8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som"

Transkript

1 Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5 :e heftet blir gjengitt.

2 Bygginfo Innhold Månedlig statistikk for bygge- og eiendomsmarkedet fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf , e-post: Redigering: Aud Elvevold og Camilla Juvet Tekst Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000 Arbeidskraftundersokelsen, 2. kvartal 2000 Byggekostnadsindeks.Rorleggerarbeid, kontor-og forretn ingsbygg, juni 2000 Byggekostnadsindeks, bustader, juni Priser: Pr. år kr 490,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 45,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. N Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Tabeller Elektronisk formidling Statistikken finnes i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Ordrestatistikk 1. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 2. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 3 Ordrereserve. Verdiindeks, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent 7 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt 8 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utforte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet 9 Neste nummer Byggekostnadsindeks, boliger 6. Byggekostnadsindeks for boliger. Juni 10 Utkommer ca. 7. september med bl.a. Prisindeks for bruktbolig, 2. kv Foreløpige tall Eiendomsomsetning, 1. halvår 2000 Omsetningsstatistikk, 1. termin 2000 Byggekostnadsindeksen, anlegg. 2. kvartal 2000 Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette senen Brudd i den vannrette senen Rettet siden forrige utgave Desimalskilletegn,(.) 2 Bygginfo8/2000

3 Økonomiske nøkkeltall Pst. endring fra Måleenhet Periode Nivå tilsv. periode foreg. aret for periode Bygg og anlegg Ordretilgang, bygg (verdi) Ordretilgang, anlegg (verdi) Boliger, antall igangsatt Andre bygg, igangsatt bruksareal Produksjonsindeks, bygg (volum) Produksjonsindeks, anlegg (volum) Sysselsatte lønnstakere og selvstendige 3 1. kv. 1992= kv kv. 1992= kv Antall , m ,1 1995= kv ,6 8,9 7,6 1995= kv ,6-2,4-1, kv , ,9 Eiendom Omsatte eiendommer, antall Omsatte eiendommer, tinglyst beløp Antall 1. kv * 13.5 Mill. kr 1. kv * 20,8 Priser og lønninger Konsumprisindeksen: totalt Konsumprisindeksen: bolig, lys og brensel Byggekostnadsindeks for boligblokk Byggekostnadsindeks for enebolig Prisindeks for nye eneboliger Prisindeks for bruktboliger, selveier Prisindeks for bruktboliger, borettslag4 Lønnsindeks, gj.sn. månedsfortj. bygg og anlegg 1998=100 jun ,7 3,3 0, =100 jun ,8 4,8-0,7 Jan. 2000=100 jun ,2 3,4 0,2 Jan. 2000=100 jun ,3 3,6 0,3 1989= kv ,8 7,0 1, = kv ,1 16,6 2,6 1991= kv ,9 25,7 3,1 1. kv. 1998= kv ,4* 4,6 0,0 Renter Husbankens boligrente, flytende 5 Husbankens boligrente, fast 5 Gj.sn. rente for utlån fra norske bankers Pst. pr. år 3. kv.00 6,0 Pst. pr. år aug.00 6,8 Pst. pr. år 1. kv.00 7,5 Sverige Boliger, antall igangsatt7 Boliger, ombygning 7 Antall 1. kv * 40 Antall 1. kv * -29 Tyskland Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater i 1. kv.00 EUR15 Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater l 4. kv.99,6 1 Beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall. 2 Beregnet på grunnlag av trend, eksklusive bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 3 Kilde: Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for privat bygge- og anleggsvirksomhet. 4. Kilde: NBBL. 5 Kilde: Husbanken, 6 Kilde: Norges Bank, 7 Kilde: SOB. Kilde: Eurostat. * Foreløpige tall. Indikatorer med uthevet skrift er oppdatert eller revidert siden forrige hefte, Konjunkturindikatorer Ordretilgang og ordrereserve. Bygg og anlegg. Verdiindekser. trend. 1.kv.1992= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Volumindeks 1995= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Tyskland og EUR15. Sesongiustert, 1995= ' , Ordrereserve Ordretilgang jan.93 jan,94 jan.95 jan.96 jan.97 jan.98 jan.99 jan.00 EUR15 Tyskland Bygginfo 8/2000 3

4 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000: Boligprosjektene står i kø Byggebransjen har nå rekordmange boligprosjekter til utførelse, etter en sterk økning i tilgangen på nye byggeprosjekter gjennom hele 1999 og i 1. kvartal Samtidig øker tilgangen på andre byggeprosjekter. Totalt er nå verdien av byggebransjens ordrereserve tre ganger så høy som i begynnelsen av 90 årene, målt i løpende kroner. Boligbygg 300 Ordretilgang. Byggevirksomhet. Verdiindeks 1. kv Entreprenørenes tilgang på nye boligbygg var 46 prosent høyere i 1. kvartal 2000 enn i 1. kvartal Bedriftenes beholdning av nye boliger som skal bygges, steg med 14 prosent i 1. kvartal i år, og var ved utgangen av kvartalet 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter i boligsektoren var noe lavere i 1. kvartal 2000 enn i samme periode året før. Byggebransjens reserve av boligrehabilitering er nå 12 prosent mindre enn på samme tid i fjor. Flere yrkesbygg Byggevirksomheten i yrkesbyggsektoren - andre bygg enn boliger- har vært høy gjennom hele 1998 og 1999 og ordrestatistikken for 1. kvartal viser ingen tegn til at aktiviteten skal synke. Tilgangen på nye yrkesbygg steg med 23 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Bedriftenes beholdning økte med 4 prosent i løpet av 1. kvartal og ligger ved utgangen av kvartalet 8 prosent over nivået ett år tidligere. Om statistikken Ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet bygger på kvartalsvise oppgaver fra de største bedriftene i næringa. I alt gir rundt 800 bedrifter oppgaver til statistikken. Disse bedriftene dekker til sammen om lag 55 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Verd i- indekser for tilgang og reserve blir utregnet hver for seg. Det blir utarbeidet delindekser for nve boligbygg, rehabilitering av boligbygg, nve vrkesbvgg og rehabilitering av yrkesbygg. Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Ordrereserve for bygg og anlegg er delt inn i åtte ulike regioner. Tilgangen på rehabiliteringsprosjekter i yrkesbyggsektoren er stabil og har ligget omtrent på samme høye nivå siden slutten av For byggevirksomheten i alt økte ordrereserven med 7 prosent i løpet av 1. kvartal i år og er nå 14 prosent større enn på samme tid i fjor. Få nye anleggsprosjekter Tilgangen på nye anleggsprosjekter fortsetter å ligge på et lavt nivå. Verdien på entreprenørenes reserve av anleggsarbeider er halvert de siste to årene, og tar man hensyn til prisstigningen blir nedgangen enda større. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten har verdien av bedriftenes reserve vært stabil siden begynnelsen av Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabeller sidene: 7-8. Ordretilgang. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks 1. kv ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 50 Nybygg Rehabilitering Andre bygg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Nybygg Rehabilitering Ordrereserve. Bygge- og anleggsvirksomhet. 010 Verdiindeks 1. kv , -, - I i I L I i I i i i I I I i III Oil' i I 11111i 93,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg 4 Bygginfo 8/2000

5 Arbeidskraftsundersokelsen, 2. kvartal 2000: Stabil sysselsetting i bygg og anlegg Etter en liten nedgang i 1. kvartal i år er sysselsettingen i bygg og anlegg tilbake på samme nivå som i fjor. Statistisk sentralbyrå sin arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at det var sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet i 2. kvartal Det er flere enn i 2. kvartal Antall midlertidig ansatte i bygge- og anleggsnæringen var 8000 i 2. kvartal 2000, 1000 færre enn på samme tid i Utførte ukeverk gikk kraftig ned i 2. kvartal i år sammenlignet med i fjor. Dette skyldes for en stor del at hele påsken i år var i 2. kvartal og at andre faste fridager i mai og juni trolig har generert mer ferieuttak enn i fjor. I tillegg ble noen bedrifter i bygg og anlegg tatt ut i streik i forbindelse med lønnsoppgjøret. Antallet helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeidere har i 1. halvår 2000 ligget omtrent på samme nivå som i 1. halvår i fjor. Ledighetstallene fra Arbeidsdirektoratet viser at det var helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeider ved utgangen avjuni i år. Det er 125 flere enn på samme tid i fjor. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf SO. Tabell side: 9. Om statistikken Tallene i Arbeidskraftundersokelsen (AKU) er beregnet på grunnlag av intervju med et personutvalg av befolkningen ( i kvartalet). For tal] fra utvalgsundersokelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolking av tallene. Mange mindre e idringer og forskjeller er ikke utsagnskraftige, og en må f.eks. være særlig varsom med å tolke endringer mellom to kvartal isolert, uten samtidig å se på den langsiktige utviklingen. Byggekostnadsindeks. Rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2000: Rørleggerkostnadene opp 0,3 prosent De totale byggekostnadene for rorleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg fakte med 0,3 prosent fra mai til juni i Sr. Byggekostnadsindeks for reirleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg. Januar 1999 = 100 Endring i prosent Kostnadene for sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner steg i samme periode med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent. Lønnsstatistikk for 1. kvartal 2000 er lagt inn i byggekostnadsindeksen forjuni. Rørleggerarbeid i alt Administrasjon Lønn Materialer Vekt! Juni Mai-juni Juni juni ,0 108,2 0,3 6,2 17,3 104,6 0,3 4,2 26,0 105,8 0,6 55,3 110,5 0,1 7,1 Fra juni i fjor til juni i år steg de totale byggekostnadene for rørleggerarbeid med 6,2 prosent, mens sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner økte med henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Sanitærinstallasjoner Administrasjon Lønn Materiale '.Varl-neinstallaj -oner Administrasjon 'LO,nn Materialer 54,5 108,4 0,2 6,1 2,4 104,6 0,3 4,2 12,6 105,8 0,6 5,3 32,7 110,6 0,1 7,1 45,5 107,8 0,3 6,0 8,9 104,6 0,3 4,2 13,4 105,6 0,6 5,3 22,6 110,4 0,1 7,3 Summen av vektene til administrasjon, lønn og materialer avviker fra 100 pga. transportkostnader som utgjør 1,4 prosent av totalkostnaden. Om statistikken Byggekostnadsindeksen mziler prisutviklingen til innsitsfaktorene til rorleggerinstallasjoner i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir også kalt faktorprisindeks eller, input- - prisindeks. Bvggekostnadsindeksen blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i rorleggerbedriftenes fortjenestemarginer. Grunnlaget for utregningen av materialindeksen er et utvalg på 41 representantvarer. Materialprisene blir hentet fra 10 grossister og leverandorer til rorleggerbedrifter, som dekker vel 80 prosent av omsetningen. Administrasjonsindeksen består av funksjonærlonn og faste kostnader. De faste kostnadene blir justert med konsumprisindeksen fratrukket delindeksene for mat og klær. Lonnsindeksen blir justert med SSB sin kvartalsvise lonnsstatistikk. Bygginfo 8/2000 5

6 Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2000: Byggjekostnadene opp 3,6 prosent Frå juni i fjor til juni i år auka byggjekostnadene for bustader totalt med 3,6 prosent. Materialkostnadene steig med 3,4 prosent i same periode. Skilnadene mellom einebustader og bustadblokker var små. Kostnadene til elektrikarar og røyrleggjarar steig mest. Under det siste aret auka delindeksen for elektrikararbeid med 5,4 prosent for einebustader og 4,7 prosent for bustadblokker. Delindeksen for røyrleggjararbeid steig med respektive 6,3 og 6,0 prosent for einebustader og bustadblokker. Dette ervesentleg meir enn for dei andre delindeksane, som auka mellom 2 og 4 prosent. Fra mai til juni i år gjekk dei totale byggjekostnadene opp med 0,3 prosent. Også materialkostnadene auka med 0,3 prosent i denne perioden. Lønsstatistikk for 1. kvartal 2000 blei tatt inn i byggjekostnadsindeksen for juni. Kostnadene til måling, tapetsering og legging av golvbelegg steig mest frå mai til juni i år, med 0,4 prosent for einebustader og bustadblouer. Byggjekostnadsindeks for bustader. Januar 2000=100 Juni 2000 Mai-juni 2000 Endring i prosent Juni juni Bustader i alt.' 101,3 0,3 3,6 Bustader i alt, materialar 101,7 0,3 3,4 Enbutadav tre 101,3-2. 3,6 Einebustaderv tre, materialar 101,7 0,3 3,4 Bustadblokker 101,2 0,2 3,4 Bustadblokker, materialar 101,9 0,2 3,4 Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. Meir informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabell side:10. Om statistikken Byggjekostnadsindeksane nrilei prisutviklinga til in nsatsfaktorane ved bygging av bustader. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller "input"-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenoren eller installatoren sine fortenestemarginar. Grunnlaget for utrekninga er eit utval ph 169 representantvarer. I tillegg vert ein del prisar henta frå andre prisstatistikkar som Statistisk sentralbyrå produserer. Oppgåver til utrekning av indeksane vert innhenta frå eit utval på 400 bedrifter. Dei mhnadlege utrekningane byggjer på om lag prisobservasjonar. Svarandelen er normalt på 99 prosent. I byggjekostnadsindeksane nyttar ein endringar i utbetalt avtalt lonn. Utbetalt avtalt lonn omfattar regulatiylonn og avtalt akkordlønn. Etterbetalingar, bonusar og andre uregelmessige tillegg er ikkje med. Totalindeksen for byggjekostnader er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal. Vektene vert endra kvart dr. Det er mogleg h abonnera på byggjekostnadsindeksane. Månadleg tilsendt abonnementskort kostar kroner 290 per år. 6 Bygginfo 8/2000

7 Ordrestatistikk. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året for kvartal Boligbygg Nybygg Rehabilitering Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg ehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året før kvartal alt /99 Boligbygg Nybygg Rehabilitering i Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg Zehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent. 1. kvartal 2000 Ventes utfort innen 12 md. I alt Bygg Anlegg Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort innen 12 md. Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort Ventes utfort innen 12 md. etter 12 md. eie landet slo, Akershus og Østfold edmark og Oppland?.lemark, Vestfold og Buskerud ust-agder og Vest-Agder ogaland ordaland og Sogn og Fjordane lore og Romsdal og Sør-Trøndelag g Nord-Trøndelag ordland, Troms og Finnmark ygginfo 8/2000 7

8 Ordrestatistikk 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt. 1. kvartal 1992=100 Distrikt Prosjekt kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. Prosent endring fr foregåend( kvarta Oslo, Akershus og Østfold I alt Bygg Anlegg Hedmark og Oppland I alt Bygg Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud I alt Bygg Anlegg Aust-Agder og Vest- Agder I alt Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og Sogn og Fjordane I alt Bygg Anlegg Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag I alt Bygg Anlegg Nordland, Troms og Finnmark I alt Bygg Anlegg Bygginfo 8/2001

9 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utførte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet l Sysselsatte personer Utførte ukeverk kv kv. " kv kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv kv kv kv. " kv kv kv kv. " Næringsfordelingen er basert på ny næringsstandard (NACE). Det er beregnet nye tall tilbake til Bygginfo 8/2000

10 Byggekostnadsindeks 6. Byggekostnadsindeks for boliger pr. 15. juni Januar 2000= Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Enebolig av tre Enebolig av tre i alt Enebolig av tre i alt, materialer Stein-, jord- og sementarbeid Stein-, jord- og sementarbeid, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rorleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer Elektrikerarbeid Elektrikerarbeid, materialer 97,8 97,8 97,9 98,5 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,9 101,0 101,3 98,4 98,4 98,5 98,8 99,0 99,3 99,6 100,0 100,6 100,9 101,1 101,4 101,7 97,9 98,0 98,0 98,7 98,7 98,7 99,9 100,0 100,3 100,6 100,9 101,1 101,2 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 100,0 100,4 100,9 101,7 102,0 102, ,0 100,2 100,7 100,6 100,9 100, ,0 100,2 100,7 100,7 100,7 100,7 97,8 97,8 97,8 98,4 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,8 101,0 101,3 98,2 98,2 98,3 98,6 98,8 99,2 99,5 100,0 100,6 100,9 101,1 101,3 101,7 97,9 97,9 97,9 98,5 98,6 98,9 99,7 100,0 100,2 100,4 100,5 100,7 101,1 98,5 98,4 98,5 98,9 99,0 99,4 99,6 100,0 100,3 100,4 100,6 100,9 101,3 97,8 97,8 97,8 98,6 99,2 99,2 100,0 100,0 100,1 100,5 100,6 100,4 100,8 98,5 98,4 98,5 98,6 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,4 100,0 100,4 97,7 97,7 97,7 98,1 98,3 98,4 99,9 100,0 102,2 103,5 103,7 103,7 103,9 98,5 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,7 105,6 105,9 105,9 105,9 96,3 96,6 97,0 97,1 97,3 98,3 98,3 100,0 100,9 101,3 101,4 101,4 101,5 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,6 101,7 102,0 102,0 102,0 Boligblokk Boligblokk i alt Boligblokk i alt, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rørleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer 97,9 97,9 98,0 98,5 98,6 98,8 99,8 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 101,2 98,6 98,6 98,8 98,8 99,1 99,4 99,6 100,0 100,7 101,1 101,4 101,7 101, ,0 100,5 100,8 101,0 101,2 100,7 100,0 100,2 100,4 101,7 101,7 101,7 98,0 98,0 98,1 98,6 98,7 98,9 99,9 100,0 100,2 100,4 100,6 100,7 101,1 98,9 98,9 99,0 99,2 99,4 99,7 99,9 100,0 100,3 100,5 100,7 100,9 101,3 97,5 97,4 97,5 98,5 99,0 99,1 100,0 100,0 100,2 100,6 100,6 100,5 100,9 98,0 98,0 98,1 98,3 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,3 100,0 100,3 97,7 97,7 97,7 98,1 98,2 98,4 99,9 100,0 102,1 103,2 103,3 103,3 103,5 98,4 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,5 105,1 105,2 105,2 105,2 Elektrikerarbeid 96,8 97,1 97,4 97,5 97,7 98,5 98,6 100,0 100,7 101,1 101,2 101,2 101,3 Elektrikerarbeid, materialer 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,3 101,4 101,7 101,7 101,7 10 Bygginfo 8/2000

11 Returadresse: Statistisk sentralbyi N-2225 KongsvingE Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice 2225 Kongsvinger E-post: Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå 40 Statistics Norway

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 12 1999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Økt tilgang på nye boligprosjekter 4 Hog produksjon i bygg og anlegg 5 Omsetningen opp 1,6 prosent 1. halvår 6 Isti sentralbyrå so

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 8. mars 00 3 00 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Veksten i boligbyggingen stoppet opp 4 Nå bygges det blokkleiligheter 5 Stabil ordretilgang 6 Produksjon av nybygg opp 0 prosent 7 Bygginfo

Detaljer

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 8/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomhet 17 prosent over fjorårets nivå 4 Timefortjenesten til tømrere og snekkere opp 7 prosent 5 Økte

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 1 /98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 1 500 færre nye boliger hittil i år 4 Sysselsettingen steg i 3. kvartal 6 Økte anleggskostnader 7 statistisk sentralbyrå ber )m å bli

Detaljer

7/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4

7/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4 Bygginfo 7/ Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4 stisk sentralbyrå ber 7 prosent dyrere eneboliger 5 blioppgitt som når oppgaver fra Avtalt lønn opp

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det Bygg info 2. oktober 10/97 Byggjearealstatistikk, august Veksten i bustadbygginga flatar ut Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det sett i gang 17 prosent

Detaljer

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4 3tistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som de når oppgaver fra tte heftet blir gjengitt. Bygginfo 8. august 1996 8'96 Byggearealstatistikk, juni 1996 Høye igangsettingstall i juni Den nedadgående trenden

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 0/1 999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Nedgang for bygg og anlegg 4 6 prosent lavere omsetning for arkitekter og ingeniører 5 itistisk sentralbyrå ber å bli oppgitt som

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 Bygginfo 6/2001 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye næringsbygg 4 tistisk sentralbyrå ber 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 å bli oppgitt som le når oppgaver fra

Detaljer

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 5. februar 1998 Bygginfo 2'98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. Boligbyggingen lavest

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

10/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5

10/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5 Bygginfo 10/ Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5 istisksentralbyrå ber Stabile boligpriser i Oslo og Bærum 7

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5 Bygginfo 7 99 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5 :istisk sentralbyrå ber Omsetningen i bygg og anlegg å bli oppgitt

Detaljer

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning.

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning. Bygginfo 4/95 Byg gearealstatistikk, februar 1995 Rikshospitalet gav økt byggevirksomhet Det ble igangsatt 78 prosent mer bruksareal til yrkesbygg i februar enn på samme tid i fjor. Den store økningen

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 32 Ny statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip, 31. desember 1999 3 Varekonsumindeksen, juni 2000................... 6 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

KOSTNADS INDEKS. for lastebiltransport

KOSTNADS INDEKS. for lastebiltransport KOSTNADS INDEKS for lastebiltransport 16. FEBRUAR 01/ Kostnadsindeks for lastebiltransport Utgiver: Norges Lastebileier-Forbund Statistisk sentralbyrå, Seksjon for transport-, reiselivs- IKT-statistikk

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 1. BOLIGBYGGING OG ORDRESITUASJONEN 1.1 Boligbygging I 2004 ble det igangsatt om lag 29 999 boliger i Norge. Dette er rekordhøy og er en oppgang på om lag 7.000 enheter

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Byggînfo 9/2003. »-::, g '.. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere nye boliger i juni 4. Nedgang i kjøp og salg av eiendommer 9

Byggînfo 9/2003. »-::, g '.. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere nye boliger i juni 4. Nedgang i kjøp og salg av eiendommer 9 Byggînfo 9/.,.,0,..,,,,,,,,»-::, g '.. t,,, v Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Flere nye boliger i juni 4 ainedgang for bygg og anlegg 7 stisk sentralbyrå berboligprisene j bli oppgitt

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - juli 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2015

Arbeidsmarkedet nå mai 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå mai 2015 Arbeidsmarkedet nå er eit månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå november 2007

Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jorunn Furuberg, jorunn.furuberg@nav.no, 29.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2015

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - ober 215 Arbeidsmarkedet nå er eit månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer