Foto Rune BETANIEN BARNEHAGE 2014/ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto Rune BETANIEN BARNEHAGE 2014/ 2015"

Transkript

1 Foto Rune BETANIEN BARNEHAGE 2014/ 2015

2 ÅRSPLAN 2014/2015 I denne planen vil du få vite litt om hva vi er opptatt av og legger vekt på i barnehagen, og hva vi vil jobbe med dette året. Bakerst er det en kalender hvor det er informasjon om turer, faste aktiviteter, fester og arrangementer og oversikt over de ulike stuene og gruppene. Hvert år velger vi et satsningsområde som vi har ekstra fokus på gjennom året. Da har vi mulighet til å gå dypere inn i stoffet og konsentrere oss om et spesielt område i perioder av året. I år har vi valgt Kreativitet, muligheter og overraskelser som satsningsområde. Vi ønsker at barna skal få oppleve og bidra til ulike former for skapende virksomhet. Kreativitet vil være en rød tråd i alt som skjer i barnehagen. Vi vil ha fokus på opplevelser og gjøre eller skape noe felles. Både musikk, sang, drama og forming gir oss gode muligheter til å jobbe med kreativitet og skaperglede. Ved å ha fokus på prosessene i små og store prosjekter gir vi barna mulighet til å bli kjent med forskjellige materialer og utvikle sin kreativitet. Sand er et spennende materiale

3 Leken Voff, voff, sier fireåringen mens han krabber bortover gresstustene i skogen. Instinktivt kaster to andre barn seg ned og krabber med. Jeg er mammahund, du er pappahund. Forslaget går igjennom. Ett av barna tar en pinne i munnen, de andre gjør det samme. Etter hvert kommer flere barn med i leken. De må sove og de må spise. Barna imiterer hverandre og bidrar med forslag til videre lek. Den voksne inviteres med og får den viktige rollen som hundeeier, og er samtidig en støtte i lekens driv. Det er stas når den voksne er med på barnas premisser, og i det ligger en pedagogisk mulighet til å stimulere det sosiale samspillet og utvikle barnas forståelse av verden. Gjennom den kreative leken får barna ny kunnskap, og de styrkes i å kunne bidra med egne forslag og til å forholde seg til andres. En gutt bestemmer seg for å gå baklengs rundt hele barnehagen. I sandkassen bygges borger og skip, i dukkehuset sitter to jenter og maler seg med jord i ansiktet og oppå sykkelen med tilhenger er det festet fargerike bøtter og pinner. I møtet med barnas kreativitet er det vi voksnes oppgave å gjøre barna oppmerksom på hvor dyktig de er til å skape noe sammen. Imitering

4 Kultur og tradisjoner I Betanien barnehage liker vi å lage til fest! Festene våre binder sammen året og er utgangspunktet for mye av innholdet i de ulike periodene. Høstfesten, lysfesten og sommerfesten er store arrangement hvor foreldre, besteforeldre, søsken og andre inviteres til oss. I forkant jobbes det med underholdning og forberedelser, store og små må være med å bidra til en vellykket fest. Til påske inviteres foreldre og søsken til frokost i barnehagen. Arrangementer for barna er barnehagens bursdag, luciadagen, nissefest, eventyrfest og 17. mai feiring. Datoene finner dere i kalenderen lenger bak i årsplanen.

5 Turgruppene På turene har vi det godt! Vi studerer naturen rundt oss og lærer å bli glad i den. Det er spennende å se forandringene som skjer i løpet av årstidene. Vi lærer om samarbeid, ivaretagelse og vennskapsbånd knyttes. Gode utfordringer og mestringsfølelse er også med på å skape meningsfulle dager på tur. I år er det 6 barn i Jordbærgruppen. Disse går tur hver tirsdag. Bringebærgruppen er 14 barn og de går tur hver onsdag. Ripsgruppen er 7 barn og de går tur hver torsdag. Vi vil etterhvert se om vi kan blande gruppene slik at barna kan få flere turer i uken. På turdagene koser vi oss med varm lunsj laget på bål eller stormkjøkken, noe som er svært populært hos barna. Vi har også med frukt til mellommåltid. Barna trenger en god sekk med ekstratøy og drikkeflaske.

6 Vurdering Hvert år har vi et vurderingsprosjekt i barnehagen. Vi lager mål og kriterier om høsten, og så har vi en informasjonsinnhenting om våren, som ender opp i et vurderingsdokument. Vi velger tema ut fra områder vi ser trenger forbedring eller nye områder vi skal jobbe med dette året. Det viktigste i dette arbeidet er å få i gang en refleksjon rundt det arbeidet vi gjør slik at vi hele tiden holder en høy kvalitet på arbeidet vårt. I år har vi valgt å kalle vurderingsområdet vårt for Kreativitet, muligheter og overraskelser Mål: Målet vårt er at barna skal få oppleve og bidra til ulike former for skapende virksomhet. Forankring: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehageloven 2 Rammeplanen sier: Barna må få mulighet til å uttrykke seg gjennom mange språk og kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. 2.6 Barnehagen som kulturarena Kriterium 1. Barna deltar på ulike kreative aktiviteter 2. Barna lager er og fellessamlinger med hjelp av voksne 3. Barnas prosesser blir fulgt opp av voksne 4. Barna samarbeider i små og store grupper 5. Barna bruker ulike uttrykksmetoder som forming, lek, musikk, drama Arbeidsmåter: Vi har små og store kreative prosjekter i løpet av året Barna er med og lager er og fellessamlinger utfra egne ideer Vi voksne er lydhøre for barnas ideer og innspill og hjelper og støtter slik at de får gjennomført egne ideer Vi jobber i små og store grupper med ulike prosjekter Vi jobber med kreativitet innen forming, lek, musikk og drama

7 Barnas utbytte HVA HAR VI BEHOV FOR Å VITE? KRITERIUM 1: Hvilke kreative aktiviteter har barna deltatt på? KRITERIUM 2: Hvordan deltar barna i planlegging og gjennomføring av er og fellessamlinger? KRITERIUM 3: Hvordan følger vi voksne opp barnas prosesser? KRITERIUM 4: Samarbeider barna med hverandre? KRITERIUM 5: Får barna bruke ulike uttrykksmetoder som forming, lek, musikk og drama? METODE FOR INNSAMLING AV INFO: KRITERIUM 1: Observasjon og praksisfortellinger KRITERIUM 2: Observasjon, barneintervju KRITERIUM 3: Observasjon, praksisfortellinger KRITERIUM 4: Observasjon, barneintervju Observasjon, praksisfortellinger, barneintervju Selve vurderingen vil foregå i uke 8-11 i 2015, og rapporten skal være ferdig i løpet av mai måned.

8 De yngste i barnehagen Hver dag samles de yngste barna på en stue der de får boltre seg og utforske rommet. Her gir vi barna god tid til lek på gulvet. Som voksen er det vår oppgave å legge tilrette for at barna får gode opplevelser sammen. Når barna er samlet har vi en liten der en voksen har med seg en spennende koffert med ulike figurer, instrumenter og sanger. Vi synger og forteller eventyr. Før barna får en liten formiddagslur har vi et felles fruktmåltid. Tegne, male, bygge sandslott i sandkassen, leke med materialer fra naturen, alt dette er med på å skape kunst, kultur og kreativitet. I blåbærgruppen vil vi også fokusere på kreativitet, og vi tegner, maler, dramatiserer og synger. Barnas interesser danner utgangspunkt for innholdet i gruppen.

9 5 årsgruppen Årets femåringer er Linnea, Marie S, Lucas, Henrik, Anna, Marie B og Maya. 5 årsgruppen samles hver tirsdag. I oddetallsukene samles vi fra kl til ulike aktiviteter i barnehagen. I partallsukene er det bading på sykehjemmet. Temaet kunst, kultur og kreativitet vil bli utforsket med gruppen. Vi vil jobbe med ulike materialer og gjerne i større skala, som bygging av konstruksjoner og snekring. Utpå vårparten vil vi dra på noen utstillinger. Målet for arbeidet med 5 års gruppen: Skape en god gruppedynamikk hvor alle blir hørt og sett Samarbeid Tørre å ha fokus mot seg Se og ta vare på hverandre Selvstendighet Vanntilvenning, trygghet og mestring Bli kjent med bokstaver og tall. Øve på å skrive navnet sitt

10 Temaukene I disse ukene fordyper vi oss i ulike tema, som forberedelser til høstfest og lysfest, juleforberedelser, påske og sommerfest. Vi ha hovedfokus på kreativitet i temaukenene. Vi vil blant annet bruke tiden på sang, musikk, kunst og håndverk, lek og moro og andre skapende aktiviteter. Dette kan bare bli gøy! Vi jobber med vennskap gjennom hele året, og vi har fokus på samarbeid og gleden ved å skape noe sammen. Kunst

11 Progresjonsoversikt Alder 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Barna oppmuntres til å være språklig aktiv. Vi leser bøker og synger med barna. Barna oppmuntres til fysisk aktivitet for å oppøve bevissthet om egen kropp. Barna deltar i sang og musikkstund. Faste fredassamlinger med alle aldersgrupper. Barna blir kjent inne og ute i barnehagen. Barna møtes med respekt og toleranse Barna opplever naturen gjennom sansing Barna leker med ulike former Barna stimuleres til å uttrykke ønsker og behov verbalt. Barna oppmuntres til fysisk aktivitet inne og ute for å oppøve bevissthet om egen kropp Vi jobber med kreativitet på ulike områder, både i lek, aktiviteter og prosjekter. Arbeid med ulike materialer utfra alder. Barna deltar i ulike oppgaver i barnehagen, f. eks. som ordenshjelp. Vi markerer høytidene Barna utforsker naturen rundt barnehagen Vi leker med telling, stor og liten. Barna oppmuntres til å gjenfortelle opplevelser og fortellinger. Faste turdager og mye utetid med fysiske aktiviteter. Vi lager mat på turene. Vi har fokus på kreativitet på ulike områder, både i lek, aktiviteter og prosjekter. Deltar i fredagssamlinger. Bibliotekbesøk Barna utforsker nærmiljøet rundt barnehagen. Barna er med og bestemmer innholdet i de ulike prosjektene våre. Vi jobber med barns medvirkning Barna får bruke forstørrelsesglass, bøker og ulike redskaper o.l. på turene Vi har konstruksjonslek og sortering Barna oppmuntres til å dikte egne fortellinger og rim. Faste turdager og mye utetid med fysieke aktiviteter. Barna synger på hospitalet. Fokus på kreativitet både i lek, aktiviteter og prosjekter. Bibliotekbesøk Barna deltar i kildesortering. Vi har samlinger og synger med beboerne på sykehjemmet. Vi jobber med tema vennskap Barna deltar i ulike prosjekter i barnehagen og på turene. Kjøkkenhagen Vi jobber med tall og telling, begreper Barna øver på å skrive bokstaver og navnet sitt. Lekeskriving, videreformidling. Faste turdager og mye utetid med fysiske aktiviteter. Vanntilvenning i basseng Vi besøker ulike kulturinstitusjoner. Vi bruker digitale medier sammen med barna. Fokus på kreativitet. Bibliotekbesøk Barna besøker Kårhuset i Fyllingsdalen. Vi har samlinger med beboerne på sykehjemmet. Barna undrer seg og filosoferer over ulike tema Ha kjøkkenhage. Fokus på bygg og konstruksjon. Barna får erfaring med mål og vekt. Baker.

12 OKTOBER Nå er vi godt igang med turene og vi koser oss med lange, gode dager i skogen med vennene våre. Høstfesten nærmer seg og vi bruker mye energi på å pønske ut noe artig vi kan overraske familien med på den store festen. Årets satsningsområde er kreativitet - muligheter og overraskelser, noe som lover bra for underholdningen. Et fast innslag på festen er deilig eplekake/muffins laget av epler høstet fra eget tre - dette er luksus. Epletreet Epletreet er ribbet for epler. I noen uker har vi spist oss gode og mette på syrlige epler. Ennå tittet barna opp mellom greinene i håp om at et bitte lite eple skulle henge igjen. En dag tar tre jenter ansvar. Fram hentes bøtter, siler, spader og lekebiler. En time seneree er de nakne greinene dekket med fargerike leker.

13 Oktober 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 40 1 Uke 41 Temauke: Kreativitet 6 Lucas og Emilie 4 år Uke åringene bader Uke 43 Temauke: Høstfestforberedelser 20 Pravin 2 år Planleggingsdag Barnehagen stengt årsgruppe Uke Høstfest for foreldre og søsken Foreldremøte kl Sangstund med Svante/ Åsta Marie Marie S 5 år 4 5 Makar 4 år Johanne 1 år

14 NOVEMBER Kulden har sneket seg innpå og vi bruker mer tid på påkledning i garderoben. Her går praten livlig om alt som skal skje i løpet av dagen, noen skal på tur og noen har planer om å leke mor, far og barn i lekehuset. Andre drømmer om å komme seg enda litt høyere opp i klatretreet. Noen trenger gjerne litt hjelp med å få strikken under støvlene, og da er de større barna snar med å tilby Topp service En voksen har problemer med å få start på bilen. Et barn sier: Jeg kan hjelpe deg for jeg har en klype som jeg kan ta ting opp med fra bensintanken. Bare ring meg hvis du ikke får det til! seg å hjelpe og vise hvordan det gjøres. På tross av liten plass og store utfordringer klarer barna å gjøre dette til en god stund før de løper ut for å gripe dagen. I slutten av november begynner vi så smått med juleforberedelser, spenningsnivået vokser og vokser...

15 November 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Uke årsgruppe Planleggingsdag Barnehagen stengt Jørgen 4 år 8 9 Uke åringene bader Maya 5 år Linnea 5 år Uke årsgruppe 19 Sophia 2 år Andrea 3 år 23 Uke 48 Temauke: Juleforberedelser åringene bader 26 Eirik 1 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie 29 30

16 DESEMBER Denne måneden skjer det mye i barnehagen. Noen av høydepunktene er Lysfesten som vi feirer med foreldre og søsken, Lucia med sang og utdeling av lussekatter på sykehjemmet og nissefest med besøk av julenissen. Vi er på julegudstjeneste, vi pynter juletreet på sykehjemmet. Festlighetene står i kø, og blir balansert med roligere stunder hvor vi bruker tiden til å skape juleoverraskelser til våre venner. Gode lukter vil også spre seg fra kjøkkenet ettersom vi baker både pepperkaker og lussekatter. Desember handler om å dele - både julekaker og opplevelser. Duploklosser Duploklosser er supre å bygge tårn med. Hvor høyt kan vi bygge? En gutt bygger høyere og høyere, tilslutt rekker det over hodet hans. Han holder hendene rundt for å gi støtte om tårnet skulle ramle. Ved siden av er en jente i gang med å bygge et slott. Tårn i ulike størrelser vokser opp fra duplobrettet og ut fra hvert tårn stikker andrklosser i mange retninger. Gleden er stor ved å skape noe selv.

17 Desember 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Nissefest 6 7 Uke Lysfest for foreldre og barn Maria 2 år 12 Lucia Uke Adventsstund i kirken Uke Julaften Barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt Uke Martin 4 år Nyttårsaften Barnehagen stengt

18 JANUAR I januar starter vi opp med eventyrperioden. Denne gangen har vi valgt å fordype oss i det russiske eventyret om PETER OG ULVEN, med tekst av den russiske komponisten Sergej Prokofiev. Vi møter den lille gutten Peter som sammen med anden Sonya, katten Ivan og fuglen Sasha prøver å fange ulven i skogen. Tekst og musikk henger sammen, og hver rolle har sitt eget instrument. Stuene blir dekorert som landskapet i eventyret. Underveis kan vi fordype oss i de ulike rollene og stemningne i eventyret, og sammen kan vi skape nye lyder og musikalske uttrykk. Hver stue vil dramatisere deler av eventyret og vise fram for hverandre. Vi startet opp igjen med turene etter en pause under juleforberedelsene, og i slutten av januar kommer høyskolestudentene for å ha sin andre praksisperiode. Et monster? I stor konsentrasjon tegner fireåringen en strek midt på arket og en sirkel på toppen. Inni sirkelen formes digre øyne og sylskarpe tenner i et glis. Et monster? spør den voksne. Å neida, svarer gutten, det er meg, det!

19 Januar 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Nyttårsdag Barnehagen stengt 2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 3 4 Uke 2 Temauke: Eventyrperiode åringene bader Uke årsgruppe Uke åringene bader Uke årsgruppe Pernille 5 år Helene 3 år Christoffer 3 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie Alba 3 år

20 FEBRUAR I eventyret møter vi både det kjente og det ukjente. Vi kan leve oss inn i frykten for ulven og i de modige dyrene som hjelper Peter. Hvordan uttrykker vi frykt og glede? Den klassiske musikken i eventyret vil utfordre sansene og forståelsen vår. Det vakre og det skumle, vennskap og lojalitet. Kreativiteten vil kuliminere i en eventyrfest med dramatisering, og her vil barn og voksne kle seg ut og velge en rolle. Hvordan dette blir vet vi ikke enda, men helt sikkert er det at Peter og vennene skal feire med god mat og drikke. Studentene vil også ta del i forberedelsene. Monsterpinnene De to guttene tar hver sin pinne og kaster dem opp mot de store trærne. Først er pinnene ganske små, så litt større. Pinnene faller ned igjen og tar med seg et blad eller to. Etter en stund blir pinnene hengende fast i greinen høyt oppe. Da tar guttene fram monsterpinnene...

21 Februar 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 5 1 Uke åringene bader Uke 7 Tema: Eventyr årsgruppe Uke åringene bader Eventyrfest Uke 9 23 Noah Andre 4 år 24 5-årsgruppe Sangstund med Svante/ Åsta Marie 28

22 MARS Påskeforberedelsene starter. Vi dramatiserer påskebudskapet og spiller for hverandre i fellessamlingene. Utstyr og kulisser må lages og barna er med på å utforme forestillingene. Vi synger sanger om påske, vår og vennskap. Kanskje dikter vi en helt ny sang denne gangen... Påskepynt må lages, hvordan den blir er det ingen som vet, enda. Barnehagedagen markeres med kakelotteri i barnehagen og vaffelsalg på sykehjemmet. Inntektene går til barne og ungdomsarbeidet i Metodistkirken i Birzai, Litauen.

23 Mars 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 9 1 Uke åringene bader Uke 11 Temauke: Forberedelse til bhg.dagen Georg 3 år Uke Anna 4 år 17 Barnehagedagen 18 Maren 3 år Brage 5 år 22 Uke års-gruppe Sangstund med Svante/ Åsta Marie Uke Henrik 3 år

24 APRIL April, april - bestemor kjører i racerbil. Lure og narremåned. Det spirer og gror, og nytt liv er i anmarsj. På turene våre lager vi bilder av det vi finner på stien og i skogen (landart). Kanskje setter vi igang med små byggeprosjekter rundt omkring. Ta gjerne med dere barna på søndagstur til turområdene våre, så kan de vise dere hva vi holder på med. Vi lager tullesanger og tøysedikt. Hvis inspirasjonen tar oss lager vi en liten forestilling for hverandre. Laging av påskepynt

25 April 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 14 1 Barnehagen stengt 2 Skjærstorsd Barnehagen stengt 3 Langfredag Barnehagen stengt 4 5 Uke påskedag Barnehagen stengt 7 5-årsgruppe Anne Lene 4 år 12 Uke Charlotte 5 år Jørgen 2 år Henrik H V 6 år Uke årsgruppe Aksel 2 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie Leah Louise 5 år Uke Lina 5 år 28 5 åringene bader 29 Leander 5 år 30

26 MAI Denne måneden har vi fokus på våren og 17. mai. Vi synger vårsanger og øver på 17. mai sanger. Jordbær, Bringebær og ripsbarna synger på sykehjemmet en av dagene før 17. mai, og Nystemten er en slager for unge og eldre. De yngste feirer 17. mai med tog og flagg i barnehagen. Vi tegner flagg og pynter i barnehagen til nasjonaldagen. Vi dramatiserer og forteller om hvorfor vi feirer 17. mai. Nystemten Jeg tok min nystemte cithar i hænde. Sorgen forgik meg på Ulrikens top. Tænkte på bauner, om de skulle brænde, og byde mandskap mot fienden op, Følede freden, blev glad i min ånd, og greb til min cithar med med legende hånd Med våren begynner arbeidet i kjøkkenhagen, vi planter urter og grønnsaker som vi kan kose oss med til høsten. I slutten av måneden har ripsgruppen sin årlige overnattingstur på Løveklippen. Dette er årets høydepunkt for de største barna.

27 Mai 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke mai Barnehagen stengt Uke årsgruppe Dugnad i barnehagen Alexander 3 år 9 10 Uke 20 Temauke: 17 mai åringene bader Kr. himmelfarts dag. Bhg stengt Ferdinand 5 år 15 Planleggings dag Bhg stengt 16 Gabriel 4 år mai Uke årsgruppe Adelie 3 år Uke pinsedag bhg stengt 26 Avslutningstur for Jordbær 5 åringene bader Overnattings tur for 5 åringene? 29 Sangstund med Svante/ Åsta Marie Matilde 3 år

28 JUNI Sommeren er her og vi satser på mye utelek i finvær. Sammen med våre venner leker vi og nyter lange, lyse dager. Denne måneden er også den store sommerfesten som vi har gledet oss til. Da inviteres foreldre, søsken og besteforeldre på fest i barnehagen. Det nærmer seg siste dag for de som skal begynne på skolen, og det markeres på ordentlig vis. Frosken Det var en gang en frosk som skulle begå et bankrøveri med kniv og kotelett. Så tok han feil dør og havnet på bankens toalett. Så kom politiet og sa: kom ut din frekke tass. Da sa frosken: da trekker jeg meg heller ned i dass. Gutt 4 år

29 Juni Barnehagen holder sommerstengt i uke 29 og 30 hvert år. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Avslutnigstur for Bringebær Uke 23 Temauke: Forberedelse til sommerfesten Uke Sommer fest for barn og foreldre kl Bernard 2 år 13 Elena 5 år Uke Jonas 2 år 28 Uke Pernille M 5 år Lucas 6 år

30 AUGUST 2015 Etter en flott sommer starter barnehagen opp igjen i august. Vi gleder oss til hver enkelt kommer tilbake fra ferie, og vi gjør alt i stand til de nye barna som skal begynne. De som kommer igjen fra ferie har med seg sommerminner fra sin ferie, og disse limer vi og henger opp i garderobene. Barn og voksne bruker mye tid på å se og prate om det hvert enkelt barn har opplevd, og vi koser oss med minnene. Liten jeg? Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på kryss og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Det er stor stas med sommerminnene

31 August I løpet av uke tilbys nye foreldre en oppstartssamtale MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Uke Zeinab 4 år Uke Uke Uke Olivia 3 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie Uke 36 31

32 SEPTEMBER 2015 I september har de nye barna funnet seg godt tilrette i barnehagen, og vi begynner med turer og andre aktiviteter igjen. Barn og voksne gleder seg til nye turer, og det legges planer for hver enkelt gruppe. Hvert år er vi litt forsiktige når vi begynner å gå tur med jordbærene, og hver gang har vi blitt overrasket over hvor klar de er til å gå til de stedene de har hørt at de andre gruppen går til. Kråkehaugen er absolutt ikke for langt for en treåring, de har de bevist gang på gang. Bringebær og Rips er godt kjent, så de kan utforske nye og gamle steder, alt etter egne ønsker. En hermmelighet Bøtten er full av sand og stein. Ut fra bøtten stikker åtte lange pinner i ulike retninger. På hver pinne henger det mosedotter. Forsiktig setter de konstruksjonen på en sykkel. En voksen lurer på hva de har laget. Barna smiler lurt og svarer: en hemmelighet!

33 September I løpet av uke tilbys nye foreldre en oppstartssamtale. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Uke Emil 2 år 10 Tur for bringebær og rips Uke Planleggings dag Bhg stengt Tur for bringebær og rips Uke Tur for bringebær og rips 25 Sangstund med besøk fra kirken Uke Maya 2 år 29 30

34 Her er oversikt over hvem som jobber på den enkelte stuen. Anne Bjørkbom Knutsen, styrer Nordstuen: Tone Lingjerde, pedagogisk leder og styrers stedfortreder May Bente Sælemyr, assistent Susanne Marie Tveit Teigland, barne og ungdomsarbeider Dag Farestveit, assistent Janette Mc Donnell, assistent Praktisk informasjon Bemanning

35 Midtstuen: Sissel Engevik, pedagogisk leder Inger Nesheim, barne- og ungdomsarbeider Grethe Kråkenes, assistent Shalini Anthonipillai, førskolelærer Sørstuen: Rune Sagen, pedagogisk leder Pernille Sletten, førskolelærer Solveig S Anwar, assistent Therese Omdahl, barnepleier Marius Enger Pedersen, assistent, vikar

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17

Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17 Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17 Innhold Del 1: Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 3 1.2 Barnehagens verdigrunnlag 4 1.3 Våre overordnede mål

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan for. Nordlys Barnehage

Årsplan for. Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2010/2011 1 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 3 Presentasjon av barnehagen s. 4 Barnegruppa s. 4 Personalet s. 4 Dagsrytme s. 6 Ukeplan s. 7 Førskolegruppe/

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Velkommen til et nytt barnehageår!

Velkommen til et nytt barnehageår! ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENVÅR JOSEFINE 2014/15 Når vi gir ut årsplanen vår kommer den som en årsplankalender hvor vi har med mange bilder av barna, når de har bursdag og hvilke aktiviteter som skal gjøres

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2012/2013

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2012/2013 Årsplan for Glomfjord barnehage Barnehageåret 2012/2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Vi vil ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår, og vi vet at vi går et spennende år i møte.

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan Barnehaeåret 2015/2016 1

Årsplan Barnehaeåret 2015/2016 1 Årsplan Barnehaeåret 2015/2016 1 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 3 Presentasjon av barnehagen s. 4 Barnegruppa s. 4 Personalet s. 4 Dagsrytme s. 6 Ukeplan s. 7 Førskolegruppe/ overgangen fra barnehage

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte.

Kjære foreldre/foresatte. ÅRSPLAN 2015/16 Kjære foreldre/foresatte. Velkommen til Ajer Barnehage 2015/16 Nå sitter du med årsplanen for barnehageåret 2015/16. Vi håper at kalenderversjonen er informativ og oversiktlig for dere

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011

Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011 Årsplan 2011 Frogner barnehage Godkjent av SU 17.januar 2011 FORORD Denne årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Frogner barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN VESLEPARKEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN VESLEPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN VESLEPARKEN BARNEHAGE 2015/2016 Samvær i undring og glede. Barn og voksne leker og lærer. VELKOMMEN TIL VESLEPARKEN BARNEHAGE Vi er på vei inn i et nytt, spennende barnehageår med blanke ark og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015. Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen.

Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015. Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen. Årsplan for Kongeørnen barnehage 2014/2015 : Kongeørnen barnehage Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo Tlf: 22494499. E-post : kongeoernen@tornsvalen.no Kongeørnen barnehage Telefon kontor: 22 14 30 10 E-post barnehagen:

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2012-2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer:971 478 926 Telefon:32 71 25 95 mobil: 48 18 45 71 E-post: post@baasheimbarnehage.no Nettside: http://www.baasheimbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan Østheim Barnehage

Årsplan Østheim Barnehage Årsplan ØstheimBarnehage 2011 2012 Viskalfåfremdetbesteihverogen ÅRSPLAN 2011-2012 Velkommen til Østheim barnehage! I arbeidet med årsplanen tar vi utgangspunkt i: Rammeplan for barnehager Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa Allestadhaugens pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer