) Mks. personntll Luftkmre 3 + kjøl 3 + kjøl 3 + kjøl 3 + kjøl Utvendig lengde 220 cm (7 ft 3 in.) 250 cm (8 ft 4 in.) 290 cm (9 ft 6 in.) 320 cm (10 ft 6 in.) Skrogets innvendige lengde 145 cm (4 ft 9 in.) 171 cm (5 ft 7 in.) 206 cm (6 ft 9 in.) 230 cm (7 ft 7 in.) Utvendig redde 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) Innvendig redde 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) Rørdimeter 40 cm (16 in) 40 cm (16 in) 40 cm (16 in) 40 cm (16 in) Aneflt lufttrykk i røret 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) Aneflt lufttrykk i kjølen 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) Dørksystem Luftdørk Luftdørk Luftdørk Luftdørk Frtøyets designktegori D D C C ISO 6185-deler 1-II 2-V 2-V 2-V Rørduk PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM Båtunn-/kjølduk GENERELL INFORMASJON Smme som rørduken Smme som rørduken Smme som rørduken Smme som rørduken 10 nor

17 GENERELL INFORMASJON Modell Beskrivelse 220/ / / /340 Luftdørkduk PVC PVC PVC PVC Produsentens typeskilt Produsentens typeskilt finner du på innsiden v åtens kterspeil. c d e f g h Eksempel på produsenttypeskilt. Se typeskiltet på åten for produktspesifikke spesifiksjoner - Modellnummer - Mksimumsytelse for påhengsmotor c - Mksimlt personntll d - Mksiml elstningskpsitet personer + påhengsmotor + drivstofftnk og utstyr e - Lufttrykk i luftkmmeret f - ISO 6185-del (se den generelle informsjonen nedenfor) g - Båtens designktegori se tellen nedenfor h - Påhengsmotorens mksimlvekt Båtens designktegori Tellen nedenfor viser nvigsjonsruken åten er designet og ygget for. Båtdesignktegorier Nvigering Vindstyrke og ølgehøyde A B C D Hvgående Offshore Kystfrt Skjermede frvnn Designet for lngfrt der vindstyrken kn nå 8 på Beufort-sklen, med ølgehøyde på 4 m (13 ft) eller mer. Designet for offshorefrt der vindstyrken kn nå 8 på Beufortsklen, med ølgehøyde på inntil 4 m (13 ft). Designet for reiser i kystfrvnn, store hvukter, elvemunninger, innsjøer og elver der vindstyrken kn nå 6 på Beufort-sklen, med ølgehøyde på inntil 2 m (6.5 ft). Designet for ruk i skjermede frvnn, små hvukter, små innsjøer, elver og knler der vindstyrken kn nå 4 på Beufortsklen, med ølgehøyde på inntil 0,5 m (1.5 ft). ISO 6185-del ISO 6185-delektegoriene definerer åtens effektklssifisering. Effektklssifiseringene er fremstilt i følgende tell. ISO 6185-delektegorier Del 1: Type ll Del 2: Type V Klssifisering for motoråter Motoråteffekt inntil 4,5 kw (6 hk) Motoråteffekt på 4,5 15 kw (6 20 hk) Del 3: Type VII Motoråteffekt på 15 kw og oppover (20 hk +) nor 11

18 BÅTKOMPONENTER Komponentplssering SETT BAKFRA Tppeventil Skrogidentifiksjonsnummer (HIN) SETT FORFRA Tuering Løftehåndtk 12 nor

19 BÅTKOMPONENTER SETT FRA HEKKEN c d c - d - Tuehull Motortypeskilt Tppeventil Produsentens typeskilt SETT FRA SIDEN c d e c - d - e - Åre Bord luftkmmerventil Fremre luftkmmerventil Kjølens luftkmmerventil (ikke vist) Styrord luftkmmerventil (ikke vist) nor 13

20 Trnsportere åten TRANSPORT Bruk en tilhenger som gir god nok støtte til åtskroget. Plsser åten på tilhengeren slik t den ligger stilt på tilhengerstøttene. Båten må festes godt til tilhengeren. Fest åten til tilhengeren med festeånd. Strm festeåndene godt for å forhindre t åten eveger seg. Beskytt luftkmmerslngene slik t de ikke slites mot eller skdes v festestroppene. Trnsporter åten med påhengsmotoren tiltet ned i vertikl driftsstilling. Hvis det er nødvendig med ytterligere klring til kken, skl påhengsmotoren tiltes opp med en ekstr støttenordning for påhengsmotorer. Rådfør deg med nærmeste forhndler. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernneovergnger, i oppkjørsler og dersom åthengeren fjærer. 14 nor

21 Montere dørkplten VIRKEMÅTE MERK: Dørkpltene må monteres i åten før åten låses opp. MERK: Alle H-knlene skl monteres med den største fltsiden opp. Monter dørkpltene slik t det trykte identifiksjonsnummeret vender opp c c Modeller med fire plter - H-knl kort - Sidevstiver c - H-knl lng nor 15

22 VIRKEMÅTE c c c Modeller med fem plter - H-knl kort - Sidevstiver c - H-knl lng 1. Rydd en overflte slik t den er ren og uten skrpe gjenstnder. 2. Brett ut åten, og spre den ut slik t den ligger fltt. 3. Skyv fremre dørkplte (nr. 1) inn i ugen. Plsser hullet over kjølens luftkmmerventil Fremre dørkplte 16 nor

23 VIRKEMÅTE 4. Skyv kre dørkplte (nr. 4 eller 5) under hekkpltefestet Bkre dørkplte Hekkpltefeste 5. Sett smmen de øvrige dørkpltene og H-knlene. På modeller med fire dørkplter plsseres plte 2 og 3 slik t de dnner en omvendt V. På modeller med fem dørkplter plsseres plte 3 og 4 slik t de dnner en omvendt V. Rett inn kntene på dørkpltene, slik t de er rette, og skyv ned V-en for å flte ned dørkpltene H-knler den største fltsiden opp Skyv ned 6. Fyll kjølen litt for å heve dørkpltene fr underlget. nor 17

24 VIRKEMÅTE 7. Fest en sidevstiver på hver side v dørkpltene i fordypningene i dørken Sidevstivere Luftfylling OBS Overfylling kn skde sømmene og/eller skilleveggene. Ikke ruk trykkluft til å fylle luftkmrene. VIKTIG: Ikke fyll eller tøm ett kmmer om gngen. Ved fylling og tømming v luft er det viktig å lnsere trykket mellom luftkmrene for å forhindre slitsje eller skde på de indre skilleveggene i luftkmrene. c d c - d - Ventilstmme Lukket stilling Åpen stilling Ventilhette 18 nor

25 MERK: Lufttrykket kn måles med luftmåleren som medfølger luftpumpen eller ved ruk v en seprt lufttrykksmåler. HÅNDPUMPE VIRKEMÅTE Håndpumpen kn etjenes med enkeltfunksjon eller doeltfunksjon. Lukk ventilen på pumpen for å ruke doeltpumpefunksjonen. Åpne ventilen på pumpen for å ruke enkeltpumpefunksjonen. Håndpumpen hr to ruksmoduser: fylling og tømming. 1. Sett lufttrykksmåleren inn i pumpehåndtksporten som er merket "INFLATE", og lås den på plss. 2. Sett luftpumpeslngen inn i lufttrykksmåleren, og lås den fst 3. Sett fylledpteren inn i luftpumpehuset, og lås den. c d INFLATE c - d - Slnge Lufttrykksmåler Ventil med doeltfunksjon/enkeltfunksjon Opplåsingsport - - Luftpumpeslnge Fylledpter BLÅSE OPP BÅTEN 1. Fyll luftkmrene på sidene før du fyller kjølens luftkmmer. Fyll luftkmrene som følger: nor 19

26 VIRKEMÅTE MERK: Monter det vtkre setet før åten er helt fylt. Hekt flensene på undersiden v setet inn i nylonstroppene på luftkmrene på sidene.. Monter dørkpltene i åten. Se Montere dørkplten.. Fjern ventilhettene ved å skru dem en kvrt omdreining mot klokken. c. Kontroller t ventilstmmene er i lukket stilling. Trykk inn ventilstmmen og roter den til lukket stilling. d. Fest luftslngedpteren til luftventilen. - - Luftventil Luftslngedpter e. Strt med én v luftventilene, og fyll hvert luftkmmer til 25 %. Gjent denne prosedyren for å fylle luftkmrene jevnt, til lufttrykket i luftkmrene er på det neflte lufttrykket på 0,25 r (3,6 psi). 2. Fjern ventilhetten fr kjølens luftkmmer ved å skru den en kvrt omdreining mot klokken. Kontroller t ventilstmmen er i lukket stilling. Fest luftslngedpteren til luftventilen. Fyll kjølen til det neflte lufttrykket på 0,25 r (3,6 psi). 3. Skru ventilhettene godt på etter fylling (ved å skru dem med klokken). MERK: Vær lltid oppmerksom på lufttrykket i kmrene. Luftvolumet i luftkmrene øker når den interne lufttemperturen stiger. Avhengig v vnntemperturen og værforholdene vil lufttrykket derfor vriere. På en riktig opplåst åt kn lufttrykket flle noe ved lvere tempertur, slik t det lir nødvendig å etterfylle kmrene. I direkte sollys, eller ved høyere tempertur, kn kmrene li overfylt. I slike tilfeller må luftkmrene tømmes til spesifisert lufttrykk. Påhengsmotor Velg en påhengsmotor for åten som smsvrer med effektområdet og mksimumsvektgrensen. Spesifiksjonstellen i denne håndoken eller på åtens produsenttypeskilt gir informsjon om mksimlt ntll hestekrefter og påhengsmotorens mksimumsvekt. Monter påhengsmotoren på senterlinjen på kterspeilet. Følg de neflte monteringsnvisningene som medfølger påhengsmotoren eller leveres fr motorprodusenten, når du skl feste påhengsmotoren til hekken. Kontroller t påhengsmotoren er forsvrlig festet på kterspeilet før hver gngs ruk.! ADVARSEL Hvis åtens hk-kpsitet overskrides, kn dette føre til lvorlig personskde eller død. Bruk v for krftig motor kn påvirke åtens håndteringsegenskper og oppdrift eller skde hekkplten. Du skl ikke instllere en motor som overskrider åtens mksimle, nominelle motoreffekt. 20 nor

27 Punkter som må kontrolleres før strt Kontroller lufttrykket i luftkmrene. Fjern evt. ostruksjoner fr tppeventilen. Kontroller t påhengsmotoren er forsvrlig festet på kterspeilet. Sørg for t du kjenner til drivstoffkpsitet og hstighetsområde. Kontroller t dødmnnsryteren for påhengsmotoren fungerer som den skl. Pss på t åten ikke er overelstet. Overskrid ikke grensen for ntll personer eller lst. Se åtens typeskilt. Sørg for t det finnes en godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for lle personer om ord, og t disse er lett tilgjengelige (lovmessig krv). Kontroller t pdleårene er på plss i åten i tilfelle det oppstår motorprolemer. Påse t føreren er kjent med trygge nvigsjons-, åt-, og driftsprosedyrer. Sørg for t det finnes en redningsøye (ring) eller en flytepute som kn kstes ut til en person som efinner seg i vnnet. Plsser psssjerer og lst i åten slik t vekten lir jevnt fordelt og lle sitter i et pssende sete eller på dørken. Gi minst én v psssjerene opplæring i grunnleggende mnøvrering v åten smt strt og drift v påhengsmotoren i tilfelle føreren skulle flle over ord eller på nnen måte li ute v stnd til å føre åten. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Bruk ikke lkohol eller ndre rusmidler. Det er ulovlig å føre en åt under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler. Gjør deg kjent med frvnnet og området der du skl ruke åten: tidevnn, strømmer, sndnker, skjær og ndre fremomenter. Bruke tppeventilen VIRKEMÅTE Den opplåsre åten er utstyrt med en skyveventil for tømming på siden. c c - Skyveventil for tømming Åpen stilling Lukket stilling nor 21

28 BRUKE SKYVEVENTILEN FOR TØMMING Sett åten i evegelse, skyv ventilen til åpen stilling, og vnnet vil dreneres. Den indre memrnen vil forhindre vnn fr å komme inn i åten. Skyv ventilen til lukket stilling etter t vnnet er drenert. Lsting VIRKEMÅTE VIKTIG: Ikke overskrid mksimlgrensen for ntll personer eller åtens lstekpsitet. Spesifiksjonstellen i denne håndoken eller på åtens produsenttypeskilt gir informsjon om mksimlt psssjerntll og mksiml lstekpsitet. Plsser og distriuer lst jevnt i åten som en motvekt til påhengsmotorens vekt PLASSERING AV PASSASJERER Hvis du sitter på oppdriftsslngen når åten er i evegelse er det fre for t du kn kstes ut v åten under skrp svinging eller i grov sjø. Hvis du fller ut v en åt i evegelse kn du treffes v motoren eller propellen. Mercury nefler t fører og psssjerer sitter på et sete, på knærne eller nede i åten når den er i evegelse, og t de ruker tilgjengelige håndtk for å holde seg fst. Føreren må lltid ruke dødmnnssnoren når åten kjøres. 22 nor

29 Sørg for t psssjerene er jevnt fordelt i åten. VIRKEMÅTE x x x x x x 220/240 x 250/270 x x x x x x x x x 290/ / X = personplssering nor 23

30 Tuing VIRKEMÅTE Hvis den opplåsre åten skl tues v en nnen åt, må den være tom. Fjern påhengsmotoren, drivstofftnken og utstyret. Fest en line mellom tuepunktene for å dnne en fornkringsline. Fest en line til denne fornkringslinen, og tu åten ved lv hstighet Utilsiktet tømming v luftkmmer Hvis ett v luftkmrene utilsiktet tømmes når du ruker åten, skl du flytte vekten til motstt side v det tømte luftkmmeret og lngsomt kjøre mot lnd. Legge til lnd Det nefles t åten ikke kjøres opp på lnd. Den må heller ikke drs over steiner, snd, grus eller sflt, d dette kn skde åtduken. 24 nor

31 VEDLIKEHOLD Rengjøring MERK: Bensinsøl må fjernes umiddelrt for å unngå skder på duken. Fjern dørkpltene for å rengjøre ensinsøl fr gulvduken. 1. Tøm åten og t ut dørkpltene. 2. Fyll luftkmrene 3. Åpne tømmeventilen. Bruk en slnge for å skylle rusk ut fr innsiden, spesielt rundt området mellom dørken og luftkmrene. Skyll rusk ut v tppeventilen. 4. Rengjør åten innvendig og utvendig med mild såpe og ferskvnn. 5. Skyll med ferskvnn og l tørke godt. VIKTIG: Ikke ruk et vinylehndlingsmiddel på luftkmmerduken. Kjemikliene i ehndlingsmiddelet kn tørke ut duken. Tømme for luft VIKTIG: Ved tømming v luften i luftkmrene på siden må du ikke tømme ett helt før du tømmer det neste. Ved lufttømming er det viktig å lnsere trykket mellom luftkmrene for å forhindre slitsje eller skde på de indre skilleveggene i luftkmrene. c d c - d - Ventilstmme Lukket stilling Åpen stilling Ventilhette 1. Fjern ventilhettene ved å skru dem en kvrt omdreining mot klokken. 2. Trykk inn ventilstmmen og tøm kjølen. Trykk inn ventilstmmen og skru stmmen en kvrt omdreining med klokken for å låse ventilen i åpen stilling. 3. Trykk inn ventilstmmene på sideluftkmrene for å vlste lufttrykket jevnt i lle kmrene. Trykk inn ventilstmmen og skru stmmen en kvrt omdreining med klokken for å låse ventilen i åpen stilling. Anvisninger for folding 1. Tøm åten i henhold til nvisningene for tømming. Hold luftventilene åpne. 2. Fjern seter, årer og nnet utstyr. 3. Fold de tømte sidene innover til åregflene møtes i midten. nor 25

32 VEDLIKEHOLD 4. Fold hekken innover, og fold deretter de to kre kjegleformede delene inn over hekken Strt ved hekkenden og rull åten smmen mot ugen nor

33 Reprsjon v luftkmmer PVC-duk! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll på grunn v rnn, eksplosjon eller forgiftning. Lim og løsemidler som rukes til reprsjon v opplåsre åter, er giftige og svært rnnfrlige. Med tnke på sikkerheten skl du lltid reide utendørs eller i et godt ventilert område, og på god vstnd fr åpen ild, gnister eller utstyr med tennflmme. Innpusting v dmp eller hudeksponering kn være helseskdelig. Unngå innpusting v dmp smt kontkt med hud og øyne ved å ruke en kullfiltermske og eskyttende utstyr på lle eksponerte områder på kroppen. Reprsjonssettet som medfølger åten, er et enfselimsett som kn enyttes til små nødreprsjoner. Ved permnente reprsjoner må tofselim for PVC enyttes. PVC-tofselim og lppemterile kn skffes fr Mercury Mrine. Hvis et luftkmmer hr små rifter og hull som er mindre enn 1 cm (0.393 in.) kn disse utedres med en nødreprsjon. Lpping v større områder eller områder med sømmer ør gjøres v en fglig kompetent tekniker ved et reprsjonsverksted for opplåsrt utstyr. Mercury-forhndleren kn gi deg informsjon om nærmeste reprsjonsverksted for opplåsrt utstyr. For å oppnå est mulig resultt ved liming ør den reltive luftfuktigheten være mindre enn 60 %. Omgivelsestemperturen må være mellom 18 C og 25 C (65 F og 77 F), og åten må ikke være i direkte sollys. Klipp ut en lpp som er stor nok til å overlppe det skdede området med 38 mm (1.5 in.) på lle knter. Plsser lppen midt over det skdede området og tegn med en lynt rundt lppen. Bruk mskeringstpe rundt omkretsen v den opptegnede lppen for å få en tett og ren limknt. Rengjør området som skl lppes og ksiden v lppen med metyl-etylen-keton-sert løse- og rensemiddel. Sørg for t du ikke får løsemiddel på huden. Etter t du hr påført løsemiddelet vil området li klerig. Dette sikrer godt feste for limet. ENFASELIM (KUN NØDREPARASJONER) Følg nvisningene på limtuen. TOFASELIM REPARASJONER Blnd limet i smsvr med nvisningene som medfølger limet. Påse t du ikke får lim på huden. Limet må hvile litt etter lnding for t det skl ktiveres. Dersom det ikke får hvile lenge nok, vil det få lv kleeevne mot duken. Påfør tre tynne lg med lim ved hjelp v en ørste med kort ust. Limet påføres i sirkelmønster åde på ksiden v lppen og på det ktuelle området v duken. L hvert lg tørke i 5 10 minutter før du påfører neste lg. Etter t du hr påført det tredje lget venter du i 5 10 minutter. Deretter plsserer du lppen på det klrgjorte området og presser den godt ned. Bruk en gltt gjenstnd (ksiden v en skje fungerer fint), og tving ut eventuelle luftoler under lppen. Areid fr midten v lppen og utover. Fjern mskeringstpen. Plsser en vekt (2 kg eller mer) på lppen, og l den tørke i 24 timer før du fyller det reprerte luftkmmeret. nor 27

34 Klrgjøre før lgring MERK: Båten må rengjøres og skylles med ferskvnn før den settes i opplg. Se delen Rengjøring. VIKTIG: For å unngå t duken misfrges v sjøvekster eller forurenset vnn, skl du ikke l åten li liggende i vnnet i lengre perioder. L åten tørke helt før du setter den i opplg. OPPBEVARING Båten kn lgres i fylt eller tømt tilstnd. Lgre åten i et kjølig og tørt område som er eskyttet mot sollys. Dekk over åten, slik t den skjermes mot direkte sollys dersom den skl lgres ute en lengre stund. 28 nor

35 Hjelp til service Det er viktig for åde forhndleren og oss t du er fornøyd med den opplåsre åten. Hvis du hr et prolem eller spørsmål, eller hvis det er noe med den opplåsre åten eller påhengsmotoren som ekymrer deg, kn du kontkte din forhndler eller enhver nnen utorisert Mercury Mrine-forhndler. Dersom du trenger ytterligere hjelp, skl du gjøre følgende: 1. Snkk med slgs- eller servicensvrlig hos forhndleren. Dersom du llerede hr gjort det, tr du kontkt med hovednsvrlig hos forhndleren. 2. Hvis du hr et spørsmål, en ekymring eller et prolem som ikke kn løses v forhndleren, er vi deg t kontkt med servicekontoret til Mercury Mrine for å få hjelp. Mercury Mrine vil reide smmen med deg og forhndleren for å løse lle prolemer. Servicekontoret vil trenge følgende informsjon: Nvnet og dressen din Ditt telefonnummer (dgtid) Påhengsmotorens modell- og serienummer Den opplåsre åtens modell- og serienummer Forhndlerens nvn og dresse Prolemets rt KONTAKTINFORMASJON FOR MERCURY MARINES KUNDESERVICE Ved ehov for ssistnse kn du t kontkt med kontoret for ditt geogrfiske område vi telefon, telefks eller e-post/rev. Husk å oppgi et telefonnummer der du kn nås på dgtid, når du sender rev eller fks. USA, Cnd SERVICEASSISTANSE FOR EIER Telefon Fks Nettsted Engelsk Frnsk Engelsk Frnsk Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Austrli, Stillehvet Telefon Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Fks Dndenong South, Victori 3175 Austrli Europ, Midtøsten, Afrik Telefon Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin Fks B-4800 Verviers, Belgi Mexico, Sentrl-Amerik, Sør-Amerik, Kriien Telefon Mercury Mrine Interchnge Circle North Fks Mirmr, FL USA nor 29

36 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Jpn Telefon Kisk Co., Ltd Knnecho, Ski-ku Fks Ski-shi, Osk , Jpn Asi, Singpore Telefon Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd Fks Loyng Drive Singpore, Forespørsler om deler og tilehør Alle forespørsler om originle reservedeler og tilehør ør gå til nærmeste utoriserte forhndler. Forhndleren hr den nødvendige informsjonen til å estille deler og tilehør på dine vegne. For forespørsler om deler og tilehør krever forhndleren modell- og serienummeret for å kunne estille de riktige delene. Service når du er orte hjemmefr Hvis du ikke er i nærheten v den lokle forhndleren og det oppstår ehov for service, er det re å t kontkt med nærmeste utoriserte forhndler. Du finner dem i Gule Sider. Hvis du v en eller nnen grunn ikke kn få service, kn du t kontkt med nærmeste Mercury Mrine servicekontor. 30 nor

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Xi5 trådløs utgve nor 90-8M0098379 514 nor ORIGINALSPRÅK, INSTRUKSER Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 TRÅDLØS PEDAL, FCC-ID MVU09291 Xi5 TRÅDLØS FJERNKONTROLL, FCC-ID MVU09305 IC: 6094A-09291,

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg med den lokale distributøren. 1. Du

Detaljer