Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Resultater Skuddfoten Dei 5 beste i finalen ble:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Resultater Skuddfoten 2002. Dei 5 beste i finalen ble:"

Transkript

1 Lyeblekkå... Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. November 2002 Engasjement gir resultater. Utgavens visdomsord: Resultater avspeiler innsatsen! Side 1. Tilbakemeldinger ang. Lyeblekkå. Utgavens visdomsord. Resultater Skuddfoten Side 2. Data og kabelnett info. Side 3 og 4. Resultat fra spørreundersøkelsen. Intervju av ein kjend Lyebu. Side 5. Brev fra Lyerevyen. Dugnad i Lyeparken. Side 6. Lederen tenker høyt. Tenning av Julegran på Lye. Fritidsklubben. Side 7. Utgivelse av Lyeblekkå. Tidsfrister Vellagets oppgavebank. Side 8. Kjøp og salg. Informasjon fra lag og foreninger. Reklameplass. RESPONSEN FRA LYEBUEN PÅ LYEBLEKKÅ Vi har nå hatt 1.gangs utgivelsen av Lyeblekkå, og redaksjonen var meget spent på mottakelsen av avisen. Så langt har den vært meget bra og inspirert oss til å fortsette dette arbeidet. En del har bedt oss om å beskrive Lyeblekkå med noen få ord. Det må da være: En partipolitisk nøytral nærmiljøavis som skal dekke allmenninteressen for informasjon om det som skjer på Lye og Vestly området. Vi har daglig mange medier som bidrar til å dekke vårt store informasjonsbehov, men mange har savnet informasjon vedrørende Lye som nærområde. Vi er tross alt ca innbyggere og øker stadig. Tidligere var det infokanalen som dekket dette informasjonsbehovet, men en del har allerede tilbakemeldt at dette supplementet vil bli en viktig bidragsyter til ytterligere forbedring av informasjons-mengden for selve Lyeområdet. Denne avisen er ment å være et bidrag til at Lyebuen skal kunne bli best mulig oppdatert om det som skjer i vårt nærmiljø. Mange lag og foreninger har et stort informasjonsbehov for å fortelle om hva som skjer, når det skjer og lignende. Enkeltpersoner har også en del aktuelle saker som er ønskelig å formidle til resten av nærmiljøet. Vi håper at Lyeblekkå blir flittig brukt av alle som har et eller annet som er ønskelig å meddele til resten av innbyggerne på Lye. Resultater Skuddfoten 2002 Dei 5 beste i finalen ble: 5. Plass Stian Nese 4. Plass Jan Petter Løken 3. Plass Ole Heskja 2. Plass Arnfinn Nærland 1. Plass med første napp i vandrepokalen Johan Hafver Vinneren er godt fornøgd.

2 Side 2 Lyeblekkå...

3 Side 3 Lyeblekkå... RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSE Vi lovet å gi en oppsummering av spørreundersøkelsen som ble avholdt i september. Vår intensjon var å besøke flest mulig husstander. Dette klarte vi ikke av flere årsaker, med de som ikke fikk besøk av representant fra vellaget, fikk anledning til å svare på skjemaet og legge den i postkassen til Vellaget. Vi er godt fornøyd med responsen og har dannet oss et godt bilde av hva Lyebuen mener om jobben som Vellaget utfører og hva som bør prioriteres fremover. I korte trekk kan vi oppsummere at flesteparten kjenner til vellaget og mener at det er viktig at det eksisterer på Lye. En del var medlemmer og hadde betalt kontigenten, noen var usikre og andre var ikke med- lemmer i det hele tatt. Gledelig var det at en del av disse i fremtiden ønsket å bli medlemmer. Nesten samtlige var opptatt av å få infor- masjon om nærmiljøet og mente at Lyeblekkå kunne bli et viktig bidrag til dette i fremtiden. Lyeparken var godt likt av de fleste men en del mente at den kunne brukes mye mer og at det absolutt var viktig å videreutvikle den. Vi fikk svært mange konkrete innspill på saker som vellaget bør jobbe med fremover. Vi kan ikke liste opp alle sakene, men i hovedtrekk gikk sakene ut på: Ryddigere Lye og bedre generelt vedlikehold, trafikksikringstiltak, parkeringsreguleringer, profilering av Lye, bedring av busstilbud, fellesskapende tiltak mellom lag og foreninger, være pådriver opp i mot kommunen, fellesarrangement, videreutvikling av parken, lekeplass koordinering, støtte lag og foreninger, tynning av skog, leplanting m.m. Oppgavene står i kø og vi er meget glad for alle innspill som kom i denne undersøkelsen. TAKK FOR ENGASJEMENTET. INTERVJU LYEBLEKKÅ SPØRSMÅL TIL ARNFINN VIGRESTAD Lyeblekkå har som målsetning å få et intervju med ulike personer som på en eller annen måte bidrar til å øke kvaliteten til nærmiljøet her på Lye. I denne utgaven har vi valgt å besøke Arnfinn Vigrestad som er ordføreren i Time kommune : Hvor mange år har du bodd på Lye? Vi var noen av pionerene på Lye og flyttet inn i huset vårt Da så det helt annerledes ut her uten trær eller bebyggelse rundt oss. Min datter måtte da gå på Vestly skole og vi måtte blant annet vente i to og et halvt år før vi fikk telefonlinje innlagt i huset. Hva er det du liker best med Lye? Her har vi kort veg til friluft med mange fine turområder. Det er vel dette jeg setter mest pris på i tillegg til at sentrumsområdet på Lye nå har fått en god konsentrasjon av skole og idrettsaktiviteter i et begrenset område sentralt på Lye. Når butikken flytter vil også biltrafikken bli betydelig redusert, noe som vil bidra til at sentrumsområdet også blir et trygt sted å ferdes og oppholde seg i. Jeg synes det er spennende å bo her og kjekt å ha fått anledningen til å være med på den positive prosessen som har pågått. Vi har mange ressurspersoner på Lye som har gjort mye godt for nærmiljøet, og jeg håper at disse og andre har hatt en positiv opplevelse av det å være engasjerte og villige til å ta i et tak for nærmiljøet. Etter min mening finnes det ingen bedre plass å bo, og vi har ingen planer om å forlate Lye til fordel for andre plasser.

4 Side 4 Lyeblekkå... Hva savner du mest på Lye? Det må vel være servicetilbudet som vi ble forespeilet fra kommunen sin side da vi etablerte oss her. Vi ble lovet postkontor, bank og andre servicetilbud som enda ikke er realisert. Banken hadde riktignok en filial en kort periode, men den har også forsvunnet. Jeg savner også arbeidsplasser her på Lye. Nå må flesteparten pendle til andre områder for å komme seg til arbeid. Hvor mange år har du vært aktiv i politikken? Jeg har vært med i kommunestyret fra og med Det var faktisk tilfeldigheter som gjorde at jeg startet som politiker. Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å stå på listen i forbindelse med kommunevalget. Jeg ble da valgt inn og har vært med siden. Faktisk så var jeg den første representanten fra Lye. Hvilke saker engasjerer deg mest som politiker? Å få et samspill mellom kommunepolitikerne og lokalmiljøet. Jeg har jobbet aktivt med å legge kommunestyremøtene ut i distriktene. Dette for å møte folk, bli mer synlige og vise at kommunen ønsker å lytte til innbyggerne sine meninger. Service er et stikkord her og vi ønsker å se på innbyggerne som våre kunder. Da må vi møte folk og være mer synlige. Mange gode løsninger er å finne blant innbyggerne og vi ønsker å legge til rette for at de blir med på beslutningsprosessen. Hvordan er det å være ordfører i Time kommune? Jeg synes det er spennende å jobbe i en kommune som Time der det skjer så mye. Det finnes mye optimisme og positivitet i hele kommunen og jeg håper at vi får et enda større engasjement fra innbyggerne i den videre utviklingen. Jeg er imponert og stolt av dugnadsinnsatsen som legges ned blant innbyggerne og alle ildsjeler som aktivt bidrar i alle nærmiljøer i kommunen. Jeg ønsker at vi som politikere aktivt jobber for å videreutvikle denne prosessen. Hvor bør hovedsatsingen for boligbygging i Time kommune foregå? Mange har en opplevelse av at det for øyeblikket er Bryne, noe som skyldes alle leilighets-komplekser som er blitt bygget den senere tid. Dette har vært i privat regi og ikke basert på kommunal tildeling av areal til å bygge på. Vedtak som ble gjort i kommunestyret for noen år siden gjelder fortsatt, og det tilsier at hovedsatsingen for boligbygging i Time kommune skal være på Lye. Kommunen har på dette grunnlaget sikret seg mye areal for videre utvikling fremover i tid. Vi har en utfordring i det å legge til rette for at folk skal velge Lye foran andre bosteder i Time. Det vi bør være bevisste på da, er å tilby mulighet for store tomter til gode priser og alltid ha tomter ledige. Lye skal fremstå som en bedre plass å bo på. Skal dette skje må også innbyggerne her ta del i den prosessen. Hvordan tror du Lye ser ut om 10 år? Jeg tror at Lye vil ha utviklet seg mye med et eget sentrum, annen hovedinnkjørsel inn til Lye og med flere servicefunksjoner og arbeidsplasser. Vi vil ha en større bredde i alders-fordelingen og jeg håper at en veg fra Lye til Frøyland da kan være prosjektert eller i beste fall ferdig bygget. Her på Lye er det innregulert et industriområde på den nedre delen av Lye. Vil det etter din mening være heldig for Lye å få industri i vårt nærmiljø? Jeg tror ikke at alt areal som var tiltenkt industri vil bli benyttet til det formålet. En del er faktisk allerede omregulert til ballplass. Å få til et industrielt miljø her vil være vanskelig, og dersom noe kommer, vil det ikke være den type industri som er støyende eller høyt og skjemmende. Jeg tror mer på at området vil kunne bli benyttet til servicenæringer og butikker.

5 Årgang 1, Nummer 2 Side 5 Lyerevyen 2003 Hei alle revyvenner. Vi er nå i full gang ned oppkjøring til ny revy. Denne gangen satser vi på forestillinger over 2 helger på følgende datoer. Fredag 14 og lørdag 15 mars samt fredag 21 og lørdag 22 mars. Premieren blir da fredag 14 mars i aulaen. Det blir arrangert fest i klubbhuset med middag og dans til levende musikk.( Bent fra Hommersåk.). Mange tekster er klar og vi har det virkelig kjekt på øvingene. Målet vårt er å lage en minst like god revy som sist. Ensemblet består av de samme som tidligere med noen forsterkninger. Denne revyen blir i noenlunde samme spor som sist og vi håper at alle som kommer vil få med seg noe. Vi i ensemblet gleder oss virkelig til å få spille for dere. Det er alltid like spennende for oss å sette opp revy. Vil det komme folk, ler de, husker alle tekstene sine og ikke minst er alle på scenen friske på premieredagen og utover de neste oppsetninger er noe av de vi er opptatt av. Så skjer det samme hver gang. Publikum støtter opp om oss og bærer oss frem gjennom alle forestillingene. Stemmene holder så vidt til siste forestilling, ( det går akkurat.) Det som driver oss som er engasjert i dette, er vissheten om at slike ting som revy, konserter og andre arrangement på Lye er med på å gi oss som bor her en identitetsfølelse og stolthet over å bu nettopp her. Dette er helt avgjørende for å få et godt oppvekstmiljø og et trivelig bofellesskap. Vi gleder oss allerede til disse to helgene i mars. Opplysning om tider m.m. kommer vi tilbake til senere. Med revyhilsen Lyerevyen Roar M. Bore Tanker omkring siste dugnaden i Lyeparken. Utgavens visdomsord sier i klartekst hvordan siste dugnad i parken kan omtales. At flis og bark igjen blir pløyd tilbake til stier og tilhørende områder, viser at naturen har et naturlig kretsløp på feltet. Til høstens dugnad i parken møtte 12 spreke ungdommer i det fine været. Vi tynnet og ryddet i sørenden av parken ved krocketbanen. Dugnaden gjekk over 3 all forventning og vi moset ca. 30 m som ble lagt ut i løypa v/ungdomskulen. LYE-PARKEN... 3 I tillegg ble ca 25 m tilkjørt fra Vestly skule som ble lagt ut i løypa v/akebakken. Greinene som ble kappet for å lage fotballvollyballbane ble også moset opp slik at akebakken er klar for vinteren. Takk til dugnadsgjengen. Neste dugnad blir til våren. Håper at du kommer då! Følgende deltok på dugnaden: Marit Egeland Oddbjørn Fosse Bryn Aril Kalberg Geir Sveen Arne Sigbjørnsen Anna Kristine Vesterås Roy Arne Rimestad Ingvar Hafver Johan Hafver Stein Magne Paulsen Aril Idar Ueland Magnar Bøe og Geir Heskja

6 Lederen kommenterer og dagdrømmer. Lyeblekkå... Hei igjen godtfolk! Så har vi lagt bak oss høstens ryddedag med noko attåt. På tross av begrenset mulighet for annonsering skal vi si oss rimelig fornøgd med responsen. 10 store søppelsekker ble fylt til randen, ( offisielt). Hva som ellers ble samlet utenom dette vites ikke sikkert, men inntrykket er at stort sett alle tok sin del av jobben. KJEMPEFLOTT! TAKK TIL ALLE SAMMEN! Fasit etter innsatsen for å få flere medlemmer er imidlertid ikke tilfredsstillende. Ca 170 medlemmer har gitt oss tillit for å fortsette arbeidet som er påbegynt. Av 650 husstander må jeg si at 170 er skuffende lågt. Æg vett dæ lokta pyton, men ta dæ mæ dæg!!!! Styrets oppgaver fremover, må derfor være tuftet på nivået som antall medlemmer genererer. Hvilke konsekvenser dette innebærer må vi komme tilbake til når dette er diskutert i Vellagets styre. Takk til Polenkommiteen for god mat. Når det gjelder Årets skarpskytter skal vi også være rimelig fornøgd med oppslutningen. 65 omganger på målet var fasit før finalen. Julegrana på Lye skal tennes i år også!!!!!! Søndag ca kl Lye skulekorps vil i forkant av dette selge fakler. Salget starter kl Ca. kl går vi i fakkeltog samtidig som korpset spiller mens vi går. Vi går en runde gjennom feltet slik at vi ender opp i parken rundt kl Det vil også i år bli salg av varm drikke. Dette sørger Polenkomiteen for. Ellers blir det sang og musikk i skjønn forening. Vi går også rundt treet. Enkelte erfaringer under ryddedagene var opplevelser som vi godt kunne vært foruten her på Lye. Dersom vi måtte ut i graset for å samle graps, måtte vi se oss ekstra nøye for. Det var mye hundelort som låg og flaut. Vi har begrenset spalteplass som vi har, så vi skal ikke bruke den opp på slikt. TA TIL VETTET!!!!! GRASET PÅ LYE SKAL VÆRE TIL Å TRØ PÅ! Lye fritidsklubb. Hei alle mellom år (fra 8 klasse) Jeg vil fortelle litt hva vi gjør på fritidsklubben. Her kan du komme innom og spille bordtennis, fotballspill eller andre spill, høre musikk og treffe venner. Vi spiller litt playstation 2 og ser på film. Vi har planer om å ha noen kvelder før jul der vi skal lage julepynt og julekaker. Vi har også invitert politiet til å komme opp en kveld på kaffe og drøs. Er det noen som har spesielle ønsker om ting de vil vi skal gjøre på fritidsklubben, som tema kvelder, kurs osv så gi oss ett vink så skal vi se om vi får det til. Åpningstidene er hver onsdag fra kl.19-22, søndager kl og Globe disko på fredager kl Vi vil og takke alle de som har stilt som vakt på diskoteket og vært natteravnere, dere har gjort en kjempe jobb. Veldig mange positive foreldre! Uten dere hadde vi ikke klart denne jobben. Kanskje kommer nissen med noe kvess til de minste? Til sist vil jeg si: det er masse kjekke ungdommer på Lye, og vi ses på klubben! STØTT OPP OM TILTAKET FOR MARKERINGEN AV ADVENTSTIDEN. Husk at jeg er der for dere! Lurer du på noe kan du ringe Arr. Lye Vellag sammen med Lye skulekorps. Hilsen Hildegunn Sletten

7 Årgang 1, Nummer 2 Følgende datoer er planlagt for utgivelse av Lyeblekkå Innleveringsfrist for stoff til avisa blir den 1.11, 1.2, etc. Dette for at vi skal få tid til redigering av avisa før vi sender den til trykking. Vil igjen nytte høvet til å si at vi er avhengige av initiativ og innspill fra alle. Storgrillen er endelig ferdig! Lye Vellag vil takke Haaland a/s på Vigrestad. Haaland a/s har sponset hele grillen, som vil bli permanent installert i parken til våren. NÅ ER MULIGHETENE STORE. Viktige saker for vellaget å arbeide videre med. Vedlikeholde alle grøntområde og mase på teknisk etat om å prioritere Lye mer enn nå. Opparbeide ny innkjøring til feltet. Profilere Lye som en god plass å bu utad og i kommunen. Noen saker Trafikk-sikring, fartsdempende tiltak. som kom Vedlikeholde sykkelstier. inn i forbindelse Vedlikeholde leikeplasser som benyttes. Bo-biler. Sope gater og sykkelstier. med spørreundersøk Utarbeide retningslinjer for hundehold i nærmiljøet, yling om natta. Utarbeide infotavle som kan stå ved innkjørsel til feltet. elsen Trafikksikringstiltak, førebygge ulykker. Holdningsskapende arbeid i samarbeid med skule. Trivselstiltak for alle som bur på feltet uansett hvilken bakgrunn de har. Miljømessige tiltak for å sikre trivsel. Plass til hageavfall. Tiltak til ungdom sammen med fritidsklubben o. a. Forebygge at ungdom oppholder seg i parken kveld og natt. Søppel, beskjæring og hekker. Passe på at private hekker blir klippet etter regelverket. Betre bussforbindelse Lye Bryne. Felles-skapende tiltak i samarbeid med skuler, andre lag og foreninger. Kvalitetsarrangement for alle beboere, konsert osv. Betre parkeringsmuligheter, ta bort lekeplasser som ikke benyttes og omarbeide til parkering. Triveligere miljø siden Lye er en utkant.

8 Engasjement gir resultater. Kjøp og salg! Til salgs! Playstation1 + 2 kontroller + 2 spill + 4 player 11 mnd. Gammelt. Fin stand. kr: tlf; innv. Dører type Swedoor hvit venge 90x210 Derav 1 med glass. Inkl. karm og vrider. Pent brukt. Kr: 500. for alle. mob; I redaksjonen: Ingvar Hafver ansv. Redaktør. Tlf; mail: Richard Budeng Layout. Tlf; mail: Lye skulekorps holder basar i Aulaen på Lye skule Torsdag kl Aspiranter, juniorer og hoveddkorps spiller. Det blir salg av mat. Trekning av loddbøker og eget kakelotteri. Lye Skulekorps har salg av julestjerne og nek. Mandag kl Støttespillere på Vellagets arrangementer. Audhilds Catering Kongsgt Ålgård Tlf Smørbrød, Koldtbord, Osteanretning, Spekeanretning Støtt dem som støtter oss!

Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule

Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule Lyeblekkå... Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Februar 2003 Utgavens visdomsord: Ingen er sterkere en det svakeste leddet. Sideoversikt: 1. Referat fra møte, + Etterlysning.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag,

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 Tusen takk til dere som kom på foreldremøte. Det ble et godt møte hvor vi fikk belyst og diskutert et viktig tema: «mobbing i barnehagen.» Se vedlegg. Det kan virke unødvendig

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og høsten er i anmarsj. Det har vært en fin måned her på Skjoldet og vi har vært heldige med været. Vi har vært

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Bakedag. Vi bakte 3 slag julekaker; havremakroner, coctailkaker og

Bakedag. Vi bakte 3 slag julekaker; havremakroner, coctailkaker og Dette skjedde i desember: Vi startet alle dagene våre i desember med en samling hvor vi fikk høre hvordan Friskus, bamsen vår, hadde hatt det på besøk. Han hilser til dere alle sier han allerede gleder

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER Ja da var også november passert, og vi går inn i julemåneden og en koselig førjulstid i barnehagen. Men først vil vi fortelle litt om hva vi har gjort i november

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn

Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn Entreprenørskap er et tverrfaglig tema i grunnskolen. Entreprenørskap handler om å få trening i: å sette i gang aktiviteter å være kreativ å kjenne sine omgivelser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal Natteravnene i Nore og Uvdal Side 1 av 6 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Nore og Uvdal Revidert 11. oktober 2016 Natteravnene i Nore og Uvdal Side 2 av 6 Retningslinjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR FEBRUAR RØDKLØVER Månadens tema; Vintersport, Matens vei gjennom kroppen, karneval Månadens song; Hei det snør Fagområde; kropp, bevegelse og helse, natur,

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER HAGLEBUPOST Nr. 268 Dato: 04.11.2016 Temp: -4 grader og overskyet Snødybde: Ca 5-10 cm Skispor: Se skisporet.no ÅPNINGSTIDER NOVEMBER Man - Tors fra kl. 11.00 til kl. 18.00 Fre og lør fra kl. 11.00 til

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2012 Hei alle sammen November er allerede over, og vi går inn i den siste måneden i året. Vi har blant annet hatt vårt første møte med denne vinterens snø, vi har

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

Trollpost for grønn gruppe Desember 2014

Trollpost for grønn gruppe Desember 2014 Trollpost for grønn gruppe Desember 2014 Evaluering for november Hørsel I løpet av november har vi hatt samlinger der vi har ligget på gulvet og lyttet til lyder. Vi har lyttet til hvordan det høres ut

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET OKTOBER 2013 Hei alle sammen! Da var oktober måned over og vi på Skjoldet har hatt en fin og innholdsrik måned sammen. Først vil vi takke for flott oppmøte på både foreldremøte

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2017 Hei alle sammen! Nå har vi hatt en del uker sammen siden barnehageoppstart og vi merker at barna begynner å bli tryggere på oss voksne, seg imellom samt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2015. Hei alle sammen og takk for enda en flott måned sammen med deres barn. Vi har lekt, lært og utforsket denne måneden og barna er som alltid positive og lystne

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer