Kulturlandskapsdag på Dyrøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturlandskapsdag på Dyrøya"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG Kulturlandskapsdag på Dyrøya Her foran våningshuset får deltakerne informasjon om øyas historie. Noen av sauene viste også interesse for markdagen. Les mer på side 2. Torshavn på Lurøy (se side 5) Stamflyplass på Helgeland (se side 7) Lurøy kommunestyre (se side 15)

2 2 Kulturlandskapsdag på Dyrøya Tekst og foto: Geir Vatne I august 2007 ble det arrangert markdag på Dyrøya i regi av Lurøy kommune. For ti år siden fikk Roald Storstrand, som førstemann, kulturlandskapsprisen i Nordland for sitt arbeid med å bevare og utvikle tradisjonell driftsform på Dyrøya. Roald døde for noen år siden, men arvingene jobber i fellesskap med å videreføre arbeidet hans på Dyrøya. På markdagen deltok bønder, kommuneansatte, samt representanter fra fylkesmannen, som har finansiert arrangementet. Kystvakta stilte opp for å frakte deltagerne ut til den flotte øya. Her ble alle tatt hjertelig imot av to av døtrene til Roald Storstrand med ektefeller. Roalds enke, Bergljot, var også til stede. Kulturlandskapet på Dyrøya er klassifisert som svært verdifullt av fylkesmannen i Nordland. Bakgrunn for dette er kulturhistorie og rik botanikk. Etter en orientering om Dyrøyas historie og særpreg, var det omvisning på øya. Her fikk man bl.a. se steingjerder, torvdammer, slåttemark, ehus og en storslagen utsikt. Herdis Reløy fortalte at på Dyrøya driver man tradisjonell egg- og dunvær. Det er totalt 330 efuglhus på øya. Herdis legger til at ikke alle er i bruk, da det er arbeidskrevende med egg og dun- vær. Men store mengder dun blir hvert år tatt vare på og foredlet. Herdis forteller videre at Roald tok det som en stor ære å få tildelt kulturlandskapsprisen. I dag driver hans tre døtre med familier landbruk på Dyrøya. Ingen av dem bor fast på Dyrøya, slik Roald gjorde, men fra april og utover sommeren holder Herdis til her for det meste. I slåtten er det fullt av folk her. I fellesskap sørger de for å få gjort unna arbeidet. Å få kulturlandskapsprisen forplikter oss til å videreføre drifta, sier Herdis. Samarbeidet mellom de tre familiene fungerer veldig godt, og både unge og gamle deltar i arbeidet. På denne måten håper døtrene til Roald at etterkommerne vil bevare og utvikle det verdifulle kulturlandskapet på Dyrøya. Torvdammene på øya er et kulturminne som viser at det ble brukt torv til brensel Den hjelpen de har fått av det offentlige med økonomisk støtte, utarbeidelse av skjøtselsplan og positiv anerkjennelse setter familien stor pris på. Det ble en flott dag for de rundt 15 deltagerne. Jeg har lenge hatt lyst på en tur til Dyrøya, og er kjempeglad for denne muligheten, uttrykte en av deltagerne. I det nyrestaurerte bygget ble det servert deilige vafler og kaffe, før kystvakta hentet og fraktet alle trygt hjem igjen. Steingjerdet på Dyrøya er et flott byggverk

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Rådmannen har ordet Ordføreren vår gjennom 20 år, Steinar Joakimsen, har allerede takket av i Steinkjerringa og skrevet sitt siste innlegg i ordførerens spalte. I påvente av valg av ny ordfører, har jeg fått ordet i informasjonsavisen vår. Det stunder nå fram til tiden for en ny budsjettdugnad for politikere og administrasjon. Budsjettarbeidet starter allerede før sommerferien, der grunnlaget blir lagt etter at kommuneproposisjonen vedtas i mai. Da er de økonomiske rammene for neste år, forventet utvikling i den offentlige økonomien og endringene mellom forvaltningsnivåene fastlagt. Våre inntekter henger nøye sammen med utviklingen i, og sammensetningen av befolkningen. Dessverre har vi en stadig nedgang i antall innbyggere i kommunen, noe som gir seg utslag i de statlige rammeoverføringene som Lurøy er helt avhengig av. Rammetilskuddet dekker hele 55% av de løpende driftsutgiftene, noe som viser hvilken betydning det har for kommunes drift. Skatt på formue og inntekt utgjør 22% og resten av kommunes inntekter består av øremerkede tilskudd, refusjoner, salgsinntekter og gebyrer. Fra og med 2008 vil regjeringen styrke kompensasjonen for kommuner som taper på oppdatering av folketallet i inntektssystemet gjennom året. For 2005 og 2006 medførte nedgang og endringer i befolkningen en reduksjon i rammetilskuddet på henholdsvis 1,8 og 0,8 millioner kroner. Vi har derfor en stor utfordring i å tilpasse driften vår til de økonomiske rammer vi har til enhver tid. Dette har så langt gått bra i Lurøy, men må nødvendigvis føre til at det ikke kan sies ja til alle formål som er gode, men som det ikke alltid finnes dekning for å iverksette innenfor de gitte budsjettrammene. Lurøy har som andre kommuner ikke brukt tilstrekkelige ressurser på vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen. Det er derfor et betydelig behov for ekstraordinært vedlikehold for å hente inn et akkumulert etterslep som har utviklet seg over tid. Som vi kjenner til, er helse-, sosialog omsorgssektoren i sterk vekst, også i vår kommune. Vi får flere ressurskrevende tjenester, som er arbeidsintensive og dermed kostnadskrevende. Fra 2008 legger kompensasjonsordningen for disse tjenestene om, kommunen får dekket 85% av utgiftene over det såkalte innslagspunktet som er pr klient. Ordningen skal også gjøres mer oversiktlig ved at man får tidligere kjennskap til kompensasjonsbeløpet og kan inntektsføre det i det regnskapsåret det hører hjemme. Når det gjelder satsningen på omsorg forøvrig er dette trukket opp i Omsorgsplan Omsorgsplan 2015 forutsetter langsiktig planlegging av bygningsmessige investeringer, personellinnsats, kompetanseutvikling, utdanningskapasitet og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser innenfor tjenesteområdet. Dette vil være en utfordring også hos oss og vil forutsette et tett samspill mellom statlige fagmyndigheter og kommunene. Tilskuddet til psykisk helsearbeid i kommunene videreføres ut Regjeringen tar ellers sikte på å innlemme øremerkede tilskudd tilsvarende 23 milliarder kroner Kommuneøkonomien har nøye sammenheng med folketallet, sier rådmann Anna P. Aakre i perioden En stor del av disse skal innlemmes i rammetilskuddet allerede i Når det gjelder barnehagesatsningen, vil øremerkede tilskudd til denne sektoren ikke bli innlemmet før full barnehagedekning er nådd. Av endringer mellom forvaltningsnivåene kan nevnes at det er foreslått at veterinærvakten skal bli et kommunalt ansvar fra årsskiftet og finansieres fra Matdepartementet som øremerket tilskudd. Fra samme tidspunkt overføres ansvaret for landbruksvikarordningen til avløserlagene, her trekkes utgiftene ut fra rammetilskuddet og overføres til avløserlagene. Elevene i grunnskolen får fra i høst gratis frukt og grønt på skolen, i tråd med regjeringens plan. Vi står overfor store miljø- og klimautfordringer og her må også kommunesektoren bidra til en reduksjon i de totale klimagassutslippene. Kommunene må ta miljø- og klimahensyn i planarbeidet og drive energiøkonomisering. Det kanskje viktigste kommunen kan bidra med lokalt er å gjøre oss alle mer miljøbevisste, slik at vi tar de riktige valgene som igjen tar best mulig vare på vårt miljø og klimaet! Lurøy Anna P. Aakre

5 Torshavn på Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand 5 I underetasjen foredler jeg fisk og oppe tar jeg imot spisegjester, sier en engasjert Tor Kristiansen når han forteller om sitt nye etablissement Torshavn ved Lurøy kai. På kaikanten Den gamle brygga ved Lurøykaiet ble revet, og her har Tor bygd sitt nye sted. Bygget er oppført i to etasjer og har ei grunnflate på 180 m2. Høsten 2006 åpnet han dørene for spisegjester, og nå går det slag i slag med bestillinger. Restauranten har plass til om lag 60 spisegjester, noe som er interessant for både folk i bygda og tilreisende. Kultur og mat Konseptet skiller seg fra andre spisesteder ved at man ofte får en kombinasjon av kultur og måltid på Torshavn. Her har Nordland Teater spilt for 70 tilhørere og Kammerana har holdt konsert med klassisk musikk og her skal folk få oppleve kabareter og jazzmusikk, i skjønn forening med et godt måltid mat, fortsetter Tor, som også er en av de fire kandidatene til Matkulturprisen 2007 på Helgeland. I september holdt Kammerana konsert på Torshavn, hvor nærmere 50 gjester koste seg med musikk, mat og drikke. Naboen huser gjestene Nå er Rådhusplassen overnatting i drift like ved, og kombinasjonen mellom oss passer perfekt, sier Tor Kristiansen. På Torshavn kan gjestene nyte sin mat og drikke mens verten klimprer litt på sitt flygel. En sommerkveld med panoramautsikt over havet i vest er som balsam for sjela. Det passet bra at nabo Birger Johannessen åpnet Rådhusplassen overnatting i sommer, slik at tilreisende får noen dager til å oppdage hvor mye spennende vi har å tilby i Lurøy. Mer kultur Like ved starter Lurøysjøen kultursti som åpner senere i høst, med severdigheter som fiskerbauta og kystkvinnebauta, Lurøyvolden, Lurøy kystmuséum, Lurøy kirke, Lurøy gård med renessansehage, Lurøyfjellet turområde og de gamle husmannsplassene Olavika og Knarrosvika. Stedet ligger perfekt til for både sykkelturister og båtturister som drar forbi på tur nord eller sør. Raking Jeg har allerede raket både ørret og sild i det moderne produksjonslokalet i første etasje. Her er det strenge krav om EU-standarder og Mattilsynet har funnet bedriften i orden. Havmat er spennende, og noe bruker jeg til egne gjester, mens mesteparten selges over hele landet, sier Tor Kristiansen til slutt. HUSK: Bruk refleks i høstmørket! Tor Kristiansen i kjent positur med forkleet klart til innsats på kjøkkenet.

6 6 Mellomledere samlet Tekst og foto: Cato Rødsand Siste fredagen i september var alle mellomlederne i Lurøy samlet til oppdatering og kompetanseheving. Dagen var delt i fire bolker, der de om lag 20 deltakerne fikk en grundig gjennomgang av etiske retningslinjer for Lurøy kommune, verneombudsordningen, kriterier for lønnsfastsettelse og informasjonssikkerhet. Det var ledergruppa med rådmannen i spissen som la fram sakene og ledet drøftingene i tilknytning til disse. Etiske retningslinjer skal henge som et bakteppe for all virksomhet, også i offentlig sektor. Mellomlederne i Lurøy kommer fra alle 3 etatene. Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

7 STAMFLYPLASS PÅ HELGELAND Tekst og foto: Cato Rødsand I siste kommunestyremøte fikk representanter og mange tilhørere en grundig orientering om planene for Flyplass Helgeland, som skal bli felles stamflyplass på Helgeland nærmere bestemt 7 kilometer øst for Mo i Rana. Planene ble godt mottatt i Lurøy, noe Henrik Johansen fra Polarcirkelen lufthavnutvikling AS tar med seg i det videre arbeidet i plangruppa for den nye flyplassen. Vedtak i Lurøy kommunestyre Under orienteringa fikk kommunestyrerepresentantene komme med både spørsmål og kommentarer. De fleste som tok ordet var udelt positive til planene, og folk i Lurøy ser fram til realiseringen av dette spennende prosjektet. Det kan både bidra til å stoppe fraflyttinga og sette enda mer fart i næringslivsutviklinga i Lurøy. Etter forslag fra ordfører Steinar Joakimsen, vedtok Lurøy kommunestyre følgende uttalelse: Lurøy kommunestyre har i dag fått en grundig informasjon fra Henrik Johansen om arbeidet med å få en tilfredsstillende større flyplass i nærområdet. Polarsirkelen Lufthavnutvikling A/S er i ferd med å gjennomføre et prosjekt med sikte på å etablere Mo i Rana Lufthavn, Polarsirkelen. Planen er å etablere flyplass 7 km øst for Mo i Rana. Flystripa vil bli lang nok til å skape konkurranse mellom flyselskapene som i dag opererer på mellomstore lufthavner i Norge; dvs. SAS, Norwegian, Widerøe, samt eventuelle charteraktører. Lurøy kommunestyre gir sin fulle tilslutning til det arbeidet som gjøres for å få et tilfredsstillende flytilbud i nærområdet. En velfungerende flyplass vil være av største betydning for næringsliv og bosetting i vårt område. Kommunestyret ber Polarsirkelen Luftfartsutvikling A/S tilkjennegi sine ønsker for hvordan Lurøy kan 7 være en positiv bidragsyter for å nå målet om en større flyplass innen kortest mulig tid. Henrik Johansen fra Polarcirkelen Luftfartsutvikling AS og ordfører Steinar Joakimsen i Lurøy ser begge positivt på planene om stamflyplass på Helgeland LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander

8 8 Folketallet i Lurøy Ved Cato Rødsand Folketallet fortsetter å synke i Lurøy, og ved siste telling pr. 1. august 2007, hadde kommunen 1919 innbyggere. En nedgang på ca 200 innbyggere på knappe 7 år. Lyspunktet er Lovund, som har en framgang på 45 innbyggere i samme periode. Men for alle de andre kretsene blir det færre og færre lurøyfjerdinger etter hvert. Verst har det gått ut over Sleneset, som nå har 369 innbyggere i kretsen, mot 454 i Totalt vil dette få konsekvenser for framtida. Færre hoder i Lurøy betyr mindre i samlet overføringer fra staten. Dette vil bli ei stor utfordring for de nyvalgte politikerne i styre og stell. Hvis nedgangen i folketallet fortsetter, hevdes det fra flere hold at det på sikt vil bli vanskelig å opprettholde kommunale tilbud på dagens nivå. Støttekontakt Kan du tenke deg å være støttekontakt i Lurøy? Lurøy kommune har behov for flere støttekontakter. En støttekontakt skal være med å bidra til at brukeren får en meningsfull fritid gjennom ulike aktiviteter, besøk, turer og lignende. Godtgjøring gis etter gjeldende retningslinjer. Er du interessert, kan du ta kontakt på tlf Lurøy Kommune FOLKETALL LURØY KOMMUNE Krets Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Onøy/Lurøy Konsvik Sleneset Aldersund Lovund Kvarøy Sørnesøy Hestmona Ukjent krets 5 Sum Lurøy: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt:

9 Salg av mopeder Ved Cato Rødsand Oppvekstetaten i Lurøy har avviklet mopedopplæringen i grunnskolen og har solgt brukt utstyr. Inntektene av salget går til MOTsatsingen for ungdom i Lurøy. Det stilles bl.a. krav til at elevene skal gjennomføre trafikalt grunnkurs før de får starte kjøreopplæring på moped. Dette må de bort for å gjennomføre ved en trafikkskole. I tillegg stilles det krav til kommunen om å ha godkjent instruktør, som skal være pedagog med sertifikat for tung motorsykkel. Instruktøren skal kurses og jevnlig oppdateres. Denne pakken blir for dyr for en liten kommune med mange skolekretser, og oppvekstetaten i Lurøy har derfor sett seg nødt til å avvikle denne opplæringen. Tirsdag 25. september 2007 solgte oppvekstetaten i Lurøy 2 scootere og 2 mopeder, etter at de hadde vært annonsert ved både oppslag i kretsene og på kommunens hjemmeside: Honda SFX 50 (scooter) gikk for kr Tempolett Tiger (moped) gikk for kr Honda MT 50 (moped) gikk for kr Daelim S.Five (scooter) gikk for kr Inntektene av salget går altså til satsing på ungdom i Lurøy, nemlig MOT-prosjektet. Høsten står i døra Med paletten full av farge står hausten i døra og ønska oss velkommen tell innspurten av året Naturen har sett eiga fargekart, med en glød og intensitet som overgår det meste. Etter en heller regnfull haust, har overgangen fra september til oktober vist oss glansbilda som vi vil huske og leve lenge på. Nu e det tid for frostnetter med rim på marka og nysny i fjellan. Med kortar daga og mørke haustkvelda, byr hausten tell krabbefest, nyskotten rypa, kulturaktiviteta og nyvalgte politikera. Vi går ei spennanes tid i møte. Vi har gjort unna kommune- og fylkestingsvalget 2007, og nye kosta ska finn sin plass på den politiske paletten. Mange diskusjona og vedtak ska finn si form de neste fire åran - førrhåpentligvis tell det beste førr lurøyfjerdingan. I det samme åndedraget vil æ på vegne av oss alle berømme innsatsen de siste 20 åran te snart avgådd ordførar Steinar Joakimsen og sei takk førr laget. Godt jobba! Det e også grunn te å gle sæ over det nye Petter Dass-muséet som åpnes i haust en ny fargeklatt som skal promotere både dikterpresten og hele hans Helgeland på en flott måte. Måtte vi finn plass te alle førrtolkninga av hannes liv også de som e på kant med meir etablerte sannheite i vårres tid. Over heile landet har det vorre Edvard Griegmarkeringe i 2007, for å vise folket at det e 100 år sidan landet mista en stor komponist ei gyllen anledning til å gjenhøre mykje av hans musikk og livshistorie. De siste ukan har det kokt i Asia, nærmar bestemt i Burma. Ska vi håpe og tru at mange år med tvangsrøye snart e over, og at landet kan få sett demokrati i gave denne hausten? Nåkka e i alle fall på gang. Ha en fin haust alle sammen! 9 Vintertid Fra og med mandag 15 oktorber, er de kommunale kontorene åpne mellom og Lurøy kommune på nett:

10 10 TV-aksjonen 2007 Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy Prosjektene fokuserer på - Inntektene går til barn berørt av hiv og aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Kenya, Ukraina, Jamaica og Vietnam. - Forhindre hiv-smitte fra mor til barn - Medisinering av barn - Forebygge smitte blant barn og unge - Omsorg for foreldreløse og sårbare barn Forhindre smitte fra mor til barn De fleste barn som dør av aids bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf smittes i svangerskapet, ved fødsel eller på grunn av amming. Smitterisikoen er høyest ved fødsel og amming. Hvor stor risikoen barnet har for å bli smittet, avhenger av hvor mye virus mor har i kroppen. Uten medisinering ligger smitterisikoen på %, med medisinering under 2 %. I dag får kun 10 % av verdens hiv-positive mødre medisin og opplæring. I den vestlige verden er smitterisikoen nærmest null. UNICEFs mål er å tilby tjenester til 80 % av alle hiv-positive mødre innen utgangen av Medisinering av barn Hiv-medisin har i liten grad har vært tilpasset barn, men slike medisiner er nå utviklet og man har startet å bruke dem. De siste årene har man også hatt gode resultater med å gi antibiotika til hiv-smittede barn. Det er med å hindre at barnas immunforsvar svekkes av vanlige infeksjoner og barnesykdommer. Det bidrar til å holde hiv-viruset under kontroll, utsetter behovet for å gi hivmedisiner og utsetter utviklingen av aids. I dag får under 5 % av de hiv-smittede barna medisiner, UNICEFs mål er å gi medisiner til 80 % av alle smittede barn innen Forebygge smitte blant barn og unge Studier viser at på flertallet barn og unge i verden ikke vet hvordan hiv smitter eller hvordan man kan beskytte seg mot viruset. Erfaring viser at i de områdene det er drevet forebyggende arbeid har hiv-smitten gått ned. Midlene fra TV-aksjonen skal gå til to typer forebyggende arbeid: informasjon om hvordan viruset smitter og hva man kan gjøre for å unngå smitte. Søndag 21. oktober ca kl 1500 kommer bøssebærerne på døra til samtlige lurøyfjerdinger. Ta godt imot dem!

11 11 Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 2/07 var HELLØYA et lokalt navn ved Lovund. Blant de 8 innsenderne, ble Inger-Lise Lund, Nærsnestangen 10, 3478 Nærsnes trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn (ett ord) i Lurøy: Ikke indre + enig + holmen Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa,, innen 20. november 2007 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn:... Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland... Adresse: Løsning:......

12 12 LØVETANNSIRUP Plukk 200 blomsterkroner uten stilk. Legg dem i en stor kjele sammen med en sitron som du har skåret i skiver. Hell en liter vann over og la det koke i minutter. La kjelen stå til avkjøling til neste dag. Hell innholdet i kjelen i en sil, slik at saften skilles fra blomsterhodene og sitronskallet. Kok opp på nytt og tilsett en kilo sukker. Kok på svak varme i 1 3 timer til saften er blitt tykk som sirup. Løvetannsirup smaker godt på ristet loff, vafler og pannekaker. Lykke til! GJEM OPPSKRIFTA SOM GULL, OG HA DEN KLAR TIL EN NY SOMMER! Hilsen Lovund barnehage Lurøy fastladsforbindelse Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy kommunestyre vedtok i 2006 å avsette kr til et forprosjekt om Lurøy fastlandsforbindelse. Tidligere vegsjef Arne Løvmo har vært ansvarlig for utredningsarbeidet, og i siste kommunestyremøte orienterte han om prosjektet for representanter og andre tilhørere. Spennende planer, langt fram i tid, dyrt, var kommentarer som kom umiddelbart. Men lurøyfjerdingen lar seg ikke pirre på nesen av hindre som i dag kan se uovervinnelig ut. Her må det sterkere lut til. Etter at Arne Løvmo hadde orientert kommunestyret, ble saken drøftet, og til slutt ble følgende vedtak fattet: Lurøy kommunestyre er tilfreds med at det er mulig å få fastlandsforbindelse fra Lovund over Sleneset og Onøy/Lurøy til fastlandet, og tar tidligere vegsjef Arne Løvmos innspill til orientering. Kommunestyret ber om at det blir gjort en grundigere utredning for realisering av dette prosjektet, og nedsetter derfor ei kommunal styringsgruppe bestående av ordfører, opposisjonsleder og rådmann. Styringsgruppa får følgende mandat: - Kvalitetssikre mulige trasèvalg. - Fremskaffe økonomi til de utredninger som trenges for å fremme prosjektet. - Arbeide for intern samt ekstern støtte for prosjektet. - Informere grunneiere og ev. andre berørte parter. - Få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Kommunestyret ber om å bli jevnlig informert om styringsgruppas arbeide. Tidligere vegsjef Arne Løvmo og ordfører Steinar Joakimsen etter orienteringa om Lurøy fastlandsforbindelse. LURØY HANDEL a.s Tlf Faks

13 13 Ved Cato Rødsand Forrige gang hadde vi bl.a. et bilde fra Sørnesøy, og disse personene er fra venstre : Arvid, Ole Stangen Selvær (bror til Alf Trøen), Agnar Olsen, Henry Henningsen og Håkon Olsen. Agnar og Håkon er sønner av Ole Stangen. Godt jobba! Her har du en ny utfordring! Bildet hører til i fotosamlinga til Lurøy kommune, opplyser biblioteksjef Rita Karlsen. Men mer vet vi ikke! Hvem i all verden kan dette være? Har du opplysninger om personene på bildene, ta gjerne kontakt med: kulturleder Rune Bang biblioteksjef Rita Karlsen ) eller redaktør Cato Rødsand Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

14 14 Autoservice AS Onøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY Tlf Fax

15 LURØY KOMMUNESTYRE MEDLEMMER ADRESSE VARAMEDLEMMER ADRESSE ARBEIDERPARTIET Bjørnar S. Skjæran 8735 Stokkvågen Sissel Jensen Selnes 8735 Stokkvågen Siw Moxness 8764 Lovund Pia Theres Vedal 8750 Tonnes Per Asle Pedersen 8762 Sleneset Jonny Moen 8750 Tonnes Marianne Aasvik 8730 Bratland Roy Tore Kristiansen 8762 Sleneset Anne Mette Olsen 8762 Sleneset Eirin Iversen 8762 Sleneset Andreas Aasvik 8730 Bratland Alf-Gøran Knutsen 8743 Indre Kvarøy Anders Olsen Torgeir Olsen 8762 Sleneset Johanne Selnes 8752 Konsvikosen Torstein Grønning 8762 Sleneset Svein Elvebakk 8752 Konsvikosen SENTERPARTIET Carl Einar Isachsen jr 8197 Storselsøy Jan Erik Moxness 8764 Lovund Janne Sommerseth 8732 Aldra Geir Olsen 8198 Nordnesøy Per Øyvind Bentzen 8762 Sleneset Ellen Einmo Elin Beate Haugen 8752 Konsvikosen Kirsten Dahl 8198 Nordnesøy Kurt Haugen 8752 Konsvikosen Bent-Harald Sund Liv Torild Bentzen KYSTPARTIET Kjell Ivar Vestå Inger-Lise Torolfsen 8762 Sleneset Rudolf Johannessen Anita H. Johannessen Per Olav Fjellgaard 8764 Lovund Leif-Kyrre Karlsen Børre Johannessen Inger Lise Martinsen 8198 Nordnesøy Arnleik Isaksen 8762 Sleneset Torgeir Nordås Dagfinn Johansen LOVUND TVERRPOLITISKE LISTE Lorents Pettersen 8764 Lovund Gro Irene S. Olsen 8764 Lovund Iren Kroken 8764 Lovund Asle Thomassen 8764 Lovund Ben Rune Nergård 8764 Lovund HØYRE Håkon Lund Hermann Olvik 8752 Konsvikosen Bjørn Roger Thomassen 8764 Lovund Britha E. Jakobsen 8762 Sleneset Tore Risøy KRISTELIG FOLKEPARTI Øystein Thomassen 8764 Lovund Torbjørg Nordås Åslaug Finnseth 8735 Stokkvågen Thor-Harry Nordvoll 8764 Lovund Reidar Nordås VENSTRE Birger Johannessen Torleif Olaisen 8764 Lovund Sigrunn Olsen 8743 Indre Kvarøy Elin Nystad Cato Rødsand

16 16 Kafédag for beboere Tekst: Cato Rødsand Foto: Lurøy sykehjem Hver sommer tømmes Lurøy sykehjem for beboere én dag, for da inviterer Onøy/Lurøy Helselag alle beboerne på kafé. Godt vær var det nok av i år, og på en flott augustdag var forflytningen i gang. FULLDISTRIBUSJON Det tar litt tid å kjøre i rullestol den 2,5 kilometer lange vegen fra sykehjemmet til Havnekroa, men både beboere og personalet så ut til å kose seg i sommersola. Et flott tiltak som beboerne setter stor pris på! Personalet trillet beboerne helt fra sykehjemmet og utover til Havnekroa for å drikke kaffe. Ei glad og lykkelig Alfhild Coldevin ut på tur. Mange husker sikkert da hun selv drev kafévirksomhet på Lurøya for mange år siden. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Beboerne trivdes godt rundt kaffebordene. Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Lurøy Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler: på % Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås **

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Tid: Fjernmøte

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Tid: Fjernmøte Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: 24.02.2016 Tid: Fjernmøte MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre Johannessen Medlem

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2007 2011 À jour pr. januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg...

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2011 2015 À jour pr. 30. september 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunestyret... 3 Formannskapet... 4 Partssammensatt utvalg... 4 Tilsyns- og rettighetsstyret...

Detaljer

DIVERSE REPRESENTASJON

DIVERSE REPRESENTASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg... 3 Tilsyns- og rettighetsstyret... 3 Administrativt tilsettingsutvalg... 4 Akan-utvalg...

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015 2019 À jour pr. 28.02 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunestyret... 3 Formannskapet... 4 Partssammensatt utvalg... 4 Tilsyns- og rettighetsstyret...

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 24.05.2016 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET SOM VALGSTYRE Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 15.03.2017 Tid: 12.30-13.00 (etter formannskapet) INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: 23.10.2015 Tid: 15.30 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Bjørnar S. Skjæran Varaordfører Aino Olaisen Medlem

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 13.00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 13.00 Lurøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 24.05.2016 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Medlem Nina Bentzen

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRE Lurøy kommune MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Oscarbrygga, Tonnes Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09.00 INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Siw Moxness Tarjei

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6 MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 6 Gjøvik, desember 2012 Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2 Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4 Foto : Esten Borgos G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 APRIL Utgivelse nr. 8 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VEL OVERSTÅTT PÅSKE

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE BARNEHAGEÅR. Nå er august måneden snart over og det er på tide å evaluere måneden. Denne måneden har vi hatt fokus på oppstarten til mange

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Utvalgets medlemmer Leder: Kristin Sørheim (Senterpartiet) Erlend Helle (Sosialistisk Venstreparti) Anita Orlund (Arbeiderpartiet) Ole Martin

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

TRÆNA BUSINESS IN RESIDENCE

TRÆNA BUSINESS IN RESIDENCE BUSINESS IN RESIDENCE Velkommen til å lage business langt til havs! BUSINESS IN RESIDENCE #tenktræna & ARTIST IN RESIDENCE BUSINESS IN RESIDENCE På Træna har vi hatt fremgang med et nylig etablert Artist

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Bryllupsfest. Bestill nå på eller pr. tlf

Bryllupsfest. Bestill nå på eller pr. tlf Bryllupsfest i naturskjønne omgivelser Hos oss er det mulig med bryllupsfest i fantastiske omgivelser og vielse ved vannkanten om ønskelig. Vi ønsker å tilby dere den perfekte rammen rundt deres store

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00 Lurøy kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 02.03.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stig Teigen Medlem Anita Huka Johannessen

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2017

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2017 Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2017 Viktig INFO Sommer-SFO starter fra uke 24: Fredag 16. juni i uke 24, til og med onsdag 16. august i uke 33 Husk: mandag 31.juli, torsdag 17. og fredag 18. august er

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

God sommer! Åpen barnehage, Vardeveien 34 Stavern Familiesenter. Juni. Tirs.2. Samlingsstund Aktivitet: laging av sommerfugler. Tors.4.

God sommer! Åpen barnehage, Vardeveien 34 Stavern Familiesenter. Juni. Tirs.2. Samlingsstund Aktivitet: laging av sommerfugler. Tors.4. Juni Åpen barnehage, Vardeveien 34 Stavern Familiesenter Tirs.2. Samlingsstund Tors.4. Sang/musikk Tirs.9. Denne dagen er det brukerstyrt, det betyr at personalet ikke er til stedet Tors.11. Den siste

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Tynset barneskole, musikkrommet Møtedato: 28.04.2015 Tid: Kl. 18.00 Kommunekompasset presentasjon av resultat v/håvard Moe KS-konsulent. Til stede på

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Kjell Pedersen for Ulf Arne Hansen Monika Olsen for Målfrid

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 1 Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 2 Gi

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans april 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans april 2014. Arbeidsplan for Tyrihans april 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 2 3 4 Varm mat Kulturskole for 2- åringene Laks m/potet og grønnsaker Turdag 7 8 9 10 11 Kulturskole for 2- åringene Vi har

Detaljer

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Nordland fylkeskommune. 1 Gi innspill og kreative aktiviteter som kan sitte i kroppen og minnet i lang tid. Gi deltakerne muligheter til opplevelser ut fra egne ferdigheter

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer