DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD ÅRGANG I DETTE NUMMER: TMG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 03-2012 17. ÅRGANG I DETTE NUMMER: TMG"

Transkript

1 DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr ÅRGANG I DETTE NUMMER: TMG i Dropbox Skoleprotokoller Håndskrift - skjønnskrift eller rot til irritasjon Ragnhild Preutz tildelt DIS-Vestfolds Ærespris 2012

2 DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold Innhold Redaktøren 3 Leder i DIS-Vestfold 4 DIS-Vestfolds Ærespris 6 Statutter for DIS-Vestfolds Ærespris 7 Skoleprotokoller 8 Folketellingen Ragnhild Prøyz 14 DIS-Norge og jeg 16 Avtroppende styremedlemmer 19 Tove Bexrud 20 TMG i Dropbox 22 Referat fra DIS-Larvik 23 Backup 23 Legacy møter i Homestrand 24 Referat fra DIS-Sande 25 Nordmenn i Amsterdam 25 Claus Carstensen 26 Nyheter og rariteter 28 DIS-Norges leder 31 DIS-Vestfold ble stiftet 2. mars 1995, og er et lokallag av DIS-Norge. URL: Facebook gruppe: DIS-Vestfold Styret: Leder: Unn Helgesen Linde Epost: Tlf: Nestleder Willy Fredriksen Epost: Tlf: Kasserer Henning Halvorsen Epost: Tlf: Sekretær Nina Hestem Berggren Epost: Tlf: Styremedlem Morten Thorvaldsen Epost: Varamedlem Britt Mathisen Epost: Lokale DIS grupper i Vestfold: Sandefjord. Møtested: Ranvik Ungdomsskole Leder: Osvald Rydjord Tlf: Forsiden: Detalj fra vikingskipet som bygges i Tønsberg. Skipet skal sjøsettes 20 juni, en stor begivenhet i sjøfartsbyen Foto: Willy Fredriksen Sande Møtested: Sande vidregående skole Leder: Anne-Grethe Syvertsen Epost: Tlf: Larvik Møtested: Langestrand Seniorsenter Leder: Thor Willy Hansen Tlf: DIZ , SIDE: 2

3 Redaktøren Mange av DIS-Vestfolds medlemmer har arbeidet med slekten sin i mange år. Mange har også deltatt aktivt i DIS-Vestfolds organisasjon. To av dem blir omtalt i dette nummeret av DIS-Vestfolds medlemsblad. Ragnhild Prøytz ble den første mottager av den nye DIS-Vestfolds Ærespris. Av begrunnelsen for tildelingen av prisen til Ragnhild, som man finner på side 15 i bladet, ser man at hun har arbeidet med DIS-Norge og DIS- Vestfold fra starten av. En annen veteran i DIS-Vestfold er Tove Bexrud. Hun har vært revisor i fire år og medlem av valgkomiteen. Tove liker nok å arbeide litt i det stille. Det kom derfor som en stor og hyggelig overaskelse da det dukket opp opplysninger om at hun to ganger har mottatt Østfold Historielag pris for sine slektsbøker. Denne hendelsen omtaler vi selvsagt også i dette nummer av DIZ. Begge disse to damene som er nevnt her er flotte representanter for slektsforsker Norge. Men de er ikke alene. Selv om det er disse to som trekkes fram i dette nummer av medlemsbladet så er det mange fler. Dersom det er noen av leserne av denne teksten som vet om en eller flere personer som har utført godt slektsforsker arbeid så send noen ord om det til redaksjonen i DIZ. De beskjedne men alikevel så dyktige slektsforskerne er ikke alltid like gode å få øye på. Landsmøtet står for døren. Denne gang holdes det i Trondhjem. DIS- Vestfold blir representert med mange deltagere, det er bra. På disse landsmøtene får man anledning til å diskutere saker som gjelder hele DIS-Norge. Man utveksler erfaringer og får mange gode ideer fra de andre deltagerne. Det gir også en meget god anledning til å stifte bekjentskap med andre tillitsvalgte og knytte kontakter. Når man har vært med en stund får man etterhver endel bekjentskaper som er meget fint å treffe igjen. Som tillitsvalgt i en forening som DIS-Norge har man ofte behov for å kommunisere med andre tillitsvalgte. Den slags er alltid mye bedre når man har truffet de andre på et rent mennesklig plan. De blir mennesker og ikke bare et telefon nummer eller en epost adresse. Mennesklig kontakt er alltid bra. Dette er siste nummer av medlemmsbladet før sommeren. Gjør deg klar til sommerens slektsforsker reiser. Skriv ut nødvendig informasjon fra slektsforsker programmet ditt som kan komme til nytte på de stedene du vil besøke. Ring gjerne på forhånd til kirkeverger og andre som sitter på eventuelle nøkler til steder du ønsker å besøke slik at du ikke kommer til stengte dører. Gjør klar den bærbare pc n din, lad opp batteriet og glem ikke laderen hjemme. Ta fram kamera og sjekk at allt fungerer. Ikke glem laderen til batteriet i kameraet heller. Sjekk at du har tilstrekkelig stort minnekort og ha gjerne med deg etpar ekstra minnekort i reserve. Bruk kameraet som notatblokk når du kommer over plakater som forteller om hendelser i bygda. Det er enklere og raskere enn å notere allt sammen med papir og blyant. Men papir og blyant er alikevel viktig å ha med slik at man kan ta notater når man kommer i kontakt med lokale folk som har historier å fortelle som angår din slekt. Lykke til! God sommer Willy Willy Fredriksen Redaktør DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold 17 årgang. Utgitt av DIS-Vestfold Facebook gruppe: DIZ-Vestfold Redaktør: Willy Fredriksen epost: Tlf: Redaksjonen avsluttet 25 april 2012 DIZ , SIDE: 3

4 Leder i DIS-Vestfold Påsken går mot slutten, og det er tid for meg å skrive den første lederen i DIZ. Det er en tradisjon jeg som ny leder gjerne viderefører. John har gjennom mange år som leder lagt et godt grunnlag for gode rutiner og tradisjoner, og er i tillegg velvilligheten selv når jeg har spørsmål. Han vil, sammen med styret, være viktige støttespillere for meg spesielt nå i startfasen. Det nye styret er sammensatt av ringrever og nybegynnere, det tror jeg er bra. At noen kan videreformidle viktige ting fra tidligere drift, og at nye kan stille spørsmål ved det etablerte gir gjerne gode effekter. Jeg har god tro på at vi sammen skal kunne gjøre et godt arbeid også i tiden fremover. I tillegg vil vi trekke lederne av de lokale gruppene med i arbeidet fremover, jeg tenker da spesielt på videreutvikling av tilbud til alle medlemmene, men også på jobben med kilder. Jeg har også lyst til å gratulere Ragnhild Prytz med DIS Vestfold sin ærespris. Æresprisens statutter ble vedtatt på årsmøtet 14. mars i år, og gjengis i sin helhet i årsmøtesakene som er tilgjengelig på hjemmesidene våre. Når vi først vedtok å innføre en ærespris var det ikke vanskelig å støtte opp under valget av Ragnhild som den første til å motta prisen. Hennes arbeid i DIS gjennom mange år, fra etableringen av både DIS Norge og lokallaget og frem til i dag gir oss en mulighet til å videreføre en organisasjon med gode og solide tradisjoner. I slutten av april er det landsmøte i DIS. Denne gangen går turen til Trondheim, og Vestfoldavdelingen vil være representert ved leder som delegat. I tillegg reiser flere av styrets medlemmer noe som både vil gi læring, og en god mulighet til å bli kjent med hverandre, andre fylkeslag og aktive tillitsvalgte i DIS. Vi ser frem til spennende dager. Lokallagets formål er å gi DIS-Norges medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å: skape et lokalt forum for slektsog personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt område organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide Dette er hentet fra vedtektene våre, og er det vi i styret skal ta utgangspunkt i når vi jobber med aktiviteter, innhold i medlemsmøter og vurderer andre tilbud til medlemmene i DIS Vestfold. Slektsforsking handler for de fleste av oss om mer enn navn og fakta som fødsel, dåp og død. Slektshistorie er kanskje et mer dekkende ord. Når fakta er på plass dukker alle de andre spørsmålene opp; hvordan så det ut der de bodde? Hva levde de av? Hvorfor dro de så langt for å starte på nytt? Hvordan i alle dager møttes disse to? Som slektsforskere er vi alle opptatt av kilder. Tilgjengelighet, innhold og kvalitet er viktige stikkord. Om de er gratis, eller om de skal gjøres tilgjengelige gjennom betalingstjenester. Diskusjonene vil fort bli mange rundt disse temaene. Som slektsforsker i Norge er vi heldige som har så mange digitaliserte kilder tilgjengelige, i tillegg er det mange som velger å publisere det de selv har samlet på hjemmesider, via blogger eller på Facebook og andre sosiale medier. Det er et uendelig hav av informasjon tilgjengelig, og dermed viktig å vite hva som er basert på rett informasjon. Hva er en historisk kilde? Alle historiske kilder er levninger, spor, produkter fra fortiden. Det kan være skjelett, bygninger, redskaper, bilder, dokumenter og så videre. Dette materialet hjelper historikerne å rekonstruere fortiden. De lager sine beskrivelser og forklaringer på hvordan fortiden var og hvorfor ting skjedde. Ulike typer kilder Alt historisk kildemateriale kan deles inn i to hovedgrupper: Ikke meddelende (stumme) kilder. Det kan for eksempel være rester etter menneskelig aktivitet ute i naturen, skjeletter, redskaper. Meddelende (talende) kilder. Det kan for eksempel være bilder, film, muntlige eller skriftlige språk kilder (beretninger). Når det gjelder de meddelende kildene er det viktig å kunne skille mellom kognitive og normative kilder. En kognitiv kilde (brev, dagbøker, diverse dokument) beskriver virkeligheten slik den var, mens en normativ kilde (lover, reglement) beskriver virkeligheten slik den bør være. Kilder brukt som levning Alle kilder kan bli brukt som levninger. Kilden blir da brukt til å fortelle noe om vedkommende som laget kilden eller det miljøet den oppsto i. Et arbeidsredskap kan fortelle om det tekniske nivået, en skriftlig kilde kan fortelle oss litt om måten man tenkte på, om holdninger. Kilder brukt som beretning En kilde som skal bli brukt som en beretning må være meddelende og kognitiv (beskrivende). DIZ , SIDE: 4

5 Den skal kunne fortelle om hvordan forholdene i eldre tid var, i alle fall hjelpe oss til å komme så nær sannheten som mulig. En normativ kilde kan ikke fortelle oss hvordan forholdene i fortiden var. Den sier kun noe om hvordan for eksempel lovgiverne mente noe burde være. Kildekritikk Før man bruker en kilde må man alltid vurdere holdbarheten til kilden. Hvor riktig er fremstillingen som kilden gir av fortiden? I vurderingen av kildens troverdighet er det flere faktorer som spiller inn : Kildens nærhet til det den beskriver: Nærhet i tid; er den skrevet samtidig eller senere? Er det en primær eller sekundær kilde? Hvilken evne og vilje hadde kildens opphavsmann til å berette sannheten? Hvilke kontrollmuligheter hadde samtiden med kildeinnholdet? Hvor sannsynlig er innholdet i beretningen? Dersom flere innbyrdes uavhengige beretninger forteller det samme, styrkes tiltroen til kilden. Olaug Engesæter, UiB I tillegg til den grunnleggende kunnskapen om kilder, er det viktig å kjenne til hvilke kilder som kan publiseres uten at det strider mot gjeldende lover og retningslinjer. Reglene for kirkebøker, folketellinger, skiftemateriale med videre finner vi lett tilgjengelig på Digitalarkivet. Det er imidlertid mange kilder i tillegg til de som legges ut på Digitalarkivet. Lokalt i Vestfold har vi noen ildsjeler som jobber iherdig med å avfotografere og publisere kilder fra vårt eget område. Skoleprotokollene er et godt eksempel på dette. Disse protokollene oppbevares på Statsarkivet på Kongsberg, og Morten Thorvaldsen er en av de som står bak dette arbeidet. Rune Helland har tatt over som ansvarlig for kirkebokprosjektet. Også her jobbes det kontinuerlig med et arbeid som kommer oss alle til gode. Begge disse prosjektene kan dere lese mer om på hjemmesidene våre, og det er også der flere nye kilder vil bli tilgjengelig i tiden fremover. Har du en skatt i bokhylla? Flere av oss har kanskje en kildeskatt i bokhylla vår uten at vi tenker over det. Det kan være et manntall fra stedet vi bor, eller noe vi har fått fra en annen slektning. En matrikkel kan være et annet eksempel, en bok om en yrkesgruppe et annet. Hvis du har noe i hylla som du lurer på om kunne være av interesse for flere, og som du kunne tenke deg å dele via våre genealogiske ressurser så ta kontakt enten direkte med en av de som jobber med kilder, eller med et av styrets medlemmer så formidler vi kontakt med rett person. Har du i tillegg litt tid til overs, og har lyst til å bidra til å gjøre kilder tilgjengelig for oss alle ber vi deg ta kontakt, vi har alltid bruk for flere som ønsker å bidra. Med ønske om et aktivt år for DIS Vestfold Unn Unn Helgesen Linde Leder DIS-Vestfold DIZ , SIDE: 5

6 DIS-Vestfolds Ærespris DIS-Boblen DIS-Vestfolds Ærespris er en Magnor vase designet av Hortensmannen Finn Schjöll. DIZ , SIDE: 6

7 Statutter for DIS-Vestfolds Ærespris 1. DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforskermiljøet i Vestfold gjennom flere år. 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. hjulpet andre slektsforskere. opplæring av slektsforskere. arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforsker-materiale. deltatt i viktige organisatorisk arbeid. 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i DIS-Norge eller bo i Vestfold. 4. Kandidater til DIS-Vestfolds ærespris kan foreslåes av alle medlemmer av DIS-Vestfold som har vært medlem i minst ett år. 5. Forslag til kandidater skal sendes DIS-Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet. 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i DIS-Vestfold som velger ut mottager av prisen. 7. DIS-Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årmøte i mars. 8. Dersom styret i DIS-Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredstiller kravene til æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris. 9. Man kan ikke tildeles DIS-Vestfolds Ærespris dersom man sitter som styremedlem. 10. DIS-Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster. 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av DIS-Vestfolds medlemmer på årsmøtet. 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal DIS-Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i DIS-Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig. DIZ , SIDE: 7

8 Skoleprotokoller En kilde til kunnskap om barns oppvekst og skolegang Morten Thorvaldsen DIS-Vestfold om inn- og utflytting og skolemodenhet og helsetilstand. I tillegg er det lagt ut protokoll for skolehold og skolesøkning i Fredheim krets på Tjøme i perioden 1880 til I denne protokollen har læreren også skrevet inn opplysninger om helligdager, årsak til at undervisning ikke kunne avholdes (værforhold eller lærers ærend den dagen), samt opplysninger om barns helsetilstand og flyttinger. Som en del av prosjektet Digitaliserte kilder i Vestfold har vi fokusert på å avfotografere og publisere protokoller og manntall fra skoleverket. De første skoleprotokollene kan i endel tilfelle finnes som spredte lister over skolepliktige barn i de bevarte prestearkivene. DIZ , SIDE: 8 I første omgang har vi lagt ut protokollene for Tønsberg almueskole fra 1820 og frem til Disse protokollene varierer litt mht hva de inneholder av opplysninger, men som regel inneholder de barns (og deres søskens) navn, fødselsdato, innskrivingsdato, samt i noen tilfelle opplysninger om foreldre, opplysninger En av de tingene som er litt spesielle med protokollene for Fredheim skolekrets, Tjøme er at skoleholderen har skrevet inn opplysninger om værforholdene på de dager hvor store deler av klassene ikke maktet å komme seg til skolen, som for eksempel 31. januar og 4. februar 1881, da det var snefald, dårlig vejr og snefald, omtrent ufremkommeligt.

9 Liste over skolepliktige barn i Vivestad anneks, den 28. oktober Liste over skolepliktige barn i Vivestad anneks, den 28. oktober DIZ , SIDE: 9

10 Arkivmaterialet fra de ulike skoler kan grovt deles i to adskilte grupper. Den første består av dagbøker/ manntall som de skolepliktige barns skolegang og fravær, samt opplysninger om inn- og utflytting og utskrivning fra skolen. Den andre gruppen består for en stor del av skoleprotokoller som i tillegg viser karakterer og opplysninger om fag/ pensum. Av og til vil man som slektsforsker oppleve at det i perioder kan være vanskelig å følge en familie i de tradisjonelle primærkildene som er sentrale for slektsforskere. Ofte kan dette skyldes at familien som helhet eller enkelte av dens medlemmer har flyttet ut av sognet. På dette feltet kan det være nyttig å undersøke især dagbøker for skolesøkning og manntall for skolepliktige for det område som familien oppholdt seg. Her kan det finnes opplysninger både om når barnet og familien flyttet samt deres destinasjon. Skoleprotokollene og dagbøkene for skolesøkning kan videre gi informasjon om hva slags emner som elevene i en gitt tidsperiode ble gitt undervisning i, samt barnas karakterer i de ulike emner. Til sist vil man av og til kunne finne opplysninger om når den lovpålagte årlige eksamen ble avholdt. I tiden fremover vil det bli publisert flere skoleprotokoller for de mindre kretsskolene i gamle Sem og Slagen herred, skolene i Tønsberg bykommune, samt de mindre kretsskoler i Tjøme kommune og kretsskolene i Hedrum, Tjølling og Brunlanes herreder som nå inngår i Larvik kommune. Morten Opplysninger om konfirmasjon Skoleprotokollene og dagbøkene for skolesøkning kan videre gi informasjon om hva slags emner som elevene i en gitt tidsperiode ble gitt undervisning i, samt barnas karakterer i de ulike emner. DIZ , SIDE: 10

11 Protokoll fra Fredheim krets på Tjøme i perioden 1880 til snefald, dårlig vejr og snefald, omtrent ufremkommeligt. Værmelding for Tjøme 31. januar og 4. februar 1881 DIZ , SIDE: 11

12 Folketellingen 1875 Registreringen av FT-1875 pågår ennå Ja det er faktisk endel fylker som fremdeles ikke er ferdig registrert. Jeg har skrevet om dette tidligere, og nå endelig kan vi se resultater av de første data som er lagt ut på nettet. Hittil ligger de bare på nettsidene til Family Search, men håper på at de kommer på Digitalarkivet etterhvert. Det er et langt lerret å bleke, men det går fremover iallfall. Og jeg syntes at det fortsatt er like morsomt å jobbe med. Hittil har jeg registrert noe over personer. De fylkene som hittil er lagt ut er Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Oppland og Buskerud er også ferdig registrert tror jeg, men mangler nok litt korrekturlesning der ennå. Denne uken har jeg fått tildelt batcher fra Tjølling i Vestfold, og det er altså mitt eget fylke som er under registrering for øyeblikket. Hittil er landkommunene Borre, Hof, Strømmen. Sande,Botne,Våle, Sem, Ramnes, Andebu, Stokke, Nøtterø/ Tjøme ferdig til korrekturlesning og nå står altså Tjølling for tur. Mens jeg har holdt på med dette hyggelige arbeidet, så har jeg også funnet noen av mine aner. Og det gjør jo jobben ennå mer spennende. Her er et par utklipp som jeg tok vare på. Den første her er mine oldeforeldre Anton og Marthine Christiansen Hvidsten. Meget spesielt å se denne fordi han døde bare 10 år senere. Dessuten er IKKE min farfar med i denne tellingen, fordi han ble født i febr Dvs. farfar var underveis Jeg har også funnet min tippoldemor da jeg hadde Andebu kommune oppe til registrering. Her fikk jeg opplysninger om at hennes sønn Edvard hadde en uegte datter født i Her blir Alida Kaspara oppgitt som husmoderens fosterdatter. Etter disse opplysningene kunne jeg jo bare gå inn og lete opp den lille piken i kirkebøkene. Noen fordeler skal man jo ha, ikke sant. Så jeg fortsetter mine registreringer jeg, i håp om å finne ennå flere go-biter. Anne-Lise Skillinghaug DIS-Vestfold Oldeforeldre Anton og Marthine Christiansen Hvidsten Min tippoldemor fandt jeg da jeg hadde Andebu kommune oppe til registrering. Her fikk jeg opplysninger om at hennes sønn Edvard hadde en uegte datter født i DIZ , SIDE: 12

13 Tjødlings Præstegjeld Tællingskreds No. 1, Liste No. 72 Alida Kaspara dåp. DIZ , SIDE: 13

14 Ragnhild Prøyz Første mottager av DIS-Vestfolds Ærespris Ragnhild Prøytz Foto: Hege Karina Frebergsvik Onsdag 14. mars ble det avholdt årsmøte og medlemsmøte i DIS- Vestfold hvor nærmere 50 personer hadde funnet veien til møtet. Til årsmøtet var det bare ett innkommet forslag, og den var fra styret selv, som ønsket å innføre en ærespris. Fra statuttene sakser vi dette som forteller litt om bakgrunnen for prisen: Statuttene for DIS-Vestfolds ærespris kan man lese på side 7. Den første æresprisen ble delt ut på slutten av årsmøtet, og hva var vel mer naturlig enn å tildele prisen til Ragnhild Prøytz som ikke bare har vært med på å starte DIS-Vestfold, men også DIS-Norge fem år tidligere. Hun er også det først kvinnelige medlem i DIS-Norge. Ragnhild har gjennom mange år bidratt til å lage vårt gode miljø, og har delt av sin kunnskap i en lang rekke sammenhenger. Ikke minst har hun gjennom Slektskafeen hjemme hos seg selv i mange år skapt en møteplass for kunnskap og sosialt samvær. Desverre satte helsen en stopper for dette arrangementet. Vi gratulerer Ragnhild med prisen. DIZ , SIDE: 14

15 - Begrunnelse for tildeling av DIS-Vestfolds ærespris 2012 til Ragnhild Prøytz. Kandidaten har i mange år vært en aktiv person i slektsforsker miljøet i Vestfold. Kandidaten har gjort et fremragende arbeid i å inspirere og veilede andre til å drive med slektsforsking. kandidaten har deltatt aktivt i DIS-Vestfold i mange år. Kandidaten var første kvinnelige medlem i DIS-Norge. Kandidaten har vært styremedlem i DIS-Vestfold. Kandidaten har vært varamedlem i DIS-Norges styre. Kandidaten har vært styremedlem i DIS-Norge. Kandidaten har vært med å starte DIS-Norge. Kandidaten var med å starte DIS-Vestfold. Kandidaten arrangerte Slektskafe i sin leilighet i Horten i mange år. Foto: Hege Karina Frebergsvik Foto: Rolf Dahl DIZ , SIDE: 15

16 DIS-Norge og jeg Ragnhild forteller om de første 10 årene I Hjemmets Lille Avis nr. 46/1989 fant jeg en annonse, hvor overskriften het Bruk av EDB i slektsgranskning. Der sto det om DIS i Sverige, en forening for bruk av EDB i slektsgranskning, som var blitt mektig populær. Den ble startet tidlig på 80-tallet, og interessen for dette var stadig økende. Videre sto det at interessen også var stor i Norge, og man diskuterte muligheten av å starte en norsk avdeling av DIS. Interesserte kunne kontakte Alf Christophersen eller Wilhelm Færden. Jeg svarte på annonsen i et brev, datert 26. November 1989, hvor jeg fortalte om min interesse for slekt og data og fikk deretter innkalling til Konstituerende Generalforsamling. Litt spent, men med åpent sinn fant jeg fram til ZEB-auditoriet på Blindern. Universitetsområdet er jo så stort, men i god tid før klokka kvart over sju, fredag den 12. januar 1990, var jeg på riktig sted. Det var satt opp henvisninger, så det gikk greit å finne fram. Første DIS-logo Det var bare ett kjent ansikt blant de 22 som var møtt fram, Knut Nilsen fra Tønsberg, og bare èn kvinne til i forsamlingen. (Jeg tror ikke jeg har sett henne siden). Hva var nå dette da? Var jeg kommet i en gutteklubb? Vel, vel, jeg fikk jo se hvordan det bar i vei. Vi fikk vite at interimsstyret hadde hatt aktiviteter allerede fra 29. mai i Det hadde bestått av: Wilhelm Færden Alf Chrisophersen Gunnar Aabøe Rudi Løken Olaf S. Bakken Et slags medlemsblad var gitt ut 9. desember 1989, hvor detblant annet var en presentasjon av RHD og omtaler av slektsforskningsprogrammer, som Disgen og PAF. Medlemsbladet, som fikk navnet Slekt og Data, har siden den gang kommet ut med 4 nummer i året. En Medlemsmatrikkel blir sendt ut til medlemmene hvert år. De første årene var medlemsmøtene lagt til Oslo. Fra første møte var det et trivelig miljø. Slektsprat og datakummskap ble skylt ned med pulverkaffe og kjeks. Etterhvert kom det noen flere kvinner, så jeg fikk selskap. Men gutta var alltid greie og hyggelige de, selv når de fikk mange dumme spørsmål fra en vitebegjærlig gammel dame, som prøvde å lære om data, om modem og BBS. Det var forresten koselig med Slektskonferansen og Slektsforum hos BBS en i Kragerø. Bjørn Nilsen kalte den for et lunt rede for moderne slektsforskere. Jeg har minner om Megaread og 1st Reader, selv om jeg ikke deltok så Ragnhild Preutz DIS-Vestfold Mottager av DIS-Vestfolds Ærespris I forbindelse med at Ragnhild Preutz ble tildelt DIS-Vestfolds Ærespris for 2012 gjengir vi her en artikkel hun skrev i forbindelse med DIS-Norges 10 års jubileum i Artikkelen ble gjengitt i medlemsbladet DIZ forbindelse med DIS-Norges 20 og DIS-Vestfolds 15 årsjubileum i DIZ , SIDE: 16

17 mye aktivt, printet jeg ut en hel del av det jeg fant av meldinger der. Det har til tider ikke vært så helt lunt på Disforum på Internett, DIS-medlemmenes egen distribusjonsliste på Internett. 20. desember ble Disforum endret og delt. Dette forum skal være åpen for diskusjon av alle slekts- eller datafaglige emner, mens DIScafe åpnes for andre emner som nyheter, samfunnsstoff og alt mulig annet. DIScafèen er prøveordning og vil bli evaluert etter en tids drift. Etterhvert havnet jo alt fra BBS en, som DIS-Norge overtok i 1996 fra Gunnar Aabøe - på Internett. Konferansene slekt.no og slektsprogrammer.no sammen med andre norske og utenlandske konferanser i news-gruppene har jeg hatt stor glede og nytte av. De norske slektsforskningsgruppene ligger nå under no.fritid. slektsforskning. På Hjemmesiden til DIS-Norge fins det linker til det meste innen slektsforskning både i Norge og andre land. Man kan hente ned demo-versjoner av de fleste slektsforskerprogram, andre nytteprogram og enkelte filer. DIS-Treff er kommet for å bli og er søkbar på Internett. Dette er en enkel måte å finne andre som forsker på din slekt. Det er Olof Cronberg fra DIS i Sverige, som har utviklet et eget system, DISBYT, som vi i Norge har vært så heldige å få anledning til å bruke. DIS-Norge kaller systemet for DIS-Treff. Jeg har sendt slekten min avgårde og fått mange spennende treff - de fleste da med tretall, men også noen femmere. DIS-Norge fikk veldig tidlig en rabattavtale med Schibsted Nett og deretter med Telenor Nextel. I dag er det mange tilbud på tilgang til Internett uten abonnement, men DIS-Norge vil opprette rabattavtalen så lenge medlemmene ønsker det. Det er interessant å få oppleve litt av utviklingen i teknologiens verden. Jeg husker ennå foredraget om CD-ROM på Brandbu. Den syntes så fjernt og uforståelig, at jeg nok aldri ville oppleve det. I dag bruker jeg like mye CD-ROM som disketter og synes det er helt naturlig. Det var mange interessante foredrag og masse hyggelig sosialt samvær. Jeg har fått mye hjelp og veiledning av DIS-medlemmer. Jeg kom jo litt nærmere ekspertisen da jeg først i 1991 ble varamann i styret og styremedlem i Etter at det formelle var unnagjort på styremøtene, var det litt lek med PC n. Særlig hos Wilhelm Færden ble det ofte sent, så det var ganske liten trafikk, da jeg kjørte nedover E18 klokka 2 om natten. Jeg må nevne et særdeles hyggelig styremøte. Vi var en helg hjemme hos Alf i Songe og fikk gleden av å bli litt kjent med hans mor, Ansof Christophersen, som har hatt mange fine urteprogram i TV. Vi fikk også nyte godt av flere av hennes fine oppskrifter, både lunsj- og middagsretter. Søndagen var vi hos Gunnar Aabøe og fikk deilig suppelapskaus etter en lang og forblåst motorbåttur i Kragerøs skjærgård. DIS-Norge har arrangert flere temadager. I 1994 hadde vi noen riktig fine Slektsforskerdager på Sørmarka Kurs- og konferransesenter utenfor Oslo. Det var hyggelig og billig innkvartering og mat, og om kveldene var det koselig sosialt samvær med slektsprat og nye venner. I 1995 var Slektsforskerdagene lagt til Krigsjå Studenterhjem på Sogn i Oslo. Arrangementet var fint der også, men det var ingen steder å gjøre av seg om kvelden, så det ble lite prat med nye mennesker etter stengetid. Det var heller ikke noen form for bevertning etter middagen, så man var henvist til restauranter eller gatekjøkken ute på byen. Slektsforskerdagene i 1996 ble arrangert i samarbeid med InfoRama i Sandvika som en historisk messe. Utstillingen hadde tittelen Fortiden i Dag og gikk samtidig med Kunst, Håndverk og Antikkdagene med mange historiske- og kulturhistoriske elementer. Medlemsantallet har økt kraftig de siste årene. Fra 22 medlemmer på stiftelsesmøtet og mellom 200 og 300 i 1991 til nærmere 6000 i dag har på en naturlig måte vært med på å få i gang lokallag. I dag har alle fylkene sitt eget lag. Nesten 60 datainteresserte slektsforskere var møtt fram til stiftelsesmøtet til DIS-Vestfold i Tønsberg den 2. mars Det var hyggelig å bli valgt med som styremedlem fra starten av, men etter en 2-års periode synes jeg andre fikk prøve seg. Det har vært mange fine aktiviteter i Vestfold. Vi har hatt PC-dager på Hvasser skole på Tjøme, turer til biblioteket i Strømstad og Statsarkivet i Kongsberg. DIZ , SIDE: 17

18 Foto: Willy Fredriksen Medlemsmøtene har alltid fine temaer. Opplæring og brukergruppe i Internett har vi hatt på Lærerhøgskolen i Tønsberg. Disgen, Brothers Keeper og WinFam har også brukergrupper med jevnlige møter. En brukergruppe i skanning er også i gang. Slektsforskerprogrammet TMG får sin brukergruppe på nyåret. Fire år på rad har vi hatt slektsforsker-dager med tittelen Finn dine forfedre på Tønsberg Bibliotek sammen med Vestfold Slektshistorielag, som DIS-Vestfold har mer og mer samarbeid med. En utvikling som er ganske naturlig, da halvparten av medlemmene tilhører begge foreninger. Dis-Vestfold utgir et lite medlemsblad som heter DIZ, (z er den gamle fylkesbokstaven til Vestfold). DIS-Vestfold og Tønsberg Bibliotek har et godt samarbeid og medlemmene besøker ofte Vestfoldrommet, som ligger i bibliotekets underetasje. Der fins det slektsmateriell, som mikrofilmer for hele Vestfold og deler av de nærmeste fylkene. Det fins litteratur, kataloger og folketellinger for hele fylket i utskrift. Vi har fått plassert en datamaskin der, som skal brukes til å registrere kirkebøker og folketellinger på. Det er installert BD87 som skal brukes, men dessverre er det liten tilgang til frivillige. DIS-Vestfold har hatt flere medlemsmøter på Tønsberg Bibliotek. Det er fint å få være med i en forening fra starten av, som utvikler seg i så stor fart, at en ikke har noen oversikt over framtida. Det ekstra hyggelige med DISforeningene er, at det kommer flere og flere ungdommer med. Myten om slektsforskere er jo, at det bare er eldre og pensjonister, som har denne hobbyen. Jeg tror DIS har snudd denne trenden på grunn av Databehandlingen i Slektsforskningen. Ragnhild Preutz DIZ , SIDE: 18 Pizza og kaffe etter slektsforskerdagen fv: Rolf Dahl, Henning Halvorsen og Ragnhild Preutz

19 Avtroppende styremedlemmer Medlemsmøtet ble ingangen til en ny tid i DIS-Vestfold. Tra av styrets medlemmer gikk ut av styret og tre nye kom inn. Det gir rom for nye tanker og ideer. Avtroppende og påtroppende leder i DIS-Vestfold Foto: Liv Ofsdal Avtroppende kasserer Harald og sekretær Hege får blomster av Nina Foto: Liv Ofsdal DIZ , SIDE: 19

20 Tove Bexrud Østfold Historielags bokpris for 2009 og 2011 Våre forfedre Hans og Henriette. Hans Andersen fra Naverstad og Tove Bexrud Henriette Andreasdatter Aarum Med aner og etterkommere Tekst: Birgit Margrethe Wisur Olsen Østfold Historielags bokpris for 2011 Kategori B går til en godt gjennomarbeidet slektsbok. Det er historien om Hans og Henriette, og den begynner i året 1831 da Hans blir født i Tanum. Forfatteren har så ført aner og etterkommere helt fram til vår tid. Etterkommerne er så å si spredt over hele verden så det er imponerende arbeid forfatteren har nedlagt. Boka er illustrert med rundt 300 fotografier i tillegg til kopier av avis-utklipp, gamle attester og håndarbeid. Registret er oversiktlig så det er lett å finne den personen en søker. Bokas tittel er: Våre forfedre Hans og Henriette. Hans Andersen fra Naverstad og Henriette Andreasdatter Aarum Med aner og etterkommere. Spigersmeden og bonden Knud Peter Christophersen Hans forfedre og 656 etterkommere Tekst: Thorbjørn Koch. Østfold Historielag Prisen i kategori B gikk til Spigersmeden og bonden Knud Peter Christophersen, hans forfedre og 656 etterkommere av Tove Bexrud. Om Spigersmeden fremholdes det at Boken er på 344 sider i A4- format, solid bundet, og med fargetrykk tvers igjennom. I tillegg er boken forsynt med grafiske tabeller, navneregister både på for- og etternavn samt en kildefortegnelse. Folk flyttet på seg også før i tiden! I fremstillingen tar Tove Bexrud utgangspunkt i spikersmeden og bonden Knud Peter Christophersen ( ) som var født på Kongsberg i Buskerud. Han var gift to ganger, først med Ingeborg Kristine Iversdatter og deretter med Karen Iversdatter. Disse var søstre og kom fra Solum i Telemark. Etter hvert slo familien seg ned på Fossum i Gjerpen. Av i alt seks barn var det fire som levde opp: Christopher Knudsen ble lensmann i Stokke i Vestfold, Niels Peter Knudsen ble lensmann i Tune, Carl Knudsen ble fogdefullmektig og herredskasserer i Berg, mens Johan Knudsen ble lensmann i Idd. Med de tre siste kom familien til Østfold. Selv kommer Tove Bexrud fra Sarpsborg, men bor i dag på Nøtterøy. Ingen lever i et vakuum uten både å gi og motta impulser fra andre. Det er viktig å bevare kunnskap om slektsforbindelser mellom Østfold og andre steder i verden, både innenlands og utenlands. I sin vurdering har bokpriskomiteen ellers særlig festet seg ved to ting: For det første har Tove Bexrud ved hjelp av et slektsprogram, et tekstbehandlingsprogram og et bildebehandlingsprogram selv stått for redigeringen av denne slektsboken. Dette mener vi må kunne være til inspirasjon for andre. Få opplysingene frem fra skrivebordsskuffene, ut fra harddiskene, og i stedet inn mellom to permer! På den måten når kunnskapen ut og bevares for ettertiden. Det andre er bokens meget rikholdige bildeutvalg. Selv en ikke spesielt slektsinteressert person vil her kunne finne noe som vekker interesse. Ta for eksempel en titt på alle brudebildene, og se hvordan moten har skiftet fra tiår til tiår. DIZ , SIDE: 20

21 Mange av DIS-Vestfolds medlemmer arbeider arbeider svært godt med å dokumentere og publisere sitt slektsforsker arbeid. Dette er et viktig arbeid som ikke minst kommer våre etterkommere tilgode. Ofte skjer et slikt arbeid godt skjult hjemme hos den enkelte person og vi andre får skjeldent greie på dette arbeidet som utføres. Men enkelte ganger kommer sannheten fram. For noen dager siden kom det en liten beskjeden epost inn på redaktørens datamaskin. Tove Bexrud hadde ikke bare en gang, men to ganger blitt tildelt Østfolds Historielangs bokpris. Tove er en person som har svært lang fartstid i DIS-Vestfold. Beskjeden som hun er var det svært få personer som har visst om denne bragden, fram til nå! Noen telefoner til DIS-kontakter over i Østfold har framskaffet både bilde og begrunnelser for pris tildelingene båre i 2009 og Leder i Østfold Historielag, Thorbjørn Koch har velvillig lånt oss bildet hvor Tove poserer med blomster og diplom utenfor Elingård Herregård. DIZ-redaksjonen gratulerer Tove med begge bokprisene! Foto: Thorbjørn Koch.. Østfold Historielag Tove Bexrud etter møtet i Østfold Historielag hvor hun mottok bokprisen for boken Spigersmeden og bonden Knud Peter Christophersen Hans forfedre og 656 etterkommere Østfold Historielag Stiftet 25. april 1926 Østfold Historielag Stiftet 25. april 1926 DIZ , SIDE: 21

22 TMG i Dropbox Hvordan sette opp TMG for bruk i Dropbox Forbered Dropbox. Opprett en katalog i Dropbox hvor du vil legge det nye prosjektet ditt. F.eks: Mine Dokumenter\Dropbox\TMG Kopier TMG databasen til Dropbox 1. Start opp TMG og åpne databasen du vil flytte til Dropbox. Vi bruker sample.pjc som eksempel. 2. Gå til FILE/kopiere et prosjekt 3. Velg hvilket prosjekt du skal kopiere til dropbox Eksempel : Mine Dokumenter\The master genealogist v8\ projects\sample\sample.pjc 4. Nå skal man velge hvor det kopierte prosjektet skal plasseres. Velg den katalogen i Dropbox som ble opprettet for anledningen; Mine Dokumenter\Dropbox\TMG 5. Du får nå spørsmål om hva den kopierte prosjektet skal hete. Anbefaler å gi prosjektet et nytt navn slik at du ikke blander det sammen med det du har lokalt på din pc fra før av. Mine Dokumenter\Dropbox\TMG\sample_D.pjc 6. Prosjektet blir nå kopiert ut til den nye posisjonen i Dropbox. 7. Starte opp den nye databasen Gå til FIL\ÅPNE PROSJEKT Projeket startes nå opp fra Dropbox. Avslutte arbeidet med databasen i skyene For å avslutte arbeidet i TMG er det viktig at man ikke bare avslutter slektsprogrammet, men først lukker prosjektet man arbeider med. Gå til FILE/avslutt Deretter FILE/Avslutt Nå kan man gå til en annen pc og starte opp TMG. Første gang på an annen PC gå til pkt 7. Du skal nå være istand til å starte opp TMG fra dine forskjellige datamaskiner. DIZ , SIDE: 22

23 Referat fra DIS-Larvik Kirkegata 17, Langestrand. Larvik 13 personer møtte i Kirkegata 17 på Langestrand denne kv på programmet: Nybegynnerkurs slektsgransking Tidligere i vinter har det kommet ønske fra flere om et nybe Med utgangspunkt i slektsprogrammet Brothers Keeper sta Thor Willy Hansen opplæringen for 5 deltakere. Opplæringe mai. 13 personer møtte i Kirkegata 17 på Langestrand denne kvelden, der følgende saker sto på programmet: Nybegynnerkurs slektsgransking Tidligere i vinter har det kommet ønske fra flere om et nybegynnerkurs i slektsgransking. Med utgangspunkt i slektsprogrammet Brothers Keeper startet Ole Andreas Hvatum og Thor Willy Hansen opplæringen for 5 deltakere. Opplæringen fortsetter på neste møte i mai. Digitaliserte kilder med spesielt fokus på skoleprotokoller Styremedlem i DIS-Vestfold, Morten Thorvaldsen, holdt en interessant orientering om arbeidet med å digitalisere kommunale kilder i Vestfold. Foreløpig har Tønsberg, Tjøme, Andebu, Stokke og Larvik kommuner sagt seg interessert i et slikt samarbeid. Les mer om Digitaliserte arbeidet på DIS-Vestfold: kilder med spesielt fokus på skoleprotokol Styremedlem i DIS-Vestfold, Morten Thorvaldsen, holdt en digitaliserte-kilder-i-vestfold arbeidet med å digitalisere kommunale kilder i Vestfold. For Andebu, Stokke og Larvik kommuner sagt seg interessert i Valg av ny Les sekretær mer for om gruppa arbeidet på DIS-Vestfold: Mortens presentasjon følger vedlagt. Unn Helgesen Linde har fungert som sekretær Valg for DIS-Larvik av ny sekretær siden for gruppa starten 10. mai Unn ble på Unn DIS-Vestfolds Helgesen årsmøte Linde i har fungert som sekretær for DIS-Larv mars 2012 valgt Unn til ble ny på leder DIS-Vestfolds for årsmøte i mars 2012 valgt til ny le Vestfold og sagt har fra seg vervet som Larvik-gruppas sekretær. sagt fra seg vervet som Larvik-gruppas sekretær. Som ny sekretær ble valgt Elisabeth Lysebo. Som ny sekretær ble valgt Elisabeth Elisabeth Lysebo Lysebo. Etter hyggelig kaffepause avsluttet vi møtet ved 20-tiden. Neste møte blir tirsdag 8. mai - samme DIS-Larvik Etter hyggelig kaffepause avsluttet tid og sted. vi møtet ved 20-tiden. Sekretær Neste møte blir tirsdag 8. mai - samme tid og sted. Larvik, 10. april 2012 Larvik, 10. april 2012 Elisabeth Elisabeth Lysebo Lysebo sekr. sekr. Backup Hva om PC n din krasjer i kveld? Er det lenge siden du tok en sikkerhetskopi av dine data? Kankje du skal ta deg tid til å lage en sikkerhetskopi akkurat NÅ!!! DIZ , SIDE: 23

24 Legacy møter i Homestrand Liv Ofsdal vi nå arrangere Legacy møtene i en litt mere fast form. Det blir framover arrangert møter den 4. tirsdagen hver måned på Holmestrand bibliotek. Disse møtene blir ikke lagt opp som kurs, men en møteplass hvor deltagerne kan diskutere utfordringer og problemstillinger med programmet. Man kan lære av hverandre og komme med tips og ideer om hvordan man bruker programmet. Litt generellt slektsforskerprat blir det sikkert også tid til. Vårens møter holdes Tirsdag 24. april kl Tirsdag 22. mai kl I juni og juli er det sommerferie og oppstart igjen i august. Holmestrand Bibliotek holder til i Langgatea 28 i Holmestrand. Parkering bak biblioteket. Holmestrand bibliotek, Biblioteket i Langgata Biblioteket ligger midt i sentrum i den staslige bygården, Backergården fra I 1.etg finner du; skjønnlitteratur, tidsskrifter, film, musikk og billedbøker for de aller minste barna. I 2.etasje er barne og ungdomsavdelingen og faglitteratur. PS!Avisrommet /foajeens åpningstider står i klammen. Mandager -stengt. Tirsdager kl 11:00 (10:00)-16:30 Onsdager kl 11:00 -(10:00)- 16:30 Torsdager 14:00 (11:00) -18:00 Fredager 11:00 (10:00) -16:30 Lørdager 10:30-14:30 Biblioteket ligger midt i sentrum i den staslige bygården, Backergården fra Bygningen ligger på høyre side av veien når man kjører mot syd. DIZ , SIDE: 24

25 Referat fra DIS-Sande Sande vidregående skole L A R V I K På møtet den 16. april fikk vi besøk av Nina Hestem Berggren, som holdt et meget interessant foredrag om Dissentere og andre trossamfunn. Nina har lavet en oversikt over hvilken menigheter som finnes i Vestfold, Buskerud og Telemark. Hun har også kartlagt når og i hvilken by/sted mange av de startet opp. Vi takker Nina for et godt gjennomført foredrag :-) Som tidligere nevnt mangler Norske Gravminner foto av gravminner ved Sande kirkegård. Dette kan være en innholdsrik oppgave for oss i DIS- Sande. Det er en stor oppgave for en person, men om vi er fler blir det mer effektivt. Hver person kan fotografere når det passer en best eller man kan være flere som møtes samme dag. Om vi bare kommer i gang så er mye gjort. Gravminner som allerede er registrert ligger ordnet i en Excelfil, som vi får tilsendt av Gravminnekoordinator i DIS-Vestfold. Etter fotografering fører vi inn i Excelarket det filnavnet på bildet som tilhører hvert gravminne. Verre er det ikke :-) DIS-Norge har en egen side hvor de har samlet artikler om Gravminner. De har også lavet en brosjyre om Gravstedsregistrering. Ta også en titt innom DIS-Norge sitt forum om gravstedsregistrering. Er du interessert så send meg en mail :-) Nordmenn i Amsterdam Prof. Sølvi Sogner Referat fra møte i DIS-Larvik tirsdag 10. april 20 Møte den april personer var det siste møtte møte i Kirkegata 17 på Langestrand denne kv i DIS-Sande på før 20. programmet: august. Men fortvil ikke det er andre samlinger og gode foredrag som arrangeres i DIS. Nybegynnerkurs slektsgransking Tidligere i vinter har det kommet ønske fra flere om et nybe Se Aktivitetskalender. Med utgangspunkt i slektsprogrammet Brothers Keeper sta Det første foredraget er allerede i kveld på Stokke Thor Willy bygdetun Hansen klokka opplæringen for 5 deltakere. Opplæringe Emnet mai. er Amsterdam, Norges Anne-Grethe Syvertsen største by på 1600 tallet. Vi har fått tips om at dette er verdt å få med seg DIS-Sande :-) Digitaliserte kilder med spesielt fokus på skoleprotoko Styremedlem i DIS-Vestfold, Morten Thorvaldsen, holdt en Som en avslutning arbeidet for med godt å digitalisere gjennomført sesong arrangerer vi felles kommunale kilder i Vestfold. For tur til Riksarkivet/Statsarkivet Andebu, Stokke i og Oslo Larvik kommuner sagt seg interessert i den 8. mai, med Les oppmøte mer om ved arbeidet parkeringsplassen Mortens på Sande presentasjon jernbanesta- følger vedlagt. på DIS-Vestfold: sjon klokka Det er hittil 13 personer som har meldt sin interesse. Om flere ønsker Valg å av bli ny med sekretær så send for gruppa meg en mail Unn eller Helgesen ring meg Linde på har fungert som sekretær for DIS-Larv Unn ble på Vennlig DIS-Vestfolds hilsen årsmøte i mars 2012 valgt til ny le sagt Anne-Grethe fra seg Syvertsen vervet som Larvik-gruppas sekretær. Som ny sekretær ble valgt Elisabeth Lysebo. Etter hyggelig kaffepause avsluttet vi møtet ved 20-tiden. Neste møte blir tirsdag 8. mai - samme tid og sted. Larvik, 10. april 2012 Ja dette er tittelen på foredraget på april-møtet i DIS-Vestfold. Anslag på størrelsen av den norske innvandrerbefolkningen i Amsterdam omkring 1650: (dvs flere enn i Bergen som var Norges største by på dette tidspunktet) Vi fikk besøk av professor Sølvi Sogner som i mange år har jobbet med utvandring. Dette foredraget Elisabeth ga oss Lysebo en god innsikt i hvor stor del av befolkningen som dro til Nederland, sekr. og vi fikk høre mange spennende og nære historier om de som reiste ut. Hun kunne fortelle at den største utvandringen til Nederland på denne tiden nok kom fra Vest- og Aust-Agder, men endel reiste også fra Vestfold. Liv Ofsdal Foto: Liv Ofsdal DIZ , SIDE: 25

26 Claus Carstensen En norsk indianertolk fra Sande i 1645 Det er sannsynlig at en mann fra Sande, Claus Carstensen, var en av de første nordmennene som bosatte seg i Amerika etter at Columbus hadde nyoppdaget denne verdensdelen for 500 år siden. Den organiserte norske utvandringen til Amerika i nyere tid startet med sluppen Restaurationens berømte ferd fra Stavanger i 1825, men vi vet at disse emigrantene ikke var de første fra Norge som slo seg ned i den nye verden. På 1600-tallet var det ganske vanlig at norske gutter tok hyre på utenlandske skip, særlig hollandske, og flere av disse sjøfolkene kom senere til å bli boende i andre land. I Sandebukta var det en livlig hollenderfart på 1600-tallet. Hollenderne kom hit og kjøpte trelast, og det er mulig at sandegutter kan ha fått hyre på noen av disse skutene. Hollenderne hadde allerede i begynnelsen av 1600-tallet grunnet en koloni på østkysten av Nord-Amerika ved utløpet av Hudsonelva. De kjøpte den langstrakte øya Manhattan av indianerne for en flaske brennevin, noe tøy, perler m.m. og anla byen Ny-Amsterdam. Blant innbyggerne i hollenderkolonien var det også noen nordmenn og andre skandinaver. I 1907 ble det i Minneapolis i Minnesota gitt ut en bok Nordmændene i Amerika, av Martin Ulvestad. En av de mest pålitelige medarbeidere i denne boka, Torstein Jahr, var bibliote kar ved Kongress-biblioteket i Washington D.C. og hadde hatt adgang til en mengde kildestoff. Han hadde funnet ut at det måtte ha vært minst 20 nordmenn fra den første bebyggelsen av Ny-Amsterdam. Kolonistene levde i flere år i stadig ufred med india nerne. Disse sloss også rett som det var seg imellom, og det var også indianerstammer som var venner med de hvite. Etter en to-årig krig fant indianerne ut at for hver skalp de tok fra blekansiktene, ble så og så mange av deres egne krigere ekspedert til de evige jaktmarker. De ønsket nå å begrave tomahawken og røyke fredspipe, og 30. august 1645 ble det innkalt til fredskonferanse. Arne Risa Tidligere formann i Sande Historielag Ut fra sitt kildestoff gir T. Jahr en livlig skildring av dette møtet mellom blekansiktene og indianerne som kan føre tanken hen på de populære gammeldagse indianer bøkene: Der var de blonde germanske borgerne som i sine enkle klær og sorte spisshatter sto i sterk kontrast til de bemalte fjes, de røde fjær, den glimrende perlepynt og de mange fargede tepper som prydet hver eneste kamelfarget høvding av Hakkensack, Haverstraw, Mareck Kasvick, Mohikan, Raritan, Sing-Sing, Tappan og hva de nå ellers het alle disse avdelingene av den store Algonkinstammen som var kommet for å røyke freds- pipe med blekansiktene. I en gruppe for seg satt Mohawk utsendingene som representerte den mektige Irokeserligaen. De var kolonistenes venner og seierherrer over Algonkinerne, og deres små øyne lyste i djevelsk ekstase av forakt. DIZ , SIDE: 26

27 Fredstraktatens artikler ble opplest og mottatt med samtykkende grynt (Ugh!). Forskjellige forholdsregler ble tatt for å hindre trette i framtida, og traktaten ble godtatt og undertegnet av borgernes ledere, av indianer høvdingene og de to tolkene. Tolken for borgerne var den fortjenestefulle nordmann Claes van Sant. Det er brukt flere navn på ham i forskjellige forbindelser: Claes de Noorman, Claaes Carstensen, Claes Carsten eller Claes van Sant. Det siste navnet skulle han ha fra hjemstedet sitt, som er oppgitt å være Sande, et sogn eller en bygd i det sørlige Norge, og det er flere ting som tyder på at det er Sande i Vestfold (Jarlsberg). Claes var født i 1607 og har sannsynligvis i ung alder kommet over til Holland som sjømann. Her lot han seg verve som soldat i det Vest-indiske kompanis tjeneste. Det er oppgitt at han skal ha kommet til Amerika før indianerkrigen i 1643, men ettersom han hadde lært seg indianerspråket så grundig at han kunne opptre som tolk i 1645, må han vel på den tid ha oppholdt seg mange år i landet som t rapper (pelsjeger) i daglig kontakt med rødhudene. Etter fredsavtalen slo han seg ned på en gård han hadde fatt eiendomsrett til i Ministerialboka for den hollandsk reformerte kirken i kolonien viser at Claes inntrådte i den hellige ektestand den 15. april 1646 med Helletje (Hella, Helene) Hendricks. Det er ikke oppgitt nasjonalitet, men vi vet at det var flere kvinner fra Norge i kolonien på den tid. Noe som også peker på at hun var norsk, finnes i samme kirkebok for 1. februar Da ble nemlig Anneken (Anna) Hendricks, jomfru fra Bergen i Norge (med samme familienavn som Helletje) viet til Jan Arentsen van der Bilt. Denne Annecken kom således å bli en av stammødrene til den berømte Vanderbilt familien i New York. Kirkeboka viser at Claes og hustru sluttet seg til den hollandske kirken den 1. januar Claes flyttet flere ganger i distriktet. Engelskmennene erobret kolonien i 1663 og ga byen navnet New York eller hertugen av York, den senere Jakob II av Storbritannia. De fleste av de tidligere kolonistene ble imidlertid fortsatt boende i området. Claes flyttet til Harlem, og her slo han seg til ro for resten av livet. Han bygde seg hus på en tomt som ble forært ham av byrådet 2. mars Dette var et tegn på hvor høyt aktet han var. Han ble ofte omtalt som den hederlige, fortjente osv. Han levde i en kranglevoren tid, men hans navn forekommer i rettsprotokollene bare to ganger, en gang som vitne og en annen gang som bidragsyter til det felles forsvar. Han har nok hørt til de stille i landet. Claes døde i Harlem i huset til sin venn og nabo den 6. november 1679,72 år gammel. I de siste årene hadde han nok hatt visse økonomiske vanskeligheter og fått støtte av menigheten. Sannsynligvis etter hans eget testamente tok myndighetene etter begravelsen opp en fortegnelse over hans eiendeler som så ble solgt ved offentlig auksjon til inntekt for menigheten. Det kan derfor se ut som han ikke etterlot seg noen barn eller andre nære slektninger. Men det har nok vært andre gode grunner for at hans arv skulle tilfalle menigheten, for det er flere beretninger om at han hadde pårørende i kolonien. Navnet van Sant, van Santen og van Zandt forekommer i flere arkiver, og rundt omkring i USA finnes det ennå familier med dette navnet som hevder at de har sine aner blant de opprinnelige kolonistene i New York. DIZ , SIDE: 27

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem John Ludvigsen Jan Egil Borsvik Larsen Harald Lind Hege Karina J Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Av og v/thor H. Nordahl

Av og v/thor H. Nordahl * Av og v/thor H. Nordahl (Foto: Montasje: Shutterstock/Teknofil.no) SLEKTSTRE For å komme i gang bør en først gjøre følgende: Snakk med de eldste i familien og notér alles navn, fødselsår/alder, beste-/oldeforeldre

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok FRANK MARTON PEDERSEN 37 ÅR, GIFT, 3 BARN (ALLE JENTER) MEDLEM I SLEKT & DATA HAUGALAND I 1 ÅR SIVILINGENIØR I KJEMI, BOSATT I HAUGESUND SIDEN 2004 FØDT OG OPPVOKST

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning.

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning. ÅRSBERETNING FOR 2011 DIS-VESTFOLD Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: John Ludvigsen Willy Fredriksen Harald Lind Hege Karina Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 DIS-Vestfolds styre for 2015: Leder: John Ludvigsen Nestleder: Lars Jørgen Ormestad Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.302 Referat fra 14. april 2009

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

ALGHERO SARDINIA INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark

ALGHERO SARDINIA INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK Av Andrea Dannemark INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 KART OVER... 3 KORT OM ALGHERO... 4 SPRÅK... 4 PRAKTISK INFORMASJON... 5

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe H Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Etter 1880 kom det mange jøder fra Russland til Trondheim. De var fattige og flyktet fra forfølgelse. En av dem

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Skal lære om livet i rommet

Skal lære om livet i rommet En presentasjon fra elevene ved Porsgrunn videregående skole Skal lære om livet i rommet (Utdrag fra artikkel i PD) PD 12.03.12 Haakon Wærstad. Hva skjer i solsystemet og hvordan er livet på den internasjonale

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer