8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som"

Transkript

1 Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5 :e heftet blir gjengitt.

2 Bygginfo Innhold Månedlig statistikk for bygge- og eiendomsmarkedet fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf , e-post: Redigering: Aud Elvevold og Camilla Juvet Tekst Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000 Arbeidskraftundersokelsen, 2. kvartal 2000 Byggekostnadsindeks.Rorleggerarbeid, kontor-og forretn ingsbygg, juni 2000 Byggekostnadsindeks, bustader, juni Priser: Pr. år kr 490,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 45,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. N Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Tabeller Elektronisk formidling Statistikken finnes i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Ordrestatistikk 1. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 2. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 3 Ordrereserve. Verdiindeks, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent 7 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt 8 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utforte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet 9 Neste nummer Byggekostnadsindeks, boliger 6. Byggekostnadsindeks for boliger. Juni 10 Utkommer ca. 7. september med bl.a. Prisindeks for bruktbolig, 2. kv Foreløpige tall Eiendomsomsetning, 1. halvår 2000 Omsetningsstatistikk, 1. termin 2000 Byggekostnadsindeksen, anlegg. 2. kvartal 2000 Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette senen Brudd i den vannrette senen Rettet siden forrige utgave Desimalskilletegn,(.) 2 Bygginfo8/2000

3 Økonomiske nøkkeltall Pst. endring fra Måleenhet Periode Nivå tilsv. periode foreg. aret for periode Bygg og anlegg Ordretilgang, bygg (verdi) Ordretilgang, anlegg (verdi) Boliger, antall igangsatt Andre bygg, igangsatt bruksareal Produksjonsindeks, bygg (volum) Produksjonsindeks, anlegg (volum) Sysselsatte lønnstakere og selvstendige 3 1. kv. 1992= kv kv. 1992= kv Antall , m ,1 1995= kv ,6 8,9 7,6 1995= kv ,6-2,4-1, kv , ,9 Eiendom Omsatte eiendommer, antall Omsatte eiendommer, tinglyst beløp Antall 1. kv * 13.5 Mill. kr 1. kv * 20,8 Priser og lønninger Konsumprisindeksen: totalt Konsumprisindeksen: bolig, lys og brensel Byggekostnadsindeks for boligblokk Byggekostnadsindeks for enebolig Prisindeks for nye eneboliger Prisindeks for bruktboliger, selveier Prisindeks for bruktboliger, borettslag4 Lønnsindeks, gj.sn. månedsfortj. bygg og anlegg 1998=100 jun ,7 3,3 0, =100 jun ,8 4,8-0,7 Jan. 2000=100 jun ,2 3,4 0,2 Jan. 2000=100 jun ,3 3,6 0,3 1989= kv ,8 7,0 1, = kv ,1 16,6 2,6 1991= kv ,9 25,7 3,1 1. kv. 1998= kv ,4* 4,6 0,0 Renter Husbankens boligrente, flytende 5 Husbankens boligrente, fast 5 Gj.sn. rente for utlån fra norske bankers Pst. pr. år 3. kv.00 6,0 Pst. pr. år aug.00 6,8 Pst. pr. år 1. kv.00 7,5 Sverige Boliger, antall igangsatt7 Boliger, ombygning 7 Antall 1. kv * 40 Antall 1. kv * -29 Tyskland Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater i 1. kv.00 EUR15 Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater l 4. kv.99,6 1 Beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall. 2 Beregnet på grunnlag av trend, eksklusive bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 3 Kilde: Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for privat bygge- og anleggsvirksomhet. 4. Kilde: NBBL. 5 Kilde: Husbanken, 6 Kilde: Norges Bank, 7 Kilde: SOB. Kilde: Eurostat. * Foreløpige tall. Indikatorer med uthevet skrift er oppdatert eller revidert siden forrige hefte, Konjunkturindikatorer Ordretilgang og ordrereserve. Bygg og anlegg. Verdiindekser. trend. 1.kv.1992= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Volumindeks 1995= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Tyskland og EUR15. Sesongiustert, 1995= ' , Ordrereserve Ordretilgang jan.93 jan,94 jan.95 jan.96 jan.97 jan.98 jan.99 jan.00 EUR15 Tyskland Bygginfo 8/2000 3

4 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000: Boligprosjektene står i kø Byggebransjen har nå rekordmange boligprosjekter til utførelse, etter en sterk økning i tilgangen på nye byggeprosjekter gjennom hele 1999 og i 1. kvartal Samtidig øker tilgangen på andre byggeprosjekter. Totalt er nå verdien av byggebransjens ordrereserve tre ganger så høy som i begynnelsen av 90 årene, målt i løpende kroner. Boligbygg 300 Ordretilgang. Byggevirksomhet. Verdiindeks 1. kv Entreprenørenes tilgang på nye boligbygg var 46 prosent høyere i 1. kvartal 2000 enn i 1. kvartal Bedriftenes beholdning av nye boliger som skal bygges, steg med 14 prosent i 1. kvartal i år, og var ved utgangen av kvartalet 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter i boligsektoren var noe lavere i 1. kvartal 2000 enn i samme periode året før. Byggebransjens reserve av boligrehabilitering er nå 12 prosent mindre enn på samme tid i fjor. Flere yrkesbygg Byggevirksomheten i yrkesbyggsektoren - andre bygg enn boliger- har vært høy gjennom hele 1998 og 1999 og ordrestatistikken for 1. kvartal viser ingen tegn til at aktiviteten skal synke. Tilgangen på nye yrkesbygg steg med 23 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Bedriftenes beholdning økte med 4 prosent i løpet av 1. kvartal og ligger ved utgangen av kvartalet 8 prosent over nivået ett år tidligere. Om statistikken Ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet bygger på kvartalsvise oppgaver fra de største bedriftene i næringa. I alt gir rundt 800 bedrifter oppgaver til statistikken. Disse bedriftene dekker til sammen om lag 55 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Verd i- indekser for tilgang og reserve blir utregnet hver for seg. Det blir utarbeidet delindekser for nve boligbygg, rehabilitering av boligbygg, nve vrkesbvgg og rehabilitering av yrkesbygg. Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Ordrereserve for bygg og anlegg er delt inn i åtte ulike regioner. Tilgangen på rehabiliteringsprosjekter i yrkesbyggsektoren er stabil og har ligget omtrent på samme høye nivå siden slutten av For byggevirksomheten i alt økte ordrereserven med 7 prosent i løpet av 1. kvartal i år og er nå 14 prosent større enn på samme tid i fjor. Få nye anleggsprosjekter Tilgangen på nye anleggsprosjekter fortsetter å ligge på et lavt nivå. Verdien på entreprenørenes reserve av anleggsarbeider er halvert de siste to årene, og tar man hensyn til prisstigningen blir nedgangen enda større. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten har verdien av bedriftenes reserve vært stabil siden begynnelsen av Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabeller sidene: 7-8. Ordretilgang. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks 1. kv ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 50 Nybygg Rehabilitering Andre bygg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Nybygg Rehabilitering Ordrereserve. Bygge- og anleggsvirksomhet. 010 Verdiindeks 1. kv , -, - I i I L I i I i i i I I I i III Oil' i I 11111i 93,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg 4 Bygginfo 8/2000

5 Arbeidskraftsundersokelsen, 2. kvartal 2000: Stabil sysselsetting i bygg og anlegg Etter en liten nedgang i 1. kvartal i år er sysselsettingen i bygg og anlegg tilbake på samme nivå som i fjor. Statistisk sentralbyrå sin arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at det var sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet i 2. kvartal Det er flere enn i 2. kvartal Antall midlertidig ansatte i bygge- og anleggsnæringen var 8000 i 2. kvartal 2000, 1000 færre enn på samme tid i Utførte ukeverk gikk kraftig ned i 2. kvartal i år sammenlignet med i fjor. Dette skyldes for en stor del at hele påsken i år var i 2. kvartal og at andre faste fridager i mai og juni trolig har generert mer ferieuttak enn i fjor. I tillegg ble noen bedrifter i bygg og anlegg tatt ut i streik i forbindelse med lønnsoppgjøret. Antallet helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeidere har i 1. halvår 2000 ligget omtrent på samme nivå som i 1. halvår i fjor. Ledighetstallene fra Arbeidsdirektoratet viser at det var helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeider ved utgangen avjuni i år. Det er 125 flere enn på samme tid i fjor. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf SO. Tabell side: 9. Om statistikken Tallene i Arbeidskraftundersokelsen (AKU) er beregnet på grunnlag av intervju med et personutvalg av befolkningen ( i kvartalet). For tal] fra utvalgsundersokelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolking av tallene. Mange mindre e idringer og forskjeller er ikke utsagnskraftige, og en må f.eks. være særlig varsom med å tolke endringer mellom to kvartal isolert, uten samtidig å se på den langsiktige utviklingen. Byggekostnadsindeks. Rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2000: Rørleggerkostnadene opp 0,3 prosent De totale byggekostnadene for rorleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg fakte med 0,3 prosent fra mai til juni i Sr. Byggekostnadsindeks for reirleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg. Januar 1999 = 100 Endring i prosent Kostnadene for sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner steg i samme periode med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent. Lønnsstatistikk for 1. kvartal 2000 er lagt inn i byggekostnadsindeksen forjuni. Rørleggerarbeid i alt Administrasjon Lønn Materialer Vekt! Juni Mai-juni Juni juni ,0 108,2 0,3 6,2 17,3 104,6 0,3 4,2 26,0 105,8 0,6 55,3 110,5 0,1 7,1 Fra juni i fjor til juni i år steg de totale byggekostnadene for rørleggerarbeid med 6,2 prosent, mens sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner økte med henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Sanitærinstallasjoner Administrasjon Lønn Materiale '.Varl-neinstallaj -oner Administrasjon 'LO,nn Materialer 54,5 108,4 0,2 6,1 2,4 104,6 0,3 4,2 12,6 105,8 0,6 5,3 32,7 110,6 0,1 7,1 45,5 107,8 0,3 6,0 8,9 104,6 0,3 4,2 13,4 105,6 0,6 5,3 22,6 110,4 0,1 7,3 Summen av vektene til administrasjon, lønn og materialer avviker fra 100 pga. transportkostnader som utgjør 1,4 prosent av totalkostnaden. Om statistikken Byggekostnadsindeksen mziler prisutviklingen til innsitsfaktorene til rorleggerinstallasjoner i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir også kalt faktorprisindeks eller, input- - prisindeks. Bvggekostnadsindeksen blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i rorleggerbedriftenes fortjenestemarginer. Grunnlaget for utregningen av materialindeksen er et utvalg på 41 representantvarer. Materialprisene blir hentet fra 10 grossister og leverandorer til rorleggerbedrifter, som dekker vel 80 prosent av omsetningen. Administrasjonsindeksen består av funksjonærlonn og faste kostnader. De faste kostnadene blir justert med konsumprisindeksen fratrukket delindeksene for mat og klær. Lonnsindeksen blir justert med SSB sin kvartalsvise lonnsstatistikk. Bygginfo 8/2000 5

6 Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2000: Byggjekostnadene opp 3,6 prosent Frå juni i fjor til juni i år auka byggjekostnadene for bustader totalt med 3,6 prosent. Materialkostnadene steig med 3,4 prosent i same periode. Skilnadene mellom einebustader og bustadblokker var små. Kostnadene til elektrikarar og røyrleggjarar steig mest. Under det siste aret auka delindeksen for elektrikararbeid med 5,4 prosent for einebustader og 4,7 prosent for bustadblokker. Delindeksen for røyrleggjararbeid steig med respektive 6,3 og 6,0 prosent for einebustader og bustadblokker. Dette ervesentleg meir enn for dei andre delindeksane, som auka mellom 2 og 4 prosent. Fra mai til juni i år gjekk dei totale byggjekostnadene opp med 0,3 prosent. Også materialkostnadene auka med 0,3 prosent i denne perioden. Lønsstatistikk for 1. kvartal 2000 blei tatt inn i byggjekostnadsindeksen for juni. Kostnadene til måling, tapetsering og legging av golvbelegg steig mest frå mai til juni i år, med 0,4 prosent for einebustader og bustadblouer. Byggjekostnadsindeks for bustader. Januar 2000=100 Juni 2000 Mai-juni 2000 Endring i prosent Juni juni Bustader i alt.' 101,3 0,3 3,6 Bustader i alt, materialar 101,7 0,3 3,4 Enbutadav tre 101,3-2. 3,6 Einebustaderv tre, materialar 101,7 0,3 3,4 Bustadblokker 101,2 0,2 3,4 Bustadblokker, materialar 101,9 0,2 3,4 Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. Meir informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabell side:10. Om statistikken Byggjekostnadsindeksane nrilei prisutviklinga til in nsatsfaktorane ved bygging av bustader. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller "input"-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenoren eller installatoren sine fortenestemarginar. Grunnlaget for utrekninga er eit utval ph 169 representantvarer. I tillegg vert ein del prisar henta frå andre prisstatistikkar som Statistisk sentralbyrå produserer. Oppgåver til utrekning av indeksane vert innhenta frå eit utval på 400 bedrifter. Dei mhnadlege utrekningane byggjer på om lag prisobservasjonar. Svarandelen er normalt på 99 prosent. I byggjekostnadsindeksane nyttar ein endringar i utbetalt avtalt lonn. Utbetalt avtalt lonn omfattar regulatiylonn og avtalt akkordlønn. Etterbetalingar, bonusar og andre uregelmessige tillegg er ikkje med. Totalindeksen for byggjekostnader er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal. Vektene vert endra kvart dr. Det er mogleg h abonnera på byggjekostnadsindeksane. Månadleg tilsendt abonnementskort kostar kroner 290 per år. 6 Bygginfo 8/2000

7 Ordrestatistikk. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året for kvartal Boligbygg Nybygg Rehabilitering Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg ehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året før kvartal alt /99 Boligbygg Nybygg Rehabilitering i Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg Zehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent. 1. kvartal 2000 Ventes utfort innen 12 md. I alt Bygg Anlegg Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort innen 12 md. Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort Ventes utfort innen 12 md. etter 12 md. eie landet slo, Akershus og Østfold edmark og Oppland?.lemark, Vestfold og Buskerud ust-agder og Vest-Agder ogaland ordaland og Sogn og Fjordane lore og Romsdal og Sør-Trøndelag g Nord-Trøndelag ordland, Troms og Finnmark ygginfo 8/2000 7

8 Ordrestatistikk 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt. 1. kvartal 1992=100 Distrikt Prosjekt kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. Prosent endring fr foregåend( kvarta Oslo, Akershus og Østfold I alt Bygg Anlegg Hedmark og Oppland I alt Bygg Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud I alt Bygg Anlegg Aust-Agder og Vest- Agder I alt Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og Sogn og Fjordane I alt Bygg Anlegg Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag I alt Bygg Anlegg Nordland, Troms og Finnmark I alt Bygg Anlegg Bygginfo 8/2001

9 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utførte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet l Sysselsatte personer Utførte ukeverk kv kv. " kv kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv kv kv kv. " kv kv kv kv. " Næringsfordelingen er basert på ny næringsstandard (NACE). Det er beregnet nye tall tilbake til Bygginfo 8/2000

10 Byggekostnadsindeks 6. Byggekostnadsindeks for boliger pr. 15. juni Januar 2000= Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Enebolig av tre Enebolig av tre i alt Enebolig av tre i alt, materialer Stein-, jord- og sementarbeid Stein-, jord- og sementarbeid, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rorleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer Elektrikerarbeid Elektrikerarbeid, materialer 97,8 97,8 97,9 98,5 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,9 101,0 101,3 98,4 98,4 98,5 98,8 99,0 99,3 99,6 100,0 100,6 100,9 101,1 101,4 101,7 97,9 98,0 98,0 98,7 98,7 98,7 99,9 100,0 100,3 100,6 100,9 101,1 101,2 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 100,0 100,4 100,9 101,7 102,0 102, ,0 100,2 100,7 100,6 100,9 100, ,0 100,2 100,7 100,7 100,7 100,7 97,8 97,8 97,8 98,4 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,8 101,0 101,3 98,2 98,2 98,3 98,6 98,8 99,2 99,5 100,0 100,6 100,9 101,1 101,3 101,7 97,9 97,9 97,9 98,5 98,6 98,9 99,7 100,0 100,2 100,4 100,5 100,7 101,1 98,5 98,4 98,5 98,9 99,0 99,4 99,6 100,0 100,3 100,4 100,6 100,9 101,3 97,8 97,8 97,8 98,6 99,2 99,2 100,0 100,0 100,1 100,5 100,6 100,4 100,8 98,5 98,4 98,5 98,6 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,4 100,0 100,4 97,7 97,7 97,7 98,1 98,3 98,4 99,9 100,0 102,2 103,5 103,7 103,7 103,9 98,5 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,7 105,6 105,9 105,9 105,9 96,3 96,6 97,0 97,1 97,3 98,3 98,3 100,0 100,9 101,3 101,4 101,4 101,5 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,6 101,7 102,0 102,0 102,0 Boligblokk Boligblokk i alt Boligblokk i alt, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rørleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer 97,9 97,9 98,0 98,5 98,6 98,8 99,8 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 101,2 98,6 98,6 98,8 98,8 99,1 99,4 99,6 100,0 100,7 101,1 101,4 101,7 101, ,0 100,5 100,8 101,0 101,2 100,7 100,0 100,2 100,4 101,7 101,7 101,7 98,0 98,0 98,1 98,6 98,7 98,9 99,9 100,0 100,2 100,4 100,6 100,7 101,1 98,9 98,9 99,0 99,2 99,4 99,7 99,9 100,0 100,3 100,5 100,7 100,9 101,3 97,5 97,4 97,5 98,5 99,0 99,1 100,0 100,0 100,2 100,6 100,6 100,5 100,9 98,0 98,0 98,1 98,3 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,3 100,0 100,3 97,7 97,7 97,7 98,1 98,2 98,4 99,9 100,0 102,1 103,2 103,3 103,3 103,5 98,4 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,5 105,1 105,2 105,2 105,2 Elektrikerarbeid 96,8 97,1 97,4 97,5 97,7 98,5 98,6 100,0 100,7 101,1 101,2 101,2 101,3 Elektrikerarbeid, materialer 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,3 101,4 101,7 101,7 101,7 10 Bygginfo 8/2000

11 Returadresse: Statistisk sentralbyi N-2225 KongsvingE Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice 2225 Kongsvinger E-post: Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå 40 Statistics Norway

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 12 1999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Økt tilgang på nye boligprosjekter 4 Hog produksjon i bygg og anlegg 5 Omsetningen opp 1,6 prosent 1. halvår 6 Isti sentralbyrå so

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 32 Ny statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip, 31. desember 1999 3 Varekonsumindeksen, juni 2000................... 6 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2015

Arbeidsmarkedet nå - august 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - august 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag.

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag. BYGGEST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk har informasjon boligbyggelagenes virksomhet knyttet til å fremskaffe nye boliger til medlemmene. Denne statistikken er

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer