Grunnleggende spørsmål! om ortografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende spørsmål! om ortografi"

Transkript

1 Grunnleggende spørsmål! om ortografi Bruce Morén-Duolljá, Ph.D. Seniorforsker CASTL, Universitet i Tromsø Árjepluovve mai 2011 Innledning Det er ingen tvil om at: Skriftspråk er avgjørende i språk(re)vitalisering Det finnes ikke en perfekt ortografi Det hjelper når skriftspråk og uttale er veldig likt: 1. språk lese- og skriveferdigheter 2. språk språktilegnelse Det ikke er nødvendigvis et problem når skriftspråk og uttale er veldig ulikt: 1. språk lese- og skriveferdigheter 2. språk språktilegnelse Árjepluovve 1

2 Innledning Store forskjeller mellom skriftlig og muntlig språk er vanligvis ikke et problem fordi: Vanligvis finnes det mange talere som har språket som morsmål Vanligvis er det morsmålstalere som har ansvar når det gjelder videreføring av språket Vanligvis er det muntlig språk som er det viktigste når det gjelder språkvidereføring Innledning Men, hva er det som skjer når: De som har et språk som 2. språk blir majoriteten og har ansvar for undervisningen? Skriftspråket er prioritert foran muntligspråk i utdanning og (re)vitalisering? OG Ortografien skjuler veldig viktig grammatisk informasjon? Árjepluovve 2

3 Orientering I dette foredraget skal jeg: Snakke litt om noen viktige politiske, sosiologiske og språkvitenskapelige faktorer som man må tenke på når man utvikler et skriftspråk Prøve å overbevise dere om at det er vanskeligere å skape en ortografi enn det virker Orientering Prøve å overbevise dere om at det finnes tre avgjørende faktorer som man må ta hensyn til (særlig når det gjelder truede språk) Ortografien MÅ være basert på en detaljert forståelse av grammatikken fonologi (lydmønster) og morfologi (ordstruktur) Ortografien MÅ være utviklet i samarbeid med det lokale samfunnet OG Ortografien MÅ være lærbart av de som ikke har språket som morsmål! Árjepluovve 3

4 Orientering Konkludere at... Man trenger en veldig god beskrivelse av grammatikken Man trenger bedre bevissthet om at skriftspråk er ikke det samme som muntligspråk Man trenger pedagogiske materialer som er eksplisitte når det gjelder forholdet mellom skriftspråk og muntligspråk Ortografi Hva er ortografi? Skrivemåte til et bestemt språk Tegn/bokstaver (ikke nødvendigvis språkspesifikk) OG Rettskriving (nødvendigvis språkspesifikk) To muntlige språk kan bruke de samme bokstavene To muntlige språk kan ha et felles skriftspråk Men, da tilsvarer ikke skriftspråket uttale til begge muntlige språk Kunne bruke sørsamisk, norsk, russisk, nordsamisk, fransk, osv. som felles skriftspråk Árjepluovve 4

5 Ortografi og språkvitenskap Ortografi som fag lang og viktig historie I den språkvitenskapelige tradisjonen: Lingvister er utdannet i språkbeskrivning og ortografi design Hvert språk er unikt derfor er dype, brede og nyanserte språkbeskrivelser nødvendige De fleste språk har ikke ortografi, og det er ofte lingvistenes ansvar for å utvikle dem Ortografi design kan påvirkes av mange faktorer bl.a. politikk, religion, teknologi Ortografi og samfunn Ortografi er der samspillet mellom språkets formelle og sosio-kulturelle aspekter er mest synlig Det er der mange diskusjoner om enkelhet / kompleksitet, tilhørighet, etc. foregår Árjepluovve 5

6 Ortografi og samfunn Den hjelper ofte med å stille spørsmål om eller definere: Identitet (personlig, regional, politisk og etnisk) "Jeg snakker mitt favoritt språk fordi det er den jeg er. Vi lærer våre barn vårt favoritt språk fordi vi ønsker at de skal vite hvem de er." - Christine Johnson, Tohono O'odham elder (American Indian Language Development Institute, June 2002) Ortografi og samfunn Den hjelper ofte med å stille spørsmål om eller definere: Identitet (personlig, regional, politisk og etnisk) Serbisk - kroatisk Kinesisk Norsk dansk - svensk Bokmål - nynorsk samisk pitesamisk lulesamisk nordsamsisk, osv. Árjepluovve 6

7 Ortografi og samfunn Den hjelper ofte med å stille spørsmål om eller definere: Politisk ansvar / makt Et språk er en gruppe dialekter / språk som har et felles skriftspråk Politisk representasjon En gruppe uten skriftspråk er ofte politisk usynlig Rettsvern (knyttet til de to tidligere) Ortografi og samfunn Den hjelper ofte med å videreføre språket til kommende generasjoner Brukes i læremidler Brukes som støttemidler Brukes til å utvikle litteratur Brukes til å bevare historier, fortellinger, osv. Árjepluovve 7

8 Ortografi og samfunn Oppsummering Ortografi er viktig for politiske, sosiologiske, pedagogiske og lingvistiske grunner Ortografi er mer enn bare bokstaver Etablering av en ortografi Ved første øyekast kan det virke som en bagatell å etablere en ortografi Men, det er ikke nok å bare kaste sammen noen bokstaver som tilsvarer noen lyder! Ortografi design er en komplisert sak som krever en fin balanse mellom mange faktorer, blant annet: Språkvitenskapelige, historiske, sosiale, teknologiske, etc. Árjepluovve 8

9 To måter til å etablere en ortografi på (Sebba 2007): Selvstendig modell Sosiokulturell modell Selvstendig modell Etablert av "ekspert lingvister" å kunne utvikle et tilstrekkelig, enkelt skriftlig system til alle språk" (Wieseman 1996: 15 sitert i Sebba 2007) Ikke-språkvitenskapelige (samfunnsmessige) hensyn anses som ikke viktige Lingvisten vet best modellen Dette er populært, men etisk og praktisk problematisk: "... Det må understrekes igjen og igjen at sosiologi og psykologi må spille sine roller, ellers kan en ortografi bli kraftig avvist av folket." (Pike 1951) Árjepluovve 9

10 Noen språkvitenskapelige faktorer: En lyd burde tilsvare bare en bokstav En bokstav burde tilsvare bare en lyd "Fonemisk" analyse burde brukes som grunnlag Ord / morfemer burde staves på en konsekvent måte En lyd burde tilsvare bare en bokstav/en bokstav burde tilsvare bare en lyd En ideell, men ikke mulig eller ønskelig for de fleste språk Tip [t h ] Pit [ ʔ t ] Bottle [t] Bitter [ɾ] t uttales på flere måter men morsmålstalere VET at det er t Utfordringen må være basert på fonemisk analyse Dette er ikke enkelt Árjepluovve 10

11 "Fonemisk" analyse brukes som grunnlag Svært vellykket Morsmålstaleres oppfatning er avgjørende Men, dette kan skjule viktig informasjon Utfordringen man MÅ ha en veldig komplett og sofistikert språkbeskrivelse Dette er ikke enkelt Ord / morfemer burde staves på en konsekvent måte En ideell, men ikke alltid mulig eller ønskelig cats dogs [k h æt+s] [tag+z] buses roses [pʌs+ɨz] #[ɹo:z+əz]&! #[s]~[z]~[ɨz]~[əz] $som skrives bare s og es! Árjepluovve 11

12 Kan ikke staves: cat+es, dog+es eller bus+s, ros+s Fordi vi har flere regler som handler om forholdet mellom muntlig og skriftlig språk 1) Vokaler foran Ce er lange cates ikke *[k h æt+s] men [k h e:t+s] doges ikke *[tag+z]# #men #[to:dʒ+ɨz] eller [towg+z] 2) o foran CC uttales [a] ross ikke *[ɹowz+əz] men [ɹas] Ord / morfemer burde staves på en konsekvent måte Utfordringen Man må ha en veldig komplett og sofistikert språkbeskrivelse Systemet må være enkelt å lære Árjepluovve 12

13 Sosiokulturell modell Kombinerer den selvstendige modellen med sosiologiske faktorer Ikke så nytt (e.g. Pike 1951) Har blitt mer vanlig (Cahill and Karan 2008) Noen sosiologiske faktorer Likhet med beslektede språk Likhet med majoritetsspråk Holdninger til beslektede språk Holdninger til majoritetsspråk Utseende - estetikk og lesbarhet Dialektvariasjon og kompatibilitet Religion Teknologi Árjepluovve 13

14 Noen andre sosiolingvistiske faktorer: MÅ være lærbart, men Barn? Voksne? 1. språk talere? 2. språk elever/studenter/talere? Med truede språk, kan dette være den avgjørende faktoren! Oppsummering (Cahill og Karan 2008) Baserte på språkvitenskapelige vurderinger Lett å reprodusere Lærbart Akseptabel til alle Ingen eier et språk! De tre første er svært viktige! Det siste er vanligvis ikke mulig Árjepluovve 14

15 Bytte skriftspråk? Utfordringer Man må lære seg en ny ortografi (eldre lesere) Det kan være vanskelig å lese gammel litteratur (yngre lesere) Litteraturen må publiseres på nytt! Det er vanskeligere å dele litteratur blant grupper eller generasjoner Disse er problematiske særlig for truede språk med svak leseferdighet Konklusjoner Både sosiologiske, språkvitenskapelige and pedagogiske faktorer er viktige når man skaper en ortografi Faktorer som kan virke som en bagatell kan egentlig være veldig problematiske Ortografien MÅ være basert på en detaljert forståelse av grammatikken fonologi (lydmønster) og morfologi (ordstruktur) Ortografien MÅ være utviklet i samarbeid med det lokale samfunnet Ortografien MÅ være lærbart av de som ikke har språket som morsmål! Árjepluovve 15

16 Grunnleggende spørsmål! om ortografi Bruce Morén-Duolljá, Ph.D. Seniorforsker CASTL, Universitet i Tromsø Árjepluovve mai 2011 Árjepluovve 16

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Bakgrunn for lese- og skriveopplæring på spor 1 3 Historien 3 Om begrepet analfabet 4 Deltakere på spor

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen

Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen Dette kapittelet fokuserer på den bimodale tospråklige opplæringen og de prinsippene og ideene som ligger bak. Det sier seg selv at et grunnleggende prinsipp

Detaljer

Kapittel 6. Tospråklig lese- og skriveopplæring

Kapittel 6. Tospråklig lese- og skriveopplæring Kapittel 6. Tospråklig lese- og skriveopplæring I dette kapittelet fokuseres det på lese- og skriveopplæring av døve og sterkt tunghørte barn. Lesing og skriving er en viktig del av døve og sterkt tunghørte

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? Dragana Surkalovic Høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som

Detaljer

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Kartlegging av norskferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Hva er kartlegging? Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens

Detaljer

Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk. Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll. Hva skal språket hete

Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk. Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll. Hva skal språket hete Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll Hva skal språket hete - Det er ulike benevninger for språket romer bruker. Noen sier romanes,

Detaljer

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007 Johan Hjulstad Johan Hjulstad Tegnspråk på nett - Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmålstøttet leseopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmålstøttet leseopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Morsmålstøttet leseopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Morsmålstøttet leseopplæring 3 Bakgrunn 3 Prosjektet 4 Leseassistentkurs 4 Praksis i klassene 5 Lesekurs

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Pedagogisk leder i Steinberg barnehage, Nedre Eiker kommune. 1 Kursinnhold Innledning, Språktipseren,

Detaljer

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Veiledning Språkkompetanse i grunnleggende norsk Innhold nnhold 1. Innledning... 3 3. Flerspråklighet og flerspråklig utvikling... 8 4. Det europeiske rammeverket - kort introduksjon... 10 5. Læreplaner...

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de?

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de? SEVU Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide Hvordan kommuniserer de? Gabriel Ernesto Romero Semesteroppgave våren 2007 Norge som innvandringsland 2/ etnisitet, kjønn og kommunikasjon SEVU -UiB Veileder:

Detaljer

Janne Thoralvsdatter Scheie Vår skole er ikke så veldig flerkulturell - om skoleledelse i en flerkulturell skole

Janne Thoralvsdatter Scheie Vår skole er ikke så veldig flerkulturell - om skoleledelse i en flerkulturell skole Janne Thoralvsdatter Scheie Vår skole er ikke så veldig flerkulturell - om skoleledelse i en flerkulturell skole Masteroppgave i skoleledelse Vår 2013 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program

Detaljer

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen?

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen? Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen? Alisa Mujanic Holbergprisen i skolen, 2011 1 Forord Forskningsrapporten

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Språk og læring i en flerkulturell barnehage. Identitetsdanning. Hvorfor:

Språk og læring i en flerkulturell barnehage. Identitetsdanning. Hvorfor: Språk og læring i en flerkulturell barnehage Identitetsdanning Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring

Detaljer