Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Landsforening for Laryngectomerte"

Transkript

1 Nummer 2 4. Årgang oktober 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Fra -Siste DLFLs nytt om landskurset Internettsidene våre side 3 Laryngectomert side 3 i Kroatia Medlemsregisteret -Minneord Side 64 -Litt Arild statistikk Dahle i Nord-Norge om strupekreft Ny-Stemten -Reiseklubbens tur til Tenerife side 7 Landskurset 2001 evaluering Side 6 NY-Stemt-nytt side 8 Røykling side i 7India Brev -Reiseklubben til Ny-Stemten-brukere til Tenerife i 2002 side 9 Myrtle side Beach Montebell, ØNH-uke i mai side11 Nordmannen side som 9 ga oss -Fra stemmen Ny-Stemtens tilbake konferanse om behandling etter operasjonen. Siste side Ord og adresser Siste side Ord og adresser Med høsten......faller vi tilbake til gamle rutiner etter et avbrekk rundt sommeren. Noen er på jobb igjen etter ferieturen. Andre sitter kanskje alene tilbake etter at feriebesøket har reist. Vi forbereder oss alle til vinteren. I NLFL er vi i full gang med forberedelsene til de kommende begivenhetene: besøkskurs og samling for lokalledere. Kurskomitéen har kommet godt avgårde med planlegging og sammensetning av programmet for neste års landskurs. NLFL er en upolitisk forening - i hvert fall så upolitisk som det går an å være. Derfor går livet videre også denne høsten - upåvirket av verden omkring. I hvert fall så upåvirket som det er mulig å være denne høsten Tor Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet.. Tilsluttet:

2 Nr. 2 oktober 2001 Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet. Tilsluttet: NLFL-nytt: Ansvarlig redaktør: Redaksjonsmedarbeider Sekretariatsleder: Nyhetsbrev utgitt av NLFL Tor Wold, Oskar Skaugs v. 8, 7088 HEIMDAL tlf priv.: , Arbeid , Mobil e-post: Hjemmeside: Jan Gunnar Pedersen Nordre Toppe 3, 5136 MJØLKERÅEN tlf.: , Mobil / e-post: Tina Schøien, DNK, Fridtjof Nansens v. 12, Majorstua, 0369 OSLO tlf.: Mobiltlf.: e-post: Landskurs 2001 Dansk Landsforening for Laryngectomerede juni 2001 Under ledelse av landsformand Bent Lassen og talepedagog Hanne Tranberg og resten av styrelsen i DLFL hadde Mary-Anne Amundsen og undertegnede fem opplevelsesrike dager på Vingsted-senteret. Vi to var representanter fra Norsk Landsforening for Laryngectomerte. Allerede ved fremmøte i Billund fikk vi merke den gjestfriheten som rådet fra start til slutt. Mary-Anne har vært med tidligere og er en svoren tilhenger av det danske folk og av det danske landskurset i særdeleshet, og begeistringen hennes smitter over på andre i hennes nærhet. Personlig hadde jeg et stort faglig utbytte av kurset. Det var en rekke flotte foredrag. I tillegg deltok jeg blant annet ved opplæring i svømming med snorkel, var med på kommunikasjonstrening for strupeløse med talepedagog, og avspenningstime med fysioterapeut. Det sosiale var lett og muntert med mye god mat og hyggelige mennesker. Nydelig taffelmusikk - evergreens - til festmiddagen med påfølgende dans i raskere takter - og mange flotte kavalerer. Naturen rundt Vingsted er deilig, og Mary-Anne og jeg gikk hver dag fine turer innimellom slagene. En dag var det busstur til Løveparken. Det morsomste jeg så der var et merkelig dyr som hadde brunsttid i to timer hvert annet år. Skal si stemningen steg da vi leste skiltet. Samarbeidet mellom NLFL og DLFL har i over 30 år vært til gjensidig nytte og glede. Det er av stor verdi for oss å ha et nært forhold til hverandre og å kunne følge med i hverandres aktiviteter. Medlemmer fra DLFL kommer til vårt landskurs og vi til deres. Det er knyttet sterke bånd som ikke kan slites over. Tina Schøien Side 2

3 Reisebrev fra Split, Kroatia v/logoped Ida Elstad. Nr. 2 oktober 2001 Medlemsregisteret......er en gjenganger også i NLFL-nytts spalter. Våre dyktige medarbeidere i sekretariatet har gjort sitt ytterste, men datasystemet har allikevel spilt oss alle diverse puss. Markedsavdelingen i DNK har tilbudt seg å overta arbeidet med vedlikehold av medlemsregisteret vårt. Som motytelse er vi spurt om å gi vår velgjører og hovedsponsor DNK anledning til å sende alle våre medlemmer to årlige brev vedlagt et innbetalingskort hvor beløpsfeltet ikke er utfylt. Styret har besluttet å godta dette. Det står opp til hver enkelt medlem å benytte anledningen til å støtte DNK. Tor Laryngectomert i Kroatia. På et kurs i Amsterdam i mars i år traff jeg legen Zeljka Roje fra Kroatia. Vi var begge der for å lære mer om Provox Taleventil. Vi kom i prat bl a fordi jeg allerede da hadde kjøpt billetter til en tur til Kroatia. Hun er kirurg ved Universitetshospitalet i Split der hun bl a foretar laryngectomier. Forholdene for de laryngectomerte i Kroatia er vanskelig og hun var meget interessert i å få vite hvordan vi hadde organisert behandlingen og oppfølgingen her i Norge. Dette førte til at jeg fikk anledning til å invitere Zeljka Roje som foredragsholder ved NLFLs kurs på Hafjell. Der hadde hun en presentasjon om Split og om å v æ r e laryngecrtomert i Kroatia. På min tur til Kroatia fikk jeg anledning til å treffe Zelka Roje igjen og hun arrangerte et møte med visepresidenten i den ny- f.v. Ida Elstad, fru Bujas, dr, Zeljka Roje og Mladen Bujas startede foreningen for laryngectomerte i Split. Association of Larynectomees in Split ble startet i oktober Om de laryngectomerte og om hospitalet Ved hospitalet i Split har de gjennomsnittlig 46 laryngectomier i året. Forholdet mht kjønn er 30 menn : 1 kvinne. De fleste kommer fra det Zeljka Roje beskriver som lavere sosiale lag og de er gjerne storrøykere og alkoholmisbrukere. Det er stor arbeidsledighet i landet og vanskelige forhold både sosialt, hygienisk og økonomisk. Mange kommer svært sent til lege slik at kreften har utviklet seg til et stadium som krever store og omfattende operasjoner. Dessverre har de i Split ingen oppfølging av logoped. Hele 58% av de laryngectomerte får ikke tilbud om talerehabilitering. En foniater ved hospitalet gir råd mht tale til noen av pasientene, men har ikke anledning til oppfølging. En regner med at ca 32% lærer seg en brukbar spiserørstemme. De siste månedene har de begynt forsøksvis med innsetting av Provox taleprotese. Jeg fikk anledning til å besøke ønh-avd ved hospitalet i Split. Det er et stort hospital Side 3

4 Nr. 2 oktober 2001 med ca 4000 ansatte. Ønh-avdelingen har 75 ansatte, derav 18 leger. Det er 66 senger og tre operasjonsrom. Avdelingen virket nok litt nedslitt og gammeldags etter norske forhold. Men da jeg var der, var de i gang med å bygge om to operasjonssaler og Zeljka Roje så fram til å få nye og bedre arbeidsforhold.. NLFL LANDSKURS NR. 31 QUALITY HOTEL HAFJELL 30. MAI - 2. JUNI 2002 Møte med visepresident Mladen Bujas og han kone. Møtet med visepresidenten i den nystartede foreningen var både hyggelig og interessant. Han satte stor pris på hilsner fra Norge, fra NLFL og fra Eikelund kompetansesenter. Bujas er pensjonert general i den Kroatiske arme og var med under trefningene ved Split Han kunne fortelle om granater og skuddvekslinger der han bare som et under hadde kommet seg unna og overlevet. Konen visste aldri om hun ville se han igjen i live og det ble mange våkenetter sa hun. Bujas selv mener at noe av årsaken til hans strupekreft ble lagt i denne tiden. Det var et konstant stress og det ble mye røyking. Han er i dag president i foreningen for veteranene fra krigen i Kroatia. Bujas ble laryngectomert for ca 2 ½ år siden. Han var så heldig at han ble besøkt av en venn som også var laryngectomert og som lærte han hvordan han skulle trene spiserørstemme. Han klarer seg i dag meget bra med sin spiserørstemme. Men sier han, det kan bli bedre og han fortsetter å trene for å perfeksjonere seg. Og da jeg fortalte at de laryngectomerte i Norge også sang sammen og at en liten gruppe i Bergen hadde startet et kor, ble han meget ivrig. Han ville også lære seg å synge! Bujas var meget interessert i å høre om forholdene for de laryngectomerte i Norge. Han hadde selv erfart hvor viktig det var å bli besøkt både før og etter operasjonen av en tidligere operert og han håpet at deres forening også kunne få i gang en besøkstjeneste. Likedan ønsker de å opprette en rehabiliteringstjeneste med vekt på taletrening. At nærmere 60% av de opererte i dag ikke får et slikt tilbud er uakseptabelt! Jeg fortalte hvordan dette var organisert i Norge, med opplæring sentralisert til tre steder. Det røykes grassat i dette landet, så informasjon om røykingens skadelige virkninger og kåsørtjeneste overfor barn og unge er svært aktuelt. I det hele tatt, det var kjekt å kunne fortelle om hvordan DNK og NLFL både sentralt og gjennom lokalforeningene er med på å arbeide både forebyggende og med rehabilitering for de laryngectomerte og deres familier her i landet. Og Mladen Bujas var en interessert tilhører. Sammen er vi sterke het det på årets landskurs på Hafjell. I Split har de nå tatt det første skrittet og startet sin forening. Zeljka Roje er tilbake i Split etter å ha vært med på Hafjell og hun er innstilt på å hjelpe foreningen i dens arbeid for de larynectomerte. I Norge har vi opparbeidet en solid erfaringsbakgrunn gjennom arbeidet til beste for de laryngectomerte og deres familier. Det ville være meningsfullt om vi ut fra denne erfaringen kunne bidra med støtte og inspirasjon til det videre arbeidet i foreningen i Split. Side 4

5 Nr. 2 oktober 2001 Side 5

6 Takk til logoped Arild Dahle Vår mann på Bredtvet Kompetansesenter, æresmedlem og logoped Arild Dahle, har i ca. 30 år besøkt Nord-Norge og reist på kryss og tvers for å hjelpe folk med stemmeproblemer. De siste 15 årene har han fått tilskudd fra NLFL til leie av bil slik at han kan også kan besøke våre laryngectomerte medlemmer der de bor. Arild har også denne høsten gjennomført reisen i nord med besøk til alle som ønsket det. Og han blir tatt godt i mot. Folk blir oppmuntret og glade av å få den blide og kvikke mannen inn døren. Arild fjerner unoter i måten å snakke på hos de han besøker, uansett talemetode, og i tillegg hjelper han til med praktiske ting; som for eksempel å skaffe stemmeforsterker eller annet utstyr fra hjelpemiddelsentralen, formidler kontakt med logoped på stedet osv. Side 6 forts s. 8 NYSTEMTEN Nr. 2 oktober 2001 NYSTEMTEN er internettkommunikasjon for strupe-, hals- og munnhuleoperete. NYSTEMTEN kom i gang som et prosjekt i regi av Eikelund kompetansesenter vårhalvåret 2000 og har således eksistert i ca 1 ½ år. Bredtvet kompetansesenter er også med nå og har bl.a. sendt ut invitasjon til datakurs. Kontaktperson er logoped Arild Dahle. Adressen er: Bredtvet kompetansesenter, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo. Telefon: e-post: Datakommunikasjon sprer seg enten vi liker det eller ikke. Da er det viktig å gi skikkelig informasjon til alle og ikke minst gi dere i NLFL et tilbud om å ta del i denne utviklingen. NYSTEMTEN har ca 40 deltakere fra hele landet. Vi ønsker at NYSTEMTEN skal være til glede og nytte og da er det viktig at vi får flere med. På vårparten i år sendte vi ut et evalueringsskjema fra Eikelund kompetansesenter til abonnentene. Tilbakemeldingen var svært positiv. Det var bl.a. stor enighet om at programmet NYSTEMTEN er lett å bruke og lett å installere. Så dere som har litt kjennskap til data og internett fra før, kan kontakte oss for bruksanvisning. Det medlemmene vurderer som de viktigste funksjonene i NYSTEMTEN er Erfaringsbanken, Cafeen og Praten. I Erfaringsbanken kan man utveksle erfaringer og lagre viktig informasjon f.eks. om tannstell, trygderefusjon, medisiner, behandlingsmåter mm. Cafeen er den sosiale delen. Her kan man stille spørsmål, komme med forslag, fortelle nytt osv. På Praten kan de som er koblet til samtidig tekstprate sammen. Vi har en fast pratetid mandag og torsdag kveld. Dere som ønsker å være med eller ønsker flere opplysninger om NYSTEMTEN og/eller om grunnleggende datakurs: Ta kontakt med Ida eller Walther: Ida Elstad Walther Olsen Eikelund kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter, Postboks 433 Nesttun, Postboks 433 Nesttun, 5853 Bergen 5853 Bergen. Telefon: Telefon: e-post: e-post: Logoped Ida Elstad.

7 Nr. 2 oktober 2001 EVALUERING AV LANDSKURSET Ved hvert landskurs blir deltakerne bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. Dette er fordi vi ønsker at kurskomiteen skal bli i stand til å oppfylle enda flere ønsker neste gang. Med andre ord å lage et enda bedre kurs. Evalueringsskjemaene blir sammenholdt og det utarbeides en rapport. Denne rapporten gjengis gjerne i sin helhet i kursrapporten som sendes medlemmene. I år kom det inn 93 evalueringsskjemaer fra ca 200 deltakere. De aller fleste har bare lovord å si om arrangementet. Det gjelder teknisk arrangement, hotell, servering og boforhold, men også for selve kursinnholdet. Det er vanskelig å balansere innholdet slik at man fenger interessen til alle. Noen temaer, som kan være grunnleggende og viktige å få med for de som deltar for første gang, er ren repitisjon for mange andre. Samtidig kan man si at de aller fleste har godt av en repitisjon eller to. I evalueringsskjemaet var det mulig å komme med ønsker og forslag til nye programposter. Kurskomiteen har startet arbeidet med neste års kurs og vil forsøke å ta hensyn til dette. Det sosiale samværet er også meget viktig på våre landskurs. Noen ønsker lenger pauser, andre ønsker utflukter. Det har også kommet ønske om felles busstur for shopping i Lillehammer. Ikke alt er enkelt å ivareta i løpet av arrangementet. Det evig tilbakevendende spørsmål om hvor kurset skal arrangeres kommer man vel aldri unna. Det som er langt unna for noen er nært for andre. Noen ønsker å reise et stykke når de først er på tur, andre ønsker det motsatte. Side 7

8 Det viktigste er allikevel det sosiale aspektet. Gleden ved gjensynet er gjensidig. Den nordnorske gjestfriheten slår til når Arild banker på døren. Det blir mye kaffe og multer, og vi tror på Arild når han sier at han ser frem til disse besøkene med glede. NLFL er Arild stor takk skyldig. Han gjør en verdifull innsats for våre medlemmer i et område av landet der folk bor for langt fra hverandre til å kunne treffes. Takk for innsatsen også denne gang, Arild! Hilsen styret i NLFL India lider under tobakkens skadevirkninger Tidligere i dette nummeret av NLFL-nytt har vi skrevet om å se ting i perspektiv. Fra vårt kjære medlem Dag Guldbrandsen i Oslo har vi mottatt følgende notat, hentet fra internett (oversatt til norsk av redaksjonen) om utviklingen av tobakksbruk i Inda. Snakk om store forskjeller. Nr. 2 oktober 2001 I India finner du en «tobakkskiosk på hvert gatehjørne. Hver dag dør det mennesker i India på grunn av røykerelatert sykdom. Det er det samme som en hvert 40 sekund! Kanskje vil disse nifse tallene minke i fremtiden dersom den gjeldende tendens for tobakksbruken fortsetter. Tidligere i år ble det gjennomført en kampanje hvor kreftpasienter og profesjonelle kampanjefolk tok for seg tonakksindustriens utvikling i hele verden. Tobakksindustrien ser på u-land som f eks India som nye vekstområder for å utligne reduksjon i omsetningen i i-landene. Halvparten av Indias befolkning er under 25 år. Over 250 millioner bruker tobakk daglig. Mange røyker, men stadig nye former for tyggetobakk utvikles. Dette er tobakk som blandes med frukt og/ eller krydder. Som et klart resultat av dette har India blant verdens høyeste forekomster av kreft i munnhulen. Åpent brev til nåværende og fremtidige Ny-Stemten-brukere. På et hastig sammenkalt møte på Eikelund Kompetansesenter, ang. Ny-Stemten s fremtid, og hvordan gjøre den mer effektiv. For brukerne, kom man frem til et par punkter: 1. Det opprettes en fast temadag i hver måned f. Eks den andre mandag mandag i hver måned. 2. Det viser seg at et stort problem for mange er mangel på datamaskiner. Det ble diskutert en del over dette, og man kom frem til en del mulige løsninger, som vil bli lagt frem til diskusjon i nærmeste fremtid. Dersom du, enten du er bruker eller ikke, finner Ny-Stemten interessant, nøl ikke med å ta kontakt. Enten med NLFL lokalt eller sentralt. Eller direkte til Eikelund Kompetansesenter v/ida Elstad eller Walther Olsen. Husk at jo flere vi er, jo bedre blir kommunikasjonen. Vennlig hilsen J.G. Pedersen Side 8

9 I denne spalten kunne f eks et referat fra aktiviteten i din lokalforening fått plass. Send inn ditt bidrag - adresser til NLFL-nytts redaksjon finner du på side 2. Nr. 2 oktober 2001 Rapport fra det 50. årsmøte i Den Internasjonale Forening for Strupeløse; - IAL (Inernational Assosiation of Laryngectomees) i Myrtle Beach SC august IAL er en internasjonal organisasjon for strupeløse tilknyttet The American Cancer Society (Den Amerikanske Kreftforening), og den feiret i år sitt årsmøte nummer femti, men ble ikke offisielt godkjent før 1952, så den feirer 50 års jubileum, neste år også! I dag er det over 250 foreninger rundt om i verden som er tilsluttet IAL, så det totale medlemstall utgjør over Foreningen er i hvert fall den eldste registrerte forening for laryngectomerte, tett fulgt av den kanadiske, som ble stiftet ået etter. Den norske landsforening (NFLF) kom i 1967, mens den danske og svenske forening ble dannet noen år før. Årsmøtene i IAL blir lagt opp som en sammenkomst med deltagere og holdes på forskjellige steder i USA. Dette året var den lagt til Myrtle Beach som er et populært feriested på østkysten, ikke langt fra Charleston.. Ca 50 av deltagerne var logopeder (am. speech therapists). De kjørte sitt eget kurs, underviste i nye metoder for taletrening, utvekslet erfaringer og rettledet de strupeløse gjennom øvelser og bruk av hjelpemidler. Parallelt med dette kurset var det kongress med forenings-saker, samt forelesninger av fremtredene ØNH-leger og logopeder. Cirka 300 var strupeløse, og mange var instruktører i strupeløses foreninger og kom både fra USA og fra mange andre land. I USA er det registret strupeløse, og det foretas årlig ca total laryngectomier. Tallet på nye er for første gang synkende når det gjelder menn, men stiger fortsatt når det gjelder kvinner. Halvparten trenes opp til bruk av electrolaryngx (vibrator); - ca 15% (1.500) lærer seg brukbar spiserørsstemme og 35% (3.500) får innsatt TEP-ventil, - de fleste i forbindelse med selve operasjonen. Disse tre grupper trenes på forskjellig vis, men det er en god del overlapping, og mange bruker for eksempel både vibrator og spiserørsstemme. Av medisinske fremskritt som man merket seg, var det en mye nytt. Forskningen på dette området har gitt mange tekniske nyvinninger for alle tre talemåter. Av nyheter på elektrolaryngx-området vakte en ny vibrator stor interesse. Den var allerede tatt i bruk av mange, som var tilstede. Den satt på tuppen av et ca 10 cm langt plastrør som ble ført inn i munnhulen med et pistolformet håndtak. Dette var forbundet med en ledning til et batteri festet i buksebeltet. Lyden ble omformet via en innebygget computer slik at robotlyden ble eliminert, og talen hørtes ganske naturlig ut. Stemmestyrken (volumet) kunne også reguleres slik at stemmen kunne høres på lang avstand. Prototypen hadde fått navnet UltraVoice Plus, men prisen lå foreløpig godt over US $. Når det gjaldt spiserørstale, hadde forskning på de øvre svelgmuskler gjort, at man nå kan regulere spenningen i disse på en bedre måte. Ved hjelp av en bakteriegift som har en langvarig lammende virkning (boltulin-toxin, Botox), kan stramme muskler lammes, uten at man trenger å kutte dem, slik som før. Dette har stor betydning også for dem som snakker med TEP-ventil (taleprotese). Side 9

10 NLFL BESØKSKURS QUALITY PARK HOTEL KOLBOTN 20. OG 21. OKTOBER 2001 Nr. 2 oktober 2001 I ventil gruppen vakte nye produkter så som handsfree stoma-ventiler stor interesse. Disse tetter for stomaet så man slipper å bruke fingeren, når man skal tale, og begge hender kan holdes frie. Både svenske Atos og det amerikanske firmaet InHealth kommer med nye handsfree modeller, som nok begge kommer til å slå godt an. Begge gir mulighet til å fukte luften som pustes inn, og de kan bæres usynlige under skjortekraven eller snippen. Problemet er å få dem til å sitte på halsen uten å løsne, og det å vende seg til å bruke dem. Tidligere var InHealth produktene nærmest enerådene på det amerikanske markedet pga lavere pris, men etter at National Health fra i år refunderer utgiftene både til ventiler og filtre, har Provox produktene fra Atos fått betydelig større utbredelse også i Amerika. Konkurransen mellom disse firmaene tjener tydeligvis pasientene til gode! Ellers er ventillekasje pga soppinnvekst (trøske) i og rundt ventilen, et problem, som nå ser ut til å kunne løses. Et soppmiddel som bakes inn i TEP- ventilen, ventes på markedet med det første. Utstillingen av nye produkter og hjelpemidler var imponerende og tiltrakk seg mye oppmerksomhet. Hovedforeleser ved kongressen var nordmannen Dr Erik Blom, oppfinneren av Blom- Singers TEP-ventil. Hans operasjonsmetodikk og hans ventil dominerer på det amerikanske kontinent ( se eget avsnitt). Internett klubben WebWhispers, som ble startet av jagerflyveren, oberstløytnant David Helms i 1996 (e-post: og - er registrert som egen forening under IAL og teller i dag over 300 medlemmer, var den forening som var best representert på kongressen med tilreisende fra hele verden, - hele 75 stykker. Det var både spennende og hyggelig å treffe de personer som en har hatt kontakt med via internett gjennom flere år. Egentlig er det den forening som til daglig representer IAL aller best og kanskje berettiger betegnelsen international association?? Hvis neste års 50 års jubileum vil vise like store fremskritt som vist i år, kan vi se fremtiden optimistisk i møte. - Særlig hvis vi også kan redusere nye tilfelle av strupekreft ved å forhindre at unge mennesker begynner å røke! Myrtle Beach, South Carolina, USA Side 10

11 Nr. 2 oktober 2001 Nordmannen som ga oss stemmen tilbake Denne spalten er alt for liten for rapporten fra Lokalforeningen i Hordaland/Sogn og Fjordanes til til Øystese nå i høst. Den kom også dessverre for sent frem til å kunne bli med i dette nummer. (Se innleveringsfrist for stoff til neste nummer på siste side) Den komemr forhåpentlig i neste nummer. De som har internett kan imidlertid se og høre fra turen på lokalforeningens hjemmesider: ~brbredesen/. NLFL-nytt anbefaler internettbrukere å ta en titt. Jan Eric, heter han og røper norsk avstamning. Etternavnet er Blom. Oldefar ga navnet til Restaurant Blom på Karl Johan i Oslo. Hans far var Knut Blom, født og oppvokst i Bergen. Da krigen brøt ut i 1940, fikk han i all hast sendt familien over til USA, og senere greide han å komme seg etter, han selv også. Siden ble familien der, og Jan Eric, som ble født i 1943, vokste opp i Ohio. Denne mannen ga navnet til Blom- Singers taleventil; den første taleventil som ble oppfunnet - og som førte til at tusenvis av strupeløse har fått stemmen tilbake. Som nyutdannet lege fra Baltimore dro han til Indianapolis for å utdanne seg til ØNH-lege. Mens han var her (1978), ble det lagt inn inn en strupeløs pasient med blødning fra tracheostomien sin. Mannen var slakter, og som slakter hadde han studert anatomien på halsen. Han visste at hvis han stakk på rette stedet, kunne han blåse luft opp gjennom halsen og kanskje begynne å snakke igjen? Med en grov nål prøvde han på seg selv og lyktes! Begeistringen lyste av øynene på slakteren, mens han talte, og det surklet av blod i halsen på ham. Den unge kirurgen ble både overrasket og undrende, mens han raskt fikk stanset blødningen. Neste dag var stemmen borte igjen, - fordi kanalen til spiserøret var grodd igjen. Idéen var imidlertid unnfanget,- en kanal fra luftrøret over til spiserøret med en ventil som hindret væske i å renne tilbake i luftrøret. Fra tanke til handling, - først gjennom dyreforsøk med gummituber - så til selvlagede proteser av silicontuber som han festet gjennom den bakre vegg i luftrøret, og Bloms taleventil var et faktum! Hans kollega ved avdelingen, dr Singer, bidro i den videre utviklingen, og i 1982 var ventilen klar for produksjon. Den tekniske betegnelse for ventilen ble:tep (Tracheo-Esophageal-Prosthesis). De gode resultatene, som ble oppnådd, førte til en rask utbredelse både av operasjonsmetoden og til utvikling av stadig nye, forbedrede utgaver av Bloms ventil. Etter hvert kom tallet opp i nye ventil-stemmer pr år, bare i USA. Metoden bredte seg raskt over hele verden, og det ble ved mange ØNH-sentre utviklet nye typer, slik at det i dag finnes 6-7 forskjellige ventiler på markedet. I USA er Bloms ventil fortsatt den ledende. Den produseres av InHealth Technicals US, som står for ca 90% av de TEP-ventiler som anvendes i USA, og den er fortsatt ledende på verdensmarkedet. - Ikke alle laryngectomerte har nytte av den. Den krever at pasienten selv er i stand til å foreta stellet med den, dvs daglig rensing. At vedkommende har god lungekapasitet, evne til å lukke stomaet og til å blåse luften opp gjennom halsen og forme lyd og tale. Blom selv vegrer seg for å sette inn ventilen hvis pasientene har vist evne til å mestre god spiserørstale. I dag er han verdenskjent. Han tok sin doktorgrad (Ph.D.) på utviklingen av sin egen ventil. Han er en yndet og meget dyktig foreleser. Han reiser verden rundt for å undervise og rettlede sine kolleger samtidig som han driver sitt eget institutt i Indianapolis der han også har slått seg ned med sin familie. Som lege eller foreleser har han pussig nok aldri vært i Norge, men har ofte vært på besøk hos familien i Bergen. Selv om Eric Blom er amerikaner, er morsmålet hans bergensk. Selv regner han seg som nordmann noe vi som har truffet ham, er både glade og stolte over. Lorents Gran Side 11

12 NLFLs styre 2001/2002 Leder: Tor Wold Oskar Skaugs v HEIMDAL tlf.: priv arb fax priv arb mobiltlf e-post: hjemmeside: Nestleder: Bjørn Bryn Grinibakken 5 a 1820 SPYDEBERG tlf.: priv eller personsøk: e-post: Styremedlem: Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL tlf.: priv fax priv mobiltlf e-post: Styremedlem: Brynjar Bredesen Storhammaren FYLLINGSDALEN tlf.: priv e-post: Hjemmeside ~brbredes/index.htm Styremedlem: Erna Enge Kranvn 17, Leil OSLO tlf.: priv Varamedlem: Svein-Tore Danielsen Hj.Brantningsv FYLLINGSDALEN Tlf.: priv mobiltlf Varamedlem: Terje Kaasa Deichmannsgt PORSGRUNN tlf.: priv NLFLs Lokalforeninger: Lokalforeningen i Nord-Norge Leder: Paul Olsen Adresse Ongstad, 8490 MELBU Telefon Lokalforeningen i Trøndelag Leder: Tor-Odd Damås Adresse Postboks SOKNEDAL Telefon Lokalforeningen i Mjøsregionen Foreningen er p.t. lagt på is, Medlemmene mottar aktivitetstilbud fra lokalforeningen i Oslo og Akershus. kontaktperson i Mjøsregionen er: Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL Telefon Lokalforeningen i Oslo og Akershus Leder: Grete Olsen Adresse Raschs v OSLO Telefon Lokalforeningen i Østfold Leder Jon Charles Jensen Adresse Edv. Griegs gt 14b 1636 GML. FREDRIKSTAD Telefon Lokalforeningen i region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Adresse Deichmanns gt PORSGRUNN Telefon Lokalforeningen i Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Adresse Ringåsveien STAVANGER Telefon Lokalforeningen i Hordaland/ Sogn og Fjordane Leder Brynjar Bredesen Adresse Storhammaren FYLLINGSDALEN Telefon Nr. 2 oktober 2001 Hva betyr ordene: Laryngectomert:...strupehodet er fjernet (man puster gjennom en åpning på halsen. Er man laryngectomert er man også tracheostomert. Tracheostomert:...man puster gjennom en åpning på halsen (bærer også ofte kanyle), men har beholdt strupehode og stemmebånd. Hemilaryngectomert:...deler av strupehodet er fjernet, man er ikke tracheostomert. Glossectomert:...tungen, eller deler av tungen er fjernet Vi har fått spørsmål fra lesere om å forklare begrepet «Ecto-Opto» (navnet på den foreningen som ble slått sammen med NLFL). Det er ikke enkelt fordi «ecto-opto» ikke benyttes som medisinsk begrep, men bare eksisterer som betegnelse på en nedlagt forening. «Ecto» er utledet av et latinsk ord som betyr å fjerne - «Opto» kommer fra det samme ordet som optikk og har noe med syn/øye å gjøre. Ecto-Opto skulle da bety fjernet øyet eller kanskje fjernet synet. De fleste av våre medlemmer som kommer fra denne gruppen har funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munnhule, bihule og kjeve. Stoff til neste nummer må vi ha før Side 12

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 1 4. Årgang mars/april 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 -Siste nytt om landskurset - Internettsidene våre side 3 -Minneord Side 4 -Litt statistikk om strupekreft -Reiseklubbens tur til

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet.

Detaljer

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Invitasjon NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Velkommen til NLFLs landskurs og landsmøte på Rica Park Hotel i Sandefjord. 17. - 19. april 2009

Detaljer

Så var det plutselig jul igjen!

Så var det plutselig jul igjen! Nummer 2 5. Årgang Desember 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Styreleders tanker ved årsskiftet side 2 Lokalledersamlingen Side 3 Avdeling Rogaland er 25 år Side4 Dronning Mauds dessert Side4

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nummer 1 5. Årgang Oktober 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Landskurset 2002 Side 3 Inntrykk fra Lithauen Side 5 Brev fra Eli Side 6 Reiseklubbens sydentur 2002 Side 7 Avd. Trøndelag til Ottadalen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nr 1-7 Årgang, april 2004 I dette nummer finner du: Side 2 Forandringer og utfordringer Side 3 Info fra PROVOX Reiseklubben 2005 NLFL avdeling Østfold på tur Side 4 NLFL! et godt navn i snart 40 år? Side

Detaljer

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 2011

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Hei igjen! Nummer 2 6. Årgang oktober 2003. Nå er det allerede blitt høst i Norge.

Hei igjen! Nummer 2 6. Årgang oktober 2003. Nå er det allerede blitt høst i Norge. Nummer 2 6. Årgang oktober 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Prosjekt Lithauen Hei igjen! Nå er det allerede blitt høst i Norge. Side 3 Tanker etter et årsmøte Side 4 Nyttig å vite når du reiser

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

Nr 3-6 Årgang, julen 2003. Hei Hå nå er det Jul igjen!

Nr 3-6 Årgang, julen 2003. Hei Hå nå er det Jul igjen! Nr 3-6 Årgang, julen 2003 I dette nummer finner du: Side 2 Lokalledersamlingen 2003 Den danske foreningens feriehus Side 3 Ny-Stemten i Utlandet Foredrag av Lasse Gustavson Side 4 Skal NLFL bytte navn?

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Skal lære om livet i rommet

Skal lære om livet i rommet En presentasjon fra elevene ved Porsgrunn videregående skole Skal lære om livet i rommet (Utdrag fra artikkel i PD) PD 12.03.12 Haakon Wærstad. Hva skjer i solsystemet og hvordan er livet på den internasjonale

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

KURS I SNORKELBRUK KURS I PERLE-/STOMASMYKKER

KURS I SNORKELBRUK KURS I PERLE-/STOMASMYKKER EKSTRA SØNDAGSKURS et tillegg til kongressen. Når søndagsfrokosten er spist, rommet sjekket ut og mange farvel er sagt, er kongressen over og vi skal hver til vårt. Men ikke alle fly- og togruter er tilpasset

Detaljer

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

RAPPORT FRA BARMARKSSAMLING I STAVANGER 13-14.9

RAPPORT FRA BARMARKSSAMLING I STAVANGER 13-14.9 Hovden 15.9.2014 RAPPORT FRA BARMARKSSAMLING I STAVANGER 13-14.9 Marte Opdeal, Mathias Wold og Dan Asheim i aksjon under Iron-man testen lørdag. Forberedelser: Forberedelsene til denne samlingen besto

Detaljer

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! I begynnelsen av oktober reiste vi til Awassa på retreat. Alle misjonærene i vårt område, Sør-vest Synoden samles en gang i året, og Awassa er et fint sted å være. Der hadde vi sosialt samvær

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Bakgrunn for oppdraget

Bakgrunn for oppdraget Bakgrunn for oppdraget Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi gi

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer