Syn for andre. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Møre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Syn for andre. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Møre"

Transkript

1 Nytt fra Møre Februar/mars 2014 Nr årgang Vi er skyldige våre naboer, sambygdinger, barn og unge vi møter, å være lys og salt. Synnøve Risan 11 MØRE 2 8 Fellesskap i forening Nærhet og tilhørighet til hverandre og til misjonærene skaper ekstra misjonsglød, sier Anna Sigbjørnsen, som er ei av for eningskvinnene på Aure. UTLAND 5 JOHN GJERTSEN ELISABETH ØSTERGAARD Terje Jonsson har fått Norges Vels Fortenestemedalje for å vere tilsett som diakon i 40 år. Syn for andre Terje Jonsson har vore 40 år i Den norske kyrkja. Og for det har han fått Norges Vels Fortenestemedalje. La alle barn bli sett! I Nepal og Aserbajdsjan har flere funksjons hemmede barn fått en bedre oppvekst. Vi satser på god oppfølging, dagsentre og støtte til foreldrene. NORGE Fornyer attraktivt kurs Mennesker skal bli satt i stand til å snakke ærlig om eget liv og å ivareta andre. Derfor relanserer Normisjon kurset «Ta vare på deg selv og andre». 7 PÅ TOMB VGS KAN ALLE VEIER FØRE TIL STUDIEKOMPETANSE! NATURBRUK TIP TEKNIKK OG INDU- STRIELL PRODUKSJON BYGG BYGG OG AN- LEGGSTEKNIKK Følg Normisjon på Facebook

2 2 MØRE FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra MØRE Terje Jonsson har vore 40 år i Den norske kyrkja. Og for det har han fått Norges Vels Fortenestemedalje. Med syn FERMATE Fermate Sunnmøre har tilbud om kurs, samtaler, sjelesorg og undervisning. for andre Tekst Elisabeth Østergaard Foto Elisabeth Østergaard Kurs og samtaler Fermate Sunnmøre tilbyr både kurs og samtaler, sjelesorg og undervisning. Fermate får henvendelser både fra enkeltpersoner, par, forsamlinger/menigheter og offentlige institusjoner. Fermate har diakonalt og sjelesørgerisk perspektiv, men tar også opp tema innen samliv, oppdragelse og rus. Sist år har Fermate hatt flere kurs i «Ta vare på deg selv og andre». Dette er et kurs med tema rundt tro, gudsbilde, følelser og sjelesorg. Kurset passer godt i foreninger og forsamlinger. Ta kontakt med Fermate (se annonse nedenfor) om det er noe du/dere kan tenke på. Se datoer for noe av det Fermate Sunnmøre tilbyr denne våren: TVP 2 temakvelder på Ellingsøya våren 2014 Sjelesorg-samtale-dag på Homely 24. februar 2014 TVP-kurs Holmely mai 2014 Ekteskapskurs på Ellingsøya nov Ærefull medalje Eg ringte Terje Jonsson for å avtale eit intervju i samband med at han har fått Norges Vels Fortenestemedalje. Han var villig til å stille opp, og foreslo til og med å kome på kontoret mitt. Men eg måtte inn på nettet for å lese om denne medaljen, som eg ikkje kan hugse å ha høyrt om før. «Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet,» står der på Norges Vels heimeside, og eg skjønar at dette er bortimot like ærefullt som Kongens Fortenestemedalje. Då Terje dukkar opp, spør eg: Kva har du gjort for å få medaljen? Eigentleg er det dei som er i teneste på same staden i minst 30 år som kan få den. Men for meg, har medaljen også ei anna side. Den minner meg om det Gud har gjort. Han har lagt til rette, vegleia og gjeve styrke, seier Terje tankefull. Viss ikkje Gud hadde stilt opp, hadde det ikkje vorte noko medalje. Bred kontaktflate Du er diakon, men kva gjer du eigentleg, spør eg litt spent, sidan vi er i same «bransje». Eg besøker alders- og sjuke heimar, og held andakter der. Eg har kontakt med rusmis brukarar og narkomane, arbeider med psykisk utviklingshemma, ar rangerer eldretreff, og held møter og andakter i alt frå misjons foreiningar til helselag. Og så er eg oppteken av sjelesorg, slik som du. Og eg har også vore klokkar. Einsemda sin tidsalder Eg er imponert. Terje har vore 40 år i kyrkja i fulltid, er no pensjonist, men har ein stillingsprosent for å la diakonien halde fram. Kva er dei største ut fordringane innan diakoni, spør eg, og håper på å få ei åpenbaring eg kan ta med meg vidare. Det at vi ser kvarandre, og at vi er noko for kvarandre, seier Terje med lengt i blikket. Vi må bry oss om kvarandre, for vi lever i einsemda sin tidsalder. Og menneska vil vere i dei vellykka sitt landskap. Men den miskunnsame samaritan, han finn vi i grøfta. Diakoni er for vanlege folk Terje struttar av iver, når han snakkar om diakoni. Heilt vanlege folk kan bidra med å sjå andre, rekkje ut ei hand og dele med dei som ikkje har noko. Det kostar ingenting å gje ei oppmuntring, eit smil, og menneskeverd. Kvar hentar denne mannen engasjementet sitt ifrå, lurer eg på. Det er på grunn av denne andre sida av medaljen. Hadde eg ikkje hatt nokon som ba for meg, så hadde eg ikkje sete her. Eg har tenkt på kvifor livet vart slik som det vart, det er fordi Jesus lever, Gud er til og Den Heilage Ande stadig er operativ. Det er det som driv meg. Gifta seg til Santalmisjonen Og så fortel han meg si historie, om ein oppvekst i ein heim der Jesus ikkje var viktig, om tidleg engasjement i Indremisjons Sjelesorgsenter på Sunnmøre Gi en gave til Fermate Sunnmøre Fermate Sunnmøre er et ressurssenter for sjele sorg og veiledning. Senteret tilbyr sjele sorgsamtaler, kurs og veiledning. Senteret ligger i Ålesund. Fermate Sunnmøre er et samarbeid med Frikirken, Sunnmøre Indremisjon og Normisjon. Støtt Fermate Sunnmøre med en gave: Konto nr Berikende I 2013 var det rekord i antall flyktninger i verden, og noen kommer til Norge. Sammen med økt arbeidsinnvandring øker dette andelen av nye landsmenn i Norge. For å bidra til integrering, og for å støtte innvandrere i Norge, har flere kristne organisasjoner etablert organisasjonen KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid. Vi skal bistå innvandrere uavhengig av religion, samtidig som vi bidrar til at de finner forsamlinger de vil være en del av. Mange menigheter og kristne organisasjoner i Møre og Romsdal gjør en god jobb på området, samtidig ser vi ofte at en organisasjon som særlig jobber på dette feltet, kan utrette noe ekstra, sier Reidar Andestad, ny avdelingsleder for KIA i Møre og Romsdal og med særlig ansvar i Molde. Se Reidar Andestad i KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid.

3 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 MØRE 3 Molde-fellesskapet vil ut Molde-fellesskapet med sine 100 voksne medlemmer har lyst til å være til betydning for arbeidsgrener i sitt distrikt. De vil gjerne være til inspirasjon og hjelp. Ønsker dere talerhjelp, drahjelp eller hjelp til å tenke nye tanker, så ta kontakt med fellesskapsutvikler Torgeir Frøvik Frøsøye. Spennende seniorprogram for 2014 Det er kommet brosjyrer med program for seniorer for Her er det tilbud for reiseglade som ønsker å møte andre i samme alder. Noen av arrangementene er lagt til utlandet, andre er mer kortreist. Felles er godt og trygt miljø der Jesus og fellesskap med andre er i fokus. Ta kontakt for brosjyrer. Terje Jonsson framfor Molde domkyrkje, der han har tenestegjort i 40 år som diakon. For det har han fått medalje. selskapet si guteforeining: «Unge Menns Indre Mission» i Trondheim, og om eit ekteskap som introduserte Santalmisjonen og ytremisjon. For Terje har også eit stort hjarte for misjon. Eg gifta meg med Santalmisjonen, seier han med glimt i auget, og det var ei utruleg oppleving. Då fekk eg vendt blikket frå Prinsensgt. 22 i Trondheim, til misjonsmarka ute i verda. Det var veldig trusstyrkande. På slutten av 70-talet vikarierte eg i ei prestestilling i Indre Østfold. Prosten der heitte Per Kjølberg, og var leiar i Santal misjonen. Han hadde tidlegare vore generalsekretær, Økonomisk innspurt Julemessene er ein økonomisk innspurt på slutten av året. Også i 2013 har messene stor betydning for det økonomiske resultatet. Men vi veit at messer er meir enn pengeinnsamling. Det er samarbeid, fellesskap, inspirasjon, møte med Gud og menneske, samhald og misjonsfokus. Mange stader er messa ein kjærkomen møteplass for menneske i alle aldrar i lokalsamfunnet. Heilt vanlege folk kan bidra med å sjå andre, rekke ut ei hand og dele med dei som ikkje har noko. Messene er også med på å ta vare på tradisjonar, både sosialt og når det gjeld å ta vare på handverk. Så snart ei messe er avslutta, startar planlegginga for neste år. Sjølv om ein kjenner på slit, alderdom og sviktande krefter underveis, er det påfallande mange som stiller opp igjen når messetida melder seg. På Ålvundeid lar dei takksemda bli uttrykt gjennom lovsong og felles skap etter endt messe. BJARNE STORSET og også India-misjonær. Han lærte meg å verte glad i misjon. To føter Då vi kom til Molde, møtte vi ekteparet Sigerset. Dei heldt på og etablere foreininga «Delta», og vi vart med på første møtet. Og på måndag skal vi også dit! Det som gjorde sterkast inntrykk er dei utsendingane vi har hatt på besøk. Dei fortalte om trua si og takka for evangeliet. Dei viste oss frukta av det vi ikkje sådde. Terje er ein mann med «to føter». Den eine foten er den store brannen for misjon ute i verda, den andre er innsatsen for å gje menneske rundt seg eit møte med Jesus, gjennom å sjå og bry seg. Og før han går ut frå kontoret, har eg ei overrasking på lur. Med hjelp frå Synnøve Risan, deler vi ut historias første, men absolutt ikkje siste «Frivillighetsmedalje» frå Nor misjon. Denne medaljen er av sjokolade, men vart teke imot som om han var av gull. Og det skulle den vore. For utan frivillige med engasjement og iver, kan ikkje Normisjon fortsette. Etter at alle messedeltakarane har dratt, feirer medarbeidarane med lovsong, restemat og ein pust i bakken. Fellesskap i Kristiansund? Molde-fellesskapet med fellesskapsutvikler Torgeir Frøvik Frøsøye i spissen, har lenge ønsket å få et fotfeste i Kristiansund med tanke på fellesskapsbyggende arbeid. Det planlegges nå felleskirkelige samlinger for å få til lavterskeltilbud. Den første samlingen vil være første søndag i mars. Kandidatforslag til regionstyret Valgnemda har som oppgave å finne kandidater til regionstyret. Disse skal velges på årsmøtet 27. april. Dette året står også region styre leder på valg. Vi oppfordrer foreninger og andre som er tilknyttet Normisjon, om å komme med forslag til kandidater. Det kan gjøres til regionkontoret. Tips til basaren Skal du ha basar? Da kan det være til inspirasjon å ha innsamling til et bestemt prosjekt. Normisjon har over 100 enkeltprosjekter som innsamlingsmål. Om dere velger ett av dem, kan vi være behjelpelig med å lage små brosjyrer eller plakater som gir litt informasjon og kan være en motivasjon for å ta lodd. Resultat på julemessene Ålvundeid: kr , Fræna: kr , til det internasjonale arbeidet Valldal: kr , til arbeidet i Nepal

4 4 MØRE FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra Adam, kvar er du? Kunstsnø og kulderoser Med kunstsnø i bakken, kulderoser på kinna og smil om munnen, har Høgtun-elevane fått utfordra sine skikunster gjennom 5 dagar på Oppdal. I fleire år har Høgtun Folkehøgskule reist med heile skulen til Vangslia i Oppdal, ei av dei første vekene i januar. I løpet av dagane blir låra meir og meir slitne, medan skigleden berre aukar i takt med betra ferdigheiter. Kvar dag startar med 2 timar skiinstruksjon med proffe instruktørar som alle er tidlegare Høgtun-elevar. Elevane bur i grupper i eigne leiligheiter og handlar og lagar mat på eigahand. God trening også det, meiner internatleiar Inger Lise Kvernberg, som også fungerer som huslege. Ein av kveldane reiser alle bort til IMI-Stølen og har fellesaftan med mat og program. I år var det trondheimsstudent og tidlegare elev Tor Einar Hovde som hadde kveldsord og som minte elevane om å utfordre seg sjølve ikkje berre på ski og fysisk men også i forhold til trusspørsmål. Det vart fine dagar på alle måtar. Fellesskapet vart styrkt. Svingteknikkane vart forbetra. Føret var godt og sikten fin. No ventar mange på meir snø i fjellet, slik at ein også får prøve ut ferdigheitene på toppturar. I mellomtida får ein gå på skøyter på Torvikvatnet. Kortkurs Sjølv om du ikke har anledning til å bli elev på Høgtun for eit år, kanskje du kan bli elev ei veke eller ei helg: juli: Kurs i agility og sosialt samvær. Agility er ein hundesport med fokus på samhandling mellom hund og menneske. 90 menn i alderen 30 til 90 år på mannshelg På det meste var 90 menn i alder frå 30 til 80 år samla på Brusdals heimen til mannshelg 18. og 19. januar. Bibelskulelærar på Bibelskolen Bildøy Bergen, Gunnar Ferstad, var talar. Eg er ikkje komen hit for å halde ein god tale, sa Gunnar. Viss det er det du har forventning om, vil du reise skuffa heim, men eg har eit ynske om at minst ein av dykk får møte Jesus, slik at han kan forandre deg. Om det skjer, har ikkje denne helga vore utan nytte. Dette var den sterke appellen frå Gunnar Ferstad på opningsmøtet. «Adam, kvar er du?» var det utfordrande temaet for helga. Gunnar tok oss med til fortellingane om både Adam, Samson og den bortkomne sonen for å sette det rette fokuset på temaet. Kvifor blir vi så 90 menn i alder frå 30 til 90 år var samla til mannshelg. trøytte, var det utfordrande spørsmålet. Er det fordi vi ber gudsbildet vårt, eller er det han som får bere oss? Kva vil det seie å vere ein sterk mann? Gjennom Samson sitt liv fekk vi ein ransakande bibeltime om grenser og begjær, om å gjere feil, om å påføre andre smerte, og om vi har nokon vi lyttar til. Sterke menn er avhengig av nåde, var utfordring og konklusjon! På festmøtet laurdag kveld teikna Gunnar eit sterkt og varmt bilde av Gud som far, og det var ei fin oppleving då forsamlinga på slutten av møtet saman gjekk til forbøn og vigsla liv og teneste til Jesus Kristus august: Kurs med tur til Peer Gynt-spelet ved Gålåvatnet. Meir informasjon om opplegg og påmelding kan du få ved å gå inn på nettsidene: hogtun.no eller ta kontakt med skulen. Vil fortelle om Mali HØGTUN Karoline Kyte og internatleiar Inger Lise Kvernberg i aktivitet i bakken på Oppdal. På grunn av uro og konflikter har misjonærene i Mali hatt lange opphold i Norge. Nå er flere av misjonærene enten på plass eller på veg ut igjen. Dette gjelder også Hilde og Alf Halvorsen. Men til våren har de bestemt seg for å ta et år i Norge og vil bruke noe av tida på å reise for å forkynne og informere. I november har Alf satt av ei uke i region Møre. Det er uke 48, november. Han skal blant annet være på misjonsmessa i Fræna. Men han vil selvsagt ha flere oppdrag. Så herved er invitasjonen gitt til dere. Her har dere muligheten til å få ferskvare fra misjonsarbeidet i Mali, ut fordrende og aktuell forkynnelse og gode jakt historier. Han kan besøke foreninger, forsamlinger, ha møter, og han sier ikke nei til utradisjonelle tiltak. Han er utpreget jaktinteressert, så hva med å invitere han til den lokale jakt- og fiskeforeninga? Ta kontakt med regionkontoret om dette er noe for deg. Misjonær i Mali vil besøke region Møre i november. ARKIV LEDER Synnøve Risan Regionleder Å sette seg mål, må først og fremst skje i hodet, leste jeg her om dagen. Jeg leste en artikkel om å oppnå resultater. Å sette seg mål er noe langt mer enn setninger på et papir eller en halvhjertet idé slik et nyttårsforsett er for de fleste. Det sies at da Johan Remen Evensen var 10 år, var han i Vikersundbakken sammen med sin far. Der skulle han ha sagt noe sånt som at i denne bakken kan jeg bli verdens beste hopper. Og det var jo akkurat det som skjedde en del år senere: Johan Remen Evensen står fortsatt med verdensrekorden i hoppbakken med 246,5 meter. Å sette seg mål om i bli verdens beste hopper, var ikke et halvhjertet nyttårsforsett eller ei setning på et handlingsdokument, men det var et helhjertet ønske som festet seg i hodet på gutten. Slik ble dette målet noe han levde for, kjempet for og la til rette for å realisere. Det er viktig å sette seg mål. De kan være kortsiktige, men også mål som kan realiseres på lengre sikt. Jeg er overbevist om at en av grunnene til at evangeliet ble plantet i disiplene og siden spredte seg, var at Jesus hadde en klar tanke om sitt mål, nemlig å se mennesker frelst. Han hadde kort tid på seg. Det var ingen tid å miste. Han kunne ikke vingle i sitt oppdrag. Det er også min motivasjon for å sette mål i mitt liv. Jeg ønsker å være i tjeneste på en slik måte at mennesker kan lære Jesus å kjenne. Målene må feste seg i hodet, slik at det blir noe vi lengter etter og lever for. For verdensrekordhopperen handlet det Målene må feste seg i hodet, slik at det blir noe vi lengter etter og lever for. om å legge opp livet sitt når det gjaldt alt fra næringsinntak til trening og prioriteringer. Hva er viktig i mitt liv, og hvordan preger det meg? Er det viktig for meg at andre lærer Jesus å kjenne? Hvilke prioriteringer gjør jeg for at det kan skje? Jesus brukte mye tid til stillhet og bønn. Han søkte Gud og lyttet til hans stemme. Det er der det begynner. Gjennom stillheten fester målene seg i hodet og blir en del av mine tanker, min vilje og det jeg prioriterer å gjøre og bruke tid på.

5 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 UTLAND 5 UTLAND På dagsenteret Heyat i Aserbajdsjan møter denne gutten forståelse og ikke fordømmelse. Hvorfor ikke meg? Tekst Foto Line Konstali John Gjertsen Ofte blir funksjonshemmede barn i fattige land tilsidesatt og glemt. Den lille gutten koser seg i ballbingen. På dagsenteret får han møte barn som i større grad ligner på ham selv. Han kan også leke fritt på egne premisser. Støtte til foreldre og barn På dagsenteret Heyat i Aserbajdsjan møtes funksjonshemmede barn og deres foreldre til lek, samtaler og for å lære hvordan man kan takle en strevsom hverdag. Her skal barna lære grunnleggende ferdigheter for å fungere i samfunnet. Foreldrene er deres aller viktigste støtte, og derfor er det viktig at de ivaretas i den vanskelige oppgaven det er å følge opp barn med spesielle behov. Normisjon jobber helhetlig med funksjons hemmede barn og deres familier i Aserbajdsjan. Ved hjelp av tiltak i barnas hjem har vi også sørget for at færre sendes til institusjon. Møter forståelse for første gang I Nepal blir funksjonsnedsettelser ofte tolket som djevelens straff. Foreldrene til det funksjonshemmede barnet blir bedt om å ofre dyr for å blidgjøre de onde kreftene. I noen tilfeller blir også barnet og foreldrene ekskludert fra lokalsamfunnet. Organisasjonen Asha Bikas Sewa (ABBS) samarbeider tett med Normisjon i driften av 3 dagsentre. Normisjon dekker også årslønnen til en ergoterapaut som reiser mellom de tre sentrene og tilbyr faglig kompetanse og opplæring av sosialarbeiderne. Foreldrene som får hjelp ved dagsentrene påpeker ofte at de for første gang møter forståelse og omsorg. La alle barn bli sett! Funksjonshemmede barn i fattige land har dårligere fremtidsutsikter enn friske barn. De risikerer å forbli ugifte og fattige. Vi ønsker at alle barn skal bli sett uavhengig av hvilke forutsetninger de har. Ved hjelp av Normisjons prosjekter i Nepal og Aserbajdsjan får funksjonshemmede barn bedre muligheter til skole gang og ikke minst muligheten til å leke og ha det gøy sammen med andre barn. Fakta Ifølge FN bor 80 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne i fattige land. Blant disse barna går bare 10 prosent på skolen. Funksjonshemmede barn blir ofte tilsidesatt og glemt fordi foreldrene og samfunnet rundt ikke har kunnskap og ressurser til å ivareta barnet. I enkelte kulturer blir funksjonshemmede utsatt for fordommer og utestengelse. (Kilde: Norad, FN og Wikipedia) Bibelen i Himalaya Satser på ungdommen! Evangelisering på leir! I Himalaya-fjellene får nå folkegrupper som ikke kan lese og skrive lære seg Bibelen utenat. Normisjon har vært med og trene opp bibellærere, men kan ikke fortelle hvor de har vært på grunn av fare for sikkerheten til lærerne og elevene. For mange av disse folkegruppene er evangeliet helt ukjent, og noen steder finnes bare små husmenigheter som møtes i det skjulte, sier Nils Magnar Sture, som er Nor misjons landkoordinator for Bhutan. SHUTTERSTOCK Det er neste generasjon som skal skape ny historie i Kambodsja. Gjennom å satse på barn og ungdom vil Normisjon være med og skape en trygg identitet og gi utrustning til den oppvoksende slekt. Lederne for internatene i Phnom Penh har to mål med sitt arbeid blant studentene: gjøre det mulig å studere og få en ut dannelse til nytte for seg selv og landet, og enda viktigere: dele evangeliet med unge mennesker og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. Nylig var ungdomsledere fra hele Ecuador samlet på leirstedet Paute. Der ble de ut fordret til evangelisering i gatene. På gata møtte de mennesker som gjerne tok seg en prat om Gud. Om kvelden møtte flere av disse opp til gudstjeneste. Takket være støtten fra Normisjon har den lutherske kirken i Ecuador mulighet til flere slike samlinger. Prosjektnr.: Tshangla-prosjektet Budsjett: I Bhutan er det fortsatt mange som ikke har hørt om evangeliet. Prosjektnr.: History Makers Budsjett: Prosjektnr.: Menighetsbyggende arbeid i IECLE Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 UTLAND FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra Trenger fortsatt støtte Sykehuset Okhaldhunga i Nepal er i ferd med å ta form, men trenger fortsatt støtte. I fjellandsbyen Okhaldhunga i Nepal er det langt fra alle historier som har en lykkelig slutt. Mange dør av syk dommer som lett kan behandles med medisiner. Men her får de hjelp de ellers ofte ikke ville fått. Nå trenger sykehuset å få ferdigstilt nybygg så de kan utvide kapasiteten. Så langt er det gitt millionbeløp fra givere i Norge, og i 2014 er målet å samle inn 3,1 millioner kroner for å gjøre ferdig det nye sykehuset. Bygger i vanskelig terreng Det er komplisert å få fraktet byggematerialene inn til sykehusområdet fordi vi har manglet bro over grenseelven siden mai. Utbyggingen går derfor senere enn planlagt, sier Normisjons lege ved sykehuset, Erik Bøhler. Men når vi feirer nytt år, er det fint å se at to bygg nå er under grønt tak, sier Bøhler. De fattiges sykehus Den siste hovedbygningen er også godt i gang med å ta form. De første pasientene flyttet inn i ny tuberkuloseavdeling før jul. 1. etasje blir en sengepost, 2. etasje blir operasjons- og intensivavdeling. 3. etasje blir føde-, barsel- og barneavdeling. Innbyggerne i dette fattige fjellområdet trenger fortsatt din støtte for at sykehuset skal bli ferdig. Slik så sykehuset ut i januar. Prosjektnr.: Nytt sykehus i Okhaldhunga Budsjett: KRISTIN BØHLER Endelig kan hun lese Maxase fullførte et alfabetiseringskurs i regi av Normisjon. Hun er nå i stand til å skrive lister og føre regnskap for mølla som de har fått gjennom prosjektet. Å satse på lese- og skriveopplæring er en sentral del av arbeidet med Helsehagene i Mali. Hindrer jentebruder Hun har ei datter som nå går på gymnaset i hovedstaden Bamako. Jenter blir ofte giftet bort veldig tidlig, så det er svært få som fullfører ungdomsskolen i området. Maxase forstår at skolegang er viktig. Foreldre som selv ikke har skolegang, kan umulig klare å følge opp sine barn. En støtte til foreldrene innebærer også en støtte til barnas fremtidige skolegang. Ved hjelp av rollespill i kirken bearbeider ungdom traumer og møter Guds kjærlighet. SYNNØVE AANDSTAD BAGHIROVA Maxase kan både lese, skrive og regne etter å ha gått på alfabetiseringskurs. Prosjektnr.: Helsehagen i Tomora Budsjett: Vil beholde kulturen sin Orayin Udi kultursenter ligger i landsbyen Nich i Aserbajdsjan. Orayin støttes av NHE, Normisjons bistandsorganisasjon i Aserbajdsjan og har som målsetning å bevare udienes kultur, språk, historie, tradisjoner Musikanter fra Khogul og religion. Udienes eneste folkemusikk ensemble, Khoghul, ble startet i Aserbajdsjan hadde akkurat blitt selvstendig etter at Sovjetunionen brøt sammen, og folk etterspurte folklore også blant udiene. Prosjektnr.: Støtt Udi-folket! Budsjett: Vil skape fred Tekst Line Konstali Foto Audun Nedrelid I Assam står santaler og boroer mot hverandre i en blodig konflikt. Ved å fokusere på barn og ungdom ønsker vi å jobbe for fred. Assam er et område nord-øst i India. Helt siden 1996 har streik, etniske konflikter, kidnappinger og vold fra militante grupper vært en del av hverdagen. Organisasjonen Lutheran World Service India Trust jobber med å hjelpe dem som er rammet av konfliktene, til å få en ny hverdag. Til dette arbeidet får de god støtte av Normisjon Fredsarbeid via rollespill Ved hjelp av rollespill i kirken bearbeider ungdom traumer og møter Guds kjærlighet. De kjenner ikke til en fredelig hverdag, da krig og konflikt har preget hele oppveksten. Ved Gaurang skole og sjelesorgarbeid ( etablert 1960) skal ledere trenes til å lede barneog ungdomsarbeid i menighetene de kommer fra. I utgangspunktet er trenden at flere unge forlater kirken, men ikke i den lutherske menigheten som samarbeider tett med Gaurang. I gudstjenestene fremfører ungdommen skuespill basert på hverdagen de møter. Maskerte menn med geværer må vike for det kraftfulle kjærlighets budskapet som Jesus gir alle. Her lager de unge samfunnsrelaterte skuespill, der det kristne budskapet står sentralt fred og forsoning. Menigheten blomstrer fordi det satses stort på søndagsskolen og ungdomsarbeid. Tradisjonell borodans kombineres med drama som formidler Bibelens budskap. På denne måten får de unge også et budskap om fred. Inspirerer bibelskolestudenter I Gaurang trenes fremtidige ledere til diakonalt arbeid og åndelig veiledning. Det er store utfordringer med å få nye og kompetente ledere i menighetene, og derfor er bibelskolen viktigere enn noen gang. Prosjektnr.: Rehabilitering av flyktninger i Assam Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 NORGE 7 NORGE Hva skjer? februar: Tenerife Vi ønsker seniorer i alle aldere velkommen til å bli med. Kom gjerne alene eller sammen med ektefelle, familie, venner eller barnebarn. Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Bjørg og Yngvar Woxmyhr. Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf mai: Pilegrimsvandring til Santiago de Compostela Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Ove Steinar Haug Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf mai 1. juni: Krakow Her er opplevelser, kultur, mosjon, og ikke minst kristen glede, fellesskap, forkynnelse og misjonsinformasjon. Samarbeid med Si-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Leif Berge Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf juni: Seniorseminar på Solborg i Stavanger Reiseledere: Torill Solli Haugen, Johannes Byberg og Leif Berge mfl. Påmelding: Solborg Folkehøgskole, tlf Annen informasjon: Leif Berge, tlf Ann Helen Aaslund (f.v.) Tor Bringaker og Marianne Kraft har «pusset opp» det populære kurskonseptet «Ta vare på deg selv og andre». Utfordrer til nyplanting Biskop Graham Cray fra Church of England var en av foredragsholderne på medarbeiderkonferanse til Normisjon i Praha i starten av januar. Han utfordret organisasjonen til å intensivere arbeidet med å starte nye menigheter i Norge. Dere må ikke etablere nye kirker for alle de som er frustrert over formene og tradisjonene i de menighetene de i dag tilhører. Kirkene må være der for at vi vil nå nye. Derfor må nye kirker designes på nytt ut fra den kulturen som er på stedet. Kulturen er avgjørende Ifølge Cray må all ny menighetsplanting starte med at ildsjelene ber Gud vise hvordan de skal starte. Det fungerer aldri å kopiere en vellykket menighet fra ett sted og plassere den et annet sted. Kirken må vokse opp som en del av kulturen i området, sa Cray. Han viste eksempler fra England der menigheter har vokst fram av at en gruppe ressurssvake menn gikk sammen for å bake brød. Et annet sted var det behovet for at barna skulle ha et lekeland. Vi må starte med å vise Guds kjærlighet til de vi vil nå fram til. Da kommer undringen fra de som blir berørt: Hvorfor er dere så gode mot oss? Og så kan fellesskapet og disippelskapet utvikles. Og så dannes tilbedelsen. Vår kirke i England fornyes på denne måten, sa Graham Cray. Stevne for hele familen juli Velkommen fra hele landet! Påmelding skjer på vår nettside fra 17. mars. eller ved å ringe region Agder tlf Sommer i Sør Rydder i sjelen Tekst Leif Gunnar Vik Foto Leif Gunnar Vik Normisjon relanserer nå kurset «Ta vare på deg selv og andre». Mennesker skal bli satt i stand til å snakke ærlig om eget liv og å ivareta andre. Flere tusen mennesker har allerede fått ny innsikt og hjelp til å snakke om viktige sjelesørgeriske emner de siste årene gjennom dette kurset. Nå har det populære konseptet blitt enda bedre. Vi har jobbet med å gjøre det så brukervennlig som mulig. Arrangørene kan nå selv velge lengde og prioritering av temaer ut fra lokale behov, sier Marianne Kraft, som har vært med i revisjonsarbeidet. Kurset består av en «basispakke» med gjennomgang av grunnleggende temaer som «Troshistorie, gudsbilde og identitet». Det er også mulig å bygge videre på temaene «Oppgjør og selvaksept om skyld, skam og tilgivelse», «Følelser og kommunikasjon», «Sorg», «Vandring med hvilepuls», eller «Hva er sjelesorg». Vi oppfordrer Normisjons fellesskap til å arrangere kurs, gjerne i samarbeid med andre foreninger og menigheter lokalt, og gjerne bruke det som en del av sin opplæring av ledere. Dette er ikke for spesialister, men for alle oss som ønsker innsikt i eget liv og å bidra til å hjelpe andre. Kurset gir oss et språk for vanskelige temaer og hjelper oss til større åpenhet i våre fellesskap, sier Kraft. Kurset er mottatt med stor entusiasme i mange sammenhenger. Sauda Normisjon, Normisjons leirsted Stemnestaden og pinsemenigheten i Askim er noen av arrangørene. Flere av kursdeltakerne står i en aktiv sjelesorg-tjeneste i sine lokale sammenhenger. Kurset avdekker viktige sammenhenger mellom livserfaringer og tro, og en større bevissthet om mekanismer i møte med Gud, andre mennesker og seg selv, sier Aud Vihovde Hoftun, kursholder i Rogaland. Det er flott å se voksne mannfolk som får nye erfaringer med gudsbilde og farsbilde og blir mer bevisst på hva de gir videre til neste generasjon, sier kursholder Gjermund Lygre. Ta kontakt med ditt litt lokale regionkontor i Normisjon, og få mer informasjon om kurset. Gjermund Lygre er en av mange kursholdere. Voksne mannfolk får nye erfaringer med guds- og farsbildet. PRIVAT

8 8 MØRE FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra Testamente ditt valg Siden 1980 har Anna Sigbjørnsen engasjert seg i kvinneforening på Aure, og den årlige basaren blir en suksess hver gang. SHUTTERSTOCK Noen velger å gi arven til noen som har betydd noe spesielt for dem. Fellesskap i forening Om du ønsker det, kan du i ditt testamente øremerke hele eller deler av arven din til Normisjon. Da hjelper du oss i vårt viktige arbeid med å nå lenger ut. Hovedregelen ifølge arveloven er at dine nærmeste pårørende arver alt. Hvis du ikke har slektninger, vil arven tilfalle Staten. Ønsker du imidlertid at andre skal få del i arven, må dette bli nedfelt i et testamente. Du har på denne måten mulighet til å gi din støtte til en organisasjon som har betydd noe for deg, og som driver et arbeid du har tro på. Ifølge norsk lov må man være minst 18 år for å opprette et testamente. Ved at du kontakter advokat eller lensmann, kan det ordnes juridisk riktig. Dersom du synes det er lettere å henvende deg til Normisjon, vil vi være behjelpelig med å ordne kontakt med advokat eller lensmann. Alle henvendelser til oss vil bli behandlet konfidensiselt. NORDFJORD FOLKEHØGSKULE Praksisstudent Hei, jeg heter Asle Fyllingen, og i år er jeg praksisstudent ved Nordfjord folkehøgskule. Det vil si at jeg studerer Praktisk teologi og ledelse (PTL) ved Norsk lærerakademi (NLA), samtidig som jeg har praksis på folkehøgskulen. PTL er et helt nytt studie på NLA, som er litt annerledes enn mange andre studier. Studiet er lagt opp slik at jeg har undervisning i Bergen hver tredje uke, og i de to ukene mellom er jeg i praksis her på Nordfjord. Så langt synes jeg at studiet har vært svært interessant, både når det gjelder undervisningen i Bergen og når det kommer til praksisen på Nordfjord. Folkehøgskulen er en veldig relevant praksisplass for studiet mitt fordi mye av det jeg leser om i pensum møter meg i reelle situasjoner på Nordfjord. Jeg kan også få prøvd ut mye av teorien jeg lærer på NLA, gjennom praksisen min på Nordfjord. Jeg føler meg privilegert som har fått denne sjansen i år, og selv om det har vært et krevende halvår, så har det absolutt vært verdt det. Jeg gleder meg til et halvår til. Tekst Synnøve Risan Foto Synnøve Risan Det var i september 1980 at kvinneforeninga, den gang i Santalmisjonen, starta på Aure. Det hadde allerede vært ei foreningen i bygda, men medlemmene var begynt å bli gamle, og det var behov for yngre krefter å trå til. Ellen Kallands mor, som var leder der, lurte på om dattera var villig til å ta over. Det var lite aktuelt, sa Ellen. Møtene er jo tidlig på dag. De fleste kvinnene er i arbeid. Da må vi i tilfelle endre møtetid. De ville de gamle damene ikke. Da starter vi ei yngre forening for oss selv, sier Ellen. Slik startet ei levende og engasjert forening med medlemmer som har holdt sammen til i dag. Vi er nettopp kommet heim fra den årlige basaren og sitter i stua til Anna og Bjørn Sigbjørnsen, et par som har hatt stor betydning for det kristne fellesskapet og for foreninga i mange år her på Aure. Basaren har foreninga arvet fra Gressetgarden. Anna forteller at hennes første møte med basaren, var en inngang overfylt med sko og klær. Familien hadde nemlig 9 barn, og i tillegg heile bygda som skulle på basar. Men nå er basaren flytta til Misjonshuset. Misjonsiver Jeg husker engasjementet og iveren, sier Anna. Vi drog på tur med familiene våre sammen til Hurdalstevnet (sommerstevne på Gå Ut Senteret). Dette stevnet betydde mye for oss som fellesskap, for det var flere fra Aure som reiste sammen og fra resten av regionen. Det var som en storfamilie som vi har hatt mye kontakt med. Både familier, barn og enslige hadde et godt programtilbud. Og der fikk vi et møte med misjon og misjonærer som har inspirert og gitt motivasjon til innsats for misjon. Bjørn skyter inn for å fortelle om sitt første møte med Santalmisjonen. Det var Asbjørg Fiske som kom fra Trøndelag. Hun hadde vært misjonær i Bhutan. Det var hennes måte å møte ungdommene på i skolelaget som gjorde noe med meg. Misjonærformidlinga var helt fantastisk. Ingen gikk uberørt derfra. Det var et møte som jeg aldri har kunnet glemme. Og Santalmisjonen har vært vår misjon siden da. Og ytre misjon er fortsatt vår hjerte sak. Stort engasjement Men dette paret har vært involvert i mer enn dette. De Mange døpte ramser opp skolelagsarbeid, misjonshus engasjement og menighets råd som har engasjert dem. Og vi husker spesielt de 7 8 årene med Alpha-kurs som spesielt gode, sier de begge to. Det var travle år. Vi måtte legge foreningen og bibel grupper til siden, slik at vi hadde overskudd og tid til å lage gode Alpha-kurs. Vi opplevde at flere ble fornyet og fikk en ny retning i livet sitt gjennom disse kursene. Vi så tydelig at det er mye skjult tro som viste seg gjennom disse kursene. Og det setter vi stor pris på. Men etter disse årene var vi slitne, og ODD HARALD HALSE Asle Fyllingen (t.h.) samen med lærer Bård E.H. Norheim. Molde-fellesskapet står mer og mer fram som et fullverdig menighetstilbud. Mange barnefamilier har funnet sitt åndelige hjem der og finner tilbud både for små og store. Det gjør også at foreldre ønsker å døpe sine barn i fellesskapet. Fra sist juni til nå i mars, kommer det til å være minst 10 barnedåper. Pastor og fellesskapsutvikler Torgeir Frøvik Frøsøye sier at det er de som har vært med en stund dette er mest naturlig for. Men noen har villet døpe sine barn i Molde-fellesskapet selv om de ikke er medlemmer, men blir det i forbindelse med dåpen. Begrunnelsen for å døpe barna i Molde-fellesskapet er tilhørighet, et godt opplegg for barn og unge og der de blir ivare tatt på en god måte. Under dåpsseremonien blir familiene og dåpsbarnet bedt for, og både menighet og faddere får et tydelig ansvar for at barnet inkluderes i den kristne tro.

9 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 MØRE 9 Anna Sigbjørnsen er en av de store ildsjelene på Aure, og misjonsiveren har hun tenkt til å ta med seg helt til gamlehjemmet. ikke alle aktivitetene ble gjenopptatt som før. Familie og fellesskap Hva er drivkraften når dere har stått på så lenge? Santalmisjonen var liten nok til å få oversikt, å føle familie følelse. Vi kjente mange av misjonærene. Det skaper nærhet. Det hjelper når misjonærene kommer fra bygda eller nærområdet. Det skaper ekstra glød. Hva har misjon betydd? Fellesskap i foreningen. Og med mennesker vi møter igjen Under mottoet «Ærligere, tøffere, sterkere sammen» samlet 260 normisjonsansatte seg til medarbeidersamling i Praha første uka i januar. Gjennom ulike bidragsytere og samlinger, fikk vi åndelig og faglig påfyll og utfordringer. Ettåring i Normisjon, Matilde Opsahl, fikk mye ut av samlingen. «Det var god timing å legge arbeidermøtet til Praha det året jeg er ettåring!» sier hun med et lurt smil. «Jeg synes det var Vi så tydelig at det er mye skjult tro som viste seg gjennom Alphakursene. inspirerende dager med nyttige og lærerike seminarer. Jeg visste om noe av Normisjons mangfold, men at spekteret var så stort, var moro å se. Det var også kjekt å treffe kollegaer fra hele landet og knytte nye kontakter.» I et tettpakket program, ble det også tid til en guidet tur i byen. Fra borgområdet, vandret vi gjennom gatene ned til Karlsbroen og inn i gamlebyen. Dagen ble avsluttet med tradisjonell tsjekkisk mat og folklore. på årsmøter og i andre sammenhenger. Det er noe vi har felles som knytter vennskap og bånd. Forening for framtida Hva er framtida i foreninga? Vi har fra tid til annen vurdert hvordan vi kan tenke nytt. Anna viser til foreningas referatbok fra et besøk av region lederen der dette var drøfta. Vår konklusjon er at foreninga vår har den formen vi ønsker nå. Vi har ikke behov for endringer. Mennene har spurt om en plass i foreninga, men slik det er nå, er mennene foreningas Horisont 2014 i Praha ARVE SUNDBY Fra Borgområdet på toppen av Praha. medhjelpere på basarer, arrange menter og som dugnadsgjeng. Vi er spent på hvordan det blir når alle blir pensjonister. Da må vi disponere tida på annen måte. Da er spørsmålet om å bruke tida på en god måte. Anna sier: Vi holder på nå og fortsetter når vi kommer på gamlehjemmet. Overtek rektorstolen No har Hildegunn Gjesdal Tennebø starta som rektor ved Nordfjord folkehøgskule. Tore Humstad har gjort ein fantastisk innsats i vikariatet han vart utfordra til å ta medan Hildegunn hadde barsel- og morspermisjon. Tore fortel: «For meg personleg har dette vore eit fantastisk eventyr. Eg kom frå ein spennande jobb som prosjekt leiar i Vegdirektoratet, men i Nordfjord fekk eg i fanget ei oppgåve av ein heilt annan divisjon. Eg skulle få gå inn i ei teneste der eg kunne jobbe for nesten alt eg står for. Tenk å kunne jobbe med ungdom, fri lufts - liv, naturforvaltning og personal - kontakt, og få lov til å for midle av verdiar, kunnskap og tru i ein og same jobb. Det er ein draumejobb, sjølv om eg ikkje heilt såg meg sjølv i stillinga då ho vart utlyst». Hildegunn G. Tennebø seier at ho kjenner seg audmjuk i møte med rolla og oppgåva. «Eg gleder meg veldig til å jobbe med det som må vere ein av Norges beste stabar. Det er veldig mange kompetente, engasjerte og morosame kollegaer. Og så har vi ein elevflokk det er umogeleg å ikkje vere stolt av. Å få jobbe med unge menneske på ein slik måte, ligg midt i det eg har hjarte for. Eg synest det er flott å merke at Normisjons-folket i fylket er stolte av skulen og håpar vi kan styrke banda til bygdene endå meir. Vi treng forbøn og gode støttespelarar, og håpar skulen kan vere ein ressurs tilbake! Tore Humstad og Hildegunn Gjesdal Tennebø. Ledige stillinger i Acta Fra og med nyttår er det ingen ansatte i Acta. Det arbeides med ansettelser i Acta. Regionen vil bruke litt tid på å drøfte behov og prioriteringer i forhold til barne- og ungdomsarbeidet. Vi ser endringer også i dette arbeidet, og ansettelsene må tilpasses de oppgavene som er viktigst. Vær med og be om å få gode med arbeidere. Vi inviterer deg med videre Vi ønsker at vårt ønske om å være ærligere, tøffere og sterkere sammen, slik vi skriver om på giroen, også kan bety noe for deg der du er. Indiamisjonæren William Carey sa: «Våg store ting for Gud. Vent store ting av Gud.» Kanskje det er et greit nyttårsforsett for deg og din tjeneste også? JAN MAGNE MOI

10 10 MØRE FEBRUAR/MARS 2014 Nytt fra TETT PÅ LIVET Elisabeth Østergaard er diakoniarbeider i region Møre. I denne spalten vil hun dele tanker og refleksjoner som omhandler livet. De små og store tingene som berører oss og opptar oss, det som gjør noe med oss. Om det er noe du vil kommentere eller gi tilbakemelding på, send det til Praha er ein vakker by. Eg har vore der og sett hen sjølv. Men det som ikkje er så lett å sjå, er at under bakken er der eit nettverk av rom og gangar. Opprinneleg var desse romma 1. etasje i husa. Men Praha vart stadig oversvømt med vatn frå elva Moldau, som renn gjennom byen. Vatnet strøymde inn i gatene og la att store mengder med grus og stein. Til slutt bestemte dei seg for å ikkje fjerne denne massen, men heller ta på meir, og dei heva grunnen med ein heil etasje. Dermed vart første etasje i alle hus plutseleg kjellar, og livet i Praha fortsette på eit nytt bakkenivå. Det var ei drastisk avgjersle å stenge alle inngangsdører for så å lage nye. Men følgene var også gode. Grunnen vart heva så mykje at dei slapp dei store oversvømmingane. Og då pesten herja i Europa, var undergrunnen ein avgjerande faktor til at den ikkje råka byen så hardt. I vår tid vert gangane og romma brukt til installasjonar for straum- og telefonkablar. Dei ligg der trygt for vêr og vind. Dette er ei god historie som seier noko om at det ein opplever som motgang og vanskar, kan det kome noko godt utav, om ein speler på lag med problemet. Det handlar om å tenke litt utradisjonelt og nytt finne løysingar ein først kanskje ikkje tenkte var ei løysing. Og å bruke kreftene sine på å skape noko nytt i staden for å reparere på det øydelagde. Spesielt er det nødvendig å tenke slik når vi står overfor fastlåste situasjonar vi ikkje kan gjere noko med. Korleis kan vi bruke det som opplevast vondt, til noko godt? Når vi vågar å tenke annleis enn det vi har gjort før, får det vekse fram noko nytt og det kan vise seg og verte betre enn det gamle. Englekveld i grenda Amigos-gruppa hausta stor applaus for julespel. Barnegruppa Amigos i Åsskard framførte julemusikalen «Gabrielle» i Bøfjorden Grendahus før jul. Dei 23 barna frå 5 til 12 år tok den fullsette salen med storm. Amigos er Normisjons barnearbeid. Gruppa blir leia av Bodil Kvam Aasbø og Nora Vetleseter Bøe. Etter intens øving heile hausten skapte dei ein frisk og gripande versjon av Roy Frode Løvlands syngespel. Inspirert av juleevangeliet fortel musikalen om engelen Gabrielle, som på retteleg englevis opplever mykje spennande saman med sine englevenner sjøl om ho ofte kjem for seint og får refs av dei andre. Gjennom friske songnummer og samtale skildrar barna kjente og ukjente hendingar som fører fram til stallen i Betlehem der Maria og Josef voggar Jesus- Fortente roser til Amigos-leiarane Nora (t.h.) og Bodil barnet. Og denne gong var det ikkje ei plastdokke som låg i krubba. Kveldens Jesusbarn vart spela av nokre veker gamle Laura Christine Weyde! Inger Lise Heggem leia forestillingane med samanbindande tekst. Eit begeistra publikum merka at det har vore øvt godt. Amigos-barna kunne sine saker skikkeleg, og dei vaksne (band, lyd og lys) takla sine ut fordringar bra. Etter forestillinga kunne leiarane motta fortent ros saman med dei andre over 30 aktørane og puste ut etter ein travel innspurt før framføringa. Eit flott bidrag til å fokusere på julefeiringa som stod for døra! Eit under i kvardagen BERNT GUDRUNSON BØE Leiartreningshelg Fjordly. Fyrste helga i vinterferien ( februar) er det klart for leiartreningshelg på Fjordly. Dette er ei kurshelg som vi tilbyr ungdommar som er eller ynskjer å vere leiar på leir eller i lokallag, for at ein skal bli betre rusta til å ta fatt på oppgåvene. Temaet for denne helga er forventning. Kva for forventningar møter vi i rolla som leiar, og kven møter vi forventningar frå? Vi ynskjer å vere disiplar, men korleis vil vi vere disiplar, og korleis gjer vi andre til disiplar? Alt dette er spørsmål som er knytte opp mot temaet forventning, og vi ser dermed fram mot ei spennande helg med fokus på å vere og gjere disiplar! I denne spalten vil vi denne gongen fokusere på bøn. Vi har fått Ove Aksnes, styrar på Fjordly, til å fortelje om eit under: For om lag ti månader sidan vakna eg ein morgon med sterke smerter bak eine øyret. Smertene vart verre og verre, og tvinga meg til lækjar. Eg hadde fått «helvetesild», og sidan eg var så sein med å søkje hjelp, hadde han no inga råd for meg. Dette måtte berre brenne ut, og var eg skikkeleg uheldig, kunne det verte ei smertefull tid i mange månader. Etterpå fekk eg telefon frå ein kristen bror. Innleiingsvis spurde han korleis det stod til. Då eg fortalde han om sjuk domen, ville han be for meg på telefonen. Då skjedde det som eg aldri har opplevt før eller seinare: Eg vart momentant lækt. Flekken og smertene forsvann, og hevinga i ansiktet gjekk tilbake. Eg vart så overraska at eg ikkje våga å fortelje det til forbedaren min før mange dagar etter. All ære og takk til Jesus Kristus! Ove Aksnes erfarte at «det er makt i de foldede hender». PRIVAT FELLESSKAP Torgeir Frøvik Frøsøye Jeg har blitt enormt glad i Molde-fellesskapet. Og jeg er takknemlig for at jeg får lov til å vokse sammen med Gud i denne menigheten. Jeg er ordentlig glad for at det finnes så mange forbilder i menigheten jeg hele tiden kan lære av. Jeg møter stadig mennesker som bobler over av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Jeg tror mennesker blir formet slik gjennom å ha et nært forhold til Jesus. Jesus ønsker først og fremst at vi skal ha et forhold til ham. Jesus ønsker at vi skal bruke tid sammen med ham, bli bedre kjent med ham, bli formet og preget av ham. Men på samme tid ønsker han også at dette skal komme andre til gode. Han ønsker at vi skal være i tjeneste for at stadig andre skal få mulighet til å bli kjent med Jesus. Mennesker som lar disse fruktene av Guds ånd virke i dem, gjør at jeg blir bedre kjent med Jesus. I Molde-fellesskapet ønsker vi at menigheten skal leve nært til Jesus. Vi ønsker at Jesus skal være den som styrer og leder menigheten vår. Vi ønsker at den enkelte i vår menighet skal bli preget av Jesus. Gjennom at dette skjer, vil også Åndens frukter være synlige i vår menighet, og som en del av Jesu disipler er det ønskelig at dette skal komme andre til gode. Vi som menighet, misjonsorganisasjon og kristen folk er Jesu disipler. La oss stå sammen om å tjene ham som har sendt oss. Tjene ham Jeg er ordentlig glad for at det finnes så mange forbilder i menigheten jeg hele tiden kan lære av. med å gjøre disipler i menighet, region, land og i det store utland. Jesus stod fram for disiplene og sa: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Paulus skriver i brevet sitt til filipperne: «Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.»

11 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2014 TRO 11 TRO Andakt Synnøve Risan Regionleder Vi står i gjeld OVERSETTELSE: ERLEND EVENSTAD PETER ERKJENNER AT TROEN ER MYE STERKERE I VINTERHALVÅRET. Innspill Tormod Kleiven Landsstyreleder Vi har og tar ansvaret Fredag 24. januar gikk landsstyret i Normisjon og Ingvar T orsvik ut med en felles pressemelding, der vi fortalte at vi har kommet til enighet om en avtale. For oss er det viktig å understreke at vi tar det fulle og hele ansvar for det som har skjedd og betaler Torsvik økonomisk kompensasjon og opp reisingserstatning. I frelsen ble vi fritatt vår syndeskyld. Vi står frie for synd. Vi står frie for skyld. Men i det øyeblikk det skjedde, kom jeg inn i en ny gjeldssituasjon: Ansvaret med å bringe evangeliet til en hel verden. Paulus beskriver det slik i det han skriver til menigheten i Roma: For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene. Grekere og barbarer, lærde og ulærde alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma (Rom 1,13b 15). I dag leste jeg en artikkel i avisen Vårt Land om å gi evangeliet videre til våre barn. Leder av Acta, Espen Andreas Hasle sier følgende: «Hvis man unnlater å overføre sin kristne tro, er det et svik mot barna. Vi har et ansvar som foreldre å gi barna det beste vi har funnet i livet også med tanke på troen vår.» Vi står i gjeld til våre barn, til neste generasjon, og vi står i gjeld til folkeslagene. Når Paulus skriver om dette, så problematiserer han ikke prioriteringen av det nære i forhold til det fjerne. For ham er alle like viktig: folkeslagene og mennesker vi møter i det daglige. Misjon er å gjøre evangeliet kjent. Punktum. Fordi vi står i gjeld til alle. En jeg møtte, sa det slik: «Skal vi ha mer misjon blant folkeslagene, må vi ha mer misjon der vi bor.» Vi er skyldige våre naboer, sambygdinger, barn og unge vi møter, å være lys og salt. Å være en som peker på Jesus med livet i handling og ord, slik at vi kan høste frukter for evigheten. Paulus har alltid en lengsel etter å nå og gå videre ut. Han starter romerbrevet med å beskrive sin lengsel etter å komme til menigheten i Roma. Han sier han allerede har vært hos mange, også hos ulike folkeslag, men han vil stadig videre, også til menigheten i Roma. Slik er det å være Jesu etterfølger. Vi drives av en lengsel etter å nå videre. Det er en lengsel Gud legger ned i oss når vi fylles av hans kjærlighet for menneskene og folkeslagene. La oss be om at Gud fyller oss med denne kjærligheten og lengselen etter å nå nye. Slik at det kan forvandle og skape noe nytt, i ditt liv, i din tjeneste, på ditt sted og slik at det har betydning også for folkeslagene. Vi er skyldige våre naboer, sambygdinger, barn og unge vi møter, å være lys og salt. Vi har blitt enige med Torsvik om ikke å gå ut med beløpet som han får utbetalt. For Normisjon sin del vil jeg understreke at ingen øremerkede midler som er gitt til arbeidet innenfor eller utenfor Norge benyttes til å dekke dette beløpet. Normisjon har midler til disposisjon som ikke er knyttet opp mot noe av det nevnte, og som kan benyttes i denne situasjonen. Dermed vil ikke denne avtalen påvirke noe av det arbeidet vi som Normisjon i dag driver i Norge og ti land i Afrika, Asia og Sør- Amerika. Du skal være trygg på at de pengene som er gitt oss blir brukt til det formålet du har opplyst at skal være mottakeren. BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA Regionene Takk og be for ledere for foreninger, aktiviteter og det frivillige arbeidet i regionen. Utland Be for de nye misjonærene som reiser til Senegal og Bangladesh. Norge Be fremfor alt om visdom og glede i tjenesten. For oss i landsstyret har det vært viktig å understreke at opphevelsen av ansettelsen med Ingvar Torsvik ikke var begrunnet i en enkelt sak eller i spørsmål innen samlivsetikk eller andre læremessige spørsmål. Torsvik har gitt sin tilslutning til det Nor misjon står for på disse områdene og til Normisjons verdidokument i sin helhet. Bakgrunnen for opphevelsen av ansettelsesavtalen skyldes forhold som landsstyret har ansvar for. Nå er det satt ned et utvalg med eksterne personer som jobber med å evaluere det arbeidet vi har gjort, og vi ser fram til å forholde oss til konklusjonen når den foreligger. Be for ildsjelene som står trofast i arbeid og tjeneste. Be om vekst i foreningene slik at de kan få være fellesskap fulle av omsorg, omtanke og kjærlighet til Jesus og hverandre. Be for Kathy, Odd Magnus og Matthias i Ecuador. Vi starter nytt arbeid i Senegal. Be for dette. Vi åpner et nytt Asiasenter i Bangladesh. Be for en god start. Be for alle Soul Childrenkorene. Be for regionstyrenes frivillige medarbeidere, foreninger og forsamlinger. Normisjon har gitt Ingvar Torsvik en uforbeholden unnskyldning for måten vi har håndtert denne saken på. Torsvik har akseptert unnskyld ningen og ønsker Normisjon lykke til i fortsettelsen. Det er vi takknemlige for. Vi arbeider med å finne en god løsning på hvem som skal fungere som generalsekretær fra 1. april. Det blir også temaet på landsstyrets første møte nå i starten av februar. Jeg tar meg god tid til å lese både Agenda 3:16 og Nytt fra Normisjon. De utfyller hverandre på en god måte. Svein Granerud Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , La alle barn bli sett! I FATTIGE LAND blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og glemt. VÆR MED Å gi disse barna i Nepal og Aserbajdsjan et verdig liv. Kontonr Kampanjenr Foto: Jan Ivar Vik Gi med mobil: Send «Normisjon» til 2160 Du gir da en gave på kr 200,

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer