Årsmelding 2012, Sortland IL Gutter 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012, Sortland IL Gutter 2003"

Transkript

1 Årsmelding 2012, Sortland IL Gutter 2003 I sesongen 2012 har laget bestått av 12 spillere. Dette var det første året vi gjennomførte treninger 2 ganger i uken. Alle i Blåbyhallen. Vi har deltatt på til sammen 10 turneringer i løpet av året. I tillegg til de 6 vanlige regionsturneringene har vi deltatt i Biltema Cup, Harstad, Luna Cup i Bø, Bendit og BLV Cup i Blåbyhallen. De fleste turneringene har vi deltatt med to 5 er lag. Guttene klarer seg bra på turneringene. De fleste har hatt en tydelig fremgang i ferdigheter med ball. Når guttene har fokus på innsats og klarer å spille som et lag, er de vanskelig å slå. Nivået og fotballforståelsen er naturligvis varierende i gruppen. Vi ser en klar sammenheng mellom innsats og konsentrasjon på treningene, og på hva som presteres under kamper. Thomas Nylund, elev på idrettslinja og aktiv fotballspiller, hjelper av og til med gjennomføringene av treningene. Guttene synes det er stas at han er med. To foreldremøter og to styremøter har vært avholdt. Planlegging og påmelding til Piteå Summer Games sommeren 2013 er gjennomført. Vi har deltatt på alle felles dugnader i Sortland IL. Salg av toalettpapir, innsamling av mobiltelefoner, og samtlige foreldre var med på Bendit Cup. I tillegg gjennomførte vi en egen runde med salg av toalettpapir. Økonomien i laget er bra. Vi har pr ca , på konto. (se egen oversikt\regnskap økonomi) Sommeravsluttningen i Sigerfjorden, med grilling og krabbefiske, var en veldig hyggelig og morsom sammenkomst. Etter turneringen i Harstad på dro vi alle sammen på pizza resturant. For Gutter 03 Trond Nylund trener\oppmann

2

3

4 SIL Gjennomgang 2012 Filosofi for SIL2002 Vi ønsker å lære barna gode holdninger og respekt for hverandre. Vi ønsker å lære barna å spille en ballbesittende fotball. Målet er at laget vårt skal lære å styre spillet ved å holde ballen i laget og skape sjanser via godt samspill. Treninger Treningen startet tidlig i januar Vi startet med teoriøkter, ½ time før hver onsdagstrening. Laget har hatt 90 treningsdager i løpet av Flere av spillerne har deltatt på AkademiVest og enkelte av spillerne har også hospitert på treningene til SIL 2000 og SIL Foreldremøter Laget har hatt 2 foreldremøter i løpet av Spillere inn/ut 6 spillere har valgt å slutte i 2012, mens vi har fått 7 nye spillere inn i samme periode. Laget har hatt ca aktive spillere gjennom året. Treningskamper og turneringer Laget spilte sine første treningskamper 22. jan mot SIL 2001 og SIL 2000 Deltok på YT-Cup 24. mars i Harstad, stilte lag i 2001 klassen. 16. april Stålbrott-cup i Hadselhallen 28. april KNAX-cup 2012 i Harstad Deltok på alle 6 vesterålsturneringene. 3 før sommeren og 3 på høsten. Stilte med 2 lag de fleste av disse turneringene. Laget var maskoter under A-lags kamp mot Mosjøen 25. mai, og spilte internkamp i pausen. Deltok i Piteå Summergames siste helg i juni, 12 spillere var med på turneringen. Treningsfri i juli. Deltok på Bendit-cup i Svolvær, 25. august. Stilte med 2 lag, ett i 2000/2001 klassen og et lag i 2002/2003 klassen. Spillere og de voksne var samlet på Pizzeria i Svolvær etterpå. Startet med utvidet tilbud på tirsdager, og kjøpte ekstra treningstid av SIL2003 på onsdager. Hadde også treninger på mandager høsten Dette var et tilbud delt opp i 2 grupper, hvor noen spilte mot SIL 2000 mens den andre gruppen fokuserte på å øke individuelle ferdigheter. Her var oppmøtet på treningene for å øke det individuelle ferdighetsnivået lavt, og tilbudet vil i utgangspunktet ikke videreføres i 2013 Deltok på Bendit-cup Sortland 27/28 oktober. Arrangerte og spilte i BLV-cup 17. november Drakter

5 Laget anskaffet egne bortedrakter til hele laget i begynnelsen av Økonomi Laget har veldig god økonomi og hadde ved utgangen av 2012, ,- på konto. 2 Verv i laget Hovedtrener Lars Fagerlirøen Lars Fagerlirøen Hjelpetrenere Stein, Thomas, Stig, Ted Stein, Thomas, Stig, Ted Økonomiansvarlige Roy Helge, Gunnhild Gunnhild, Roy Helge Dugnad/arrangementsansvarlig Vibeke Ellingsen Vibeke E., Anette Dahl Foreldrekontakt Rune Skog 3 Organisering 2013 Utfordring med stor variasjon i spillergruppens ferdighetsnivå. Dette medfører at laget deles på treninger for at alle skal få utfordringer på sitt nivå, og for at alle skal bli sett av trenerne. 2 treninger i uken, mandag og onsdag, samt et ekstratilbud for de som er kommet lengst med 1 times trening på tirsdager (spilløvelser) Treningene på mandag og onsdag vil bestå av en felles oppvarmingsdel, hvorpå spillerne blir delt i 2 grupper etter ferdighetsnivå for spilløvelser. De som har kommet lengst vil ha en trener (Lars), mens de andre trenerne vil følge den andre gruppen. Dette for å gi en tettere oppfølgning for å raskere heve ferdighetsnivået på disse spillerne. Det vil være en del spillere som vil migrere mellom disse 2 gruppene basert på innsats og endring i ferdighetsnivå. SIL 02 skal stille lag i alle 6 Vesterålsturneringene i 2002 klassen, 3 på våren og 3 på høsten, men vil også stille lag i 2001 klassen for også å gi de spillerne som er kommet lengst en utfordring. SIL 02 skal og stille på Bendit-cup I Svolvær og på Sortland. Vi satser på å melde på et lag til Piteå Summergames sist i Juni Laget skal og arrangere BLV-Cup i november siden dette er vår store inntektskilde. Andre turneringer som vil bli vurdert er bl.a Fun-Cup i Narvik. I enkelte av Vesterålsturneringene vil det kunne være ønskelig at noen foreldre stiller som lagledere for de som spiller i 2002-klassen. Forespørsel om dette vil bli sendt ut før de angjeldende turneringene.

6 SIL 2002 Regnskap 2012 Inntekter Saldo pr Andel Bendit cup Overskudd Overskudd BLV CUP Saldo pr Sponsor Diverse (overskudd toalettpapir ++) Sum inntekter Utgifter Drakter Treningsavgift Rema BLV CUP Div (fotballer, utstyr, juleavslutning ++) Turneringsutgifter Sum utgifter Årsoverskudd Sortland, Roy Helge Bergheim

7 Inntekter Konto pr Konto pr Sum Sum Årsoverskudd januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember inntekter utgifter Andel Bendit Cup Overskudd BLV CUP Sponsor Diverse (overskudd toalettpapir ++) Utgifter Drakter Treningsavgift Rema BLV CUP Div (treningsballer, utstyr ++) Turneringsavgift Juleavslutning Kuttet ut treningsavgift, kontingent

8 Årsmelding fra SIL År Organisasjon (fra og året 2013): Verv Person Økonomiansvarlig Beate Angell Arrangements/ dugnads ansvarlig Jim Andersen (Annette Eilertsen fram til sommeren) Foreldrekontakt Magne Fredriksen (Magnhild Hage fram til sommeren) Hovedtrener Odin Engamo Hjelpetrener Bernt Åge Johnsen Hjelpetrener Gunnar Hegstad Spillere: Vi var 20 spillere våren I løpet av sommeren flyttet 2 spillere og 5 sluttet. I løpet av høsten begynte 2 spillere og 3 nå etter nyttår. Slik at vi i dag er 18 spillere. Treninger: Vi har trent to ganger i uka hele året med unntak av skoleferier og desember måned. På de fleste treninger har vi vært 3 trenere. Turneringer. Vesterålsturneringene. Før sommeren deltok vi med 2 lag og etter sommeren deltok vi med 1 lag. Piteå turneringen i månedsskiftet mai juni. 1 lag. Bendit turneringen i slutten av oktober på Sortland. 1 lag. Økonomi: Regnskapsrapport 2012 SIL Gutter 2001 Bankbeholdning pr kr ,36 Bankbehold pr kr ,11 Resultat kr 1 851,75 Inntekter Inntekter turneringer/dugnader o.l kr ,00 Egenandeler kr ,00 Sponsoravtaler kr ,25 Andre inntekter kr 5 042,00 SUM Inntekter kr ,25 Kostnader Kostnader turneringer/dugnader o.l kr ,00 Kostnader hall leie/baneleie kr ,00 Trenings/kamputstyr Andre kostnader kr 1 487,00 SUM kostnader kr ,00 Resultat kr 1 851,75 Kontrollsum (skal være kr. 0, ) kr

9 Regnskapsrapport 2012 SIL Gutter 2001 Bankbeholdning pr kr ,36 Bankbehold pr kr ,11 Resultat kr 1 851,75 Inntekter Inntekter turneringer/dugnader o.l kr ,00 Egenandeler kr ,00 Sponsoravtaler kr ,25 Andre inntekter kr 5 042,00 SUM Inntekter kr ,25 Kostnader Kostnader turneringer/dugnader o.l kr ,00 Kostnader hall leie/baneleie kr ,00 Trenings/kamputstyr Andre kostnader kr 1 487,00 SUM kostnader kr ,00 kr Resultat kr 1 851,75 Kontrollsum (skal være kr. 0, ) kr

10 G2000 Å rsrapport 2012 Aktiviteter: I tillegg til de lokale turneringene i Vesterålen, har laget deltatt på følgende turneringer: Futsalturnering Borkenes vinteren 2012 YT Cup Harstad (25.februar) Funn Cup Narvik ( mai Piteå Summer Games (29. juni 1. juli). Laget vant gruppa, og kom til 16-delsfinalen Bendit Cup Sortland (28. oktober) Besøk av og trening med Ulrik Flo fra Sogndal (Desember) Sosialt/Dugnad Sosiale tiltak: Bowlingkveld Dugnad: Flaskeinnsamling, kafé Bendit Cup. Forldremøter 12. januar september 2012 Trenere/Foreldrekontakter Viktor Johnsen, Rune Endresen, Oddgeir Gjertsen (frem til høsten) Gert Sande (økonomi), Yngve Nikolaysen (Dugnad) og Tor Hov Jacobsen (adm)

11 Regnskap 2012

12 Fotball jenter 02/03 Dato: Tekst : Kasse : Bank: IB Innbetalt Louise Berg 100 innbetalt BLV Cup 1100 Kontigent BLV Cup 800 renter UB IB Sortland idrett Medkila IL, turnering gebyr pizza til lotteri gebyr innskudd lotteri turnering Stålbrott gebyr pizza til lotteri innskudd lotteri blv cup, 2 lag Sponsing Bulldozer laget Sponsing Vesterålskraft gebyr Sponsing el team Bruks renter UB IB treninger november UB 21900

13 Årsmelding 2012 SIL Jenter 12 år 16 spillere, de fleste født i 2000 og noen få født i Vi har hatt treninger 2 ganger i uken fra januar til og med november, kun fri i skoleferien i sommer. De fleste treningene i Blåbyhallen men også noen ute på gress. Gjennom vinteren hadde vi en fellestrening en gang i uka med SFK Ajaks, samt noen Holmgang spillere som alle var med oss til Piteå Summer Games. Treningene ble gjennomført med trenere fra SFK Ajaks og SIL i fellesskap. Veldig fin erfaring for jentene å måtte forholde seg til "andre" jenter i trening som ikke tilhører vårt lag. Vi 9 turneringer i løpet av. I tillegg til de 6 vanlige regionsturneringene har vi deltatt i Bendit, BLV cup og vi var med i nevnte Piteå Summer Games. Turneringen i Sverige var en stor opplevelse for spillerne der det sosiale sto i fokus og minnene var mange. Sportslig sett hadde vi to lag og begge lagene fikk seier, uavgjort og tap. Oppsummert stor suksess for jenter, lagledere og foreldre. De fleste turneringene har vi deltatt med ett 7er lag. Jentene har klart seg veldig godt og har hatt en klar sportslig fremgang, vi har hatt fokus på å spille ball og "finne" hverandre på banen. Vi har et begrep som heter HIK på vårt lag, hør etter -innsats - konsentrasjon. Når jentene klarer dette så er de flinke i trening og i kamp. Nivået varierer selvsagt noe, men konsentrasjon er viktigste faktor for videre fremgang for spillerne. Sesongen sett under ett har vært veldig bra. Godt oppmøte på hver trening og til turneringer. Høsten 2012 har Geir Abel og Stig også fått god hjelp på treningene fra Kristian Tingvoll og A-lags spiller Mathias D. Abelsen, disse er også med oss inn i 2013 sammen med Oddbjørn Toften og Lodve B. Riise. Bra for trenerne og motiverende for jentene. Sesongen 2013 er godt i gang og vi kan rapportere om gode treninger og mange jenter. Mange av SFK Ajaks og Holmgang sine jenter fra i fjor har nå begynt hos oss. Det betyr at vi er 34 jenter i SIL som går løs på årets sesong. Spennende og et viktig kull for fremtiden til SIL jentefotball. Sortland, Stig Abelsen Geir Abel Ellingsen

14 Regnskapsrapport 2012 SIL jenter 12 år Bankbeholdning pr kr 2 246,19 Bankbehold pr kr 2 305,50 Resultat kr -59,31 Inntekter Inntekter turneringer/dugnader o.l kr ,00 Egenandeler kr ,09 Sponsoravtaler kr - Andre inntekter kr - SUM Inntekter kr ,09 Kostnader Kostnader turneringer/dugnader o.l kr ,00 Kostnader hall-leie/baneleie kr - Trenings/kamputstyr kr 466,40 Andre kostnader kr - SUM kostnader kr ,40 Resultat kr -59,31 Kontrollsum (skal være kr. 0,-) kr -0,00