Thyroidea-forstyrrelser i almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thyroidea-forstyrrelser i almen praksis"

Transkript

1 Thyroidea-forstyrrelser i almen praksis

2 Anne-grethe, 52 år Føler seg slapp, sliten, fryser mye men har også hetetokter. Sluttet å menstruere for 1 år siden. Gått opp i vekt ca. 5 kg, BMI på 30,5. Orker ikke tanken på å trene, blir så sliten av det. Spiser bare salat. Der MÅ være noe galt med stoffskiftet?

3 Thyroidea-prøver 1 TSH: 50,3 mie/l (0,5-3,6) ft4: 3,6 pm (8-21) ft3: 3,5 pm (3,6-8,3

4 Thyroidea-prøver 2 TSH: 4,5 mie/l (0,5-3,6) ft4: 12.0 pm (8-21) ft3: 4.0 pm (3,6-8,3

5 Thyroidea-prøver 3 TSH: 4,5 mie/l (0,5-3,6) ft4: 12.0 pm (8-21) ft3: 4.0 pm (3,6-8,3) Anti-TPO 250 kiu/l (< 35)

6 Hypothyreose - viktige spørsmål Hvem skal testes for stofskifteforstyrrelser? Hvornår har man hypothyreose? Latent hypothyreose hva er det og hvordan skal det behandles / følges? Substitusjon Finnes en veiledende dosering? Hvilken startdose? Når skal man dosere? Skal man velge T3 (Liothionit) / T4 (Levaxin)? Hvem skal viderehenvises?

7 Thyroidea-aksen

8 TSH er en mye bedre indikator for stofskiftesykdom enn T4/T3 Laboratory Medicine Practice Guidelines. National Academy of CLinical Biochemistry 2002.

9 Intraindividuell variasjon er ca. 50 % av normalområdet N= 15, fulgt over 1 år. Andersen S et al. JCEM 2002

10 Thyreoideahormonenes funksjon Varmeproduksjon (via Kreb s cyklus) Lengdevekst CNS utvikling Øker virkingen av den sympatiske nervesystem, påvirker adrenergt receptorantal. Påvirker impuls-ledningshastighet Påvirker gonade funksjon

11 Årsaker til hypothyreose Iodmangel (viktigste årsak på verdensplan) Autoimmun thyreoidit (Hashimotos tyreoiditt) I 131 -behandling av hypertyreose Thyreoidektomi for hyperthyreose / tumor Medikamentell behandling av hyperthyreose Post partum-thyreoiditt (forbigående hos %) Subakutt thyreoidit Medikamenter (litium, amiodaron, iod) Generalisert thyreoideahormonresistens Sentral hypothyreose (hypofysær eller hypothalamisk) Forbruks hypothyreose (kavernøse hemangiomer)

12 Hvor mange har hypothyreose? HUNT (ældre enn 20 år, n=94009): 0,9 / 4,8 % (m/k) i behandling 0,4 / 0,9 % (m/k) påvist i screening 0,5 / 2,9 % (m/k) struma 95 % C.I. TSH: 0,56-4,6 / 0,49-5,7 mu/l (m/k) Anti-TPO neg: 0,56-3,4 / 0,49-3,6 mu/l (m/k) Anti-TPO pos: 2,8 / 13,9 % (m/k) Latent hypothyreose (TSH 4-10 mu/l, normal T4): 3,6 % / 4,8 % (m/k) > 80 år: 8,2 % / 11,3 % (m/k) Bjøro T. The Health Study of Nord-Trøndelag (HUNT). Eur J Endocrinol 2000; 143:

13 Hashimoto s thyreoiditt - Lymfocytær infiltrasjon med apoptose og fibrose Anti-TPO og anti-tg indirekte sykdomsmarkører Langsom prosess over år Når 90+ % av kjertelen er ødelagt inntreder hypothyreose. patogenese HUNT: Anti-TPO pos: 13,9 / 2,8 % (m/k) Bjøro T. Eur J Endocrinol 2000; 143:

14 Myksødem Tidligere synonymt for hypothyreose. Akkumulering av hyaluronsyre og chondroitinsulfat Nonpitting ødem omkring øyne dorsalt på hender og føtter supraclaviculært

15 Bergersen TK; Mørk C. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:750-2 doi: /tidsskr Lavt stoffskifte Kulde intoleranse Vektøking Lipidopphoping Elevert TC, LDL, triglycerider. Lav HDL

16 Hypothyreose Apatisk ansiktsuttrykk, bilateral ptose, manglende øyenbryn

17 Thyroideahormon virker inotropt og chronotropt: Nedsatt stroke volume og HR Økt perifer motstand Nedsatt kutan gjennomblødning Perikardiel effusjon Økt risiko for hjertedød? Cardiovaskulært

18 Respiratorisk Lettgradig pleuraveske Obstruktiv søvnapnø Myksødematøse muskler Depresjon av respirasjons drive Hypoventilasjon CO2-retensjon

19 Fordøyelse Obstipasjon Myksødema megacolon Myxødema ileus Distensjon av galdeblære Økt CEA og CA-125 Anti-parietalcelle antistoffer og perniciøs anemi Cøliaki Høy ALAT Burrel M. Abdominal Imaging ;1

20 Nervesystem Mental retardasjon hos barn Forsinket mentale funksjoner Langsom tale Hukommelsesdefekter Sløvhet, somnolens, konfusjon, coma Paranoide / depressive trekk Hodepine Perceptivt høretap (sekretorisk otitt) Carpaltunnelsyndrom Økt sp-protein

21 Muskel/skjelett Stivhet og stølhet Økt muskelmasse (myksødem) eller Redusert muskelmasse Epifyseal dysgenese (dværgvekst) Nedsat bein absorpsjon Nedsat bein formasjon PTH resistens

22 Nyrefunksjon Nedsatt nyreperfusjon Mild proteinuri Økt total kroppsvand (glykosaminoglykan) Nedsatt EPO-produksjon

23 Hematopoiese Normocytær normokrom anemi (Evt. makrocytær B12 mangel) Blødningstendens Nedsatt plate-adhæsjon Lave [VIII] og [IX] Skrøpelige kar

24 Hypofyse/binyre/gonader Hyperplasi av thyrotrope celler kan gi hypofysesvult Synsfeltutfald Hypofysesvikt Galaktorrhea (TRH PRL) Nedsatt libido Lavt progesteronnivå gjennombrudsblødninger / ovulasjonssvikt Oligospermi og impotens Forsinket pubertet

25 Husk de gravide! Abalovich: 150 graviditeter, 51 undersubstituert (1) Økt forekomst av Spontanabort (70 % vs. 0 %) Præterm fødsel (20 %) Gestasjonel hypertension Abruptio placentae Postpartum haemorrhagi Lavere intelligens (IQ -7) og learning disabilities HR: 3 ved test i 7 års alder (2) Bra behandling i siste halvdel av graviditet - % sequelae (3) (1) Abalovich M Thyroid 2002; 12:63-68 (2) Mitchell ML, Eur J Endocrinol 2004; 151 (suppl 3): U (3) Pop VJ. Clin Endocrinol (Oxf) 2002; 59:282-88

26 Hypothyreose - Symptomer Symptoms % Symptoms % Symptoms % Trøtthet 99 Tyk tunge 82 Dyspnø 55 Tør hud 97 Ansiktsødem 79 Ødemer 55 Grov hud 97 Grovt hår 76 Hæshet 52 Slapphet 91 Blekhet 67 Anoreksi 45 Langsom tale 91 Hukommelsestap 66 Nervøsitet 35 Øjenlågssød. 90 Obstipasjon 61 Menorrhagi 32 Kuldeint. 89 Vektøking 59 Palpitasjoner 31 Nedsat sveden 89 Hårtap 57 Døvhet 30 Kald hud 83 Bleke lepper 57 Brystsmerter 25 Galactorrhea? modified from Means, 1948

27 Men symptomerne finnes også i normalbefolkningen! Zulewski. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: )

28 Så hvem skal undersøkes? Befolknings-screening: avhenger av cost-benefit analyser Ikke vurdert å være effektiv per i dag Screening av risikogrupper anbefales

29 Screening indisert ved: Tidligere kjent thyroidea-sykdom: Struma Postpartum thyreoiditt / annen thyreoiditt Operasjon / I131-behandling for hyperthyreose Kjent autoimmun sykdom (DMI, Cøliaki, RA, vitiligo, Mb Crohn/Colitis Ulcerosa) Kjent Down s eller Turner s syndrom Kronisk nyresvikt Behandling med: Amiodaron Lithium Thalidomid Biologiske antistoffer eller interferon Nylig Mb. Cushing s Veksthormonbehandling Mistanke om hypofysesvikt (innbefatter også andre akser): Hypofysekirurgi eller operasjon Traumatisk hodeskade

30 Gravide spesielt: Bakgrunn med thyroidea-dysfunksjon Familiær historie med thyroidea-dysfunksjon Struma Anti-TPO / anti-tg / TRAS pos (hvis kjent) Symptomer / kliniske funn forenelige med hypothyreose DM I (*3 øtk risiko for postpartum thyreoiditis (1) Andre autoimmune lidelser Infertilitet Tidligere preterme fødsler (1) Lazarus JH, Premawardhana LD. Screening for thyroid desease in pregnancy. J Clin Pathol 2005;

31 Behandlingsalgoritme

32 Hva brukes Anti-TPO til? Thyroidea-peroksidase intracellulært enzym Anti-TPO polyklonale antistoffer. Ikke sykdomsskapende Sekundært til pågående destruktiv prosess. Nivå korrelerer til vævsskade og lymfocytær infiltrasjon. Endring uten prognostisk betydning!

33 Hvem er Anti-TPO positive? Hashimoto s thyreoiditis 100 % Atrofisk thyreoiditis 100 % post-partum thyreoiditis 100% Graves sykdom ca % Elevert ved diabetes og perniciøs anemi (1) Risikofaktor for senere hypothyreose generelt (2) Etablert risikofaktor for utvikling av hypothyreose ved bruk av amiodaron (3), interferon-α (4) eller lithium (5) (1) Sapin R Clin Chem : (2) Vanderpump MP. 20 year followup Whickham Survey. Clin Endocrinol :55-68 (3) Daniels GH. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86:3-8 (4) Bell TM. J Gastroenterol Hepatol : (5) Johnston AM. Br. J Psychiatry :336-9.

34 Hva kan Anti-TPO også brukes til? Prognostisk ved subklinisk hypothyreose 3-5 % årlig progresjonsrate (Whickham - 1) Prediktor for post-partum thyreoiditis (8-10 % av alle, 33 % av alle anti TPO positive mødre (2) (1) Vanderpump MPJ. Clin Endocrinol 1995; 43: (2) Stagnaro-Green A. Endocrinol Metab Clin North Am 2000; 29: ,ix.

35 Euthyreot hypothyreot glidende overgang Symptomløs autoimmun thyreoiditt: Anti-TPO pos, TSH + ft3 + ft4 normale Latent hypothyreose TSH, ft3 + ft4 normale, ingen symptomer Lett hypothyreose TSH, ft4, ft3 normal, symptomer + Udtalt hypothyreose TSH, ft4+ ft3, symptomer ++

36 Hvem skal behandles? TSH > 10 mu/l TSH 4,5-10 mu/l + lavt s-t4 Ikke akutt sykdom behandling tilrådes TSH 4,5-10 mu/l + normal T4 Ved symptomer behandling i 3-6 mdr. Kan forsøkes mhp. respons Hvis ingen symptomer: Subklinisk hypothyreose. Bør følges med blodprøver årligt (anti-tpo pos, 5 % p.a.) / hvert 3.år (ikke anti-tpo pos, 2% p.a.) Vaidya B BMJ 2008;337:a801

37 T4 terapi hvor mye? Tommelfingerregel: 1,5-1,6 µg/kg/dag Barn opp til 4 µg/d Eldre ned til 1 µg/d Obs: kjent ischemisk hjertesykdom mulighet for forverring av angina Behandling ut fra TSH: mål 0,5-1,5 mie/l Ved ca. thyroideae dog TSH oftest suppresjon til < 0,01. FT pm, FT3 midt i normalområdet

38 Høy eller lav startdose? Behandlingen startes vanligvis med 0,025 mg L- tyroksin/døgn. Dosen økes så med 0,025 mg L- tyroksin/døgn hver uke inntil vedlikeholdsdosen er funnet (1) Dobbelblind studie av kardielt raske (n= 50) sammenlignende dosisøking hver 4. uke fra 25µg daglig sml. 1,6µg/kg som startdose. Oppløst dosis med ens volumen hver dag. Hurtigere oppnåelse av euthyreoidisme ved fulldosis men ingen forskel I endring av symptomer, klinikk eller qol (2) (1) Haug. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:935-7 (2) Roos A. Arch Intern Med 2005; 165:

39 Når på døgnet skal T4 gis? ½ time før frokost anbefales Jern, kalsium og aluminium hemmer opptak Hvis problemer hermed kan kveldsdosering benyttes (1) (1) Bolk N et al. Arch Intern Med 2010;170(22):

40 Persisterende symptomer selv om TSH er normal? Anamnese + obj. us. Blodbilde, ferritin, B12 + SR Cøliaki-screening Mulig søvnapnøe? S-cortisol ( Mb. Addison?) 25 OH D-vit måling

41 T4-terapi også supplement med T3? Et mindretal av hypothyreote har dårlig livskvalitet (1) Overlap mellom depresjon og hypothyreoidisme (begge hyppige?) Autoimmunitet? Deiodinase type 2 subtype som ikke omdanner T4 godt nok? (funnet hos 16 % i UK, (2)) (1) Saravan P et al. Clin Endocrinol (Oxf) Nov;57(5): (2) Panicker V et al. JCEM 2009; 94(5):

42 T4 og dets metabolitter

43 T4-terapi supplement med T3 nødvendig? Metaanalyse (11 RCT, n > 1000): Ingen effekt av kombinasjon (1) Een randomisert dobbelblind crossover-studie (n=14) har vist vektreduksjon på 2 kg og bedre lipidprofil ved T3*3 framfor T4*1 (2) Armour / Erfa thyroid: T4/T3 4:1 vs. Human 14:1 British thyroid association executive committee 2007: for dyrt og for dårlig ekvivalens mellom tablettene. (1) Grozinsky-Glasberg S. J Clin Endocrinol Metab 2006;91: (2) Celi FS et al. J Clin Endocrinol Metab Nov;96(11):

44 T4 terapi supplement med T3 nødvendig? Human fysiologi: 20 % av T3 produseres i thyroidea i forholdet 1:14 ift. T4. Behandlingsmål: TSH 0,5-1,5 mm (mindre ved thyreoidektomi pga. thyreoideacancer) Thyreoidektomerte pasienter (N=50) behandlet med T4 mhp. TSH < 4,5 mie/l oppnåedes hos 94 % - her ikke signifikant forskel på T3 nivå sammenlignet med utgangspunkt men dog signifikant høyere T4. Jonklaas J. JAMA Feb 20;299(7):769-77

45 Hva med gravide? Fosteret produserer ikke T3/T4 i 1. trimester. Behovet for T4 øker grunnet øking i bindingsproteiner hos moren. Øk dose med 30 %. Vurder henvisning til spesialist

46 Hvor ofte skal pasienten komme til kontroll i stabil fase? Når stabil dose L-thyroxin er funnet anbefales årlig kontroll av stoffskiftet. Een retrospektiv analyse (n=2125, 10 års oppfølging): kontroll hver 18 måned for pasienter < 60 år er trygt (1) (1) Viswanath BMC 2007; 7:4

47 Latent hypothyreose Svær subklinisk hypothyreose (TSH mu/l) gir økt risiko for hjertesvikt (1). Lett økt kardiovaskulær / total mortalitet er vist i enkelte studier (2,3) men ikke konsistent i metaanalyse (4) RR 0,98-1,42 12 studier n= 14449) HUNT studien viser som eneste studie foreløpig økt hjertedød for høj-normal TSH (2,5-3,5 HR 1,69 - men kun for kvinner ) (5) Ingen effekt av substitusjon (6) (12 studier, 350 pasienter) (1) Rodondi N. J Am Coll Cardiol. 2008;52: (2) Hak AE. Ann Intern Med Nov 18;139(10):866 (3) Singh S. Int J Cardiol Mar 28;125(1):41-8 (4) Ochs N. Ann Intern Med 2008;148: (5)Åsvold BOArch Intern Med. 2008;168: (6)Villar HCCE. Cochrane Rev Abstract. 2007

48 Ikke belyste problemstillinger ved subklinisk hypothyreose Hvilken grad av T3/T4 mangel/overskudd gir klinisk betydning? TSH: allmengyldigt utsagn om stofskifte også i CNS, lever, hjerte, skjelett? Tilsynelatende stigende TSH med stigende alder (NHANES III, 1) år: øvre CI for TSH 4,5 mu/l 80+ år: øvre CI for TSH 7,5 mu/l Øker lavt stofskifte atherosclerosen hos yngre men en fordel hos eldre med etablert hjertesykdom pga. lavere O2-etterspørgsel? (2) (1) Surks MI, Hollowell JG. Age-specific distribution of serum thyrotropin and antithyroid antibodies in the US population: implications for the prevalence of subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92: (2) Editorial. Cardiovascular Consequences of subclinical thyroid dysfunction: More Smoke but no fire. Ann Intern Med 2008; 148:880-1.

49 Hvem skal viderehenvises? Gravide! (Evt. andre til second opinion)

50 På tide å våkne!

51 Bjørg, 45 år Taxisjauffør Røyker ½ pk tobakk i uken Hodepine og press bak øynene gjennom 1 uke. Usedvanlig mye overskudd den siste tid, har kun sovet tre timer daglig. Vekttap 3kg over 1 måned Litt hjertebank og svettetendens

52 Anna, 33 år Normal fødsel for 3 mdr. siden Vurdert for sannsynlig viral halsinfeksjon 1 måned etter fødsel. Da også feberfornemmelse, men CRP normal og temperaturen likeså. Nå utrolig sliten, orker nesten ikke ta seg av sitt barn. Føler seg nedtrykt, fryser mye.

53 Alma, 78 år Utilsiktet vekttap på 6 kg (10 %) de siste fem mdr. Nattesvette, indre uro. Løs mage gjennom flere måneder. Nå også hjertebank. Er sliten og tungpust. Nå bemerket voksende klump på hø. Side av hals. Er selv redd for malignitet

54 Hedda, 27 år Gravid, siste mens for 8 uker siden. Nå tiltakende kvalme og oppkast. Gått 2 kg ned i vekt. Føler seg utslitt. Samtidig hjertebank og indre uro.

55 Hassan, 37 år Kroppsbygger gjennom seks år. Just utskrevet fra karkir. Avd. etter funn av arteriell trombose i hø. A. brachialis. Embolektomert. Peroperativt høy puls (SR ) Thyroidea-prøver ved utskrivelse med kopi til fastlege: TSH < 0,01 mie/l, ft4 39 og ft pm.

56 Thyreotoksikose Hvornår skal man ha mistanke? Hva ligger bak og hva gjør vi?

57 Thyrotoksikose og hyperthyreose hvad er forskellen? Thyreotoksikose: Biokjemisk og klinisk hypermetabolisme på bakgrunn av overskudd av thyroxin (T4) eller triiodthyronin (T3) Hypertyreose thyrotoksikose på bakgrunn av overproduksjon fra skjoldbruskjertelen

58 Thyreoideahormonenes funksjon Varmeproduksjon (via Kreb s cyklus) Lengdevekst CNS utvikling Øker virkningen av den sympatiske nervesystem, påvirker adrenergt receptorantal. Påvirker impuls-ledningshastighet Påvirker gonade funksjon

59 Thyrotoksikose klinisk bilde Hypermetabolisme i alle væv: Varm fuktig hud, palmart erytem og fint tørt hår, onycholysis. Prætibialt myxødem

60 Øyne - Lid Lag Økt adrenerg aktivitet med Fish eyes Lid lag Tremor af øjenlåg TAO: fremmedlegeme-fornemmelse retrobulbære smerter, conjunctival injektion chemosis exophtalmus, periorbitalt ødem lukkedefekt og konvergensdefekt med dobbeltsyn økt intraorbitalt tryk Williams Textbook of Endocrinology

61 Hjerte/kar Inotrop effekt av T3 (+T4) Hypermetabolisme medfører økt behov for cirkulasjon takykardi AFLI ses hos ca. 10 % med thyreotoksikose - og 10 % med AFLI har thyreotoksikose 10 års follow-up (n=2007): TSH < 0,1: 28 % AFLI ved alder > 60 år (OR 3,0) (1) Forverring av IHS og hjertesvikt (1) Sawin NEJM 1994; 331: PMID:

62 Respiratorisk / muskulært / Dyspnø især ved aktivitet Asteni men bare fra halsen og ned ønsker å være aktive! Nervøsitet/rastløshet Hyperaktive reflekser Generalisert wasting av muskulatur sentralnervøst

63 Bein og marg Demineralisering av beinstruktur sekundær osteoporose (Hypercalcemi med lav PTH) Økt erythropoiese men normal hematokrit Williams Textbook of Endocrinology

64 Gastrointestinalt Økt appetit ofte med kombinert vekttap Anoreksi ses dog også Diarre-tendens er sjelden obs. for økt insidens af cøliaki. Hepatocellulær dysfunktion (hypoproteinemi, høy ALAT og ALP).

65 Nyrer Lett polyuri Økt warfarin-sensitivitet (clearance av vit.k avhengige koagulasjonsfaktorer)

66 Hvilke symptomer er hyppigst? Williams Textbook of Endocrinology

67 Symptomer forenelige med thyreotoksikose hva så? Klinisk undersøkelse: Ingen struma / diffus struma / knutestruma Øm / uøm thyroidea TSH, T4 + T3 TRAS, SR, CRP (Anti-TPO, TG, hcg) Viten om: medikamentbruk og bruk av kosttilskudd, andre autoimmune lidelser Videre utredning evt med: Scintigrafi Ultralyd

68 Årsaker til thyreotoksikose resultater av radioiod-optak ved scintigrafi Høyt I 123 Optak Graves sykdom Flerknutet toksisk struma Toksisk adenom TSH-medieret thyrotoxicosis Hypofyse tumor Hypofysær T3/T4 resistens HCG-medieret thyrotoxicosis Mola hydatidosa Choriocarcinom Hyperemesis gravidarum Andre HCG-secernerende tumorer Thyridea carcinom (sjældent) I 123 Lavt I 123 Optak Subakut thyroiditis I Postpartum thyroiditis 123 Hashitoxicosis Medikamenter: Iodid Levothyroxin Triiodthyronin Struma ovarii Hamburger Thyreotoksikose

69 Graves Sykdom Autoimmun thyreotoksikose Diffus toksisk struma Infiltrativ orbitopati og ophtalmopati Dermopati Høy prævalens i områder med iod-overskud. Hyppigste årsak til spontan hyperthyreose hos patienter < 40 år, særlig hos kvinner (7-10:1). Struma oftest 2-3 gange normalen. Bilyd høres ofte blodgjennomstrømnmng > 1 l/min er mulig!

70 Graves patofysiologi og funn Insult med bystander aktivering / molecular mimicry Infiltrasjon av T- lymfocytter, oligoklonale antistoffer (TRAS - sens.: 95 %) Secernering af glykosaminoglykaner fra fibroblaster TSH < 0,001, T3/T4 Diffust RI-opptak Diffus struma på ULS

71 Graves - behandling Methimazol / Carbimazol / PTU hæmmer TPO. Methimazol kan gis *1 (akkumulasjon i thyroidea) PTU, dexamethason og propranolol hemmer T4 T3 konvertering Etter 2 uker ses klinisk effekt normalisering indenfor 6 uker. Behandlingen bør opretholdes i mdr eller indtil negativ TRAS og normal TSH. Prediktor for god behandlingsrespons: T3 toxikose Lille struma Faldende strumastørrelse under behandling Normal TSH på max 5 mg carbimazol / dag Negativ TRAS 50 % får spontan regresjon, 50 % får recidiv, herav 75 % indenfor 3 mdr. etter seponering.

72 Medikamentel behandling Startdose Methimazol ft4 > 40 nm: NM 15mg*2, reduseres til 10mg*2 etter 2-4 uker ft nm: NM 10mg*2, reduseres til 10+5 mg etter 2-4 uker ft nm: NM 10mg*1, reduseres til 5mg*1 etter 3-4 uker.

73 Videre medisinsk behandling Videre dosereduksjon: avhengig av klinisk bilde samt ft4. OBS: TSH kan forbli supprimert i > 6 mdr normalisering før er suspekt for overdosering Hvis problem med hypothyreose på tross av laveste dose NM tillegg Levaxin (block and replace) Hvis problemer med topper i stoffskiftet som ikke blokeres av lavdose NM overvei block-andreplace

74 TSH endrer seg langsomt! Laboratory Medicine Practice Guidelines. National Academy of CLinical Biochemistry 2002.

75 Graves og recidiv Overvei kur nummer 2 med ATD Bilat. subtotal thyreoidektomi Postop. myxødem hos %, 1% risiko for recurrensparese. Lav risiko for hypoparathyreoidisme Blødningsrisiko kan minskes med præop. KI-behandling. Radioiodbehandling Ikke til gravide og unge < 18 år. Myxødem hos 30 % efter 5 år og 40 % efter 10 jo større dosis jo hurtigere euthyroid og jo større risiko for hypotyreose. Hos 10 % med ophtalmopati ses forværring af symptomerne efter radioiodbehandling, derfor relativ kontraindikasjon.

76 Graves orbitopati Symptomer Lysskyhet Fremmedlegemefølgelse Tåreflåd Injeksjon Periorbitalt ødem, chimosis Smerter bak øyne Diplopi Exophtalmus Redusert syn Aktiv fase (1 år) er påvirkbar av behandling Kronisk inaktiv fase ingen effekt av behandling Dekompresjon, strabisme og øyenlokkskirurgi Tegn på aktiv fase

77 RI-behandling av Graves Indisert ved Thyreostatika allergi Eldre pasienten med residiv av Graves Kontraindisert ved Graviditet/amming Sterkt ønske om snarlig graviditet Kraftig thyreotoksikose (må medisinsk forbehandles) Problemer vedr. strålehygiejne

78 Toksisk knute struma Utvikles gradvist fra nontoksisk struma som følge av iodmangel. Radioiodoptakelse er lokaliseret til de toksiske adenomer. ULS ses den multinodøse struktur.

79 Toksisk knute struma - behandling Radioiodbehandling gir volumenreduksjon på % etter 2 år, hovedparten innen 3 mdr, ytterligere effekt ved gjentakelse av behandling. Hypotyreose hos 20 % etter 5 år. Operasjon ved obstruktive symptomer (eller betydende retrosternal komponent)

80 Toksisk adenom Follikulære adenomer med aktiverende punkt mutationer af TSHR gen årige med forhistorie av knutestruma gennem flere år. Ofte T3 thyreotoksikose. Operasjon er førstevalg RI er 2.valg men forbehandling med T4 for at supprimere kirtelen er ofte nødvendig

81 Thyreoidit Subakutt etter viral infeksjon. Destruksjon av kirtelen med frigivelse av T3, T4 og TG (patognomonisk). Halssmerter, hæshed og dysfagi Thyreotoksikose og senere hypotyreose Lav RIU, høj SR Symptomatisk behandling med NSAID, evt. prednisolon (minker risiko for recidiv)

82 Stum Thyreoiditt Hashimoto s autoimmun basis ligesom Graves men høj anti-tpo og let eleveret SR Asymptomatisk. Thyreotoksiske fase 1-2 mdr 50 % bliver så euthyreoide 50 % hypothyreoide i 2-9 mdr. Permanent hypotyreose ses hos enkelte, ligeledes recidiv af thyreotoksikose. Den thyreotoksiske fase må behandles med propranolol og evt. prednisolon (30-50 mg/d) Levothyroksin ved hypotyreose må forsøges seponeret etter 6 mdr.

83 Amiodaron og thyroidea Ligner T4 i struktur, indeholder 37 % iod, T½ på dager. Hæmmer type deiodinase T4 og TSH øges som ledd i behandlingen Lav TSH tilsiger thyreotoksikose T3 forbliver som oftest lav under behandling en høj T3 er suspekt for thyreotoksikose. Thyreotoksikose type I: Iod-effekt på underliggende autoimmun lidelse. Thionamider kan brukes men endelig therapi er RI eller thyreoidektomi Thyreotoksikose type II: Cytotoksisk effekt Selvlimiterende Evt. Glukokortikoider og betablokker kan bruges i behandlingen Evt. operasjon Anti-TPO ved baseline er er risikofaktor for senere udvikling av hypotyreose. TSH-status hver 6. måned er viktig

84 Oppsummering Thyroideahormon-overskud har effekt på cellulær metabolisme i alle væv. Hyppigste årsak er Graves samt multinodøs struma og solitært toksisk adenom Antistoffer, SR, CRP samt RIU og ULS er viktige undersøkelser Amiodaron gir høy TSH, høy T4 og lav T3. Hvis annen kombinasjon bivirkning?

85 Knute på halsen Hva gjør jeg?

86 Diff.diagnostiske overveielser knute på halsen Klinisk / biokjemisk toksisk Solitært toksisk adenom Flerknutet toksisk struma Klinisk / biokjemisk non- toksisk Atoksisk struma Neoplasi /cancer Hashimotos thyroiditt Knute av annen årsak

87 Multinodulær struma - patogenese Kronisk intermitterende stimulus til hyperplasi Iodmangel, røyking og funksjonel heterogenesitet i normalt thyroidea-vev Diffus hyperplasi Økt H2O2 produksjon og DNA skade Nontoksisk multinodulær struma Toksisk multinodulær struma Evt. neoplasi

88 Andre faktorer av betydning for struma-utvikling Inntak av kål, broccoli hemmer iodopptak Jernmangel reduserer hæm-avhengig TPO aktivitet Selenmangel Deiodinase-defisitt

89 Symptomer Tilfeldig funn Visuell knute over tid / kosmetikk Akutt vekst av knute på hals Dysfagi Hoste, hæshet Dyspnø Horner s syndrom Hjertebank / AFLI

90 Malignitet? Incidens Malignitet hos 2-4 / p.a. ca 200 per år Microcarcinomer (< 1cm) ses hos 6-11 % postmortem (1,2) (1)Brauer et al. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2003;128: (2) Lang W et al. Occult carcinomas of the thyroid. AM J Clin Pathology 1988;90:72-76 Risikofaktorer Rask utvikling Dominant knute Familiær opphoping Tidl. stråleterapi Struma hos barn Lymfeknutesvulst Heshet

91 Nuklearmedisinsk avdeling Hyperthyreose, usikker genese henvises til nuklearmedisinsk avdeling mhp. avklaring med scintigrafi og ULS. Tilfeldig oppdaget knutedannelse uten mekaniske problemer > 1 cm til FNAB Hvortil skal disse pasienter visiteres? Medisinsk pol Graves pasienter med orbitopati Vansker med behandlingen av Graves / annen hyperthyreose Kirurgisk pol Atoksisk struma med mekaniske problemer Cancer-mistanke Thyreotoksikose hvor operativ tilnærming er ønskelig

92 Utredning TSH, ft4, Ft3 Anti-TPO Scintigrafi ULS + finnålsaspirasjon Calcitonin? LFU Evt. CT/MR (Non-)toksisk? Autoimmunitet? Varme / kalde knuter? Ekkofunn Hyperekkogenesitet Mikrokalsifikasjoner uklar avgrensning Økt gjennomblødning Restriktiv lungefunksjonsnedsettelse? For intrathorakale struma

93 Atoksisk struma: LT4, TSH-suppressiv terapi Forventet størrelsesreduksjon % ila 3-6 mdr. Residiv ved seponering Økt risiko for AFLI og osteoporose ved supprimert TSH I snitt responderer rundt 30 %

94 Atoksisk struma: Radioiodterapi % reduksjon av størrelse ila 2 år Velegnet ved intrathorakal struma Velegnet til toksisk struma Lavere størrelsesreduksjon (ca. 35 %) ved strumastørrelse > 100ml % risiko for hypothyreose over tid Akutt høyere forekomst av thyreotoksikose Ingen rapportert forekomst av stråleindusert cancer

95 RI etter rtsh Kan fordople radioiodopptak Påvist større reduksjonsrate ved større struma og intrathorakal struma (1) rtsh vanskelig å skaffe (1) Fast JCEM 2012;97:

96 Atoksisk struma: Kirurgi Minst like effektiv som RI ved multinodulær struma Foretrukket ved påvist ca.thyroidea ved FNAB Subtotal thyreoidektomi foretrekkes

97 Funn av cancer i resektat? Ses i 4-17 % av operativt fjernede struma. Klinisk aktivitet? (meget få tilfeller av sykdom) Kirurg vurderer behov for evt total thyreoidektomi

98 Oppfølging Etter RI på medisinsk poliklinikk og heretter hos fastlege Etter kirurgi hos fastlege Ved påvisning av cancer avhengig av onkologisk råd

99 Takk for oppmerksomheten!

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege HYPERTYREOSE høyt stoffskifte Lene Kristine Seland Overlege Skjoldkjertelen - tyreoidea Høyt stoffskifte - symptomer Varme, svette, lett feber Uro, angst, søvnproblem Skjelvinger, irritabilitet, kort lunte

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypothyreose Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypofysehormoner Tyroksin og trijodtyronin Tyrosin Tyreoperoxidase TSH

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Tyreoidea - scintigrafi Prinsipp: Spormengder av 99 m Tc / 131 Jod taes opp i aktivt kjertelvev.vesentlig mindre opptak i cyster og cancervev Normalt opptak

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling. Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling

Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling. Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling Forekomst hypothyreose Forekomst øker med alderen Kvinner/menn: 5/1 HUNT: kvinner menn hypothyreose

Detaljer

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Lågt stoffskifte hypotyreose Normund Svoen ved SMS http://www.legegruppa-sms.no/ Anatomi og fysiologi Definisjon Tyreoidea = skjoldbruskkjertelen Tyreoideahormoner

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hyperthyreose Pétur B. Júlíusson, Overlege/Postdoktor Barneklinikken/Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus PJUL UIB PedEndoKurs 2014 Hyperthyreose

Detaljer

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege HYPOTYREOSE Lene Kristine Seland Overlege Hypothyreose Regulering av tyreoidea Definisjon av hypotyreose Primær hypotyreose Symtpomer TSH > 10 mie/l, FT4 under 8 pmol/l Mild hypotyreose Latent hypotyreose

Detaljer

Thyreotoksikose. Hyperthyreose v/bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus

Thyreotoksikose. Hyperthyreose v/bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus Thyreotoksikose Hyperthyreose v/bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus Laboratoriediagnostikk av thyreoideasykdom Funksjonsdiagnostikk TSH Fritt thyroxin (FT 4 ) Fritt trijodothyronin (FT 3 ) Total thyroxin

Detaljer

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Struma - definisjon Struma benevning på forstørra thyroideakjerte Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Stort struma: - synleg på avstand - kompressjonssymptom eller volum på meir enn ca 100

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese. Medfødt hyperthyreose - Klinikk

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese. Medfødt hyperthyreose - Klinikk U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hyperthyreose Pétur B. Júlíusson, Overlege/Postdoktor Barne- og ungdomsklinikken/universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus Hyperthyreose - Årsaker Medfødt

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Thyreoidea og svangerskapet. Bjørn G. Nedrebø

Thyreoidea og svangerskapet. Bjørn G. Nedrebø Thyreoidea og svangerskapet. v/ Bjørn G. Nedrebø 2 hovudesystem influerer på thyroideastatus tidleg i svangerskapet: 1) Hypothalamiske/hypofyse/thyroidea feedbacksystemet 2) Uteroplancentale system 2 hovudesystem

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH - analytiske og kliniske faktorer som påvirker prøvesvarene Arne Åsberg, St. Olavs Hospital, september 2016 1 Normal regulering av thyreoidea-funksjonen 2 Forventet sammenheng

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Hvorfor er hypotyreose så vanskelig? Pål I. Holm Med. Avd. FSS

Hvorfor er hypotyreose så vanskelig? Pål I. Holm Med. Avd. FSS Hvorfor er hypotyreose så vanskelig? Pål I. Holm Med. Avd. FSS To sentrale spørsmål: 1. Jeg har typiske symptomer på hypotyreose, men legen sier prøvene er normale. Kan man ha hypotyreose med normale prøver?

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon Pasientkasiuistikk Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer Hb MCV -Jernmangel -Beta-thalassemi -Sekundær (blyforgiftning/ infeksjoner/kreft) Prøver: -Ferritin - serum-jern

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2013 November 2013 INNHOLD: Informasjon Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden 25.01.11 10.06.13 Klinikk Diagnostikk av vanlige stoffskiftesykdommer Testosteron

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypertyreose? Foran på halsen sitter skjoldbruskkjertelen,

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Grunnkurs A 2015. Oppslagsverkene BMJ Best Practice og Uptodate Hvorfor?

Grunnkurs A 2015. Oppslagsverkene BMJ Best Practice og Uptodate Hvorfor? Grunnkurs A 2015 Oppslagsverkene BMJ Best Practice og Uptodate Hvorfor? BMJ Best Practice BMJ Best Practice Fra BMJ Evidence Centre Spesielt utviklet for primærhelsetjenesten Dekker over 4000 diagnoser

Detaljer

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus TUBERKULOSE Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus DISPOSISJON Introduksjon/overblikk/Naturlig forløp Kasuistikker Diagnostikk/Behandling IGRA-latent tuberkulose BCG-vaksine

Detaljer

Palliativ enhet. Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen. Palliativ enhet

Palliativ enhet. Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen. Palliativ enhet Palliativ enhet Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen Palliativ enhet Kasuistikk Indikasjoner Bruk Engangsdosering Seponering Kendall, Reichstein og Hench: Nobelprisen 1950:

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det?

Tungpust dyspné hva er nå det? Tungpust dyspné hva er nå det? Hva tenker du?? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40

Detaljer

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling Franklin BA et al. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2014 Hvilke hjerte- og karsykdommer

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

Kortvoksthet og vekstretardasjon

Kortvoksthet og vekstretardasjon Kortvoksthet og vekstretardasjon Robert Bjerknes Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for Pediatri, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen VEKSTRETARDASJON OG KORTVOKSTHET Normal

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 1 Befolkningsutvikling SUS 2 Befolkningsutvikling SUS Demografi hvor stor og aktuelt er utfordringen?

Detaljer

Prioriteringsveileder endokrinologi og endokrinkirurgi

Prioriteringsveileder endokrinologi og endokrinkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder endokrinologi og endokrinkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Graves sykdom. ta til. Behandlingen kan være tyrostatika Neo-Mercazole, radioaktiv behandling eller kirurgi.

Graves sykdom. ta til. Behandlingen kan være tyrostatika Neo-Mercazole, radioaktiv behandling eller kirurgi. Høyt stoffskifte Graves sykdom Legens møte med en pasient kan enkelte ganger bære preg av at pasienten er rastløs, har et klamt håndtrykk og hvor pasienten oppgir å være lett irritabel og sliten. Vedkommende

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning?

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

PS0- og PS1-pasienter

PS0- og PS1-pasienter 253 pasienter behandlet med JAVLOR i fase III studie 23 % hadde gjennomgått stråling av bekkenet 47 % var i alderen 65 46 % hadde nedsatt nyrefunksjon* *CrCI 60 ml/min 1- Bellmunt et al. J Clin Oncol 27:

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Insidentalomer. 1. Auopsi-studie av 10 000 personer:

Insidentalomer. 1. Auopsi-studie av 10 000 personer: Insidentalomer 1. Auopsi-studie av 10 000 personer: >1000 mikroadenomer (

Detaljer

Primær hyperparathyroidisme

Primær hyperparathyroidisme Primær hyperparathyroidisme og andre årsaker til hyperkalsemi Eystein Husebye Marx, NEJM, 2000 Kalsium i serum Plasma 2,20-2,55 mmol/l Kontrolleres av PTH og VitD Ionisert Ca 1,13-1.28 mmol/l (45%) Bundet

Detaljer

Medikamenter mot osteoporose. Og hvor effektive er de? Lars Grøvle

Medikamenter mot osteoporose. Og hvor effektive er de? Lars Grøvle Medikamenter mot osteoporose Og hvor effektive er de? Lars Grøvle Osteoporose gir i seg selv ingen symptomer Alt dreier seg om å forhindre brudd Relativ risikoreduksjon (RR) Absolutt risikoreduksjon Number

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer

LabSI a. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Elektronisk rekvirering av rusmiddelscreening. Ny metode for analysering av TRAS

LabSI a. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Elektronisk rekvirering av rusmiddelscreening. Ny metode for analysering av TRAS Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Elektronisk rekvirering av rusmiddelscreening. Legekontorer som har elektronisk rekvirering av blodprøver til SI kan rekvirere rusmiddelscreening (utført på Sanderud)

Detaljer

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006 Stein Samstad 1 Vår pasient Mann 58 år, tidligere røyker Familiær opphopning av hjerte-karsykdom 1986 Akutt hjerteinfarkt 1987 Operert med aortocoronar bypass og

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 INNHOLD: Analysenytt Endret metode for påvisning av thyreoidea autoantistoffer (TRAS, anti-tpo og anti-tg) Endret referanseområde for hcg hos gravide Bestemmelse av jod

Detaljer

HVILKE PRØVER BØR EN TA?

HVILKE PRØVER BØR EN TA? HVILKE PRØVER BØR EN TA? En kort veiledning i bruken av analyser som kan være relevante i utredningen av vanlige kliniske problemstillinger. a) Prøver som bør inngå i den første orienterende undersøkelsen.

Detaljer

Kasuistikker. Lene Kristine Seland Overlege. og forebyggende medisin OUS

Kasuistikker. Lene Kristine Seland Overlege. og forebyggende medisin OUS Kasuistikker Lene Kristine Seland Overlege Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin OUS KASUISTIKK 1 Kvinne født 22 Gift, bor med mannen i leilighet. Selvhjulpen. Dag 1 Tidligere

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Den gamle (hjerte)pasienten Man skiller ikke mellom

Detaljer

Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening

Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening Pediatrisk Endokrinologi 1997;11:45-49 Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening Jørgen Knudtzon 1, Robert Bjerknes 2, Knut Dahl-Jørgensen

Detaljer

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS Diagnostikk og behandling av alkoholisk delir Forebygging og behandling -Retningslinjer brukt ved Haukeland universitetssjukehus, medisinsk avdeling -Utarbeidet til bruk for inneliggende pasienter Utvikling

Detaljer

Hepatologi. Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling

Hepatologi. Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling Hepatologi Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling Agenda Hepatitt C Hepatitt B Non alkoholisk fettleversykdom Non

Detaljer

Klinefelter syndrom. En medisinsk oversikt Øivind Juris Kanavin oka@frambu.no Overlege Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Klinefelter syndrom. En medisinsk oversikt Øivind Juris Kanavin oka@frambu.no Overlege Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Klinefelter syndrom En medisinsk oversikt Øivind Juris Kanavin oka@frambu.no Overlege Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Om Klinefelter generelt Medisinske aspekter Metabolsk syndrom Klinefelter.no

Detaljer

Tiaminbehandling. Geir Bråthen

Tiaminbehandling. Geir Bråthen Tiaminbehandling Geir Bråthen 1 Læringsmål Etter denne forelesningen håper jeg at dere: Vet hva tiamin er Forstår hvorfor det er viktig Kan gjenkjenne risikopasienter Kjenner symptomene på akutt tiaminmangel

Detaljer

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse alternativt poliklinisk

Detaljer

Den store kuledagen 6.9.2014. Kirsten Sundby Hall Overlege dr.med Sarkomprogrammet Radiumhospitalet

Den store kuledagen 6.9.2014. Kirsten Sundby Hall Overlege dr.med Sarkomprogrammet Radiumhospitalet Den store kuledagen 6.9.2014 Kirsten Sundby Hall Overlege dr.med Sarkomprogrammet Radiumhospitalet Langtidseffekter: Bivirkninger eller komplikasjoner som er tilstede ved diagnosetidspunktet eller kommer

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Disposisjon Definisjon, forekomst, symptomer, funn, diagnostikk, behandling, henvisning To kasuistikker

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende endokrinologi... 17

Innhold. del i grunnleggende endokrinologi... 17 0000 103594 GRMAT E#41353E.book Page 7 Tuesday, August 13, 2013 4:37 PM Innhold del i grunnleggende endokrinologi........................................ 17 kapittel 1 endokrinologiens historie........................................

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Kalsium og vitamin D. Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013. Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Kalsium og vitamin D. Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013. Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi Kalsium og vitamin D Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013 Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi Kalsium 25-35 000 mmol (1000-1400 g) i kroppen Ca2+ Det meste finnes i skjelettet

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

Sjømat og helse hos eldre

Sjømat og helse hos eldre Sjømat og helse hos eldre SJØMATKONFERANSEN 2012 Alfred Halstensen professor, overlege Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus Randi J Tangvik klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat Universitetet

Detaljer

Thyreoideaforstyrrelser hos den eldre og hjertesyke:

Thyreoideaforstyrrelser hos den eldre og hjertesyke: Thyreoideaforstyrrelser hos den eldre og hjertesyke: Emnekurs i Diabetes og Endokrinologi oktober-16 Ann-Kristin Hysjulien Overlege, Medisinsk avdeling Diakonhjemmet Sykehus Referanseverdier: FT4: 8-22

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll:

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll: Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll: RR: På pakkseddelen til Levaxin står det at den ikke skal gis til personer med nedsatt binyrefunksjon. Hvilke

Detaljer

Hvordan bruke COPAXONE

Hvordan bruke COPAXONE Hvordan bruke COPAXONE Foto: Bill Ling/Taxi/gettyimages Fordeler med COPAXONE Kontrollerer inflammasjonen 1 Reduserer aksontap 2 Få bivirkninger 1,3,4 Automatisk injeksjonssystem Ferdigfylte sprøyter Mulige

Detaljer

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Kasuistikk Bakgrunn: Kvinne f. 1968, gift, 2 barn. I full jobb. Veltrent. Trente x 3 pr uke. Ca 1 time spinning.

Detaljer

FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT. SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier ! 22 MAI 2014

FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT. SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier ! 22 MAI 2014 FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier 22 MAI 2014 Hva er hjertesvikt? Når hjertets pumpefunksjon ikke svarer til kroppens behov, aktiveres ulike kompensasjonsmekanismer.

Detaljer

Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner.

Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner. Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner. VIKTIG KJERTEL Stoffskiftet påvirker alle cellene i kroppen.

Detaljer

SLE. Systemisk Lupus Erythematosus. Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

SLE. Systemisk Lupus Erythematosus. Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet SLE Systemisk Lupus Erythematosus Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet Hva er Lupus? 1) Lupus som hudsykdom: Diskoid Lupus 2) Systemisk Lupus Erythematosus

Detaljer

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 Trenger du et tilskudd av disse vitaminene? Gjennom klinisk undersøkelse og måling av blant annet vitaminnivåer/homocystein i blodet, kan din lege avgjøre

Detaljer