Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll"

Transkript

1 Universitetsbiblioteket i Trondheim Seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap Sluttrapport høsten 2007 Etablering av studentarbeidsplasser i forbindelse med nye lokaler på Dragvoll Sissel Merethe Berge, prosjektleder Joost Hegle Anne L. Lorange Linda Østbye Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 TRONDHEIM E-post: Universitetssenteret Dragvoll Trondheim Telefaks

2 Bakgrunn Studentene har ved flere anledninger uttalt at det er for få studentarbeidsplasser på Dragvoll og i mars 2005 vedtok NTNU-styret at et nytt bygg skulle reises for å bedre situasjonen. Det var to alternative forslag til plassering (se bildet under). Men vedtaket sa at bygget skulle plasseres rett utenfor eksisterende bygg 6 og få navnet 6b. Dette er i nær tilknytning til biblioteket og med positive erfaringer fra bibliotekets eksisterende arbeidsplasser fikk biblioteket tilbud om å disponere den øverste av i alt 4 etasjer, totalt 900 m². Seksjonssjef Harald Bøhn representerte biblioteket i NTNU sine prosjekteringsmøter. I biblioteket ble det dannet tre arbeidsgrupper. En gruppe skulle se på hvilke endrede muligheter for publikums tilgang til pliktavlevert materiale dette kunne gi. En annen gruppe skulle vurdere behov for interne løsninger som skranke, kontorer og, lunsj/møterom. Den tredje arbeidsgruppa fikk som oppgave å se på utvikling av nye og eksisterende publikumsareal. Felles føringer i forbindelse med det nye bygget har for alle arbeidsgruppene vært: bruforbindelse/adkomst, returautomat, orientering/torg ved inngangen og felles lunsjrom med sofa, møterom og kjøkken med oppvaskmaskin. Denne rapporten tar for seg arbeidet til den siste arbeidsgruppa. 2

3 Prosjektets mandat Utforme innhold og tjenester i nye biblioteklokaler i 6b. De nye lokalene skal utformes og fylles med innhold slik at de blir like interessante å bruke som dagens bibliotek. Endringer i eksisterende publikumsområder på grunn av ny skranke, endret inngangsparti og bruforbindelse til nybygget. Involvere alle ansatte ved biblioteket. Samarbeide med arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til nye arealer for de ansatte. Arbeidsgruppa Sissel Merethe Berge, hovedbibliotekar Joost Hegle, universitetsbibliotekar Anne L. Lorange, bibliotekar Linda Østbye, bibliotekar Arbeidsmåte Involvering av alle ansatte på biblioteket Dragvoll. Ved oppstarten av prosjektet ble det arrangert en idedugnad. Alle forslagene som kom opp kan leses på Dragvoll sin hjemmeside på Intranett: Forslagene var et nyttig innspill i det videre arbeidet. Underveis er det også avholdt to informasjonsmøter. Spørsmål og kommentarer som kom opp på disse møtene var retningsgivende for det videre arbeidet. Kontakt med brukerutvalget. Brukerutvalget for hele bygg 6b ble ledet av Reidar Eriksen, prosjektleder ved Teknisk avdeling. Harald Bøhn var bibliotekets representant og Sissel Berge ble innkalt i saker som direkte gjaldt biblioteket. Samarbeide med arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til nye arealer for de ansatte. Dette skjedde mest i siste fase. Spesielt når det gjaldt endringer i studentarbeidsplassene i allerede eksisterende biblioteklokaler var dette samarbeidet viktig. Fagmiljø. Kontakt med fagmiljø som kan ha ønsker og synspunkter på hvordan studentenes læringsarealer skal utformes og hvilke hjelpemidler studentene har bruk for. 3

4 Nært samarbeid med prosjektets arkitekt Leif Baardstu fra Schetlein og Tønseth og Randi Askim Tiller, Prosjektsekretær ved Teknisk avdeling. Innhold i bygg 6b Samlinger Video/DVD Bibliotekets samling av video/dvd var tidligere ikke plassert i åpne hyller. For å gjøre samlingen lettere tilgjengelig for publikum og for å styrke multimedieprofilen ble det satt av plass til denne i 6b. UBiT har overtatt videosamling etter Vegard Elvestrand. Arbeidsgruppa har gått igjennom samlingen som er plassert i magasin og konkluderer med følgende: Samlingen består av 393 originale kjøpevideoer. Disse tar ca 11.5 hm. 70 originale musikkvideoer som vil ta ca 2 hm. Størstedelen av samlingen utgjør 2544 private opptakskassetter. Disse kan ikke stilles opp i bibliotekets lokaler. Beregnet plass til eksisterende beholdning, tilvekst for 5 år og Elvestrand sin samling blir det derfor avsatt plass til: videosamlingen: Ca 120 cm høye og 3 x 90 cm brede, doble reoler som rommer ca 20 hm. DVD-samlingen: Ca 120 cm høye og 3 x 90 cm brede, doble reoler som rommer ca 20 hm. Video/DVD-reolene ble bestilt fra Eurobib, vedlegg 4. Tidsskrifter Kategorien Allment ble plassert i 6b i midtområdet sammen med sofa og lenestoler. Tidsskriftene skal ha et populærvitenskapelig preg og være med på å skape en sone 4

5 for fritidslesning og avkobling. Vi har to doble magasinreoler. Hvert magasin består av to doble 90 cm moduler med 2 hyller i høyden. Hvis vi får plass til 4 tidsskrifter på en 90 cm hylle, vil begge de doble tidsskriftmagasinene kunne romme 64 tidsskrift. Tidsskriftreolene ble bestilt fra Eurobib, vedlegg 4 Bøker Vi kunne ta i bruk reoler som stod i kjelleren. Disse rommer til sammen 920 hm. Mobile reoler Hele bygg 6b har forsterket bæreevne i gulvet og vi ønsket å prøve ut en ordning med mobile reoler som er åpent for publikum. Mobilreolene tar ca 4m x 5m av gulvplassen og rommer 428 hm. Mobilreolene ble bestilt fra Nord-Plan Norge, vedlegg 5. Arbeidsplasser Studentarbeidsplasser i bygg 6b Ulike brukersoner: Vi ville prøve ut fleksible løsninger og ønsket noen arbeidsplasser som kunne settes sammen i ulike formasjoner. Vi ønsket også å prøve møblering med fleksible skillevegger for ulik inndeling av arbeidssoner. Det er tilsammen 202 arbeidsplasser, 61 plasser med pc og 141 plasser uten pc. I tillegg finnes det sofaer og dype stoler for avslapning, sosialt samvær og fritidslesing. Bygget er delt inn i ulike soner: stille sone, arbeidsplasser med og uten pc, plasser for samarbeid, grupperom og studieceller. Det er en videreutvikling av arealene som ble laget under BIBLAB- 5

6 prosjektet og som har vist seg å være svært populære. Tilrettelagte arbeidsplasser for rullestolbrukere med heve/senk bord. Ved inngangen til 6b er det internettkafe med 4 arbeidsplasser. Plasser med pc Plasser uten pc 6

7 Sofa og dype stoler Fleksible gruppebord 7

8 Grupperom Internettcafe Video/DVD rom: To grupperom er utstyrt med video/dvd spillere. Undervisningsrom: Bibliotekets undervisningsrom ble flyttet fra det opprinnelige biblioteket til 6b. Som tidligere vil det være mulig for studentene å fritt bruke rommet når det ikke foregår undervisning der. Undervisningsrommet er ideelt beregnet for 24 studenter, men det er plass til flere. Det er utstyrt med egen lærer-pc og videokanon. 8

9 Rommet har 12 student-pc er som er fritt tilgjengelig mens lærer-pc med utstyr er kun for undervisningspersonalet. Vi ønsket en fleksibel møblering som skulle gjøre det mulig å prøve ut ulike undervisningsformer. Studentarbeidsplasser i bygg 8 I de eksisterende biblioteklokalene måtte det gjøres en del forandringer på grunn av nytt skrankeområde, plass til returautomat og overgangsområde til 6b. Område utenfor skranken: Tre runde bord med pc for walk-in-users. Dette utgjør til sammen 12 arbeidsplasser. Internettkafe: I overgangsområdet til 6b er det etablert Internettkafe med 8 arbeidsplasser. 4 bord av typen Jazz art bøk ståbord à 140 x 70. Total lengde 560 cm. Arbeidsplasser med avlange bord: Eksisterende bord flyttes litt og gjør plass til et nytt litt smalere bord, 360 x 130. (Bue i endene.) De eksisterende bordene som vi beholder, er på 360 x 160. Strøm- og PC-uttak i rør fra taket. 6 PC-er på hvert bord. Det utgjør til sammen 24 arbeidsplasser med pc. Det ble avholdt tilbudsrunde med Fagerhaug & Olstad og Interia som er de to leverandørene som NTNU har tegnet innkjøpsavtale med. Etter en helhetlig vurdering ble det valgt å gi tilbudet til Interia. Se vedlegg 2 og 3. Ankomstområde Ved inngangen til biblioteket er det lagt vekt på at mange mennesker skal kunne ankomme samtidig og med ett blikk kunne få et førstehåndsinntrykk av det biblioteket har å by på. Det er god plass foran skrankene og avsatt plass til storskjerm på vegg for informasjon eller presentasjon av spesifikke tema. Ved bruforbindelsen til 6b er det rom for fleksibel møblering. Det har vært brukt til midlertidige arbeidsplasser, temautstilling eller annen tidsbegrenset aktivitet som krever plass. Straks man kommer inn i 6b er det avsatt plass til storskjerm som er tenkt til informasjon om aktiviteter i undervisningsrommer, i forbindelse med temautstilling og lignende. Det er også anskaffet en utstillingsmonter. Grønne planter Plantene ble levert av Planteservice, kontaktperson Aimar Sørenssen. Det er inngått avtale med Planteservice om en årlig oppfølging av plantene som innebærer beskjæring og stell. Løpende stell foretas av bibliotekets ansatte med grønne fingre! Aktiviteter som ikke lot seg gjennomføre innen prosjektets rammer Storskjerm Ved ankomsten til eksisterende bibliotek og straks man kommer inn i 6b er det ønskelig med storskjerm til visning av studentoppgaver, informasjon om aktiviteter i 9

10 bygget eller presentasjon av et spesifikt tema. I ettertid har biblioteket bekostet dette selv. Disse kom på plass desember Vedlegg 6. Mac I september 2005 ble det foretatt en telefonrunde for å høre hvilke behov ulike miljøer på Dragvoll har for utstyr til redigering av video. En kort oppsummering av telefonrunden: Birte Hatlehol, Pedagogisk int. medieped. (SVT fak.) Mac er mer stabil enn pc. imovie Pro er et bra program for nybegynnere. Windows movie maker er ikke helt bra! Johan Magnus Elvemo, Inst for kunst og medievitenskap. (HF fak) Han har ansvaret for film og billedmedia. Kunst og medievitenskap har selv en god dekning av utstyr. Utstyret må være for amatører. De var det første instituttet i Norge som gikk over til digital mediebehandling i Har gått bort ifra Evid. Bruker Final Cut pro på mac. Det er ganske brukervennlig. Må blant annet. kunne brukes til å brenne cd er. Instituttet har en egen ingeniør til å følge opp utstyret og til å designe funksjonelle rom. Kan være lurt å snakke med ham: Reinhold Rathjen, Jan Erik Ingebrigtsen, ISS, idrettsvitenskap. Man trenger utstyr tilpasset to ulike funksjonsnivåer: Enkelt nivå. imovie, en del av standardpakken på mac. Studentene greier det selv. Høyere nivå. Final Cut pro. Mac er mer stabilt for uvante brukere. Blir ikke så mye heng. Det kan være behov også for et felles utlån av opptaksutstyr. Dyre kamera kjøpes inn av institutt som bare bruker det i perioder. Men noen må ha ansvar for utlån, vedlikehold. Et kamera koster Større behov for flere billige stasjoner enn en dyr. En billig stasjon kommer på under Kan være lurt å ha noen mac er med øretelefoner som står fritt i biblioteket. Brukes med programvare imovie. Det er spesielt fagmiljø som har sporadisk bruk for utstyr som kan dra nytte av bibliotekets tilbud. Dette kan være fag som: Sosiologi, intervju, kvalitative undersøkelser (Kari Moksnes) Ped, intervjukurs Antropologi Folkedans (?)- heter noe annet i dag. Bevegelsesvitenskap PPU Johan Magnus Elvemo vet mer om disse miljøene. Kontakt ham for mer informasjon. Eleanor Allgood. Ped. Rådgivning. Det er Eleanor Allgood som er ansvarlig for rådgivningsstudiet. Hun er svært interessert i mulighet for videoredigering. Mail: 10

11 Multimedierom I startfasen av planleggingen av hvilke tjenester vi ønsket inn i de nye lokalene ble også behovet for flere multimedierom ved NTNU undersøkt. I 2005 uttalte Frank Børø ved Multimediesenteret at behovet er voksende og at det er dumt å ikke tenke videokonferanserom når man planlegger nytt bygg. De rommene man har på Gløshaugen blir også benyttet av ansatte ved Dragvoll. Multimedierommene brukes til fjernundervisning, møter og intervju. Når rommet ikke er i bruk til videokonferanser, kan det brukes til andre formål, f. eks se på film. Rom med plass til ca 10 personer blir oftest brukt til videokonferanser. Prosjektgruppa undersøkte hva som fantes av multimediemuligheter. Pr 2005 er det i Realfagbygget 2 rom. Ett med plass til 10 personer og ett med plass til 30 personer. På Gløshaugen finnes også et auditorium med skrå-gulv som kan brukes til videokonferanse. (Ca 130 pers?). PLU på Låven har ett rom og det skal også innredes et rom for videokonferanser ved NTNU Videre i pav. A. Videokonferanserommet i pav. A vil bli bygd i forbindelse med en datasal, bare avskilt med ett forheng. Rundt det avlange bordet vil det være plass til personer. De to tilbudene på Dragvoll er betalt og driftes av den enkelte fagenhet og er ikke et tilbud som andre institutt uten videre kan gjøre seg nytte av. Ut ifra eksisterende tilbud og behov i fagmiljøet ser arbeidsgruppa for seg følgende tilbud: Et undervisningsrom som også skal ha fasiliteter for videokonferanse. Rommet skal ha opptaksmuligheter slik at forelesninger som holdes kan legges rett ut på nettet. Man skal også kunne hente inn eksterne forelesere eller la fjernstudenter delta i undervisningen sammen med studentene som er fysisk tilstede. I tilknytning til rommet skal det bygges et multimedierom hvor utstyr til undervisningsrommet skal kobles opp. Multimedierommet skal også være en selvstendig enhet med videokonferansemuligheter for små grupper på 3-4 personer. Det kan f.eks. brukes til jobbintervju eller muntlig eksamen hvor student/eksaminator er på ulike steder. Rommet skal også ha utstyr for lyd og bilderedigering. Dette rommet er avlåst og må bestilles før bruk. Vi har satte opp en grov oversikt over kostnadene. De eksakte kostnadene vil vi først få etter at leveransen har vært ute på anbud. Kostnadene deles i engangskostnader for å få etablert de nye funksjonene og løpende utgifter til drifting av rommene og tjenestene vi ønsker skal være tilknyttet lokalene. Engangskostnader for utstyr til multimedierom. Arbeidsbord og stoler til studentene er ikke tatt med. Bilde Lyd Videokonferanse Styring Møbel Teleslynge Streamingenhet AV-kabling mellom underv.rom og multimedierom 11

12 Sum total netto Sum total inkl. mva Funksjonsbeskrivelse, multimedierom. 1 elektronisk tavle Videokonferanse (IP og ISDN) med 2 kamera og takmikrofoner Hjelpemonitorer til videokonferanse. 2 plasmaskjermer Lydanlegg, komplett tale- og programlydanlegg inkl. surroundanlegg Lyd og bildemiks Teleslynge Styresystem (touchpanel) Kateter Digitalt pekeutstyr DVD og VHS spiller. DVD brenner Dokumentkamera Lerret, 2 stk Tilkoblingsutstyr i kateter, (stasjonær pc, laptop, lyd fra pc, videoinngang Suppleringsutstyr til videokonferanse Produksjonsenhet for video på internett ( streamingboks ) Blendingsgardiner 2 videokanoner Datautstyr utover det som er direkte knyttet til multimedierommet I undervisningsrommet skal det være 15 ordinære datamaskiner oppkoblet som tynnklienter til undervisning og vanlig søking utover undervisningstiden 5 Mac i biblioteket til videoredigering. Ca kr pr stk Et visst antall tynnklienter plassert i læringssenterets øvrige lokaler Driftkostnader Stud. ass 300 t pr år gir en utgift på kr pr. år. Studentassistenten skal kunne bestilles i forbindelse med bruk av utstyret og være behjelpelig når man har problemer. I tillegg må det opprettes en intern superbruker ved biblioteket Dragvoll som kan tilkalles og svare på spørsmål. Drifting av rommet og oppgradering av software estimeres til ca kr pr år. Plassering: Frank Børø og Thorleif Hallen (Multimediesenteret NTNU) anbefalte at multimedierommet legges vegg-i-vegg med undervisningsrommet. Da kan rommene brukes sammen eller hver for seg avhengig av antall brukere og ulike behov. Vi ønsker at undervisningsrommet skal være åpent for individuell bruk når det ikke er undervisning eller annet felles bruk av rommet. Multimedierommet bør kunne brukes for seg som multimedierom, videokonferanserom og redigeringsrom, men bør også fungere som kontrollrom for undervisningsrommet. Derfor er det å foretrekke at rommene ligger vegg-i-vegg. Enklest og billigst. 12

13 OVERSIKT OVER VEDLEGG SOM FØLGER MED RAPPORTEN. 1. Idedugnad for nye bibliotekslokaler på Dragvoll i april Møbler fra Interia til bygg 6B 3. Møbler fra Interia til eksisterende bibliotek. 4. Reoler fra Eurobib. 5. Mobile reoler fra Nord-Plan Norge 6. Undervisningrommet bygg 6B. Pristilbud fra YIT på ustyr vi har pr.dags dato. Pristibud fra NTNU IT på utstyr vi har pr.dags dato. 7. Oversiktskart bygg 6B 8. Pristibud fra YIT på utstyr til bygg 6 B slik vi opprinnelig ønsket det. 9. Pristibud fra YIT på 2 stk LCD skjermer med kabler (styringsprogrammet Quickinfo).

14

15 Vedlegg Vedlegg 1: Idédugnad for nye biblioteklokaler på Dragvoll i april It-støtte Orakeltjenesten, vakt i biblioteket? Tak som kan åpnes over gata! Grupperom (som er lydisolert) Spiserom, god akustikk Multimedierom m. lyd (lydisolering) Bestill en bibliotekar (skrankepunkt) Veiledningspunkt i 6B Infopunkt i 6B Rullbar skranke Skranke som dekker to/tre innganger Kategorisering av bøker og tidsskrifter på fag Kafe plass Internettkafe med kaffe Gammel oppstilling til 6B, Dewey alene i bygg 8 Studieceller eller lignende til NTNU ansatte Grupperom med varierende størrelse Grupperommene får utstyr slik at de kan nyttes fullt ut utenom gruppearbeidet Fokus på bærbare PC er framfor stasjonære Avslappingsplass også i 6B (aviser med mer, oppslagsverk) Luftig preg, a la BIBLAB Leseplassene langs vinduene er populære, uten båser Strømkontakt til PC Grønt miljø/planter Utstillingsplass Videokonferanse Plasmaskjerm, stor Fleksibel bruk Til utleie, DVD visning Telefonmøteplass ansatte/studenter Plass å legge brukte bøker for publikum Filmsamlinga bedre kår Video/dvd maskiner, bedre plassering DVD, gode stoler Mikrofilmapparatet bedre plass Høytalere til varsling ved stegning Tradisjonelle plasser (stille leseplasser) i åpent areal også Ikke bygge inn arealet for mye. Må ha mye lys! Åpne arealer er populære Leseplasser blandet med reoler. Mye lys! Pliktavleverte bøker, finne riktig utvalg Pliktavleverte tidsskrift til fritidslesning Pc på grupperommene Bort med stoler og bord som klasseromsoppsett på undervisningsrommet Undervisningsrommet - ikke for stor avstand mellom bakerste sitteplass og underviser Åpningstider Treffsted for gruppeledere/faglærere Noen gode møbler Skjerming av spiserommet mot publikum 14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Vedlegg 5 Mobile reoler fra Nord-Plan Norge NTNU - Universitetsbiblioteket i Trondheim Dragvoll 7491 TRONDHEIM Att.: Harald Bøhn Deres ref.: Vår ref.: -/ErG Oslo, 01. juni 2006 TILBUD Scandi-Line MOBILE REOLER, Jacob Jensen Design Vi viser til vårt tidligere tilbud senest datert og til telefonsamtale den Vårt forslag til planløsning følger vedlagt, se våre tegninger datert Mobilreolene har følgende spesifikasjon: Systembeskrivelse, RATTDRIFT 6 stk. 5,20m dobbel rullende reol H: mm D: 2x250mm L: 5400mm 4x1000+1x mm, rattdrift i begge vognender 2 stk. 5,20m enkel fast reol H: mm D: 1x250mm L: 5400mm 4x1000+1x mm, inklusive modulryggplater Belastning pr. fag: Innredning: Kapasitet: Max 400 kg 6 hyller i høyden + topphylle (lysåpning: minimum 330mm) 428,40 hyllemeter + topphylle Samlet pris for ovennevnte Scandi-Line reoler, med rattdrift Kr ,00 Opsjon Våre reolfronter (unntatt feltet med rattdrift og indeksskilt) og modulryggplater er som standard pulverlakkert i sølgrå farge (tilnærmet RAL 9005). Det vil være mulig å få disse komponentene spesiallakkert i en valgfri RAL-farge. Tillegg for RAL spesialfarge, pr. farge Kr ,00 Vi har dessverre ikke mulighet til å overfører foto til våre reolfronter eller modulryggplater. 18

33 Produktbeskrivelse Skinner: Skinnene leveres i galvanisert utførelse. Tippesikring: Inkludert i samtlige vogner. Dekorfronter: Inkludert standard dekorfronter i stål i begge vognender Indeksskilt: Inkludert 200mm høyde. Skråterskel: Inkludert rundt hele reolanlegget. Gulv: Inkludert 19mm hvit melamin. Ryggstag: Inkludert. Ryggplater: Inkludert som beskrevet i spesifikasjonen. Lås: Ikke inkludert. Stoppekanter: Inkludert felles stoppekant mellom motstående hylleplan i de doble reolene Rattsperre: Inkludert. Belastning hyller: 980mm - Max. 80 kg pr. hylle, jevnt fordelt. 1180mm - Max. 50 kg pr. hylle, jevnt fordelt. Salgs- og leveringsbetingelser Generelt: Det tas forbehold om at lokalene er ryddige og lett tilgjengelige for de aktuelle komponentene og at heis kan benyttes. Det forutsettes at gulvet er av godkjent kvalitet samt at skinnegangen ikke må justeres mer enn 20mm. Eventuelle skader som måtte bli påført installasjoner i gulvet under monteringen er ikke vårt ansvar. Emballasje etterlates samlet på anvist plass i bygget. Priser: Alle priser er i norske kroner, eksklusive merverdiavgift og transportemballasje, inklusive montering. Prissettingsgrunnlag: Tilbudet er gitt på grunnlag av dagens pris- og kostnadsnivå. Valutaforbehold: Prisen er basert på en kurs på DKK 106,00. Leveringstid: 3-4 arbeidsuker etter bestilling, med forbehold for endelig bekreftelse. Leveringsbetingelser: CPT Trondheim. Betalingsbetingelser: Netto kontant pr. 30 dager. Etter forfall beregnes 1 % rente pr. måned Gyldighet: Tilbudet er gyldig i 90 dager fra tilbudsdato. Garantitid: 12 måneder etter overlevert reolanlegg. Mangler: Eventuelle mangler i leveransen må meddeles skriftlig innen 7 dager etter mottatt leveranse. Returvarer: Ved retur av komponenter vil det bli gjort fradrag på 15 % av vareverdien. Spesialproduserte komponenter tas ikke i retur. Returfrakt belastes kunden. Salgspant: Varene selges med salgspant etter panteloven 3-14 til Eiendomsretten forblir hos selger til varen er betalt i sin helhet inkl. påløpne renter og omkostninger. Aksept regnes ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Det ville glede oss å ta imot Deres bestilling, som vi lover å ta oss av på beste måte. Skulle det imidlertid være spørsmål De måtte ønske å få nærmere belyst, står vi med glede til Deres tjeneste. Med vennlig hilsen NORD-PLAN Norge Erland Gulbrandsen Mobiltelefon: Vedlegg: Tegning

34

35 NTNU Prosjekt : Tilbud oppgradering klasserom YIT Building Systems AS Ingvald Ystgaards vei 3A 7483 TRONDHEIM TILBUD 7/11322 Dato Deres referanse Steinar Reimers Kalkulert av Raymond Berntsen Telefonnummer YIT YIT Building Systems AS har gleden av å tilby følgende produkter/tjenester. Antall Produkt Betegnelse Pris pr stk Sum 1 Stk Bilde - Projektor NEC LT280 kr Stk Bilde - Sikringsboks til projektor Vogels sikringsboks inkl. stang kr Stk Bilde - Uttak i kanal ved lerret/tavle Uttak for PC og Video i kanal ved kr Stk Bilde - Kabler/festemateriell lerret/tavle Kabler/festemateriell kr Stk Styring - Omprogrammering styring Crestron styring indikativ pris kr Beskrivelse jobb: Montasje projektor i tak. Etablering uttak i kanal for PC og Video. Omprogrammering styresystem for å kunne styre projektor fra eksisterende touchskjerm. Sum materiell kr Frakt kr 419 Arbeid indikativ pris Kostnader med arbeid,transport, Idriftsettelse og eventuell dokumentasjon Sum Arbeid kr Netto tilbud totalt kr Alle priser er eks mva. Leveringsbetingelser i henhold til NLM 02 - Kontraktstandard kan sendes på forespørsel. Leverandørs garanti- og reklamasjonsansvar for dette produktet / prosjektet, forutsetter at kunde fremviser dokumentert vedlikeholdsplan og dokumentert gjennomføring av denne.

36

37

38

39

40

41

42

43 NTNU Studieavdelingen Prosjekt : Tilbud El. klasserom Dragvoll 6B YIT Building Systems AS Ingvald Ystgaards vei 3A 7483 TRONDHEIM TILBUD 7/10899 Dato 9. juni 2006 Deres referanse Frank Børø Kalkulert av 7/10899 Telefonnummer YIT - AV/IT YIT Building Systems AS har gleden av å tilby følgende produkter/tjenester. Antall Produkt Pris pr stk Sum 1 Stk Bilde - Elektronisk tavle Sympodium kr Stk Bilde - Codek inkl.kamera LifeSize Room kr Stk Bilde - Ekstra kamera LifeSize HD kamera kr Stk Bilde - Hjelpemonitor UV bord Albiral. 8,4" LCD for innfelling m/rs232 kr styring 1 Stk Bilde - Hjelpemonitor tak Samsung 19" LCD. GS19ESSS kr Stk Bilde - DVD spiller. Pioneer DV393-S kr Stk Bilde - Digitalt dok.kam Wolfvision VZ 8plus kr Stk Bilde - Lerret Wiktors 250X250 kr Stk Bilde - Videoprojektorer NEC NP Ansi. 35dB kr Stk Bilde - Takfester for VP. Unicol. GK2 m/adapterplate kr Stk Bilde - Kildevelger Network CAV 1616 inkl breakoutpanel for kr lydtilkobling 1 Stk Bilde - Scaler S-VID - VGA Kramer VP 413 kr Stk Bilde - Pantograph for takmonitor og VK. IFF. FF3800 Y030 kr kamera 1 Stk Bilde - Brakett for VK kamera YIT kr Stk Bilde - Whiteboard Wiktors 3x1,2m kr Stk Bilde - Overhead + bord 3M 1750 m/bord TA250 kr Stk Lyd - DSP mikser Biamp Nexia CS kr Stk Lyd - Mikrofon for fj.u.v. LifeSize phone kr Stk Lyd - Trådløs mik.sender Toa WM 4300.u/mygg kr Stk Lyd - Trådløs mik.mottager Toa WT MB-WT2 kr Stk Lyd - Antenne for mik.mottager Toa YW-4500 kr Stk Lyd - Hodebøylemic DPA Farge: Beige. Spesielt god med tanke kr på feedback og bakgrunnstøy. 1 Stk Lyd - Programmlydforsterker Inter-M R500 kr Stk Lyd - Programmlydhøyttalere YIT CPA 16. Brukes her til både program og kr talelyd. Det betyr 1 forsterker og 1 sett høyttalere. 2 Stk Lyd - Veggbrakett for CPA 16 YIT brakett kr Stk Styring - Prosessor Crestron AV2e kr Stk Styring - Touchpanel Crestron TPS-4000 kr Stk Styring - Relé m Sokkel Crestron CHREL8LC kr Stk Styring - Programmering Programmering av Lyd- bilde og elektro. Komplekst anlegg med mye ruting av lyd og bilde og med stor bruker fleksibilitet. Det er lagt opp til grunnprogrammering med 1 omprogrammering etter spesifikasjoner fra bruker. Ytterlig programmering etter medgått tid kr Stk System - Rack Eldon 34U. 1600x600x600 kr Stk System - Tilkoblingspanel i teknisk rom Uttak. Se vedlagt skjema kr Stk System - Kabler og plugger Kabler for lyd bilde og styring. Overganger, plugger og uttakspaneler for teknisk rom og kateter. Uttakspanel for teknisk rom forutsatt montert i standart TEK 123 kabelkanal. kr Stk System - Tilkoblingspanel i kateter Tilkobling av lyd og bilde for Stasjonær PC,laptop,DVD spiller, dokumentkamera og ekstra S-videokilde kr Stk Dokumentasjon Dokumentasjon kr Stk Prosjektering Dokumentasjon kr Stk Møbel - Kateter YIT Kateter kr Sum materiell kr Frakt kr Arbeid Kostnader med arbeid,transport, Idriftsettelse og eventuell dokumentasjon Sum Arbeid kr Netto tilbud totalt kr Alle priser er eks mva. Betalingsbetingelse er pr 30.dager. Leveringsbetingelser i henhold til NLM 02 - Kontraktstandard kan sendes på forespørsel.

44

45

46

Sissel Merethe Berge Studenter i Biblioteket Dragvoll En kvantitativ studie av studentenes bruk av bibliotekets tjenester.

Sissel Merethe Berge Studenter i Biblioteket Dragvoll En kvantitativ studie av studentenes bruk av bibliotekets tjenester. Sissel Merethe Berge Sissel Merethe Berge Studenter i Biblioteket Dragvoll En kvantitativ studie av studentenes bruk av bibliotekets tjenester Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy

Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Prosjektrapport Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Erfaringer hentet fra prosjektene: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark

Detaljer

Programvare og infrastruktur

Programvare og infrastruktur Appendiks til utredning Utviklingsprogram for pedagogikk og IKT Programvare og infrastruktur En del av Lærerløftet Sør-Trøndelag fylkeskommune 30.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 4 1.1. Mandat...

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Betabarn [Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Av Beate L. Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek 2007 2009 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET 1 gode piksel = ett punkt på skjermen Disse utgjør skjermoppløsningen Forskere ved Universitetet i Tokyo HAR UTVILKET EN teknologi som sender bilder til overflaten

Detaljer

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Produktrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB

Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB Rapport fra arbeidsgruppe UMB, 15.11.05 Glimt fra studentenes studiehverdag ved andre læresteder! DEL I 0. Sammendrag... 1 1. Bakgrunn... 4 2. Konkretisering

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER Kari Sandø BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER En intervjuundersøkelse "Selv i en IT-verden vil det alltid være noen som har bruk for hjelp." (Informant, Gløshaugen) UBiT,

Detaljer

Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG

Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG Oslo xx.xx.2009 Versjon 1.0 27.11.09 Ved SITS VIFT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 Hensikt og bakgrunn... 4 1.2 Visjon, verdier og

Detaljer

Mobil interaktiv læringsarena over Internett

Mobil interaktiv læringsarena over Internett Mobil interaktiv læringsarena over Internett Anders Engen Per Espen Langøy Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Arvid Staupe, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 7 IKT-ANLEGG. BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN PA 7 IKT-ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 28

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 7 IKT-ANLEGG. BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN PA 7 IKT-ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 28 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 7 IKT-ANLEGG PA 7 IKT-ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 1.1 Formål...4 1.1.1 Generelle krav til fleksibilitet...4 1.1.2 Minimumskrav...4 1.1.3

Detaljer

Høringsutkast veileder for planlegging av

Høringsutkast veileder for planlegging av høringsutkast til veileder for planlegging av lokaler for fag- og forskningsbibliotek Høringsutkast veileder for planlegging av fag- og forskningsbibliotek Dette dokumentet er et høringsutkast. Frist for

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

SINTEF NOTAT. Anne Gunnarshaug Lien Eva Magnus Kari Hovin Kjølle Jon Christophersen Erica Löfström. Pilotprosjekt i REBO TOLLÅSENGA I KRISTIANSUND

SINTEF NOTAT. Anne Gunnarshaug Lien Eva Magnus Kari Hovin Kjølle Jon Christophersen Erica Löfström. Pilotprosjekt i REBO TOLLÅSENGA I KRISTIANSUND Anne Gunnarshaug Lien Eva Magnus Kari Hovin Kjølle Jon Christophersen Erica Löfström SINTEF NOTAT 5 Pilotprosjekt i REBO TOLLÅSENGA I KRISTIANSUND SINTEF Notat Anne Gunnarshaug Lien, Eva Magnus, Kari

Detaljer

OPPGRADERING AV UNDERVISNINGSROM VED HIL RAPPORT FRA NEDSATT ARBEIDSGRUPPE

OPPGRADERING AV UNDERVISNINGSROM VED HIL RAPPORT FRA NEDSATT ARBEIDSGRUPPE OPPGRADERING AV UNDERVISNINGSROM VED HIL RAPPORT FRA NEDSATT ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Lillehammer, 19.april 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 1.1 Arbeidets art side 4 1.2 Bakgrunn side 5 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 SAMMENDRAG----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/48 Innklaget virksomhet: Klager: Helse Nord RHF, Saksnummer: 2008/48 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik

Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik HOVEDPROSJEKT: Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik FORFATTERE: Ann Merete Slåttland Kristin Hansen Rita Halvorsen Katrine Aam Svendsen Dato: 20.05.03 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Presentasjonsverktøy

Detaljer