Instruksjonshåndbok SCPH Før du tar i bruk dette produktet, bør du lese denne håndboken nøye og ta vare på den for senere bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonshåndbok SCPH-75004. Før du tar i bruk dette produktet, bør du lese denne håndboken nøye og ta vare på den for senere bruk."

Transkript

1 NO Instruksjonshåndbok SCPH Før du tar i bruk dette produktet, bør du lese denne håndboken nøye og ta vare på den for senere bruk

2 ADVARSEL Unngå risiko for brann eller elektrisk støt ved å ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet. For å unngå fare for brann eller elektrisk støt må det ikke plasseres en beholder fylt med væske oppå konsollen. Ikke åpne kabinettet. Det kan medføre elektrisk støt. Eventuell service må bare utføres av kvalifisert personell. Vis forsiktighet Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet vil øke faren for øyeskader. Ettersom laserstrålen i enheten er skadelig for øynene, må du ikke gjøre noe forsøk på å demontere kabinettet. Eventuell service må bare utføres av kvalifisert personell. Les følgende nøye før du bruker PlayStation 2-konsollen Enkelte personer kan oppleve epileptiske anfall ved påvirkning fra blinkende lys eller lysmønstre i de daglige omgivelsene. Slike personer kan også få anfall når de ser på TV-bilder eller spiller TV-spill, inkludert DVD-videoer eller spill spilt på PlayStation 2-konsollen. Selv personer som aldri har hatt anfall tidligere, kan ha en uoppdaget epileptisk tilstand. Konsulter en lege før du bruker PlayStation 2- konsollen hvis du har en epileptisk tilstand eller opplever noen av de følgende symptomene når du ser på TV-programmer eller spiller TV-spill: synsforandringer, muskeltrekninger eller andre ufrivillige bevegelser, tap av bevissthet i forhold til omgivelsene, mental forvirring og/eller krampeanfall. Noe PlayStation - eller PlayStation 2-programvareformat kan virke annerledes på denne konsollen enn de gjorde på tidligere PlayStation 2- eller PlayStation konsoller, eller de virker kanskje ikke ordentlig på denne konsollen. Besøk nettstedet vårt for å få mer informasjon Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at det vedkommende elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for avhendig av elektrisk utstyr. Hvis du gjør dette vil du hjelpe til med å bevare naturlige ressurser og forbedre standardene innen miljøvern ved behandling og avhendig av elektrisk avfall. Dette apparatet er klassifisert som et produkt i KLASSE 1 LASER. Denne enheten er testet og følger kravene lagt frem i EMC-direktivet ved at det brukes en forbindelseskabel som er kortere enn 3 meter. 2 Advarsel

3 Innholdsfortegnelse ADVARSEL...2 Forholdsregler...4 Forberedelser Komme i gang...7 Deler...8 Koble til en TV...9 Koble til digitalt lydutstyr...12 Koble til håndkontrollen...12 Koble til AC-adapter og strømkabel...13 Slå konsollen av og på...14 Spill Spille et spill...15 Bruke Memory Card (minnekort)...18 Lyd-CDer Spille en lyd-cd...20 DVDer Spille en DVD...22 Bruke avspillingsmodiene...26 Justere innstillingene for DVD-spilleren...28 Hovedmeny Vise hovedmenyen...35 Bruke Browser-skjermbildet...35 Bruke System Configuration-menyen (Systemkonfigurasjon)...36 Bruke skjermbildet for Version Information (Versjonsinformasjon)...39 Nettverk Koble til et nettverk...42 Opprette nettverksinnstillinger...44 Tilleggsinformasjon Kompatibel programvare...45 Tilbehør...46 GARANTI...47 Spesifikasjoner...48 Feilsøking...50 NO Innholdsfortegnelse 3

4 Forholdsregler Dette produktet er fremstilt med fokus på sikkerhet. Uriktig bruk av ethvert elektrisk apparat kan imidlertid forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. For å unngå ulykker når du bruker dette produktet, må du følge disse retningslinjene: Overhold alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, eller det kommer uvanlig lukt eller lyd fra den, avslutter du bruken umiddelbart og kobler strømkabelen fra stikkontakten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, tar du kontakt med den aktuelle PlayStation -hjelpelinjen som du finner i alle håndbøker for programvare i PlayStation - og PlayStation 2-format. Sikkerhet Ikke fjern kabinettet eller demonter konsollen. Laserstrålen fra enhetens linse kan være skadelig for øynene. Ikke bruk konsollen i nærheten av vann. Oppbevar konsollen og alle kabler og ledninger utilgjengelig for barn. Ikke berør støpselet på strømkabelen med fuktige hender. Ikke berør konsollen eller tilkoblet tilbehør under tordenvær. Ikke berør konsollen eller AC-adapteren over lengre tid mens konsollen er slått på, ettersom langvarig kontakt kan føre til brannskader. Ikke plasser konsollen eller tilkoblet tilbehør på gulvet eller andre steder der personer kan snuble over dem. Før du spiller av en DVD, justerer du innstillingene for DVD-spilleren i henhold til instruksjonene. Hvis innstillingene er feil, kan det utstøtes en høy lyd som kan skade hørselen eller høyttalerne. Ikke berør platen mens den roterer, ettersom det kan føre til personskade eller skader på platen. Ikke lukk platedekselet slik at du kan klemme hånden eller fingrene, ettersom det kan føre til personskade eller skader på konsollen. Helse Avslutt bruken av konsollen umiddelbart hvis du merker noen av de følgende symptomene. Hvis denne tilstanden vedvarer, bør du oppsøke lege. svimmelhet, kvalme eller en følelse som minner om reisesyke tretthet, ubehag eller smerter i hender og armer trette, tørre eller såre øyne Bruk enheten i et rom med god belysning, og ikke sitt for nær TV-skjermen. Ikke bruk konsollen for lenge om gangen. Ta en pause på omtrent 15 minutter for hver time med spilling. Ikke bruk konsollen når du er trøtt eller lider av søvnmangel. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Vær forsiktig, spesielt når du bruker hodetelefoner. Juster volumet slik at du kan oppfatte lyder fra omgivelsene. 4 Forholdsregler

5 Bruk og håndtering Ikke kast eller slipp konsollen eller dens tilbehør eller utsett dem for kraftige støt. Ikke plasser konsollen eller dens tilbehør på overflater som er ustøe, skjeve eller vibrerer. Ikke utsett konsollen eller dens tilbehør for høye temperaturer, fuktighet eller direkte sollys (den bør brukes i omgivelser med temperaturer mellom 5 C og 35 C). Ikke plasser konsollen eller dens tilbehør i omgivelser med store temperaturendringer (for eksempel endringer på over 10 C per time eller mer). Ikke la konsollen eller dens tilbehør ligge i en bil med lukkede vinduer (spesielt om sommeren). Ikke plasser konsollen i omgivelser med dårlig ventilasjon, for eksempel små, innelukkede områder, helt inntil en vegg eller på et tykt teppe eller på dyna. Ikke utsett konsollen for støv, røyk eller damp. Dette kan forårsake funksjonsfeil. Kontroller at væske eller små partikler ikke kommer inn i konsollen. Ikke plasser gjenstander på konsollen. Ikke berør eller sett inn fremmedlegemer i kontaktene på konsollen eller dens tilbehør. Ikke plasser konsollen i nærheten av magnetiske felt til magneter eller høyttalere. Plasser konsollen kun vertikalt eller horisontalt. Når du plasserer konsollen vertikalt, må du bruke den vertikale holderen (til PlayStation 2) (selges separat) som er kompatibel med denne konsollen. Ikke flytt konsollen mens den er slått på. Bruk av AC-adapter og strømkabel For å sikre riktig bruk av konsollen bør du kontrollere AC-adapteren og strømkabelen med jevne mellomrom. Hvis adapteren eller kabelen er skadet, avslutter du bruken umiddelbart og tar kontakt med den aktuelle PlayStation hjelpelinjen som du finner i alle håndbøker for programvare i PlayStation - og PlayStation 2-format. Ikke bruk andre strømkabler enn AC-adapteren og strømkabelen som fulgte med konsollen. Kontroller at det ikke er støv eller lo på støpselet før du stikker det inn i stikkontakten. Hvis støpselet er tilsmusset, tørker du av det før du stikker det inn i stikkontakten. Koble strømkabelen fra stikkontakten før du rengjør eller flytter konsollen, eller når du ikke kommer til å bruke konsollen på en stund. Når du kobler fra, tar du tak i støpselet og trekker det rett ut av stikkontakten. Dra aldri i ledningen, og dra aldri i vinkel. Ikke koble AC-adapteren og/eller strømkabelen til en spenningstransformator eller vekselretter. nader om sikkerhet ved bruk av analog håndkontroll (DUALSHOCK 2)* Avslutt bruken av konsollen umiddelbart hvis du begynner å føle deg trett, eller hvis du merker ubehag eller smerter i hender og/eller armer når du bruker håndkontrollen. Hvis denne tilstanden vedvarer, bør du oppsøke lege. Ikke prøv å bruke håndkontrollen på andre måter enn med hendene. Ikke la håndkontrollen komme i kontakt med hode eller ansikt eller nær bena i andre deler av kroppen. Vibrasjonsfunksjonen til den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) kan forverre eksisterende skader. Ikke bruk vibrasjonsfunksjonen hvis du har lidelser i ben, muskler eller ledd i hender eller armer. Legg merke til at vibrasjonsfunksjonen er angitt til On som standard i enkelte programvaretitler for PlayStation 2- og PlayStation. I de fleste tilfeller kan vibrasjonsfunksjonen angis til Off på programvarens alternativmeny. Spill bare disse titlene med den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) hvis du har angitt vibrasjonsfunksjonen til Off (Av). Unngå langvarig bruk av den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2). Ta en pause hver halvtime. * Disse merknadene gjelder også andre kontrollere. NO Forholdsregler 5

6 Koble til med en nettverkskabel Ikke koble til følgende typer nettverkskabler eller telefonledninger til nettverkskontakten: Standard telefonledning for hustelefon Nettverkskabler som ikke kan brukes til 10Base-T- / 100Base-TX-nettverk Alle ISDN-kompatible (digitale) telefon- eller dataledninger PBX-telefonledninger Andre ukjente typer telefonledninger Håndtering av plater Ikke berør overflaten på en plate når du håndterer den. Hold den etter kanten. Ikke fest papir eller teip på platene, og ikke skriv på dem. Fingermerker, støv, smuss eller riper på platene kan føre til bildeforstyrrelser eller redusere lydkvaliteten. Håndter alltid platene med forsiktighet, og kontroller at de er rene før du bruker dem. Ikke la platene ligge i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller på svært fuktige steder. Oppbevar platene i etuiene når de ikke er i bruk. Ripete og ødelagte plater fungerer ikke som de skal. Rengjør platene med en myk klut. Tørk forsiktig av fra midten og utover. Ikke bruk løsemidler som benzen, alminnelige rengjøringsmidler som ikke er beregnet for CDer, eller antistatisk spray som er beregnet for vinyl-lper. Ta ut platen fra konsollen før du flytter konsollen eller endrer plassering. Ikke bruk plater med uvanlig form (for eksempel hjerte- eller stjerneformede plater) eller skadede eller reparerte plater eller plater der formen er blitt endret. Demonter aldri konsollen eller tilbehøret som fulgte med den. Bruk PlayStation 2-konsollen og dens tilbehør i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Undersøkelse eller modifisering av konsollen er ikke tillatt, og heller ikke undersøkelse eller bruk av konsollens kretskonfigurasjon. Det finnes ingen komponenter i PlayStation 2-konsollen som brukeren kan eller skal utføre service på. Hvis du demonterer konsollen, blir garantien ugyldig. Dessuten vil du da utsette deg for laserstråling og elektrisk støt. Koble konsollen til en plasma- eller projeksjons*-tv Ikke la stillestående bilder vises på TV-skjermen over lengre tid, ettersom de kan etterlate et svakt, permanent bilde på skjermen. * Gjelder ikke LCD-skjermer. Kondens Hvis konsollen eller platen bringes direkte fra et kaldt sted til et varmt, kan det dannes fuktighet i form av kondens på linsen inne i konsollen eller på platen. Hvis dette skulle skje, vil konsollen kanskje ikke fungere som den skal. Ta i så fall ut platen, og slå av og koble fra konsollen. Sett ikke inn platen før fuktigheten har fordampet. (Dette kan ta flere timer.) Hvis konsollen fremdeles ikke fungerer som den skal, bør du ta kontakt med den aktuelle PlayStation -hjelpelinjen som du finner i alle håndbøker for programvare i PlayStation - og PlayStation 2-format. Rengjøring Av sikkerhetshensyn, før du rengjør konsollen og tilkoblet tilbehør, 1) slår du av konsollen, 2) trekker konsollens støpsel ut av stikkontakten og 3) tar nettverkskabelen ut av nettverkskontakten. Bruk en myk og tørr klut når du rengjør konsollen. Ikke bruk malingstynner, løsemidler, andre kjemikalier eller en kjemisk behandlet støvklut til å rengjøre produktet. Når det dannes støvlag i luftristene til konsollen, fjerner du støvet med en ikke altfor kraftig støvsuger. Ikke berør linsen som befinner seg inni dekselet. For å beskytte linsen mot støv bør dekselet bare være åpent når du legger i eller tar ut en plate. Utvendig beskyttelse Følg forholdsreglene under for å unngå skade på de malte delene. Ikke hell væsker som alkohol, rensebensin, malingstynner eller andre kjemikalier på dette produktet. Ikke la gummi-, vinyl- eller plastbiter ligge på de malte overflatene over lenger tid. 6 Forholdsregler

7 Forberedelser Komme i gang Du må først fjerne beskyttelsestapen før du bruker konsollen. Beskyttelsestape Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at du har delene nedenfor: Hvis noe mangler, tar du kontakt med den aktuelle PlayStation -hjelpelinjen som du finner i alle håndbøker for programvare i PlayStation - og PlayStation 2-format. PlayStation 2-konsoll...1 Analog håndkontroll (DUALSHOCK 2)...1 Plassere konsollen Du kan enten plassere konsollen horisontalt eller vertikalt. Horisontal plassering Plasser konsollen horisontalt. Vertikal plassering Hvis du plasserer konsollen vertikalt, bør du bruke den vertikale holderen (SCPH E) (til PlayStation 2) (selges separat). NO Forberedelser AC-adapter...1 AV-kabel (integrert lyd/bilde)...1 Enkelte vertikale holdere (til PlayStation 2) kan ikke brukes sammen med denne PlayStation 2-konsollmodellen ( side 46). Velg SCPH E når du kjøper en vertikal holder. Euro-AV-tilkoblingsplugg...1 Strømkabel...1 Instruksjonshåndbok...1 Komme i gang 7

8 Vis forsiktighet Ikke plasser konsollen i omgivelser hvor den kan utsettes for følgende: Steder med mye sigarettrøyk eller støv. Sigarettrøykrester eller støvdannelse på interne komponenter, for eksempel linsen, kan forårsake funksjonsfeil. Steder som er utsatt for høye temperaturer eller direkte sollys, i nærheten av en varmekilde, eller i en bil med lukkede vinduer (spesielt om sommeren). Disse forholdene kan føre til at konsollens overflate slår seg, eller at konsollen ikke fungerer som den skal. Steder i nærheten av magnetiske felt, for eksempel magneter eller høyttalere. Steder som er utsatt for vibrasjoner. Deler Forside, PlayStation 2-konsoll Platedeksel A-knappen (åpne) MEMORY CARD-spor 2 MEMORY CARD-spor 1 ]/1 (på/klar)-indikatoren ]/1 (på/klar)/reset-knappen Logoen for -produktserien* RESET Infrarød mottaker Kontrollerport 1 Fremre luftrist Kontrollerport 2 USB-kontakt * for -produktserien kan tilpasses horisontal eller vertikal plassering av konsollen. Du kan koble til USB-enheter som er kompatible med PlayStation 2-konsollen. Legg imidlertid merke til at ikke alle USB-kompatible produkter fungerer sammen med PlayStation 2-konsollen. Se instruksjonene som fulgte med enheten som skal tilkobles, hvis du vil ha mer informasjon. 8 Deler

9 Bakside, PlayStation 2-konsoll Koble til en TV Bakre luftrist Før tilkobling Nettverkskontakt! DC IN 8,5 V-kontakt Ikke koble konsollens strømkabel til stikkontakten før du er ferdig med alle andre tilkoblinger. Kontroller at TVen er avslått. NO DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt AV MULTI OUT-kontakt Hvis du vil vite hva de forskjellige delene på den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) heter, se Bruke den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) ( side 17). Koble til en TV med den vedlagte AV-kabelen Koble konsollen til TVen som vist nedenfor. Konsollens bakside Lyd-/video-innganger til TVen VIDEO L-AUDIO-R Forberedelser Gul Hvit Rød Ikke koble til denne hvis du bruker en mono-tv. Til AV MULTI OUT-kontakten AV-kabel (integrert lyd/bilde) Koble til en TV 9

10 Vis forsiktighet Hvis du viser et stillestående bilde på en plasma- eller projeksjons*-tv over lengre tid, kan det forekomme såkalt ghosting på skjermen. Dette er karakteristisk for denne typen TVer. Statiske, stille bilder, for eksempel menyer for konsollinnstillinger, DVD-menyer eller pausebilder, kan etterlate et svakt, permanent bilde på TV-skjermen hvis de blir stående over lengre tid. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med TVen. * bortsett fra TVer med LCD-skjerm. Konsollen kan kobles til en videospiller eller en integrert TV/videospiller. Men vi gjør oppmerksom på at hvis du spiller en DVD med kopisperre, kan bildekvaliteten være redusert. Koble til en TV med Euro-AV-kontakt via Euro-AV-tilkoblingspluggen Koble PlayStation 2-konsollen til Euro-AV-kontakten (SCART) på TVen ved hjelp av Euro-AV-tilkoblingspluggen og AV-kabelen (integrert lyd/bilde). Pass på at de fargekodede pluggene på AV-kabelen kobles til kontaktene med samme fargekode på tilkoblingspluggen. Konsollens bakside Euro-AVtilkoblingsplugg Til Euro-AV-kontakt Til AV MULTI OUT-kontakt AV-kabel (integrert lyd/bilde) Etter tilkobling Sett TVen i riktig videoinngangsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonshåndboken for TVen. 10 Koble til en TV

11 Hvis du bruker kabler solgt separat Hvilken type kabel du bruker, påvirker bildekvaliteten. Bruk informasjonen nedenfor til å bestemme hvilken tilkoblingsmetode som er best. Hvis du bruker en kabel som du har kjøpt separat, se instruksjonene som fulgte med kabelen. DVD-spillerens modus for progressiv skanning er bare tilgjengelig når du spiller av en plate som er spilt inn i NTSC-format, og når den blir vist på en TV som støtter progressiv skanning (480 piksler). Du kan ikke koble konsollen til en TV med komponentvideoinnganger bare for HDTV (Y PB PR). Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med TVen. TV Kabeltype TV med S VIDEO-innganger S VIDEO-kabel (SCPH E) TV uten videoinnganger RFU-adapter (SCPH C) TV med Euro-AV-kontakt Euro-AV-kabel (SCPH-10142) (SCART) TV med Komponent AV-kabel (til PlayStation 2) komponentvideoinnganger (SCPH E) NO Forberedelser Skala for bildekvalitet Høy kvalitet AV-kabel (inkludert) S VIDEO-kabel Komponent AV-kabel RFU-adapter Denne skalaen skal bare brukes som referanse. Produktet eller tilstanden til TVen påvirker bildekvaliteten. Hvis du bruker en Euro-AV-kabel, kan TVens AV-tilkobling påvirke bildekvaliteten. Hvis du vil ha optimal bildekvalitet, kobler du Euro-AV-kabelen til en RGB-kompatibel kontakt på TVen. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med TVen. Koble til en TV 11

12 Koble til digitalt lydutstyr Koble til håndkontrollen Hvis du bruker en kommersielt tilgjengelig optisk digitalkabel, kommer det til å høres ut som om du er i en kino- eller konsertsal. Hvis du skal koble konsollen til lydutstyr med digitale kontakter, se instruksjonene som fulgte med enheten som skal tilkobles. Konsollens bakside 1 Koble den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) til en kontrollerport på konsollen. MEMORY CARD Konsollens forside Tilkoblet enhet DIGITAL IN OPTICAL Kommersielt tilgjengelig optisk digitalkabel Hvis du kobler konsollen til lydutstyr med en optisk digitalkabel, kan det påvirke lyden til noe programvare i PlayStation 2-format og resultere i at det ikke produseres lyd. Hvis dette skjer, kobler du en kabel, for eksempel AV-kabelen som fulgte med (integrert lyd/bilde), til konsollens AV MULTI OUT-kontakt. Ikke bruk en optisk digitalkabel. Etter å ha koblet til digitalt lydutstyr angir du Digital Out (Optical) til On på System Configuration-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Digital Out (Optical) ( side 37). Analog håndkontroll (DUALSHOCK 2) Til enkelte programvaretitler må en bestemt kontrollerport brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med programvaren. 12 Koble til digitalt lydutstyr

13 Koble til AC-adapteren og strømkabelen 3 Sett strømkabelen inn i stikkontakten. Konsollens bakside Advarsel Stikkontakten bør monteres nær utstyret og bør være lett tilgjengelig. Ikke koble konsollens strømkabel til stikkontakten før du er ferdig med alle andre tilkoblinger. 1 Koble strømkabelen til AC-adapteren. AC-adapter Strømkabel Strømkabel Til stikkontakten Det kan hende at noen regioner og land bruker et annet støpsel enn det som er avbildet. =/1 (på/klar)-indikatoren på konsollens forside lyser rødt for å indikere at konsollen er i klar-modus. NO Forberedelser 2 Sett kontakten til AC-adapteren inn i! DC IN 8,5 V-kontakten på konsollens bakside. Konsollens forside RESET ]/1 -indikator Konsollens bakside! DC IN 8,5 V-kontakt AC-adapter Koble til AC-adapteren og strømkabelen 13

14 Slå konsollen av og på Før du slår på konsollen Slå ikke på konsollen før du har fullført disse trinnene. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med TVen. Slå på TVen. Endre TV-innstillingen til å vise data fra konsollen som er koblet til. Slå på konsollen 1 Kontroller at =/1 (på/klar)-indikatoren på konsollens forside lyser rødt. 2 Trykk på =/1 (på/klar)/reset-knappen på konsollens forside. =/1-indikatoren på konsollens forside lyser grønt, og data fra konsollen vises på TVen. Første gang du slår på konsollen, vises skjermbilder for innstilling av Language (Språk), Time Zone (Tidssone) og Daylight Savings Time (Summertime) (Sommertid). Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene. Hvis du kobler konsollen til en widescreen-tv, velger du Screen Size (Skjermstørrelse) på System Configuration-menyen ( side 37). Slå av konsollen 1 Trykk på og hold inn =/1/RESET-knappen på konsollens forside i over ett sekund. =/ 1-indikatoren lyser rødt for å indikere at konsollen er i klar-modus. Konsollens forside RESET =/1/RESET-knapp =/1-indikator Konsollens forside RESET =/1/RESET-knapp =/1-indikator Advarsel Strømmen er ikke helt slått av når konsollen er i klar-modus. Hvis du ikke kommer til å bruke konsollen på en stund, trekker du ut strømkabelen fra stikkontakten. 14 Slå konsollen av og på

15 Spill Spille et spill Platedeksel Legg platen i konsollen med etikettsiden vendt opp. Trykk lett på platen til den klikker på plass. Plasser platen slik at alle de tre tappene er over platens overflate. NO Spill A -knappen (åpne) =/1/RESET-knapp= Før du spiller et spill Kontroller at TVen og lydutstyret er koblet til riktig, og at forholdsregler er tatt. Forholdsregler ( side 4) Koble til en TV ( side 9) Koble til håndkontrollen ( side 12) Koble til AC-adapteren og strømkabelen ( side 13) Hvis du vil spille nettverksspill, må du først koble til og konfigurere et nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Koble til et nettverk ( side 42). Starte et spill 1 Slå på konsollen ( side 14). Hovedmenyen vises ( side 35). 2 Trykk på A-knappen (åpne) på konsollens forside. Platedekselet åpnes. 3 Legg platen i konsollen. Legg platen med etikettsiden vendt opp. Trykk lett på platen til den klikker på plass. Spille et spill 15

16 4 Lukk platedekselet. Trykk på midten av platedekselet. Spillet starter når platedekselet er lukket. Trykk på midten av platedekselet. 2 Ta ut platen. Trykk det svarte i midten forsiktig ned, og løft deretter platen etter kanten. Du kan også starte et spill fra Browser-skjermbildet ( side 35). Hvis du slår på konsollen etter at du har lagt inn en plate, starter spillet automatisk. Tilbakestille et spill Trykk (på/klar) / RESET-knappen på konsollens forside. Pass på at du ikke trykker utilsiktet mens du spiller et spill, ettersom det vil føre til at spillet tilbakestilles. Avslutte et spill Vis forsiktighet Før du tar ut en plate, kontrollerer du at den har stoppet helt. Ikke berør platen hvis den roterer, ettersom det kan føre til personskade, skader på platen eller funksjonsfeil. 1 Trykk på A-knappen på konsollens forside. 3 Lukk platedekselet. 4 Trykk på =/1/RESET-knappen. Hovedmenyen vises ( side 35). Bytte spillplater Trykk på den svarte delen i midten. 1 Åpne platedekselet og ta ut platen. Når du tar ut en plate, trykker du på den svarte delen i midten og løfter deretter platen etter kanten. 2 Legg i en plate. 3 Lukk platedekselet og tilbakestill konsollen. Det nye spillet starter. Det er ikke nødvendig å slå av konsollen for å bytte spill. 16 Spille et spill

17 Bruke den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) Den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) er utstyrt med en trykkfølsom knappefunksjon. Den har også en vibrasjonsfunksjon. Deler SELECT-knapp L2-knapp L1-knapp Retningsknapper Modusindikator Knapp for ANALOG modus * Den venstre og høyre analoge spaken eller L3- og R3-knappene fungerer bare i analog modus (indikator: rød). * L3- og R3-knappene fungerer når du trykker på de analoge spakene. Før du bruker den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2), og med konsollen på, roterer du den venstre og høyre analoge spaken én gang med tomlene før du starter et spill. Ikke vri de analoge spakene, men roter dem som om du tegner en sirkel som vist i diagrammet. START-knapp R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Høyre analoge spak / R3-knapp* Venstre analoge spak / L3-knapp* Valg av modus Knappen for ANALOG modus kan brukes til å veksle mellom to modi. Veksle til den modusen du vil bruke. Legg imidlertid merke til at denne justeringen gjøres automatisk i noen programvaretitler. Digital modus (indikator: av) Analog modus (indikator: rød) Når du bruker den analoge håndkontrollen i digital modus, fungerer ikke den venstre og høyre analoge spaken. Den trykkfølsomme knappefunksjonen er også avslått. I enkelte programvarer kan det hende at du ikke kan endre modus selv om du trykker på knappen for ANALOG modus. Analoge håndkontroller Når du spiller en programvaretittel i PlayStation 2-format, kan du bruke alle knappene i analog modus bortsett fra START-, SELECT-, L3- og R3-knappene. Når du spiller en programvaretittel i PlayStation -format, kan bare den venstre og høyre analoge spaken brukes i analog modus. Hvilke knapper du kan bruke i analog modus, avhenger av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med programvaren. Vibrasjonsfunksjonen Vibrasjonsfunksjonen kan angis til ON (På) eller OFF (Av) på programvarens alternativmeny. I enkelte programvarer kan vibrasjonsfunksjonen være angitt til On automatisk. NO Spill Spille et spill 17

18 Bruke den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) Du kan bruke den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) sammen med PlayStation 2-konsollen, men funksjonene til knappene i analog modus kan variere fra funksjonene til knappene på den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2). Bare den venstre og høyre analoge spaken kan brukes i analog modus. Ikke alle programvaretitler i PlayStation 2-format støtter den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E). Den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) bør da brukes. Bruke Memory Card (minnekort) Du kan lagre og laste inn spilldata ved hjelp av Memory Card (minnekort). Du kan også slette spilldata eller kopiere spilldata fra ett Memory Card (minnekort) til et annet. Memory Card-typer (minnekort) Det finnes to typer Memory Card (minnekort). Velg et Memory Card (minnekort) som passer til programvaren du bruker. Memory Card-typer Kompatibel Kapasitet (minnekort) programvare Memory Card Programvare i Ca. 8 MB (minnekort) (8 MB) PlayStation 2-format (til PlayStation 2) (SCPH E) Memory Card Programvare i 15 minneblokker (minnekort) PlayStation -format (ca. 120 kb) (SCPH-1020 E) Memory Card (minnekort) (8 MB) (til PlayStation 2) bruker MagicGate, en teknologi som beskytter opphavsrettslig beskyttet innhold ved hjelp av datakryptering og autentisering av maskinvare. er en antikopieringsteknologi utviklet av Sony Group. garanterer ikke kompatibilitet med andre produkter som bærer varemerket MagicGate. 18 Bruke Memory Card (minnekort)

19 Sette inn et Memory Card (minnekort) 3 Velg Copy eller Delete, og trykk deretter på -knappen. Når du kopierer spilldata, må du kontrollere at det er to Memory Card Sett inn Memory Card (minnekort) i MEMORY CARD-sporet på konsollens forside. MEMORY CARD Til enkelte programvaretitler må et bestemt MEMORY CARD-spor brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med programvaren. Lagre eller laste inn spilldata Fremgangsmåten for hvordan du lagrer eller laster inn spilldata, avhenger av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene som fulgte med programvaren. Kopiere eller slette spilldata Konsollens forside (minnekort) i konsollen. Hvis du valgte Delete, går du til trinn 5. 4 Velg lagringsplass, og trykk deretter på -knappen. 5 Velg Yes, og trykk deretter på -knappen. Ikke ta ut Memory Card (minnekort) mens du kopierer eller sletter data. 6 Når du er ferdig med å kopiere eller slette, trykker du på -knappen. Hvis du vil vise informasjon om et spilldataelement, velger du ikonet for det elementet, og deretter trykker du på -knappen. Kompatibilitet mellom programvare og Memory Card (minnekort): Du kan ikke lagre eller kopiere programvare i PlayStation 2-format på Memory Card (minnekort) (SCPH-1020 E). Du kan ikke lagre spilldata i PlayStation -format på Memory Card (minnekort) (8 MB) (til PlayStation 2). Du kan imidlertid kopiere spilldata i PlayStation -format fra Memory Card (minnekort) (SCPH-1020 E) til Memory Card (minnekort) (8 MB) (til PlayStation 2). Vær oppmerksom på at slik spilldata ikke kan lastes inn direkte fra et Memory Card (minnekort) (8 MB) (til PlayStation 2). NO Spill 1 På Browser-skjermbildet ( side 35) bruker du retningsknappene til å velge ikonet for Memory Card (minnekort) du vil bruke til å kopiere eller slette data, og deretter trykker du på -knappen. 2 Velg ikonet for dataene du vil kopiere eller slette, og trykk deretter på -knappen. Bruke Memory Card (minnekort) 19

20 Lyd-CDer Spille en lyd-cd Spille en CD 1 Slå på konsollen og legg inn platen ( side 15). Følg trinn 1 4 under Starte et spill. Spornumrene vises. 2 Bruk retningsknappene til å velge spornummeret du vil spille, og trykk deretter på -knappen. Avspillingen starter. Hvis du slår på konsollen etter at du har lagt inn en plate, vises spornumrene automatisk. Du kan også starte et spill fra Browser-skjermbildet ( side 35). Vis forsiktighet Hvis du vil spille en CD som er spilt inn i DTS-format, må du koble til en enhet med DTS-dekoder til DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakten ( side 12). Vær oppmerksom på at det vil utstøtes en svært høy lyd hvis enheten ikke har DTS-dekoder, eller hvis den er koblet til AV MULTI OUT-kontakten. Betjene CD-spilleren under avspilling Velg ikonet for sporet du vil spille, med retningsknappene, og trykk deretter på -knappen. Ikon (knapp*) Funksjon. (L1-knapp) Gå til starten av gjeldende eller forrige spor m (L2-knapp) M (R2-knapp) Spol bakover Spol fremover > (R1-knapp) Gå til starten av neste spor N (START-knapp) X (START-knapp) Pause Start avspilling x (SELECT-knapp) Stopp avspilling * CD-spilleren kan betjenes direkte via knappene på den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2). Du kan også bruke DVD-fjernkontrollen (til PlayStation 2) (selges separat). Avslutte avspilling av lyd-cd 1 Velg x med retningsknappene, og trykk deretter på -knappen. Avspillingen stopper. Trykk på A-knappen (åpne) på konsollens forside for å ta ut platen. 20 Spille en lyd-cd

21 Spille i ulike modi 5 Velg ikonet for lyd-cd, og trykk deretter på -knappen. Spornumrene vises, og innstillingsalternativet vises nederst til venstre Du kan angi Play Mode og Repeat. Play Mode Normal Spiller av spor i den rekkefølgen de ble spilt inn Program Shuffle Spiller av spor i en angitt rekkefølge Spiller av spor i en tilfeldig rekkefølge Repeat Off Spiller ikke CDen på nytt All Spiller alle spor på nytt 1 Spiller et spor på nytt 1 På Browser-skjermbildet ( side 35) bruker du retningsknappene til å velge ikonet for lyd-cden og trykker deretter på -knappen. Skjermbildet for avspillingsalternativer vises. 2 Velg Play Mode eller Repeat, og trykk deretter på -knappen. 3 Velg ønsket innstilling, og trykk deretter på -knappen. Hvis du velger Program, vises skjermbildet der du angir rekkefølgen på sporene. Velg sporene du vil spille. 4 Trykk på -knappen. Browser-skjermbildet vises. på skjermen. 6 Velg ønsket spor, og trykk deretter på -knappen. Avspillingen starter. Hvis du velger ikonet for lyd-cd øverst i venstre hjørne på skjermbildet og trykker på -knappen, kan du gå til skjermbildet for avspillingsalternativer fra skjermbildet der sporene vises. Du kan samtidig angi Play Mode og Repeat. NO Lyd-CDer Spille en lyd-cd 21

22 DVDer Spille en DVD Du kan betjene DVD-spilleren slik: Bruke kontrollpanelet på skjermen Betjene DVD-spilleren direkte med den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) Bruke DVD-fjernkontrollen (til PlayStation 2) (selges separat) Bruke kontrollpanelet 1 Start avspilling av DVDen ( side 24). 2 Trykk på SELECT-knappen. Kontrollpanelet vises. Hvis du trykker på SELECT-knappen en gang til, endrer visningen plassering på skjermen. Følgende instruksjoner forutsetter at du bruker kontrollpanelet til å betjene DVD-spilleren. Enkelte operasjoner kan være annerledes, avhengig av hvilken metode du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller en DVD, se instruksjonene som fulgte med DVD-spilleren. PlayStation 2-konsollen spiller plateinnhold slik det ble spilt inn i DVD-programvaren. Legg merke til at ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle DVDer. 3 Velg et ikon med retningsknappene, og trykk deretter på -knappen. Hvis du vil slå av kontrollpanelet, trykker du på SELECT-knappen (en eller to ganger) eller -knappen. Liste over elementer i kontrollpanelet Du kan få tilgang til følgende alternativer i kontrollpanelet: Ikon Funksjon Menu Top Menu Viser DVD-video-menyen Viser DVD-video-menyen 22 Spille en DVD

23 Ikon Funksjon Ikon Funksjon Return Audio Options Går tilbake til det forrige skjermbildet i DVD-menyen Viser og endrer lydalternativer på DVDer med flere lydspor N Play Starter avspilling X Pause Stopper avspillingen midlertidig x Stop Stopper avspillingen ( side 24) Angle Options Subtitle Options Go To Viser og endrer kameravinkler på DVDer der det er spilt inn flere kameravinkler for en scene Viser og endrer tekstingsalternativer på DVDer med tekstingsalternativer Velger angitt tittel, kapittel eller tid, og starter avspilling ( side 24) A-B Repeat Shuffle Play Program Play Angir en scene for avspilling. Starter avspillingen av den angitte scenen ( side 27) Starter avspilling av titler eller kapitler i tilfeldig rekkefølge ( side 27) Starter avspilling av titler eller kapitler i programmert rekkefølge ( side 26) NO DVDer Setup Time Display Viser og endrer alternativer for språk, bildekvalitet, Parental Control-nivå (Foreldrekontroll), lyd osv. ( side 28) Viser gjeldende tittel eller kapittel, medgått tid osv. ( side 25) Repeat Play Original/Play List Spiller alle titlene på platen, én tittel eller ett kapittel om igjen ( side 27) For DVD-RW-plater (VR-modus) velger innhold fra Original eller Play List (Spilliste) som skal spilles ( side 26) Help Viser direkteknappene på den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) Clear Fjerner angitt numre eller avspillingsmodi ( side 28) Go to Chapter Previous/Next Search Slow Velger nummeret på kapittelet du vil spille ( side 24) Går tilbake / hopper frem til begynnelsen av gjeldende, forrige eller neste kapittel Spoler raskt bakover/forover på skjermen slik at du kan finne en bestemt scene ( side 25) Spiller av / spoler bakover i sakte film Du kan bruke til å merke av alternativene som du kan gå direkte til via knappene på den analoge håndkontrollen. Du kan få direkte tilgang til alternativene via håndkontrollen hvis du fjerner kontrollpanelet fra skjermen. Hvilke alternativer som er tilgjengelige eller kan justeres, avhenger av avspillingsmodusen. Spille en DVD 23

24 Spille en DVD 1 Slå på konsollen og legg i en plate ( side 15). Følg trinn 1 4 under Starte et spill. Avspillingen starter. Hvis du slår på konsollen etter at du har lagt inn en plate, starter avspillingen automatisk. Du kan også starte et spill fra Browser-skjermbildet ( side 35). Avslutte avspilling av DVD x 1 Under avspillingen velger du x i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på -knappen. Avspillingen stopper. Trykk på A-knappen (åpne) på konsollens forside, og ta deretter ut platen. Gjenoppta avspillingen fra punktet der DVDen ble stoppet (Resume Play) 1 Under avspillingen velger du x i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på -knappen. 2 Velg N, og trykk deretter på -knappen. Avspillingen starter fra punktet der platen ble stoppet i trinn 1. Avslutte Resume Play Etter trinn 1 velger du x og trykker deretter på -knappen. Angi en scene for avspilling Angi scene etter kapittelnummer 1 Under avspillingen velger du det ønskede kapittelnummeret i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på -knappen. Det valgte kapittelet spilles. Hvis du vil spille et kapittel mellom 1 9, taster du først inn 0. For eksempel 01. Angi scene etter tittel- eller kapittelnummer eller medgått tid. 1 Under avspillingen velger du i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på -knappen. 2 Velg et element, og trykk deretter på -knappen. Title Chapter C XX:XX:XX (or T XX:XX:XX) Angir tittelnummeret Angir kapittelnummeret Angir medgått tid for kapittelet (eller tittelen) 3 Velg nummeret til den ønskede scenen, og trykk deretter på -knappen. Det valgte kapittelet spilles. 24 Spille en DVD

25 Søke etter et bestemt punkt på en DVD (Search) Du kan søke forover eller bakover for å finne et bestemt punkt på DVDen raskt. 1 Under avspillingen velger du eller i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på og holder inn -knappen. Søkehastigheten endres som vist nedenfor, når du trykker på retningsknappene opp eller ned mens du holder inn -knappen. Search 3 Search 2 Search 1 Slow 2 Slipp -knappen når du finner det ønskede punktet. Avspillingen går tilbake til normal hastighet. Hvis du vil bruke den analoge håndkontrollen til å søke (Search) under avspillingen, trykker du på og holder inn L2- eller R2-knappen for å starte søkingen. Bruk retningsknappene for å endre hastighet. Slipp L2- eller R2-knappen når du finner det ønskede punktet. Vise avspillingsinformasjon Du kan vise informasjon, for eksempel gjeldende tittelnummer eller medgått tid. 1 Under avspillingen velger du i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på -knappen. Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen som vist nedenfor. Title X Chapter X Tittelnummer og kapittelnummer Title X Chapter X C - XX:XX:XX Medgått tid for gjeldende kapittel Title X Chapter X C - XX:XX:XX Gjenværende tid for gjeldende kapittel Title X Chapter X T - XX:XX:XX Medgått tid for gjeldende tittel Title X Chapter X T - XX:XX:XX Gjenværende tid for gjeldende tittel (Off) NO DVDer Spille en DVD 25

26 Velge Original eller Play List for DVD-RWavspilling Hvis du bruker DVD-RW-plater (VR-modus), kan du velge hva slags titler du vil spille. 1 Stopp avspillingen og velg i kontrollpanelet ( side 22). Trykk deretter på -knappen. Original og Play List (Spilliste) velges vekselsvis hver gang du trykker på -knappen. Original Play List Spiller innhold i opprinnelig innspilt rekkefølge. Spiller redigert innhold. Play List (Spilliste) er standardinnstillingen. DVD-RW-plater (VR-modus) kan ikke spoles tilbake i sakte film. Du kan ikke bruke denne funksjonen med Resume Play. Avslutt Resume Play ( side 24) før du velger denne funksjonen. Bruke avspillingsmodiene Ved å bruke de forskjellige avspillingsmodiene kan du spille titler og kapitler i den rekkefølgen du vil, eller gjenta avspillingen av angitte scener. Det er fire avspillingsmodi: Program Play ( side 26) Shuffle Play ( side 27) Repeat Play ( side 27) A-B Repeat ( side 27) Følgende instruksjoner forutsetter at du bruker kontrollpanelet ( side 22) til å betjene DVD-spilleren. Du kan spille kombinasjoner av Program Play (Programmert avspilling), Shuffle Play (Tilfeldig avspilling) og Repeat Play (Repetere avspilling). Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte alternativer for Shuffle Play (Tilfeldig avspilling) eller Repeat Play (Repeter avspilling) ikke er tilgjengelige i alle kombinasjoner. PlayStation 2-konsollen spiller plateinnhold slik det ble spilt inn i DVD-programvaren. Program Play Du kan opprette programmer som spiller av titler og kapitler i den rekkefølgen du ønsker. 1 Under avspillingen velger du i kontrollpanelet ( side 22) og trykker deretter på -knappen. 2 Velg et programnummer, og trykk deretter på -knappen. Hvis et program ikke er opprettet, er det eneste alternativet 1. Title. 3 Velg tittelnummeret, og trykk deretter på -knappen. 26 Bruke avspillingsmodiene

27 4 Velg kapittelnummeret, og trykk deretter på -knappen. Hvis du ønsker å spille alle kapitlene, velger du All. Gjenta trinn 2 4 for å angi andre titler eller kapitler. 5 Trykk på START-knappen. Program Play starter. Innstillingen fjernes ikke etter at Program Play er avsluttet. Shuffle Play Du kan angi denne innstillingen til tilfeldig avspilling av alle titler eller kapitler spilt inn på en plate. Rekkefølgen på avspillingen vil variere hver gang Shuffle Play brukes. 1 Velg i kontrollpanelet ( side 22), og trykk deretter på -knappen. Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen som vist nedenfor. Title Shuffle Chapter Shuffle Shuffle Off Spiller av titler i tilfeldig rekkefølge Spiller av kapitler i tilfeldig rekkefølge Avslutter Shuffle Play (Tilfeldig avspilling) 2 Velg N, og trykk deretter på -knappen. Repeat Play Du kan angi denne innstillingen til å spille titler eller kapitler om igjen. 1 Velg i kontrollpanelet ( side 22), og trykk deretter på -knappen. Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen som vist nedenfor. Disc Repeat Title Repeat Chapter Repeat Repeat Off Alle titlene spilles om igjen Én tittel spilles om igjen Ett kapittel spilles om igjen Avslutter Repeat Play 2 Velg N, og trykk deretter på -knappen. A-B Repeat Du kan angi at en bestemt scene skal spilles om igjen. 1 Under avspillingen velger du i kontrollpanelet ( side 22), og deretter trykker du på -knappen på det punktet du vil at den repeterte avspillingen skal starte. Startpunktet (punkt A) angis. 2 Trykk på -knappen på det punktet du vil at den repeterte avspillingen skal slutte. Sluttpunktet (punkt B) angis, og den repeterte avspillingen fra punkt A til B starter. NO DVDer Bruke avspillingsmodiene 27

28 Avslutte avspillingsmodi Avslutter avspillingsmodi og går tilbake til normal avspilling. 1 Velg i kontrollpanelet ( side 22), og trykk deretter på -knappen. Følgende melding vises: Play mode contents cleared. Konsollen går tilbake til normal avspilling. Hvis du har kombinert flere avspillingsmodi, avsluttes alle. Justere innstillingene for DVD-spilleren Du kan bruke kontrollpanelet til å justere innstillinger for DVD-spilleren, for eksempel språk for teksting, lydspråk og Parental Control-nivå (foreldrekontroll). Enkelte DVDer støtter ikke alle innstillingene. PlayStation 2-konsollen spiller plateinnhold slik det ble spilt inn i DVD-programvaren. Hvis DVDen ikke støtter funksjonene som er oppført, kan du ikke endre innstillingene. De følgende alternativene er ikke tilgjengelige under avspilling eller Resume Play ( side 24). Avslutt Resume Play før du endrer disse innstillingene. Menu, Audio og Subtitles i Language Setup (Språkoppsett) TV Type og Progressive i Screen Setup (Skjermoppsett) Parental Control i Custom Setup (Egendefinert oppsett) DTS og Audio Track Auto Select Mode i Audio Setup (Lydoppsett) Du kan endre innstillingene for DVD-spilleren slik: 1 Velg i kontrollpanelet ( side 22), og trykk deretter på -knappen. Oppsettikonlinjen vises. 2 Velg ikonet for innstillingen du vil endre, og trykk deretter på -knappen. Den gjeldende innstillingen for hvert element vises. 3 Velg ønsket element, og trykk deretter på -knappen. Menyvalget aktiveres og kan velges. 28 Justere innstillingene for DVD-spilleren

29 4 Velg ønsket innstilling, og trykk deretter på -knappen. Innstillingen er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene til hvert element ( side 29 til 34). Standardinnstillingen for hvert menyelement er understreket i forklaringene nedenfor. Hvis du vil gå tilbake til kontrollpanelet etter å ha fullført innstillingene, trykker du på SELECT-knappen. Innstillingene lagres når du: stopper avspillingen (inkludert å stoppe Resume Play) åpner platedekselet Velge språkalternativer I Language Setup kan du velge språk for DVD-menyen, lyd og teksting. Vær oppmerksom på at hvis du velger et språk som ikke er spilt inn på DVDen, velges automatisk et av de innspilte språkene. Menu Audio Brukes til å velge språk for DVD-menyen Brukes til å velge språk for DVDens lydspor Innstillinger for TV-skjermen På Screen Setup-menyen (Skjermoppsett) kan du velge skjermstørrelsen (bildeformatet) og andre alternativer som påvirker bildekvaliteten. TV-type Du kan tilpasse bildeformatet til skjermen på den tilkoblede TVen. 16:9 Velg denne innstillingen når du bruker en widescreen-tv eller en standard TV med spesiell 16 : 9 / widescreen-funksjonalitet. 4:3 Letter Box Velg denne innstillingen når du bruker en standard TV. Viser et bredt bilde med marger øverst og nederst på skjermen. 4:3 PAN SCAN Velg denne innstillingen når du bruker en standard TV. Viser et bilde som er tilpasset skjermens høyde, og kutter bort de delene på venstre og høyre side som ikke får plass. NO DVDer Subtitles Brukes til å velge språk for tekstingen på DVDen Hvis du velger Audio Follow, vil språket for teksting automatisk endres til det språket du har valgt for lydsporet. Hvis du angir Progressive til On, angis TV Type automatisk til 16 : 9. Justere innstillingene for DVD-spilleren 29

30 DNR (Digital Noise Reduction) Denne innstillingen kan redusere grovheten i skjermbildet og gi et renere bilde. Off DNR1 DNR2 DNR2 reduserer grovheten i bildet mer effektivt enn DNR1, men i enkelte tilfeller kan det vises et etterbilde. Velg i så fall Off. For enkelte DVDer gir DNR-funksjonen kanskje ikke særlig effekt. Når Progressive angis til On, slås DNR automatisk av og kan ikke slås på. Konturforbedring Du kan gjøre konturene i skjermbildet skarpere eller mykere. Jo høyere verdi, jo skarpere blir konturen. Vanligvis bør du velge 0. DVDen kan påvirke effekten av konturforbedring. Visning Under avspillingen kan du vise avspillingsstatus i øverste høyre hjørne på skjermen i noen sekunder. On Off DNR brukes ikke. Forbedrer bildekvaliteten Forbedrer bildekvaliteten (maksimalt) Avspillingsstatusen vises i noen sekunder. Avspillingsstatusen vises ikke. Progressive (Progressiv) Du kan vise et bilde som oppdaterer alle linjene på én gang. Vanligvis er resultatet et klarere, flimmerfritt bilde. Funksjonen er bare tilgjengelig hvis TVen og AV-kabelen* støtter progressiv skanning (480 piksler). * Komponent AV-kabelen (til PlayStation 2) (selges separat) er kompatibel med progressiv skanning. On Off Velg dette alternativet når konsollen er koblet til en TV som støtter progressiv skanning (480 piksler).* Velg dette alternativet når konsollen er koblet til en standard TV. * DVD-spillerens modus for progressiv skanning er bare tilgjengelig når du spiller en plate som er spilt inn i NTSC-format, og når den blir vist på en TV som støtter progressiv skanning (480 piksler). Hvis bildekvaliteten reduseres eller bildet ikke vises, angir du Progressive til Off når konsollen kobles til en TV uten det nødvendige utstyret. Hvis du ved et uhell angir dette alternativet til On på en slik TV, kan det hende at bildekvaliteten reduseres, eller at bildet ikke vises. Følg disse trinnene for å fjerne innstillingen: 1 Kontroller at det er en DVD i konsollen. 2 Trykk på \/1 (på/klar) / RESET-knappen på konsollens forside. Deretter trykker du og holder inn START-knappen på den analoge håndkontrollen (DUALSHOCK 2) i kontrollerport 1til DVD-bildet vises. Progressive-innstillingen går tilbake til Off, og DVD-video-bildet vises som normalt. Du kan også fjerne denne innstillingen hvis du velger alternativet Clear Progressive Setting ( side 40) i Version Informationskjermbildet. DVDer kan inneholde video- og filmmateriale med forskjellig bildefrekvens. Når du bruker progressiv skanning ved avspilling av videomateriale, kan enkelte videobilder se unaturlige ut. I så fall angir du Progressive til Off og viser i Interlace-format (linjesprangformat). Hvis du angir Progressive til On, angis TV Type ( side 29) automatisk til 16 : Justere innstillingene for DVD-spilleren

31 DVD-RW-plater (VR-modus) kan bare vises i Interlace-format (linjesprangformat). Progressive-alternativet er ikke tilgjengelig når du spiller av slike plater. Egendefinerte innstillinger Pause-modus Du kan bruke dette alternativet til å angi bildestatusen når avspillingen er stoppet midlertidig. Auto Frame Et bilde med elementer i bevegelse vises uten flimring. Vanligvis bør du velge denne innstillingen. Et bilde uten elementer i bevegelse vises med høy oppløsning. Parental Control I noen regioner kan det være angitt avspillingsrestriksjoner, basert på brukerens alder eller andre faktorer. Du kan bruke Parental Controlfunksjonen til å angi et restriksjonsnivå for avspilling på konsollen. Jo lavere verdi, jo strengere begrensning. Angi Parental Control 1 Velg Parental Control, og trykk deretter på -knappen. Skjermbildet for registrering av passord vises. Hvis du allerede har registrert et passord, vises skjermbildet for bekreftelse av passord. 2 Velg et tall, og trykk deretter på -knappen. Gjenta trinn 2 for å oppgi et firesifret passord. Hvis du vil fjerne et tall, trykker du på -knappen. Når du registrerer et passord, må du oppgi det en gang til for å bekrefte det. 3 Velg Region, og trykk deretter på -knappen. Listen med regioninnstillinger vises. 4 Velg regionen som Parental Control-nivået skal baseres på, og trykk deretter på -knappen. Hvis du velger Other, se Regionkodeliste ( side 32). 5 Velg Level, og trykk deretter på -knappen. Listen med nivåinnstillinger vises. 6 Velg et restriksjonsnivå, og trykk deretter på -knappen. Fjerne Parental Control Når avspillingen av DVDen er stoppet, går du til trinn 6 under Angi Parental Control og angir Level til Off. NO DVDer Justere innstillingene for DVD-spilleren 31

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

DVD HJEMME- KINOSYSTEM

DVD HJEMME- KINOSYSTEM DA-50AD-NOR DVD HJEMME- KINOSYSTEM BRUKSANVISNING Modell : RN-4800 Før tilkobling, betjening eller justering av dette produktet bør denne bruksanvisningen nøye gjennomleses. SIDE INNLEDNING Sikkerhetsforanstaltninger

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Blu-ray Disc - / DVD-spiller

Blu-ray Disc - / DVD-spiller 4-549-800-11(2) (NO) Blu-ray Disc - / DVD-spiller Bruksanvisning Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren. Komme i gang Avspilling Internett Innstillinger

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC200 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Hurtigreferanse 7009518

Hurtigreferanse 7009518 Hurtigreferanse 7009518 Om PS3 -systemdokumentasjonen Dokumentasjonen til PS3 -systemet består av følgende: Sikkerhet og brukerstøtte Les dette dokumentet nøye før du tar i bruk produktet. Det inneholder

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG HT-A100WT http://no.yourpdfguides.com/dref/784744

Din bruksanvisning SAMSUNG HT-A100WT http://no.yourpdfguides.com/dref/784744 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3...3 1 Tilkoblinger... 5 2 Installasjon... 6 3 Bruk... 6 2. Produktbeskrivelse...7 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer