Bygdebok for Vågå og Sel, band 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygdebok for Vågå og Sel, band 2"

Transkript

1 Versjon Bygdebok for Vågå og Sel, band 2 Litteratur Ainsworth, W. F. 1871: All Round the World: An Illustrated Record. London and Glasgow: William Collins, Sons &Co. Aktstykker i de norske stendermøters historie , bd Oslo: Jacob Dybvad 1929 Amundgaard, John 1984: "Nedlagde og/eller fråflytta bruk i Ottadalsgrend, Sel grense - Rinda". Utrykt hefte. Kopi i NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Anker, Peter 1975: Folkekunst i Norge. Oslo: Cappelen. Anonym forfattar 1979: "Lensmannsrekkja i Vågå". Årbok for Gudbrandsdalen. Arvesen, O. 1916: Vaagaa-presten. Folkeopdragenen, provst Hans Peter Schnitler Krag og hans samtid. Kristiania: Cappelen. Asbjørnsen, P. Chr. 1949: Norske huldreeventyr og folkesagn. Anen samling. Oslo: Tanum. Aubert, L. M. B. 1863: Mere i Anledning af Skovloven. Morgenbladet. Nr. 34. Aubert, L. M. B. 1917: Bidrag til kundskab om almenningerne. G Tank (red.). Kristriania: Grøndal og Søn. Bakke Kåre 1996b: "Losje Kringen". Otta gjennom 100 år: Sel Bakke, Kåre 1996a: "SUL, ein kulturberar gjennom meir enn 100 år". Otta gjennom 100 år: Sel Bakke, Kåre 1998: "'Solvang' - ein ungdommeleg 100-åring". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Bakke, Kåre 1999: "Utdrag frå Dølagjenta - lagsavisa til Sel ungdomslag". Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Bakke, Odd 1996: "Stasjonsbyen Otta ". Otta 100 år: Sel Bakke, Per 1999: "Post på Sel i 350 år" og "Posten i Heidal".. Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Bakke, Per 2002: "Bredebygden: Nedlagde plasser og bruk - og folket som bodde der". Gåmålt og nytt frå Sel. Bind II. Sel Bakke, Per Erling 1996: "Posten har også jubileum". Otta 100 år: Sel Barth, Jacob Bøckmann 1859: Skovforholdene i Gulbrandsdalen. Indberetning til Departementet for det Indre. Christiania: Det Steenske Bogtrykkeri Basso, Trond 1989: Framveksten av den organiserte arbeiderbevegelsen i Sel. Utrykt manuskript. Beitrusten, Geir 1976: Husmannsvesenet under avvikling: Ei lokalundersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca Hovudoppgåve i historie. Universitetet i Oslo. Beretning om Vaage folkeskoler for Vaalebru NG. Vågå Boks 4, nr. 2. Beretning om Vaage folkeskoler for Kristiania NG. Vågå Boks 4, nr. 2. Berg, Arne 1968: Norske gardstun. Oslo: Berg, Bjørn Ivar 1994: Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk Kongsberg: Norsk bergverksmuseum.

2 Berg, Bjørn Ivar 1998, Bergarbeid i Skandinavia fra det 14. til det 17. Århundrede. Kongsberg: Norsk bergverksmuseum. Arbeidsnotat s. 25. Berg, Bjørn Ivar 1999: "Tysk innvandring, teknologi og kultur ved tidlige norske bergverk". Tyskland - Norge: Den lange historien. Jarle Simensen (red.). Oslo: Tano - Aschehoug. Berg, Bjørn Ivar og Fred Steinar Nordrum (red.) 1992: Malmbergverk i Norge - historikk og kulturminnevern. Norsk bergverksmuseums skriftserie nr. 6. Kongsberg. Berg, Per : Omkring jordskiftet på Steig Norsk slektshistorisk tidsskrift. Band 15. Oslo: Aschehoug. Berg, Per S. 1955: [Tittel] Norsk slektshistorisk tidsskrift. Berg, Per S. 1983, "Lesja jernverks historie. Del 1", Årsskrift for Lesja Bergsvendsen, Arne 1996: Jernbanens begynnelse. Otta gjennom 100 år: Sel Bibelen. Biskop Niels Glostrups Visitatser i Oslo og Hamar Stifter Ludvig Daae og H. J. Huidtfeldt-Kaas (red.). Christiania: Throndsen & Co's Bogtrykkeri Botten Hansen, Paul 1853: "Gudbrandsdalsk Klædedrakt og Levemaade". Illustreret Nyhedsblad. Bind 2. Nr Christiania: A. Dzwonkowski. Botten, Steinar 1996: "Sel baptistmenighet". Otta gjennom 100 år: Sel Boym, Britt Unni 1978: Skolefravær i Sjårdalen. Oppland distriktshøgskole. Brandvol, Eldrid 1991: Vagverar på vandring: Utflytting frå Vågå til Nordvestlandet. Semesteroppgave i lokalhistorie. Historisk institutt. Universitetet i Trondheim. Oppland distriktshøgskole. Bratbak, Per 1973: Stortingsvalget i 1906 i Kristians Amt. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Bruheim, Erling 1946: Ættebok for Skjåk. Band 1. Skjåk Bugge, Anders 1932: Werner Olsen og den gudbrandsdalske kirke før Gudbrandsdalen. Gård og kirke. Aschehoug Buggeland, Tord og Jakob Ågotnes 1987: Maihaugen. De Sandvigske Samlinger 100 år. Oslo: Cappelen. Christian Frederiks dagbok fra Oslo: Gyldendal Christianiæ Domkirches Bog Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt Clarke, Edward Daniel 1977: Reise i Norge Oslo, Bergen, Tromsø: Dreier, Joh. F. L.1913: Joh. F. L. Dreiers norske folkedrakter. Einar Lexow (Red.). Kristiania: Cammermeyers boghandel. Drivenes, Pål 1953: "Utsyn over kyrkjebyggjing i Sel". Årbok for Gudbrandsdalen. Dyrvik, Ståle 1978 og 92: Den lange fredstiden Norges historie. Knut Mykland (red.). Oslo: Cappelen. Dyrvik, Ståle 1990: "Husmannsvesenet i Noreg". Jord og gjerning. Årbok for Norsk landbruksmuseum. Oslo: Landbruksforlaget. Dyrvik, Ståle o.fl. 1979: Norsk økonomisk historie. Band 1-2. Bergen, Oslo, Tromsø: Dørum, Knut 1969: "Bygselssystemet i forandring". Historisk tidsskrift nr. 2. Dørum, Knut 1993: "Bygselsystemet i forandring". Historisk tidsskrift nr. 2. Oslo:

3 Døssland, Atle 1990: Med lengt mot havet. Fylkeshistorie for Møre og Romsdal. Band 1: Oslo: Det Norske Samlaget. Eide, Jakop 1999: Butikkhistorie frå Sjoa/Bredebygda. Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Ekre, Finn 1992: Sel kyrkje 250 år. Sel sokneråd Engen, Arnfinn 1979: Husmannsfolk: Husmannsminne frå Gudbrandsdalen. Oslo: Tiden. Engen, Arnfinn 1992: "Gudbrandsdalsstugu". Årbok for Gudbrandsdalen. Engen, Arnfinn 2001: Husmannstid og husmannsfolk. Lillehammer: Dølaringen boklag. Espelund, Erling og Jørgen 1981: "Om nedlagte bruk i Nedre Heidal, del 1 og 2". Lokalhistorisk skrift frå Sel. Bygdeboknemnda i Sel kommune. Espelund, Jørgen 1981: "Um ei 180 år gåmål håndskrivi bok i Heidal". Årbok for Faye, Andreas 1948: Norske folkesagn. Norsk folkeminnelags skrifter. Nr. 63. Oslo. Fedje, Sjur 1888: Stortingsforhandlinger. Dokument nr. 78: Indberetning om de af Kirkesanger S. Fedje med offentlig Stipendium foretagne Undersøgelser af Husmands- og Arbeiderforholdene. Feldbæk, Ole 1998: Danmark-Norge Bind I-IV. Bind IV: Nærhed og adskillelse. Oslo: Finborud, Arne 1969: Framveksten av politiske organisasjoner i Kristians amt Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Fladby, Rolf og Hans Try (red.) 1970: Skattematrikkelen IV: Oppland fylke. Oslo: Norsk Lokalhistorisk Institutt. Fladby, Rolf og Sølvi Sogner 1962: Rolf Fladby o. fl. (Red.). Norske kongebrev med innlegg: Regester. Bind!-VII: Oslo: Universitetsforlaget. Frå Bind.!V ( ): Norsk lokalhistorisk institutt. Flatum, Ivar 1981: "Treskjæraren Anders Tassmyrhaugen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Flatum, Ivar 1982: "Da klokkekassa, ramtredøra og skattollskåpet kom til Ottadalen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehsammer: Dølaringen boklag. Flintoe, Johannes 1970: Johannes Flintoes draktakvarellar. Aagot Noss (Red.). Oslo: Det norske samlaget. Flotten, Vegard 1986: Enslig stridsmann. Novus Forlag. Forfang, Halvard Grude 1990: Paul Botten Hansen og hollenderkretsen: Litterat og boksamler i en nasjonal grotid. Lillehammer: Oppland distriktshøgskole. Formo, Hans 2002: "Selsvollane - frå sumpmark til åkerland". Gåmålt og nytt frå Sel. Bind 2. Sel Forordning 1810: Forordning for Danmark og Norge angaaende Vaccinationen. Kiøbenhavn: Johan Frederik Schultz. Friis, Peder Claussøn 1632: Norriges oc omliggende Øers sandfærdige Bescriffuelse. Fritsvold, Rolv 1999: Langmorkje Almenning. Glimt fra historien. Utgitt i anledning 50 år forvaltet som bygdealmenning Vågå: Langmorkje Almenning. Fuglum, Per 1972: Kampen om alkoholen i Norge Oslo - Bergen - Tromsø: Giraud, Ch., A. Mayer, Barthelemy Lauvergne 1852: Atlas historique et pittoresque : litographié d'après les dessins de Mayer, Lauvergne et Giraud. Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe : pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette la Recherche / sous la direction de Paul Gaimard. Publié par ordre du Gouvernement français.

4 Gjefsen, Truls 2001: Peter Christen Asbjørnsen - diger og folkesæl. Oslo: Andresen & Butenschøn. Grev, Erland 1979: "Trond Eklestuen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Grev, Erland 1983: "Soga om Flåten". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Grimstad, Edvard 1953: Etter gamalt: Folkeminne frå Gudbrandsdalen. Band 3. Oslo: Norsk folkeminnelag. Nr. 71. Grønn, Steinar 1996: Skytterlaget - bygdas eldste eksisterende forening"? Otta gjennom 100 år: Sel Grøsland, Ola 1986: "Vågåmo - frå jordbruksområde til tettstad". Årbok for Gudbrandsdølen. Lillehammer. Gundersen, Adolf 1976: Jakop Stampen: Ein mann med uvanlege evner. Årbok for Günther, Hermann 1961: Neue Heimat in Norwegen: Geschichte der deutschen Einwanderung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Herrenalb: Horst Erdmann Verlag. Hagemann, Gro 1999: "De stummes leir ". Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.). Cappelen Akademisk Forlag. Hagemann, Gro 1999: "De stummes leir? ". Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (Red.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Hagen, Olav Tryggve (red.) 1951: Kvikne, ei bygdebok. Band 2. Oslo: A/S Boksentralen. Hansen, Synnøve M. 1979: Fra Gudbrandsdal til Salten: Et bidrag til studiet av innenlandske langdistanseflyttinger på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Hattestad, Aksel 1936: "Tunge tider". Årbok for Dølaringen. Lillehammer. Hauge, Yngvar 1934: Fra herregården og fra bruket. Norske kulturbilleder. Oslo: Aschehoug. Haugen, Rolf 1980: Grundtvigske friskoler i Gudbrandsdalen ca Hovedoppgave i pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo. Hauglid, Roar 1956: Hus, peis og billedvev. Fortidsminner XL. Oslo: Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Haugstulen, Birger 1996: "Otta indremisjon, ". Otta gjennom 100 år: Sel Heggtveit, H. G. Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede: Andet Bind: Haugianismens Tid - Anden Halvdel Christiania: Kammermeyer. Hegstad, Oddveig 1993: "Billedteppet 'Kong Salomo og dronningen av Saba'. Maihaugen Årbok. Lillehammer: De sandvigske samlinger. Helland, Amund 1913: Norges land og folk: Topografisk beskrivelse over Kristians Amt Bind 5. Kristiania: Aschehoug. Henriksen, Bjørg Høie 1991: Thi kjendes for Ret: Sell Distriktsfængsel. Semesteroppgave i lokalhistorie. Universitetet i Trondheim / Oppland Distrikshøgskole. Hersleb, Peder 1992: Biskop Peder Herslebs visitasbok: Gudbrandsdal prosti Sigurd engelstad og Lorentz U. Pedersen (Red.). Lillehammer: Dølaringen boklag. Hiorthøy, H. F. 1990: Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Guldbrandsdalens Provstie i Aggershuus Stift i Norge. København Espa: Lokalhistorisk forlag. Holen, Kari Hølmo 1978: Gamle matoppskrifter frå Vågå. Vågå bondekvinnelag. Holmsen, Andreas 1969: "Eldre norsk tunskipnad". Heimen. Nr. 2. Holmsen, Andreas Gård, skatt og matrikkel. Oslo:

5 Hosar, Hans P. 1995: Skjåk bygdebok: Historia fram til Band 2. Skjåk kommune. Hosar, Hans P. 1998: Skjåk bygdebok. Band 3: Historia Skjåk kommune. Hougen, Engebret 1939: "Dei tri Hougenbrørne frå Sel". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Hougen, Engebret 1951: "Av hauldeætt: Bondearistokrati i Gudbrandsdalen". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Nr. 13. Oslo. Hougen, Engebret 1952: Av hauldeætt. Norsk slektshistorisk tidsskrift. Band 13. Oslo: Aschehoug. Hougen, Engebret 1953: Ættebok for Gudbrandsdalen. Band I-III. Nye opplag 1996, 1984 og Lillehammer: Dølaringen boklag. Hougen, Engebret 1996: Ættesoge for Gudbrandsdalen. Band 1-3. Band 1. Lillehammer: Dølaringen Fjerde opplaget. Hougen, Frik 1935: "Lesnad og lesehug i ei norsk fjellbygd i siste helvta av 1700-talet". Syn og segn. Oslo: Det norske samlaget. Hougen, Frik 1940: Omgangsskulehaldaren Hans Hansen Pillarviken og heimbygda hans. Serprent av Edda. 4. hefte. Oslo: Det hallingske boktrykkeri. Hovdhaugen, Einar 1975: "Utvandringa frå Gudbrandsdalen til Amerika". Årbok for Hovdhaugen, Einar 1984: På kår: Den gamle føderådsskipnaden. Oslo: Det Norske Samlaget. Hovdhaugen, Einar 1986: "Tingmannen Ole Haagenstad". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Hvamstad, Per 1971: "Thrane-bevegelsen i Gudbrandsdalen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer. Høgåsen, Martinus 1952: "Ein viking frå Vågå vender heim att". Årbok for Høgåsen, Martinus 1957: Eventyrar og kjempekar frå Vågå: bergkaptein Johan Sundt. Årbok for Høgåsen, Martinus 1960: "Litt om Finndalen og Skårvangen". Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Høgåsen, Martinus 1964: "Eidsvollsmennene frå Gudbrandsdalen 1814". Årbok for Høgåsen, Martinus 1969: "Litt om presten Grüner i Vågå og fruga hans som var så fin". Årbok for Høgåsen, Martinus 2002: Fyrste ordføraren i Sel. Gåmålt og nytt frå Sel. Bind 2. Sel Artikkelen stod først i Årbok for Gudbrandsdalen Håkenstad, Trygve 1973: Vågå handelsforening Håkenstad, Trygve. Utrykt gardshistorie. NGV 32. Håkåstad gardsarkiv. Boks 1. Nr. 52. Imsen Steinar og Harald Winge 1999: Norsk historisk leksikon. 2. utgåva. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Imsen Steinar og Jørn Sandnes 1992: Norsk historie. Bind 4: Avfolking og union. Knut Mykland (red.). Oslo: Cappelen. Imsen, Steinar Norsk bondekommunalisme: Del 2 Lydriketiden. Trondheim: Skriftserie nr. 7. Historisk institutt. NTNU. Ingstad, Olav 1980: Urmakerkunst i Norge. Oslo: Gyldendal. Isachsen, Fridtjov 1938: "Sæterbruket i Vågå". Norsk geografisk tidsskrift. Bind VII, hefte 4. Janson, Kristofer 1913: Hva jeg har oplevet: Livserindringer. Kristiania og København: Gyldendalske boghandel. Nordisk forlag.

6 Jarmann, Nils G. 1950: Skyss-forholdene i Gudbrandsdalen i siste halvdel av det 19. århundre. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Jensenius, Jørgen 1977: "Vågå kirkes bygningshistorie 1-2". Gudbrandsdølen og Johansen Katia og Peter Kristiansen 1999: Rosenborgtapeterne. Christian Vs sejre i skånske krig Rosenborg. Johansen, Arne B. 1994: "Statsallmenningane i Gudbrandsdalen og 'De kubiske Stenvarder". Årbok for Johansen, Katia og Peter Kristiansen Rosenborgtapeterne. København: Rosenborg. Johnsen, Arne Odd 1935: "Grunnlov for Vågå sogns økonomiske selskap av 13. januar 1809". Særtrykk av Historisk tidsskrift. Bind 30. Hefte 5. Jøssong, Per 1996: Våre forfedres 7. sans. Utrykt hefte. Kielland, Thor B. 1955: Norsk billedvev Bind II: Bøndenes billevevninger Oslo: Gyldendal. Kjærheim 1971: Fra Linderud til Eidsvold værk. Bind II-1. Andreas Holmsen (Red.). Oslo: Dreyers forlag. Kjøk, Erling og Jarnfrid 1995: Ei spelmannsoge. Spelmenn, spel og dans i Ottadalen. Eige forlag. Kleiven, Ivar (udatert): Fraa Vaagaa i gamle Dagar. Utrykt hefte. Norddalsarkivet, avdeling Vågå. NGV. 245 Pål Kleiven. Boks 1. Kleiven, Ivar 1894: Segner fraa Vaagaa. Kristiania: Det norske samlaget. Kleiven, Ivar 1898: "Drag or skulesoga I-V". Syn og segn. Kristiania: Det norske samlaget. Kleiven, Ivar 1920: "Per Solbraa i Fron. Gudbrandsdølene og ekstraskatten i 1764". Bygd og Bonde. Hamar. Kleiven, Ivar 1923: "Et sjæleregister over alle unge og ugifte i Vaage prestegield fra 7-40 aar, overleveret hans høyædle høyærværdighed biskopen ved visitatsen 18te juni 1736". Bygd og bonde. Hamar. Kleiven, Ivar 1930: "Kven var den fyrste som dikta visor på vågå-måle"? Årbok for Dølaringen. Lillehammer. Kleiven, Ivar 1931: "Eystein Guttormsson Kjørrn". Årbok for Dølaringen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Kleiven, Ivar 1937: Elvesøg. Lillehammer: Gudbrandsdal boklag. Kleiven, Ivar 1973: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Lom og Skjaak. Oslo: Aschehoug Andre opplaget. Kleiven, Ivar 1975: I Heimegrendi: Minne fraa Seksti-Aarom. Lillehammer: Dølaringen boklag. Første utgåva i Kleiven, Ivar 1977: I gamle Daagaa. Aschehoug 1907, 1944, Vågå historielag Kleiven, Ivar 1994: Brev til Decorah-Posten. Lillehammer: Dølaringen boklag. Klippenberg, Mona 1997: Den frilynte ungdomsrørsla og arven frå Grundtvig. Folkehøgskolen. Nr. 5. Knutsen, Eyolf 1980: Vågå sparebank Kolden, Jon 2000: Bygdabok for Lom. Bind 1: Gard og ættesoge for Vårdalen. Arnfinn Kielland (Red.). Lom kommune / Snøhetta forlag. Kong Christian Den Fjerdes Norske Lovbog af Fr. Hallager og Fr. Brandt (red.). Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt Kong Christian VIs Forordninger og Aabne Breve fra Aar Kong Christian Vs Norske Lov. Oslo: Universitetetsforlaget 1982.

7 Krag, Hans Peter Schnitler 2001: Massemordet på skottene ved Kringen den 26. August Madla: Per A. Holst forlag. Andre utgåva. Første utgåva kom ut i Kummen, Gregor 1983: Vatnet: Kulturhistori frå Skjåk. Ivar Teigum (red.). Skjåk Kvamen 1971: Brev frå Hans Nielsen Hauge. Band 1: Ingolf Kvamen (Red.). Oslo: Lutherstiftelsen. Kvammen, Albert 1965: "Fattigskular i Vågå og Lesja i 1814". Årbok for Kvammen, Albert 1971: Skulesoge for Fron. Fron kommune. Kvarberg, Christoffer 1949: Øvre Kvarberg. Gnr. 72 bnr. 1 i Vågå. Utrykt manuskript. Norddalsarkivet. NGV. 36. Kaartvedt, Alf og Leif Chr. Hartsang 1952: Kongeriket Norges hypotekbank Oslo: Fabritius. Larsen, Lars Frode 1998: Den unge Hamsun ( ). Oslo: Schibsted. Lassen, Nicolai Christian 1988: Dagbog over en Reise igjennom Guldbrandsdalen. København Andre opplag. Lillehammer: Dølaringen boklag. Lie, Johan A. 2002: "Uladammen". Gåmålt og nytt frå Sel. Bind 2. Sel Lillehammer Tilskuer. Lillehammer. Liven, Liv 1996: "Telefonhistorie". Otta gjennom 100 år: Sel Lonbakken, Reidar 1999: Et [sic] slitets saga: Glimt fra skiferarbeidet i Sel. Gåmålt og nytt frå Sel. Sel Lunde, Ola 1950: Dagliglivet på gård og husmannsplass i fjellbygdene i naturalhusholdningens tid. Utrykt manuskript. NG. 18. Lunden, Kåre 1971: "Utgangen på "den gudbrandsdalske sak" i 1660-åra". Historisk tidsskrift. Bind 50. Oslo: Lyng, M. S. 1923: Beskrivelse over de usolgte kongelige almenninger i Gudbrandsdalens fogderi. G. Tank (Red.). Kristiania: Grøndal og søn. Madslien, Karine 1996: "Otta sanitetsforening". Otta gjennom 100 år: Sel Mageli, Torgeir 2002a: "Er Knut Hamsun fødd i Lom?" Lillehammer: Gudbrandsdølen/Dagningen. Mageli, Torgeir 2002b: "Den yngre Knut Hamsun". Lillehammer: Gudbrandsdølen/Dagningen. Malthus 1968: The Travel Diaries of Thomas Robert Malthus. Patricia James (Ed.). London: Cambridge University Press. Norsk utgåve: Cappelen. Midthaug, Leif 1923: "Soldater begravne i Vinger Utdrag av kirkebøkene. Del 1-2". Bygd og Bonde. Hamar. Mo, Knut E. 1933: "Fra Vågå i gamle dager". Gudbrandsdølen Mohn, Vidar 2003: Monarki eller republikk. Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag. Molland, Einar 1979: Norges kirkehistorie i det 19. århundrede. Bind 1. Oslo: Gyldendal. Morgenbladet , og Munch, Johan Storm 2000: Munch. Familiebok Lillehammer.. Munch, Peter A. 1948: Landhandelen i Norge. Bergen: Halvorsen og Larsen forlag Mykland 1977 og 92: Gjennom nødsår og krig Norges historie. Bind 7. Knut Mykland (red.). Cappelen. Mykland 1992: Norges historie. Bind Bind 9: Kampen om Norge Knut Mykland (Red.). Oslo: Cappelen.

8 Mykland, Liv Laila Elisabeth 1976: Kirker under hammeren. En studie i kirkesalget i Norge i 1720-årene. Universitetet i Bergen: Hovedoppgave i kristendomskunnskap. Nerbøvik, Jostein 1973, Norsk historie Oslo: Det Norske Samlaget. Nesse, Olav 1991: Kyrkjer i Heidal. Heidal sokneråd. Nielsen, Yngvar 1874: Kvægholdet i Norge. Et bidrag til Norges ældre statistik. Kristiania. Nielsen, Yngvar, 1868 "De nordenfjeldske begivenheter i Aarene ". Innbydelsesskrift i Anledning Nissens Latin- og Realskoles 25de Aarsfest. Kristiania: P.T. Hallings Bogtrykkeri. Nordtorp, Ingebjørg 1973: Sjur Fedje landarbeiderforeninger og bladet Husmanden. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. Norge 1900: Norge i det nittende aarhundrede. Tekst og billeder av norske forfattere og kunstnere. Bind 1-2. Kristiania: Cammermeyer og Centraltrykkeriet. Norman, G. A. 1954: Høvelens historie. Lillehammer. Norsk biografisk leksikon. Edvard Bull o.fl. (Red.). Kristiania: Aschehoug Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca ca Steinar Imsen og Harald Winge (Red.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Andre utgåva Norsk Retstidende. Christiania: I. Chr. Abelsted. Norske gardsbruk: Oppland. Bind VI. Svein Knut Granum og Ola Tovmo (Red.). Noresund: S. K. Granum AS Norske Herredags-Dombøger. Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt Norske kongebrev med innlegg: Regester. Bind!-VII: Rolf Fladby o. fl. (Red.). Oslo: Universitetsforlaget. Frå Bind.!V ( ): Norsk lokalhistorisk institutt. Norske Reise Anno Beskrivelse av Kong Christian 6. og Dronning Sophie Magdalenes Rejse til Norge 12. Maj September. Faksimileutgave af Håndskrift i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. København: Poul Kristensens Forlag Norske supplikker Annet bind. Vera Eriksen og Rolf Fladby (red). Oslo: Kjeldeskriftfondet 1989 NOS. Norges offisielle statistikk. Folkemængdens Bevægelse. Statistisk sentralbyrå. NRR. Norske Rigs-Registranter. Bind Christiania Nygaard, Torgeir T. 1996: Minne frå di ti n jøinnbana kom åt Ottun. Otta gjennom 100 år: Sel Ofigsbø, Hallvard 1926: Gudbrandsdalsboka. Oslo: Johansen & Nielsen. Ovenstad, Olai Militære biografier. Den norske hærs offiserer Bind 1-2. Oslo: Norsk slektshistorisk forening. Paulsen, Åshild 1989: Magnus Berg. En kunstner ved kongens hoff. Oslo: Dreyer. Pladsen, Oddvar 1996: "Fra skysskjerre til automobil". Otta 100 år: Sel Prestgard, Semon 1992: Heidal: Den store utvandringa. Heidalturist. Prosjektet: Skulesoge frå Nord-Gudbrandsdal. Sel. Oppland distriktshøgskole R[oosen], H[erman] 1859: Nogle Minder fra Christiania: Feilberg og Landmark. Ranum Olav og Arne Olav Berg 1978: Heidal i Sel. Historisk utvikling av Eiendomsforhold og arealbruk. Norges landbrukshøgskule. Hovudoppgåve. Rasch-Engh, Rolf. Utrykt manuskript. Opplandsarkivet: Avdeling Lillehammer. Dølaringen F Ree, Berta 1964: Beretning fra Vågå Utrykt manuskript. Norddalsarkivet, Vågå. NG. 7.

9 Reinton, Lars 1955: Sæterbruket i Norge. Band 1: Sætertypar og driftsformer. Oslo: Aschehoug. Reinton, Lars 1957: Sæterbruket i Noreg. Band 1-3. Oslo: Aschehoug Rian, Øystein 1992: "Den frie og stolte norske bonden. Myter og realiteter". Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca Harald Winge (red.). Oslo: Norsk Lokalhistorisk Institutt. Riise Pedersen, Lars 1996: Otta stasjon 100 år. Otta gjennom 100 år. Sel Risa, Lisbeth 1981: "Mann og kvinne framfor loven. Rettspraksis i saker mot ugifte mødre. En [sic] gransking av rettsmateriale frå Stavangert amt ". Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunnet. Jørgen Eliassen og Sølvi Sogner (red.). Oslo - Bergen - Tromsø: Rudie, Gunnar 1958: Bygdehåndverket i Nord-Gudbrandsdal ca Dets sosiale og økonomiske bakgrunn. Universitetet i Oslo: Hovudoppgåve i historie. Rusten, Ragnhild Blegen 1988: "Tekstilarbeid". Maihaugen Lillehammer: De sandvigske samlinger. Rygg, N 1918: Norges banks historie. Første del. Kristiania. Rønning, Oie, Ottar Husemoen og Kristian Hosar 1998: Fra dragon til musketer til elektronikk og data: Ekserserplassen Jørstadmoen Lillehammer: Thorsrud as Lokalhistorisk forlag. Sandbo, Gunnar Gjesling 1996: Posthistorie for Vaage - Vågå Faldar laga for 350-årsjubileet for Posten i Norge. Sandbo, Guttorm. Utrykt bygdeskildring. Sandbu, Aud 1999: Tragedien i Bruranden. Utrykt manuskript. NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Sandbu, Aud 2003a: Om tømmervegen i Bjørndalen, men mest om dei som bygde han. Utrykt manuskript. NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Sandmo, Erling 1999: Voldssamfunnets undergang. Det blå bibliotek. Oslo: Sandvik, Gudmund 1965: Prestegard og prestelønn. Studiar kring problemet eigedomsretten til dei norske prestegardane. Oslo: Sandvik, Gudmund 1993: "Lov og liv". Tingboka som kilde, Liv Marthinsen (red.), Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt. Sandvik, Hilde 1999: "Tidlig moderne tid i Norge ". Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.) Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Schirmer 1901: "En overseet gammel kirkebygning". Foreningen til norske fortidsminnesmærkers bevaring. Kristiania 1901 Schult 1920: Om de retslige vilkaar for bruken av sæter og fjeldeng i statens almenninger. Kristiania: Landbruksdepartementet. Schøning, Gerhard 1980: Reise gjennem en deel af Norge. Tredje bind: Gudbrandsdalen og Hedemarken. Trondheim: Tapir. Sejersted, Francis 1992: Norges historie. Bind Bind 10: Den vanskelige frihet. Knut Mykland (Red.). Oslo: Cappelen. Simensen, Egil 2002: "Rasestrid i storfeavlen - østerdalsfeet blir til". Årbok for Nord- Østerdalen. Musea i Nord-Østerdalen. Sivertsen, Birger 2001: "Klokkeren Jacob Danielsson i Vågå og sogneprestene han tjente under". Årbok for Skeie Ljones, Andreas 2000: "Felespel. Ein artikkel om spelemenn og musikk i Gudbrandsdalen". Årbok for

10 Skinnemoen, Knut A. 1979: Forstmester J. B. Barth. Mannen og livsverket. Norsk skogbruksmuseums særpublikasjon nr. 4. Norsk skogbruksmuseum. Skulesoge fra Nord-Gudbrandsdal. Del 1: Vågå. Oppland distriktshøgskole: Skrifter SNFSH. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie I.VI. Christiania Bd. IV.. Sogner, Sølvi 1990: Far sjøl i stua og familien hans. Trekk fra norsk familiehistorie før og nå. Oslo: Sommerfeldt, Christian 1928: "Efterretninger angaaende Christians Amt". Først trykt i København Bygd og Bonde. Tiende årgang. Hamar: Oplands Sprauten, Knut, "Hans Hornemann og næringslivet i det nordenfjelske ". Utrykt manuskript. Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner Bind 1-2. Christiania: J. Chr. Gundersens bogtrykkeri Statsalmenningerne i Gudbrandsdalen. Indberetning fra den ved Kongelig Resolution af 22de Desember 1874 nedsatte Kommision. Kristiania: Det Hallingske Bogtrykkeri. Stattholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner Udgivet af Det norske Rigsarkiv. Bind 1-4. Christiania: J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri Storm, Edvard 1898: Dølevisor med teikningar av Kristen Holbø. Halvdan Halvorsen (Red.). Kristiania: Alb. Cammermeyers forlag. Stormorken, Marit 1996: ""Otta apotek". Otta 100 år: Sel Sundt, Eilert 1968: Om sedelighetens tilstand i Norge. Bind 1-2. Oslo: Pax forlag. Svalastog, Sondre 1996: "Vågå kyrkje - kyrkjetekstilar". Biletvev frå Nord- Gudbrandsdalen på og 1700-talet. Vågå: Distriktskonservatoren for musea i Nord- Gudbrandsdalen. Utstillingskatalog. Sæland, Jon 1975: Nordre Gudbrandsdalen: Beretning om en undersøkelsesreise, bekostet av Selskapet til Emigrationens Indskrænkning. Lillehammer: Dølaringen boklag. Andre opplaget. Tallerås, Pål H. 1978: Kyrkjene i Dovre. Dovre kommune. Tamburstuen, Trygve 1965: "Dei gamle 'Rørosvegane' gjennom Rondane". Årbok for Tank, Gunnar 1925: "Bredenbygden i Sell og Kvam". Bygd og Bonde. Hamar. Tank, Gunnar 1926: "Gamle bygdegrenser i Gudbrandsdalen", Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Åttende årgang. Hamar. Teigen, Håvard 1976: Økonomisk utvikling i Nord-Gudbrandsdalen og på Toten ca Hovudoppgåve i historie. Norges Handelshøgskole. Teigen, Håvard 1999: Banken som bygdeutviklar: Lom og Skjåk Sparebank Tano-Aschehoug. Teigum, Ivar 1983: Gregor Kummen. Vatnet: Kulturhistori frå Skjåk. Ivar Teigum (Red.). Skjåk Teigum, Ivar 2001: Bygdebok for Vågå og Sel. Band 1. Kommunane Vågå og Sel. Thomle, E. A. 1927: "Tolstadslægten fra Vaage". Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Hamar. Tobiassen, Anna Helene 1988: Driftehandel med storfe. Doktorgrad ved Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo. Tofte, Gunvor 2002: "Liste over utvandringa frå Sel til Amerika ". Gåmålt og nytt frå Sel. Band 2. Sel Tofte, Gunvor 2002: "Utvandring til andre prestegjeld i Norge". Gåmålt og nytt frå Sel. Band 2. Sel

11 Tollan, Klaus Jøran 1996: "Ei minneverdig bilreise Otta - Åndalsnes - Otta høsten 1901".Otta 100 år: Sel Topografisk journal for Norge. Nr Tveit, Knut 1991: Allmugeskolen på austlandsbyfgdene Oslo: Valen-Sendstad Fartein 1964: Norske landbruksredskaper: årene. Lillehammer: De sandvigske samlinger. Valen-Sendstad, Fartein 1970: De Sandvigske Samlinger: Veileder til friluftsmuseet. Lillehammer: Mesna Trykk a/s. Vestmo, Bjarne 2003: Folket på Nigard Svare. Utrykt manuskript i NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Vigerust, Tore 1996: Gardar og bruk i Vågå prestegjeld og herad inntil Utrykt manuskript. Arkivet "Bygdebok for Vågå og Sel". Opplandsarkivet, avd. Vågå. Vinje, Aasmund Olavsson 1969: Ferdaminni fraa Sumaren Reidar Djupedal (ed.). Bergen: J. W. Eide forlag. Voldheim, Kjell 1978: "Sel koparverk !. Årbok for Gudbrandsdalen. Lillehammer: Dølaringen boklag Voldheim, Kjell R. 1996: "Otta og steinindustrien". Otta 100 år: Sel Wekre, Eivind 1970: Heidal ysteri. Oslo: Heidal ysteri. Wergeland, Henrik 1857: Henrik Wergelands Samlede Skrifter. Anden Deel: Prosaiske Skrifter. Hartvig Lassen (Red.). Christiania: Tønsberg Forlag. Wyndham, Francis M. 1861: Wild Life on the Fjelds of Norway. London: Longman, Green, Longman and Roberts. Zempel, Solveig (red.). 1991: In Their Own Words: Letters from Norwegian Immigrants. Minneapolis / Oxford: University of Minnesota Press. Ødegård, Knut og Mathias Øvsteng 1985: Vågå musikkforening Øgrim, Wanda (red.) 1993: Opptegnelser av Iver og Helge Lunde. Utrykt hefte Kopi i NGV. Bygdebok for Vågå og Sel. Østensen, Per Ivar 1999: Smeltehytter for kopper i Midt-Norge. Norsk bergverksmuseums skriftserie nr. 16. Kongsberg. Øverland, O. A. 1886: "Forviklinger paa Oplandene i midten af det 17. Aarhundrede. Uroligheder i Gudbrandsdalen". Historisk tidsskrift Andre rekke. Femte bind. Kristiania: C. C. Werner & Co. Øverland, Orm (red) 2002: Fra Amerika til Norge IV: Norske utvandrerbrev Oslo: Solum forlag. Øverland, Orm og Steinar Kjærheim (red) 1993: Fra Amerika til Norge III: Norske utvandrerbrev Oslo: Solum forlag. Øvsteng, Mathias 2000: Alders bruk i Sjodalen. Sjodalen frå fangst til fritid. Gro Stangeland (red.). Prosjekt Sjodalen. Aasen, Ivar 1960: Brev og dagbøker. Band 3: Dagbøker Reidar Djupedal (Red.). Oslo: Det Norske Samlaget. Aasmundstad, Per 1897: "Russlandsreisa". Syn og segn. Tridje Aargangen. Kristiania: Det norske samlaget. Åsmundstad, Per 2001: Ringebu folkehøgskule 125 år : Amtskole, fylkesskule, folkehøgskule. Ringebu folkehøgskule.