Ressurslærersamling. Lesing som grunnleggende ferdighet. Toril Frafjord Hoem og Anne Håland. lesesenteret.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurslærersamling. Lesing som grunnleggende ferdighet. Toril Frafjord Hoem og Anne Håland. lesesenteret.no 04.09.14"

Transkript

1 Ressurslærersamling Lesing som grunnleggende ferdighet Toril Frafjord Hoem og Anne Håland lesesenteret.no

2 Plan for alle tre samlingene 1.samling Lesing som grunnleggende ferdighet 2. samling Lesing og vurdering for læring 3. samling Undervisningsplanlegging med fokus på leseopplæring

3 Læringsutbytteformuleringer ha en forståelse av hva lesing er ha en forståelse av hva som ligger i begrepet lesing som grunnleggende ferdighet ha en forståelse av hvordan en kan utvikle elevenes leseferdigheter i fag kunne omformer kunnskaper til didaktisk arbeid i klasserommet ha en forståelse av hvordan kunne bruke kunnskapen i din rolle som ressurslærer 3

4 Hvem er ressurslærerne? Hvilke utfordringer står dere overfor i rollen som ressurslærer? Hvilke forventninger har du til ressurslærersamlingene? 4

5 Ny praksis Stiller spørsmål Justering Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon og refleksjon 5

6 Område for utvikling Spørsmål til eksisterende praksis Mulige handlingsalternativer 6

7 7

8 Hva er lesing? Lesa og ikkje forstå, fria og ikkje få og sigla med ingen vind, er tri gagnlause ting 8

9 Hva er lesing? Å lese er å gjenkjenne bokstaver og sette dem sammen til ord Lesing = avkoding x forståelse (Gough & Tunmere 1986) Å lese er å vite hvordan man oppfører seg i en skriftkultur (Skjelbred 2008). Å lese er å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst (Bråten 2007). Å lese er å forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skriftlig tekst for å for å oppnå sine mål, for å utvikle sin kunnskap og sitt potensial og for å delta i samfunnet. (OECD 2007). 9

10 Hva er lesing som grunnleggende ferdighet?

11 = Literacy-reform Hvert fag har forskjellig tenke- og væremåte som bygger på faget sin egenart! (Shanahan& Shanahan, 2008) 11

12 Lesing på fagets egne premisser Tenke- og væremåte som tilhører faget «Å lese som en litteraturviter» For eksempel lese med fordobling (skjønnlitteratur) «Å lese som en historiker» For eksempel stille spørsmål til fortiden (hvem, hva, hvor, hvorfor) «Å lese som en naturviter» For eksempel stiller spørsmål og setter frem hypoteser om nåtiden «Å lese som matematiker», For eksempel lese nøye og være sikker på at en har fått med seg alle detaljer «Å lese som musiker» For eksempel kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symbol, tegn og former for notasjon 12

13 Lesing i musikk 13 undervisingsopplegg-garageband-pa-ipad

14 FAG LESEAKTIVITET TEKSTTYPE Norsk Få innsikt, finne informasjon, forstå, forholde seg kritisk og selvstendig til, tolke, reflektere over, vurdere Bredt utvalg sjangre fra nåtid og fortid på skjerm og papir Engelsk Lese med flyt og forståelse, utforske, lære av, reflektere, skaffe seg innsikt. Styrke leseferdighet generelt Ulike typer engelskspråklige tekster av varierende lengde og kompleksitet Naturfag Samfunnsfag Forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer, argumenter, kunne identifisere, tolke, bruke og sammenligne informasjon, kritisk vurdere troverdighet og relevans Forstå, utforske, tolke, reflektere, søke målrettet etter informasjon behandle, bruke informasjon, sammenligne informasjon fra ulike kilder, kritisk vurdere kilders relevans, troverdighet og formål Sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder. Faglige tekster, visuelle framstillinger, bilder, film, tegninger, grafer, tabeller og kart.

15 FAG LESEAKTIVITET TEKSTTYPE Mate-matikk Finne informasjon, forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer, sortere, reflektere, analysere, sammenfatte informasjon fra ulike element, vurdere form og innhold. Tekster fra dagligliv og yrkesliv, sammensatte tekster som inneholder matematiske uttrykk, grafer, diagram, tabeller, symbol, formler, logiske resonnement. RLE Oppleve og forstå. Innhente informasjon, tolke, reflektere. Fortellinger og fagstoff (i tradisjonell og multimedial form). Kroppsøving Hente, tolke, forstå informasjon. Vurdere. Fagspesifikke tekster. Tolke kart og forstå symboler. Musikk Tolke og forstå. Reflektere. Musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Lesing av tekster. Kunst og håndverk Mat og helse Tolke tegn og symboler, få inspirasjon til skapende arbeid, kommunisere, nyttiggjøre seg informasjon (vurdere kritisk). Granske, tolke, reflektere. Vurdere kritisk. Diagrammer og andre visuelle representasjoner (f.eks. bruksanvisninger, arkitekttegninger). Faglige tekster (oppskrifter, bruksveiledninger, varemerking, reklame, informasjonsmateriell).

16 Stor norsk studie: Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene, (Amotsbakken og Skjelbred, 2010) Mye godt arbeid i å hente frem bakgrunnskunnskaper. Lite arbeid med tekstene, elevene er alene med tekstene. Elevarbeid er i hovedsak å svare på spørsmål. Utnytter i liten grad den hjelpen som boka gir. Oppfatter leseopplæring som noe som hører norskfaget til. Fokus på læreren 16

17 Å formidle emnet Å være leselærer 17

18 Noen typiske kjennetegn på en god leser Er aktive og engasjerte, motiverte og strategiske Kan lese på ulike måter. Har automatisert ordlesing og leseflyt og god forståelse av ulike begrep. Kan innta ulike posisjoner i forhold til teksten alt eller formålet med lesingen. Kan forstå og intergrere informasjon fra ulike semiotiske ressurser. Kontrollerer egen forståelse og vurderer eget arbeid.

19 Komponenter i god leseundervisning Utvikler lesere som er motiverte og engasjerte Utvikler lesere med gode kodingsferdigheter Utvikler lesere med gode språklige ferdigheter Utvikler strategiske lesere Lar elevene bruke det de har lest på fagrelevante måter

20 Komponenter i god leseundervisning Utvikler lesere som er motiverte og engasjerte

21 Førforståing

22 22

23 Frontloading (Buehl 2011) Aktivere eller utvikle relevant bakgrunnskunnskap Målretting. Klargjøre formålet med lesingen Motivere for lesing og pirre nysgjerrigheten Presentere sentrale ord og begreper Legge til rette for gode strategier: Ulike tekster må leses på ulike måter. 23

24 Førlesingsaktivitetene vil variere i forhold til elevenes bakgrunnskunnskaper Frontloading når elevene har mye bakgrunnskunnskaper: Hurtigskriving, læringslogger Tankekart ABC- idemyldring Bilder Frontloading når elevene har ulik bakgrunnskunnskap: Problematisk situasjon Drama, lærer i rolle Grubletegning Fleip eller fakta Førlesingsloop Frontloading når elevene har lite bakgrunnskunnskaper: Lærers formidling Andre medier (film, bilder, rekvisitter ) «Hands-on» aktiviteter for å framskaffe erfaringer 24

25 25

26 26 Hvem tror du dette er? Hvorfor tror du disse bildene er i boka di?

27 Fleip eller fakta som inngang til lesing «Den første verdskrigen», Historie, 9. trinn Påstand Fakta Fleip Den første verdskrigen starta for alvor når ein prins blir skoten i byen Sarajevo Tyskland måtte kriga på to frontar, både mot Russland i vest og Frankrike i aust. USA var ikkje med i første verdskrigen Tyskland tapte første verdskrigen Førforståing

28 Å forholde seg aktivt til påstander «lytte til, forstå, gjengi informasjon fra svensk og dansk», norsk, 10. trinn Påstander Jeg tror at jeg forstår nesten alt jeg hører på dansk hvis de snakker seint og tydelig Bokmål er veldig likt dansk skriftspråk Dansk har noen bokstaver som vi ikke har på norsk Dialekter på sørlandet har noen likheter med dansk tale Ja/nei 28

29 Førlesingsloop Førlesing Spørsmålskort til et tema før lesing av teksten Spørsmålskortene er slik at spørsmålet står nederst på kortet, mens svaret står øverst på neste kort. Både spørsmål og svar må være tydelige Kan bruke den samme førlesingsloopen som etterlesingsloop

30

31 31

32 Relikvier var viktig for da kom flere turister til byen Relikvier var viktig for da kom flere pilegrimsreisende til byen. Mange relikvier er falske Mange relikvier er bullshit

33 Å lukke opp deler av teksten på forhånd «Jødedommen», 8. trinn Selv om en person ikke er troende, regnes han eller hun som jøde hvis moren er det. Refleksjon/kommentar: Førforståelse Den jødiske bibelen kalles Tanach og inneholder de samme tekstene som de kristnes gamle testamente. Refleksjon/kommentar: Jødene er den folkegruppa som har vært mest utsatt for forfølgelse og rasisme. Når jeg leser dette, tenker jeg

34 Målretting- «Etterkrigstida i Europa» Hvordan bruke den hjelpa som læreboka gir for å målrette lesinga?

35 Hvilke spørsmål kan vi som skole stille for å utvikle lesepraksisen vår? Område for utvikling: Forskning viser at mange elever ikke er motivert for lesing Spørsmål til eksisterende praksis Hva kan vi gjøre for at elevene skal ha forventninger til teksten? Hva kan vi gjøre for å skape engasjement for lesing? Mulige handlingsalternativer: Benytte førlesingsstrategier for frontloading - Gruble-tegning - Idemyldring - Drama 35

!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing !Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Hva er skolebasert kompetanseutvikling? Hvorfor satse på lesing? Praktiske eksempler / erfaringer fra piloteringen Lesesenteret

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Plan for kvalitetssikring av. opplæringen i de grunnleggende. lese- og skriveferdighetene

Plan for kvalitetssikring av. opplæringen i de grunnleggende. lese- og skriveferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdighetene September 2015 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. DE GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Den andre leseopplæringen

Den andre leseopplæringen Den andre leseopplæringen 09.00-09.10 Kurspresentasjon 09.10 10.15 Lesemåter og lesestrategier 10.30 11.45 Litterær samtale 11.45 12.30 Lunsj 12.30 13.30 Sammensatte tekster 13.45-14.45 Lesing av fagtekster

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse Tone Skori 3. oktober 2013 Ditt navn og årstall Agenda for dagen Læringspartner Grunnleggende ferdigheter i matematikk matematisk

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Plan for grunnleggende ferdigheter

Plan for grunnleggende ferdigheter Plan for grunnleggende ferdigheter Muntlig Lesing Skriving Os skole Dalsbygda skole 2011 Illustrasjoner Trond Haagaas Layout Kari Bjerke Gjærde Prosjektgruppe Bodil Moseng, Eli Bjerke, Karianne Kristiansen,

Detaljer

«Forstår du det du leser?»

«Forstår du det du leser?» «Forstår du det du leser?» www.bibleexplained.com Leseopplæringsplan for Danielsen Barne- og Ungdomsskule Versjon 1.0, november 2011 1 Innhold 1. Grunnlag for planen 2. Lesing i alle fag 3. Kjennetegn

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling LÆRINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSVERKTØY Mars 10 Forord Elevene trenger en stor mengde gode og varierte metoder/verktøy/strategier for å lære best mulig. Dette heftet

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Norsk

Midtun skoles Læreplan i Norsk Midtun skoles Læreplan i Norsk Side 1 av 26 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag HELSE- OG OPPVEKSTFAG FYR-skolering 2 * Oslo høsten 2014 18.11.14 lesesenteret.no Plan for økta Utfordringer i skolen og på yrkesfaglige studieretninger

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Lesing av sammensatte tekster

Lesing av sammensatte tekster Lesing av sammensatte tekster Med utgangspunkt i et undervisningseksempel i norsk vg1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet * skolering, Oslo h 2014 22.10.14 lesesenteret.no 2 Tekstbegrepet Før

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer