# 1 februar 2007 Filosofi på vandring side 5 Sommer side 8 Videreutdanning side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sang.no # 1 februar 2007 Filosofi på vandring side 5 Sommer side 8 Videreutdanning side 9"

Transkript

1 # 1 februar 2007 Filosofi på vandring side 5 Sommer side 8 Videreutdanning side 9

2 Ung Kirkesang er bladet for deg som er medlem i Ung Kirkessang Redaktør: Merethe Hansen Henne, Journalistar: Ingrid H. Instebø, Ragnhild Aarvik, Eirin Haustveit Instebø, Cesilie Welle, Adresse: Fjeldal, 4790 Lillesand. org.nr Telefon: , faks , kontonummer Leiar i landsstyret: Susanne R. Hansen Landsstyremedlemmer Liv Marie Hofseth Arne Hadland Ann Camilla Misje Lars Kristian Håkestad Peggy Jenset Lous Gretha Loe vara: Jenny Lindheim vara: Anna G. Langesæter vara: Marius Nilsen Valnemnd Øyvind Hellang Alise Narjord Thue Bryan D. Breidenthal Sekretariat: Generalsekretær Nils Hidle Org. og økonomi Jorunn Øberg Opplæringskonsulent Ingvild Ø. Vist Rådgiver Birgitte Løes På fin du fullstendige adreser, fleire telefonnummer og meir kontaktinformsjon. Regionledda og leiarane deira: Ung Kirkesang Agder og Telemark Lars Kristian Håkestad Ung Kyrkjesong Bjørgvin Inger Elisabeth Aarvik Ung Kirkesang Borg Peggy Jenset Lous Ung Kirkesang Hamar Nils Tore Enget Ung Kirkesang Nidaros Gretha Loe Ung Kyrkjesong Møre Ola Eide Ung Kirkesang Nord-Hålogaland Stephen Sirris Ung Kirkesang Oslo Bispedømme Kristina Dvergsdal Ung Kirkesang Stavanger Bispedømme Kathinka Røsberg Sør-Hålogaland Ung Kirkesang Marta E. Mikalsen Ung Kirkesang Tunsberg Kristin Vold Nese Musica Sacra Ghislain Gourvennec Fornying og bevaring av kyrkjesongen Ung Kirkesang er ein organisasjon av, for og med korsongarar i barne- og ungdomskor knytt til menigheter i heile landet, Ung Kirkesang er ein sjølvstendig og demokratisk organisa- Noter blir gjeve ut på eige forlag, Kirkesangforlaget. frå Lista og Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Ung Kirkesang sjon som blei skilt ut frå Norges Kirkesangforbund 12. oktober har meir enn 7000 betalande medlemmer i over 290 kor. Ung Ung Kirkesang er bygd opp av lokalforbund, eitt i kvart Kirkesang arrangerer kurs for korsongarar og dirigentar. Kursa bispedømme i tillegg til Musica Sacra. blir arrangert i samarbeid med lokalforbunda, over heile landet. nom fagleg og politisk arbeid. Ung Kirkesang er med i desse Ung Kirkesang arbeidar for å betre kåra for korsongen gjen- strukturane: Landsrådet for Noregs barne- og ungdoms-organisasjonar (LNU), Norsk musikkråd (NMR/MSF), Ungdommens Ung Kirkesang gir ut rettleiingshefte Kyrkjemøte, Nordisk barne- og ungdomskor samarbeid (Norbusam). og materiell til bruk i kora.

3 Korsommerskole for ungdom! Jeg gleder meg! Er du en jente mellom 16 og 26 år eller en gutt over stemmeskiftet? Er du glad i å synge i kor? Da bør du lese mer om Ung Kirkesang sin korsommerskole for ungdom som for første gang går av stabelen på Lofthus i Hardanger! Vi ønsker å samle ungdom fra hele landet til en sosial og lærerik uke, og vi har fått med oss noen av norges beste kordirigenter; Arne Hadland og Elisabeth Holte. Dette blir korsang med stor K! Vi sees 24 juni:) -Susanne Landsmøtet - for alle unge kirkesangere! I april skal det være landsmøte i Ung Kirkesang. Dette skjer hvert andre år. Men hva er dette for noe, egentlig? Aktivitetskalender jan På vandring gjennom livet Lillehammer mars Styrekurs, Grønnåsen, Tromsø april Landsmøte 2007, Granavolden, Gran på Hadeland Ungdomskorkurs i Borg april Vårtreff Bjørgvin, Jondal mai Barnekortreff i Kirkenes mai Norbusang, Island Korsommarskule Lofthus i Hardanger (Ungdom) 24. juni-1. juli Musica Sacra, Meldal Korsommarskule Mjuklia Korsommarskule Kristiansand sept. Guttekortreff, Steinkjer oktober styre/organisasjonskurs i Åsane kirke, Bergen meir info om kursa på Besøk Landsmøtet er Ung Kirkesangs høyeste organ. Det betyr at landsmøtet er sjefen i Ung Kirkesang. De som er med på landsmøtet er noen dirigenter og noen korsangere fra hvert lokalforbund, og de som jobber i Ung Kirkesang til vanlig. På landsmøtet snakker alle sammen om hva de synes Ung Kirkesang skal gjøre i tiden mellom landsmøtene. Og det landsmøtet bestemmer, skal de som jobber i Ung Kirkesang sørge for at vi får til. På landsmøtet har alle like mye rett til å si det de mener, både sangere og dirigenter. Det som kanskje er viktigst på landsmøtet, er å velge noen til å styre Ung Kirkesang når det ikke er møter. Susanne, som du ser bilde av på denne siden i hvert blad, er leder i Ung Kirkesang, og ble valgt på landsmøtet. I april skal det altså være nytt møte. Høres det gøy ut å være med og bestemme? Du kan enten melde deg på selv, eller du kan få noen fra lokalforbundet ditt til å si din mening. De er der for at du skal bli hørt. Disse bestemte for to år siden. Vil du bestemme i år? Din mening betyr masse! Velkommen til landmøtet! Mer informasjon finnes på

4 Sensasjonell kombinasjon Ung Kyrkjesong har starta eit treårig prosjekt, med tittelen På Vandring Gjennom Livet. Dette er eit spanande eksperiment som går ut på å kombinera pilegrimsvandring og filosofisk samtale i trusopplæring. Denne kombinasjonen er nemleg heilt ny, ingen har prøvd det før oss! Ungdomar frå heile landet skal læra om å vera pilegrim, og få opplæring i å leia ein filosofisk samtale. Erfaringane skal dei deretter nytta på heimstadane sine. Dei skal danna nye samtalegrupper for born og unge. Å vera pilegrim er i tida, og vert stadig meir utbredt her i landet. Ei pilegrimsreise gjev rom for å tenkja. er å frigjera seg frå dagleglivet sine meiningar og fordommar. Eit viktig mål med samtalen og med vandringa er den klare tanken. På ungdomskorsommarskulen på Lofthus juni 2007, vert det også moglegheiter for å læra meir om filosofisk samtale og pilegrimsvandring. Den eine av dagane går blant anna med til ein pilegrimstur til kanten av Hardangervidda. Alle dagane er det ein gruppe som har filosofisk samtale som aktivitet. Meld deg på før det er fullt! Ideen bak prosjektet er å kunne bruka filosofisk samtale under reisa. Ei pilegrimsreise handlar om å flytte seg frå eit punkt til eit anna. Ein pilegrim har alltid eit mål i tillegg til at vandringa er eit mål i seg sjølv. Filosofisk samtale er ein samtalemetode som engasjerer kvar enkelt til å undersøka, utfordra og vidareutvikla eigen tenking. Eit mål med samtalen Eit viktig mål med samtalen og med vandringa er den klare tanken Filosof Øyvind Olsholt leier filosofisk samtale i Søre Ål kirke Ung Kirkesang

5 Pilegrimsprest i Nidaros Rolf Synnes leiar morgonbøna Snø og tankegang på Lillehammer Helga januar var det duka klart for verdas fyrste kurs i kombinasjonen filosofisk samtale og pilegrimsvanding. 25 deltakarar var samla på nedsnødde Lillehammer. Helga bydde på små og store utfordringar. For mange var det deira fyrste møte med ekte filosofisk samtale, noko som fall i smak, og vakte stort engasjement. Barne- og ungdomsfilosofane Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt gav ei rask men grundig innføring i kva filosofisk samtale går ut på, og korleis å vekkja nysgjerrigheit i ei gruppe. Samtalar vart praktisert i mindre grupper. Mange av deltakarane fekk og prøva seg som samtaleleiarar. På laurdagen var det pilegrimsvandring på programmet. Målet var Søre Ål kirke. Godt nedkjølte pilegrimar med istappar i nasa og tjukke, kvite snøputer på toppen av luene, vandra gjennom Lillehammer sentrum. Undervegs var det stoppar med tekstlesing og song. Pilegrimsprestane Arne Bakken og Rolf Synnes gav oss informasjon om tradisjonane rundt pilegrimsvandring, og leidde oss på turen. Ved vegs ende venta kakao, appelsinar og filosofisk samtale. Laurdagskvelden var innhaldsrik. Praktiske verkstader med kortspel, musikk, kakebaking, samtale, filosofisk forum på internett, toving og utmattande kreative variantar av stolleiken var i bruk. Alle desse verkstadene var nok ikkje planlagt på førehand. Det er verkeleg eit gledelig syn å sjå åringar oppføra seg som femåringar. Tidebøner lagde ei naturleg ramme rundt kurset, som vart avslutta sundag ettermiddag. Optimismen lyser for prosjektet På Vandring Gjennom Livet. Det er ein lang veg framfor oss August planlegg vi ei lengre vandring med samtaler. Vil du vera med? Det blir og eit nytt kurs til hausten I slutten av oktober eller byrjinga av November. Følg med på Ragnhild Aarvik 5 Ung Kirkesang

6 Bibelspill-tradisjon i Glemmen kirke Foto: Terjes foto A/S Kormiljøet i Glemmen kirke i Fredrikstad har i flere tiår framført bibelspill i kirken. Kirkens tidligere organist gjennom 45 år, komponisten Egil Hovland, har komponert musikk til i alt 17 bibelspill, julespill, pasjonspill mv. for Glemmen kirke, de fleste til tekst av den svenske salmedikteren og forfatteren Britt G. Hallqvist. Disse spillene har blitt framført en eller flere ganger i Glemmen kirke. Flere av spillene er i tillegg framført på kirkemusikkfestspill, kirkedager og andre store arrangementer, også andre steder i landet. Hvert år, på lille julaften, innledes julefeiringen i Glemmen kirke med framføring av bibelspillet Gutten som englene sang om, av Hovland/Hallqvist. Hver påske, på langfredag, framfører korene pasjonsspillet Langfredag. Nå føres denne gode bibelspilltradisjonen videre av kirkens nåværende kantor Svein Erik Gundersen og sogneprest og salmedikter Øystein Thelle. I 2003 ble spillet om døperen Johannes framført for første gang, og 25. oktober 2006 var det urpremiere på nok et stort bibelspill: Brød for verden, brød fra himmelen. Spillet innledes med et glimt bakover i historien til jødenes vandring med Moses i ørkenen. Deretter ble tilhørerne ble tatt med framover i tid til Jesu bergpreken og brødunderet. Men spillet stoppet ikke der. Gjennom ulike scener og tablåer ble utfordringene personene stod overfor den gangen, gjort aktuelle og nære også for oss i dag. Glemmen kirkes barnekor og ungdomsgruppe, Glemmen kirkes guttekor, Glemmen ungdomskantori og Jubilate var med på dette store musikalske løftet. Alle solister, dansere, og skuespillere var hentet fra korenes egne rekker. Flotte, tidsriktige kostymer til de mange skiftende scenene var laget av korforeldre i arbeidsutvalgene og kostymeansvarlige. Også rekvisita, scene og lyssetting var frivillig arbeid fra korforeldre. Musikalsk ansvarlig for det hele var dirigent og musikalsk leder Vigdis Djupang, mens Vibeke Sæther, hadde ansvar for regi, scenografi og instruksjon. Komponisten satt ved flygelet, mens forfatteren hadde rollen som forteller. Sammen med profesjonelle musikere på fløyte, orgel og to trompeter, gjorde de bibelspillet til en stor og uforglemmelig opplevelse for alle de som fylte kirkerommet de to kveldene spillet ble framført. Du som leser dette tenker kanskje: synd at jeg ikke fikk med meg dette. Du har fortsatt sjansen: Brød for verden, brød fra Himmelen framføres på nytt i Glemmen kirke 18. mars Bjørn Backelin Ung Kirkesang

7 Ung Kirkesang er ein landsomfattande organisasjon med over 7000 medlemmer i omlag 300 medlemskor. Dei fleste medlemmene er i alderen frå 6 til 12 år. Songarane i kora treng gode songar til bruk i gudstenestene og Ung Kirkesang inviterer difor med dette til Salmetekst konkurranse Prisnemnda vil vurdere tekstar som høver for barn 6-15 år, Tekstar til barne- og ungdomssalmer på nynorsk og bokmål. Vi ynskjer tekstar som høver til ulike samanhengar: konfirmasjon, dåp, bibelske tema, misjon, til kyrkjeåret og til trusopplæringsarbeidet. Innleveringsfrist 1. september Julesangvitser! Alf hadde lyttet til sangøvelsene til sin søster: Jeg skulle ønske at du bare sang julesanger. Så hyggelig, men hvorfor det? For da ville jeg slippe unna med å høre på deg bare en gang i året. Juryarbeidet skal vere avslutta innan 1. november 2007 og pristildelinga blir kunngjort i julenummeret av medlemsbladet Ung Kirkesang. Prisvinnarane får sine bidrag publiserte på Ung Kirkesang sine nettsider, der dei vil vere grunnlag for komponistkonkurranse i For å delta i konkurransen er det eit vilkår at kontrakt for publisering i Kirkesangforlaget blir akseptert, og at det ikkje er hefte på tekstane i høve til planane om å nytte dei som grunnlag for komponistkonkurranse og seinare publisering. Vilkåra kan ein få frå Ung Kirkesang. Innsendte tekstar vil bli anonymt vurdert av ei prisnemnd med tre medlemmer. Prisnemnda står fritt til å forkaste eller belønne eit kvart bidrag med premie. Alle tekstane som blir valde ut for publisering vil bli honorerte. Det vil bli valt ut to førsteprisvinnar, ein på nynorsk ein på bokmål. For fullstendige reglar sjå Hva er meitemarkens nasjonalsang? Svar: Deilig er jorden Hvorfor kan ikke jeg synge, når julepresang? Send bidrag til: Ung Kirkesang, Boks 440 Sentrum,0130 Oslo. Tel: Nettsider:www.sang.no. Det blir delt ut ein pris for beste tekst på nynorsk og på bokmål, kvar premie er på kr Ung Kirkesang

8 Vi vil på korsommarskule! I år vert det heile tre korsommarskular for dykk ivrige korsongarar. Dei tre er Lofthus: 25. juni 1. juli Mjuklia: 29. juli 4. august Kristiansand: august Ein glad gjeng i Dyreparken under Korsommarskulen i Kristiansand i fjor sommar. Korsommarskulen på Lofthus er heilt ny i år. Dette er for dei som er ferdig med 10. trinn i grunnskulen til 30år. Denne korsommarskulen er litt annleis enn dei to andre, i staden for aktivitetsgrupper melder ein seg på eit kurs. Blant desse er orgel, musikkteori, dirigentkurs, nettavis m.m. Den vert og litt annleis sidan den er for dei litt eldre korsongarane. Me er veldi spente på korleis dette vil bli! Korsommarskule er lærarrikt og ikkje minst ekstremt sosialt. Det er den fine blandinga av dette som gjer at korsongarar over heile landet vel å kome attende på dette arrangementet. På korsommarskulen kan ein få nye, sterke venskap på same tid som ein kan lære mykje om korsong og nye songar. Det at så mange vel å kome attende på Korsommarskulen beviser og at dette er eit kjekt og vellykka arrangement! Andre korsommarskulen i år finn stad på Mjuklia Ungdomssenter, Beråk. Dette er for 1) Korsongarar som vil synge, dirigere, få leiartrening og ha det kjekt i ei veke. Minstealderen er 9 år. 2) Korsongarar som vil spesialisere seg i korleiing. Korsommarskule på Mjuklia har bare vore arrangert 2 gongar før, men med stor suksess er det med iver me arrangerer ein 3. Å tilbringa fyrste veka i Kristiansand er for mange blitt ein tradisjon. Det vert nok ikkje mykje annleis i år. Korsommarskulen er for korsangarar frå 10 år. Det fins og orgelkurs, dirigentseminar, Leiartreningskurs 1 (for dei som er ferdig med 10.klasse) og Leiartreningskurs 2 (for dei over 18 år, eller fullført nivå 1) Ungdomskorsommerskulen blir holdt på idylliske Lofthus. Meir informasjon om påmelding og prisar finn du på 8 Ung Kirkesang

9 Videreutdanning i kirkelig barnekorledelse Vi jobber med å få med oss spennende forelesere og fra Norge og Norden! Ung Kirkesang setter i gang en videreutdanning i Kirkelig barnekorledelse, 30 studiepoeng, i samarbeid med Norges Musikkhøgskole. Dette er helt nytt, og det finnes ikke tilsvarende tilbud ved noen av høyskolene eller universitetene i landet. Nå har du som dirigent mulighet til å få faglig påfyll som ikke bare gir økt faglig ferdighet, men også formell yrkesmessig kompetanseheving. Dette er vi stolte av! Studiet er lagt opp som deltidsstudium over ett år med samling fire helger og to hele uker. Det vil være en blanding av teoretisk og praktisk undervisning med barnekor, og det vil legges opp til noe veiledet praksis for den enkelte student. Eget barnekor er en fordel, men ingen forutsetning. Første samling planlegges i Kristiansand samtidig med korsommerskolen. Kontaktperson i sekretariatet er Ingvild Øverby Vist. Oppdatert informasjon finnes på Videreutdanning i kirkelig barnekorledelse Studiestart: august 2007 Eksamen: juni 2008 Økonomi: egenandel ,-. I tillegg reise og opphold. Studiet har plass til 25 studenter. Fullstendig utlysning, søknadsskjema og studieplan finner du på: Søknadsfrist: 15. mars 2007 Korkurs i Sverige juli, Högalids folkhögskola, Kalmar Korkurs Denne sommeren satser vi på våre unge korsangere med et flott kurs med inspirerende lærere og musikk. Du får mulighet til å utvikle dine ferdigheter som korsanger gjennom ulike typer repertoar. Parallelt med korkurset, pågår også et musikalkurs, så 1-2 musikalnummer kommer til å framføres felles på avslutningskonserten den 21. juli på Kalmar Teater. Selvfølgelig har dere også et eget program. Kurset ledes av Karin Fagius, Sverige, og John Høybye, Danmark, og henvender seg til deg fra 13 som synger i kor og liker kormusikk. Kursavgift: SEK for medlemmer av organisasjoner som tilhører NoMU eller NORBUSAM og SEK for ikke- medlemmer. Kursavgiften inkluderer undervisning, mat og innkvartering på folkehøgskolen. John Høybye Korlederkurs Vi holder ikke bare kurs for våre unge korsangere, men også et kurs for å inspirere deres ledere. Kurset henvender seg til deg som leder barne- og ungdomskor eller som vil begynne med det. Kurset går parallelt med et kurs for korister fra 13 år og oppover og et musikalkurs.vi kommer til å samarbeide med begge disse kursene. Korlederkurset ledes av den danske komponisten, dirigenten og metodikklæreren John Høybye fra København. Han kommer blant annet til å jobbe med sitt eget kormateriale. Kursavgift: SEK for medlemmer av organisasjoner som tilhører NoMU eller NORBUSAM og SEK for ikke- medlemmer. Kursavgiften inkluderer undervisning, helpensjon og innkvartering i dobbeltrom. Ønskes enkeltrom, koster det SEK 500 Högalid ekstra. Påmelding: innen 15. april. Spørsmål: Claes Ekedahl +46 (0) Ung Kirkesang