HAVGANG INDARC. - Henrik Wergeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVGANG INDARC. - Henrik Wergeland"

Transkript

1 En Snehvirvl rundt den svarte Spids, liig splintret Seil om Mast! Det var en Verdens Skibbrud, hvis den Mast af Steen med Fløi af Iis i Skyers Havgang brast - Henrik Wergeland HAVGANG

2 web: INDARC HAVGANG- forslag i åpen arkitektkonkurranse for ny mathal på Fisketorget i Bergen INNLEDNING Bergen ble grunnlagt av Kong Olav Kyrre i 1070 e.kr. Det anses at byen overtok som hovedstad etter Trondheim i 1217 og fungerte som dette til Oslo ble hovedstad i Mot slutten av 1300-tallet ble Bergen en av de viktigste Hansabyene. Hovedsaken til dette var at byen var handelssentrum for tørrfisken som kom fra kysten av Nord-Norge, en handel som startet rundt år Innen slutten av 1300-tallet hadde Bergen etablert seg som handelsby nr. en i Norge. De Hanseatiske kjøpmennene bodde i egne kvartaler i byen, og der ble det snakket Mellomtysk. Disse hadde eksklusive rettigheter til handelen med tørrfisk som kom med de nordnorske fiskebåtene hver sommer. Handel er basert på ideen om økonomisk aktivitet der mennesker møtes og utveksler varer og tjenester en markedsplass. I denne konkurransen har vi forsøkt å bevege oss forbi de essensielle funksjonene som behøves og søkt å integrere det nye bygget med byens urbane aktiviteter og sosiale samhandlinger. Vi har skapt et sted som komplimenterer Bergens store, historiske arv og urbane mangesidighet, som gir grobunn for en interessant, ny transformasjon av Fisketorget og vil styrke byens internasjonale appell. Ved siden av de rene tekniske og funksjonelle aspektene ved programmet, har vi blitt ledet av ønsket om å gi den nye markedshallen en innbydende, åpen, fleksibel og bærekraftig design, hvor kommersiell aktivitet og sosiale møteplasser vil gi et blomstrende liv til området. Vårt mål har vært å designe en bygning som: - Mennesker vil like å besøke - Reflekterer Bergens sterke maritime kultur så vel som dens rike historiske arv som kommersielt handelssentrum - Vil bli et viktig, moderne landemerke i byen - Er enkel å få tilgang til for dets brukere - Komplimenterer Bergens urbane, levende karakter - Er bærekraftig i alle ledd og har en bærekraftig strategi i bunn - Møter de funksjonelle kravene til bruker og tilbyr mest mulig fleksibilitet i bruk - Er sofistikert i sin tekniske utførelse og kan bli bygget på en tidsbesparende måte

3 hoved elementer markedshall servicebygg salgsenheter - standard salgsenheter - individuelt oppdeling salgsenheter - utvidet størrelse FUNKSJONELL DISPOSISJON OG BRUK Vår design foreslår en to etasjers struktur som består av en hovedmarkedshall og en servicebygning. Handelsområdet er lagt til et luftig og transparent volum som henvender seg mot nordøst, mens de nødvendige servicefunksjonene ligger som et to-etasjers volum mot nordvest, på nivå med Standkaia. Beliggenheten kommer av at vi ønsker maksimal utnyttelse av markedshallen ut mot Fisketorget. Den offentlige plassen vil på denne måten fortsette på en naturlig måte inn i det klimaskjermede markedsområdet. Det nye bygget vil ha en åpen og inviterende fasade mot Fisketorget og omfavne det yrende livet som vanligvis preger dette. Vi ønsker å lage en bygning som gir direkte og uhindret adgang for publikum og brukere. Av denne grunn ligger hovedgulvet i bygget på kainivå (c+2.00) og blir en naturlig fortsettelse av denne. På grunn av høydeforskjellen på ca. 1 meter mellom det lavere Fisketorget og den høyere Standkaia vil denne løsningen føre til noen små utgravinger på tomten. Det endelige omfanget av utgravingene vil bli avklart etter grundigere oppmålinger, men synes å være beskjedent. Markedshall Markedshallen er et stort, 7 meter høyt, fleksibelt volum hvor de permanente utsalgsbodene er organisert i et grid med faste akseavstander. Vi har bevist valgt å gi sirkulasjonsområdene god størrelse og oversiktlighet for å oppmuntre til at hallen blir en levende møteplass for publikum. Vår løsning for markedshallen beveger seg forbi parametrene i programmet for å sikre maksimal fleksibilitet med tanke på framtiden, både når det gjelder kommersiell, offentlig og miljømessige aspekter. Derfor har vi foreslått et luftig, to-etasjers volum med muligheter for flere typer kommersiell aktivitet, for eksempel på en mesanin over markedsbodene. Enten det dreier seg om mindre, kompakte aktiviteter eller større områder, kan disse organiseres på mesaninen eller på flere mindre plan i 2.etg. Alt kan enkelt konstrueres innenfor byggets fleksible strukturelle grid. Vi tror at det fleksible konseptet vil styrke byggets kommersielle attraktivitet og dets appell til publikum. Vi har valgt å illustrere dette konseptet ved å legge en medium størrelse restaurant i 2.etasje, som i våre øyne, passer fint inn i prosjektets karakter som offentlig møteplass. Markedsboder Fleksibilitet har vært hovedprinsippet når det gjelder å organisere de permanente markedsbodene. Vi har valgt en løsning som gjør det enkelt både å forandre størrelse og inndeling av enhetene for å tilpasse brukernes forskjellige behov. Hver stasjon er designet som en enkel 5x6 meter rektangulær enhet med et nedkast til bossugingssystemet som løper under bygget og torget, samt et uttak for vann i midten. Dette muliggjør at en enhet enkelt kan deles i 2 eller kanskje 3 forskjellige salgsstasjoner, alle med tilgang til service i midten, eller en bruker kan ha hele stasjonen med muligheter for salgsdisk på begge sider. To enheter kan også slås sammen til en større enhet på 2x30 m + gangarealet imellom. Gangarealet kan integreres i enheten eller brukes som en mini-café el. lign.

4 web: INDARC HAVGANG- forslag i åpen arkitektkonkurranse for ny mathal på Fisketorget i Bergen FUNKSJONELL DISPOSISJON OG BRUK fasade messanin plan 2 - oppdelt plan konstruksjon messanin plan 2 - sammenhengende plan modulbygg Servicebygg Servicebygget er lokalisert i den nordvestre delen av bygget og tomten. Vi tror dette er den beste plasseringen med tanke på prosjektets tekniske og logistiske behov. Bygget er et to-etasjers volum, bygget som en uavhengig boks inne i den store hovedstrukturen. Planen er delt i to av en 1.5 meter bred korridor i begge etasjer som gir direkte adgang til markedshallen på det nedre planet og via en trapp i 2.etg. I 1.etg, søndre del vil det ligge varemottak med transittlager for mottak (30m2) og et avfallsrom for papir og annet ikke-organisk materiale i umiddelbar nærhet. Siden varemottaket ligger på nivå med Standkaia vil det være et nivåsprang ned til gulvet i 1.etg. på ca. 1.5 meter. Dette nivåspranget løses med en hydraulisk plattform mellom lasterampe og korridor som bringer varer ned på 1.etg. nivå. Plattformen fungerer både som lasterampe og heis mellom de to nivåene. Kjøle- og fryselager (150m2) ligger som et stort areal mellom lasterampe og markedshallen. Her finnes også uttak for is fra ismaskinen på nivået over. I den nordre delen av 1.etg. ligger avfallsrom, toaletter for publikum og det store lageret for de mobile utsalgsbodene (140m2), dette med direkte adkomst fra kaien. I 2.etg. er det samme prinsipp med korridor som deler den nordre og den søndre delen av bygget. I søndre del av etasjen ligger ismaskin (20m2) direkte over kjølelager, garderober (80m2) og teknisk rom (60m2). Fra ismaskinen kan isen falle rett ned i et uttak i kjølerommet, slik at de som henter store mengder is i 1.etg. har trinnløs adkomst fra markedshallen. I den nordre delen av bygget ligger det kontorer (50m2) og en stor terrasse som fortsetter mot nordvest. Som en følge av denne layouten blir det et overskuddsareal i byggets nordre del. Dette området kan enkelt innredes til kjøkken som vil gjøre det mulig å lage en restaurant på mesaninen over markedshallen. Arealet kan også utnyttes til ekstra lagerplass eller lignende. fasade Nord-Øst 1:250

5 SAMFUNN - offentlig profil - universell utforming - fleksibilitet - komfort - direkte kontakt - enkelt orientasjon - transparens BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Vi er sikre på at beslutningen om å bygge et allment tilgjengelig bygg på tomten som i dag er en parkeringsplass vil skape et suksessrikt, bærekraftig prosjekt. Med vår design ønsker vi å fortsette dette initiativet med å understreke fokuset på den bærekraftige strategien i prosjektet. Å planlegge et bærekraftig prosjekt er en komplisert prosess som innebærer en fokusert og helhetlig tilnærming. Vår design har disse tre grunnprinsippene i bunn for en bærekraftig utvikling: - SAMFUNN - MILJØ - ØKONOMI - energi MILJØ - materialer - gjenbruk - curtain wall fasade - trelags glass - naturlig ventilasjon - fjernvarme - resirkulerbare materialer ØKONOMI - arealutnyttelse - livsløps sirkel - effektivt vedlikehold - flerbruk & fleksibilitet - god prosjektstyring - stedstilpasset design - bruk av lokal ardeidskraft Samfunn: Tatt i betraktning prosjektets offentlige profil, ville vi lage en bygning som gir maksimalt innslipp av dagslys og fleksibilitet i plan, som vil gjøre folk komfortable og føle det som et naturlig møtested. Et av de viktigste elementene i vårt forslag er det store fasadesystemet i glass som omslutter markedshallen. Det ser enkelt ut, men er en av de viktigste forutsetningene for hvordan bygget til blir brukt igjennom året. Fasaden består av vindusfelter som kan åpnes, og i sommerhalvåret kan stå åpne for på den måten å kunne skape direkte kontakt mellom markedshallen, gaten og kaien. Om vinteren vil vinduene være lukket og isolere markedsområdet fra vind og lav temperatur. Vi har integrert en rekke designløsninger som sikrer tilgjengelighet i bygget, slik som trinnløs adkomst fra torget til markedshallen, wc for handikappede, en romslig heis og en rampe som gjør adkomsten enkel for de som bruker rullestol. Planen er organisert på en slik måte at det er klare og uhindrede siktlinjer noe som gjør det enkelt å orientere seg, samt gir flott utsikt mot gate og havn. fasade sørøst 1:250 fasade nordøst 1:250

6 structural glazing fra Pilkington BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Miljø For å designe en bygning som er bærekraftig, ar vi fokusert på energibruk og bruk av materialer. Vår design for markedshallen består av en stor glassfasade som om vinteren kan være utsatt for store varmetap. Dette problemet kan løses ved å introdusere to elementer som sikrer byggets termisk isolasjon. Fasaden konstrueres som et curtain wall -system (structural glazing) som vil bestå av tre lag med spesialglass med opp til 20mm avstand mellom glassene. Denne løsningen vil oppnå en u-verdi på 0.8. I tillegg til dette vil vindusprofilene være isolert og bidra til å stoppe varmetapet. Vårt konsept med en fleksibel bruk av de øvre delene av markedshallen, gjør at det kan konstrueres tette fasadefelter rundt visse områder av bygget. Dette vil føre til økt isolasjon av markedshallen. Problemet med for mye varme i bygget på sommerdager vil løses bl.a. ved hjelp av skygge fra byggene langs Standkaien. I tillegg vil overskuddsvarme og forurenset luft bli ført ut av bygget ved hjelp av naturlig ventilasjon igjennom de åpningsbare vinduene og åpningene i taket. Vår design består av en basispallett av resirkulerbare materialer; stål for hovedkonstruksjonen, glass i fasadene, sinkplater på tak og trekledning i interiøret. Økonomi En godt løst, fleksibel og intelligent bygning former et viktig grunnlag for å sikre bedre og mer effektiv framdrift av prosjektet i etterfølgende stadier. Det endelige resultatet er et bygg som, ved siden av å være av god arkitektonisk kvalitet også er prosjektet som har den beste økonomien. Ved hjelp av en stedstilpasset designstrategi ønsker vi å lage et prosjekt som tilbyr det beste når det kommer til arealutnyttelse, rask konstruksjon, levering på tiden, reduserte utgifter til drift og vedlikehold, samt har den beste kvalitet- versus bygningskost ratio. Videre tror vi at vår design vil kunne utnytte lokale byggekonskaper og på denne måten skape arbeidsplasser i nærområdet. fasade sørvest 1:250

7 KONSTRUKSJON perspektiv 1 For å kunne lage en åpen, transparent bygning har vi valgt en full strålkonstruksjon. I våre øyne vil stålets strukturelle egenskaper være det beste bygningsmaterialet for bygg av denne størrelsen med store spenn. Stålkonstruksjonen vil gi en slankere konstruksjon enn andre materialer og vil gi en lavere totaltvekt av konstruksjon. Den lave råvareprisen på stål gjør det ekstra interessant når det gjelder prosjektets totale økonomi. Konstruksjonsprinsippet består av et nettverk av sirkulære stålsøyler med 9x11 meters mellomrom. Disse bærer prosjektets viktigste arkitektoniske element; det store, bølgende taket. Takets form er inspirert av vårt ønske om å komplementere Bergens distinkte arkitektur, såvel som å speile dens rike maritime arv. Takets spesielle kurvatur legger også til rette for god drenering av regnvann som fortsetter ned via rør inne i stålsøylene. Takets konstruksjon består av primære og sekundære ståldragere. Primærkonstruksjonen er en serie kurvede bjelker som følger søylenes mønster med 9 meters mellomrom og støttes av disse. De spenner over byggets kortsnitt. Den sekundære strukturen består av en serie ståldragere som skaper takets bølgende form og løper på langs i bygget. De bølgeformede dragerne sitter med 2 meters mellomrom. Dette skaper åpninger som kan brukes til overlysvinduer. Vi tror at fleksibiliteten som dette systemet skaper åpner for to måter å konstruere prosjektet på. Taket kan enten konstrueres i sin helhet ved en fabrikk og bli fraktet til tomten, eller det kan bygges på stedet. For å sikre stivhet i bygget har vi introdusert strekkabler mellom søylene på utsiden av fasaden. Vi tror denne løsningen vil skaffe nødvendig stivhet både i kort- og lengderetningen av bygget. snitt A-A 1:250

8 sett fra Fisketorget snitt B-B 1:250 snitt C-C 1:250

9 situasjonsplan 1: 1000

10 Entré (vintertid) 2. Markedshall 3. Salgsenhet 4. WC herrer 5. WC damer 6. WC HC 7. Fryselager 8. Vognstall 9. Varelevering 10. Avfallsrom 11. Lasterampe/hydraulisk plattform 12. Innkjøring lastebil 13. Mobile salgsenheter 14. Avfallanleg for torget 15. Avsug for bioavfall plan 1 1:400

11 Teknisk rom 2. Garderober 3. Ismaskin 4. Kontor 5. Kjøkken (alternativ utnyttelse) 6. Kafe/Restaurant (alternativ utnyttelse) 7. Terrasse 8. Åpent ned plan 2 1:400

12 interiørperspektiv sett mot Vågen

13 interiørperspektiv sett mot Fisketorget

14 perspektiv 4 perspektiv 3

15 AREALOVERSIKT SERVICE ANLEGG Kjøle- og fryselager (plan 1) m! Vognstall (plan 1) 140 m! Varelevering/mottak (plan 1) 30 m! Publikumstoaletter (plan 1) 30 m! Distribusjonsareal (plan 1) 46 m! Avfallsrom (plan 1) 35 m! Plass for lastebil (plan 1) 37.8 m! Rom for ismaskin (plan 2) 20 m! Teknisk rom (plan 2) 60 m! Garderober (plan 2) 80 m! Kontorer (plan 2) 55 m! Gangareal (plan 2) 65 m! sum 751 m! MARKEDSHALL Salgsenheter (10 enheter x 30m!) (plan 1) 300 m! Publikumsareal og sirkulasjon (plan 1) 692 m! sum 992 m! sum totalt 1743 m!