8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som"

Transkript

1 Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5 :e heftet blir gjengitt.

2 Bygginfo Innhold Månedlig statistikk for bygge- og eiendomsmarkedet fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf , e-post: Redigering: Aud Elvevold og Camilla Juvet Tekst Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000 Arbeidskraftundersokelsen, 2. kvartal 2000 Byggekostnadsindeks.Rorleggerarbeid, kontor-og forretn ingsbygg, juni 2000 Byggekostnadsindeks, bustader, juni Priser: Pr. år kr 490,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 45,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. N Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Tabeller Elektronisk formidling Statistikken finnes i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Ordrestatistikk 1. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 2. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe 7 3 Ordrereserve. Verdiindeks, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent 7 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt 8 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utforte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet 9 Neste nummer Byggekostnadsindeks, boliger 6. Byggekostnadsindeks for boliger. Juni 10 Utkommer ca. 7. september med bl.a. Prisindeks for bruktbolig, 2. kv Foreløpige tall Eiendomsomsetning, 1. halvår 2000 Omsetningsstatistikk, 1. termin 2000 Byggekostnadsindeksen, anlegg. 2. kvartal 2000 Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette senen Brudd i den vannrette senen Rettet siden forrige utgave Desimalskilletegn,(.) 2 Bygginfo8/2000

3 Økonomiske nøkkeltall Pst. endring fra Måleenhet Periode Nivå tilsv. periode foreg. aret for periode Bygg og anlegg Ordretilgang, bygg (verdi) Ordretilgang, anlegg (verdi) Boliger, antall igangsatt Andre bygg, igangsatt bruksareal Produksjonsindeks, bygg (volum) Produksjonsindeks, anlegg (volum) Sysselsatte lønnstakere og selvstendige 3 1. kv. 1992= kv kv. 1992= kv Antall , m ,1 1995= kv ,6 8,9 7,6 1995= kv ,6-2,4-1, kv , ,9 Eiendom Omsatte eiendommer, antall Omsatte eiendommer, tinglyst beløp Antall 1. kv * 13.5 Mill. kr 1. kv * 20,8 Priser og lønninger Konsumprisindeksen: totalt Konsumprisindeksen: bolig, lys og brensel Byggekostnadsindeks for boligblokk Byggekostnadsindeks for enebolig Prisindeks for nye eneboliger Prisindeks for bruktboliger, selveier Prisindeks for bruktboliger, borettslag4 Lønnsindeks, gj.sn. månedsfortj. bygg og anlegg 1998=100 jun ,7 3,3 0, =100 jun ,8 4,8-0,7 Jan. 2000=100 jun ,2 3,4 0,2 Jan. 2000=100 jun ,3 3,6 0,3 1989= kv ,8 7,0 1, = kv ,1 16,6 2,6 1991= kv ,9 25,7 3,1 1. kv. 1998= kv ,4* 4,6 0,0 Renter Husbankens boligrente, flytende 5 Husbankens boligrente, fast 5 Gj.sn. rente for utlån fra norske bankers Pst. pr. år 3. kv.00 6,0 Pst. pr. år aug.00 6,8 Pst. pr. år 1. kv.00 7,5 Sverige Boliger, antall igangsatt7 Boliger, ombygning 7 Antall 1. kv * 40 Antall 1. kv * -29 Tyskland Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater i 1. kv.00 EUR15 Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater l 4. kv.99,6 1 Beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall. 2 Beregnet på grunnlag av trend, eksklusive bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 3 Kilde: Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for privat bygge- og anleggsvirksomhet. 4. Kilde: NBBL. 5 Kilde: Husbanken, 6 Kilde: Norges Bank, 7 Kilde: SOB. Kilde: Eurostat. * Foreløpige tall. Indikatorer med uthevet skrift er oppdatert eller revidert siden forrige hefte, Konjunkturindikatorer Ordretilgang og ordrereserve. Bygg og anlegg. Verdiindekser. trend. 1.kv.1992= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Volumindeks 1995= Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Tyskland og EUR15. Sesongiustert, 1995= ' , Ordrereserve Ordretilgang jan.93 jan,94 jan.95 jan.96 jan.97 jan.98 jan.99 jan.00 EUR15 Tyskland Bygginfo 8/2000 3

4 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2000: Boligprosjektene står i kø Byggebransjen har nå rekordmange boligprosjekter til utførelse, etter en sterk økning i tilgangen på nye byggeprosjekter gjennom hele 1999 og i 1. kvartal Samtidig øker tilgangen på andre byggeprosjekter. Totalt er nå verdien av byggebransjens ordrereserve tre ganger så høy som i begynnelsen av 90 årene, målt i løpende kroner. Boligbygg 300 Ordretilgang. Byggevirksomhet. Verdiindeks 1. kv Entreprenørenes tilgang på nye boligbygg var 46 prosent høyere i 1. kvartal 2000 enn i 1. kvartal Bedriftenes beholdning av nye boliger som skal bygges, steg med 14 prosent i 1. kvartal i år, og var ved utgangen av kvartalet 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter i boligsektoren var noe lavere i 1. kvartal 2000 enn i samme periode året før. Byggebransjens reserve av boligrehabilitering er nå 12 prosent mindre enn på samme tid i fjor. Flere yrkesbygg Byggevirksomheten i yrkesbyggsektoren - andre bygg enn boliger- har vært høy gjennom hele 1998 og 1999 og ordrestatistikken for 1. kvartal viser ingen tegn til at aktiviteten skal synke. Tilgangen på nye yrkesbygg steg med 23 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Bedriftenes beholdning økte med 4 prosent i løpet av 1. kvartal og ligger ved utgangen av kvartalet 8 prosent over nivået ett år tidligere. Om statistikken Ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet bygger på kvartalsvise oppgaver fra de største bedriftene i næringa. I alt gir rundt 800 bedrifter oppgaver til statistikken. Disse bedriftene dekker til sammen om lag 55 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Verd i- indekser for tilgang og reserve blir utregnet hver for seg. Det blir utarbeidet delindekser for nve boligbygg, rehabilitering av boligbygg, nve vrkesbvgg og rehabilitering av yrkesbygg. Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Ordrereserve for bygg og anlegg er delt inn i åtte ulike regioner. Tilgangen på rehabiliteringsprosjekter i yrkesbyggsektoren er stabil og har ligget omtrent på samme høye nivå siden slutten av For byggevirksomheten i alt økte ordrereserven med 7 prosent i løpet av 1. kvartal i år og er nå 14 prosent større enn på samme tid i fjor. Få nye anleggsprosjekter Tilgangen på nye anleggsprosjekter fortsetter å ligge på et lavt nivå. Verdien på entreprenørenes reserve av anleggsarbeider er halvert de siste to årene, og tar man hensyn til prisstigningen blir nedgangen enda større. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten har verdien av bedriftenes reserve vært stabil siden begynnelsen av Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabeller sidene: 7-8. Ordretilgang. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks 1. kv ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 50 Nybygg Rehabilitering Andre bygg ,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Nybygg Rehabilitering Ordrereserve. Bygge- og anleggsvirksomhet. 010 Verdiindeks 1. kv , -, - I i I L I i I i i i I I I i III Oil' i I 11111i 93,1 94,1 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 Bygg Anlegg 4 Bygginfo 8/2000

5 Arbeidskraftsundersokelsen, 2. kvartal 2000: Stabil sysselsetting i bygg og anlegg Etter en liten nedgang i 1. kvartal i år er sysselsettingen i bygg og anlegg tilbake på samme nivå som i fjor. Statistisk sentralbyrå sin arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at det var sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet i 2. kvartal Det er flere enn i 2. kvartal Antall midlertidig ansatte i bygge- og anleggsnæringen var 8000 i 2. kvartal 2000, 1000 færre enn på samme tid i Utførte ukeverk gikk kraftig ned i 2. kvartal i år sammenlignet med i fjor. Dette skyldes for en stor del at hele påsken i år var i 2. kvartal og at andre faste fridager i mai og juni trolig har generert mer ferieuttak enn i fjor. I tillegg ble noen bedrifter i bygg og anlegg tatt ut i streik i forbindelse med lønnsoppgjøret. Antallet helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeidere har i 1. halvår 2000 ligget omtrent på samme nivå som i 1. halvår i fjor. Ledighetstallene fra Arbeidsdirektoratet viser at det var helt arbeidsledige bygge- og anleggsarbeider ved utgangen avjuni i år. Det er 125 flere enn på samme tid i fjor. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf SO. Tabell side: 9. Om statistikken Tallene i Arbeidskraftundersokelsen (AKU) er beregnet på grunnlag av intervju med et personutvalg av befolkningen ( i kvartalet). For tal] fra utvalgsundersokelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolking av tallene. Mange mindre e idringer og forskjeller er ikke utsagnskraftige, og en må f.eks. være særlig varsom med å tolke endringer mellom to kvartal isolert, uten samtidig å se på den langsiktige utviklingen. Byggekostnadsindeks. Rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2000: Rørleggerkostnadene opp 0,3 prosent De totale byggekostnadene for rorleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg fakte med 0,3 prosent fra mai til juni i Sr. Byggekostnadsindeks for reirleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg. Januar 1999 = 100 Endring i prosent Kostnadene for sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner steg i samme periode med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent. Lønnsstatistikk for 1. kvartal 2000 er lagt inn i byggekostnadsindeksen forjuni. Rørleggerarbeid i alt Administrasjon Lønn Materialer Vekt! Juni Mai-juni Juni juni ,0 108,2 0,3 6,2 17,3 104,6 0,3 4,2 26,0 105,8 0,6 55,3 110,5 0,1 7,1 Fra juni i fjor til juni i år steg de totale byggekostnadene for rørleggerarbeid med 6,2 prosent, mens sanitærinstallasjoner og varmeinstallasjoner økte med henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Sanitærinstallasjoner Administrasjon Lønn Materiale '.Varl-neinstallaj -oner Administrasjon 'LO,nn Materialer 54,5 108,4 0,2 6,1 2,4 104,6 0,3 4,2 12,6 105,8 0,6 5,3 32,7 110,6 0,1 7,1 45,5 107,8 0,3 6,0 8,9 104,6 0,3 4,2 13,4 105,6 0,6 5,3 22,6 110,4 0,1 7,3 Summen av vektene til administrasjon, lønn og materialer avviker fra 100 pga. transportkostnader som utgjør 1,4 prosent av totalkostnaden. Om statistikken Byggekostnadsindeksen mziler prisutviklingen til innsitsfaktorene til rorleggerinstallasjoner i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir også kalt faktorprisindeks eller, input- - prisindeks. Bvggekostnadsindeksen blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i rorleggerbedriftenes fortjenestemarginer. Grunnlaget for utregningen av materialindeksen er et utvalg på 41 representantvarer. Materialprisene blir hentet fra 10 grossister og leverandorer til rorleggerbedrifter, som dekker vel 80 prosent av omsetningen. Administrasjonsindeksen består av funksjonærlonn og faste kostnader. De faste kostnadene blir justert med konsumprisindeksen fratrukket delindeksene for mat og klær. Lonnsindeksen blir justert med SSB sin kvartalsvise lonnsstatistikk. Bygginfo 8/2000 5

6 Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2000: Byggjekostnadene opp 3,6 prosent Frå juni i fjor til juni i år auka byggjekostnadene for bustader totalt med 3,6 prosent. Materialkostnadene steig med 3,4 prosent i same periode. Skilnadene mellom einebustader og bustadblokker var små. Kostnadene til elektrikarar og røyrleggjarar steig mest. Under det siste aret auka delindeksen for elektrikararbeid med 5,4 prosent for einebustader og 4,7 prosent for bustadblokker. Delindeksen for røyrleggjararbeid steig med respektive 6,3 og 6,0 prosent for einebustader og bustadblokker. Dette ervesentleg meir enn for dei andre delindeksane, som auka mellom 2 og 4 prosent. Fra mai til juni i år gjekk dei totale byggjekostnadene opp med 0,3 prosent. Også materialkostnadene auka med 0,3 prosent i denne perioden. Lønsstatistikk for 1. kvartal 2000 blei tatt inn i byggjekostnadsindeksen for juni. Kostnadene til måling, tapetsering og legging av golvbelegg steig mest frå mai til juni i år, med 0,4 prosent for einebustader og bustadblouer. Byggjekostnadsindeks for bustader. Januar 2000=100 Juni 2000 Mai-juni 2000 Endring i prosent Juni juni Bustader i alt.' 101,3 0,3 3,6 Bustader i alt, materialar 101,7 0,3 3,4 Enbutadav tre 101,3-2. 3,6 Einebustaderv tre, materialar 101,7 0,3 3,4 Bustadblokker 101,2 0,2 3,4 Bustadblokker, materialar 101,9 0,2 3,4 Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. Meir informasjon og e-post: tlf , eller tlf. 62 SS Tabell side:10. Om statistikken Byggjekostnadsindeksane nrilei prisutviklinga til in nsatsfaktorane ved bygging av bustader. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller "input"-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenoren eller installatoren sine fortenestemarginar. Grunnlaget for utrekninga er eit utval ph 169 representantvarer. I tillegg vert ein del prisar henta frå andre prisstatistikkar som Statistisk sentralbyrå produserer. Oppgåver til utrekning av indeksane vert innhenta frå eit utval på 400 bedrifter. Dei mhnadlege utrekningane byggjer på om lag prisobservasjonar. Svarandelen er normalt på 99 prosent. I byggjekostnadsindeksane nyttar ein endringar i utbetalt avtalt lonn. Utbetalt avtalt lonn omfattar regulatiylonn og avtalt akkordlønn. Etterbetalingar, bonusar og andre uregelmessige tillegg er ikkje med. Totalindeksen for byggjekostnader er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal. Vektene vert endra kvart dr. Det er mogleg h abonnera på byggjekostnadsindeksane. Månadleg tilsendt abonnementskort kostar kroner 290 per år. 6 Bygginfo 8/2000

7 Ordrestatistikk. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året for kvartal Boligbygg Nybygg Rehabilitering Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg ehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 1. kvartal 1992= Prosentendring 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. Fra samme Fra forekvartal i gående året før kvartal alt /99 Boligbygg Nybygg Rehabilitering i Andre bygg Nybygg Rehabilitering l nlegg Zehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent. 1. kvartal 2000 Ventes utfort innen 12 md. I alt Bygg Anlegg Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort innen 12 md. Ventes utfort etter 12 md. Ventes utfort Ventes utfort innen 12 md. etter 12 md. eie landet slo, Akershus og Østfold edmark og Oppland?.lemark, Vestfold og Buskerud ust-agder og Vest-Agder ogaland ordaland og Sogn og Fjordane lore og Romsdal og Sør-Trøndelag g Nord-Trøndelag ordland, Troms og Finnmark ygginfo 8/2000 7

8 Ordrestatistikk 4. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt. 1. kvartal 1992=100 Distrikt Prosjekt kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. Prosent endring fr foregåend( kvarta Oslo, Akershus og Østfold I alt Bygg Anlegg Hedmark og Oppland I alt Bygg Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud I alt Bygg Anlegg Aust-Agder og Vest- Agder I alt Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og Sogn og Fjordane I alt Bygg Anlegg Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag I alt Bygg Anlegg Nordland, Troms og Finnmark I alt Bygg Anlegg Bygginfo 8/2001

9 Arbeidskraftundersøkelsen 5. Sysselsatte personer og utførte ukeverk i bygge- og anleggsvirksomhet l Sysselsatte personer Utførte ukeverk kv kv. " kv kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv. " kv kv kv. " kv kv kv kv. " kv kv kv kv. " Næringsfordelingen er basert på ny næringsstandard (NACE). Det er beregnet nye tall tilbake til Bygginfo 8/2000

10 Byggekostnadsindeks 6. Byggekostnadsindeks for boliger pr. 15. juni Januar 2000= Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Enebolig av tre Enebolig av tre i alt Enebolig av tre i alt, materialer Stein-, jord- og sementarbeid Stein-, jord- og sementarbeid, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid Byggarbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rorleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer Elektrikerarbeid Elektrikerarbeid, materialer 97,8 97,8 97,9 98,5 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,9 101,0 101,3 98,4 98,4 98,5 98,8 99,0 99,3 99,6 100,0 100,6 100,9 101,1 101,4 101,7 97,9 98,0 98,0 98,7 98,7 98,7 99,9 100,0 100,3 100,6 100,9 101,1 101,2 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 100,0 100,4 100,9 101,7 102,0 102, ,0 100,2 100,7 100,6 100,9 100, ,0 100,2 100,7 100,7 100,7 100,7 97,8 97,8 97,8 98,4 98,6 98,8 99,7 100,0 100,4 100,7 100,8 101,0 101,3 98,2 98,2 98,3 98,6 98,8 99,2 99,5 100,0 100,6 100,9 101,1 101,3 101,7 97,9 97,9 97,9 98,5 98,6 98,9 99,7 100,0 100,2 100,4 100,5 100,7 101,1 98,5 98,4 98,5 98,9 99,0 99,4 99,6 100,0 100,3 100,4 100,6 100,9 101,3 97,8 97,8 97,8 98,6 99,2 99,2 100,0 100,0 100,1 100,5 100,6 100,4 100,8 98,5 98,4 98,5 98,6 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,4 100,0 100,4 97,7 97,7 97,7 98,1 98,3 98,4 99,9 100,0 102,2 103,5 103,7 103,7 103,9 98,5 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,7 105,6 105,9 105,9 105,9 96,3 96,6 97,0 97,1 97,3 98,3 98,3 100,0 100,9 101,3 101,4 101,4 101,5 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,6 101,7 102,0 102,0 102,0 Boligblokk Boligblokk i alt Boligblokk i alt, materialer Grunnarbeid Grunnarbeid, materialer Tømring og snekring Tømring og snekring, materialer Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer Rørleggerarbeid Rorleggerarbeid, materialer 97,9 97,9 98,0 98,5 98,6 98,8 99,8 100,0 100,5 100,8 100,9 101,0 101,2 98,6 98,6 98,8 98,8 99,1 99,4 99,6 100,0 100,7 101,1 101,4 101,7 101, ,0 100,5 100,8 101,0 101,2 100,7 100,0 100,2 100,4 101,7 101,7 101,7 98,0 98,0 98,1 98,6 98,7 98,9 99,9 100,0 100,2 100,4 100,6 100,7 101,1 98,9 98,9 99,0 99,2 99,4 99,7 99,9 100,0 100,3 100,5 100,7 100,9 101,3 97,5 97,4 97,5 98,5 99,0 99,1 100,0 100,0 100,2 100,6 100,6 100,5 100,9 98,0 98,0 98,1 98,3 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,2 100,3 100,0 100,3 97,7 97,7 97,7 98,1 98,2 98,4 99,9 100,0 102,1 103,2 103,3 103,3 103,5 98,4 98,5 98,5 98,5 98,7 98,9 99,8 100,0 103,5 105,1 105,2 105,2 105,2 Elektrikerarbeid 96,8 97,1 97,4 97,5 97,7 98,5 98,6 100,0 100,7 101,1 101,2 101,2 101,3 Elektrikerarbeid, materialer 93,9 94,4 95,0 95,2 95,6 97,1 97,3 100,0 101,3 101,4 101,7 101,7 101,7 10 Bygginfo 8/2000

11 Returadresse: Statistisk sentralbyi N-2225 KongsvingE Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice 2225 Kongsvinger E-post: Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå 40 Statistics Norway

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 12 1999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Økt tilgang på nye boligprosjekter 4 Hog produksjon i bygg og anlegg 5 Omsetningen opp 1,6 prosent 1. halvår 6 Isti sentralbyrå so

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning.

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning. Bygginfo 4/95 Byg gearealstatistikk, februar 1995 Rikshospitalet gav økt byggevirksomhet Det ble igangsatt 78 prosent mer bruksareal til yrkesbygg i februar enn på samme tid i fjor. Den store økningen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 32 Ny statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip, 31. desember 1999 3 Varekonsumindeksen, juni 2000................... 6 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 1. BOLIGBYGGING OG ORDRESITUASJONEN 1.1 Boligbygging I 2004 ble det igangsatt om lag 29 999 boliger i Norge. Dette er rekordhøy og er en oppgang på om lag 7.000 enheter

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - juli 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2015

Arbeidsmarkedet nå mai 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå mai 2015 Arbeidsmarkedet nå er eit månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå februar 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2009 Arbeidsmarkedet nå er et månadleg notat frå Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mars 2015

Arbeidsmarkedet nå - mars 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mars 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juli 2015

Arbeidsmarkedet nå - juli 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - i 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer