Årsberetning. Fredrikstad Kunstløpklubb Driftsåret 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Fredrikstad Kunstløpklubb Driftsåret 2013"

Transkript

1 Årsberetning Fredrikstad Kunstløpklubb Driftsåret 2013 Årsberetning... 1 Styrets sammensetning... 2 Styrets arbeid... 2 Styremøter... 2 Spesielle oppgaver... 2 Aktivitet... 2 Gjenstående organisatorisk arbeid... 2 Sportsutvalget... 3 Finansutvalget... 6 Steveneutvalget... 7 Vurdering av aktivitet i forhold til mål... 8 Økonomi... 8 Revisors beretning Side 1 av 11

2 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer: varamedlemmer: Valgkomité: Revisorer: Jon-Erik Bergh Sigrun Mørkeseth Hans Jørgen Ramberg, Martin Andersen, Ingrid Frestad, (Patricia Gonzales) og Nina Bjørkli Linda Bergh (Nina Bjørkli) Halvar Grini og Viggo Hansen Hans Jørgen Smith Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 14 styremøter (alle beslutningsdyktige) i klubbens kontor i Stjernehallen hvor totalt 35 saker er behandlet. Styret har i tillegg hatt jevnlig korrespondanse på styrets lukkede forum og epost. Styret har en gjenstående sak som ikke er ferdigbehandlet, hvilket gjelder nedfeldte rutiner vedrørende gjennomføring av årlig klubbmesterskap. Spesielle oppgaver Året 2013 har styret hatt fokus på de organisatoriske forpliktelser ett idrettslags styre er pålagt via Norges idrettsforbund. En sunn økonomisk drift og en ryddig struktur har vært i hovedfokus. Årsmøte avholdt for året 2012, vedtok nye lover for klubben, samt at styret ble pålagt å utarbeide en strategiplan og en klubbhåndbok. Styret har prioritere løpende, hvilket betyr at dette arbeidet er påbegynt, men langt i fra ferdigstilt. Det sittende styre oppfordrer det nye styre, å fokusere på denne oppgaven slik at dette kan ferdigstilles innen Styret ønsker at strategiplanen og detaljer i klubbhåndboken under stevneutvalget inneholde konkrete planer om å avvikle årlige stevner. Fredrikstad kunstløpklubb har vært representert og godt synlig i alle fora klubben er tilknyttet. Årsmøte for Fredrikstad Idrettsråd, Norges Skøyteforbunds ting, årsmøte i Østfold Skøytekrets. Aktivitet Fredrikstad Kunstløpklubb har hatt en god vekst i Fra 32 til 61 registrerte lisenser for sesongen Klubben har totalt 80 registrerte medlemmer pr jan Fredrikstad Kunstløpklubb har deltatt med egen stand på barneidrettens dag 14. september, og egen stand på distriktets dag 8. juni. Vi var representert i folketoget 17. mai, og har vært godt synlig på strategisk utvalgte arrangementer med tanke på rekruttering. Vi har videre fått god oversikt på eiendeler, økt omsetning på skøyteutleie og salg av annet kunstløputstyr. Gjenstående organisatorisk arbeid Ferdigstille overnevnte strategiplan samt klubhåndbok. Være tydeligere i kommunikasjonen utad, våre nettsider vil alltid være primærkanal for informasjon. Facebook, SMS, oppslag og mail vil kun være sekundært, og benyttes i spesielle tilfeller. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sjekke at vi har riktig kontaktinformasjon til de enkelte. Side 2 av 11

3 Sportsutvalget - Organisering. Sportsutvalget har i perioden endret organisasjon - og arbeidsform. Styret oppnevnte Sportsutvalget med Anne-Berit Storrød som leder av utvalget. Øvrige medlemmer: Kathrine Larsen, Tone Mørkeseth Karlsen og Sigrun Mørkeseth. I løpet av perioden har utvalgets leder valgt å trekke seg fra sin funksjon og 2 av medlemmene i utvalget har på grunn av endret jobbsituasjon måttet gis fri. Arbeidet i Sportsutvalget er videreført ved å innlemme Trenerteamet i Sportsutvalget. - Trener situasjonen. Det ble våren 2013 utlyst en stilling som hovedtrener/leder for Trenerteam. Stillingen var beregnet som en 50% stilling. Det var ikke økonomisk grunnlag for å oppfylle ønske om lønn med en aktuell søker. Styret besluttet derfor å gå videre med det samme trenerteam som forrige sesong. Endringer i antall medlemmer i teamet er gjort etterhvert som antallet barn og unge på isen har økt. Det er i perioden nedlagt ca 900 instruksjonstimer Følgende har inngått i trenerteamet: Trenerkoordinator: Sigrun Mørkeseth Leder for skøyteskolen: Jon-Erik Bergh Ingrid Frestad Andersen Camilla Samuelsen Tone Mørkeseth Karlsen Kathrine Larsen Else Berit Svendsen Eilen Ørmen Kristiansen Martin Andersen Trenere i skøyteskolen Jon-Erik Bergh, leder Amalie Grini Martine Bergh Gry Løvdal Konkurranseløperne har bistått som hjelpetrenere i forbindelse med oppstart. Kompetanseutvikling Kurs i regi av FRID Amalie Grini har deltatt på kurset "Du och jag Alfred" Sigrun Mørkeseth har deltatt på Barneidrettskurs. Ingrid Frestad Andersen, Tone Mørkeseth Karlsen, Camilla Samuelsen og Jon-Erik Bergh deltok på Nordic ISU trenersamling i april Videre deltok trenerne Tone Mørkeseth Karlsen, Jon-Erik Bergh og Sigrun Mørkeseth. Som utøver deltok Amine Storrød, på Norges skøyteforbunds trenerkurs med Micahel Huth, arrangert i august Side 3 av 11

4 - Skøyteskolen 30 utøvere har deltatt på skøyteskolen i løpet av Mange har gått fra skøyteskolen og videre som aspiranter. - Aspiranter Aspirantgruppen har bestått av ca 15 medlemmer. Gruppen har hatt 3 timer på is pr uke. I tillegg har de hatt tilbud om dans og off-ice trening. Tester og merkeprøver etter NSF sitt system er fulgt. Det er delt ut tilsammen 34 merker til utøvere i klubben. - Konkurranseløpere Deltagelse i konkurranser og Personlige rekorder pr Basic: Amalie Grini deltok i vårsemesteret i ett nasjonalt stevne i klassen Springs. Høsten 2013 konkurerte hun i klassen Basic og deltok i to nasajonale stevner og Stjernepiruetten. Hennes høyste poengsum ble 23,33. Amine Storrød deltok i vårsemeteret i 2 nasjonale stevner i klassen Springs. Amine ble kretsmester i Østfold i klassen Springs Høsten 2013 rykket hun opp i Debs klassen. Amine Storrød deltok da i 3 nasjonale stevner og i Stjernepiruetten. Amines årsbeste: 45,27 poeng. Amine oppnådde kvalifiseringskravet for deltagelse i LM 2014 under stevnet i Asker. Hanna Juliussen deltok i vårsemesteret i ett nasjonalt stevne i klassen Springs. Hanna ble nr 3 i KM Høsten 2013 rykket hun opp i Debsklassen. Hanna Juliussen deltok i ett nasjonalt stevne og i Stjernepiruetten. Hannas årsbeste: 43,06 poeng. Lise Andrea Ramberg har deltatt i 6 nasjonale stevner og i Stjernepiruetten i klassen Cubs. Hun fikk tredje plass i KM. Lises årsbeste: 16,31poeng. Martine Bergh har deltatt i 3 nasjonale stevner og i Stjernepiruetten i klassen Cubs. Hun fikk femte plass i KM. Martines årsbeste: 11,79 poeng. June Bergh har deltatt i 4 nasjonale stevner og i Stjernepiruetten i klassen Cubs. Hun fikk sjette plass i KM. Junes årsbeste: 9,25 poeng. Julie Celiecki har deltatt i Stjernepiruetten i klassen Cubs. Julies årsbeste: 6,38 poeng. Nora Henriksen har deltatt i ett nasjonalt stevne og i Stjernepiruetten i klassen Cubs Noras årsbeste: 10,78 Følgende løpere har deltatt i nasjonale stevner, KM og Stjernepiruetten i klassen Oppvisning: Adele Holberg Kaja Andersen Emma Vogt Mauritzsen Elisabeth Derås de Jong Side 4 av 11

5 - Deltakelse i samlinger Våris FKK, Strømstad KK og Lysekil KK deltok med en stor gruppe løpere,fredager i april og mai, i Tjørns ishall. FKK fikk leie is i Halden ishall to lørdager i april. Her inviterte vi Strømstad KK. Klubben har gjennom vårsemesteret også besøkt klubben i Lysekil og deltatt i deres treninger under ledelse av Kicki Nilsson. Østfold skøytkrets samling med Christer Tornell august 2013 FKK sto sentralt i arrangementet ved at samlingen ble holdt i Stjernehallen og i Nedre Glomma turns lokaler, og FKK stilte med alle sine 12 løpere. FKK og Sarpsborg skøyteklubb bidro med egne trener i is- og turn aktiviteten. Høstcamp FKK arrangerte egen høstcamp i Stjernehallen over to dager i skolens høstferie. Det var både barmark og istrening. Juleavslutning Klubben avholdt sin tradisjonelle juleavslutning fredag 13. desember hvor julenissen dukket opp. - Sommerleiere Flere av klubbens løpere har deltatt på sommerleir i inn og utland. - Off-ice trening Fra begynnelsen av april og frem til skolens sommerferie ble det gjennomført to off-ice økter i uken. Det ble gjennomført 3 tester under denne perioden. Ut fra de resultatene vi fikk kunne vi se stor fremgang på alle utøverne. Totalt ble det gjennomført 22 økter hvor vi har arbeidet med kondisjon, styrke, spenst, koordinasjon og balanse. Det har vært godt oppmøte med 8 til 12 deltakere på alle treningene. Etter at isen ble lagt i august, er det gjennomført en bar marks økt på lørdager etter is treningen. Dette har vært en nyttig og lærerik periode som absolutt bør prioriteres av løperne også i Instruktør: Martin Andersen. - Dans Onsdager våren 2013 ble det gitt tilbud om dans på Trara skole. I tillegg ble det gitt tilbud om dans v/studio 12. I høstsemesteret flyttet dans til St. Croix. Instruktører: Amine Storrød, Tone Mørkeseth Karlsen og Eilen Ørmen Kristiansen. Side 5 av 11

6 Finansutvalget Finansutvalget har bestått av Patricia Garcia, Dagfinn Mauritzen, Heidi Juliussen, Tone Cecilie Fredriksen Lyche og Nina Bjørkli. Oppgaven til finansutvalget har vært å finne ulike måter å få inntekter til klubben. I 2013 skulle vårt hovedfokus være å få inn sponsoravtaler. Dette for å få en mer stabil inntekt til klubben og for at vi skulle slippe å gjennomføre så mange dugnader, da dette kan være krevende å få til. Vi har vært i kontakt med kommunen og Stjernen og hørt om muligheten for at klubben skal få reklameplass i Stjernehallen. Til nå har vi fått svar på at vi kan selge reklameplass i gangen/ borte suporter. Reklameplass i selve hallen har vi til nå ikke klart å få avtale om. Vi har vært i kontakt med ulike bedrifter, men har til nå ikke lykkes å få til noen sponsoravtaler av betydning. Finans har også delt ut informasjon til foreldre med oppfordring om at den enkelte undersøker med bedrifter de kjenner om muligheten for sponsoravtaler. Til nå har dessverre dette ikke gitt noen resultater. Vi har solgt noe reklameplass i programbladet til KM Det har i 2013 blitt gjennomført 4 dugnader. Varetelling på Smartclubb, Vakter Ruudskogen og Rydding etter varetelling på Bauhaus. Dugnadene blir ofte tilbudt på kort varsel og med ønske om at vi skal stille med minimum 10 personer. Dette har vist seg å være en utfordring for klubben og vi har derfor kun hatt fire dugnader i Vi har gjennomført salg av enjoy kort der målet var at hver enkelt medlem skulle selge 4 kort a 250,- klubben ville da få en inntekt på Dessverre var det mange som leverte tilbake kortene etter at fristen var gått ut, vi fikk derfor ikke overskudd på dette salget. I løpet av 2013 har vi hatt kiosk/loddsalg i forbindelse med juleavslutning, KM og Stjernepiruetten. Dette har gitt klubben en inntekt på Vi valgte også å gjennomføre loddsalg hvor hver enkelt fikk med seg loddbok og klubben solgte lodd for totalt 16770,- Vi hadde ingen utgifter på gevinster. Salg av lodd var en aktivitet som de fleste medlemmene ga en positiv tilbakemelding på. Tilbakemeldinger på dugnader og andre inntektsgivende aktiviteter har fra medlemmene vært variert. Vi har til nå ikke funnet en inntektsgivende aktivitet som alle i klubben står samlet om. Vi ser at det ofte er de samme som stiller opp på de ulike dugnadene og det er derfor få som gjør en stor jobb for å få inn penger til klubben. Det er gitt en del tilbakemeldinger på ønske om muligheten for å kunne betale inn en sum til klubben og dermed få fritak fra dugnader ol. Kiosk/lodd salg (juleavslutning, Stjernepiruetten, KM) loddsalg (loddbøker) Sponsor Kiosk Stjernen Enjoy kort salg julenek dugnader ( Ruudskogen, Bauhaus, Smartklubb, mobil retur) Grasrotandelen 4 743,- (29 deltakere) Totalt ,- Side 6 av 11

7 Finansutvalget vil i 2014 jobbe videre med å få til sponsoravtaler. I 2014 vil vi jobbe med hovedfokus på å få inn penger til gjennomføring av jubileumsshow. Vi ønsker å ha fokus på å finne inntektsmuligheter som krever minst mulig dugnadsinnsats, men ser at inntil vi får klare sponsoravtaler er det fortsatt nødvendig med dugnader og loddsalg. Steveneutvalget Stevneutvalget har vært ansvarlige for gjennomføringen av to arrangementer i Kretsmesterskap(KM) i mars og Stjernepiruetten i oktober. Begge arrangementene ble vel gjennomført og klubben har fått positive tilbakemeldinger fra både dommere og utøvere. Det var på begge arrangementer stor frivillig innsats av mange foreldre i klubben. KM ble avholdt den 16 mars Det var totalt 24 deltakere i klassene, Cubs, Springs, Debs jenter, Debs gutter, Novice jenter, Basic jenter og oppvisning. Klubbene som var representert var TIN, SSK og FKK. 6 i Cubs 4 i Springs 1 i Debs jenter 1 i Debs gutter 1 i Novice 1 i Basic 10 i Oppvisningsklassen Stjernepiruetten ble arrangert den 19 oktober Dette var en vennskapskonkurranse hvor FKK inviterte klubber som vi samarbeider med i Bohus, Sverige og klubbene i Østfold til å delta. Det var totalt 23 deltakere 9 i Oppvisningsklassen 7 i Cubs 3 i Basic 4 i Debs Fra Sverige stilte det totalt 5 deltakere 1 i Oppvisningsklassen 2 i Cubs 2 i Basic SSK stilte med følgende 4 i Oppvisningsklassen 2 i Debs FKK stilte med følgende 4 i Oppvisningsklassen 5 i Cubs 1 i Basic 2 i Debs Side 7 av 11

8 Vurdering av aktivitet i forhold til mål Styret har hatt ambisjoner om å ansette en hovedtrener, hvilket har vist seg å være en større utfordring enn forventet. Utlysning ble publisert tidlig i perioden, og vi har hatt kun mottatt noen få søkere. En søker har vært inne til intervju. Vi klarte imidlertid ikke imøtekomme de økonomiske og øvrige krav fra søkeren. Styret har hatt løpende dialog med SSK om en eventuell samarbeidsavtale i forhold til en 50/50 fordeling av en fulltids ansatt, men har ikke lykkes å finne relevant trener. Styre innførte aktivitetsstøtte som en prøveordning. Ordningen skulle fungere som en gulrot for både utøvere og foreldre. Hensikten var å synliggjøre at sportslig innsats samt dugnader for klubben, skulle komme utøverne til gode. Etter evaluering av ordningen, ser vi for øvrig at dette kunne oppfattes noe kompliserende, og styret besluttet å ikke videreføre ordningen. Styre ønsker likevel at det jobbes for å gi utøverne fordeler av overskytende knyttet til dugnader. Dette gjerne i form av dekning av kostnader knyttet til samlinger eller leire. Økonomi Det sittende styre, har hatt fokus på å rydde opp i den økonomiske situasjonen for klubben. Ved inngangen til valgperioden, hadde klubben en skattegjeld på ,- pluss renter. Full fokus på positiv likviditet, og forsiktig bruk av midler har bidratt til rask nedbetaling av gjeld. Medlemstall for Medlemsutvikling (YTD) Kvinner Menn Totalt Lisenser Side 8 av 11

9 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Side 9 av 11

10 Side 10 av 11

11 Revisors beretning Side 11 av 11