Nye jakttider for hjortevilt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye jakttider for hjortevilt!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2012 Nye jakttider for hjortevilt! KOMMUNALE MØTER: Kommunestyre 3. mai Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Alle møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no Åpningstider Namdalseid Miljøtorg (Dalavika) 2012 Sommer (april-sept.): Foto: Geir Modell 2012 Fra og med 2012 blir det vesentlig lengre hjortejakt. Jakta starter 1. september og det kan jaktes helt fram til og med Elgjakta er også sammenhengende, nå kan det jaktes fra 25.9.og ut oktober. Endringene er sikkert til glede for mang en jeger. Mer informasjon om ny forskrift på side 5. onsdag i partallsuker kl NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Helsefremmende folkehelsearbeid, en kommunal oppgave. Han var litt seig denne vinteren, men nå er det endelig vår og mai måned er jo normalt fylt med sol å varme. Denne gangen har jeg ikke noen værspådommer fra lokalt hold å referere fra, men værspåmann Kilen i som vi leser om i bl.a. Trønder- Avisa, har sagt at go-været kommer fra midten av mai, det høres godt ut. Da blir det sjanse for godvær på 17. mai i alle fall. Vi har i vår hatt mange kulturelle arrangement i kommunen og jeg tillater meg å gratulere Carina Lie som Namdalseid kommunes representant i finalen i årets UKM. Vi legger bak oss en sesong med vinterlige aktiviteter og om ikke lenge overtar fotball og friidrett de idrettslige aktiviteter både på Namdalseid og på Statland. Vi har et rikt omfang av frivillig lag og foreninger som gjennom hele året driver sin aktivitet med deltakelse fra store deler av befolkningen, med deltakere fra alle aldersgrupper, barn, unge, voksne og eldre. Alt må betegnes som folkehelsearbeid. Og kommunene er fra pålagt oppgaven å drive helsefremmende folkehelsearbeid. Dette som følge av samhandlingsreformen hvor vi som kommune skal bruke større innsats og ressurser på å forbygge helseskade og dermed bruke mindre ressurser til å behandle helseskader. Kommunens ansvar for folkehelsa må vi som politikere ta på alvor. Jeg vil gi ros til alle som gjennom frivillig innsats tar et tak for folkehelsa. Det er mange eksempler å kunne trekke fram i en slik sammenheng. Jeg starer med å bruke Seniordansen på Namdalseid som eksempel på hva helsefremmende folkehelsearbeid kan være. På sin siste opptreden viste de dette til fulle. Kjempeflott, stå på. Ett annet eksempel er LHL-trimmen. Hver mandag og torsdag formiddag, med partier for damer og herrer, utøver de sin trim, med kaffe med någo attåt etter endt trim. Et flott eksempel på helsefremmende folkehelsearbeid, og antall deltakere er økende. Det er også slik at arrangementet Godt vaksin kommer inn under folkehelsearbeid, da dans og sosialt samvær er viktige elementer i arrangementet, på lik linje som Mandagskaffen på Statland alderspensjonat også er det, hvor de treffes til kaffe, sang og spill. Og jeg kommer ikke utenom den aktiviteten, med innsats og engasjement, som Statland svømmeklubb utløser gjennom sin aktivitet. Engasjerte trenere, flott publikum bestående av trenere, utøvere, søsken, foreldre og besteforeldre har skapt en høydare i de 23 ukene bassenget er fylt med vatn. Lykke til videre, svømming er sundt. Det er også verd å merke seg at når det hver vinter blir oppkjørt skiløyper rundt om i kommunen, som sågar ofte går like utenfor der du bor, ja så tar folk på seg skia utenfor stuedøra og trimmer. Et enda godt eksempel på at en slik aktivitet dette tiltaket utløser er helsefremmende folkehelsearbeid. Når en ser mangfoldet av aktiviteter, fysisk, sosialt og for trivsel så kan det være fornuftig å tenke at det kanskje vil være riktig prioritering å øke satsningen på alle slike aktivtetsfremmende tiltak, i stedet for å bygge flerbrukshall til 45 mill. kroner. Jeg har sågar i Bompengeprosjektet FV-17 tenkt hva muligheten av å få bygd gang- og sykkelvei sammenhengende fra Sjøåsen til Solhaug kunne bety for folkehelsa for kommende generasjoner, i tillegg til at det ville være et godt trafikksikkerhetstiltak. Det kunne vært interessant å høre din mening om det som overfor er sagt. Jeg treffes på kontoret, på mobil eller mail: namdalseid.kommune.no. Mange viktige saker som har betydning for vår hverdag og kommunens evne til å møte fremtidens utfordringer kommer dette året, flere sågar i kommunestyremøtet i juni. Jeg er trygg på at kommunestyrets representanter fra Kristelig folkeparti, Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil treffe de riktige konklusjoner, om hva som er best for å kunne bestå som egen kommune og samtidig kunne gi tilbud og tjenester for alle kommunens innbyggere, til det beste for trivsel miljø og velvære. Helt til slutt vil jeg ønske Ingvaldsen Eiendom AS lykke til med etablering av leiligheter i Namdalseid sentrum, som utvilsomt vil være positivt med tanke på boligtilbud i sentrum, på samme måte som leilighetene som ble bygd av Berg & Feragen og av Namdal Bolig på E-verkstomta er blitt. Ord på veien: Når man ser i en kvinnes håndveske, forstår man at det ikke er pengene som er det viktigste. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl i sommerhalvåret. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding m/ oppmøte fra kl ). Legekontorets åpn.tider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykisk helsetjeneste: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl og kl Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Sommerarbeid for ungdom Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning, og er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renhold, plenklipping, forefallende arbeid i bygningsdriften etc. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Ungdom over 16 år blir prioritert. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Interesserte bes sende skriftlig søknad til: Namdalseid kommune, Gløttvegen Namdalseid innen Evt. spørsmål kan rettes til Pål Kristian Pedersen, tlf / Utleie av møterom Namdalseid kommune leier ut følgende rom til møter: Namdalseid samfunnshus; Liss-sal kr 300,-, storsal kr 700,-, vestibyle kr 300,-. For leie av kjøkkenet ved kaffeservering kommer et tillegg på kr. 100,-. Møterom Alhusen leies ut til kr 400,-. (Her vil det snarlig bli installert prosjektor og PC). Vi har tidligere leid ut møterom Dåapma, dette blir nå kun til kommunalt bruk. For bestilling av møterom kontakt Servicekontoret på tlf Aktiviteter på Dagsenteret 4. mai Kl Besøk fra Nord-Trøndelag teater med forestillinga Såmmå hen du e i væla - et Prøysen-program. Varm mat etter forestillinga. Pris kr 100,-. Bindende påmeld. til Grete innen 2. mai. 8. mai 22. mai Kl Kl Strikkekaffe. Målfrid viser oss hekle- og strikketeknikker på grytekluter. Ta med utstyr. Bibliotekdag Dagsenteret er ubemannet 2., 10., 15. og 16. mai Side 4

5 Samkommunal informasjon Hjorteviltjakta i perioden Det har vinteren 2012 blitt vedtatt ny/revidert forskrift om jakt og fangsttider Forskriften er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012, med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 9, 15 og 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). For Namdalseid kommune medfører dette følgende jakttider for hjortevilt, elg, hjort og rådyr: Elg: Sammenhengende jakt fra og med 25.9 til og med det vil si samme jakttidsramme som tidligere, men uten en ukes opphold i jakta fra 2. til 10. okt. Hjort: Sammenhengende jakt fra og med 1.9 til og med Det vil si at jakttiden på hjort er betydelig utvidet i forhold til tidligere, utvidet med 47 dager. Rådyr: Jakttiden på rådyr er ikke endret i den nye forskriften, så den er fortsett som tidligere: Voksen rådyrbukk fra og med 10.8 til og med 3.12.Rådyr generelt fra 25.9 til og med Midtre Namdal samkommune Fisketider etter laks og sjøørret fra sesongen 2012 Direktoratet for naturforvaltning har nå fastsatt de nye reguleringene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 for strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms. Fisketider for lakseførende vassdrag i Namdalseid: Ferga, Østerelva og Oksa er 15. juni-15. juli, med en døgnkvote på 2 laks og 1 ørret. Årgårdselva 1. juni-15. august, døgnkvote ikke fastsatt. Øyensåa 1. juni-31. august, døgnkvote ikke fastsatt. For ytterlige opplysninger se hjemmeside til Direktoratet for naturforvaltning. Ny medarbeider i Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk Per Olav Meosli er ansatt som fagkonsulent skogbruk og miljø i Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk fra Han vil få ansvaret for skogsaker i Fosnes, Namdalseid og Namsos, samt hogst i vernskog for hele regionen. Per Olav er bosatt på Spillum i Namsos, har kontorplass i Overhalla, med tlf og følgende e-postadresse: overhalla.kommune.no Tor Aursand har sluttet hos oss. Geir Modell går over til stillingen som 1. konsulent skogbruk og miljø, han skal fortsatt ha sin arbeidsplass på Kommunehuset i Namdalseid. Geir skal i hovedsak ha ansvaret for vilt- og fiskeforvaltning i Fosnes, Namdalseid og Namsos, samt være kartansvarlig for hele regionen. Han vil fortsatt kunne bistå på det skogbruksfaglige område ved henvendelse. Besøk på kontor: Barmarksesongen er en tid av året da våre medarbeidere er forholdsvis mye ute på feltoppdrag, og kan således være vanskelig å treffe på kontoret. Det vil være lurt å ringe for å høre om «tilstedeværelse» før du drar på kontorbesøk. Med hilsen Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Side 5

6 Lag og foreninger Vinnere på bok - basar i Tøtdal forsamlingshus Babyborndukke med klær - Evelyn Engesdal m/fam Kaffetrakter + 5,4 kg kaffe - Håvard Finnanger John Deere traktor (bruder) - Hugo Aglen Håndklesett - Elias Aglen Fruktkurv - Hugo Aglen Fuglebur - Randi Hatland Strikket vest - May og Karstein Olsen 16 GB minnebrikke - Wenche Eriksen Ildfast form - Bjørnar Stamnes 10 kg sukker - Mary Kjølstad 4,5 kg OMO vaskepulver- Ida Alte Costa Boda vase - Rigmor og Asbjørn Finnanger Ryggsekk - Randi og Henry Hatland Kaffeservise for 12 personer - Sonja Ekker Garasjejekk - Synnøve og Håkon Kaldahl Sykkelsekk - Marthe Elise Flore Kasserolle - Annfrid Oksdøl Sentrumsgavekort 200 kr - Nicoline Mork 2 kinobilletter - Eilif Aglen Brodert veggbilde - Odd Sandmo m/fam. Biffbestikk 4 personer - Torunn og Arild Engen Spekeskinke og fenalårbrett - Idar Andrè Gladsø Strikket barnegenser - Ida Alte Lysestake i smijern - Elvine Langstrand 4 kopper i glass - Nina og Allan Oksdøl 1 kg kaffe - Solveig Flore Forundringspakke - Annfrid Oksdøl Biff og pizzabestikk - Olga og Bjørnar Engesdal Sykkelhjelm - Håvard Finnanger Blomsterkrukker i tre - Ingar Aune Musikklaget med venner og ukjente -kulturkveld for voksne Viser mangfoldet av kulturaktiviteter i bygda vår av og med eidbygger i Namdalseid samfunnshus onsdag 2. mai kl Variert program med bl.a: Carina Lie, som har kommet til landsfinalen i UKM, Staut teaterlag, Magne og Pål, innslag med snert, pluss noen overraskelser 4 glass - Nina og Allan Oksdøl Brødrister - Annfrid Oksdøl Bøtte m/vaskemidler - Jørn Langstrand Kakefat - Torunn og Arild Engen Trappestol 2 trinn - Turid Willsgård Toastjern - Magdalene og Gunnar Bondø Listverk, 2 dører og 5 vinduer - Marie Eriksen Telysestake i glass - Olga og Bjørnar Engesdal Røkelaks - MagnarHarley Aleksandersen Orkidè - Torunn og Arild Engen Strikket tunika 3-4 år (marius) - Nina og Allan Oksdøl Gavekort Rica Hotell 500 kr - Grete og Svein Lervik Håndklesett - Kari Aleksandersen Vil takke alle som har gitt gevinster eller bidratt på en eller annen måte i forhold til basaren, som var lørdag 24. mars. Det var ca. 60 stk. i forsamlingshuset og jeg må si at folk er rause når det kommer til god gammeldags basar på bygda. Overskuddet ble kr ,- og da må jeg på vegne av Tøtdal Velforening si at vi er meget fornøyd!! Tusen takk alle sammen! Jon Arne Thorvaldsen Leder Tøtdal Velforening Inngang, inkludert kaffe og kake kr 100,-. Loddsalg! VEL MØTT! Namdalseid musikklag Side 6

7 Lag og foreninger Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Namdalseid Musikklag spiller ved Helsetunet. Åpning av kaffesalg i Samfunnshuset. Oppstilling av 17. mai-toget ved Samfunnshuset. 17. mai-toget går til kirka. Stopp ved Helsetunet. Familiegudstjeneste i Namdalseid kirke. Åpning for middagssalg i Samfunnshuset. Barnehagen synger. Tale for dagen. Bevertning til barna. Natursti og leker Fotballkamp i Kariskogen mellom elever i 7. klasse og foreldrene. Familiekveld med underholdning i Samfunnshuset. Diskotek på Nåva etter underholdningen. Salg av billetter fra kl , Voksne kr 70,-, barn kr. 30,- og familie 200,- Gratis for barn under skolealder Små og store ønskes velkommen til en flott 17. maifeiring! Hilsen 17. maikomitèen, 7. klasse ved Namdalseid skole 17. mai på Tøttdal forsamlingshus fra kl Med bl. a.: Tale for dagen Musikkinnslag/ underholdning Leker for barna Skyting Pilkast Matservering - Salg av is, pølse, brus osv. Unge og gamle er velkommen til en trivelig 17. maifeiring på Tøttdal! Side 7

8 Lag og foreninger Friidrett våren 2012 Sesongen er i gang igjen, og vi er allerede ferdig med første stafett i NTE s stafettserie. Vi har starta med trening på tirsdager, så kom å tren både liten og stor!!! Her er en oversikt over aktivitetene på tirsdagene utover våren: Dato Aktivitet på banen ved skolen Trening Terrengløp (20kr) + trening Trening for de som ikke deltar på Åpningsstevne Trening for de som ikke deltar på Overhalla-stafetten Terrengløp (20kr) + trening Trening Klubbstevne (påmld fra kl , startavg. 20kr) Trening NB! utgår hvis det blir skoleavslutning Trening for de som ikke deltar på Na-karusell i Overhalla Trening Her er en oversikt over stafetter og stevner: Dato Aktivitet Stevner og stafetter fra 8 år og oppover, men ønsker gjerne at yngre barn deltar på trening, terrengløp og klubbstevner!! Velkommen!! Friidrettsgruppa: Ann Helen Kolstad, Geir Sæther, Ottar Anton Kaldal,, Inger Mari Helbostad, Hilde Mølnå og Kirsti Petersen. Side 8 Det blir et terrengløp til, men dato er ikke fastsatt, se juniutg. av Melkrampa Sommerferie i uke 28, 29 og Trening NB!! Påmelding til Eideleikan NTE Namsosstafetten Spillum idr.park NTE Ogndalsstafetten kl v/røysing skole Jøa friidrettsleker (NA-karusell 1) Kl Åpningsstevne 2012 på Guldbergaunet kl Stevne på Kolvereid ( NA-karusell 2) kl NTE Overhalla-stafetten kl Snåsalekene (NA-karusell 3) kl NTE Leksvikstafetten Sentrum Leksvik kl NTE Mosvikstafetten kl TA-sprinten på Beitstad Stadion kl MX-sport-lekene 1.dag Øverlands Minde kl (fra 10 år) MX-sport-lekene 2.dag Øverlands Minde kl (fra 10 år) NA-karusell 4 på Svenningmoen kl Steinkjerlekene på Guldbergaunet kl KM bane vår fra 13 år og oppover på Verdal NA-karusell 5. 3-kamp på Svenningmoen kl 18.00

9 Lag og foreninger Paviljongkonsert (v/helsetunet) TORSDAG 10. MAI 2012 KL Kaffeservering VELKOMMEN! Blodsportrening/kurs for hunder Det blir avholdt trening på blodspor for hunder - oppstart: tirsdag kl Første kveld vil det bli teori om treningsmetoder - nyinnlæring. Treninga foregår på Fautgården. Treningen vil foregå hver tirsdag ut juli. Treningen er gratis! Vil også oppfordre godkjente ettersøksekvipasjer til å komme og trene. Spørsmål/påmelding ring eller Namdalseid ettersøksring Namdalseid musikklag Namdalseid pensjonistlag - dagstur til Stiklestad Omvisning i Stiklestad kirke, Olavsstøtta og Langhuset. Etter omvisningen blir det middag i museets restaurant; innbakt laks med grønnsaker, potet og smørsaus, hjemmelaget karamellpudding og kaffe. Pris pr. person kr 400,-. Påmelding innen 31. mai til Sonja tlf eller til Oddleiv tlf Studiering i garnbøting LHL arrangerer studiering i garnbøting i vår. Påmelding til Aud Sverkmo, tlf / innen 9. mai. Side 9

10 Lag og foreninger FOTBALLKAMPER VÅREN 2012 Namdalseid Idrettspark Jenter 12 (f.2000): 8 mai kl.18.00: Namdalseid Sparbu 2 22 mai kl : Namdalseid Steinkjer 2 5 juni kl : Namdalseid Byafossen 19 juni kl : Namdalseid Sørlia Jenter 14 (f. 98/99): 3 mai kl : Namdalseid Snåsa 2 23 mai kl : Namdalseid Namsskogan 20 juni kl : Namdalseid Jøa Jenter 16 (f.96/97): 14 mai kl : Namdalseid Overhalla 21 mai kl : Namdalseid Hållingen 29 mai kl : Namdalseid Bangsund Gutter 11 (f.2001/2002): 14 mai kl : Namdalseid Inderøy 29 mai kl : Namdalseid Byafossen 18 juni kl : Namdalseid Røra Gutter 12 (f.2000): 8 mai kl : Namdalseid Flatanger 24 mai kl : Namdalseid Malm 5 juni kl : Namdalseid Spillum 18 juni kl : Namdalseid Gullvikmoen Gutter 13 (f.99): 2 mai kl.19.00: Namdalseid Sverre 3 9 mai kl : Namdalseid Steinkjer 2 22 mai kl : Namdalseid Bangsund 6 juni kl : Namdalseid Namsos 2 19 juni kl : Namdalseid Sørlia Gutter 16 (f.96/97): 1 mai kl : Namdalseid Verdal 3 15 mai kl : Namdalseid Inderøy 29 mai kl : Namdalseid Vuku 2 18 juni kl : Namdalseid Steinkjer 4 Menn 7er: 12 mai kl : Namdalseid Ogndal 26 mai kl : Namdalseid Byafossen 9 juni kl : Namdalseid Statland 22 juni kl : Namdalseid Grong Med forbehold om endringer av kamptidspunkt. Velkommen på kamp! Side 10 Info fra Namdalseid Pensjonistlag 2012 er det europeiske året for aktiv aldring. Verdens aktivitetsdag er 20. mai og alle landets pensjonistlag er oppfordret til å lage litt blest om dagen. Nå er vi så heldig at Namdalseid Musikklag skal prøve om pusten og marsjfoten er i orden foran den store dagen 17. mai. Vi oppfordrer derfor alle som kan om å møte opp ved Kommunehuset kl for å marsjere til KORPSmusikk opp til Helsetunet og Paviljongen hvor det blir servert kaffe/saft og vafler og Musikklaget vil underholde oss. Vi håper på godt oppmøte, godt humør og godt vær. Vi minner også om vårt siste møte før sommerferien som er 21. mai til vanlig tid og sted. Vel møtt! Styret Hei Pensjonister i Namdalseid! Namdalseid Pensjonistlag har i samarbeid med SigmundsTurproduksjon lagt opp til en sommertur til Vårsøg Hotell i Surnadal. Derfra blir det en rundtur i Surnadal. Vi besøker bl.a. Svinvik Arboret, Todalshytta m.fl. Vårsøg Hotell er nyrenovert, så oppholdet er garantert å bli trivelig. Kanskje får vi svingt oss litt til levende musikk. Turen er nærmere beskrevet ved oppslag. Prisen pr. person kr 4 260,-, tillegg for enkeltrom kr 400,-. Påmelding til: Sonja Johnsen, tlf / Oddleiv Bratberg, tlf PS! Du behøver ikke å være medlem i Pensjonistlaget for påmelding! Velkommen på tur med Namdalseid Pensjonistlag! Turkomitéen

11 Lag og foreninger Tilbud ønskes på snekkering Namdalseid og Lyngen skytterlag ønsker tilbud på oppsetting av skytterhus på Lyngenbanen. Arbeidet vil omfatte bygningsmessige arbeider over plate på mark. Bygget ferdigstilles utvendig. Grunn- og betongarbeider og alle innvendige arbeider utføres av skytterlaget. Arbeidet kan påregnes oppstartet på sensommeren og skal være ferdig i løpet av oktober. Bygget vil ha en grunnflate på ca. 120 m 2 og oppføres i 1 etg. med A-takstoler og takvinkel 36,5 o. Skytterlaget kjøper inn materialer. Interesserte bes henvende seg til Robin Buvarp, tlf , innen for nærmere opplysninger om byggemåte etc. Frist for innlevering av tilbud er Mvh Namdalseid og Lyngen skytterlag Hei, hei! Namdalseid ungdomslag satser for fullt igjen og skal ha revy 4. juledag Hi du løst te å bidra i revygjengen e du hjertelig velkommen. Vi ønske: Aktører, skrivere, scenearbeidere, lyd- og lysfolk, sufflør og sminkør. Hi du annet å bidra med er du også hjertelig velkommen i ungdomslaget. Vi møtes i Samfunnshuset onsdag 9. mai kl Ta kontakt med leder Ine Merethe Elden på tlf om du har spørsmål. Velkommen! Styret Hageselskapet informerer Vi har planlagt at den 7. mai, som i år faller på en mandag, skal våren ha kommet. Da vil vi ha fint og tørt vær. For da skal vi ha dugnad på Helsetunet og gjøre vårpuss i bed og på plener. Vi møtes kl. 18 med river, hagespader og annet utstyr. Helsetunet spanderer kaffe og noe til. Alle er velkomne til å delta. Den 31. mai og den 15. juni er det handledager på Langøren gartneri. Da får medlemmene i hageselskapet 10 % rabatt på handelen. Lørdag den 2. juni skal det bli Gla dag. Da stiller vi med stand som før om åra. Jegerprøvekurs Namdalseid jeger- og fiskarlag arrangerer jegerprøvekurs utover våren, med oppstart mandag 21. mai. Vi møtes på naturfagrommet ved Namdalseid skole kl Du må være fylt 14 år for å avlegge jegerprøven. Påmelding til Stian Furre på tlf: eller e-post: Side 11

12 Lag og foreninger Anleggesmaskinførerkurs Namdalseid Bondelag arrangerer anleggsmaskinførerkurs (teorikurs) i samarbeid med Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen, som kursholder. og materiell/utstyr, bli en dyktig anleggsmaskinfører som arbeider både sikrere og smartere, forstå regler, rettigheter og plikter Siden 2002 har det vært krav om at alle førere av anleggsmaskiner over 20,4 hk skal ha anleggsmaskinførerbevis for maskina, også ved bruk av egen maskin på egen eiendom! Dette gjelder gravemaskiner, hjullaster, minilaster m.m.! I tillegg er det krav om årlig sertifisering av maskina. Målgruppe Kurset er beregnet for personer som bruker eller vil komme til å bruke anleggsmaskin. Gårdbrukere som bruker anleggsmaskin kun på egen grunn skal også ha dette kurset. Opptakskrav Være over 18 år og ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. Mål Etter kurset skal deltakeren kunne: føle seg mer sikker i sin rolle som anleggsmaskinfører, redusere risikoen for å skade seg selv, andre Kurset Kurset avholdes over fire dager, med teoriprøve undervegs i kurset. Etter gjennomført teorikurset må 40 timer praksis dokumenteres før oppkjøring på maskina. Sted: Solhaug Grendehus. Kursdager: 30. mai, 31. mai, 4. juni og 5. juni. Alle dager kl Deltagere: Gårdbrukere, ansatte, privatpersoner. Pris: kr. (kursavgift, læremateriell, utstedelse av bevis, servering). I tillegg kommer kostnader med oppkjøring. Påmelding og spørsmål: Tore Kaldahl, tlf Påmeldingsfrist 12. mai. Namdalseid Bondelag Vi lærer oss pjoning Pjoning er en gammel variant av hekleteknikken der man bruker kjedemasker. Teknikken blir helst brukt til å lage votter og luer. Kom til Ungdoms- og eldresentret, torsdag 3. mai klokka 19.30, å pjon sammen med oss! Borgerlig konfirmasjon i Namsos kulturhus 12. mai 2012 Fra Namdalseid: Bernard Berg Haltnes Ta med heklenål nr.5/6 og garn. Garn som passer er vamsegarn, fritidsgarn eller lignende. Kirsti fra Namsos kommer og viser oss teknikken. Ny og gamle medlemmer, og andre interesserte er velkommen! Hilsen fra styret i Namdalseid Husflidslag. Side 12

13 Lag og foreninger Fiber på Sør-eide - salget har startet Det var stort oppmøte på Solhaug den 11. april, 40 signerte kontrakter og flere måtte dra hjem før de fikk sjansen til å signere pga. lang kø. Dette er en kjempebra start! Salget vil fortsette en periode framover og alle i området vil få besøk av en selger fra NTE. Det er også mulig vi arrangerer flere salgskvelder i hver enkelt grend. Dere vil få beskjed. Hvis noen mot formodning ikke blir kontaktet, så må dere ta bare kontakt med en av oss i komiteen. For status i prosjektet og annen info se vår hjemmeside: Hilsen Bygdefiberkomiteen Ekstraordinært årsmøte i Sjøåsen ungdomslag Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Sjøåsen ungdomslag mandag 7. mai kl Sted: Sjøåsen ungdomshus Sak: Avvikling av Sjøåsen ungdomslag, overføring av ungdomshuset til Noregs ungdomslag. Sjøåsen UL Arbeidsgruppa Annonser Side Ny lastebil med kran for leiekjøring Trønderelement A/S bruker denne bilen til mange av sine oppdrag, men vil ha ledig kapasitet, så derfor sender jeg info om kranbilen om du skulle ha behov for kjøring eller kraning. Åpen godsbil, platt 2550x6500, nyttelast kg Hiab kran, 22 tonnmeter. Ta kontakt for avtale/pris. Mvh Jørn Langstrand Tlf: Mail: Jørn Langstrand Kran og Transport Tlf: E-post: Adr: Nord-Statland Side 13

14 Annonser Utstilling med sølvsmed Guro Lerstøl Hopmo fredag 4. mai kl Guro forteller om sin virksomhet og om arvesølv. Damene På Hjørnet selger vin. Velkommen til en trivelig kveld. Guro blir på galleriet lørdag 5. mai og da er det mulig å ta med gammelt sølvbestikk som kan skapes om til vakre smykker. Åpningstider: mandag fredag kl og lørdag LINJERYDDING NAMDALSEID NTE Nett AS skal utføre skogrydding i høyspent- og lavspenttraseer i følgende områder i Namdalseid kommune i 2012: Fra kommunegrense Steinkjer, nordover til Namdalseid sentrum inkl. alle avgreininger bl.a. til Almlia, Skjerpmoen, Kolstad, Helbostad, og Kolstad m.v. All linjerydding vil her bli utført av innleid entreprenør Arne Aune med sitt mannskap. Kontakttelefon Grunneiere som driver, eller ønsker å drive med juletreproduksjon i traseene, bes ta kontakt på tlf Side 14

15 Annonser Nå er det tiden inne for vårslepp, har du sjekket bjellene? I mai har vi 20% på årets kolleksjon av bjelleutstyr. Vi har også gode tilbud på jord, plenfrø, kalk, hagegjødsel og toppbark. LITEN OG TØFF ALLTID PÅ JORDET Hundseth Mølle: Det gode alternativ! Tlf * Faks * E-post: * 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vårt vaktnummer er: Vi har komfortable biler og minibusser, tilpasset rullestolbrukere. Begge Namdalseid/Beitstad bussene har Taxi karaokeanlegg. Side 15

16 Arrangørkalender for mai 2012 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Seniordans i U-/e -senteret kl Onsdagsklubb på U-/esenteret kl Musikklagets kulturkveld kl i Samf.huset 3 Kurs i pjoning U-/e-senteret kl Prøysenforestilling på Dagsenteret kl Gudstjeneste i Namdalseid kirke kl Hageselskapets dugnad på Helsetunet kl Ekstraordinært årsmøte Sjøåsen ungdomslag kl i Sjøåsen u-hus 8 Seniordans i U- /e-senteret kl Påmeldingsfrist studiering i garnbøting Møte N.eid ungdomslag kl i Samf.huset 10 Paviljongkonsert v/ Helsetunet kl Pensjonistlaget marsjer sammen med musikklaget fra Samf.huset kl Borgerlig konfirmasjon Namsos Påmeldingsfrist anleggsmaskinførerkurs 13 Konfirmasjonsgudstjeneste Statland kirke kl Seniordans i U-/e -senteret kl Onsdagsklubb på U-/esenteret kl Gudstjeneste Statland kirke kl Gudstjeneste Namdalseid kirke kl Søknadsfrist sommerarbeid for ungdom - Eiendom og teknisk 21 Namdalseid pensjonistlag møte i Lisssalen kl Oppstart jegerprøvekurs N.eid skole kl Seniordans i U-/e -senteret kl Konfirmasjonsgudstjeneste Namdalseid kirke kl Seniordans i U-/e -senteret kl Anleggsmaskinsførerkurs på Solhaug kl Anleggsmaskinsførerkurs på Solhaug kl Hageselskapets handledag på Langøren gartneri Påmeldingsfrist dagstur N.eid pensjonistlag