REGION. Prosjektperioden Balsfjord kommune - Karlsøy kommune - Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGION. Prosjektperioden 2010-2011. Balsfjord kommune - Karlsøy kommune - Tromsø kommune"

Transkript

1 UNG REGION Prosjektperioden Balsfjord kommune - Karlsøy kommune - Tromsø kommune

2 kort om oss Prosjektpartnerne Bula, Credo og Tvibit jobber et årshjul som er med på å definere hvilke aktiviteter som skal stå i fokus gjennom året. Prosjektpartnerne må hele tiden sørge for rekruttering og opplæring av nye ungdommer hver høst, samtidig som man har mulighet til å jobbe langsiktig med de som allerede er tilknyttet prosjekter eller aktiviteter på huset. I tillegg rommer prosjektet flere fellesaktiviteter som berører alle partnerne. Juli 2011: - Arrangere Sommercamp - Oppfølging av prosjekter som foregår i denne perioden 2011: Mai og juni: Partnermøte: legge detaljert fremdriftsplan for år 3. - Plan for prosjektvuggene sendes RDA II 2012 Mai og juni: - Evaluering av 3 år med UNG REGION - Skrive rapport og metodehefte August 2011: - Planlegge kick off og hybelkampanje - Deadline Aktiv Ungdom - Rekruttere til prosjektkurs/sette datoer April 2012: - Fastsette partnere for steg 2: utvidelse av samarbeidet - Intervju med brukere -> samle erfaring - Sluttføre prosjektet og forberede evaluering September 2011: - Hybelkampanje - Ungdomskonferanse og valg av ungdomsråd - Prosjektkurs - Kick off - Lansere prosjektvuggene Ung Region er et 3-årig samarbeidsprojekt mellom Tromsø-, Balsfjord- og Karlsøy kommune (BKT). Prosjektet er et initiativ fra ungdomshusene Bula, Credo og Tvibit. Prosjektet eies av Tromsø-områdets Regionråd og har gjennomført to år med samarbeid i BKT-regionen. Ung Region jobber for å ta vare på ungdom som en ressurs for regionen. Ved å aktivisere ungdommer gjennom metoden prosjektbasert medvirkning satser prosjektet på å gjøre regionen mer attraktiv for ungdommene nå og i fremtiden. Prosjektet jobber også med å skape en tryggere overgang og et mer sosialt og meningsfylt tilbud til hybelboere fra Karlsøy og Balsfjord som ukependler til Tromsø for å gå på skole. Gjennom prosjektet utvikles og overføres kompetanse om arbeid med prosjektbasert ungdomsmedvirkning i regionen. Prosjektbasert ungdomsmedvirkning Metoden prosjektet jobber etter kalles prosjektbasert medvirkning og kommer tradisjonelt til syne i politiske organisasjoner som påvirker beslutningsprosesser i det offentlige. Opprettelse av elevråd, deltagelse i ungdomsparti og i den senere tid etablering av ungdomsråd i kommunene, er eksempler på dette. Medvirkning kan også skje ved at ungdom står for konkret handling for å få til en ønsket målsetning. Dette kan for eksempel skje ved å aktivt ta initiativ til å skape noe gjennom et eget prosjekt. Ung Region jobber primært med å gjøre regionen attraktiv for unge mennesker gjennom å gi dem mulighet til å ta aktiv del i sitt nærmiljø, og samtidig kunne se mulighetene som fins lokalt. Fordelene med en slik direkte medvirkning er at man ofte kan få noe konkret til å skje på sin egen måte på relativt kort tid. Ung Region jobber primært med å gjøre regionen attraktiv for unge mennesker gjennom å gi dem mulighet til å ta aktiv del i sitt nærmiljø, og samtidig kunne se mulighetene som finnes lokalt. Gjennom sitt lokale ungdomshus oppfordres ungdommene til selv å ta initiativ og realisere sine ideer. Dette skaper både menigsfull aktivitet for initiativtakerne og andre som blir med. På denne måten legger man et viktig grunnlag for rekruttering til lokalt næringsliv og arbeidsplasser etter at ungdommene er ferdig med høyere utdanning. Prosjektet virker også forebyggende i og med at man har fokus på at ungdommene skal finne seg bedre tilrette gjennom å få jobbe med egne prosjekter som de selv finner meningsfylte og interessante. Dette er igjen kompetansehevende da ungdommene får praktisk erfaring gjennom å selv ha ansvaret for de aktivitetene de setter i gang. Denne erfaringen og kompetansen i tillegg til kunnskap om mulighetene lokalt har verdi senere når man skal velge både utdannelse og yrke. Mars 2012: - Troms fylkes Ungdomskonferanse - Ferdigstille tildelinger fra Prosjektvuggene på Bula og Credo Februar 2012: - BRU BRY DÆ 2012 Januar 2012: - Prosjektjedi-kurs - Forberede BRU Tvibit - Partnermøte Desember 2011: - Planlegge BRU - Forberedelser til Bry Dæ Oktober 2011: - Steg 2: Presentere Ung Region for Nord- Troms og Sør-Troms Regionråd - Prosjektkurs/coaching - Partnermøte November 2011: - Opplæring ungdomsråd BKT - Steg 2: Info til U-råd i Nord-Troms og Sør-Troms - Delrapportering RDA II

3 Prosjekt! Projektvuggene ved Bula og credo whats up bula? Hva skjer på bula og hvordan går prosjektene? Fakta: Gjennom prosjektvuggene på Bula, Credo og Tvibit tilbys følgende oppfølging: - Coaching og veiledning: Hjelp til å utvikle ideer, hjelp til å finne finansiering og hjelp til å følge opp prosjektene. - Arbeidsplass: Ungdommene får tilgang til arbeidsplass på Bula, Credo eller Tvibit. - Midler: Ungdommene kan søke om støtte til prosjekt fra sitt ungdomshus Antall prosjeker gjennomfør i 2010/2011: 60 stk Antall deltakere på prosjekter: 300px Fakta: BULAhuset skal være en møteplass for alle som er ungdom i Balsfjord og er situert på Storsteinnes. Det er alltid en voksen person tilstede for å følge opp ungdommens initiativ. Åpningstider: Tirsdag: Onsdag Gjennom Ung Region har Bula og Credo opprettet egne prosjektvugger som er hentet fra en vellykket modell som er utviklet på Tvibit. Gjennom prosjektvuggene kan ungdommene få coaching og midler til å gjennomføre egne prosjekter. Ung Region har også bidratt til at det er en aktivitetskoordinator og prosjektlos ansatt på husene for å følge opp ungdommenes initiativ på fast basis. Gjennom prosjektvuggene på Bula, Credo og Tvibit tilbys følgende oppfølging: - Coaching og veiledning: Hjelp til å utvikle ideer, hjelp til å finne finansiering og hjelp til å følge opp prosjektene. - Arbeidsplass: Ungdommene får tilgang til arbeidsplass på Bula, Credo eller Tvibit. - Midler: Ungdommene kan søke om støtte til prosjekt fra sitt ungdomshus. Ungdommene i regionen gis mulighet til å starte egne prosjekter med losing fra sitt lokale ungdomshus. Aktivitetsmidlene tilknyttet prosjektvuggene fungerer som en startkapital for de initiativene som blir satt i gang ved husene. Ideen med prosjektvuggene er at ungdomshusene ikke skal operere som tradisjonelle ungdomsklubber hvor tilbudet i stor grad fokuserer på å underholde brukerne. Tanken bak Ung Region er at ungdommene selv skal ta tak i sine interesser, samt styre sin fritid, og at ungdomshusene skal kunne legge tilrette for dette. Ung Region legger videre opp til en bærekraftig ungdomssatsning. Det vil derfor være regionale forskjeller på satsninger i løpet av prosjektperioden. Et eksempel på dette er at Karlsøy kommune har yngre brukere enn Balsfjord og Tromsø kommune. Derfor er det behov for nærmere oppfølging og mer coaching av ungdommene som deltar i prosjektet gjennom Credo. Dette vil også ha utslag på hvor mange og hvor omfattende aktiviteter ungdommene selv vil kunne ta ansvaret for. Bulahuset har mange rom, er godt møblert og velutstyrt. Huset har åpent to ganger i uka i tillegg til at ungdommer som har prosjekter kan bruke huset etter avtale. Bulahuset jobber for å samle alle ungdom i Balsfjord og gi dem et lekkert ungdomstilbud. Her finnes nok av utstyr for både musikk utøving, et fullt diskotek i kjelleren, fotostudio, eget spillerom med stort lerret, datarom, kjøkken og kontor m.m. Nytt av i år er at de som spiller i band har fått øvingslokaler også utenom Bula, på toppen av et verksted her i nærheten, sier Alf-Olav Lyngstad som jobber fast på Bula. Bula har også fått en mac fra Sparebank1 og med den er de i stand til å produsere og redigere videoer. Videoene poster de gjerne på Facebook-siden sin. Bula-ungdommen har nettopp arrangert prosjektet Bry Dæ. Alf-Olav forteller at det var psykiatrienheten i kommunen, der han jobber til daglig, som kom på at det hadde vært fint å lage et arrangement som setter fokus på å bry seg om andre og som involverer ungdommer fra hele kommunen. - Vi starta konseptet og VG har herma etter oss ser jeg, ler han. Ungdommene tente på ideen og det har etter hvert blitt fokus på å lage et show og en fin anledning for de som vil til å få vist fram talentene sine. Showet har hvert år et tema som ungdommmene jobber med og som blir en rød tråd i forestillingen som spilles for alle skolene i kommunen. Mens vi har snakket sammen har klubben blitt fylt opp av ungdommer, det er sikkert over 50 stykker innom denne kvelden. Det er jo svært godt besøkt her? - Ja, det er det, men hver sesong er det nye ungdommer. Man merker utskiftningene på den måten at akkurat nå er det mye henging og være i lag som er populært. Det går i bølger, om ei stund så er dem lei av det og vil gjøre mer prosjekter igjen. På hvilken måte merker dere at det er viktig å ha Bula? - Ungdommene må jo ut å ta utdannelse, å ha Bula gir dem en opplevelse av at det er bra å vokse opp i Balsfjord. Forhåpentligvis nok til at de vil flytte tilbake hit og stifter familie.

4 Fra prosjekt til business credo! Sondre og Helene fra Karlsøy Ungdomsråd presenterer sin sak om Credo under Ungdomskonferansen BRU på Sommarøy. Freddy Sørensen Kulturkonsulent i Karlsøy og Credos primus motor Det også er de som har gjort fritidssyslene på Bula til noe dem vil leve av. Flere har vært ute og tatt utdannelse, og så kommer de tilbake og holder kurs eller workshops for ungdommene som fremdeles bor hjemme. - Vi merker altså at fritidssyslene har kastet noe av seg og at ungdommen som kommer tilbake seinere bidrar positivt i lokalsamfunnet. Blir det mye bråk og uro når det er så mange ungdommer samlet? - Det blir høyt støynivå, av all praten, men det er ok. Foreløpig er jeg eneste ansatte voksenperson på BULA, eller prøver å være det da, smiler han. Men, vi er i ferd med å ansette en person til som skal følge opp prosjektene som er tilknyttet huset. Dette vil øke kapasiteten i forhold til å følge opp ungdomsinitiativene. Eksempler på prosjekt som coaches fra Bula: Snowboard rail/hopp > Prosjekt for å lage rail og hopp i for snowboard. BRY DÆ > Årlig forestilling som involverer ungdommer fra hele kommunen, både foran og bak scenen. Paintballgruppa > Videreutvikle gruppa for å kunne arrangere spill for grupper og bedrifter. Mediegruppa > Ungdomsgruppe som jobber med markedsføring, løsninger som også tilbys lokalt næringsliv. Friluftsgruppa > Bygger gapahuk og arrangerer turer og aktiviteter for ungdommer i Balsfjord. Dj DÆR > Transportabelt diskotek som på bestilling kan dra rundt på skoler, bygdehus, privathus for å arrangere discotek. Utstillinga > Fotoutstilling ute, og visning av bilder på snøskjerm. Ung i Balsfjord > Diktbok med dikt og foto Bulahuset registrerer at prosjekter som ungdommene setter i gang lykkes oftere nå enn før. Det er også prosjekter nå som går på tvers av ungdomsgruppene i kommunen. Det kan være prosjektgrupper sammensatt av for eksempel 2 ungdom fra Malangen, 2 fra Storsteinnes og 1 fra Laksvatn som går sammen for å være arbeidsgruppa i prosjektet. Det virker også som miljøet bedres med at gammel konkurranse ånd viskes ut mellom ungdommene fra de forskjellige tettstedene. Credo er for åringer og er åpent tre ganger i uka. Credo er situert på Hansnes, men er et tilbud for ungdom i hele kommunen. Credo huser masse utstyr og rom som brukes til aktiviteter. I tillegg er det lagt opp til at ungdommene selv skal kunne fylle huset med ønsket innhold gjennom egne prosjekter basert på interesse. Freddy Sørensen, Kulturkonsulent i Karlsøy kommune, bekrefter at han nok er en slags syvende far i huset på Credo. Han setter stor pris på at utflytta ungdommer kommer på besøk til Credo, gjerne på fredagen på vei hjem, også de over 18 år. Enn ungdommer fra øyene, får dere de til å komme? - En del kommer, men det kunne med fordel ha vært flere. Kommunen betaler fergebilletten, men det er litt dårlig kommunikasjon med bussene på kvelden, så da er ungdommen avhengige av at foreldrene kommer og henter dem. Hva gjør ungdommene på Credo? - Foruten de vanlige tingene som å spille PS3, se på film, bruke øvingsrom og henge sammen, er Credo vertskap for flere ungdomsstyrte prosjekter a la Lan party og konserter. Ungdommene kaller det som foregår for Credo Scene og de er jo utrolig flinke, får de noen opplæring? - Det drives musikkopplæring og opplæring i lys og lydproduksjon, man kan vel nesten si at ungdom går i lærlingpraksis. Det er jo veldig nyttig, sier Freddy fornøyd, og legger til at kunnskapen brukes i forbindelse med produksjoner i forkant av UKM og andre kulturelle produksjoner. Sist vi pratet sammen skulle kommunen diskutere om de kan gi penger til oppussing av Credo, hvordan går det med det? - Kommunen er ikke negativ til det, de jobber nå med å vurdere hva som trengs å gjøres med huset for å få det i god stand, så nå venter vi på en rapport. Samarbeidet gjennom Ung Region har vært svært verdifullt. Det å ha mulighet for å søke prosjektmidler er bra. Det gir også inspirasjon gjennom å samle ungdom i regionen for samhandling og opplæring i igangsetting av egne prosjekter. Hva synes du om samarbeidet med Tvibit og Bula i Ung Region? - Samarbeidet gjennom Ung Region har vært svært verdifullt. Det å ha mulighet for å søke prosjektmidler er bra. Det gir også inspirasjon gjennom å samle ungdom i regionen for samhandling og opplæring i igangsetting av egne prosjekter.

5 Ung i karlsøy KOnsert for alle kidsa i karlsøy Ungdommens talerør Ungdomsrådene i kommunene fungerer som et viktig talerør for ungdom og en mulighet for å komme med råd om ungdomsrelaterte saker til kommunepolitikerne. Bula, Credo og Tvibit fungerer som møtested og læringsarenaer for ungdomsrådene. Ungdomsrådene er igjen en viktig referansegruppe for både prosjektet Ung Region og ungdomshusene. omdømme, kommunen som samarbeidspartner, og kommunikasjon og infrastruktur. Foruten særlig fokus på ungdom, skal prosjektet arbeide for flere kvinner i arbeid. Styremedlemmene er en lett blanding av politikere, inkludert ordfører, folk som jobber i eller med næringslivet og kommuneansatte, men prosjektet i Karlsøy kommune har også valgt å ha en egen ungdomsrepresentant. Christer Møller Trommis i Deejay and Drums som gjestet Jan Kristians konsertprosjekt. - Det er nok bakgrunnen min fra Ungdomsrådet i Karlsøy og tiden på Credo som har gjort at jeg har fått interesse for slikt arbeid sier Lisa. Det er en verdifull kompetanse å ha vært med i et ungdomsråd: Etter tips, oppfordring og med anbefaling fra Freddy på Credo i lomma, søkte Lisa og fikk jobb som ungdomsrepresentant i Karlsøy kommunes omstillingsprosjekt. Hun forklarer at jobben blant annet går ut på å delta på møter, bli med på bedriftsbesøk, komme med innspill og bidra til planleggingen av åpne møter blant annet. - Karlsøy er opptatt av å skape en attraktiv kommune også for ungdom. Det er viktig med arbeidsplasser for å få folk til å bli, komme tilbake og ønske å stifte familie i Karlsøy. Emil Christoffer Figenschou Olsen Fast Credogjenger Hvor ofte går du på Credo? ganger i uka. Hva gjør du der? - Bordtennins og lufthockey, og så liker jeg å se på film og være sammen med kompiser og finne på ulike aktiviteter sammen. Credo er et hus med mange rom for å kunne gjøre aktiviteter. Ungdommene får frihet til å styre aktiviteten selv, men det er alltid noen voksne tilgjengelig for å gi støtte om det trengs. Credos største utfordring fremover er å få utbedret lokalene slik at Credo fortsatt kan være en trygg arena for ungdommen i Karlsøy kommune. Akkurat innenfor dørene på treningshallen ved skolen på Hansnes treffer jeg Tromsøværing og trommis Christer Møller. Han forteller at han spiller trommer i Deejay and drums, og at han kom hit i kveld for å spille. Vi spurte initiativtaker Jan Kristian om hvordan ungdomskonserten kom i stand: - Jeg og Arne Grimstad som jobber på Credo begynte å planlegge diskotek, men så ble det til ungdomskonsert etter hvert. I november allerede starta planlegginga. Det er jo mye planlegging og logistikk i dette? - Ja, utstyret som scenene er sponsa av Byggesystemer i Tromsø. Arne, som jobber på Credo, står for lydproduksjon i kveld - han er jo proff. Han har hjulpet oss hele vegen. Kommunen har også vært hjelpsom og skolen har stilt opp med lokaler og utstyr. Det er morsomt å få til noe, sier han, før han fortsetter: -Planlegginga har jeg stått for aleina for det meste, men noen venner har jo vært innom og hjulpet meg. Sånn som det ser ut nå så går arrangementet allerede i pluss. Er det mange folk i sving her i kveld? - 19 vakter, 5 over 18 år, de skal hjelpe til med å kontrollere at det er et alkoholfritt arrangement, aldersgrensa er år i kveld. Hun mener ungdomsrådsarbeid har fått henne interessert i politikk. God opplæring og samlinger i regi av Ung Region, der man får presentert seg selv og får anerkjennelse for en jobb man gjør, har vært viktig for at hun tør å sitte i et styre med bare godt voksne representanter. Omstillingsprosjektet skal se på fokusområder som; å styrke etablert næringsliv, nyetablering, Hun forteller entusiastisk at til høsten skal det arrangeres et prosessmøte i samarbeid med Ung Region for ungdom i Karlsøy. - Vi vil med dette få ungdommen med i en prosess der vi kan finne ut hva de synes og tenke ut hvilke potensialer og utfordringer de ser for Karlsøy kommune. Vi må rett og slett finne ut hva som kan få dem til å få lyst til å bo her. Omstillingsprosjektet i Karlsøy Hovedmålsettingen for prosjektet er å skape en attraktiv kommune med vekst. Dette gjennom å styrke eksisterende næringsliv og skape minst 50 nye arbeidsplasser fra , med særig fokus på ungdom og flere kvinner i arbeid.støttet av Troms fylkeskommune. Prosjektleder: Per E. Tesdal tlf

6 Phet å være hybelboer på tvibit Anna Hald Sjef for Kafé Pegen på Tvibit. Lager hybelmiddag hver torsdag. Michelle og Lisa Sørensen fra Karlsøy kommune Her på hybelmiddag på Tvibit. Begge jentene har sittet i Ungdomsrådet i Karlsøy kommune og har vært aktive brukere av Credo. Nå bor de på hybel i Tromsø, men har fortsatt god kontakt med hjemplassen. helsesøster randi taler ut Just Say Yes kampanjen var et samarbeid mellom Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter, Helsestasjonen for ungdom på Tvibit og Medisinerstudentenes seksualopplysning. Sjekk ut Anna Hald er 21 år og sjef på Pegen kafé på Tvibit. I løpet av intervjuet med Anna merkes det hvor utrolig målrettet og fokusert hun tenker om kafédriften, helt sikkert et utslag av at også hun har Tvibit-treninga under huden. Fortell litt om kafeen? - Det skal være et rimelig tilbud til ungdom, alt koster under 40,- i kafeen. Vi har satt oss noen mål for driften og det har vi oppnådd. Vi har rekordomsetning i år. Hvem er det som kommer på Pegen? - Mange som benytter seg av de andre tilbudene på Tvibit bruker kafeen. Andre kommer bare for å ta en kopp kaffe og slappe av. Kafeen er jo manges første møte med huset, så vi er et slags ansikt utad. Det er mye nytt i kafeen siden i fjor høst ryktes det? - Ja, innredningen og menyen er forandret. Vår filosofi er at alle skal føle seg velkommen. Pegen er ikke et sted for spesielle gjenger, det er hjemmekoselig, men allikevel helt klart en kafé. Anna forklarer at det er ungdom mellom år, altså en gjennomsnittsalder på 18 år som er en typisk gjest. De bruker Pegen også i skoletida, lunsj, midttimer osv. - Vi merker når det er skoleferier for å si det slik. Anna ber oss opplyse om at det ikke er kjøpeplikt i kafé Pegen! Her kan folk komme for å jobbe med lekser, søknader og prosjekter det er det mange som gjør denne dagen. En vårdag treffer vi Michelle og Lisa under hybelmiddagen på Kafe Pegen på Tvibit. Michelle Evensen 16 år, går første året på Breivang, Design og Håndtverk linja og planlegger å gå videre på frisørlinja. Lisa Katrine Sørensen 18 år, Kongsbakken videregående siste året på studiespesialiserende (allmennfag). Hvordan var det å flytte på hybel? Michelle sier hun gledet seg til å flytte på hybel; - men jeg er fortsatt hjemme hver helg. Det samme sier Lisa Katrine Sørensen som også er hybelboer fra Karlsøy kommune. Jentene skynder seg å få tak i hybelmiddag. Det er allerede fullt i kafé Pegen av ungdom som spiser hybelmiddag. Ungdommene er privilegerte og får billig hybelmiddag gjennom prosjektet Ung Region og samarbeidsprosjektet mellom ungdomsklubbene. - Egentlig burde vi spist her hver torsdag, de smiler fornøyd over pasta og kjøttsaus; det er jo et kjempetilbud! Begge mener at Tvibit er et godt tilbud til hybelboere med helsesøster og muligheter for de som er interessert i musikk og mediaproduksjon og prosjektarbeid. - Vet om venner som har hatt god bruk for oppfølging og hjelp fra folkene på Tvibit for å få gjennomført ideer og skaffe prosjektpenger. På Tvibit kan de dette, sier Lisa. - Jeg bruker ikke Tvibit sånn ellers sier Michelle, men det er god mat og koselig på Pegen. Begge er enige om at de har fått god opplæring gjennom Ung Region når det gjelder hvordan man arbeider i Ungdomsrådet i Karlsøy kommune, der de begge har vært ledere. Vi spør Randi Kristin Olsen hva som har skjedd med tilbudet på Helsestasjon for Ungdom på Tvibit siden i fjor? Randi forteller at helsetjenesten har begynt å gjøre en ekstra innsats for å nå også andre grupper enn de som normalt kommer til dem på Tvibit, som for eksempel innvandrerungdom. - Vi har hatt samarbeid med voksenopplæringa og innføringsklassen på Tromstun, med informasjon om seksuell og psykisk helse. Det er viktig å være der ungdommen er synes vi. Hun nevner at kjærlighetsuka og Just say yes kampanjen har vært svært populær. Kampen mot klamydia er fremdeles viktig i Troms. Psykhjelpa og det å styrke ungdommens egenmestring er også noe vi jobber mye med, forteller hun. Helsestasjon for Ungdom - Gratistilbud for deg mellom år Åpningstider: Mandag: Helsesøster Lege Tirsdag: Psykhjelpa Onsdag: Helsesøster Helsestasjon tilbudet er viktig også i forhold til dropoutproblematikken og trivsel sier Randi. Helsestasjonen er et veldig godt besøkt tilbud og utgjør en viktig del av helheten på Tvibit. Torsdag: Helsesøster Lege Kontaktinformasjon: Helsestasjon for ungdom v/randi Elisabeth Olsen Fr.Langesgt. 29, 9008 Tromsø Tlf: Mobil: e-post: -Vi er forresten også veldig glade for det gode samarbeidet vi har med helsesøstrene, de er de beste i landet i følge en undersøkelse. Det viser resultatet fra en brukerundersøkelse som nylig ble gjennomført. I brukerundersøkelsen får helsestasjonene i Tromsø kommune en samlet poengsum på 5,2 av 6 mulige. Brukerne vurderte helsestasjonene på blant annet tilgjengelighet, informasjon, brukermedvirkning, pålitelighet og kompetanse, samordning og respektfull behandling. I sistnevnte kategori oppnår Tromsø kommune hele 5.5 poeng av 6 mulige. - Respektfull behandling er viktig for oss sier Randi.

7 bru på sommarøy BRU ble arrangert for 2 gang i februar 2011 gjennom prosjetket Ung Region. Antall deltakere: 30 Formål : Gi ungdommen politiske verktøy og sørge for nettverksbygging i regionen. Under BKTs Regionale Ungdomskonferanse bodde og jobbet ungdommene på Sommarøy Arctic Hotel. Det var 18 minus ute, men fint februar 2011 arrangerte Ung Region BKTs Regionale Ungdomskonferanse (BRU) for ungdomsrådene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Ungdommene fikk diskutert og jobbet med aktuelle saker sammen. I tillegg så legger arrangørene opp til en god læringskurve ved at ungdommene lærte nyttige politiske verktøy. BKTs Regionale Ungdomskonferanse på Sommarøy går mot sin slutt og politikere og interesserte er invitert til å delta på den siste dagen Ungdommene fikk benytte seg av de eksotiske fasilitetene i løpet av konferansen. Viktig med nettverksbygging i stampen. der resultatet av noe av det ungdommene har jobbet med, skal presenteres. Alle er spente på : Hva har ungdomsrådene valgt som fokusområde framover? Hvordan har de tenkt å samarbeide? og hvordan har man tenkt å gjennomføre prosjektene? Deltakerne er også spente på hva, og ikke minst hvordan, ungdommene skal presentere sine prosjekter for de fremmøtte gjestene. De Ungdomsrådene jobber frem prosjektplakater som ble tatt med hjem og skal jobbes videre med i fellesskap. vet i alle fall at ungdommene har jobbet godt og effektivt - metoden er jo ikke helt ny for dem som var med på det samme året før, Det viktigste arbeidet som er gjort er å lede energien og kreativiteten til ungdommene. Ungdomskonferanse medfører mye jobb og læring, men også mye lek og kos i felleskap. sier kulturkonsulent Freddy Sørensen fra Karlsøy kommune som er ansvarlig for Credoungdommen på Sommarøy denne helga. Han roser opplegget og mener det viktigste arbeidet som er gjort er å lede energien og kreativiteten til ungdommene å gi dem retning og redskaper som bedrer gjennomføringsevnen. En ordfører fra Balsfjord og tre ansatte fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune er blant gjestene under presentasjonen. Seansen er så effektivt gjennomført at det blir tid til de fremmøtte gjestene å presentere seg selv og ikke minst delta i en lek. - Tenker det er lenge siden noen av gjestene lå i ring på et gulv sist og prøvde å klappe takten. Leder av Tromsø ungdomsråd Marion Helen Olsen: Hvordan synes du konferansen har vært? - Det er fint å ha en konferanse over noen dager, da har man bedre tid til å treffe nye ungdom og bli kjent. Man jobber, er sosial og får venner. Dette letter samarbeidet mellom ungdommer fra ulike deler av regionen. Hva gjør man egentlig i et ungdomsråd? - Vi har plass i kommunestyret når det er møter, på invitasjon fra kommunen. Vi kan si hva vi mener om saker som angår ungdom. Vi lærer også om hvordan ting fungerer i samfunnet og gjør politiske øvelser. Hva har dere fått med dere av erfaringer herfra? - Vi har jobbet med forskjellige saker og hørt på hva de andre ungdommene har gjort. Å sitte i et ungdomsråd er nok en erfaring jeg kommer til å få bruk for seinere i livet. Leder av Balsfjord ungdomsråd Eirin Kristin Kjær: Hva betyr denne regionale konferansen for deg? - Ung Region har lært oss veldig mye. Konferansen er veldig bra og konkret. Vi har avtalt samarbeid allerede neste uke hos oss. Det er også interessant å ha fått invitasjon fra Credo i Karlsøy kommune. Hun forteller at det er forbedringer fra fjorårets konferanse i og med at de nå arbeider mer målrettet og velger ut færre saker å jobbe med. Dessuten hjelper det at metoden og prosessen nå begynner å bli velkjent. - Vi er veldig fornøyd med vårt hovedprosjekt for neste år og at vi fikk presentert det så bra som vi gjorde. Leder av Karlsøy ungdomsråd Sondre Ingerøyen: Veldig bra og hyggelig konferanse med interessante saker. Han forteller at han håper på snarlig besøk fra Tromsø og Balsfjord. Jeg er ofte i byen, ikke bare for å stikke innom Tvibit altså. Synes du at du har lært noe av konferansen? - Så klart vi lærer av samarbeidet, ser hvordan de andre jobber, det er mye bedre enn å stå aleine. Hva tror du skjer fremover på Credo da, får dere penger til oppussing tror du? - Jeg begynner på videregåede i Tromsø til høsten. Faktisk begynner hele rådet, unntatt vara, på videregående, så jeg vet ikke om det er vi som kommer til å få til det.

8 Engasjert ordfører Ungdomskoordinator Lene Hansen i Troms fylkeskommune roste Bry dæ initiativet presentert av Balsfjord Ungdomsråd, hun synes det er fint at også de som ikke kommer til UKM får opptre, og at regionalt samarbeid er viktig. Hun fortalte litt om sin bakgrunn og hvordan de startet opp festivalen Riddu Riddu i sin tid. Det hele startet som en grillfest arrangert av noen ungdommer som kjedet seg. Stå på og bruk evnene deres selv om noen kanskje blir sint på dere i begynnelsen. Bente Høiseth er prosjektleder for Ung og Inkludert i Tromsø kommune. Det er et viktig arbeid Ung Region gjør i forhold til å skape et nettverk for de unge som flytter til byen for å gå på skole. Gunda Johansen er ordfører i Balsfjord kommune og en god støttespiller for sitt ungdomsråd. Det var en smule kaldt ute da vi tok gruppebilde fra konferansen. Derfor var det best å holde seg i bevegelse. Gunda Johansen er ordfører i Balsfjord kommune og kjent for å være engasjert i ungdomsrådets arbeid og begeistret for hva Ung Region bidrar med i ungdomsarbeidet i hennes kommune og på tvers av kommunegrensene. Hva er nytt siden sist vi prata? - Jeg synes at man siden prosjektstart i Ung Region har sett en gradvis vekst i selvtillit, likeverdstanke og trening i å delta i samfunnsdebatten blant ungdommene. Det høres ganske mye ut at ungdommer bruker Bula i uka. Er det mange ungdommer i Balsfjord? Ja, vi har fire barneskoler og ungdomsskoler på Storsteinnes med 140 elever, og så har vi skolen på Laksvatn og ungdommer i Nordkjosbotn. Hvorfor tar du deg tid i en travel hverdag å dra på denne konferansen, du står jo på farten til et annet møte rett etterpå? Gunda ser litt rart på intervjueren så sier hun: - Dette er jo framtida på alle mulige måter, de som skal ivareta arbeidsoppgavene og styre politikken, som skal bli foreldre og fostre den nye generasjonen. Hva synes du om de tiltakene de har kommet fram til under BRU? - Veldig flotte tiltak som fokuserer arbeidsinnsatsen, man kan ikke fange kosmos i alt man gjør. De har valgt veldig positive tiltak med regionalt perspektiv. Hva tror du om fremtiden i forhold til prosjekt Ung Region? - Håper prosjektet kan lime sammen ungdommene i et regionalt fellesskap. Det er ikke alt regionalt samarbeid som er like vellykket som dette. Ung Region bygger virkelig bru mellom oss, Karlsøyværinger og Tromsøværinger. Gunda forteller stolt at i Balsfjord vil ungdommen gjøre Bry Dæ-prosjektet større for å gjøre regionen mindre, det er veldig godt sagt og det er et godt tiltak uavhengig av kvaliteten på de som opptrer. Balsfjord er en MOT-kommune og det er vi veldig stolt av, forteller hun. Ordføreren hadde heller ingenting imot å fortelle i plenum på konferansen hvor stolt hun er av ungdommene i Balsfjord. - Politikerne har satt av ,- til ungdomsarbeid i kommunen, så viktig synes vi dette arbeidet er sier hun. Bjarne Woll har jobbet med ungdomsarbeid før, nå er han SLT-koordinator i Tromsø kommune og arbeider med å forebygge kriminalitet. Det er flott hvordan ungdommen og kommunene kan lære av hverandre i arbeidet med å få et fint liv for alle.

9 Prosjekteier Tromsø-områdets Regionråd Yngve Voktor ble ansatt som daglig leder for Tromsø-områdets regionråd i april Han har de siste årene arbeidet som rådgiver ved plan og næring i Tromsø kommune. Yngve forteller at på hans hjemsted i oppveksten, Stokmarknes, hadde de bare to private diskotek og ikke egne ungdomsklubber. - Noe av bakgrunnen for å ansette en daglig leder er at Regionrådet har vært noe av en hemmelighet, man vil gjøre Regionrådet mer synlig. Hva er Regionsrådets viktigste oppgaver? - Regionrådet jobber for samarbeid mellom de tre kommunene i regionen; Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. I tillegg jobbes det med saker som er viktige for fylket, landsdelen og også nordområdepolitikken, men jobbing opp mot staten er også viktig. Regionrådet består blant annet av de tre ordførerne og de er vel ganske opptatt? - Ordførerne er travelt opptatt ja, det er kun ordføreren i Tromsø som har egen sekretær og politisk rådgiver. I Regionrådet er jeg bindeleddet mellom det politiske og det administrative og jobber proaktivt i forhold til samarbeidspartnere. Blant annet med å skaffe den informasjonen som trengs, på bestilling fra regionrådet. Hvilke saker er regionrådet opptatt av? - Det er viktig at regionrådet har kontakt med dem som driver med utvikling av det vi skal leve av i framtida; næringslivet, næringslivsorganisasjonene, skole og kompetansemiljøene både sørover og nordover i regionen, og ikke minst de som driver med tilrettelegging for ungdom. Ungdommen er jo framtida og skal virke etter oss. Hva er viktig med Ung Region synes du? - Ung region er et godt pilotprosjekt, og det er viktig at samarbeidet på ungdomsmedvirkning blir videreført ut over prosjektperioden som nå er satt til En av grunnene til at vi ønsker en videreføring er for å ta vare på den unike kompetansen som etter hvert er utviklet her, og kanskje spre dette til de andre kommunene i fylket. Det gjelder både prosjekt- og samarbeidskompetanse med mer. Yngve Voktor forteller videre at Regionrådet også ser Ung Region som et viktig virkemiddel i forhold til problemet knyttet til frafall i den videregående skole. Et samarbeidsprosjekt mellom by og land kan her være med på å begrense antallet som dropper ut ved at man skaper en tryggere overgang til hybeltilværelsen. Regionrådet har også en dialog med fylkeskommunen på området; - Men, det holder ikke bare å diskutere dette problemet i lengden, vi må gjøre noe med det, sier han engasjert. Synes du ungdommene i regionen kommer med mange krav og innspill? -Innspillene til oss kommer gjerne gjennom Ungdomsrådene og at det er bare positivt at ungdommen engasjerer seg politisk. Mer fakta: Les mer om Tromsø-områdets Regionråd på : Prosjekt hybelboer et flunkende nytt initiativ fra Kongsbakken videregående Skole. På Kongsbakken videregående skole har man hvert år rundt 20 hybelboere bare på Vg1. Dette har nok noe med at det ikke er så mange plasser i distriktet som tilbyr musikk, dans og drama. Når man vet at frafallet i skolen er stort blant hybelboere må man prøve nye tiltak for å bedre trivselen sier Kristin Ytreberg, utviklingsleder og lærer ved Kongsbakken. Prosjekt hybelboer er i samarbeid med Tvibit og Tromsø Klatreklubb, og er sponset gjennom Fysak. - Grunnen til at vi valgte klatring som sosial og fysisk aktivitet i første omgang, er fordi det er et klatremiljø på skolen allerede, både blant elever og lærere, fortsetter hun. - Det var lagt opp til tre klatrerunder og det var stor deltakelse både fra lærere, hybelboere og utvekslingselever. Det var ikke alle lærerne som kunne klatre fra før heller, ler hun. Vi hadde flinke instruktører fra klatreklubben som er tidligere kongsbakken-elever og kyndige veiledere som passer på tauene nede. Tiltaket går ut på å legge til rette for at alle nye hybelboere ved skolen finner seg til rette både i skolehverdagen og i byen forøvrig. I tillegg til en fysisk aktivitet får alle hybelboere som ønsker det, tilbud om å få tildelt en fadder og de får en omvisning i byen som avsluttes med en sponset middag. Det hele startes i gang med en felles lunsj. - Det er svært flott for oss å ha Tvibit rett nedi bakken her og vi har derfor ønsket å bruke Tvibit i dette arbeidet sier Kristin. Vårt mål er at hybelboerne tidlig på høsten blir introdusert for Tvibit og får tilbud om å bruke huset både sosialt og for prosjektaktiviteter. Mange av våre elever bruker jo Tvibit mye allerede, både Pegen og prosjektmulighetene. - Vi er svært fornøyd med at alle de som deltok på oppstartslunsjen har blitt med videre på de aktivitetene vi har tilbudt. Vi gleder oss til å videreføre prosjektet og utvide med tilbud om annen, og mer lavterskel, fysisk aktivitet også. - Ingen av de som har vært med på prosjektet som startet i høst har sluttet, tilføyer hun. Da Kongsbakken startet prosjektet var det med en idé om at det er viktig for ungdom, og for så vidt alle andre også, å bli sett. Læreren, og alle andre som ser eleven, gjør at man som ny i byen føler at man kjenner noen. Dette er det viktigste en kan gjøre for å forhindre frafall i skolen mener Kristin. - Vi er veldig glade i hybelboerne våre altså, de er så alvorlige og ordentlige når de kommer flyttende, fra Kåfjord og Finnmark, Lyngen og Målselv og andre plasser avslutter Kristin.

10 TROMSØ-OMRÅDETS REGiONRÅD ER PROSJEKTEIER OG PROSJEKTPARTNERne ER: bula ved balsfjord kommune Kontakt gjerne Alf-Olav Lyngstad tvibit ved Tromsø kommune Kontakt gjerne Anette Tunheim Jakobsen credo ved karlsøy kommune Kontakt gjerne Freddy Sørensen kommune.no

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen Kontaktperson i fylkeskommunen: Forankring i prosjektet(flere muligheter) Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Referat fra inspirasjonsseminar i Lebesby og Gamvik

Referat fra inspirasjonsseminar i Lebesby og Gamvik Referat fra inspirasjonsseminar i Lebesby og Gamvik Distriktssenteret hadde en hel dag i Kjøllefjord i sammenheng med inspirasjonsseminar for kommunene Lebesby og Gamvik. Det var Lebesby som hadde førstekontakten,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Skal lære om livet i rommet

Skal lære om livet i rommet En presentasjon fra elevene ved Porsgrunn videregående skole Skal lære om livet i rommet (Utdrag fra artikkel i PD) PD 12.03.12 Haakon Wærstad. Hva skjer i solsystemet og hvordan er livet på den internasjonale

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Oppsal samfunnshus, Kafé X Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer