Kulturlandskapsdag på Dyrøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturlandskapsdag på Dyrøya"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG Kulturlandskapsdag på Dyrøya Her foran våningshuset får deltakerne informasjon om øyas historie. Noen av sauene viste også interesse for markdagen. Les mer på side 2. Torshavn på Lurøy (se side 5) Stamflyplass på Helgeland (se side 7) Lurøy kommunestyre (se side 15)

2 2 Kulturlandskapsdag på Dyrøya Tekst og foto: Geir Vatne I august 2007 ble det arrangert markdag på Dyrøya i regi av Lurøy kommune. For ti år siden fikk Roald Storstrand, som førstemann, kulturlandskapsprisen i Nordland for sitt arbeid med å bevare og utvikle tradisjonell driftsform på Dyrøya. Roald døde for noen år siden, men arvingene jobber i fellesskap med å videreføre arbeidet hans på Dyrøya. På markdagen deltok bønder, kommuneansatte, samt representanter fra fylkesmannen, som har finansiert arrangementet. Kystvakta stilte opp for å frakte deltagerne ut til den flotte øya. Her ble alle tatt hjertelig imot av to av døtrene til Roald Storstrand med ektefeller. Roalds enke, Bergljot, var også til stede. Kulturlandskapet på Dyrøya er klassifisert som svært verdifullt av fylkesmannen i Nordland. Bakgrunn for dette er kulturhistorie og rik botanikk. Etter en orientering om Dyrøyas historie og særpreg, var det omvisning på øya. Her fikk man bl.a. se steingjerder, torvdammer, slåttemark, ehus og en storslagen utsikt. Herdis Reløy fortalte at på Dyrøya driver man tradisjonell egg- og dunvær. Det er totalt 330 efuglhus på øya. Herdis legger til at ikke alle er i bruk, da det er arbeidskrevende med egg og dun- vær. Men store mengder dun blir hvert år tatt vare på og foredlet. Herdis forteller videre at Roald tok det som en stor ære å få tildelt kulturlandskapsprisen. I dag driver hans tre døtre med familier landbruk på Dyrøya. Ingen av dem bor fast på Dyrøya, slik Roald gjorde, men fra april og utover sommeren holder Herdis til her for det meste. I slåtten er det fullt av folk her. I fellesskap sørger de for å få gjort unna arbeidet. Å få kulturlandskapsprisen forplikter oss til å videreføre drifta, sier Herdis. Samarbeidet mellom de tre familiene fungerer veldig godt, og både unge og gamle deltar i arbeidet. På denne måten håper døtrene til Roald at etterkommerne vil bevare og utvikle det verdifulle kulturlandskapet på Dyrøya. Torvdammene på øya er et kulturminne som viser at det ble brukt torv til brensel Den hjelpen de har fått av det offentlige med økonomisk støtte, utarbeidelse av skjøtselsplan og positiv anerkjennelse setter familien stor pris på. Det ble en flott dag for de rundt 15 deltagerne. Jeg har lenge hatt lyst på en tur til Dyrøya, og er kjempeglad for denne muligheten, uttrykte en av deltagerne. I det nyrestaurerte bygget ble det servert deilige vafler og kaffe, før kystvakta hentet og fraktet alle trygt hjem igjen. Steingjerdet på Dyrøya er et flott byggverk

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Rådmannen har ordet Ordføreren vår gjennom 20 år, Steinar Joakimsen, har allerede takket av i Steinkjerringa og skrevet sitt siste innlegg i ordførerens spalte. I påvente av valg av ny ordfører, har jeg fått ordet i informasjonsavisen vår. Det stunder nå fram til tiden for en ny budsjettdugnad for politikere og administrasjon. Budsjettarbeidet starter allerede før sommerferien, der grunnlaget blir lagt etter at kommuneproposisjonen vedtas i mai. Da er de økonomiske rammene for neste år, forventet utvikling i den offentlige økonomien og endringene mellom forvaltningsnivåene fastlagt. Våre inntekter henger nøye sammen med utviklingen i, og sammensetningen av befolkningen. Dessverre har vi en stadig nedgang i antall innbyggere i kommunen, noe som gir seg utslag i de statlige rammeoverføringene som Lurøy er helt avhengig av. Rammetilskuddet dekker hele 55% av de løpende driftsutgiftene, noe som viser hvilken betydning det har for kommunes drift. Skatt på formue og inntekt utgjør 22% og resten av kommunes inntekter består av øremerkede tilskudd, refusjoner, salgsinntekter og gebyrer. Fra og med 2008 vil regjeringen styrke kompensasjonen for kommuner som taper på oppdatering av folketallet i inntektssystemet gjennom året. For 2005 og 2006 medførte nedgang og endringer i befolkningen en reduksjon i rammetilskuddet på henholdsvis 1,8 og 0,8 millioner kroner. Vi har derfor en stor utfordring i å tilpasse driften vår til de økonomiske rammer vi har til enhver tid. Dette har så langt gått bra i Lurøy, men må nødvendigvis føre til at det ikke kan sies ja til alle formål som er gode, men som det ikke alltid finnes dekning for å iverksette innenfor de gitte budsjettrammene. Lurøy har som andre kommuner ikke brukt tilstrekkelige ressurser på vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen. Det er derfor et betydelig behov for ekstraordinært vedlikehold for å hente inn et akkumulert etterslep som har utviklet seg over tid. Som vi kjenner til, er helse-, sosialog omsorgssektoren i sterk vekst, også i vår kommune. Vi får flere ressurskrevende tjenester, som er arbeidsintensive og dermed kostnadskrevende. Fra 2008 legger kompensasjonsordningen for disse tjenestene om, kommunen får dekket 85% av utgiftene over det såkalte innslagspunktet som er pr klient. Ordningen skal også gjøres mer oversiktlig ved at man får tidligere kjennskap til kompensasjonsbeløpet og kan inntektsføre det i det regnskapsåret det hører hjemme. Når det gjelder satsningen på omsorg forøvrig er dette trukket opp i Omsorgsplan Omsorgsplan 2015 forutsetter langsiktig planlegging av bygningsmessige investeringer, personellinnsats, kompetanseutvikling, utdanningskapasitet og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser innenfor tjenesteområdet. Dette vil være en utfordring også hos oss og vil forutsette et tett samspill mellom statlige fagmyndigheter og kommunene. Tilskuddet til psykisk helsearbeid i kommunene videreføres ut Regjeringen tar ellers sikte på å innlemme øremerkede tilskudd tilsvarende 23 milliarder kroner Kommuneøkonomien har nøye sammenheng med folketallet, sier rådmann Anna P. Aakre i perioden En stor del av disse skal innlemmes i rammetilskuddet allerede i Når det gjelder barnehagesatsningen, vil øremerkede tilskudd til denne sektoren ikke bli innlemmet før full barnehagedekning er nådd. Av endringer mellom forvaltningsnivåene kan nevnes at det er foreslått at veterinærvakten skal bli et kommunalt ansvar fra årsskiftet og finansieres fra Matdepartementet som øremerket tilskudd. Fra samme tidspunkt overføres ansvaret for landbruksvikarordningen til avløserlagene, her trekkes utgiftene ut fra rammetilskuddet og overføres til avløserlagene. Elevene i grunnskolen får fra i høst gratis frukt og grønt på skolen, i tråd med regjeringens plan. Vi står overfor store miljø- og klimautfordringer og her må også kommunesektoren bidra til en reduksjon i de totale klimagassutslippene. Kommunene må ta miljø- og klimahensyn i planarbeidet og drive energiøkonomisering. Det kanskje viktigste kommunen kan bidra med lokalt er å gjøre oss alle mer miljøbevisste, slik at vi tar de riktige valgene som igjen tar best mulig vare på vårt miljø og klimaet! Lurøy Anna P. Aakre

5 Torshavn på Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand 5 I underetasjen foredler jeg fisk og oppe tar jeg imot spisegjester, sier en engasjert Tor Kristiansen når han forteller om sitt nye etablissement Torshavn ved Lurøy kai. På kaikanten Den gamle brygga ved Lurøykaiet ble revet, og her har Tor bygd sitt nye sted. Bygget er oppført i to etasjer og har ei grunnflate på 180 m2. Høsten 2006 åpnet han dørene for spisegjester, og nå går det slag i slag med bestillinger. Restauranten har plass til om lag 60 spisegjester, noe som er interessant for både folk i bygda og tilreisende. Kultur og mat Konseptet skiller seg fra andre spisesteder ved at man ofte får en kombinasjon av kultur og måltid på Torshavn. Her har Nordland Teater spilt for 70 tilhørere og Kammerana har holdt konsert med klassisk musikk og her skal folk få oppleve kabareter og jazzmusikk, i skjønn forening med et godt måltid mat, fortsetter Tor, som også er en av de fire kandidatene til Matkulturprisen 2007 på Helgeland. I september holdt Kammerana konsert på Torshavn, hvor nærmere 50 gjester koste seg med musikk, mat og drikke. Naboen huser gjestene Nå er Rådhusplassen overnatting i drift like ved, og kombinasjonen mellom oss passer perfekt, sier Tor Kristiansen. På Torshavn kan gjestene nyte sin mat og drikke mens verten klimprer litt på sitt flygel. En sommerkveld med panoramautsikt over havet i vest er som balsam for sjela. Det passet bra at nabo Birger Johannessen åpnet Rådhusplassen overnatting i sommer, slik at tilreisende får noen dager til å oppdage hvor mye spennende vi har å tilby i Lurøy. Mer kultur Like ved starter Lurøysjøen kultursti som åpner senere i høst, med severdigheter som fiskerbauta og kystkvinnebauta, Lurøyvolden, Lurøy kystmuséum, Lurøy kirke, Lurøy gård med renessansehage, Lurøyfjellet turområde og de gamle husmannsplassene Olavika og Knarrosvika. Stedet ligger perfekt til for både sykkelturister og båtturister som drar forbi på tur nord eller sør. Raking Jeg har allerede raket både ørret og sild i det moderne produksjonslokalet i første etasje. Her er det strenge krav om EU-standarder og Mattilsynet har funnet bedriften i orden. Havmat er spennende, og noe bruker jeg til egne gjester, mens mesteparten selges over hele landet, sier Tor Kristiansen til slutt. HUSK: Bruk refleks i høstmørket! Tor Kristiansen i kjent positur med forkleet klart til innsats på kjøkkenet.

6 6 Mellomledere samlet Tekst og foto: Cato Rødsand Siste fredagen i september var alle mellomlederne i Lurøy samlet til oppdatering og kompetanseheving. Dagen var delt i fire bolker, der de om lag 20 deltakerne fikk en grundig gjennomgang av etiske retningslinjer for Lurøy kommune, verneombudsordningen, kriterier for lønnsfastsettelse og informasjonssikkerhet. Det var ledergruppa med rådmannen i spissen som la fram sakene og ledet drøftingene i tilknytning til disse. Etiske retningslinjer skal henge som et bakteppe for all virksomhet, også i offentlig sektor. Mellomlederne i Lurøy kommer fra alle 3 etatene. Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

7 STAMFLYPLASS PÅ HELGELAND Tekst og foto: Cato Rødsand I siste kommunestyremøte fikk representanter og mange tilhørere en grundig orientering om planene for Flyplass Helgeland, som skal bli felles stamflyplass på Helgeland nærmere bestemt 7 kilometer øst for Mo i Rana. Planene ble godt mottatt i Lurøy, noe Henrik Johansen fra Polarcirkelen lufthavnutvikling AS tar med seg i det videre arbeidet i plangruppa for den nye flyplassen. Vedtak i Lurøy kommunestyre Under orienteringa fikk kommunestyrerepresentantene komme med både spørsmål og kommentarer. De fleste som tok ordet var udelt positive til planene, og folk i Lurøy ser fram til realiseringen av dette spennende prosjektet. Det kan både bidra til å stoppe fraflyttinga og sette enda mer fart i næringslivsutviklinga i Lurøy. Etter forslag fra ordfører Steinar Joakimsen, vedtok Lurøy kommunestyre følgende uttalelse: Lurøy kommunestyre har i dag fått en grundig informasjon fra Henrik Johansen om arbeidet med å få en tilfredsstillende større flyplass i nærområdet. Polarsirkelen Lufthavnutvikling A/S er i ferd med å gjennomføre et prosjekt med sikte på å etablere Mo i Rana Lufthavn, Polarsirkelen. Planen er å etablere flyplass 7 km øst for Mo i Rana. Flystripa vil bli lang nok til å skape konkurranse mellom flyselskapene som i dag opererer på mellomstore lufthavner i Norge; dvs. SAS, Norwegian, Widerøe, samt eventuelle charteraktører. Lurøy kommunestyre gir sin fulle tilslutning til det arbeidet som gjøres for å få et tilfredsstillende flytilbud i nærområdet. En velfungerende flyplass vil være av største betydning for næringsliv og bosetting i vårt område. Kommunestyret ber Polarsirkelen Luftfartsutvikling A/S tilkjennegi sine ønsker for hvordan Lurøy kan 7 være en positiv bidragsyter for å nå målet om en større flyplass innen kortest mulig tid. Henrik Johansen fra Polarcirkelen Luftfartsutvikling AS og ordfører Steinar Joakimsen i Lurøy ser begge positivt på planene om stamflyplass på Helgeland LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander

8 8 Folketallet i Lurøy Ved Cato Rødsand Folketallet fortsetter å synke i Lurøy, og ved siste telling pr. 1. august 2007, hadde kommunen 1919 innbyggere. En nedgang på ca 200 innbyggere på knappe 7 år. Lyspunktet er Lovund, som har en framgang på 45 innbyggere i samme periode. Men for alle de andre kretsene blir det færre og færre lurøyfjerdinger etter hvert. Verst har det gått ut over Sleneset, som nå har 369 innbyggere i kretsen, mot 454 i Totalt vil dette få konsekvenser for framtida. Færre hoder i Lurøy betyr mindre i samlet overføringer fra staten. Dette vil bli ei stor utfordring for de nyvalgte politikerne i styre og stell. Hvis nedgangen i folketallet fortsetter, hevdes det fra flere hold at det på sikt vil bli vanskelig å opprettholde kommunale tilbud på dagens nivå. Støttekontakt Kan du tenke deg å være støttekontakt i Lurøy? Lurøy kommune har behov for flere støttekontakter. En støttekontakt skal være med å bidra til at brukeren får en meningsfull fritid gjennom ulike aktiviteter, besøk, turer og lignende. Godtgjøring gis etter gjeldende retningslinjer. Er du interessert, kan du ta kontakt på tlf Lurøy Kommune FOLKETALL LURØY KOMMUNE Krets Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Onøy/Lurøy Konsvik Sleneset Aldersund Lovund Kvarøy Sørnesøy Hestmona Ukjent krets 5 Sum Lurøy: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt:

9 Salg av mopeder Ved Cato Rødsand Oppvekstetaten i Lurøy har avviklet mopedopplæringen i grunnskolen og har solgt brukt utstyr. Inntektene av salget går til MOTsatsingen for ungdom i Lurøy. Det stilles bl.a. krav til at elevene skal gjennomføre trafikalt grunnkurs før de får starte kjøreopplæring på moped. Dette må de bort for å gjennomføre ved en trafikkskole. I tillegg stilles det krav til kommunen om å ha godkjent instruktør, som skal være pedagog med sertifikat for tung motorsykkel. Instruktøren skal kurses og jevnlig oppdateres. Denne pakken blir for dyr for en liten kommune med mange skolekretser, og oppvekstetaten i Lurøy har derfor sett seg nødt til å avvikle denne opplæringen. Tirsdag 25. september 2007 solgte oppvekstetaten i Lurøy 2 scootere og 2 mopeder, etter at de hadde vært annonsert ved både oppslag i kretsene og på kommunens hjemmeside: Honda SFX 50 (scooter) gikk for kr Tempolett Tiger (moped) gikk for kr Honda MT 50 (moped) gikk for kr Daelim S.Five (scooter) gikk for kr Inntektene av salget går altså til satsing på ungdom i Lurøy, nemlig MOT-prosjektet. Høsten står i døra Med paletten full av farge står hausten i døra og ønska oss velkommen tell innspurten av året Naturen har sett eiga fargekart, med en glød og intensitet som overgår det meste. Etter en heller regnfull haust, har overgangen fra september til oktober vist oss glansbilda som vi vil huske og leve lenge på. Nu e det tid for frostnetter med rim på marka og nysny i fjellan. Med kortar daga og mørke haustkvelda, byr hausten tell krabbefest, nyskotten rypa, kulturaktiviteta og nyvalgte politikera. Vi går ei spennanes tid i møte. Vi har gjort unna kommune- og fylkestingsvalget 2007, og nye kosta ska finn sin plass på den politiske paletten. Mange diskusjona og vedtak ska finn si form de neste fire åran - førrhåpentligvis tell det beste førr lurøyfjerdingan. I det samme åndedraget vil æ på vegne av oss alle berømme innsatsen de siste 20 åran te snart avgådd ordførar Steinar Joakimsen og sei takk førr laget. Godt jobba! Det e også grunn te å gle sæ over det nye Petter Dass-muséet som åpnes i haust en ny fargeklatt som skal promotere både dikterpresten og hele hans Helgeland på en flott måte. Måtte vi finn plass te alle førrtolkninga av hannes liv også de som e på kant med meir etablerte sannheite i vårres tid. Over heile landet har det vorre Edvard Griegmarkeringe i 2007, for å vise folket at det e 100 år sidan landet mista en stor komponist ei gyllen anledning til å gjenhøre mykje av hans musikk og livshistorie. De siste ukan har det kokt i Asia, nærmar bestemt i Burma. Ska vi håpe og tru at mange år med tvangsrøye snart e over, og at landet kan få sett demokrati i gave denne hausten? Nåkka e i alle fall på gang. Ha en fin haust alle sammen! 9 Vintertid Fra og med mandag 15 oktorber, er de kommunale kontorene åpne mellom og Lurøy kommune på nett:

10 10 TV-aksjonen 2007 Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy Prosjektene fokuserer på - Inntektene går til barn berørt av hiv og aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Kenya, Ukraina, Jamaica og Vietnam. - Forhindre hiv-smitte fra mor til barn - Medisinering av barn - Forebygge smitte blant barn og unge - Omsorg for foreldreløse og sårbare barn Forhindre smitte fra mor til barn De fleste barn som dør av aids bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf smittes i svangerskapet, ved fødsel eller på grunn av amming. Smitterisikoen er høyest ved fødsel og amming. Hvor stor risikoen barnet har for å bli smittet, avhenger av hvor mye virus mor har i kroppen. Uten medisinering ligger smitterisikoen på %, med medisinering under 2 %. I dag får kun 10 % av verdens hiv-positive mødre medisin og opplæring. I den vestlige verden er smitterisikoen nærmest null. UNICEFs mål er å tilby tjenester til 80 % av alle hiv-positive mødre innen utgangen av Medisinering av barn Hiv-medisin har i liten grad har vært tilpasset barn, men slike medisiner er nå utviklet og man har startet å bruke dem. De siste årene har man også hatt gode resultater med å gi antibiotika til hiv-smittede barn. Det er med å hindre at barnas immunforsvar svekkes av vanlige infeksjoner og barnesykdommer. Det bidrar til å holde hiv-viruset under kontroll, utsetter behovet for å gi hivmedisiner og utsetter utviklingen av aids. I dag får under 5 % av de hiv-smittede barna medisiner, UNICEFs mål er å gi medisiner til 80 % av alle smittede barn innen Forebygge smitte blant barn og unge Studier viser at på flertallet barn og unge i verden ikke vet hvordan hiv smitter eller hvordan man kan beskytte seg mot viruset. Erfaring viser at i de områdene det er drevet forebyggende arbeid har hiv-smitten gått ned. Midlene fra TV-aksjonen skal gå til to typer forebyggende arbeid: informasjon om hvordan viruset smitter og hva man kan gjøre for å unngå smitte. Søndag 21. oktober ca kl 1500 kommer bøssebærerne på døra til samtlige lurøyfjerdinger. Ta godt imot dem!

11 11 Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 2/07 var HELLØYA et lokalt navn ved Lovund. Blant de 8 innsenderne, ble Inger-Lise Lund, Nærsnestangen 10, 3478 Nærsnes trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn (ett ord) i Lurøy: Ikke indre + enig + holmen Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa,, innen 20. november 2007 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn:... Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland... Adresse: Løsning:......

12 12 LØVETANNSIRUP Plukk 200 blomsterkroner uten stilk. Legg dem i en stor kjele sammen med en sitron som du har skåret i skiver. Hell en liter vann over og la det koke i minutter. La kjelen stå til avkjøling til neste dag. Hell innholdet i kjelen i en sil, slik at saften skilles fra blomsterhodene og sitronskallet. Kok opp på nytt og tilsett en kilo sukker. Kok på svak varme i 1 3 timer til saften er blitt tykk som sirup. Løvetannsirup smaker godt på ristet loff, vafler og pannekaker. Lykke til! GJEM OPPSKRIFTA SOM GULL, OG HA DEN KLAR TIL EN NY SOMMER! Hilsen Lovund barnehage Lurøy fastladsforbindelse Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy kommunestyre vedtok i 2006 å avsette kr til et forprosjekt om Lurøy fastlandsforbindelse. Tidligere vegsjef Arne Løvmo har vært ansvarlig for utredningsarbeidet, og i siste kommunestyremøte orienterte han om prosjektet for representanter og andre tilhørere. Spennende planer, langt fram i tid, dyrt, var kommentarer som kom umiddelbart. Men lurøyfjerdingen lar seg ikke pirre på nesen av hindre som i dag kan se uovervinnelig ut. Her må det sterkere lut til. Etter at Arne Løvmo hadde orientert kommunestyret, ble saken drøftet, og til slutt ble følgende vedtak fattet: Lurøy kommunestyre er tilfreds med at det er mulig å få fastlandsforbindelse fra Lovund over Sleneset og Onøy/Lurøy til fastlandet, og tar tidligere vegsjef Arne Løvmos innspill til orientering. Kommunestyret ber om at det blir gjort en grundigere utredning for realisering av dette prosjektet, og nedsetter derfor ei kommunal styringsgruppe bestående av ordfører, opposisjonsleder og rådmann. Styringsgruppa får følgende mandat: - Kvalitetssikre mulige trasèvalg. - Fremskaffe økonomi til de utredninger som trenges for å fremme prosjektet. - Arbeide for intern samt ekstern støtte for prosjektet. - Informere grunneiere og ev. andre berørte parter. - Få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Kommunestyret ber om å bli jevnlig informert om styringsgruppas arbeide. Tidligere vegsjef Arne Løvmo og ordfører Steinar Joakimsen etter orienteringa om Lurøy fastlandsforbindelse. LURØY HANDEL a.s Tlf Faks

13 13 Ved Cato Rødsand Forrige gang hadde vi bl.a. et bilde fra Sørnesøy, og disse personene er fra venstre : Arvid, Ole Stangen Selvær (bror til Alf Trøen), Agnar Olsen, Henry Henningsen og Håkon Olsen. Agnar og Håkon er sønner av Ole Stangen. Godt jobba! Her har du en ny utfordring! Bildet hører til i fotosamlinga til Lurøy kommune, opplyser biblioteksjef Rita Karlsen. Men mer vet vi ikke! Hvem i all verden kan dette være? Har du opplysninger om personene på bildene, ta gjerne kontakt med: kulturleder Rune Bang biblioteksjef Rita Karlsen ) eller redaktør Cato Rødsand Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

14 14 Autoservice AS Onøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY Tlf Fax

15 LURØY KOMMUNESTYRE MEDLEMMER ADRESSE VARAMEDLEMMER ADRESSE ARBEIDERPARTIET Bjørnar S. Skjæran 8735 Stokkvågen Sissel Jensen Selnes 8735 Stokkvågen Siw Moxness 8764 Lovund Pia Theres Vedal 8750 Tonnes Per Asle Pedersen 8762 Sleneset Jonny Moen 8750 Tonnes Marianne Aasvik 8730 Bratland Roy Tore Kristiansen 8762 Sleneset Anne Mette Olsen 8762 Sleneset Eirin Iversen 8762 Sleneset Andreas Aasvik 8730 Bratland Alf-Gøran Knutsen 8743 Indre Kvarøy Anders Olsen Torgeir Olsen 8762 Sleneset Johanne Selnes 8752 Konsvikosen Torstein Grønning 8762 Sleneset Svein Elvebakk 8752 Konsvikosen SENTERPARTIET Carl Einar Isachsen jr 8197 Storselsøy Jan Erik Moxness 8764 Lovund Janne Sommerseth 8732 Aldra Geir Olsen 8198 Nordnesøy Per Øyvind Bentzen 8762 Sleneset Ellen Einmo Elin Beate Haugen 8752 Konsvikosen Kirsten Dahl 8198 Nordnesøy Kurt Haugen 8752 Konsvikosen Bent-Harald Sund Liv Torild Bentzen KYSTPARTIET Kjell Ivar Vestå Inger-Lise Torolfsen 8762 Sleneset Rudolf Johannessen Anita H. Johannessen Per Olav Fjellgaard 8764 Lovund Leif-Kyrre Karlsen Børre Johannessen Inger Lise Martinsen 8198 Nordnesøy Arnleik Isaksen 8762 Sleneset Torgeir Nordås Dagfinn Johansen LOVUND TVERRPOLITISKE LISTE Lorents Pettersen 8764 Lovund Gro Irene S. Olsen 8764 Lovund Iren Kroken 8764 Lovund Asle Thomassen 8764 Lovund Ben Rune Nergård 8764 Lovund HØYRE Håkon Lund Hermann Olvik 8752 Konsvikosen Bjørn Roger Thomassen 8764 Lovund Britha E. Jakobsen 8762 Sleneset Tore Risøy KRISTELIG FOLKEPARTI Øystein Thomassen 8764 Lovund Torbjørg Nordås Åslaug Finnseth 8735 Stokkvågen Thor-Harry Nordvoll 8764 Lovund Reidar Nordås VENSTRE Birger Johannessen Torleif Olaisen 8764 Lovund Sigrunn Olsen 8743 Indre Kvarøy Elin Nystad Cato Rødsand

16 16 Kafédag for beboere Tekst: Cato Rødsand Foto: Lurøy sykehjem Hver sommer tømmes Lurøy sykehjem for beboere én dag, for da inviterer Onøy/Lurøy Helselag alle beboerne på kafé. Godt vær var det nok av i år, og på en flott augustdag var forflytningen i gang. FULLDISTRIBUSJON Det tar litt tid å kjøre i rullestol den 2,5 kilometer lange vegen fra sykehjemmet til Havnekroa, men både beboere og personalet så ut til å kose seg i sommersola. Et flott tiltak som beboerne setter stor pris på! Personalet trillet beboerne helt fra sykehjemmet og utover til Havnekroa for å drikke kaffe. Ei glad og lykkelig Alfhild Coldevin ut på tur. Mange husker sikkert da hun selv drev kafévirksomhet på Lurøya for mange år siden. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Beboerne trivdes godt rundt kaffebordene. Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN