Resymé av The Visual Display of Quantitative Information

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resymé av The Visual Display of Quantitative Information"

Transkript

1 Resymé av The Visual Display of Quantitative Information Et essay av Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren «Skriv et fortellende resymé av The visual display of quntitative information, og presenter så en syntese av Tuftes budskap. Gi for øvrig uttrykk for din egen vurdering av boken og hvilket inntrykk den har gjort på deg. Vær oppmerksom på at Tuftes bøker ikke har hatt en udelt positiv mottagelse. Finn stoff på verdensveven(eller andre steder) der Tuftes bøker omtales eller diskuteres på en kritisk måte. Prøv avslutningsvis å formidle hva denne kritikken dreier seg om. Bruk mellomtitler i essayet og inkluder noen illustrasjoner fra boka.» Edward Tufte er professor ved Yale University der han underviser i statistikk, informasjonsdesign og politisk økonomi. Han har gitt ut følgene tre bøker om informasjonsgrafikk: The Visual Display of Quantitative Information(1983) andre utgave kom i 2001, Envisioning Information(1990) og Visual Explantions(1997). Det kommer også ut en fjerde bok om informasjon grafikk dette året(2006), Beautiful Evidence. Boka som blir tatt for seg her er den internasjonale bestselgeren og kult-boka; The Visual Display of Quntitative Information, andre utgave. Andre utgave innholder flere grafiske illustrasjoner med farger, og diverse korreksjoner. Resymé av boka Boka er delt inn i to deler. Del 1 omhandler temaet grafiske fremstillinger i praksis. Gode og dårlige eksempler blir evaluert og begrunnet. Del 2 er den teoretiske delen. Tufte legger frem sine prinsipper og regler for gode fremstilinger av informasjonsgrafikk. På de første sidene av del 1 fremlegger Tufte muligheter for grafisk fremstillinger, og hvor mange måter det kan gjøres på. Han viser hvordan man kan legge frem mye data på en enkel og pen måte uten datatap. Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren 2006

2 Grafisk fremstilling av Napoloens hær på vei til Moskva, av Charles Joseph Minard( ) Det nevnes gjennom boka en del personer som har laget bra grafiske fremstillinger, blant annet William Playfair( ), Charles Joseph Minard( ) og E.J Marey( ) som var pionerer i informasjonsgrafikk og leverte mange eksempler på hva god fremstilling av grafisk informasjon er. Playfair var en skotsk politisk økonom som var én av oppfinnerne bak moderne grafiske fremstillinger. E.J Marey var pioner i å utvikle grafiske fremstillinger for blant annet mennesker og dyrs psyke, hesters bevegelser i forskjellige rideteknikker, sjøstjernes bevegelse for å snu seg selv og bølgebevegelsen på ryggfinnen til en sjøhest. Minard var en fransk ingeniør, mest kjent for fremstillingen av tapet til Napoleons hær på vei til Moskva og tilbake. Denne grafiske fremstillingen regnes som en klassiker innen informasjonsgrafikk, og ifølge Tufte kanskje verdens beste grafiske fremstilling. Grafen begynner til høyre, geografisk på den Polsk Russiske grensen nær Niemen elven, den tykke brune linjen viser hærens størrelse(422,000) når den invaderte Russland i juni Tykkelsen indikerer hele veien hvor stor hæren er. I september kommer de til Moskva, med 100,000 soldater igjen. Hærens hjemreise er den mørke linjen som er koblet sammen med en temperaturkurve. Det var en kald og bitter vinter, med kuldegrader helt ned i -30 c. Mange frøs i hjel under marsjen på vei hjem. Etter å ha kjempet for livet vendte en hær på bare 10,000 tilbake til Polen. Minards rike fremstilling viser mange variabler: størrelsen på hæren, hvor de var, retningen til hæren, og temperatur på veien tilbake. Etter en presentasjon av hvor mye bra det kommer ut av grafiske fremstillinger beveger Tufte seg mot det negative. Han tar blant annet opp det problematiske ved feil fremstilling, misvisende datagrafikk, forstyrrende elementer og overdreven bruk av informasjonen. Grafiske fremstillinger som mislykkes og ikke forteller Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren

3 Løgnfaktor på 9.4. Time, 9. april, 1979 Big Duck, Flanders, New York sannheten er et økende problem. Noe av grunnen til dette er at mottakeren i større grad krever underholdingsverdier i alt. Tufte legger frem en formel for å definere hvor mye en grafisk fremstilling lyver, kalt på norsk: «løgnfaktor». Den beskriver hvor mye den grafiske informasjonen lyver i forhold til den originale datainformasjonen. «Løgnfaktoren» regnes ut ved å dele den grafiske informasjonen på datainformasjonen. Er svaret høyere enn 1,05 eller lavere enn 0,95 tyder det på at noe er galt. Det vanligste eksemplet på en høy «løgnfaktor» oppstår ofte når man skal illustrere en økning i areal eller volum. Kilden til dårlig datagrafikk er mange, ifølge Tufte. Blant annet nevnt tidligere; mottakerens krav til underholdingsverdi, og at statistikk er tørt og kjedelig. De fleste har for liten trening i å lese grafiske framstillinger, påstår Tufte. På den andre siden, de som lager de dårlige fremstillingene har også mye skyld. Fagfolk har ikke forståelse for bakgrunnsmaterialet, og hvor viktig det er å få det frem riktig i en grafisk fremstilling. Del 1 sluttes av med at den røde tråden samles og hovedpoenget kommer frem; Elegante grafiske fremstillinger kommer frem når dataene er komplekse og designet er enkelt. Andre del av boka er teorien om datagrafikk. Tufte legger frem hans termer og teorier på hvordan det skal gjøres. Rikelig illustrert på hvordan man skal og ikke skal gjøre det. De essensielle termene han presenterer er «data-ink» og «chartjunk» i forskjellige versjoner og sammenhenger. «Data-ink» blir på norsk data blekk, som betyr at «blekket» du bruker skal innholde mest mulig datainformasjon. Tufte er veldig opptatt av dette temaet, datablekk. Man bør kutte ut mest mulig unødvendige elementer i en grafisk fremstilling. Rutenett er for eksempel en ting Tufte mener er unødvendig bruk av blekk; «non-data-ink». Dette viser han tydelig i boka ved hjelp av før og etter illustrasjoner, som han har laget for å vise hvordan resultatet blir ved forbedring. «Chartjunk» kan oversettes med søppelgrafikk som innbærer moaré, rutenett, og «ender». «Ender» eller «and» er et uttrykk som Tufte bruker når det dekorative og utformingen tar overhånd og drukner informasjonen. Uttrykket er oppkalt etter den forferdelige butikken «Big Duck», som er formet som en and. Søppelgrafikk er et økende problem på grunn av datautvikling og programvare som følger med. Moaré er en av variablene for søppelgrafikk som Tufte tar opp. I de fleste tilfellene virker mønster forstyrrende for øyene, særlig når man snakker om informasjonsdesign, der datainformasjonen er viktigst. Et godt eksempel er å bruke forskjellige strekretninger og forskjellig tykkelser for å markere forskjell på søylene i et søylediagram. Det å kunne legge frem en grafisk fremstilling som ofte har flere variabler, uten å bruke unødvendig blekk er ikke lett. Tufte har Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren 2006

4 Arthur H. Miller, Edie N. Goldenberg, And Lutz Erbring, «Type- Set Politics: Impact of Newspapers on Public Confidence,» Amerivan Political Science Review, 73 (1979), også løst dette i del 2 av boka. Han presenterer leseren for multifunksjonelle framstillinger. Ved å bruke variablene aktivt og gi dem grafiske oppgaver samt informative oppgaver i en fremstilling, gjør at det blir mer funksjonelt. Et eksempel er om tallene på koordinater i et diagram trekkes ut i margen, da gir man dem en rammefunksjon. Det vil si, mindre blekk og mer data. Tufte trekker også frem at det er viktig å vise variasjon i framstillingene, dog ikke gjennom utforming, men i datavariasjonen. Ved konstruksjon av flere grafiske fremstillinger gjør man leseren en tjeneste ved å bruke samme design og i stedet endre på data. Ved for stor variasjon i utforming derimot, skaper som regel bare uklarheter og tvil. Gjennom hele del 2 legger han omstendelig trykk på at man skal ikke bruke mer plass en nødvendig. En skal minimalisere grafikken for å vise mest mulig informasjon. Det nevnes også flere eksempler på hva som er søppelgrafikk og uvettig bruk av blekk. Men konklusjonen i følge Tufte er, relativ lik del 1: få frem det essensiell ved å følge enkle retningslinjer på hvordan grafiske fremstillinger best tar seg ut i et medium. Edward Tufte har også skrevet en epilog, hvor han forklarer at design er å ta valg. Teorien om visuell fremvisning av kvantitativ informasjon er bygd på designvalg og evnen til å velge mellom designvalgene. De fleste valgene burde tas imot med skepsis og vurderes. I korte trekk forteller han at boka hans er ikke en fasit, og at alle utsagn og påstander er ikke korrekte på grunn av at design består av å ta valg. Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren

5 Syntese av budskapet til Tufte Tufte hadde to hovedhensikter med The Visual Display of Quantitative Information. Han ville observere og identifisere mange av de vanlige feilene som gjøres i informasjonsgrafikk, dette blir gjenspeilet i første del av boka. Den andre hensikten med boka er å bruke observasjonene og identifiseringen til å utvikle et generelt teoretisk grunnlag for datagrafikk. Hele boka skal hjelpe til å effektivisere og øke brukervenneligheten på data- og informasjonsgrafikk. Legger man det ferdige produktet til grunne, The Visual Display of Quantitative Information andre utgave, brukes det et klart og tydelig språk som til stadig poengterer budskapet i boka. Budskapet er: Grafiske fremstillinger blir best om du følger «teorien om datagrafikk» som består hovedsakelig fire hovedpunkter. 1) eliminering av overflødige ord og bokstaver, 2) mest mulig blekk til datainformasjonen, 3) flerfunksjonell fremstilling av data og 4) høy datasynlighet. Mine oppfatinger Legger man sammen negative og positive inntrykk og opplevelser av boka sitter jeg igjen med flest positive. Jeg liker spesielt godt hvordan boka er skrevet. Tufte bruker en lett og til tider humoristisk tone i skriftspråket. Han setter ting på spissen og bruker jevnlig overdrivelser. Dette gjør et relativt kjedelig tema mer spennende og gøyere å lese. Boka er rikelig illustrert med eksempler på datagrafikk, både dårlige og gode samt gamle og nye. Det illustreres også hvordan en dårlig fremstilling kan bli bedre ved å eksempelvis fjerne unødvendig data og blekk. Interessante og spennende illustrasjoner hjelper emnet til å bli mer forstålig. Den grafiske utformingen av hele boka, som er gjort av Tufte selv er elegant. Med illustrasjoner på nesten hver enste side som delvis er godt plassert i forhold til brødteksten er imponerende. Enkelte illustrasjoner er litt malplassert i forhold til brødteksten, men det gjør ikke så veldig mye. Om jeg skal plukke ut en favorittdel, så blir det nok begynnelsen. Her presenterte han emnet og ga historiske eksempler. Problemet med boka er at han gjentar og poengterer ting litt for mye. Det er ganske plagsomt og er noe av grunnen til at jeg liker begynnelsen av boka best. Kritikk Det legges frem mye positiv kritikk om Tuftes bok «The visual display of quntitative information», men det finnes også mange synsere som mener at boka har mange svakheter. Blant annet den Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren 2006

6 banale, trangsynte og pompøse måten å legge fram fagstoffet på i boka. Han undervurderer leseren ved gjenta og poengtere hva som er viktig, bruker tydelig og enkelt språk slik at ingen kan mistolke. Han lager regelsett og setter opp skjematisk hvordan ting skal gjøres. Enkelte fagfolk oppfatter dette som provoserende. Annen kritikk går på at Tufte velger å trekke frem på slutten av boka at prinsippene hans er kun veileding ikke regler. Etter manges mening burde leseren blitt informert om det i forordet eller i innledingen av boka. Ikke når leseren har lest hele boka og tror at det skal være slik, at Tufte faktisk har laget standardiserte regler. Illustrasjonene i boka får også kritikk. Enkelte mener at illustrasjonene tas litt for mye ut av sammenhengen til tider, slik at leseren ikke har muligheten til å forstå sammenhengen og da mister illustrasjonene sitt poeng. Gjennom hele boka påpeker han at grafiske fremstillinger skal oppta minst mulig plass og vise mest mulig data. Her mener kritikerne at han sier imot seg selv. Boka består av kjempestore grafiske fremstillinger som noen ganger tar hele siden. Denne siste kritikken mener jeg selv blir usaklig. Han har laget en bok om informasjonsdesign hvor grafiske fremstillinger står i sentrum. Det er klart han må blåse opp bildene for å vise hvordan det skal gjøres og ikke gjøres. Hadde han gjort alle illustrasjonene små og plassert dem i et hjørne hadde de mistet sin virkning og kraft. Jevnt over finner man stort sett bare positiv og inspirerende kritikk av denne fantastiske boka av Edward Tufte. Mye av den negative kritikken som blir gitt, kan sannsynligvis Tufte forsvare. For boka er nøye gjennomtenkt og fremragende utført. Kilder Tufte, Edward R.(2001). The Visual Display Of Quantitative Information (2. utgave). Cheshire, Connecticut: Graphic Press Yee, Danny (2003). Review of The visual display of quantitative information, Edward R Tufte. html( ) Johnson, Roy (1999). Review of The visual display of quantitative information, Edward R Tufte. htm( ) Corbett, John (2001) Review of The visual display of quantitative information, Edward R Tufte. Steinar Borø, Informasjonsgrafikk, våren

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE

POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE FORSKNINGSRAPPORT POLSKE INNVANDRERE I NORGE: INTEGRERING OG KULTURDELTAKELSE Aleksandra Janaczyk for MojaNorwegia.pl Oktober 213, Oslo 2 FORORD Denne rapporten er litt annerledes enn vanlige, mer profesjonelle

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012 FORORD I denne Bacheloroppgaven har jeg arbeidet med tematikken nettsidedesign for store og små skjermformater. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en forståelse for hvordan å designe nettsider

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Effektiv bruk av symboler i tilgjengelig informasjon

Effektiv bruk av symboler i tilgjengelig informasjon Effektiv bruk av symboler i tilgjengelig informasjon Widgit Software 26 Queen Street Cubbington Leamington Spa CV32 7NA United Kingdom tel: +44 (0) 1926 333680 info@widgit.com Part No. COMSYMBOL1 Copyright

Detaljer

Informatikk anvendt i matematikkundervisningen.

Informatikk anvendt i matematikkundervisningen. Informatikk anvendt i matematikkundervisningen. Per B. Løvsletten 24. mai 2004 Sammendrag Bruk av IKT-hjelpemidler er blitt veldig vanlig i de fleste fag både i grunnskolen og i videregående skole. Innen

Detaljer

Notater. Jan Erik Kristiansen. Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram. 2002/47 Notater 2002

Notater. Jan Erik Kristiansen. Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram. 2002/47 Notater 2002 /7 Notater Jan Erik Kristiansen Notater Visualisering av statistikk Fra tabell til diagram Seksjon for informasjon og publisering Emnegruppe:.9 Forord Tallenes tale er ikke alltid like tydelig. Ofte taler

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Nettbrett Årets nysgjerrigper 2014

Nettbrett Årets nysgjerrigper 2014 Nettbrett Innlevert av 7b ved Sunde Skole (Stavanger, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2014 Dette er et prosjekt som virkelig har motivert oss i å lære brøk og prosent.vi har gledet oss til timene og til

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Klassisk retorikk i en visuell verden

Klassisk retorikk i en visuell verden Klassisk retorikk i en visuell verden Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet Studentnummer: 213411 Innlevering: 22.november 2013 Studiested: Universitetet i Bergen DIKULT 250: FORDYPNING

Detaljer

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer