Foto Rune BETANIEN BARNEHAGE 2014/ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto Rune BETANIEN BARNEHAGE 2014/ 2015"

Transkript

1 Foto Rune BETANIEN BARNEHAGE 2014/ 2015

2 ÅRSPLAN 2014/2015 I denne planen vil du få vite litt om hva vi er opptatt av og legger vekt på i barnehagen, og hva vi vil jobbe med dette året. Bakerst er det en kalender hvor det er informasjon om turer, faste aktiviteter, fester og arrangementer og oversikt over de ulike stuene og gruppene. Hvert år velger vi et satsningsområde som vi har ekstra fokus på gjennom året. Da har vi mulighet til å gå dypere inn i stoffet og konsentrere oss om et spesielt område i perioder av året. I år har vi valgt Kreativitet, muligheter og overraskelser som satsningsområde. Vi ønsker at barna skal få oppleve og bidra til ulike former for skapende virksomhet. Kreativitet vil være en rød tråd i alt som skjer i barnehagen. Vi vil ha fokus på opplevelser og gjøre eller skape noe felles. Både musikk, sang, drama og forming gir oss gode muligheter til å jobbe med kreativitet og skaperglede. Ved å ha fokus på prosessene i små og store prosjekter gir vi barna mulighet til å bli kjent med forskjellige materialer og utvikle sin kreativitet. Sand er et spennende materiale

3 Leken Voff, voff, sier fireåringen mens han krabber bortover gresstustene i skogen. Instinktivt kaster to andre barn seg ned og krabber med. Jeg er mammahund, du er pappahund. Forslaget går igjennom. Ett av barna tar en pinne i munnen, de andre gjør det samme. Etter hvert kommer flere barn med i leken. De må sove og de må spise. Barna imiterer hverandre og bidrar med forslag til videre lek. Den voksne inviteres med og får den viktige rollen som hundeeier, og er samtidig en støtte i lekens driv. Det er stas når den voksne er med på barnas premisser, og i det ligger en pedagogisk mulighet til å stimulere det sosiale samspillet og utvikle barnas forståelse av verden. Gjennom den kreative leken får barna ny kunnskap, og de styrkes i å kunne bidra med egne forslag og til å forholde seg til andres. En gutt bestemmer seg for å gå baklengs rundt hele barnehagen. I sandkassen bygges borger og skip, i dukkehuset sitter to jenter og maler seg med jord i ansiktet og oppå sykkelen med tilhenger er det festet fargerike bøtter og pinner. I møtet med barnas kreativitet er det vi voksnes oppgave å gjøre barna oppmerksom på hvor dyktig de er til å skape noe sammen. Imitering

4 Kultur og tradisjoner I Betanien barnehage liker vi å lage til fest! Festene våre binder sammen året og er utgangspunktet for mye av innholdet i de ulike periodene. Høstfesten, lysfesten og sommerfesten er store arrangement hvor foreldre, besteforeldre, søsken og andre inviteres til oss. I forkant jobbes det med underholdning og forberedelser, store og små må være med å bidra til en vellykket fest. Til påske inviteres foreldre og søsken til frokost i barnehagen. Arrangementer for barna er barnehagens bursdag, luciadagen, nissefest, eventyrfest og 17. mai feiring. Datoene finner dere i kalenderen lenger bak i årsplanen.

5 Turgruppene På turene har vi det godt! Vi studerer naturen rundt oss og lærer å bli glad i den. Det er spennende å se forandringene som skjer i løpet av årstidene. Vi lærer om samarbeid, ivaretagelse og vennskapsbånd knyttes. Gode utfordringer og mestringsfølelse er også med på å skape meningsfulle dager på tur. I år er det 6 barn i Jordbærgruppen. Disse går tur hver tirsdag. Bringebærgruppen er 14 barn og de går tur hver onsdag. Ripsgruppen er 7 barn og de går tur hver torsdag. Vi vil etterhvert se om vi kan blande gruppene slik at barna kan få flere turer i uken. På turdagene koser vi oss med varm lunsj laget på bål eller stormkjøkken, noe som er svært populært hos barna. Vi har også med frukt til mellommåltid. Barna trenger en god sekk med ekstratøy og drikkeflaske.

6 Vurdering Hvert år har vi et vurderingsprosjekt i barnehagen. Vi lager mål og kriterier om høsten, og så har vi en informasjonsinnhenting om våren, som ender opp i et vurderingsdokument. Vi velger tema ut fra områder vi ser trenger forbedring eller nye områder vi skal jobbe med dette året. Det viktigste i dette arbeidet er å få i gang en refleksjon rundt det arbeidet vi gjør slik at vi hele tiden holder en høy kvalitet på arbeidet vårt. I år har vi valgt å kalle vurderingsområdet vårt for Kreativitet, muligheter og overraskelser Mål: Målet vårt er at barna skal få oppleve og bidra til ulike former for skapende virksomhet. Forankring: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehageloven 2 Rammeplanen sier: Barna må få mulighet til å uttrykke seg gjennom mange språk og kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. 2.6 Barnehagen som kulturarena Kriterium 1. Barna deltar på ulike kreative aktiviteter 2. Barna lager er og fellessamlinger med hjelp av voksne 3. Barnas prosesser blir fulgt opp av voksne 4. Barna samarbeider i små og store grupper 5. Barna bruker ulike uttrykksmetoder som forming, lek, musikk, drama Arbeidsmåter: Vi har små og store kreative prosjekter i løpet av året Barna er med og lager er og fellessamlinger utfra egne ideer Vi voksne er lydhøre for barnas ideer og innspill og hjelper og støtter slik at de får gjennomført egne ideer Vi jobber i små og store grupper med ulike prosjekter Vi jobber med kreativitet innen forming, lek, musikk og drama

7 Barnas utbytte HVA HAR VI BEHOV FOR Å VITE? KRITERIUM 1: Hvilke kreative aktiviteter har barna deltatt på? KRITERIUM 2: Hvordan deltar barna i planlegging og gjennomføring av er og fellessamlinger? KRITERIUM 3: Hvordan følger vi voksne opp barnas prosesser? KRITERIUM 4: Samarbeider barna med hverandre? KRITERIUM 5: Får barna bruke ulike uttrykksmetoder som forming, lek, musikk og drama? METODE FOR INNSAMLING AV INFO: KRITERIUM 1: Observasjon og praksisfortellinger KRITERIUM 2: Observasjon, barneintervju KRITERIUM 3: Observasjon, praksisfortellinger KRITERIUM 4: Observasjon, barneintervju Observasjon, praksisfortellinger, barneintervju Selve vurderingen vil foregå i uke 8-11 i 2015, og rapporten skal være ferdig i løpet av mai måned.

8 De yngste i barnehagen Hver dag samles de yngste barna på en stue der de får boltre seg og utforske rommet. Her gir vi barna god tid til lek på gulvet. Som voksen er det vår oppgave å legge tilrette for at barna får gode opplevelser sammen. Når barna er samlet har vi en liten der en voksen har med seg en spennende koffert med ulike figurer, instrumenter og sanger. Vi synger og forteller eventyr. Før barna får en liten formiddagslur har vi et felles fruktmåltid. Tegne, male, bygge sandslott i sandkassen, leke med materialer fra naturen, alt dette er med på å skape kunst, kultur og kreativitet. I blåbærgruppen vil vi også fokusere på kreativitet, og vi tegner, maler, dramatiserer og synger. Barnas interesser danner utgangspunkt for innholdet i gruppen.

9 5 årsgruppen Årets femåringer er Linnea, Marie S, Lucas, Henrik, Anna, Marie B og Maya. 5 årsgruppen samles hver tirsdag. I oddetallsukene samles vi fra kl til ulike aktiviteter i barnehagen. I partallsukene er det bading på sykehjemmet. Temaet kunst, kultur og kreativitet vil bli utforsket med gruppen. Vi vil jobbe med ulike materialer og gjerne i større skala, som bygging av konstruksjoner og snekring. Utpå vårparten vil vi dra på noen utstillinger. Målet for arbeidet med 5 års gruppen: Skape en god gruppedynamikk hvor alle blir hørt og sett Samarbeid Tørre å ha fokus mot seg Se og ta vare på hverandre Selvstendighet Vanntilvenning, trygghet og mestring Bli kjent med bokstaver og tall. Øve på å skrive navnet sitt

10 Temaukene I disse ukene fordyper vi oss i ulike tema, som forberedelser til høstfest og lysfest, juleforberedelser, påske og sommerfest. Vi ha hovedfokus på kreativitet i temaukenene. Vi vil blant annet bruke tiden på sang, musikk, kunst og håndverk, lek og moro og andre skapende aktiviteter. Dette kan bare bli gøy! Vi jobber med vennskap gjennom hele året, og vi har fokus på samarbeid og gleden ved å skape noe sammen. Kunst

11 Progresjonsoversikt Alder 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Barna oppmuntres til å være språklig aktiv. Vi leser bøker og synger med barna. Barna oppmuntres til fysisk aktivitet for å oppøve bevissthet om egen kropp. Barna deltar i sang og musikkstund. Faste fredassamlinger med alle aldersgrupper. Barna blir kjent inne og ute i barnehagen. Barna møtes med respekt og toleranse Barna opplever naturen gjennom sansing Barna leker med ulike former Barna stimuleres til å uttrykke ønsker og behov verbalt. Barna oppmuntres til fysisk aktivitet inne og ute for å oppøve bevissthet om egen kropp Vi jobber med kreativitet på ulike områder, både i lek, aktiviteter og prosjekter. Arbeid med ulike materialer utfra alder. Barna deltar i ulike oppgaver i barnehagen, f. eks. som ordenshjelp. Vi markerer høytidene Barna utforsker naturen rundt barnehagen Vi leker med telling, stor og liten. Barna oppmuntres til å gjenfortelle opplevelser og fortellinger. Faste turdager og mye utetid med fysiske aktiviteter. Vi lager mat på turene. Vi har fokus på kreativitet på ulike områder, både i lek, aktiviteter og prosjekter. Deltar i fredagssamlinger. Bibliotekbesøk Barna utforsker nærmiljøet rundt barnehagen. Barna er med og bestemmer innholdet i de ulike prosjektene våre. Vi jobber med barns medvirkning Barna får bruke forstørrelsesglass, bøker og ulike redskaper o.l. på turene Vi har konstruksjonslek og sortering Barna oppmuntres til å dikte egne fortellinger og rim. Faste turdager og mye utetid med fysieke aktiviteter. Barna synger på hospitalet. Fokus på kreativitet både i lek, aktiviteter og prosjekter. Bibliotekbesøk Barna deltar i kildesortering. Vi har samlinger og synger med beboerne på sykehjemmet. Vi jobber med tema vennskap Barna deltar i ulike prosjekter i barnehagen og på turene. Kjøkkenhagen Vi jobber med tall og telling, begreper Barna øver på å skrive bokstaver og navnet sitt. Lekeskriving, videreformidling. Faste turdager og mye utetid med fysiske aktiviteter. Vanntilvenning i basseng Vi besøker ulike kulturinstitusjoner. Vi bruker digitale medier sammen med barna. Fokus på kreativitet. Bibliotekbesøk Barna besøker Kårhuset i Fyllingsdalen. Vi har samlinger med beboerne på sykehjemmet. Barna undrer seg og filosoferer over ulike tema Ha kjøkkenhage. Fokus på bygg og konstruksjon. Barna får erfaring med mål og vekt. Baker.

12 OKTOBER Nå er vi godt igang med turene og vi koser oss med lange, gode dager i skogen med vennene våre. Høstfesten nærmer seg og vi bruker mye energi på å pønske ut noe artig vi kan overraske familien med på den store festen. Årets satsningsområde er kreativitet - muligheter og overraskelser, noe som lover bra for underholdningen. Et fast innslag på festen er deilig eplekake/muffins laget av epler høstet fra eget tre - dette er luksus. Epletreet Epletreet er ribbet for epler. I noen uker har vi spist oss gode og mette på syrlige epler. Ennå tittet barna opp mellom greinene i håp om at et bitte lite eple skulle henge igjen. En dag tar tre jenter ansvar. Fram hentes bøtter, siler, spader og lekebiler. En time seneree er de nakne greinene dekket med fargerike leker.

13 Oktober 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 40 1 Uke 41 Temauke: Kreativitet 6 Lucas og Emilie 4 år Uke åringene bader Uke 43 Temauke: Høstfestforberedelser 20 Pravin 2 år Planleggingsdag Barnehagen stengt årsgruppe Uke Høstfest for foreldre og søsken Foreldremøte kl Sangstund med Svante/ Åsta Marie Marie S 5 år 4 5 Makar 4 år Johanne 1 år

14 NOVEMBER Kulden har sneket seg innpå og vi bruker mer tid på påkledning i garderoben. Her går praten livlig om alt som skal skje i løpet av dagen, noen skal på tur og noen har planer om å leke mor, far og barn i lekehuset. Andre drømmer om å komme seg enda litt høyere opp i klatretreet. Noen trenger gjerne litt hjelp med å få strikken under støvlene, og da er de større barna snar med å tilby Topp service En voksen har problemer med å få start på bilen. Et barn sier: Jeg kan hjelpe deg for jeg har en klype som jeg kan ta ting opp med fra bensintanken. Bare ring meg hvis du ikke får det til! seg å hjelpe og vise hvordan det gjøres. På tross av liten plass og store utfordringer klarer barna å gjøre dette til en god stund før de løper ut for å gripe dagen. I slutten av november begynner vi så smått med juleforberedelser, spenningsnivået vokser og vokser...

15 November 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Uke årsgruppe Planleggingsdag Barnehagen stengt Jørgen 4 år 8 9 Uke åringene bader Maya 5 år Linnea 5 år Uke årsgruppe 19 Sophia 2 år Andrea 3 år 23 Uke 48 Temauke: Juleforberedelser åringene bader 26 Eirik 1 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie 29 30

16 DESEMBER Denne måneden skjer det mye i barnehagen. Noen av høydepunktene er Lysfesten som vi feirer med foreldre og søsken, Lucia med sang og utdeling av lussekatter på sykehjemmet og nissefest med besøk av julenissen. Vi er på julegudstjeneste, vi pynter juletreet på sykehjemmet. Festlighetene står i kø, og blir balansert med roligere stunder hvor vi bruker tiden til å skape juleoverraskelser til våre venner. Gode lukter vil også spre seg fra kjøkkenet ettersom vi baker både pepperkaker og lussekatter. Desember handler om å dele - både julekaker og opplevelser. Duploklosser Duploklosser er supre å bygge tårn med. Hvor høyt kan vi bygge? En gutt bygger høyere og høyere, tilslutt rekker det over hodet hans. Han holder hendene rundt for å gi støtte om tårnet skulle ramle. Ved siden av er en jente i gang med å bygge et slott. Tårn i ulike størrelser vokser opp fra duplobrettet og ut fra hvert tårn stikker andrklosser i mange retninger. Gleden er stor ved å skape noe selv.

17 Desember 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Nissefest 6 7 Uke Lysfest for foreldre og barn Maria 2 år 12 Lucia Uke Adventsstund i kirken Uke Julaften Barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt juledag Barnehagen stengt Uke Martin 4 år Nyttårsaften Barnehagen stengt

18 JANUAR I januar starter vi opp med eventyrperioden. Denne gangen har vi valgt å fordype oss i det russiske eventyret om PETER OG ULVEN, med tekst av den russiske komponisten Sergej Prokofiev. Vi møter den lille gutten Peter som sammen med anden Sonya, katten Ivan og fuglen Sasha prøver å fange ulven i skogen. Tekst og musikk henger sammen, og hver rolle har sitt eget instrument. Stuene blir dekorert som landskapet i eventyret. Underveis kan vi fordype oss i de ulike rollene og stemningne i eventyret, og sammen kan vi skape nye lyder og musikalske uttrykk. Hver stue vil dramatisere deler av eventyret og vise fram for hverandre. Vi startet opp igjen med turene etter en pause under juleforberedelsene, og i slutten av januar kommer høyskolestudentene for å ha sin andre praksisperiode. Et monster? I stor konsentrasjon tegner fireåringen en strek midt på arket og en sirkel på toppen. Inni sirkelen formes digre øyne og sylskarpe tenner i et glis. Et monster? spør den voksne. Å neida, svarer gutten, det er meg, det!

19 Januar 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Nyttårsdag Barnehagen stengt 2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 3 4 Uke 2 Temauke: Eventyrperiode åringene bader Uke årsgruppe Uke åringene bader Uke årsgruppe Pernille 5 år Helene 3 år Christoffer 3 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie Alba 3 år

20 FEBRUAR I eventyret møter vi både det kjente og det ukjente. Vi kan leve oss inn i frykten for ulven og i de modige dyrene som hjelper Peter. Hvordan uttrykker vi frykt og glede? Den klassiske musikken i eventyret vil utfordre sansene og forståelsen vår. Det vakre og det skumle, vennskap og lojalitet. Kreativiteten vil kuliminere i en eventyrfest med dramatisering, og her vil barn og voksne kle seg ut og velge en rolle. Hvordan dette blir vet vi ikke enda, men helt sikkert er det at Peter og vennene skal feire med god mat og drikke. Studentene vil også ta del i forberedelsene. Monsterpinnene De to guttene tar hver sin pinne og kaster dem opp mot de store trærne. Først er pinnene ganske små, så litt større. Pinnene faller ned igjen og tar med seg et blad eller to. Etter en stund blir pinnene hengende fast i greinen høyt oppe. Da tar guttene fram monsterpinnene...

21 Februar 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 5 1 Uke åringene bader Uke 7 Tema: Eventyr årsgruppe Uke åringene bader Eventyrfest Uke 9 23 Noah Andre 4 år 24 5-årsgruppe Sangstund med Svante/ Åsta Marie 28

22 MARS Påskeforberedelsene starter. Vi dramatiserer påskebudskapet og spiller for hverandre i fellessamlingene. Utstyr og kulisser må lages og barna er med på å utforme forestillingene. Vi synger sanger om påske, vår og vennskap. Kanskje dikter vi en helt ny sang denne gangen... Påskepynt må lages, hvordan den blir er det ingen som vet, enda. Barnehagedagen markeres med kakelotteri i barnehagen og vaffelsalg på sykehjemmet. Inntektene går til barne og ungdomsarbeidet i Metodistkirken i Birzai, Litauen.

23 Mars 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 9 1 Uke åringene bader Uke 11 Temauke: Forberedelse til bhg.dagen Georg 3 år Uke Anna 4 år 17 Barnehagedagen 18 Maren 3 år Brage 5 år 22 Uke års-gruppe Sangstund med Svante/ Åsta Marie Uke Henrik 3 år

24 APRIL April, april - bestemor kjører i racerbil. Lure og narremåned. Det spirer og gror, og nytt liv er i anmarsj. På turene våre lager vi bilder av det vi finner på stien og i skogen (landart). Kanskje setter vi igang med små byggeprosjekter rundt omkring. Ta gjerne med dere barna på søndagstur til turområdene våre, så kan de vise dere hva vi holder på med. Vi lager tullesanger og tøysedikt. Hvis inspirasjonen tar oss lager vi en liten forestilling for hverandre. Laging av påskepynt

25 April 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke 14 1 Barnehagen stengt 2 Skjærstorsd Barnehagen stengt 3 Langfredag Barnehagen stengt 4 5 Uke påskedag Barnehagen stengt 7 5-årsgruppe Anne Lene 4 år 12 Uke Charlotte 5 år Jørgen 2 år Henrik H V 6 år Uke årsgruppe Aksel 2 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie Leah Louise 5 år Uke Lina 5 år 28 5 åringene bader 29 Leander 5 år 30

26 MAI Denne måneden har vi fokus på våren og 17. mai. Vi synger vårsanger og øver på 17. mai sanger. Jordbær, Bringebær og ripsbarna synger på sykehjemmet en av dagene før 17. mai, og Nystemten er en slager for unge og eldre. De yngste feirer 17. mai med tog og flagg i barnehagen. Vi tegner flagg og pynter i barnehagen til nasjonaldagen. Vi dramatiserer og forteller om hvorfor vi feirer 17. mai. Nystemten Jeg tok min nystemte cithar i hænde. Sorgen forgik meg på Ulrikens top. Tænkte på bauner, om de skulle brænde, og byde mandskap mot fienden op, Følede freden, blev glad i min ånd, og greb til min cithar med med legende hånd Med våren begynner arbeidet i kjøkkenhagen, vi planter urter og grønnsaker som vi kan kose oss med til høsten. I slutten av måneden har ripsgruppen sin årlige overnattingstur på Løveklippen. Dette er årets høydepunkt for de største barna.

27 Mai 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke mai Barnehagen stengt Uke årsgruppe Dugnad i barnehagen Alexander 3 år 9 10 Uke 20 Temauke: 17 mai åringene bader Kr. himmelfarts dag. Bhg stengt Ferdinand 5 år 15 Planleggings dag Bhg stengt 16 Gabriel 4 år mai Uke årsgruppe Adelie 3 år Uke pinsedag bhg stengt 26 Avslutningstur for Jordbær 5 åringene bader Overnattings tur for 5 åringene? 29 Sangstund med Svante/ Åsta Marie Matilde 3 år

28 JUNI Sommeren er her og vi satser på mye utelek i finvær. Sammen med våre venner leker vi og nyter lange, lyse dager. Denne måneden er også den store sommerfesten som vi har gledet oss til. Da inviteres foreldre, søsken og besteforeldre på fest i barnehagen. Det nærmer seg siste dag for de som skal begynne på skolen, og det markeres på ordentlig vis. Frosken Det var en gang en frosk som skulle begå et bankrøveri med kniv og kotelett. Så tok han feil dør og havnet på bankens toalett. Så kom politiet og sa: kom ut din frekke tass. Da sa frosken: da trekker jeg meg heller ned i dass. Gutt 4 år

29 Juni Barnehagen holder sommerstengt i uke 29 og 30 hvert år. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Avslutnigstur for Bringebær Uke 23 Temauke: Forberedelse til sommerfesten Uke Sommer fest for barn og foreldre kl Bernard 2 år 13 Elena 5 år Uke Jonas 2 år 28 Uke Pernille M 5 år Lucas 6 år

30 AUGUST 2015 Etter en flott sommer starter barnehagen opp igjen i august. Vi gleder oss til hver enkelt kommer tilbake fra ferie, og vi gjør alt i stand til de nye barna som skal begynne. De som kommer igjen fra ferie har med seg sommerminner fra sin ferie, og disse limer vi og henger opp i garderobene. Barn og voksne bruker mye tid på å se og prate om det hvert enkelt barn har opplevd, og vi koser oss med minnene. Liten jeg? Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på kryss og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Det er stor stas med sommerminnene

31 August I løpet av uke tilbys nye foreldre en oppstartssamtale MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Uke Zeinab 4 år Uke Uke Uke Olivia 3 år Sangstund med Svante/ Åsta Marie Uke 36 31

32 SEPTEMBER 2015 I september har de nye barna funnet seg godt tilrette i barnehagen, og vi begynner med turer og andre aktiviteter igjen. Barn og voksne gleder seg til nye turer, og det legges planer for hver enkelt gruppe. Hvert år er vi litt forsiktige når vi begynner å gå tur med jordbærene, og hver gang har vi blitt overrasket over hvor klar de er til å gå til de stedene de har hørt at de andre gruppen går til. Kråkehaugen er absolutt ikke for langt for en treåring, de har de bevist gang på gang. Bringebær og Rips er godt kjent, så de kan utforske nye og gamle steder, alt etter egne ønsker. En hermmelighet Bøtten er full av sand og stein. Ut fra bøtten stikker åtte lange pinner i ulike retninger. På hver pinne henger det mosedotter. Forsiktig setter de konstruksjonen på en sykkel. En voksen lurer på hva de har laget. Barna smiler lurt og svarer: en hemmelighet!

33 September I løpet av uke tilbys nye foreldre en oppstartssamtale. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Uke Uke Emil 2 år 10 Tur for bringebær og rips Uke Planleggings dag Bhg stengt Tur for bringebær og rips Uke Tur for bringebær og rips 25 Sangstund med besøk fra kirken Uke Maya 2 år 29 30

34 Her er oversikt over hvem som jobber på den enkelte stuen. Anne Bjørkbom Knutsen, styrer Nordstuen: Tone Lingjerde, pedagogisk leder og styrers stedfortreder May Bente Sælemyr, assistent Susanne Marie Tveit Teigland, barne og ungdomsarbeider Dag Farestveit, assistent Janette Mc Donnell, assistent Praktisk informasjon Bemanning

35 Midtstuen: Sissel Engevik, pedagogisk leder Inger Nesheim, barne- og ungdomsarbeider Grethe Kråkenes, assistent Shalini Anthonipillai, førskolelærer Sørstuen: Rune Sagen, pedagogisk leder Pernille Sletten, førskolelærer Solveig S Anwar, assistent Therese Omdahl, barnepleier Marius Enger Pedersen, assistent, vikar

BETANIEN BARNEHAGE 2013/ 2014

BETANIEN BARNEHAGE 2013/ 2014 BETANIEN BARNEHAGE 2013/ 2014 ÅRSPLAN 2013/2014 I denne planen vil du få vite litt om hva vi er opptatt av og legger vekt på i barnehagen, og hva vi vil jobbe med dette året. Bakerst er det en kalender

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

BETANIEN BARNEHAGE 2015/ 2016

BETANIEN BARNEHAGE 2015/ 2016 BETANIEN BARNEHAGE 2015/ 2016 ÅRSPLAN 2015/2016 I denne planen vil du få vite litt om hva vi er opptatt av og legger vekt på i barnehagen, og hva vi vil jobbe med dette året. Bakerst er det en kalender

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI

PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI PERIODEPLAN FOR MAI JUNI TILBAKEBLIKK FRA MARS APRIL: Sammen med barna har vi allerede lært oss noen vårsanger. Vi synger om rumpetroll, Nøtteliten, Helene harefrøken, Soltrall, Alle fugler og jeg gikk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. Vår 2009 VÅRHALVÅRSPLAN PÅ JESPER ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. På Jesper har vi 18 plasser. Dette halvåret har vi: 8 jenter 10 gutter. 6 stk som er født

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. April - juni 2011

Periodeplan Vinterbro barnehage. April - juni 2011 Periodeplan Vinterbro barnehage April - juni 2011 Avdeling: Fantasia Telefonnr: 64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk leder

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 1. 2. 3. 4. 5. Vi lager julegaver Samling Grupper Gavelaging Ballbinge Grupper Gavelaging Ballbinge Uteleik i barnehagen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. Januar - Mars 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. Januar - Mars 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage Januar - Mars 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr: 64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien, pedagogisk leder Jo

Detaljer

ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016

ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016 ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016 MÅNED TEMA MÅL/INNHOLD DIVERSE AUGUST -Tilvenning -Ta imot nye barn og foreldre. -Skape trygghet. -Få den nye gruppen til å fungere sammen, skape samhold og tilhørighet

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016

HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016 HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Vi fortsetter satsingen med VIS som står for: Vennskap, innkludering

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane mars 2015!

Månedsbrev for Kongekrabbane mars 2015! Månedsbrev for Kongekrabbane mars 2015! Februar: Februar måned innledet vi med å markere Samefolkets dag 6. februar. Vi hadde fellessamling med bilder fra samekulturen, vi hørte Bæ, bæ lille lam på samisk,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2015!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2015! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2015! November: I november har vi hatt mange kjekke og lærerike aktiviteter ute og på tur. Vi har hatt formjakt både i barnehagen og på tur, der barna skulle finne

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2014! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal være mot hverandre.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene Desember 2013!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene Desember 2013! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene Desember 2013! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Felles minirøris ute. Aktivitetsuke. 08. Inne/ute aktiviteter. 15. Inne/ute aktiviteter

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Felles minirøris ute. Aktivitetsuke. 08. Inne/ute aktiviteter. 15. Inne/ute aktiviteter 22 1. Felles minirøris ute 2. 3. Eiganes lekene Aktivitetsuke 23 6. 07. Eventyr 08. 09. Sommerfest i barnehagen 15.00-17.30 10. Malin FRI 24 13. 14. Eventyr 15. 16. 17. Hipp hurra Sara 2 år (18.06) 25

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR-SEPTEMBER 2016

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR-SEPTEMBER 2016 TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR-SEPTEMBER 2016 Liakroken barnehage Vi er på vei tilbake til barnehagen etter å ha vært på tur. Niklas tar Tiril og Aaron omsorgsfullt i hånden og spør om de vil leie. Mens de

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE I august har vi vært så heldige å bli kjent med mange flotte, nye barn! Vi arbeider for at alle skal få oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, og at alle skal føle seg ivaretatt

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

ÅRSHJUL FOR HAMANG BARNEHAGE 2010/2011

ÅRSHJUL FOR HAMANG BARNEHAGE 2010/2011 ÅRSHJUL FOR HAMANG BARNEHAGE 2010/2011 Velkommen til Hamang barnehage! Vi har 3 avdelninger med plass til inntil 50 barn, avhengig av alder. På Blå er det 10 barn i alderen 1-3 år og der jobber: Randi,

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2. 3. 4. 5. 6. Vi går i gymsalen Vi går i gymsalen / gå på tur 11 9. 10. 11. 12. 13. / gå på tur Barnehagedagen Vi går til

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL Tilbakeblikk fra januar og februar: Disse månedene var det forberedelser til fargefesten og vinterlekene som var i fokus. Barna malte t-skjorter med flotte motiver og farger.

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA JORDBÆR MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA JORDBÆR MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA JORDBÆR MAI 2014 Liakroken barnehage Forskerne på Jordbær sitter spent rundt bordet og venter på hva de voksne har funnet frem. «Hva har du der» spør barna ivrig? «I dag skal dere få med

Detaljer

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage Årsplan 2008-2009 Tema og kalender Skrållan barnehage September 2008 Tema: Naturen og skogen Vi setter opp Hva skjer med skogen, farger. Hva kan vi lage av det vi finner i skogen? Hvem er det som bor i

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet mai 2015 Hei alle sammen! Da var våren over og endelig er sommeren her, det viser kalenderen vertfall! Til tross for mye dårlig vær har vi vært mye ute og hatt noen flotte

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja!

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja! Hei alle sammen Velkommen til nytt barnehageår, hvor temaet for vårt prosjekt er «du og jeg og musikken». Gjennom lek, sosialt samvær, spill, bevegelse, sang, musikk og forming skal vi lære masse om oss

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer

Dette skjedde i februar:

Dette skjedde i februar: Dette skjedde i februar: Vi fortsatte å jobbe med temaet; kunst, kultur og kreativitet. Vi har gitt ungene mange ulike erfaringer gjennom jobbing med dette temaet. De har selv vært med å utøvd kunst, vært

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen September kom med mer sommervær en hele resten av året til sammen, og det utnyttet vi til det fulle på Sverdet. Vi har brukt herlige dager i solen til å bli bedre kjent med hverandre, leke

Detaljer