INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL"

Transkript

1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal effekt og forlenger maskinens levetid. Vi understreker viktigheten i følgende: at sikkerhetsinstruksene for maskin og arbeidsplass følges at maskinen kun brukes til det den er konstruert for og at maks tillatt løftekapasitet ikke overskrides at korrekt utført vedlikehold forlenger maskinens levetid og er nødvendig for sikkerheten. Under og etter garantitiden vil leverandøren være tilgjengelig for eventuell service. Husk å oppgi maskintype og serienummer. Ved bestilling av reservedeler, sjekk i delekatalogen for å få originaldeler som garanterer perfekt funksjon. VIKTIG: Denne brukermanualen er en del av leveransen. Leverandør: AJ Maskin AS Ringeriksveien 3538 Sollihøgda Tlf.: Fax: E-post: NB! De tekniske data som er angitt i denne manualen er uten ansvar for fabrikanten som også reserverer seg for eventuelle endringer foretatt uten forvarsel. HUSK! Denne maskinen oppfyller CE- reglene 89/392/EEC datert 21. juni 1991, 93/94/EEC datert 14. juni 1993, 93/68/EEC datert 22. juli 1993 og 89/336/EEC datert 3. mai 1989, samt 2000/14/CE og EMC/89/336/CE. 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET GENERELL ADVARSEL Manual Skilter og dekaler Sikkerhet GENERELLE SIKKERHETSFUNKSJONER Brukere Arbeidsmiljø Bruk av maskinen RISIKOER Risiko for ujevne bevegelser og tilt Elektrisk risiko Risiko for eksplosjon eller brann Risiko for kollisjon Unormalt mye støy KONTROLLER Periodiske kontroller Valg av maskin avhengig av arbeidsoppgave Sikkerhetskontroll før bruk REPARASJON OG JUSTERINGER VERIFISERING VED INNLEVERING TIL SERVICE BEAUFORT SKALA MINIMUM SIKKERHETSAVSTAND BESKRIVELSE IDENTIFIKASJON HOVEDKOMPONENTER ARBEIDSOMRÅDE Arbeidsområde H12SXL Arbeidsområde H15SXL Arbeidsområde H18SXL DIMENSJONER Dimensjoner H12SXL Dimensjoner H15SXL Dimensjoner H18SXL TEKNISKE SPESIFIKASJONER Tekniske spesifikasjoner H12SXL Tekniske spesifikasjoner H15SXL Tekniske spesifikasjoner H18SXL FUNKSJONSPRINSIPP HYDRAULIKKSYSTEM Sakseløft, kjørebevegelse, stabilisator Kjørebevegelser Sakseløftsylinder Frikobling av bremser EL SYSTEM OG SIKKERHETSSYSTEMER Generelle forskrifter Automatisk motorstopp 20 2

3 3.2.3 Kontroll av last i arbeidskurven Helleindikator Kjørehastighet HEAD data HEAD data batteri BRUK AV MASKINEN GENERELLE INSTRUKSER Bevegelse av maskinen Tanking LOSSING LASTING MANØVRERING Lossing ved bruk av rampe Lasting Kjøring KLARGJØRING FØRSTEGANGS BRUK Plattform kontrollpanel Chassis kontrollpanel Sette på plass rekkverk Kontroller før bruk OPPSTART Manøvrering fra chassisets kontrollpanel Manøvrering fra plattformens kontrollpanel MANUELL UTLEGGER NØD SENKNING ASSISTANSE VE NØD SENKNING FRIKOBLING INNEBYGD GENERATOR (TILLEGGSVALG) VEDLIKEHOLD GENERELLE ANBEFALINGER VEDLIKEHOLDSSYSTEM VEDLIKEHOLDS SKJEMA Vedlikeholdsprodukter Vedlikeholdsdiagram VEDLIKEHOLDSUTFØRELSE Sammendrag Instrukser Slitedeler FEILSØKING PLATTFORM LØFTESYSTEM KJØRE SYSTEM STYRE SYSTEM SIKKERHETSSYSTEM FUNKSJONER AV RELÉ OG SIKRINGER I CHASSIS FUNKSJONER AV SIKKERHETSKONTAKTER GENERELLE ANBEFALINGER OG SIKKERHETSREGLER 1.1 GENERELL ADVARSEL 3

4 1.1.1 Manual Denne manualen er laget til hjelp for operatører av Haulotte selvgående bomlifter så disse kan brukes effektivt og fullstendig sikkert. Manualen erstatter ikke hovedopplæring som trenges på en byggeplass. Byggeplassleder er pålagt å forsikre seg om at operatørene er kjent med instruksene i manualen. Det er byggeplassleders ansvar å passe på at landets krav og regler blir fulgt med hensyn til bruk av plattformen. Før førstegangs bruk må operatører og annet personell ha lest gjennom og forstått instruksene i manualen. Denne manualen må være tilgjengelig for alle operatører. På forespørsel kan leverandøren skaffe ekstra kopier av manualen. Se til at alt personell som bruker maskinen har kunnskaper om plattformen og kjenner til sikkerhetsforanstaltningene Skilter Operatøren som bruker maskinen må lese og forstå skiltene maskinen er utstyrt med. Det er til skiltingen brukt følgende fargekode: - Den røde fargen angir risiko for dødsfare. - Den oransje fargen angir risiko der det kan medføre alvorlige personskader. - Den gule fargen angir risiko der det kan medføre materielle skader eller mindre personskader. Operatøren skal forsikre seg at skilter og symboler er godt synlige og foreta det nødvendige for at de alltid er leselige. Det kan på forespørsel innhente ekstra eksemplarer hos leverandøren Sikkerhet Man må forsikre seg om at maskinen er utilgjengelig for ukyndig personell når den ikke er i bruk. Ikke bruk en maskin med feil eller synlige skader (sprekker, hydraulisk lekkasje, avkuttede ledninger, løse muttere eller skruer). Ikke utsett maskinen for last eller press større enn tillatt. Ikke overlast maskinen. Ikke bruk maskinen til operasjoner den ikke er konstruert for. NB! Unngå operasjoner som setter sikkerheten i fare. Ved å bruke maskinen til annen bruk enn det den er konstruert for, settes folk og utstyr i fare. Endre ikke maskinens egenskaper da dette kan berøre stabilitet og sikkerhet. Utfør periodiske kontroller og sjekk plattformen slik at den til enhver tid er i god stand. Brukermanualen må følge maskinen ved eie, leie eller videresalg. KUN OPPLÆRTE OPERATØRER KAN BRUKE HAULOTTE SELVGÅENDE BOMLIFTER. 1.2 GENERELLE SIKKERHETSFUNKSJONER Brukere Brukere må være fylte 18 år. Det må alltid være en person på bakkenivå som er kjent med nød kontroll for å: - Handle raskt når nødvendig - Ta over manøvrering i tilfelle ulykke eller om maskin ikke fungerer normalt - Følge med og eventuelt avverge at kjøretøy eller mennesker kommer for nærme maskinen 4

5 - Guide om nødvendig Arbeidsmiljø Bruk aldri maskinen: - På mykt underlag - På underlag som har brattere helning enn hva som er lovlig - I kraftigere vindstyrke enn hva som er lovlig (bruk emometer for å måle vindstyrke ute) - I nærheten av kraftledninger - Om temperaturen er lavere enn - 15 C - Rundt eksplosiver - I dårlig ventilerte områder fordi eksos er giftig - I tilfelle storm (på grunn av fare for lynnedslag) - I mørke - I nærheten av elektromagnetiske felt ALL KJØRING PÅ OFFENTLIG VEI ER FORBUDT Bruk av maskinen Ved vanlig bruk, for eksempel kjøring som bomlift, må nøkkelen som kan vris mellom posisjonene chassis eller plattform tas ut og oppbevares av personell på bakkeplan som kan gripe inn ved maskinskade eller ulykke. Bruk ikke maskinen: - med overskrid maksimum lasteevne eller lastekraft som er fastsatt fra fabrikant. 5

6 - om vindhastigheten overskrider maks vindstyrke - ved overvekt - med mer enn maks antall personer - med sidevekt som overgår hva som er tillatt For å redusere risiko for seriøse fall, må operatør respektere følgene instruksjoner: - Hold godt tak i rekke ved løft og kjøring - Fjern alle olje- og/ eller fettflekker fra trapp til plattform, gulv og rekke - Alle som befinner seg på plattformen må bruke sikkerhetsutstyr, og sikkerhets- sele skal festes til forankringspunkt med et belte. Fest kun ett belte per forankringspunkt - Sett aldri nødstopp knappen ut av funksjon - Unngå kollisjon med faste eller bevegelige hinder - Forleng aldri plattformens arbeidshøyde ved bruk av stige eller liknende - Klatre aldri over rekke (bruk trappen) - Klatre aldri opp på rekke når plattformen er heiset opp - Unngå å kjøre maskinen i høy hastighet i smale passasjer - Bruk aldri maskinen uten å sette på plass plattformens bom eller uten å stenge sikkerhetsgrinden For å redusere risiko for tilt, må operatør følge disse instruksjoner: - Sett aldri nødstopp knappen ut av funksjon - Beveg aldri manøvreringsspakene fra en retning til den motsatte uten å gjøre et opphold i 0 posisjonen først (beveg spaken gradvis til 0 mens foten holdes på pedalen for å stoppe) - Overskrid aldri maks last eller maks antall tillatt personer i plattformen - Fordel lasten jevnt, og plasser i midten om mulig - Kontroller at underlaget tåler trykket og hjullasten - Unngå kollisjon med faste eller bevegelige hinder 6

7 - Unngå å kjøre maskinen i høy hastighet i smale passasjer - Kjør ikke maskinen i revers (dårlig sikt) - Bruk ikke maskinen med overlastet plattform - Bruk ikke maskinen med gjenstander hengende utover rekke eller bommen - Bruk ikke maskinen med gjenstander som kan øke vindhastigheten (for eksempel plank) - Utfør aldri vedlikeholdsarbeid på maskinen med plattformen heiset uten å ha alt sikkerhetsutstyr på plass (kran) - Kontroller maskinen daglig og se etter at den fungerer mens den brukes - Sørg for at maskinen ikke kan startes av uvedkommende når den ikke er i bruk OBS! VIKTIG! NB! Bruk aldri liften som en heis eller kran, og bruk den aldri til å trekke eller slepe gjenstander. Hvis maskinen er utstyrt med 220V max 16A stikk-kontakt, må skjøteledning være koblet til hovedkontakt som er beskyttet med en 30 ma lekkstrøm differensialdeksel. Kjøreretning kan forandres etter 180 rotasjon av overvogn. Legg merke til hvilken farge som vises på pilene på kontrollpanelet i chassis i forhold til kjøreretning (grønn =fremover, rød = revers). Med andre ord, ved å bevege kontrollen i retning av den grønne eller røde pilen på kontrollpanelet styres maskinen i retningen indikert av den grønne eller røde pilen på chassis. DET SKAL VÆRE MINST 2 PERSONER TILSTEDE SLIK AT EN AV DEM KAN: - behandle eventuelle nødssituasjoner - ta kontroll ved eventuelle uhell eller feil - se til at ingen er i nærheten av maskinen (personer, andre hindringer) - dirigere operatøren om nødvendig. 1.3 RISIKOER Risiko for ujevne bevegelser og tilt Faren for ujevne bevegelser og tilt er høy i følgende situasjoner: - Plutselige manøvreringer og bevegelser - Overlast - Ujevnt underlag - Vindkast - Hindringer på bakken eller i høyden Sørg for tilstrekkelig avstand å stoppe på: - 3 meter i høy hastighet - 1 meter i lav hastighet 7

8 Ikke modifiser eller overskrid noen komponenter som er forbundet med maskinens sikkerhet eller stabilitet. Ikke fest eller last noen komponenter til maskinen som henger utover maskinens deler Elektrisk risiko Det er høy elektrisk risiko i følgende situasjoner: - Kontakt med høyspennigs ledninger eller strøm ledninger - Bruk under stormvær Risiko for eksplosjon eller brann Risiko for eksplosjon eller brann er høy i følgende situasjoner: - Arbeid i eksplosive eller brannfarlige omgivelser - Påfylling av tank i nærheten av åpen ild - Kontakt med varme deler på maskinen - Bruk av maskin fører til hydraulikk lekkasje Risiko for kollisjon - Det er fare for å kjøre på mennesker - Operatør må overveie alle farer ovenfor før bruk av maskinen - Vær oppmerksom på posisjonen til armene når maskinen roteres - Tilpass kjørehastighet i forhold til underlag, trafikk, bevegelse av mennesker, eller andre faktorer som kan føre til krasj - Når maskinen kjøres ned en rampe, sørg for at det er tilstrekkelig plass å laste av på - Sjekk bremser regelmessig for å unngå risiko for kollisjon - Bruk alltid en vinsj vaier festet til maskinen når den lastes av og på annet kjøretøy Unormalt mye støy Bruker av maskinen må høre etter unormalt mye støy når maskinen startes. Hvis unormale lyder oppdages, skal maskinen stoppes umiddelbart og Pinguely Haulotte service skal kontaktes. 1.4 KONTROLLER Følg alltid lov og regler som gjelder i det land maskinen brukes Periodiske kontroller Maskinen skal inspiseres hver 6. måned av en godkjent bedrift eller godkjent personell for å finne feil som kan eventuelt føre til ulykker. Det er eiers og operatørs ansvar at kontrollen bestilles og utføres. Resultatet av kontrollen skal finnes tilgjengelig ved maskinen. Det er arbeidsgiver eller annen ansvarlig person som har ansvaret for at maskinen er kontrollert og godkjent. Hvis det blir anmerkninger ved kontrollen er det ansvarshavendes plikt å passe på at maskinene settes i stand, i henhold til kontrollprotokollen Valg av maskin avhengig av arbeidsoppgave 8

9 Det er viktig at riktig maskin benyttes i forhold til miljø og arbeidsoppgaver, dvs. at arbeidet kan utføres sikkert og i overensstemmelse med brukermanual Sikkerhetskontroller før bruk Det er operatørens ansvar å utføre sikkerhetskontroll før kjøring. Operatøren av maskinen skal være opplært i maskinen slik at en sikker og korrekt kontroll kan utføres. Følgende punkter skal kontrolleres: sikkerhetssystem, lastebegrensning, hellingssensor, lekkasje hydraulikk-sylinder, evt. deformeringer, sveisinger, stilstramming av bolter, hydraulikkslanger, elektriske sammenføyninger, dekkenes tilstand, manøvrering og overdrevne mekaniske krefter m.m. OBS! Ved leie av maskinen er det leietakers ansvar å kontrollere at maskinen er kontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regler. Leietaker skal alltid ved leie, kontrollere at maskinen har gjennomgått kontroll og at maskinens tilstand er i henhold til kontrollprotokollen. Brukermanual samt kopi av kontroll / protokoll skal være tilgjengelig ved maskinen. 1.5 REPARASJONER OG JUSTERINGER Store reparasjoner samt reparasjon av sikkerhetssystem eller komponenter (relatert til mekanikk, elektronikk eller hydraulikk) skal utføres av personell fra fabrikk, forhandler eller annet autorisert personell og det skal kun benyttes originale reservedeler. Ingen endringer eller justeringer må utføres uten tillatelse fra Pinguely Haulotte. Fabrikanten kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet original reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. 1.6 VERIFISERING VED INNLEVERING TIL SERVICE Skal gjennomføres etter: - Omfattende justeringer av deler - Reparasjoner hvor essensielle deler av maskinen er berørt - Skader som følge av feil ved essensielle deler av maskinen Resultatene av kontrollen skal noteres i en sikkerhetsprotokoll utstedt av arbeidsgiver, som er tilgjengelig sammen med en liste over ansvarlige personer, fra arbeidsleder og til firmaets helseog sikkerhetspersoner (dersom dette finnes). 1.7 BEAUFORT SKALA Beaufort Skala over vindstyrke er internasjonalt godkjent og brukes til å kommunisere værforhold. Den består av tall mellom 0 og 17, og hvert tall står for en viss vindstyrke eller vindhastighet 10 meter (33 ft) over bakken. 9

10 Vindbeskrivning Virkning til lands MPH m/s 0 Stille Stille; røyken stiger rett opp Svak vind Røyken viser vindens retning Svak vind Vinden kjennes mot ansiktet Lett bris Løv settes i bevegelse Moderat bris Støv og papir virvler opp Frisk bris Mindre løvtrær svaier Sterk bris Store grener settes i bevegelse Stiv kuling Hele trær svaier, vanskelig å ferdes Sterk kuling Kvister knekker fra trærne Halv storm Mindre skader på hus MINIMAL SIKKERHETSAVSTAND Det er viktig at maskinen holdes på lang avstand av elektriske ledninger og elektriske gjenstander: Voltage Minimum sikkerhetsavstand i meter Fra 0 til 300 V Unngå kontakt Fra 300 V til 50 kv 3,05 Fra 50 kv til 200 kv 4,60 Fra 200 kv til 350 kv 6,10 Fra 350 kv til 500 kv 7,62 Fra 500 kv til 750 kv 10,67 Fra 750 kv til 1000 kv 13,72 2 PRESENTASJON Selvgående arbeidsplattformer er konstruert for å arbeide i høyden innen dens spesifikke rekkevidder. Hovedkontrollpanelet er plassert på plattformforlengeren. Nød panelet og støttekontrollen er plassert nede på chassiset IDENTIFIKASJON Identifikasjons- skiltet som er festet bak på høyre side på undervognen, er inngravert med all nødvendig informasjon for identifikasjon av maskinen. 10

11 NB! Ved feil og ved reservedelsbestillinger oppgis alltid maskinnummer og type i henhold til dette skiltet. 2.2 HOVEDKOMPONENTER 11

12 1. Øvre rekkverk 10. Chassis kontrollboks 2. Hengsle til å skyve 11. Stige 3. Plattform 12. Hydraulikksystem 4. Utlegger 13. Sakser 5. Enkel utlegger 14. Kjøre/ styrehjul 6. Plattform kontrollboks 15. Dieseltank 7. Dokumentholder 16. Hydraulikk oljetank 8. Stabilisator 17. Termal motor 9. Kjørehjul 2.3 ARBEIDSOMRÅDE H12SXL 12

13 2.3.2 H15SXL 13

14 2.3.3 H18SXL 14

15 2.4 DIMENSJONER 15

16 2.5 TEKNISKE SPESIFIKASJONER H12SXL Beskrivelse H12SXL 16

17 Arbeidshøyde 12 m Maks /min gulvhøyde 10 m/ 1,37 m Total bredde 2,25 m Total bredde plattform 1,89 m Total lengde 4,12 m Total plattform lengde 5,30 m Plattform dimensjoner 5,20 x 1,81 Total lende stabilisator 5,30 m Total maks /min høyde 11,19 m x 2,57 m Bakkeklarning 0,27 m Hjulbase 2,75 m Utvendig snu radius med stabilisator 6,20 m Innvendig snu radius med stabilisator 2 m Total vekt med dobbel utleggere 700 kg (4 pers) Maks sidevekt 40 dan Maks vindstyrke 45 km/t Autorisert helling 2 Kjørehastigheter 1,6 km/t, 3,2 km/t, 6 km/t Maks stigningsgrad 40 % Tid for å løfte/ senke uten last 43 s / 65 s Tid for å løfte/ senke med last 60 s / 57 s Hydraulikk tank 100l Hydraulikk trykk generell 240 bars Hydraulikk trykk kjøring 240 bars Hydraulikk trykk løfting 143 bars Hydraulikk pumpe kapasitet 23 x 4 cm³/rev Kjøring, løfting, stabilisering flyt 52 l/m Styre flyt 10 l/m Termal motor HATZ type 2L41C - strøm 32,6 hp/ 24kW v 2400 rpm - strøm ved tomgang 20,4 hp/ 15kW v 1500 rpm - forbruk 238 g/kw/t 175 gr/hp/h - forbruk ved tomgang 232 g/kw/t 170 gr/hp/h Dieseltank kapasitet 65l Antall styrende hjul 2 Antall kjørehjul 4 Differensiering blokk JA Hydraulikk bremser JA Frihjulskobling JA Start batterier 1 x 12 V- 95 A/H Tilløp volt 12 V Massive dekk dimensjoner 10 x 16,5 Tilstramming av hjulbolter 32 danm Maskinens masse med doble utleggere 5700 kg Maks trykk på ett hjul med nominal last 2420 dan Maks trykk på underlag med 700 kg - hardt underlag (betong) - løst underlag (jord/ leire) 9,2 dan/ cm² 5,5 dan/ cm² Maks trykk på en stabilisator med nominal vekt 2740 dan Underlagstrykk på en stabilisator 5,5 dan / cm² Akustikk 104 db (A) H15SXL Beskrivelse Arbeidshøyde Maks /min gulvhøyde Total bredde Total bredde plattform H15SXL 15 m 13 m/ 1,57 m 2,25 m 1,89 m 17

18 Total lengde 4,12 m Total plattform lengde 5,30 m Plattform dimensjoner 5,20 x 1,81 Total lende stabilisator 5,30 m Total maks /min høyde 14,19 m x 2,75 m Bakkeklarning 0,27 m Hjulbase 2,75 m Utvendig snu radius med stabilisator 6,20 m Innvendig snu radius med stabilisator 2 m Total vekt med dobbel utleggere 500 kg (4 pers) Maks sidevekt 40 dan Maks vindstyrke 45 km/t Autorisert helling 2 Kjørehastigheter 1,6 km/t, 3,2 km/t, 6 km/t Maks stigningsgrad 40 % Tid for å løfte/ senke uten last 46 s / 57 s Tid for å løfte/ senke med last 50 s / 57 s Hydraulikk tank 100l Hydraulikk trykk generell 240 bars Hydraulikk trykk kjøring 240 bars Hydraulikk trykk løfting 174 bars Hydraulikk pumpe kapasitet 23 x 4 cm³/rev Kjøring, løfting, stabilisering flyt 52 l/m Styre flyt 10 l/m Termal motor HATZ type 2L41C - strøm 32,6 hp/ 24kW v 2400 rpm - strøm ved tomgang 20,4 hp/ 15kW v 1500 rpm - forbruk 238 g/kw/t 175 gr/hp/h - forbruk ved tomgang 232 g/kw/t 170 gr/hp/h Dieseltank kapasitet 65l Antall styrende hjul 2 Antall kjørehjul 4 Differensiering blokk JA Hydraulikk bremser JA Frihjulskobling JA Start batterier 1 x 12 V- 95 A/H Tilløp volt 12 V Massive dekk dimensjoner 10 x 16,5 Tilstramming av hjulbolter 32 danm Maskinens masse med doble utleggere 6530 kg Maks trykk på ett hjul med nominal last 2440 dan Maks trykk på underlag med 700 kg - hardt underlag (betong) - løst underlag (jord/ leire) 9,2 dan/ cm² 5,5 dan/ cm² Maks trykk på en stabilisator med nominal vekt 3600 dan Underlagstrykk på en stabilisator 7,5 dan / cm² Akustikk 69,7 db (A) H18SXL Beskrivelse Arbeidshøyde Maks /min gulvhøyde Total bredde Total bredde plattform Total lengde Total plattform lengde H18SXL 18 m 16 m/ 1,77 m 2,25 m 1,89 m 4,12 m 5,30 m 18

19 Plattform dimensjoner 5,20 x 1,81 Total lende stabilisator 5,30 m Total maks /min høyde 17,19 m x 2,97 m Bakkeklarning 0,27 m Hjulbase 2,75 m Utvendig snu radius med stabilisator 6,20 m Innvendig snu radius med stabilisator 2 m Total vekt med dobbel utleggere 500 kg (4 pers) Maks sidevekt 40 dan Maks vindstyrke 45 km/t Autorisert helling 2 Kjørehastigheter 1,6 km/t, 3,2 km/t, 6 km/t Maks stigningsgrad 40 % Tid for å løfte/ senke uten last 60 s / 60 s Tid for å løfte/ senke med last 77 s / 60 s Hydraulikk tank 100l Hydraulikk trykk generell 240 bars Hydraulikk trykk kjøring 240 bars Hydraulikk trykk løfting 160 bars Hydraulikk pumpe kapasitet 23 x 4 cm³/rev Kjøring, løfting, stabilisering flyt 52 l/m Styre flyt 10 l/m Termal motor HATZ type 2L41C - strøm 32,6 hp/ 24kW v 2400 rpm - strøm ved tomgang 20,4 hp/ 15kW v 1500 rpm - forbruk 238 g/kw/t 175 gr/hp/h - forbruk ved tomgang 232 g/kw/t 170 gr/hp/h Dieseltank kapasitet 65l Antall styrende hjul 2 Antall kjørehjul 4 Differensiering blokk JA Hydraulikk bremser JA Frihjulskobling JA Start batterier 1 x 12 V- 95 A/H Tilløp volt 12 V Massive dekk dimensjoner 10 x 16,5 Tilstramming av hjulbolter 32 danm Maskinens masse med doble utleggere 7490 kg Maks trykk på ett hjul med nominal last 2550 dan Maks trykk på underlag med 700 kg - hardt underlag (betong) - løst underlag (jord/ leire) 9,6 dan/ cm² 5,7 dan/ cm² Maks trykk på en stabilisator med nominal vekt 4120 dan Underlagstrykk på en stabilisator 8,5 dan / cm² Akustikk 104 db (A) 3.0 FUNKSJONSPRINSIPP 3.1 HYDRAULIKKSYSTEM Alle maskinens bevegelser skjer ved hjelp av den hydrauliske drivkraften, som frembringes av en selvregulerende stempelpute som drives av en diesel motor. Dersom maskinen ikke fungerer slik 19

20 den skal, vil et bergningssystem aktiveres slik at sakseliften kan senkes manuelt. Et høytrykksfilter er montert på pumpen for å beskytte mot forurensning i systemet Heving av sakseliften, kjørebevegelser og stabilisering Disse bevegelsene styres av magnetventiler av typen PÅ/AV. En proporsjonal fordelingsventilen sørger for den påkrevde flyt for disse bevegelsene. Kun en bevegelse er mulig av gangen Styrebevegelser Disse bevegelsene styres av magnetventiler av typen PÅ/AV som mates av pumpehuset Sakseløftsylinder Den har en magnetklaffventil montert på huset Frigjøring av bremset hjulveksler Når motorene blir satt under trykk, undertrykkes bremsevirkningen på forhjulene. Så snart bevegelsen stanser, etableres bremsene igjen med en fjær påvirkning. På hver hjulaksel er det montert hydrauliske differensialsperre. 3.2 EL SYSTEM OG SIKKERHETSSYSTEMER Generelle forskrifter Den elektriske strømkilden som benyttes for kjøring og manøvrering blir forsynt av et 12V batteri. For å unngå overdreven og uhensiktsmessig bruk av maskinen er det bygget inn sikkerhetsanordninger for å beskytte de personene som betjener maskinen. Disse sikkerhetsanordningene stanser maskinen eller stopper bevegelsen. Dårlig kjennskap til maskinens egenskaper og drift kan således resultere i at man feilaktig tror at det dreier seg om maskinsvikt når det i realiteten bare er sikkerhets- anordningen som funger perfekt. Det er derfor meget viktig at man leser hele instruksjonsboken Automatisk motorstopp Motoren stopper automatisk dersom oljetrykket er for lavt (se ref 1, foto 3) Kontroll av last i arbeidskurven All bevegelse av maskinen stopper automatisk dersom det er høyere vekt enn maks tillatt. Overvekt alarmen vil lyse på plattform panelet, og en alarm vil høres. Last/ overvekt må fjernes for å kunne fortsette manøvrering av maskinen Helleindikator Helleindikatoren gir et akustisk signal når maks tillatte hellevinkler nådd. Dersom situasjonen fortsetter, vil det etter 1-2 sekunder stoppe all manøvrering (heving av bom/jibb, teleskopering) og det er ikke mulig å utføre noen bevegelser så lenge maskinen er i denne stillingen. 20

21 MAKS HELNING H12SXL 2 H15SXL 2 H18SXL Kjørehastighet For å kunne kjøre må dødmannsknappen fungere og trykkes ned. All kjøring stanses dersom dødmannsknappen slippes. Kjøring i høy hastighet skal kun foretas når plattformen er senket. Med hevet plattform skal kjøring kun foretas i lav hastighet. Tre kjørehastigheter (lav, medium, høy) er mulig når maskinen er senket (i transport posisjon) Timeteller Timeteller indikerer forbrenningsmotorens driftstid HEAD Hver maskin er utstyrt med en spesifikk kalkulator som er tilpasset maskinens funksjon. Dersom denne kalkulatoren fjernes uten spesifikk avtale med teknikere fra Pinguely Haulotte, kan maskinen slutte å fungere. Et merke er plassert over kalkulatoren, og dersom Pinguely Haulotte personell oppdager at dette merket er forkludret eller at det er forsøkt å fikse på kalkulator, vil garantien for maskinen oppheves. Dersom batteriet til kalkulatoren er utladet (etter batteriets levetid), vil to lamper lyse simultant på nedre konsoll når maskinen startes. Disse lampene som lyser er: - Motor olje trykk - Motor temperatur - Tette filter Kontakt Pinguely Haulotte service personell så snart batterinivået er lavt. NB! Blinking av disse lysene kan også være et resultat av andre feil på maskinen dersom. 4.0 BRUK AV MASKINEN 4.1 GENERELT Din saksetype plattform er mobil. All manøvrering kontrolleres fra en kontrollboks som er montert på plattformens utlegger. Dette er hovedmanøvreringsstasjonen; kontrollboksen som er montert på chassis er kun for bergning og nød manøvrering. ADVARSEL! Bruk aldri maskinen dersom vindhastigheten er høyere enn 45 km/t. 21

22 Bruk ikke maskinen før hele manualen er lest. Dersom det forsøkes å manøvrere maskinen utover dens begrensninger, vil sikkerhetssystemer iverksettes for å hindre skader og ulykker. Disse sikkerhetssystemene immobiliserer maskinen og nøytraliserer dens bevegelser. Dersom det ikke er tilstrekkelig kunnskap for maskinens funksjoner, kan man tro at maskinen ikke fungerer slik den skal, mens det egentlig er sikkerhetsfunksjoner som er satt i gang dersom maskinen stopper. Det er derfor meget viktig å forstå alle maskinens funksjoner, og å lese hele manualen før bruk Bevegelse BEVEGELSE ER KUN MULIG DERSOM KLOSSENE FOR FASTKILING ER OPPHEVET. De tre modellene, H12SXL, H15SXL og H18SXL, kan kjøres i tre hastigheter kun i lav posisjon (gulvhøyde 2,95m) Påfylling av drivstoff Sørg for at drivstoff er riktig, og at det er det som er anbefalt. Sørg også for at lagring av drivstoff er forsvarlig slik at det ikke forurenser. NB! Ved bergning og nød manøvrering er sikkerhetssystemer nøytralisert, og kun en erfaren operatør skal foreta denne manøvreringen. Bruk aldri drivstoff fra fat som ikke er rengjort, og bruk aldri bunnsjiktet. På grunn av brannfare ved påfylling av drivstoff, skal følgende forhåndsregler følges: - røyking er forbudt - stans dieselmotoren om den er i gang - stå ikke i motvind slik at du kan få drivstoff på deg - rør ved utsiden av tanken med pumpen før du fyller for å unngå gnister som følge av statisk elektrisitet - skru på tanklokket ordentlig etter påfyll, og tørk av eventuelt søl. 4.2 LOSSING LASTING KJØRING Viktig! NB! Før ethvert oppdrag, se til at maskinen er i god stand og ikke er blitt skadet under transport. Hvis det finnes skader må disse påpekes skriftlig til transportselskapet. Under transport må manøvreringstårnet blokkeres med stoppekilen som sitter i manøvreringståret (se bilde under). OBS! Feil kan føre til at maskinen faller, noe som kan potensielt føre til alvorlig personskader. Lasting og lossing av maskinen må gjøres på et stabilt underslag som er flatt og som tåler maskinens tyngde. 22

23 4.2.1 Lossing ved bruk av rampe - Forholdsregler: - se til at rampen er sterk nok til å tåle vekten av maskinen og at det er tilstrekkelig grep til å forhindre at maskinen glir ved lossing samt at rampen er forsvarlig forankret. - maskinen skal være sammenlagt Lasting Ta samme forholdsregler som ved lossing. Maskinen må sikres i henhold til nedenstående tegning. Velg lav hastighet ved kjøring opp en rampe. - fest de fire stroppene til de fire løftepunktene, og KUN disse punktene - løft utstyret sakte, se til at lasten er jevnt fordelt, og senk den sakte ned. - utleggere må være låst. - maskinen må være i transport posisjon. Tegning: Sikring av maskinen Kjøring Følg alle gjeldende regler i området maskinen kjøres. Hold alltid en sikker avstand til kanter og faste objekter. Sørg for at det ikke er personer i umiddelbar nærhet av maskinen før maskinen tas i bruk. Vær ekstra oppmerksom dersom utleggere er ute da det er mindre oversikt. Husk! Det er ulovelig å kjøre på offentlig vei. 4.3 KONTROLLER FØR FØRSTEGANGSBRUK Husk! Før maskinen tas i bruk må man lære maskinen å kjenne ved hjelp av brukermanual, motormanual samt å lese de skilt som er plassert på maskinen. 23

24 NB! Dersom maskinen vaskes med høytrykksspyler, unngå å spyle direkte på elektrisk anlegg Plattformens kontrollpanel Foto 1 24

25 Foto 2 1A. Stabilisator utlegger kontroll 8. Nødstopp knapp 1B. Stabilisator inndragning kontroll 9. Styrespak 2. Signalhorn 10. Sikkerhetsknapp (fail- safe) 3. Valg av kjørehastighet 11. Spake for sentral stabilisering 4. Indikator: Strøm på 12. Indikator: Valg av bevegelse 5. Start av motor 13. Indikator: Stabilisators posisjon 6. Opp/ Ned valgbryter 14. Varsellampe for overlast 7. Differensialsperre 15. Diesel/ LPG valg bryter Chassis kontrollpanel 25

26 Bilde 3 1. Kontrollampe for oljetrykk 2. Kontrollampe for batterilader 3. Kontrollampe for tett luftfilter 4. Heving/ senking av plattform kontrollbryter 5. Blinklys (valgfritt) 6. Valgbryter (mellom chassis eller plattform) 7. Timeteller 8. Start av dieselmotor 9. Nødstopp knapp Montering av sikkerhetsrekkverk Maskinen levers uten at sikkerhetsrekkverket er montert fast. Det er derfor viktig å sette den i posisjon ved å bruke pins (se pilen på foto 4 under). 26

27 Sørg for at sikkerhets- bommen (ref 1, foto 5 under) åpnes lett for uproblematisk tilgang ut og inn fra arbeidskurven. NB! Sørg for at sikkerhets- bommen er forsvarlig stengt før maskinen brukes. Foto 4 Foto Sikkerhetskontroller før bruk OBS! Maskinen skal være nøye inspisert før bruk Generell sjekk av maskinens mekaniske utseende 27

28 - visuell inspeksjon av hele maskinen: flassende maling, tapte eller løse deler, lekkasje av batterisyre - sjekk at ingen bolter, muttere, koblinger og slanger er løse, at det ikke er lekkasje av hydraulikkolje, at ingen el-kabler er kuttet eller løse - sjekk hjulene for løse eller tapte muttere - sjekk dekkene for kutt eller slitasje - sjekk løfte- og styresylindrene for skade, rust eller fremmedelement på stangen - sjekk plattform og saksearmer for synlig skade, slitasje eller deformering - sjekk styringsakselen for overdreven slitasje på svingbolt, løse eller tapte deler, deformeringer eller synlige sprekker - sjekk kontrollboksens strømkabel - sjekk at fabrikantens merkeplate finnes, samt varselskilt og brukermanual - sjekk rekkverk og sikkerhetsstang Maskinområdet - sjekk at det finnes en brukbar brannslukker i nærheten - arbeid alltid på hardt underlag som tåler maks last pr. hjul - bruk ikke maskinen i temperaturer under 15 o C, spesielt i kjølerom - tørk av alle spor etter olje eller smørning på gulv, stige eller rekkverk - pass på at ingen er i nærheten av maskinen før heving/senking av plattformen - pass på at ingen gjenstander kan hindre: - kjøring (maskinkjøring) - plattformens hevebevegelser - OBS: se Arbeidsområde tegning Hydraulikksystem - sjekk pumpen og den hydrauliske kontrollblokken for lekkasje og at komponentene er skrudd fast - sjekk hydraulikkoljens nivå (ref 1, foto 6) Diesel motor - Fjern dekselet som holdes på plass på fire punkter, og sjekk at det ikke er vann eller noe skitt i filteret. - Sjekk brenselnivå gjennom hullene i tanklokket (ref 2, foto 6) - Sjekk motoroljenivå: maks. strek på måleren 28

29 Foto 6 Foto Batterier - sjekk at batteripolene er rene og fastskrudd, løse poler kan forårsake korrosjon og tap av effekt - sjekk væskenivået i batteriet, nivået skal være ca. 10 m.m. over platene, etterfylles med destillert vann ved behov Sikkerhetsutstyr - sjekk driften av topp/bunn nødstoppbryter (se foto 12/14) - sjekk driften av hellesensoren (se foto 13) med plattformen hevet ved å manøvrere sistnevnte (med ulåst rød nødstoppbryter, signalet skal høres når maks helling er nådd) - sjekk at grensebrytere er uten fremmedlegemer - sjekk synlige og hørbare alarmer. 4.4 MANØVRERING VIKTIG! Manøvrering skal kun utføres etter at alle kontroller i forrige kapittel er utført Manøvrering fra chassisets kontrollpanel 29

30 Foto Start av motor: - Kontroller at nødstoppknappen er trukket ut ref 9, foto 8). - Sett valgbryter for chassis-/plattformkontroll i stilling Chassis (ref 6, foto 8). Når dette gjøres fungerer ikke plattformkontrollen. - Varsellampene for motorens oljetrykk og lading er da tent (ref 1, foto 8). Varsellampen for tett luftfilter er slukket (ref 3, foto 8). - Start motoren (ref 8, foto 8). Så snart motoren er startet slokner varsellampene. NB!: Dersom motoren ikke starter, slå av strømmen ved å trykke inn nødstoppknappen og gjenta deretter starten. La motoren bli varm og kontroller at timetelleren, motor og pumpe fungerer korrekt Stopp av motoren - Trykk på stoppknappen. Ved å trykke på stoppknappen stanses motoren og all manøvrering fra plattform er umulig. - For å kunne manøvrere maskinen, må stoppknappen trekkes ut igjen Bevegelsestest - Begynn med å starte maskinen. - Trykk kontrollspaken (ref 4, foto 8) oppover for å heve plattformen. 30

31 - Heving av maskinen vil stoppe automatisk etter ca 3 meter. Denne sikkerhetsfunksjonen minner operatør på at full heving av maskinen kun er mulig dersom den er fastkilt. NB! Kontrollen for heving av maskinen leder automatisk til akselerasjon av motoren. - Sjekk at helningsindikatorene fungerer korrekt. Alarm skal høres over 2. - Trykk kontrollspaken (ref 4, foto 8) nedover for å senke maskinen. - Maskinen kan så stoppes helt ved å slippe opp valgbryter (ref 6, foto 8), eller ved å trykke på nødstopp knappen (ref 9, foto 8) Manøvrering fra plattformens kontrollpanel Advarsel! Før manøvrering, sørg for at riktig bevegelse er valgt Anbefalninger - Beveg ikke maskinen før sikkerhetsutstyr er på plass og at sikkerhetsgelenderet er senket. - Vær oppmerksom på blindsoner og områder med redusert sikt når du kjører eller beveger maskinen. - Vær oppmerksom på utleggers posisjon. - Bruk godkjente hjelmer. - Inspiser arbeidsområdet før manøvrering for å sikre området. - Utfør ikke noen akrobatiske bevegelser på plattformen. Klatre ikke over eller sitt på sikkerhetsrekkverket. - Tilrettelegg kjørehastighet til terrenget i forhold til underlag, trafikk, hinder og personer. - Beveg ikke maskinen i passasjen til en kran eller noe annet maskineri i høyden uten at disse er sikret. Først og fremst må det sjekkes at lasten ikke overgår maksimal tillatt last, og at all last er jevnt fordelt. PLATTFORM H12SXL PLATTFORM H15SXL PLATTFORM H18SXL Motor start- stopp Start: - Slipp løs stoppknappen ved å vri den 90 - Trykk på startomkobler (ref 5) Stopp: - Trykk på stoppknappen (ref 8) Total last: 700 kg Maks. ant. personer: 4 Total last: 500 kg Maks. ant. personer: 4 Total last: 500 kg Maks. ant. personer: 4 31

32 Foto Kontrollpanel test - Se til at stoppknappen ikke er nede (ref 8). - Se til at det grønne lyset er på (ref 4) før manøvrering. Dette indikerer at maskinens strøm er på, og at valgbryter er satt i plattform posisjon. - Sjekk at signalhorn fungerer (ref 2) Kjøring - Velg riktig kjørehastighet (ref 3). Korresponderende lys slås på (ref 12). - Trykk på sikkerhetsknappen (ref 10) og aktiver kontroll (ref 9) i ønsket retning innen ti sekunder. Etter ti sekunder vil lyset slokkes og verifisering av kjøring oppheves. NB! Beveg kontrollspake sakte: jevn kontroll = jevn manøvrering Styring Etter at kjørehastighet er valgt, styres høyre/ venstre bevegelse av å trykke dødmannsknappen og ved å trykke på korresponderende knapper på kontrollpanelet Differensialsperre (etter å ha valgt lav og medium kjørehastighet) Trykk på omkobler (ref 7) for å sperre differensialen. Sperren slippes når knappen slippes Stabilisator 32

33 En gruppe av fire sylindere er festet ved chassis og styres fra plattformen og gjør det mulig å bringe maskinen i horisontal stilling. Omkoblere (ref 1A, foto 9) styrer utlegg av stabilisatorene. Omkoblere (ref 1B, foto 9) styrer inntrekking av stabilisatorene. Med disse omkoblerne kan 1,2,3 eller 4 støtte- ben styres samtidig i en og samme manøvrering (heve eller senke). ADVARSEL! Stabilisatorene må alltid være justert når maskinen er i lav posisjon. De fire sylinderne må være i posisjon på bakken. Utlegg av stabilisator: - Aktiver stabilisator knapp (ref 1A, foto 9) - Aktivering av de fire knappene samtidig sakker utlegg - Når stabilisator er kjørt helt ut, høres alarm. Varsellampe som korresponderer med stabilisator ref (13): - blinker raskt dersom stabilisator er kjørt ut, men ikke har bakkekontakt - lyser konstant dersom stabilisator er kjørt ut og har bakkekontakt - blinker sakte dersom stabilisator er kjørt helt ut - Heving av plattform er autorisert dersom maskinen er stabilisert (alle fire lamper lyser). Inntrekking av stabilisator: - Aktiver stabilisator knapp (re 1B, foto 9). - Hold 1B nede til lampen som korresponderer med 1A (ref 13) slukkes. Når lampen slukkes, er stabilisatorene fullstendig trukket inn. Maskinen er utstyrt med 3 sikkerhetssystemer: - Manøvrering er deaktivert helt til alle fire sylindere er fullstendig kjørt ut. - Plattformen må være senket for å kunne forandre posisjon av sylinderne - Løftefunksjon er ikke mulig dersom ikke alle fire stabilisatorene har bakkekontakt (alle lamper lyser) 33

34 Sentralstyrte stabilisatorer: Når plattformen er i lav posisjon, kan lås og automatisk horisontal innstilling velges ved å trykke på central locking (ref 11) Heving (etter fastkiling) - Trykk bryter oppover (ref 6). Korresponderende lampe lyser (ref 12). - Velg retning innen ti sekunder. - Ikke stopp i nøytral. Senking av plattformen er kontrollert av spaken til en minimum avstand på 50 cm for å forhindre klemskader. For å kunne fortsette senking: - Slipp bryteren i minst 4 sekunder. - Sørg for at ingen er i nærheten og kan bli klemt når maskinen senkes. - Manøvrering kan da sluttes. - I løpet av denne manøvreringen vil alarmen kunne høres. - I løpet av senking av maskinen, akselerer ikke motoren. ADVARSEL! På slutten av nedsenkning forhindres skyvning slik at man hindrer risiko for fastklemning. All bevegelse som er valg stopper dersom ikke operatør bruker funksjonen etter ti sekunder. 4.5 MANUELL UTLEGG 34

35 Foto 10 Instruksjon: Ta tak i begge håndtak som brukes for å dra ut eller inn utleggerne. Løft dem opp til 90 og dra dem i ønsket retning. Når handtakene løftes opp til 90, løsner automatisk sperrene (ref 1, foto 10) som holder fast utleggerne. Ved transport samt under arbeid, må utlegg stå i fastspent stilling. Kontroller at sperrene kobles når håndtakene stilles i posisjon får å unngå at utleggerne rører seg inn eller ut. For å gjøre denne manøvrering lettest mulig anbefales det ikke å overstige en last på 200 kg på utleggerne. 4.6 NØD MANØVRERING Dersom maskinen fungerer normalt og personen i kurven er ute av stand til å senke kurven, kan en person på bakken gjøre dette. - Skift til posisjon undervogn med nøkkelbryteren (ref 1, foto 11). - Foreta de ønskede bevegelser ved hjelp av de brytere som svarer til ønsket bevegelse (ref 2, foto 11). Foto MANUELL SENKNING 35

36 Dersom en feil i maskinen hindrer operatør fra å senke maskinen, kan en kompetent operatør bringe maskinen ned fra bakkeplan. På H12SXL og H15SXL: - Finn frem kjettingen som er rullet sammen rundt trappene (foto 12) - Fest den ene enden med en krok i magnetventilens manøvreringsspak. - Dra forsiktig i kjettingen, plattformen senkes sakte ved effekten av tyngdekraften. - Slipp opp kjettingen for å stanse senkning. - Sett kjettingen tilbake på plass etter nød operasjonen. Foto 12 Foto 13 På H18SXL: - Trekk i ventilens kontroll for å senke plattformen. - Slipp opp for å stanse senkning. Foto 14 Maskiner som er sikret med protection valg, må fjerne denne installasjonen for å komme til nød kontrollen. Men vær oppmerksom på faren for klemming. ADVARSEL! Det er ulovelig å bruke nød senk for å senke overlast! 4.8 FRIKOBLING Det er mulig å frikoble reduksjonsgir på kjørehjulene for å kunne taue maskinen dersom det oppstår feil. 36

37 Instruksjon frikobling: Skru løs ref 1, foto 15, men ikke med overdreven makt. Maskinen er nå frikoblet. Bilde 15 Instruksjon kobling: - Kjør opp maskinen på systemet for fastkiling - Sku igjen midtskruen ADVARSEL! Frikobling skal kun foretas av erfarne operatører. Arbeidet skal foregå på rett underlag. 4.9 INNEBYGD GENERATOR (VALGFRI) ADVARSEL! Ikke utsett generatoren for høytrykksspyler eller store mengder vann. 37

38 Den innebygde generatoren har 220V eller 110V (avhengig av valg), og kan støtte et redskap opp til 3,3 kw. Foto 16: Innebygd generator Foto 17: Generator kontakt Instruksjoner Skru på: - Start maskinen fra plattformens kontrollpanel og la maskinen gå i 15 minutter før bruk. - Vri bryteren over kontakten til PÅ posisjon. Generatoren starter kun når alle lamper i plattformens kontrollpanel er slukket. Motoren akselererer, og knappens grønne lys indikerer at generatoren kjøres (ref 1, foto 17). - Plugg inn verktøy. - Du kan bytte verktøy når som helst. NB! Ingen manøvrering er mulig dersom generator er i bruk. Generator må slås av før manøvrering kan startes. V kan variere i forhold til hva slags hydraulikkolje som er brukt. Slå av: - Fjern verktøy fra kontakten. - Vri bryteren over til AV. - Manøvrering av maskinen kan gjenopptas. 5.0 VEDLIKEHOLD 38

39 5.1 GENERELLE ANBEFALINGER Det vedlikehold som anbefales i denne manualen gjelder for maskiner som opererer under normale forhold. Ved manøvrering under vanskelige forhold (høy temperatur, høy luftfuktighet, forurenset miljø, i store høyder etc.) skal de gitte vedlikeholdsintervall forkortes og spesielle tiltak foretas. Kontakt maskinleverandøren. Kun autorisert og kompetent personell kan foreta vedlikehold på maskinen, og gitte sikkerhetsinstruksjoner skal følges. Kontroller regelmessig sikkerhetssystemets funksjon: 1. Helling: ringesignal + stopp (kjøring, øvre bom, teleskopering og nedre bom ). 2. Overlast på plattform: ringesignal + stopp av samtlige bevegelser. 3. Kjøring i høy hastighet (eller medium hastighet på 4x4 modellene) når bommen er utteleskopert eller over horisontallinjen, eller når nedre bommen er hevet. ADVARSEL: - Bruk aldri maskinen som jordingspunkt for sveising. - Utfør aldri sveisearbeid uten først å ha koblet ut batterikablene (+/-). - hvis andre maskiner startes ved hjelp av batteriet, koble først ut batteripakken. 5.2 VEDLIKEHOLDSSYSTEM Foto 18 Foto 19 Instruksjoner: Disse operasjonene skal foretas på begge sider av plattformen. Installering av vedlikeholdsstøttene: - Parker liften på et solid underlag. - Lås maskinen fra plattformens kontrollpanel. - Sørg for at de to nødstopp knappene er PÅ. - Vri bryter over til valg av chassis (oransje knapp, ref 6, foto 8). - Beveg chassis bryter for løft oppover for å heve plattformen. - Skru løs vedlikeholds støttebena slik at de henger vertikalt. - Trykk bryter for løft til lav posisjon for å gradvis senke plattformen til støttebena kommer i kontakt med de to sikringspunktene (topp og bunn) slik at maskinen er totalt immobilisert. 39

40 Fjerning av vedlikeholdsstøttene: - Trykk chassis bryter for løfte oppover og hev maskinen gradvis helt til støttebena er frigjort. - Skru støttebena tilbake på plass. - Trykk chassis bryter for løfte nedover og senk maskinen gradvis. 5.3 VEDLIKEHOLDSSKJEMA Bilde på neste side viser intervall, plassering og smøremiddel. - Markeringene i symbolene viser vedlikeholdspunkter i henhold til intervallene. - Symbolene representerer smøremiddel som skal brukes (eller hva som skal utføres) Vedlikeholdsprodukter Detalj Spesifikasjon Symbol Fabrikantens smøremiddel Motorolje SAE 15W40 SHELL / RIMULA Girolje SAE 90 ESSO Hydraulikk olje AFNOR ISO VG 46 EP 80 W 90 BP SHF ZS 46 ELF TRANSELF EP 80 W 90 HYDRELF DS 46 Total TM 80 W/90 EQUIVIS ZS 46 Biologisk Hydraulikk olje Ekstrem trykk litium smøremiddel Litium smøremiddel Blyfri smøremiddel Bio ISO 46 ISO XM- 2 ENS/ EP 700 Grad 2 eller 3 BARDAL Super Teflub + PTFE Multimotive 2 Multis EP Vedlikeholdsdiagram 40

41 5.4 VEDLIKEHOLDSTABELL Intervaller Intervall Vedlikeholdspunkt Detalj 41

42 Daglig eller før hver kjøring Kontroller følgende nivå: - Motorolje - Hydraulikkolje - Diesel - Batterier Kontroller at følgende deler er rene: - drivstoffets forfilter: bytt om det forekommer vann eller andre forurensinger - motorens luftfilter - maskinen i sin helhet (kontroller spesielt koblingenes og slangenes tetthet, kontroller også dekkslitasjen samt alle el-kabler og annet utstyr Kontroller at hydraulikkfilteret ikke er tett, hvis varslingslampen tennes, bytt filterpatron Etter de første 50 timer Hver 50. driftstime Hver 250. Driftstime Hver 500. Driftstime Hver Driftstime eller en gang om året Hver Driftstime Hver Driftstime Fremgangsmåte Skift ut hydraulikkoljefilterets instats (se under interval 250 timer) Skift olje på drivhjulenes reduksjonsgear (se under intervall 500t) (2 smørepunkter på modell 4x2 4 smørepunkt på modell 4x4) Kontroller at skruene på dreieskiven er korrekt tilspent (moment 10 danm) Motor, se fabrikkens bruksanvisning Kontroller væskenivået i reduksjonsgearene på styrehjulene Smør følgende punkter; - Aksel til pendelarmens leddeling (H16TPX): 2 smørepunkter - Aksel til leddeling av pendelarmens firbindelsesstykker: 2 smørepkt. - Aksel nederst på på bommen: 1 smørepunkt - Akseltapp: 8 smørepunkter - Styreaksel, mitterste akseltapp og akselholder: 10 smørepunkter - Svingkrans, rullelager: 2 smørepunkter Motor: se fabrikkens bruksanvisning Smør glideflatene på teleskoparmen. Benytt anledningen til å kontrollere glideklossene på teleskoparmen. Kontroller hjulboltenes tilstrekkning (moment 32 danm) Skift ut hydraulikkfilterets innsatts Motor: se fabrikkens bruksanvisning Bytt olje på hjulenes reduksjonsgear. Full opp( kapasitet 4 x 1,4 liter for modell 4x4 og 2 x 1,4 liter for modell 4x2 Kontroller at svingkransens bolter er godt tilstrammet (moment 10 danm) Tøm tanken med hydraulikkolje og erstatt med samme type olje Motor: se fabrikkens bruksanvisning Tøm hydraulikktanken og erstatt med ny hydraulikkolje Tøm hydraulikktanken og hele hydraulikksystemet Tøm og rengjør dieseltanken Smør reuksjonsgearet for rotasjon: 1 smørepunkt Kontroller tilstanden til teleskoparmens glideklosser, de elektriske kablene og hydraulikkslangene VIKTIG: - Ved påfylling skal kun smøremidler nevnt i par. 5.3 benyttes. - Oppbevar den brukte oljen på en miljøvennlig måte. 42

43 Hydraulikk oljefilter (foto 20) Filter med indikator som viser når det er tett: - Bytt filterpatron (ref 2) dersom lampen lyser (rødt lys, ref 1). - Skru i ny filterpatron - OBS Kontroll skal utføres når motoren er varm, ved kald motor kan lampen tennes p.g.a. oljens viskositet Foto Reduksjonsgir (foto 21) For å kontrollere at navreduksjonene og bytte av olje, må hjulene demonteres. Pass på at maskinen står trygt og at donkraften har tilstrekkelig kapasitet. Kontroll av oljenivå: - vri hjulet slik at en av pluggene er på horisontallinje og den andre vertikal - løsne pluggen og kontroller nivået: nivået skal være kant i kant med hullet. Etterfyll ved behov. - skru fast pluggen. Drenering av navreduksjonene: - med hjulet i samme posisjon som ovenfor, skru ut de samme pluggene og la oljen renne ut - skru i nedre plugg og etterfyll som nevnt ovenfor - skru så i siste pluggen. Foto 21 ADVARSEL! Før filteret fjernes pass på at hydraulikksystemet er uten trykk og at oljen er kald slik at det ikke oppstår brannskader. Sørg for at maskinen er blokkert og at løfteutstyr er i orden Smøring av sylinderledd (foto 22) 43

44 Foto 22 Smør leddet (ref 1) med blyfri smøring Smøring av styrehjulets pin Foto 23 Smør pin (ref 1) med blyfri smøring Smøring av glideskinner Smør med blyfri smøring Forbruksdeler - hydrauliske filterpatroner - luftfilter - diesel filter, drivstoff - diesel filter, motorolje Foto FEILSØKING HUSK! De fleste problemer kan unngås hvis maskinens kontroll- og vedlikeholdsinstrukser overholdes. Likevel kan det oppstå feil. Før man 44

45 forsøker å reparere eventuelle feil, kontroller i par for å sjekke om feilen er beskrevet. Hvis så er tilfelle, følg instruksene. Hvis feil oppstår som ikke er oppført i følgende opplisting, ta kontakt med leverandøren. Dersom problemet ikke er nevnt, sjekk at: - drivstofftanken ikke er tom - batteriene er ladet - nødstoppknappene ved nedre plattforms- og kontrollpanel ikke er nede - at relè og sikringer er hele og korrekt koblet. 6.1 PLATTFORM LØFTESYSTEM FEIL KONTROLL ÅRSAK LØSNING Ingen bevegelse hev/senk omkobleren Kontroller om bevegelsene utføres - Omkobler fungerer ikke - Bytt omkobler (service avd.) på manøvreringspanelet når hev/senk omkobleren stilles i - Spaken fungerer ikke - Bytt spak (service adv.) velges og spaken aktiveres det ene valget - For lite olje i hydraulikk - Fyll på riktig nivå Plattformen heves ikke Plattformen senkes ikke Plattformen heves og senkes med ujevne bevegelser systemet - Overlast - For lite olje i hydraulikk systemet - Helning - Støttesylindere ikke posisjonert Overlast For lite olje i hydraulikksystemet - Reduser lasten - Fyll på korrekt nivå - Kontroller maskinens plassering, flytt - Begynn støtte operasjon på nytt Reduser lasten Fyll på korrekt nivå 6.2 KJØRESYSTEM FEIL KONTROLL ÅRSAK LØSNING Ingen bevegelse når kjøring er valgt - Bryter virker ikke - For lite olje i hydraulikksystemet - Helning - Overlast - Reparer eller bytt ut (service avd.) - Fyll på - Flytt til et sted med mindre 45

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD DEL 1 INNFØRENDE INFORMASJON NOEN MERKNADER OM BRUKSANVISNINGEN Vi minner

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301 BRUKSANVISNING DLX15 0401051 Version 130301 Kjære kunde DENKA LIFT A/S gratulerer deg med din nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstruert og laget for å sikre deg størst mulig glede ved bruk av liften.

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer