Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Landsforening for Laryngectomerte"

Transkript

1 Nummer 2 4. Årgang oktober 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Fra -Siste DLFLs nytt om landskurset Internettsidene våre side 3 Laryngectomert side 3 i Kroatia Medlemsregisteret -Minneord Side 64 -Litt Arild statistikk Dahle i Nord-Norge om strupekreft Ny-Stemten -Reiseklubbens tur til Tenerife side 7 Landskurset 2001 evaluering Side 6 NY-Stemt-nytt side 8 Røykling side i 7India Brev -Reiseklubben til Ny-Stemten-brukere til Tenerife i 2002 side 9 Myrtle side Beach Montebell, ØNH-uke i mai side11 Nordmannen side som 9 ga oss -Fra stemmen Ny-Stemtens tilbake konferanse om behandling etter operasjonen. Siste side Ord og adresser Siste side Ord og adresser Med høsten......faller vi tilbake til gamle rutiner etter et avbrekk rundt sommeren. Noen er på jobb igjen etter ferieturen. Andre sitter kanskje alene tilbake etter at feriebesøket har reist. Vi forbereder oss alle til vinteren. I NLFL er vi i full gang med forberedelsene til de kommende begivenhetene: besøkskurs og samling for lokalledere. Kurskomitéen har kommet godt avgårde med planlegging og sammensetning av programmet for neste års landskurs. NLFL er en upolitisk forening - i hvert fall så upolitisk som det går an å være. Derfor går livet videre også denne høsten - upåvirket av verden omkring. I hvert fall så upåvirket som det er mulig å være denne høsten Tor Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet.. Tilsluttet:

2 Nr. 2 oktober 2001 Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet. Tilsluttet: NLFL-nytt: Ansvarlig redaktør: Redaksjonsmedarbeider Sekretariatsleder: Nyhetsbrev utgitt av NLFL Tor Wold, Oskar Skaugs v. 8, 7088 HEIMDAL tlf priv.: , Arbeid , Mobil e-post: Hjemmeside: Jan Gunnar Pedersen Nordre Toppe 3, 5136 MJØLKERÅEN tlf.: , Mobil / e-post: Tina Schøien, DNK, Fridtjof Nansens v. 12, Majorstua, 0369 OSLO tlf.: Mobiltlf.: e-post: Landskurs 2001 Dansk Landsforening for Laryngectomerede juni 2001 Under ledelse av landsformand Bent Lassen og talepedagog Hanne Tranberg og resten av styrelsen i DLFL hadde Mary-Anne Amundsen og undertegnede fem opplevelsesrike dager på Vingsted-senteret. Vi to var representanter fra Norsk Landsforening for Laryngectomerte. Allerede ved fremmøte i Billund fikk vi merke den gjestfriheten som rådet fra start til slutt. Mary-Anne har vært med tidligere og er en svoren tilhenger av det danske folk og av det danske landskurset i særdeleshet, og begeistringen hennes smitter over på andre i hennes nærhet. Personlig hadde jeg et stort faglig utbytte av kurset. Det var en rekke flotte foredrag. I tillegg deltok jeg blant annet ved opplæring i svømming med snorkel, var med på kommunikasjonstrening for strupeløse med talepedagog, og avspenningstime med fysioterapeut. Det sosiale var lett og muntert med mye god mat og hyggelige mennesker. Nydelig taffelmusikk - evergreens - til festmiddagen med påfølgende dans i raskere takter - og mange flotte kavalerer. Naturen rundt Vingsted er deilig, og Mary-Anne og jeg gikk hver dag fine turer innimellom slagene. En dag var det busstur til Løveparken. Det morsomste jeg så der var et merkelig dyr som hadde brunsttid i to timer hvert annet år. Skal si stemningen steg da vi leste skiltet. Samarbeidet mellom NLFL og DLFL har i over 30 år vært til gjensidig nytte og glede. Det er av stor verdi for oss å ha et nært forhold til hverandre og å kunne følge med i hverandres aktiviteter. Medlemmer fra DLFL kommer til vårt landskurs og vi til deres. Det er knyttet sterke bånd som ikke kan slites over. Tina Schøien Side 2

3 Reisebrev fra Split, Kroatia v/logoped Ida Elstad. Nr. 2 oktober 2001 Medlemsregisteret......er en gjenganger også i NLFL-nytts spalter. Våre dyktige medarbeidere i sekretariatet har gjort sitt ytterste, men datasystemet har allikevel spilt oss alle diverse puss. Markedsavdelingen i DNK har tilbudt seg å overta arbeidet med vedlikehold av medlemsregisteret vårt. Som motytelse er vi spurt om å gi vår velgjører og hovedsponsor DNK anledning til å sende alle våre medlemmer to årlige brev vedlagt et innbetalingskort hvor beløpsfeltet ikke er utfylt. Styret har besluttet å godta dette. Det står opp til hver enkelt medlem å benytte anledningen til å støtte DNK. Tor Laryngectomert i Kroatia. På et kurs i Amsterdam i mars i år traff jeg legen Zeljka Roje fra Kroatia. Vi var begge der for å lære mer om Provox Taleventil. Vi kom i prat bl a fordi jeg allerede da hadde kjøpt billetter til en tur til Kroatia. Hun er kirurg ved Universitetshospitalet i Split der hun bl a foretar laryngectomier. Forholdene for de laryngectomerte i Kroatia er vanskelig og hun var meget interessert i å få vite hvordan vi hadde organisert behandlingen og oppfølgingen her i Norge. Dette førte til at jeg fikk anledning til å invitere Zeljka Roje som foredragsholder ved NLFLs kurs på Hafjell. Der hadde hun en presentasjon om Split og om å v æ r e laryngecrtomert i Kroatia. På min tur til Kroatia fikk jeg anledning til å treffe Zelka Roje igjen og hun arrangerte et møte med visepresidenten i den ny- f.v. Ida Elstad, fru Bujas, dr, Zeljka Roje og Mladen Bujas startede foreningen for laryngectomerte i Split. Association of Larynectomees in Split ble startet i oktober Om de laryngectomerte og om hospitalet Ved hospitalet i Split har de gjennomsnittlig 46 laryngectomier i året. Forholdet mht kjønn er 30 menn : 1 kvinne. De fleste kommer fra det Zeljka Roje beskriver som lavere sosiale lag og de er gjerne storrøykere og alkoholmisbrukere. Det er stor arbeidsledighet i landet og vanskelige forhold både sosialt, hygienisk og økonomisk. Mange kommer svært sent til lege slik at kreften har utviklet seg til et stadium som krever store og omfattende operasjoner. Dessverre har de i Split ingen oppfølging av logoped. Hele 58% av de laryngectomerte får ikke tilbud om talerehabilitering. En foniater ved hospitalet gir råd mht tale til noen av pasientene, men har ikke anledning til oppfølging. En regner med at ca 32% lærer seg en brukbar spiserørstemme. De siste månedene har de begynt forsøksvis med innsetting av Provox taleprotese. Jeg fikk anledning til å besøke ønh-avd ved hospitalet i Split. Det er et stort hospital Side 3

4 Nr. 2 oktober 2001 med ca 4000 ansatte. Ønh-avdelingen har 75 ansatte, derav 18 leger. Det er 66 senger og tre operasjonsrom. Avdelingen virket nok litt nedslitt og gammeldags etter norske forhold. Men da jeg var der, var de i gang med å bygge om to operasjonssaler og Zeljka Roje så fram til å få nye og bedre arbeidsforhold.. NLFL LANDSKURS NR. 31 QUALITY HOTEL HAFJELL 30. MAI - 2. JUNI 2002 Møte med visepresident Mladen Bujas og han kone. Møtet med visepresidenten i den nystartede foreningen var både hyggelig og interessant. Han satte stor pris på hilsner fra Norge, fra NLFL og fra Eikelund kompetansesenter. Bujas er pensjonert general i den Kroatiske arme og var med under trefningene ved Split Han kunne fortelle om granater og skuddvekslinger der han bare som et under hadde kommet seg unna og overlevet. Konen visste aldri om hun ville se han igjen i live og det ble mange våkenetter sa hun. Bujas selv mener at noe av årsaken til hans strupekreft ble lagt i denne tiden. Det var et konstant stress og det ble mye røyking. Han er i dag president i foreningen for veteranene fra krigen i Kroatia. Bujas ble laryngectomert for ca 2 ½ år siden. Han var så heldig at han ble besøkt av en venn som også var laryngectomert og som lærte han hvordan han skulle trene spiserørstemme. Han klarer seg i dag meget bra med sin spiserørstemme. Men sier han, det kan bli bedre og han fortsetter å trene for å perfeksjonere seg. Og da jeg fortalte at de laryngectomerte i Norge også sang sammen og at en liten gruppe i Bergen hadde startet et kor, ble han meget ivrig. Han ville også lære seg å synge! Bujas var meget interessert i å høre om forholdene for de laryngectomerte i Norge. Han hadde selv erfart hvor viktig det var å bli besøkt både før og etter operasjonen av en tidligere operert og han håpet at deres forening også kunne få i gang en besøkstjeneste. Likedan ønsker de å opprette en rehabiliteringstjeneste med vekt på taletrening. At nærmere 60% av de opererte i dag ikke får et slikt tilbud er uakseptabelt! Jeg fortalte hvordan dette var organisert i Norge, med opplæring sentralisert til tre steder. Det røykes grassat i dette landet, så informasjon om røykingens skadelige virkninger og kåsørtjeneste overfor barn og unge er svært aktuelt. I det hele tatt, det var kjekt å kunne fortelle om hvordan DNK og NLFL både sentralt og gjennom lokalforeningene er med på å arbeide både forebyggende og med rehabilitering for de laryngectomerte og deres familier her i landet. Og Mladen Bujas var en interessert tilhører. Sammen er vi sterke het det på årets landskurs på Hafjell. I Split har de nå tatt det første skrittet og startet sin forening. Zeljka Roje er tilbake i Split etter å ha vært med på Hafjell og hun er innstilt på å hjelpe foreningen i dens arbeid for de larynectomerte. I Norge har vi opparbeidet en solid erfaringsbakgrunn gjennom arbeidet til beste for de laryngectomerte og deres familier. Det ville være meningsfullt om vi ut fra denne erfaringen kunne bidra med støtte og inspirasjon til det videre arbeidet i foreningen i Split. Side 4

5 Nr. 2 oktober 2001 Side 5

6 Takk til logoped Arild Dahle Vår mann på Bredtvet Kompetansesenter, æresmedlem og logoped Arild Dahle, har i ca. 30 år besøkt Nord-Norge og reist på kryss og tvers for å hjelpe folk med stemmeproblemer. De siste 15 årene har han fått tilskudd fra NLFL til leie av bil slik at han kan også kan besøke våre laryngectomerte medlemmer der de bor. Arild har også denne høsten gjennomført reisen i nord med besøk til alle som ønsket det. Og han blir tatt godt i mot. Folk blir oppmuntret og glade av å få den blide og kvikke mannen inn døren. Arild fjerner unoter i måten å snakke på hos de han besøker, uansett talemetode, og i tillegg hjelper han til med praktiske ting; som for eksempel å skaffe stemmeforsterker eller annet utstyr fra hjelpemiddelsentralen, formidler kontakt med logoped på stedet osv. Side 6 forts s. 8 NYSTEMTEN Nr. 2 oktober 2001 NYSTEMTEN er internettkommunikasjon for strupe-, hals- og munnhuleoperete. NYSTEMTEN kom i gang som et prosjekt i regi av Eikelund kompetansesenter vårhalvåret 2000 og har således eksistert i ca 1 ½ år. Bredtvet kompetansesenter er også med nå og har bl.a. sendt ut invitasjon til datakurs. Kontaktperson er logoped Arild Dahle. Adressen er: Bredtvet kompetansesenter, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo. Telefon: e-post: Datakommunikasjon sprer seg enten vi liker det eller ikke. Da er det viktig å gi skikkelig informasjon til alle og ikke minst gi dere i NLFL et tilbud om å ta del i denne utviklingen. NYSTEMTEN har ca 40 deltakere fra hele landet. Vi ønsker at NYSTEMTEN skal være til glede og nytte og da er det viktig at vi får flere med. På vårparten i år sendte vi ut et evalueringsskjema fra Eikelund kompetansesenter til abonnentene. Tilbakemeldingen var svært positiv. Det var bl.a. stor enighet om at programmet NYSTEMTEN er lett å bruke og lett å installere. Så dere som har litt kjennskap til data og internett fra før, kan kontakte oss for bruksanvisning. Det medlemmene vurderer som de viktigste funksjonene i NYSTEMTEN er Erfaringsbanken, Cafeen og Praten. I Erfaringsbanken kan man utveksle erfaringer og lagre viktig informasjon f.eks. om tannstell, trygderefusjon, medisiner, behandlingsmåter mm. Cafeen er den sosiale delen. Her kan man stille spørsmål, komme med forslag, fortelle nytt osv. På Praten kan de som er koblet til samtidig tekstprate sammen. Vi har en fast pratetid mandag og torsdag kveld. Dere som ønsker å være med eller ønsker flere opplysninger om NYSTEMTEN og/eller om grunnleggende datakurs: Ta kontakt med Ida eller Walther: Ida Elstad Walther Olsen Eikelund kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter, Postboks 433 Nesttun, Postboks 433 Nesttun, 5853 Bergen 5853 Bergen. Telefon: Telefon: e-post: e-post: Logoped Ida Elstad.

7 Nr. 2 oktober 2001 EVALUERING AV LANDSKURSET Ved hvert landskurs blir deltakerne bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. Dette er fordi vi ønsker at kurskomiteen skal bli i stand til å oppfylle enda flere ønsker neste gang. Med andre ord å lage et enda bedre kurs. Evalueringsskjemaene blir sammenholdt og det utarbeides en rapport. Denne rapporten gjengis gjerne i sin helhet i kursrapporten som sendes medlemmene. I år kom det inn 93 evalueringsskjemaer fra ca 200 deltakere. De aller fleste har bare lovord å si om arrangementet. Det gjelder teknisk arrangement, hotell, servering og boforhold, men også for selve kursinnholdet. Det er vanskelig å balansere innholdet slik at man fenger interessen til alle. Noen temaer, som kan være grunnleggende og viktige å få med for de som deltar for første gang, er ren repitisjon for mange andre. Samtidig kan man si at de aller fleste har godt av en repitisjon eller to. I evalueringsskjemaet var det mulig å komme med ønsker og forslag til nye programposter. Kurskomiteen har startet arbeidet med neste års kurs og vil forsøke å ta hensyn til dette. Det sosiale samværet er også meget viktig på våre landskurs. Noen ønsker lenger pauser, andre ønsker utflukter. Det har også kommet ønske om felles busstur for shopping i Lillehammer. Ikke alt er enkelt å ivareta i løpet av arrangementet. Det evig tilbakevendende spørsmål om hvor kurset skal arrangeres kommer man vel aldri unna. Det som er langt unna for noen er nært for andre. Noen ønsker å reise et stykke når de først er på tur, andre ønsker det motsatte. Side 7

8 Det viktigste er allikevel det sosiale aspektet. Gleden ved gjensynet er gjensidig. Den nordnorske gjestfriheten slår til når Arild banker på døren. Det blir mye kaffe og multer, og vi tror på Arild når han sier at han ser frem til disse besøkene med glede. NLFL er Arild stor takk skyldig. Han gjør en verdifull innsats for våre medlemmer i et område av landet der folk bor for langt fra hverandre til å kunne treffes. Takk for innsatsen også denne gang, Arild! Hilsen styret i NLFL India lider under tobakkens skadevirkninger Tidligere i dette nummeret av NLFL-nytt har vi skrevet om å se ting i perspektiv. Fra vårt kjære medlem Dag Guldbrandsen i Oslo har vi mottatt følgende notat, hentet fra internett (oversatt til norsk av redaksjonen) om utviklingen av tobakksbruk i Inda. Snakk om store forskjeller. Nr. 2 oktober 2001 I India finner du en «tobakkskiosk på hvert gatehjørne. Hver dag dør det mennesker i India på grunn av røykerelatert sykdom. Det er det samme som en hvert 40 sekund! Kanskje vil disse nifse tallene minke i fremtiden dersom den gjeldende tendens for tobakksbruken fortsetter. Tidligere i år ble det gjennomført en kampanje hvor kreftpasienter og profesjonelle kampanjefolk tok for seg tonakksindustriens utvikling i hele verden. Tobakksindustrien ser på u-land som f eks India som nye vekstområder for å utligne reduksjon i omsetningen i i-landene. Halvparten av Indias befolkning er under 25 år. Over 250 millioner bruker tobakk daglig. Mange røyker, men stadig nye former for tyggetobakk utvikles. Dette er tobakk som blandes med frukt og/ eller krydder. Som et klart resultat av dette har India blant verdens høyeste forekomster av kreft i munnhulen. Åpent brev til nåværende og fremtidige Ny-Stemten-brukere. På et hastig sammenkalt møte på Eikelund Kompetansesenter, ang. Ny-Stemten s fremtid, og hvordan gjøre den mer effektiv. For brukerne, kom man frem til et par punkter: 1. Det opprettes en fast temadag i hver måned f. Eks den andre mandag mandag i hver måned. 2. Det viser seg at et stort problem for mange er mangel på datamaskiner. Det ble diskutert en del over dette, og man kom frem til en del mulige løsninger, som vil bli lagt frem til diskusjon i nærmeste fremtid. Dersom du, enten du er bruker eller ikke, finner Ny-Stemten interessant, nøl ikke med å ta kontakt. Enten med NLFL lokalt eller sentralt. Eller direkte til Eikelund Kompetansesenter v/ida Elstad eller Walther Olsen. Husk at jo flere vi er, jo bedre blir kommunikasjonen. Vennlig hilsen J.G. Pedersen Side 8

9 I denne spalten kunne f eks et referat fra aktiviteten i din lokalforening fått plass. Send inn ditt bidrag - adresser til NLFL-nytts redaksjon finner du på side 2. Nr. 2 oktober 2001 Rapport fra det 50. årsmøte i Den Internasjonale Forening for Strupeløse; - IAL (Inernational Assosiation of Laryngectomees) i Myrtle Beach SC august IAL er en internasjonal organisasjon for strupeløse tilknyttet The American Cancer Society (Den Amerikanske Kreftforening), og den feiret i år sitt årsmøte nummer femti, men ble ikke offisielt godkjent før 1952, så den feirer 50 års jubileum, neste år også! I dag er det over 250 foreninger rundt om i verden som er tilsluttet IAL, så det totale medlemstall utgjør over Foreningen er i hvert fall den eldste registrerte forening for laryngectomerte, tett fulgt av den kanadiske, som ble stiftet ået etter. Den norske landsforening (NFLF) kom i 1967, mens den danske og svenske forening ble dannet noen år før. Årsmøtene i IAL blir lagt opp som en sammenkomst med deltagere og holdes på forskjellige steder i USA. Dette året var den lagt til Myrtle Beach som er et populært feriested på østkysten, ikke langt fra Charleston.. Ca 50 av deltagerne var logopeder (am. speech therapists). De kjørte sitt eget kurs, underviste i nye metoder for taletrening, utvekslet erfaringer og rettledet de strupeløse gjennom øvelser og bruk av hjelpemidler. Parallelt med dette kurset var det kongress med forenings-saker, samt forelesninger av fremtredene ØNH-leger og logopeder. Cirka 300 var strupeløse, og mange var instruktører i strupeløses foreninger og kom både fra USA og fra mange andre land. I USA er det registret strupeløse, og det foretas årlig ca total laryngectomier. Tallet på nye er for første gang synkende når det gjelder menn, men stiger fortsatt når det gjelder kvinner. Halvparten trenes opp til bruk av electrolaryngx (vibrator); - ca 15% (1.500) lærer seg brukbar spiserørsstemme og 35% (3.500) får innsatt TEP-ventil, - de fleste i forbindelse med selve operasjonen. Disse tre grupper trenes på forskjellig vis, men det er en god del overlapping, og mange bruker for eksempel både vibrator og spiserørsstemme. Av medisinske fremskritt som man merket seg, var det en mye nytt. Forskningen på dette området har gitt mange tekniske nyvinninger for alle tre talemåter. Av nyheter på elektrolaryngx-området vakte en ny vibrator stor interesse. Den var allerede tatt i bruk av mange, som var tilstede. Den satt på tuppen av et ca 10 cm langt plastrør som ble ført inn i munnhulen med et pistolformet håndtak. Dette var forbundet med en ledning til et batteri festet i buksebeltet. Lyden ble omformet via en innebygget computer slik at robotlyden ble eliminert, og talen hørtes ganske naturlig ut. Stemmestyrken (volumet) kunne også reguleres slik at stemmen kunne høres på lang avstand. Prototypen hadde fått navnet UltraVoice Plus, men prisen lå foreløpig godt over US $. Når det gjaldt spiserørstale, hadde forskning på de øvre svelgmuskler gjort, at man nå kan regulere spenningen i disse på en bedre måte. Ved hjelp av en bakteriegift som har en langvarig lammende virkning (boltulin-toxin, Botox), kan stramme muskler lammes, uten at man trenger å kutte dem, slik som før. Dette har stor betydning også for dem som snakker med TEP-ventil (taleprotese). Side 9

10 NLFL BESØKSKURS QUALITY PARK HOTEL KOLBOTN 20. OG 21. OKTOBER 2001 Nr. 2 oktober 2001 I ventil gruppen vakte nye produkter så som handsfree stoma-ventiler stor interesse. Disse tetter for stomaet så man slipper å bruke fingeren, når man skal tale, og begge hender kan holdes frie. Både svenske Atos og det amerikanske firmaet InHealth kommer med nye handsfree modeller, som nok begge kommer til å slå godt an. Begge gir mulighet til å fukte luften som pustes inn, og de kan bæres usynlige under skjortekraven eller snippen. Problemet er å få dem til å sitte på halsen uten å løsne, og det å vende seg til å bruke dem. Tidligere var InHealth produktene nærmest enerådene på det amerikanske markedet pga lavere pris, men etter at National Health fra i år refunderer utgiftene både til ventiler og filtre, har Provox produktene fra Atos fått betydelig større utbredelse også i Amerika. Konkurransen mellom disse firmaene tjener tydeligvis pasientene til gode! Ellers er ventillekasje pga soppinnvekst (trøske) i og rundt ventilen, et problem, som nå ser ut til å kunne løses. Et soppmiddel som bakes inn i TEP- ventilen, ventes på markedet med det første. Utstillingen av nye produkter og hjelpemidler var imponerende og tiltrakk seg mye oppmerksomhet. Hovedforeleser ved kongressen var nordmannen Dr Erik Blom, oppfinneren av Blom- Singers TEP-ventil. Hans operasjonsmetodikk og hans ventil dominerer på det amerikanske kontinent ( se eget avsnitt). Internett klubben WebWhispers, som ble startet av jagerflyveren, oberstløytnant David Helms i 1996 (e-post: og - er registrert som egen forening under IAL og teller i dag over 300 medlemmer, var den forening som var best representert på kongressen med tilreisende fra hele verden, - hele 75 stykker. Det var både spennende og hyggelig å treffe de personer som en har hatt kontakt med via internett gjennom flere år. Egentlig er det den forening som til daglig representer IAL aller best og kanskje berettiger betegnelsen international association?? Hvis neste års 50 års jubileum vil vise like store fremskritt som vist i år, kan vi se fremtiden optimistisk i møte. - Særlig hvis vi også kan redusere nye tilfelle av strupekreft ved å forhindre at unge mennesker begynner å røke! Myrtle Beach, South Carolina, USA Side 10

11 Nr. 2 oktober 2001 Nordmannen som ga oss stemmen tilbake Denne spalten er alt for liten for rapporten fra Lokalforeningen i Hordaland/Sogn og Fjordanes til til Øystese nå i høst. Den kom også dessverre for sent frem til å kunne bli med i dette nummer. (Se innleveringsfrist for stoff til neste nummer på siste side) Den komemr forhåpentlig i neste nummer. De som har internett kan imidlertid se og høre fra turen på lokalforeningens hjemmesider: ~brbredesen/. NLFL-nytt anbefaler internettbrukere å ta en titt. Jan Eric, heter han og røper norsk avstamning. Etternavnet er Blom. Oldefar ga navnet til Restaurant Blom på Karl Johan i Oslo. Hans far var Knut Blom, født og oppvokst i Bergen. Da krigen brøt ut i 1940, fikk han i all hast sendt familien over til USA, og senere greide han å komme seg etter, han selv også. Siden ble familien der, og Jan Eric, som ble født i 1943, vokste opp i Ohio. Denne mannen ga navnet til Blom- Singers taleventil; den første taleventil som ble oppfunnet - og som førte til at tusenvis av strupeløse har fått stemmen tilbake. Som nyutdannet lege fra Baltimore dro han til Indianapolis for å utdanne seg til ØNH-lege. Mens han var her (1978), ble det lagt inn inn en strupeløs pasient med blødning fra tracheostomien sin. Mannen var slakter, og som slakter hadde han studert anatomien på halsen. Han visste at hvis han stakk på rette stedet, kunne han blåse luft opp gjennom halsen og kanskje begynne å snakke igjen? Med en grov nål prøvde han på seg selv og lyktes! Begeistringen lyste av øynene på slakteren, mens han talte, og det surklet av blod i halsen på ham. Den unge kirurgen ble både overrasket og undrende, mens han raskt fikk stanset blødningen. Neste dag var stemmen borte igjen, - fordi kanalen til spiserøret var grodd igjen. Idéen var imidlertid unnfanget,- en kanal fra luftrøret over til spiserøret med en ventil som hindret væske i å renne tilbake i luftrøret. Fra tanke til handling, - først gjennom dyreforsøk med gummituber - så til selvlagede proteser av silicontuber som han festet gjennom den bakre vegg i luftrøret, og Bloms taleventil var et faktum! Hans kollega ved avdelingen, dr Singer, bidro i den videre utviklingen, og i 1982 var ventilen klar for produksjon. Den tekniske betegnelse for ventilen ble:tep (Tracheo-Esophageal-Prosthesis). De gode resultatene, som ble oppnådd, førte til en rask utbredelse både av operasjonsmetoden og til utvikling av stadig nye, forbedrede utgaver av Bloms ventil. Etter hvert kom tallet opp i nye ventil-stemmer pr år, bare i USA. Metoden bredte seg raskt over hele verden, og det ble ved mange ØNH-sentre utviklet nye typer, slik at det i dag finnes 6-7 forskjellige ventiler på markedet. I USA er Bloms ventil fortsatt den ledende. Den produseres av InHealth Technicals US, som står for ca 90% av de TEP-ventiler som anvendes i USA, og den er fortsatt ledende på verdensmarkedet. - Ikke alle laryngectomerte har nytte av den. Den krever at pasienten selv er i stand til å foreta stellet med den, dvs daglig rensing. At vedkommende har god lungekapasitet, evne til å lukke stomaet og til å blåse luften opp gjennom halsen og forme lyd og tale. Blom selv vegrer seg for å sette inn ventilen hvis pasientene har vist evne til å mestre god spiserørstale. I dag er han verdenskjent. Han tok sin doktorgrad (Ph.D.) på utviklingen av sin egen ventil. Han er en yndet og meget dyktig foreleser. Han reiser verden rundt for å undervise og rettlede sine kolleger samtidig som han driver sitt eget institutt i Indianapolis der han også har slått seg ned med sin familie. Som lege eller foreleser har han pussig nok aldri vært i Norge, men har ofte vært på besøk hos familien i Bergen. Selv om Eric Blom er amerikaner, er morsmålet hans bergensk. Selv regner han seg som nordmann noe vi som har truffet ham, er både glade og stolte over. Lorents Gran Side 11

12 NLFLs styre 2001/2002 Leder: Tor Wold Oskar Skaugs v HEIMDAL tlf.: priv arb fax priv arb mobiltlf e-post: hjemmeside: Nestleder: Bjørn Bryn Grinibakken 5 a 1820 SPYDEBERG tlf.: priv eller personsøk: e-post: Styremedlem: Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL tlf.: priv fax priv mobiltlf e-post: Styremedlem: Brynjar Bredesen Storhammaren FYLLINGSDALEN tlf.: priv e-post: Hjemmeside ~brbredes/index.htm Styremedlem: Erna Enge Kranvn 17, Leil OSLO tlf.: priv Varamedlem: Svein-Tore Danielsen Hj.Brantningsv FYLLINGSDALEN Tlf.: priv mobiltlf Varamedlem: Terje Kaasa Deichmannsgt PORSGRUNN tlf.: priv NLFLs Lokalforeninger: Lokalforeningen i Nord-Norge Leder: Paul Olsen Adresse Ongstad, 8490 MELBU Telefon Lokalforeningen i Trøndelag Leder: Tor-Odd Damås Adresse Postboks SOKNEDAL Telefon Lokalforeningen i Mjøsregionen Foreningen er p.t. lagt på is, Medlemmene mottar aktivitetstilbud fra lokalforeningen i Oslo og Akershus. kontaktperson i Mjøsregionen er: Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL Telefon Lokalforeningen i Oslo og Akershus Leder: Grete Olsen Adresse Raschs v OSLO Telefon Lokalforeningen i Østfold Leder Jon Charles Jensen Adresse Edv. Griegs gt 14b 1636 GML. FREDRIKSTAD Telefon Lokalforeningen i region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Adresse Deichmanns gt PORSGRUNN Telefon Lokalforeningen i Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Adresse Ringåsveien STAVANGER Telefon Lokalforeningen i Hordaland/ Sogn og Fjordane Leder Brynjar Bredesen Adresse Storhammaren FYLLINGSDALEN Telefon Nr. 2 oktober 2001 Hva betyr ordene: Laryngectomert:...strupehodet er fjernet (man puster gjennom en åpning på halsen. Er man laryngectomert er man også tracheostomert. Tracheostomert:...man puster gjennom en åpning på halsen (bærer også ofte kanyle), men har beholdt strupehode og stemmebånd. Hemilaryngectomert:...deler av strupehodet er fjernet, man er ikke tracheostomert. Glossectomert:...tungen, eller deler av tungen er fjernet Vi har fått spørsmål fra lesere om å forklare begrepet «Ecto-Opto» (navnet på den foreningen som ble slått sammen med NLFL). Det er ikke enkelt fordi «ecto-opto» ikke benyttes som medisinsk begrep, men bare eksisterer som betegnelse på en nedlagt forening. «Ecto» er utledet av et latinsk ord som betyr å fjerne - «Opto» kommer fra det samme ordet som optikk og har noe med syn/øye å gjøre. Ecto-Opto skulle da bety fjernet øyet eller kanskje fjernet synet. De fleste av våre medlemmer som kommer fra denne gruppen har funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munnhule, bihule og kjeve. Stoff til neste nummer må vi ha før Side 12

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 1 4. Årgang mars/april 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 -Siste nytt om landskurset - Internettsidene våre side 3 -Minneord Side 4 -Litt statistikk om strupekreft -Reiseklubbens tur til

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet.

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Invitasjon NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Velkommen til NLFLs landskurs og landsmøte på Rica Park Hotel i Sandefjord. 17. - 19. april 2009

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og Halskreftforeningen Prosjektnavn: Munn og mæle - En informasjonsfilm om det å leve med munn og halskreft Prosjekt ID: 7081 Prosjektnummer: 2010/3/0223

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nummer 1 5. Årgang Oktober 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Landskurset 2002 Side 3 Inntrykk fra Lithauen Side 5 Brev fra Eli Side 6 Reiseklubbens sydentur 2002 Side 7 Avd. Trøndelag til Ottadalen

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Så var det plutselig jul igjen!

Så var det plutselig jul igjen! Nummer 2 5. Årgang Desember 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Styreleders tanker ved årsskiftet side 2 Lokalledersamlingen Side 3 Avdeling Rogaland er 25 år Side4 Dronning Mauds dessert Side4

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Alta 11.2.2013 Forord Brystkreftforeningen Alta og omegn fikk tildelt midler for å arrangere en helgesamling

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Bakgrunn PIO-senteret møter mange pårørende som opplever å leve i en vedvarende krisesituasjon med store følelsesmessige

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Samlivskurs - for personer som lever med anal inkontinens og deres partnere.

Samlivskurs - for personer som lever med anal inkontinens og deres partnere. Sluttrapport: Prosjekt nr 2010/3/0372, Rehabilitering Prosjektnavn: Anal inkontinens - hverdagens utfordringer Samlivskurs - for personer som lever med anal inkontinens og deres partnere. Vi arrangert

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 2011

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nr 1-7 Årgang, april 2004 I dette nummer finner du: Side 2 Forandringer og utfordringer Side 3 Info fra PROVOX Reiseklubben 2005 NLFL avdeling Østfold på tur Side 4 NLFL! et godt navn i snart 40 år? Side

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer