8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som"

Transkript

1 Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5 :e heftet blir gjengitt.

2 Bygginfo Innhold Månedlig statistikk for bygge- og eiendomsmarkedet fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf , e-post: Redigering: Aud Elvevold og Camilla Juvet Tekst Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000 Arbeidskraftundersokelsen, 2. kvartal 2000 Byggekostnadsindeks.Rorleggerarbeid, kontor-og forretn ingsbygg, juni 2000 Byggekostnadsindeks, bustader, juni Priser: Pr. år kr 490,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 45,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. N Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Tabeller Elektronisk formidling Statistikken finnes i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Ordrestatistikk 1. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 2. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 3 Ordrereserve. Verdiindeks, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent 7 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt 8 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utforte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet 9 Neste nummer Byggekostnadsindeks, boliger 6. Byggekostnadsindeks for boliger. Juni 10 Utkommer ca. 7. september med bl.a. Prisindeks for bruktbolig, 2. kv Foreløpige tall Eiendomsomsetning, 1. halvår 2000 Omsetningsstatistikk, 1. termin 2000 Byggekostnadsindeksen, anlegg. 2. kvartal 2000 Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette senen Brudd i den vannrette senen Rettet siden forrige utgave Desimalskilletegn,(.) 2 Bygginfo8/2000

3 Økonomiske nøkkeltall Pst. endring fra Måleenhet Periode Nivå tilsv. periode foreg. aret for periode Bygg og anlegg Ordretilgang, bygg (verdi) Ordretilgang, anlegg (verdi) Boliger, antall igangsatt Andre bygg, igangsatt bruksareal Produksjonsindeks, bygg (volum) Produksjonsindeks, anlegg (volum) Sysselsatte lønnstakere og selvstendige 3 1. kv. 1992= kv kv. 1992= kv Antall , m ,1 1995= kv ,6 8,9 7,6 1995= kv ,6-2,4-1, kv , ,9 Eiendom Omsatte eiendommer, antall Omsatte eiendommer, tinglyst beløp Antall 1. kv * 13.5 Mill. kr 1. kv * 20,8 Priser og lønninger Konsumprisindeksen: totalt Konsumprisindeksen: bolig, lys og brensel Byggekostnadsindeks for boligblokk Byggekostnadsindeks for enebolig Prisindeks for nye eneboliger Prisindeks for bruktboliger, selveier Prisindeks for bruktboliger, borettslag4 Lønnsindeks, gj.sn. månedsfortj. bygg og anlegg 1998=100 jun ,7 3,3 0, =100 jun ,8 4,8-0,7 Jan. 2000=100 jun ,2 3,4 0,2 Jan. 2000=100 jun ,3 3,6 0,3 1989= kv ,8 7,0 1, = kv ,1 16,6 2,6 1991= kv ,9 25,7 3,1 1. kv. 1998= kv ,4* 4,6 0,0 Renter Husbankens boligrente, flytende 5 Husbankens boligrente, fast 5 Gj.sn. rente for utlån fra norske bankers Pst. pr. år 3. kv.00 6,0 Pst. pr. år aug.00 6,8 Pst. pr. år 1. kv.00 7,5 Sverige Boliger, antall igangsatt7 Boliger, ombygning 7 Antall 1. kv * 40 Antall 1. kv * -29 Tyskland Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater i 1. kv.00 EUR15 Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater l 4. kv.99,6 1 Beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall. 2 Beregnet på grunnlag av trend, eksklusive bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 3 Kilde: Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for privat bygge- og anleggsvirksomhet. 4. Kilde: NBBL. 5 Kilde: Husbanken, 6 Kilde: Norges Bank, 7 Kilde: SOB. Kilde: Eurostat. * Foreløpige tall. Indikatorer med uthevet skrift er oppdatert eller revidert siden forrige hefte, Konjunkturindikatorer Ordretilgang og ordrereserve. Bygg og anlegg. Verdiindekser. trend. 1.kv.1992= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Volumindeks 1995= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Tyskland og EUR15. Sesongiustert, 1995= ' , Ordrereserve Ordretilgang jan.93 jan,94 jan.95 jan.96 jan.97 jan.98 jan.99 jan.00 EUR15 Tyskland Bygginfo 8/2000 3

4 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000: Boligprosjektene står i kø Byggebransjen har nå rekordmange boligprosjekter til utførelse, etter en sterk økning i tilgangen på nye byggeprosjekter gjennom hele 1999 og i 1. kvartal Samtidig øker tilgangen på andre byggeprosjekter. Totalt er nå verdien av byggebransjens ordrereserve tre ganger så høy som i begynnelsen av 90 årene, målt i løpende kroner. Boligbygg 300 Ordretilgang. Byggevirksomhet. Verdiindeks 1. kv Entreprenørenes tilgang på nye boligbygg var 46 prosent høyere i 1. kvartal 2000 enn i 1. kvartal Bedriftenes beholdning av nye boliger som skal bygges, steg med 14 prosent i 1. kvartal i år, og var ved utgangen av kvartalet 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter i boligsektoren var noe lavere i 1. kvartal 2000 enn i samme periode året før. Byggebransjens reserve av boligrehabilitering er nå 12 prosent mindre enn på samme tid i fjor. Flere yrkesbygg Byggevirksomheten i yrkesbyggsektoren - andre bygg enn boliger- har vært høy gjennom hele 1998 og 1999 og ordrestatistikken for 1. kvartal viser ingen tegn til at aktiviteten skal synke. Tilgangen på nye yrkesbygg steg med 23 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Bedriftenes beholdning økte med 4 prosent i løpet av 1. kvartal og ligger ved utgangen av kvartalet 8 prosent over nivået ett år tidligere. Om statistikken Ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet bygger på kvartalsvise oppgaver fra de største bedriftene i næringa. I alt gir rundt 800 bedrifter oppgaver til statistikken. Disse bedriftene dekker til sammen om lag 55 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Verd i- indekser for tilgang og reserve blir utregnet hver for seg. Det blir utarbeidet delindekser for nve boligbygg, rehabilitering av boligbygg, nve vrkesbvgg og rehabilitering av yrkesbygg. Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Ordrereserve for bygg og anlegg er delt inn i åtte ulike regioner. Tilgangen på rehabiliteringsprosjekter i yrkesbyggsektoren er stabil og har ligget omtrent på samme høye nivå siden slutten av For byggevirksomheten i alt økte ordrereserven med 7 prosent i løpet av 1. kvartal i år og er nå 14 prosent større enn på samme tid i fjor. Få nye anleggsprosjekter Tilgangen på nye anleggsprosjekter fortsetter å ligge på et lavt nivå. Verdien på entreprenørenes reserve av anleggsarbeider er halvert de siste to årene, og tar man hensyn til prisstigningen blir nedgangen enda større. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten har verdien av bedriftenes reserve vært stabil siden begynnelsen av Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabeller sidene: 7-8. Ordretilgang. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks 1. kv ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 50 Nybygg Rehabilitering Andre bygg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Nybygg Rehabilitering Ordrereserve. Bygge- og anleggsvirksomhet. 010 Verdiindeks 1. kv , -, - I i I L I i I i i i I I I i III Oil' i I 11111i 93,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg 4 Bygginfo 8/2000

5 Arbeidskraftsundersokelsen, 2. kvartal 2000: Stabil sysselsetting i bygg og anlegg Etter en liten nedgang i 1. kvartal i år er sysselsettingen i bygg og anlegg tilbake på samme nivå som i fjor. Statistisk sentralbyrå sin arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at det var sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet i 2. kvartal Det er flere enn i 2. kvartal Antall midlertidig ansatte i bygge- og anleggsnæringen var 8000 i 2. kvartal 2000, 1000 færre enn på samme tid i Utførte ukeverk gikk kraftig ned i 2. kvartal i år sammenlignet med i fjor. Dette skyldes for en stor del at hele påsken i år var i 2. kvartal og at andre faste fridager i mai og juni trolig har generert mer ferieuttak enn i fjor. I tillegg ble noen bedrifter i bygg og anlegg tatt ut i streik i forbindelse med lønnsoppgjøret. Antallet helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeidere har i 1. halvår 2000 ligget omtrent på samme nivå som i 1. halvår i fjor. Ledighetstallene fra Arbeidsdirektoratet viser at det var helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeider ved utgangen avjuni i år. Det er 125 flere enn på samme tid i fjor. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf SO. Tabell side: 9. Om statistikken Tallene i Arbeidskraftundersokelsen (AKU) er beregnet på grunnlag av intervju med et personutvalg av befolkningen ( i kvartalet). For tal] fra utvalgsundersokelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolking av tallene. Mange mindre e idringer og forskjeller er ikke utsagnskraftige, og en må f.eks. være særlig varsom med å tolke endringer mellom to kvartal isolert, uten samtidig å se på den langsiktige utviklingen. Byggekostnadsindeks. Rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2000: Rørleggerkostnadene opp 0,3 prosent De totale byggekostnadene for rorleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg fakte med 0,3 prosent fra mai til juni i Sr. Byggekostnadsindeks for reirleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg. Januar 1999 = 100 Endring i prosent Kostnadene for sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner steg i samme periode med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent. Lønnsstatistikk for 1. kvartal 2000 er lagt inn i byggekostnadsindeksen forjuni. Rørleggerarbeid i alt Administrasjon Lønn Materialer Vekt! Juni Mai-juni Juni juni ,0 108,2 0,3 6,2 17,3 104,6 0,3 4,2 26,0 105,8 0,6 55,3 110,5 0,1 7,1 Fra juni i fjor til juni i år steg de totale byggekostnadene for rørleggerarbeid med 6,2 prosent, mens sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner økte med henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Sanitærinstallasjoner Administrasjon Lønn Materiale '.Varl-neinstallaj -oner Administrasjon 'LO,nn Materialer 54,5 108,4 0,2 6,1 2,4 104,6 0,3 4,2 12,6 105,8 0,6 5,3 32,7 110,6 0,1 7,1 45,5 107,8 0,3 6,0 8,9 104,6 0,3 4,2 13,4 105,6 0,6 5,3 22,6 110,4 0,1 7,3 Summen av vektene til administrasjon, lønn og materialer avviker fra 100 pga. transportkostnader som utgjør 1,4 prosent av totalkostnaden. Om statistikken Byggekostnadsindeksen mziler prisutviklingen til innsitsfaktorene til rorleggerinstallasjoner i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir også kalt faktorprisindeks eller, input- - prisindeks. Bvggekostnadsindeksen blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i rorleggerbedriftenes fortjenestemarginer. Grunnlaget for utregningen av materialindeksen er et utvalg på 41 representantvarer. Materialprisene blir hentet fra 10 grossister og leverandorer til rorleggerbedrifter, som dekker vel 80 prosent av omsetningen. Administrasjonsindeksen består av funksjonærlonn og faste kostnader. De faste kostnadene blir justert med konsumprisindeksen fratrukket delindeksene for mat og klær. Lonnsindeksen blir justert med SSB sin kvartalsvise lonnsstatistikk. Bygginfo 8/2000 5

6 Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2000: Byggjekostnadene opp 3,6 prosent Frå juni i fjor til juni i år auka byggjekostnadene for bustader totalt med 3,6 prosent. Materialkostnadene steig med 3,4 prosent i same periode. Skilnadene mellom einebustader og bustadblokker var små. Kostnadene til elektrikarar og røyrleggjarar steig mest. Under det siste aret auka delindeksen for elektrikararbeid med 5,4 prosent for einebustader og 4,7 prosent for bustadblokker. Delindeksen for røyrleggjararbeid steig med respektive 6,3 og 6,0 prosent for einebustader og bustadblokker. Dette ervesentleg meir enn for dei andre delindeksane, som auka mellom 2 og 4 prosent. Fra mai til juni i år gjekk dei totale byggjekostnadene opp med 0,3 prosent. Også materialkostnadene auka med 0,3 prosent i denne perioden. Lønsstatistikk for 1. kvartal 2000 blei tatt inn i byggjekostnadsindeksen for juni. Kostnadene til måling, tapetsering og legging av golvbelegg steig mest frå mai til juni i år, med 0,4 prosent for einebustader og bustadblouer. Byggjekostnadsindeks for bustader. Januar 2000=100 Juni 2000 Mai-juni 2000 Endring i prosent Juni juni Bustader i alt.' 101,3 0,3 3,6 Bustader i alt, materialar 101,7 0,3 3,4 Enbutadav tre 101,3-2. 3,6 Einebustaderv tre, materialar 101,7 0,3 3,4 Bustadblokker 101,2 0,2 3,4 Bustadblokker, materialar 101,9 0,2 3,4 Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. Meir informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabell side:10. Om statistikken Byggjekostnadsindeksane nrilei prisutviklinga til in nsatsfaktorane ved bygging av bustader. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller "input"-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenoren eller installatoren sine fortenestemarginar. Grunnlaget for utrekninga er eit utval ph 169 representantvarer. I tillegg vert ein del prisar henta frå andre prisstatistikkar som Statistisk sentralbyrå produserer. Oppgåver til utrekning av indeksane vert innhenta frå eit utval på 400 bedrifter. Dei mhnadlege utrekningane byggjer på om lag prisobservasjonar. Svarandelen er normalt på 99 prosent. I byggjekostnadsindeksane nyttar ein endringar i utbetalt avtalt lonn. Utbetalt avtalt lonn omfattar regulatiylonn og avtalt akkordlønn. Etterbetalingar, bonusar og andre uregelmessige tillegg er ikkje med. Totalindeksen for byggjekostnader er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal. Vektene vert endra kvart dr. Det er mogleg h abonnera på byggjekostnadsindeksane. Månadleg tilsendt abonnementskort kostar kroner 290 per år. 6 Bygginfo 8/2000

7 Ordrestatistikk. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året for kvartal Boligbygg Nybygg Rehabilitering Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg ehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året før kvartal alt /99 Boligbygg Nybygg Rehabilitering i Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg Zehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent. 1. kvartal 2000 Ventes utfort innen 12 md. I alt Bygg Anlegg Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort innen 12 md. Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort Ventes utfort innen 12 md. etter 12 md. eie landet slo, Akershus og Østfold edmark og Oppland?.lemark, Vestfold og Buskerud ust-agder og Vest-Agder ogaland ordaland og Sogn og Fjordane lore og Romsdal og Sør-Trøndelag g Nord-Trøndelag ordland, Troms og Finnmark ygginfo 8/2000 7

8 Ordrestatistikk 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt. 1. kvartal 1992=100 Distrikt Prosjekt kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. Prosent endring fr foregåend( kvarta Oslo, Akershus og Østfold I alt Bygg Anlegg Hedmark og Oppland I alt Bygg Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud I alt Bygg Anlegg Aust-Agder og Vest- Agder I alt Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og Sogn og Fjordane I alt Bygg Anlegg Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag I alt Bygg Anlegg Nordland, Troms og Finnmark I alt Bygg Anlegg Bygginfo 8/2001

9 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utførte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet l Sysselsatte personer Utførte ukeverk kv kv. " kv kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv kv kv kv. " kv kv kv kv. " Næringsfordelingen er basert på ny næringsstandard (NACE). Det er beregnet nye tall tilbake til Bygginfo 8/2000

10 Byggekostnadsindeks 6. Byggekostnadsindeks for boliger pr. 15. juni Januar 2000= Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Enebolig av tre Enebolig av tre i alt Enebolig av tre i alt, materialer Stein-, jord- og sementarbeid Stein-, jord- og sementarbeid, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rorleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer Elektrikerarbeid Elektrikerarbeid, materialer 97,8 97,8 97,9 98,5 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,9 101,0 101,3 98,4 98,4 98,5 98,8 99,0 99,3 99,6 100,0 100,6 100,9 101,1 101,4 101,7 97,9 98,0 98,0 98,7 98,7 98,7 99,9 100,0 100,3 100,6 100,9 101,1 101,2 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 100,0 100,4 100,9 101,7 102,0 102, ,0 100,2 100,7 100,6 100,9 100, ,0 100,2 100,7 100,7 100,7 100,7 97,8 97,8 97,8 98,4 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,8 101,0 101,3 98,2 98,2 98,3 98,6 98,8 99,2 99,5 100,0 100,6 100,9 101,1 101,3 101,7 97,9 97,9 97,9 98,5 98,6 98,9 99,7 100,0 100,2 100,4 100,5 100,7 101,1 98,5 98,4 98,5 98,9 99,0 99,4 99,6 100,0 100,3 100,4 100,6 100,9 101,3 97,8 97,8 97,8 98,6 99,2 99,2 100,0 100,0 100,1 100,5 100,6 100,4 100,8 98,5 98,4 98,5 98,6 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,4 100,0 100,4 97,7 97,7 97,7 98,1 98,3 98,4 99,9 100,0 102,2 103,5 103,7 103,7 103,9 98,5 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,7 105,6 105,9 105,9 105,9 96,3 96,6 97,0 97,1 97,3 98,3 98,3 100,0 100,9 101,3 101,4 101,4 101,5 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,6 101,7 102,0 102,0 102,0 Boligblokk Boligblokk i alt Boligblokk i alt, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rørleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer 97,9 97,9 98,0 98,5 98,6 98,8 99,8 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 101,2 98,6 98,6 98,8 98,8 99,1 99,4 99,6 100,0 100,7 101,1 101,4 101,7 101, ,0 100,5 100,8 101,0 101,2 100,7 100,0 100,2 100,4 101,7 101,7 101,7 98,0 98,0 98,1 98,6 98,7 98,9 99,9 100,0 100,2 100,4 100,6 100,7 101,1 98,9 98,9 99,0 99,2 99,4 99,7 99,9 100,0 100,3 100,5 100,7 100,9 101,3 97,5 97,4 97,5 98,5 99,0 99,1 100,0 100,0 100,2 100,6 100,6 100,5 100,9 98,0 98,0 98,1 98,3 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,3 100,0 100,3 97,7 97,7 97,7 98,1 98,2 98,4 99,9 100,0 102,1 103,2 103,3 103,3 103,5 98,4 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,5 105,1 105,2 105,2 105,2 Elektrikerarbeid 96,8 97,1 97,4 97,5 97,7 98,5 98,6 100,0 100,7 101,1 101,2 101,2 101,3 Elektrikerarbeid, materialer 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,3 101,4 101,7 101,7 101,7 10 Bygginfo 8/2000

11 Returadresse: Statistisk sentralbyi N-2225 KongsvingE Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice 2225 Kongsvinger E-post: Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå 40 Statistics Norway

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Arild Thomassen. Byggekostnadsindeks for boliger Definisjoner og beregningsmetode Vekter og representantvarer 2000. 2000/28 Rapporter Reports

Arild Thomassen. Byggekostnadsindeks for boliger Definisjoner og beregningsmetode Vekter og representantvarer 2000. 2000/28 Rapporter Reports 2000/28 Rapporter Reports Arild Thomassen Byggekostnadsindeks for boliger Definisjoner og beregningsmetode Vekter og representantvarer 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

Ukens statistikk 23. - 27. august 1999

Ukens statistikk 23. - 27. august 1999 Ukens statistikk 23. - 27. august 1999 34 Ny statistikk Detaljomsetningsindeksen, juli 1999. Foreløpige tall.. 3 Prisindeks for bruktbolig, 2. kvartal 1999. Foreløpige tall............................................

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå.

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå. utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og kommer normalt med 10 nummer i året. Første nummer i året vil inneholde Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen vil ellers inneholde

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2015

Arbeidsmarkedet nå - august 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - august 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03 Husbanken Kvartalsrapporten 2008/03 1 Kvartalsrapporten 3.kvartal 2008 Direktøren har ordet: Økte utfordringer i nedgangstider Krisen i finansmarkedene og det påfølgende økonomiske tilbakeslaget i verdensøkonomien

Detaljer

95/35 Rapporter Reports. Magne Sten Bjerkseth. Engroshandelen i Norge 1985-7992

95/35 Rapporter Reports. Magne Sten Bjerkseth. Engroshandelen i Norge 1985-7992 95/35 Rapporter Reports Magne Sten Bjerkseth Engroshandelen i Norge 1985-7992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer