S N I T T OG F L A T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S N I T T OG F L A T E"

Transkript

1 S N I T T OG F L A T E Utvalgte høyttrykk fra Tjørhomsamlingen (Haugesund Billedgalleri) Vandreutstilling Bryne kunstforening - Sandnes kunstforening - Karmøy kunstforening - Haugesund Billedgalleri Vår og høst

2 GRAFIKEREN Jeg har kommet inn fra regnhenget. Du står med kobberskjegget og det rødslitte skinnforkleet bøyd over treplate og presse, sveiver svett i det fuktkalde kjellerrommet. Så retter du ryggen, tar trykket forsiktig i hendene. Ser lenge på det. Langt gjennom det ser du, ut over alle synsrender mot himler hvor regnet trekkes til side av rause solnedganger. Og stjerner skjer. Lett omskrevet fra Kolbein Falkeid 2

3 SNITT OG FLATE UTVALGTE VERK FRA TJØRHOMSAMLINGEN Professor Ola Tjørhom har i løpet av mange år bygget opp den største private samlingen av høytrykk (tresnitt og linosnitt) her til lands. Med et ønske om å gjøre denne tilgjengelig for et bredt publikum, donerte han i 2008 tresnittsamlingen til Haugesund Billedgalleri. Tjørhomsamlingen gir publikum en unik mulighet til å se den kunstneriske spennvidden innenfor denne kunstneriske uttrykksformen, med de eldste bildene fra slutten av 1800-tallet fram til de nyeste fra 2000-tallet. Samlingen som består av nærmere 250 arbeider representert ved over 150 kunstnere, gjenspeiler sentrale tendenser innenfor norsk, nordisk og tysk tresnitt. Ellers inneholder samlingen en rekke arbeider av tyske, danske og svenske grafikere, dessuten kunstnere fra England og andre europeiske land, foruten Japan, USA, Australia, Afrika, Latin- Amerika. Samlingen inneholder også et mindre antall linosnitt og xylografier (trestikk). Tjørhom har konsentrert samlingen omkring norske kunstnere som har hatt tresnitt som sitt hovedvirke. Nesten samtlige av dem (med unntak av Edvard Munch og Nikolai Astrup) er representert. Som helhet avspeiler derfor samlingen hovedlinjene i norsk grafikkhistorie med hovedvekt på perioden fra 1940 og framover. Da fikk også tresnittet en oppblomstring i Norge gjennom den såkalte tresnittskolen, der spesielt fargetresnittet kom i fokus. Den norske tresnittskolen hadde også et ønske om at kunst skulle bli allemannseie, og høytrykket som det var mulig å mangfoldiggjøre, kom til å utgjøre et billig alternativ til det langt mer kostbare oljemaleriet. Kunstnere som Henrik Finne, Paul René Gauguin, Vilhelm Tveteraas. Bernhard Berbom, Knut Frøysaa, Terje Grøstad, Ellef Gryte, Sverre Hjertsen, Eysten Sigurdsson og Svallaug Svalastoga m.fl. er alle representert. På sine mange utenlandsreiser har Tjørhom også vært på utkikk etter kunstnere som har hatt høytrykket som sin foretrukne teknikk. I tillegg har samlingen derfor også verk laget av internasjonalt anerkjente grafikere som Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Conrad Felixmüller, Otto Pankok, HAP Grieshaber, Peter Brandes m.fl. Tresnittet inngår i samlinger ved flere institusjoner, men er i Norge ikke noe sted så bredt representert som i Haugesund Billedgalleri. Samlingens bredde og tidshistoriske spenn gir en helhetlig fremstilling av tresnittets utvikling, noe som gjør den unik både i faglig og museal sammenheng. SNITT OG FLATE SNITT I LYS OG MØRKE Utstillingen Snitt og Flate har fokus på svart-hvitt, med unntak av Zakarias røde bilde som utgjør både en koloristisk og formatmessig kontrast. Ett av formålene med utvalget har vært å belyse 3

4 noe av bredden som finnes innenfor svart-hvitt formspråket, samtidig som den viser karakteristiske trekk ved den grafiske teknikken høytrykk. Utstillingen Snitt og Flate er også et fremstøt i arbeidet med å løfte frem deler av denne fremragende kunstsamlingen overfor et nytt publikum i regionen, og da spesielt skolelever. Svart-hvitt som estetisk virkemiddel Det egentlige kunstneriske spill i naturen er kampen mellom lys og mørke, med alle de nyanser som oppstår under denne kampen, (Aksel Jørgensen). Rent kunsthistorisk har kontrasten lys-mørke spilt en stor rolle, ikke minst innenfor religiøs kunst. Lyset opptrer som motsetningen til mørket og denne polariteten har mest naturlig blitt uttrykt ved polene til gråtoneskalaen, dvs. gjennom bruk av svart og hvitt. Tresnitt er en teknikk som innbyr til stor utnyttelse av nettopp kontrasten mellom mørkt og lyst, der skurdenes størrelse og tetthet er med å bestemme graden av lyshet-mørkhet i bildene. Svart: Da Henry Ford fik vite at offentligheten ønsket kulørte biler, svarte firmaets grunnlegger: De kan få en hvilken som helst farge, så lenge den er svart. Svart uttrykker absolutt lysmangel og symboliserer ofte sorg, død, det onde, mysterier og melankoli, men den oppfattes også som en fornem og sober farge og den er i flere kulturer høyt verdsatt. Hvitt: Gråskalaens andre pol og en av de viktigste symbolfargene. Den assosieres ofte med lys, renhet, uskyld, lykke. Hvitt er imidlertid en farge som kan vekke motstridende følelser, virke illevarslende og symbolisere døden. Kunstverkene i Snitt og Flate avspeiler stor spennvidde i måten kunstnerne har behandlet svarthvitt kontrasten på. Her er klare, kraftfulle og rene motsetninger mellom svarte og hvite flater og figurer, men vi finner også verk der lys og mørke spilles ut over gråtoner og valører i glidende overganger. I noen verk står mørke figurer mot lyse rom, andre steder er det omvendt; hvite omriss på svart bunn. Kjennetegnet for alle bildene (unntatt Zakarias verk) er den grunnleggende opptattheten av billedelementene svart og hvitt, komposisjonen av disse, samt nyanserikdommen dette åpner for. For med kun to basisfarger og mellomtonene er det skapt et uttall visuelle uttrykk fra det dramatiske til det vâre og naturlyriske, fra det monumentalt stiliserte til ornamentalt arrangerte billedflater og abstraksjon. Snitt og Flate viser også stor variasjon i teksturvirkninger. Få, elegante riss avløses i andre trykk av dekorativt mønstret eller detaljert skjærestil. Myk strekføring varieres med rått huggede, 4

5 grovere snitt. Noen kunstnere utnytter materialets iboende egenskaper i stor grad og skaper bilder der spor etter trykkemetoden og treets åringsstruktur står igjen som mønster i flaten. Trykkplatens karakter og retningen i treet blir således en naturlig del av bildet og spor av tre og skjæreredskap vitner om kunstnerens egenhendige arbeid med platen. Ikke bare formalt, men også innholdsmessig gjengis et lys-mørke spenn. Rent stemningsmessig tar kunstverkene opp eksistensielle problemstillinger som strekker seg fra livsglede, humor og skjemt til alvor, ensomhet, angst, det ondes problem og politisk undertrykkelse. Her er også flere sjangre utstilt; fabulerende figurasjoner, portrett, landskap, bymotiv, foruten fremstillinger av dyr og landskap. Noen av trykkene er for øvrig opprinnelig skapt som bokillustrasjoner. I Snitt og Flate er norske kunstnere i flertall, men også grafikere fra våre skandinaviske naboland, Mellom-Europa og Australia er representert. Kunstverkene er laget av kunstnere som har vært aktive de siste år, de fleste nålevende, men med noen unntak. 5

6 TEKNIKKEN HØYTRYKK Grafikk er en fellesbetegnelse på flere former for billedtrykk. Til grafisk kunst, av gresk grafein, å skrive, regner man som regel et grafisk blad som er et avtrykk av en trykkplate som kunstneren på forhånd har utformet. Av hver plate kan det tas flere like trykk, og hvert enkelt avtrykk regnes som et originalt kunstverk selv om det kan finnes mange like eksemplarer av hvert bilde. Motivet kan utformes i platen på ulike måter og de grafiske fremstillingsprosessene deles inn i fire hovedgrupper: høytrykk (fargen påføres de høyere deler av platen), dyptrykk, (fargen legges i fordypninger i platen), plantrykk (platens fargede og ufargede partier ligger på samme plan) og stensiltrykk. Til de vanligste høytrykksteknikkene er tresnitt, trestikk (xylografi) og linoleumssnitt (også kalt linosnitt). Fra tre og linoleum til trykk. Tresnittet, som er den eldste av de grafiske teknikkene, krever i utgangspunktet lite utstyr. Man benytter gjerne middels harde tresorter som for eksempel bjørk, lind, lønn, pære- eller kirsebærtre, men også myke treslag som gran og furu der treets årestruktur er lett å fremheve. Treplaten som skal brukes skjæres ut i lengderetning (langvedplate). Fremstillingsformen utnytter nivåforskjeller i treplaten. Alt som skal være hvitt (eller senere trykkes med en annen farge) skjæres bort med kniv eller huljern slik at tegningen som skal ha trykkfarge blir stående i et opphøyet relieff. Trykkfargen valses så inn ved hjelp av gummivalse, håndpresse eller en avrundet gjenstand (for eksempel en skje). Hvert motiv kan bestå av flere forskjellige trykkplater som er nøye avpasset til hverandre slik at fargefeltene i det ferdige trykket stemmer). Til slutt legges papiret oppå platen og presses mot denne. I tresnitt benyttes gjerne tynt papir (som for eksempel japanpapir el. silkepapir). Når papiret løftes av har man fått et speilvendt avtrykk av tegningen i platen. I fargetresnitt skjæres i prinsippet én plate for hver farge, som alle i tur og orden trykkes over det første trykket. Når platene overlapper hverandre dannes flere fargetoner. En spesiell form for fargetresnitt er det såkalte tontresnittet, eller chiaroscuro-trykket, (lys-mørke) hvor en anvender grå eller brunvalør i tillegg til svart og papirets hvitt. Den såkalte puslespillmetoden går ut på at trykkplaten blir skåret opp i biter som så innfarges hver for seg før de legges sammen igjen som et puslespill, for til slutt å trykkes i én prosess. Trestikk (xylografi) er en spesiell form for tresnitt. Her brukes tverr- eller endeveden av et hardere langsomtvoksende treslag som frukttrær, einer eller buksbom. Fordi man skjærer på tvers av trefibrene istedenfor på langs, er det mulig å lage svært tynne streker, tett skravering og små detaljer. Det er også lettere å oppnå større detaljrikdom i lys- og skyggepartiene. Linoleumssnittet er beslektet med tresnittet, men i sistnevnte benyttes linoleums- eller vinylbelegg til å skjære i. Dette materialet er selvsagt bløtere enn tre og gjør det 6

7 lettere å få myke og sammenhengende linjer og jevne flatevirkninger med mer tekstur. Men nettopp fordi materialet er såpass mykt smuldrer eller brekker det hvis linjene blir for tynne. Svært detaljrike eller tett skraverte partier er derfor vanskeligere å få til. En viss stilisering og forenkling av motivet og enkelthet i komposisjonen er derfor karakteristisk for linotrykket. Teknikken egner seg godt i en undervisningssituasjon i skolen da det behøves relativt lite utstyr og en kan arbeide med det i et vanlig klasserom. Høytrykkets estetiske karakter. I mange tresnitt utgjør det hvite arket en viktig billedmessig del, og ulike typer papir gir forskjellige estetiske virkninger med hensyn til papirets farge og struktur. Muligheten for variasjon i det grafiske uttrykket ligger også i bearbeidelsen av bunnmaterialet (treet) og trykkfargens samspill med motivet. Mange utnytter også treets struktur slik at årringene blir synlige i de ferdige bildene. Trykkplatens karakter og retningen i treet blir således en naturlig del av bildet, og spor av tre og skjæreredskap vitner om kunstnerens egenhendige arbeid med platen. Mens det i renessansen og senere var den sorte strekføringen som først og fremst opptok kunstnerne, ble det i moderne tid (her: slutten av 1800-tallet) mer vanlig å fokusere på kontrastene mellom strek og flate, mellom lyst og mørkt (flatestil) og lysets funksjon i den mørke billedflaten. Tre- og linoleumssnitt gir ellers ofte litt grove og forenklede form- og figurfremstillinger da langved gir begrensede muligheter for detaljutforming. I tresnitt benyttes gjerne tynt papir (som for eksempel japanpapir, silkepapir). I mange tresnitt utgjør det hvite arket en billedmessig viktig del og ulike typer papir gir forskjellige estetiske virkninger med hensyn til papirets farge og struktur. Noe av det som karakteriserer og som fascinerer dem som har valgt høytrykksteknikken er nettopp det nære samspillet mellom materiale, teknikk og uttrykk (form og innhold). I grafikkmiljøet i dag eksperimenteres det da også aktivt med teknikken. En tendens er tilbakevendingen til ettbladstrykket kjent fra grafikkens opprinnelse. Dette dreier seg også om en bevegelse bort fra mappegrafikkformat til monumentale veggbilder, gjerne trykket på lerret. Man konsentrerer seg om ett ark som enten trykkes i svært små opplag, eller om et unikat der platen ikke benyttes mer enn én gang. Utviklingen går også fra trykkpresse til trykk for hånd. En del (bl.a. tyske) kunstnere går dessuten nye veier både når det gjelder bruk av bunnmateriale og trykkeunderlag (nye papirtyper som makulerings- og avispapir benyttes). Grensene mellom 7

8 tresnitt og maleri tematiseres og sprenges. Nye teknikker og kombinasjoner av fotografi, maleri og skulptur utforskes. Noen kunstnere velger å bruke begrepet tretrykk istedenfor tresnitt for å signalisere vektleggingen av selve trykkingen som en skapende prosess. Enkelte kunstnere anser også selve trykkplaten / stokken som et autonomt kunstverk som stilles ut sammen med det ferdige grafiske trykket. BILDENE Trygve Goa (N): Budbringeren, 1984, linosnitt, 18 x 19 Trygve Goa (f.1925) begynte tidlig å rendyrke linoleumssnittet, noe som har resultert i en tallmessig lav, men kvalitetsmessig høy, produksjon. Bildene kjennetegnes av et enestående samsvar mellom form, innhold og teknikk. Less is more ; alt unødvendig skjæres bort slik at et fortettet billeduttrykk med rene svarte flater og linjer mot hvitt papir, gjenstår, slik som her i dette trykket. Disse fuglene varsler sannsynligvis ikke et lykkelig budskap. Mennesket i bildets forkant virker tynget av det som kommer eller allerede har funnet sted. Fugleflokker har helt siden oldtiden blitt sett på som onde varsler. Presteskapet i oldtidens tolket fuglenes flukt og skrik og kanskje tolker Budbringeren også fuglene, og blir slik en seer, et symbol på kunstneren (selv) som ser verden utenfra, som ser sammenhenger usynlige for andre. 8

9 Trygve Goa (N): Vitnene, 1979, linosnitt, 20 x 19 Det ondes problem, maktmisbruk og avmakt, samt menneskenes ensomhet, lidelse og nød, er tema kunstneren hele tiden har vært opptatt av. Gjentatte hvite snitt, nærmest som striper i en pysjamas, skaper forbindelseslinjer mellom vitnene, gir dem et fellespreg. Individuelle trekk finnes imidlertid ikke, tvert i mot uttrykker positurer, anonymiseringen og den svarte kroppsskyggen noe kollektivt truende. Hva slags vitner er dette? Ottar Helge Johannessen (N): I skyggen av et fjell, 1991, tresnitt, 26 x 36 Også Ottar Helge Johannessen ( ) er det man kan kalle en eksistensielt orienterte kunstner. Sentralt i kunstnerskapet står Klovneserien der han formidler sorgen og ensomheten bak klovnens maske. Kunstnerens bruk av gråtonevariasjoner, kraftige svarte strek- og flatevirkninger og forenklede figurfremstillinger gir ofte kunstverkene en alvorsfylt preg. Niclas Gulbrandsen (N): Varmt, 1975, tresnitt, 35 x 26 Niclas Gulbrandsen (f. 1930) som debuterte i 1963, viet seg tidlig til svart-hvitt tresnittet og har siden gjort dette til sitt metier. Menneskelige situasjoner, relasjoner og sinnsstemninger er tema i bildene. Gulbrandsens presise strekføring og treffende figurfremstillinger gir hans bilder en særegen, gjenkjennelig stil. I Varmt steker skrått sollys og slagskyggene er lange. To unggutter står og henger i skyggen, kjeder seg, venter kanskje... på pikene som 9

10 står i maksimal kontrast mot det hvite papiret. Systematisk og rytmisk delt strekføring, samt en pregnant fordeling av lyse og mørke partier gir visuelle forbindelseslinjer mellom de to kjønnene. Gjennom en knapp og konsentrert form griper kunstneren situasjonens stemning. Berit Arnestad (N): Møtet I, 1978, tresnitt, 50 x 39 Berit Arnestad (f. 1932) debuterte som grafiker i godt voksen alder på 1970-tallet. Hennes senere tresnitt viser en utvikling i ekspressiv retning med en tilsynelatende røff og forenklet skjærestil og til tider dyster stemning. En subtil utnyttelse av trykksverte gir nyanse, transparens og en malerisk karakter til dette bildet der valørene spiller en fremtredende rolle. I skjæringspunktet mellom figurasjon og abstraksjon har Arnestad skapt eksistensiell poesi med en dyp klangbunn. Svein Magnus Håvarstein (N): Låghei, ca. 1981, 22 x 15 I Svein Magnus Håvarstein (f.1942) grafiske produksjon dominerer landskapsmotiv der hav, hei, øyer og fjell går igjen. Alfred Hauges debutbok fra 1941, Septemberfrost, Eit folkelivsbilete frå åra , kom i sitt åttende opplag i 1981, med illustrasjoner av Håvarstein, deriblant Låghei. Sumar op Smørsteinsetra. Sola var nede, men gullbleike skyer glødde over fjerre fjell. Det var fred her oppe på setra, høgfjellsfred. Detaljrikdom preger bildet. Tette, små skurd både loddrett, vannrett og på skrå, krysskravering og hvite prikker, gir en spettet, myldrende virkning. Hvitt gras akkompagnerer sort blåbærlyng, lyse skyer kontrasterer mørk hei. 10

11 Tore Hansen (N): Snø og granskog, 1983, tresnitt, 51 x 59 Tore Hansen (f. 1949) har gjort seg bemerket både som maler og tresnittgrafiker. Tresnittene med sine markante og sterkt stiliserte former og figurer kan minne om helleristningenes billedspråk. Ekspressivt, markant, kraftig forenklet, på grensen til det abstrakte slik fremstår også dette tresnittet. Kullsvarte trær danner kraftfull kontrast til det snøhvite. Stammer avskåret av billedkantene og trukket helt frem i billedplanet gir betrakteren følelsen av å være i skogen. Ståle Blæsterdalen (N): Mottakelse, 1983, tresnitt, 49 x 40 Ståle Blæsterdalen (f. 1951) er født og oppvokst i fjellbygda Folldal. Fangst- og bondekulturen, fjell, vinterlandskap og menneskenes nære relasjon til naturen de lever i, er motiv som går igjen. Slik vi ser i dette trykket fra Grønland. Eskimogruppen i forgrunnen er vendt mot scenen som utspiller seg i bildets bakgrunn. Kajakkens form har sin parallell i hvalens ubåtlignende kropp. Begge formasjonene utheves i svart. Himmel og hav derimot, er skildret ved hjelp av sarte riss, som lette pust mot den hvite flaten. Fjellet er skåret kraftigere og de oppstripete svarthvite skurdene danner en flossete og variert grafisk kontrastvirkning. Yngve Zakarias (N): Der Schütze / Skytter, 1988, fargetresnitt, 103 x 57 Yngve Zakarias (f. 1957) bilder er utradisjonelle både i form og utførelse. Treet han benytter kan være nedslitte byggematerialer der riper, hull og andre tegn som 11

12 finnes i overflaten, fremstår som en vesentlig del av billeduttrykket. Tittelen på dette kunstverket vil styre vår oppfattelse i en tematisk retning mot gjengivelsen av en ytre virkelighet. Verket har imidlertid òg sin autonome realitet bestående av billedmessige byggeklosser så som form, farge og linjer. Slik kan også tresnittet defineres; som en parafrase over en verden av streker, buer, bølger, rutenett, gitterformer og en spiralformet krusedull. Figurens vertikale gestalt følger formatets avlange form. Bildet er røft, ekspresjonistisk, samtidig elegant i linjeføringen og spontant og lekende i uttrykket. Palle Nielsen (DK): Fra serien Soldaten og barnet, 1954, tresnitt, 10 x 14 Palle Nielsen ( ) var en av Skandinavias mest fremstående grafikere i forrige århundre. Nielsen er særlig kjent for sine tre- og linoleumssnitt fra den moderne storbyen. Serien Soldaten og barnet (der samlingens trykk er i fra) regnes som hans første modne mesterverk. Parallell framrykking foregår i det midtre byrommet der mørke soldater danner en form for frontlinje av beredskap. Svimlende dybdevirkning underbygger handlingens voldsomme karakter. Gjennomgående stripemønster uttrykker konformitet og uniformene kamuflerer og tilslører individuelle trekk og egenvilje. Dessverre har bildets dystre understrøm av brutalitet fortsatt aktualitet i deler av dagens samfunn. Dennis Stéen (S): Motljus, 1979, tresnitt/ xylografi, 17 x 21 Dennis Stéens (f.1929) bilder har blitt omtalt som eksistensielle meditasjonsobjekt, der menneskelig tilstander blir skildret gjennom landskap og bygninger. I dette verket skapes stor kontrast mellom svarte, vertikale trestammer og hvit, horisontal skogsbunn. De mørke skyggene fremhever sollysets hvithet, noe som har en klar stemningsskapende effekt. Kanskje er det vårsolens varme vi er vitne til? 12

13 Sven Ljungberg (S): Uten tittel, 1950-tallet, xyolgrafi, 15 x 22 Sven Ljungberg ( ) var en sentral skikkelse i Sveriges kunstliv som direktør og rektor for Konsthögskolan i Stockholm i perioden , som illustratør og som maler og grafiker. Ljungberg hentet mange av sine motiv fra smålandsk småbymiljø, blant annet Ljungby der han ble født og har fått et eget museum. I dette bybildet gir tette horisontale skurd stor variasjonsrikdom i gråtonenyansene. Mot dette står den sorte portalen som et kraftfullt og romskapende billedelement. Erkki Tanttu (F): Kirkkomusiikia, 1946, tresnitt, 24 x 23 Erkki Tanttu ( ), som var en av Finlands mest profilerte grafikere på 1900-tallet, var også tegner. Sentralt i hans produksjon er en rekke boktegninger og bokomslag, og noen av hans mest kjente verk er illustrasjonene til finske ordtak. Med sitt folkelige, rustikke og humoristiske preg ble disse svært populære i Finland. Tanttu skapte også tegneserien om Rymy-Eetu, en ekte finsk superhelt. Kirkkomusiikia bærer også preg av humor og et frodig billedspråk, djerve personkarakteristikker og en stor kontrast mellom detaljerte snitt i fremstillingene av mennenes ansikter og utformingen av de(n) svarte kroppsflaten(e). 13

14 Emil Hungerbühler (CH): Südliches Dorf mit runden Haüsern, 1994, tresnitt, 38 x 39 Emil Hungerbühler ( ) laget flere religiøse trykk og en serie med tresnitt fra sydlandske byer og landskap, slik vi ser her. Her beveger kunstneren seg fra det hviteste hvite til det svarteste svarte. En solbelyst sort trekrone fungerer som repoussoir, som et dybde-skapende billedelement, inn mot landsbyen. Myke, avrundede former balanseres mot himmelens treplatestriper. Strukturen i treet blottes i en slik grad at der er så vi nesten kan kjenne den ru, rå ubehandlede overflaten i hånden. Hungerbühler utnytter her treets iboende egenskaper til fulle. Denne visuelle følsomheten for naturens eget mønster blir til et estetisk blikkfang. Med få og sterke, men samtidig stillferdige virkemidler, har kunstneren gitt oss et enkelt og ekspressivt byprospekt. Vi fornemmer varmen, stemningen og stillheten. Ewald Mataré (D): Liegende Kuh, 1950-tallet, tresnitt, håndtrykk, 25 x 29 Ewald Mataré ( ) var billedhugger, men arbeidet også med tresnitt, og han hadde en forkjærlighet for å skildre dyr, gjerne beitedyr, slik som her i Liegende Kuh. Tynt lag med trykksverte synliggjør spill og årringer i treplaten mens den hvite fargen er tykk og dekkende og skaper en storlinjet anatomisk kontur og form. Grafisk og malerisk på samme tid. Brytningen mellom konvekse og konkave former gir bildet et halv-kubistisk preg og et røntgenaktig innsyn i kuas fire mager. Bakgrunn blir til kumage og kumage blir til bakgrunn i en glidende optisk overgang der kua både ligger og ser ut til å flyte over det hele. 14

15 Isolde Schloesser (D): Uten tittel / 7 japanske motiver, 1977, tresnitt, 49 x 35 I dette firedelte bildet utgjør hvert motiv en selvstendig enhet, samtidig fremstår de forskjellige bildene som helhet. Noe av det mest fremtredende er den rytmiske vekslingen mellom svarte figurer på hvit bunn og motsatt, hvite figurer på svart bakgrunn. Scener fra aristokratiet, Samuraier, ryttere, hverdags-situasjoner, filosofiske samtaler, undersøkelser, portretter Her ligger det mange historier. Gerhard Marcks (D): Normandie, 1965, tresnitt, 32 x 28 Gerhard Marcks ( ) formspråk kombinerte ekspressivitet med ornamental strenghet, han var dessuten opptatt av religiøse tema og av antikken (han illustrerte blant annet Homers Odysseen). Mørke skyer henger over dette nordfranske landskapet og gir bildet et uhellsvangert uttrykk. Tynne, parallelle, trestikkaktige linjer gir liv og lys til himmelen og flaten og danner en effektfull kontrast til de mørke, amorfe skyformasjonene. 15

16 Detlef Willand (D): Der weinende Mann, 1989, tresnitt, 53 x 50 Tittelen i dette tresnittet av Detlef Willand (1935) forteller oss hvilke følelser som fremstilles. Men ikke bare tittelen, også billeduttrykket formidler gråt og tristhet. Frontalt gjengitt med hodet lutende tungt i sine hender, virker mannen utrøstelig. Dette forsterkes ytterligere av den puslespillaktige, oppflisede strekstilen. Skraveringen er ekstra intens i ansiktet som nærmest er oppløst i skjegg, rynker, tårer Felix Droese (D): Schlüssel im Holz, 1995, tresitt, 34 x 42 Både Willand og Felix Droese (f. 1950) har stått sentralt i nyere tysk tresnitt, og de var på 1980-tallet, sammen med flere andre, med på å blåse nytt liv i den tyske tresnittradisjonen. En rik og lang tradisjon som går helt tilbake til 1400-tallet og Albretcht Dürer. I dette motivet er noe av det mest iøynefallende sammensetningen av den helt svarte halvsirkelformede flaten med den markante, hvite buen i. Denne renskårne, presise hvite linjen finner sitt motstykke i figuren som er skildret i en tynn, nærmest prøvende strek. Nøkkelen er utformet med volumbeskrivende skurd i motsetning til det øvrige som virker mer flatebundet. 16

17 Andreas Kramer (D): Uten tittel, 1990, tresnitt, 23 x 15 Dette portrettet er markant og ekspressivt utført. Kvinnen vises i profil og hestehalen gir fin rytmikk og mykhet til den ellers litt strenge, kantede ansiktsformen. Svakt og nesten skisseaktig flisete er detaljene risset inn i det svarte. Ikke mange fysiognomiske trekk er med, men nok til at vi overbevises. Jarinyandu David Downs (AUS): Wajangari, 1988, linoleumssnitt, 35 x 27 cm Jarinyandu David Downs ( ) Motivet med slangen er knyttet til en av historiesyklusene fra Downs aboriginerkultur, som symbol på flytende elvevann som forsøker å grave seg vei gjennom den store sandørkenen i Vest-Australia. Linosnittet har et markant visuelt preg. Motivet er gjengitt i en enkel og stilisert komposisjon der det mest iøynefallende er den dramatiske kontrasten mellom sort og hvitt mellom lys og mørke. Slangens skarpskårne form snor seg fra flaten øverst og ut i rommet nederst, der lyset modellerer fram antydning til volum. Slangen omkranses av sirkulære (vann) hull. Robert Hammerstiel (A): Gute Nacht, ca tresnitt, 31 x 40 Robert Hammerstiel (f. 1933). My mooncast shadow acts as my companion and on the white meadow, I look for deer s footprints. Wilhelm Müller. Månen blekner mannens ansikt med sin skrå og lyse skygge. Vandreren pløyer seg vei gjennom knitrende, hvit kulde. Nattgammel snø har pakket seg bløt og kremaktig på tak og langs husvegger. En hvit stillhet og mørkt alvor hviler over bildet. Matt og 17

18 gjennomskinnelig skimrer svarte nyanser i samspill med et stofflig og mettet hvitt. Treplatens profiler og årringer blir som mønstret vev. Treets tidsreise speiler og forsterker motivets tidsdimensjon. Hammerstiels trykk er en del av en serie kunstneren har laget til Franz Shuberts ( ) Winterreise (1827), en av Schuberts mest berømte sangsykluser med tekst av Wilhelm Müller ( ). Gute Nacht er syklusens første sang. Reidar Aulie (N): Uten tittel, 1950, linosnitt, 25 x 30 Reidar Aulie ( ) er kanskje mest kjent som maler, men han var også en dyktig grafiker. Aulie var en av de mest fremtredende tendenskunstnerne i årene, og i tillegg til sitt samfunnsengasjement næret han en spesiell forkjærlighet til byen og dens liv, noe som gjenspeiles i mange av hans bymotiv, som i dette linosnittet. Noe av det mest karakteristiske er den store variasjonsrikdommen i skjærestil; tynne hvite streker avløses av brede snitt og bølgende former. Dette vekselspillet mellom flekkaktige spor i flaten og fine snitt gir ornamentale kvaliteter. Den sorte veiens diagonal skaper perspektiv og bryter med byens horisontale og vertikale skurd. Knut Rumohr ( ) (N): Uten tittel, 1949, trestikk, 8 x 14 Knut Rumohrs ( ) illustrasjoner til Forening for norsk bokkunsts bibliofilutgave av Alexander Kiellands roman Arbeidsfolk (1950), er kunstnerens mest omfangsrike illustrasjonsarbeid. Romanen (en kritikk av datidens byråkrati) er opprinnelig fra 1881 og ble i 1950-utgaven utgitt med 23 kapittelvignetter, samt tittelbilde. Skjærestilen er enkel, formspråket stilisert og tilpasset skriftbildet. Menneskene er silhuettaktig plassert på stripete bakgrunn. Motivene knytter an til enkeltscener i Kiellands tekst, gir en antydning om hva som vil skje i løpet av 18

19 kapittelet, samtidig som de åpner opp for lesernes egne tanker. Dette trykket innleder kapittel IX. Statsråden og hans venn grosserer Falck-Olsen samtaler om forretninger og en kommende ledig stilling som direktør i Aktiebanken. En stilling Falck-Olsen ønsker seg, men som statsråden mener han ikke vil få. Hva mener hr. statsråden med det? - er jeg kanskje ikke en pålitelig mann? Rolig roligkjære venn! sa statsråd Bennechen smilende og trykket ham ned i en stol; Nu var statsråden i sitt rette element. Små hemmelige forhandlinger på tomannshånd for lukkede dører var hans mest yndede situasjon. Ludvig Eikaas (N): Dikteren Sandemose, 1964, tresnitt, 43 x 29 cm Ludvig Eikaas ( ) var en av Norges fremste portrettører og en nyskapende kunstner i forhold til høytrykket som teknikk. Eikaas bilder har en spennvidde som strekker seg fra det ekspressive, burleske og over til det stillferdige. Overraskende, fantasifullt, slående, markant, lekende, utradisjonelt, er vel noen av de mange ord som dekker dette karakteristiske portrettet av dikteren Sandemose. Bildet har en sterk grafisk profil og svart-hvitt polaritet. En rekke parallelle, grove skurd innrammer en hvit eggeformet oval tegnet med bred kontur. Denne omslutter igjen en mindre oval som fremkommer gjennom en rekke hvite streker pekende inn mot sentrum som eikene i et hjul, som en rosett, som lysstråler eller en overskåret sitron. Disse hvite kraftlinjer gir det intense, billedmessige uttrykket. Med litt godvilje kan vi se antydning til neserygg, øreform, rynker i pannen, to svarte øyegroper og hakeskjegg. Hodet står på sokkel. En ganske røff personkarakteristikk, og vi spør oss uvilkårlig, så dikteren slik ut? Neppe. Bildet ble laget mens dikteren ennå levde og alle kunne se at det ikke lignet. Hva har da så Eikaas skildret? Ikke den fysiske likheten med hverdagsmennesket Sandemose, heller et typeportrett av dikteren. En fortetning, en konsentrasjon om kreativiteten, skaperen, fortelleren, forfatteren. 19

20 Ludvig Eikaas (N): Skytterdansen, 1954, tresnitt, 31 x 37 Mange av Eikaas motiver er knappe og konsentrerte med et begrenset utsnitt, men han laget også bilder med mer sammensatte (handlings)situasjoner, slik som her i Skytterdansen. Mot en bakgrunn av tette, hvite vertikale skurd danser følget inn. Rytmisk veksler svart med hvitt, prikkete med rene svarte flater. Samspillet mellom skjærestil og motiv er nært og er med på å gi dette trykket en slående visuell karakter. 20

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt?

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt? Visuelle virkemidler Det visuelle er det som oppfattes av synssansen. Visuelle virkemidler er det som brukes for å skape et bestemt uttrykk. Visuelle virkemidler anvendes i alle former for bildekomposisjoner:

Detaljer

LINOSNITT INNHOLDSFORTEGNELSE

LINOSNITT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 LINOSNITT Vandreutstillingen "Linosnitt" omfatter 6 linosnitt og 3 tresnitt. Linosnitt og tresnitt har til felles at de er høytrykk. Når vi studerer bildene i utstillingen for å få inntrykk, ideer og

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

TERJE FINNSEN. terje@terjefinnsen.com. www.terjefinnsen.com. Patricia Tveter

TERJE FINNSEN. terje@terjefinnsen.com. www.terjefinnsen.com. Patricia Tveter Noen billedkunstnere beveger seg i løpet av sin karriere gjennom en stor skala av arbeidsmåter og benytter seg av ulike stiler. Terje Finnsen er ikke en slik maler. Han hører til blant kunstnerne som har

Detaljer

Trykk, mønster og design

Trykk, mønster og design Trykk, mønster og design Tekst og bilder av Hilde Degerud Jahr Utgitt av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger. www.kunstiskolen.no

Detaljer

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde:

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: -Skyggelegging Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: Skal jeg tegne etter hukommelsen, eller skal jeg ha det jeg tegner foran meg? Hvor skal jeg stå eller sitte i forhold

Detaljer

Lærerveiledning. Innhold: 1.0 Tjørhomsamlingen

Lærerveiledning. Innhold: 1.0 Tjørhomsamlingen Lærerveiledning Innhold: 1.0 Tjørhomsamlingen 2.0 Tjørhomsamlingen i forhold til skolens fag og mål 3.0 Forslag til oppgaver/ aktiviteter 3.1 Egenaktivitet 3.2 Fortellerverksted 3.3 Forslag til diskusjon

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE År 1000. Dette er en illustrasjon fra Otto 3.s Evangelarium, ca år 1000. Foldene i klærne gir en illusjon av lys som kommer ovenfra, og strålene som kommer ovenfra

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

To metoder for å tegne en løk

To metoder for å tegne en løk Utdanningsprogram Programfag Trinn Utviklet og gjennomført år KDA - Kunst, design og arkitektur, Kunst og visuelle virkemiddel Vg1 2012 TITTEL To metoder for å tegne en løk. Observasjon er nøkkelen i tegning.

Detaljer

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Telemark Kunstsenter Skien 2015 Layout, typografi & illustrasjon Hilde & Bård Tørdal www.tordal.no 2015 JORUNN STEFFENSEN Tekst av Ida Bringedal i møtes som regel hjemme

Detaljer

TRYKK, MØNSTER & DESIGN. Lærerveiledning. VANDREUTSTILLING nr. 127 A En utstilling fra Kunst i Skolen

TRYKK, MØNSTER & DESIGN. Lærerveiledning. VANDREUTSTILLING nr. 127 A En utstilling fra Kunst i Skolen TRYKK, MØNSTER & DESIGN Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 127 A En utstilling fra Kunst i Skolen TRYKK, MØNSTER OG DESIGN Vandreutstilling 127 a Produsert av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner

Detaljer

TRYKK! LINO Lærerveiledning

TRYKK! LINO Lærerveiledning TRYKK! LINO Lærerveiledning I vår digitale tidsalder hvor både tekst og bilder kan spres i det uendelige, til og med uten først å trykkes, gir denne produksjonen en håndgripelig kjennskap til opprinnelsen

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første melketannen har falt ut. Mellomrommet er rammen, broen og det

Detaljer

FOSSIL Et kunstprosjekt ved Longyearbyen skole på Svalbard 2007

FOSSIL Et kunstprosjekt ved Longyearbyen skole på Svalbard 2007 FOSSIL Et kunstprosjekt ved Longyearbyen skole på Svalbard 2007 Tema: Grafiske trykketeknikker Antall elever: ca 20 7.klassinger Kunstnere: Kurt Edvin Blix Hansen og Olav Storø INNHOLD Tanken var å innføre

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 TOVE SUNDT-HANSEN OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 HALSENØY KLOSTER Sundhordland Museum 14.06 15.08 2015 Til mor og far Omveier mot egenhet Av Trond Borgen Tove Sundt-Hansen er en reisende

Detaljer

PORTRETT OG VALØRTEGNING

PORTRETT OG VALØRTEGNING PORTRETT OG VALØRTEGNING Elevarbeider, Jessheim vgs. Foto: K. Loughran KORT OM PROSJEKTET Intensjonen med undervisningsopplegget er at elevene skal få grunnleggende kunnskap om og erfaring med proporsjoner.

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Åse Eriksen januar 2015 Fragment 30, 26h, 36, 38, 77 og 12L1 er brukt i forsøket, egne foto og Sofie Kraft sine tegninger. Silken i Osebergfunnet

Detaljer

FINURLIG - 7 humoristiske litografier av Eli Hovdenak

FINURLIG - 7 humoristiske litografier av Eli Hovdenak 1 Vandreutstilling nr.112 FINURLIG - 7 humoristiske litografier av Eli Hovdenak Humor med alvor? Eli Hovdenak har en usedvanlig evne til å fremstille situasjoner og konstellasjoner på en enkel og leken

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/ TEGNING EN INNFØRING Hva er en tegning? En tegning er en samling punkter eller streker. Det er nettopp teknikken med bruk av streker og punkter som sier deg at det er en tegning. Tegning er grunnlaget

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

ÅRSPLAN Fag: Kunst & håndverk. Klasse: 5. trinn. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider frem.

ÅRSPLAN Fag: Kunst & håndverk. Klasse: 5. trinn. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider frem. ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Kunst & håndverk Klasse: 5. trinn Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider frem. Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Gruppe Design: Bruke Ark

Detaljer

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett.

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett. KUNSTEN PÅ TEGLVERKET. Teglverket skole har i 2015 fått en rekke store kunstprosjekt i regi av Oslo Kommunes kulturavdeling. De integrerte kunstverkene og kunstnerne som har laget dem, kan lærere og elever

Detaljer

To metoder for å tegne en løk

To metoder for å tegne en løk Utdanningsprogram Programfag Trinn Utviklet og gjennomført år KDA - Kunst, design og arkitektur, Kunst og visuelle virkemiddel Vg1 2012 TITTEL To metoder for å tegne en løk. Observasjon er nøkkelen i tegning.

Detaljer

Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL

Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL Synnøve Øyen og John K. Rausteins prosjekt, I samspill, bærer tittelen sin med en naturlighet i nettopp det musiske. I samspill kan oppleves som en serie, samtidig

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Tre- perioden uke Skrevet av Christian, Julie og Mia

Tre- perioden uke Skrevet av Christian, Julie og Mia Tre- perioden uke 36-37 Skrevet av Christian, Julie og Mia Det at vi jobber og leker med trematerialer i barnehagen, er viktig for å gi rom for barna der de kan møte sine interesser. Dette fordi de skal

Detaljer

Filmordliste. Antagonist. Bakgrunn. Bildeutsnitt. Dialog. Diegetisk lyd. Effektlyd. Filmmusikk

Filmordliste. Antagonist. Bakgrunn. Bildeutsnitt. Dialog. Diegetisk lyd. Effektlyd. Filmmusikk Filmordliste Fagstoff JON HOEM, MARION FEDERL Listen [1] Antagonist I en fortelling er det ofte motsetninger mellom "den gode" helten og "den onde" mostanderen. Motstanderen kalles antagonist, mens helten

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 6. og 7. trinn 2015/16 6. og 7. klasse har dette året tre kunst- og håndverks i uka som de har sammen. Vurdering skjer underveis av lærer

Detaljer

BEVEGELSE KUNST I SKOLEN INNHOLDSFORTEGNELSE

BEVEGELSE KUNST I SKOLEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BEVEGELSE Utstillingen presenterer fem grafiske verk i tre teknikker, litografi, tresnitt og serigrafi (silketrykk). Kunstnerne er Karl Nilsen, Hanne-May Scheen, Per Kleiva, Karl Hansen og den internasjonalt

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN og Håndtverk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer,

Detaljer

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7.

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7. RISS - grafikkverksted med Solveig Landa og Anita Tjemsland Klassetrinn: 7. RISS grafikkverksted, om programmet Anita Tjemsland og Solveig Landa er begge grafikere og har gjennom samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 Farge først så form I et nøtteskall er dét oppgaven Lisbet Hjort har stilt seg selv, det er rammen hun velger å arbeide innenfor. Stramme komposisjoner

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Designmanual. eksterne brukere

Designmanual. eksterne brukere 1 Designmanual eksterne brukere Designhåndbok og merkevareguide for Hadeland Denne håndboken tar for seg Hadelands logo og visuelle profil. Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler. Desinghåndboken

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Rapport: 2.oktober 2009

Rapport: 2.oktober 2009 Rapport: 2.oktober 2009 OBLIGATORISK OPPGAVE 2 3D film 09/10 Ellen Rye Johnsen Innledning: I denne oppgaven skulle vi lage en karakter. Vi skulle også sette denne karakteren inn i en situasjon. Det vil

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

GUNNAR S. GUNDERSEN 3 SERIGRAFIER

GUNNAR S. GUNDERSEN 3 SERIGRAFIER 1 GUNNAR S. GUNDERSEN 3 SERIGRAFIER Denne utstillingen består av 3 serigrafier laget av billedkunstneren Gunnar S. Gundersen (1920-1983), i en periode fra 1970 til 1980. Gunnar S. er særlig kjent for et

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Svein Nyhus: «Verden har ingen hjørner». Gyldendal Tiden, 2002 Foto: Dag Fosse / KODE Velkommen til KODE KODE ønsker å gi barna gode kunstmøter med rom for felles

Detaljer

213 214 215 216 217 218 219 220 Ahead Ifølge tradisjonen formidler selvportrettet en psykologisk beretning om den enkelte utøvende kunstner. Vi konfronteres med et blikk fra en tegning eller et maleri,

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HANDVERK

ÅRSPLAN I KUNST OG HANDVERK Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Tove Antonsen/Raymond Bjellmo ÅRSPLAN I KUNST OG

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Min erfaring med Canson har kun vært sporadisk. Mest bruk av blokker, gjerne som palett eller prøvelapper.

Min erfaring med Canson har kun vært sporadisk. Mest bruk av blokker, gjerne som palett eller prøvelapper. Test av Canson (Moulin de Roy) Av Morten W. Gjul Jeg har de siste uke hatt gleden av å teste ut papir fra Canson. Det har vært interessant å prøve ut nytt papir. Både fordi det kan vise seg at det kan

Detaljer

Ekspertise &lidenskap Heltre, bambus &Corian samme tykkelse på I og midten av symbolet Innovasjon &stolte tradisjoner

Ekspertise &lidenskap Heltre, bambus &Corian samme tykkelse på I og midten av symbolet Innovasjon &stolte tradisjoner Ekspertise &lidenskap Heltre, bambus &Corian Innovasjon &stolte tradisjoner Corinor AS, Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru T +47 61 19 70 70 www.corinor.no 01.01.2015-1 Heltre brosjyre 29 4-5 Innovasjon

Detaljer

FROKOST I DET BLÅ - et prosjekt av og med Jens Johannessen

FROKOST I DET BLÅ - et prosjekt av og med Jens Johannessen VANDREUTSTILLING NR. 75 FROKOST I DET BLÅ FROKOST I DET BLÅ - et prosjekt av og med Jens Johannessen I 1994 kjøpte Kunst i Skolen litografiet Frokost i det blå av Jens Johannessen. Mens kunstneren arbeidet

Detaljer

Tema: Formkontraster Abstrakt tredimensjonal form

Tema: Formkontraster Abstrakt tredimensjonal form 1 Fagdidaktisk refleksjonsnotat Tema: Formkontraster Abstrakt tredimensjonal form Inger Lise Sletten 1. Skulpturkurs IDE-PROSESS-RESULTAT 2. Undervisningsopplegg i tredimensjonal form 6.trinn Dag 1: Skulpturkurset

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin interiør farge- og produktguide Lysne gulnet treverk? Vi har løsningen! Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin.no Lød betyr preg, dybde og fargespill. Men

Detaljer

Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært format. Bildet er kopi og ikke beskjært. 3. Symmetri

Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært format. Bildet er kopi og ikke beskjært. 3. Symmetri Førsteinntrykk: Førsteinntrykket mitt av dette bildet er en fredelig sommerdag. En bie suger nektar ut av en blomsterknopp. Komposisjon 1. Bildekomposisjon Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært

Detaljer

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin interiør farge- og produktguide Lysne gulnet treverk? Vi har løsningen! Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin.no Lød betyr preg, dybde og fargespill. Men

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS Gulden kunstverk separatutstilling, maleri 9. september - 1. oktober 2017 JAN ERIK WILLGOHS I Willgohs' malerier er modernistenes arbeid med formen deres vilje til å gjøre maleriet til en egen sansbar

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder:

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Utgangspunktet for denne analysen er at jeg kom over ei Agder bile og kjøpte denne for bruk som referansemateriell og samling. Den var i ganske dårlig forfatning når

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

PE311938. Inter IKEA Systems B.V. 2012. Levende minner MYRLILJA. En ny tekstilkolleksjon, begrenset opplag LANSERES 1. JUNI 2012

PE311938. Inter IKEA Systems B.V. 2012. Levende minner MYRLILJA. En ny tekstilkolleksjon, begrenset opplag LANSERES 1. JUNI 2012 PE311938 Levende minner MYRLILJA En ny tekstilkolleksjon, begrenset opplag Inter IKEA Systems B.V. 2012 LANSERES 1. JUNI 2012 PE311960 En tekstilkolleksjon...... så lenge lageret rekker 1 Uansett om du

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-37 Identitet og vennskap gjennom visuell kommunikasjon og design bruke

Detaljer

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 PROSJEKTBESKRIVELSE MAJA NILSEN Prosjektet med tittelen jeg hører vinteren nærme seg vil bestå av en utendørsskulptur som er tenkt plassert i

Detaljer

Rå Rustikk Ren Presis Frost

Rå Rustikk Ren Presis Frost Minera Skifer NYHET Rå Rustikk Ren Presis Frost mineraskifer.no NY MURSTEIN 2 Minera Murstein er et nytt og lovende produkt fra Minera. Her får du skiferens naturlige skjønnhet kombinert med den enkle

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

TO METODER FOR Å TEGNE EN LØK

TO METODER FOR Å TEGNE EN LØK TO METODER FOR Å TEGNE EN LØK Elevarbeider ved Bodin vgs. Foto: Marte Henriksen KORT OM PROSJEKTET Observasjon er nøkkelen i tegning. I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med å tegne det

Detaljer

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk. Maling på store lerret kan åpne et kreativt meditativt rom uten at du har forkunnskaper. Denne helga tilbys som et frirom, et sted å være, føle. Slippe å passe på. Bekymre deg eller være redd for at noe

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

NYE TRYKK EXPEDITION OF PRINTMAKERS: Ekspedycja Grafików. Nye Trykk L ÆRERVEILEDNING

NYE TRYKK EXPEDITION OF PRINTMAKERS: Ekspedycja Grafików. Nye Trykk L ÆRERVEILEDNING Nye Trykk Ekspedycja Grafików 1 L ÆRERVEILEDNING EXPEDITION OF PRINTMAKERS: NYE TRYKK Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter i samarbeid med grafikkavdelingen ved Jan Matejko Academy of Fine Arts i Krakow,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Foto: Kalle Sanner og Daniel Rybakken

Foto: Kalle Sanner og Daniel Rybakken Daylight Entrance, Stockholm 2008 2010 Daylight Entrance, Stockholm er en fast installasjon som ligger midt i Stockholm. Verket er basert på Rybakkens teori om at illusjonen av naturlig dagslys i et rom

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur Visuell kommunikasjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur Visuell kommunikasjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 7. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur 34-36

Detaljer

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Varige Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Gravens mening Ritualer og symboler får mennesker til å stanse opp og tenke. Særlig dersom bare minnene er igjen. Graven er det stedet der minnene er mest

Detaljer

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk.

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. 56 oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. Men det gode kan bli det bestes fiende, Gud, for noen ganger

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Grafisk workshop! Barcelona - Quadrad Nou! okt 2014

Grafisk workshop! Barcelona - Quadrad Nou! okt 2014 Grafisk workshop Barcelona - Quadrad Nou okt 2014 foto, fra v : Are Andreassen, Kurt Edvind Blix Hansen,verkstmester Alain Chardon, Magne Vangsnes og Arnold Johansen. Grafisk workshop I oktober 2014 møttes

Detaljer

Last ned Med lukkede øyne - Ute Kuhlemann Falck. Last ned

Last ned Med lukkede øyne - Ute Kuhlemann Falck. Last ned Last ned Med lukkede øyne - Ute Kuhlemann Falck Last ned Forfatter: Ute Kuhlemann Falck ISBN: 9788293502111 Antall sider: 165 Format: PDF Filstørrelse: 21.70 Mb Paul Gauguin (1848-1903) og Edvard Munch

Detaljer

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb 2013 1. utstilling 25. mai til 23. juni Bjørn Saastad Maja Povenius Kari RindaHl Endresen Bruce Naigles 2. utstilling 29. juni til 4. august Kristian Finborud Anne Valen Næss Xiaoli Duan Chris White hovedbilde

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

Lysbruken i portrett de siste 1000 år

Lysbruken i portrett de siste 1000 år Lysbruken i portrett de siste 1000 år 500 1500: Tidlig middelalder, Høymiddelalder, Senmiddelalder. Ikonmaleri På denne tiden var som regel kunstneren anonym. Lyset kommer ovenfra og forfra, da vi ser

Detaljer