SKO. Eksamensbesvarelse våren Skapende kuratorpraksis ved Kunsthøyskolen i Bergen. Hilde Merete Methi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKO. Eksamensbesvarelse våren 2010. Skapende kuratorpraksis ved Kunsthøyskolen i Bergen. Hilde Merete Methi."

Transkript

1 SKO Eksamensbesvarelse våren Skapende kuratorpraksis ved Kunsthøyskolen i Bergen. Hilde Merete Methi. Sko laget av mesteren Anna Galkina. Foto: Vigdis Haugtrøe.! "!

2 SKO Introduksjon SKO er et ledd i en serie av hendelser som har pågått siden Prosjektet involverer et samarbeid med Anna Galkina, Maria Kalmykova og andre mestere som lager håndverk i Lovozero/Lujavri på Kolahalvøya i Russland, og kunstneren Yvette Brackman 1 som er skulptør, forfatter og filmskaper. Hun bor i København og snakker russisk. Lujavri er ei bygd med rundt 3000 innbyggere og ligger åtte timers biltur fra Kirkenes. SKO handler om å lage strategier for skoprodusjon og distribusjon med utgangspunkt i Lujavri. I beskrivelsen vil jeg fortelle om SKO, som vi formulerte som et prosjekt sommeren I tillegg beskriver jeg hendelsesforløpet som ledet opp til SKO, og som går tilbake til SKO er i dag et pågående prosjekt. I teoretisk del beskriver jeg SKO som del av problemene prosjektet skaper eller inngår i. Jeg ser det ut fra mitt arbeid som lokal kurator i Kirkenes og grenseområdene i nord forøvrig. Jeg har arbeidet med kunst i dette området i tolv år.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Yvette Brackman er født 1967 i New York. Hun har studert kunst og kunsthistorie ved University of Illinois, Chicago (1997). Fra 2001 til 2007 var Brackman professor ved Kunstakademiet i København. I sitt kunstneriske arbeid har hun fokusert på konsekvensene av de modernistiske utopiske eksperimentene på begynnelsen av 1900-tallet. Hun undersøker forhold mellom kunst, design og håndverk. Brackmans arbeid engasjerer ofte publikum og hun er interessert i spørsmål omkring felles ansvar og sosiale relasjoner. Brackman har også arbeidet på Jamalhalvøya som er et kjerneområde for nenetsisk befolkning, og har gjort prosjektet Land basert på dette. #!

3 I. BESKRIVELSE Oversikt over de ulike fasene i arbeidet 1) Kunstnerisk undersøke ved Yvette Brackman i Lujavri, ti dager, august Del av Border Dialogues The Barents Art Triennial, Pikene på Broen 2. 2) Common Knowledge 3 : Workshop i Lujavri, fire dager, september Kunstneren initerte en workshop med en designer fra Camper Shoes 4. 3) Kunstneren lager performancen og manuskriptet The Catalyst. Per mai 2010 er The Catalyst framført 13 ganger. 4) Forstudie SKO 5 : Møte i Lujavri, fire dager, september ) SKO: Workshop II i Lujavri, tre dager, februar/mars Vi kjøpte tjenester hos en skodesigner fra København til å lede workshopen. 6) SKO: Presentasjon av arbeidene til mestrene og kunstneren, april Åpning av geriljabutikken LUJA i Trondheim, som del av Samisk Kunstfestival 6. I prosjektet SKO gjenstår det å lage en prototype for en utesko, teste ut og få på plass ulike systemer for skoproduksjon og distribusjon, og gjennomføre flere kompetansehevingstiltak i Lujavri.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 Den gang var jeg daglig leder i Pikene på Broen og ansvarlig for Border Dialogues som var et EUfinansiert prosjekt. Prosjektet besto av utstillinger, kunstneriske hendelser, stedsspesifikke arbeider og seminarer flere steder i Barents-regionen. Barents-regionen er et samarbeid mellom de nordligste fylkene i Norge, Sverige og Finland, samt Nordvest-Russland. 3 Common Knowledge er kunstnerens overordnede konsept for arbeidet i Lujavri og arbeidene hun lager i tilknytning til dette. 4 Camper Shoes er et globalt sko firma med hovedkontor på Mallorca i Spania. %!SKO finansieres i hovedsak av norsk UD og Dansk Kulturråd. Forstudien ble finansiert av Barentssekretariatet og var del av Samisk Kunstfestival. 6 Samisk kunstfestival (www.samiartfestival.org) består av ulike kunstneriske hendelser på flere steder i Barentsregionen og Sápmi i perioden 2008 til I Trondheim gjennomførte vi utstillingen Collective Matters i Trøndelag Senter for Samtidskunst som LUJA butikk var del av. Jeg er kurator for prosjektet. Sámpi er et landområde som strekker seg fra Trøndelag i sørvest til Kolahalvøya i nordøst.! $!

4 Intensjonen med SKO I et overordnet perspektiv er målet å skape en plattform som kan synliggjøre problemene og paradoksene i tilknytning til det som vi oppsøker og utfordrer. Målet vi formulerer i sammenheng med visning av SKO er å lage strategier for rettferdig distribusjon og produksjon av sko og tilbehør som lages i samarbeid mellom kunstnere, designere og mestere i Lujavri. Da jeg inviterte kunstneren til å samarbeide første gang i 2005, var intensjonen å generere kunnskap om bygdas situasjon gjennom kunstnerisk undersøkelse. I det følgende vil jeg gjennom beskrivelse vise flere av problemstillingene vi har møtt underveis og som har blitt reflektert og diskutert gjennom Brackmans kunstverk. 1) En kunstnerisk undersøkelse, ti dager, august 2005 Brackman tilbrakte tiden i Lujavri på egen hånd, uten noe egentlig vertskap fra arrangørens side. Hun kom i kontakt med Jakov Safronov, en pensjonert skogvokter som bor på en liten gård rett utenfor tettstedet. Han åpnet sitt hjem for henne og introduserte henne for kone, venner og slektninger. Han er en mann som har kjempet i årevis for lokalbefolkningens rettigheter til å kunne fiske med garn i innsjøen og sine elver, slik de alltid har gjort. Brackman ble kjent med de ulike kulturtradisjonene i bygda, forholdene mellom samene og komiene. Disse er de største etniske gruppene. Dessuten nenetserne, som er veldig få. Og russerne. Hun ble kjent med spenningsforhold basert på etnisitet og! &!

5 tilhørighet. Brackman fikk lære om kulturtradisjoner gjennom mestrenes håndverk, arbeider i skinn og lær, hardsløyd, og hvilke tradisjoner som springer ut fra de ulike gruppenes kulturarv. Bygda har en rik håndverkstradisjon med en blanding av ulike kulturers tradisjoner, og det pågår diskusjoner om hva som er elementer fra komi kulturarv, hva er nenetsisk influert og hva er samisk tradisjon. Økonomien i bygda er i stor grad er basert på sovkhozen 7 TUNDRA. Det virker fremdeles som et kollektivsystem. TUNDRA driver ikke bare med reinhold og annet dyrehold, men driver også barnehager, skoler og eier boligblokker. Mange av de basale behovene er inkorporert i TUNDRA-økonomien. I tider da TUNDRA går dårlig skaper det negative sosiale ringvirkninger og nød. Det er lite privat kapital i sirkulasjon og bytteøkonomien står sterkt. Yvette Brackman sitt bidrag til Border Dialogues var å arrangere en enkel sammenkomst for tilreisende deltakere i prosjektet. Hun hadde invitert en eldre kvinne, Valentina Nikitsjna (Jakovs svigermor), til å vise fram og fortelle om sine, drakter og stoffer. Noe hadde hennes mor og bestemor byttet til seg, plagg i fantastiske kvaliteter som var opp til hundre år gamle. Valentina lager fine arbeider og sko i reinskinn. Jakov Safronov var også tilstede og fortalte om sitt arbeid med rettighetsproblematikk knyttet til fiske.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 Sovkhoz er en form for kollektivbruk som ble opprettet under kommunismen.! %!

6 Yvvette Brackman og Valentina Nikitsjna. 2) Common Knowledge og workshop i Lujavri, fire dager, september 2006 Da kunstneren kom hjem etter oppholdet, sendte hun et bilde av skoene som lages i Lujavri til Camper Shoes. Kanskje de kunne være interessert i et samarbeid? De profilerer seg som et selskap som tar etisk ansvar og samarbeider med flere landsbyer i fattigere deler av verden. De viste interesse, og ett år senere dro vi igjen til Lujavri sammen med en designer fra Camper, Irene Peukes, for å holde en workshop sammen med mestrene der. Nasjonalt Kultursenter 8 huset oss. Målet var å holde en workshop hvor mesterne utviklet en prototype som senere kunne produseres lokalt. Campersålen skulle settes på i fabrikken i Marokko. Rett før reisen skrev Camper at de også ville vurdere å lage en industrielt produsert sko som var inspirert av den lokale formgivningen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 Nasjonalt Kultursenter er Russlands nasjonale senter for samisk kultur.! '!

7 Det var flere årsaker til at dette aldri ble satt ut i liv. Hovedårsakene var at Camper ville betale altfor lite for arbeidet og materialet, og de så mange logistikkmessige problemer. Mestrene ville ikke bruke noe annet billigere materiale. Resultatet av workshopen ble at Camper heller ville lage en industriell sko kalt Lovozero. Prototype SKO laget av Camper. Irene og Valentina Nikitsjna. Måten å bruke filt på i design-forslaget og fargene er tydelig hentet fra tradisjonelle mønstre i området. Camper ville gi et symbolsk engangsbeløp til bygda, noe vi, jeg og kunstneren, ikke ville. Det forekom også korrespondanse mellom Camper, Kultursenteret og TUNDRA, men vi har ikke hatt innsyn i denne. I ettertid tenker vi at e-poster fra Camper kanskje ikke har blitt besvart. Skoen ble ikke satt i produksjon. Brackman hadde utarbeidet konseptet Common Knowledge, som er et overordnet rammeverk for hennes arbeid i Lujavri. Hva innebærer det å produsere et felles produkt som har til intensjon å tilfredstille kulturelle, bærekraftige, kunstneriske, tradisjonelle og økonomiske krav? Hun initierte et møte og et potensielt samarbeid mellom et lite lokalsamfunn med en sterk felles kulturarv og en global kapitalistisk struktur. The Catalyst-manuskriptet var arbeidet hun laget i etterkant av denne hendelsen. Manuskriptet beskriver de kulturelle og økonomiske forhandlingene.! (!

8 3) The Catalyst performance og manuskript Kunstneren tok opp hele workshopen på lyd og video. Arbeidet er et manuskript som bygger på kryssklippinger av forhandlingene, kontroversene og samtalene før, under og etter workshopen. Opprinnelig hadde stykket flere roller The Native, The Specialist, The Advocate, The Insurgent, The Inhabitant, The Resident og The Chorus. Disse rollene representerer personer som var involvert i workshopen. Inspirert av Bertholt Brechts lærestykker fremføres performancen av publikum. Kommentarer fra publikum inkorporeres i stykket, som omskrives etter hver forestilling. Per mai 2010 har stykket blitt framført 13 ganger fra Bergen til Beijing. På et tidspunkt skrev kunstneren om de syv rollene til en nummerert rekke med replikker.! )!

9 Faksimile fra The Catalyst Ved fremføringer av stykket har replikkene vært skrevet på små kort. Enkelte ganger har kortene vært skrevet ut med et avfotografert bilde av Valentina Nikitsjna. I tillegg til kortene blir replikkene projisert med rulletekst på et lerret. Manuskriptet fungerte også som en slags overvåkning av korrespondansen i en tid etter workshopen.! *!

10 SKO 4) Møte i Lujavri, fire dager, september 2009 Samtale omkring prosjektet fortsatte. Vi var klare på at vi ville reise tilbake til Lujavri. Catalyst XI ble framført av oss i en halvoffentlig sammenheng på Kultursenteret i Lujavri høsten Stykket tjente her til å forklare hva som hadde skjedd for tre år tilbake. Bortsett fra noen små kommentarer om faktuelle forhold mellom de ulike håndverkstradisjonene, var en videre samtale; er folk interessert i å forsøke en gang til, selv om man risikerer at det ikke kommer noe utav det? Mestrene ønsket et videre samarbeid. Kunstneren hadde utarbeidet konseptet SKO som en serie egne produksjoner og der sko laget av mestere i Lujavri var en del av konseptet. Hun fikk støtte til produksjonen fra Dansk Kulturråd. Jeg bygde på konseptet og fikk støtte fra norsk! "+!

11 UD til kompetansetiltak i Lujavri, til utgifter knyttet til presentasjon og produksjon av det vi kaller LUJA butikk 9 i Trondheim og til å invitere noen med dit fra Lujavri. 5) Workshop II, tre dager, februar/mars 2010 Etter møtet høsten 2009 holdt jeg kontakten med Lujavri. Det både var og er vanskelig å få til en god informasjonsflyt. Målet var å finne en person som kunne være en lokal koordinator. Det er dyrt å ringe og å motta samtaler for dem jeg ringer til. De har andre arbeidsrutiner i forhold til internett. Mange har det ikke. Jeg må ringe hver gang jeg har sendt en e-post til de som har og si i fra at jeg har sendt. Likevel kan det gå en uke eller to før jeg får svar. Først hadde vi tenkt at fem mestere skulle designe hver sin prototype som deretter kunne produseres opp i et visst antall i ulike størrelser. Vi sendte fire foto av bilder vi hadde tatt av sko i området på museer, og ba om at disse skulle tjene som inspirasjon for modellene. Det gikk lang tid å få det avklart, fordi vi ikke hadde noe lokal koordinator. Dermed fikk vi ikke distribuert og kommunisert oppgaven skikkelig og heller ikke sendt bildene til de fem. Det er heller ikke alle som synes de kan tegne et mønster. Vi bestemte oss å parallelt kontakte en designer som vi var sikker på kunne lage en skoform, med tanke på å holde WORKSHOP II i Lujavri. Mestere skulle lære å lage formen, som de kunne dekorere slik de ville. Kunstneren kontaktet en selvstendig designer i København, Marianne Britt Jørgensen. Hun laget et design for en innesko inspirert av de lokale skoene og ble med til Lujavri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 LUJA butikk er tenkt som geriljabutikker (Begrepet er fra designverden og uttrykker temporære butikker).!! ""!

12 for å holde workshop. Innesko ble valgt på grunn dette er mindre komplisert i en startfase. Denne gangen hadde vi bestilt reinskinn fra Granbergs Garveri. Det var 8-15 deltagere på workshopen. Kultursenteret og mestrene var veldig positive, og det var en god prosess. Siste dagen besluttet vi også å åpne opp for at skinnet som vi etterlot oss kunne brukes til å lage to typer mobilfuteraler, en for iphone og en mindre. Mobilfuteraler i reinskinn er det allerede mange som lager i Lujavri. Anna Igontova og Anna Galkia. Anna, Maria, Alla, Volodija, Volodia og Maira. Volodia. Marianne Britt.! "#!

13 6) Presentasjon av mestrenes og kunstnerens arbeider i LUJA butikk Vi åpnet butikk i Trondheim som var del av Collective Matters, Samisk Kunstfestival.! "$!

14 Sko av Marianne Britt og Maria Popova. Foto: Vigdis Haugtrøe.! "&!

15 Sko av Anna Galkina. Foto: Vigdis Haugtrøe. Company (video) og Service, Yvette Brackman. Foto: Vigdis Haugrøe.! "%!

16 Kunstneren hadde laget arbeider som ble vist i galleriet og i butikken. Company (video), Service (te-sett), Display (gardiner med stoff-trykk og podier til skoene). Brackman laget også flere servicefunksjoner for butikken blant annet navnet LUJA og logo, og et internettsted Hun har fått laget et brennjern til å brenne logoen inn i skinnet på produktene. Del av installasjonen The Cast, Yvette Brackman. Foto: Vigdis Haugtøe.! "'!

17 The Cast 10 er en installasjon av porselenfigurer på podier. Porselensfigurene er representerer rollene i The Catalyst. Denne formen er korets form i The Catalyst. Den minner om bildet av Valentina Nititsjna som vistes på replikk-kortene i noen av performancene. Noen av figurene har mer abstrakte mønstre som representerer bumerker fra Lujavri. Vi laget også The Catalyst i form av en bok 11. Gjennom The Cast, og også det at The Catalyst har fått en bokform, har det fleksible, forandelige, immaterielle i perfomancen, blitt noe materielt, nesten endelig, som om det representerer en avslutning på et kapittel i historien som fortelles. Anna Galkina, Yvette Brackman og jeg presenterte prosjektet dagen etter åpningen av Collective Matters og LUJA butikk i Trondheim den 15. april, I Common Knowledge undersøker Brackman formale problemstillinger. The Catalyst representerer hendelsen, formidler og skaper fortellinger. Det skapes ulike nivåer hvor mennesker som deltar i performancen får en rolle. Brackmans egen rolle, The Advocate, reflekteres og problematiseres i strykket. Det blir en likevekt mellom de ulike nivåene som representeres.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 The Cast ble vist i tilknytning til LUJA butikken i Trondheim, men i Trøndelag Senter for Samtidskunst, rett over gata. 11 En pdf av boken befinner seg på internett: (http://www.samiartfestival.org/files/uploads/catalyst_book_brackman.pdf). Den er på engelsk, russisk og kildinsamisk kan dermed også brukes som en lærebok for de som vil lære seg kildin samisk, det kildinsamiske skriftspråket, eller lære seg engelsk.! "(!

18 Arbeidene kan tenkes på som dokumentaristisk informerte, men gjennom rollefigurer i The Catalyst og porselenfigurene The Cast gis en form der menneskene og situasjonene ikke blottstilles. Det opprettholdes en distanse. På et tidspunkt ble forhandlingene i Common Knowledge/The Catalyst diskutert som kunsten i arbeidet. Nå er det et klarere skille mellom arbeidene til Brackman og de andres. Dette er en måte å strukturere forholdene våre på. Vi tenker ikke at det er strukturen eller prosessen som er kunsten, selv om det også kan tenkes slik. I utstilling av The Cast og de andre arbeidene, blir den reelle historien et slags bakteppe, som ikke er så synlig, men likevel er der. The Cast kan tenkes som en materiell estetisering av mestrene. De forskjønnes i porselen. Kanskje arbeidet kan tenkes som en dokumentasjon av kunst - The Cast som en slags porselensdokumentasjon av et annet kunstverk (performancen)? Hvor vi er nå og hva som gjenstår Vi har valgt å ikke selge de modellene vi har nå enda. Vi har hatt litt salg av tradisjonelle sko og mobilfuteral. Vi oppretter en mailingsliste for interesserte. Vi har hatt noen henvendelser og interessenter. Vi opplever at det enda gjenstår å få på plass en del systemer, som kommunikasjon, driftsform og annet nevnt ovenfor. Vi har fått positiv respons fra publikum på butikken. Den fungerte som en blanding av en utstilling og en butikk. Vi vil lage en ny prototype av en utesko. Vi må løse problem med såle og skinn. Problemet med å skaffe reinskinn i Russland er fordi flokken har blitt redusert på grunn av krypskyttere og dårlig økonomi som gjør at skinn også selges ut av bygda.! ")!

19 Det er nå igangsatt en politikk som har til formål å heve antall dyr og gjør flokken mer bæredyktig. Vi ser for oss at sovkhozen kan være en samarbeidspartner når det gjelder såler og kanskje også skinn senere. Fra TUNDRA i Lujavri. Kunstneren har foreslått at bedriften/apparatet vi setter opp skal gis til de vi arbeider med i Lujavri på ett eller annet tidspunkt, eller hun tenker jeg kan overta det, eller at det kan drives som et samarbeide mellom de som deltar. Målet er at de som er engasjerte kan ta mer aktive roller i hvordan det skal formes. Jeg liker tanken på at SKO er et arbeid uten en definert slutt, som vi holder på med så lenge vi er interesserte i å fortsette. Jeg vil selv ikke ha noen aktiv rolle i dette i fremtiden, dersom det ender opp som et rent produksjons- og distribusjonsselskap. Imidlertid tenker jeg at jeg kan ha en rolle som et mellomledd for salg i en periode, dersom det er nødvendig. Mestrene er veldige glade for er å få lære nye teknikker, så SKO har også et potensial som en plattform for samarbeid og eksperimentering mellom kunstnere, designere og mesterne.! "*!

20 Samarbeidet mellom kunstneren og meg fungerer uten avtaler og kontrakter, foreløpig. SKO er et felles prosjekt vi driver sammen og vi løser problemer sammen. Kunstneren tilegner seg mye kunnskap om områdene og problematikken selv. Jeg blir ikke den som overleverer et materiale til bearbeidelse for kunstneren, for hun engasjerer seg sterkt selv. Vi fordeler arbeid med organisasjon og arrangement. Vi har kjøpt mestrenes arbeider. Prisen er beregnet ut fra tilsvarende priser de har på sine arbeider og i forhold til dagsverk ved en middels månedslønn i Russland (5000 kr). Økonomisk er alle ganske likeverdige. Alle får betalt for sitt arbeid, men ikke så mye 12.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 I første del av Common Knowledge var det Camper som sto for kostnader knyttet til reise og lønn for designer og betaling til mestrene. I SKO er det vi som står for alle kostnadene og kjøper tjeneste hos designeren.! #+!

21 II TEORETISK DEL I denne delen beskriver jeg fram en del problemer som SKO skaper eller kan ses i sammenheng med. Det tar form som noen tankesøyler som reflekterer forhold mellom kunst, politikk, kapitalisme og geografi. Mer spesifikt reflekterer jeg omkring forholdet mellom lokal og regional utvikling og kunstneriske aktiviteter og roller, knyttet til Kirkenes og grenseområdene i nord. Jeg skisser et tankekart som peker på paradokser i SKO i tilknytning til teori og egne erfaringer.! #"!

22 Det lokale som råvare Da vi var på studietur til Venezia Biennalen så jeg min sønns soverom avbildet som materiale i et av kunstverkene som vistes. Det var også andre bilder fra Kirkenes i mørketiden med i det kunstneriske konseptet. Dette er bare ett av flere eksempler på hvordan det lokale i dette området har funksjon som materiale i en bestemt form for distribusjon av geografisk spesifisitet. I løpet av dette tiåret har det vært en mengde kunstneriske prosjekter i Kirkenes og de grensekryssende nærområdene, initiert av meg selv, andre lokale aktører eller selvinitiert av kunstnere eller arkitekter. Da jeg startet MIGRATION 13 prosjektet i 2002 så jeg ikke sammenhengen til andre tendenser i kunstverdenen, eller hvordan dette og senere prosjekter inngår i en politisk og økonomisk produksjon av området som en geopolitisk attraktivitet. Etter hvert ble jeg sett på som en verdi i kraft av å være lokal (kurator og kulturarbeider) i området. I en tilbaketrukket posisjon i dag får jeg likevel henvendelser fra et lite antall kunstnere i året om å samarbeide, for de vil gjøre prosjekter her. I de tilfellene kunstnerne kommer på eget initiativ, er de også ofte avhengig av lokale eksperter og guider inn i den lokale sammensatte situasjonen i området, et ekspertisenettverk av lokale som leverer en spesifikk kunnskap. Ofte krever produksjonene et visst antall lokale bidragsytere, eller former for lokalt publikum, som blir del av kunstnernes arbeid, direkte eller indirekte. Noen ganger er det tilstrekkelig at bare et bilde fra stedet vises.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13 MIGRATION prosjektet var det første Barents kunstprosjektet jeg gjennomførte i regi av Pikene på Broen. Det besto av utstillinger, workshoper og seminarer på ulike steder i Barents-regionen.! ##!

23 Geografiske mønstre for globalisering Geografen og marxisten David Harvey viser sammenhenger mellom kulturell og økonomisk utvikling i relasjon til geografi (lokalitet og plassering). Han sier at globaliseringen er geografisk artikulerte mønstre. Globalisering er ikke en overlegen enhetlig kraft som tres ned over en lokal utvikling. Det er et forhold på tvers av nivåer hvor det lokale kan filtreres oppover til et globalt nivå, og visa versa, på samme tid som prosesser innenfor en bestemt definisjon av nivå kan gjenskape lokale eller regionale former for hva globalisering handler om. Kapitalismen er avhengig av det unike, autentiske og egenartende fordi dette er omsettelige verdier som gir konkurransefordeler i markedet. Kapitalismen kan ikke fungere uten monopolkreftene, og prosessene som forsøker å erverve monopol virker i forhold til lokal utvikling. Ideen om kultur blir mer og mer knyttet til forsøk på å hevde monopol fordi unikhet og autensitet er hva som best kan artikulere forskjellighet og ikke-reproduserbarhet. Samtidig som kapitalismen gjør likt, skaper den uendelige nyanseringer. 14 Ingenting er så unikt at det ikke kan omsettes i et marked. Stedlig kunst En ting er det lokale som materiale sett i sammenheng med kapitalismens behov for det unike og spesifikke. En annen side er hvordan visse former for kunst relateres til steder, i intervensjoner og deltakerbasert kunst. Dette virker som en dobbel kraft. En!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$!

24 lokal arbeidskraft initierer, produserer og opprettholder et nivå av offentlig utadrettet kunst. Det sammenfaller med steders strategier for å hevde sine konkurransefordeler og tiltrekke seg investeringer. Det skapes ulike ordninger for å støtte besøkende kunstnere. Dette kan ses i sammenheng med betoningen av engasjement i mye kunstnerisk praksis, som drar veksel på diskusjonen om forholdet mellom kunst og sted. Kunsten gjenforteller stedet som en situasjon; et sett forutsetninger, geografisk lokalitet, historisk narrativ, gruppe av folk og sosial og politisk agenda. Disse kunstneriske retningene som bygger på avantgardens forsøk med å bryte med kunsten eller kunstinstitusjonen, kan tenkes som en form for stedspolitikk. Kunsten inntar en annen orden av tilhørighet, til et system av bevegelse og ikke-grunnlag'. De inngår i lokale/regionale uttrykte mønstre av globaliseringen. Den doble kraften kommer innenfra kunsten, og utenfra gjennom globaliseringsprosesser, som gir seg utslag i intens mobilitet for mange. Lokal kontekst blir en form for biennialisme. Kunstneren henter ikke så mye av sine kreditiver her i lokalsamfunnet, men de henter noe som gir kunstneriske kreditiver. Dette er enten i form av at de kan vise noe som er unikt et annet sted, eller så er det i form av at de har vist eller gjort et arbeid her som gir en form for verdi. Plassering av verkene blir del av verkene. Geografisk inkludering i kunsten Det har blitt skrevet en del om inkludering av den andre i kunsten i kjølvannet av Documenta 11. Kartlegging av grenser, de-territorialiseriserte stammer og etnisiteter, har vært behandlet i former som enkelte har hevdet er en slags myk ny-orientalisme.! #&!

25 Inkluderingsstrategiene kommer til syne i store utstillinger hvor kunstnere fra tredje land er aktivt deltagende. Verk som tar opp problemstillinger som springer ut fra skjevheter i verden, blir godt mottatt. Mange av de attraktive kunstnerne på tallet har vært kunstnere fra tredje land, eller kunstnere som arbeider med problematikk knyttet til geografiske og økonomiske skjevheter i verden. Jeg har sett kvaliteter som verdifull kunnskap trukket fram. Spørsmålet blir - verdifullt for hvem? Kunstteoretikeren Tirdad Zolghadr har undersøkt etnisk markedsføring som et redskap til å problematisere måten etnisitet har blitt brukt på i den amerikanske og europeiske kunstverden, som del av de kulturpolitiske brobyggingsstrategiene representert av multikulturalismen i Europa og Salat Bowl i USA. Han problematiserer synliggjøringen av etnisitet ved å vise hvordan en rekke begreper og strategier i relasjon til etnisitet og geografi har markedsverdi i kunstverden. For eksempel blir det kulturelle gjenstand for problematisering, snarere enn det kunstneriske. I den euro-amerikanske kunsten er det en lang kritisk tradisjon mot realisme i kunst. Er du derimot en referent fra et land utenfor hvor mye står på spill og trauma råder, unngår du kritikken. Zolghadr spissformulerer en framstilling på hvordan markedskapitalismens ekspansjon sammenfaller med kunstverdens ekspansjon gjennom inkludering av det unike og egenartede i etnisistet og spesifikke geografiske situasjoner.! #%!

26 Folkets mønster Sko er en formålstjenelig ting. Mestrene 15 i Lujavri har ulikt syn på sitt arbeid og tilnærming. Noen har en inderlighet og iherdighet i forhold til å utvikle nye ideer, produkter og mønstre. For andre er det en hverdagslig syssel, noe som man bare gjør uten å reflektere så mye rundt det, som en forlengelse av hendene og kroppen. Noen vil holde de mest verdifulle symbolene hemmelig. Noen kan eller vil bare repetere. Enkelte vil verne om tradisjonen som en del av den lokale, samiske eller urbefolkningenes kulturarv. Ei har en tilnærming til kunsthåndverket som en forsker som utforsker gamle mønstre og leser ornamentikk og former historisk, stedsrelatert og kulturelt. Hun har arbeidet med gammelt tøy i museer, skrevet av mønstre og restaurert. Hun produserer ikke noe nytt. Hun har laget et par små hefter som de bruker på TUNDRA og i opplæringsaktiviteter i bygda. Da vi møttes roste jeg henne for heftene. Hun sa at det er ikke hennes hefter, men folkets, en samling av folkets mønster. Hun har bare samlet det. Mestrene opererer selvstendig i et uformalisert nettverk. Mange viderefører tradisjonene som mødre og bestemødre har lært dem. De synes ikke man kan bruke annet materiale enn reinskinn i arbeidene. Det kollektive sitter igjen fra kommunismen, og i det å ha en tilhørighet til et en kultur generelt, og det gjenspeiler seg ofte i at man gjør valg på basis av det kollektive.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!Jeg kaller dem mestere. Det er den lokale benevnelsen. Ikke doujar (samisk), håndverker eller kunsthåndverker.!! #'!

27 Med kommunismens fall er et nytt regime i ferd med å erstatte det gamle. Noen har kalt det totalitær kapitalisme. Det er stor økonomisk vekst i Russland, samtidig som byer i utkantene regelrett strykes av listen over byer, selv om det bor folk der. De mister sine servicefunksjoner. Byer og steder her må nå vise sine konkurransefordeler, som i andre land. Pensjonene har ikke forsvunnet, men de tilsvarer 750 kr i måneden. En av mestrene arbeider som nattevakt ved et vann- og kloakkanlegg i en by 80 kilometer fra Lujavri. Hun tjener 2000 kr i måneden for arbeidet, som er for lite til å leve av. Den vanligste måten å si Jeg har på vil bokstavlig oversatt bli Hos meg er det (U menja est) på russisk. Det possessive verbet å ha forekommer lite. Eiendomsforholdet uttrykkes indirekte i passiv form, som ikke angir et subjekts aktive eierskap. Konstruksjon av formater Slik vi diskuterer og presenterer prosjektet, gir det mening å tenke SKO i relasjon til Bolsjeviktidens avantgardistiske praksiser. Det er samme land i en brytningstid. Kunstnerne brukte sin erfaring til kunstnerisk eksperimentering for å bygge bro til industrien og til tingene som skulle fremme den sosialistiske, kollektive kulturen. Kunstnerne produserte blant annet tekstiler, keramikk, typografi og annonser. I tillegg til produksjon av hverdagsobjekter var kunstnerne del av diskusjoner som artikulerte ideene om en verden uten eiendom. Dette innbefattet også teateret, poesi og arkitektur. De bidro til å opprette nye formater som for eksempel arbeiderklubber.! #(!

28 Med retur til privat eiendom og profittmotiv var NEP (Ny økonomisk politikk), som Lenin innførte i 1921, den rake motsatsen til de kollektivistiske idealene som hadde gitt grobunn til konstruktivistene. For å få fart på produksjon og konsum ble det åpnet opp for private aktører og spekulanter. NEP-politikken anerkjente at fungerende konsumsystemer var nødvendig for et moderne produksjonssystem. Siden de ikke kunne lene seg mot en planlagt økonomi til å påføre sine objekter på konsumenter, måtte konstruktivistene ta problemet med konsumbegjær på alvor. Deres visjon var en framtid der det eksisterte begjærlig forhold til de masseproduserte tingene, uten at det nødvendigvis måtte bli føre til grådighet. NEP ble selve smeltedigelen for konstruktivismen. De så en fremtidig verden i en overgangstid fra perspektivet til en allerede gjennomført sosialistisk revolusjon, som gjorde en slik forestilling til noe mer enn utopisk drøm. Og, på samme tid, fra perspektivet innenfra en varekultur under NEP. SKO kan tenkes som undersøkelser av noen av disse ideene og formatene, både på et kunstnerisk plan og i det vi forsøker å lage i virkeligheten. Det konstruktivistiske ligger i ønsket om å påvirke oppførsel og i konstruksjon av situasjon og sosiale relasjoner og praksis. Vi kan fordele og blande funksjoner i arbeidet. Arbeidet har en kunstnerisk funksjon samtidig som det oppstår definisjoner som sosial funksjon og nye former. Vi ønsker å lage nye strukturer, ikke bygge ned eksisterende. Vi tar innover oss hva vi er del av.! #)!

29 Konfrontasjonene Lokalt i Lujavri, blant samer og blant enkelte i kunstverdenen, ble arbeidet som førte til The Catalyst møtt med enkelte negative reaksjoner. En samisk akademiker jeg ville rådføre meg med, avsluttet samtalen med meg før jeg hadde fått spurt om råd. Noen var kritiske til den første fasen som går på at man kommer, setter opp en situasjon, gir håp til mennesker og risikerer på deres vegne, når man selv representerer en annen økonomi. Konfrontasjonene møtte vi allerede første gang vi var der, da noen påsto vi kom for å utnytte urbefolkningens kulturarv. Mestrene gikk, og kom tilbake. Jamfør The Catalyst: The Choir: What do we stand to gain from you coming here? Do you want to steal our ideas and exploit us? But you know nothing about global capitalism and how it turns living into living dead. The Choir: You may think us passive and naive, but we know that work and innovation is of outmost importance. Da vi viste SKO i Trondheim i from av en installasjon av tradisjonelle sko, de nye skoene som var utviklet i workshopen og noen av kunstnerne sine arbeider, som blant annet stofftrykk som hang i rommet og delte det av, ble det også en konfrontasjon fra en av betrakterne på åpningen som gikk i sinne, hun var veldig kritisk til det samiske i blant annet stoff-trykket. Hva hadde dette med samisk kultur å gjøre? At kunstneren er født i New York var utslagsgivende for kritikken. Det oppstår en forventningskonflikt. Vi presenterte arbeider i en samisk kunstramme. Det vi presenterte skapte en reaksjon på noe hun følte ikke representerte det samiske på riktig måte. Denne forpliktelsen er vanskelig å unngå dersom man er del av det! #*!

30 samiske skjebnefellesskapet. Den samiske kampen fra 1970-tallet, med sin bruk av strategisk essensialisme, har skapt en gjennompolitisert holdning; retten til å ha rett til. Dette gjør at også du som utenfor vil komme til å måtte føle plikt til å gjøre rede for din etnisistet og forsvare deg. Investoren Min rolle i prosjektet har variert. Først var jeg den som initierte og inviterte en kunstner til ei bygd som befinner seg ca 400 kilometer fra der hvor jeg bor, i et annet land, men som del av samme område Barents-regionen og Sápmi. Andre gangen reiste jeg for å støtte kunstnerens initiativ, være det lokale mellomleddet, en hjelpende hånd og tilstedeværende. Jeg har en tillit som en av oss, fordi jeg kommer fra Kirkenes og snakker russisk. Jeg kjenner folk som noen av mestrene kjenner. Vi har felles referanser. Workshopen høsten 2006 ga ikke de resultater som vi ønsket for det lokale nivået. Vi ville finne en måte å fortsette arbeidet på. Verken jeg eller kunstneren kunne slippe prosjektet og sette en strek. For mitt vedkommende skyldes det til dels min tilknytning til området. Jeg møter mennesker fra Lujavri igjen. For meg er det viktig å ta et sosialt ansvar. Det er et valg. I SKO har jeg inntatt en mer aktiv rolle. Før vi reiste, var min tanke at jeg ville forsøke å opptre som en investor. Det er ikke en rolle jeg har artikulert klart, verken for meg selv, eller for mestrene, men jeg er tilstede som en agent som vil lage et selskap, og de oppfatter meg som en selvstendig arbeider i kunstsfæren. Jeg har diskutert dette med kunstneren. Vi er åpne ovenfor hverandres ideer, som vi ofte liker.! $+!

31 Vi er enige om at vi ikke trenger å ha helt like intensjoner, eller å være entydige, men de fleste beslutninger tas sammen. Det er ikke sikkert at vi kan møtes i et slikt forslag og jeg vet ikke helt hva det innbærer, eller hvordan vi kommer til å fortsette. Jeg ønsker en rolle som er mer ansvarlig, heller en medskyldig enn en gransker som posisjonerer sin erfaring som en utenfor. Tanken om at jeg jobber for noe jeg ikke helt vet hva er, hvilke regler og målsetninger som gjelder, er en posisjon jeg kan ha som kurator 16. Investorer har ulike tidshorisonter for avkastning. Min investering er en langtidsinvestering. Jeg er tiltrukket av tanken om å finne nye måter og arenaer for kunsten å virke på, og hvordan kunsten kan gi nye måter å tenke ting på og forstå sammenhenger på. Jeg tenker jeg må være inne i strukturene for å se hva de gjør. Dette området har en kompleks utvikling der kunst og kultur er ledd i promotering av området for å tiltrekke seg og legge til rette for investeringer. I SKO kan det være en mulighet til å utforske kapitalismens og markedets spillerom innenfra. Det skaper en annen form for avhengighet, annerledes enn det politiske og økonomiske nivået som nå produserer og opprettholder de kunstneriske aktivitetene i området. Jeg lurer på om/hvordan markedskapitalismen er en struktur som kan fungere som en akkumulering av kunstnerisk produksjon, på sikt helst ikke som en del av støtteordningene, mer i seg selv som system. I utgangspunktet er en markedslogikk uforenelig med kunsten og kunnskapsverden. Man verner disse rommene, men alt industrialiseres.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "'!Jeg bruker her benevnelsen uavhengig kurator framfor freelance eller selvstendig. Uten at jeg ilegger det så stor betydning, synes jeg det samsvarer bedre med tankene om å lage egne formater, selv om uavhengig en posisjon som er like avhengig som de andre.!! $"!

32 Hva SKO betyr? Hva samarbeidet med kunstneren betyr er at det skapes et refleksivt nivå som kan vise fram problemstillingene. Dersom jeg hadde arbeidet alene, ville jeg ikke kunnet artikulert og synliggjort disse. Kunstneren bidrar med verdifull kunnskap inn i den reelle situasjonen og foreslår strukturelle løsninger. Samtidig skaper hun kunsten som gjør at problemene, modellene og virkeligheten kan diskuteres. Gjennom The Catalyst får mestrene og stedlige problemstillinger en stemme og et rom å snakke i. (Det er viktige aspekter for folkene i Lujavri som er utelatt i beskrivelsen av prosjektet). I SKO får flere en stemmer og mestrene i Lujavri er medskapere og representerer seg selv. Ved å skape kulturelle former og nye definisjoner for det autentiske og unike, for orginalitet og tradisjon kan det åpne seg rom for politisk tanke og handling. Det kan gi en styrket forhandlingsposisjon. SKO blir en erfaring som kan gjøre meg bedre i stand til å tenke igjennom ulike former og rollefordelinger i de geografiske, økonomiske og kunstneriske mønstrene. I arbeidet mitt, og i dette prosjektet, lager vi eller det oppstår ulike former for samtale og presentasjoner. Øyeblikk med samtaler eller fortelling gir mening og er viktige estetiske opplevelser for meg. Det er en drivkraft. Ettertanke For meg gir det ikke så mye mening i å tenke så mye på skillet mellom kunst i galleri, kunst på et sted, kunst som prosess, struktur eller forhandling. Men jeg synes det er interessant å tenke på om stedet og det lokale gjennom nye formater kan styrke sin mulighet og posisjon i de ulike maktforholdene kunsten forhandler, i kunstens prosess med å defineres og legitimeres som kunst.! $#!

33 Takk til: Gode samtalepartnere før og under skriveprosessen Morten Torgersrud, Thomas Kintel, Yvette Brackman og Marianne Heier. De som bidro til LUJA butikken i Trondheim: Marianne Britt Jørgensen, Anna Galkina, Tatjana Galkina Anna Igontova, Maria Kalmykova, Tatjana Kosjevina, Maria Popova, Ludmila Tymotsjenko, Alla Vasileva Vladimir Selutin, Svetalana Selutina. Butikkmedarbeidere: Mia Julie Wiland og Tian Miller. Literattur: Christina Kiaer, Imagine No Possessions. The Socialist Objects of Russian Constructivism. David Harvey, The Art of Rent Tirdad Zolghadr, Ethnic Marketing in Eight Easy Steps! $$!

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Videregående utdanning og etnisitet som ressurs: En pilotstudie i et lulesamisk kjerneområde

Videregående utdanning og etnisitet som ressurs: En pilotstudie i et lulesamisk kjerneområde N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1002/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 76 Prosjekt nr: 1045 Prosjekt tittel:

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Bilisme i hverdagen. - hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? Britt Cristine Mathisen

Bilisme i hverdagen. - hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? Britt Cristine Mathisen Bilisme i hverdagen - hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? Britt Cristine Mathisen Masteroppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

MELLOM KUNST OG KOMMERS

MELLOM KUNST OG KOMMERS Astrid K. S. Trondal MELLOM KUNST OG KOMMERS Atelier Ilsvikas transformasjon fra kunstnerkollektiv til kreativ business i årene 2000-2012 Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken Leder Erlend Hammer Kritikk av nye uttrykk, nye uttrykk for kritikk Tone Hansen Kan kunstkritikken imøtekomme den nye kunnskapsproduksjonen i kunstinstitusjonen? Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Detaljer

#instalove for Instagram

#instalove for Instagram #instalove for Instagram En kvalitativ studie av hvordan unge voksne har domestisert Instagram. Mari Park Thorsen Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Trondheim våren 2013 ii Forord Jeg husker

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Fra tanke til handling...?

Fra tanke til handling...? Lisa Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Lise Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Fra tanke til handling...? ISBN 978 82 7570-213-3 Fra tanke til handling...? Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Oppdrag: Dokumentasjon og evaluering av Stedsans i prosjektårene 2005, 2006 og 2007. Oppdragsgiver: Grenland Friteater. Oppdraget utført i perioden: 2005,

Detaljer

[ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt. Å få støtte. Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl

[ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt. Å få støtte. Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl 3/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få støtte Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Målet er å bli herre i eget hus Om betydningen av støtte og rådgivning for egen mestring

Detaljer

Bacheloroppgave 2011. Studentnummer: Markedshøyskolen. Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling

Bacheloroppgave 2011. Studentnummer: Markedshøyskolen. Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling + + Bacheloroppgave 2011 Studentnummer: 36018462 36000059 10 juni 2011 Markedshøyskolen Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer

COACHING. - et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv. Kjersti Kristiansen

COACHING. - et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv. Kjersti Kristiansen COACHING - et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv Kjersti Kristiansen Masteroppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk BCR3100 Bacheloroppgave Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk 980234 980148 980066 - Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen Det gode liv Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn Gro Berntsen Mastergradsoppgave Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 Forord

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Der nokon skulle tru at alle ville bu

Der nokon skulle tru at alle ville bu Der nokon skulle tru at alle ville bu En studie av Drammen og Bodøs nettbaserte selvskildringer. STV-3903 Marte Monsen Hvalryg Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Fakultetet for humaniora,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer