Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll"

Transkript

1 Universitetsbiblioteket i Trondheim Seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll Sissel Merethe Berge, prosjektleder Joost Hegle Anne L. Lorange Linda Østbye Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 TRONDHEIM E-post: Universitetssenteret Dragvoll Trondheim Telefaks

2 Bakgrunn Studentene har ved flere anledninger uttalt at det er for få studentarbeidsplasser på Dragvoll og i mars 2005 vedtok NTNU-styret at et nytt bygg skulle reises for å bedre situasjonen. Det var to alternative forslag til plassering (se bildet under). Men vedtaket sa at bygget skulle plasseres rett utenfor eksisterende bygg 6 og få navnet 6b. Dette er i nær tilknytning til biblioteket og med positive erfaringer fra bibliotekets eksisterende arbeidsplasser fikk biblioteket tilbud om å disponere den øverste av i alt 4 etasjer, totalt 900 m². Seksjonssjef Harald Bøhn representerte biblioteket i NTNU sine prosjekteringsmøter. I biblioteket ble det dannet tre arbeidsgrupper. En gruppe skulle se på hvilke endrede muligheter for publikums tilgang til pliktavlevert materiale dette kunne gi. En annen gruppe skulle vurdere behov for interne løsninger som skranke, kontorer og, lunsj/møterom. Den tredje arbeidsgruppa fikk som oppgave å se på utvikling av nye og eksisterende publikumsareal. Felles føringer i forbindelse med det nye bygget har for alle arbeidsgruppene vært: bruforbindelse/adkomst, returautomat, orientering/torg ved inngangen og felles lunsjrom med sofa, møterom og kjøkken med oppvaskmaskin. Denne rapporten tar for seg arbeidet til den siste arbeidsgruppa. 2

3 Prosjektets mandat Utforme innhold og tjenester i nye biblioteklokaler i 6b. De nye lokalene skal utformes og fylles med innhold slik at de blir like interessante å bruke som dagens bibliotek. Endringer i eksisterende publikumsområder på grunn av ny skranke, endret inngangsparti og bruforbindelse til nybygget. Involvere alle ansatte ved biblioteket. Samarbeide med arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til nye arealer for de ansatte. Arbeidsgruppa Sissel Merethe Berge, hovedbibliotekar Joost Hegle, universitetsbibliotekar Anne L. Lorange, bibliotekar Linda Østbye, bibliotekar Arbeidsmåte Involvering av alle ansatte på biblioteket Dragvoll. Ved oppstarten av prosjektet ble det arrangert en idedugnad. Alle forslagene som kom opp kan leses på Dragvoll sin hjemmeside på Intranett: Forslagene var et nyttig innspill i det videre arbeidet. Underveis er det også avholdt to informasjonsmøter. Spørsmål og kommentarer som kom opp på disse møtene var retningsgivende for det videre arbeidet. Kontakt med brukerutvalget. Brukerutvalget for hele bygg 6b ble ledet av Reidar Eriksen, prosjektleder ved Teknisk avdeling. Harald Bøhn var bibliotekets representant og Sissel Berge ble innkalt i saker som direkte gjaldt biblioteket. Samarbeide med arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til nye arealer for de ansatte. Dette skjedde mest i siste fase. Spesielt når det gjaldt endringer i studentarbeidsplassene i allerede eksisterende biblioteklokaler var dette samarbeidet viktig. Fagmiljø. Kontakt med fagmiljø som kan ha ønsker og synspunkter på hvordan studentenes læringsarealer skal utformes og hvilke hjelpemidler studentene har bruk for. 3

4 Nært samarbeid med prosjektets arkitekt Leif Baardstu fra Schetlein og Tønseth og Randi Askim Tiller, Prosjektsekretær ved Teknisk avdeling. Innhold i bygg 6b Samlinger Video/DVD Bibliotekets samling av video/dvd var tidligere ikke plassert i åpne hyller. For å gjøre samlingen lettere tilgjengelig for publikum og for å styrke multimedieprofilen ble det satt av plass til denne i 6b. UBiT har overtatt videosamling etter Vegard Elvestrand. Arbeidsgruppa har gått igjennom samlingen som er plassert i magasin og konkluderer med følgende: Samlingen består av 393 originale kjøpevideoer. Disse tar ca 11.5 hm. 70 originale musikkvideoer som vil ta ca 2 hm. Størstedelen av samlingen utgjør 2544 private opptakskassetter. Disse kan ikke stilles opp i bibliotekets lokaler. Beregnet plass til eksisterende beholdning, tilvekst for 5 år og Elvestrand sin samling blir det derfor avsatt plass til: videosamlingen: Ca 120 cm høye og 3 x 90 cm brede, doble reoler som rommer ca 20 hm. DVD-samlingen: Ca 120 cm høye og 3 x 90 cm brede, doble reoler som rommer ca 20 hm. Video/DVD-reolene ble bestilt fra Eurobib, vedlegg 4. Tidsskrifter Kategorien Allment ble plassert i 6b i midtområdet sammen med sofa og lenestoler. Tidsskriftene skal ha et populærvitenskapelig preg og være med på å skape en sone 4

5 for fritidslesning og avkobling. Vi har to doble magasinreoler. Hvert magasin består av to doble 90 cm moduler med 2 hyller i høyden. Hvis vi får plass til 4 tidsskrifter på en 90 cm hylle, vil begge de doble tidsskriftmagasinene kunne romme 64 tidsskrift. Tidsskriftreolene ble bestilt fra Eurobib, vedlegg 4 Bøker Vi kunne ta i bruk reoler som stod i kjelleren. Disse rommer til sammen 920 hm. Mobile reoler Hele bygg 6b har forsterket bæreevne i gulvet og vi ønsket å prøve ut en ordning med mobile reoler som er åpent for publikum. Mobilreolene tar ca 4m x 5m av gulvplassen og rommer 428 hm. Mobilreolene ble bestilt fra Nord-Plan Norge, vedlegg 5. Arbeidsplasser Studentarbeidsplasser i bygg 6b Ulike brukersoner: Vi ville prøve ut fleksible løsninger og ønsket noen arbeidsplasser som kunne settes sammen i ulike formasjoner. Vi ønsket også å prøve møblering med fleksible skillevegger for ulik inndeling av arbeidssoner. Det er tilsammen 202 arbeidsplasser, 61 plasser med pc og 141 plasser uten pc. I tillegg finnes det sofaer og dype stoler for avslapning, sosialt samvær og fritidslesing. Bygget er delt inn i ulike soner: stille sone, arbeidsplasser med og uten pc, plasser for samarbeid, grupperom og studieceller. Det er en videreutvikling av arealene som ble laget under BIBLAB- 5

6 prosjektet og som har vist seg å være svært populære. Tilrettelagte arbeidsplasser for rullestolbrukere med heve/senk bord. Ved inngangen til 6b er det internettkafe med 4 arbeidsplasser. Plasser med pc Plasser uten pc 6

7 Sofa og dype stoler Fleksible gruppebord 7

8 Grupperom Internettcafe Video/DVD rom: To grupperom er utstyrt med video/dvd spillere. Undervisningsrom: Bibliotekets undervisningsrom ble flyttet fra det opprinnelige biblioteket til 6b. Som tidligere vil det være mulig for studentene å fritt bruke rommet når det ikke foregår undervisning der. Undervisningsrommet er ideelt beregnet for 24 studenter, men det er plass til flere. Det er utstyrt med egen lærer-pc og videokanon. 8

9 Rommet har 12 student-pc er som er fritt tilgjengelig mens lærer-pc med utstyr er kun for undervisningspersonalet. Vi ønsket en fleksibel møblering som skulle gjøre det mulig å prøve ut ulike undervisningsformer. Studentarbeidsplasser i bygg 8 I de eksisterende biblioteklokalene måtte det gjøres en del forandringer på grunn av nytt skrankeområde, plass til returautomat og overgangsområde til 6b. Område utenfor skranken: Tre runde bord med pc for walk-in-users. Dette utgjør til sammen 12 arbeidsplasser. Internettkafe: I overgangsområdet til 6b er det etablert Internettkafe med 8 arbeidsplasser. 4 bord av typen Jazz art bøk ståbord à 140 x 70. Total lengde 560 cm. Arbeidsplasser med avlange bord: Eksisterende bord flyttes litt og gjør plass til et nytt litt smalere bord, 360 x 130. (Bue i endene.) De eksisterende bordene som vi beholder, er på 360 x 160. Strøm- og PC-uttak i rør fra taket. 6 PC-er på hvert bord. Det utgjør til sammen 24 arbeidsplasser med pc. Det ble avholdt tilbudsrunde med Fagerhaug & Olstad og Interia som er de to leverandørene som NTNU har tegnet innkjøpsavtale med. Etter en helhetlig vurdering ble det valgt å gi tilbudet til Interia. Se vedlegg 2 og 3. Ankomstområde Ved inngangen til biblioteket er det lagt vekt på at mange mennesker skal kunne ankomme samtidig og med ett blikk kunne få et førstehåndsinntrykk av det biblioteket har å by på. Det er god plass foran skrankene og avsatt plass til storskjerm på vegg for informasjon eller presentasjon av spesifikke tema. Ved bruforbindelsen til 6b er det rom for fleksibel møblering. Det har vært brukt til midlertidige arbeidsplasser, temautstilling eller annen tidsbegrenset aktivitet som krever plass. Straks man kommer inn i 6b er det avsatt plass til storskjerm som er tenkt til informasjon om aktiviteter i undervisningsrommer, i forbindelse med temautstilling og lignende. Det er også anskaffet en utstillingsmonter. Grønne planter Plantene ble levert av Planteservice, kontaktperson Aimar Sørenssen. Det er inngått avtale med Planteservice om en årlig oppfølging av plantene som innebærer beskjæring og stell. Løpende stell foretas av bibliotekets ansatte med grønne fingre! Aktiviteter som ikke lot seg gjennomføre innen prosjektets rammer Storskjerm Ved ankomsten til eksisterende bibliotek og straks man kommer inn i 6b er det ønskelig med storskjerm til visning av studentoppgaver, informasjon om aktiviteter i 9

10 bygget eller presentasjon av et spesifikt tema. I ettertid har biblioteket bekostet dette selv. Disse kom på plass desember Vedlegg 6. Mac I september 2005 ble det foretatt en telefonrunde for å høre hvilke behov ulike miljøer på Dragvoll har for utstyr til redigering av video. En kort oppsummering av telefonrunden: Birte Hatlehol, Pedagogisk int. medieped. (SVT fak.) Mac er mer stabil enn pc. imovie Pro er et bra program for nybegynnere. Windows movie maker er ikke helt bra! Johan Magnus Elvemo, Inst for kunst og medievitenskap. (HF fak) Han har ansvaret for film og billedmedia. Kunst og medievitenskap har selv en god dekning av utstyr. Utstyret må være for amatører. De var det første instituttet i Norge som gikk over til digital mediebehandling i Har gått bort ifra Evid. Bruker Final Cut pro på mac. Det er ganske brukervennlig. Må blant annet. kunne brukes til å brenne cd er. Instituttet har en egen ingeniør til å følge opp utstyret og til å designe funksjonelle rom. Kan være lurt å snakke med ham: Reinhold Rathjen, Jan Erik Ingebrigtsen, ISS, idrettsvitenskap. Man trenger utstyr tilpasset to ulike funksjonsnivåer: Enkelt nivå. imovie, en del av standardpakken på mac. Studentene greier det selv. Høyere nivå. Final Cut pro. Mac er mer stabilt for uvante brukere. Blir ikke så mye heng. Det kan være behov også for et felles utlån av opptaksutstyr. Dyre kamera kjøpes inn av institutt som bare bruker det i perioder. Men noen må ha ansvar for utlån, vedlikehold. Et kamera koster Større behov for flere billige stasjoner enn en dyr. En billig stasjon kommer på under Kan være lurt å ha noen mac er med øretelefoner som står fritt i biblioteket. Brukes med programvare imovie. Det er spesielt fagmiljø som har sporadisk bruk for utstyr som kan dra nytte av bibliotekets tilbud. Dette kan være fag som: Sosiologi, intervju, kvalitative undersøkelser (Kari Moksnes) Ped, intervjukurs Antropologi Folkedans (?)- heter noe annet i dag. Bevegelsesvitenskap PPU Johan Magnus Elvemo vet mer om disse miljøene. Kontakt ham for mer informasjon. Eleanor Allgood. Ped. Rådgivning. Det er Eleanor Allgood som er ansvarlig for rådgivningsstudiet. Hun er svært interessert i mulighet for videoredigering. Mail: 10

11 Multimedierom I startfasen av planleggingen av hvilke tjenester vi ønsket inn i de nye lokalene ble også behovet for flere multimedierom ved NTNU undersøkt. I 2005 uttalte Frank Børø ved Multimediesenteret at behovet er voksende og at det er dumt å ikke tenke videokonferanserom når man planlegger nytt bygg. De rommene man har på Gløshaugen blir også benyttet av ansatte ved Dragvoll. Multimedierommene brukes til fjernundervisning, møter og intervju. Når rommet ikke er i bruk til videokonferanser, kan det brukes til andre formål, f. eks se på film. Rom med plass til ca 10 personer blir oftest brukt til videokonferanser. Prosjektgruppa undersøkte hva som fantes av multimediemuligheter. Pr 2005 er det i Realfagbygget 2 rom. Ett med plass til 10 personer og ett med plass til 30 personer. På Gløshaugen finnes også et auditorium med skrå-gulv som kan brukes til videokonferanse. (Ca 130 pers?). PLU på Låven har ett rom og det skal også innredes et rom for videokonferanser ved NTNU Videre i pav. A. Videokonferanserommet i pav. A vil bli bygd i forbindelse med en datasal, bare avskilt med ett forheng. Rundt det avlange bordet vil det være plass til personer. De to tilbudene på Dragvoll er betalt og driftes av den enkelte fagenhet og er ikke et tilbud som andre institutt uten videre kan gjøre seg nytte av. Ut ifra eksisterende tilbud og behov i fagmiljøet ser arbeidsgruppa for seg følgende tilbud: Et undervisningsrom som også skal ha fasiliteter for videokonferanse. Rommet skal ha opptaksmuligheter slik at forelesninger som holdes kan legges rett ut på nettet. Man skal også kunne hente inn eksterne forelesere eller la fjernstudenter delta i undervisningen sammen med studentene som er fysisk tilstede. I tilknytning til rommet skal det bygges et multimedierom hvor utstyr til undervisningsrommet skal kobles opp. Multimedierommet skal også være en selvstendig enhet med videokonferansemuligheter for små grupper på 3-4 personer. Det kan f.eks. brukes til jobbintervju eller muntlig eksamen hvor student/eksaminator er på ulike steder. Rommet skal også ha utstyr for lyd og bilderedigering. Dette rommet er avlåst og må bestilles før bruk. Vi har satte opp en grov oversikt over kostnadene. De eksakte kostnadene vil vi først få etter at leveransen har vært ute på anbud. Kostnadene deles i engangskostnader for å få etablert de nye funksjonene og løpende utgifter til drifting av rommene og tjenestene vi ønsker skal være tilknyttet lokalene. Engangskostnader for utstyr til multimedierom. Arbeidsbord og stoler til studentene er ikke tatt med. Bilde Lyd Videokonferanse Styring Møbel Teleslynge Streamingenhet AV-kabling mellom underv.rom og multimedierom 11

12 Sum total netto Sum total inkl. mva Funksjonsbeskrivelse, multimedierom. 1 elektronisk tavle Videokonferanse (IP og ISDN) med 2 kamera og takmikrofoner Hjelpemonitorer til videokonferanse. 2 plasmaskjermer Lydanlegg, komplett tale- og programlydanlegg inkl. surroundanlegg Lyd og bildemiks Teleslynge Styresystem (touchpanel) Kateter Digitalt pekeutstyr DVD og VHS spiller. DVD brenner Dokumentkamera Lerret, 2 stk Tilkoblingsutstyr i kateter, (stasjonær pc, laptop, lyd fra pc, videoinngang Suppleringsutstyr til videokonferanse Produksjonsenhet for video på internett ( streamingboks ) Blendingsgardiner 2 videokanoner Datautstyr utover det som er direkte knyttet til multimedierommet I undervisningsrommet skal det være 15 ordinære datamaskiner oppkoblet som tynnklienter til undervisning og vanlig søking utover undervisningstiden 5 Mac i biblioteket til videoredigering. Ca kr pr stk Et visst antall tynnklienter plassert i læringssenterets øvrige lokaler Driftkostnader Stud. ass 300 t pr år gir en utgift på kr pr. år. Studentassistenten skal kunne bestilles i forbindelse med bruk av utstyret og være behjelpelig når man har problemer. I tillegg må det opprettes en intern superbruker ved biblioteket Dragvoll som kan tilkalles og svare på spørsmål. Drifting av rommet og oppgradering av software estimeres til ca kr pr år. Plassering: Frank Børø og Thorleif Hallen (Multimediesenteret NTNU) anbefalte at multimedierommet legges vegg-i-vegg med undervisningsrommet. Da kan rommene brukes sammen eller hver for seg avhengig av antall brukere og ulike behov. Vi ønsker at undervisningsrommet skal være åpent for individuell bruk når det ikke er undervisning eller annet felles bruk av rommet. Multimedierommet bør kunne brukes for seg som multimedierom, videokonferanserom og redigeringsrom, men bør også fungere som kontrollrom for undervisningsrommet. Derfor er det å foretrekke at rommene ligger vegg-i-vegg. Enklest og billigst. 12

13 OVERSIKT OVER VEDLEGG SOM FØLGER MED RAPPORTEN. 1. Idedugnad for nye bibliotekslokaler på Dragvoll i april Møbler fra Interia til bygg 6B 3. Møbler fra Interia til eksisterende bibliotek. 4. Reoler fra Eurobib. 5. Mobile reoler fra Nord-Plan Norge 6. Undervisningrommet bygg 6B. Pristilbud fra YIT på ustyr vi har pr.dags dato. Pristibud fra NTNU IT på utstyr vi har pr.dags dato. 7. Oversiktskart bygg 6B 8. Pristibud fra YIT på utstyr til bygg 6 B slik vi opprinnelig ønsket det. 9. Pristibud fra YIT på 2 stk LCD skjermer med kabler (styringsprogrammet Quickinfo).

14

15 Vedlegg Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april It-støtte Orakeltjenesten, vakt i biblioteket? Tak som kan åpnes over gata! Grupperom (som er lydisolert) Spiserom, god akustikk Multimedierom m. lyd (lydisolering) Bestill en bibliotekar (skrankepunkt) Veiledningspunkt i 6B Infopunkt i 6B Rullbar skranke Skranke som dekker to/tre innganger Kategorisering av bøker og tidsskrifter på fag Kafe plass Internettkafe med kaffe Gammel oppstilling til 6B, Dewey alene i bygg 8 Studieceller eller lignende til NTNU ansatte Grupperom med varierende størrelse Grupperommene får utstyr slik at de kan nyttes fullt ut utenom gruppearbeidet Fokus på bærbare PC er framfor stasjonære Avslappingsplass også i 6B (aviser med mer, oppslagsverk) Luftig preg, a la BIBLAB Leseplassene langs vinduene er populære, uten båser Strømkontakt til PC Grønt miljø/planter Utstillingsplass Videokonferanse Plasmaskjerm, stor Fleksibel bruk Til utleie, DVD visning Telefonmøteplass ansatte/studenter Plass å legge brukte bøker for publikum Filmsamlinga bedre kår Video/dvd maskiner, bedre plassering DVD, gode stoler Mikrofilmapparatet bedre plass Høytalere til varsling ved stegning Tradisjonelle plasser (stille leseplasser) i åpent areal også Ikke bygge inn arealet for mye. Må ha mye lys! Åpne arealer er populære Leseplasser blandet med reoler. Mye lys! Pliktavleverte bøker, finne riktig utvalg Pliktavleverte tidsskrift til fritidslesning Pc på grupperommene Bort med stoler og bord som klasseromsoppsett på undervisningsrommet Undervisningsrommet - ikke for stor avstand mellom bakerste sitteplass og underviser Åpningstider Treffsted for gruppeledere/faglærere Noen gode møbler Skjerming av spiserommet mot publikum 14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Vedlegg 5 Mobile reoler fra Nord-Plan Norge NTNU - Universitetsbiblioteket i Trondheim Dragvoll 7491 TRONDHEIM Att.: Harald Bøhn Deres ref.: Vår ref.: -/ErG Oslo, 01. juni 2006 TILBUD Scandi-Line MOBILE REOLER, Jacob Jensen Design Vi viser til vårt tidligere tilbud senest datert og til telefonsamtale den Vårt forslag til planløsning følger vedlagt, se våre tegninger datert Mobilreolene har følgende spesifikasjon: Systembeskrivelse, RATTDRIFT 6 stk. 5,20m dobbel rullende reol H: mm D: 2x250mm L: 5400mm 4x1000+1x mm, rattdrift i begge vognender 2 stk. 5,20m enkel fast reol H: mm D: 1x250mm L: 5400mm 4x1000+1x mm, inklusive modulryggplater Belastning pr. fag: Innredning: Kapasitet: Max 400 kg 6 hyller i høyden + topphylle (lysåpning: minimum 330mm) 428,40 hyllemeter + topphylle Samlet pris for ovennevnte Scandi-Line reoler, med rattdrift Kr ,00 Opsjon Våre reolfronter (unntatt feltet med rattdrift og indeksskilt) og modulryggplater er som standard pulverlakkert i sølgrå farge (tilnærmet RAL 9005). Det vil være mulig å få disse komponentene spesiallakkert i en valgfri RAL-farge. Tillegg for RAL spesialfarge, pr. farge Kr ,00 Vi har dessverre ikke mulighet til å overfører foto til våre reolfronter eller modulryggplater. 18

33 Produktbeskrivelse Skinner: Skinnene leveres i galvanisert utførelse. Tippesikring: Inkludert i samtlige vogner. Dekorfronter: Inkludert standard dekorfronter i stål i begge vognender Indeksskilt: Inkludert 200mm høyde. Skråterskel: Inkludert rundt hele reolanlegget. Gulv: Inkludert 19mm hvit melamin. Ryggstag: Inkludert. Ryggplater: Inkludert som beskrevet i spesifikasjonen. Lås: Ikke inkludert. Stoppekanter: Inkludert felles stoppekant mellom motstående hylleplan i de doble reolene Rattsperre: Inkludert. Belastning hyller: 980mm - Max. 80 kg pr. hylle, jevnt fordelt. 1180mm - Max. 50 kg pr. hylle, jevnt fordelt. Salgs- og leveringsbetingelser Generelt: Det tas forbehold om at lokalene er ryddige og lett tilgjengelige for de aktuelle komponentene og at heis kan benyttes. Det forutsettes at gulvet er av godkjent kvalitet samt at skinnegangen ikke må justeres mer enn 20mm. Eventuelle skader som måtte bli påført installasjoner i gulvet under monteringen er ikke vårt ansvar. Emballasje etterlates samlet på anvist plass i bygget. Priser: Alle priser er i norske kroner, eksklusive merverdiavgift og transportemballasje, inklusive montering. Prissettingsgrunnlag: Tilbudet er gitt på grunnlag av dagens pris- og kostnadsnivå. Valutaforbehold: Prisen er basert på en kurs på DKK 106,00. Leveringstid: 3-4 arbeidsuker etter bestilling, med forbehold for endelig bekreftelse. Leveringsbetingelser: CPT Trondheim. Betalingsbetingelser: Netto kontant pr. 30 dager. Etter forfall beregnes 1 % rente pr. måned Gyldighet: Tilbudet er gyldig i 90 dager fra tilbudsdato. Garantitid: 12 måneder etter overlevert reolanlegg. Mangler: Eventuelle mangler i leveransen må meddeles skriftlig innen 7 dager etter mottatt leveranse. Returvarer: Ved retur av komponenter vil det bli gjort fradrag på 15 % av vareverdien. Spesialproduserte komponenter tas ikke i retur. Returfrakt belastes kunden. Salgspant: Varene selges med salgspant etter panteloven 3-14 til Eiendomsretten forblir hos selger til varen er betalt i sin helhet inkl. påløpne renter og omkostninger. Aksept regnes ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Det ville glede oss å ta imot Deres bestilling, som vi lover å ta oss av på beste måte. Skulle det imidlertid være spørsmål De måtte ønske å få nærmere belyst, står vi med glede til Deres tjeneste. Med vennlig hilsen NORD-PLAN Norge Erland Gulbrandsen Mobiltelefon: Vedlegg: Tegning

34

35 NTNU Prosjekt : Tilbud oppgradering klasserom YIT Building Systems AS Ingvald Ystgaards vei 3A 7483 TRONDHEIM TILBUD 7/11322 Dato Deres referanse Steinar Reimers Kalkulert av Raymond Berntsen Telefonnummer YIT YIT Building Systems AS har gleden av å tilby følgende produkter/tjenester. Antall Produkt Betegnelse Pris pr stk Sum 1 Stk Bilde - Projektor NEC LT280 kr Stk Bilde - Sikringsboks til projektor Vogels sikringsboks inkl. stang kr Stk Bilde - Uttak i kanal ved lerret/tavle Uttak for PC og Video i kanal ved kr Stk Bilde - Kabler/festemateriell lerret/tavle Kabler/festemateriell kr Stk Styring - Omprogrammering styring Crestron styring indikativ pris kr Beskrivelse jobb: Montasje projektor i tak. Etablering uttak i kanal for PC og Video. Omprogrammering styresystem for å kunne styre projektor fra eksisterende touchskjerm. Sum materiell kr Frakt kr 419 Arbeid indikativ pris Kostnader med arbeid,transport, Idriftsettelse og eventuell dokumentasjon Sum Arbeid kr Netto tilbud totalt kr Alle priser er eks mva. Leveringsbetingelser i henhold til NLM 02 - Kontraktstandard kan sendes på forespørsel. Leverandørs garanti- og reklamasjonsansvar for dette produktet / prosjektet, forutsetter at kunde fremviser dokumentert vedlikeholdsplan og dokumentert gjennomføring av denne.

36

37

38

39

40

41

42

43 NTNU Studieavdelingen Prosjekt : Tilbud El. klasserom Dragvoll 6B YIT Building Systems AS Ingvald Ystgaards vei 3A 7483 TRONDHEIM TILBUD 7/10899 Dato 9. juni 2006 Deres referanse Frank Børø Kalkulert av 7/10899 Telefonnummer YIT - AV/IT YIT Building Systems AS har gleden av å tilby følgende produkter/tjenester. Antall Produkt Pris pr stk Sum 1 Stk Bilde - Elektronisk tavle Sympodium kr Stk Bilde - Codek inkl.kamera LifeSize Room kr Stk Bilde - Ekstra kamera LifeSize HD kamera kr Stk Bilde - Hjelpemonitor UV bord Albiral. 8,4" LCD for innfelling m/rs232 kr styring 1 Stk Bilde - Hjelpemonitor tak Samsung 19" LCD. GS19ESSS kr Stk Bilde - DVD spiller. Pioneer DV393-S kr Stk Bilde - Digitalt dok.kam Wolfvision VZ 8plus kr Stk Bilde - Lerret Wiktors 250X250 kr Stk Bilde - Videoprojektorer NEC NP Ansi. 35dB kr Stk Bilde - Takfester for VP. Unicol. GK2 m/adapterplate kr Stk Bilde - Kildevelger Network CAV 1616 inkl breakoutpanel for kr lydtilkobling 1 Stk Bilde - Scaler S-VID - VGA Kramer VP 413 kr Stk Bilde - Pantograph for takmonitor og VK. IFF. FF3800 Y030 kr kamera 1 Stk Bilde - Brakett for VK kamera YIT kr Stk Bilde - Whiteboard Wiktors 3x1,2m kr Stk Bilde - Overhead + bord 3M 1750 m/bord TA250 kr Stk Lyd - DSP mikser Biamp Nexia CS kr Stk Lyd - Mikrofon for fj.u.v. LifeSize phone kr Stk Lyd - Trådløs mik.sender Toa WM 4300.u/mygg kr Stk Lyd - Trådløs mik.mottager Toa WT MB-WT2 kr Stk Lyd - Antenne for mik.mottager Toa YW-4500 kr Stk Lyd - Hodebøylemic DPA Farge: Beige. Spesielt god med tanke kr på feedback og bakgrunnstøy. 1 Stk Lyd - Programmlydforsterker Inter-M R500 kr Stk Lyd - Programmlydhøyttalere YIT CPA 16. Brukes her til både program og kr talelyd. Det betyr 1 forsterker og 1 sett høyttalere. 2 Stk Lyd - Veggbrakett for CPA 16 YIT brakett kr Stk Styring - Prosessor Crestron AV2e kr Stk Styring - Touchpanel Crestron TPS-4000 kr Stk Styring - Relé m Sokkel Crestron CHREL8LC kr Stk Styring - Programmering Programmering av Lyd- bilde og elektro. Komplekst anlegg med mye ruting av lyd og bilde og med stor bruker fleksibilitet. Det er lagt opp til grunnprogrammering med 1 omprogrammering etter spesifikasjoner fra bruker. Ytterlig programmering etter medgått tid kr Stk System - Rack Eldon 34U. 1600x600x600 kr Stk System - Tilkoblingspanel i teknisk rom Uttak. Se vedlagt skjema kr Stk System - Kabler og plugger Kabler for lyd bilde og styring. Overganger, plugger og uttakspaneler for teknisk rom og kateter. Uttakspanel for teknisk rom forutsatt montert i standart TEK 123 kabelkanal. kr Stk System - Tilkoblingspanel i kateter Tilkobling av lyd og bilde for Stasjonær PC,laptop,DVD spiller, dokumentkamera og ekstra S-videokilde kr Stk Dokumentasjon Dokumentasjon kr Stk Prosjektering Dokumentasjon kr Stk Møbel - Kateter YIT Kateter kr Sum materiell kr Frakt kr Arbeid Kostnader med arbeid,transport, Idriftsettelse og eventuell dokumentasjon Sum Arbeid kr Netto tilbud totalt kr Alle priser er eks mva. Betalingsbetingelse er pr 30.dager. Leveringsbetingelser i henhold til NLM 02 - Kontraktstandard kan sendes på forespørsel.

44

45

46

Vedlegg. Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april 2005.

Vedlegg. Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april 2005. Vedlegg Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april 2005. It-støtte Orakeltjenesten, vakt i biblioteket? Tak som kan åpnes over gata! Grupperom (som er lydisolert) Spiserom, god akustikk

Detaljer

Vedlegg. Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april 2005.

Vedlegg. Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april 2005. Vedlegg Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april 2005. It-støtte Orakeltjenesten, vakt i biblioteket? Tak som kan åpnes over gata! Grupperom (som er lydisolert) Spiserom, god akustikk

Detaljer

Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll

Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll Universitetsbiblioteket i Trondheim Seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll Sissel Merethe Berge,

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim Seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll Sissel Merethe Berge,

Detaljer

Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll

Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll Universitetsbiblioteket i Trondheim Seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap. Dato 12.08.2007 Sluttrapport høsten 2007 Referanse Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll

Detaljer

TTT sonebeskrivelse HumSam, GSH, våren 2015

TTT sonebeskrivelse HumSam, GSH, våren 2015 TTT sonebeskrivelse HumSam, GSH, våren 2015 For alle etasjer må tellerne være oppmerksom på følgende: Oppdatert 22.04.2015 Ved kø skal det telles ett stk kø per person i kø. En kø som strekker seg over

Detaljer

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Hyllesystemer 4 Arkivreoler 10 Mobile reoler 14 Småvarereoler 18 2 Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager. Vi hjelper deg med å fi nne rett

Detaljer

Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kontormøbler: - Skrivebord med plass til Pc - Hev/senk-bord - Tilsatsbord - Kontorstol - Gjestestol - Arbeidsplassbelysning

Detaljer

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service 2 Velg våre oppbevaringsløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv

Detaljer

PAKKELØSNINGER DATA 1,00

PAKKELØSNINGER DATA 1,00 PAKKELØSNINGER DATA 1,00 Art nr 1: LCD projektor, XGA oppløsning 1 Epson X3 data/video projektor XGA, 2000 Ansilumen Leie inkl. og forsikring 945 Tillegg for montering dagtid og demontering kveld 1550

Detaljer

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive Forelesninger på nett i stor skala - fra å leke butikk til å drive butikk Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning Oppstart høst 2009 Bidragsytere Shell ECN Hammerfest Det Norske! Nordland Fylkeskommune

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR AV-UTSTYR I AUDITORIENE MAX, 1, 2, 3, 4. HØGSKOLEN I ØSTFOLD REMMEN

BRUKERVEILEDNING FOR AV-UTSTYR I AUDITORIENE MAX, 1, 2, 3, 4. HØGSKOLEN I ØSTFOLD REMMEN BRUKERVEILEDNING FOR AV-UTSTYR I AUDITORIENE MAX, 1, 2, 3, 4. HØGSKOLEN I ØSTFOLD REMMEN Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Utstyrsliste Hvor er utstyret og hvor er det koblet til Innledende beskrivelse

Detaljer

Pris og dokumentasjon A-tec Klemmesystem

Pris og dokumentasjon A-tec Klemmesystem Pris og dokumentasjon A-tec Klemmesystem A-tec Klemmesystem A-tec Klemmesystem er produsert Elzinket stål sikker drift. Pulverlakket overflate RAL Hvit 9010 Klemmesystem leveres i 50, 63, 76, 102, 108,

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

Aktiv læring (P4) Innovative læringslokaler for aktiv læring. Kunnskap for en bedre verden

Aktiv læring (P4) Innovative læringslokaler for aktiv læring. Kunnskap for en bedre verden Aktiv læring (P4) Innovative læringslokaler for aktiv læring Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 2 Kontekst Digitalisering endrer hvordan vi jobber, lærer, underviser, forsker og

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE

FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE www.rehau.no Bygg on Anlegg Automotive Industri LØSNINGER FOR FLEKSIBELT KONTOR EVOLUTION @ THE OFFICE

Detaljer

Møter og arrangement i Ipark. Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester

Møter og arrangement i Ipark. Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester Møter og arrangement i Ipark Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester INNHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER... 3 FORMÅL... 3 TIDSRAMMER... 3 BESTILLING AV MØTEROM... 3 PRISER... 4 OVERSIKT MØTEROMSAVDELING

Detaljer

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE Art. ID: BARCODE: 11B20 8025947102800 11FM20 8025947102824 11BX5 22B15 802594710281 8025947102831 PRODUKTBESKRIVELSE: HELIOSA 11 2000 WATT IP 20 Dreibar

Detaljer

Spesifikasjon :50319/1 Skrevet ut: 27.11.2012 Side 1 av 5 Prosjekt :Fuglevik Utbygging, Eikelunden, Villa.

Spesifikasjon :50319/1 Skrevet ut: 27.11.2012 Side 1 av 5 Prosjekt :Fuglevik Utbygging, Eikelunden, Villa. Spesifikasjon :50319/1 Skrevet ut: 27.11.2012 Side 1 av 5 TILBUD Prosjektinfo: Prosjektnummer :50 319 Navn :Fuglevik Utbygging, Eikelunden, Villa og Hus U, V, W og X Kundenummer :74 822 853 Dato :27.11.2012

Detaljer

Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet

Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet Kontorskap Kontorskap i metall gir muligheter for moderne, funksjonelle og ikke minst praktiske innredninger av kontormiljøer og individuell tilpasning

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08. AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.15 NB: Nye spørsmål er merket med rød tekst. Tekniske krav, kapittel B.2

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KJØLE- OG FRYSEUTSTYR. NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, KJØLE OG FRYSEUTSTYR

TILBUDSINNBYDELSE KJØLE- OG FRYSEUTSTYR. NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, KJØLE OG FRYSEUTSTYR 1 TILBUDSINNBYDELSE KJØLE- OG FRYSEUTSTYR. NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, KJØLE OG FRYSEUTSTYR UTARBEIDET AV: VALLA RÅDGIVNING UTREDNING OG PLANLEGGING INNEN HELSE- OG STORKJØKKENSEKTOREN 20. MARS 2012

Detaljer

EFG HideTech. Furniture for meetings

EFG HideTech. Furniture for meetings Furniture for meetings Familien. Skjerm, kamera, mikrofon AVM har alt i bordplaten. er bord utviklet for en fremtid der en stadig større del av arbeidet skjer i form av møter. Møter der du står eller sitter.

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Referat fra bibliotekbesøk,

Referat fra bibliotekbesøk, Referat fra bibliotekbesøk, 18.06. 2015 Stor- Elvdal Bibliotek, Koppang Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Stor- Elvdal bibliotek ligger i sentrum av Koppang, i en tidligere bokhandel, med 5 store vinduer

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Skype4B. Next Generation Skype Room

Skype4B. Next Generation Skype Room Skype4B Next Generation Skype Room Advania er et nordisk selskap med over 1000 ansatte og ett bredt leveransefelt med spisskompetanse på Microsoft. Advania er også en av de fremste leverandørene innen

Detaljer

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemene som lar deg forene trivsel og personlig integritet i det private rommet, med den åpne planløsningens muligheter for fleksibilitet

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Møterom og priser. Gjelder fra 15. april 2015

Møterom og priser. Gjelder fra 15. april 2015 Møterom og priser Gjelder fra 15. april 2015 Brukerveiledning for bestilling av møterom i My Technopolis Møterom kan bestilles inntil samme dagen med møtestart mellom 08.00 og 17.00. Ønsker du tidligere

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Containerskap. Containerskap med plass 1 stk. beholder: 370, 660, 770 og 1000 liter.

Containerskap. Containerskap med plass 1 stk. beholder: 370, 660, 770 og 1000 liter. beholder: 370, 660, 770 og 1000 liter. 2 stk. beholdere: 140, 370, 660, 770 og 1000 liter. 3 stk. beholdere: 370, 660, 770 og 1000 liter. 4 stk. beholdere: 370, 660 og 770 liter. Containerskap Rammen og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. 1. INNLEIING LEVERANDØREN skal levera møblar til Voss Tinghus (kommunehuset)

KRAVSPESIFIKASJON. 1. INNLEIING LEVERANDØREN skal levera møblar til Voss Tinghus (kommunehuset) KRAVSPESIFIKASJON 1 INNLEIING LEVERANDØREN skal levera møblar til Voss Tinghus (kommunehuset) GJELDANDE LOVER OG FORSKRIFTER Om ikkje anna er sagt skal Kjøpslova ( Lov om kjøp 13mai Nr 7 1998 ) leggjast

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Presisering vedrørende lokaler i forbindelse med Digital eksamen til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 10.05.12 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Bakgrunn Basert på mottatte

Detaljer

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015)

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) Trykk midt PÅ panelet for og SKRU PÅ STYRINGSPANELET FORKLARING AV PANELETS INNHOLD 1. Projektor

Detaljer

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse STEINKJER KOMMUNE Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/5516-22230/2008/BIAS 601 17.10.2008 Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse 1. Generelt Steinkjer

Detaljer

INFORMASJON OM VÅR PRISLISTE:

INFORMASJON OM VÅR PRISLISTE: INFORMASJON OM VÅR PRISLISTE: Prislisten inneholder pakkepriser for er et utvalg sammensatte produkter som vi leier ut mye. Prisene beregnet for 1 dags leie. For leie utover en dag, se faktortabell nest

Detaljer

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax FUNKSJONSBESKRIVELSE... 2 FORBEREDELSER... 2 PLASSERING AV TAVLEN... 2 PLASSERING AV PROJEKTOR... 3 PLASSERING AV PC... 3 PLASSERING AV LADESTASJON FOR

Detaljer

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser

Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 1. Innholdsfortegnelse Produktkatalog med priser Side 2. Ekstra vegger Side 3. Standinnredning Side 4. Standinnredning Side 5. Standinnredning Side 6. Skap-Disker-Podium Side 7. Bardisker og bord

Detaljer

Rikshospitalet HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet

Rikshospitalet HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet Rikshospitalet HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet B1 Utkast til avtaledokument Revisjo n Revisjons dato Beskrivelse 1.0 11.08.2008 Konkurransegrunnlag F929 (Tilpasset denne konkurransen) Utarbeidet

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger KJØPEHJELP UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger GODT Å VITE Herdet glass må behandles forsiktig! En skadet kant eller ripet overflate kan føre til at glasset plutselig knuser, men aldri i skarpe skår

Detaljer

Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24

Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24 Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24 Vedlegg til IT-avdelingens budsjett for 2014 Fra: IT-avdelingen v/ AV-koordinator Inge Tøgersen, Gruppeleder student- og undervisningsromstøtte

Detaljer

Tilbud. Utarbeidet av. Lumon Norge AS. Kim S Andersen. Prosjekt: Teisen Park. Tilbudsdato: 19/10-15. Vår kontakt Irene Bruun

Tilbud. Utarbeidet av. Lumon Norge AS. Kim S Andersen. Prosjekt: Teisen Park. Tilbudsdato: 19/10-15. Vår kontakt Irene Bruun Tilbud Utarbeidet av Lumon Norge AS Kim S Andersen Prosjekt: Teisen Park Tilbudsdato: 19/10-15 Deres kontakt i Lumon Norge AS Kim s Andersen Lumon Norge AS Professor Birkelandsvei 27 B 1081 Oslo Telefon:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR. Bilag 1 TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS

KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR. Bilag 1 TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS Bilag 1 Formatted: Left KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS (29.05. 2009) INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

Bilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til CASE NT

Bilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til CASE NT ilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til SE NT-0030-15 Dette dokumentet inneholder beskrivelser av møbler i tilbudets case. Tegningene er kun illustrasjoner av hvordan et møbel kan være. Tilbudte møbler

Detaljer

Innføring i enkel Macbruk

Innføring i enkel Macbruk Innføring i enkel Macbruk 2 Innhold Koble Mac til projektor eller ekstra skjerm og justere oppløsning... 5 Logge på UiOs trådløse nett... 7 Koble til VPN... 10 Programvare for Mac... 16 Programkiosk for

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon. Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon. Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon...3 2 Beskrivelse av leveransen...3 2.1 Møbler som skal leveres ved innflytting...3 2.2 Møbler til lager, arkiv og kopirom...3 2.3

Detaljer

Våler folkebibliotek. Referat fra bibliotekbesøk, 26.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende:

Våler folkebibliotek. Referat fra bibliotekbesøk, 26.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Våler folkebibliotek Referat fra bibliotekbesøk, 26.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: Våler folkebibliotek ligger i

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

L- og T-reoler. Kvalitet - service - sikkerhet. Vi ordner med levering og montering. Kontakt oss for pris. BORG inventar og montasje

L- og T-reoler. Kvalitet - service - sikkerhet. Vi ordner med levering og montering. Kontakt oss for pris. BORG inventar og montasje L- og T-reoler Kvalitet - service - sikkerhet Systembeskrivelse Prgrammet kan leveres som fast reol, montert på vegg, som frittstående reol på gulv. T-søylene leveres også som mobil reol - hjul med og

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

SISTE NYHETER. Jul hos Lium. En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle fra oss hos Lium FRA MÅL TIL MØBEL. Desember 2013.

SISTE NYHETER. Jul hos Lium. En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle fra oss hos Lium FRA MÅL TIL MØBEL. Desember 2013. SISTE NYHETER Desember 2013 EN KREATIV SAMARBEIDSPARTNER Jul hos Lium Ta gjerne kontakt via telefon eller mail (olm@lium.no) dersom du ønsker flere eksemplar av brosjyren vår. Mange benytter seg av denne

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo 201300266 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Opptak av forelesningene

Opptak av forelesningene Opptak av forelesningene Hvilken politikk har Ifi når det gjelder opptak av forelesningene? Opptak av forelesningene Ifi har vedtatt følgende når det gjelder opptak av forelesningene: Ifi ønsker generelt

Detaljer

Møter og arrangement på KODE 1. Et unikt arrangementssted midt i Bergen sentrum

Møter og arrangement på KODE 1. Et unikt arrangementssted midt i Bergen sentrum Møter og arrangement på KODE 1 Et unikt arrangementssted midt i Bergen sentrum Den vakre hallen ved inngangspartiet er perfekt å bruke til aperitiff før man gå videre opp i marmortrappen til arrangementslokalene

Detaljer

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 TILBYDERS BESVARELSE 3 1.1 GENERELT/ DAGENS SITUASJON 3 1.2 NÆRMERE OM

Detaljer

Arbeidsmøblene skal ha en mer tilbaketrukket karakter i hvit og sort og skal skape gode og behagelige omgivelser.

Arbeidsmøblene skal ha en mer tilbaketrukket karakter i hvit og sort og skal skape gode og behagelige omgivelser. Vedlegg 5 av produkter Dette dokumenter beskriver stil, utseende, kvalitet og funksjoner til forespurte møbler. Bilder og referanser til konkrete møbler/produkt er ment som eksempler for å beskrive stil,

Detaljer

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Når du forlater rommet, husk: Trykk avslutt på touch-panelet, slå av trådløs mikrofon og logg ut fra PC. Hvis det er feil på utstyret, vennligst

Detaljer

Leiesatser teknisk utstyr og møbler Ulefoss samfunnshus / Ulefosshallen

Leiesatser teknisk utstyr og møbler Ulefoss samfunnshus / Ulefosshallen Leiesatser teknisk utstyr og møbler Ulefoss samfunnshus / Ulefosshallen Priser gjeldende fra 1.1.2015 På huset Ut av huset Be om et samlet pristilbud - som inkluderer husleie, utstyr og arbeid! Andre komm.

Detaljer

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings Familien EFG HideTech. EFG HideTech er bord utviklet for en fremtid der en stadig større del av arbeidet skjer i form av møter. Møter der du står eller sitter.

Detaljer

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon UTLEIEPRISER Gjelder fra 01.08.2013 Generell informasjon Det er gratis for ungdom i målgruppen (16 25 år) å låne rom når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet. Følgende kan komme i tillegg til oppgitte

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 Prosjekt :Erichen, Lars Henrik. Tilbudsinfo: Betingelser:

Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 Prosjekt :Erichen, Lars Henrik. Tilbudsinfo: Betingelser: Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 TILBUD Kunde: 2 002 204 613 Erichen, Lars Henrik Deres ref: Telefon: / Fax: Sigdal senter Mosseveien 43 1610 FREDRIKSTAD Vår ref: Andreassen, Irene

Detaljer

kanalsystemer i aluminium

kanalsystemer i aluminium kanalsystemer i aluminium MAXETA Denne brosjyren viser et utdrag av vårt varespekter, samt bilder fra noen leverte prosjekter. 2 Generelt om MAXCOMBI MAXCOMBI er et varemerke for en hel familie av veggkanaler,

Detaljer

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01 0.0 HC m² X.XX.XX V-teknisk m² x =,00 m x =,00 m.0.0 m².0.0 m² 0 00.0.0 m².0.0 0 m² x =,00 m 0 00.0.0 Musikksal m².0 m².0 m² x =,00 m.0 Renholdsentral m².0 Hoved m².0 Varmesentral m² Sluse.0.0 Vakt m².0.0

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Stange bibliotek. Referat fra bibliotekbesøk, 23.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende:

Stange bibliotek. Referat fra bibliotekbesøk, 23.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Stange bibliotek Referat fra bibliotekbesøk, 23.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: Stange bibliotek ligger i sentrum

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB e w r e h t e Tog ake it matter m Koblingen mellom varierende arbeidsstillinger og et sunt arbeids miljø har aldri vært tydeligere, og den tradisjonelle måten å jobbe

Detaljer

M-system Vertigal 125

M-system Vertigal 125 124 M-system 125 M System et unikt konsept M System er et innovativt, sofistikert og fargerikt visuell kommunikasjons- og skjermkonsept for kontor og det offentlige rom, designet av Christian Halleröd

Detaljer

Modell 1000 Garderobeskap

Modell 1000 Garderobeskap Modell 1000 Garderobeskap Tlf: 22281580 E-mail: post@msk1.no Garderobeskap modell 1000 Solide StålSkap for alle oppbevaringsbehov Garderobeskap modell 1000 består av fere bredder som gjør at du kan sette

Detaljer

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner PAKKING OG MONTERING Ingen oppdrag for store ingen for små Tlf 97 59 58 96 industri@prima-as.no www.prima-as.no

Detaljer

Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum)

Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum) Notat for Uninett GC-AV Høgskolen i Hedmark 24/4/08 Trond Bakaas Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum) Dette er det rommet hvor Hihm har mest aktivitet på videokonferanse. En

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

ARMBÅNDSUR CHRONOS MED EGEN LOGO FRA 25 STK

ARMBÅNDSUR CHRONOS MED EGEN LOGO FRA 25 STK chrom 42 mm 3 atm Modell: 7008 215,- eks mva pr stk Gummi / skinn/ borrelås 3 år chrom 42 mm Modell: 7008 215,- eks mva pr stk 3 atm Gummi / skinn/ borrelås 3 år Stål HERRE: 39 mm DAME: 32 mm Modell: 883

Detaljer

Lekestue Nostalgi. BRA5.4m² SOV1 Kan innredes med hems

Lekestue Nostalgi. BRA5.4m² SOV1 Kan innredes med hems Lekestue Nostalgi BRA5.4m² SOV1 Kan innredes med hems BOLIGPARTNERS NOSTALGI- LEKESTUE BoligPartners Nostalgi-lekestue er kanskje Norges fineste og er intet mindre enn et lite BoligPartner-hus. Arkitektene

Detaljer

TEKNISK PRISLISTE 2012

TEKNISK PRISLISTE 2012 TEKNISK PRISLISTE 2012 For våre kunder DES 2011 v. 9 KATEGORI SPESIFIKASJON INFORMASJON (SAMMENDRAG) PRIS (Inkl. MVA) FAKTOR- PRIS LYD CD- spiller Standard CD-spiller m phono tilkobling kr 200 Ja DI Boks

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie Mandag 1. desember 2008, kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Thora Storm VGS. LYD OG BILLEDUTSTYR SCENETEKNISKE INNSTALASJONER.

KONKURRANSEGRUNNLAG Thora Storm VGS. LYD OG BILLEDUTSTYR SCENETEKNISKE INNSTALASJONER. KONKURRANSEGRUNNLAG Thora Storm VGS. LYD OG BILLEDUTSTYR SCENETEKNISKE INNSTALASJONER. Juni 2014 Innholdsoversikt: 1. Generelt om Lyd/Bilde 2. Auditorium BU1-23 3. Auditorium BU1-15 4. Kantine BU1 46 5.

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Fossafe Reoler. Optimal utnyttelse av plassen. Fossafe

Fossafe Reoler. Optimal utnyttelse av plassen. Fossafe Fossafe Reoler Optimal utnyttelse av plassen Fossafe For optimal utnyttelse av gulvplass og takhøyde. Ved bruk av mobile reoler får man et langt bedre system og en større oversikt i arkivene enn ved å

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer