Dok.dato: Klassering: 630. (enhet/initialer): REKTOR/[Ufordelt] FOU/KL. Dok.dato: Klassering: 270. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 17.01.2012. Klassering: 630. (enhet/initialer): REKTOR/[Ufordelt] FOU/KL. Dok.dato: 20.01.2012. Klassering: 270. Dok.dato: 08.02."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A Evaluering av forskningsklyngene ved HiT trategier og tiltak ifm. Fo-prosjekter fra Forskingsrådet og E og eksternt finansiert virksomhet 2007/ / TDE/TB Mottaker Rektor Kristine Langerød 630 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: REKTOR/[fordelt] FO/KL Anskaffelsesprotokoll Lederutvikling / / ERONAL/TDJ 270 Kjetil Horgmo aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/KH t- EFL- F TOLO03- Nils verre Haug- Teaching Agreement Erasmus - lærer- og ansattutveksling inn / ut / / FO/EJ Mottaker niversite aul abatier Toulouse 341 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/EJ ide: 1 av 57

2 -sak 16/12 trategi for samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og arbeidslivet Råd for samarbeid med arbeidslivet - RA 2011/ / REKTOR/KB Mette Kammen 012 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/MKA D-sak 07/12 trategi for samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og arbeidslivet Råd for samarbeid med arbeidslivet - RA 2011/ / REKTOR/KB Mette Kammen 012 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/MKA nformasjon om saksgang ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / EFL/EKH Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH øknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave H tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / H/GR Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/GR ide: 2 av 57

3 nnvilget søknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave H tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / H/GD Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/GR Møtereferat A Arbeidsutvalgs møte , HiOA i Oslo A HR Arbeidsutvalg N 2011/ / ØKONOM/BKJ 053 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Britt Kjørholt ØKONOM/BKJ TE Britt Kjørholt ØKONOM/BKJ Tilsetting T Tilsettingssak Fast stilling Gruppeleder orsgrunn 2011/ / T/A OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Frode Evenstad aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/CHF Tilsettingsbrev - Endret tilbud EFL Tilsettingssak 1-2 doktorgradsstipend innen utdanningsvitenskap 2011/ / EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Cathrine Frogh Høgskolen i Telemark 216 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/CHF ide: 3 av 57

4 Tilsettingsbrev - Endret tilbud EFL Tilsettingssak 1-2 doktorgradsstipend innen utdanningsvitenskap 2011/ / EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Anja Gabrielsen Høgskolen i Telemark 216 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/CHF Oppnevning av to nye sensorer i emnet 2585 AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / AF/B OFFL 26 Eksamenssvar/karakterar Mottaker er Mangset Mottaker Arild Davidsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/B Ny vurdering av lønnstilbud EFL Tilsettingssak Fast stilling som professor/førsteamanuensis i tradisjonskunst 2010/ / EFL/GAM OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Tellef Kvifte Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2011 Årsregnskap / / ØKONOM/TEØ Mottaker Riksrevisjonen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKONOM/TEØ ide: 4 av 57

5 Tilsettingsbrev BB Tilsetting av studentvakt i Bø ngvill Vadla ***** 2012/ / BB/AK OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker ngvill Bruland Vadla aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN Tilsettingsbrev BB Tilsetting av studentvakt i Bø Hanne Egevang Lersey ***** 2012/ / BB/AK OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Hanne Egevang Lersey Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN ndividuell oppfølgingsplan H ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / H/MHE Mottaker NAV kien aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/MHE var på krav om forhandlinger ***** ***** ***** TF ersonalmappe ***** ***** ***** N 2011/ / TF/NM aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fakultet for teknologiske fag TF/EE TE Magne Hegna ERONAL/MH ide: 5 av 57

6 var på henvendelse fra NAV EFL ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / EFL/HB Mottaker NAV aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/HB tatsregnskapet, likviditetsrapport januar 2012 Likvidrapport 2006/ / ØKONOM/TEØ Mottaker Direktoratet for økonomistyring aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKONOM/TEØ Oppnevning av sensor, EL, grunnskolelærerutdanningen 1-7 EFL studieåret 2011/ ensoroppnevning og sensorkontrakter 2011/ / EFL/NHL OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Knut Rune Olsen Mottaker Lars Opdal Høgskolen i Telemark 453 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/GAM Referat - Møte om et samarbeid om mastergradsstudium i kroppsøving, idrett og friluftsliv mellom HiT og ia amarbeid mellom Høgskolen i Telemark og niversitetet i Agder om utvikling av et mastergradsstudium i kroppsøving-, idretts- og friluftsliv 2012/ / TDANNNG/ÅK Mottaker Kristian Bogen Åshild R. Kise 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: REKTOR/KB TDANNNG/ÅK ide: 6 av 57

7 Oppnevning av sensor, Master i pedagogikk EFL studieåret 2011/ ensoroppnevning og sensorkontrakter 2011/ / EFL/NHL Mottaker May-Britt Waale Mottaker Anit Berg Olsen 453 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/GAM Referat fra TT-møte HiT 2012 TT Tilsettingsutvalg teknisk/administrative stillinger nnkallinger og referat 2012/ / ERONAL/BMK Mottaker Morten edersen Mottaker Mari ran Mottaker aal Are olberg Mottaker Morten Østby Mottaker Erik Aarnes Mottaker Rolf Heimdal Mottaker Geir Rougthvedt Mottaker Hanne Kirsti Lj. Waale Mottaker Gro Helen Eri Wærstad Cathrine Haugen Fagerli 012 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/M ØKONOM/MR T/A DRFT/MØ AF/EAA H/RH H/GR EFL/HKLW TF/GW ERONAL/CHF var på søknad om innpassing av fag EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2006/ / EFL/R Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/R ide: 7 av 57

8 Referat fra møtet 14.februar 2012 TF - Doktorgradsutvalget ved Fakultet for teknologiske fag / / TF/K nger Kristiansen 621 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/K var på framsatt klage av karakter i individuell hjemmeeksamen deltid høsten 2011 EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / EFL/HB Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE var på søknad om godkjenning av emner fra HiT TF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 TF/AE Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/DLK nnvilget søknad om permisjon H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / H/ENO Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BM ide: 8 av 57

9 var på søknad om fritak for tidligere eksamener H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / H/BM Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BM var på krav om forhandlinger ***** ***** ***** ***** TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2010/ / TF/BGL Mottaker ***** Magne Hegna aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/EE ERONAL/MH Oppnevning av ekstern sensor ved klagesensur i pedagogikk h2011 EFL Oversending av eksamensbesvarelser til klagesensur / / EFL/HB Mottaker Marianne T Martinsen Høgskolen i Telemark 453 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE E-post angående studieprogresjon - samtale H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 H/BBA Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EN ide: 9 av 57

10 Ny vurdering av lønnstilbud AF - Tilsettingssak, rosjektkoordinator og studieadministrativ medarbeider, midlertidig stilling 2011/ /2012 AF/MAA OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Marit kogli Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK var på søknad om fritak fra praksis H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 H/EN Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EN Oppfølging av sykmeldte - informasjon om tidsfrister og rettigheter i tatens ensjonskasse FA ØKONOM ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ /2012 ØKONOM/MR Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN nnvilger støtte til arbeidsmiljøtiltak Kompetanseutvikling / /2012 ERONAL/TDJ 254 Mottaker Ramona Lorentsen Terje Dehli Jacobsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/RL ERONAL/TDJ ide: 10 av 57

11 nnvilget søknad om permisjon AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2012 AF/BGR Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/EF Masteroppgave for Tonje kuland NHM 4317 AF 2012 Masteroppgaver 2012/ /2012 AF/TK ***** Tove M Kristoffersen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK Tildelingsbrev Tilbudskonkurranse Anskaffelser M Exchange 2011/ /2012 T/A 053 Mottaker Morten Adolfsen Mottaker Kjetil Egeland Mottaker tum ystem A aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T/A Tildelingsbrev- lagring Tilbudskonkurranse datalagring 2012/ /2012 T/A 053 Mottaker Kjetil Egeland Mottaker Morten Adolfsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T/A ide: 11 av 57

12 H innspill til HR utlysning om tdanning + Fo - De gode eksemplene tdanning + Fo - De gode eksemplene 2011/ /2012 TDANNNG/TB Mottaker Tove Bøe Erik Nordberg 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/TB H/ENO B LEVEN Bilateral agreement - ykepleie Erasmus bilaterale avtaler 2006 til / /2012 TDE/TE Mottaker Katholieke Hogeschool Leuven 341 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/EJ K CARMART Bilateral agreement Erasmus bilaterale avtaler 2006 til / /2012 TDE/TE 341 Mottaker niversity of Wales, Trinity aint David aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/EJ Mo- Belarusian tate niversity of Culture and Arts, Minsk amarbeidsavtaler i Europa utenfor Erasmus-området 2007/ /2012 TDE/TE Mottaker Belarusian tate niversity of Culture and Arts, Minsk 341 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/EJ ide: 12 av 57

13 CV AF Timelærere / undervisningsassistenter - CV 2011/ /2012 AF/MAA OFFL 25 Tilsetjingssaker aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/MAA TE Åsmund Bakkene nnkalling til møte i studentrådet EFL - tudentrådssaker 2011/ /2012 EFL/GAM 5 Gunn Anne Mork aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/GAM Referat fra møte med studentrådet og dekan EFL - tudentrådssaker 2011/ /2012 EFL/GAM 5 Gunn Anne Mork aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/GAM CV AF Timelærere / undervisningsassistenter - CV 2011/ / AF/MAA OFFL 25 Tilsetjingssaker aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/MAA TE Thor Christian Bjørnstad ide: 13 av 57

14 Oppsigelse av stilling H ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2012 H/RL aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/RH B 15 ***** Tilbakemelding - tilsettingssak AF Tilsettingssak Fast stilling som førsteamanuensis i biostatistikk 2011/ / AF/MAA OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Andreas Zedrosser Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK Forespørsel om ny vurdering av lønnstilbud AF Tilsettingssak Fast stilling som førsteamanuensis i biostatistikk 2011/ /2012 AF/MAA OFFL 25 Tilsetjingssaker Andreas Zedrosser aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK øknad og CV AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/GN OFFL 25 Tilsetjingssaker Tove M Kristoffersen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK ide: 14 av 57

15 Refusjonskrav NAV AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ /2012 AF/GN Mottaker NAV Bø aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/MAA nnvilget søknad om innpassing av utdanning AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/BGR Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/BGR øknad om å gå muntlig opp til skriftlig eksamen EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / EFL/NHL ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE nnvilget permisjon ***** ***** ***** H ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2012 H/ENO Mottaker Rolf Heimdal Rolf Heimdal aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/RH H/RH ide: 15 av 57

16 Legeerklæring ***** ***** EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / EFL/AL ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL øknad om tilrettelegging ved eksamen AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / AF/HKV aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/HKV B 2 ***** Retur undertegnet avtale - databehandleravtale mellom Høgskolen i Telemark og niversitetet i Oslo ved T Nasjonalt forskningsinformasjonssystem - Current Research nformation ystem n Norway - Cristin 2010/ / TDE/MKA 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/KL TE niversitetet i Oslo Vedrørende tredje forsøk på vurderingsoppgave 061-E1 H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 H/BBA Bente Bang Andersen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BBA ide: 16 av 57

17 Rapport fra dialogmøte 2 BB ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ / BB/AK aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/AK TE ***** EFL øknader om Fo-permisjon 2012 Fo-permisjon for ansatte i vitenskapelige stillinger / /2012 FO/A Mottaker ål Augestad Carl-Magnus Nystad 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/A EFL/CMN Krav om sykepenger- foreldet krav BB ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ / BB/AK NAV Bø aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/AK Manglende rapportering om oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BB ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ / BB/AK aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/AK TE NAV Aa-registeret ide: 17 av 57

18 Retur undertegnet arbeidsavtale T Tilsettingssak Fast stilling Gruppeleder orsgrunn 2011/ /2012 T/A OFFL 25 Tilsetjingssaker aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/CHF TE Frode Evenstad Overførte dokumenter fra tilsettingssak ***** ***** ***** T ersonalmappe ***** ***** ***** 2006/ /2012 T/A OFFL 25 Tilsetjingssaker aal Are olberg aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T/A KH øknad om to nye emner på T AF - KH tudieplanarbeid 2012 / 2013 N 2011/ /2012 AF/EF 421 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arild Hovland AF/AHO NN 27 Eline Flesjø AF/EF H øknader Fo-permisjon 2012 Fo-permisjon for ansatte i vitenskapelige stillinger / /2012 FO/A Mottaker ål Augestad Geir Rougthvedt 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/A H/GR ide: 18 av 57

19 Oppfølging av samarbeid med Brasil innen høyere utdanning amarbeid med Brasil innen høyere utdanning 2012/ / FO/EJ 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/EJ B 0 enter for internasjonalisering av høyere utdanning øknad om tilrettelegging under eksamen AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/B aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/B B 2 ***** Midler til forskning og utvikling- søke til Extratiftelsen via Nasjonalforeningen Kunngjøring av forskningsmidler via Nasjonalforeningen for folkehelsen 2007/ /2012 TDE/MKA 67 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/KL TE Nasjonalforeningen for folkehelsen TF - Godkjenning av fakultetenes data rapportert til DBH februar 2012 Rapportering av studie- og studentdata til DBH våren / /2012 TDANNNG/HJB Mottaker Hans Jacob Berntsen Morten Christian Melaaen 508 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/HJB TF/MCM ide: 19 av 57

20 øknad om tilrettelegging under eksamen AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/B aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/B B 2 ***** Oppsigelse av stilling - avklaring om fratredelsestidspunkt H ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2012 H/RL Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/RH AF Godkjenning av fakultetets data rapportert til DBH februar 2012 Rapportering av studie- og studentdata til DBH våren / /2012 TDANNNG/HJB Mottaker Hans Jacob Berntsen Anette Norheim Fredly 508 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/HJB AF/ANF Vedtak om akkreditering - Høgskolen i Telemark - ph.d.-studium i kulturstudier Doktorgradsprogram i kulturstudier 2006/ / AF/AHO Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 621 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/ÅK ide: 20 av 57

21 Godkjenning av studieplaner for 30-studiepoengsfag øknad om etablering av 30-studiepoengsfag N 2012/ /2012 EFL/AL 421 Mottaker Anne olberg nger Anne Lindstad aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/A EFL/AL Førskolelærerutdanning - AK-arbeid innen Region ørvest Førskolelærerutdanning AK midler - amarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon N 2012/ /2012 TDANNNG/ÅK Mottaker Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise 320 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EH TDANNNG/ÅK EFL godkjenning av fakultetenes data rapportert til DBH februar 2012 Rapportering av studie- og studentdata til DBH våren / /2012 TDANNNG/HJB Mottaker Hans Jacob Berntsen issel Rønningsland 508 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/HJB EFL/R Oversendelse av endringer i kontrakt - CO2-fangst fra industri og kraftverk prosjektnummer / F30 TF - Norges Forskningsråd - rosjekt CO2-fangst fra industri og kraftverk 2007/ / TF/K Norges Forskningsråd 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/MCM ide: 21 av 57

22 øknad om 4. gangs forsøk i 45D EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / EFL/HK ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE Emne 050 E08-1 AT - krav om begrunnelse for eksamenskarakter H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / H/BBA aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BBA B 3 ***** Referat fra informasjons- og drøftingsmøte HiT 2012 nformasjons-, drøftings og forhandlingsmøter nnkallinger og referat 2012/ /2012 ERONAL/BN Mottaker Evy Olsnes Mottaker Hildegunn Hegna Haugen Mottaker Berit Margrethe andvik Mottaker Lars Erik Øi Mottaker Ellinor Young Mottaker Anne Wangensten Norstrand Mottaker nni tamland Kaasin Mottaker Håvard Haukvik Mottaker ngrid R. Bakkeland Mottaker Kristian Bogen Mottaker John W. Viflot Mottaker Kjetil Horgmo Mottaker Anita Dale Bente undbø 014 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EO TF/HHH H/BM TF/LEØ H/EY EFL/AWN TF/K EFL/HHA AF/B REKTOR/KB DREKTØR/JWV ERONAL/KH TAB REKTOR/AD ERONAL/BN ide: 22 av 57

23 rotokoll fra forhandlinger HiT 2012 Krav etter pkt i hovedtariffavtalen 2012/ /2012 ERONAL/MH Mottaker Fakultet for teknologiske fag Mottaker Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Mottaker Frode Bakken Mottaker atricia Flor Mottaker Evy Olsnes Mottaker Hildegunn Hegna Haugen Mottaker Berit Margrethe andvik Mottaker Lars Erik Øi Mottaker Ellinor Young Mottaker Anne Wangensten Norstrand Mottaker nni tamland Kaasin Mottaker Håvard Haukvik Mottaker ngrid R. Bakkeland Mottaker Magne Hegna Bente undbø aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/EE EFL/HB BB/FB BB/F H/EO TF/HHH H/BM TF/LEØ H/EY EFL/AWN TF/K EFL/HHA AF/B ERONAL/MH ERONAL/BN Melding om lønnsopprykk TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ /2012 TF/NM Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN Melding om lønnsopprykk EFL ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2012 EFL/LR Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN ide: 23 av 57

24 Melding om lønnsopprykk BiB ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2012 BB/F Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN nnvilget søknad om å starte hovedprosjekt TF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 TF/AE Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/DLK Vergens samtykkekompetanse for enslige mindreårige flyktninger i forskningsprosjekt om fosterhjemstiltak - forespørsel om uttalelse Fosterhjem som omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger 2012/ / H/KE Mottaker Justis- og Beredskapsdepartementet 666 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/KE Vurdering hovedprosjekt TF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 TF/AE Dina L Kleiva aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/DLK ide: 24 av 57

25 var på henvendelse - vergens samtykkekompetanse for enslige mindreårige flyktninger i forskningsprosjekt om fosterhjemstiltak Fosterhjem som omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger 2012/ / H/KE Justis- og beredskapsdepartementet 666 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/RL Retur undertegnet arbeidsavtale EFL Tilsettingssak 1-2 doktorgradsstipend innen utdanningsvitenskap 2011/ /2012 EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker Anja Gabrielsen 216 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK Overførte dokumenter fra tilsettingssak ***** ***** EFL ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2012 EFL/ADA OFFL 25 Tilsetjingssaker Anders Davidsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/ADA Anmodning om melding ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / AF/TJO NAV Forvaltning Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TJO ide: 25 av 57

26 Melding om retur til 50% stilling BB ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ /2012 BB/AK Mottaker tatens ensjonskasse aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BN øknad om å få gjennomføre bacheloroppgave våren 2012 TF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TF/AE aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/DLK TE ***** øknad om samarbeid 2012 / 2013 EFL amarbeid med Folkeuniversitetet ør-øst Folkeuniversitetet Buskerud - Vestfold - Telemark 2011/ / EFL/T Folkeuniversitetet ør-øst 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/T ykemelding ***** ***** EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/AMH ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AMH ide: 26 av 57

27 øknad om overflytting til ia EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/AL ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL øknad om innpassing av fag EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / EFL/R ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/R ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** vedtak om utestengelse 2012 Vedtak om utestenging m.v. - fra andre høgskoler og universitet 2012/ /2012 TDANNNG/HJB 535 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/HJB TE Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjenner sluttrapportering og sluttregnskap og utbetaler resterende midler tatens Landbruksforvaltning Biogass 2009/ /2012 TF/ML tatens landbruksforvaltning 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/ML ide: 27 av 57

28 Forespørsel om kontaktinformasjon til leder i personal- /HR-avdeling for opprettelse av kontaktregister i FAD Kontaktregister over statlige personalledere 2012/ /2012 ERONAL/KH 002 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/KH TE Kunnskapsdepartementet Til bokas pris - utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa på høring Høring - utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa 2012/ /2012 BB/[fordelt] Kunnskapsdepartementet 008 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/[fordelt] Avslag på søknad om midler fra tiftelsen Wøyen for 2012 H Midler fra stiftelsen Wøyen for / / H/GD 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EO TE tiftelsen Wøyen Tilsettingsbrev EFL Tilsettingssak Fast førstestilling i engelsk 2011/ /2012 EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Ann Katrin Jonsson aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK ide: 28 av 57

29 Lønnsmelding - ***** ***** ***** ***** ELF ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2012 EFL/ADA ***** Anne Marie øvde aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AMØ øknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgaven H tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2012 H/ENO aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BBA B 23 ***** nnkalling til møte i nternettgruppa tviklingsprosjekt - HiTs nettsider - nformasjonsstruktur ntranett 2007/ /2012 NFO/MH er Magnus Holtung 042 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NFO/MH nformasjon til studenter angående: Forenklet søknadsprosedyre for autorisasjon av nyutdannet helsepersonell sommeren 2012 H Autorisering av nyutdannet helsepersonell 2007/ /2012 H/EN Mottaker Avgangsstudenter sykepleie og vernepleie våren aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EN ide: 29 av 57

30 H Revidert innstillingsliste til Fo-stipend Fo-permisjon for ansatte i vitenskapelige stillinger 2012 N 2012/ /2012 FO/A Mottaker ål Augestad Mottaker Kristine Langerød Geir Rougthvedt 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/A FO/KL H/GR øknad om midler til prosjekt - Mellom konflikt og samhandling H Midler fra stiftelsen Wøyen for / / H/GD Mottaker tiftelsen Wøyen 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/MHE var på søknad om bruk av kvoteplasser til integrert forskerutdanning Kvoteprogrammet / 2014 N 2010/ /2012 FO/TE Mottaker Tone Jøran Oredalen Espen Johansen 570 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TJO FO/EJ Tilsettingsbrev EFL Tilsettingssak Fast førstestilling i engelsk 2011/ /2012 EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Risley Kavu Ngala aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK ide: 30 av 57

31 hd-stipendiat i sammenlignende kulturpolitikkforskning AF Tilsettingssak tipendiat i komparativ kulturpolitikkforsking N 2012/ / AF/MAA OFFL 25 Tilsetjingssaker 216 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fakultet for allmennvitenskapelige fag AF/MAA TE er G. Norseng AF/GN Bekreftelse på undervisning AF Forfatterstudiet Avtaler undervisning / /2012 AF/EF OFFL 25 Tilsetjingssaker 420 Mottaker Jenny Tunedal aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/EF var på invitasjon til rådsmøte i Midt-Telemarkrådet 4. mai 2012 Midt-Telemarkrådet 2012/ /2012 REKTOR/KB Mottaker Midt-Telemarkrådet 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TAB REKTOR/AD Deltagerliste ledersamling februar Lederutvikling / /2012 ERONAL/TDJ 270 Terje Dehli Jacobsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/TDJ ide: 31 av 57

32 rogram ledersamling februar Lederutvikling / /2012 ERONAL/TDJ 270 Terje Dehli Jacobsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/TDJ Brev til klagenemnda i emne 5907 Business English, NY høst 2011 AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/HKV Mottaker Anne Linda Løhre Mottaker Dag Diserud Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/HKV Oversender rapportskjema - formidling av elektroniske kopier BB Digital artikkelformidling i H-bibliotek 2009/ / BB/FB 044 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/FB B 6 Kopinor Rapport over samlet antall elektroniske kopier som ble formidlet i perioden BB Digital artikkelformidling i H-bibliotek 2009/ /2012 BB/FB Mottaker Kopinor 044 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/FB ide: 32 av 57

33 Tilsettingsbrev EFL Tilsettingssak Fireårig vikariat i pedagogikk 2011/ /2012 EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Marianne Torve Martinsen aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK Vurderingssamtale - ***** ***** ***** EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/R Mottaker Rolf Heimdal Rolf Heimdal aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/RH EFL/RH ndertegnet avtale om vaktmestertjenester HiT Notodden Avtale med tatsbygg om vaktmestertjenester 2012/ /2012 ERONAL/MH tatsbygg ør 239 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/MH Avregning brukeravhengige driftskostnader HiT orsgrunn Leieavtaler - tatsbygg 2006/ /2012 DRFT/MØ tatsbygg ør 035 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DRFT/MØ ide: 33 av 57

34 Bekreftelse på studentstatus AF tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2012 AF/EF Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/EF Fire forslag til endringer i regelverket på høring Høring - Fag fra videregående, vurdering i innføringstilbud, retningslinjer for lokal eksamen og kompetansebevis for voksne 2012/ /2012 TDANNNG/ÅK 008 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/ÅK TE tdanningsdirektoratet Godkjent skjenkebevilling til arrangement i Bø kjenkebevilling - enkeltsøknader studiested Bø 2011/ /2012 DRFT/TRM aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DRFT/TRM TE Bø kommune Manglende rapportering om oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ / AF/A NAV Aa-registeret aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/AB ide: 34 av 57

35 Avlyser møte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EFL ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / EFL/J NAV Notodden aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/J Manglende rapportering om oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EFL ersonalmappe ***** ***** ***** 2006/ / EFL/LR aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/LR B 18 NAV Aa-registeret øknad om innpassing av valgemner AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / AF/BGR aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/BGR TE ***** Emnekode retur undertegnet avtale om praksisplass AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/BGR ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/BGR ide: 35 av 57

36 Emnekode retur undertegnet avtale om praksisplass AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/BGR ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/BGR Emnekode retur undertegnet avtale om praksisplass AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / AF/BGR ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/BGR nnkalling til referansegruppemøte tviklingsprosjekt - HiTs nettsider - nformasjonsstruktur ntranett 2007/ /2012 NFO/MH Mottaker Arild Hovland Mottaker Anne olberg Mottaker Marianne Hedlund Mottaker Morten Christian Melaaen Mottaker Bjørn Goksøyr Mottaker ål Augestad Terje Dehli Jacobsen 042 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/AHO EFL/A H/MHE TF/MCM TDANNNG/BG FO/A ERONAL/TDJ ide: 36 av 57

37 KH øknad om endring av vurderingsformer på fordypingsemner på Kulturstudier AF - KH tudieplanarbeid 2012 / 2013 N 2011/ /2012 AF/EF Mottaker Arild Hovland Eline Flesjø 421 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/AHO AF/EF tlyser stipendmidler for utdeling til forskning og formidling innen historie og samfunnsfag Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse - stipendmidler forskning formidling 2012/ /2012 FO/[fordelt] Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse 632 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/[fordelt] nformasjon vedrørende studieprogresjon H tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 H/BBA Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EN Bacheloroppgave våren 2012 H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 H/BBA Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EN ide: 37 av 57

38 var på søknad om individuell gjennomføring av BA oppgave og retningslinjer for gjennomføring H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2012 H/BBA Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/EN nformasjon vedrørende ikke bestått vurderingsoppgave 050E H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 H/BBA Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BBA Forespørsel om samarbeid - Et nasjonalt nettverk tudiesenteret.no - samarbeid om desentraliserte utdanningsopplegg 2008/ /2012 TDE/MKA tudiesenteret.no 321 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/[fordelt] Forespørsel fra karphedin svømmegruppe Gullbring Kulturanlegg - leieavtale 2007/ /2012 DRFT/TRM 035 karphedin svømmegruppe aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DRFT/TRM ide: 38 av 57

39 var på søknad om utsatt innleveringsfrist på bacheloroppgaven H tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2012 H/ENO Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BBA Tilsettingsbrev AF Tilsettingssak Fast 50 % stilling som førstekonsulent - internasjonalisering 2011/ /2012 AF/EAA OFFL 25 Tilsetjingssaker Mottaker Anette taaland Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/BMK Lønnsmelding ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/GN OFFL 14 Org.interne dokument Mary Anne Aune aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/MAA Lønnsmelding ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 AF/MAA OFFL 14 Org.interne dokument Mary Anne Aune aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/MAA ide: 39 av 57

40 Endret møtetidspunkt for dialogmøte BB ersonalmappe ***** ***** ***** 2006/ /2012 BB/AKG NAV Notodden aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BB/AKG Emne 15MA1F2 - klage på eksamenskarakter EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/EKH ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH øknad om overflytting ***** ***** - kopi av brev EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 EFL/AL ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL øknad om permisjon EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / EFL/HB ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE ide: 40 av 57

41 Manglende rapportering om oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FA ØKONOM ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ /2012 ØKONOM/MR NAV Aa-registeret aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKONOM/MR Legeerklæring ***** ***** H tudentsak ***** ***** ***** ***** 2010/ / H/BM ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/[fordelt] miing og knivmaking - retur undertegnet timelærerkontrakt EFL Timelærere studieåret 2011 / / /2012 EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/HB TE Morten Håkonsen øknad om overflytting EFL Overflytting studieåret 2012 / 2013 fra annet studiested 2012/ / EFL/AHE ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL ide: 41 av 57

42 var på søknad om å starte opp studier igjen H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2012 H/GD Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BM var på søknad om 3. gangs forsøk - eksamen vernepleie emne 1 H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 H/BBA Mottaker ***** Høgskolen i Telemark aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/BM Traineebasert lærerutdanning / nettstudier - spørsmål om mulig samarbeid EFL Forespørsel fra RKK alten om Traineebasert lærerutdanning/ nettstudier 2012/ /2012 EFL/R RKK alten ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/R Naturalytelser i arbeidsforhold - elektronisk kommunikasjon FA ØKONOM ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ /2012 DREKTØR/JWV OFFL 14 Org.interne dokument John W. Viflot aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DREKTØR/JWV ide: 42 av 57

43 Naturalytelser i arbeidsforhold - elektronisk kommunikasjon DRFT ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 DRFT/TFÅ OFFL 14 Org.interne dokument Mottaker Thorstein Fåne Morten Østby aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DRFT/TFÅ DRFT/MØ EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2012 EFL/R NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / EFL/HB NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / EFL/AL NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL ide: 43 av 57

44 TF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TF/EE NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/EE EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / EFL/GAM NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/TK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK Detaljplan for ny studentkro og barnehage AF tredning av mulig nybygg - Kro/barnehage ved studiested Bø 2010/ /2012 AF/EAA Mottaker Norsjø Arkitekter A 031 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DRFT/TRM ide: 44 av 57

45 EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / EFL/AL NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL Tverrfaglig veiledning - opphør av studierett EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2012 EFL/NHL Mottaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH øknad om midler AF budsjett / /2012 AF/EAA 116 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/EAA B 11 Vinteruka 2012 Avsluttet studiet ved HiT EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/AL ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL ide: 45 av 57

46 Norsk for barnetrinnet modul 2 - sensorrapport EFL ensorrapporter høsten våren / /2012 EFL/KABN 453 Anne-Beathe Martinsen-Buan aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/ADA ykemelding ***** ***** ***** ***** EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 EFL/R ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/R Emne 30T0 - klage på eksamenskarakter EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/TMT ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/TMT Bruk av fortiden - retur undertegnet timelærerkontrakt EFL Timelærere studieåret 2011 / / / EFL/HB OFFL 25 Tilsetjingssaker aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/HB TE Arne Bugge Amundsen ide: 46 av 57

47 Forespørsel om godkjenning av utdanning EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/R ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/R nvitasjon til å kommentere basert på erfaringer fra praktisk bruk av veilederen i klinikken HiT 2012 øppelkasse - J som utgår / er feilført dokumenttype 2012/ /2012 ARKV/JE aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARKV/ACRM TE Helsedirektoratet nvitasjon til å gi kommentarer basert på erfaringer fra praktisk bruk av veilederen i klinikken Høring - Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlige syke og døende, 2012/ /2012 ARKV/ACRM Helsedirektoratet 008 aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNG/[fordelt] Retur undertegnet arbeidsavtale DRFT ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/ /2012 DRFT/MØ OFFL 25 Tilsetjingssaker ***** aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERONAL/CHF ide: 47 av 57

48 AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / AF/B Nav Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK TF tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TF/K Nav Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / EFL/R Nav Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/R EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / EFL/HB NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE ide: 48 av 57

49 H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / H/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/TK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / AF/TK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / EFL/R NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH ide: 49 av 57

50 AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/TK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/TK TF tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TF/DLK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / EFL/HB NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] ide: 50 av 57

51 EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2012 EFL/R NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 H/BBA NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2012 AF/BGR NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] ide: 51 av 57

52 EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2012 EFL/EKH NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 EFL/AL NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/BK AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/AL NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL ide: av 57

53 AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 EFL/AL NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] ide: 53 av 57

54 EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/BK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/BK EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/AL NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AL H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 H/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/AHE NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE ide: 54 av 57

55 TF tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2012 TF/AMB NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TF/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2012 AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 EFL/BK NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/BK AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] ide: 55 av 57

56 H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / H/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] AF tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / EFL/AHE NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/AHE ide: 56 av 57

57 AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] EFL tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / EFL/EKH NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EFL/EKH AF tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / AF/[fordelt] NAV Registerkontroll aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AF/[fordelt] Anders andvigs museumsstipend for 2012 Anders andvigs Museumsstipend 2010/ /2012 TDE/AD 275 Anders andvigs museumsstipend aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FO/[fordelt] ide: 57 av 57

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 02.01.2014 øknad om permisjon ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2006/1041-59 14850/2013

Detaljer

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-22.6.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 08.07.2014 Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015 H Fakultetsinterne Fo-søknader 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011.

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 / 2012

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2012. Klassering: 52. (enhet/initialer): HS/EN. Dok.dato: 09.02.2012. Klassering: 321 FOU/KL. Dok.dato: 09.02.2012.

Dok.dato: 30.01.2012. Klassering: 52. (enhet/initialer): HS/EN. Dok.dato: 09.02.2012. Klassering: 321 FOU/KL. Dok.dato: 09.02.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.2.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 17.02.2012 nnvilget søknad om fritak H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/914-5 1326/2012 30.01.2012 H/GD Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 29.11.2011.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 29.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe 2007/1509-5 12259/2007 12.11.2007

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer