Bygdebok for Vågå og Sel, band 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygdebok for Vågå og Sel, band 2"

Transkript

1 Versjon Bygdebok for Vågå og Sel, band 2 Litteratur Ainsworth, W. F. 1871: All Round the World: An Illustrated Record. London and Glasgow: William Collins, Sons &Co. Aktstykker i de norske stendermøters historie , bd Oslo: Jacob Dybvad 1929 Amundgaard, John 1984: "Nedlagde og/eller fråflytta bruk i Ottadalsgrend, Sel grense - Rinda". Utrykt hefte. Kopi i NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Anker, Peter 1975: Folkekunst i Norge. Oslo: Cappelen. Anonym forfattar 1979: "Lensmannsrekkja i Vågå". Årbok for Gudbrandsdalen. Arvesen, O. 1916: Vaagaa-presten. Folkeopdragenen, provst Hans Peter Schnitler Krag og hans samtid. Kristiania: Cappelen. Asbjørnsen, P. Chr. 1949: Norske huldreeventyr og folkesagn. Anen samling. Oslo: Tanum. Aubert, L. M. B. 1863: Mere i Anledning af Skovloven. Morgenbladet. Nr. 34. Aubert, L. M. B. 1917: Bidrag til kundskab om almenningerne. G Tank (red.). Kristriania: Grøndal og Søn. Bakke Kåre 1996b: "Losje Kringen". Otta gjennom 100 år: Sel Bakke, Kåre 1996a: "SUL, ein kulturberar gjennom meir enn 100 år". Otta gjennom 100 år: Sel Bakke, Kåre 1998: "'Solvang' - ein ungdommeleg 100-åring". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Bakke, Kåre 1999: "Utdrag frå Dølagjenta - lagsavisa til Sel ungdomslag". Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Bakke, Odd 1996: "Stasjonsbyen Otta ". Otta 100 år: Sel Bakke, Per 1999: "Post på Sel i 350 år" og "Posten i Heidal".. Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Bakke, Per 2002: "Bredebygden: Nedlagde plasser og bruk - og folket som bodde der". Gåmålt og nytt frå Sel. Bind II. Sel Bakke, Per Erling 1996: "Posten har også jubileum". Otta 100 år: Sel Barth, Jacob Bøckmann 1859: Skovforholdene i Gulbrandsdalen. Indberetning til Departementet for det Indre. Christiania: Det Steenske Bogtrykkeri Basso, Trond 1989: Framveksten av den organiserte arbeiderbevegelsen i Sel. Utrykt manuskript. Beitrusten, Geir 1976: Husmannsvesenet under avvikling: Ei lokalundersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca Hovudoppgåve i historie. Universitetet i Oslo. Beretning om Vaage folkeskoler for Vaalebru NG. Vågå Boks 4, nr. 2. Beretning om Vaage folkeskoler for Kristiania NG. Vågå Boks 4, nr. 2. Berg, Arne 1968: Norske gardstun. Oslo: Berg, Bjørn Ivar 1994: Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk Kongsberg: Norsk bergverksmuseum.

2 Berg, Bjørn Ivar 1998, Bergarbeid i Skandinavia fra det 14. til det 17. Århundrede. Kongsberg: Norsk bergverksmuseum. Arbeidsnotat s. 25. Berg, Bjørn Ivar 1999: "Tysk innvandring, teknologi og kultur ved tidlige norske bergverk". Tyskland - Norge: Den lange historien. Jarle Simensen (red.). Oslo: Tano - Aschehoug. Berg, Bjørn Ivar og Fred Steinar Nordrum (red.) 1992: Malmbergverk i Norge - historikk og kulturminnevern. Norsk bergverksmuseums skriftserie nr. 6. Kongsberg. Berg, Per : Omkring jordskiftet på Steig Norsk slektshistorisk tidsskrift. Band 15. Oslo: Aschehoug. Berg, Per S. 1955: [Tittel] Norsk slektshistorisk tidsskrift. Berg, Per S. 1983, "Lesja jernverks historie. Del 1", Årsskrift for Lesja Bergsvendsen, Arne 1996: Jernbanens begynnelse. Otta gjennom 100 år: Sel Bibelen. Biskop Niels Glostrups Visitatser i Oslo og Hamar Stifter Ludvig Daae og H. J. Huidtfeldt-Kaas (red.). Christiania: Throndsen & Co's Bogtrykkeri Botten Hansen, Paul 1853: "Gudbrandsdalsk Klædedrakt og Levemaade". Illustreret Nyhedsblad. Bind 2. Nr Christiania: A. Dzwonkowski. Botten, Steinar 1996: "Sel baptistmenighet". Otta gjennom 100 år: Sel Boym, Britt Unni 1978: Skolefravær i Sjårdalen. Oppland distriktshøgskole. Brandvol, Eldrid 1991: Vagverar på vandring: Utflytting frå Vågå til Nordvestlandet. Semesteroppgave i lokalhistorie. Historisk institutt. Universitetet i Trondheim. Oppland distriktshøgskole. Bratbak, Per 1973: Stortingsvalget i 1906 i Kristians Amt. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Bruheim, Erling 1946: Ættebok for Skjåk. Band 1. Skjåk Bugge, Anders 1932: Werner Olsen og den gudbrandsdalske kirke før Gudbrandsdalen. Gård og kirke. Aschehoug Buggeland, Tord og Jakob Ågotnes 1987: Maihaugen. De Sandvigske Samlinger 100 år. Oslo: Cappelen. Christian Frederiks dagbok fra Oslo: Gyldendal Christianiæ Domkirches Bog Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt Clarke, Edward Daniel 1977: Reise i Norge Oslo, Bergen, Tromsø: Dreier, Joh. F. L.1913: Joh. F. L. Dreiers norske folkedrakter. Einar Lexow (Red.). Kristiania: Cammermeyers boghandel. Drivenes, Pål 1953: "Utsyn over kyrkjebyggjing i Sel". Årbok for Gudbrandsdalen. Dyrvik, Ståle 1978 og 92: Den lange fredstiden Norges historie. Knut Mykland (red.). Oslo: Cappelen. Dyrvik, Ståle 1990: "Husmannsvesenet i Noreg". Jord og gjerning. Årbok for Norsk landbruksmuseum. Oslo: Landbruksforlaget. Dyrvik, Ståle o.fl. 1979: Norsk økonomisk historie. Band 1-2. Bergen, Oslo, Tromsø: Dørum, Knut 1969: "Bygselssystemet i forandring". Historisk tidsskrift nr. 2. Dørum, Knut 1993: "Bygselsystemet i forandring". Historisk tidsskrift nr. 2. Oslo:

3 Døssland, Atle 1990: Med lengt mot havet. Fylkeshistorie for Møre og Romsdal. Band 1: Oslo: Det Norske Samlaget. Eide, Jakop 1999: Butikkhistorie frå Sjoa/Bredebygda. Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Ekre, Finn 1992: Sel kyrkje 250 år. Sel sokneråd Engen, Arnfinn 1979: Husmannsfolk: Husmannsminne frå Gudbrandsdalen. Oslo: Tiden. Engen, Arnfinn 1992: "Gudbrandsdalsstugu". Årbok for Gudbrandsdalen. Engen, Arnfinn 2001: Husmannstid og husmannsfolk. Lillehammer: Dølaringen boklag. Espelund, Erling og Jørgen 1981: "Om nedlagte bruk i Nedre Heidal, del 1 og 2". Lokalhistorisk skrift frå Sel. Bygdeboknemnda i Sel kommune. Espelund, Jørgen 1981: "Um ei 180 år gåmål håndskrivi bok i Heidal". Årbok for Faye, Andreas 1948: Norske folkesagn. Norsk folkeminnelags skrifter. Nr. 63. Oslo. Fedje, Sjur 1888: Stortingsforhandlinger. Dokument nr. 78: Indberetning om de af Kirkesanger S. Fedje med offentlig Stipendium foretagne Undersøgelser af Husmands- og Arbeiderforholdene. Feldbæk, Ole 1998: Danmark-Norge Bind I-IV. Bind IV: Nærhed og adskillelse. Oslo: Finborud, Arne 1969: Framveksten av politiske organisasjoner i Kristians amt Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Fladby, Rolf og Hans Try (red.) 1970: Skattematrikkelen IV: Oppland fylke. Oslo: Norsk Lokalhistorisk Institutt. Fladby, Rolf og Sølvi Sogner 1962: Rolf Fladby o. fl. (Red.). Norske kongebrev med innlegg: Regester. Bind!-VII: Oslo: Universitetsforlaget. Frå Bind.!V ( ): Norsk lokalhistorisk institutt. Flatum, Ivar 1981: "Treskjæraren Anders Tassmyrhaugen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Flatum, Ivar 1982: "Da klokkekassa, ramtredøra og skattollskåpet kom til Ottadalen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehsammer: Dølaringen boklag. Flintoe, Johannes 1970: Johannes Flintoes draktakvarellar. Aagot Noss (Red.). Oslo: Det norske samlaget. Flotten, Vegard 1986: Enslig stridsmann. Novus Forlag. Forfang, Halvard Grude 1990: Paul Botten Hansen og hollenderkretsen: Litterat og boksamler i en nasjonal grotid. Lillehammer: Oppland distriktshøgskole. Formo, Hans 2002: "Selsvollane - frå sumpmark til åkerland". Gåmålt og nytt frå Sel. Bind 2. Sel Forordning 1810: Forordning for Danmark og Norge angaaende Vaccinationen. Kiøbenhavn: Johan Frederik Schultz. Friis, Peder Claussøn 1632: Norriges oc omliggende Øers sandfærdige Bescriffuelse. Fritsvold, Rolv 1999: Langmorkje Almenning. Glimt fra historien. Utgitt i anledning 50 år forvaltet som bygdealmenning Vågå: Langmorkje Almenning. Fuglum, Per 1972: Kampen om alkoholen i Norge Oslo - Bergen - Tromsø: Giraud, Ch., A. Mayer, Barthelemy Lauvergne 1852: Atlas historique et pittoresque : litographié d'après les dessins de Mayer, Lauvergne et Giraud. Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe : pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette la Recherche / sous la direction de Paul Gaimard. Publié par ordre du Gouvernement français.

4 Gjefsen, Truls 2001: Peter Christen Asbjørnsen - diger og folkesæl. Oslo: Andresen & Butenschøn. Grev, Erland 1979: "Trond Eklestuen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Grev, Erland 1983: "Soga om Flåten". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Grimstad, Edvard 1953: Etter gamalt: Folkeminne frå Gudbrandsdalen. Band 3. Oslo: Norsk folkeminnelag. Nr. 71. Grønn, Steinar 1996: Skytterlaget - bygdas eldste eksisterende forening"? Otta gjennom 100 år: Sel Grøsland, Ola 1986: "Vågåmo - frå jordbruksområde til tettstad". Årbok for Gudbrandsdølen. Lillehammer. Gundersen, Adolf 1976: Jakop Stampen: Ein mann med uvanlege evner. Årbok for Günther, Hermann 1961: Neue Heimat in Norwegen: Geschichte der deutschen Einwanderung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Herrenalb: Horst Erdmann Verlag. Hagemann, Gro 1999: "De stummes leir ". Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.). Cappelen Akademisk Forlag. Hagemann, Gro 1999: "De stummes leir? ". Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (Red.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Hagen, Olav Tryggve (red.) 1951: Kvikne, ei bygdebok. Band 2. Oslo: A/S Boksentralen. Hansen, Synnøve M. 1979: Fra Gudbrandsdal til Salten: Et bidrag til studiet av innenlandske langdistanseflyttinger på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Hattestad, Aksel 1936: "Tunge tider". Årbok for Dølaringen. Lillehammer. Hauge, Yngvar 1934: Fra herregården og fra bruket. Norske kulturbilleder. Oslo: Aschehoug. Haugen, Rolf 1980: Grundtvigske friskoler i Gudbrandsdalen ca Hovedoppgave i pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo. Hauglid, Roar 1956: Hus, peis og billedvev. Fortidsminner XL. Oslo: Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Haugstulen, Birger 1996: "Otta indremisjon, ". Otta gjennom 100 år: Sel Heggtveit, H. G. Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede: Andet Bind: Haugianismens Tid - Anden Halvdel Christiania: Kammermeyer. Hegstad, Oddveig 1993: "Billedteppet 'Kong Salomo og dronningen av Saba'. Maihaugen Årbok. Lillehammer: De sandvigske samlinger. Helland, Amund 1913: Norges land og folk: Topografisk beskrivelse over Kristians Amt Bind 5. Kristiania: Aschehoug. Henriksen, Bjørg Høie 1991: Thi kjendes for Ret: Sell Distriktsfængsel. Semesteroppgave i lokalhistorie. Universitetet i Trondheim / Oppland Distrikshøgskole. Hersleb, Peder 1992: Biskop Peder Herslebs visitasbok: Gudbrandsdal prosti Sigurd engelstad og Lorentz U. Pedersen (Red.). Lillehammer: Dølaringen boklag. Hiorthøy, H. F. 1990: Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Guldbrandsdalens Provstie i Aggershuus Stift i Norge. København Espa: Lokalhistorisk forlag. Holen, Kari Hølmo 1978: Gamle matoppskrifter frå Vågå. Vågå bondekvinnelag. Holmsen, Andreas 1969: "Eldre norsk tunskipnad". Heimen. Nr. 2. Holmsen, Andreas Gård, skatt og matrikkel. Oslo:

5 Hosar, Hans P. 1995: Skjåk bygdebok: Historia fram til Band 2. Skjåk kommune. Hosar, Hans P. 1998: Skjåk bygdebok. Band 3: Historia Skjåk kommune. Hougen, Engebret 1939: "Dei tri Hougenbrørne frå Sel". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Hougen, Engebret 1951: "Av hauldeætt: Bondearistokrati i Gudbrandsdalen". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Nr. 13. Oslo. Hougen, Engebret 1952: Av hauldeætt. Norsk slektshistorisk tidsskrift. Band 13. Oslo: Aschehoug. Hougen, Engebret 1953: Ættebok for Gudbrandsdalen. Band I-III. Nye opplag 1996, 1984 og Lillehammer: Dølaringen boklag. Hougen, Engebret 1996: Ættesoge for Gudbrandsdalen. Band 1-3. Band 1. Lillehammer: Dølaringen Fjerde opplaget. Hougen, Frik 1935: "Lesnad og lesehug i ei norsk fjellbygd i siste helvta av 1700-talet". Syn og segn. Oslo: Det norske samlaget. Hougen, Frik 1940: Omgangsskulehaldaren Hans Hansen Pillarviken og heimbygda hans. Serprent av Edda. 4. hefte. Oslo: Det hallingske boktrykkeri. Hovdhaugen, Einar 1975: "Utvandringa frå Gudbrandsdalen til Amerika". Årbok for Hovdhaugen, Einar 1984: På kår: Den gamle føderådsskipnaden. Oslo: Det Norske Samlaget. Hovdhaugen, Einar 1986: "Tingmannen Ole Haagenstad". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Hvamstad, Per 1971: "Thrane-bevegelsen i Gudbrandsdalen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer. Høgåsen, Martinus 1952: "Ein viking frå Vågå vender heim att". Årbok for Høgåsen, Martinus 1957: Eventyrar og kjempekar frå Vågå: bergkaptein Johan Sundt. Årbok for Høgåsen, Martinus 1960: "Litt om Finndalen og Skårvangen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Høgåsen, Martinus 1964: "Eidsvollsmennene frå Gudbrandsdalen 1814". Årbok for Høgåsen, Martinus 1969: "Litt om presten Grüner i Vågå og fruga hans som var så fin". Årbok for Høgåsen, Martinus 2002: Fyrste ordføraren i Sel. Gåmålt og nytt frå Sel. Bind 2. Sel Artikkelen stod først i Årbok for Gudbrandsdalen Håkenstad, Trygve 1973: Vågå handelsforening Håkenstad, Trygve. Utrykt gardshistorie. NGV 32. Håkåstad gardsarkiv. Boks 1. Nr. 52. Imsen Steinar og Harald Winge 1999: Norsk historisk leksikon. 2. utgåva. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Imsen Steinar og Jørn Sandnes 1992: Norsk historie. Bind 4: Avfolking og union. Knut Mykland (red.). Oslo: Cappelen. Imsen, Steinar Norsk bondekommunalisme: Del 2 Lydriketiden. Trondheim: Skriftserie nr. 7. Historisk institutt. NTNU. Ingstad, Olav 1980: Urmakerkunst i Norge. Oslo: Gyldendal. Isachsen, Fridtjov 1938: "Sæterbruket i Vågå". Norsk geografisk tidsskrift. Bind VII, hefte 4. Janson, Kristofer 1913: Hva jeg har oplevet: Livserindringer. Kristiania og København: Gyldendalske boghandel. Nordisk forlag.

6 Jarmann, Nils G. 1950: Skyss-forholdene i Gudbrandsdalen i siste halvdel av det 19. århundre. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Jensenius, Jørgen 1977: "Vågå kirkes bygningshistorie 1-2". Gudbrandsdølen og Johansen Katia og Peter Kristiansen 1999: Rosenborgtapeterne. Christian Vs sejre i skånske krig Rosenborg. Johansen, Arne B. 1994: "Statsallmenningane i Gudbrandsdalen og 'De kubiske Stenvarder". Årbok for Johansen, Katia og Peter Kristiansen Rosenborgtapeterne. København: Rosenborg. Johnsen, Arne Odd 1935: "Grunnlov for Vågå sogns økonomiske selskap av 13. januar 1809". Særtrykk av Historisk tidsskrift. Bind 30. Hefte 5. Jøssong, Per 1996: Våre forfedres 7. sans. Utrykt hefte. Kielland, Thor B. 1955: Norsk billedvev Bind II: Bøndenes billevevninger Oslo: Gyldendal. Kjærheim 1971: Fra Linderud til Eidsvold værk. Bind II-1. Andreas Holmsen (Red.). Oslo: Dreyers forlag. Kjøk, Erling og Jarnfrid 1995: Ei spelmannsoge. Spelmenn, spel og dans i Ottadalen. Eige forlag. Kleiven, Ivar (udatert): Fraa Vaagaa i gamle Dagar. Utrykt hefte. Norddalsarkivet, avdeling Vågå. NGV. 245 Pål Kleiven. Boks 1. Kleiven, Ivar 1894: Segner fraa Vaagaa. Kristiania: Det norske samlaget. Kleiven, Ivar 1898: "Drag or skulesoga I-V". Syn og segn. Kristiania: Det norske samlaget. Kleiven, Ivar 1920: "Per Solbraa i Fron. Gudbrandsdølene og ekstraskatten i 1764". Bygd og Bonde. Hamar. Kleiven, Ivar 1923: "Et sjæleregister over alle unge og ugifte i Vaage prestegield fra 7-40 aar, overleveret hans høyædle høyærværdighed biskopen ved visitatsen 18te juni 1736". Bygd og bonde. Hamar. Kleiven, Ivar 1930: "Kven var den fyrste som dikta visor på vågå-måle"? Årbok for Dølaringen. Lillehammer. Kleiven, Ivar 1931: "Eystein Guttormsson Kjørrn". Årbok for Dølaringen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Kleiven, Ivar 1937: Elvesøg. Lillehammer: Gudbrandsdal boklag. Kleiven, Ivar 1973: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Lom og Skjaak. Oslo: Aschehoug Andre opplaget. Kleiven, Ivar 1975: I Heimegrendi: Minne fraa Seksti-Aarom. Lillehammer: Dølaringen boklag. Første utgåva i Kleiven, Ivar 1977: I gamle Daagaa. Aschehoug 1907, 1944, Vågå historielag Kleiven, Ivar 1994: Brev til Decorah-Posten. Lillehammer: Dølaringen boklag. Klippenberg, Mona 1997: Den frilynte ungdomsrørsla og arven frå Grundtvig. Folkehøgskolen. Nr. 5. Knutsen, Eyolf 1980: Vågå sparebank Kolden, Jon 2000: Bygdabok for Lom. Bind 1: Gard og ættesoge for Vårdalen. Arnfinn Kielland (Red.). Lom kommune / Snøhetta forlag. Kong Christian Den Fjerdes Norske Lovbog af Fr. Hallager og Fr. Brandt (red.). Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt Kong Christian VIs Forordninger og Aabne Breve fra Aar Kong Christian Vs Norske Lov. Oslo: Universitetetsforlaget 1982.

7 Krag, Hans Peter Schnitler 2001: Massemordet på skottene ved Kringen den 26. August Madla: Per A. Holst forlag. Andre utgåva. Første utgåva kom ut i Kummen, Gregor 1983: Vatnet: Kulturhistori frå Skjåk. Ivar Teigum (red.). Skjåk Kvamen 1971: Brev frå Hans Nielsen Hauge. Band 1: Ingolf Kvamen (Red.). Oslo: Lutherstiftelsen. Kvammen, Albert 1965: "Fattigskular i Vågå og Lesja i 1814". Årbok for Kvammen, Albert 1971: Skulesoge for Fron. Fron kommune. Kvarberg, Christoffer 1949: Øvre Kvarberg. Gnr. 72 bnr. 1 i Vågå. Utrykt manuskript. Norddalsarkivet. NGV. 36. Kaartvedt, Alf og Leif Chr. Hartsang 1952: Kongeriket Norges hypotekbank Oslo: Fabritius. Larsen, Lars Frode 1998: Den unge Hamsun ( ). Oslo: Schibsted. Lassen, Nicolai Christian 1988: Dagbog over en Reise igjennom Guldbrandsdalen. København Andre opplag. Lillehammer: Dølaringen boklag. Lie, Johan A. 2002: "Uladammen". Gåmålt og nytt frå Sel. Bind 2. Sel Lillehammer Tilskuer. Lillehammer. Liven, Liv 1996: "Telefonhistorie". Otta gjennom 100 år: Sel Lonbakken, Reidar 1999: Et [sic] slitets saga: Glimt fra skiferarbeidet i Sel. Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Lunde, Ola 1950: Dagliglivet på gård og husmannsplass i fjellbygdene i naturalhusholdningens tid. Utrykt manuskript. NG. 18. Lunden, Kåre 1971: "Utgangen på "den gudbrandsdalske sak" i 1660-åra". Historisk tidsskrift. Bind 50. Oslo: Lyng, M. S. 1923: Beskrivelse over de usolgte kongelige almenninger i Gudbrandsdalens fogderi. G. Tank (Red.). Kristiania: Grøndal og søn. Madslien, Karine 1996: "Otta sanitetsforening". Otta gjennom 100 år: Sel Mageli, Torgeir 2002a: "Er Knut Hamsun fødd i Lom?" Lillehammer: Gudbrandsdølen/Dagningen. Mageli, Torgeir 2002b: "Den yngre Knut Hamsun". Lillehammer: Gudbrandsdølen/Dagningen. Malthus 1968: The Travel Diaries of Thomas Robert Malthus. Patricia James (Ed.). London: Cambridge University Press. Norsk utgåve: Cappelen. Midthaug, Leif 1923: "Soldater begravne i Vinger Utdrag av kirkebøkene. Del 1-2". Bygd og Bonde. Hamar. Mo, Knut E. 1933: "Fra Vågå i gamle dager". Gudbrandsdølen Mohn, Vidar 2003: Monarki eller republikk. Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Molland, Einar 1979: Norges kirkehistorie i det 19. århundrede. Bind 1. Oslo: Gyldendal. Morgenbladet , og Munch, Johan Storm 2000: Munch. Familiebok Lillehammer.. Munch, Peter A. 1948: Landhandelen i Norge. Bergen: Halvorsen og Larsen forlag Mykland 1977 og 92: Gjennom nødsår og krig Norges historie. Bind 7. Knut Mykland (red.). Cappelen. Mykland 1992: Norges historie. Bind Bind 9: Kampen om Norge Knut Mykland (Red.). Oslo: Cappelen.

8 Mykland, Liv Laila Elisabeth 1976: Kirker under hammeren. En studie i kirkesalget i Norge i 1720-årene. Universitetet i Bergen: Hovedoppgave i kristendomskunnskap. Nerbøvik, Jostein 1973, Norsk historie Oslo: Det Norske Samlaget. Nesse, Olav 1991: Kyrkjer i Heidal. Heidal sokneråd. Nielsen, Yngvar 1874: Kvægholdet i Norge. Et bidrag til Norges ældre statistik. Kristiania. Nielsen, Yngvar, 1868 "De nordenfjeldske begivenheter i Aarene ". Innbydelsesskrift i Anledning Nissens Latin- og Realskoles 25de Aarsfest. Kristiania: P.T. Hallings Bogtrykkeri. Nordtorp, Ingebjørg 1973: Sjur Fedje landarbeiderforeninger og bladet Husmanden. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Norge 1900: Norge i det nittende aarhundrede. Tekst og billeder av norske forfattere og kunstnere. Bind 1-2. Kristiania: Cammermeyer og Centraltrykkeriet. Norman, G. A. 1954: Høvelens historie. Lillehammer. Norsk biografisk leksikon. Edvard Bull o.fl. (Red.). Kristiania: Aschehoug Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca ca Steinar Imsen og Harald Winge (Red.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Andre utgåva Norsk Retstidende. Christiania: I. Chr. Abelsted. Norske gardsbruk: Oppland. Bind VI. Svein Knut Granum og Ola Tovmo (Red.). Noresund: S. K. Granum AS Norske Herredags-Dombøger. Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt Norske kongebrev med innlegg: Regester. Bind!-VII: Rolf Fladby o. fl. (Red.). Oslo: Universitetsforlaget. Frå Bind.!V ( ): Norsk lokalhistorisk institutt. Norske Reise Anno Beskrivelse av Kong Christian 6. og Dronning Sophie Magdalenes Rejse til Norge 12. Maj September. Faksimileutgave af Håndskrift i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. København: Poul Kristensens Forlag Norske supplikker Annet bind. Vera Eriksen og Rolf Fladby (red). Oslo: Kjeldeskriftfondet 1989 NOS. Norges offisielle statistikk. Folkemængdens Bevægelse. Statistisk sentralbyrå. NRR. Norske Rigs-Registranter. Bind Christiania Nygaard, Torgeir T. 1996: Minne frå di ti n jøinnbana kom åt Ottun. Otta gjennom 100 år: Sel Ofigsbø, Hallvard 1926: Gudbrandsdalsboka. Oslo: Johansen & Nielsen. Ovenstad, Olai Militære biografier. Den norske hærs offiserer Bind 1-2. Oslo: Norsk slektshistorisk forening. Paulsen, Åshild 1989: Magnus Berg. En kunstner ved kongens hoff. Oslo: Dreyer. Pladsen, Oddvar 1996: "Fra skysskjerre til automobil". Otta 100 år: Sel Prestgard, Semon 1992: Heidal: Den store utvandringa. Heidalturist. Prosjektet: Skulesoge frå Nord-Gudbrandsdal. Sel. Oppland distriktshøgskole R[oosen], H[erman] 1859: Nogle Minder fra Christiania: Feilberg og Landmark. Ranum Olav og Arne Olav Berg 1978: Heidal i Sel. Historisk utvikling av Eiendomsforhold og arealbruk. Norges landbrukshøgskule. Hovudoppgåve. Rasch-Engh, Rolf. Utrykt manuskript. Opplandsarkivet: Avdeling Lillehammer. Dølaringen F Ree, Berta 1964: Beretning fra Vågå Utrykt manuskript. Norddalsarkivet, Vågå. NG. 7.

9 Reinton, Lars 1955: Sæterbruket i Norge. Band 1: Sætertypar og driftsformer. Oslo: Aschehoug. Reinton, Lars 1957: Sæterbruket i Noreg. Band 1-3. Oslo: Aschehoug Rian, Øystein 1992: "Den frie og stolte norske bonden. Myter og realiteter". Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca Harald Winge (red.). Oslo: Norsk Lokalhistorisk Institutt. Riise Pedersen, Lars 1996: Otta stasjon 100 år. Otta gjennom 100 år. Sel Risa, Lisbeth 1981: "Mann og kvinne framfor loven. Rettspraksis i saker mot ugifte mødre. En [sic] gransking av rettsmateriale frå Stavangert amt ". Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunnet. Jørgen Eliassen og Sølvi Sogner (red.). Oslo - Bergen - Tromsø: Rudie, Gunnar 1958: Bygdehåndverket i Nord-Gudbrandsdal ca Dets sosiale og økonomiske bakgrunn. Universitetet i Oslo: Hovudoppgåve i historie. Rusten, Ragnhild Blegen 1988: "Tekstilarbeid". Maihaugen Lillehammer: De sandvigske samlinger. Rygg, N 1918: Norges banks historie. Første del. Kristiania. Rønning, Oie, Ottar Husemoen og Kristian Hosar 1998: Fra dragon til musketer til elektronikk og data: Ekserserplassen Jørstadmoen Lillehammer: Thorsrud as Lokalhistorisk forlag. Sandbo, Gunnar Gjesling 1996: Posthistorie for Vaage - Vågå Faldar laga for 350-årsjubileet for Posten i Norge. Sandbo, Guttorm. Utrykt bygdeskildring. Sandbu, Aud 1999: Tragedien i Bruranden. Utrykt manuskript. NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Sandbu, Aud 2003a: Om tømmervegen i Bjørndalen, men mest om dei som bygde han. Utrykt manuskript. NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Sandmo, Erling 1999: Voldssamfunnets undergang. Det blå bibliotek. Oslo: Sandvik, Gudmund 1965: Prestegard og prestelønn. Studiar kring problemet eigedomsretten til dei norske prestegardane. Oslo: Sandvik, Gudmund 1993: "Lov og liv". Tingboka som kilde, Liv Marthinsen (red.), Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt. Sandvik, Hilde 1999: "Tidlig moderne tid i Norge ". Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Schirmer 1901: "En overseet gammel kirkebygning". Foreningen til norske fortidsminnesmærkers bevaring. Kristiania 1901 Schult 1920: Om de retslige vilkaar for bruken av sæter og fjeldeng i statens almenninger. Kristiania: Landbruksdepartementet. Schøning, Gerhard 1980: Reise gjennem en deel af Norge. Tredje bind: Gudbrandsdalen og Hedemarken. Trondheim: Tapir. Sejersted, Francis 1992: Norges historie. Bind Bind 10: Den vanskelige frihet. Knut Mykland (Red.). Oslo: Cappelen. Simensen, Egil 2002: "Rasestrid i storfeavlen - østerdalsfeet blir til". Årbok for Nord- Østerdalen. Musea i Nord-Østerdalen. Sivertsen, Birger 2001: "Klokkeren Jacob Danielsson i Vågå og sogneprestene han tjente under". Årbok for Skeie Ljones, Andreas 2000: "Felespel. Ein artikkel om spelemenn og musikk i Gudbrandsdalen". Årbok for

10 Skinnemoen, Knut A. 1979: Forstmester J. B. Barth. Mannen og livsverket. Norsk skogbruksmuseums særpublikasjon nr. 4. Norsk skogbruksmuseum. Skulesoge fra Nord-Gudbrandsdal. Del 1: Vågå. Oppland distriktshøgskole: Skrifter SNFSH. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie I.VI. Christiania Bd. IV.. Sogner, Sølvi 1990: Far sjøl i stua og familien hans. Trekk fra norsk familiehistorie før og nå. Oslo: Sommerfeldt, Christian 1928: "Efterretninger angaaende Christians Amt". Først trykt i København Bygd og Bonde. Tiende årgang. Hamar: Oplands Sprauten, Knut, "Hans Hornemann og næringslivet i det nordenfjelske ". Utrykt manuskript. Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner Bind 1-2. Christiania: J. Chr. Gundersens bogtrykkeri Statsalmenningerne i Gudbrandsdalen. Indberetning fra den ved Kongelig Resolution af 22de Desember 1874 nedsatte Kommision. Kristiania: Det Hallingske Bogtrykkeri. Stattholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner Udgivet af Det norske Rigsarkiv. Bind 1-4. Christiania: J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri Storm, Edvard 1898: Dølevisor med teikningar av Kristen Holbø. Halvdan Halvorsen (Red.). Kristiania: Alb. Cammermeyers forlag. Stormorken, Marit 1996: ""Otta apotek". Otta 100 år: Sel Sundt, Eilert 1968: Om sedelighetens tilstand i Norge. Bind 1-2. Oslo: Pax forlag. Svalastog, Sondre 1996: "Vågå kyrkje - kyrkjetekstilar". Biletvev frå Nord- Gudbrandsdalen på og 1700-talet. Vågå: Distriktskonservatoren for musea i Nord- Gudbrandsdalen. Utstillingskatalog. Sæland, Jon 1975: Nordre Gudbrandsdalen: Beretning om en undersøkelsesreise, bekostet av Selskapet til Emigrationens Indskrænkning. Lillehammer: Dølaringen boklag. Andre opplaget. Tallerås, Pål H. 1978: Kyrkjene i Dovre. Dovre kommune. Tamburstuen, Trygve 1965: "Dei gamle 'Rørosvegane' gjennom Rondane". Årbok for Tank, Gunnar 1925: "Bredenbygden i Sell og Kvam". Bygd og Bonde. Hamar. Tank, Gunnar 1926: "Gamle bygdegrenser i Gudbrandsdalen", Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Åttende årgang. Hamar. Teigen, Håvard 1976: Økonomisk utvikling i Nord-Gudbrandsdalen og på Toten ca Hovudoppgåve i historie. Norges Handelshøgskole. Teigen, Håvard 1999: Banken som bygdeutviklar: Lom og Skjåk Sparebank Tano-Aschehoug. Teigum, Ivar 1983: Gregor Kummen. Vatnet: Kulturhistori frå Skjåk. Ivar Teigum (Red.). Skjåk Teigum, Ivar 2001: Bygdebok for Vågå og Sel. Band 1. Kommunane Vågå og Sel. Thomle, E. A. 1927: "Tolstadslægten fra Vaage". Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Hamar. Tobiassen, Anna Helene 1988: Driftehandel med storfe. Doktorgrad ved Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo. Tofte, Gunvor 2002: "Liste over utvandringa frå Sel til Amerika ". Gåmålt og nytt frå Sel. Band 2. Sel Tofte, Gunvor 2002: "Utvandring til andre prestegjeld i Norge". Gåmålt og nytt frå Sel. Band 2. Sel

11 Tollan, Klaus Jøran 1996: "Ei minneverdig bilreise Otta - Åndalsnes - Otta høsten 1901".Otta 100 år: Sel Topografisk journal for Norge. Nr Tveit, Knut 1991: Allmugeskolen på austlandsbyfgdene Oslo: Valen-Sendstad Fartein 1964: Norske landbruksredskaper: årene. Lillehammer: De sandvigske samlinger. Valen-Sendstad, Fartein 1970: De Sandvigske Samlinger: Veileder til friluftsmuseet. Lillehammer: Mesna Trykk a/s. Vestmo, Bjarne 2003: Folket på Nigard Svare. Utrykt manuskript i NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Vigerust, Tore 1996: Gardar og bruk i Vågå prestegjeld og herad inntil Utrykt manuskript. Arkivet "Bygdebok for Vågå og Sel". Opplandsarkivet, avd. Vågå. Vinje, Aasmund Olavsson 1969: Ferdaminni fraa Sumaren Reidar Djupedal (ed.). Bergen: J. W. Eide forlag. Voldheim, Kjell 1978: "Sel koparverk !. Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag Voldheim, Kjell R. 1996: "Otta og steinindustrien". Otta 100 år: Sel Wekre, Eivind 1970: Heidal ysteri. Oslo: Heidal ysteri. Wergeland, Henrik 1857: Henrik Wergelands Samlede Skrifter. Anden Deel: Prosaiske Skrifter. Hartvig Lassen (Red.). Christiania: Tønsberg Forlag. Wyndham, Francis M. 1861: Wild Life on the Fjelds of Norway. London: Longman, Green, Longman and Roberts. Zempel, Solveig (red.). 1991: In Their Own Words: Letters from Norwegian Immigrants. Minneapolis / Oxford: University of Minnesota Press. Ødegård, Knut og Mathias Øvsteng 1985: Vågå musikkforening Øgrim, Wanda (red.) 1993: Opptegnelser av Iver og Helge Lunde. Utrykt hefte Kopi i NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Østensen, Per Ivar 1999: Smeltehytter for kopper i Midt-Norge. Norsk bergverksmuseums skriftserie nr. 16. Kongsberg. Øverland, O. A. 1886: "Forviklinger paa Oplandene i midten af det 17. Aarhundrede. Uroligheder i Gudbrandsdalen". Historisk tidsskrift Andre rekke. Femte bind. Kristiania: C. C. Werner & Co. Øverland, Orm (red) 2002: Fra Amerika til Norge IV: Norske utvandrerbrev Oslo: Solum forlag. Øverland, Orm og Steinar Kjærheim (red) 1993: Fra Amerika til Norge III: Norske utvandrerbrev Oslo: Solum forlag. Øvsteng, Mathias 2000: Alders bruk i Sjodalen. Sjodalen frå fangst til fritid. Gro Stangeland (red.). Prosjekt Sjodalen. Aasen, Ivar 1960: Brev og dagbøker. Band 3: Dagbøker Reidar Djupedal (Red.). Oslo: Det Norske Samlaget. Aasmundstad, Per 1897: "Russlandsreisa". Syn og segn. Tridje Aargangen. Kristiania: Det norske samlaget. Åsmundstad, Per 2001: Ringebu folkehøgskule 125 år : Amtskole, fylkesskule, folkehøgskule. Ringebu folkehøgskule.

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Bygdebok for Vågå og Sel, Band 4

Bygdebok for Vågå og Sel, Band 4 Bygdebok for Vågå og Sel, Band 4 Litteratur Aftenposten. Andersen, Bjørg Marit (red.) 1978: Etter oss? Kraftutbygging i Jotunheimen og Breheimen. Otta: Skjelt-reko. Andersen, Evabjørg 1984: Drøfting av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

RISØR KOMMUNE Oversikt over utsmykking i offentlige rom, mars 2014

RISØR KOMMUNE Oversikt over utsmykking i offentlige rom, mars 2014 Fargeskrinet barnehage Rune Søstuen Klatrevegg 110 000 2009 Ketil Olav Sand Bilder i asfalt 80 000 2009 Sigurd Lindstrøm Bilder på dører 100 000 2009 Ola Steen 2 grafiske trykk kunstneren 2009 Frydenborgsenteret

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Resultat Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Page 1 of 5 Rennleder: Thor Sandness Løypesjef: Øyvind Dahl Resultat Jenter 11-12 år 1 0064 Marianne Arnesen Mytting Sørum

Detaljer

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289 Sommercup er nå ferdigspilt. resultater og totallister er klare... Neste delturnering spilles 21.-26.7, Heteslaget og er 6 serier. Bedrift: Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng 1. Per E Solbakken

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Kjell Lien V55 0,-kr 5/3 4/0 1/0 2/1 4/2 => 0 => 16/06 => 16/06 4400 15 14404 Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 4400 15 14404 Gutvik sk.lag

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultatliste klasse med kveldsfinale

Resultatliste klasse med kveldsfinale Klasse 1 Antall premier: 6 1 Emil Hurv Froland JFF 73 0 0 16 1 89 12 2 Henning Andersen Froland JFF 65 0 0 22 1 87 10 3 Anneline Tangen Sannidal JFF 66 0 0 18 0 84 10 4 Elin Ellingsvik Vegerstøl Gjerstad

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen Volkswagen NMK Kvinesdal 2 301 Inger Rødli Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 309 Elisabeth Espeland Ford KAK Kristiansand

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram Premiering, 15-skudd, 1 1. Einar Nordengen Tyrist rand 146 0,-kr Gave 2. Leif Bergaplass Vats og Leveld 143 153,-kr 3. Per Johansen Snarum 142 54,-kr 4. Lene T. Korbu Kongsberg 140 0,-kr 5. Dag Levi Løkseth

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer