OSLO. Disippeltrening i Englenes by

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO. Disippeltrening i Englenes by"

Transkript

1 1 OSLO Et informasjonsblad for venner og medlemmer av Oslo 1. Baptistmenighet høsten 2012 MISJON Selv om evangelisering og sosial handling er partnere i mange situasjoner er det ikke slik at dette er aktiviteter med samme virkning" Les mer om Ord og gjerning - hånd i hånd" på side 6-7. Disippeltrening i Englenes by "JEG ER": ORD TIL ETTERTANKE Det er mange grener på et vintre. De kan støtte hverandre, men en gren kan ikke gi liv til en annen gren. Hver gren må suge til seg kraft fra trestammen. Guds barn i en menighet er mange og kan gi hverandre støtte og omsorg, men hver enkelt en av oss er avhengig av kraften fra stammen, Jesus Kristus. Side 3 SMÅNYTT Gjennom hele bladet finner du smånytt og annen informasjon. Dette bladet er et suplement til all informasjon som skal ut - og derfor vil de ferskeste nyhetene være å finne på hjemmesidene. Har du tips til artikler og annet stoff som har litt "lengre holdbarhet" til bladet, hører vi gjerne fra deg. -Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med andre mennesker i andre kulturer. Det blir nok nye perspektiver på livet, smiler Kjell Einar I fjor begynte Kjell Einar Granholt å drømme om å kunne reise ut som misjonær. Les mer på side 8-9. Hausmannsgate Oslo oslo1baptist.no

2 2 AKTUELLT Oslo 1. Baptistmenighet ønsker å ansvar. Derfor har vi som et foreløpig mål at all kaffe, te, sukker og kakao som brukes hos oss skal være merket med Fairtrade - rettferdig kaffe, te, sukker og kakao. TIDENS GANG HJEMLOV Arne Bader fikk 6. oktober 2012 hjemlov til Herren. Han har vært medlem i menigheten i 41 år. Aren ble født og ble på dagen 90 år. Den 7 februar 1971 ble Arne døpt - og han ble ønsket velkommen som medlem 7 mars samme år. Arne Bader har de siste årene bodd på Solbakken Bo- og behandlingssenter på Østerås. Einar Stensland forrettet begravelsen som fant sted i Haslum lille kapell 18. oktober FØDT KOM PÅ ÅRSMØTE 1 Søndag 9. desember 2012 avholdes årsmøte 1 etter gudstjenesten. Kom og ta ditt ansvar - så får vi et hyggelig og engasjert årsmøte. Saker som skal opp er budsjett og valg. I tillegg vil vi oppmuntre til god oppslutning om et årlig menighetsbidrag til Høyskolen for ledelse og teologi (HLT/ tidl. "Seminaret"). HYGGETREFF Hyggetreff vil denne høsten ha sammenkomst i kirken følgende tirsdager; 4 desember: JuleTreff (se egen info) 8 januar 5 februar 5 mars (6 november utgår pga Messe i Bærum 30/10) Samlingene vil vare fra kl ca Det vil bli velkomstord, minikonserter, gjester og litt moro. Selvsagt i følge med kaffe / te og hyggemat! Har du noen beskjeder eller bønnebegjær - meld i fra til Fred på mobil: HJELP TIL MED Å GI INFORMASJON Vi ønsker at informasjonsflyt skal fungere godt i menighetslivet. Til det trenger vi hjelp. Gjennom kanaler som internett, menighetsblad, nyhetsbrev og menighetsmøter sikrer vi allerede en viss flyt i dag. Sozan og Salam fikk 18 august en frisk god gutt som har fått navnet Murad. Murad ble født litt tidlig, men nå vokser han som bare det. Vi gratulerer! Har du lyst til å være med å jobbe for at dette skal gå godt for seg så skal du vite at du er ønsket med på arbeidslaget! Kontakt Fred Habberstad på eller på så tar vi en snakk. Ellers vil vi oppmuntre folk til å finne endel nødvendig informasjon på

3 ORD TIL ETTERTANKE 3 Jeg er... Av: Sverre Skorpen Når vi leser bibelen så er det ett uttrykk blant mange som går igjen helt fra Mosebøkene og gjennom NT og det er; JEG ER. Allerede i 2. Mosebok, kapittel 3, vers 14 sa Gud til Moses; Jeg er den jeg er. Og i NT finner vi mange eksempler på at Jesus sier det samme; Jeg er.... Det er ingen tilfeldighet at nettopp Johannes Evangeliet som skriver så utførlig om flere av Jesus undergjerninger, gjengir Jesus selv sine ord slik: Jeg er livets brød, Jeg er verdens lys, Jeg er døren, Jeg er den gode hyrde, Jeg er oppstandelsen og livet, Jeg er veien, sannheten og livet, Jeg er vintreet. Og la oss i dag stanse litt ved nettopp Johannes 15,5; Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Her beskriver Jesus seg selv som vintreet, og at det er du og jeg som er grenene. Og for å gjøre bilde komplett, sier Jesus i starten på denne lignelsen at min far er vinbonden. Jeg er overbevist om at Jesus her beskriver seg selv som stammen på vintreet og at vi som grenene er satt til å gjøre som grenene på et vintreet, nemlig å være Jesus arbeidsfolk på vintreet; Å bære frem frukten. Vinbonden Gud sørger for næring til treet med sol og regn og Jesus sørger for at næringen kommer ut i grenene, til deg og meg. I denne lignelsen Jesus her bruker, kan vi oppsummer at; Gud Faderen er bonden som eier jorda og alle vintrærne og tar ansvar for at trærne skal få vekstmuligheter, Jesus er vintreet som kanaliserer livet fra jorden og seg selv, og grenene er fullstendig avhengig av trestammen Jesus Kristus for å kunne leve og bære frukt til glede og oppmuntring for andre. Og slik er det forholdet vi har mellom Jesus og menneskene. Det blir ikke noe frukt som vi kan gi til andre uten ved Jesus Kristus. Akkurat som grenene på vintreet som beveger seg i vinden og søker varmen fra solen, har også vi en frihet her i livet, men bare så lenge forankringen til trestammen, Jesus Kristus er frisk. Dersom en gren ikke får kraft, visner den og dør og bonden sager den av. Det er mange grener på et vintre. De kan støtte hverandre, men en gren kan ikke gi liv til en annen gren. Hver gren må suge til seg kraft fra trestammen. Guds barn i en menighet er mange og kan gi hverandre støtte og omsorg, men hver enkelt en av oss er avhengig av kraften fra stammen, Jesus Kristus.

4 4 BARN OG FAMILIE / UNGDOM OG STUDENTER Søndagsskolen Søndagsskolen - et naturlig valg for barna dine! Et godt sted å lære og et trygt sted å være! Tre av fire søndager hver måned er det søndagsskole for alle barn. Det betyr at når det er gudstjeneste er det også barnas gudstjeneste. Alle er med på første del av hele menighetens gudstjeneste før vi i fellesskap tenner lyset som minner oss om at Jesus er midt i blant oss. Deretter går barna til sin egen gudstjeneste; søndagsskolen. Kjernealderen er 3-10 år, men både yngre og eldre barn er også velkomne; de yngre med en forelder - og de større barna er til stor hjelp som hjelpeledere. Borghild Bækkelie er valgt til leder for søndagsskolen - og henne kan du gjerne kontakte. Borghilds mobilnummer er Send henne en meldig med spørsmål eller en oppmuntring. På søndagsskolen er det bønn, læring, undervisning og lek. Alt dette utgjør tilsammen en mangfoldig og lærerik stund for både store og små barn. TILDELT FRIFONDSMIDLER SuperTorsdag og Oslo 1. Baptistmenighet har mottat ,- kroner fra NBUF i såkalte frifond-midler. Pengene går til lokallagene og til konkrete prosjekter som det er søkt om midler til. Fordelingen kan vises i kakestykker som følger: Se på menighetens hjemmesider for mer info: BARNEKROK I høst har vi laget i stand en lekekrok bakerst i kirkesalen, slik at det er litt mer boltreplass for de minste som er med på gudstjeneste. Hvis noen har noen leker og passende barnebøker som de vil gi bort til dette formålet må du gjerne ta kontakt med Fred. Vi er glad om leker er rengjort først - i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. FARHAD HAR FÅTT NORSK STATSBORGERSKAP Farhad - kirkas vaktmester fikk i september endelig bekreftelse på norsk statsborgerskap. Vi er veldig glade for at dette endelig har ordnet seg.

5 SMÅNYTT 5 BESØKSTJENESTENS MEDARBEIDERE I menigheten har vi mange mennesker i forskjellig alder. Der i blant er det noen i blant oss som ikke har mulighet til å komme til gudstjenenste eller andre treffpunkter. Da ønsker medarbeiderne i besøkskomiteen gjerne å ta i et tak. Noen ganger får også pastor Fred være med. Fra venstre ser du Ragnhild Sommerstad, Bjørg Henriksen, Arna Krey (leder) og Egil Hoelstad. Ta gjerne kontakt med Arna om du vil ha besøk eller om du kunne ønske å være med i tjenesten! Arna treffer du på mobil: ÅRETS SUPERTRO (KONFIRMANTER) Det er i år fire SuperTro'ere som har satt av et år for å ha superfokus på å bli skikkelig kjent med Jesus og på sin tro. De møtes hver 14. dag i sine egne samlinger på SuperTorsdag - og de er med på til sammen fire helger sammen med ungdom fra flere baptistkirker på østlandet. Undervisningshelgene er det to av i høst og to på vårparten. Den store høytidsgudstjenesten går av stabelen den 12 mai Plott inn dagen i kalenderen allerede nå! Fra foran og bakover ser du: Adrian Gundersen, Helene Brevik, Truls Aandal og Elisabeth Bækkelie BLI MED Å STØTTE BARNELEGEUTDANNINGEN Oslo 1. Baptistmenighet har gjennom flere år støttet en av de unge i Kongo som ønsket å ta en utdannelse som sykepleier. Brigitte Bambu-Wainda er meget takknemlig for den hjelp hun har fått fra vår menighet slik at hun kunne gjennomføre de foregående års med studier ved I`nstitute Supèriur des Technique Mèdicale i Kisangani. Etter fullført studie ble hun ansatt som sykepleier ved Helsesenteret til CBCN i Buta. Hun har nå jobbet på Helsesenteret i to år som sykepleier. På grunn av mangelen på kvalifisert personell i Pediatri i Kongo blir barn ofte syke og mange dør på grunn av mangel på tilstrekkelig omsorg. Hun har derfor startet på en videreutdanning innen Pediatri (barnelege). Dette studiet er ved det samme universitet i Kisangani hvor hun studerte tidligere. Det nye studiet tar to år og kostnadene til studieavgifter, bøker, opphold og reise er beregnet til ca dollar pr år. Følg SuperTorsdag på Facebook: søk opp superoslo og meld deg inn! Her får du mye innblikk i ungdomsarbeidet! Når vi som menighet var med på å støtte Brigitte Bambu- Wainda med sykepleier utdannelsen skjedde det ved gaver og inntekter fra julemessene og basarer i kirken. Å støtte henne i to nye år utgjør i penger ikke mer enn litt i underkant av kr ,- pr år. Du som ønsker å være med på å samle inn dette beløpet kan du sette inn et beløp på menighetens gavekonto og merke innebetalingen Støtte til sykepleier i Kongo. Du kan også støtte ved å kjøpe lodd og vafler når dette skjer på kirkekaffen etter gudstjenestene. Vi som jobber med dette misjonsprosjektet håper på din støtte. Hilsen Hyggetreff og Bjørg Skorpen

6 6 KRONIKK Ord og gjerning - Vi blir invitert av kristne misjonsorganisasjoner til å støtte og gi til mye forskjellig som går under vignetten kristen misjon som for eksempel skolevirksomhet på andre kontinenter, fadderbarnstøtte og en rekke andre gode formål. Men er alt dette kristen misjon? Av: Oddvar S. R. Misjonens Herre sa det slik: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Den første del av misjonsbefalingen er proklamasjon. Den siste del av misjonsbefalingen, å lære dem å holde alt jeg har befalt dere er i senere år kalt gjerningsdelen i misjonsbefalingen. Tidligere ble det meste av vekten lagt på den første del av misjonsbefalingen. Etter hvert, fra begynnelsen av 1970 årene ble de to delene av misjonsbefalingen likestillt. Det har ført til uttrykket integrert misjon (engelsk: integral mission eller holistic mission ), og kan oppsummeres med ord og gjerning hånd i hånd. Det ene og det andre De fleste av verdens evangeliske kirker har gitt sin tilslutning til denne forståelse av kristen misjon gjennom Lausannebevegelsen. Det innebærer for det første at evangelisering og sosial handling/gode gjerninger er to forskjellige aktiviteter. For det andre innebærer det at proklamasjon av evangeliet er helt sentral i kristen misjon, og for det tredje at evangelisering og sosial handling går sammen. I det øyeblikke vi prøver å gjøre sosial handling og evangelisering til det samme f.eks ved å si at hjelp til en skole i Afrika i seg selv er kristen misjon, så er problemet at vi ender gjerne opp med bare det ene, og det er som regel evangelisering som faller ut. Vi kan derfor ikke ha sosial handling uten evangelisering om vi skal kunne kalle det misjon. På samme måte er det også slik at evangelisering uten gode gjerninger heller ikke er kristen misjon slik Jesus definerer misjonsoppdraget i Matteus kapittel 28. Evangeliet som veiviser Selv om evangelisering og sosial handling er partnere i mange situasjoner er det ikke slik at dette er aktiviteter med samme virkning. Det største behovet for fattige, som det er for alle mennesker, er å bli gjenforenet med Gud, få et nytt liv, et nytt håp. Bare evangeliet kan gjøre dette. Sosial handling kan vise at evangeliet fører til gode gjerninger, men hvis ikke evangeliet blir formidlet blir sosial handling som en veiviser som ikke viser noen retning. Det kan faktisk hevdes at hvis vi bare gjør gode gjerninger blant folk så peker vi på oss selv, og på våre egne gode gjerninger. Folk vil

7 7 hånd i hånd synes vel om oss, men ikke om Jesus Kristus. Vi kan til og med gi det inntrykk at frelse kan oppnås ved gode gjerninger. Eller vi kan gi det inntrykk at det som er viktigst er økonomisk og sosial utvikling. Uten proklamasjon av evangeliet kan kristen sosial handling være god human tjeneste, men det kan ikke kalles kristen misjon slik det defineres av misjonens Herre eller av storparten av verdens evangeliske kirker. Misjon uten forkynnelse Mission drift er det ordet som kan benyttes for å uttrykke at det som først startet som et integrert misjonsprosjekt med ord og gjerning hånd i hånd for å møte både åndelige og materielle behov, gradvis over tid blir mer eller mindre urelatert til Foto: Oddvar S. R. proklamasjonen av evangeliet. Dette har skjedd med blant annet kristne skoler i alle verdensdeler, kristen mikrofinans over hele verden, og mye kristen misjon forøvrig. Vi finner dette blant annet i prosjekter støttet av Norad, som ikke godkjenner bruk av bistandskroner i prosjekter der forkynnelse er en integrert del. Jeg traff en leder for en misjonsvirksomhet på Filippinene som sa til meg: Da jeg forsto at FN-organisasjonen som tilbød oss pengestøtte i følge deres vedtekter krevde at vi skulle avstå fra forkynnelse av evangeliet, da sa vi nei. Vi selger ikke vår sjel. Det er kjærlighet som krever at vi deler håpets budskap.

8 8 BLI KJENT MED......føttene til den som bringer bud... Kjell Einar Granholt tar med seg sine 19 år med livserfaring og reiser til Englenes by; Los Angeles i USA. Her skal han gå på Ungdom i oppdrag sin DTS (Diciple Trainingship School) et helt år noe som han håper kan gi ham erfaring som misjonær i Afrika eller Japan. Av: Fred Habberstad Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: Din Gud er konge! Jesaja 52, 7 Foto og Fotomontasje: Fred Habberstad

9 9 Denne torsdagskvelden snakker vi sammen på SuperTorsdag og mimrer over den gangen han satte sine ben for første gang i Oslo 1. Baptistkirke. Den gang var det også SuperTorsdag og Anne Katrine Bækkelie hadde tatt med seg to klassevenner fra skolen og en av dem var Kjell Einar Granholt. Kjell Einar var 15 år og falt pladask. Siden har han vært en ivrig SuperTorsdager med både styrejobbing og preking. -Jeg har engasjert meg spesielt i leirarbeidet, begynner han. Kjell Einar forteller videre at det har vært lærerikt å få muligheten til å være med helt fra planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet. Særlig tenker han på hva leirene har betydd for ham selv og at dette var noe han ønsket å gi videre. Et år til Gud En kan undre hvorfor en ung mann i sin beste alder og i midt i studieløpet vil reise med Bibelen i hånden ut i verden. -Jeg tror Gud har kalt meg, sier Kjell Einar og setter blikket på meg. Da jeg gikk på videregående lovte jeg Gud at jeg skulle gi ham et år av livet mitt etter skolen og det er en god måte å bruke et år på! Gud har gitt meg alt jeg har og jeg er veldig takknemlig for det. Og det står i min Bibel at vi er kalt til å gå ut i verden og gjøre disipler. Så da vil jeg det, enkelt og greit. I fjor sommer begynte drømmene om å reise som misjonær og leke i hodet til Kjell Einar. Han ble spesielt oppmuntret av Mikael Østenstad og Jon Viktor Lilienberg som sist vinter reiste rundt omkring i Norge som evangeliseringsteam i samarbeid med blant annet Norske baptisters barne- og ungdomsforbund (NBUF). Kjell Einar valgte å gjøre unna siste året på videregående i stedet for å sove i en kassebil med hjemmesnekrede senger. Det var nok lurt for nå går altså turen til Los Angeles og disippeltrening. Reisefølget er det ingenting å klage på; det er nemlig blant annet Mikael og Jon Viktor. Drømmen om Afrika Kjell Einar er forventningsfull til året som ligger foran. -Jeg har en tanke om at jeg er en representant fra menigheten min og SuperTorsdag som får reise ut i verden. Det er noe jeg har fått med meg herfra som jeg har lyst til å vise fram til andre. Jeg opplever det som en god kristen kultur og et godt kristent arbeid, sier Kjell Einar. Dessuten innrømmer han at det er spennende å tenke på å få reise ut på misjonsmarken. -Jeg kommer nok til å bli mye bedre kjent med Gud. I løpet av året skal vi også ut på teamtur til et sted vi får informasjon om etterhvert. Noen kommer til å reise til Sør-Amerika, andre til Asia, noen til Europa og Afrika. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med andre mennesker i andre kulturer. Det blir nok nye perspektiver på livet, smiler Kjell Einar, og avslutter: -Jeg håper jeg får reise til Afrika. Jeg vet ikke hvorfor jeg vil akkurat dit, men det er det jeg håper på.

10 10 SMÅNYTT / BAPTISTNYHETER På disse to sidene har vi klippet litt fra nyheter fra andre medier. Teologisk høyskole doblet studenttallet Høyskolen for Ledelse og Teologi har doblet antallet studenter fra i fjor til i år. Skolen gleder seg over søkningen, men kjenner på økonomiske voksesmerter. Bjørn Arild Hatlem, avisen DAGEN Høsten 2011 var det 180 registrerte studenter ved Baptistsamfunnet og Pinsebevegelsens felles høyskole på Stabekk i Bærum. Nå har tallet økt til 363 registrerte studenter som tar studiepoeng, både bachelor og enkeltemner. Dette er kjempegledelig. Baptistenes teologiske seminar, som denne skolen springer ut i fra, hadde våren 2004 rapport inn åtte studenter totalt sett. Da er dette en veldig god vekst. Vi opplever at vi har fått et mye mer livskraftig miljø, både med flere ansatte og med mange studenter. Og jeg tror at studiemiljøet på HLT har blitt mye rikere, sier rektor Kai Tore Bakke til Dagen. Et skår i gleden er at store deler av statstilskuddet er resultatbasert slik at skolen ikke får pengene før to år etter at studentene har avlagt eksamen. Vi har hele tiden et etterslep. Og det gjør at vi knaker i fortøyningene når vi vokser. Dette er grunn til at vi velger å ikke ta inn alle søkere. Tre suksessfaktorer Bakke forklarer den store veksten med tre hovedårsaker: Kjennskap, engelskspråklig tilbud og desentralisering. Den nye skolen ble startet i januar 2009, og har hvert år blitt mer og mer kjent både innad i kirkesamfunn og utad. Skolen får mange forespørsler om studier. En annen viktig grunn er at skolen har startet engelskspråklig bachelor i teologi og ledelse. Der er det i alt over 90 campusstudenter på de to første årene. Det første året hadde vi 35 studenter og på et nytt kull var det 150 søkere og av disse tok vi 60. Det er en stor vekst. Underviser tre steder Rektor forteller at skolen de tre siste årene har utviklet et desentralisert tilbud som de kaller Teologiskolen. Her har det blitt kjørt et pilotprosjekt i Rogaland, og nå er det utvidet slik at tilbudet finnes både i Stavanger, Porsgrunn og Bergen. På Teologiskolen er det i alt 100 studenter, men ikke alle av disse tar studiepoeng på teologi. Derfor er det noen som ikke er medregnet blant de 363 som tar studiepoeng. Når samtlige regnes med har høyskolen nesten 400 studenter. Beriker hverandre Høyskolen registrerer vekst både på ledelse og teologi og de andre programmene som årsenhet i ungdomsarbeid og den den ordinære bachelorutdannelsen. Hvordan opplever du samarbeidet som Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet har om Høyskolen for Ledelse og Teologi? Jeg synes det er veldig konstruktivt. På skolen i lærerstaben har vi fått gjort noen av de erfaringene vi snakket om på forhånd hvor de ulike tradisjonene berikes av hverandre. Og hvor både hjertesaker på baptistsiden og på den pentakostale siden blir løftet frem og befruktet av hverandre. Baptistenes rettferdighetssans og den pentakostale spiritualiteten har det ganske godt sammen, avslutter rektor Kai Tore Bakke. Sakset fra:

11 På disse to sidene har vi klippet litt fra nyheter fra andre medier. Margun Warem ble nestleder for europeiske baptistkvinner SMÅNYTT / BAPTISTNYHETER 11 Margun Warem fra Ålgård har flere år bak seg som nestleder i det europeiske baptistkvinnestyret. Hun har tidligere vært leder for det norske kvinneforbundet. På bildet er Warem (lengst til venstre) sammen med det avtroppende styret. Av Roger Dahl Både baptistkvinnene og den europeiske baptistføderasjonen er samlet i Elstal utenfor Berlin om dagen. I tillegg til Warems internasjonale engasjement har Jan Sæthre et mangeårig engasjement på økonomisidden i forhold til føderasjonen, og Håkon Silgnad er med i styret for det internasjonale semiaret i Praha. Morten Øhrn er med i styret for de europeiske baptistungdommene, Arild Harvik er styreleder for Euuropean Baptist Mission, og Jan Sæthre har flere ulike posisjoner innefor verdensalliansen. I forhold til tallmessig størrelsetar norske baptister godt ansvar i internasjonale sammenhenger. Pastorskifte i Ballangen Skrevet den 10 oktober 2012 Evita og Phung Nguyen har skiftet jobb, i den forstand at Evita fra høsten 2012 har tatt over som pastor i Ballangen etter sin mann Phung. Av Hermod Bakkevoll Ballangen menighet har siden i vinter hatt en veldig positiv prosess, hvor menigheten har gått gjennom hele sitt menighetsliv, og hele sin virksomhet. Det har vært en positiv prosess, hvor menigheten har vært villig til å stille avgjørende spørsmål med alle sider av virksomheten. I høst er de igang med både barne og tenåringsarbeid, samt Alphakurs, i tilegg til møtevirksomheten. Blant annet ser det ut til at tenåringsarbeidet har fått en pangstart. Hele åtte ungdommer fra Ballangen var meldt på til høsttreffet på Rivermont. Bytter oppgaver I de siste par årene har Phung Nguyen vært ansatt som pastor i 50 prosent stilling. Dette har han kombinert med 50 prosent stilling på REMA. I sommer fikk Phung tilbud om hel stilling på REMA. Etter en liten prosess knyttet til hvordan situasjonen kunne løses, ble det enighet om at Phung takket ja til den jobben, og så har Evita Nguyen startet som pastor i 50 prosent stilling. Evita har den samme utdannelsen som Phung, og hun vil nå tjene i menigheten med sitt kall, og sin utrustning. Prosessen i menigheten knyttet til dette pastorskiftet var veldig god, og vi ønsker både pastorpar og menighet Guds velsignelse og Guds ledelse over arbeidet i tiden som kommer. Fantastisk møte mellom elever og Gud på Holtekilen! Nylig arrangerte personalet på Holtekilen Folkehøgskole gudstjeneste for alle elevene på skolen. Nesten 90 elever møtte frem til møtet hvor de fikk anledning til å utrykke sin tro gjennom bønn, takkelapper, lystenning og nattverd. De fikk høre andakt og god tid til å kjenne på Guds nærvær og å reflektere over sin tro. Etter gudstjenesten var det i benkeradene flere elever som trengte samtale og forbønn. Denne første gudstjenesten, som vi kaller Thomasmesse, er laget for alle elevene slik at de skal kunne se hva dette dreier seg om. Mange av elevene på skolen er ikke kristne, men har et uavklart, og ofte anstrengt, forhold til dette med tro. For oss på Holtekilen Folkehøgskole er et av målene for skoleåret å skape en slik tillit blant elevene, vise hva vi tror på og komme så nær innpå livene deres, at samtaler rundt sin tro er en del av hverdagen. Vi opplever hvert år at mange elver trenger forbønn og noen å snakke med etter våre gudstjenester. Ungdom i vår tid savner rom for slik refleksjon da hverdagen og kravene til unge mennesker er store. Ruben Eiksund, lærer på Holtekilen

12 SIST MEN IKKE MINST Returadresse: Oslo 1. Baptistkirke, Hausmannsgate 22, 0182 Oslo Når jeg tenker på Oslo 1 Baptistmenighet, og det gjør jeg ganske ofte, så er det nesten alltid takknemlighet, glede og forventning som preger tankene mine. Takknemlighet over å få være en del av et fellesskap med mange forskjellige, spennende og fantastiske mennesker. Glede over det arbeidet vi i fellesskap bygger for å gjøre menigheten til et sted der vi kan møte Gud og hverandre. Og sist, men ikke minst, forventning til det som ligger foran oss. I Jesaja 42 vers 5-9 står det: Noen vennlige ord fra menighetsrådslederen hans tilstedeværelse midt i blant oss, og det gir god grobunn for fremtid og håp. Sammen kan vi være et felleskap hvor vi legger stein på stein og på den måten bidrar hver og en med det vi har fått. Så er det Gud som gir vekst. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for det dere betyr for meg og for resten av fellesskapet. Å være menighet er en jobb vi må gjøre sammen, og jeg er glad for å få gjøre det sammen med akkurat dere! "Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente den ut, som bredte ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden og ånd til dem som ferdes der: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene for å åpne blinde øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder. De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det." Det er en fryd å få se og oppleve det store engasjementet som spirer og gror i menigheten vår! Gud har formet oss og gitt oss i oppgave å frigjøre, åpne og gi lys. Hans lys. Som Guds menighet har vi Med varm hilsen Hilde Mikalsen Tirsdag 4 desember inviterer Hyggetreff i Oslo 1. Baptistkirke til JuleTreff. Oslo 2. Baptistmenighet og Bærum Baptistmenighet er invitert. Selskapet er ikke lukket, men det er en viss plassbegrensning med bindende påmelding. Les mer på

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Noen tanker til Episode 5 - Misjonen - The Mission

Noen tanker til Episode 5 - Misjonen - The Mission Episode 5 av Preik.tv Dette skrivet er for dere som er ledere i lagsarbeidet, eller andre som vil benytte seg av videoene fra Preik.tv. Vi håper det skal være til inspirasjon og utrusting! Dere kan for

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 17.august 2014 Elsk hverandre! «Elsk hverandre!» er overskriften for gudstjenestene i Misjonskirka i august og september. Livet handler først og fremst om kjærlighet. Ettersom

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Bli med på noe spennende!

Bli med på noe spennende! Tid for Gud Bli med på noe spennende! Tid for Gud Har du mye tid, eller har du lite tid? Hver dag kommer det ny tid, og du bestemmer selv hvordan du vil bruke den. Du bestemmer selv over tiden din, men

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Gud gav oss en befaling og denne befalingen var ikke bare for misjonærer!

Gud gav oss en befaling og denne befalingen var ikke bare for misjonærer! Du er en misjonær! Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 22. april 2007 Tekst: Matteus 28, 18-20 Antall ord: 2164 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer