SPORTSPLAN FOR DRESSUR PONNI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN FOR DRESSUR PONNI"

Transkript

1 1

2 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, Satsingsgruppe... 5 Uttak til gruppene... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Uttak til satsingsgruppe... 6 Evaluering av landslag og elitegruppe... 6 Krav til utøvere på landslag og i elitegruppe... 6 Normer for landslag og elitegruppe... 6 Treningsplanlegging... 7 Ryttere i utlandet... 7 Internasjonal representasjon... 7 Kvalifisering og uttak internasjonale stevner... 8 Sportslig vurdering... 8 Uttaksansvarlig... 8 Kostnader i forbindelse med representasjon... 9 Ponnimåling... 9 Aktivitetsplan... 9 Planlagte møter/samlinger... 9 Internasjonale mesterskap

3 Introduksjon Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen dressurridningen i Norge og omfatter ponniryttere (12-16 år). Planen er revidert pr og vil bli revidert 1. desember hvert år. Landslagsleder forbeholder seg retten til om nødvendig å foreta endringer i planen i løpet av perioden i samarbeid med NRYFs Administrasjon og Forbundskaptein. Uttak til aldersbestemte landslag og elitegrupper kvalitetssikres i dialog mellom Landslagsleder og Forbundskaptein. Visjon Vi skal ha det gøy, trene som best og vinne mest! Grunnlaget for visjonen er at: Resultatene skal skapes på en sosial og samfunnsmessig forsvarlig måte Det skal ikke brukes farlige/forbudte stoffer (doping) for å oppnå bedre resultater Utdannelsen av hest skal skje på forsvarlig måte og NRYFs etiske regler for omgang med hest skal overholdes. Formål Formålet med sportsplanen er å utvikle et program som: Bidrar til å øke rekrutteringen til dressursporten Generelt hever nivået i grenen Forbereder og utdanner rytterne med tanke på internasjonal deltakelse Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse Informerer utøvere og støtteapparat Inspirerer til videre satsing. 3

4 Sportslige mål Mesterskap/Stevner/Område Ind./Lag Mål NM Individuelt Heve nivået og antall startende. Spesielt fokus på rekruttering i kat. II NM Lag Øke antall lag NBC Individuelt En plassert i finalen for kat. I og II NBC Lag Medalje for kat. I og II EM Individuelt En i finalen EM Lag Stille lag dersom kvaliteten på prestasjonene er gode nok CDI-stevner 1 ekvipasje som presterer til min. 68 % på CDIstevne 3 ekvipasjer som presterer til min. 65 % på CDIstevne Få flere ekvipasjer ut på CDI-stevner før mesterskap Ecco-cup Få flere ekvipasjer ut i Ecco-cup før man starter CDI-stevner Organisatoriske mål Lagånd Familie Målrettet arbeid Personlig Bygge lag som er trygge på hverandre og kan gjøre hverandre gode Få til et godt samarbeid med familiene til ekvipasjene som gjør at vi kan fokusere på det sportslige og ha det hyggelig sammen. Ekvipasjene skal gjennom treningsdagbøker og målprosesser jobbe mer målrettet med sin trening Ekvipasjene skal gjennom arbeidet i gruppene, gjennom sin ridning ved hjelp av trener og landslagsleder, oppleve en personlig utvikling. 4

5 Landslag, Elitegruppe, Satsingsgruppe Ekvipasjene deles inn i: a) Landslag Dette er ryttere som ansees som aktuelle for uttak til NBC og EM per dags dato. Landslaget består av maksimum 8 utøvere. b) Elitegruppe Dette er ryttere som har stabilisert seg på FEI-nivå gjennom konkurranser og som ansees som aktuelle til en landslagsplass i løpet av kort tid (3 6 måneder). Her kan også ekvipasjer med kortere fartstid plasseres, f.eks. ryttere som Landslagsleder mener har et godt potensiale, selv om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen. c) Satsingsgruppe Dette er ryttere som har oppfylt kvalifikasjonskravene og som har som mål å ri NM det kommende året. Rytterne har gjerne ikke etablert seg på FEI-nivå. Ryttere som tidligere har vært på landslag eller i elitegruppe, men som har fått ny ponni eller hatt et skadeavbrekk over lenger tid uten start, vil også plasseres i denne gruppen i påvente av resultater. Disse rytterne blir tatt inn i gruppen av Landslagsleder etter audition. Organisatorisk har Landslagsleder ansvar for Landslag og Elitegruppe og grenutvalget dressur (GUD) Satsingsgruppen. Uttak til gruppene Landslagsleder vil hver høst ha en talentsamling hvor ekvipasjene får adgang til å vise seg frem ut i fra gitte kvalifikasjonskrav: Per d.d. er det min. 64 % i LA eller min. 60 % i FEI sine ponniprogrammer for kat. I. Per d.d. er det min. 60 % i LA eller min. 55 % i Fei sine ponniprogrammer for kat. II. Uttak til landslag og elitegruppe For å være aktuell for uttak til landslag eller elitegruppe, må ekvipasjen ha vært en del av henholdsvis elitegruppen eller satsingsgruppen. Ekvipasjen må ha de grunnleggende kvaliteter som kreves på det stevnenivå det skal tas ut til. Det er ikke kun ekvipasjens gjennomsnittlige oppnådde rideprosent i konkurranser som danner grunnlaget for uttak. Følgende elementer inngår også i vurderingen: At hesten har nødvendig kvalitet og stabilitet, herunder vurdering av hestens alder og helsemessige forhold. Rytters rideteknikk og ferdigheter. Mental styrke og ferdigheter til å kunne prestere under stort press på det aktuelle nivå. 5

6 At ekvipasjen holder et høyt basisnivå, dvs. at ekvipasjen selv under vanskelige betingelser holder et godt nivå. Ekvipasjens formkurve opp mot det aktuelle mesterskap eller annen internasjonal representasjon. Internasjonal deltagelse med stabile resultater vil være et pluss. De ansvarlige for ekvipasjen, dvs. foresatte, er pliktige til å melde fra til Landslagsleder ved sykdom/skade eller annet slik at landslaget til en hver tid består av ekvipasjer i aktiv trening. Er hesten satt ut av trening mer enn 14 dager på grunn av skade/sykdom hos hest eller rytter, skal Landslagsleder informeres skriftlig per mail/sms. Langvarig sykdom/skade på hest og/eller rytter kan medføre at ekvipasjen blir tatt ut av sin gruppe. Ekvipasjen blir ikke automatisk medlem av den aktuelle gruppe etter et sykdoms- /skadeavbrekk. Ryttere kan bli byttet ut pga. for dårlig oppmøte/-følging. Alle utøvere, og deres foreldre/foresatte som ønsker å delta i satsingen, må undertegne på at de aksepterer opplegget og forplikter seg til å følge fastsatte retningslinjer. Det er utarbeidet en egen Utøverkontrakt. De som ønsker å følge eget opplegg må holde Landslagsleder orientert om dette via e-post som skal inneholde ekvipasjens utvikling og mål. Uttak til satsingsgruppe Under den årlige talentsamlingen foretar Landslagsleder uttak til satsingsgruppene. Dette kommuniserer Landslagsleder fortløpende med kontaktperson i GU-D. Videre oppfølging av Satsingsgruppene ivaretas av GU-D. Evaluering av landslag og elitegruppe Landslag og elitegruppe vil bli jevnlig vurdert og minimum én gang årlig av Landslagsleder. Nye ekvipasjer kan komme til underveis i den aktuelle periode dersom det ansees som formålstjenlig. Landslagsleder vil gjennom året ta inn ryttere fra satsingsgruppen til elitegruppe eller landslag og flytte ryttere fra elitegruppe eller landslag inn i satsingsgruppen etter resultat/formkurve. Dette kommuniserer Landslagsleder fortløpende med kontaktperson i GU-D. Eventelle endringer vil bli publisert på NRYFs nettsider. Krav til utøvere på landslag og i elitegruppe Normer for landslag og elitegruppe Ryttere skal opptre som gode forbilder for yngre utøvere 6

7 Ryttere under 18 år skal være totalavholdende med røyk og alkohol. Horsemanship: Ryttere skal sette hesten først i h.h.t code of conduct. Direkte avstraffelse av hest skal ikke forekomme. Lojalitet og lagånd: Rytter skal være lojal mot systemet og sine lagkamerater. Motarbeidelse og intriger svekker utviklingen for alle parter og for sporten Kommunikasjon: Rytter og lagledelse skal ha en åpen kommunikasjon og informere hverandre. Dette innebærer også at hver rytter selv er ansvarlig for å holde seg informert og informerer Landslagsleder/Forbundskaptein. Rytter skal holde seg selv og sin hest i fysisk god form. Det skal legges vekt på riktig kosthold for hest og rytter. Det skal holdes jevnlig veterinær oppfølging på hesten. Man skal streve etter en sportslig opptreden og fair play 24-timers regel: Problemer/ saker som ønskes tatt opp skal være gjort innen 24 timer fra rytters og ledelses side. Etter 24 timer er saken ferdig og man skal gå videre, se fremover og sette seg nye mål. For ryttere under 18 år er det foreldre/foresatte eller annen voksen person som gjelder som ansvarlig person. Treningsplanlegging Treningsplanlegging omfatter en helhetsplan for hver ekvipasje i gruppen. Alle ryttere skal i samarbeid med trener utarbeide en treningsplan for hvert år. En treningsplan skal omfatte: En langsiktig målsetning Kortsiktige mål (delmål) En stevneplan Treningsplan inkl. treningssamlinger med og uten hest Ryttere i utlandet Ryttere i utlandet er selv pliktige til å melde i fra til Landslagsleder. De er fritatt fra deler av bestemmelsene i sportsplanen, men må følge eget opplegg avtalt med Landslagsleder. Rytterne er selv ansvarlige for å sende inn resultater og kvalifiseringer. Ved manglende kontakt med Landslagsleder fra rytteren sin side vil vedkommende ikke være aktuell som representasjonsrytter. Internasjonal representasjon Rytter er selv ansvarlig for å melde interesse for internasjonale stevner. Dette meldes til sportskoordinator og landslagsleder. Etter meldt interesse og landslagsleders godkjenning vil NRYF søke om plass. Etter bekreftet definite entry er rytter økonomisk ansvarlig overfor arrangør. På alle internasjonale stevner har hver enkelt nasjon et begrenset antall plasser. Har vi flere interesserte enn antall tilgjengelige plasser vil Landslagsleder, eventuelt i samarbeid med Forbundskaptein, foreta prioriteringer og uttak. 7

8 Kvalifisering og uttak internasjonale stevner For ekvipasjer som er aktuelle til EM og NBC, er internasjonal og/eller utenlands deltagelse en nødvendighet. Dette planlegges og kommuniseres med landslagsleder. Ønsker man å delta i NBC og/eller EM, må ekvipasjen delta på NM som angitt i terminlisten, selv om ekvipasjen oppholder seg i utlandet. Dette for å ha best mulig sammenligningsgrunnlag, samt å støtte opp om norsk dressursport. For å kvalifisere seg til uttak i må rytterne: Ri stevner på elitenivå den aktuelle sesong For ryttere som er i utlandet avtales og godkjennes alternative stevner på forhånd med landslagsleder Ryttere som prioriterer internasjonale stevner som alternativ til de nasjonale, må avtale dette med landslagsleder på forhånd Minimumskravet er 60%, (Kür er ikke kvalifiserende) Signere NRYFs standard Utøverkontrakt og følge denne Delta på uttaksstevner satt opp av Landslagsleder For øvrige kvalifiseringsstevner, se terminlisten i Horsepro. Sportslig vurdering Uttakskriterier er også basert på: Resultater Stabilitet Erfaring Evne til å ri under press Lagrytter: Rytterens positive innflytelse på laget Seriøsitet og fremtidsutsikter Landslagsleder helhetsvurdering i forhold til å sikre rekruttering og gi erfaring til up-and-coming -ekvipasjer. Uttaksansvarlig Landslagsleder har løpende dialog med Forbundskaptein (Marianne Heltzen), landslagsleder for j/ur og ressursperson Elizabeth Farbrot. Det presiseres allikevel at det kun er Landslagsleder for ponni som er ansvarlig for det endelige uttaket, og alle henvendelser vedrørende uttak for ponnier skal rettes direkte til landslagsleder for ponni Øivind Instefjord Ødemotland. 8

9 Kostnader i forbindelse med representasjon Nordisk (Nordic Baltic Championship) og EM Landslaget dekker: Anmeldelsesavgift inkl. oppstalling for laget Chef d equipe (Lagleder) Landslagsutstyr Øvrige kostnader må dekkes av den enkelte deltaker. Eventuell reisestøtte utbetales på slutten av året. Ponnimåling Det er ansvarlig person som har ansvaret for at ponnimålingen er korrekt. Ponnier som har gyldig målekort ansees å være korrekt målt og det er ikke landslagslederens myndighet å kreve kontrollmåling. Ved en eventuell kontrollmåling under et stevne/mesterskap er ansvarlig person for ponnien også ansvarlig for målingens korrekthet. Aktivitetsplan Planlagte møter/samlinger Det vil bli tre treningssamlinger/kvelder vinteren med fokus på å bygge lagånd og hvordan mentalt forberede seg til stevner og konkurransesituasjonen. Det skal avholdes en programtrening med videogjennomgang i løpet av våren. Det er ønskelig at den daglige trener også er tilstede på samlingen for å drøfte eventuelle utfordringer den aktuelle ekvipasjen og fremme kommunikasjon mellom daglig trener og Landslagsleder om hva som er viktig å jobbe med på kort og lang sikt m.m. Antall deltakere på samlingene med hest er begrenset. Ved ledig plass ut over landslag/elitegruppe vil Landslagsleder prioritere blant utøvere i satsingsgruppen ut fra resultater, nivå, ferdigheter og potensial. Ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av samlinger med og uten hest gjøres av Landslagsleder i samarbeid med NRYFs Sportskoordinator for landslag/elitegruppe. Påmelding til samlinger gjøres til NRYFs Sportskoordinator for landslag/elitegruppe. Plan med datoer og steder blir kunngjort på Oppdateringer og endringer blir lagt ut på NRYFs nettsider og i nettversjonen av Sportsplanen. Interesserte må derfor selv følge med på eventelle endringer. 9

10 Internasjonale mesterskap NBC (Nordisk Mesterskap), Ålborg (DEN), juni EM ponni, Malmø (SWE), august 10

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 FH-DRESSUR LANDSLAG

SPORTSPLAN 2015 FH-DRESSUR LANDSLAG SPORTSPLAN 2015 FH-DRESSUR LANDSLAG Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Mål for 2015... 4 Sportslige mål...4 Organisatoriske mål...4 Uttak til landslag og elitegruppe... 4 Deltakelse i landslag

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2015 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Møteprotokoll 5. januar 2014. Grenkonferansen Distanse Antall sider: 5 Sekretær: H. Skulstad

Møteprotokoll 5. januar 2014. Grenkonferansen Distanse Antall sider: 5 Sekretær: H. Skulstad Grenkonferansen for 2014 ble avholdt den 17-18 januar på Thon Hotell Gardermoen. Det var 25 fremmøtte. Lørdag kveld var det middag med fremvisning av Årskavalkaden i bilder fra Distanse året 2014 og utdeling

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011. Vedtatt Ryttertinget 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011. Vedtatt Ryttertinget 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011 Vedtatt Ryttertinget 2007 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning... 3 Kap. 2 Litt om NRYF... 3 Kap. 3 NRYFs verdigrunnlag... 7 Kap. 4 Fremdrift og samling i

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK

STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK Revidert 10. april 2012 Sportslig Hovedbok Side 2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSKART FOR SPORTSLIG UTVALG... 5 SPORTSLIG UTVALG SINE

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

Internasjonal plan 2012-2014

Internasjonal plan 2012-2014 Internasjonal plan 2012-2014 Siden det foregår internasjonalt arbeid på flere nivå og mange aktører er engasjert er det viktig at forbundet finner sitt område og avgrenser sin innsats til det som er betydningsfullt

Detaljer

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Årsberetning 2007-2008 Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Sidehenvisninger Side Ryttertinget 2009 Saksliste 1 Sak 4: Årsberetning 2007-2008 Sak 5:

Detaljer

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

2. Bakgrunn og målsettinger... 4 3. Prosess... 5 4. Forskriftsendringer som gjelder utveksling for enkeltelever... 5

2. Bakgrunn og målsettinger... 4 3. Prosess... 5 4. Forskriftsendringer som gjelder utveksling for enkeltelever... 5 Høringsnotat Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Oslo, mars 2011 Håndbok for Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret Håndboken er basis for alpingruppens virksomhet og bør derfor være

Detaljer