Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen ; Tirsdag 15. mai 2007 kl i Hasle Kirke Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 60 Keyserløkka Øst Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes Tirsdag 15. mai 2007 kl i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Gjerde langs Grenseveien fra nummer 39 til Finns vei B) Oppdatert kalkyle for rehabilitering og nye balkonger C) Forslag til nye husordensregler Forslagene er tatt inn bakerst i heftet 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Keyserløkka Øst Borettslag Stein Bugge /s/ Sveinung Andre Kvalø /s/ Christina Scharffenberg /s/ Line Lunde /s/ Wilhelm Jyrstad Bakkeng /s/

3 Side 3 60 Keyserløkka Øst Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Stein Bugge Finns Vei 5 Nestleder Sveinung Andre Kvalø Finns Vei 3 Styremedlem Christina Scharffenberg Økernvn 80 Styremedlem Line Lunde Finns Vei 2 Styremedlem Wilhelm Jyrstad Bakkeng Økernvn 76 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Ingrid Christensen Helsethellinga 30 Varamedlem Håvard Gjerding-Smith Einars Vei 1 Varamedlem John Ove Heggerusten Økernveien 78 Varamedlem Ole Morten Melgård Finns vei 5 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Stein Bugge Finns Vei 5 Varadelegert OBOS generalforsamling Sveinung Andre Kvalø Finns Vei 3 VALGKOMITEEN Valgkomite Tine Holm Einars Vei 3 Valgkomite Siri Tunold Finns Vei 1 Valgkomite Berit Johanne Moen Finns Vei 6 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side 4 60 Keyserløkka Øst Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune og har adresse: Bergljots Vei 2 Einars Vei Finns Vei Grensevn 39 og 41 Økernvn Borettslaget består av 267 andelsleiligheter, fordelt på 16 bygninger. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Tomten, som ble kjøpt i 1990 og er på m 2 har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE / PORTNER Vaktmester Øyvind Danielsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Grenseveien 39, mobiltelefon og faks nr Arbeidstid er Hjelp vaktmesteren! Hvis du oppdager lamper som blinker så send en tekstmelding med hvor dette er. Andre beskjeder til vaktmester kan legges i postkassen utenfor Grenseveien 39. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Før du kontakter styrevakt sjekk om informasjonen du søker står på borettslagets hjemmeside eller infokanalen. Styret har kontor i Grenseveien 39 og styrevakt treffer du på telefon Hvis du ikke får svar på telefon, kan du legge igjen beskjed på telefonsvareren og du blir kontaktet så snart som mulig. Du kan også sende beskjed som SMS. Styrets postkasse står utenfor Finns vei 7. Borettslagets hjemmeside er Styret kan også kontaktes på e-post: Vi gjør oppmerksom på at styrevakttelefonen ikke er en 24-timers vakttelefon.

5 Side 5 60 Keyserløkka Øst Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV Get (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for OBOS medlemmer om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Borettslaget har P-PLASSER som leies ut etter ventelister. Søknadsskjema kan hentes på hjemmesiden eventuelt ved henvendelse til vaktmester/styrevakt. Det siste året har etterspørselen vært større enn tilgang på plasser. I enkelte områder kan det derfor være lang ventetid. NØKLER/SKILT Skjema for bestilling av systemnøkler fås ved henvendelse til vaktmester eller hentes på hjemmesiden. Bestilling skjer gjennom styret og bestilte nøkler hentes hos Aker lås, Økernveien 145 (Økernsenteret). Se bestillingsskjema for nærmere informasjon. Borettslaget dekker navnskilt på ringepanel og postkasse ved innflytting. Skjema for bestilling henter du på hjemmesiden eller ved henvendelse til vaktmester. VASKERI Fellesvaskeriet er i Finns vei 5, Økernveien 80 og Einars vei 4, 5 og 17 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. For all bruk av vaskeriet benyttes et vaskekort. Kortet skal inntill videre følge leiligheten ved overdragelse. Hvis skade på kortet, bestilles nytt hos styrevakt.

6 Side 6 60 Keyserløkka Øst Borettslag RENHOLD Borettslaget har avtale med Trappevask Service KNR AS om vask av trappeoppganger/fellesarealer. Trappevask utføres på tirsdager. Vi minner om at matter må tas inn dersom beboerne ønsker at det skal rengjøres inn til entredøren. Gangvinduer vil bli vasket hvert kvartal. I tillegg vil loft og kjellerganger bli vasket/støvsuget en gang i året. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 7 bruksoverlatinger i borettslaget per GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Brannslukningsapparatene ble byttet høsten Det er en del leiligheter som ikke har byttet. De leilighetene dette gjelder kan ta kontakt med vaktmester for å få byttet til nytt apparat. Hvis beboer oppdager at trykket forsvinner (nålen står på rødt) på apparatet kan også dette apparatet byttes hos vaktmester TELEFONI Borettslaget er tilsluttet den nye samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til , og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basisabonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet).

7 Side 7 60 Keyserløkka Øst Borettslag Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.) Det gis 25% ekstra fri ringetid på mobilabonnementene Fri 60 og Fri 120 Det gis kontantfratrekk på fra kr til kr 1500 per år avhengig av abonnementstype. (Kontantfratrekk gis kun hvis kunden ikke er i en bindingsperiode.) Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester hos Smartcall. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Avtalen gir blant annet følgende fordeler: Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Profesjonell forvaltning av strømporteføljen fra Energipartner AS. Borettslagene får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til OBOS, som rapporterer videre til borettslagene. Strømprisen vil avhenge av strømmarkedet, og hva Energipartner oppnår på forvaltningen. Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS og er med i ovennevnte avtale. OBOS har også inngått avtale med Elkem AS og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalene gir rabatter på ca 0,65 øre pr kwh i tillegg til det OBOS ellers oppnår. Avtalene har varierende lengde og utløper 2007/2008. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2006 Foretatt utskifting av resterende dørtelefonanlegg. Avsluttes jan Rehabiliteringen av vaskeriene ferdig 2001 Påbegynt utskifting av defekte dørtelefonanlegg 2001 Utvidet antall gjesteparkeringsplasser i Finns vei 2000 Takene rehabilitert sammen med pipene 1998 Baderomsrehabilitering 1995 Utrekksledninger fra blokkene til kloakkledning skiftet 1994 Avsluttet utskifting av hele det elektriske anlegg 1993 Hoveddører og callinganlegg skiftet 1988 Vinduer og balkongdører skiftet

8 Side 8 60 Keyserløkka Øst Borettslag HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringselskapet en egenandel på kr 6 000,-.

9 Side 9 60 Keyserløkka Øst Borettslag Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Ta kontakt med OBOS for å få oppgitt eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. 6. STYRETS ARBEID Det ble avholdt 14 styremøter, 1 ordinær generalforsamling og 2 ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med rehabiliteringen i 2006 Bomiljø Det har ikke vært noen felles tiltak mellom borettslagene på Keyserløkka i løpet av året. Ett felles orienteringsmøte ble avholdt i løpet av høsten. I løpet av året har det blitt bevilget midler til etablering av to uteplasser hvor beboerne gjorde jobben på dugnad. Med bakgrunn i rehabiliteringen har styret vedtatt å avvente ytterligere uteplasser da dette tas inn i en ny fase 3. Dugnad - containere Det ble gjennomført vår dugnad. Tiltross for et meget dårlig vær også i år var det god deltakelse. Takk til dere som deltok. Containere ble satt ut i forbindelse med vår dugnaden og det ble totalt ca 15 containere som ble kjørt bort med diverse. I november måned hadde vi en ny runde hvor containerne kun stod noen dager, men de ble like vel godt fulle. Husleieregulering Husleien ble regulert i september måned som følge av den igangsatte rehabiliteringen.

10 Side Keyserløkka Øst Borettslag Informasjon rundskriv Borettslaget har egen hjemmeside Her legges det ut nyheter. Under Å bo hos oss vil du med stor sannsynlighet finne svar på det meste om borettslaget vårt. Her kan du også hente diverse skjema for nøkkelbestilling, søknad/oppsigelse/søknad om bytte av parkeringsplass, strøm i kjeller bod m.m. Borettslaget har i tillegg en informasjonskanal som du finner på Gets kanal 32 eller 559 Mhz. Her ligger det mest informasjon av generell karakter da det er vanskelig å oppdatere disse sidene like hurtig som hjemmesiden. Maskinen og programvaren som styrer informasjonskanalen begynner å bli utdatert og vi har litt problemer med den. Blant annet fungerer ikke lydkortet lenger, og vi har også hatt tekniske problemer i forbindelse med oppdateringer. Styret vil i løpet av 2007 vurdere om systemet skal oppdateres eller om vi skal gå over til Internett som eneste informasjonskanal i tillegg til oppslag og rundskriv. En del informasjon går også ut som rundskriv til beboerne. Spesielt viktig informasjon blir distribuert på denne måten eller ved oppslag i oppgangen. Beboerne kan ta opp saker med styret på de månedlige styremøtene. Styremøtene avholdes i Grenseveien 39 inngang bak Prix butikken. Sjekk hjemmesiden og informasjonskanalen for dato. Av og til kan et styremøte bli flyttet på meget kort varsel. Dessverre er det ikke alltid vi rekker å kunngjøre dette. Hvis en sak må styrebehandles vil den bli satt opp på neste møte. Inngåtte avtaler/kontrakter Det er inngått serviceavtale om rengjøring av søppelrommene og søppelcontainere hvert annet år. For kontroll av parkering på borettslagets interne veier er det inngått kontrakt med Pdrift. Dette firmaet benyttes også av leietaker dersom det er nødvendig å fjerne ukjent kjøretøy fra leid parkeringsplass. Husk at det er krav om aktivitet ved kjøretøyet hvis du står foran inngangen. Institutt for bedriftshelsetjeneste ivaretar bedriftshelsetjenesten. Vi har videre avtale med Dust Troll om matter i inngangspartiet samt at det er inngått sikringsavtale med Oslo veggdyrkontroll for å holde bygningene fri for mus og rotter. Kurs Det har ikke vært deltagelse på kurs dette året. Rehabiliteringen På den ekstraordinære generalforsamlingen i juni måned ble rammene for rehabiliteringsprosjektene vedtatt. Utover høsten jobbet styret med fase 1 som omfatter innvendig rehabilitering samt drenering rundt blokkene. Begge disse prosjektene har oppstart i januar Informasjon blir fortløpende lagt ut på hjemmesiden.

11 Side Keyserløkka Øst Borettslag Det neste vil være å finne en arkitekt til fase 2, utvendig rehabilitering. Keyserløkka Nord ligger noe foran oss på dette området og vi antar at det vil være mye å hente fra deres arbeid med bl.a. balkongene. Hittil har vi delt ut informasjon om rehabiliteringens fase 1 og 2, (henholdsvis innvending og utvendig rehabilitering). Fase 3 i rehabiliteringen er tilbakestilling av grøntområder, hekker, busker og ev. etablering av uteplasser. Mer informasjon om fase 3 kommer etter hvert som det blir aktuelt. Serviceavtaler Batteri til røykvarsler er delt ut. Vi ønsker ikke å legge igjen batterier på dørmatten. Hvis du ikke har fått kan dette hentes på styremøtene. Det er inngått langsiktig serviceavtale med Miele for samtlige vaskerier. Dette sikrer service på maskinene innen 48 timer og gir styret god oversikt på servicekostnader. Det er derfor viktig at vaktmester eller styrevakt kontaktes straks det oppdages feil på en maskin. Beplantning, busker og trær Beplantningen langs med Grenseveien ble i løpet av sommeren byttet ut og vi ser frem til at hekken begynner å gro og vokse sammen med trærne som er plantet. På grunn av mangel på planter ble strekningen langs Økernveien utsatt til sommeren Også i år ble det bevilget kr 50,- pr leilighet for beplantning rundt de enkelte oppgangene. Noen oppganger/blokker har beboere som er flinke til å plante og bruker av pengene. I og med at dreneringen har tatt det meste av beplantingen rundt blokkene og det ikke blir plantet nye busker før etter utvendig rehabilitering vil vi se på en løsning for felles innkjøp av sommerblomster for utplanting rundt blokkene. Restanser Styret blir varslet av forretningsfører når beboere har utestående leie for bl.a. parkeringsplass. Styrets policy i slike saker er at saken går til inkasso dersom ikke andre tiltak hjelper. Dyrehold I utgangspunktet er kun inne-katt tillatt uten søknad. Det er ikke tillatt å lage arrangementer slik at katten kan gå fritt ut og inn for eksempel via veranda. Da er det ikke lenger inne katt. Dyrehold kan tillates på visse vilkår. Eget skjema må fylles ut av søker. Skjema og nærmere opplysninger finner du på hjemmesiden ev. ved henvendelse til styret. Pr. 31. desember 2006 er det tre beboere som har fått innvilget hundehold. Vaktmester Etter langvarig sykmelding var vaktmester tilbake i 100 % stilling igjen i løpet av april måned.

12 Side Keyserløkka Øst Borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Den nye borettslagsloven, som trådte i kraft den , har ikke regler om regnskap for borettslag. Regnskapsreglene følger nå av regnskapsloven. Endringene medfører blant annet at forretningsfører ikke lenger skal signere på regnskapet sammen med styret. Et annet ledd i endringene er at regnskapspresentasjonen vil bli forandret. Finansdepartementet fastsatte i juni 2005 en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, gjeldende med virkning fra senest 1. januar Samtidig ble den tidligere forskriften av nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag opphevet. Borettslagets årsregnskap for 2006 er satt opp etter de nye forskriftene. Endringene som dette medfører, er nærmere beskrevet under note 1 i årsregnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Borettslagets styre har for 2007 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettforslaget innebærer opptak av et byggelån med en ramme på kr og en forhøyelse av felleskostnadene på 10 % fra i forhold til Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2007 og Budsjett INNTEKTER Inntektene var i 2006 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. KOSTNADER Kostnadene var i 2006 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere kostnader til drift og vedlikehold. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

13 Side Keyserløkka Øst Borettslag Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2007 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 5%. Renovasjonavgiften øker med 5%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 3 lån i OBOS til en flytende rentesats 3,8 % pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,95% per Renter på sparekonto i OBOS var 3,40% per FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2007 øker med 2 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2006 til 2007 med ca. 6,9%. Dette skyldes at indeksen som reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Vi har i 2007 byttet forsikringsselskap til Hammersborg forsikring og årspremien for forsikring for vårt borettslag gikk ned med 18 %.

14 Side Keyserløkka Øst Borettslag 9. BUDSJETT 2007 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- før finansinntekter/kostnader, og et forventet resultatet på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til den planlagte rehabilitering av bygningsmassen og generelt vedlikehold. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Driften i 2007 forutsetter en økning av felleskostnadene på 10 % fra I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke den planlagte rehabilitering av bygningsmassen. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2007 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Keyserløkka Øst Borettslag Stein Bugge /s/ Sveinung Andre Kvalø /s/ Christina Scharffenberg /s/ Line Lunde /s/ Wilhelm Jyrstad Bakkeng /s/

15 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Keyserløkka Øst Borettslag Revisjonsberetning for 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Keyserløkka Øst Borettslag for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 21. mars 2007 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

16 Side Keyserløkka Øst Borettslag 60 - KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Nedenfor finner du oppstillingen over borettslagets disponible midler: Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (Se resultatregnsk.) Tilbakeføring av avskriving Fradrag for gjennomført påkostning Fradrag kjøpesum kjøp anleggsmidler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langsiktige lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

17 Side Keyserløkka Øst Borettslag 60 - KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTNADER ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVINGER REVISJONSHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL OPPTJENT EGENKAPITAL

18 Side Keyserløkka Øst Borettslag 60 - KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG BALANSE Tekst Note 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER BYGNINGER REHABILITERING TOMT LEILIGHETER/LOKALER VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL. 267 * OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANTE- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD ANNEN LANGSIKTIG GJELD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 OSLO, STYRET FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG STEIN BUGGE /s/ CHRISTINA SCHARFFENBERG /s/ LINE LUNDE /s/ WILHELM JYRSTAD BAKKENG /s/ SVEINUNG ANDRE KVALØ /s/

19 Side Keyserløkka Øst Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Endrede regnskapsprinsipper Årsregnskapet for borettslag ble fra 1989 tom 2005 satt opp etter en særskilt forskrift av 24. januar 1989 nr. 50 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Denne forskriften fravek til dels betydelig fra reglene om oppsett av årsregnskap i henhold til regnskapsloven. Spesielt gjorde dette seg gjeldene ved at investeringer og påkostninger ble direkte utgiftsført. Videre ble avdrag på lån utgiftsført. F.o.m er det innført nye regnskapsregler for borettslag som i hovedsak innebærer at årsregnskapet skal settes opp i henhold til regnskapslovens regler. I tillegg må man følge en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag av 30. juni 2005 som bla. krever at det utarbeides en oppstilling over borettslagets disponible midler. Ved overgangen til de nye regnskapsreglene er den inngående balansen oppført med samtlige eiendeler og gjeld fra oversikt over eiendeler og gjeld fra foregående regnskapsår, men begrenset oppad til virkelig verdi. Forskjell mellom eiendeler og gjeld føres opp som egenkapital, hvor andelskapitalen føres opp som innskutt egenkapital mens resterende del av egenkapitalen føres opp som opptjent egenkapital. Grunnet ulikt oppsett etter gamle og nye regnskapsregler, er det ikke utarbeidet sammenligningstall med fjoråret. I stedet ligger forrige års regnskap vedlagt. Neste år vil sammenligningstall innarbeides i regnskapsoppsettet. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Lokaler Diverse Kjellerlokale SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader Parkeringsleie -540 Lokaler Diverse -345 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leie av lokale Beboer SUM ANDRE INNTEKTER

20 Side Keyserløkka Øst Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser, fri bil, etc. speil Arbeidsgiveravgift AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Ref. sykepenger Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 ansatt. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand, OBOS OBOS OBOS Prosjekt AS Aase Byggeadministrasjon SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

21 Side Keyserløkka Øst Borettslag NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Div. leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -541 Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Gaver -800 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER OBOS-lån nr OBOS-lån nr OBOS-lån nr Gebyr OBOS-lån Forvaltningsgebyr Renter leverandørgjeld -68 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi Oppskrevet REHABILITERING Tilgang SUM BYGNINGER

22 Side Keyserløkka Øst Borettslag Tomten er kjøpt i G.nr. 128 / b.nr. 42 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført,jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 13 REHABILITERING Arkitekthonorar, Kritt Arkitekter AS Prosjektledelse, Aase Byggeadministrasjon AS Administrasjon, Oslo Kopisten AS 984 SUM REHABILITERING NOTE: 14 TJENESTELEILIGHET Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet SUM TJENESTELEILIGHET NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper nr. 1 Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 3 Tilgang Avskrevet i år -606 Avskrevet tidligere Løvsuger Kostpris Avskrevet tidligere PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Sandsilo Kostpris Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang i år Avskrevet i år Traktor m/utstyr Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

23 Side Keyserløkka Øst Borettslag NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer ansatte Håndkasse Lønnsforskudd vaktmestere Tomteleien, barnehagen Kommunale avgifter, barnehagen SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-lån nr. 1 Renter : 3,80%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-lån nr. 2 Renter : 3,80%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-lån nr. 3 Renter : 3,8%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Depositum lokale, Oslo Samvirkelag SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER

24 Side Keyserløkka Øst Borettslag NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: kr Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr.:

25 Side Keyserløkka Øst Borettslag 60 - Keyserløkka Øst Borettslag DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2005 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENT BOLIGB.LAG REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTG SUM UTGIFTER RES. FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISP. MIDLER

26 Side Keyserløkka Øst Borettslag 60 - Keyserløkka Øst Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF. MYNDIGH./FERIEP SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDLER, ANSKAFFELSESKOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER TJENESTELEILIGHET SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 267 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, Styret for Keyserløkka Øst Borettslag STEIN BUGGE ANETTE THIIS-EVENSEN WILHELM JYRSTAD BAKKENG LINE LUNDE SVEINUNG ANDRE KVALØ

27 Side Keyserløkka Øst Borettslag Forslag A) Fra Per Kramer, Grenseveien 39 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING I KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG 15. mai 2007 Gjerde langs Grenseveien fra nummer 39 til Finns vei Tidligere hadde vi på strekningen både et metallrørsgjerde og en syrinhekk. Dette dannet et effektiv avsperring mot gjennomgangstrafikk (tråkk) og gjorde det mulig å opprettholde den parkmessige karakter for innenforliggende område. Under utbedringen av fortauet nedmonterte Veivesenet gjerdet. Nå har vi verken gjerde eller hekk og trenden mot høyst uønsket gjennomgangstrafikk er allerede tydelig. Jeg viser til Deres brev av 11. juni f.å der De skriver Vi vil også gjøre vårt for at dette skal være i tråd med beboernes ønsker At beboerne i området ikke ønsker gjennomgangstrafikk er åpenbart. Man er heller neppe interessert i et kassesnekretgjerde lik det som er satt opp på strekningen Finnsvei Økernveien Forslag: Generalforsamlingen ber Styret omgående treffe tiltak for å få tidligere gjerde gjenreist fortinnsvis på Veivesenets bekostning. Skulle veivesenet under demonteringen av gjerdet ha beskadiget dette, erstattes gjerdet av et nettinggjerde i minimum samme høyde som tidligere. Utformingen av det nye gjerdet skjer i så fall i samarbeid med beboerne i Grenseveien 39/41 og Finnsvei 1. Kostnadene forutsettes primært dekket av Veivesenet. Styrets kommentar: I forbindelse med at nevnte gjerde ble fjernet var styret i kontakt med Samferdselsetaten. Det er påstått at gjerdet var et spleiselag mellom kommunen og borettslaget, men sittende styre har ikke greid å finne noe skriftlig avtale som bekrefter dette. Gjerdet stod på kommunens grunn og Samferdselsetaten ville ikke remontere det. Etter samtale med borettslaget laget de en høyere kant enn hva som var planlagt. Når den plantede hekken vokser til, vil den danne en naturlig grense for vårt område mot Grenseveien. Styret mener derfor at en dyr investering, i et gjerde som forslagsstiller ønsker, ikke er nødvendig og at et enklere stengsel tilsvarende det som er satt opp på strekningen Finns vei Økernveien bør være tilstrekkelig. I påvente av generalforsamlingens vedtak er dette allerede montert for å hindre gjennomgangstrafikk. Styret foreslår at forslaget ikke vedtas.

28 Side Keyserløkka Øst Borettslag Forslag B) Fra Per Kramer, Grenseveien 39 Oppdatert kalkyle for rehabilitering og nye balkonger Den kalkylen som lå til grunn for vedtaket på Ekstraordinær Generalforsamling 12. juni 2006 har vist seg for lav. Det samme gjelder forutsetningen om dagens gunstige lånerente. Jeg viser her til banksjef Gjedrems uttalelse at Norges Bank ønsker boligrenten opp i 6 % for å kjøle et overopphetet boligmarked. I følge innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 12. desember f.å. hadde man allerede fått en kostnadssprekk på 28 % på Innvendig rehabilitering. Alt taler for at man også i fortsetningen vil få en meget betydelig kostnadsprekk. At renten også vil fortsette å stige er erklært politikk fra Norges Banksside. Forslag Generalforsamlingen ber Styret legge frem en oppdatert kalkyle som bygger på de erfaringer som man nå har hva gjelder priser. Storparten av kostnadene vil bli lånefinansiert og Generalforsamlingen ønsker også en prognose over hva den totale husleieøkningen blir for en gjennomsnittsleilighet med en nedbetalingstid på 25 år og en lånerente på 5 %. Styrets kommentar: Da vi pr i dag ikke har noe formening om hvordan den utvendige rehabiliteringen skal gjennomføres eller hvordan balkongene vil bli seende ut kan styret ikke legge frem nye prognoser for den utvendige rehabiliteringen før dette er avklart. Det er en selvfølge at de etterspurte prognoser blir fremlagt når det er snakk om tillatelse til låneopptak for denne delen av rehabiliteringen. Styret foreslår at forslaget ikke vedtas. Forslag C) Fra styret Forslag til nye husordensregler Det vises til vedlagte forslag til nye husordensregler. Styret foreslår at forslaget til nye husordensregler vedtas.

29 Side Keyserløkka Øst Borettslag FORSLAG TIL NYE HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Gjeldende husordensregler RO OG ORDEN Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene fra kl til Musikkøvelser er ikke tillatt før kl og etter kl På søn- og helligdager er øving ikke tillatt, likeledes bør det være ro alle virkedager fra kl til kl Musikkundervisning kan bare tillates etter særskilt avtale med naboer og styret. Bading og dusjing er forbudt etter kl Bygningsmessig arbeid som medfører forandringer av leilighetene er ikke tillatt uten godkjennelse av styret. Nødvendig arbeid bør skje i ordinær arbeidstid på dagen. Hvis dette ikke er mulig, og arbeidet er av slik art at det kan virke sjenerende på naboen, må dette finne sted før kl på hverdager og er ikke tillatt på søn- og helligdager Banking og boring i betong er ikke tillatt etter kl Vask og renhold av trapper utføres av firma en gang i uken. Vaskeriene rengjøres en gang i måneden. Forslag til nye husordensregler Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir etterkommet. Husordenen inneholder ikke bare plikter, men også praktiske opplysninger som skal sikre trivsel i borettslaget samt at beboerne tar et felles ansvar for vårt bo område. Alle saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til borettslagets styre. Meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser. Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten. RO 1. Det skal i hovedsak være ro i leiligheter og trappeoppganger mellom kl og Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret. Av hensyn til naboer og den begrensede lydisoleringen mellom boenhetene, bes alle om å bruke sunn fornuft ved bruk av TV, radio, stereoanlegg, hjemmekino, vaskemaskiner ol. Dette innebærer bl.a. at balkongdøren skal være lukket ved høy lyd i boligen 2. Støyende arbeid i leiligheten (som bl.a. oppussing) skal bare skje mellom mandag til fredag, og mellom på lørdager. Søndager og helligdager skal ikke slikt arbeid utføres. Slikt arbeid skal avtales direkte / varsles skriftlig de berørte naboer minst 48 timer før arbeidet tar til. 3. Selskap/fest skal i utgangspunktet holdes innen de gjeldende ordensreglene. Dersom det er forventet at støy fra et selskap eller fest går utover grensen for akseptabel støy eller den vanlige stilletiden, skal alle naboer i oppgangen varsles om dette og varigheten av selskapet/ festen minst 48 timer før festen tar til. Dersom noen av naboene ber om at festen begrenses i stilletiden, skal dette ønsket etterkommes. Vask av vinduer i trappeoppgangen utføres av firma 2 ganger i året.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Etterstad Sør Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer