Møt alderdommen med pensjonistlån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møt alderdommen med pensjonistlån"

Transkript

1 Utsikt fra Nordstrand i Oslo: Mange pensjonister låner for å ta vare på boligen. Se hvilken lånetype som passer for deg. Møt alderdommen med pensjonistlån Du kan låne i alderdommen og bruke mer penger til det du har lyst til. LittExtra har et nytt lån for pensjonister der du kombinerer fleksibiliteten til fleksilånet med tryggheten til LittExtra. Men bør du heller velge fleksilån eller et vanlig nedbetalingslån? AV: Øyvind Røst Foto: Sindre Lundvold D u er rikere enn du tror. Har du nedbetalt mesteparten eller hele boliggjelden før du blir pensjonist, er du sannsynligvis millionær. Da 54 kan du låne penger med pant i boligen og leve som en greve når du blir pensjonist. I hvert fall i en periode om du har en verdifull bolig. Noen pensjonister frykter at arvingene skal bli sure om de låner på boligen og bruker mer penger, men husk at det er din formue og du som opprinnelig har nedbetalt gjelden. Dessuten synes

2 Særtrykk fra Dine Penger nr Med boligen som sikkerhet Familien Wisting låner til vedlikehold av boligen Synnøve og Knut Wisting er henholdsvis 68 og 70 år og bor i en verdifull bolig på Nordstrand i Oslo. De har tatt opp et LittExtra-lån i KLP Banken. Hvorfor lånte dere som pensjonister? - Vi har en verdifull enebolig, og ønsker å leve med en tilsvarende økonomisk standard som da vi var yrkesaktive. Vi tok derfor opp et lån på 2,5 millioner, slettet eksisterende banklån og skal bruke penger på vedlikehold av huset. Men hoveddelen av pengene står foreløpig først og fremst som en reserve på en konto i KLP Banken, sier Knut Wisting. - Det ble vanskeligere å få lån da vi ble pensjonister. KLP tilbød LittExtra og har også en høy innskuddsrente. Det er fordelaktig fordi vi får ut mer penger fra LittExtra-lånet enn det vi hittil har brukt, utdyper han. - Boretten i LittExtra hadde egentlig ikke noen betydning. Huset øker i verdi, og vi føler at vi omtrent får pengene uten å ofre noe. Vi tror heller ikke dette vil gå ut over arvingene, fordi verdistigningen kan bli større enn det vi bruker, avslutter Knut Wisting. ofte barna (arvingene) at det er bra om foreldre unner seg litt i tillegg til pensjonen. Ifølge en undersøkelse fra KLP synes 2 av 3 nordmenn at det er greit at foreldrene tar opp lån mot pant i boligen. 3 lånetyper. Det er egentlig bare en låneform som er spesialdesignet for pensjonister. Den heter «LittExtra», men kan bli markedsført under forskjellige navn i banker, for eksempel Seniorlån i BN Bank. Men pensjonister kan som andre lånekunder ta opp et ordinært «nedbetalingslån» eller et «fleksilån». Hvilken lånetype du eventuelt bør velge, prøver vi å gi svar på under. Trygt med LittExtra Borett. Med lånetypen LittExtra beholder du en livsvarig borett til egen bolig selv om lånerenten skulle stige mye. Du får normalt ut pengene som et større engangsbeløp og/eller et månedlig beløp som overføres til din brukskonto. Boretten gjør lånet tryggere enn alternative lån. LittExtra passer spesielt bra for eldre med lav inntekt, men med en verdifull bolig som vil forsikre seg om at de ikke blir gjeldsofre i sen alderdom. Banken ser nemlig ikke på betjeningsevnen når det gjelder LittExtra, men bare på pantsikkerheten og forventet levealder for låntagerne. Maksimal engangsutbetaling (i % av boligverdi) avhenger Flere typer pensjonistlån Litt ekstra Trygt Borett Nye og bedre betingelser Pensjonister som vil sikre seg for å bli gjeldsofre Fleksilån Fleksibelt Lønnsomt Praktisk Økonomisk disiplinerte Nedbetalingslån Annuitetslån Serielån Velge avdragsfrihet eller fastrente Større engangskjøp som bolig, bil, hytte Pensjonister som vil spare til arvingene Nr SÆrTrYKK FrA Dine Penger 55

3 Særtrykk fra Dine Penger nr Fakta Dette er LittExtra Boligeiere over 60 år kan få LittExtra-lån Lånet gis uavhengig av inntekt, det er kun boligverdien som teller Du kan få et engangsbeløp og/eller et månedlig beløp inntil yngste låntager fyller 95 år Banken tar pant i boligen, men du slipper å betale renter og avdrag, som automatisk legges til lånet Synnøve og Knut Wisting foran egen bolig på Nordstrand i Oslo. De har tatt opp LittExstra lån gjennom KLP Banken. Lånet vokser med rentene Du eier boligen og kan si opp lånet Lånet må innfris når du flytter på sykehjem (12 måneders sammenhengende opphold) eller dør Tar du opp lånet sammen med ektefelle, partner eller samboer, løper låneavtalen som før selv om du eller din nærmeste havner på sykehjem Arvingene kan nedbetale gjelden og overta boligen eller selge boligen og nedbetale gjelden Lever du lenge og lånet blir større enn boligverdien, må banken dekke tapet Lånerenten er flytende og 0,5 1 prosentpoeng høyere enn ordinær boliglånsrente Du kan trekke fra påløpte renter i selvangivelsen og få skattefradrag på 28 % av renteutgiftene Følgende banker tilbyr LittExtra Fornebubanken Jernbanepersonalets Sparebank Strømmen Sparebank Lillestrømbanken BN Bank KLP Banken Sparebanken Bien fortsatt av alder og kjønn, men fra høsten 2012 blir det på grunn av et EU-direktiv ikke noe skille mellom kjønnene på tross av forskjellig levetid. Du kan få LittExtralån i regioner med normalt velfungerende boligmarkeder. Eksempel: Ytterlighetene i belånings- grad kan eksemplifiseres gjennom en kvinne på 60 år som kan motta 24 % av boligens verdi som en engangsutbetaling, og en mann på 80 år som kan motta 54 %. Alderen på låneopptaket, lånesikkerheten i boligen og forventet levealder for årskullet ditt avgjør hvor mye du kan låne. En typisk kunde kan representeres gjennom et par hvor mannen er 70 år og kvinnen er 67 år. De eier en bolig til 4 milli oner. De vil kunne få: En maksimal engangsutbetaling på 1,25 mill kroner (31 % av boligens verdi). Maksimal månedlig utbetaling frem til har LittExtra, gir deg muligheten til å nedbetale på lånet underveis, eller å stoppe de månedlige utbetalingene i perioder. En nyhet er at flere banker nå også tilbyr LittExtra som en trekkmulighet. Du kan bruke maksimal engangsutbetaling som en låneramme som på fleksilån og ta ut engangsbeløp på minst kroner eller mer mot et gebyr på 500 kroner uttaket. Løpende rentebelastning legges til lånet, men reduserer ikke lånerammen. Fordelene med LittExtra. De tre største fordelene med LittExtra er: Du forsikrer deg mot å bli et gjeldsoffer i alderdommen. Du eier boligen og beholder boretten til den, uavhengig av gjeld i forhold til boligverdi eller hvor gammel du blir. De kan også få i en engangsutbe- Du kan få lån uavhengig av egen inntekt. Forutsetning: 7 % i gjennomsnittlig lånerente og 3 % i gjennomsnittlig boligprisvekst. PS: Med disse forutsetningene vil ikke boliggjelden overstige boligens verdi Litt mer fleksibelt. Alle bankene som kvinnen fyller 95 år, utgjør kroner. taling og kroner måneden. 56 før den yngste (kvinnen) i paret er 97 år. Banken påtar seg risikoen og tapet hvis en av eller begge ektefellene lever lenger, eller boligprisene faller under gjelden. Ulempene med LittExtra. De største ulempene med LittExtra er: Renten er høyere enn på vanlige boliglån, så lånet blir dyrere.

4 Du får mindre i lån enn med fleksilån/ nedbetalingslån. Utbetalingen er mindre fleksibel enn med fleksilån. Lønnsomt med fleksilån. Du kan normalt få en låneramme av banken på inntil 75 % av boligens verdi. Du betaler vanlig boliglånsrente av gjelden på ethvert tidspunkt. Du kan ta ut penger av lånerammen når du vil, og du kan nedbetale på lånet når det passer deg. Lånetypen kalles også rammelån eller boligkreditt. I de fleste tilfellene passer låneformen bra både for pensjonister og andre lånekunder. Lånetypen er svært fleksibel, og denne fleksibiliteten sammen med lav rente gjør at låneformen blir mer lønnsom enn de øvrige lånetypene. Men fristelsen til å bruke mer penger blir lett større enn du kan takle. Derfor passer fleksilån bare for personer som er økonomisk disiplinerte og ikke lar seg friste til å kjøpe «beste» modell hver gang de skal fornye noe de eier. Fleksilån som pensjonistlån. Dine Penger anbefaler at du begrenser lånerammen til 50 % av boligens verdi i tidlig alderdom. Du kan bruke av lånerammen etter behov, og nedbetale ved anledning. Du slipper å ha en likviditetsreserve på bankkonto. Er du pensjonist, vil du kanskje bruke av fleksilånet til ferie, større innkjøp eller gaver i 4 måne der i året og nedbetale på lånet i 8 måne der av året. Dine Penger anbefaler at du betaler renter hver måned, så ser du hvor mye lånet koster deg, og hvordan det utvikler seg over tid. Vi har beregnet at en gjeldfri gjennomsnittspensjonist på 65 år med en bolig på ca 4 milli oner kan ta ut kroner av fleksilånet i løpet av hvert kalenderår uten risiko. Noen pensjonister vil foretrekke å bruke mer i tidlig alderdom og mindre i sen alderdom. Men du bør passe på å ha noe i reserve. De aller fleste økonomisk disiplinerte pensjonister kan bruke fleksilån som pensjonistlån. Fleksilån passer spesielt bra for pensjonister med god pensjon, og for pensjonister som eier annen formue, for eksempel hytte eller båt som kan selges ved behov. Det reduserer risikoen. Styr forbruk og gjeld. Ta en gjennomgang av forbruk og gjeld minst hvert tredje LittExtra lån Simulert utvikling for et eksempel fra Litt Extra Antall år siden låneopptak>> Lånets størrelse Et ektepar: 68 år og 71 år. Boliglån og boligverdi etter ett år. År 1 År 5 År 10 År 15 Tips Boligverdi Etter 15 år: Yngste låntaker er nå blitt 82 år, og eldste er blitt 85 år. År 20 År 25 Etter 30 år: Nå er eldstemann 100 år. Nå er lånet omtrent lik boligens verdi. År 30 Forutsetninger for eksempelet: Det er et par hvor den ene er 67 år ved låneopptak og den andre er 70 år. Boligverdi: 4 millioner kroner. Boligverdistigning: 3 %. Engangsutbetaling: 1,25 millioner kroner. Mnd/årlig utbetaling: 0 kroner. Lånerente: 7 % år. Se an utviklingen i gjeldens størrelse i forhold til din og eventuelt ektefellens helse, alder og inntekt. Se også på utviklingen i boligens verdi. Har du hytte eller båt som du før eller senere skal selge for å nedbetale gjeld? Hvis helsen er god og gjelden er høy, bør dere bremse forbruket. Begynner helsen å skrante samtidig som gjelden er lav i forhold til boligens verdi og husstandens inntekt, bør du øke forbruket. Når du har brukt opp hele lånerammen på opprinnelig 50 % av boligens verdi, må du ta en ny vurdering. Har boligprisene økt, kan du øke lånerammen og fortsette med høyt forbruk. Har boligprisene derimot falt eller stått i ro, kan du også øke lånerammen til maksimal låneramme, men nå bør du bare bruke ekstra penger i kriser og for å betjene rentene på gjelden. Ta også hensyn til rentenivået, egen alder og helsen. Har du blitt steingammel og står på terskelen til graven, kan du låne mer og bruke mer og flytte inn på et luksushotell om du har glede av det. Fleksilån: Bruk 2,5 % av boligen År 35 Hvis du er gjeldfri, kan du med fleksilån bruke 2,5 % av boligens verdi hvert år i 30 år! Eksempel: x 0,025 = kroner x 30 = 3 milli oner = 75 % av boligens verdi. Eksempel: Trine og Trond er pensjonister på 75 år, har en bolig til 4 milli oner og har brukt opp 1 million av en låneramme på 2 milli oner. De regner med å leve til de blir omtrent 85 år. Det betyr at de kan bruke ca 1 million i løpet av de neste 10 årene. Det blir kroner i ekstra forbruk hvert år i tillegg til pensjonen (forenklet fordi vi ser bort fra lånerenten). Trond og Trine tar en ny vurdering når de er 78 år. De sikter på å bruke opp halvparten av boligens verdi til de er omtrent 85 år. Slik har de lånemulighet igjen i tilfelle lengstlevende lever lenge, og det blir trolig noe igjen til arvingene også når de dør. Dessuten bruker de deler av lånet for å gi gaver eller arveforskudd til barna. Du har noen risikofaktorer. Boligprisene kan falle, renten kan stige, betjeningsevnen kan falle (for eksempel om en i husstanden dør), og du eller ektefellen kan bli veldig gamle. Det er ikke hyggelig å bli gjeldsoffer før du går i graven. Det er for å unngå det at vi anbefaler at du begrenser lånet i tidlig alderdom og heller har litt å gå på i sen alderdom. Ifølge våre beregninger vil ikke lånet overstige En stor fordel med LittExtra: Lever du lenge og lånet blir større enn boligverdien, kan du likevel beholde boligen, så lenge du bor i den. Nr SÆrTrYKK FrA Dine Penger 57

5 Særtrykk fra Dine Penger nr Kos deg som pensjonist: Har du nedbetalt mye på boligen? Det betyr at hver planke i veggen og hver takstein på taket er oppsparte verdier. Heldigvis fins det muligheter til å gjøre om dette til penger uten å måtte selge huset. Det kalles gjerne pensjonistlån. Foto: Scanpix 75 % av boligens verdi før du er 100 år. Da må du begynne å betale renter eller selge boligen, men det er trolig ikke dine verste bekymringer. Du får dessuten rentefradrag for lånerentene i selvangivelsen, og låneutgiftene reduserer også oppholdsbetalingen om du er på sykehjem. Hvem tilbyr fleksilån? Svar: 88 av 138 norske forretnings- og sparebanker tilbyr fleksilån. Det er de minste bankene som ikke tilbyr fleksilån. Fordelene med fleksilån. De tre største fordelene med fleksilån. Du kan ta ut penger ved behov og nedbetale når det passer, uten ekstra kostnader. Renten er like lav som på «vanlige» boliglån (nedbetalingslån). Du slipper å søke nytt lån når du kjøper ny bil eller pusser opp. Ulempene med fleksilån. De tre største ulempene med fleksilån. Du risikerer å bli gjeldsoffer om du ikke er disiplinert med bruken av pengene. Det er en viss risiko for at banken kan begrense lånerammen eller øke lånerenten for lengstlevende om gjelden er blitt høy, inntekten er lav og boligen har falt i verdi. Du kan bli for forsiktig med bruken av pengene for å unngå at den lengstlevende i husstanden blir gjeldsoffer. 58 Tradisjonelt med nedbetalingslån net. Men du kan også ta avdragsfrihet i kortere eller lengre perioder. Det er heller ikke noe problem å fornye avdragsfrisærtrykk fraheten. Dine Penger nr Søk for eksempel om avdragsfride aller fleste som vurderer å låne i het for ett år om gangen og søk på nytt alderdommen, har hatt et ordinært ved behov. Med nedbetalingslån kan du nedbetalingslån. Dette er egentlig også søke om fastrentelån. Det kan du bare en betegnelse på låneformene an- ikke med fleksilån eller littextra. Det nuitetslån og serielån. Med annuitetslån kan være fornuftig for pensjonister som betaler du et fast terminbeløp (måned- ikke vil uroe seg for renteoppgang i allig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig). Du derdommen. betaler renter av restgjelden hver termin, resten av terminbeløpet går til avdrag. Et- Fordelene med nedbetalingslån. ter hvert som gjelden synker, blir rentedu får en organisert nedbetaling av gjelbelastningen mindre og avdragsdelen av den, lavere rente enn med LittExtra, og innbetalingen større. Når lånerenten endu har mulighet for fastrentelån og/eller drer seg, blir enten terminbeløpet eller avdragsfrihet nedbetalingstiden endret. På serielån er det avdraget som er fast hver måned. Du Det blir mer igjen til arvingene eller til senere i alderdommen om du nedbetaler betaler som vanlig renter av restgjelden. på lånet Etter hvert som restgjelden synker, blir rentebelastningen og det du betaler i hver Du unngår å bli gjeldsoffer termin, lavere. Med nedbetalingslån kan du søke om avdragsfrihet i kortere eller lengre perioder, og du kan be banken om Ulempene med nedbetalingslån. å fornye avdragsfriheten. Slik blir dette Du må ofte ta opp et større lån enn du også en grei låneform for pensjonister. faktisk trenger, fordi det er dyrt og tungvil du kjøpe en hytte i alderdommen og vint å øke det samtidig spare til arvingene, kan et nedbetalingslån være en god løsning. Det er dyrt å sette av mye penger på en bankkonto samtidig som du har lån Nedbetalingslån som pensjonistlån. Pensjonister kan ta opp et nedbe- talinglån for å gjennomføre større innkjøp til ting som bil, bolig, fritidsbolig, båt eller oppussing. Pensjonister med høy inntekt som vil «spare» til arvingene eller til sen alderdom, kan nedbetale på lå- Løsningen blir dyrere og mindre fleksibel enn fleksilån

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 Prosjektnotat nr. 4-2014 Torvald Tangeland Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 4 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker

Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker For den Videregående skole etter Kunnskapsløftet 2006 Grethe Moéll Pedersen, 2012 2 Forord Dette prosjektet bygger videre på at jeg i 2008 skrev en rapport om

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer