Årsberetning driftsår. Stiftelsen Seilskipet. Statsraad Lehmkuhl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 34. driftsår. Stiftelsen Seilskipet. Statsraad Lehmkuhl"

Transkript

1 Års beretning 2011

2 Årsberetning driftsår Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

3 STYRET Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Helge S. Dyrnes Bergen Næringsråd Helge Schjøtt Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner Atle Thowsen Bergens Sjøfartsmuseum, til Tore Lauritz Nilsen Bergens Sjøfartsmuseum, fra Egil Jørgen Eikanger Bergen kommune Sigfinn Bartz-Johannessen Bergens Rederiforening Knut M. Skaar Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond Bernt Grimstvedt Sjøforsvaret, til Erik Bøe Sjøforsvaret, fra Ole-Jørgen Johannessen Bergen kommune Stiftelsens styre pr (på bildet): Helge S. Dyrnes, styreleder - Bernt Jacob Pettersen, nestleder - Egil J. Eikanger - Tore L. Nilsen Knut M. Skaar - Sigfinn Bartz-Johannesen Erik Bøe (bilde til høyre) - Marte Mjøs Persen Pål Jangård - Laila Vindenes, direktør Helge S. Dyrnes har vært styrets leder, og Helge Schjøtt nestleder. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner er etter statuttene medlem av Stiftelsens styre, og både styrets leder og Stiftelsens direktør er medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. ADMINISTRASJONEN Direktør Laila Vindenes har ledet stiftelsen i Stiftelsen har i 2011 hatt kontorer i Skur 7 på Bradbenken, der «Statsraad Lehmkuhl» har sin faste fortøyningsplass og der det er lager og verksted for skipets formål. Stiftelsen har også utført sekretariatsfunksjonen for Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. SKIPETS BESETNING Ved årets begynnelse var skipet bemannet for verkstedopphold og vedlikeholdsperiode. Primo april, ble besetningen mønstret for seilingssesongen. Kapteinene Marcus A. Seidl og Odd Jarle Flatebø har ført «Statsraad Lehmkuhl» i Marcus A. Seidl har hatt oppgaver i forbindelse med budsjett og verkstedsopphold. David R. Seidl og Fridtjof Jungeling har vært skipets overstyrmenn. Maskinsjefer har vært Sven Magnus Hamsås og Leif Breistig. Det har også vært noen vikarer. Stuerter har vært Sverre Leirvik og Trond Paulsen.

4 Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser. AKTIVITET I 2011 om et viktig ledd i å oppfylle stiftelsens formål; å bevare «Statsraad Lehmkuhl» for etterslekten gjennom bruk, arrangerer vi seiltokt for skoler, firmaer og privatpersoner. Et tokt varer vanligvis fra 5-20 dager, avhengig av destinasjon. Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser. Varigheten av årets sesong utgjorde i alt 254 dager. ÅPNE OG UTLEIDE SEILTOKT Årets seilingssesong startet 9. april og ble avsluttet 17. desember. I løpet av året gjennomførte «Statsraad Lehmkuhl» 9 åpne (9 i 2010) og 8 utleide (8 i 2010) seiltokt. «Statsraad Lehmkuhl» har i 2011 seilt åpne tokt til Island, Shetland, Orknøyene, Storbritannia, Skottland, Selje og Irland. På Orknøyene ble det arrangert en lokal skjærgårdstur og blant gjestene var det et norsk brudefølge. «Statsraad Lehmkuhl» deltok på Tall Ship Races etappene fra Lerwick til Stavanger og fra Stavanger til Halmstad. Medseilerne kom fra Befalsskolen og disse hadde igjen invitert med sivile medseilere. Et vellykket prosjekt som frister til gjentagelse. Skipet var TSR hovedskip i Stavanger og var tildelt hedersplass i Vågen. Skipet var arena for kulturelle innslag og det var mange besøkende om bord. Skipet gikk videre til NOKA i Varberg, Sverige. Også i 2011 ble «Statsraad Lehmkuhl» utleid til Forsvarets Ingeniørhøyskole på et opplæringstokt til Kirkwall. I år var det Fjell, Håstein og Kleppestø ungdomsskoler med 121 elever som åpnet seilingssesongen for skoletokt til Kirkwall. 10. Klasser fra, Austevoll, Marikollen og Storetveit ungdomsskoler seilte høstens skoletokt. I tillegg til Sjøkrigsskolen og Forsvarets Ingeniørhøyskole, har «Statsraad Lehmkuhl» i 2011 seilt med elever fra Nordfjord-, Hardanger-, Fana-, Torshusog Nordmøre Folkehøgskoler, wog den 133 personer store vennegjengen fra Stavanger som seilte til Shetland. Høsttoktet med Sjøkrigsskolen startet 1. oktober fra Bergen, og toktet gikk via Mindelo, Kap Verde og Bermuda til Norfolk og Baltimore. Returen gikk direkte til Bergen. Skipet ankom Bradbenken lørdag 17. desember, kl På returen fra USA til Norge hadde «Statsraad Lehmkuhl utfordrende værforhold men også mye flott seilas. Vi har igjen levert en sterk søknad for å vinne The Boston Teapot Trophy, med 1274 nm utseilt på 125 timer.

5

6

7 MEDSEILERE Årets gjennomsnittsbelegg på åpne seiltokt var 68 medseilere. Alt i alt deltok 1479 personer på seiltokt med «Statsraad Lehmkuhl» i Av disse var 601 kvinner (41%) og 878 menn (59%). Nedgangen fra 2010,(1551 medseilere), skyldes lavt belegg på toktene til Island og Irland. På utleide seiltokt er gjennomsnittet 109 medseilere. Utviklingen i gjennomsnittsbelegget på de åpne seiltokt ser ut som følger: År Antall elever: UNGDOMSPROFIL 25 ungdommer fikk i 2011 toktstipend fra Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venners minnefond for Per Langehelle, i samarbeide med Stiftelsen. Av de 1479 personene som seilte med «Statsraad Lehmkuhl» i 2011 var andelen unge inntil 29 år på hele 73%. Dette er også i samsvar med våre statutter og det viser at Statsraad Lehmkuhl driver seilopplæring til ungdommer i større omfang enn noe annet skoleskip i verden i dag. Den aldersmessige fordeling ser ut som følger: år år år år år Over 50 år SKJÆRGÅRDSTURER År Skjærgårdsturer, totalt Antall passasjerer Åpne Skjærgårdsturer Antall passasjerer Snitt, åpne turer

8 HAVNEBESØK løpet av seilingssesongen 2011 har «Statsraad Lehmkuhl» besøkt følgende havner: Kirkwall Lerwick, Ålesund, Stavanger, Stromness, Ullapool, Edinburgh, Stornoway, Sandefjord, Reykjavik, Dublin, Varberg, Mindelo, Bermuda, Baltimore og Norfolk. SEILINGSDETALJER Skipet har tilbakelagt en total distanse på godt over en gang jorden rundt, nautiske mil. Seilbar distanse, dvs. ekskl. los distanser, forflytninger og skjærgårdsturer, var nautiske mil og vi brukte seil som eneste framdriftsmiddel i nautiske mil av disse. Dette utgjør 51% av den seilbare distansen. Vi har i 2011 benyttet seil i 56% av seilingstiden. Totalt drivstofforbruk inklusivt forbruk til varmtvannskjelen og drift av generatorene til strømforsyning, var 13,45 liter per nautisk mil. (16,2 l/nm i 2010) VERKSTEDSOPPHOLD Skipet har tilbakelagt en total distanse på godt over en gang jorden rundt, nautiske mil. Det ble gjennomført verkstedsopphold i Øystese Røde Kors fikk jobben med å laste ut 120 tonn ballast før avgang fra Bergen. Steinen ble lagret på kaien hos Sjøkrigsskolen. Den 10. januar gikk skipet i dokk hos Westcon i Ølen for mellomklassing, innstallering av ny propell og generelt vedlikehold. Oppholdet ble noe lengre enn forventet grunnet forsinkelser av leveranser, og skipet var tilbake i Bergen 17. mars. Det ble gjort skrogmålinger, sandblåsing og maling av underrom, skifte av stål under seilkøye og klasserom, reparasjon og forsterkning av klyverinnfestninger og kattebjelker, sandblåsing og maling av akterpigg og oppmaling av vannlinje og lastemerker. Baugornamentene ble demontert og sendt til reparasjon. Kostnadene ved verkstedsoppholdet ble større enn budsjettert på grunn av hardtværsskader, uforutsatte stålreparasjoner og modifikasjon av MOB daviter.

9

10 ... undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer.

11 ASSURANSE askoforsikringen for «Statsraad Lehmkuhl» ble i 2011 opprettholdt med en forsikringssum på kr. 70,0 mill. Samlet premie for kaskoforsikring var i 2011 kr ,- Stiftelsens totalhavaripolise, (totaltap av skipet), for «Statsraad Lehmkuhl» er satt til kr ,- Assuranceforeningen Skuld har dekket «Statsraad Lehmkuhl»s P & I forsikring uten å belaste premie for denne polisen. SAMARBEID MED SJØKRIGSSKOLEN Avtalen med Sjøkrigsskolen er svært viktig for «Statsraad Lehmkuhl», Sjøkrigsskolen (SKSK) har benyttet skipet som en av flere arenaer for sjømannskap og lederutvikling siden Dette har vært en stor suksess og undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer. I desember 2011 undertegnet FLO sjø ny kontrakt med stiftelsen. Den nye kontrakten sikrer samarbeidet med Sjøforsvaret, foreløpig ut SAMARBEID MED «CHRISTIAN RADICH» OG «SØRLANDET» Gjennom organet Tall Ships North har de tre norske skværriggerne et fruktbart samarbeid på en rekke områder. Det felles medlemsbladet for de 3 venneforeningene; Skværriggerene har fått en kraftig oppjustering og det har endret navn til «Seilskipene». Samarbeidet mellom direktørene har blitt forsterket gjennom flere arbeidsmøter og arbeidet mot ens bookingløsning ble påbegynt i oktober. Ut over dette arbeides det med felles problemstillinger i forhold til våre sentrale myndigheter og i forhold til felles markedsføring. STYREREPRESENTASJON Stiftelsens styreleder og stiftelsens direktør er vedtektsmessig medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av Class A Tall Ships Forum (CATSF), som er en del av Sail Training International, STI. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av STI og møter i CATSF. Stiftelsens direktør og kaptein har deltatt i en arbeidsgruppe som utarbeider ny organisasjonsstruktur for CATSF. SAMARBEID MED BERGENS SJØFARTSMUSEUM Avtalen med Bergens Sjøfartsmuseum fra 2006 har fortsatt å fungere gjennom 2011 til gjensidig glede for begge parter.

12

13 REDGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET FORSIKTIGHET jennom hele 2011 ble det innført begrensning i alle innkøp som ikke var påtrengende nødvendige, både på skip og land. Dette ble gjort for å kompensere for inntektsreduksjonen og for å dekke inn deler av merkostnadene ved mellomklassing og verkstedsopphold i Vi la opp to langtokt i 2011, hhv til Island og Irland og det var dårligere belegg på disse enn forventet. Lærdommen fra dette er at det trolig ikke er marked for mer enn et langt tokt hver sesong. På tross av nedgang i passasjerantallet i 2011 så er salgsinntektene fra serveringen om bord, svært gode. Dårlig vær i mai og juni samt færre åpne skjærgårdsturer forklarer nedgangen i passasjertallet. Lave renter og redusert markedsverdi for våre aksjefond bidro negativt i ØKONOMI OG LIKVIDITET Driftsinntektene var i 2011 på NOK mot budsjettert NOK (der uforutsett gave utgjør og forsikringsoppgjør utgjør ). Av denne omsetningen utgjorde offentlige tilskudd mill 7.096, (inkl. 1,0 mill til ekstraordinært vedlikehold) eller 22,2 %, mot 23,5 % i Resultat for 2011 før disposisjoner ble negativt, mill mot budsjettert mill Resultat etter disposisjoner, ( ), ble Det som har påvirket driftsresultatet negativt for 2011 er manglende inntjening på langtoktene til Island og Irland, betydelig økte verksteds- kostnader, samt redusert markedsverdi for våre kapitalplasseringer. Det er bekymringsfullt at prisene for bruk av «Statsraad Lehmkuhl» ikke kan holde tritt med kostnadsutviklingen knyttet til drift og vedlikehold. De norske skværriggernes kostnadsutvikling og utfordringene knyttet til finansiering av reparasjoner, pålegg og modifikasjoner, er kommunisert til staten v/kulturdepartementet. Stiftelsen har gjennom 2011 hatt tilfredsstillende likviditet. I balansen er egenkapitalen redusert til NOK Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien er redusert fra kr for å gi et riktigere bilde av stiftelsens reelle verdier, og den samsvarer nå med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Betingelsene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av resultatet. TAP PÅ FORDRINGER Det er i 2011 ikke bokført noe tap på utestående fordringer. Stiftelsens fordringsmasse vurderes ikke som usikker. PLASSERINGER Som det fremgår av regnskapets Note 9 har Stiftelsen plassert midler i aksjefond, pengemarkedsfond og bank. Stiftelsen har hele tiden sett på dette som langsiktige plasseringer, men en tettere oppfølging av kapitalforvaltningen i 2012 skal forhåpentligvis gi en bedre avkasting på våre oppsparte midler. Kapitalforvaltningen overvåkes av et kompetent utvalg som foretar nøye avveininger av avkastningsmuligheter mot risiko. Stiftelsen skal forvalte midlene med en lav risikoprofil. Det eventuelle overskuddet vi klarer å opparbeide gjennom god, økonomisk drift, er avgjørende for fremtidig vedlikehold, fornyelser og bevaring. ANSATTE OG HMS Stiftelsen har 6 ansatte i administrasjonen; herav 5 kvinner. Besetningen ombord er mellom 13 og 19 til enhver tid, i tillegg til et større antall avløsere, vikarer og servitører. Kvinneandelen ombord var i 2011, 20,5%. Servitørene, der hovedandlen er kvinner, er ikke med i denne statistikken. I løpet av året har sykefraværet vært 0,6 % i land, og 1,1 % ombord. I løpet av 2011 var det ett skadetilfelle ombord som medførte kortere sykefravær. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og styret gir honnør til de ansatte for svært godt arbeid. Det har ikke vært nevneverdige ulykker i løpet av Virksomheten forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Det er foretatt revisjon av Stiftelsens ISM med tilfredsstillende resultat. Stiftelsen sammen med Velferden, Venneforeningen og de ansatte selv, arrangerte velferdstur til Ål før sesongstart. Dette var svært vellykket og bidro til trivsel og videreutvikling av vårt gode arbeidsmiljø.

14 OPPFYLLELSE AV STIFTELSENS MÅLSETTING SM-koden definerer Stiftelsens politikk for sikkerhet og miljøvern til å være: 1. Sikker drift av «Statsraad Lehmkuhl». 2. Hindre skader på personer eller tap av liv. 3. Unngå skade på miljøet, særlig det maritime miljø. 4. Unngå skade på eiendom. Styret anser denne målsettingen som oppfylt også i Stiftelsens statutter definerer i 3. STIFTELSENS FORMÅL: Stiftelsen har som formål å søke seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» bevart for etterslekten og gi det en verdig bruksanvendelse som samsvarer med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. Styret konstaterer at «Statsraad Lehmkuhl» fungerer godt etter Stiftelsens formål, nemlig til opplæring, trening, utvikling og opplevelser. Positive tilbakemeldinger fra skipets brukere bekrefter at den etablerte driftsform fungerer godt. Stiftelsen vil satse på å videreutvikle det driftskonseptet Stiftelsen arbeider etter i dag. Styret konkluderer med at Stiftelsens målsetting i det alt vesentlige er oppfylt. UTSIKTER FREMOVER Totalt sett er det håp om at 2012 vil bli et tilfredsstillende driftsår for «Statsraad Lehmkuhl». Etterspørselen for både utleide og åpne skjærgårdsturer i 2012 er god. Certepartier og den langsiktige kontrakten med Sjøforsvaret vil fremdeles være av meget stor betydning sammen med gode relasjoner til folkehøyskoler og andre faste kunder. Det er stadig mer utfordrende å fylle skoletoktene og krever intensivert og målrettet salgsarbeid for å bli foretrukket som aktivitet for 15 åringer. Vi har en ny destinasjon i toktprogrammet for 2012, Ullapool, og vi seiler åpent tokt fra Bergen til seilfestivalen i Brest. Engasjementet for seilfestivalen gir gode inntekter og samtidig en smidig overgang til charter for Sjøforsvaret ved BSS. Også i 2012 skal skipet til ONS og det er god respons for leie av skipet i Stavanger. For øvrig må det arbeides kontinuerlig med markedsinnsatsen og utvikling av det produkt «Statsraad Lehmkuhl» representerer. Vi har stort fokus på tilpasninger for å gjøre våre åpne seiltokt mer attraktive som opplevelsesferier. Stiftelsen har blant annet igangsatt arbeid med ny web løsning i 2011 og denne skal ferdigstilles i god tid før sesongstart Omlegging av IKT systemer skal bidra til bedre markedsog kundekommunikasjon. Hovedklassingen og nødvendige reparasjoner og fornyelser vinteren 2013 krever betydelige midler og i skrivende stund utredes omfang og verftsalternativer. Planlegging og logistikk i forhold til et større verkstedsopphold gir oss store utfordringer både i 2012 og ABM- utvikling ble fusjonert inn i Norsk Kulturråd pr og vår søkeinnstans for statlig driftstilskudd, fra og med 2012, er nå Kulturdepartementet direkte. Vi tolker denne omleggingen som et signal om at Staten ønsker å være mer tydelig på viktigheten av å bevare de 3 nasjonalklenodiene, skværriggerne, ved bruk, og vi håper at det også betyr et økt og mer langsiktig nivå på de økonomiske rammene. Stiftelsen har i skrivende stund fått informasjon om at tilskuddet til ekstraordinært vedlikehold for 2012 er redusert til kr Denne endringen er svært uheldig og åpner for fornyet bekymring for forutsigbarhet og forpliktelse fra staten for bevaring og vern av nasjonalklenodiet «Statsraad Lehmkuhl». STYRET TAKKER Det er all grunn til å takke både offentlige og private samarbeidspartnere som gir solid støtte til «Statsraad Lehmkuhl». Den offentlige støtte «Statsraad Lehmkuhl» mottar er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig for skipets bevaring. Selv om andelen av de offentlige tilskudd i forhold til den totale omsetningen har vist en synkende andel gjennom flere år, er styret takknemlig for støtte fra Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Staten. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har i en årrekke vært en svært viktig samarbeidspartner for Stiftelsen. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har bidratt til en rekke av de store vedlikeholdsprosjektene vi har gjennomført og med sin langsiktighet utgjør venneforeningen en betydelig ressurs for Stiftelsen, også i fremtiden. Grieg Foundation og Stiftelsen UNI har også i 2011 vært sjenerøse overfor kulturskatten «Statsraad Lehmkuhl». Norgesmøllene har fortsatt å markedsføre Spleisebrødet, og dette genererer fortsatt betydelige midler til fordel for «Statsraad Lehmkuhl». Vi takker Sjøkrigsskolen, Forsvarets Ingeniørhøyskole, Folkehøgskolene og Ungdomsskolene for et godt og konstruktivt samarbeid under alle oppdragene. Styret takker og retter stor honnør til skipets besetning og Stiftelsens administrasjon, samt alle de som gjennom frivillig arbeidsinnsats og økonomisk støtte bidrar til drift, vedlikehold og bevaring av «Statsraad Lehmkuhl».

15 Bergen, / Helge S. Dyrnes Styreleder Bernt Jacob Pettersen Nestleder Egil J. Eikanger Tore L Nilsen Knut M. Skaar Sigfinn Bartz-Johannessen Erik Bøe Marte Mjøs Persen Pål Jangård Laila Vindenes

16 VEDLEGG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2011 GAVER OG STØTTE TIL «STATSRAAD LEHMKUHL» Stiftelsen har i løpet av 2011 mottatt pengegaver og andre gaver fra følgende bidragsytere: Norgesmøllene/bakerier på Vestlandet (Spleisebrødet) Assuranceforeningen Skuld Premien for P & I forsikringen Norwegian Hull Club Statsraad Lehmkuhls Venner Grieg Foundation Cape Horn Club Norway Dra til sjøs Stiftelsen Uni Dietlind Nakling Sjøforsvaret Olaf Ellingsen AS Jotun Coatings Bergens Tidende Det Norske Veritas Bergen og Omland Havnevesen John Jolly Ltd. Port of Lerwick Skipsutstyr av forskjellig art Skipets forbruk av krydder Deler av «Statsraad Lehmkuhl»s forbruk av maling Utgivelse av årlig bilag til Bergens Tidende Gratis klasse for skipet Fritak for havneutgifter og husleie Fritak fra agenthonorar Fritak fra agenthonorar og havneutgifter I tillegg til ovenstående mottar skipet stor hjelp fra firmaer og enkeltpersoner. Vi takker hjerteligst!

17

18 BALANSE NOTE (Hele 1000) EIENDELER Anleggsmidler Seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» Påkostninger «Statsraad Lehmkuhl» Anleggsmidler Driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varelager Debitorer Forskuddsbetalte kostnader Plasseringer Bankinnskudd, kontanter, og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt stiftelseskapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, / Helge S. Dyrnes Styreleder Bernt Jacob Pettersen Nestleder Egil J. Eikanger Tore L Nilsen Knut M. Skaar Sigfinn Bartz-Johannessen Erik Bøe Marte Mjøs Persen Pål Jangård Laila Vindenes

19 RESULTATSREGNSKAP Note (Hele 1000) DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Gaver og Offentlige tilskudd Forsikringsoppgjør BRUTTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Driftskostnader, skipet Reiseavhengige kostnader Administrasjonskostnader Tap på fordringer 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Urealisert verdiendring av finansielle omløpsmidler Andre finansinntekter RESULTAT DISPOSISJONER Dekket av avsetninger Overført til avsetninger Dekket av annen egenkapital Overført til annen egenkapital SUM DISPOSISJONER

20 NOTER NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Gaver, tilskudd, sponsorinntekter osv inntektsføres på dato for mottagelse. NOTE 2 SEILSKIPET «STATSRAAD LEHMKUHL» OG STIFTELSENS KAPITAL I balansen er egenkapitalen redusert til NOK Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien er redusert fra kr for å gi et riktigere bilde av stiftelsens reelle verdier, og den samsvarer med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Skipet er ikke gjenstand for avskrivninger. NOTE 3 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap (Hele 1000) Leieinntekter, Skjærgårdsturer Leieinntekter, Arrangement i utlandet Åpne Seiltokt Utleide Seiltokt Andre seilingsinntekter Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER NOTE 4 GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD Tilskudd fra Staten ved Kulturdepartementet Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Kulturseksjonen Tilskudd fra Bergen kommune, Kulturseksjonen Gaver til «Statsraad Lehmkuhl» SUM GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD NOTE 5 PERSONALKOSTNADER Skipet Kontoret Servitører Total Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre Personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Antall ansatte i 2011: Administrasjonen: 5,7 årsverk Skipet: 28 årsverk Sum 33,7 årsverk I perioden med skjærgårdsturer har stilftelsen ansatt et varierende antall servitører på timebasis. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Direktør Laila Vindenes har fått utbetalt kr ,- i lønn og feriepenger. Direktøren er medlem av Stiftelsens kollektive pensjonsordning. Stiftelsens styre har ikke mottatt honorar for sitt arbeid. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet eller garanti overfor ansatte eller styre. Revisor har mottatt honorar på kr ,- + m.v.a. for sitt arbeid i 2011.

21 NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Seilskipets verdi nedskrives i år med ,- Tilsvarende reduksjon gjøres i innskutt egenkapital, se note 2. Seilskipet Påkostn. Kontor- Verksted Tollsluse Klasserom Totalt skipet inventar og lager Anskaffelseskost pr. 1. januar 2011 * Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31. desember Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 10 år 5 år / 10 år 10 år 8 år 10 år * Nedskrivining under registrering hos Stiftelsestilsynet Finansielle anleggsmidler Kostpris Flytteverdi Rente Bokført verdi Finansielle anleggsmidler er en finansiell plassering i Vital Garanti Kapital NOTE 7 BANKINNSKUDD, BUNDNE MIDLER Regnskap Regnskap (Hele 1000) DnB, Skattetrekkskonto NOTE 8 ANNEN EGENKAPITAL Inngående Årets Utgående balanse bevegelser balanse Avsetning til fri egenkapital Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til nybyggingsfond Avsetning til klasse, reparasjon og rehabilitering Avsetning til 100 års jubileum i SUM AVSETNINGER NOTE 9 OMLØPSMIDLER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI Plasseringer Kostpris Markeds- Urealisert Årets Bokført verdi gevinst/tap gevinst/tap verdi Aksjefond Holberg Global Index Holberg Norden/Norge Skagen Kon Tiki SR-bank TOTALT

22

23

24 Statsraad Lehmkuhl Skur 7 Bradbenken Bergen Åpningstider Skur 7: Man-fre kl Tlf: Faks:

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl Årsberetning 2010 Fra venstre: Egil Jørgen Eikanger, Bernt Grimstvedt, Sigfinn Bartz- Johannessen, Knut M. Skaar, Helge Schjøtt og Helge S. Dyrnes. Ikke tilstede da bildet ble tatt: (i egen ramme fra venstre)

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer