SYDVESTEN. Av innholdet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYDVESTEN. Av innholdet:"

Transkript

1 SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR ÅRGANG Foto: Turid Skimmeland Av innholdet: Referat fra årsmøtet i Rogaland Historielag Lundevatnet som nødhavn Landa fortidslandsby på Forsand En bygdebok for gamle Hetland kommune

2 SYDVESTEN Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland ISSN Utgitt av: Rogaland Historielag Opplag 4000 Adresse: Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger Tlf E-post: Kontonr Organisasjonssekretær: Tove Solli Redaksjon: Tove Solli (ansv.) tlf Dagfinn Silgjerd Tlf Åse Kristine Meling Kristensen Tlf Andreas Steinberg Tlf Åpningstider: Man, tir, tor, fre. Kl Ons Statsarkivets lesesal: Man, tir, tor, fre. Kl Ons Neste Sydvesten kommer: uke Frist for innlevering til: Sydvesten nr er mandag 23. juli. Dette blir det siste nummeret av Sydvesten som jeg har redaktøransvaret for. Fra og med 2. juli er jeg i gang i ny jobb. Jeg har hatt 3 interessante og gode år i Rogaland Historielag. Arbeidet både i fylkeslaget og i historielagene er preget av stor glede av og interesse for det man holder på med. Det frivillige arbeidet som legges ned i møtevirksomhet, vandringer, årbøker og andre skrifter er formidabelt. Men antall medlemmer og arbeidsinnsatsen tatt i betraktning er lokalhistoriebevegelsen lite synlig. På en måte er dette sympatisk. De folkene jeg kjenner gjennom denne jobben, er mer opptatt av det de jobber med på det lokalhistoriske området, enn av å eksponere seg selv. Når offentlige instanser eller kulturarbeidere tar i bruk deres arbeid og deres innsats, synes de det er takk nok. Jeg liker det. Da bevarer vi konsentrasjonen om det som er kjernevirksomheten vår, lokalhistorien. På den annen side har vi erfart at når det kommer til kroner og øre, trenger ofte ikke historielagene gjennom med sine ønsker og behov. Det er så mye annet kulturarbeid som lager så mye mer støy, og som kaster så mye mer glans på giverne, at historielagene faller igjennom. Men tenk et øyeblikk på hvordan omgivelsene våre hadde vært uten innsatsen til historielagene. Hvem skulle tatt vare på all historien som finnes i hodene til de eldste blant oss og gjort den tilgjengelig for alle som kan lese. Hvem skulle holdt buskaset vekk fra kulturminner ute i naturen som står i fare for å bli overgrodd. Hvem skulle tatt bygdas innbyggere med på vandringer langs gjengrodde stier og manet fram livene til for lengst avdøde mennesker ved hustufter som nå står langt fra allfarvei. Hvem skulle jobbet gratis på museene for å kunne ha mest mulig åpningstid. Hvem skulle tatt byens borgere med på gatevandringer og fått slitne industrianlegg til å framstå som de myldrende arbeidsplassene de engang var gjennom å fortelle de gode historiene. Hvem skulle tatt imot utlendinger på jakt etter norske slektninger. Hvem skulle bistått profesjonelle historikere når de skriver sine verker. Hvem skulle i det hele tatt sørget for at vår egen historie lever med oss og holdes i hevd, hvis ikke historielagene gjorde det. Kanskje vi ikke alltid skal være så beskjedne på egne vegne. Det er viktig kulturhistorisk arbeid som foregår blant de 3500 medlemmene som er tilsluttet historielagene i Rogaland. Det kan ikke summeres opp i arbeidsplasser, fortjeneste og skatteinntekter. Det kan summeres opp i idealisme. Og det er en verdi som gir en dimensjon til samfunnslivet som er vel verd å ta vare på. Lykke til videre med arbeidet, alle idealister der ute. Og takk for 3 fine år i Rogaland Historielag.

3 Rogaland Historielag Årsmøtereferat 17. mars 2012, Tou scene, stavanger Foto: Turid skimmeland Det møtte til sammen 90 deltakere på årsmøtet i Stavanger. Av disse var det 79 utsendinger fra 32 lokallag i Rogaland, 9 styre/varamedlemmer fra RHÆ, 1 representant fra valgkomitéen samt fylkessekretær Tove Solli. Storhaug Historielag var i år vertskap for årsmøtet, og årsmøtet ble åpnet med hilsen fra lagsleder Knut Bjelland. Årsmøtet ble til slutt ønsket velkommen av leder i RHÆ, Birger Lindanger. På byvandring i østre bydel med Gunnar Roalkvam som turleder. Følgende lokallag møtte med stemmeberettigede utsendinger: Bjerkreim Ættesogelag Bokn Historielag Eigersund Historielag Finnøy Historielag Gjesdal Historie- og Ættesogelag Haugesund Historielag Hillevåg Historielag Hjelmeland Historielag Hundvåg Historielag Hå Historie- og Ættesogelag Imsland, Vikedal og Sandeid Sogelag Jåttå og Hinna Historielag Klepp Historielag Kvitsøy Historielag Lund Historie- og Ættesogelag Madla Historielag Randaberg Historielag Rennesøy og Åmøy Historielag Riska Museums- og Historielag Sandnes historie- og ættesogelag Sauda Sogelag Skjold og Vats Sogelag Skudenes Historielag Sola Historielag Stokka Kultur- og Historielag Storhaug Historielag Strand Historie- og Ættesogelag Suldal Sogelag Tananger Minne Tasta Historielag Time historielag Tysvær Historielag 3

4 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Valg av møteleder og referent Knut Bjelland og Grete Brynie fra Storhaug Historielag ble enstemmig valgt til møteleder. Tove Solli ble enstemmig valgt til referent. 3. Årsberetning 2011 Årsberetningen ble trykket i Sydvesten 1/2012 som går til alle medlemmer. Birger Lindanger ledet gjenomgangen av årsberetningen. Karl Eik og Brit Hansen gjorde oppmerksom på at de hadde vært med i redaksjonskomiteen for Ætt og Heim, men at dette var falt ut i årsberetningen. Det var ingen andre merknader til årsberetningen. Med tillegget om Karl Eik og Brit Hansen i redaksjonskomiteen for Ætt og Heim ble årsberetningen enstemmig godkjent. 4. Regnskap 2010 Olav Skjervik ledet dette punktet. Regnskapet viste et underskudd på kr ,- Budsjettet for 2011 var satt opp med et beregnet underskudd på kr ,-. Det var spørsmål til kostnader ved innkreving av medlemskontingenten for noen av lokallagene. Olav Skjervik leste revisjonsrapporten fra Sumergo A/S. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Budsjettet for 2012 er satt opp med et overskudd på kr ,- og ble lagt fram for årsmøtet til orientering. 5. Valg Leder i valgnemda, Sigmar Myhre, presenterte valgnemdas innstilling. Det var ingen andre forslag enn valgnemdas innstilling, og etter det enstemmige valget fikk styret følgende sammensetning: Styreleder Birger Landanger Bokn Gjenvalg 2 år Styremedlem Jørg Eirik Waula Jåttå og Hinna Gjenvalg 2 år Styremedlem Olav Skjervik Hjelmeland Ikke på valg Styremedlem Brit Hansen Sola Ikke på valg Styremedlem Åse Kristine Kristensen Sandnes Ikke på valg Styremedlem Turid Skimmeland Haugesund Gjenvalg 2 år Styremedlem Rolf Hetland Gjesdal Gjenvalg 2 år 1. vara Dagfinn Silgjerd Tysvær Gjenvalg 1 år 2. vara Mari Anne Næsheim Hall Lura Gjenvalg 1 år 3. vara Walter Husebø Madla Gjenvalg 1 år 4. vara Andreas Steinberg Lund Ny 1 år 4

5 Styret hadde innstilt på gjenvalg av sittende valgkomité med ny leder Karl Eik fra Lund Historie- og Ættesogelag. Det var ingen andre forslag, og følgende valgkomité ble enstemmig valgt: Leder Karl Eik Lund Ny 1 år Medlem Rasmann Polden Eigersund Gjenvalg 1 år Medlem Annfrid Halsne Suldal Gjenvalg 1 år Vara John Aasland Madla Gjenvalg 1 år Revisor ble ikke valgt, da Rogaland Historie- og Ættesogelag benytter offentlig godkjent revisor fra firmaet Sumergo A/S. 6. Navneendring Styret i Rogaland Historie- og Ættesogelag foreslo følgende: Lagsnavnet endres fra Rogaland Historie- og Ættesogelag til Rogaland Historielag. Det ble reist forslag fra salen om å beholde det nåværende navnet. Gammel industri som lerret for ny kunst. Ved avstemming ble styrets forslag enstemmig godkjent. Vedtak: Lagsnavnet endres fra Rogaland Historie- og Ættesogelag til Rogaland Historielag. 7. Innkomne saker Det var ingen innkomne saker. RHÆ ved Birger Lindanger takket deretter avtroppende styre- og valgnemdmedlemmer for innsatsen. Ordstyrere Knut Bjelland og Grete Brynie fikk overrakt en liten oppmerksomhet hver som takk for en flott gjennomføring av årsmøtet. Etter årsmøtets formelle del var det foredrag av Gunnar Roalkvam om den delen av østre bydel i Stavanger som går under betegnelsen Varmen. Tove Solli, referent Minnesmerke over arbeiderkvinnene. 5

6 Lundevatnet som nødhavn av Andreas Steinberg Ein grå ettermiddag førjulsvinteren 1943 var det eit tysk sjøkrigsfly som fekk problem med motoren. Flyet måtte nødlande på Lundevatnet. Folk på gardane høyrde lydane, og dei kunne sjå at flyet etter ei tid vart manøvrert inn til brygga på Sirnes. Der vart flyet tjora fast. Flyet var av typen Dornier Wal. Det var ein relativ stor maskin med rom for mannskap på fire. Sjølve flykroppen (cockpit og plass for resten av mannskapet) var delt i 2 etasjar, og det var minst 2 kanoner installert. Sjølve flykroppen låg i vatnet, og det var bare ein balanseflottør under kvar veng. Kvelden etter nødlandinga kom ein flokk tyske offiserar og soldatar saman med einaste frontkjemparen i Lund Finn Løvaas kjørande i bil til Kjellesvik og Eike. Dei rekna med at flyet som hadde nødlanda var engelsk. Dei ville finna det, og det vart mykje oppstyr. Lysrakettar vart skote opp langs stranda. Rakettane hadde små fallskjermar som falda seg ut, så kvar av dei heldt seg lenge lysande i lufta. Soldatane for og leita intenst i strandkanten utetter. Dei spurde etter brua over til Sirnes. Det var deira geografiske lokalkunnskap. Ingen på Strannen visste om bru over Lundevatnet. Ludvig Eike og Trygve Eike blei så utkommandert som kjentfolk, men det vart likevel inga bru å finna. Kjentfolk på Eike tipsa om at dei burde ringa vaktposten på Sirnes. Dei kjørte til Skåland - der nærmaste telefon var. Då fekk dei veta at flyet var tysk, og dei kunne dermed avslutta leiteaksjonen. Den følgjande natta sleit flyet seg laust frå brygga på Sirnes med god hjelp av lokalt mannskap. Flyet dreiv vestover Lundevatnet, og dagen etter låg det i Klubbevika 6 på Eike. Flottørane og skroget hadde dunka i strandsteinane og det var blitt store hol. Flyet låg dermed på ca. ein meters djupt vatn. Nokre av ungdomane på Eike og Kjellesvik sprang på flyvengene. Dei fekk då og sett våpen og ammunisjonen i flyet. Etter kvart som det blei klart at det ikkje var tysk mannskap, var det og nokon som gjekk inn. Same dagen hadde Finn Løvaas og dei tyske offiserane hyra Thorvald Hamre med «Nøkken» for å leita etter flyet. «Nøkken» for utover på austsida av Lundevatnet, og kom tilbake på vestsida. Dei unge som var om bord fekk det travelt med å forlata flyet og koma seg i skjul når «Nøkken» kom med kurs for Klubbevika. Dei tyske offiserane lasta over i «Nøkken» alle våpen og utstyr samt ammunisjonen som var i flyet. Det vart så frakta inn til Moi. Flyet var igjen utan vakt. Ungdomane på Kjellesvik inkl. Arne og Gabriel Jakobsen (Sokneprest Sig. Jakobsen m. familie var som kjent forvist til Kjellesvik i krigsåra) fekk etter kvart større og større mot. Dei vandra frå land utover venga, og fekk inspisera flyet både lenge og vel. Seglduken oppå venga var ikkje berekna for fortrykk, og det vart stygge hol mange stader. Ein attgløymd rest med patronar i belte vart og funne, men dette datt i vatnet. Vaktstyrke vart plassert på ungdomshuset dagen etterpå. Ungdomshuset ligg like ved Klubbevika, og dei 4-5 soldatane som var der skulle vakta flyet. 1. juledag kom 4 soldatar berande ei båre til Kjellesvik. På båra var liket av ein tysk soldat med overbreidd teppe, og på eine handtaket dingla hjelmen. Dette verka skummelt, og det gjorde inntrykk på folk i

7 Flyet på plass under brua på Sirnes. Tysk Dornier Wal. grenda. Båra vart sett inn i kjerrehuset hos Magnus Tjellesvik, og ho vart henta med bil til Moi. Den jula var det så mykje snø at bilane kom ikkje opp Lauvbakken. Det viste seg at julaftan hadde vore for vanskeleg for den tyske guten som soldat på ein utpost i eit okkupert land. Han hadde dessutan fått vita at han skulle flyttast til austfronten, heimbyen var blitt bomba og ingen av familien hadde overlevd. Han hadde skote seg gjennom hovudet med eige gevær. Ein kveld etter nyttår 1944 var det som vanlig juletrefest på Slettevold. Magne og Bernhard Kjellesvik, Sverre Kjørberg, Knut Tjellesvik, Olav Kjellesvik og fleire andre var på veg til festen. Sverre Kjørberg hadde lært litt tysk, og ved ungdomshuset kom dei i snakk med vaktsoldatane. Desse hadde nok kvessa seg litt opp, og dei var i godlag. Ungdomane frå Kjellesvik vart viste inn i «vaktstova» og dei vart viste kuleholet i taket etter sjølvmordet julaftan. Dette var ei makaber oppleving. Flyet låg i Klubbevika ei tid utover vinteren. Etter kvart fekk dei heva det og tetta hola. Så vart «Nøkken» leigd inn att denne gongen for å dra flyet over til Sirnes. Nå vart det heist opp under brua på Sirnes. Der vart det skikkeleg reparert, og det vart skifta motor. Etterpå greidde dei å ta av med maskinen sørover. Kjelder: Knut Tjellesvik - Arne J Ege - Jostein Berglyd: «De gjorde et valg» 7

8 LANDA Fortidslandsby på Forsand Tekst og foto: Åse Kristine Meling Kristiansen Siden dette nummeret av Sydvesten er det siste før sommerferien, fant vi ut at museumsturen min skulle gå til et utendørs anlegg, nemlig fortidslandsbyen på Forsandmoen. Været har ikke vært på fotografens side de siste ukene. Skodden har ligget temmelig ubevegelig og stengt for ethvert utsyn. Jeg bor i Sandnes og veien til Forsand er temmelig direkte så lenge det varer. Kjøring, venting, fjordkryss, kjøring over den fabelaktige, vakre Lysefjordbroen tok nokså nøyaktig 1 time. Og da var jeg på Landa. Husfruen på stedet, Monica Johannessen, ventet på meg. Hun hadde ikke kledd seg i husfruekjolen, det var for kaldt til det denne dagen. Været var riktig nok sånn bortimot perfekt for ekskursjonen min. Nå fikk jeg ha Monica for meg selv og hun hadde mye å fortelle meg. Hun er en utrolig Guiden min, Monica Johannessen. engasjert person, full av forventning til ny sesong og til alt det er planer om å tilby store og små i sommer. I 1980 startet eventyret på Landa. En gravhaug, antagelig for lengst røvet, skulle slettes. Arkeologene rykket inn, startet undersøkelser på det store, flate området som ser ut til å være planert av mennesker for lenge siden. Det som ble funnet her, gjorde at jordbrukshistorien måtte skrives om. Monica sier at når folk fra sydligere breddegrader kommer på besøk til Landa, blir de mektig imponerte. Ikke noe annet sted vi vet om, kan det vises til en historie som den Landa har. Sammenhengende bosetning har det vært i 2000 år. Landanavnet er av de eldste navnene i navnehistorien vår. Bronsealderhuset, som er rekonstruert, er datert til 1000 år f.kr. Et annet hus som er funnet, er 200 år eldre, men det ser vi bare merkepåler etter. Taket på bronsealderhuset er laget av takrør fra Øksnevadtjernet. Et par store billass med takrør fra Danmark måtte også til. I Danmark har de holdt kunsten å legge slike tak i hevd. Danske håndverkere gjorde jobben på Landa. Grunnen til at takrør ble brukt, var at huset ikke ville tåle et tyngre tak. Like ved bronsealderhuset er smien. Jeg syntes at det var merkelig at smien lå så nær beboelseshusene, men den ligger altså der den opprinnelig sto. Ved inngangen til Landa ligger en gravhaug. Den er tydelig røvet for lenge siden. Den har et dypt søkk i midten. Hva ble det funnet der, mon tro? Ved siden av gravhaugen ligger den store 8

9 Smien med gildehallen i bakgrunnen. gildehallen fra Den ligger ikke der den ble funnet og oppmålt. Slik området er i dag, var det hensiktsmessig å sette den opp der den nå er. Da den ble funnet var det den største hallen man visste om. Den er fra folkevandringstiden ( e.kr.). Bygningen har form som en båt. 5.5 meter bred i hver ende, 9 meter bred på midten og så er den 30 meter lang. Det er bygget et lite hus i flukt med gildehallen. Det brukes til kjøkken og toaletter. Gildehallen blir nemlig brukt til gilder og festlige anledninger. Det kan dekkes til 200 personer her. Har du planer om en stor fest, så vil du få en minnerik kveld her i gildehallen. Jeg kan godt tenke meg å stå på gjestelisten din. Jeg forsto det slik at det har bodd folk i området siden bronsealderen. Den første bosetningen fra bronsealderen ser ut til å ha bestått av 4 gårder. Det er også markert et styltehus fra ca. 300 f.kr., kalt førromersk tid. Da skal det ha vært mellom 6-8 gårder på Landa. Storhetstiden på Forsandmoen var mellom e.kr., i den såkalte folkevandringstiden. Man mener at da bodde det ca. 200 mennesker på 20 gårder. Så skjedde det noe som ingen vet årsaken til. Ca. 600 e.kr. blir området fraflyttet og ingen beboere kom tilbake. Fra den tiden og til slutten av 1800 tallet lå Forsandmoen brakk. Man kan vel gjette både på det ene og det andre. Sykdom på folk og fe, onde ånder, forandring i værlaget med uår som følge, Kanskje jorden var utarmet? Stedet er jo egentlig en perle der det ligger lunt mellom fjell og ikke langt fra sjøen som den gang gikk atskillig høyere enn i dag. Fisk var vel relativt lett tilgjengelig må vi tro. Og i bronsealderen var det 4-5 grader varmere enn nå. Det vokste også eik her. På folkemunne kalles noen av fjelltop- 9

10 Bronsealderhuset. pene som rammer inn området for Moder Jord p.g.a. den spesielle formen toppene har. Landa må være et ideelt mål for familieutflukter. Ungene kan få være med på mange aktiviteter og samtidig lære noe om historien vår. I smien kan ungene få prøve seg på enkle arbeider av jern og de får lære om blåsebelgen. De får prøve seg på å male korn, de kan få bake hellebrød. De får hente urter fra urtehagen som de kan bruke i brøddeigen. I urtehagen kan de smake på det som vokser der. Kanskje de får høre at fiberen i brenneneslen kan brukes til å lage en sterk tråd, som ble brukt til å forsterke veven med. Jeg ble fasinert av et stativ, som hvis det hadde vært kraftigere, kunne det vært brukt til et dissestativ. Det var altså ikke det det var. Det brukes til å lage en slags fargerike bånd, lignende det vi fikk til med tråd, spiker og en tom tresnelle da vi var små. Her står det en person på hver 10 Fargede bånd man kan lage selv.

11 side av stativet og kaster trekjegler med farget tråd til hverandre. Resultat kan bli bånd i flotte mønstre og farger. Keramikkspann av blåleire kan ungene få lage. Mye slik keramikk har vært laget, spesielt på vestlandet i eldre tid. Gammeldagse spill kan en få prøve seg på, støping av lys, flinthogging, runeristing er blant aktivitetene for barna som besøker Landa. For mange barn er kanskje alle dyrene det kjekkeste. De får gå fritt omkring. Her pleier det å være hest, ku og kalv, gris, villsau, kaniner og høner. Kanskje de får se skotsk høylandsfe også dette året. Første søndag i juni åpner sesongen på Landa. Det er åpent på søndagene til skolen tar ferie. I skoleferien er det åpent hver dag, unntatt mandag. Åpningstiden er kl til Inngangspenger er kr 70 for voksne og kr 40 for barn. Fra Lauvik går ferjen hver halve time. God tur! Moder jord avspeiler seg i naturen rundt fortidslandsbyen. Kjell Paulssen ønsker å kjøpe bygdebøkene Avaldsnes 1 og Avaldsnes 2. Har du noen å selge, kan du kontakte ham på k com Rettelse Mannen bak artikkelen Heskestad 1813 i forrige nummer av Sydvesten var ikke Jaakob Heskestad, slik det ble opplyst. Artikkelen ble i sin tid skrevet av O.G.J. Ueland. Vi beklager feilen. 11

12 Sommerprogram 2012 NB! Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen. Klepp Historielag Møta er på Fredheim Akivitetsenter og byrjar kl Tirsdag 5. juni Dagstur. Turmål ikkje bestemt. Invitasjon vil bli sendt ut til medlemmene. Påmelding. Lund historie- og ættesogelag Fredag 22. juni Kl. 1900: Slåttekveld «Me Ånå» Den tradisjonelle slåttekvelden arrangeres også i år på Karl Eiks gård «Me Ånå» Eik i Hovsherad. Variert program. Gode parkeringsmuligheter. Lørdag 4. august Kl Danseberget: Den tradisjonelle turen til Danseberget arrangeres også i Søndag 19. august Fellestur til Rundtleneset Aktivitetsgård, Ousdal i Sirdal. I år går fellesturen med buss til Ousdal i Sirdal der ekteparet Odd og Tone Ø. Kvinen tar imot oss. Odd vil bl.a. fortelle om sin bestemor Gunhild Kvinen. Det blir også anledning til å kjøpe boka om Gunhild som Tone nå har gitt ut i nytt opplag.. Bespisning. Forbehold om endringer. Sandnes historie- og ættesogelag Søndag 3. juni Mandag 11. juni Sommertur i Sola, Randaberg og Stavanger Frammøte på Ruten kl Turen varer til ca kl Turleder : Hanne Thomsen kl 19.00: Byvandring : Fra Kjeisargadå te Chicago Frammøte utenfor leilighetsbygget i Langt 97 (Gannsområdet) Stokka Kultur- og Historielag Tirsdag 5. juni Kl på Gjenstandsmuseet, Dyrsnes. Befaring til det nye møllehuset, presentasjon av årets pedagogiske prosjekt og bruk av ville nyttevekster på Stokka. Tasta Historielag Lørdag 16. juni 12 Busstur til Lysebotn. Nærmere informasjon kommer på lagets hjemmeside

13 Suldal Sogelag Tysdag 26. juni Onsdag 18. juli Søndag 12. august Gamleveien frå Natlandsvatnet til Håland Besøk på kraftverket i Hålandsdalen Oppmøteplass krambua i Hålandsosen kl 1700 Los Tor Olav Følgjesvold Tur til Tjordal Oppmøteplass Vikane kl 1730 Los Eli Roaldkvam På grunn av båtskyss, påmelding til Annfrid tlf Tur til Ottøy Oppmøteplass kaien i Marvik kl 1300 Los Leif Andreas Øvrebø Forsand Sogelag Søndag 3. juni Historisk vandring på Meling med start kl Me ser på gamalt eldhus og restaurering av hus. Elevbedrifta blir med og sel mat og drikke. Hillevåg Historielag Hvis ikke annet er nevnt, finner møtene sted i Frida Hansens Hus kl Tirsdag 19. juni Time Historielag Tysdag 5. juni Hå Historielag Med atterhald om endringar Lisabet Risa: Fotografihistorie sett frå Rogaland. Sommartur til Landa gard på Forsand. Påmelding til Søndag 3. juni Aktivitetsdag på Grødaland. Hagedag. Kl Søndag 24. juni Aktivitetsdag på Grødaland. Jonsokleik og kjøkkenkos syrekaker og kinning av smør. Kl Søndag 12. august Besøk til vegmuseet i Dirdal. ( Sjå ann. I Jærbladet). Søndag 26. august Aktivitetsdag på Grødaland. Flatbrød, sild og smør. Kl Tysdag 11. september Besøk til Tananger kystkulturlag. (Sjå ann. I Jærbladet). Søndag 30. sept. Aktivitetsdag på Grødaland. Eplekaker, spel, kinning av smør. Kl Tysdag 4. desember Julemøte på Hå gamle prestegard. Olav Lindal fortel om gamle juleskikkar på Vigrestad og på Jæren. Hå kulturskule deltek. Kl

14 Historien er skrevet av Thorvald Nøstvold, medlem av Kvitsøy Historielag, og hendelsen tok plass ved huset til hans foreldre og besteforeldre Andro og baien En dag under krigen hadde Andro vært en tur på sjøen, og der fant han drivende noe som han syntes så ut som en baie som han sa sjøl. Han mente nok en bøie eller stålkule som en fant på sjøen og i strendene. Han tok baien med til sjøhuset, som var i kjelleren på huset han bodde i. Han fortalte en nabo om baien, du får komma å sjå, sa han. Naboen fikk seg en ordentlig støkk, for det var ingen bøie, men en flymine han hadde dradd hjem. Tyskerne ble varslet, kom straks på plass, men ingen av dem torde ta i mina. Så Andro ble beordret til å bære den nordover mot kaien, og tyskerne fulgte på behørig avstand. Andro måtte legge fra seg mina på torjå, brygga til Thorvald og Emile Nøstvold. Minekommandoen fra Ulsnes ble tilkalt, men heller ingen av dissse torde ta i mina, så det endte med at den ble detonert på stedet. Det ble et kraftig brak som hørtes over hele Kvitsøy. Det gikk hardt utover sjøhusvegger og vinduer, så minekommandoen fant det best å stikke av. Dette likte nestkommanderende på Kvitsøy fort dårlig, så han beordret dem tilbake og gav dem en kraftig overhaling. I de nærliggende husene satte folk i gang med å reparere vinduene. Hos Thorvald og Emilie, som lå nærmest, var det ikke et eneste helt vindu på sjøsida. Da ble det vist skikkelig dugnadsånd: en hel gjeng mannfolk satte i gang og jobbet til langt ut over kvelden for å få skiftet ut alle vinduene. Senere ble sjøhusveggen reparert. Det hører med til historien at alle omkringliggende naboer fikk erstatning for skadene, mens de som lå nærmest og var mest skadet, ikke fikk noe. 14 Dette er ei kort historie, ein stubbe som dei kalla det før. Eg skriv den ned etter minnet slik eg hugsar den frå ho mor Stava, farmora mi (Amalia Rasmusdotter Valentinsen), og ein lærar eg hadde på barneskulen som heitte Peder Vikra. Else Jorunn Stava Knutsen, medlem i Skudenes Historielag Trillebåra og kyrkjegarden Himmelsbergaren kalla dei ein mann. Han budde på Himmelsberg på Ferkingstad og var fiskar og småbrukar. Ein ting ergra han meir enn noko anna: alle dei gode fjølene som blei brukte til kister og låg og rotna i jorda. Tenk for ei sløsing! Ei natt, etter ei gravferd, gjekk Himmelsbergaren i løynd til kyrkjegarden og stal kista. Heime brukte han eit par dagar på å snekra seg ei fin, ny trillebår av kisteborda. Grytidleg ein morgon tok han trillebåra med seg ned til støa då han skulle ut og fiska. Denne dagen beit fisken så det var ei lyst, og det var med ovleg stor fangst han la til lands i kveldinga. Innan han hadde lesst all fisken over i trillebåra og gjort båten fast på forsvarleg vis, var det blitt nesten heilt mørkt. Han var ikkje nett fælen heller, men vegen heim gjekk rett forbi kyrkjegarden, og han ottast nå lite grann, ja det gjorde han, Himmelsbergaren. Som han nærma seg steingarden rundt kyrkjegarden, kunne han ikkje dy seg, han måtte gløtta inn over muren. Hjelpe og trøyste, var det ikkje ein skugge som reiste seg der inne, nett frå den moldhaugen der han hadde stole kista? Han gjekk litt nærare, stoppa og stirde: Jau, det var noko der, og det kom mot han! Nærare og nærare kom det, og endå verre, det reiste seg fleire skuggar frå gravene rundt! Dette blei for drygt for Himmelsbergaren. Han sleppte trillebåra og ropa ut: Her får dokke kista

15 tebars! Så la han på sprang det beste han vant. Medan han sprang prøvde han å snu på hovudet for å sjå om skrømta fylgde etter. Han var heilt vetskremd, for han høyrde nokon som ropa: Ta han, ta han, ta han! heile tida. Då han tykte at han var komen langt nok bort og nesten ikkje hadde pust igjen, måtte han stoppa. Her snudde Himmelsbergaren seg mot skuggar og skrømt og ropa igjen: Åsse kan dokke ta fisjen og! Det høyrer med til soga at det var sauer inne på kyrkjegarden rett som det var, også om natta. Dertil hadde han ein laus skosole som slo mot vegen når han sprang. Lokalhistorisk seminar Laurdag 20. oktober 2012 i Vindafjordhallen, Vats Kvinnehistorie Alle med interesse for lokalhistorie er velkomne som deltakarar på seminaret. Seminaret vert skipa til i Vindafjordhallen, Nedre Vats. Påmelding til Jone Hatteland på tlf eller e-post: innen 15. oktober. Seminaravgift: Nok Program: 09.00: Registrering og morgonkaffi 09.30: Velkomen v/jone Hatteland, formann i Skjold og Vats sogelag 09.40: Innlegg v/hilde Sandvik, historikar Universitetet i Oslo (UiO): Hushold og produksjon i det førindustrielle norske samfunnet 10.10: Kommentarar, spørsmål og ordskifte 10.25: Innlegg v/eldbjørg Fossgard, etnolog Høgskolen i Bergen (HiB): Kvinner i landbruket om arbeid, posisjon og holdningar (arbeidstittel) 10.55: Kommentarar, spørsmål og ordskifte 11.10: Innlegg/innslag bygdekvinnelag 11.40: Lunsj m/kaffi - matpause 13.00: Innlegg v/hilde Sandvik: Kvinnens rettslige stilling på 16- og 1700-talet - hva tingbøkene forteller 13.30: Kommentarar, spørsmål og ordskifte 13.45: Innlegg v/eldbjørg Fossgard: Mat i kulturperspektiv kulturelle og samfunnsmessige sider ved kosthald og ernæring (arbeidstittel) 14.15: Kommentarar, spørsmål og ordskifte 14.30: Innlegg/innslag bygdekvinnelag 15.00: Kommentarar, spørsmål og ordskifte 15.30: Avslutning Arrangør: Skjold og Vats sogelag 15

16 Sara Frogs kokebok I våre formødres kokebøker er det mye som kan fortelle oss om leveforholdene før i tiden. Åse Kristine M. Kristensen eier en kokebok som bl. a. inneholder en oppskrift hvor man sper ut kjøttdeigen med sild for å drøye maten. En original kombinasjon i våre dager, men har du lyst til å prøve, så vær så god! Forord Til Kogebog For Hver Husholdning En praktisk Veiledning i tidsmessig Husstell Av Sara Frog Tredie Oplag Kristiania Forlagt af J. H. Rinbult Ihvorvel vi har en Overflod of Kogebøger i vort land, er der ikke mange af disse, der kan sige at have løst den Oppgave på samme Tid at tilfredsstille saavel den Riges som den Uformuendes Fordringer til et tidsmessig Madstel. Denne bog er vistnok nærmest affattet for dem, der tiltrænger Retledning i at tillave god og billig Hverdagsmad, men jeg har tillige gjort et saadant Udvalg, at de fleste Retter, som her omhandles, saavel passer for en finere Madlavning, som i et tarvelig Kjøkken. Foruden altsaa, som tidligere nævnt, at være en Kogebog for Fattig og Rig har jeg tillige troet at burde hidseætte en Del prattiske Vink i de vigtigste Grene av den øvrige Husholdning, som Brygning, Bagning, Syltning etc. Jeg har i det heletaget overalt bestræbt mig for at lave den bedst mulige Mad med den mindst mulige Bekostning, skulde Bogens Kjøbere finde, at dette var lykkedes for mig, vilde dette være den bedste Løn for mit Arbeide. Valdres i Septbr Sara Frog 16

17 Ei bygdebok for gamle Hetland kommune Av Magne Nilsen Arbeidet med å gi ut bygdebok for Hetland var i gang i 1960, men så i 1965 blei Hetland kommune delt mellom Sandnes og Stavanger. Oppgavene for storkommunen stod i kø, og arbeidet med bygdeboka stoppa opp. Det hadde tidligere vært heile 6 byutvidelser for å få arealer til industri og boliger. I dag bor det mennesker i det som var Hetland før Det er dei 8 historielaga i Stavanger og Riska Museums- og Historielag i Sandnes, samt Rogaland Historielag som har tatt ar- beidet oppatt fordi dette område har ei rik forhistorie. Her har ein gjennom alle tider levd av fiske og jordbruk, og fra 1850 har området også ei rik industrihistorie. Det er halde kurs for historielagsmedlemmar i intervju med personar som har mye å fortelle frå gamle dagar, frå nydyrking og feavl, frå grønsak- og bærproduksjon. Hetland var blant dei største jordbrukskommunane i Rogaland. Det er og halde kurs i innsamling av skriftleg materiale som finnes om Hetland. Byarkivet, Statsarkivet i Stavanger og Sta- 17

18 vanger bibliotek har mye hetlandstoff. Arbeidet med dei skriftlege kjeldene vert fordelt mellom lokallaga. Ein går gjennom årgangane til Stavanger Aftenblad, Dagbladet Rogaland, Stavangeren, Bondevennen og menighetsbladet for Frue sogn, som Hetland heitte før Innsamling av gamle bilder før 1965 er ei stor oppgåve. Her skal vi helst ha bilder som ikke er bruka før. Det er viktig å få med kven som er med på bildet og kven som er fotografen. Det er mange som har meldt fra om at dei har både historier og vakre bilder, så nå går vi i gang og saumfarer heile Stavanger og Riska. Riska og Madla er nesten dekka med gardshistorie og folka som budde der, så for dei områda vil det vera meir aktuelt å vektlegga kulturhistoria. Vi kjem til å jobbe med styring av kommunen, organisasjonslivet, bedehus og Frue menighet, industriverksemd og vilkår under krigen. Vi har fått økonomisk støtte frå Stavanger kommune og Kulturbyfondet til dette arbeidet, og dei skriv at innsamlingsarbeidet er viktig, og dei følger prosjektet med stor interesse. Til denne store dugnadsjobben trengs mye folk. Har du lyst til å gjere ein viktig lokalhistorisk jobb, så tar vi gjerne imot frivillige. Spesielt storhaugsområdet trenger fleire i dugnadsgruppa. Du bestemmer sjølv kor mye tid og krefter du vil bruka på dette. Ta kontakt med Rogaland Historielag om du har lyst å være med, har gode historier, avisutklipp eller bilde frå dagleglivet i Hetland kommune. Rogaland Historielag er førebels sekretariat for prosjektet. Du kan og kontakte leder for arbeidsgruppa Magne Nilsen, telf e-post: Hetland var en betydelig jordbrukskommune. Her er en oversikt over noen av gårdene i Frue sogn i

19 HISTORIEBØKER FRA COMMENTUM NYHET Redningsdåden - om Maksim Gorkiy-havariet utenfor Svalbard i 1989 SØLVE TANKE HOVDEN Redningsdåden om Maksim Gorkiy-havariet utenfor Svalbard i 1989 Den 19. juni 1989 var flaggskipet i den sovjetiske cruiseflåten, "Maksim Gorkiy", på vei fra Island til Magdalenafjorden på Svalbard. Rundt midnatt seilte skipet i høy fart inn i drivisen, med flere lekkasjer i skroget som følge. Passasjerene måtte evakueres. Kystvaktskipet Senja spilte hovedrollen i redningsaksjonen, sammen med andre militære og sivile ressurser. Over 900 mennesker ble reddet ut av ismassene, uten at menneskeliv gikk tapt. KR 298,- Kasper Idland Fra krig til kamp Idland var en av sabotørene under tungtvannsaksjonen på Vemork i KR 298,- ATLE SKARSTEN MICHAEL STOKKE BLOD OG TÅRER - historien om sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere i Rogaland Blod og tårer Tusenvis av sovjetiske krigsfanger og sivile tvangs - arbeidere ofret blod og tårer for den tyske okkupasjonsmakten i Rogaland. KR 349,- ENGWALL PAHR-IVERSEN Melankoliker som likte å le En fortelling om bladmannen og fortelleren Theodor Dahl Melankoliker som likte å le Gjennom førti år satte Theodor Dahl sitt solide stempel på aviser i Stavanger, aller mest og lengst i "Stavangeren". Han var en original i ordets aller beste forstand. KR 298,- Gamleveien SANDNES Tlf Fax Bøkene kan kjøpes hos: Rogaland Historie og ættesogelag, Bergelandsg. 30, 4012 Stavanger

20 B-BLAD Returadresse: ROGALAND HISTORIE- OG ÆTTESOGELAG Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger Tlf Vervekonkurranse Verv en abonnent på Ætt og Heim! Årboka til Rogaland Historie- og Ættesogelag heter Ætt og Heim. Den representerer et viktig stykke lokalhistorisk arbeid. Redaksjonen garanterer at artiklene holder god kvalitet, og kontinuiteten i publiseringen gjør at det nå finnes en formidabel samling av artikler i årbøkene som er til glede og nytt både for leg og lærd. Årboka har kommet ut i snart 100 år, og vi ønsker å sikre utgivelsen av den for framtida ved å øke antall abonennter gjennom en vervekampanje. Verv en ny abonnent på årboka Ætt og Heim og bli med i trekningen av en flott bokpremie til verdi av kr. 1000,-! Slik gjør du: Send navn og adresse på ny abonnent til Du kan også tegne deg selv som abonnent hvis du ikke allerede abonnerer. Eller send navn og adresse på ny abonnent, samt ververs navn og adresse, til Rogaland Historie- og Ættesogelag, Bergelandsgaten 30, 4012 Stavanger Vi sender årboka for 2011 sammen med faktura til den nye abonnenten. Prisen er kr. 345,- for abonnenter som er medlem i et lokallag tilknyttet RHÆ. Ellers er prisen kr. 395,-. Hver ny abonnent som har betalt årboka for 2011 innen 1. oktober gir ververen et lodd i lotteriet. Vinnerne vil bli annonsert i Sydvesten nr

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013.

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. Hei alle sammen! Da er september måned også slutt, og vi nærmer oss høsten med stormskritt. Det har vært en fin måned med fokus på trygghet, tilvenning, tur,

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v N f g i p l y ø U m s t æ r e h J k LESEKORT 2 sa Vi ål du ør våt dyr syl klo båt lys tak Hest føle

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer