Årsberetning driftsår. Stiftelsen Seilskipet. Statsraad Lehmkuhl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 34. driftsår. Stiftelsen Seilskipet. Statsraad Lehmkuhl"

Transkript

1 Års beretning 2011

2 Årsberetning driftsår Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

3 STYRET Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Helge S. Dyrnes Bergen Næringsråd Helge Schjøtt Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner Atle Thowsen Bergens Sjøfartsmuseum, til Tore Lauritz Nilsen Bergens Sjøfartsmuseum, fra Egil Jørgen Eikanger Bergen kommune Sigfinn Bartz-Johannessen Bergens Rederiforening Knut M. Skaar Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond Bernt Grimstvedt Sjøforsvaret, til Erik Bøe Sjøforsvaret, fra Ole-Jørgen Johannessen Bergen kommune Stiftelsens styre pr (på bildet): Helge S. Dyrnes, styreleder - Bernt Jacob Pettersen, nestleder - Egil J. Eikanger - Tore L. Nilsen Knut M. Skaar - Sigfinn Bartz-Johannesen Erik Bøe (bilde til høyre) - Marte Mjøs Persen Pål Jangård - Laila Vindenes, direktør Helge S. Dyrnes har vært styrets leder, og Helge Schjøtt nestleder. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner er etter statuttene medlem av Stiftelsens styre, og både styrets leder og Stiftelsens direktør er medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. ADMINISTRASJONEN Direktør Laila Vindenes har ledet stiftelsen i Stiftelsen har i 2011 hatt kontorer i Skur 7 på Bradbenken, der «Statsraad Lehmkuhl» har sin faste fortøyningsplass og der det er lager og verksted for skipets formål. Stiftelsen har også utført sekretariatsfunksjonen for Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. SKIPETS BESETNING Ved årets begynnelse var skipet bemannet for verkstedopphold og vedlikeholdsperiode. Primo april, ble besetningen mønstret for seilingssesongen. Kapteinene Marcus A. Seidl og Odd Jarle Flatebø har ført «Statsraad Lehmkuhl» i Marcus A. Seidl har hatt oppgaver i forbindelse med budsjett og verkstedsopphold. David R. Seidl og Fridtjof Jungeling har vært skipets overstyrmenn. Maskinsjefer har vært Sven Magnus Hamsås og Leif Breistig. Det har også vært noen vikarer. Stuerter har vært Sverre Leirvik og Trond Paulsen.

4 Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser. AKTIVITET I 2011 om et viktig ledd i å oppfylle stiftelsens formål; å bevare «Statsraad Lehmkuhl» for etterslekten gjennom bruk, arrangerer vi seiltokt for skoler, firmaer og privatpersoner. Et tokt varer vanligvis fra 5-20 dager, avhengig av destinasjon. Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser. Varigheten av årets sesong utgjorde i alt 254 dager. ÅPNE OG UTLEIDE SEILTOKT Årets seilingssesong startet 9. april og ble avsluttet 17. desember. I løpet av året gjennomførte «Statsraad Lehmkuhl» 9 åpne (9 i 2010) og 8 utleide (8 i 2010) seiltokt. «Statsraad Lehmkuhl» har i 2011 seilt åpne tokt til Island, Shetland, Orknøyene, Storbritannia, Skottland, Selje og Irland. På Orknøyene ble det arrangert en lokal skjærgårdstur og blant gjestene var det et norsk brudefølge. «Statsraad Lehmkuhl» deltok på Tall Ship Races etappene fra Lerwick til Stavanger og fra Stavanger til Halmstad. Medseilerne kom fra Befalsskolen og disse hadde igjen invitert med sivile medseilere. Et vellykket prosjekt som frister til gjentagelse. Skipet var TSR hovedskip i Stavanger og var tildelt hedersplass i Vågen. Skipet var arena for kulturelle innslag og det var mange besøkende om bord. Skipet gikk videre til NOKA i Varberg, Sverige. Også i 2011 ble «Statsraad Lehmkuhl» utleid til Forsvarets Ingeniørhøyskole på et opplæringstokt til Kirkwall. I år var det Fjell, Håstein og Kleppestø ungdomsskoler med 121 elever som åpnet seilingssesongen for skoletokt til Kirkwall. 10. Klasser fra, Austevoll, Marikollen og Storetveit ungdomsskoler seilte høstens skoletokt. I tillegg til Sjøkrigsskolen og Forsvarets Ingeniørhøyskole, har «Statsraad Lehmkuhl» i 2011 seilt med elever fra Nordfjord-, Hardanger-, Fana-, Torshusog Nordmøre Folkehøgskoler, wog den 133 personer store vennegjengen fra Stavanger som seilte til Shetland. Høsttoktet med Sjøkrigsskolen startet 1. oktober fra Bergen, og toktet gikk via Mindelo, Kap Verde og Bermuda til Norfolk og Baltimore. Returen gikk direkte til Bergen. Skipet ankom Bradbenken lørdag 17. desember, kl På returen fra USA til Norge hadde «Statsraad Lehmkuhl utfordrende værforhold men også mye flott seilas. Vi har igjen levert en sterk søknad for å vinne The Boston Teapot Trophy, med 1274 nm utseilt på 125 timer.

5

6

7 MEDSEILERE Årets gjennomsnittsbelegg på åpne seiltokt var 68 medseilere. Alt i alt deltok 1479 personer på seiltokt med «Statsraad Lehmkuhl» i Av disse var 601 kvinner (41%) og 878 menn (59%). Nedgangen fra 2010,(1551 medseilere), skyldes lavt belegg på toktene til Island og Irland. På utleide seiltokt er gjennomsnittet 109 medseilere. Utviklingen i gjennomsnittsbelegget på de åpne seiltokt ser ut som følger: År Antall elever: UNGDOMSPROFIL 25 ungdommer fikk i 2011 toktstipend fra Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venners minnefond for Per Langehelle, i samarbeide med Stiftelsen. Av de 1479 personene som seilte med «Statsraad Lehmkuhl» i 2011 var andelen unge inntil 29 år på hele 73%. Dette er også i samsvar med våre statutter og det viser at Statsraad Lehmkuhl driver seilopplæring til ungdommer i større omfang enn noe annet skoleskip i verden i dag. Den aldersmessige fordeling ser ut som følger: år år år år år Over 50 år SKJÆRGÅRDSTURER År Skjærgårdsturer, totalt Antall passasjerer Åpne Skjærgårdsturer Antall passasjerer Snitt, åpne turer

8 HAVNEBESØK løpet av seilingssesongen 2011 har «Statsraad Lehmkuhl» besøkt følgende havner: Kirkwall Lerwick, Ålesund, Stavanger, Stromness, Ullapool, Edinburgh, Stornoway, Sandefjord, Reykjavik, Dublin, Varberg, Mindelo, Bermuda, Baltimore og Norfolk. SEILINGSDETALJER Skipet har tilbakelagt en total distanse på godt over en gang jorden rundt, nautiske mil. Seilbar distanse, dvs. ekskl. los distanser, forflytninger og skjærgårdsturer, var nautiske mil og vi brukte seil som eneste framdriftsmiddel i nautiske mil av disse. Dette utgjør 51% av den seilbare distansen. Vi har i 2011 benyttet seil i 56% av seilingstiden. Totalt drivstofforbruk inklusivt forbruk til varmtvannskjelen og drift av generatorene til strømforsyning, var 13,45 liter per nautisk mil. (16,2 l/nm i 2010) VERKSTEDSOPPHOLD Skipet har tilbakelagt en total distanse på godt over en gang jorden rundt, nautiske mil. Det ble gjennomført verkstedsopphold i Øystese Røde Kors fikk jobben med å laste ut 120 tonn ballast før avgang fra Bergen. Steinen ble lagret på kaien hos Sjøkrigsskolen. Den 10. januar gikk skipet i dokk hos Westcon i Ølen for mellomklassing, innstallering av ny propell og generelt vedlikehold. Oppholdet ble noe lengre enn forventet grunnet forsinkelser av leveranser, og skipet var tilbake i Bergen 17. mars. Det ble gjort skrogmålinger, sandblåsing og maling av underrom, skifte av stål under seilkøye og klasserom, reparasjon og forsterkning av klyverinnfestninger og kattebjelker, sandblåsing og maling av akterpigg og oppmaling av vannlinje og lastemerker. Baugornamentene ble demontert og sendt til reparasjon. Kostnadene ved verkstedsoppholdet ble større enn budsjettert på grunn av hardtværsskader, uforutsatte stålreparasjoner og modifikasjon av MOB daviter.

9

10 ... undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer.

11 ASSURANSE askoforsikringen for «Statsraad Lehmkuhl» ble i 2011 opprettholdt med en forsikringssum på kr. 70,0 mill. Samlet premie for kaskoforsikring var i 2011 kr ,- Stiftelsens totalhavaripolise, (totaltap av skipet), for «Statsraad Lehmkuhl» er satt til kr ,- Assuranceforeningen Skuld har dekket «Statsraad Lehmkuhl»s P & I forsikring uten å belaste premie for denne polisen. SAMARBEID MED SJØKRIGSSKOLEN Avtalen med Sjøkrigsskolen er svært viktig for «Statsraad Lehmkuhl», Sjøkrigsskolen (SKSK) har benyttet skipet som en av flere arenaer for sjømannskap og lederutvikling siden Dette har vært en stor suksess og undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer. I desember 2011 undertegnet FLO sjø ny kontrakt med stiftelsen. Den nye kontrakten sikrer samarbeidet med Sjøforsvaret, foreløpig ut SAMARBEID MED «CHRISTIAN RADICH» OG «SØRLANDET» Gjennom organet Tall Ships North har de tre norske skværriggerne et fruktbart samarbeid på en rekke områder. Det felles medlemsbladet for de 3 venneforeningene; Skværriggerene har fått en kraftig oppjustering og det har endret navn til «Seilskipene». Samarbeidet mellom direktørene har blitt forsterket gjennom flere arbeidsmøter og arbeidet mot ens bookingløsning ble påbegynt i oktober. Ut over dette arbeides det med felles problemstillinger i forhold til våre sentrale myndigheter og i forhold til felles markedsføring. STYREREPRESENTASJON Stiftelsens styreleder og stiftelsens direktør er vedtektsmessig medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av Class A Tall Ships Forum (CATSF), som er en del av Sail Training International, STI. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av STI og møter i CATSF. Stiftelsens direktør og kaptein har deltatt i en arbeidsgruppe som utarbeider ny organisasjonsstruktur for CATSF. SAMARBEID MED BERGENS SJØFARTSMUSEUM Avtalen med Bergens Sjøfartsmuseum fra 2006 har fortsatt å fungere gjennom 2011 til gjensidig glede for begge parter.

12

13 REDGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET FORSIKTIGHET jennom hele 2011 ble det innført begrensning i alle innkøp som ikke var påtrengende nødvendige, både på skip og land. Dette ble gjort for å kompensere for inntektsreduksjonen og for å dekke inn deler av merkostnadene ved mellomklassing og verkstedsopphold i Vi la opp to langtokt i 2011, hhv til Island og Irland og det var dårligere belegg på disse enn forventet. Lærdommen fra dette er at det trolig ikke er marked for mer enn et langt tokt hver sesong. På tross av nedgang i passasjerantallet i 2011 så er salgsinntektene fra serveringen om bord, svært gode. Dårlig vær i mai og juni samt færre åpne skjærgårdsturer forklarer nedgangen i passasjertallet. Lave renter og redusert markedsverdi for våre aksjefond bidro negativt i ØKONOMI OG LIKVIDITET Driftsinntektene var i 2011 på NOK mot budsjettert NOK (der uforutsett gave utgjør og forsikringsoppgjør utgjør ). Av denne omsetningen utgjorde offentlige tilskudd mill 7.096, (inkl. 1,0 mill til ekstraordinært vedlikehold) eller 22,2 %, mot 23,5 % i Resultat for 2011 før disposisjoner ble negativt, mill mot budsjettert mill Resultat etter disposisjoner, ( ), ble Det som har påvirket driftsresultatet negativt for 2011 er manglende inntjening på langtoktene til Island og Irland, betydelig økte verksteds- kostnader, samt redusert markedsverdi for våre kapitalplasseringer. Det er bekymringsfullt at prisene for bruk av «Statsraad Lehmkuhl» ikke kan holde tritt med kostnadsutviklingen knyttet til drift og vedlikehold. De norske skværriggernes kostnadsutvikling og utfordringene knyttet til finansiering av reparasjoner, pålegg og modifikasjoner, er kommunisert til staten v/kulturdepartementet. Stiftelsen har gjennom 2011 hatt tilfredsstillende likviditet. I balansen er egenkapitalen redusert til NOK Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien er redusert fra kr for å gi et riktigere bilde av stiftelsens reelle verdier, og den samsvarer nå med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Betingelsene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av resultatet. TAP PÅ FORDRINGER Det er i 2011 ikke bokført noe tap på utestående fordringer. Stiftelsens fordringsmasse vurderes ikke som usikker. PLASSERINGER Som det fremgår av regnskapets Note 9 har Stiftelsen plassert midler i aksjefond, pengemarkedsfond og bank. Stiftelsen har hele tiden sett på dette som langsiktige plasseringer, men en tettere oppfølging av kapitalforvaltningen i 2012 skal forhåpentligvis gi en bedre avkasting på våre oppsparte midler. Kapitalforvaltningen overvåkes av et kompetent utvalg som foretar nøye avveininger av avkastningsmuligheter mot risiko. Stiftelsen skal forvalte midlene med en lav risikoprofil. Det eventuelle overskuddet vi klarer å opparbeide gjennom god, økonomisk drift, er avgjørende for fremtidig vedlikehold, fornyelser og bevaring. ANSATTE OG HMS Stiftelsen har 6 ansatte i administrasjonen; herav 5 kvinner. Besetningen ombord er mellom 13 og 19 til enhver tid, i tillegg til et større antall avløsere, vikarer og servitører. Kvinneandelen ombord var i 2011, 20,5%. Servitørene, der hovedandlen er kvinner, er ikke med i denne statistikken. I løpet av året har sykefraværet vært 0,6 % i land, og 1,1 % ombord. I løpet av 2011 var det ett skadetilfelle ombord som medførte kortere sykefravær. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og styret gir honnør til de ansatte for svært godt arbeid. Det har ikke vært nevneverdige ulykker i løpet av Virksomheten forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Det er foretatt revisjon av Stiftelsens ISM med tilfredsstillende resultat. Stiftelsen sammen med Velferden, Venneforeningen og de ansatte selv, arrangerte velferdstur til Ål før sesongstart. Dette var svært vellykket og bidro til trivsel og videreutvikling av vårt gode arbeidsmiljø.

14 OPPFYLLELSE AV STIFTELSENS MÅLSETTING SM-koden definerer Stiftelsens politikk for sikkerhet og miljøvern til å være: 1. Sikker drift av «Statsraad Lehmkuhl». 2. Hindre skader på personer eller tap av liv. 3. Unngå skade på miljøet, særlig det maritime miljø. 4. Unngå skade på eiendom. Styret anser denne målsettingen som oppfylt også i Stiftelsens statutter definerer i 3. STIFTELSENS FORMÅL: Stiftelsen har som formål å søke seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» bevart for etterslekten og gi det en verdig bruksanvendelse som samsvarer med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. Styret konstaterer at «Statsraad Lehmkuhl» fungerer godt etter Stiftelsens formål, nemlig til opplæring, trening, utvikling og opplevelser. Positive tilbakemeldinger fra skipets brukere bekrefter at den etablerte driftsform fungerer godt. Stiftelsen vil satse på å videreutvikle det driftskonseptet Stiftelsen arbeider etter i dag. Styret konkluderer med at Stiftelsens målsetting i det alt vesentlige er oppfylt. UTSIKTER FREMOVER Totalt sett er det håp om at 2012 vil bli et tilfredsstillende driftsår for «Statsraad Lehmkuhl». Etterspørselen for både utleide og åpne skjærgårdsturer i 2012 er god. Certepartier og den langsiktige kontrakten med Sjøforsvaret vil fremdeles være av meget stor betydning sammen med gode relasjoner til folkehøyskoler og andre faste kunder. Det er stadig mer utfordrende å fylle skoletoktene og krever intensivert og målrettet salgsarbeid for å bli foretrukket som aktivitet for 15 åringer. Vi har en ny destinasjon i toktprogrammet for 2012, Ullapool, og vi seiler åpent tokt fra Bergen til seilfestivalen i Brest. Engasjementet for seilfestivalen gir gode inntekter og samtidig en smidig overgang til charter for Sjøforsvaret ved BSS. Også i 2012 skal skipet til ONS og det er god respons for leie av skipet i Stavanger. For øvrig må det arbeides kontinuerlig med markedsinnsatsen og utvikling av det produkt «Statsraad Lehmkuhl» representerer. Vi har stort fokus på tilpasninger for å gjøre våre åpne seiltokt mer attraktive som opplevelsesferier. Stiftelsen har blant annet igangsatt arbeid med ny web løsning i 2011 og denne skal ferdigstilles i god tid før sesongstart Omlegging av IKT systemer skal bidra til bedre markedsog kundekommunikasjon. Hovedklassingen og nødvendige reparasjoner og fornyelser vinteren 2013 krever betydelige midler og i skrivende stund utredes omfang og verftsalternativer. Planlegging og logistikk i forhold til et større verkstedsopphold gir oss store utfordringer både i 2012 og ABM- utvikling ble fusjonert inn i Norsk Kulturråd pr og vår søkeinnstans for statlig driftstilskudd, fra og med 2012, er nå Kulturdepartementet direkte. Vi tolker denne omleggingen som et signal om at Staten ønsker å være mer tydelig på viktigheten av å bevare de 3 nasjonalklenodiene, skværriggerne, ved bruk, og vi håper at det også betyr et økt og mer langsiktig nivå på de økonomiske rammene. Stiftelsen har i skrivende stund fått informasjon om at tilskuddet til ekstraordinært vedlikehold for 2012 er redusert til kr Denne endringen er svært uheldig og åpner for fornyet bekymring for forutsigbarhet og forpliktelse fra staten for bevaring og vern av nasjonalklenodiet «Statsraad Lehmkuhl». STYRET TAKKER Det er all grunn til å takke både offentlige og private samarbeidspartnere som gir solid støtte til «Statsraad Lehmkuhl». Den offentlige støtte «Statsraad Lehmkuhl» mottar er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig for skipets bevaring. Selv om andelen av de offentlige tilskudd i forhold til den totale omsetningen har vist en synkende andel gjennom flere år, er styret takknemlig for støtte fra Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Staten. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har i en årrekke vært en svært viktig samarbeidspartner for Stiftelsen. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har bidratt til en rekke av de store vedlikeholdsprosjektene vi har gjennomført og med sin langsiktighet utgjør venneforeningen en betydelig ressurs for Stiftelsen, også i fremtiden. Grieg Foundation og Stiftelsen UNI har også i 2011 vært sjenerøse overfor kulturskatten «Statsraad Lehmkuhl». Norgesmøllene har fortsatt å markedsføre Spleisebrødet, og dette genererer fortsatt betydelige midler til fordel for «Statsraad Lehmkuhl». Vi takker Sjøkrigsskolen, Forsvarets Ingeniørhøyskole, Folkehøgskolene og Ungdomsskolene for et godt og konstruktivt samarbeid under alle oppdragene. Styret takker og retter stor honnør til skipets besetning og Stiftelsens administrasjon, samt alle de som gjennom frivillig arbeidsinnsats og økonomisk støtte bidrar til drift, vedlikehold og bevaring av «Statsraad Lehmkuhl».

15 Bergen, / Helge S. Dyrnes Styreleder Bernt Jacob Pettersen Nestleder Egil J. Eikanger Tore L Nilsen Knut M. Skaar Sigfinn Bartz-Johannessen Erik Bøe Marte Mjøs Persen Pål Jangård Laila Vindenes

16 VEDLEGG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2011 GAVER OG STØTTE TIL «STATSRAAD LEHMKUHL» Stiftelsen har i løpet av 2011 mottatt pengegaver og andre gaver fra følgende bidragsytere: Norgesmøllene/bakerier på Vestlandet (Spleisebrødet) Assuranceforeningen Skuld Premien for P & I forsikringen Norwegian Hull Club Statsraad Lehmkuhls Venner Grieg Foundation Cape Horn Club Norway Dra til sjøs Stiftelsen Uni Dietlind Nakling Sjøforsvaret Olaf Ellingsen AS Jotun Coatings Bergens Tidende Det Norske Veritas Bergen og Omland Havnevesen John Jolly Ltd. Port of Lerwick Skipsutstyr av forskjellig art Skipets forbruk av krydder Deler av «Statsraad Lehmkuhl»s forbruk av maling Utgivelse av årlig bilag til Bergens Tidende Gratis klasse for skipet Fritak for havneutgifter og husleie Fritak fra agenthonorar Fritak fra agenthonorar og havneutgifter I tillegg til ovenstående mottar skipet stor hjelp fra firmaer og enkeltpersoner. Vi takker hjerteligst!

17

18 BALANSE NOTE (Hele 1000) EIENDELER Anleggsmidler Seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» Påkostninger «Statsraad Lehmkuhl» Anleggsmidler Driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varelager Debitorer Forskuddsbetalte kostnader Plasseringer Bankinnskudd, kontanter, og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt stiftelseskapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, / Helge S. Dyrnes Styreleder Bernt Jacob Pettersen Nestleder Egil J. Eikanger Tore L Nilsen Knut M. Skaar Sigfinn Bartz-Johannessen Erik Bøe Marte Mjøs Persen Pål Jangård Laila Vindenes

19 RESULTATSREGNSKAP Note (Hele 1000) DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Gaver og Offentlige tilskudd Forsikringsoppgjør BRUTTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Driftskostnader, skipet Reiseavhengige kostnader Administrasjonskostnader Tap på fordringer 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Urealisert verdiendring av finansielle omløpsmidler Andre finansinntekter RESULTAT DISPOSISJONER Dekket av avsetninger Overført til avsetninger Dekket av annen egenkapital Overført til annen egenkapital SUM DISPOSISJONER

20 NOTER NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Gaver, tilskudd, sponsorinntekter osv inntektsføres på dato for mottagelse. NOTE 2 SEILSKIPET «STATSRAAD LEHMKUHL» OG STIFTELSENS KAPITAL I balansen er egenkapitalen redusert til NOK Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien er redusert fra kr for å gi et riktigere bilde av stiftelsens reelle verdier, og den samsvarer med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Skipet er ikke gjenstand for avskrivninger. NOTE 3 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap (Hele 1000) Leieinntekter, Skjærgårdsturer Leieinntekter, Arrangement i utlandet Åpne Seiltokt Utleide Seiltokt Andre seilingsinntekter Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER NOTE 4 GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD Tilskudd fra Staten ved Kulturdepartementet Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Kulturseksjonen Tilskudd fra Bergen kommune, Kulturseksjonen Gaver til «Statsraad Lehmkuhl» SUM GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD NOTE 5 PERSONALKOSTNADER Skipet Kontoret Servitører Total Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre Personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Antall ansatte i 2011: Administrasjonen: 5,7 årsverk Skipet: 28 årsverk Sum 33,7 årsverk I perioden med skjærgårdsturer har stilftelsen ansatt et varierende antall servitører på timebasis. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Direktør Laila Vindenes har fått utbetalt kr ,- i lønn og feriepenger. Direktøren er medlem av Stiftelsens kollektive pensjonsordning. Stiftelsens styre har ikke mottatt honorar for sitt arbeid. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet eller garanti overfor ansatte eller styre. Revisor har mottatt honorar på kr ,- + m.v.a. for sitt arbeid i 2011.

21 NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Seilskipets verdi nedskrives i år med ,- Tilsvarende reduksjon gjøres i innskutt egenkapital, se note 2. Seilskipet Påkostn. Kontor- Verksted Tollsluse Klasserom Totalt skipet inventar og lager Anskaffelseskost pr. 1. januar 2011 * Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31. desember Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 10 år 5 år / 10 år 10 år 8 år 10 år * Nedskrivining under registrering hos Stiftelsestilsynet Finansielle anleggsmidler Kostpris Flytteverdi Rente Bokført verdi Finansielle anleggsmidler er en finansiell plassering i Vital Garanti Kapital NOTE 7 BANKINNSKUDD, BUNDNE MIDLER Regnskap Regnskap (Hele 1000) DnB, Skattetrekkskonto NOTE 8 ANNEN EGENKAPITAL Inngående Årets Utgående balanse bevegelser balanse Avsetning til fri egenkapital Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til nybyggingsfond Avsetning til klasse, reparasjon og rehabilitering Avsetning til 100 års jubileum i SUM AVSETNINGER NOTE 9 OMLØPSMIDLER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI Plasseringer Kostpris Markeds- Urealisert Årets Bokført verdi gevinst/tap gevinst/tap verdi Aksjefond Holberg Global Index Holberg Norden/Norge Skagen Kon Tiki SR-bank TOTALT

22

23

24 Statsraad Lehmkuhl Skur 7 Bradbenken Bergen Åpningstider Skur 7: Man-fre kl Tlf: Faks: