OSLO. Disippeltrening i Englenes by

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO. Disippeltrening i Englenes by"

Transkript

1 1 OSLO Et informasjonsblad for venner og medlemmer av Oslo 1. Baptistmenighet høsten 2012 MISJON Selv om evangelisering og sosial handling er partnere i mange situasjoner er det ikke slik at dette er aktiviteter med samme virkning" Les mer om Ord og gjerning - hånd i hånd" på side 6-7. Disippeltrening i Englenes by "JEG ER": ORD TIL ETTERTANKE Det er mange grener på et vintre. De kan støtte hverandre, men en gren kan ikke gi liv til en annen gren. Hver gren må suge til seg kraft fra trestammen. Guds barn i en menighet er mange og kan gi hverandre støtte og omsorg, men hver enkelt en av oss er avhengig av kraften fra stammen, Jesus Kristus. Side 3 SMÅNYTT Gjennom hele bladet finner du smånytt og annen informasjon. Dette bladet er et suplement til all informasjon som skal ut - og derfor vil de ferskeste nyhetene være å finne på hjemmesidene. Har du tips til artikler og annet stoff som har litt "lengre holdbarhet" til bladet, hører vi gjerne fra deg. -Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med andre mennesker i andre kulturer. Det blir nok nye perspektiver på livet, smiler Kjell Einar I fjor begynte Kjell Einar Granholt å drømme om å kunne reise ut som misjonær. Les mer på side 8-9. Hausmannsgate Oslo oslo1baptist.no

2 2 AKTUELLT Oslo 1. Baptistmenighet ønsker å ansvar. Derfor har vi som et foreløpig mål at all kaffe, te, sukker og kakao som brukes hos oss skal være merket med Fairtrade - rettferdig kaffe, te, sukker og kakao. TIDENS GANG HJEMLOV Arne Bader fikk 6. oktober 2012 hjemlov til Herren. Han har vært medlem i menigheten i 41 år. Aren ble født og ble på dagen 90 år. Den 7 februar 1971 ble Arne døpt - og han ble ønsket velkommen som medlem 7 mars samme år. Arne Bader har de siste årene bodd på Solbakken Bo- og behandlingssenter på Østerås. Einar Stensland forrettet begravelsen som fant sted i Haslum lille kapell 18. oktober FØDT KOM PÅ ÅRSMØTE 1 Søndag 9. desember 2012 avholdes årsmøte 1 etter gudstjenesten. Kom og ta ditt ansvar - så får vi et hyggelig og engasjert årsmøte. Saker som skal opp er budsjett og valg. I tillegg vil vi oppmuntre til god oppslutning om et årlig menighetsbidrag til Høyskolen for ledelse og teologi (HLT/ tidl. "Seminaret"). HYGGETREFF Hyggetreff vil denne høsten ha sammenkomst i kirken følgende tirsdager; 4 desember: JuleTreff (se egen info) 8 januar 5 februar 5 mars (6 november utgår pga Messe i Bærum 30/10) Samlingene vil vare fra kl ca Det vil bli velkomstord, minikonserter, gjester og litt moro. Selvsagt i følge med kaffe / te og hyggemat! Har du noen beskjeder eller bønnebegjær - meld i fra til Fred på mobil: HJELP TIL MED Å GI INFORMASJON Vi ønsker at informasjonsflyt skal fungere godt i menighetslivet. Til det trenger vi hjelp. Gjennom kanaler som internett, menighetsblad, nyhetsbrev og menighetsmøter sikrer vi allerede en viss flyt i dag. Sozan og Salam fikk 18 august en frisk god gutt som har fått navnet Murad. Murad ble født litt tidlig, men nå vokser han som bare det. Vi gratulerer! Har du lyst til å være med å jobbe for at dette skal gå godt for seg så skal du vite at du er ønsket med på arbeidslaget! Kontakt Fred Habberstad på eller på så tar vi en snakk. Ellers vil vi oppmuntre folk til å finne endel nødvendig informasjon på

3 ORD TIL ETTERTANKE 3 Jeg er... Av: Sverre Skorpen Når vi leser bibelen så er det ett uttrykk blant mange som går igjen helt fra Mosebøkene og gjennom NT og det er; JEG ER. Allerede i 2. Mosebok, kapittel 3, vers 14 sa Gud til Moses; Jeg er den jeg er. Og i NT finner vi mange eksempler på at Jesus sier det samme; Jeg er.... Det er ingen tilfeldighet at nettopp Johannes Evangeliet som skriver så utførlig om flere av Jesus undergjerninger, gjengir Jesus selv sine ord slik: Jeg er livets brød, Jeg er verdens lys, Jeg er døren, Jeg er den gode hyrde, Jeg er oppstandelsen og livet, Jeg er veien, sannheten og livet, Jeg er vintreet. Og la oss i dag stanse litt ved nettopp Johannes 15,5; Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Her beskriver Jesus seg selv som vintreet, og at det er du og jeg som er grenene. Og for å gjøre bilde komplett, sier Jesus i starten på denne lignelsen at min far er vinbonden. Jeg er overbevist om at Jesus her beskriver seg selv som stammen på vintreet og at vi som grenene er satt til å gjøre som grenene på et vintreet, nemlig å være Jesus arbeidsfolk på vintreet; Å bære frem frukten. Vinbonden Gud sørger for næring til treet med sol og regn og Jesus sørger for at næringen kommer ut i grenene, til deg og meg. I denne lignelsen Jesus her bruker, kan vi oppsummer at; Gud Faderen er bonden som eier jorda og alle vintrærne og tar ansvar for at trærne skal få vekstmuligheter, Jesus er vintreet som kanaliserer livet fra jorden og seg selv, og grenene er fullstendig avhengig av trestammen Jesus Kristus for å kunne leve og bære frukt til glede og oppmuntring for andre. Og slik er det forholdet vi har mellom Jesus og menneskene. Det blir ikke noe frukt som vi kan gi til andre uten ved Jesus Kristus. Akkurat som grenene på vintreet som beveger seg i vinden og søker varmen fra solen, har også vi en frihet her i livet, men bare så lenge forankringen til trestammen, Jesus Kristus er frisk. Dersom en gren ikke får kraft, visner den og dør og bonden sager den av. Det er mange grener på et vintre. De kan støtte hverandre, men en gren kan ikke gi liv til en annen gren. Hver gren må suge til seg kraft fra trestammen. Guds barn i en menighet er mange og kan gi hverandre støtte og omsorg, men hver enkelt en av oss er avhengig av kraften fra stammen, Jesus Kristus.

4 4 BARN OG FAMILIE / UNGDOM OG STUDENTER Søndagsskolen Søndagsskolen - et naturlig valg for barna dine! Et godt sted å lære og et trygt sted å være! Tre av fire søndager hver måned er det søndagsskole for alle barn. Det betyr at når det er gudstjeneste er det også barnas gudstjeneste. Alle er med på første del av hele menighetens gudstjeneste før vi i fellesskap tenner lyset som minner oss om at Jesus er midt i blant oss. Deretter går barna til sin egen gudstjeneste; søndagsskolen. Kjernealderen er 3-10 år, men både yngre og eldre barn er også velkomne; de yngre med en forelder - og de større barna er til stor hjelp som hjelpeledere. Borghild Bækkelie er valgt til leder for søndagsskolen - og henne kan du gjerne kontakte. Borghilds mobilnummer er Send henne en meldig med spørsmål eller en oppmuntring. På søndagsskolen er det bønn, læring, undervisning og lek. Alt dette utgjør tilsammen en mangfoldig og lærerik stund for både store og små barn. TILDELT FRIFONDSMIDLER SuperTorsdag og Oslo 1. Baptistmenighet har mottat ,- kroner fra NBUF i såkalte frifond-midler. Pengene går til lokallagene og til konkrete prosjekter som det er søkt om midler til. Fordelingen kan vises i kakestykker som følger: Se på menighetens hjemmesider for mer info: BARNEKROK I høst har vi laget i stand en lekekrok bakerst i kirkesalen, slik at det er litt mer boltreplass for de minste som er med på gudstjeneste. Hvis noen har noen leker og passende barnebøker som de vil gi bort til dette formålet må du gjerne ta kontakt med Fred. Vi er glad om leker er rengjort først - i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. FARHAD HAR FÅTT NORSK STATSBORGERSKAP Farhad - kirkas vaktmester fikk i september endelig bekreftelse på norsk statsborgerskap. Vi er veldig glade for at dette endelig har ordnet seg.

5 SMÅNYTT 5 BESØKSTJENESTENS MEDARBEIDERE I menigheten har vi mange mennesker i forskjellig alder. Der i blant er det noen i blant oss som ikke har mulighet til å komme til gudstjenenste eller andre treffpunkter. Da ønsker medarbeiderne i besøkskomiteen gjerne å ta i et tak. Noen ganger får også pastor Fred være med. Fra venstre ser du Ragnhild Sommerstad, Bjørg Henriksen, Arna Krey (leder) og Egil Hoelstad. Ta gjerne kontakt med Arna om du vil ha besøk eller om du kunne ønske å være med i tjenesten! Arna treffer du på mobil: ÅRETS SUPERTRO (KONFIRMANTER) Det er i år fire SuperTro'ere som har satt av et år for å ha superfokus på å bli skikkelig kjent med Jesus og på sin tro. De møtes hver 14. dag i sine egne samlinger på SuperTorsdag - og de er med på til sammen fire helger sammen med ungdom fra flere baptistkirker på østlandet. Undervisningshelgene er det to av i høst og to på vårparten. Den store høytidsgudstjenesten går av stabelen den 12 mai Plott inn dagen i kalenderen allerede nå! Fra foran og bakover ser du: Adrian Gundersen, Helene Brevik, Truls Aandal og Elisabeth Bækkelie BLI MED Å STØTTE BARNELEGEUTDANNINGEN Oslo 1. Baptistmenighet har gjennom flere år støttet en av de unge i Kongo som ønsket å ta en utdannelse som sykepleier. Brigitte Bambu-Wainda er meget takknemlig for den hjelp hun har fått fra vår menighet slik at hun kunne gjennomføre de foregående års med studier ved I`nstitute Supèriur des Technique Mèdicale i Kisangani. Etter fullført studie ble hun ansatt som sykepleier ved Helsesenteret til CBCN i Buta. Hun har nå jobbet på Helsesenteret i to år som sykepleier. På grunn av mangelen på kvalifisert personell i Pediatri i Kongo blir barn ofte syke og mange dør på grunn av mangel på tilstrekkelig omsorg. Hun har derfor startet på en videreutdanning innen Pediatri (barnelege). Dette studiet er ved det samme universitet i Kisangani hvor hun studerte tidligere. Det nye studiet tar to år og kostnadene til studieavgifter, bøker, opphold og reise er beregnet til ca dollar pr år. Følg SuperTorsdag på Facebook: søk opp superoslo og meld deg inn! Her får du mye innblikk i ungdomsarbeidet! Når vi som menighet var med på å støtte Brigitte Bambu- Wainda med sykepleier utdannelsen skjedde det ved gaver og inntekter fra julemessene og basarer i kirken. Å støtte henne i to nye år utgjør i penger ikke mer enn litt i underkant av kr ,- pr år. Du som ønsker å være med på å samle inn dette beløpet kan du sette inn et beløp på menighetens gavekonto og merke innebetalingen Støtte til sykepleier i Kongo. Du kan også støtte ved å kjøpe lodd og vafler når dette skjer på kirkekaffen etter gudstjenestene. Vi som jobber med dette misjonsprosjektet håper på din støtte. Hilsen Hyggetreff og Bjørg Skorpen

6 6 KRONIKK Ord og gjerning - Vi blir invitert av kristne misjonsorganisasjoner til å støtte og gi til mye forskjellig som går under vignetten kristen misjon som for eksempel skolevirksomhet på andre kontinenter, fadderbarnstøtte og en rekke andre gode formål. Men er alt dette kristen misjon? Av: Oddvar S. R. Misjonens Herre sa det slik: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Den første del av misjonsbefalingen er proklamasjon. Den siste del av misjonsbefalingen, å lære dem å holde alt jeg har befalt dere er i senere år kalt gjerningsdelen i misjonsbefalingen. Tidligere ble det meste av vekten lagt på den første del av misjonsbefalingen. Etter hvert, fra begynnelsen av 1970 årene ble de to delene av misjonsbefalingen likestillt. Det har ført til uttrykket integrert misjon (engelsk: integral mission eller holistic mission ), og kan oppsummeres med ord og gjerning hånd i hånd. Det ene og det andre De fleste av verdens evangeliske kirker har gitt sin tilslutning til denne forståelse av kristen misjon gjennom Lausannebevegelsen. Det innebærer for det første at evangelisering og sosial handling/gode gjerninger er to forskjellige aktiviteter. For det andre innebærer det at proklamasjon av evangeliet er helt sentral i kristen misjon, og for det tredje at evangelisering og sosial handling går sammen. I det øyeblikke vi prøver å gjøre sosial handling og evangelisering til det samme f.eks ved å si at hjelp til en skole i Afrika i seg selv er kristen misjon, så er problemet at vi ender gjerne opp med bare det ene, og det er som regel evangelisering som faller ut. Vi kan derfor ikke ha sosial handling uten evangelisering om vi skal kunne kalle det misjon. På samme måte er det også slik at evangelisering uten gode gjerninger heller ikke er kristen misjon slik Jesus definerer misjonsoppdraget i Matteus kapittel 28. Evangeliet som veiviser Selv om evangelisering og sosial handling er partnere i mange situasjoner er det ikke slik at dette er aktiviteter med samme virkning. Det største behovet for fattige, som det er for alle mennesker, er å bli gjenforenet med Gud, få et nytt liv, et nytt håp. Bare evangeliet kan gjøre dette. Sosial handling kan vise at evangeliet fører til gode gjerninger, men hvis ikke evangeliet blir formidlet blir sosial handling som en veiviser som ikke viser noen retning. Det kan faktisk hevdes at hvis vi bare gjør gode gjerninger blant folk så peker vi på oss selv, og på våre egne gode gjerninger. Folk vil

7 7 hånd i hånd synes vel om oss, men ikke om Jesus Kristus. Vi kan til og med gi det inntrykk at frelse kan oppnås ved gode gjerninger. Eller vi kan gi det inntrykk at det som er viktigst er økonomisk og sosial utvikling. Uten proklamasjon av evangeliet kan kristen sosial handling være god human tjeneste, men det kan ikke kalles kristen misjon slik det defineres av misjonens Herre eller av storparten av verdens evangeliske kirker. Misjon uten forkynnelse Mission drift er det ordet som kan benyttes for å uttrykke at det som først startet som et integrert misjonsprosjekt med ord og gjerning hånd i hånd for å møte både åndelige og materielle behov, gradvis over tid blir mer eller mindre urelatert til Foto: Oddvar S. R. proklamasjonen av evangeliet. Dette har skjedd med blant annet kristne skoler i alle verdensdeler, kristen mikrofinans over hele verden, og mye kristen misjon forøvrig. Vi finner dette blant annet i prosjekter støttet av Norad, som ikke godkjenner bruk av bistandskroner i prosjekter der forkynnelse er en integrert del. Jeg traff en leder for en misjonsvirksomhet på Filippinene som sa til meg: Da jeg forsto at FN-organisasjonen som tilbød oss pengestøtte i følge deres vedtekter krevde at vi skulle avstå fra forkynnelse av evangeliet, da sa vi nei. Vi selger ikke vår sjel. Det er kjærlighet som krever at vi deler håpets budskap.

8 8 BLI KJENT MED......føttene til den som bringer bud... Kjell Einar Granholt tar med seg sine 19 år med livserfaring og reiser til Englenes by; Los Angeles i USA. Her skal han gå på Ungdom i oppdrag sin DTS (Diciple Trainingship School) et helt år noe som han håper kan gi ham erfaring som misjonær i Afrika eller Japan. Av: Fred Habberstad Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: Din Gud er konge! Jesaja 52, 7 Foto og Fotomontasje: Fred Habberstad

9 9 Denne torsdagskvelden snakker vi sammen på SuperTorsdag og mimrer over den gangen han satte sine ben for første gang i Oslo 1. Baptistkirke. Den gang var det også SuperTorsdag og Anne Katrine Bækkelie hadde tatt med seg to klassevenner fra skolen og en av dem var Kjell Einar Granholt. Kjell Einar var 15 år og falt pladask. Siden har han vært en ivrig SuperTorsdager med både styrejobbing og preking. -Jeg har engasjert meg spesielt i leirarbeidet, begynner han. Kjell Einar forteller videre at det har vært lærerikt å få muligheten til å være med helt fra planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet. Særlig tenker han på hva leirene har betydd for ham selv og at dette var noe han ønsket å gi videre. Et år til Gud En kan undre hvorfor en ung mann i sin beste alder og i midt i studieløpet vil reise med Bibelen i hånden ut i verden. -Jeg tror Gud har kalt meg, sier Kjell Einar og setter blikket på meg. Da jeg gikk på videregående lovte jeg Gud at jeg skulle gi ham et år av livet mitt etter skolen og det er en god måte å bruke et år på! Gud har gitt meg alt jeg har og jeg er veldig takknemlig for det. Og det står i min Bibel at vi er kalt til å gå ut i verden og gjøre disipler. Så da vil jeg det, enkelt og greit. I fjor sommer begynte drømmene om å reise som misjonær og leke i hodet til Kjell Einar. Han ble spesielt oppmuntret av Mikael Østenstad og Jon Viktor Lilienberg som sist vinter reiste rundt omkring i Norge som evangeliseringsteam i samarbeid med blant annet Norske baptisters barne- og ungdomsforbund (NBUF). Kjell Einar valgte å gjøre unna siste året på videregående i stedet for å sove i en kassebil med hjemmesnekrede senger. Det var nok lurt for nå går altså turen til Los Angeles og disippeltrening. Reisefølget er det ingenting å klage på; det er nemlig blant annet Mikael og Jon Viktor. Drømmen om Afrika Kjell Einar er forventningsfull til året som ligger foran. -Jeg har en tanke om at jeg er en representant fra menigheten min og SuperTorsdag som får reise ut i verden. Det er noe jeg har fått med meg herfra som jeg har lyst til å vise fram til andre. Jeg opplever det som en god kristen kultur og et godt kristent arbeid, sier Kjell Einar. Dessuten innrømmer han at det er spennende å tenke på å få reise ut på misjonsmarken. -Jeg kommer nok til å bli mye bedre kjent med Gud. I løpet av året skal vi også ut på teamtur til et sted vi får informasjon om etterhvert. Noen kommer til å reise til Sør-Amerika, andre til Asia, noen til Europa og Afrika. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med andre mennesker i andre kulturer. Det blir nok nye perspektiver på livet, smiler Kjell Einar, og avslutter: -Jeg håper jeg får reise til Afrika. Jeg vet ikke hvorfor jeg vil akkurat dit, men det er det jeg håper på.

10 10 SMÅNYTT / BAPTISTNYHETER På disse to sidene har vi klippet litt fra nyheter fra andre medier. Teologisk høyskole doblet studenttallet Høyskolen for Ledelse og Teologi har doblet antallet studenter fra i fjor til i år. Skolen gleder seg over søkningen, men kjenner på økonomiske voksesmerter. Bjørn Arild Hatlem, avisen DAGEN Høsten 2011 var det 180 registrerte studenter ved Baptistsamfunnet og Pinsebevegelsens felles høyskole på Stabekk i Bærum. Nå har tallet økt til 363 registrerte studenter som tar studiepoeng, både bachelor og enkeltemner. Dette er kjempegledelig. Baptistenes teologiske seminar, som denne skolen springer ut i fra, hadde våren 2004 rapport inn åtte studenter totalt sett. Da er dette en veldig god vekst. Vi opplever at vi har fått et mye mer livskraftig miljø, både med flere ansatte og med mange studenter. Og jeg tror at studiemiljøet på HLT har blitt mye rikere, sier rektor Kai Tore Bakke til Dagen. Et skår i gleden er at store deler av statstilskuddet er resultatbasert slik at skolen ikke får pengene før to år etter at studentene har avlagt eksamen. Vi har hele tiden et etterslep. Og det gjør at vi knaker i fortøyningene når vi vokser. Dette er grunn til at vi velger å ikke ta inn alle søkere. Tre suksessfaktorer Bakke forklarer den store veksten med tre hovedårsaker: Kjennskap, engelskspråklig tilbud og desentralisering. Den nye skolen ble startet i januar 2009, og har hvert år blitt mer og mer kjent både innad i kirkesamfunn og utad. Skolen får mange forespørsler om studier. En annen viktig grunn er at skolen har startet engelskspråklig bachelor i teologi og ledelse. Der er det i alt over 90 campusstudenter på de to første årene. Det første året hadde vi 35 studenter og på et nytt kull var det 150 søkere og av disse tok vi 60. Det er en stor vekst. Underviser tre steder Rektor forteller at skolen de tre siste årene har utviklet et desentralisert tilbud som de kaller Teologiskolen. Her har det blitt kjørt et pilotprosjekt i Rogaland, og nå er det utvidet slik at tilbudet finnes både i Stavanger, Porsgrunn og Bergen. På Teologiskolen er det i alt 100 studenter, men ikke alle av disse tar studiepoeng på teologi. Derfor er det noen som ikke er medregnet blant de 363 som tar studiepoeng. Når samtlige regnes med har høyskolen nesten 400 studenter. Beriker hverandre Høyskolen registrerer vekst både på ledelse og teologi og de andre programmene som årsenhet i ungdomsarbeid og den den ordinære bachelorutdannelsen. Hvordan opplever du samarbeidet som Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet har om Høyskolen for Ledelse og Teologi? Jeg synes det er veldig konstruktivt. På skolen i lærerstaben har vi fått gjort noen av de erfaringene vi snakket om på forhånd hvor de ulike tradisjonene berikes av hverandre. Og hvor både hjertesaker på baptistsiden og på den pentakostale siden blir løftet frem og befruktet av hverandre. Baptistenes rettferdighetssans og den pentakostale spiritualiteten har det ganske godt sammen, avslutter rektor Kai Tore Bakke. Sakset fra:

11 På disse to sidene har vi klippet litt fra nyheter fra andre medier. Margun Warem ble nestleder for europeiske baptistkvinner SMÅNYTT / BAPTISTNYHETER 11 Margun Warem fra Ålgård har flere år bak seg som nestleder i det europeiske baptistkvinnestyret. Hun har tidligere vært leder for det norske kvinneforbundet. På bildet er Warem (lengst til venstre) sammen med det avtroppende styret. Av Roger Dahl Både baptistkvinnene og den europeiske baptistføderasjonen er samlet i Elstal utenfor Berlin om dagen. I tillegg til Warems internasjonale engasjement har Jan Sæthre et mangeårig engasjement på økonomisidden i forhold til føderasjonen, og Håkon Silgnad er med i styret for det internasjonale semiaret i Praha. Morten Øhrn er med i styret for de europeiske baptistungdommene, Arild Harvik er styreleder for Euuropean Baptist Mission, og Jan Sæthre har flere ulike posisjoner innefor verdensalliansen. I forhold til tallmessig størrelsetar norske baptister godt ansvar i internasjonale sammenhenger. Pastorskifte i Ballangen Skrevet den 10 oktober 2012 Evita og Phung Nguyen har skiftet jobb, i den forstand at Evita fra høsten 2012 har tatt over som pastor i Ballangen etter sin mann Phung. Av Hermod Bakkevoll Ballangen menighet har siden i vinter hatt en veldig positiv prosess, hvor menigheten har gått gjennom hele sitt menighetsliv, og hele sin virksomhet. Det har vært en positiv prosess, hvor menigheten har vært villig til å stille avgjørende spørsmål med alle sider av virksomheten. I høst er de igang med både barne og tenåringsarbeid, samt Alphakurs, i tilegg til møtevirksomheten. Blant annet ser det ut til at tenåringsarbeidet har fått en pangstart. Hele åtte ungdommer fra Ballangen var meldt på til høsttreffet på Rivermont. Bytter oppgaver I de siste par årene har Phung Nguyen vært ansatt som pastor i 50 prosent stilling. Dette har han kombinert med 50 prosent stilling på REMA. I sommer fikk Phung tilbud om hel stilling på REMA. Etter en liten prosess knyttet til hvordan situasjonen kunne løses, ble det enighet om at Phung takket ja til den jobben, og så har Evita Nguyen startet som pastor i 50 prosent stilling. Evita har den samme utdannelsen som Phung, og hun vil nå tjene i menigheten med sitt kall, og sin utrustning. Prosessen i menigheten knyttet til dette pastorskiftet var veldig god, og vi ønsker både pastorpar og menighet Guds velsignelse og Guds ledelse over arbeidet i tiden som kommer. Fantastisk møte mellom elever og Gud på Holtekilen! Nylig arrangerte personalet på Holtekilen Folkehøgskole gudstjeneste for alle elevene på skolen. Nesten 90 elever møtte frem til møtet hvor de fikk anledning til å utrykke sin tro gjennom bønn, takkelapper, lystenning og nattverd. De fikk høre andakt og god tid til å kjenne på Guds nærvær og å reflektere over sin tro. Etter gudstjenesten var det i benkeradene flere elever som trengte samtale og forbønn. Denne første gudstjenesten, som vi kaller Thomasmesse, er laget for alle elevene slik at de skal kunne se hva dette dreier seg om. Mange av elevene på skolen er ikke kristne, men har et uavklart, og ofte anstrengt, forhold til dette med tro. For oss på Holtekilen Folkehøgskole er et av målene for skoleåret å skape en slik tillit blant elevene, vise hva vi tror på og komme så nær innpå livene deres, at samtaler rundt sin tro er en del av hverdagen. Vi opplever hvert år at mange elver trenger forbønn og noen å snakke med etter våre gudstjenester. Ungdom i vår tid savner rom for slik refleksjon da hverdagen og kravene til unge mennesker er store. Ruben Eiksund, lærer på Holtekilen

12 SIST MEN IKKE MINST Returadresse: Oslo 1. Baptistkirke, Hausmannsgate 22, 0182 Oslo Når jeg tenker på Oslo 1 Baptistmenighet, og det gjør jeg ganske ofte, så er det nesten alltid takknemlighet, glede og forventning som preger tankene mine. Takknemlighet over å få være en del av et fellesskap med mange forskjellige, spennende og fantastiske mennesker. Glede over det arbeidet vi i fellesskap bygger for å gjøre menigheten til et sted der vi kan møte Gud og hverandre. Og sist, men ikke minst, forventning til det som ligger foran oss. I Jesaja 42 vers 5-9 står det: Noen vennlige ord fra menighetsrådslederen hans tilstedeværelse midt i blant oss, og det gir god grobunn for fremtid og håp. Sammen kan vi være et felleskap hvor vi legger stein på stein og på den måten bidrar hver og en med det vi har fått. Så er det Gud som gir vekst. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for det dere betyr for meg og for resten av fellesskapet. Å være menighet er en jobb vi må gjøre sammen, og jeg er glad for å få gjøre det sammen med akkurat dere! "Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente den ut, som bredte ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden og ånd til dem som ferdes der: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene for å åpne blinde øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder. De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det." Det er en fryd å få se og oppleve det store engasjementet som spirer og gror i menigheten vår! Gud har formet oss og gitt oss i oppgave å frigjøre, åpne og gi lys. Hans lys. Som Guds menighet har vi Med varm hilsen Hilde Mikalsen Tirsdag 4 desember inviterer Hyggetreff i Oslo 1. Baptistkirke til JuleTreff. Oslo 2. Baptistmenighet og Bærum Baptistmenighet er invitert. Selskapet er ikke lukket, men det er en viss plassbegrensning med bindende påmelding. Les mer på