senjabladet Senjaprosjektet Ung i kirken Menighetsrådsvalg Gudstjenester side 6 side 9-15 side side nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Senjaprosjektet Ung i kirken Menighetsrådsvalg Gudstjenester side 6 side 9-15 side 16-17 side 38-39 nr. 1-2009"

Transkript

1 nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Senjaprosjektet side 6 Ung i kirken side 9-15 Menighetsrådsvalg i høst side Gudstjenester side 38-39

2 senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, logo, layout, sats: Reiner Schaufler Andakt 5 Våre kirker 6 Senjaprosjektet 9 Ung i kirken 16 Kirkevalget Berg og Torsken menigheter 25 Sørreisa menighet 32 Tranøy menighet 38 Gudstjenester Produksjon Grafisk Nord, Finnsnes 1. utgivelse juni 2009 Opplag: ca kort notert Kirkegårder felles ansvar - felles løft! Vi oppfordrer alle til å gjøre en innsats for at kirkegårdene skal se fine og ryddige ut i sommer. Ta med planteavfall dersom det er fullt i konteiner, ikke legg det ved siden av. Vis respekt for andres gravsteder, ikke slipp hunder løs inne på kirkegårdene. Ikke bruk småstein og skjell til å ramme inn plantefeltet, det havner i klipperne og knuser maskinen. Plant innenfor plantefeltet, tuja el.l. ved siden av gravsteinen / mellom gravsteiner er ikke tillatt. Foto: Reiner Schaufler 2 senjabladet 1/2009

3 Prosjektleder har ordet Samarbeid gir plusstid! Rachel Vangen Hoholm Senjabladet som du nå holder i handa er et resultat av et samarbeidsprosjekt av fire menigheter. Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 4 av prostiets 6 menigheter har gått sammen i et forsøksprosjekt på samarbeid og samordning av en rekke ting. Senjabladet er et av tiltakene som både skal orientere om prosjektet, og gi inntrykk og informasjon fra menighetslivet lokalt. I dette bladet har hver menighet fått sin farge slik at du lett kan finne din menighet, og du kan samtidig finne ut litt om hva de styrer med i de andre menighetene. Samarbeid gir plusstid Rett nok tar det tid å få koordinert oss på alle felt, men allerede i januar kunne vi se konturene av at samarbeid på tvers av soknegrensene gir gevinst. Når både kirkeverge, sekretærer og andre ansatte ringte på de samme organistene til hver sine begravelser sier det seg selv at det tok mye arbeidstid og mange opplevde stor frustrasjon over å få til svar fra organistvikarene at du er den fjerde som ringer i dag. I prosjektet har vi nå funnet en god løsning der alle begravelser for de fire menighetne administreres fra et sted, Sørreisa menighetskontor. Dette gir oss en totaloversikt for hvilken bemanning vi trenger til enhver tid, og begravelsene tas fortløpende. I Sørreisa er det oversikt over prester og organister, kirketjenere og teknisk etat for alle kommunene, og hvis det kniper kan vi administrere begravelser for Dyrøy og Lenvik også. Totalt er det ca. 300 begravelser pr år i hele Senja prosti. Begravelsesbyråene gir fin tilbakemelding om tidlig avklaring av begravelser, så nå gir samarbeid gevinst og plusstid for flere enn bare menighetene! Prestemangel Også Den norske kirke strever med stram økonomi. Bispedømmerådet har måttet vedta kraftige innsparinger for resten av året. Stiftsstyreleder i Presteforeningen, Anne Skoglund, skriver i et avisinnlegg at dette vil kunne gi reduksjon i antall gudstjenester og utsettelser på begravelser som ikke kan gjennomføres innefor 8-dagersregelen. Videre kan det i følge stiftsstyreleder på bispedømmet bli vanskelig å få bekreftet dato for bryllup, konfirmantundervisningen må reduseres til et minimum og besøk hos syke og døende som ønsker nattverd må utgå Dette er ingen god situasjon for en kirke som ønsker å prioritere nettopp disse tjenestene, yte service og gå i Guds tjeneste blant folket. Pr tiden er det 14 ledige prestestillinger i Nord-Hålogaland. Prestemangel skyldes ikke bare for lite prester, men også det faktum at det bevilges mindre penger til Nord Hålogaland bispedømmeråd og at det skal spares inn flere millioner i Innsparing og prestemangel har også slått inn hos oss. Tranøy hadde ingen søkere ved utlysning. Prosten antyder at Tranøy kan bli stående ledig til over nyttår, mens neste utlysnings- og tilsettingsprosessen går, og tilsetting i Dyrøy er i skrivende stund ikke avklart. Prosten har ansvar for at menighetene blir betjent, men det er en utfordring for lokalmenigheten å ikke ha fast prest på plass. Hvorfor samarbeide over kommunegrensene? Fordi samarbeid gir mulighet til samling av tjenester, spesialisering av tjenester, bedre utnytting av arbeidskraften, faglig dyktighet, frigjør tid, og kan sikre tjenester/bemanning i distriktet i framtiden. Det skal være mulig å bli godt kirkelig betjent både i Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa. Videre vil en løfting av arbeidsgiveransvaret til fellesrådsnivå gi muligheter til spesialisering av dette feltet. I dag er hvert menighetsråd arbeidsgiver, ofte også med nære relasjoner til ansatte og for mange rådsmedlemmer oppleves dette uholdbart. Sammenslåing av stillinger gjør det mulig å bygge hele stillinger som man kan leve av. senjabladet 1/2009 3

4 Andakt På lag I Kristus, nær livet! Konfirmantene på Yttersia har blitt utfordra på hva de mener er viktigst med kirka og har som vanlig gode svar som vi har gjengitt noen av her i bladet. Da Kirkemøtet i fjor høst diskuterte det samme spørsmålet, samla delegatene der tankene sine under disse fire orda: I Kristus, nær livet. Det ble overskrifta på Den norske kirkes nye visjonsdokument. Det skal få uttrykke vårt håp, vår visjon, vår rettesnor for alt vi er og gjør i kirka og arbeidet vårt. I Kristus, nær livet! vil uttrykke hva det er å være døpt og høre til i kirka, det vi alle får kjenne og håpe på som overskrift og grunnlag for oss i både liv og død. Og som vi stadig får fylle med innhold og aktuelt liv. Som konfirmantene gjør når de ønsker seg en åpen kirke, et sted å kunne være og det at kirka hjelper folk. Som alle medlemmer kan gjøre ved å stemme til kirkevalget (og Stortingsvalget!) - og bli valgt inn, styre og gi innspill til hvordan kirka skal drives. Dette bladet er et uttrykk for samarbeidsprosjektet mellom menighetene våre. Sørreisa, Torsken, Tranøy og Berg menighetene ønsker å samkjøre seg på flere områder. Vi gjør det fordi vi tror vi blir bedre i et team. Vi gjør det for å bli bedre, for å avlaste hverandre, for at vi sammen kan utvikle hver våre ting til beste for de andre. Teamarbeid og samhørighet er et høyst aktuelt begrep i denne kirkeårstida også. Pinse er jo faktisk festen for det! Ja, både jul og påske forteller jo om at Gud vil samarbeide med verden, og være på lag med menneskan. Og i pinsa feirer vi Den hellige ånd som ble sendt av Gud for å virke alt godt. Vi feirer fellesskapet hvor vi får høre til, bli båret og ta i bruk det beste i oss sjøl. Kjenne at vi er på lag Guds lag! Den hellige ånd er den måten Gud er og virker i verden. Alt som lar mennesket kjenne og ta imot tro, håp og kjærlighet. Det er dåpens og nattverdens gave. Det er bønn, bibel, sang, kunst og stillhet. Det er diakoni og omsorg, at vi kjenner at vi hører til og at vi trengs. Det er håpets og troens samhørighet med de som er gått foran, og folk over hele verden. Det er Guds ånd som hvisker og virker: Se, vi er på lag! I Kristus, nær livet! God sommer! Ingunn Rinde, sogneprest i Berg og Torsken 4 senjabladet 1/2009

5 Våre kirker På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. TEKST OG FOTO: Rachel Vangen Hoholm Toppen av Istind - sikt mot Gieska Mi kirkested og min fjelltopp! Øverst i Kaperdalen, like før tunnel innslaget når du kommer fra innersida kan du begynne å klatre til venstre. I skjæringen på første aksla kan du skue utover og øyne havet i det fjerne. Her er mitt kirkested både en sein sommerkveld og en tidlig søndag vintermorgen. Her er det ro for å tenke på Gud - og det største av alt: kjærligheten. Herfra kan man klatre til toppen av Istind og her oppe finner sjelen hvile. Omgitt av hav og fjell og daler du ikke kan se bunnen på finner pusten en annen takt. Til høyre for tunnelen kan man skrå litt opp på aksla på vei mot Osteren og mot Gryllefjord. Her er det fin utsikt og et nydelig sted for hjertero, uten å måtte klatre for høyt. Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. Finnsnes Blomsteratelier A/S Telefon i samarbeid med: Senja Begravelsesbyrå Vangsvik senjabladet 1/2009 5

6 Senjaprosjektet - blir vi kalt Senjabladet, Senja-ansatte, Senjafolkan, Senja er uttrykk for at vi alle tilhører SENJA PROSTI. TEKST: Rachel Vangen Hoholm, Sørreisa Hvorfor prosjektarbeid og samarbeid på tvers? Den norske kirke står foran store utfordringer og endringer; bl.a. diskusjonen rundt skillet mellom stat og kirke, finansiering av kirken, trosopplæringsreformen, bemanning av stillinger og rekruttering av både lønnede og frivillige medarbeidere, verving av folk til råd og utvalg. Kirkens arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA), har sammen med Kirkerådet utlyst midler som kan søkes for de som har lyst til å forsøke å samarbeide om å løse noen av disse utfordringene. Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy menigheter har tatt denne utfordringen vi har gått sammen og skal sammen lete etter gode løsninger for framtidens kirke i vårt område. Dette er Senjaprosjektet, og KA støtter med kr pr år i 3 år slik at det blir mulig å forsøke samarbeidet over litt tid og få erfaring før evaluering. Sommeren 2011 skal prosjektet avsluttes. Da skal det enkelte menighetsråd avklare om de vil fortsette med fellesråd på tvers av menighetene eller gå tilbake til dagens ordning med hvert menighetsråd som arbeidsgiver. Rom ble ikke bygd på en dag sies det! Heller ikke dette samarbeidsprosjektet. Gode løsninger skal utvikles og implementeres både i våre egne menigheter, hos parter i lokalsamfunnet og kirken for øvrig. De viktigste grepene så langt er: 1. Sammenslåing av stillingsressursene på organisttjenestene. Hver menighet har bare små stillingsstørrelser, men til sammen er det 2 fulle stillinger. Det gir muligheter, selv om det kan bli enkelte lange trekk utover Senja. Det har Lenvik lang erfaring med innenfor sin menighet, og med en god arbeidsplan vil det være mulig å leve med kjøreturene. For tiden er en organiststilling besatt og den andre er utlyst. Vi har et mål om å bygge et godt team av de to stillingene, pluss lokale vikarer. 2. Koordinering av begravelser fra ett kontor. Alle begravelser meldes nå inn til Sørreisakontoret fordi det her er bemanning flest dager pr. uke. Her koordineres bemanning, dager, tidspunkt, byggene og utesekjonene i de ulike kommunene på en ypperlig måte. Her er det mulig å se alle samtidig, og begravelsesbyråene gir gode tilbakemeldinger. 3. Felles data- og telefonsystem Alle har nå fått kurs i data/ felles programvare. Det betyr at vi kan gå inn fra alle kontor og se på lister, sakspapir osv, og samjobbe enkelt tross fysisk avstand. Felles telefonsystem er også under utforming. 4. Felles tjenesteytingsavtale. Tjenesteytingsavtalene regulerer forholdet for menighetens bruk av kommunale tjenester på ting som graving, kontorutstyr, vedlikehold m.m. Vi vil prøve å få til en felles tjenesteytingsavtale med de ulike kommunene, tilpasset enkelte særordninger bl.a. der det skal kjøpes tjenester hos service-torgene i kommunene. 5. Fellesråd Det skal velges ett fellesråd bestående av 2 fra hver menighetsråd i disse fire menigetene. Disse blir bl.a. arbeidsgivere for de kirkelige ansatte, økonomiforvaltere, bygg- og anleggsforvaltere. 6. Reduserte lederstillinger Tidligere var det 4 kirkeverger i disse menighetene, nå er det 2 igjen som skal fordele de samme oppgavene som tidligere ble utført av fire. Dette krever en god samordning av tjenestene. 7. Prosjektmenighetsblad Dårlig økonomi har medført at enkelte ikke kunne gi ut menighetsblad. En mulighet var å gå inn i det kommunale informasjonsbladet, en annen var å forsøke å få til dette bladet. Informasjon ut er svært viktig. Reiner Schaufler i Berg og Håkon Ryvoll i Tranøy er sentrale medarbeidere for å få dette til. Hvorfor samarbeide? Hvorfor bruke tid og krefter på så krevende og utfordrende oppgaver? Hvem er med og hvem stamper i mot? Hvor går vi? Det er ingen enkle svar på noen av spørsmålene. Prosjektsøknaden er klar på at dette prosjektet er et FORSØK, og dersom man etter prøvetiden finner ut at det ikke var liv laga skal Fellesrådet (felles arbeidsgiver/ styringsorgan bestående av folk valgt fra de 4 menighetsrådene) opphøre og arbeidet videreføres slik det var tidligere. Dog antas at de beste samarbeidsløsningene opprettet i prosjekttiden kan videreføres. Det ligger ingen prestisje i prosjektet, bare et ønske om å prøve å få til en bedre utnytting av de ressursene som foreligger, bygge levelige stillinger, løfte arbeidsgiveransvaret, få større arbeidsfellesskap, samordne kjørekostnader, tid og penger... For å lykkes må alle delta, engasjere seg og ha lyst til å forsøke. Den frie vilje Samarbeid styres også av fri vilje. Politisk vilje, uvilje eller velvilje er sentralt for de aktører som er avhengige av deres valg, interesse og engasjement. Senjaprosjektet er avhengig av 6 senjabladet 1/2009

7 Prosjektstyret for Senjaprosjektet (fra venstre): Kirkeverge Gunnar Torgersen, Torgeir Fredriksen, Inger-Johanne Larsen, leder Fred Flakstad (bak), prosjektleder Rachel Vangen Hoholm, Ingunn Rinde, Marit Reiertsen. Ikke på bildet: Nestleder Kristian Erik Bakkland god kommunepolitisk og kirkepolitisk velvilje for å få realisert forsøket. Kommunene har tatt svært godt imot oss, og det er god oppslutning fra både rådmenn og ordførere om de tiltak vi forsøker. Hvis alle parter ser på prosjektet som en mulighet for å forsøke samarbeid på utradisjonelt, upløyd nybrottsarbeid vil sjansene for et godt evalueringsresultat foreligge. Trosopplæring på trappene.. Arbeidet med trosopplæring for barn og unge er inne i en stor opptrappingsprosess i hele Den norske kirke. Prosjekt og ressurstildeling forutsetter tjenlige enheter på utføring og ledelse, og med etablerte samarbeidsarenaer vil vi få en lettere jobb når dette skal tilrettelegges. En evt undervisningsleder for hele prostiet kan gjøre viktig grep for at det skal tilrettelegges i alle menighetene, så alle får gode tilbud. Menighetsrådet får tid til å jobbe med menighetsarbeid Med et Fellesråd som arbeider overfor alle menighetene og tar seg av økonomi, bemanning, bygg og anlegg og arbeidsgiveroppgaver vil menighetsrådet endelig få tid til å arbeide med menighetsrådsoppgaver knyttet til soknet. Menighetsrådene har de siste årene klaget mye over for liten tid til å bygge menighet og at alle møter har gått til budsjett og økonomidrøftinger. Økonomien blir ikke bedre skal vi selge kirkebygg? Den norske kirke er inne i strukturendringsprosesser. Store enheter og samling av arbeidsgiveransvaret på bispedømmenivå er ikke umulig. Hvor mye kan hver menighet påregnes av kommunal og evt regional støtte til sin lokale drift? Blir det mulig å drifte 6 kirkebygg i en liten menighet, og hvem skal ta denne avgjørelsen? Den kirkelige kulturmeldingen drøfter behovet for å styrke det kirkelige kulturuttrykket. Her nevnes bl.a. styrking av kirkemusikken. Bare svært få menigheter får penger til lønnede kulturstillinger. Det blir med kirkens kulturliv som det øvrige kulturlivet, det skjer på dugnad og på frivillig basis. Kan vi bli bedre stilt når vi samarbeider om dette? >>> fortsetter på side 37 senjabladet 1/2009 7

8 Stabs-gjengen på tur Etter grilling (fra venstre): Gunnar Torgersen, Rachel Vangen Hoholm, Karin Evenstad, Kjell Fredriksen, Håkon Ryvoll og Odd Lockersen. TEKST: Rachel Vangen Hoholm og Gunnar Torgersen FOTO: Berit Ryvoll Personalgruppene i Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy menigheter dro 5. juni til Kråkeslottfestivalen og opplevde Lars Bremnes, Kine Hellebust, Ann-Sofie Godø med flere. På loftet over saltrommet, som for øvrig er kafeen på Slottet, var det mørkt og spennende. Vinden ulte i veggene og noen av de dårligst kledde fikk utdelt gode ullpledd. I mellom konsertene var det planlagt grilling, og da dro hele gjengen til Tungeneset, der det står en egnet grill til bruk for hele folket. Sola skinte fra en vakker himmel i junikvelden. Noen skyer løp over fjellene, men forstyrret aldri den gule kula. Dog var det en vanvittig vind. Folk hyrte seg i scooterdresser, andre satset på tre ullgensere, og noen krøp inn i en fjellduk var det liten kuling? Noen dyttet veden ned i grillen, som på Tungeneset er støpt fast i berget. I dag ble dette en lykkelig løsning fordi vi måtte holde på det meste og folien spikret vi fast i grillrista. Det var mildest talt full fyr i grillen, kaffen kokte på få minutter og kyllingen var svart lenge før han var varm igjennom. Men du verden for en god salat. Papptallerkener og plastbestikk ble et lett bytte midt i vindkastene, og obs! der lå hele stasen veltet ut over berget. Hvor var vår venn måsen? For sterk vind til å flyge heng? Han satt antakelig under en storstein og klødde i nebbet etter godbitene. Søppelsekken ble en stund betjent av en villig sekretær, men da matservering var i gang, og sekretæren skulle spise, måtte også denne forankres. Fortsatt er stemningen god og galgenhumoren på lur. Når så twisten, sjokoladen og kaffen endelig fortæres kommer et skybrudd av haggel over berget, og det midt i sola. Da først kommer de første antydninger om å pakke sammen og ja i en liten haggeleling i sterk nordavind og 8 kalde varmegrader lurer vi oss opp til bilene. Her fortæres årets første? Jordbær, importert fra Belgia, og den ble godt mottatt av kanskje verdens mest sporty personale? 8 senjabladet 1/2009

9 Ung i kirken Menighetsrådsvalget 2009: FOKUS PÅ UNGDOM! TEKST: Rachel Vangen Hoholm / - Ungdom over 15 år: DU KAN STEMME! - Prosjektmenighetene ønsker at du bruker din stemme i din menighet. - I Berg og Tranøy kan du stemme på søndag 13.september, og i alle menigheter på mandagen. - I alle fire menighetene kan du forhåndsstemme, kontakt din menighet så får du vite hvor. Valg til fellesråd. Menighetsrådsvalget i september - et viktig valg! Her velges menighetsrådet for din kommune, av disse velges to til å sitte i Fellesrådet. Fellesrådet består av to fra hvert menighetsråd, en politiker fra hver kommune, samt en av prestene eller den som prosten velger. Det er flott med stor valgdeltakelse, og siden valget er lagt samme sted som kommunen gjennomfører stortingsvalget, håper man på stor deltakelse. Berg og Torsken har tidligere vært best i klassen, så i år er det viktig å forsøke å slå dem. Møt derfor opp og stem på ditt menighetsråd. Kirka for deg! Kirka er ikke bare huset du går inn i, kirka er alle de døpte som tilhører menigheten. Du kan regne med menigheten, den er der for deg i alle livets merkedager; dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Menigheten er også der i livets hverdager, det er gudstjenester, aktiviteter og fellesskap, et sted for tro og tvil, når livet er topp, når livet er bånn og alle de dagene imellom. Kirka di trenger deg! Kirka trenger engasjerte mennesker som ønsker å bruke noe av tida si til det største av alt; Tro, håp og kjærlighet. Ønsker du å gjøre kirka til et enda bedre sted å være, for alle aldersgrupper? Vil du være med å skape gode møtesteder der mennesker blir møtt, der de er i livet, får fellesskap med medmennesker og Den treenige Gud? Å sitte i menighetsråd eller bispedømmeråd er tillitsverv for de varige verdiene. Det handler om holdning og handling. Kirkevalg 2009 Et av målene til kirka er å få flere unge på banen. Minst 2 personer mellom år på hver valgliste. Vil ditt navn stå der? Er du over 18 år og ønsker å være med å ta viktige avgjørelser still til valg! For første gang er stemmerettsalderen 15 år! Ønsker du å påvirke - bruk stemmen din! Valg til hva? Det skal velges medlemmer til Menighetsråd: Menighetens øverste organ. Har ansvar for aktiviteter og innhold som foregår i kirka, eks. arbeid blant barn og ungdom, gudstjenester, menighetsbyggende tiltak, forbruk og rettferd, frivillige medarbeidere. Bispedømmeråd: Bispedømmets øverste kirkelige organ. Består av biskopen, representant for prestene, andre ansatte i kirka, vanlige kirkemedlemmer. Har det overordnede ansvaret i bispedømmet, eks. tilsette prester, vedta strategier og planer, fordele regionale midler. Alle bispedømmeråd er medlemmer av Kirkemøtet. Kirkemøtet: Det øverste organet i kirka (utenom Kirkedepartementet, Stortinget og Kongen i statsråd). 115 medlemmer, består av alle bispedømmeråd + noen til. Bestemmer saker i kirka på nasjonalt plan, eks. vedta plan for trosopplæring og konfirmasjon. Hvorfor engasjere seg? Barn og unge er viktige i kirka! Du kan få bety noe for andre! Du får noe igjen, som ikke kan måles i penger. Du kan være med og skape den kirka som DU ønsker å være en del av! Bispedømmet har også et eget Ungdomsråd, se egen artikkel. senjabladet 1/2009 9

10 Konfirmantaksjon for klimakrise-rammede Tirsdag 31. mars var ungdomskirkas stor-aksjonsdag for klimaet over hele landet, inkludert alle menighetene på Senja. Tirsdag før påske er nemlig den store fellesdagen for den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Ja i Tranøy hadde de allerede tjuvstartet: De gikk samme helga som vi hadde temadag for konfirmantene. På lørdag 14. mars var konfirmanter fra Nord- Senja, Rossfjord / Kårvika, Tranøy, Berg og Torsken samla på Finnsnes kirke til temadag. Konfirmant-temadagen er slett ikke til bare for pengenes skyld. Jovisst skal de motiveres til å samle inn mest mulig penger til tiltaket. Men ikke mindre viktig er også det sosiale det å få være sammen med andre konfirmanter, gjøre og lære ting i lag og lære om temaet. Klima-spillet, ledet av ettåringer fra Kirkens Nødhjelp og vår trofaste metodistprest Idar Halvorsen, engasjerte stort som vanlig. Inntrykk gjorde det også å få høre lokale flyktninger fortelle. Og matpausen, og gudstjenesten til slutt, med nattverd -. Slikt er diakoni og kirke i praksis. Finnsnes- og Silsand-konfirmantene gikk forresten også de hadde undervisning om dette på leirene sine. Og i Indre Troms gikk de i Bardu, Målselv og Baltsfjord. Resultatet av pengeinnsamlinga kan vi også være fornøyd med. Nesten kroner for Senja og Indre Troms. Lenvik doblet nesten resultatet fra fjoråret. Tranøy og Berg var noe lavere enn året før, mens Torsken hadde økt. Med kroner fra Berg, kroner fra Tranøy og nesten kroner fra Torsken, har prosjekt-senja kirkelig fellesråd -området bidratt godt til klima-kampen. Neste år håper vi Sørreisa blir med igjen, som de har vært tidligere år! Med hilsen og takk fra distriktskontaktene for Kirkens Nødhjelp, Ingunn Rinde og Heidi Tove Olsen! Årets (og neste års) aksjonsoverskrift er SOS klima, og de midler som ble samlet inn, går til tiltak blant de som er rammet av klimaendringer rundt om i verden. Gjennom eksempler fra Bangladesh, Kenya og Brasil lærte konfirmantene om de som lever med konsekvenser av klimaendringene for eksempel gjennom stadig oftere flom og fare for oversvømmelser i det tett befolkede landet Bangladesh. På dvd fikk de noe ungdom fortelle om hvordan det er å leve under slike forhold, og hva som gjøres for å motvirke skadene. Og de har fått se hva Kirkens Nødhjelp i samarbeid med lokale aktører gjør for eksempler ved treplanting, brønnboring, solcellepanel-prosjekt m.m. 10 senjabladet 1/2009

11 Natta! Å være oppe utover natta - slippe legge seg - være sammen med mange ungdommer - det er spennende for de fleste ungdommer. Fra lørdag 7. til søndag 8. februar hadde alle konfirmantene i Senja og Indre Tromsområdet NATTA i Finnsneshallen. TEKST og FOTO: Håkon Ryvoll Totalt var det rundt 400 konfirmanter samlet til allsidige aktiviteter. Arrangør av prosjektet var KFUK-KFUM og Senja og Indre Troms prosti. - Det fine med Finnsnes-natta er at vi treffer mange av de andre konfirmantene i området. Jeg traff søskenbarnet mitt fra Senjahopen, og der har de et annet opplegg enn vi har, fortalte en av deltakerne. - Sikkerheten er god. Det setter vi som foreldre stor pris på. Det er viktig at vi som foreldre vet at vaktkorpset fungerer og gjør jobben sin. At Røde-Kors-korpset stiller opp er jo også en kjempetrygghet. Som forelder ønsker jeg å vite at min datter er på Finnsnes-natta, og ikke frykte for at hun er på byen, sier en av foreldrene som kom og hjalp til. De som kom med buss, fikk inngangsmerkene utlevert og festet på bussen. Men mange møtte opp i Finnsneskirka litt før hallen åpnet, og fikk inngangsmerker og informasjon der. Så var det full rulle i hallen. Hundrevis av ungdommer skal gjøre seg kjent - stimer i flokker - rundt i hallen - i gangen - opp trappen - inn i kantina - og tilbake. Ikke fritt for at tankene streifer innom saueflokken - men hyrdene? Ok. De (hyrdene) dukket opp etter hvert. Info på stort lerret - åpningskonsert! Lyden skal være høy - men ikke for høy. Denne Natta hadde begrenset litt på lydnivået! Gudstjeneste - mange konfirmanter kunne ikke sangene - og liturgien var nok ikke øvd med alle. Men det var en gudstjeneste - med rom for ettertanke og innlevelse - vi snur oss i de 4 himmelretninger og ber! Vi tenner lys i lekasteinmuren. Hundrevis av lys tennes. Vi skriver ned bønner og henger opp. Vi roer ned, snakker sammen. Vi feirer nattverd - da er prestene våre synlige i prestedrakt og stola. Så herjer vi massse. Sumobryting inne i en kjempestor drakt. Nesten umulig å bevege seg. Ballanse på benken, samtidig som vi slår/dytter ned motstanderen. Eller vi synger kareoke, eller spiller fotballspill, eller andre spill. Lærte faktisk også litt om hvordan Røde Kors-gruppen drives. Også KFUK-KFUM hadde stand og fortalte litt. Det er noe som heter MILK. Det er et kurs som alle konfirmanter kan begynne på etter konfirmasjonen. Vollyball-turneringen hadde stadig kamper. Omtrent alle konfirmantgruppene fikk spille mot hverandre. Vollyball er spennende. Noen ganger blir de som tror de kan slått ut av de som ikke trodde noe. Men hvem var det som vant turneringa? Utover natta blir man trett. Natta 2009 ble avsluttet litt tidligere enn før. De fleste var vel hjemme til En fin natt gikk over i en fin dag, men det var det nok ikke så mange som så. senjabladet 1/

12 UKT Ungdommens Kirketing Ung i kirken er et av kirkas hovedsatsningsområder, også i vårt bispedømme. Et av tiltakene å samle ungdomsdelegater fra Troms og Finnmark til et Ungdommens Kirketing hvert år. TEKST: UKT-brosjyren og foreløpige protokoller FOTO: Nord-Hålogaland bispedømmeråd Målet med å arrangere UKT er å være et sted for inspirasjon, læring og utveksling av erfaringer, og å la ungdom bli en viktigere del i den kirkelige demokratiske strukturen. UKT behandler saker som angår ungdom i bispedømmet, og kan foreslå saker til bispedømmerådet. UKT består av delegater fra menigheter og fra kristne ungdomsorganisasjoner, de velger sitt Ungdomsråd (NHUR), og sender representanter til Ungdommens Kirkemøte (UKM) på landsplan, som også avholdes hvert år. Vi har bedt årets delegat for Berg og Torsken fortelle litt om sine inntrykk til menighetsbladet: Jeg heter Martine Fredriksen og har vært med på UKT 2008 og 2009 og representerte Berg og Torsken menighet. Jeg synes UKT er viktig fordi man lærer mye om demokrati, man blir kjent med nye folk, og ikke minst man støtter kirkesamfunnet med å diskutere og stemme. UKT i år var veldig bra, vi fant løsninger på nesten alt. Vi hadde saker om endringer i salmeboken, Ung i kirkedemokratiet, samisk kultur i Den norske kirke, og trosopplæring. Jeg var i gruppe 5, om Ung i kirkedemokratiet. Vi leste gjennom sakspapirene og diskuterte saken og skrev ned det vi mente. Vi ble enig om alt, vi hadde et demokrati som fungerte. Jeg håper at flere blir med på UKT, det er sikkert mange som har virkelig lyst til å si sin mening om hvordan ting kan bli endret på i kirken. Er det noe du synes mangler i kirken din eller noe som skulle ha blitt endret på så vil jeg anbefale deg å være med på UKT. Fra sak 5/09 - Ung i kirkedemokratiet Det nyvalgte Nord-Hålogaland ungdomsråd - NHUR I tre dager diskuterer ungdommen hvordan kirka skal være og drives. Alle sitter i komiteer, som får bestemte saker å jobbe med, og i plenum hvor alle kan uttale seg om alle sakene. Sosialt, lærerikt og artig, sier de som har vært der. Litt historikk Det første UKT ble holdt kun for Troms i 2006, og i pinsen 2007 var det første UKT for hele bispedømmet, hvor det første ungdomsrådet (NHUR) ble valgt. I 2008 kom det dobbelt så mange delegater til UKT som i april ble årets UKT avholdt på Bardufosstun. Berg og Torsken har vært representert med en delegat de siste tre årene. Det året man fyller 15 år kan man delta ved kirkelige valg, det vil si at da kan man stemme på hvem man ønsker skal sitte i menighetsrådet og bispedømmerådet der man bor. Fra man er 18 år gammel kan man selv stille til valg i menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådet har ansvar for arbeidet i den lokale kirka. De bestemmer mye av planene for det som skal skje i kirka, blant annet hva som skal gjøres for barn og unge. Bispedømmerådet har mange viktige oppgaver i forhold til økonomi og hva slags arbeid det skal satses mest på i en periode, men kanskje er den viktigste jobben deres å ansette prester i menighetene i hele bispedømmet. Vårt bispedømmeråd har Ung i kirken som en viktig satsning nå, og det gjør at de bruker mye tid og penger på dette, blant annet ved å arrangere UKT, satse på konfirmantarbeid, ha en ansatt i hvert prosti som har et spesielt ansvar for ungdomsarbeid og en del andre ting. For at denne satsningen skal fortsette, er det viktig med unge representanter i rådene som kan tale ungdommens sak. UKT Nord-Hålogaland 2009 er glad for den nye demokratireformen som nå er satt i gang i Den norske kirke. UKT berømmer særlig at det fra i år gis stemmerett til ungdom fra det året de fyller 15 år. Dette vil gi oss ungdom bedre mulighet til å påvirke den kirken vi er en del av. 12 senjabladet 1/2009

13 Ung i kirken Ungdom er unike ressurspersoner som må bli brukt og hørt i menighetslivet. Derfor er det viktig at ungdom blir spurt om å være med i menighetsråd og bispedømmeråd, ikke bare for å ha et visst antall ungdommer på valglista, men fordi vi er reelle ressurser og vil bli hørt. Det er vanskelig å si ja til å stille til valg hvis man ikke vet hva det innebærer å sitte i menighetsrådet/ bispedømmerådet, derfor er dette viktig å informere om. UKT 2009 kom blant annet med disse utfordringene til menighetsrådene i Nord-Haalogaland: Satse på konfirmantarbeidet, som er det ungdomsarbeidet der man møter bredden av ungdommen. Satse aktivt på ungdomsarbeid, og særlig ledertreningskurs som minilederkurs (MILK) og Leder i Vekst (LIV) med lokal tilhørighet til en menighet. Ta vare på de ungdommene som blir valgt inn. La rådet jobbe med både ungdomsarbeid og andre arbeidsområder sammen. Fra sak UKT 03/09 Samisk ungdomsarbeid i kirka Det er uakseptabelt at det i dag ikke finnes en organisering av samisk ungdomsarbeid i kirka som ivaretar samiske ungdomsinteresser på nasjonalt plan. Det haster med å få etablert dette. UKT ber derfor om at etableringen av Sung (Samisk ungdomsutvalg) iverksettes snarest. Dette behøver ikke å vente til at Plan for samisk kirkeliv vedtas av Kirkemøtet i Det bes om at SKR arbeider for iverksettingen av dette og at Kirkerådet sikrer finansieringen av de nødvendige ressursene. Fra sak 03/09 Trosopplæring Kristen tro i praksis Vi vil ha et ungdomsarbeid i kirka som er sosialt, interessetreffende, aktivt, kontinuerlig, med en avslappet atmosfære og trygge samtaleforum der alle, uansett funksjonsnivå har muligheten til å delta. Vi ønsker anledning for ledertrening, som igjen fører til at ungdom til en hver tid kan ha engasjerte ledere rundt seg i kirka. Vi ønsker målrettet ledertrening som utdanner ledere til kristne arrangementer med grunnlag i Guds kjærlighet i Jesus Kristus, for å formidle kristen tro i praksis og være til hjelp i livstolking og livsmestring. Vi ønsker en åpen kirke der ungdom kan delta i organiserte og åpne sosiale arenaer. Det er viktig å ta vare på ildsjelene som allerede er i menigheten. De frivillige er en ressurs som kan og ønsker å bli involvert, og det er viktig å ha fokus på å verdsette dem og motivere dem til videre arbeid. Samtidig er det viktig å ikke bruke dem opp. Livstolking og livsmestring Vi ønsker å sette fokus på menneske som en del av skaperverket, i relasjon med Gud, seg selv og andre. Målet med ungdomsarbeidet bør være at unge forstår at kirken er tilgjengelig for dem gjennom ulike perioder i livet. Videre bør de unge involveres i beslutningsprosesser som omhandler menighetslivet. For eksempel bør menighetsråd gå i aktiv dialog med de unge i menigheten. Vi ser at behovet for samtale om emner som seksualitet, yrkesvalg og andre samfunnsaktuelle temaer som engasjerer ungdom, ikke er tilfredstilt i dag. Menighetene må skape åpne forum der ungdom kan møte kirkelige ansatte og andre fagpersonell som kan hjelpe dem i deres søken. UKT 2009 foreslår følgende tiltak: I konfirmanttiden: Konfirmantene må selv få lov til å være med å forme konfirmanttiden, for eksempel gjennom en spørreundersøkelse. Tilstrekkelig informasjon om tilbud i konfirmanttiden. Vi foreslår at det lages et ungdomsblad som kan sendes ut til ungdom og som er laget av ungdom. Dette kan også brukes som en aktivitet for spesielt interesserte. Konfirmantene skal ikke ha et obligatorisk antall gudstjenester i konfirmasjonstida. Vi ser selvsagt bort fra presentasjonsgudstjenesten, samtalegudstjeneste, konfirmasjonsgudstjenesten og eventuelle andre gudstjenester de lager selv. Vi foreslår at de heller tilbys en rekke praktiske aktiviteter som fremmer kristent arbeid, der gudstjenester også inngår. Andre eksempler kan være Dramatisere til en preken, Drive solidaritetskafé, Lede søndagsskole, Vise nestekjærlighet ved å drive solidaritetsarbeid på institusjoner som for eksempel et eldrehjem, asylmottak og andre. For aldersgruppen 15-18: Vi krever at det bygges opp flere tilbud for aldergruppen år. Det må tilbys både en aktivitetskirke og en være-kirke. Ikke alle ønsker å yte, men mange ønsker å motta det en selv har behov for. Konkrete tilbud i kirka etter konfirmasjon, f. eks. Åpen kirke, Bo borte, vær hjemme. Tilbud om attraktive fritidsaktiviteter, f. eks. sportsliger arenaer, spillekvelder, hobbykvelder, musikk, dans og drama. - Ledertrening i kirka må sette fokus både på kristen tro og på lederskap. Jesus er et klart forbilde for hvordan lederne selv skal være forbilder. Tilstrekkelig informasjon om tilbud etter konfirmanttiden. senjabladet 1/

14 Til alle som har vært konfirmanter! MILK - MiniLederKurs har du hørt om det? Enn LIV Ledere i Vekst? MILK og LIV er et kurskonsept som vi i menighetene benytter oss av for de som kan tenke seg å være med i videre kirkearbeid etter konfirmasjonen. Mange kan ha lyst til å være med som ledere - på konfirmantleir, Finnsnes-natta, barnegrupper og andre ting. Og vi i menighetene både trenger og har stor glede av å få ha dere med på det vi gjør! Derfor sender vi dere gjerne på MILK og LiV, og dekker deler av kursutgiftene! Det handler om gode opplevelser, høy himmel, utvikling, åpenhet og respekt. Har du lyst å bli kjent med nye mennesker? Kanskje bli litt bedre kjent med deg selv? Er du interessert i å lede en gruppe? Vil du få tips til å drive aktiviteter og leker? Er du nysgjerrig på å vite mer om Jesus og Gud? Vet du hvordan du kan takle de som er annerledes enn deg selv? Hvilke gode egenskaper har du å bruke i møte med andre? Kan jeg være leder i menigheten selv om jeg ikke vet om jeg er kristen? Kurset er aktuelt for deg som ønsker å finne ut mer om deg selv, om andre og om Kirken. Kurset passer enten du er nysgjerrig, sosial, litt usikker, undrende, liker utfordringer eller er litt beskjeden, kom som du er! Det gis undervisning og gruppearbeid om ulike tema gjennom å være praktisk, for eksempel ved å lage en underholdningskveld. Du kan treffe nye venner, det blir turer, og i samarbeid med andre får du lære om tro, Bibel og gudstjeneste, lederroller, styrearbeid, tips til lokalt arbeid, selvinnsikt, åpen ild, grenser, spenning, overraskelser og gode opplevelser! Kurset er et nasjonalt kurskonsept med lokale tilpasninger, arrangert av Troms KFUK-KFUM. KFUK-KFUM er en internasjonal, økumenisk kristen barne- og ungdomsorganisasjon med vekt på det hele mennesket. Kurset bygger på en kristen humanistisk plattform, som gir deg trygghet til å vite hva vi står for, og til å vite at du får komme som du er. Velkommen skal du være! Kurs-invitasjonen for MILK gjelder alle som har vært konfirmanter (i vår eller tidligere), det arrangeres av Troms KFUK- KFUM i samarbeid med menighetene i Senja prosti. LIV er et videregående kurs, for dem som er et år eldre (16+) både de som har gått på MILK, og de som ikke fikk gjort det. Kursdatoer MILK: oktober, desember, Finnsnesnatta 6. februar, Nordtreff mars, Kurs- avslutning 7-9 mai. Har du spørsmål, ta kontakt! Meld deg på innen 1.juli, til presten / kirkekontoret ditt, eller direkte til SMS: (skriv da hvilken menighet du bor i, + mail-adresse). Kursdatoer LIV: september på SKJERSTAD, januar 2010 i Narvik, kretsvis evt. tur for LIV II og III NordTreff 2010 / Palmehelga mars 2010 i Bardufoss PÅMELDING LIV via menigheten din, eller direkte e-post til eller Fristen er 20. august 2009 og prisen er 1800 kr for kurset. Også her kan du søke støtte fra menighetsrådet lokalt. 14 senjabladet 1/2009

15 Ung i kirken Johannes (nr. 2 fra venstre) er klar for LIV-tur. Fornøyd LIV-deltaker Johannes Johansen fra Senjahopen gikk på MILK i fjor, og LIV i år. Vi tar en liten prat med ham for å høre hvordan det var. Vi treffer ham på telefonen i en bil på vei til Tromsø i pinsa, med Røde Kors, hvor han også er aktiv. Skal du fortsette på videre kurs? Må se litt på hvordan han Jakob (prosjektleder, red. anm.) legger det opp kommer an på datoene. Men mest sannsynlig blir jeg det. Vil du anbefale andre å være med på dette? Ja!! Absolutt! Jeg vil anbefale alle som har vært konfirmanter om å være med, på både MILK og LIV. Det er koselige folk! TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Troms KFUM/KFUK Hvordan har det vært å være på LIV? spør vi. - Det har vært alldeles strålende! sier Johannes. - Det har vært masse lærerikt, masse kunnskap, styrket selvtillit. Jeg har stor nytte av det, også i forhold til Røde Kors her. Også er det vel sosialt? Ja, jeg har fått ekstremt mye venner, fra hele Nord-Norge. LIV-kurset er for folk fra Nordland, Troms og Finnmark. Så vi holder kontakt på Facebook, MSN... Vi vet jo også at både Johannes og de andre MILK- og LIVerne har hatt stor glede av å være med som leder på konfirmantleirene for Berg og Torsken, og på Tromsø- og Finnsnes-natta. For det hører med, når man går på lederkurs: Å bli spurt om å være med som leder, på det som skjer. Ikke minst har vi prestene stor glede av å ha dem med på sånt. De gjør en stor innsats som gruppeledere, i aktiviteter og leiker, i det sosiale og praktiske. Og vi ser fram til nye kull, på både konfirmant- og lederfronten. Derfor: Meld dere på!!! senjabladet 1/

16 Kirkevalget 2009 Kirkevalget i Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy blir samtidig med stortingsvalget 14. september (i Berg og Tranøy også 13. september), samme åpningstider, og i samme bygning som stortingsvalget. Ikke i samme rom, men rett ved siden av. Forhåndsstemming kan gjøres på samme steder som for stortingsvalget, og du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til 11. september. Husk at ungdom helt ned til 15 år har stemmerett i år! Nytt av året er at det sendes ut valgkort til hver enkelt stemmeberettiget. På valgkortet står det hvor du skal stemme og når valglokalet er åpent. Ta vare på kortet ditt til valget er over. Torsken Valgliste til Torsken menighetsråd 1. Steve Nyman (42), Gryllefjord 2. Karin Kristoffersen (62), Torsken 3. Alfon Erlandsen (65), Grunnfarnes 4. Anita Nygård (37), Kaldfarnes 5. Svein Jensen (58), Sifjord 6. Inger Lill Enoksen (53), Flakstadvåg 7. Ann-Karin Fredriksen (44), Gryllefjord 8. Anita Danielsen (44), Torsken 9. Vigdis Engdal (60), Grunnfarnes 10. Lars-Emil Jørgensen (35), Medby 11. Solveig Flakstad (48), Flakstadvåg 12. Jorunn Sletten (59), Gryllefjord 13. Marlen Sørensen (30), Torsken 14. Elin Sletten (36), Gryllefjord 15. Geir Olsen (39), Flakstadvåg 16. Ulf Andreas Lange (45), Gryllefjord Tranøy Nominasjonskomiteen i Tranøy har bestått av Ronald Rindestu (leder), Ingrid Pedersen, Håkon Ryvoll, Tordis Bjørkli og Olaug Pedersen. Her er lista som nominasjonskomiteen har utarbeidet, og menighetsrådet godkjent: Valgliste til Tranøy menighetsråd 1. Solfrid Olsen (51), Vangsvik 2. Janne Pettersen (28), Skrolsvik 3. Tore Antonsen (44), Slettemoen 4. Solfrid Torgersen (57), Tranøybotn 5. John Arnar Hansen (52), Solli 6. Turid Pedersen (56), Stonglandseidet 7. Terje Olsen (63), Vesterfjell 8. Erling Svegre (45), Vangsvik 9. Elisabeth Nordgård (31), Solli 10. Maria Johanne Mathiassen (21), Skrolsvik 11. Inger Rydningen (46), Skrolsvik 12. Torgeir Fredriksen (74), Vangsvik 13. Jan Hilmar Eidissen (62), Stonglandseidet 14. Sylvi Pettersen (61), Solli 15. Egil Hofsøy (39), Hofsøy Forslagstillere: Alf-Arne Hanssen (tillitsmann), Lovise Iversen, Monica Almestad, Marianne Mikalsen, Bjørg Hanssen, Sandra Soløy Mikalsen, Annie Halvorsen, Anne Hansen, Iver Almestad, Anniken Almestad. Forslagstillere: Ronald Rindestu (Tillitsmann), Svanhild Solheim, Håkon Ryvoll, Solfrid H Olsen, Gunnar M Torgersen, Torgeir Fredriksen, Tordis Bjørkli, Jan Eidissen, Merethe Siversen, Birgit Arntzen. 16 senjabladet 1/2009

17 Sørreisa Berg Valgkretser Sørreisa menighetsråd Valgkretser, stemmested og tidspunkt: Reinelv - Gottesjord skole Mandag kl Grunnreis - Gottesjord skole Mandag kl Gottesjord - Gottesjord skole Mandag kl Straumen - Kulturhuset Mandag kl Finnset - Kulturhuset Mandag kl Rabbåsen/Andsvann - Kulturhuset Mandag kl Skøelv - Skøelv skole Mandag kl Liste 1: 1. Bjørn Abelsen, Bøvær (57) 2. Solveig Vildgren, Senjahopen (43) 3. Bente Mikalsen, Finnsæter (36) 4. Bent Einarsen, Mefordvær (35) 5. Marita Mikalsen, Ersfjord (31) 6. Karla Olsen, Senjahopen (58) 7. Christian Wasserfall, Skaland (32) 8. Bodil Hoel, Hamn (47) 9. Robin Skogstad, Mefjordvær (25) 10. Mona Kvam, Skaland (48) 11. Toril Josefsen, Senjahopen (57) 12. Benny Heitmann, Skaland (69) 13. Eldbjørg Bjørklund, Senjahopen (65) 14. Evelyn Johansen, Mefjordvær (72) Forslagstillere: Morten Eriksen (tillitsmann), Synnøve Eriksen, Bjørnar Strøm, Ronny-Arne Olsen, Åse Gundersen, Arna Jensen, Kirsti Olsen, Ann Marit Skogstad, Svein-Arne Skogstad, Britt-Helene Simonsen. Valgliste: 1. Inger-Johanne Larsen, Gottesjord, 62 år 2. Harald Helling, Sørsia, 40 år 3. Jan Skogheim, Bakkejord, 43 år 4. Rigmor Steinkellner, Gottesjord, 65 år 5. Ståle Bjørklund, Hemmingsjord, 48 år 6. Per Erik Mathisen, Gottesjord, 66 år 7. Brynhild Thoresen, Bakkejord, 56 år 8. Vigdis Martinsen, Sørsia, 56 år 9. Odd Nergård, Smørsgård, 60 år 10. Martha Øvermo, Straumen, 68 år 11. Rigmor Rasmussen, Skøelv, 45 år Forslagstillere: Jostein Mathisen, Annhild Aadland, Eva Mathisen, Randi Vårlund, Johnny Vårlund, Ragnhild Nikolaisen, Solfrid Sletteland, Einar Bjørkly, Nina L. Grunnreis, Svein- T. Sletteland. Liste 2: 1. Marit Reiertsen, Senjahopen (59) 2. Marit Reiertsen, Senjahopen (59) 3. Roy Willy Hansen, Senjahopen (50) 4. Ingrid Evertsen, Mefjordvær (53) 5. Kjell Egil Johansen, Mefjordvær (49) 6. Marianne Tollefsen, Senjahopen (60) 7. Bjørn Lauransen, Senjahopen (41) 8. Unni L Esaiassen, Senjahopen (49) 9. Arne-Kåre Jakobsen, Senjahopen (50) 10. Signe Fredriksen, Senjahopen (58) 11. Trond Hellemo, Senjahopen (69) 12. Bodil Synøve Hanssen, Senjahopen (53) Forslagstillere: Ragnhild Hellemo (tillitsmann), Asle Reiertsen, Grete Larsen, Torbjørn Olsen, Anita Nilsen, Marvin Larsen, Hanne Ersfjord, Stein Jørgensen, Stein Tore Iversen, Torfinn Olsen. senjabladet 1/

18 Berg og Torsken Konfirmantene i Berg etter samtalegudstjenesten i Mefjordvær. Bakerst fra venstre: Kirsti Elisabet Heitmann,Ole Kristian Munkvold Jakobsen, Jens Kristian Johnsen, Tina Grande, Preben Lorentzen, Tor-Andreas Nilsen, Aslaug Kornelia Meyer Johansen, Monica Hanssen. Midterste rad fra venstre: Morten Andrè Johnsen, Markus Bjørkli Jansen, Malene Julianne Kristoffersen, Frida Magdalena Jakobsen. Foran fra venstre: Line-Marita Berg, Sandra Charlotte Iversen, Morten Alfredsen Høgstad, Kamilla Ersfjord Jørgensen, Marianne Hargaut. Foto: Stig Johansen Tanker fra konfirmantene Når vi lager samtalegudstjenester i Berg og Torsken, jobber konfirmantene på forhånd med et oppgaveark med spørsmål om hva de tenker og mener om kirke, tro og kristenliv. Svarene redigeres og fordeles til lesing på samtalegudstjenesten. På den måten har kirkefolket, med mange kull konfirmantslekt- og -venner, fått høre viktige tanker og inntrykk fra ungdommen år etter år. Det er så mye bra sagt i det, at vi har pleid å gjengi det i menighetsbladet også. I år får vi presentere dem også for våre nabomenigheter. Svarene er skrevet på konfirmasjonsleiren for Berg og Torsken på Skoghus i april Se bare her, hva ungdommen på Yttersia tenker om hvordan kirka skal være TEKST: Konfirmantene i Berg og Torsken, redigert av Ingunn Rinde Nevn noe du har gjort og lært i konfirmanttida - Jeg har lært mer om kirken, Jesus og Gud, hva Jesus gjorde og forholdet mellom mennesker. - Vi har blidd kjent me nye folk, og lært om trosbekjennelsen. - Snakket sammen, vært på leire, Finnsnesnatta, lært om Gud og Jesus. Blitt kjent med nye folk og blitt bedre kjent med hverandre. - Jeg har lært masse om Gud og Jesus. Hadd det hyggelig på leir. Beste minnet fra konfirmanttida - Mest av alt det sosiale, masse koselige folk å bli kjent med. - Leirene og at jeg har fått så mange venner. Og Finnsnes-natta. - Det beste minnet fra denne tida er nok samtale med lederne hvor jeg har lært mye. Nevn en Jesus-fortelling og hva du tenker den betyr - Den barmhjertige samaritan: Den fortellingen er fin, for den viser at man skal hjelpe de som trenger hjelp. Jeg synes dette var noe av det beste jeg har hørt og at det rett og slett er frekt å forlate noen som lider. - Mannen som sådde korn: Kornet som havna i dårlig jord e de dårlige stundan du har, og kornet som havna i god jord e di goe stundan. Livet har en balanse for uten det eine så har du ikkje det andre. Hva handler trosbekjennelsen om? - De handler om Jesus, Gud og den hellige ånd. Om tro! - Den kristne tro går ut på tro, håp og kjærlighet. - Kristen tro går ut på å ha tillit til din Gud og stole på at han alltid er der, uansett hvor vanskelig ting kan være. - Kristen tro går ut på å tro på gud og være sammen med medmenneskene. Takkebønner: - Kjære Gud. Tusen takk for at jeg er født, og at jeg har familie og venner. Takk for at vi har fådd dette livet. Takk for at du passer på oss. - Takk Gud, for alt det du har gitt liv til. - Kjære Gud, takk for at du sprer håp. Takk for at du gir muligheten til et bedre liv for mennesker som ikke har det godt. Takk for at du gir mennesker muligheten til å tro. - Takk for at jeg har det bra. Takk for at du alltid er der, selv om det virker som du noen ganger ikke er det. - Kjære Gud. Jeg takker for at jeg er meg, og for at jeg har det fint. Jeg takker og for at vi får bli kjent med deg. - Takk for livet, og sjansen til å redde Jorda fra å bli ødelagt av våre egne handlinger. 18 senjabladet 1/2009

19 - Takk for sjansen til å rette opp feilene våre igjen. - Kjære Gud, takk for alt det gode som har hendt meg. - Kjære Gud vi takker for at vi er her i dag og har en familie som er glad i oss. Forbønner: - Kjære Gud, hjelp alle fattige barn som sulter og lider av sykdommer. Hjelp i tillegg de voksne som sliter i hverdagen og gi dem et bedre liv. - Vi ber for alle som trenger hjelp. For de som har det tungt og de som er alene. Vi ber for at alle i verden skal få det bra. Jeg vil be for de som ikke har et hjem. - Kjære Gud, lær folk å akseptere seg selv, å tørre å være seg selv og tro på seg selv. La dem se i speilet, og se noen som er bra nok, for det er vondt å gå gjennom livet og mislike seg selv. - Vi ber for alle som sliter i livet, og ikke klarer å si ifra. Gi dem styrke og mot til å klare seg i livet. - Vi ber for de som ikke har det bra, og for de som lider. Vi ber for de som har mistet en nær. Hva tenker du er det viktigste ved å være kristen? - Å tro, å tilgi og å be. - Få kontakt med Gud. - At man føler frihet og at man tror på Gud og Jesus. - Troen på Gud og Jesus. At de alltid er der. - Vet ikke egentlig. Hva er det viktigste kirka skal gjøre og være? - Kirka bør være en plass man kan gå til for å tenke. - Et samfunn der vi kan høre om Gud og lære mer om han. - Kirka skal være en trygg plass hvor alle kan sette seg ned og be for alt de føler for, be om tilgivelse, spørre om råd. - Være der for folkene som trenger den. Konfirmantene i Medby på konfirmasjonsdagen (fra venstre): Inge Mikal Jensen,Torstein Thomassen, Henrik Pedersen, Nina Nygård og Oddmund Bruntland. Foto: Leif-Einar Thomassen - Folk bruker den når de er i sorg, og når de vil feire. Kirka skal være tilgjengelig for alle folk. - Kirka skal være en plass man kan alltid komme til uansett hvem du er, hvilken farge du har på huden og hva du har gjort. - Kirka skal være en plass for tilgivelse. - Spre håp og tro, og være en støtte og trygt tilholdssted. - Kirka skal være en trygg plass der alle kan komme å få trøst. - Hjelpe folk og forklare om Jesus og Gud. Hva kan du bidra med av dette? - Være sosial og være med i kirkesamfunnet. - Jeg kan hjelpe folk. - Hjelpe med å samle inn penger til forskjellige organisasjoner. Hva kan du bruke kirka til? - Jeg kan bruke kirka til å be til Gud hvis det er noe jeg er lei meg for eller er sint. - Man kan slappe av, be til Gud og få tilgivelse. - Be, tenke på noen som ikke er her lengre. Gå dit og tenke. - Be og få høre mer om Gud. - Lytte, tenke, gråte, smile, bryllup, konfirmasjon, begravelse, dåp og gudstjenester. - Jeg kan bruke kirka til og være der når jeg har det vondt, også kan jeg be til gud der, akkurat som man kan alle andre plasser. - Jeg kan bruke kirken til å tenke åpent om ting jeg lurer på og Gud vil alltid lytte. - Jeg kan be. Og være der for å få stillhet og ro når jeg trenger det. - Jeg kan bruke kirken til tilfluktssted om jeg trenger det. Jeg kan også komme dit for å be. Konfirmantene i Gryllefjord synger velsignelsen på samtalegudstjenesten: Bak fra venstre: Morgan Hagerupsen, Jeanette Larsen, Silje Sivertsen Stensland, Benedicte Wilsgård Kristiansen, Simon Kristian Tobiassen. Foran fra venstre: Ingunn Rinde, Markus Leikvik, Jannike Andresen Heggen, Ida Elen Pedersen Iversen, Heidi-Merete Henriksen, Glenn-Håvard Ottesen. Foto: Hans Sverre Andreassen. senjabladet 1/

20 Berg og Torsken Berg og Torsken: En 30 år gammel og en 3 måneder ung pensjonistforening Det er en vakker fredag ettermiddag i mai. Flagget ved Breidablikk samfunnshus på Skaland er heist, og det kommer stadig nye biler med festpynta folk kjørende. Andre kommer gående. Og festbordene fylles opp, med 85 gjester. Aldersfaktoren er høy: Det er tid for 30-års-jubileum for Berg pensjonistforening. TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Ingunn Rinde / Anita Sebulonsen Leder Daniel Olsen ønsker velkommen. Han forteller fra oppstarten og fra lagets aktivitetsliste. Den har vært full. Ikke minst kan Berg menighet takke de velvillige pensjonistene for solide bidrag opp gjennom årene. De har både samlet inn penger og gjort dugnadsarbeid på det meste i Berg kirke på alt fra bårerom, bårevogn, garasje til bårevogna, oppussing og utsmykning av kirka, Ingrid Bjerkås-parken utafor, gangveien dit... Gjerde på Ersfjord kirkegård sto de også for. Ja, og sikkert mere til! Hobbyhuset Et viktig arbeid de siste åra har vært med Hobbyhuset i Bergsbotn, hvor de pusset opp det gamle Håpet ; bedehuset som de overtok, og innreda det med snekkerverksted i kjelleren og vevstoler oppe. Der samles en fin gjeng hver onsdag til trivelige håndarbeidsstunder, kaffe og utlodning. Der har også ungene kunnet lære å veve, og masse flotte matter blitt til! At Berg pensjonistforening er 30 år er forresten ikke helt sant. Fram til 2004 var de to: Søndre Berg og Nordre Berg pensjonistforening. Men da tunnelen mellom Ersfjord og Senjahopen ble åpnet 21. august 2004, var pensjonistene av de første som dro nytte av det; av de to ble Berg pensjonistforening samlet, gamle bekjente ble nye venner, og arbeidet fikk ny giv. Ny forening i Søndre Torsken Til jubileums-forsamlinga kan det også ønskes til lykke med den yngste foreningen i området. 20. februar ble det nemlig stiftet egen pensjonistforening i Søndre Torsken. 9 medlemmer hadde de den dagen. Tre måneder seinere kan de allerede skilte med 40 medlemmer, og de vokser stadig. Møtene avholdes vekselvis på Grunnfarnes, Medby, Sifjord og Flakstadvåg. Vi har fått gode avtaler med alle grendehusene, forteller Alfred Pedersen, leder i den nystiftede Søndre Torsken pensjonistforening. Hilsener fra de andre Etter hilsen fra Berg-ordfører Jan Harald Jansen er det også hilsener og gaver fra naboforeningene, ved de innbudte gjestene. Kristoffer Stangnes er leder i Sør-Tranøy pensjonistforening, som har ca 60 medlemmer. Nanna Jensen er nestleder i Nord- 20 senjabladet 1/2009

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer