Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Resultater Skuddfoten Dei 5 beste i finalen ble:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Resultater Skuddfoten 2002. Dei 5 beste i finalen ble:"

Transkript

1 Lyeblekkå... Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. November 2002 Engasjement gir resultater. Utgavens visdomsord: Resultater avspeiler innsatsen! Side 1. Tilbakemeldinger ang. Lyeblekkå. Utgavens visdomsord. Resultater Skuddfoten Side 2. Data og kabelnett info. Side 3 og 4. Resultat fra spørreundersøkelsen. Intervju av ein kjend Lyebu. Side 5. Brev fra Lyerevyen. Dugnad i Lyeparken. Side 6. Lederen tenker høyt. Tenning av Julegran på Lye. Fritidsklubben. Side 7. Utgivelse av Lyeblekkå. Tidsfrister Vellagets oppgavebank. Side 8. Kjøp og salg. Informasjon fra lag og foreninger. Reklameplass. RESPONSEN FRA LYEBUEN PÅ LYEBLEKKÅ Vi har nå hatt 1.gangs utgivelsen av Lyeblekkå, og redaksjonen var meget spent på mottakelsen av avisen. Så langt har den vært meget bra og inspirert oss til å fortsette dette arbeidet. En del har bedt oss om å beskrive Lyeblekkå med noen få ord. Det må da være: En partipolitisk nøytral nærmiljøavis som skal dekke allmenninteressen for informasjon om det som skjer på Lye og Vestly området. Vi har daglig mange medier som bidrar til å dekke vårt store informasjonsbehov, men mange har savnet informasjon vedrørende Lye som nærområde. Vi er tross alt ca innbyggere og øker stadig. Tidligere var det infokanalen som dekket dette informasjonsbehovet, men en del har allerede tilbakemeldt at dette supplementet vil bli en viktig bidragsyter til ytterligere forbedring av informasjons-mengden for selve Lyeområdet. Denne avisen er ment å være et bidrag til at Lyebuen skal kunne bli best mulig oppdatert om det som skjer i vårt nærmiljø. Mange lag og foreninger har et stort informasjonsbehov for å fortelle om hva som skjer, når det skjer og lignende. Enkeltpersoner har også en del aktuelle saker som er ønskelig å formidle til resten av nærmiljøet. Vi håper at Lyeblekkå blir flittig brukt av alle som har et eller annet som er ønskelig å meddele til resten av innbyggerne på Lye. Resultater Skuddfoten 2002 Dei 5 beste i finalen ble: 5. Plass Stian Nese 4. Plass Jan Petter Løken 3. Plass Ole Heskja 2. Plass Arnfinn Nærland 1. Plass med første napp i vandrepokalen Johan Hafver Vinneren er godt fornøgd.

2 Side 2 Lyeblekkå...

3 Side 3 Lyeblekkå... RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSE Vi lovet å gi en oppsummering av spørreundersøkelsen som ble avholdt i september. Vår intensjon var å besøke flest mulig husstander. Dette klarte vi ikke av flere årsaker, med de som ikke fikk besøk av representant fra vellaget, fikk anledning til å svare på skjemaet og legge den i postkassen til Vellaget. Vi er godt fornøyd med responsen og har dannet oss et godt bilde av hva Lyebuen mener om jobben som Vellaget utfører og hva som bør prioriteres fremover. I korte trekk kan vi oppsummere at flesteparten kjenner til vellaget og mener at det er viktig at det eksisterer på Lye. En del var medlemmer og hadde betalt kontigenten, noen var usikre og andre var ikke med- lemmer i det hele tatt. Gledelig var det at en del av disse i fremtiden ønsket å bli medlemmer. Nesten samtlige var opptatt av å få infor- masjon om nærmiljøet og mente at Lyeblekkå kunne bli et viktig bidrag til dette i fremtiden. Lyeparken var godt likt av de fleste men en del mente at den kunne brukes mye mer og at det absolutt var viktig å videreutvikle den. Vi fikk svært mange konkrete innspill på saker som vellaget bør jobbe med fremover. Vi kan ikke liste opp alle sakene, men i hovedtrekk gikk sakene ut på: Ryddigere Lye og bedre generelt vedlikehold, trafikksikringstiltak, parkeringsreguleringer, profilering av Lye, bedring av busstilbud, fellesskapende tiltak mellom lag og foreninger, være pådriver opp i mot kommunen, fellesarrangement, videreutvikling av parken, lekeplass koordinering, støtte lag og foreninger, tynning av skog, leplanting m.m. Oppgavene står i kø og vi er meget glad for alle innspill som kom i denne undersøkelsen. TAKK FOR ENGASJEMENTET. INTERVJU LYEBLEKKÅ SPØRSMÅL TIL ARNFINN VIGRESTAD Lyeblekkå har som målsetning å få et intervju med ulike personer som på en eller annen måte bidrar til å øke kvaliteten til nærmiljøet her på Lye. I denne utgaven har vi valgt å besøke Arnfinn Vigrestad som er ordføreren i Time kommune : Hvor mange år har du bodd på Lye? Vi var noen av pionerene på Lye og flyttet inn i huset vårt Da så det helt annerledes ut her uten trær eller bebyggelse rundt oss. Min datter måtte da gå på Vestly skole og vi måtte blant annet vente i to og et halvt år før vi fikk telefonlinje innlagt i huset. Hva er det du liker best med Lye? Her har vi kort veg til friluft med mange fine turområder. Det er vel dette jeg setter mest pris på i tillegg til at sentrumsområdet på Lye nå har fått en god konsentrasjon av skole og idrettsaktiviteter i et begrenset område sentralt på Lye. Når butikken flytter vil også biltrafikken bli betydelig redusert, noe som vil bidra til at sentrumsområdet også blir et trygt sted å ferdes og oppholde seg i. Jeg synes det er spennende å bo her og kjekt å ha fått anledningen til å være med på den positive prosessen som har pågått. Vi har mange ressurspersoner på Lye som har gjort mye godt for nærmiljøet, og jeg håper at disse og andre har hatt en positiv opplevelse av det å være engasjerte og villige til å ta i et tak for nærmiljøet. Etter min mening finnes det ingen bedre plass å bo, og vi har ingen planer om å forlate Lye til fordel for andre plasser.

4 Side 4 Lyeblekkå... Hva savner du mest på Lye? Det må vel være servicetilbudet som vi ble forespeilet fra kommunen sin side da vi etablerte oss her. Vi ble lovet postkontor, bank og andre servicetilbud som enda ikke er realisert. Banken hadde riktignok en filial en kort periode, men den har også forsvunnet. Jeg savner også arbeidsplasser her på Lye. Nå må flesteparten pendle til andre områder for å komme seg til arbeid. Hvor mange år har du vært aktiv i politikken? Jeg har vært med i kommunestyret fra og med Det var faktisk tilfeldigheter som gjorde at jeg startet som politiker. Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å stå på listen i forbindelse med kommunevalget. Jeg ble da valgt inn og har vært med siden. Faktisk så var jeg den første representanten fra Lye. Hvilke saker engasjerer deg mest som politiker? Å få et samspill mellom kommunepolitikerne og lokalmiljøet. Jeg har jobbet aktivt med å legge kommunestyremøtene ut i distriktene. Dette for å møte folk, bli mer synlige og vise at kommunen ønsker å lytte til innbyggerne sine meninger. Service er et stikkord her og vi ønsker å se på innbyggerne som våre kunder. Da må vi møte folk og være mer synlige. Mange gode løsninger er å finne blant innbyggerne og vi ønsker å legge til rette for at de blir med på beslutningsprosessen. Hvordan er det å være ordfører i Time kommune? Jeg synes det er spennende å jobbe i en kommune som Time der det skjer så mye. Det finnes mye optimisme og positivitet i hele kommunen og jeg håper at vi får et enda større engasjement fra innbyggerne i den videre utviklingen. Jeg er imponert og stolt av dugnadsinnsatsen som legges ned blant innbyggerne og alle ildsjeler som aktivt bidrar i alle nærmiljøer i kommunen. Jeg ønsker at vi som politikere aktivt jobber for å videreutvikle denne prosessen. Hvor bør hovedsatsingen for boligbygging i Time kommune foregå? Mange har en opplevelse av at det for øyeblikket er Bryne, noe som skyldes alle leilighets-komplekser som er blitt bygget den senere tid. Dette har vært i privat regi og ikke basert på kommunal tildeling av areal til å bygge på. Vedtak som ble gjort i kommunestyret for noen år siden gjelder fortsatt, og det tilsier at hovedsatsingen for boligbygging i Time kommune skal være på Lye. Kommunen har på dette grunnlaget sikret seg mye areal for videre utvikling fremover i tid. Vi har en utfordring i det å legge til rette for at folk skal velge Lye foran andre bosteder i Time. Det vi bør være bevisste på da, er å tilby mulighet for store tomter til gode priser og alltid ha tomter ledige. Lye skal fremstå som en bedre plass å bo på. Skal dette skje må også innbyggerne her ta del i den prosessen. Hvordan tror du Lye ser ut om 10 år? Jeg tror at Lye vil ha utviklet seg mye med et eget sentrum, annen hovedinnkjørsel inn til Lye og med flere servicefunksjoner og arbeidsplasser. Vi vil ha en større bredde i alders-fordelingen og jeg håper at en veg fra Lye til Frøyland da kan være prosjektert eller i beste fall ferdig bygget. Her på Lye er det innregulert et industriområde på den nedre delen av Lye. Vil det etter din mening være heldig for Lye å få industri i vårt nærmiljø? Jeg tror ikke at alt areal som var tiltenkt industri vil bli benyttet til det formålet. En del er faktisk allerede omregulert til ballplass. Å få til et industrielt miljø her vil være vanskelig, og dersom noe kommer, vil det ikke være den type industri som er støyende eller høyt og skjemmende. Jeg tror mer på at området vil kunne bli benyttet til servicenæringer og butikker.

5 Årgang 1, Nummer 2 Side 5 Lyerevyen 2003 Hei alle revyvenner. Vi er nå i full gang ned oppkjøring til ny revy. Denne gangen satser vi på forestillinger over 2 helger på følgende datoer. Fredag 14 og lørdag 15 mars samt fredag 21 og lørdag 22 mars. Premieren blir da fredag 14 mars i aulaen. Det blir arrangert fest i klubbhuset med middag og dans til levende musikk.( Bent fra Hommersåk.). Mange tekster er klar og vi har det virkelig kjekt på øvingene. Målet vårt er å lage en minst like god revy som sist. Ensemblet består av de samme som tidligere med noen forsterkninger. Denne revyen blir i noenlunde samme spor som sist og vi håper at alle som kommer vil få med seg noe. Vi i ensemblet gleder oss virkelig til å få spille for dere. Det er alltid like spennende for oss å sette opp revy. Vil det komme folk, ler de, husker alle tekstene sine og ikke minst er alle på scenen friske på premieredagen og utover de neste oppsetninger er noe av de vi er opptatt av. Så skjer det samme hver gang. Publikum støtter opp om oss og bærer oss frem gjennom alle forestillingene. Stemmene holder så vidt til siste forestilling, ( det går akkurat.) Det som driver oss som er engasjert i dette, er vissheten om at slike ting som revy, konserter og andre arrangement på Lye er med på å gi oss som bor her en identitetsfølelse og stolthet over å bu nettopp her. Dette er helt avgjørende for å få et godt oppvekstmiljø og et trivelig bofellesskap. Vi gleder oss allerede til disse to helgene i mars. Opplysning om tider m.m. kommer vi tilbake til senere. Med revyhilsen Lyerevyen Roar M. Bore Tanker omkring siste dugnaden i Lyeparken. Utgavens visdomsord sier i klartekst hvordan siste dugnad i parken kan omtales. At flis og bark igjen blir pløyd tilbake til stier og tilhørende områder, viser at naturen har et naturlig kretsløp på feltet. Til høstens dugnad i parken møtte 12 spreke ungdommer i det fine været. Vi tynnet og ryddet i sørenden av parken ved krocketbanen. Dugnaden gjekk over 3 all forventning og vi moset ca. 30 m som ble lagt ut i løypa v/ungdomskulen. LYE-PARKEN... 3 I tillegg ble ca 25 m tilkjørt fra Vestly skule som ble lagt ut i løypa v/akebakken. Greinene som ble kappet for å lage fotballvollyballbane ble også moset opp slik at akebakken er klar for vinteren. Takk til dugnadsgjengen. Neste dugnad blir til våren. Håper at du kommer då! Følgende deltok på dugnaden: Marit Egeland Oddbjørn Fosse Bryn Aril Kalberg Geir Sveen Arne Sigbjørnsen Anna Kristine Vesterås Roy Arne Rimestad Ingvar Hafver Johan Hafver Stein Magne Paulsen Aril Idar Ueland Magnar Bøe og Geir Heskja

6 Lederen kommenterer og dagdrømmer. Lyeblekkå... Hei igjen godtfolk! Så har vi lagt bak oss høstens ryddedag med noko attåt. På tross av begrenset mulighet for annonsering skal vi si oss rimelig fornøgd med responsen. 10 store søppelsekker ble fylt til randen, ( offisielt). Hva som ellers ble samlet utenom dette vites ikke sikkert, men inntrykket er at stort sett alle tok sin del av jobben. KJEMPEFLOTT! TAKK TIL ALLE SAMMEN! Fasit etter innsatsen for å få flere medlemmer er imidlertid ikke tilfredsstillende. Ca 170 medlemmer har gitt oss tillit for å fortsette arbeidet som er påbegynt. Av 650 husstander må jeg si at 170 er skuffende lågt. Æg vett dæ lokta pyton, men ta dæ mæ dæg!!!! Styrets oppgaver fremover, må derfor være tuftet på nivået som antall medlemmer genererer. Hvilke konsekvenser dette innebærer må vi komme tilbake til når dette er diskutert i Vellagets styre. Takk til Polenkommiteen for god mat. Når det gjelder Årets skarpskytter skal vi også være rimelig fornøgd med oppslutningen. 65 omganger på målet var fasit før finalen. Julegrana på Lye skal tennes i år også!!!!!! Søndag ca kl Lye skulekorps vil i forkant av dette selge fakler. Salget starter kl Ca. kl går vi i fakkeltog samtidig som korpset spiller mens vi går. Vi går en runde gjennom feltet slik at vi ender opp i parken rundt kl Det vil også i år bli salg av varm drikke. Dette sørger Polenkomiteen for. Ellers blir det sang og musikk i skjønn forening. Vi går også rundt treet. Enkelte erfaringer under ryddedagene var opplevelser som vi godt kunne vært foruten her på Lye. Dersom vi måtte ut i graset for å samle graps, måtte vi se oss ekstra nøye for. Det var mye hundelort som låg og flaut. Vi har begrenset spalteplass som vi har, så vi skal ikke bruke den opp på slikt. TA TIL VETTET!!!!! GRASET PÅ LYE SKAL VÆRE TIL Å TRØ PÅ! Lye fritidsklubb. Hei alle mellom år (fra 8 klasse) Jeg vil fortelle litt hva vi gjør på fritidsklubben. Her kan du komme innom og spille bordtennis, fotballspill eller andre spill, høre musikk og treffe venner. Vi spiller litt playstation 2 og ser på film. Vi har planer om å ha noen kvelder før jul der vi skal lage julepynt og julekaker. Vi har også invitert politiet til å komme opp en kveld på kaffe og drøs. Er det noen som har spesielle ønsker om ting de vil vi skal gjøre på fritidsklubben, som tema kvelder, kurs osv så gi oss ett vink så skal vi se om vi får det til. Åpningstidene er hver onsdag fra kl.19-22, søndager kl og Globe disko på fredager kl Vi vil og takke alle de som har stilt som vakt på diskoteket og vært natteravnere, dere har gjort en kjempe jobb. Veldig mange positive foreldre! Uten dere hadde vi ikke klart denne jobben. Kanskje kommer nissen med noe kvess til de minste? Til sist vil jeg si: det er masse kjekke ungdommer på Lye, og vi ses på klubben! STØTT OPP OM TILTAKET FOR MARKERINGEN AV ADVENTSTIDEN. Husk at jeg er der for dere! Lurer du på noe kan du ringe Arr. Lye Vellag sammen med Lye skulekorps. Hilsen Hildegunn Sletten

7 Årgang 1, Nummer 2 Følgende datoer er planlagt for utgivelse av Lyeblekkå Innleveringsfrist for stoff til avisa blir den 1.11, 1.2, etc. Dette for at vi skal få tid til redigering av avisa før vi sender den til trykking. Vil igjen nytte høvet til å si at vi er avhengige av initiativ og innspill fra alle. Storgrillen er endelig ferdig! Lye Vellag vil takke Haaland a/s på Vigrestad. Haaland a/s har sponset hele grillen, som vil bli permanent installert i parken til våren. NÅ ER MULIGHETENE STORE. Viktige saker for vellaget å arbeide videre med. Vedlikeholde alle grøntområde og mase på teknisk etat om å prioritere Lye mer enn nå. Opparbeide ny innkjøring til feltet. Profilere Lye som en god plass å bu utad og i kommunen. Noen saker Trafikk-sikring, fartsdempende tiltak. som kom Vedlikeholde sykkelstier. inn i forbindelse Vedlikeholde leikeplasser som benyttes. Bo-biler. Sope gater og sykkelstier. med spørreundersøk Utarbeide retningslinjer for hundehold i nærmiljøet, yling om natta. Utarbeide infotavle som kan stå ved innkjørsel til feltet. elsen Trafikksikringstiltak, førebygge ulykker. Holdningsskapende arbeid i samarbeid med skule. Trivselstiltak for alle som bur på feltet uansett hvilken bakgrunn de har. Miljømessige tiltak for å sikre trivsel. Plass til hageavfall. Tiltak til ungdom sammen med fritidsklubben o. a. Forebygge at ungdom oppholder seg i parken kveld og natt. Søppel, beskjæring og hekker. Passe på at private hekker blir klippet etter regelverket. Betre bussforbindelse Lye Bryne. Felles-skapende tiltak i samarbeid med skuler, andre lag og foreninger. Kvalitetsarrangement for alle beboere, konsert osv. Betre parkeringsmuligheter, ta bort lekeplasser som ikke benyttes og omarbeide til parkering. Triveligere miljø siden Lye er en utkant.

8 Engasjement gir resultater. Kjøp og salg! Til salgs! Playstation1 + 2 kontroller + 2 spill + 4 player 11 mnd. Gammelt. Fin stand. kr: tlf; innv. Dører type Swedoor hvit venge 90x210 Derav 1 med glass. Inkl. karm og vrider. Pent brukt. Kr: 500. for alle. mob; I redaksjonen: Ingvar Hafver ansv. Redaktør. Tlf; mail: Richard Budeng Layout. Tlf; mail: Lye skulekorps holder basar i Aulaen på Lye skule Torsdag kl Aspiranter, juniorer og hoveddkorps spiller. Det blir salg av mat. Trekning av loddbøker og eget kakelotteri. Lye Skulekorps har salg av julestjerne og nek. Mandag kl Støttespillere på Vellagets arrangementer. Audhilds Catering Kongsgt Ålgård Tlf Smørbrød, Koldtbord, Osteanretning, Spekeanretning Støtt dem som støtter oss!